Sešit pro laboratorní práci z chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sešit pro laboratorní práci z chemie"

Transkript

1 Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Vlastnosti karboxylových kyselin Teorie Karboxylové kyseliny (organické kyseliny) jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu, nebo více karboxylových skupin (-COOH). Odvozují se od nich funkční a substituční deriváty. K substitučním derivátům řadíme další významné organické kyseliny, protože došlo k náhradě jednoho, nebo více atomů vodíku v uhlíkatém řetězci kyseliny, ale karboxylová skupina zůstala zachována. Proto tyto deriváty ve svém názvu nesou označení kyselina- např. hydroxykyseliny, aminokyseliny. Mnohé organické kyseliny jsou běžně přítomné v rostlinách, mají mnohostranný význam, využívají se v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém průmyslu, i jinde. Dají se prokázat ph papírkem, hydrogenuhličitanem sodným, neutralizací za vzniku jejich solí, důkazem vzniku komplexů, protože jejich charakteristickou vlastností je schopnost komplexovat vícenásobně nabité kationty kovů (vznik sraženin). Většina karboxylových kyselin se dnes nevyrábí z rostlin ale synteticky, z kyseliny fumarové, nebo také kultivací plísně Aspergillusniger (kyselina citronová). Průmyslově se získávají také katalytickou oxidací n-parafinů (alkany C 20 až C 30 ), katalytickou oxidací aromatických uhlovodíků, energetickou oxidací primárních alkoholů. Většina karboxylových kyselin jsou pevné, krystalické látky, nižší alifatické jsou rozpustné ve vodě, nižší monokarboxylové se vyznačují ostrým zápachem (kyselina octová, máselná). Většina karboxylových kyselin patří mezi slabé kyseliny, vliv má uhlíkový substituent, také jeho poloha. Nejvýznamnější karboxylové kyseliny jsou mravenčí, octová, máselná, palmitová, benzoová, ftalová. Ze substituovaných kyselin jsou např. fluoroctová, salicylová, z biochemického hlediska veškeré aminokyseliny a kyselina pyrohroznová, kterou řadíme mezi oxokyseliny (ketokyselina). V rostlinách jsou přítomné významné kyseliny citronová, jablečná, vinná, šťavelová. Mléčným kvašením vzniká kyselina mléčná, která má velký význam při konzervaci potravin, ale i v koželužství, ve farmaceutickém průmyslu, v textilním průmyslu apod. Tato kyselina je součástí některých metabolických pochodů. Soli karboxylových kyselin vznikají náhradou odštěpitelného atomu vodíku atomem kovu, u kyselin s více karboxylovými skupinami se mohou tvořit i hydrogensoli. Soli karboxylových kyselin můžeme připravit reakcí kyseliny s hydroxidem nebo uhličitanem příslušného kovu, některé lze připravit reakcí kyseliny s neušlechtilým kovem. Například u kyseliny vinné, která je slabá dvojsytná kyselina, neutralizací hydroxidem draselným jednoho karboxylu získáme hydrohenvinan draselný, který je ve vodě špatně rozpustný (0,2 g na 100 ml vody). Ale když budeme dále přidávat hydroxid draselný, zneutralizujeme i druhý karboxyl na vínan draselný, který je ve vodě dobře rozpustný (tak jako kyselina vinná). Významnou reakcí soli karboxylových kyselin je jejich dekarboxylace reakce, při níž dochází k odstranění karboxylové skupiny. Tuto reakci lze provést zahříváním bezvodé sodné soli s hydroxidem sodným. Vzniká uhlovodík, který obsahuje v molekule o jeden atom uhlíku méně, než měla výchozí sůl a také vzniká uhličitan sodný. Protože jsou organické kyseliny slabé, z jejich solí je můžeme vytěsnit anorganickou kyselinou. Anionty karboxylových kyselin podléhají snadno hydrolýze proto vodné roztoky sodných a draselných solí organických kyselin mají zásaditou reakci. CH 3 COO - + H 2 O CH 3 COOH + OH - Významné soli karboxylových kyselin jsou octan sodný, draselný, hlinitý, benzoan sodný, stearan a palmitan sodný, citronan sodný, vínan sodný a další.

3 Laboratorní cvičení - ověření některých vlastností karboxylových kyselin Příprava krystalků vinného kamene Vinaři mají často problém s vytvářením vinného kamene na povrchu sudů při skladování kyselejších vín, s vyšším obsahem kyseliny vinné. Jedná se o hydrogenvinnan draselný. Můžeme si ho připravit. V kádince rozpusťte v 50 ml vody 5,0 g kyseliny vinné. Ponořením ph papírku zjistíme kyselost roztoku. V jiné kádince ve 20 ml vody rozpusťte 1,9 g hydroxidu draselného. Oba roztoky smícháme. Za pár minut začne krystalizovat vinný kámen, ale kompletní krystalizace je až za několik hodin. Před koncem cvičení krystalky odfiltrujte, promyjte vodou a vysušte. Reakce kyseliny citronové s jedlou sodou Rozkrojíme citron a na řezu posypeme pevným hydrogenuhličitanem sodným. Na kontaktu dojde k šumění, protože se uvolňuje plynný oxid uhličitý jako produkt rozpadu slabé kyseliny uhličité silnější trikarboxylovou kyselinou citronovou. Do protokolu zapište tuto reakci rovnicemi ve dvou fázích Důkaz vitaminu C V třecí misce rozetři cca 5 g vzorku v 5 ml destilované vody a směs přefiltruj do zkumavky. K filtrátu přidej cca 2 ml chloridu železitého (5% FeCl 3 ) a po chvíli 2 ml hexakyanoželezitanu draselného (5% K 3 Fe CN 6 ). Pozoruj barevné změny. Barevné změny jsou důkazem přítomnosti vitaminu C. Po přidání směsi obou roztoků k vitaminu C se směs zbarví temně zeleně. Časem přechází toto zbarvení na modrozelené až výrazně modré. Barevné změny jsou důkazem přítomnosti vitaminu C redukčního činidla. Chemické rovnice: FeCl FeCl FeCl 3 2 K 3 2 2K 2Cl III II Fe CN K Fe Fe CN 8 6

4 Ověření redukčních účinků kyseliny askorbové Kyselina L-askorbová, vitamín C má výraznou vlastnost redukční účinky. Reaguje podobně jako redukující cukry s Fehlingovým a Tollensovým činidlem a jodem. Rozpusťte 1 tabletu šumivého (nebo 5 tablet nešumivého) Celaskonu ve sklenici vody a nerozpustné podíly odfiltrujte. Odlijte do zkumavky několik ml tohoto roztoku. Pak přidávejte Lugolův roztok (1% roztok jódu v 5% vodném roztoku jodidu draselného). Pozorujte změnu zbarvení, vysvětlete a zapište do protokolu (místo Lugolova roztoku lze využít i Jodisol). Reakci lze zcitlivit vodním roztokem škrobu, který reaguje s nadbytečným jódem na modré zbarvení, pak přidáme malé množství kyseliny chlorovodíkové. Lze využít ke kvantitativnímu titračnímu stanovení vitamínu C v ovocné šťávě. Úkoly: 1. Vypracuj laboratorní protokoly pro každé cvičení. 2. Prostuduj teorii na téma karboxylové kyseliny a jejich deriváty. 3. Do protokolu zapiš vzorec hydrogenvinanu draselného. Z učebnice nastuduj vzorce kyseliny citronové, vinné, jablečné a porovnej. 4. Promysli si doma (nastuduj z dostupných zdrojů) a pak formou krátkého referátu v následující hodině vysvětli spolužákům zdroje karboxylových kyselin v odpadních vodách a dopad na životní prostředí. 5. Co by se stalo, kdybychom v prvním cvičení k roztoku kyseliny vinné přidali nadbytek hydroxidu? 6. Vysvětli princip dekarboxylace. Prostuduj na internetu princip Krebsova cyklu, vysvětli souvislost s kyselinou citronovou. Co je to citrát? Podívejte se na tento odkaz: Zjistěte u vyučujícího koncentraci použitých roztoků. Zapište pracovní protokol pro každou zkoušku zvláště (předloha laboratorního protokolu v příloze). Protokol vypracuje každý student samostatně, a odevzdá ho vyučujícímu před následujícím cvičením společně s krátkým kontrolním testem ze zadaných úkolů.

5 Pracovní protokol musí obsahovat: jméno studenta a číslo pracovní skupiny: datum provedené práce: název laboratorního cvičení: princip: chemikálie: pomůcky: pracovní postup v krocích:

6 Metodické pokyny pro vyučujícího Cvičení je jednoduché a rychlé, vhodné k doplnění učiva na téma karboxylové kyseliny. V případě vyhrazení laboratorních cvičení pro 2. ročník je vhodné před prováděným cvičením připomenout základní stavbu organických kyselin a jejich vlastnosti. Můžeme na tabuli nakreslit (nebo promítnout) stavbu některých významných vícesytných kyselin, jakož i neutralizační reakci. Úkoly mohou být v následující hodině hodnoceny po proběhlé diskuzi, ekologickou problematiku je nutné jako vždy zdůraznit.

7 Zdroje: FLEMR, V., DUŠEK, B. Chemie obecná a anorganická. 1. vyd. Praha: SPN, ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., ISBN MAREČEK, A., HONZA, J. Sbírka příkladů pro studenty středních škol. 1. vyd. Brno: Proton, ISBN ČTRNÁCTOVÁ, H., HALNÝCH, J., HUDEČEK, J., ŠÍMOVÁ, J. Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. 1. vyd. Praha: Prospektrum, ISBN VACÍK, J. a kolektiv Přehled středoškolské chemie. 3. vyd. Praha: SPN, ISBN

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek

2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.09 Oxidačně-redukční vlastnosti glukózy. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Formaldehyd. Základní charakteristika

Formaldehyd. Základní charakteristika Formaldehyd další názvy methanal, methylaldehyd, methylenoxid, formalín (vodný roztok), oxymethylin, methylaldehyd, oxomethan, lysoform, morbicid, paraform číslo CAS 50-00-0 chemický vzorec ohlašovací

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ 1 2 3 Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová [et al.] -- 1. vyd. -- Praha: Generation

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY

GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Vznik života na Zemi Zpracoval: Štěpán Hlavička, IV.A Přerov 2005 Obsah: 1 Úvod a cíle... 3 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Vznik života na Zemi...

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Šárka: Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Více

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Ú p l n é z n ě n í NAŘÍZENÍ K O M I S E ( E S ) č. 8 8 9 / 2 0 0 8 9 9 PŘÍLOHA I Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Poznámky: A: povoleno nařízením (EHS) č. 2092/91

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více