Úvod do vývojového prostředí Xilinx WebPack. Petr Hampl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do vývojového prostředí Xilinx WebPack. Petr Hampl"

Transkript

1 Úvod do vývojového prostředí Xilinx WebPack Petr Hampl

2 Autor: Petr Hampl Název díla: Úvod do vývojového prostředí Xilinx WebPack Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Tento modul seznamuje studenty se základy ovládání vývojového prostředí WebPack firmy Xilinx. CÍLE V následujícím textu budete na jednoduchém příkladu seznámeni s jednotlivými fázemi návrhu jednoduchého sekvenčního logického obvodu. V první části textu jsou stručně popsány jednotlivé komponenty a periferie použitého vývojového kitu, Xilinx Spartan3E. V další části je na jednoduchém příkladu Johnsonova čítače demonstrováno, jak v tomto komplexním systému založit nový projekt, jak ověřit správnost návrhu behaviorální simulací. V poslední fázi je celý návrh implementován do zvoleného FPGA obvodu. Text je koncipován jako detailní návod, přičemž se předpokládá, že student má k dispozici vývojové prostředí Xilinx ISE Design Suite (doporučená verze 13.3). LITERATURA [1] LAFATA, Pavel; HAMPL, Petr; PRAVDA, Michal. Digitální technika. Praha: ČVUT, s. ISBN [2] STRNAD, Ladislav. Základy číslicové techniky: cvičení. 1. vydání. Praha: ČVUT, s. ISBN [3] HAVLAN, Martin. Konstrukce telekomunikačních zařízení: cvičení. Praha: ČVUT, s. ISBN [4] PINKER, Jiří; POUPA, Martin. Číslicové systémy a jazyk VHDL. Praha: BEN - technická literatura, s. ISBN [5] ŠŤASTNÝ, Jakub. FPGA prakticky: realizace číslicových systémů pro programovatelná hradlová pole. Praha : BEN - technická literatura, s. ISBN [6] Spartan-3 Generation Configuration User Guide. In Spartan-3 Generation Configuration User Guide, Extended Spartan-3A, Spartan-3E, and Spartan-3 FPGA Families [online]. verze 1.6, 26. října, 2009 [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug332.pdf>.

5 Obsah 1 Vývojový kit Spartan-3E Seznámení s přípravkem Xilinx Spartan-3E Rozmístění klíčových komponent přípravku Přehled a připojení základních vstupních/výstupních periferií přípravku 1/ Přehled a připojení základních vstupních/výstupních periferií přípravku 2/ Specifikace zadání Realizujte čtyřbitový Johnsonův čítač Schéma zapojení Úvod do prostředí Xilinx WebPack Založení nového projektu Volba cílové platformy a simulátoru Realizace Johnsonova čítače Popis schematického editoru Pojmenování logických členů Pojmenování spojnic, definice vstupně/výstupních portů Simulace Behaviorální simulace Vytvoření testovacího souboru Test Bench VHDL Test Bench Spuštění simulátoru Simulace činnosti čítače Ověření funkce na reálném obvodu FPGA Zapojení přípravku Režim Implementace PlanAhead Syntéza a implementace pro zvolenou architekturu FPGA obvodu Příklad odstranění chyby vypsané v procesu Place & Route Konfigurace obvodu programem impact Ověření funkčnosti obvodu Test Přehled... 46

6 1 Vývojový kit Spartan-3E 1.1 Seznámení s přípravkem Xilinx Spartan-3E Pro urychlení vývoje výrobci programovatelných obvodů často nabízí přípravky tzv. vývojové kity, jež disponují mimo vlastního programovatelného obvodu i řadou dalších doplňkových periferií. Typickým příkladem takového vývojového přípravku je Spartan-3E FPGA Starter Kit Board. Stručná charakteristika vybavení přípravku Komponenta FPGA: Spartan 3E CPLD: CoolRunner Xilinx 4 Mbit Flash SDRAM paměť flash pamět LCD display PS/2 port VGA port Ethernet port sériové porty USB port zdroje taktu rozšiřující konektory A/D a D/A převodníky přepínače a tlačítka LED diody Popis Xilinx XC3S500E, 232 využitelných I/O, 320 pinové FBGA pouzdro, více než logických buněk Xilinx XC2C64A, 64 makrobuněk konfigurační paměť PROM 64 MByte (512 Mbit) DDR SDRAM paměti, x16 datové rozhraní, 100+ MHz 16 MByte (128 Mbit) paralelní NOR Flash paměti (Intel StrataFlash) + 16 Mbits SPI serial Flash (STMicro) pro uložení konfigurace FPGA a uložení MicroBlaze kódu 2 řádky, 16 znaků pro připojení klávesnice nebo myši pro připojení monitoru 10/100 Mbit/s RS-232, dvojice 9 pinových konektorů 1xDTE+1xDCE USB rozhranní pro konfiguraci a ladění FPGA, CPLD a dalších obvodů vnitřní oscilátor 50 MHz, SMA vstup pro externí zdroj taktu, osmi pinová DIP patice pro přídavný oscilátor Hirose FX2, trojice 6 pinových rozšiřujících konektorů Digilent 4 výstupní D/A konvertory 2 vstupní A/D konvertory s programovatelným předzesílením 1 x otočný spínač s tlačítkovou funkcí, 4 x přepínač, 4 x tlačítko (mikrospínač) 8 indikačních LED diod

7 1.2 Rozmístění klíčových komponent přípravku Rozmístění hlavních komponent přípravku 7

8 1.3 Přehled a připojení základních vstupních/výstupních periferií přípravku 1/2 Na následujícím obrázku je uveden detailní pohled na jednodušší periferie přípravku. Popis a označení vstupně/výstupních pinů přepínačů a LED diod Posuvné přepínače Každý přepínač je připojen prostřednictvím plošného spoje k některému z pinů obvodu Spartan-3E. Pokud je přepínač v poloze 1 (ON) je na příslušný pin přivedeno napětí 3,3 V, v opačném případě je daný pin uzemněn. Součástí zapojení není obvod odstraňující vliv zákmitů kontaktů. Odpovídající obvod je doporučeno implementovat přímo do FPGA. 8

9 Připojení přepínačů ke vstupům obvodu Spartan-3E Přepínač SW0 SW1 SW2 SW3 označení pinu L13 L14 H18 N17 8 LED diod Přehled výstupů, ke kterým jsou připojeny jednotlivé diody, je uveden v následující tabulce. Připojení LED diod k výstupům obvodu Spartan-3E LED diodač LED 0 LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5 LED 6 LED 73 označení pinu F12 E12 E11 F11 C11 D11 E9 F9 9

10 1.4 Přehled a připojení základních vstupních/výstupních periferií přípravku 2/2 Popis a označení vstupně/výstupních pinů mikrospínačů a otočného přepínače Tlačítka (mikrospínače) Tlačítka přípravku jsou připojena obdobným způsobem jako přepínače. V případě použití tlačítek je nebytné aktivovat interní pull-down rezistor, který zajistí připojení nulového napětí na vstup v době, kdy je kontakt mikrospínače rozpojen a odpovídající vstup FPGA obvodu je pak nezapojen. Uvedený problém není nutné řešit u posuvných přepínačů, pokud nepožadujeme ošetření vstupů i v době přepnutí přepínače. Připojení tlačítek ke vstupům obvodu Spartan-3E tlačítko BTN_WEST BTN_NORTH BTN_EAST BTN_SOUTH označení pinu D18 V4 H13 K17 10

11 Tlačítkový otočný přepínač V případě ROT_A a ROT_B kontaktů otočného přepínače je nezbytné aktivovat pool-up rezistor. Detailní rozbor zapojení obou kontaktů lze dohledat v uživatelském manuálu [6]. Připojení kontaktů otočného přepínače ke vstupům obvodu Spartan-3E otočný spínač ROT_A ROT_B ROT_CENTER označení pinu K18 G18 V16 V předchozím textu jste se seznámili s uspořádáním klíčových komponent vývojového kitu Xilinx Spartan-3E se způsobem připojení základních periferií. Přičemž pro další návrh je nezbytné znát obvodové propojení těchto komponent s programovatelným obvodem Sparten-3E (FPGA). Nyní můžeme přistoupit k další části textu, návrhu a realizaci jednoduchého sekvenčního obvodu. 11

12 2 Specifikace zadání 2.1 Realizujte čtyřbitový Johnsonův čítač V následujícím textu se budeme zabývat realizací jednoduchého sekvenčního logického obvodu. Konkrétně půjde o realizaci čtyřbitového čítače čítajícího v Johnsonově kódu. V tabulce jsou uvedeny požadované stavy čítače. Jde o čítač modulo 8. Z tabulky je zřejmé, že jde o jistý druh kruhového posuvného registru. Johnsonův kód N q 1, q 2, q 3, q

13 2.2 Schéma zapojení Návrh tohoto typu obvodu lze za předpokladu znalosti principu činnosti základních typů klopných obvodů provést intuitivně. Podrobný popis činnosti klopných obvodů lze nalézt např. v [1] nebo [4]. Pro vlastní realizaci zvolme klopné obvody typu D, jež jsou přímo součástí použitého FPGA obvodu Spartan- 3E. Logická hodnota na výstup q i je v případě prvních tří klopných obvodů i = 1, 2, 3 přenesena s dalším hodinovým pulzem na výstup q i + 1 následujícího klopného obvodu. Na vstup prvního klopného obvodu je pak přivedena negace výstupu posledního klopného obvodu, tj. q 1 <= not q 4 (operátor <= zde má význam přiřazení signálu, podrobněji viz popis základní syntaxe jazyka VHDL [1]). Na výstupu q 4 tohoto čítače je hodinový signál podělen, přičemž dělící poměr je dán vztahem: 1 k =, 2n kde n je počet bitů, resp. klopných obvodů, čítače. Je tak možné vytvořit děliče kmitočtů se střídou výstupního signálu 1:1. Schéma zapojení čtyřbitového Johnsonova čítače modulo 8 13

14 3 Úvod do prostředí Xilinx WebPack 3.1 Založení nového projektu V době vytváření tohoto textu je k dispozici verze 13.3 vývojového prostředí ISE Design Suite. Dále uvedený postup je vytvořen pro tuto verzi, přičemž jej lze využít i pro starší a pravděpodobně i novější verze tohoto prostředí. Spusťte vývojové prostředí Xilinx ISE prostřednictvím zástupce v nabídce start: Start > Všechny programy > Xilinx ISE Design Suite 13.3 > ISE Design Tools > 64-bit Project Navigator nebo přímo zástupcem Xilinx ISE Design Suite 13.3 na ploše. Po otevření vývojového prostřední bývá ve výchozí konfiguraci načten poslední otevřený projekt. Toto chování lze změnit volbou Always open last project v okně nastavení: Edit > Preferences > ISE General. Vzhledem k tomu, že budeme vytvářet nový projekt, volbou z menu: File\Close Project stávající projekt uzavřeme a vytvoříme nový projekt: File > New Project s názvem Johnson například v adresáři předmětu: D:\A2B99DIT\Po0915 viz obrázek. Protože náš první projekt bude vycházet ze schematického popisu navrhovaného obvodu, zvolte v seznamu Top-level source type: položku Schematic a pokračujte tlačítkem Next. Výchozí volba HDL je vhodná pro případ, kdy je projekt založen na popisu obvodu prostřednictvím některého z jazyků HDL (Hardware Description Language). Konkrétně lze použít jazyk VHDL (VHSIC Hardware Description Language) nebo Verilog. 14

15 3.2 Volba cílové platformy a simulátoru Vzhledem k tomu, že vývojové prostředí je totožné pro všechny programovatelné obvody firmy Xilinx, je nutné v následujícím okně zvolit cílovou platformu, na které bude náš projekt vyvíjen. Je možné vybrat jak konkrétní obvod (položky: Family, Device, Package, Speed), tak i celou vývojovou desku. Volbou: Evaluation Development Board: Spartan-3E Starter Board dojde k automatickému nastavení správného typu obvodu FPGA, tj. Spartan-3E (Family), označení obvodu (Device): XC3S500E, pouzdro (Package): FG320 a hodnota položky Speed, která globálně popisuje možnosti časování jednotlivých částí obvodu. Položka Simulator určuje typ simulačního nástroje, který bude v projektu použit. Je možné volit mezi následujícími simulátory: ISim: simulátor firmy Xilinx, Modelsim: simulátor firmy Mentor Graphics, Questa: simulátor firmy Mentor Graphics s podobnými vlastnostmi jako Modelsim, navíc umožňuje provádět pokročilé analýzy obvodu (Advanced Verification Methods). V našem projektu zvolíme simulátor ISim (VHDL/Verilog) a jako preferovaný jazyk vybereme VHDL. Zbývající položky necháme ve výchozím nastavení, viz obrázek. 15

16 Pokračováním, tlačítko Next, je zobrazeno okno s přehledem dosud zadaných parametrů, jehož potvrzením, tlačítko Finish, je ukončen proces vytvoření nového projektu. 16

17 3.3 Realizace Johnsonova čítače Při implementaci modulu Johnsonova čítače použijeme schematický popis navrhovaného obvodu. Do projektu vložíme nový soubor se schématem. V okně Design klikneme pravým tlačítkem na název projektu a z kontextového menu vybereme první položku New Source, případně je možné použít i ikonu z panelu nástrojů okna Desing. V následujícím dialogovém okně je možné zvolit typ nového souboru (modulu). Mezi nejčastěji využívané moduly patří: Schematic: soubor se schématem, vytvořený v integrovaném schematickém editoru, VHDL Modul: soubor s VHDL kódem, popisujícím funkci obvodu, VHDL Library: obsahuje soubor předpřipravených a odladěných VHDL kódů, VHDL Test Bench: soubor sloužící například k otestování navrhovaného modulu. Zvolte typ Schematic a nově vytvářený soubor pojmenujte například johnson. Tlačítky Next a následně Finish ukončete průvodce přidáním nového souboru. Dále můžete pokračovat v tvorbě vlastního schématu. 17

18 3.4 Popis schematického editoru Na následujícím obrázku je okno s integrovaným editorem schémat. Současně jsou vyznačeny potřebné ovládací prvky nezbytné k vytvoření schématu. Nejprve umístíme prostřednictvím nástroje Add Symbol na pracovní plochu potřebné logické členy: 4x FDR: bistabilní klopný obvod typu D se synchronním resetem, 1x INV: invertor. Jednotlivé logické členy jsou po výběru nástroje Add Symbol zobrazeny formou seznamu v podokně Symbols, kde jsou roztříděny do jednotlivých kategorií. Standardní logické členy naleznete v kategorii Logic, klopné obvody pak v kategorii Flip_Flop. 18

19 3.5 Pojmenování logických členů Logické členy jsou pojmenovány standardním způsobem (and, nand, or, nor, xor, inv, xnor), přičemž číslo v názvu součástky vyjadřuje počet vstupů součástky. Vyskytuje-li se v názvu součástky po čísle ještě písmeno b, za nímž následuje další číslo, označuje pak toto číslo počet negovaných vstupů. Např. nand3b1 představuje označení třívstupého hradla NAND s jedním negovaným vstupem. K dispozici jsou tři různé typy klopných obvodu: D, JK a T s různými variantami synchronních a asynchronních vstupů. Značení se skládá z několika písmen, např.: FDPE_1, Význam písmen ve zkratce je následující: F: klopný obvod (Flip-Flop), D: klopný obvod typu D, JK: klopný obvod typu JK, T: klopný obvod typu T, P: asynchronní vstup Preset, C: asynchronní vstup Clear, S: synchronní vstup Set, R: synchronní vstup Reset, E: vstup clock enable, _1: negovaný hodinový vstup. V projektu využijeme klopný obvod typu D se synchronním vstupem Reset: FDR. K dispozici jsou i další zajímavé kategorie předpřipravených modulů: Arithmetic: různé varianty sčítaček a násobiček, Comparator: různé verze komparátorů (větší/menší - GT/LT, rovno - EQ), Counter: různé varianty čítačů, např. Binary (B), BCD (D), Binary Carry Logic (C), Johnson (J), Ripple (R), Decoders: dekodéry Flip_Flop: klopné obvody řízené hranou hodinového pulzu, viz popis výše, General: obecné symboly, např. GND, VCC, PullDown, PullUP, Latch: klopné obvody řízené úrovní 19

20 Logic: základní členy kombinační logiky (AND, NAND, OR, NOR, XOR, ), Memory: paměti s různou délkou slova (1, 2, 4,8 bitů), Mux: multiplexery, Shift_Registers: posuvné registry. V dalším kroku jednotlivé součástky propojíme prostřednictvím nástroje Add Wire. Vytvoření uzlu je ve schématu označeno modrým čtvercem. 20

21 3.6 Pojmenování spojnic, definice vstupně/výstupních portů Po vykreslení celého zapojení Johnsonova čítače je nutné pojmenovat jednotlivé vstupy a výstupy navrhovaného obvodu. Editor každé nově vytvořené spojnici přiřadí automatický název ve formátu: XLXN_34, kde číslo za podtržítkem vyjadřuje pořadové číslo spojnice ve schématu. Pro snadnější orientaci v návrhu je vhodné jednotlivé spoje přejmenovat tak, aby jejich název odpovídal signálu, který přenáší (např.: clock, reset, q1, q2, q3, q4). Volbou nástroje Add Net Name se současně automaticky stane aktivní záložka Options v panelech nástrojů, kde je možné zapsat nový název spojnice, např. clock. Kliknutím na spojnici dojde k jejímu přejmenování. V posledním kroku je nutné dodefinovat vstupní a výstupní porty prostřednictvím nástroje Add I/O Marker. Celé schéma je možné automaticky zkontrolovat nástrojem: Tools > Check Schematic. Kontrola však neodhalí funkční chyby návrhu. Případné chyby ve schématu jsou vypsány v okně Console. 21

22 4 Simulace 4.1 Behaviorální simulace V další části návrhu se budeme zabývat funkční Behavioralní simulací navrhovaného obvodu v simulačním nástroji ISim, jež je přímou součástí vývojového prostředí Xilinx ISE Design Suite. Funkční simulací je myšlena simulace obvodu z hlediska principu jeho činnosti, tj. bez uvažování reálných vlastností obvodu. Vývojové prostředí umožňuje provádět simulace v různých fázích návrhu. Jednotlivé fáze návrhu je možné vidět v režimu Implementace v panelu Proceses (záložka Design): Desing Summary/Reports: statistiky návrhu (například využití jednotlivých částí komponent obvodu), Design Utilities: umožňuje například zobrazit realizaci schématického popisu ve VHDL kódu, User Constraints: v této části se provádí mapování vstupně výstupních pinů k jednotlivým signálům Synthesize XST: syntéza navrhovaného obvodu, zobrazení RTL, Implement Design: Translate, Map, Place & Route, Generate Programming File: vytvoření souboru pro konfiguraci FPGA, Configure Target Device: naprogramování obvodu, Analyze Design Using ChipScope: Analýza návrhu programem ChipScope. 22

23 23

24 4.2 Vytvoření testovacího souboru Test Bench Test Bench: je testovací soubor umožňující simulovat (testovat) chování navrhovaného obvodu, za předem stanovených podmínek. Pro zápis tohoto souboru se zpravidla používá syntaxe jazyka VHDL případně Verilog. Soubor definuje hodnoty a časování vstupních signálů, dále může obsahovat popis očekávaných výstupních hodnot umožňující automatizovat celý testovací proces. Nejprve přepněte prostředí z režimu Implementace do režimu Simulace. Přepnutím do režimu simulace je zpřístupněno menu pro výběr úrovně simulace, od nejjednodušší funkční (Behaviorální) až po simulaci s využitím modelu reálného obvodu po implementaci (Post-Route). Prozatím zvolte nejjednodušší metodu Behavioral. Připravte nový testovací soubor, VHDL testbench. Stejným způsobem jako v případě souboru se schématem využijte průvodce pro přidání nového souboru. Nejprve klikněte na ikonu New Source. V následujícím okně tentokráte zvolte jako typ nově vyvářeného souboru VHDL Test Bench. Po doplnění názvu souboru, např. johnson_testbench pokračujte tlačítkem Next. V následujícím okně je možné vybrat zdrojový soubor modulu, pro který bude testbench vytvořen. Tlačítky Next a Finish v následujícím okně potvrďte ukončení průvodce. 24

25 4.3 VHDL Test Bench V předchozím kroku vytvořilo vývojové prostředí kostru pro nově vytvářený testbench. V takto vytvořeném VHDL modulu je použita komponenta johnson vycházející z vytvořeného schématu jako testovaná jednotka UUT - Unit Under Test. Strukturu a syntaxi vytvořeného souboru prostudujte. V kostře takto automaticky vytvořeného souboru nalezněte sekci začínající řádkem: -- *** Test Bench - User Defined Section *** a končící řádkem: -- *** End Test Bench - User Defined Section *** Tato část souboru je určena pro definici vstupních signálu pro naši testovanou jednotku UUT johnson. VHDL kód mezi výše uvedenými řádky nahraďte následujícím kódem: reset_gen : PROCESS BEGIN reset <= '1'; WAIT FOR 95 ns; reset <= '0'; WAIT; -- will wait forever END PROCESS; clock_gen : PROCESS BEGIN clock <= '1'; WAIT FOR 50 ns; clock <= '0'; WAIT FOR 50 ns; END PROCESS; Výše uvedený kód popisuje dva procesy, přičemž první definuje vstupní signál reset a druhý hodinový signál clock. Detailní popis syntaxe lze nalézt například v literatuře [1] nebo [4]. 25

26 Obsah celého souboru johnson_testbench.vhd je k nahlédnutí zde: -- Vhdl test bench created from schematic D:\A2B99DIT\Po0915\Johnson\johnson.sch - Tue Jan 03 21:18: Notes: -- 1) This testbench template has been automatically generated using types -- std_logic and std_logic_vector for the ports of the unit under test. -- Xilinx recommends that these types always be used for the toplevel -- I/O of a design in order to guarantee that the testbench will bind -- correctly to the timing (post-route) simulation model. -- 2) To use this template as your testbench, change the filename to any -- name of your choice with the extension.vhd, and use the "Source->Add" -- menu in Project Navigator to import the testbench. Then -- edit the user defined section below, adding code to generate the -- stimulus for your design. -- LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; USE ieee.numeric_std.all; LIBRARY UNISIM; USE UNISIM.Vcomponents.ALL; ENTITY johnson_johnson_sch_tb IS END johnson_johnson_sch_tb; ARCHITECTURE behavioral OF johnson_johnson_sch_tb IS 26

27 BEGIN COMPONENT johnson PORT( reset : IN STD_LOGIC; clock : IN STD_LOGIC; q4 : OUT STD_LOGIC; q1 : OUT STD_LOGIC; q2 : OUT STD_LOGIC; q3 : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; SIGNAL reset : STD_LOGIC; SIGNAL clock : STD_LOGIC; SIGNAL q4 : STD_LOGIC; SIGNAL q1 : STD_LOGIC; SIGNAL q2 : STD_LOGIC; SIGNAL q3 : STD_LOGIC; UUT: johnson PORT MAP( reset => reset, clock => clock, q4 => q4, q1 => q1, q2 => q2, q3 => q3 ); -- *** Test Bench - User Defined Section *** reset_gen : PROCESS BEGIN reset <= '1'; WAIT FOR 95 ns; reset <= '0'; WAIT; -- will wait forever END PROCESS; clock_gen : PROCESS BEGIN clock <= '1'; WAIT FOR 50 ns; clock <= '0'; WAIT FOR 50 ns; END PROCESS; -- *** End Test Bench - User Defined Section *** END; 27

28 4.4 Spuštění simulátoru V předchozím bodu návrhu jsme vytvořili testovací soubor pro navrhovaný čítač. Nyní tento soubor využijte pro spuštění simulačního programu ISim. Důležité je, aby v okně Hierarchy byl označen soubor obsahující testbench johnson_testbench.vhd a nikoliv soubor s testovaným modulem johnson.sch. Poklepáním na položku Simulate Behavioral Model spusťte simulační program ISim. Při vytváření projektu jsme zvolili jako simulační nástroj, program ISim. Pokud bychom v tomto kroku návrhu zvolili například simulátor Modelsim, spustil by se stejným způsobem i tento nástroj. 28

29 4.5 Simulace činnosti čítače Ve výchozím nastavení je po spuštění simulátoru odsimulováno prvních ns. Tuto výchozí hodnotu je možné změnit ve vlastnostech (Properties) procesu Simulate Behavioral Model Prozkoumejte jednotlivé panely nástrojů, primárně se zaměřte na panely vyznačené na obrázku.. Prostřednictvím ikony Zoom to Full View, zobrazte celý průběh všech signálů. Simulátor je možné ovládat i z příkazové řádky, okno Console. Například příkazem: # run 1.00us je možné pokračovat v simulaci další mikrosekundu. Výsledek simulace odpovídá požadované činnosti obvodu, viz tabulka s Johnsonovým kódem. Pro přeuspořádání pořadí jednotlivých signálů je možné jednotlivé průběhy přesunout na požadované pozice. Vyzkoušejte si použití kurzorů, snažte se změřit periodu navrženého čítače, viz obrázek. Dále určete v jakém poměru je kmitočet hodinového signálu a výstupů jednotlivých klopných obvodů. 29

30 5 Ověření funkce na reálném obvodu FPGA 5.1 Zapojení přípravku Po úspěšném návrhu a ověření správnosti zapojení můžeme přistoupit k vlastnímu procesu implementace našeho čítače do reálného obvodu. Pro implementaci bude použit přípravek Spartan-3E FPGA Starter Kit Board popsaný v první části tohoto výukového modulu. Připojte napájení, použijte 5 V napájecí zdroj dodaný k přípravku. Pokud je přepínač napájení (SWP) v poloze ON měla by se rozsvítit červená LED dioda (PWR LED). Zdroj a způsob načtení konfigurace se volí nastavením tří propojek J30 (jumper) na desce, podrobněji viz [6]. Konfigurace obvodu Spatran-3E může být po připojení napájení načtena například z některé z flash pamětí (Platform Flash PROM, SPI Serial Flash PROM, StrataFlash parallel Flash PROM) nebo prostřednictvím rozhraní JTAG. Pro naše testovací účely zvolíme poslední možnost. Propojeny by měly být pouze piny označené M1. Rozhraní JTAG je návrhovému nástroji zpřístupněné prostřednictvím konfiguračního USB portu. Dodaným USB kabelem propojte přípravek (strana kabelu s USB konektorem Typu B) s počítačem (konektor typu A). 30

31 Před první připojením přípravku k PC je doporučeno nejprve nainstalovat software Xilinx ISE Design Suite včetně ovladačů pro toto rozhraní. Po prvním připojení přípravku k PC je automaticky nainstalován a aktivován odpovídající ovladač. Pokud výše uvedený postup není dodržen, může se stát, že dojde k instalaci jiného ovladače, který neumožňuje korektně programovat obvod. Pokud proběhla správně inicializace USB portu, rozsvítí se zelená LED dioda (LD-G) umístěná v jeho blízkosti. 31

32 5.2 Režim Implementace V dalším kroku návrhu musíme specifikovat, ke kterým vstupům, resp. výstupům (piny FPGA obvodu), budou připojeny jednotlivé signály. Způsob připojení jednodušších periferií je popsán v úvodní části tohoto modulu. Detailnější popis lze dohledat v dokumentaci k přípravku [6]. Připojení výstupních portů Pro zobrazení stavu čítače zvolte libovolné čtyři diody z bloku osmi indikačních LED diod. Např. Volba výstupních pinů Připojení vstupních portů Navrhovaný čítač disponuje pouze dvěma vstupními signály, reset a clock. Vstupní signál reset ovládejte například přepínačem SW3 a signál clock generujte například jedním z kontaktů otočného přepínače. Volba vstupních pinů Přepněte vývojové prostředí z režimu simulace zpět do režimu implementace (Implementation). 32

33 Pro přiřazení jednotlivých vstupních/výstupních signálů jednotlivým pinům FPGA obvodu je ve vývojovém prostředí připraven speciální program PlanAhead. Pro jeho spuštění rozbalte v záložce Design položku User Constraints a dvakrát klikněte na Floorplan Area/IO/Logic (PlanAhead). Následující okno informující o přidání nového souboru UCF (User Constraint File) do projektu potvrďte. 33

34 5.3 PlanAhead Program PlanAhead umožňuje detailně definovat, které signály budou připojeny na jednotlivé vývody (piny) FPGA obvodu. Ve výchozí konfiguraci programu není zobrazen pohled na pouzdro a jednotlivé piny obvodu. Volbou pokožky menu Window > Package je možné tento, pro návrháře plošného spoje, zajímavý pohled zapnout. Vlastní přiřazení jednotlivých signálu se provádí ve spodní části obrazovky, záložka I/O Ports. Klíčové prvky nezbytné pro tento úkol jsou opět vyznačeny v následujícím obrázku. K jednotlivým signálům je nutné doplnit odpovídající vývody pouzdra, sloupec Site. Dále pak je nutné pro vstupní porty specifikovat ve sloupci PullType charakter vstupu (PullUu, PullDown, ), viz kapitola popisující periferie přípravku. Zavřete okno programu PlanAhead, v následujícím dialogu potvrďte uložení nově vytvořeného UCF souboru. Výstupem programu PlanAhead je textový soubor UCF (User Constraint File) jehož obsah je možné zobrazit například v textovém editoru přímo v prostředí WebPack. Příklad výpisu obsahu souboru johnson.ucf NET "clock" LOC = D18; 34

35 NET "q1" LOC = F9; NET "q2" LOC = E9; NET "q3" LOC = D11; NET "q4" LOC = C11; NET "reset" LOC = N17; NET "clock" PULLDOWN; NET "reset" PULLDOWN; 35

36 5.4 Syntéza a implementace pro zvolenou architekturu FPGA obvodu Dalšími kroky návrhu jsou syntéza (Synthesize), mapování na použitou technologii (Map) a rozmístění a propojení (Place & Route). Syntéza (Synthesize) je proces, při kterém návrhový software realizuje požadovaný obvod na základě z vysoce abstraktního zápisu většinou ve formě VHDL kódu. Při tomto procesu se syntetizátor (program provádějící syntézu) snaží optimálně ve zdrojovém VHDL kódu detekovat základní stavební bloky logických obvodů (kombinační logické obvody, registry, ), dochází zde například k volbě kódování vnitřních stavů sekvenčních logických obvodů. Mapování (Map) je proces, při kterém dochází ke konverzi mapování technologicky nezávislého popisu obvodu (popsaného např. prostřednictvím netlistu), do struktur logických bloků dostupných ve zvoleném cílovém obvodu. Rozmístění a propojení (Place & Route). V tomto procesu dochází k výslednému rozmístění jednotlivých logických bloků získaných předchozím procesem mapování do matice zvoleného FPGA obvodu. Dále dochází k vytváření vhodné propojovací struktury mezi těmito bloky. Spusťte jednotlivé kroky návrhu postupně dvojklikem na příslušný proces v záložce Design. Pokud daný proces návrhu proběhl korektně, je před jeho názvem zelené zatržítko. Při výskytu varovných hlášení se před daným procesem objeví symbol žlutého trojúhelníku s vykřičníkem, chyba je indikována červeným křížkem. Současně je vhodné sledovat výstupy jednotlivých kroků návrhu v okně Console. Pokud jste postupovali dle pokynů, měla by se v průběhu procesu (Place & Route) objevit následující chyba, viz obrázek. 36

37 Pokuste se vlastními silami (Internet, literatura,...) vyhledat řešení, podrobný popis problému lze nalézt v okně Console. V případě, že se Vám řešení nepodaří nalézt v následujících 10 minutách, neztrácejte drahocenný čas a podívejte se na následující obrazovku. 37

38 5.5 Příklad odstranění chyby vypsané v procesu Place & Route Pokud jste chybové hlášení dočetli až do konce, pravděpodobně jste nalezli i řešení problému, jež vznikl v průběhu zpracování procesu Place & Route. Důvodem vzniku chyby je nestandartní propojení signálu clock přímo na jeden ze vstupů FPGA obvodu. Pro ověření funkce obvodu jsme se totiž rozhodli použít poněkud nevhodný zdroj hodinového signálu, jeden z kontaktů otočného přepínače. Návrhový software toto, pro praxi neobvyklé zapojení, označuje jako chybné, protože předpokládá použití v obvodu integrované architektury pro rozvod hodinového signálu. Řešení Řešením je povolení takto nestandartního návrhu doplněním příslušného řádku: NET "clock" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; do souboru UCF, viz následující obrázek. Další spuštění procesu Place & Route by již mělo proběhnout bez chyb. Pro jistotu se podívejte do logu a zjistěte počet varovných a chybových hlášení. Předposledním krokem návrhu je vygenerování konfiguračního souboru, spusťte proces Generate Programming File. 38

39 Dále pak pokračujte vlastním naprogramování FPGA obvodu prostřednictvím rozhraní JTAG. Pro vlastní konfiguraci je v prostředí opět připravena speciální aplikace impact. Pro její spuštění aktivujte proces Manage Configuration Proces (impact). 39

40 5.6 Konfigurace obvodu programem impact Program impact umožňuje konfiguraci programovatelných obvodů na přípravku prostřednictvím rozhraní JTAG. Prostřednictvím položky z menu: Edit > Launch Wizard spusťte průvodce. V následujícím okně použijte výchozí nastavení, viz obrázek. Pokud je přípravek připojen k PC proběhne jeho detekce a otevře se dialog pro výběr konfiguračního souboru pro FPGA obvod. Program si bohužel pamatuje poslední pracovní adresář, ujistěte se proto, že jste v adresáři správného projektu a vyberte soubor s příponou *.bit: johnson.bit. Volbu potvrďte tlačítkem Open. V dalším dialogu zamítněte konfiguraci Flash PROM tlačítkem No. Průvodce dále pokračuje dotazem na přiřazení konfiguračních souborů pro Flash paměť a obvod CPLD. V obou případech zamítněte volbu konfiguračního souboru tlačítkem Bybass. Poslední dialogové okno průvodce potvrďte tlačítkem OK. Klikněte pravým tlačítkem na první z obvodů a z kontextového menu vyberte první položku Program. Tímto krokem je dokončen proces programování FPGA obvodu. 40

41 Pokud byl proces programování úspěšný, objeví se v hlavním okně programu impact zpráva Program Succeeded. Současně dojte i k rozsvícení oranžové diody označené XC-DONE. 41

42 5.7 Ověření funkčnosti obvodu Po naprogramování přípravku ověřte správnou činnost navrhovaného obvodu pootočením přepínače. Jaký je závěr z Vašeho testování? Pokud jste objevili nějaký problém, pokuste se identifikovat jeho příčinu. 42

43 5.8 Test 1. Zvolte správné pořadí při návrhu následujících procesů: mapování (Map), rozmístění a propojení (Place & Route), syntéza (Synthesize)? a) mapování (Map), rozmístění a propojení (Place & Route), syntéza (Synthesize) b) syntéza (Synthesize), mapování (Map), rozmístění a propojení (Place & Route) c) rozmístění a propojení (Place & Route), mapování (Map), syntéza (Synthesize) správné řešení: b 2. K čemu slouží soubor UCF (User Constraint File)? a) Obsahuje celý výpis (log) procesu návrhu (od procesu mapování až po syntézu) b) Obsahuje výstup automatizovaného procesu Place&Route, tj. rozmístění a propojení automaticky zvolených bloků. c) Přiřazuje jednotlivé signály jednotlivým vývodům FPGA obvodu. správné řešení: c 3. Jaký jazyk byl v právě vytvářené projektu použit pro tvorbu testovacího modulu (testbench file)? a) VHDL b) Žádný, použili jsme schéma c) Verilog správné řešení: a 4. Který z režimů simulace poskytuje přesnější výsledky, tj. více se přibližuje reálné činnosti obvodu? a) Behavioral b) Post Route c) Post-Map správné řešení: b 43

44 5. Jaké značení bude mít v knihovně součástek hradlo AND se třemi vstupy a jednou negací na výstupu? a) and1b3 b) and3b1 c) nand3 správné řešení: c 6. Klopný obvod JK s asynchronním resetem bude v knihovně označen: a) fdce b) fjkc c) ftc správné řešení: b 7. Klopný obvod D se synchronním resetem bude v knihovně označen: a) fdc b) fjkc c) ftce správné řešení: a 8. Tříbitový Johnsonův čítač bude: a) dělit hodinový kmitočet šesti. b) násobit hodinový kmitočet třemi. c) dělit hodinový kmitočet třemi. správné řešení: a 9. Soubor Testbench je: a) definičním souborem pro program Benchmark umožňující otestovaní výkonu FPGA obvodu b) VHDL soubor sloužící k ověření správné činnosti zvoleného modulu c) binárním souborem pro program impact, umožňující naprogramování a ověření funkce FPGA obvodu. správné řešení: b 44

45 10. VHDL modul je: a) textový soubor s VHDL kódem popisujícím činnost obvodu b) textový soubor s binárním kódem popisujícím činnost obvodu c) nástroj umožňující vytvořit čítač s libovolným počtem stavů X (čítač modulo X) správné řešení: a 11. Projekt v prostředí Xilinx ISE Project Navigator může obsahovat: a) Pouze jeden modul od každého typu b) Libovolný počet modulů o libovolném typu c) Pouze moduly shodného typu správné řešení: b 12. Pro definování vstupu a výstupů se v schematickém editoru používá nástroj: a) Add I/O Net b) Add I/O Block c) Add I/O Marker správné řešení: c 13. Rozhraní JTAG se u přípravku používá: a) pro konfiguraci jednotlivých programovatelných obvodů b) k distribuci taktovacího signálu c) rozvodu napájení správné řešení: a 14. Čítač modulo 4 a) je složen ze čtyř klopných obvodů b) cyklicky prochází čtyřmi stavy c) čítá v přímém kódu od hodnoty 000 do hodnoty 100 správné řešení: b 45

46 5.9 Přehled V průběhu tohoto krátkého textu jste se seznámili s realizací jednoduchého sekvenčního logického obvodu Johnsonova čítače. Prostudovali jste dostupnou součástkovou základnu obvodu Spartan-3E. Na základě schematického popisu se Vám podařilo vytvořit ve schematickém editoru odpovídající realizaci navrhovaného obvodu. V další části jste se seznámili s možnostmi simulace navrhovaného obvodu v programu ISim. Osvojili jste si základní postupy práce v komplexním návrhovém prostředí Xilinx ISE Design Suite. Na praktickém příkladu jste dospěli k závěru, že mimo vlastního ověření funkčnosti obvodu simulací, je nezbytné obvod otestovat i po vlastní implementaci na zvolené cílové platformě. 46

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 9.2i 1 Spuštění návrhového prostředí Spusťte návrhové prostředí Xilinx ISE 9.2 pomoci ikony na ploše Xilinx ISE 9.2. 2 Otevření projektu a. Klikněte na položku

Více

Použití schematického editoru pro návrh kombinační logiky. Pavel Lafata

Použití schematického editoru pro návrh kombinační logiky. Pavel Lafata Použití schematického editoru pro návrh kombinační logiky Pavel Lafata Autor: Pavel Lafata Název díla: Použití schematického editoru pro návrh kombinační logiky Zpracoval(a): České vysoké učení technické

Více

1. Seznamte se s výukovou platformou FITkit (http://merlin.fit.vutbr.cz/fitkit/).

1. Seznamte se s výukovou platformou FITkit (http://merlin.fit.vutbr.cz/fitkit/). Zadání: Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Technika personálních počítačů, cvičení ITP FITkit Řízení 7mi-segmentového displeje Úloha č. 3. 1. Seznamte se s výukovou

Více

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2

Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Vytvoření nového projektu ve vývojovém prostředí Quartus II Version 9.1 Servise Pack 2 Nový projekt vytvoříme volbou New Project Wizard: Introduction z menu File, po které se objeví úvodní okno (obr. 1).

Více

Popis programu: Popis přípon důležitých souborů: *.qpf projektový soubor Quartusu

Popis programu: Popis přípon důležitých souborů: *.qpf projektový soubor Quartusu Software Quartus II Popis programu: Quartus II Web Edition je označení bezplatného software, s jehož pomocí lze napsat, zkompilovat, odsimulovat a naprogramovat FPGA a CPLD obvody firmy Altera. Cílem tohoto

Více

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2 Koncept pokročilého návrhu ve VHDL INP - cvičení 2 architecture behv of Cnt is process (CLK,RST,CE) variable value: std_logic_vector(3 downto 0 if (RST = '1') then value := (others => '0' elsif (CLK'event

Více

Návrh. číslicových obvodů

Návrh. číslicových obvodů Návrh číslicových obvodů SW Aritmetika HW Periférie CPU function AddSub(a,b,s); var c; a b k k a+b mpx c if (s==1) c=a+b; else c=a-b; a-b return c; End; PAMĚŤ s Princip: univerzální stroj Výhoda: univerzalita

Více

Návrh ovládání zdroje ATX

Návrh ovládání zdroje ATX Návrh ovládání zdroje ATX Zapínání a vypínání PC zdroj ATX se zapíná spojením řídicího signálu \PS_ON se zemí zapnutí PC stiskem tlačítka POWER vypnutí PC (hardwarové) stiskem tlačítka POWER a jeho podržením

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu

... sekvenční výstupy. Obr. 1: Obecné schéma stavového automatu Předmět Ústav Úloha č. 10 BDIO - Digitální obvody Ústav mikroelektroniky Komplexní příklad - návrh řídicí logiky pro jednoduchý nápojový automat, kombinační + sekvenční logika (stavové automaty) Student

Více

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka

PRESTO. USB programátor. Uživatelská příručka PRESTO USB programátor Uživatelská příručka OBSAH 1. PRESTO 3 1.1. Použití 3 2. Obsah dodávky 3 3. Instalace 3 3.1. Instalace ovladačů 3 3.2. Instalace programu UP 4 4. Popis programovacího konektoru 5

Více

GREE Text Parser. GREE Diagnostický program - manuál

GREE Text Parser. GREE Diagnostický program - manuál GREE Text Parser GREE Diagnostický program - manuál 1. Popis programu 1.1 Diagnostické nástroje aplikace 1.2 Vlastnosti programu Obsah 2. Hardwarové elektro propojení 2.1 Popis propojení 2.2 Způsoby zapojení

Více

Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál

Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál Programátor AVRProg USB v3 MK II Eco Manuál Pozor! Programátor je kompatibilní s prostředími BASCOM a AVR DUDE. Pokud chcete použít tento programátor s AVR Studio, musíte přepnout jumper číslo 2. 1. Programování

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu

Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu Kurz A0B38FPGA Aplikace

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Digitální obvody. Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Digitální obvody Doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. Stavové automaty enkódování Proces, který rozhoduje kolik paměťových prvků bude využito v paměťové části. Binární enkódování je nejpoužívanější. j počet stavů

Více

PK Design. MB-XC3SxxxE-TQ144 v1.1. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10.

PK Design. MB-XC3SxxxE-TQ144 v1.1. Uživatelský manuál. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (10.10. MB-XC3SxxxE-TQ144 v1.1 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (10.10.2008) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Projekt: Přístupový terminál

Projekt: Přístupový terminál Projekt: Přístupový terminál 1. Zadání 1. Seznamte se s přípravkem FITKit a způsobem připojení jeho periférií, zejména klávesnice a LCD displeje. 2. Prostudujte si zdrojové kódy projektu v jazyce VHDL.

Více

PK Design. MB-S2-150-PQ208 v1.4. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03)

PK Design. MB-S2-150-PQ208 v1.4. Základová deska modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03) MB-S2-150-PQ208 v1.4 Základová deska modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (11. 6. 03) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 Vlastnosti základové desky...4 2.2 Vlastnosti

Více

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9

3 Editor Capture. 3.1 Práce s projekty. Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 Analýza elektronických obvodů programem PSpice 9 3 Editor Capture U editoru Capture závisí nabídka hlavní lišty na tom, které okno pracovní plochy je aktivované. V dalším textu budou popsány jen ty položky,

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_2.ME_CISLICOVA_TECHNIKA_19_SPOJENI KOMBINACNICH_A_SEKVENCNICH_OBVODU Střední odborná škola

Více

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti Počítačové cvičení BNEZ 1 Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti Úkol 1: Úkol 2: Úkol 3: Úkol 4: Úkol 5: Pomocí programu OrCAD Capture zobrazte voltampérovou charakteristiku diody 1N4007 pro rozsah napětí

Více

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008 Úvod do jazyka VHDL Návrh číslicových systémů 2007-2008 Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz Jak popsat číslicový obvod Slovně Navrhněte (číslicový) obvod, který spočte sumu všech členů dané posloupnosti slovní

Více

Souhrn Apendixu A doporučení VHDL

Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Práce ke zkoušce z předmětu Programovatelné logické obvody Jméno: Jiří Paar Datum: 17. 2. 2010 Poznámka k jazyku

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

XC3000(A) / XC3100(A)

XC3000(A) / XC3100(A) FPGA Xilinx SPARTAN 1. FPGA Xilinx historie Řada XC2000 byla historicky první FPGA (rok 1984), v současné době se již nedodává. Principy použité pro její konstrukci byly natolik geniální, že jsou na nich

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření:

2.9 Čítače. 2.9.1 Úkol měření: 2.9 Čítače 2.9.1 Úkol měření: 1. Zapište si použité přístroje 2. Ověřte časový diagram asynchronního binárního čítače 7493 3. Ověřte zkrácení početního cyklu čítače 7493 4. Zapojte binární čítač ve funkci

Více

Řadiče periferií pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kit Jaroslav Stejskal, Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec. leos.kafka@utia.cas.

Řadiče periferií pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kit Jaroslav Stejskal, Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec. leos.kafka@utia.cas. Technická zpráva Řadiče periferií pro vývojovou desku Spartan3E Starter Kit Jaroslav Stejskal, Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec leos.kafka@utia.cas.cz Obsah 1. Úvod... 2 2. Popis modulů... 2 2.1 LCD...

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

Číslicové obvody a jazyk VHDL

Číslicové obvody a jazyk VHDL Číslicové obvody a jazyk VHDL Návrh počítačových systémů 2007-2008 Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz Proč HW realizace algoritmu Vyšší rychlost paralelní nebo zřetězené zpracování, přizpůsobení výpočetních

Více

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS

Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS Bakalářská práce Realizace jednoduchého uzlu RS485 s protokolem MODBUS Autor: Michal Štrick Vedoucí práce: Ing. Josef Grosman TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových

Více

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál EUSSO UPE 4100-BR Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta Uživatelský manuál 1. Charakteristiky produktu Fast Ethernet PCMCIA karta EUSSO UPE 4100-BR podporuje standardy 10BASE-T

Více

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče Mozilla Firefox 3.6 pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Firefoxu... 3 3. První přihlášení... 4 4. Odstraňování

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

První krůčky se SAS Enterprise Miner 6.2. Zaškrtněte Personal Workstation a přihlašte se jako localhost\sasdemo.

První krůčky se SAS Enterprise Miner 6.2. Zaškrtněte Personal Workstation a přihlašte se jako localhost\sasdemo. Zaškrtněte Personal Workstation a přihlašte se jako localhost\sasdemo. New Project Pojmenujte projekt a vyberte fyzickou cestu adresář na disku (s právem zápisu pro uživatele sasdemo), kde budou uložena

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11.

PK Design. Uživatelský manuál. Modul USB-FT245BM v2.2. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (7. 11. Modul USB-FT245BM v2.2 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (7. 11. 04) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

ATAVRDRAGON-návod k použití

ATAVRDRAGON-návod k použití ATAVRDRAGON-návod k použití Firma ATMEL představila skutečně levný, a tím pádem všem dostupný, ladící a vývojový prostředek pro práci s mikrokontroléry řady ATtiny a ATmega s názvem AVR Dragon. Dle sdělení

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Abstrakt Tento aplikační postup ukazuje na příkladu CPU 214-2BM02 hardwarovou konfiguraci VIPA CPU řad 100V a 200V ve vývojovém

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka EduKit84 Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip Uživatelská příručka OBSAH 1. EduKit84 3 2. Popis zařízení 3 3. Provozní režimy 3 4. Mikrokontrolér PIC16F84A 4 5. Tabulka

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard

9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard 9. Rozšiřující desky Evb_Display a Evb_keyboard Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Zobrazovacích displejích Principu činnosti a programování čtyřřádkového

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus software měření napětí Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

PicoBlaze lekce 1: assembler, C překladač a simulační prostředí Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec svozil@utia.cas.cz

PicoBlaze lekce 1: assembler, C překladač a simulační prostředí Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec svozil@utia.cas.cz Technická zpráva PicoBlaze lekce 1: assembler, C překladač a simulační prostředí Jiří Svozil, Leoš Kafka, Jiří Kadlec svozil@utia.cas.cz Obsah 1. Úvod... 2 2. Xilinx PicoBlaze... 2 2.1 Architektura procesoru...

Více

Simulace v Quartus II 13.0sp1

Simulace v Quartus II 13.0sp1 Simulace v Quartus II 13.0sp1 Richard Šusta, Katedra řídicí techniky ČVUT-FEL v Praze V Quartus II 13.0sp1 postup simulace mnohem jednodušší než v předchozích verzích. Předpokládejme, že máte vytvořený

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

Registry a čítače část 2

Registry a čítače část 2 Registry a čítače část 2 Vypracoval SOU Ohradní Vladimír Jelínek Aktualizace září 2012 Úvod Registry a čítače jsou častým stavebním blokem v číslicových systémech. Jsou založeny na funkci synchronních

Více

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link Návod pro použití snímače tlaku Vytvořil: Ing. Ondřej Čožík Datum: 12. 2. 2015 Rev: 1.0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1. POŽADAVKY PRO MOŽNOST ZAPOJENÍ SNÍMAČE DO PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ... 2 1.1. STRUKTURA SÍTĚ...

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

PK Design. Uživatelský manuál. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (07.12.

PK Design. Uživatelský manuál. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (07.12. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (07.12.2004) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti modulu...4 2.2 Použití modulu...4

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (19.04.2005) Obsah 1 Upozornění... 3 2 Úvod... 4 2.1 Vlastnosti

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

PROGRAMOVATELNÁ LOGICKÁ POLE A JAZYKY HDL

PROGRAMOVATELNÁ LOGICKÁ POLE A JAZYKY HDL PROGRAMOVATELNÁ LOGICKÁ POLE A JAZYKY HDL Doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, kolouch@feec.vutbr.cz Přednáška má přinést informaci o současném stavu v

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2.

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS Uživatelský manuál Verze dokumentu 1.0 (01.04.2007) Obsah 1 Upozornění...3 2 Úvod...4 2.1 2.2 2.3

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy do zatížení 10A / 250V AC ( zátěž do 2300W ) 2. tři galvanicky oddělené vstupy s možností aktivovat alarm ( vstupní napětí od

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více