Sbírka řešených příkladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbírka řešených příkladů"

Transkript

1 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali jsme pro vás alternativní souvislý příklad náhodně vybraných účetních případů a jejich postupné zaevidování do tohoto systému. Tato Sbírka řešených příkladů poskytuje rady a postupy pro účtování. Příklady v ní uvedené jsou připraveny uměle a neosobují si ambice suplovat práci účetního nebo daňového poradce. Prosíme laskavého uživatele, aby s tímto vědomím přistupoval k používání této publikace. Hodně úspěchů přeje firma MRP-Informatics, s.r.o.

2 Klikněte na požadovaný obor a dostanete se na alternativní příklad. Alternativní příklady Účetnictví Mzdy Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách platné od Daňová evidence Sklad (metoda FIFO) Sklad (vážený aritmetický průměr) Maloobchod Restaurace 2

3 3 Návod: Klikněte v tabulce na číslo stránky požadovaného účetního případu a ihned se na ni dostanete. Pro vrácení zpět do této tabulky klikněte na příslušné stránce na zpětné (červené) číslo př. zpět 1 zpět 2 Alternativní účetní případy - Účetnictví Číslo Název 7. D Částka Nastavení prvotních údajů účetnictví a) Volba účtovací soustavy účetnictví b) Identifikace firmy c) Nastavení programu Počáteční stavy účtů a) Počáteční stavy syntetických účtů zboží na skladě krátkodobé bank. úvěry zaměstnanci b) Definice a poč. stavy analytických účtů pokladna - korunová (CZK) pokladna devizová (EUR) bankovní účet Komerční banka bankovní účet Česká spořitelna c) Přidání pokladny (v pokladní knize) a definice číselné řady Editace zápisů v účetním deníku a) Přidání zápisu paragon za nákup kancelářských potřeb b) Oprava zápisu c) Kopie zápisu d) Zrušení zápisu Pořízení majetku + evidence v knize majetku a) Přidání přijaté faktury č. FP001 za nákup nákladního automobilu b) Zaúčtování faktury - základ DPH , , ,13 211/ / / / ,3 000,- EUR , , ,1190, , ,57000,300000, ,- 24 Vydaná objednávka a) Přidání objednávky 2008/001 b) Tisk objednávky Přijatá faktura s návazností na objednávku a) Přidání přijaté faktury č. FP002 na základě objednávky (2008/001) b) Oprava částek ve faktuře c) Zaúčtování faktury do účetního deníku základ DPH Str. č. 8 Neuhrazené pohledávky a závazky z minulého roku faktura vydaná č. FV Arch 501 faktura přijatá č. FP Arch 343 c) Přidání majetku do knihy majetku d) Úhrada faktury (BV06/001) 6. MD ,- bez DPH ,1463,-

4 Číslo Název 8. Přijatá faktura + propojení na sklad a) Přidání přijaté faktury č. FP003 za zboží a materiál b) Evidence příjmu zboží na sklad Propojení z faktury do skladu Vytvoření příjemek (sklad 1, sklad 2) b) Zaúčtování faktury do deníku základ (zboží) základ (materiál) DPH 9a. 9b. 10. VARIANTA A Přijatá zálohová předfaktura a) Evidence došlé předfaktury na úhradu zálohy za el. energii b) Úhrada a zaúčtování předfaktury c) Daň. doklad na uhrazenou platbu č. FP004 přeúčtování zálohy základ DPH d) Konečný daň. doklad č. FP005 s odečtem zálohy a vyčíslením nedoplatku částka celkem zaplacená záloha e) Zaúčtování konečného daň. dokladu do deníku - základ DPH f) Úhrada nedoplatku VARIANTA B Přijatá zálohová předfaktura a) Evidence došlé předfaktury na úhradu zálohy za el. energii b) Úhrada a zaúčtování předfaktury c) Faktura č. FP004 za úhradu zálohy základ DPH úhrada faktury d) Faktura č. FP005 s odečtem zálohy a vyčíslením nedoplatku základ DPH zaplacená záloha e) Úhrada nedoplatku (BV06/002) Vydaná předfaktura hrazená převodem z účtu a) Vystavení předfaktury za zhotovení nábytku b) Tisk předfaktury c) Úhrada předfaktury d) Vystavení faktury č a zaúčtování do deníku e) Tisk faktury 4 MD D Částka Str. č ,525,2171, , ,1000,190, ,1190, ,18,110, ,1190, ,190,1190, ,18,-1000,110, , ,523,3273,-

5 Číslo Název 11. Vydaná faktura uhrazená v hotovosti + výdej ze skladu a) Vystavení faktury č za prodej zboží b) Výdej zboží ze skladu a přenos do faktury c) Zaúčtování faktury do deníku: základ DPH d) Tisk faktury e) Úhrada vydané faktury v hotovosti a. 13b. 14. Vydaná faktura s využitím předdefinovaných položek a) Vydaná faktura č za montáž nábytku b) Zaúčtování faktury: základ DPH c) Tisk faktury d) Úhrada faktury (BV06/009) VARIANTA A Vydaná zálohová předfaktura a) Vystavení předfaktury na zálohu za materiál b) Zaúčtování úhrady zálohové předfaktury v hotovosti c) Daň. doklad č na přijatou platbu přeúčtování zálohy základ DPH d) Konečný daň. doklad č s vyčíslením nedoplatku e) Zaúčtování daň. dokladu: základ DPH f) Úhrada nedoplatku (BV06/010) VARIANTA B Vydaná zálohová předfaktura a) Vystavení předfaktury na zálohu za materiál b) Zaúčtování úhrady zálohové předfaktury v hotovosti c) Daň. doklad č na přijatou platbu základ DPH přijatá záloha d) Konečný daň. doklad č s vyčíslením nedoplatku základ DPH e) Úhrada nedoplatku (BV06/010) Zahraniční faktura a souhrnné hlášení a) Vystavení faktury č do Evropské unie 100 EUR (1 EUR=28 Kč) b) Zaúčtování a tisk zahraniční faktury c) Úhrada faktury s kurzovým rozdílem (1 EUR= 27 Kč) 5 MD D Částka Str. č ,606, , ,500,95, , , , ,16806,3194,30000, ,4791,30000, , , ,3194,20000, ,4791,30000, ,2700,- 95

6 Číslo Název d) Proúčtování kurzového rozdílu e) Souhrnné hlášení k DPH Daňový dobropis a) Vystavení faktury č a zaúčtování základ DPH b) Úhrada faktury (BV06/011) c) Vystavení dobropisu d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování základ DPH e) Úhrada potvrzeného dobropisu (BV06/012) Faktura s návazností na přijatou fakturu a) Vystavení objednávky 1008/001 b) Vystavení faktury č a vykrytí objednávky c) Zaúčtování do deníku: základ DPH d) Úhrada faktury (BV06/013) Přijatá objednávka s návazností na sklad a rezervaci a) Vystavení objednávky 1008/002 s rezervací ve skladu b) Vystavení faktury č s vykrytím objednávky a zároveň vyskladněním ze skladu c) Zaúčtování vydané faktury - základ DPH 6 MD D Částka Str. č. 100, ,133,833, ,-133,-833, ,38,238, ,50 68, sleva 5% 1870,355, ,75 111,25 Příkaz k úhradě a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě FP002 FP003 b) Tisk platebního příkazu c) Homebanking Výpis z bankovního účtu a) Evidence bankovního výpisu č. BV06/013 b) Přidání položky bankovního výpisu bankovní poplatky Cenová nabídka a) Přidání cenové nabídky b) Tisk nabídky c) Změna nabídky na objednávku d) Faktura s vykrytím objednávky a odečtem ze skladu SKONTO u vydané faktury a) Přidání faktury a nastavení skonta b) Zaúčtování faktury: základ DPH c) Tisk faktury d) Úhrada faktury (BV06/014) a zaúčtování - proúčtování skonta (VUD001) ,13596, ,-

7 Číslo Název 7 MD D Částka c) Oprava bankovního výpisu Pokladní kniha a) Zjednodušené daňové doklady paragon za nákup kancel. potřeb paragon za nákup PHM b) Zaúčtování VPD00002 VPD00003 Kniha majetku a) Zaevidování majetku do knihy majetku b) Montáž tažného zařízení u osobního automobilu (technické zhodnocení) c) Odpisy d) Výstupní sestavy Str. č ,28,50 500,95, ,5000, Kniha jízd a) Zaevidování vozidla do knihy jízd b) Evidence řidičů c) Přidání jízdy d) Výstupní sestavy Opravy a reklamace a) Přidání zboží do evidence oprav b) Servisní list c) Informace o průběhu řešení d) Výstupní sestavy Roční převod a) Kopie firmy b) Roční převod 158 zpět 2

8 8 Řešení účetních případů zpět 1 1. Nastavení prvotních údajů - Účetnictví a) Volba účtovací soustavy (účetnictví nebo daňová evidence) První spuštění systému MRP K/S Klikněte na ikonu MRP K/S a otevře se tabulka pro přihlášení s přístupovým heslem a jménem (standardně jméno: MRPDBA, heslo: mrpdba). Po správném zadání údajů, kladném potvrzení zda vytvořit databázi, se zobrazí tabulka pro zadání příznaku v jaké účtové soustavě budete účtovat (účetnictví nebo daňová evidence). Pak se již otevře příslušná databáze a vy můžete zadávat prvotní údaje (viz. bod b). Další spuštění Při dalším spuštění účetního systému MRP K/S a správném přihlášení se zobrazí tabulka Volba a definice firem, ze které vyberete firmu v níž chcete pracovat. Pro přidání nové firmy do tohoto seznamu stiskněte Přidat. Zobrazí se tabulka do níž zapište název firmy, účetní rok popř. propojení. Název firmy zadejte tak, jak si ho přejete mít v seznamu. Účetní rok - podle tohoto údaje bude možné firmy zobrazovat. Propojení zde zadejte číselný údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy. Takto propojené roky můžete pak v modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených roků) nebo v seznamu firem filtrovat pomocí tlačítka Zobrazení (např. všechny roky téže firmy označte 1).

9 9 b) Identifikace firmy a nastavení bankovních účtů zpět 1 Po spuštění účetního systému MRP K/S je třeba nejdříve nadefinovat iniciály firmy. Klikněte tedy na záložku Nastavení a zvolte Firma, zde vepište identifikační údaje firmy. Tyto údaje se používají ve všech výstupních sestavách, kde firma figuruje jako dodavatel nebo odběratel. Zadání: Dobrman Karel, Novohradská 358/2A4, Zlín, tel , IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: KB Zlín /0100 (CZK), Česká spořitelna /0800 (CZK) Přidání bankovního účtu proveďte kliknutím na tlačítko rozbalovacího menu. Zobrazí se seznam vašich bankovních účtů. Pro přidání nového stiskněte tlačítko Nový a zapište všechny potřebné údaje, potvrďte OK a bankovní účet se automaticky dostane do seznamu. Ze seznamu vyberte účet, který se bude zobrazovat ve vašich výstupních sestavách a stiskněte Převzít.

10 10 c) Nastavení programu zpět 1 Účetní nastavení Klikněte na záložku Nastavení a zvolte Program, zde nastavte účetní období, v němž budete účtovat (fiskální daňový rok). Do intervalu účetního roku nadefinujte -1 (vypnuto), protože pokud v tomto účetním systému teprve začínáte pracovat, musíte zaevidovat neuhrazené pohledávky a závazky z minulého roku. Jinak vás systém bude upozorňovat, že účtujete do špatného období. Dále nadefinujte zaokrouhlování. Pro náš příklad nadefinujte zaokrouhlování DPH na celé koruny a způsob - přirozeně (dle obrázku).

11 11 Obecné ovládání Na této záložce si můžete nadefinovat další podmínky pro snadnější práci s tímto účetním systémem. Uživatel Do této sekce zapište iniciály uživatele, který se bude tisknout do výstupních sestav (př. údaj ve faktuře Vystavil ). zpět 1

12 12 2. Počáteční stavy účtů zpět 2 a) Počáteční stavy syntetických účtů Na začátku účetního období je třeba nadefinovat počáteční stavy účtů. Zadání: Název Počáteční stavy účtů zboží na skladě krátkodobé bank. Úvěry zaměstnanci pokladna - korunová (CZK) pokladna devizová (EUR) bankovní účet Komerční banka bankovní účet Česká spořitelna MD D / / / /002 Částka , , , ,3 000,- EUR , ,- Postup: V účetním deníku, stiskněte tlačítko Funkce volba Počáteční stavy účtů. Zde si nadefinujte stiskem kláves Ctrl+Enter počáteční stavy účtů dle zadání příkladu. I přesto, že v našem příkladu nevyužíváme střediska, je nutné zvolit 0 Výchozí středisko. Jinak je možné zadat počáteční stavy za jednotlivá střediska (viz. rozbalovací menu středisko). Globálně za celou firmu počáteční stavy zadat nelze automaticky se zjišťují jako součet počátečních stavů za všechna střediska. Pomocí tlačítka Kontrola pak správnost zadání můžete zkontrolovat.

13 13 b) Definice a počáteční stavy analytických účtů zpět 2 Dříve než si budete zadávat počáteční stavy u pokladny (211) a bankovních účtů (221), musíte si nejdříve nadefinovat jejich analytiku. V účetním deníku tedy stiskněte tlačítko Funkce, vyberte Účtová osnova a zvolte přidání zápisu, kde zapíšete nový účet syntetický i analytický (211/001,...). Takto přidáte všechny účty u nichž potřebujete ještě analytické členění. Pak teprve můžete opět přejít k definici počátečních stavů. Počáteční stavy budete zadávat přímo u konkrétního účtu (211/001, 211/002, 221/001, 221/002) stejným způsobem jako v předchozím odstavci. Pokladny i jejich počáteční stavy je třeba nadefinovat i přímo v pokladním deníku.

14 14 c) Přidání pokladny a definice číselné řady zpět 2 Klikněte na ikonu Pokladna a při prvotním spuštění se zobrazí tabulka pro přidání pokladny. Zapište název pokladny, její počáteční stav a také číselnou řadu dokladů (i když využíváte jen jednu). Dle zadání příkladu zapište: Pokladna korunová, počáteční stav ,- Kč, měna CZK, účet 211/001 a číselná řada prefix (neměnná část čísla dokladu) bude PPD0000 (příjmový pokladní doklad s pořadovým číslem) a VPD0000 (výdajový pokladní doklad) viz. obrázek. Při dalším otevření pokladny se již zobrazí seznam pokladních dokladů. Pokud budete chtít později nadefinovat další pokladnu, je třeba kliknout nahoru do řádku Pokladna na rozbalovací menu. Zobrazí se seznam pokladen, kde můžete přidat další popř. opravit stávající.

15 15 3. Neuhrazené závazky a pohledávky z minulého roku zpět 3 Zadání: Pohledávky a závazky z minulého roku: Faktura vydaná č. FV ze dne , firma ABC, základ 1500,- Kč, DPH 19%, celkem 1785,- Kč. Faktura přijatá č. FP ze dne , firma Novák Jan, základ 1000,- Kč, DPH 19%, celkem 1190,- Kč. Postup: Jestliže v tomto účetním systému začínáte pracovat poprvé, je nutné všechny neuhrazené pohledávky a závazky (saldokonto) z minulého období zaevidovat nejdříve do knihy faktur (přijatých/vydaných) s původním datem i číslem dokladu. Klikněte tedy na ikonu Faktury (vydané nebo přijaté), zvolte přidání faktury, standardním způsobem vypište fakturu (adresa, číslo, datum, text,...) a potvrďte OK. Program se zeptá zda chcete fakturu zaúčtovat do účetního deníku. Opět potvrďte OK přičemž se program automaticky zeptá, zda chcete tyto účetní řádky, (které jsou s nižším datem než počátek fiskálního daňového roku) označit jako archivní. Pokud toto potvrzení odsouhlasíte, automaticky se tyto zápisy v účetním deníku označí jako ARCH (archivní). Řádky označené jako archivní se nezahrnují do výpočtu zůstatků na účtech, jsou využívány pouze pro sestavy saldokonta. Pokud jste v našem účetním systému zpracovávali data i v minulém roce a pokud provedete roční převod dat, neuhrazené pohledávky a závazky se převedou do nového účetního období a v čísle zápisu budou mít automaticky uvedeno ARCH (archivní zápis).

16 16 Jestliže chcete hromadně přeznačit zápisy v zadaném období tak, že se stanou archivními, klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Označení zápisů jako ARCHivní. Tyto zápisy slouží pouze pro sestavy saldokonta. Operace je nevratná, původní čísla zápisů nelze rekonstruovat. Před spuštěním této funkce proto doporučujeme provést zálohu dat. Pokud chcete označit jeden zápis jako archivní, klikněte na tlačítko Funkce, zvolte položku Změna čísla účetního zápisu a napište 0 (archivní zápis).

17 17 4. Editace zápisů v účetním deníku zpět 4 a) Přidání zápisu Zadání: Paragon za nákup kancelářských potřeb, cena včetně DPH 840,- Kč. Zaplaceno v hotovosti firmě Papírnictví, IČ: Postup: Klikněte na ikonu Pokladna a přidejte zápis pomocí tlačítka Přidat výdaj. Zapište iniciály dodavatele (automaticky se zařadí do databáze), datum, typ DPH a pak můžete přejít k zadávání jednotlivých položek. Všimněte si, že číslo dokladu se označilo automaticky na základě námi definovaných číselných řad (viz. bod 2. Definice počátečních stavů). Vzhledem k tomu, že na paragonu je jen částka s DPH, zatlačte tlačítko Zadávání cen s DPH. Do kolonky Cena MJ zadejte celkovou částku paragonu 840,- Kč a do DPH 19%. Systém si automaticky tuto částku rozpočítá na základ a DPH. Zkontrolujte, zda máte správně nastaveno zaúčtování do deníku ( Zaúčtovat do deníku).

18 18 Pokud nesouhlasí částky vypočítané tímto účetním systémem s paragonem, opravte je na záložce Celkové částky. Označte Zakázat automatický přepočet celkových částek podle položek dokladu a opravte částku Ctrl+Enter dle údajů na dokladu. Pak potvrďte OK. Automaticky se zobrazí tabulka i s předkontací pro zaúčtování do deníku. Všimněte si, že typ DPH se automaticky přepnul na 39 (neovlivňující DPH), aby částka v přiznání k DPH nebyla dvakrát (z pokladny i z deníku). A také automaticky naběhla přednastavená předkontace. Takže potvrďte OK a můžete přejít k tisku dokladu. Úmyslně je zde zadán špatný text, který v další fázi bude třeba opravit.

19 19 b) Oprava zápisu v deníku zpět 4 Zadání: Změňte text Nákup materiálu v čísle skupiny 1, doklad VPD0001 na Kancelářské potřeby. Postup: V účetním deníku klikněte na řádek s tímto zápisem a stiskněte Ctrl+Enter. Vyberte řádek (položku skupiny) a opět stiskem Ctrl+Enter proveďte opravu textu. Pak potvrďte OK. c) Kopie zápisu Zadání: Zkopírujte řádek č. 1 (viz. opravovaný řádek) a zapište nový doklad. Paragon za nákup kancelářských potřeb cena 119,- včetně DPH od firmy Papírnictví, IČ: Postup: V účetním deníku si najeďte na řádek, který chcete kopírovat a klikněte na tlačítko Funkce Kopie zápisu. Ihned dostanete na výběr zda chcete provést kopii zápisu do aktuální skupiny, do nové skupiny nebo kopii celé skupiny. Zvolte Kopie zápisu celé skupiny. Opravte částky a potvrďte OK.

20 20 d) Zrušení zápisu zpět 4 Zadání: Zrušte účetní zápis č. 2 (námi zkopírovaný) paragon za nákup kancel. potřeb za 119,- Kč. Protože byl špatně zaúčtován. Postup: V účetním deníku klikněte na řádek č. 2 a stiskněte Ctrl+Del. Zobrazí se potvrzení, že může vzniknout v číslování zápisů mezera, zda chcete opravdu smazat. Potvrďte Ano. POZOR!!! Výmazem zápisu v deníku se nesmaže zápis v pokladně. Z pokladny je třeba doklad vymazat ručně. Vzhledem k tomu, že jsme doklad do pokladny neúčtovali, nemusíte v pokladně nic mazat.

21 21 5. Pořízení majetku + evidence v knize majetku zpět 5 Zadání: Přijatá faktura č. 858 od firmy ABC, Novák Jan, Jarní 325, Mariánské Lázně, IČ: , DIČ: za nákup nákladního automobilu. Cena ,- Kč bez DPH, 57000,Kč DPH, splatnost 14 dní. Zaevidujte automobil i do knihy majetku, odepisován bude rovnoměrně. Postup: a) Evidence přijaté faktury b) Zaúčtování faktury do účetního deníku c) Evidence majetku v knize majetku d) Úhrada faktury a) Zaevidování faktury za nákup majetku do seznamu faktur Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesa Insert (přidání nové adresy), přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 71 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Nyní vyplňte text faktury, počet MJ, cenu a DPH (viz. obrázek). Správně vyplněnou fakturu potvrďte tlačítkem OK a systém MRP K/S vás automaticky přepne do účetního deníku.

22 22 b) Zaúčtování do účetního deníku zpět 5 V účetním deníku se zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak dvojstiskem kláves Ctrl+Enter nadefinujte vlastní. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH 39!!! Účetní zápisy budou vypadat následovně: MD D částka ,57000,300000,- základ DPH zařazení majetku Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku a dostanete se zpět do seznamu faktur přijatých.

23 23 c) Přidání majetku do knihy majetku zpět 5 Nyní musíte zaevidovat nákladní automobil do knihy majetku. Klikněte na ikonu Majetek a přidejte zápis tlačítkem Insert, zobrazí se karta majetku. Při prvním zápisu musíte nadefinovat číselnou řadu evidenčních čísel, při přidání dalšího majetku se evidenční číslo automaticky vzestupně načte. Doplňte všechny požadované údaje a potvrďte OK. Nyní je majetek zaevidován v knize majetku a zůstatková cena se automaticky aktualizuje po ročním převodu. Daňové odpisy Zde zadejte způsob daňového odpisování předmětu. Zvolíte-li Nezadána, systém nebude odpisy předmětu počítat. U rovnoměrných nebo zrychlených odpisů je potřeba vybrat odpisovou skupinu a zvýšení odpisu v prvním roce. Odpisování ze vstupní ceny odepíše v každém roce zadané procento vstupní ceny, tj. Hodnoty v poli Počáteční daňová zůstatkové cena. Časové odpisy odpovídají rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců. Časové odpisy odpovídají rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců. Pokud dojde v průběhu odpisování podle časových odpisů k technickému zhodnocení a zbývající počet měsíců je menší než hodnota zadaná v poli Po technickém zhodnocení minimálně měsíců, je zbývající počet měsíců navýšen na tuto hodnotu. Účetní odpisy Zde zadejte způsob účetního odpisování předmětu. Je-li zaškrtnuto pole Počítat dle daňových odpisů, budou účetní odpisy počítány shodně s daňovými. Pole Přerušovat také účetní odpisy pak určuje, zda zadaná přerušení odpisů mají kromě daňových odpisů v daném roce přerušit také výpočet účetních odpisů. Pokud pole Počítat dle daňových odpisů zaškrtnuto není, budou se účetní odpisy počítat nezávisle na daňových, a to algoritmem rovnoměrných měsíčních odpisů po zadaný počet měsíců.

24 24 Technická zhodnocení Zde se evidují všechna technická zhodnocení v průběhu odpisování. Technická zhodnocení bere účetní systém v úvahu při výpočtu odpisů, a to počínaje měsícem zadaného data technického zhodnocení. Mějte na paměti, že datum začátku odpisování ze zvýšené vstupní ceny se řídí legislativními předpisy a nemusí vždy odpovídat datu dokončení technického zhodnocení. Přerušení odpisů Pro zavedení přerušení odpisů uveďte rok přerušení a poznámku o důvodu přerušení. Přerušení je zohledněno při následném výpočtu daňových odpisů, případně (podle nastavení na kartě majetku) i účetních odpisů. d) Úhrada faktury Po obdržení bankovního výpisu klikněte na tlačítko Bankovní výpisy. Dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Vypište všechny potřebné údaje (číslo výpisu, datum, účet, ) a potvrďte OK. Takto jste založili hlavičku nového bankovního výpisu a nyní je třeba doplnit jednotlivé položky. Klikněte tedy na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací: Úhrada faktury vydané Úhrada faktury přijaté Úhrada ostatní pohledávky Úhrada ostatního závazku Ostatní, zařadit do deníku Zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu, popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání. Vyberte fakturu a potvrďte OK. Zobrazí se již částečně vyplněný dialog pro úhradu dokladu.

25 25 Tuto operaci musíte proúčtovat do deníku, proto zkontrolujte údaje a zda máte správně zadaný příznak zaúčtování Zařadit úhradu do deníku. Pak potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak dvojstiskem kláves Ctrl+Enter proveďte opravu.

26 26 Tímto jste provedli kompletní zaúčtování přijaté faktury. Pokud využíváte Homebanking a naimportovali jste si bankovní výpis z elektronického bankovnictví, zobrazí se v seznamu bankovních výpisů i s jeho položkami. Další postup úhrady a zaúčtování faktury by byl shodný s tímto postupem. zpět 5

27 27 6. Vydaná objednávka zpět 6 Zadání: U firmy Papírnictví si objednáváme 100 balení Xero papíru za cenu 75,-/bal. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Číslo obj. 2008/001. Postup: a) Přidání objednávky do seznamu b) Tisk objednávky a) Přidání vydané objednávky a úprava číselné řady Klikněte na ikonu O- (nebo nahoře záložka Pomocné knihy Vydané objednávky) a dostanete se do seznamu vydaných objednávek. Pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte objednávku. Při prvotním zadání objednávky se nejdříve zobrazí tabulka pro úpravu číselných řad objednávek. Vyplňte údaje dle zadání (prefix 2008/, číslo 000) a stiskněte OK. Pokud jste číselnou řadu zadali špatně, pomocí tlačítka F4 můžete znovu číselnou řadu upravit. Popřípadě pomocí tlačítka Funkce číselné řady v seznamu objednávek. Po potvrzení OK se dostanete do přidání objednávky. Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu (pokud ještě není v adresáři, přidejte novou - Insert) a zvolte Převzít, tím se dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné objednávky. Vyplňte text, cenu,... a potvrďte OK.

28 28 b) Tisk objednávky Vaše objednávka se dostane do seznamu vydaných objednávek. V kolonce stav bude Nevyřízeno. Nyní je třeba objednávku vytisknout, klikněte tedy na tlačítko Výstupy a zvolte výstupní sestavu Objednávka a můžete provést tisk.

29 29 7. Přijatá faktura s návazností na objednávku zpět 7 Zadání: Firma Papírnictví přivezla na základě naší objednávky č. 2008/001 Xero papír. Celkem 100 balení za cenu 75,-/bal. Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH, variabilní symbol Faktura bude zaplacena převodem z účtu. Postup: a) Evidence přijaté faktury na základě objednávky b) Oprava částek ve faktuře c) Zaúčtování do deníku a) Přidání přijaté faktury na základě objednávky Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 71 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Vzhledem k tomu, že tuto fakturu zapisujeme na základě vydané objednávky, klikněte na tlačítko Objednávky a zobrazí se seznam objednávek pro tuto firmu. V kolonce Vykrýt je počet objednaných kusů. Do kolonky Převzít MJ zapište počet, který je skutečně ve faktuře a potvrďte OK.

30 30 Text, číslo a datum objednávky se automaticky přenese do faktury. Předpokládaná cena za 1 balení Xero papíru byla 75,- Kč. Na přijaté faktuře je však cena 77,- Kč za jedno balení. Klikněte tedy do kolonky Cena MJ a přepište cenu na 77,- Kč, následně se přepočítá i DPH. b) Oprava částek ve faktuře Pokud je v přijaté faktuře jiné zaokrouhlování než jaké vám spočítal program, klikněte na záložku Celkové částky a typy DPH (viz. obrázek). Nejdříve musíte označit Zakázat automatický přepočet celkových částek faktury podle položek faktury (Ctrl+A). A pak pomocí kláves Ctrl+Enter provést opravu konkrétních částek, přesně podle přijaté faktury. Pak potvrďte OK a můžete přejít k zaúčtování faktury.

31 31 c) Zaúčtování faktury zpět 7 V účetním deníku se zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak dvojstiskem kláves Ctrl+Enter nadefinujte vlastní. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH 39!!! Účetní zápisy budou vypadat následovně: MD D částka 7700,1463,- základ DPH Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku a dostanete se zpět do seznamu faktur přijatých.

32 32 8. Přijatá faktura + propojení na sklad zpět 8 Zadání: Firma Alfa Teplice přivezla 10 ks židlí cena za 1 ks 850,- Kč, 2 ks stolů cena za 1 ks 1200,- Kč. Materiál deska MDF 5 ks v ceně 105,- Kč/ks. Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH, úhrada převodem z účtu, variabilní symbol Postup: a) Přidání faktury do seznamu přijatých faktur b) Evidence příjmu na sklad c) Zaúčtování faktury do účetního deníku a) Přidání přijaté faktury do seznamu faktur Klikněte na ikonu FP a dostanete se do seznamu přijatých faktur. Standardním způsobem přidejte fakturu (+, tlačítko Přidat fakturu, Insert). Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu a zvolte Převzít, tím se dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné faktury. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte příslušné číslo faktury, vyplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) přičemž nezapomeňte na typ DPH 71 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Položky faktury pokud je nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište standardně dle přijatého dokladu. To znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a vyúčtujte do účetního deníku. Pokud však zboží evidujete ve skladu, pak si stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon (v našem případě Nový skladový pohyb) a dostanete se do skladu na vystavení příjemky.

33 33 b) Evidence příjmu zboží na sklad zpět 8 Předtím, než se otevře samotné přidání příjmu na sklad se zobrazí tabulka pro výběr skladu (pouze pokud máte nadefinováno více skladů. Vyberte sklad a potvrďte OK. V Příjemce vyplňte potřebné údaje a zvolte položky pohybu. Tyto položky můžete zadávat dle čísla názvu nebo kódu skladní karty. Pokud přijímáte zboží, které ještě nemá vlastní skladní kartu, můžete ji přidat hned (viz. Založení skladových karet). V položce Číslo karty stiskněte klávesu F4, přičemž se rozbalí seznam skladních karet, kde si můžete jednotlivé karty vybírat, ale i přidávat ( +). Pak už jen tlačítkem Převzít je dosadíte do příjemky. Zapište počet MJ a cenu a potvrďte OK.

34 34 Vzhledem k tomu, že je v zadání příkladu další položka faktury, avšak pro jiný sklad, postupujte stejným způsobem. Ve stávající faktuře klikněte na tlačítko Sklad - Nový skladový pohyb. Pak vyberte sklad a vyplňte příjemku. Jakmile jsou v příjemce všechny položky vyplněny, potvrďte pohyb tlačítkem OK a dostanete se zpět do faktury i s vyplněným textem (na základě skladového pohybu). Pokud již do faktury nepotřebujete zapisovat další položky, klikněte na OK a ihned se nabídne zaúčtování faktury do deníku.

35 35 c) Zaúčtování faktury za zboží do účetního deníku zpět 8 V deníku se automaticky nabídne tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH na 39!!! V našem případě budeme předkontaci upravovat, protože potřebujeme zvlášť zboží a materiál. Dvojstiskem kláves Ctrl+Enter opravte v prvním zápise účet MD na 501 (Spotřeba materiálu) a potvrďte OK. Účetní zápisy budou vypadat takto: MD D částka 10900,2171,525,- základ zboží DPH základ materiál Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku. Automaticky se zobrazí dotaz, zda chcete vytisknout Likvidační lístek k faktuře. V případě souhlasu se dostanete do výstupů na tisk likvidačního lístku, který připojíte k faktuře.

36 36 VARIANTA A zpět 9a 9a. Zálohová předfaktura za el. energii Zadání: Od firmy Energie jsme obdrželi předfakturu na zaplacení zálohy za el. energii ve výši 1190,Kč včetně DPH, variabil. symbol Pak jsme obdrželi daňový doklad (fakturu) na přijatou platbu ve výši 1190,- Kč včetně DPH, variabil. symbol A na konci měsíce jsme obdrželi konečný daňový doklad (fakturu) s vyúčtováním nedoplatku, variabil. symbol Daň. doklad celkem 1300,- Kč mínus zaplacená záloha 1190,- Kč, faktura zní na 110,- Kč (respektive 92,- a 18,-). Postup: a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury) b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku c) Daňový doklad na uhrazenou platbu d) Konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku e) Zaúčtování konečného daňového dokladu f) Úhrada nedoplatku a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury) Stiskem tlačítka FP se dostanete do seznamu přijatých faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu přidejte předfakturu (zálohový doklad). Standardním způsobem vyplňte všechny potřebné údaje (IČO, adresu, symboly, datum ). Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), pak zvolte příslušnou číselnou řadu pro předfaktury. V seznamu faktur pak tato předfaktura bude označena číslem s písmenem X (předfaktura). Typ DPH vyberte 39 (neovlivňující DPH). A zatlačte tlačítko Zadávání cen s DPH. Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...) Po zapsání všech údajů klikněte na tlačítko OK a předfaktura přijatých. Úhradu proúčtujete jakmile obdržíte výpis z banky. se dostane do seznamu Faktur

37 37 b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku zpět 9a Obdrželi jste výpis z banky BV06/001, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Pokud výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK. Vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu systém MRP K/S vám automaticky nabídne několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Uhradit předfakturu.

38 38 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně nastavil typ DPH 39!!! Účetní zápisy by měly vypadat následovně: MD 314 D 221 částka 1190,- záloha

39 39 Potvrďte OK a doklad bude zaevidován v účetním deníku. c) Daňový doklad (faktura) na uhrazenou platbu Nyní jste obdrželi daňový doklad na zaplacenou zálohu za elektrickou energii ve výši 1190,- Kč včetně DPH, variabil. symbol Tento daňový doklad musíte zanést do evidence přijatých faktur. Klikněte na tlačítko Faktury přijaté a dostanete se do seznamu přijatých faktur, najděte původní proformafakturu k této záloze (viz. č. Prof00001, variabil. symbol 6465) a klikněte na Uhradit Banka. Ihned se zobrazí dialog s několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Daňový doklad z již existující úhrady (zálohový daňový doklad). zpět 9a

40 40 Automaticky se dostanete do seznamu úhrad této předfaktury. Vyberte požadovanou úhradu a klikněte na tlačítko Převzít. Podle této úhrady a podle předfaktury se vytvoří zálohový daňový doklad, kde se automaticky doplní úhrada (zcela identická, jako zdrojová úhrada vybraná ze seznamu úhrad předfaktury). Jedná se o daňový doklad proto opravte údaje dle přijaté faktury (variabil. symbol, datum,...), opravte sazbu DPH na 19% a částka se ihned rozpočítá na základ a DPH. Pak teprve potvrďte OK.

41 41 Zobrazí se hláška o stavu předfaktury a dotaz na přeúčtování úhrady. Potvrďte Ano. Ihned se zobrazí zaúčtování přijaté faktury i přeúčtování zálohy s automaticky přednastavenou předkontací. Účetní zápisy budou vypadat následovně: MD D částka 1190,1000,190,- přeúčtování zálohy spotřeba el. energie DPH Tímto jste provedli evidenci, zaúčtování a zároveň úhradu přijatého daňového dokladu na uhrazenou platbu (zálohového daňového dokladu). zpět 9a

42 42 d) Konečný daňový doklad (faktura) s vyčíslením nedoplatku Obdrželi jste konečný daňový doklad (variabil. symbol 5490) za spotřebu el. energie ve výši celkem 1300,- Kč včetně DPH, mínus zaplacená záloha 1190,- Kč včetně DPH. Faktura tedy zní na 110,- Kč včetně DPH. Klikněte na tlačítko Faktury přijaté a dostanete se do seznamu přijatých faktur, najděte původní proformafakturu k této záloze (viz. č. Prof00001, variabil. symbol 6465) a klikněte na Uhradit Banka. Ihned se zobrazí dialog s několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Označit předfakturu za uhrazenou a vytvořit daňový doklad (konečný daňový doklad). Automaticky se vytvoří nový daňový doklad (faktura) již vyplněný na základě původní předfaktury. Opravte všechny údaje dle přijatého dokladu (jako byste zapisovali novou fakturu). Všimněte si, že tlačítko Zadávání cen s DPH zůstalo na základě předchozích svázaných dokladů zatlačeno a také se správně nastavil typ DPH 71. Takže do kolonky Cena MJ zapište celkovou částku faktury 1300,- Kč a sazbu DPH 19%. Pak klikněte na tlačítko Odpočet záloh.

43 43 Automaticky se do položek faktury načte odpočet zaplacené zálohy. Pak potvrďte OK. Úhradu zatím účtovat nebudete, (tu provedete až po obdržení bankovního výpisu) takže stiskem tlačítka Storno zavřete okno pro úhradu.

44 44 e) Zaúčtování konečného daň. dokladu zpět 9a Tuto fakturu je třeba ještě zaúčtovat do deníku, klikněte na tlačítko Funkce Zaúčtování dokladu a ihned se zobrazí dialog pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Potvrďte OK a faktura bude proúčtována v deníku. Zařaďte fakturu do příkazu k úhradě (klikněte na tlačítko Příkazy k úhradě a zvolte Zařadit do příkazu). Jakmile obdržíte výpis z bankovního účtu, můžete provést úhradu a zaúčtování této faktury.

45 45 f) Úhrada nedoplatku zpět 9a Obdrželi jste výpis z banky BV06/002, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Potvrďte OK. Pak můžete přejít k zadávání jednotlivých položek. V horní části tabulky vyberte výpis a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, v našem případě zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

46 46 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně nastavil typ DPH 39!!!

47 47 VARIANTA B zpět 9b 9b. Zálohová předfaktura za el. energii Zadání: Od firmy Energie jsme obdrželi předfakturu na zaplacení zálohy za el. energii ve výši 1190,Kč včetně DPH, variabil. symbol O týden později jsme obdrželi daňový doklad (fakturu) na přijatou platbu ve výši 1190,- Kč, variabil. symbol A na konci měsíce jsme obdrželi konečný daňový doklad (fakturu) s vyúčtováním nedoplatku, variabil. symbol Daň. doklad celkem 1300,Kč mínus zaplacená záloha 1190,- Kč, faktura zní na 110,- Kč (z toho základ 1092,- a DPH 208,-) respektive 92,- a 18,-. Postup: a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury) b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku c) Daňový doklad na uhrazenou platbu d) Konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku e) Úhrada nedoplatku a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury) Stiskem tlačítka FP se dostanete do seznamu přijatých faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu přidejte předfakturu (zálohový doklad). Standardním způsobem vyplňte všechny potřebné údaje (IČO, adresu, symboly, datum ). Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), pak zvolte příslušnou číselnou řadu pro předfaktury. V seznamu faktur pak tato předfaktura bude označena číslem s písmenem X (předfaktura). Typ DPH vyberte 39 (neovlivňující DPH). A zatlačte tlačítko Zadávání cen s DPH. Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...) Po zapsání všech údajů klikněte na tlačítko OK a předfaktura přijatých. Úhradu proúčtujete jakmile obdržíte výpis z banky. se dostane do seznamu Faktur

48 48 b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku zpět 9b Obdrželi jste výpis z banky BV06/001, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Jestliže výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK. Vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu program vám automaticky nabídne několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Uhradit předfakturu.

49 49 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně nastavil typ DPH 39!!!

50 50 c) Daňový doklad (faktura) na uhrazenou platbu zpět 9b Nyní jste obdrželi daňový doklad na zaplacenou zálohu za elektrickou energii ve výši 1190,- Kč včetně DPH, variabil. symbol Tento daňový doklad musíte zanést do evidence přijatých faktur. Standardním způsobem přidejte novou fakturu a doplňte potřebné údaje. Jedná se o daň. doklad, proto uveďte typ DPH 71. Potvrďte OK a zaúčtujte do deníku. Systém MRP K/S vám automaticky nabídne tabulku i s přednastavenou předkontací pro zaúčtování. Protože se však jedná o zálohovou fakturu, nemůžete ji proúčtovat na nákladové účty, ale musíte použít některý účet z 3.. řady (např. 395 vnitřní zúčtování). Opravte tedy předkontaci pomocí Ctrl+Enter (395/321) a přidejte klávesou Insert další účetní zápis k zaúčtování faktury (321/314). Účetní zápisy budou vypadat následovně: MD D částka 1000,190, ,- záloha DPH proúčtování zálohy

51 51 Úhrada faktury V knize přijatých faktur musíte provést úhradu této faktury. Klikněte na tlačítko uhradit Banka, zapište číslo faktury a zobrazí se dialog pro zaúčtování. Zápisem do editačních řádků upřesníte podmínky úhrady (datum, doklad, částka,...). POZOR!!! úhradu provést, ale NEÚČTOVAT do deníku (úhradu jste již zaúčtovali přímo v deníku 321/314). Jinak vám nebude souhlasit saldokonto. Zrušte tedy příznak Zařadit úhradu do deníku.

52 52 d) Konečný daňový doklad (faktura) s vyčíslením nedoplatku zpět 9b Daňový doklad celkem 1300,- Kč včetně DPH, variabil. symbol Mínus uhrazená záloha 1190,- Kč, faktura zní na 110 Kč (z toho základ 1092,- Kč a DPH 208,- Kč) respektive základ 92,- Kč a DPH 18,Kč. Standardním způsobem přidejte novou přijatou fakturu, doplňte požadované údaje (adresa, variabil. symbol, datum, ). Pak zatlačte tlačítko Zadávání cen s DPH. Nyní můžete zadat text, částku s DPH,... Zápis v položkách přijaté faktury bude: spotřeba el. energie 1300,- (cena včetně DPH) zálohově zaplaceno ,- (záloha včetně DPH) Protože jste aktivovali tlačítko Zadávání cen s DPH systém MRP K/S částku automaticky rozpočítá na základ a daň a zápisy budou vypadat následovně: spotřeba el. energie zálohově zaplaceno 1092, 1000,92,- DPH 208,DPH 190,18,- Pokud nesouhlasí vaše zaokrouhlování se zaokrouhlováním na přijaté faktuře, můžete ho přes záložku Celkové částky a typy DPH opravit. Předtím však musíte dvojstiskem kláves Ctrl+A zakázat automatický přepočet celkových částek faktury podle položek faktury. Pak vám účetní systém MRP K/S dovolí tyto částky opravit.

53 Zaúčtování faktury v deníku: MD D částka 1092,18,-1000,- základ (celkové částky) DPH (DPH celkem DPH zálohy) základ (zaplacené zálohy) Nyní zařaďte fakturu do příkazu k úhradě (klikněte na tlačítko Příkazy k úhradě a zvolte Zařadit do příkazu) a proveďte její úhradu. Jakmile obdržíte výpis z bankovního účtu, můžete provést zaúčtování faktury.

54 54 e) Zaúčtování úhrady nedoplatku zpět 9b Obdrželi jste výpis z banky BV06/002, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Jestliže výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

55 55 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně nastavil typ DPH 39!!!

56 Vydaná zálohová předfaktura uhrazená převodem z účtu zpět 10 Zadání: Firma Papírnictví si u nás objednala zhotovení prodejního regálu. Cena 2750,- bez 19% DPH. Faktura bude zaplacena převodem z účtu. Postup: a) Vystavení vydané předfaktury b) Tisk předfaktury c) Úhrada předfaktury d) Vystavení faktury a zaúčtování v deníku a) Vystavení vydané předfaktury Klikněte na tlačítko FV a dostanete se do seznamu vydaných faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu přidejte doklad. Zobrazí se formulář faktury, který je třeba vyplnit. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak musíte doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu předfaktury. Přičemž číslo další předfaktury se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ). Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...)

57 57 b) Tisk předfaktury zpět 10 Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se program automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete předfakturu vytisknout, potvrďte dotaz (Ano/Ne) a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor). Doplňující text V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu. Potvrďte OK a zobrazí se (vytiskne) požadovaný doklad (předfaktura).

58 58 c) Úhrada předfaktury zpět 10 Obdrželi jste výpis z banky BV06/008, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Jestliže výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte variabil. symbol dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK. Vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu, program vám automaticky nabídne několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Označit předfakturu za uhrazenou a vytvořit daň. doklad (konečný daňový doklad). Ihned se zobrazí nový již vyplněný daňový doklad.

59 59 d) Vystavení faktury a zaúčtování do deníku zpět 10 Na základě úhrady předfaktury se vytvořil nový daňový doklad. Všimněte si, že se správně nastavil typ DPH 41. Fakturu potvrďte OK a ihned se zobrazí dialog pro úhradu.

60 60 Dialog pro úhradu se zobrazí již vyplněný. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK. Program vám zobrazí hlášku, že faktura není zaúčtovaná v deníku, zda chcete zaúčtovat. Potvrďte Ano.

61 61 V deníku se zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH 19!!! Účetní zápisy budou vypadat takto: MD Potvrďte OK a můžete přejít k tisku faktury. D ,523,3273,-

62 62 e) Tisk faktury (daňového dokladu) zpět 10 Klikněte na tlačítko Výstupy a zobrazí se seznam výstupních sestav. Vyberte výstupní sestavu Faktura a v předloze výstupní sestavy (viz. rozbalovací menu) zvolte Faktura s odpočtem zálohy. Pro přímý tisk na tiskárnu klikněte na tlačítko Tisk, jestliže si chcete fakturu před tiskem prohlédnout, zvolte Ukázka. Zobrazí se tabulka pro výběr doplňujícího textu. V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu.

63 Vydaná faktura uhrazená v hotovosti + výdej ze skladu zpět 11 Zadání: Pan Koudelka si u nás koupil 2 ks židle, cena za 1 ks 935,- Kč, a 1 stůl cena 1320,- Kč, zboží zaplatil v hotovosti. Postup: a) Vystavení faktury vydané b) Evidence skladového výdeje c) Zaúčtování vydané faktury do deníku d) Tisk faktury e) Úhrada faktury v hotovosti a) Vystavení faktury vydané Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak musíte doplnit celou adresu ručně (viz. klávesa Insert přidání adresy), přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo další faktury se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH).

64 64 b) Výdej zboží ze skladu a přenos do faktury zpět 11 Vzhledem k tomu, že zboží je evidováno ve skladu, musíte ho nejdříve vyskladnit. Položky faktury tedy nebudete vypisovat ručně, ale kliknete na tlačítko Sklad a zobrazí se nabídka operací: Nový skladový pohyb Výběr pohybu Nový skladový pohyb bez vazby na sklad Výběr pohybu bez vazby na sklad Oprava skladového pohybu Zvolte Nový skladový pohyb a tím se dostanete do skladu na vystavení výdejky. Protože máte nadefinováno více podskladů, účetní systém MRP K/S vám automaticky nabídne seznam skladů pro výběr. Vyberte sklad na němž bude pohyb proveden a potvrďte OK.

65 65 Ve výdejce vyplňte číslo výdeje. Pokud využíváte číselné řady pak kliknutím na tlačítko ručka vyberte číselnou řadu pro tento výdej (číslo se automaticky načítá vzestupně). Pak je nutné vyplnit druh skladového výdeje, opět kliknutím na tlačítko ručka vyberte příslušný druh výdeje. Tento výběr je důležitý, protože určuje za jakou cenu (s jakou marží) se bude zboží ze skladu vydávat. Další údaje (datum, číslo, objednávky) vyplňte dle vlastní potřeby.

66 66 Zboží zadejte pomocí čísla, názvu nebo kódu skladní karty. Po zadání tohoto údaje se zobrazí příslušná položka se zbožím a prodejní cenou, v níž jen upravíte počet vydávaných kusů (popř. výši slevy). Pokud máte ve výdejce všechny položky vyplněny, potvrďte pohyb tlačítkem OK a dostanete se zpět do faktury i s vyplněným textem (na základě skladového pohybu). Jestliže máte další položky faktury, avšak pro jiný sklad, postupujte stejným způsobem (Nový skladový pohyb výběr skladu výdejka).

67 67 Jestliže už nepotřebujete přidávat další položky do faktury (př. poštovné, balné atd.), které neevidujete ve skladu, ani další skladový pohyb, pak stiskem tlačítka OK potvrďte fakturu. Program vám automaticky nabídne zaúčtování. c) Zaúčtování vydané faktury zpět 11 V deníku se automaticky nabídne tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH 19!!! Účetní zápisy budou vypadat takto: MD D částka 3190,606,- základ DPH Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku a automaticky se zobrazí dotaz, zda chcete vytisknout fakturu.

68 68 d) Tisk faktury zpět 11 Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém MRP K/S automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout fakturu, potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor), vyberte doplňující text pro tisk dokladu a potvrďte OK. Vytiskne se požadovaná faktura. Doplňující text V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu.

69 69 e) Úhrada vydané faktury v hotovosti Po vytištění faktury jste se znovu ocitli v seznamu vydaných faktur. Dle zadání má být faktura uhrazena v hotovosti, najděte ji v seznamu a klikněte na tlačítko uhradit Pokladna. Zobrazí se hledání dokladu dle variabilního symbolu (pokud v seznamu faktur kurzorem stojíte na této faktuře, pak se variabilní symbol objeví automaticky). Potvrďte OK a dostanete se na dialog úhrady dokladu. Horní část obsahuje informace o dokladu. Zápisem do editačních řádků upřesníte podmínky úhrady (datum, částka,...). Tuto úhradu musíte proúčtovat do deníku a do pokladny, proto zkontrolujte, zda máte správně zadaný příznak Zařadit úhradu do deníku, pokladny a potvrďte OK.

70 70 Ihned se nabídne příjmový pokladní doklad. Všimněte si, že se automaticky doplnil typ DPH 19! Potvrďte OK a objeví se dotaz na tisk. Po vytištění pokladního dokladu se zobrazí tabulka pro zaúčtování úhrady do účetního deníku. zpět 11

71 Vydaná faktura s využitím předdefinovaných položek zpět 12 Zadání: Panu Koudelkovi jsme vyfakturovali montáž sestavy nábytku. Cena 500,- Kč bez DPH. Faktura bude uhrazena převodem z bankovního účtu. Postup: a) Vystavení faktury s využitím předdefinovaných položek b) Zaúčtování do účetního deníku c) Tisk faktury d) Úhrada faktury a) Vystavení faktury s využitím předdefinovaných položek Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak musíte doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Položky faktury pokud je nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište standardním způsobem nebo můžete využít tzv. předdefinovaných položek. Předdefinované položky Slouží k usnadnění zápisu opakujících se položek faktur a objednávek. Vyvoláte je v textu faktury pomocí klávesy F4 nebo Ctrl+R. Novou položku přidáte stiskem klávesy Insert. Číslo zadáte stejné pro skupinu položek, které si přejete dosazovat společně. Při tom je rozhodující celá část čísla. Zadáním desetinné části (max. 3 desetinná místa) můžete ovlivnit pořadí položek. Nepotřebnou položku odstraníte stiskem Ctrl+Delete.

72 72 Označte položku pro výběr a zvolte Převzít. Předdefinovaná položka se automaticky dosadí do faktury, kde ji ještě můžete upravit dle vlastních potřeb (př. počet kusů,...). Pokud již nepotřebujete doplňovat další položky do faktury, potvrďte OK a dostanete se k zaúčtování faktury do deníku. b) Zaúčtování faktury do účetního deníku V účetním deníku se automaticky zobrazí tabulka i s přednastavenou předkontací pro zaúčtování. Pokud chcete doplnit analytiku, popřípadě opravit účtování pak stiskem kláves Ctrl+Enter opravte zápis. Účetní zápisy budou vypadat následovně: MD D částka 500,95,- základ DPH Potvrzením OK zaevidujete doklad v účetním deníku a automaticky se zobrazí dotaz, zda chcete vytisknout fakturu.

73 73 c) Tisk faktury zpět 12 Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém MRP K/S automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout fakturu, potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor), vyberte doplňující text pro tisk dokladu a potvrďte OK. Vytiskne se požadovaná faktura. Doplňující text V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu.

74 74 d) Úhrada vydané faktury zpět 12 Obdrželi jste výpis z banky BV06/009, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do jejich seznamu. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Jestliže výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte variabilní symbol dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

75 75 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH na 19!!!

76 76 VARIANTA A zpět 13a 13a. Vydaná zálohová předfaktura Zadání: Firma Moni si u nás objednala zhotovení kancelářského nábytku. Při objednání nám v hotovosti složili zálohu na materiál ve výši 20000,- Kč. O týden později jsme jim vystavili daňový doklad na zaplacenou zálohu. Na konci měsíce jsme vystavili konečnou fakturu za výrobu nábytku i s vyúčtováním zálohy. Celková cena faktury 50000,- Kč mínus 20000,- Kč uhrazená záloha. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Doplatek byl poukázán na náš účet. Postup: a) Vystavení zálohového dokladu (předfaktury) b) Úhrada a zaúčtování předfaktury (zálohy) v deníku c) Daňový doklad (faktura) na přijatou platbu (zálohu) d) Konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku e) Zaúčtování faktury f) Úhrada nedoplatku a) Vystavení předfaktury (zálohy za materiál) Stiskem tlačítka FV se dostanete do seznamu vydaných faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu přidejte předfakturu (zálohový doklad). Standardním způsobem vyplňte všechny potřebné údaje (IČO, adresu, symboly, datum ). Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), pak zvolte příslušnou číselnou řadu pro předfaktury. Vyplňte text a nezapomeňte vybrat typ DPH 19 (neovlivňující DPH). V seznamu faktur pak tato předfaktura bude označena číslem faktury s písmenem X (předfaktura). Potvrďte OK a můžete přejít k tisku předfaktury (viz. Výstupy - Předfaktura)

77 77 b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku zpět 13a Záloha byla složena v hotovosti, tudíž v seznamu vydaných faktur klikněte na tlačítko uhradit Pokladna. Vypište číslo dokladu, vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu účetní systém MRP K/S vám automaticky nabídne několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Uhradit předfakturu. Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK.

78 78 Ihned se nabídne příjmový pokladní doklad. Všimněte si, že se automaticky doplnil typ DPH 19!!! Potvrďte OK a objeví se dotaz na tisk pokladního dokladu. Po vytištění pokladního dokladu se zobrazí tabulka i s přednastavenou předkontací pro zaúčtování úhrady zálohy do účetního deníku.

79 79 c) Daňový doklad (faktura) na přijatou platbu zpět 13a Nyní vystavte daňový doklad (fakturu) na přijatou platbu. Najeďte si do seznamu vydaných faktur a najděte původní předfakturu (viz. č ) na tuto zálohu. Klikněte na Uhradit Banka. Ihned se zobrazí dialog s několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Daňový doklad z již existující úhrady (zálohový daňový doklad). Automaticky se dostanete do seznamu úhrad této předfaktury. Vyberte požadovanou úhradu a klikněte na tlačítko Převzít.

80 80 Podle této úhrady a podle předfaktury se vytvoří zálohový daňový doklad, kde se automaticky doplní úhrada (zcela identická, jako zdrojová úhrada vybraná ze seznamu úhrad předfaktury). Jedná se o daňový doklad, proto opravte údaje jako např. sazba DPH, datum,... Potvrďte fakturu OK a zobrazí se hláška o stavu předfaktury a dotaz na přeúčtování úhrady. Zvolte Ano.

81 81 Ihned se zobrazí zaúčtování vydané faktury i přeúčtování zálohy s automaticky přednastavenou předkontací. Tímto jste provedli proúčtování přijaté zálohy.

82 82 d) Konečný daňový doklad (faktura) s vyčíslením nedoplatku zpět 13a Zhotovili jsme objednaný nábytek a nyní je třeba vystavit konečný daňový doklad s odečtem zálohy a vyčíslením nedoplatku. Klikněte na tlačítko Faktury vydané a dostanete se do seznamu vydaných faktur. Najděte původní proformafakturu k této záloze (č ) a klikněte na Uhradit Banka. Zobrazí se dialog s několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Označit předfakturu za uhrazenou a vytvořit daňový doklad (konečný daňový doklad). Automaticky se vytvoří nový daňový doklad (faktura) již vyplněný na základě původní předfaktury. Opravte všechny údaje dle přijatého dokladu (jako byste zapisovali novou fakturu). Všimněte si, že tlačítko Zadávání cen s DPH zůstalo na základě předchozích dokladů zatlačeno a také se správně nastavil typ DPH 41. Takže do kolonky Cena MJ zapište celkovou částku faktury 1300,- Kč a sazbu DPH 19%.

83 83 Pak klikněte na tlačítko Odpočet záloh. Automaticky se do položek faktury načte odpočet zaplacené zálohy. Pak potvrďte OK. Nabídne se ihned úhrada této faktury, ale protože ještě neproběhla, tak ji zatím účtovat nebudete. Klikněte tedy na tlačítko Storno popř. zavřete dialogové okno.

84 84 e) Zaúčtování konečného daň. dokladu zpět 13a Tuto fakturu je třeba ještě zaúčtovat do deníku, klikněte na tlačítko Funkce Zaúčtování dokladu a ihned se zobrazí dialog pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Potvrďte OK a faktura bude proúčtována v deníku.

85 85 f) Úhrada nedoplatku zpět 13a Obdrželi jste výpis z banky BV06/010 v němž je úhrada tohoto dokladu. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu a potvrďte OK. Nyní můžete přejít k zadávání jednotlivých položek tohoto výpisu. Klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

86 86 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby. Všimněte si, že se při účtování do deníku správně nastavil typ DPH 19!!!

87 87 VARIANTA B zpět 13b 13b. Vydaná zálohová předfaktura Zadání: Firma Moni si u nás objednala zhotovení kancelářského nábytku. Při objednání nám v hotovosti složili zálohu na materiál ve výši 20000,- Kč. O týden později jsme jim vystavili daňový doklad na zaplacenou zálohu. Na konci měsíce jsme vystavili konečnou fakturu za výrobu nábytku i s vyúčtováním zálohy. Celková cena faktury 50000,- Kč mínus 20000,- Kč uhrazená záloha. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Doplatek byl poukázán na náš účet. Postup: a) Vystavení zálohového dokladu (předfaktury) b) Úhrada a zaúčtování předfaktury (zálohy) v deníku c) Daňový doklad (faktura) na přijatou platbu (zálohu) d) Zaúčtování faktury e) Konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku f) Úhrada nedoplatku a) Vystavení předfaktury (zálohy za materiál) Stiskem tlačítka FV se dostanete do seznamu vydaných faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu přidáte předfakturu (zálohový doklad). Standardním způsobem vyplňte všechny potřebné údaje (IČO, adresu, symboly, datum ). Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), pak zvolte příslušnou číselnou řadu pro předfaktury. Vyplňte text a nezapomeňte vybrat typ DPH 19 (neovlivňující DPH). V seznamu faktur pak tato předfaktura bude označena číslem faktury s písmenem X (předfaktura).

88 88 b) Úhrada předfaktury a zaúčtování v deníku zpět 13b Záloha byla složena v hotovosti, tudíž v seznamu vydaných faktur klikněte na tlačítko uhradit Pokladna. Vypište číslo dokladu, vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu program vám automaticky nabídne několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Uhradit předfakturu. Zobrazí se hledání dokladu dle variabilního symbolu (pokud v seznamu faktur kurzorem stojíte na této faktuře, pak se variabilní symbol objeví automaticky). Potvrďte OK a dostanete se na částku úhrady a následně na příjmový pokladní doklad. Doplňte potřebné údaje a potvrďte OK. Objeví se dotaz na tisk a potvrzením ano vytisknete PPD. Pak se dostanete do účetního deníku, kde se zobrazí předkontace doúčtování úhrady k této faktuře. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak dvojstiskem kláves Ctrl+Enter nadefinujte vlastní. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně nastavil typ DPH 19!!! Účetní zápisy by měly vypadat následovně: MD 211 D 324 Potvrďte OK a doklad bude zaevidován v účetním deníku. částka 20000,- záloha

89 89 c) Daňový doklad (faktura) na přijatou platbu zpět 13b Nyní musíte vystavit daňový doklad (fakturu) na přijatou platbu. V seznamu vydaných faktur klikněte na tlačítko přidat fakturu a standardním způsobem vyplňte všechny údaje. Nezapomeňte na typ DPH 41!!! (Uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku). Tato záloha byla zaplacena v hotovosti včetně DPH. Zatlačte tedy tlačítko Zadávání cen s DPH a vyplňte text faktury, částku s DPH, % DPH. Systém MRP K/S vám tuto částku rozpočítá na základ a DPH. Potvrďte OK a dostanete se do deníku pro zaúčtování této faktury. V účetním deníku se automaticky zobrazí tabulka s přednastavenou předkontací pro zaúčtování. Pokud chcete doplnit analytiku, popřípadě opravit účtování pak dvojstiskem Ctrl+Enter opravte zápis. Klávesou Insert přidejte další účetní zápis a to úhradu faktury (předfaktury). Účetní zápisy budou vypadat následovně: MD D částka 16806,3194, ,- základ DPH Celkem POZOR!!! V knize vydaných faktur musíte provést úhradu této faktury (viz. uhradit Banka) ale NEÚČTOVAT do deníku (úhradu jste již zaúčtovali přímo v deníku 324/311). Jinak vám nebude souhlasit saldokonto.

90 90 d) Konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku zpět 13b Zhotovili jsme objednaný nábytek a nyní je třeba vystavit konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku. V seznamu vydaných faktur klikněte na tlačítko Přidat fakturu a standardním způsobem vyplňte všechny údaje. Nezapomeňte na typ DPH 41!!! (Uskutečněná zdanitelná plnění v tuzemsku). Celková částka je 50000,- včetně DPH, záloha byla 20000,- včetně DPH, zbývá k úhradě 30000,- Kč. Zatlačte tedy tlačítko Zadávání cen s DPH a vyplňte text faktury, částku s DPH, % DPH. Přičemž musíte zvlášť rozepsat řádky zálohově zaplaceno ,- Kč, a cena celkem 50000,- Kč. Potvrďte OK a dostanete se do deníku pro zaúčtování této faktury. V účetním deníku se automaticky zobrazila tabulka s předkontací pro zaúčtování této faktury. Účetní zápisy budou vypadat následovně: MD Pokud je zaúčtování v pořádku, potvrďte OK. D částka 25209,4791,- základ DPH

91 91 e) Úhrada nedoplatku zpět 13b Obdrželi jste výpis z banky BV06/010 v němž je úhrada tohoto dokladu. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Vyberte příslušný výpis, popř. přidejte nový (tlačítkem +) a můžete přejít k zadávání jednotlivých položek tohoto výpisu. Klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK. Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby. Všimněte si, že se při účtování do deníku správně nastavil typ DPH 19!!!

92 Zahraniční faktura a souhrnné hlášení zpět 14 Zadání: Slovenská firma Norpal si u nás objednala zboží v hodnotě 100 EUR. Vystavili jsme jim na toto zboží fakturu s kurzem pro tento den 1 EUR=27 Kč. Postup: a) Vystavení daňového dokladu b) Zaúčtování a tisk zahraniční faktury c) Úhrada zahraniční faktury s kurzovým rozdílem d) Proúčtování kurzového rozdílu e) Souhrnné hlášení a) Vystavení zahraniční faktury Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce Číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte běžné údaje faktury (konstantní symbol, forma úhrady, středisko,...).

93 93 Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční fakturu a potřebujeme ji zahrnout i do výpočtu souhrnného hlášení k DPH je třeba splnit tyto podmínky: 1. Do kolonky Datum daňové povinnosti zapište takové datum, za které je souhrnné hlášení odevzdáváno. 2. Do kolonky Typ DPH musíte pomocí tlačítka ručka vybrat některý z unijních typů (např. 43,44,...) 3. Po vybrání unijního typu DPH systém automaticky zpřístupní položku Kód plnění (0,1,2,3,...) Který můžete opět vybrat pomocí tlačítka ručka. 4. U adresy odběratele, kterého jste uvedli na dokladu musí mít v Adresáři správně nastaveno DIČ. Musí začínat dvouznakovým kódem státu následovaným samotným DIČem (např. DE ). 5. Dále vyplňte kolonku Měna a Kurz a pak můžete přejít k zadávání položek faktury. 6. Jednotlivé položky (řádky) dokladu, které mají být zahrnuty do souhrnného hlášení musí mít: Sazbu DPH 0% - osvobozeno (sloupec % i DPH MJ jsou prázdné) Ve sloupci TYP uveďte takový typ, který má v Číselníku typů položek ve sloupci DPH hlášení nenulový kód (1 zboží, 2 služba) Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a vyúčtujete do účetního deníku. Jestliže zboží evidujete ve skladu, pak stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na vystavení výdejky. Potvrzením OK se dostanete na zaúčtování faktury do deníku. Do výpočtu Souhrnného hlášení k DPH se zahrnují doklady z agendy Faktury vydané a z modulu Pokladna pak Příjmové pokladní doklady (mimo pokl. dokladů s vyplněnou položkou Zdroj/doklad, což jsou úhrady faktur, pohledávek, závazků).

94 94 b) Zaúčtování a tisk zahraniční faktury zpět 14 V deníku se automaticky nabídne tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH 19!!! Potvrďte OK a zobrazí se dotaz na tisk faktury. Automaticky se dostanete do výstupů na tisk faktury. Ve výstupní sestavě zvolte Faktura a v Předloze výstupních sestav Faktura zahraniční.

95 95 c) Úhrada zahraniční faktury s kurzovým rozdílem zpět 14 Na základě bankovního výpisu BV06/011 proúčtujte úhradu této faktury. Kurz pro tento den je 1 EUR=26 Kč. Je třeba vyúčtovat i kurzový rozdíl. Na základě výpisu z bankovního účtu proveďte úhradu této faktury. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu a potvrďte OK. Nyní můžete přejít k zadávání jednotlivých položek tohoto výpisu. Stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

96 96 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Při úhradě faktury je však jiný kurz EUR, proto musíte kliknout na tlačítko ručka (u měny a kurzu). Zobrazí se tabulka, kde napíšete nový kurz a klikněte na tlačítko přepočet a potvrďte OK.

97 97 Částka k úhradě se přepočítá podle aktuálního kurzu. Potvrďte úhradu OK a proveďte zaúčtování do deníku. Zobrazí se dialog pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů.

98 98 d) Proúčtování kurzového rozdílu zpět 14 Nyní je třeba ještě proúčtovat kurzový rozdíl. Najeďte si do seznamu vydaných faktur a vyhledejte příslušnou fakturu, stiskněte tlačítko Uhradit Kurzový rozdíl.

99 99 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu, který potvrďte OK. Program automaticky nabídne částku 100,- Kč. Potvrďte a dostanete se opět do deníku pro zaúčtování. Potvrďte OK. A ihned se nabídne doúčtování kurzového rozdílu k tomuto dokladu. Nyní máte zahraniční fakturu kompletně zaúčtovanou.

100 100 e) Souhrnné hlášení zpět 14 Jestliže chcete spočítat souhrnné hlášení k DPH, klkněte na ikonku Účetní deník a vpravo stiskněte tlačítko DPH. Systém vás automaticky přepne do seznamu výstupních sestav pro DPH.

101 101 Po zvolení sestavy DPH Souhrnné hlášení k DPH se ihned zobrazí (v případě, že ještě v seznamu není zahrnuto žádné souhrnné hlášení) dialog s parametry nového souhrnného hlášení. Vyberte vzor souhrnného hlášení, zadejte období pro výpočet a potvrďte OK. Na základě vámi nadefinovaných parametrů se toto souhrnné hlášení načte do seznamu souhrnných hlášení k DPH. V tomto seznamu můžete kdykoliv provést přidání nového, opravu, kopii, či výmaz požadovaného souhrnného hlášení k DPH. Potvrďte tlačítko Výběr a dostanete se do výstupních sestav.

102 102 Kliknutím na tlačítko Ukázka (výstup na monitor), Tisk (výstup na tiskárnu u starších typů souhrnného hlášení k DPH) nebo Do souboru (elektronické odeslání) se zobrazí dialog, kde je třeba provést výpočet. Informativní dialog s obdobím pro výpočet kladně potvrďte.

103 103 Nyní se již spočítané souhrnné hlášení k DPH zařadilo do seznamu. Vyplňte základní údaje a potvrďte OK. Pak už systém automaticky provede Ukázku, Tisk nebo odeslání elektronicky.

104 Daňový dobropis zpět 15 Zadání: Firma Alfa si u nás objednala Komodu základ 700,- Kč, DPH 19%, celkem 833,- Kč. Vystavili jsme na toto zboží fakturu. Z důvodu oprávněné reklamace jsme pak vystavili na tuto fakturu dobropis. Postup: a) Vystavení daňového dokladu (faktury) a zaúčtování v deníku b) Úhrada faktury c) Vystavení dobropisu d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování do deníku e) Úhrada dobropisu a) Vystavení faktury a zaúčtování v deníku Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu (+, tlačítko přidej fakturu, Insert) a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku), podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH. Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a vyúčtujete do účetního deníku. Jestliže zboží evidujete ve skladu, pak stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na vystavení výdejky.

105 105 Potvrďte OK a dostanete se na zaúčtování faktury do deníku. b) Úhrada faktury Na bankovním výpise BV06/011 je úhrada tohoto dokladu. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovním výpisů. Protože tento bankovní výpis je již zaevidován, vyhledejte jej v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

106 106 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby.

107 107 c) Vystavení dobropisu zpět 15 Z důvodu oprávněné reklamace musíme vystavit na tuto fakturu dobropis. Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané) a zobrazí se seznam faktur. Vyhledejte fakturu, na kterou chcete vystavit dobropis, klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Dobropis. Účetní systém MRP K/S se automaticky zeptá, zda chcete do nového dokladu přenést položky ze zdrojové faktury. Potvrďte Ano a ihned se vytvoří nová faktura se zápornými částkami (dobropis), která převzala veškerá data ze zdrojové faktury. Potvrďte OK a vytiskněte. Protože se jedná o dobropis nepotvrzený (D!), zatím jej neúčtujte do účetního deníku a vyčkejte na jeho potvrzení.

108 108 d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování do deníku zpět 15 Obdrželi jsme potvrzený dobropis. Najděte tedy v seznamu vydaných faktur příslušnou dobropisovou fakturu a proveďte její opravu. V kolonce Typ dokladu změňte symbol na daňový dobropis potvrzený (D), opravte datum daňové povinnosti dle data na potvrzeném dobropise (aby se to správně načetlo do DPH) a potvrďte OK. Pak klikněte na tlačítko Funkce a proveďte zaúčtování do deníku.

109 109 Po označení dobropisu jako potvrzený, můžete provést zaúčtování do deníku. Najděte příslušný dobropis v seznamu faktur a klikněte na tlačítko Funkce zaúčtování dokladu. Zobrazí se dialog pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. e) Úhrada potvrzeného dobropisu Po obdržení bankovního výpisu BV06/012 o proplacení dobropisu proveďte jeho úhradu a zaúčtování do účetního deníku. Klikněte na ikonu Bankovní výpisy, najděte v seznamu příslušný výpis a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se tabulka pro výběr v níž zvolte Úhrada faktury vydané.

110 110 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. Ihned se zobrazí tabulka pro zaúčtování do deníku i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby.

111 Faktura s návazností na přijatou objednávku zpět 16 Zadání: Obdrželi jsme objednávku od pana Koudelky na návrh nábytkové sestavy pro kancelář. Tato objednávka byla hned předána k vyřízení. Cena za návrh 200,- Kč bez DPH. Postup: a) Vystavení objednávky b) Vystavení faktury a vykrytí objednávky c) Zaúčtování do deníku d) Úhrada faktury a) Vystavení objednávky Klikněte na ikonu O- (nebo nahoře záložka Pomocné knihy Přijaté objednávky) a dostanete se do seznamu přijatých objednávek. Pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte novou objednávku. Při prvotním zadání objednávky se nejdříve zobrazí tabulka pro úpravu číselných řad objednávek. Vyplňte údaje (prefix 1008/, číslo 000) a stiskněte OK. Pokud jste číselnou řadu zadali špatně, pomocí tlačítka F4 můžete znovu číselnou řadu upravit. Po potvrzení OK se dostanete do přidání objednávky. Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu (pokud ještě není v adresáři, přidejte novou - Insert) a zvolte Převzít, tím se dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné objednávky. Podobně jako u faktur, můžete položky zapisovat, dosazovat z číselníku předdefinovaných položek faktur a objednávek nebo ze skladových karet.

112 112 Vzhledem k tomu, že se tato objednávka týká služby, nebudete položky dosazovat ze skladu, ale jen z číselníku předdefinovaných položek. Stiskněte tedy Ctrl+R (předdefinované položky), vyberte příslušnou položku a klikněte na Převzít. Dostanete se zpět do textu objednávky. Objednávka už nemá další položky proto potvrďte OK.

113 113 b) Faktura s propojením na objednávky zpět 16 Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41, podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH. Nyní můžete přistoupit k vyplnění položek faktury. Vzhledem k tomu, že touto fakturou máte vykrýt objednávku, stiskněte tlačítko Objednávky (Ctrl+O) zadejte množství (Převzít MJ) u jednotlivých položek a potvrďte OK. Text objednávky se dosadí do faktury a objednávka bude označena jako vykrytá. Pokud již nepotřebujete zadávat více položek do faktury, potvrďte OK.

114 114 c) Zaúčtování do deníku zpět 16 V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH 19!!!

115 115 d) Úhrada faktury zpět 16 Obdrželi jste výpis z bankovního účtu BV06/013 v němž je zaplacena tato faktura. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu a potvrďte OK. Nyní můžete přejít k zadávání jednotlivých položek tohoto výpisu stiskem tlačítka Přidat položku.

116 116 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí tabulka pro zaúčtování i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Pokud tuto předkontaci nechcete využít, pak pomocí kláves Ctrl+Enter opravte dle potřeby. Všimněte si, že se při účtování do deníku správně nastavil typ DPH 19!!!

117 Objednávka s návazností na sklad a rezervaci zpět 17 Zadání: Obdrželi jsme objednávku od Antonína Nového na 1 ks komody - 3 šuplíkové. Tuto objednávku zaneste do evidence objednávek, vystavte fakturu a vyskladněte zboží ze skladu. Postup: a) Vystavení objednávky s rezervací zboží ve skladu b) Vystavení faktury a vykrytí objednávky s vyskladněním zboží ze skladu c) Zaúčtování vydané faktury a) Vystavení objednávky s rezervací ve skladu Klikněte na tlačítko Objednávky přijaté a přidejte objednávku (+,Ins). Vyplňte adresu (popř. ji vyberte z adresáře), číslo, datum, typ DPH a text (položky objednávky). Podobně jako u faktur, můžete položky zapisovat, dosazovat z číselníku předdefinovaných položek faktur a objednávek nebo ze skladových karet. Položku můžete rovněž označit jako textový řadek. Vzhledem k tomu, že zboží chcete vydat ze skladu, klikněte na tlačítko sklad. Zobrazí se seznam všech skladů. Vyberte požadovaný sklad a potvrďte OK. Číslo skladu se pak zobrazí na tlačítku přímo v objednávce. Nyní zapište text objednávky, pomocí tlačítka F4 vyberte převzetí informací pomocí skladové karty. Program dále nabídne jejich použití buď jako číselníku nebo převzetí kompletního údaje, tedy rezervaci zboží. Zvolte Ano (převzetí včetně čísla skladu) a vyberte požadované zboží. Program zvolené zboží rezervuje a následné vykrývání podmíní vytvořením navazujícího skladového výdeje. Potvrďte OK a dostanete se zpět do seznamu objednávek.

118 118 Zobrazí se seznam skladních karet pro námi zvolený sklad 2. Vyberte příslušnou kartu a zvolte Převzít. Údaje se přenesou ze skladních karet do formuláře objednávky a zároveň se na skladě zarezervují. Pokud již nepotřebujete přidávat další položky do objednávky, potvrďte OK. Vyplněná objednávka se přenese do seznamu objednávek a v kolonce stav bude Nevyřízeno.

119 119 b) Vystavení faktury s propojením na objednávky a sklad zpět 17 Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Nyní můžete přistoupit k vyplnění položek faktury. Vzhledem k tomu, že chcete vykrýt objednávku, stiskněte tlačítko Objednávky zadejte množství a potvrďte OK.

120 120 Program vás automaticky přepne do výdejky ze skladu. Pokud je vše v pořádku, a nepotřebujete vyskladňovat více zboží, potvrďte výdejku OK. Automaticky se zboží přenese do položek faktury. Pokud již nepotřebujete zadávat více položek do faktury, potvrďte OK. Automaticky se zobrazí tabulka pro zaúčtování do účetního deníku.

121 121 c) Zaúčtování vydané faktury zpět 17 V účetním deníku se automaticky zobrazí tabulka s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Všimněte si, že se automaticky při účtování do deníku správně změnil typ DPH 19!!! Pokud chcete opravit účtování, pak dvojstiskem Ctrl+Enter. Úhradu faktury provedete, jakmile budete mít bankovní výpis.

122 Cenová nabídka zpět 18 Zadání: František Koudelka od nás chce zpracovat cenovou nabídku na nábytek do dětského pokoje. Postup: a) Přidání nabídky b) Tisk nabídky c) Změna nabídky na objednávku d) Vykrytí objednávky s vystavením faktury a odečtem ze skladu a) Přidání nabídky Klikněte tedy na ikonu O-> (nebo nahoře záložka Pomocné knihy Přijaté objednávky) a dostanete se do seznamu objednávek. Nabídku přidáte stiskem tlačítka Nabídka. Pokud se jedná o první zpracovávanou nabídku, zobrazí se dialog pro vytvoření číselné řady. Zapište prefix a pořadové číslo a potvrďte OK.

123 123 Ihned se dostanete do dialogu přidání nové nabídky. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Zatlačte tlačítko Sklad z důvodu další návaznosti na případné vyskladnění ze skladu. A pomocí tlačítka F4 vyberte převzetí informací ze skladové karty. V levé části řádku se pro kontrolu objeví písmeno S. Po ukončení přidávání dalšího textu potvrďte OK. Dotaz na rezervaci ve skladu potvrďte Ano.

124 124 Nabídka se automaticky dostane do seznamu objednávek. b) Tisk nabídky zpět 18 Po ukončení zápisů do nabídky a potvrzení OK se systém MRP K/S automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout nabídku, potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

125 125 Doplňující text V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury, objednávky i nabídky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla v objednávce či nabídce zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu a pak potvrdíte OK. c) Změna nabídky na objednávku zpět 18 Klient nám zavolal, že se mu nabídka líbí a chtěl by si zboží objednat. Najděte tedy v seznamu přijatých objednávek na tuto nabídku a klikněte na tlačítko Funkce. Z nabízeného menu zvolte Nabídka -> Objednávka. Z informativního potvrzení vyberte a potvrďte, zda vytvořit objednávku pouze z nevyčerpaných položek nabídky nebo všech.

126 126 A cenová nabídka se změní v objednávku přijatou. Zkontrolujte všechny údaje a potvrďte OK. Nová přijatá objednávka se zařadí do seznamu objednávek s novým pořadovým číslem (určeným pro objednávky).

127 127 d) Faktura s vykrytím objednávky a odečtem ze skladu zpět 18 Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Nyní můžete přistoupit k vyplnění položek faktury. Vzhledem k tomu, že touto fakturou máte vykrýt objednávku, stiskněte tlačítko Objednávky, vyberte si, zda chcete zobrazit jen objednávky pro odběratele v tomto dokladu. V dalším zobrazeném dialogu zadejte množství u jednotlivých položek a potvrďte OK.

128 128 Vzhledem k tomu, že jsme si zadali již při vytvoření nabídky případnou návaznost na sklad, tak se po vykrytí objednávky ihned zobrazí již vyplněná výdejka ze skladu. Zkontrolujte správnost údajů a potvrďte OK. Veškeré údaje se automaticky dosadí do faktury.pak již standardním způsobem můžete fakturu zaúčtovat a vytisknout.

129 SKONTO u vydané faktury zpět 19 Skonto je sleva, stanovená určitým procentem, kterou může prodávající poskytnout kupujícímu formou srážky z hodnoty faktury. Odběratel má právo si tuto srážku odečíst, pokud proplatí fakturu před uplynutím stanovené lhůty splatnosti. Zadání: Firma Papírnictví si u nás na fakturu zakoupila 2 ks židlí. Pokud nám zaplatí fakturu do 5 dnů, může si odečíst slevu 5% z celkové hodnoty. Postup: a) Přidání faktury a nastavení skonta b) Zaúčtování faktury c) Tisk faktury d) Úhrada a zaúčtování dokladu a) Přidání faktury a nastavení skonta Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané) a zvolte přidat fakturu. Do zobrazeného formuláře nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje dokladu (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Pak standardním způsobem zapište položky faktury. Vzhledem k tomu, že jsme nabídli našemu zákazníkovi slevu za předčasnou úhradu faktury, klikněte na záložku Detail I. a zapište podmínky tzv. Skonta (uveďte počet dnů a procentní sazbu, přičemž se ihned spočítá částka, o kterou se faktura může snížit). Pak potvrďte OK a můžete přejít k tisku.

130 130 b) Zaúčtování faktury zpět 19 Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK systém MRP K/S automaticky nabídne zaúčtování dokladu do deníku, přednastavené údaje zkontrolujte, popř. opravte a potvrďte OK. c) Tisk faktury zpět 19 Po zaúčtování faktury se systém MRP K/S automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout fakturu, potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Pomocí tlačítka Tisk odešlete výstup přímo na tiskárnu nebo Ukázka výstup na monitor.

131 131 Doplňující text Zobrazí se tabulka pro výběr doplňujícího textu. V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu. Ukázka tisku faktury s údajem o skontu:

132 132 d) Úhrada a zaúčtování faktury se skontem zpět 19 Obdrželi jste výpis z banky BV06/014, v němž je úhrada naší faktury se skontem. Nyní je třeba o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do jejich seznamu. Vyhledejte položku, na níž je úhrada této faktury a zvolte tlačítko Uhradit. Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Všimněte si podrobného údaje o skontu. Zkontrolujte zadané údaje, opravte částku úhrady a potvrďte OK. Ihned se nabídne dialog se zaúčtováním úhrady faktury do deníku.

133 133 Ještě je potřeba doúčtovat částku skonta (sleva na faktuře za včasnou úhradu). Najeďte si tedy na příslušnou fakturu v seznamu faktur a klikněte na tlačítko Uhradit - Interní doklad. Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu. Zkontrolujte popř. opravte data a potvrďte OK. Systém automaticky nabídne zaúčtování do deníku. Vzhledem k tomu, že se jedná o skonto, účtuje se běžně do nákladů (nikoliv na 395). Je třeba tedy opravit zaúčtování. Stiskněte Ctrl+Delete a nastavte účet MD na nákladový.

134 Kompletní zaúčtování faktury se skontem by pak mělo vypadat takto: 134

135 Příkaz k úhradě zpět 20 Zadání: Zařaďte do příkazu k úhradě faktury č. FP002 cena 9163,- Kč a FP003 cena Kč a proveďte tisk hromadného příkazu k úhradě. Postup: a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě b) Tisk platebního příkazu c) Homebanking a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě VARIANTA A Faktury jste zaevidovali v účetnictví a nyní musíte provést jejich úhradu. Přepněte se do seznamu faktur přijatých, vyberte si příslušnou fakturu, klikněte na tlačítko Příkaz k úhradě a vyberte si ze seznamu požadovaný úkon: Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (naposled použitého) Ctrl+P Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (výběr ze seznamu) Zařadit do nového příkazu k úhradě Zrušit příznak zařazení do příkazu k úhradě Označit jako fakturu s vytištěným příkazem k úhradě (částečná suma) Označit jako fakturu s vytištěným příkazem k úhradě (celá suma) V našem případě pro první zařazovanou fakturu zvolte funkci Zařadit do nového příkazu k úhradě a pak pro všechny další faktury, které budete zařazovat do příkazu zvolte funkci Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (naposled použitého).

136 136 VARIANTA B zpět 20 Klikněte na ikonu Příkazy k úhradě, zobrazí se seznam příkazů k úhradě. Plní se automaticky po zařazení faktur do platebního příkazu (viz. varianta A) nebo můžete zadat příkaz ručně. Nový příkaz k úhradě přidáte klávesou Insert, (+) nebo tlačítkem Přidat příkaz. Tímto vytvoříte hlavičku příkazu a pak můžete přejít k zadávání jednotlivých položek do příkazu (viz. Insert). Popřípadě pomocí tlačítka Výběr dokladů si vyberete platbu, kterou chcete zařadit do příkazu k úhradě. Po stisku tlačítka Výběr dokladů se zobrazí všechny doklady určené pro zařazení do platebního příkazu. Vyberte potřebný doklad a zvolte Zařaď.

137 137 Program nabídne ještě dialog s upřesněním částky, která se má zařadit do příkazu a pak již můžete přejít k zařazení dalšího dokladu do příkazu. Všimněte si, že se doklad, který je zařazen do příkazu označil příznakem zařazení a ještě se zobrazila součtová částka zařazených dokladů pro tento příkaz. b) Tisk platebního příkazu Jestliže jste všechny položky zkontrolovali, můžete přejít k tisku Příkazu k úhradě. Klikněte tedy na tlačítko Výstupy, zvolte Příkaz k úhradě (jednoduchý nebo hromadný).

138 138 Po výtisku příkazu k úhradě se v seznamu platebních příkazů ve sloupci Provedeno zobrazí ANO. c) Homebanking Z plovoucí nabídky vyberte požadovaný kanál pro realizaci výstupu. Volba kanálu Do adresáře realizuje výstup dávky do souboru v některém z přenositelných formátů (ABO, KM, ), který je pak třeba naimportovat do externího programu (např. pro homebanking). Volba Homebanking otevře nabídku externích aplikací (např. Přímý kanál Komerční banky) nadefinovaných dříve volbou Nastavení externích programů v nabídce Funkce. Zvolíte-li požadovaný z nich, program připraví data a prostřednictvím externí aplikace přímého bankovnictví je odešle bance.

139 Výpis z bankovního účtu zpět 21 Zadání: Do bankovního výpisu č. BV06/013 přidejte položku Poplatek za vedení účtu částka 300,- Kč. Postup: a) Přidání bankovního výpisu b) Přidání položky bankovního výpisu c) Oprava bankovního výpisu a) Přidání bankovního výpisu Pokud využíváte Homebanking, klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a proveďte Import z elektronického bankovnictví. Zobrazí se archiv bankovních výpisů. Klikněte na aktuální zápis a můžete provést (přes tlačítko Uhradit) jeho zaúčtování. Takto postupně zaúčtujete jednotlivé doklady. Jestliže jste obdrželi běžný výpis z bankovního účtu, pak klikněte na ikonu Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu a potvrďte OK. Nyní můžete přejít k zadávání jednotlivých položek tohoto výpisu. Klikněte na tlačítko Přidat položku a zobrazí se nabídka operací: Úhrada faktury vydané Úhrada faktury přijaté Úhrada ostatní pohledávky Úhrada ostatního závazku Ostatní, zařadit do deníku

140 140 b) Přidání položky bankovního výpisu zpět 21 Dle zadání příkladu přidejte položku, kterou budete účtovat jen do deníku. Klikněte tedy na tlačítko Přidat položku a zvolte Ostatní, zařadit do deníku. Zobrazí se dialog pro zadání konkrétních údajů pro tuto položku. Protože se jedná o výdajovou položku, musíte částku zadat s minusovým znaménkem. Potvrďte OK. Ihned se zobrazí zaúčtování do deníku i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Potvrďte OK a dostanete se zpět do bankovních výpisů, kde můžete pokračovat ve zpracování dalších položek.

141 141 c) Oprava bankovního výpisu zpět 21 Pokud chcete opravit položku bankovního výpisu, musíte otevřít hlavičku bankovního výpisu pomocí Ctrl+Enter. Pak teprve vyberte položku výpisu a stiskem Ctrl+Enter můžete opravit obrat, popř. Ctrl+Delete smazat položku úplně.

142 Pokladní kniha zpět 22 Pokladní kniha umožňuje přehledně účtovat pokladní zápisy s návazností na pokladní účty v účetním deníku. Při prvotním spuštění se zobrazí tabulka pro přidání pokladny. Zapište název pokladny, její počáteční stav a také číselnou řadu dokladů (i když využíváte jen jednu). Jestliže budete využívat více pokladen, klikněte na tlačítko Funkce číselník pokladen a můžete si nadefinovat více pokladen (viz. přidání Insert, +). Zadání: Obdrželi jsme paragon za nákup kancelářských potřeb základ 150,- Kč, DPH 28,50 Kč a paragon za nákup pohonných hmot základ 500,- Kč, DPH 95,- Kč. Tyto doklady je třeba zaevidovat v pokladně a v účetním deníku. Postup: a) Přidání zjednodušených daňových dokladů b) Zaúčtování do účetního deníku

143 143 a) Přidání zjednodušených daňových dokladů zpět 22 Klikněte na ikonu Pokladna, vyberte pokladnu a zvolte Přidat výdaj. Podobně jako u faktury vyplňte všechny potřebné údaje, přičemž nezapomeňte na typ DPH 71!!! a zkontrolujte, zda máte zatržen příznak Zaúčtovat do deníku, potvrďte OK a automaticky se dostanete na předpis zaúčtování do účetního deníku.

144 144 b) Zaúčtování do účetního deníku zpět 22 Dostali jste se na předpis zaúčtování do účetního deníku i s automaticky přednastavenou předkontací účetních zápisů. Všimněte si, že se při účtování do deníku správně změnil typ DPH 39!!!. Pokud chcete zápis opravit stiskněte Ctrl+Enter, jinak potvrďte OK. Program nabídne tisk dokladu a následně se dostanete zpět do seznamu pokladních zápisů, kde můžete pokračovat v zadávání dalších dokladů. Stejným způsobem zadejte i další paragon za nákup PHM.

145 Kniha majetku zpět 23 Zadání: Naše firma zakoupila osobní automobil, pořizovací cena Kč, po měsíčním užívání u něj provedla montáž tažného zařízení v ceně 5000 Kč. Postup: a) Zaevidování majetku do knihy majetku b) Technické zhodnocení c) Odpisy d) Výstupní sestavy a) Zaevidování majetku do knihy majetku Klikněte na ikonu Majetek (Ctrl+M) a dostanete se do seznamu majetku. Pomocí tlačítka Insert přidejte majetek a zapište vstupní údaje. Zadejte Evidenční číslo majetku, název, popis atd. Zadejte typ, zda se jedná o hmotný nebo nehmotný majetek, třídu předmětu, data pořízení, zařezení,... vstupní cenu a způsob odepisování. Do záložky poznámka si můžete zapsat libovolný text jako poznámku.

146 146 b) Technická zhodnocení zpět 23 Zde se evidují všechna technická zhodnocení v průběhu odpisování. Technická zhodnocení bere účetní systém MRP K/S v úvahu při výpočtu odpisů, a to počínaje měsícem zadaného data technického zhodnocení. Mějte na paměti, že datum začátku odpisování ze zvýšené vstupní ceny se řídí legislativními předpisy a nemusí vždy odpovídat datu dokončení technického zhodnocení. Dle zadání příkladu je třeba zaevidovat technické zhodnocení vozidla montáž tažného zařízení v hodnotě 5000 Kč. Klikněte na tlačítko Majetek a ze seznamu vyberte pomocí Ctrl+Enter příslušný majetek. Klikněte na záložku Technická zhodnocení a přidejte zápis (Insert). Vyplňte údaje a potvrďte OK. Technické zhodnocení se projeví navýšením vstupní ceny. Přerušení odpisů Pro zavedení přerušení odpisů uveďte rok přerušení a poznámku o důvodu přerušení. Přerušení je zohledněno při následném výpočtu daňových odpisů, případně (podle nastavení na kartě majetku) i účetních odpisů.

147 147 c) Odpisy zpět 23 Daňové odpisy V záložce Vstupní údaje zadejte způsob daňového odpisování předmětu. Zvolíte-li Nezadáno, systém MRP K/S nebude odpisy předmětu počítat. U rovnoměrných nebo zrychlených odpisů je potřeba vybrat odpisovou skupinu a zvýšení odpisu v prvním roce. Odpisování ze vstupní ceny odepíše v každém roce zadané procento vstupní ceny, tj. hodnoty v poli Počáteční daňová zůstatková cena. Časové odpisy odpovídají rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců. Pokud dojde v průběhu odpisování podle časových odpisů k technickému zhodnocení a zbývající počet měsíců je menší než hodnota zadaná v poli Po tech. zhodnocení minimálně měsíců, je zbývající počet měsíců navýšen na tuto hodnotu. Záložka Daňové odpisy obsahuje historii evidence odpisů daného předmětu majetku. Poslední řádek pak odpovídá současně platnému odpisu a zůstatkové ceně po provedení tohoto odpisu. Další odpisy do zvoleného období je možné vygenerovat funkcí Vypočítat další, případně (například po pokusech s různými typy odpisování) zase od určitého období smazat funkcí Smazat od. V případě, že z nějakého důvodu systémem MRP K/S vypočtené odpisy nevyhovují, je možné jednotlivé odpisy běžným způsobem přidávat, editovat i mazat ručně. Účetní odpisy Pokud v záložce Vstupní údaje zaškrtnete pole Počítat dle daňových odpisů, budou účetní odpisy počítány shodně s daňovými. Pole Přerušovat také účetní odpisy pak určuje, zda zadaná přerušení odpisů mají kromě daňových odpisů v daném roce přerušit také výpočet účetních odpisů. Pokud pole Počítat dle daňových odpisů zaškrtnuto není, budou se účetní odpisy počítat nezávisle na daňových, a to algoritmem rovnoměrných měsíčních odpisů po zadaný počet měsíců. Záložka Účetní odpisy obsahuje historii evidence odpisů daného předmětu majetku. Poslední řádek pak odpovídá současně platnému odpisu a zůstatkové ceně po provedení tohoto odpisu. Další odpisy do zvoleného období je možné vygenerovat funkcí Vypočítat další, případně (například po pokusech s různými typy odpisování) zase od určitého období smazat funkcí Smazat od. V případě, že z nějakého důvodu programem vypočtené odpisy nevyhovují, je možné jednotlivé odpisy běžným způsobem přidávat, editovat i mazat ručně.

148 148 d) Výstupní sestavy knihy majetku zpět 23 Klikněte na tlačítko Výstupy, zvolte požadovanou výstupní sestavu a z rozbalovacího seznamu vyberte odpovídající předlohu výstupní sestavy. Ke každé výstupní sestavě je předdefinována jedna nebo více předloh, podle které účetní systém MRP K/S sestavu vytváří. Další sestavu si můžete vytvořit sami tak, že zkopírujete dodanou předlohu a kopii si upravíte podle svých představ. V boxech pro výběr si nastavíte výběrová kritéria pro výstupní sestavu (př. podle data, čísla, dokladu,...). Nakonec nastavte počet kopií sestavy a stiskněte tlačítko Ukázka (pro prohlížení sestavy) nebo Tisk (tisk sestavy).

149 Kniha jízd zpět 24 Kniha jízd umožňuje evidovat vozidla, ceny pohonných hmot, řidiče a služební jízdy soukromými nebo firemními vozidly. Kromě knihy jízd lze také tisknout cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest (i zahraničních). Kniha jízd se skládá z tabulky vozidel a z tabulky jízd ke každému vozidlu. Zadání: Zaevidujte do knihy jízd nové firemní osobní vozidlo Škoda Fabia, SPZ ABC Protože se jedná o firemní vozidlo, budou ho využívat tito zaměstnanci Novák Antonín, Jemelková Dana. Dne odjel p. Novák na firemní prezentaci do Zlína. V průběhu cesty čerpal PHM 7l za 203,- Kč, ujel asi 40 km. Postup: a) Zaevidování vozidla do knihy jízd b) Evidence řidičů c) Přidání jízdy d) Výstupní sestavy a) Zaevidování vozidla do knihy jízd Klikněte na ikonu Kniha jízd a tlačítkem Insert přidejte zápis. Zobrazí se formulář pro přidání vozidla do seznamu. Vyplňte jej podle technického průkazu. Potvrďte OK a zápis se dostane do seznamu vozidel. Stejným způsobem můžete do seznamu přidávat další vozidla.

150 150 b) Evidence řidičů zpět 24 Vzhledem k tomu, že automobil budou využívat dva řidiči, musíte je zavést do evidence. Klikněte tedy v knize jízd na tlačítko Funkce Nastavení a zvolte řidiči. Zobrazí se seznam řidičů do něhož přidáte pomocí klávesy Insert údaje o řidiči. Pak potvrďte OK. Stejným způsobem přidáte do evidence další řidiče. V tomto menu (Funkce Nastavení) naleznete i číselníky pro pohonné hmoty, možné cíle atd., které je vhodné si také přednastavit.

151 151 b) Přidání jízdy zpět 24 Klikněte na ikonu Kniha jízd, označte vozidlo u kterého chcete provést přidání jízdy a stiskněte tlačítko Nová jízda. Zobrazí se formulář, do něhož zapíšete potřebné údaje. c) Výstupní sestavy Pokud máte zaznamenány potřebné údaje, a chcete vytisknout knihu jízd, seznam vozidel, cestovní příkaz,... klikněte na tlačítko Výstupy a vyberte potřebnou sestavu pro tisk.

152 Opravy a reklamace zpět 25 Tato agenda zahrnuje jednoduché vedení servisních zakázek. Kromě základní evidence umožňuje vést i seznam souvisejících organizačních úkonů a seznam materiálu a prací. Stav zakázky je možné uživatelským nastavením barevně rozlišit vzhledem k datu vyřízení zakázky. Materiál lze přebírat z přednastavených položek nebo skladových karet. Zadání: Dne nám zákazník přivezl na servis komodu na níž nejde zavřít šuplík. Na komodu se již nevztahuje záruční doba, takže se jedná o pozáruční opravu. Zaevidujte tuto opravu do knihy oprav a reklamací. Postup: a) Přidání zboží do evidence oprav b) Tisk servisního listu c) Průběh řešení d) Tisk servisního protokolu Klikněte na záložku Pomocné knihy a z nabídky vyberte Opravy a reklamace.

153 153 a) Přidání zboží do evidence oprav zpět 25 Stiskem tlačítka + přidejte nový zápis. Z adresáře vyberte adresu, popř. ji vypište ručně. Doplňte na záložce Servisní údaje - číslo opravy, datum. Protože se jedná o pozáruční opravu, není třeba vyplňovat záruční údaje. V případě potřeby však můžete vyplnit Organizační údaje, zde si můžete vybrat středisko či zakázku, pokud je na ně toto zboží vázáno. Pak popište reklamované zboží, jeho vadu a návrh na způsob řešení. V našem případě nám zákazník přinesl na pozáruční opravu komodu, u které není možné dovřít první šuplík. Pravděpodobně se porouchaly pojezdy. Domluvili jsme se na opravě popř. výměně těchto pojezdů s předběžnou cenou 300 Kč. Po doplnění těchto údajů potvrďte OK a zápis se dostane do seznamu oprav.

154 154 b) Tisk Servisního listu zpět 25 Potvrzením celé agendy se dostanete zpět do seznamu oprav. Klikněte na tlačítko Výstupy a vyberte výstupní sestavu Oprava - Servisní list. Tlačítkem Tisk provedete výstup požadované sestavy přímo na tiskárnu. Servisní list obsahuje údaje o zákazníkovi a o zboží. Ve spodní části je Potvrzení o převzetí zboží do servisu, které je nutno oddělit, potvrdit a předat zákazníkovi. Pokud by se jednalo o záruční opravu, pak byste ve výstupech volili sestavu Reklamační list.

155 155 c) Průběh řešení zpět 25 První část servisního listu putuje do servisu spolu se zbožím. V servisním středisku vyhodnotí poškození zboží, které je možné zaevidovat na záložce Průběh řešení. Dvakrát klikněte v seznamu oprav na požadované zboží, zvolte záložku Průběh řešení a vyberte popř. zapište nový způsob řešení a do Poznámky zapište doporučený postup opravy. V našem případě zvolte odeslání do dílny a výměna levého pojezdu.

156 156 Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu části výrobku, můžete tento materiál vyexpedovat ze skladu. Klikněte tedy ještě na záložku Materiál a práce a proveďte dvojklikem v kolonce Text nebo pomocí Ctrl+S převzetí materiálu ze skladu. Pozor, nejedná se o výdej ze skladu, ale jen o využití skladových karet jako pomocného textu. Pak ještě na záložce Popis a řešení dopište Vyjádření servisu. Pak teprve potvrďte OK.

157 157 d) Tisk Servisního protokolu zpět 25 Po zaevidování veškerých činností u tohoto zboží můžete přejít k tisku Servisního protokolu. Klikněte tedy na tlačítko Tisk Opravy Servisní protokol.

158 Účetní uzávěrka zpět 26 Po skončení účetního období je třeba provést účetní uzávěrku. Než přistoupíte k samotnému ročnímu převodu, nejdříve proveďte důkladnou zálohu dat. Roční převod je nevratná operace a tak byste mohli nechtěně o data přijít. Zadání: Je začátek nového roku a než provedeme skutečnou účetní uzávěrku roku 2006, potřebujeme již účtovat nový rok Doporučený postup: a) Kopie firmy b) Roční převod a) Kopie firmy Nejprve klikněte na ikonu Volba firmy a proveďte kopii vaší firmy (tlačítko Zkopírovat). Automaticky se zobrazí tabulka Přidání firmy, do které si zapište název firmy a účetní rok (nový účetní rok). Pokud zpracováváte účetnictví pro více firem, můžete do kolonky Propojení zadat číselný údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy. Takto propojené roky můžete pak v modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených roků). Nebo můžete v seznamu firem filtrovat pomocí tlačítka Zobrazení. Můžete si vybrat filtr zobrazení Všechny, přičemž se zobrazí všechny firmy, S účetním rokem aktuální firmy se zobrazí firmy, které mají stejný účetní rok jako právě zvolená firma. Nebo Související s aktuální firmou, kdy se zobrazí firmy mající stejný údaj Propojení jako právě zvolená firma (např. všechny roky téže firmy označte 1, pak se zobrazí konkrétní firma s účetními roky následně za sebou). Jestliže zpracováváte účetnictví pouze pro vaši firmu, kolonku Propojení ponechte prázdnou.

159 159 Potvrďte OK a (zkopírovaná) firma se zobrazí v seznamu firem. V tuto chvíli máte dvě stejné firmy se stejnými daty (liší se jen účetním rokem). Zvolte novou právě zkopírovanou firmu (s novým účetním rokem) a klikněte na tlačítko Otevřít firmu. Nyní již můžete přejít k samotnému ročnímu převodu dat.

160 160 b) Roční převod zpět 23 Roční převod (roční účetní uzávěrka) a převod dat do dalšího roku se provádí v účetním deníku. Klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Roční převod. Program vám nabídne volbu Roční převod nebo Doplnění uzávěrkových zápisů. Vyberte Roční převod a potvrďte Ano (provést roční převod). Zadejte datum uzávěrky a potvrďte OK. Program vás několikrát varuje, že roční převod je nevratná operace, zda máte zazálohovaná data a jestli jej opravdu chcete provést? Pokud potvrdíte Ano, proběhne roční převod, při kterém se zruší v knize faktur (vydaných i přijatých) všechny faktury zaplacené do data převodu a zůstanou jen faktury nezaplacené, popř. zaplacené až po datu převodu. V deníku se zruší všechny zápisy s výjimkou zápisů týkajících se těchto nezaplacených faktur. Tyto zápisy budou mít v čísle zápisu uvedeno ARCH (archivní). Program s nimi bude pracovat pouze při kontrole saldokonta a nebude je zahrnovat do výpisů hlavní knihy, předvahy apod. A vyčíslí se počáteční stavy účtů. V původní firmě (roce) neprovádějte žádnou uzávěrku a data nechejte tak jak jsou. Pouze pokud to výslovně vyžadujete, (popř. to vyžaduje váš daňový poradce), tak spusťte v účetním deníku pomocí tlačítka Funkce roční převod Doplnění uzávěrkových zápisů. Tato volba neprovádí žádný výmaz dat, pouze doplní do účetního deníku zápisy, kterými se převedou zůstatky účtů na účty závěrkové Konečný účet rozvážný a Účet zisků a ztrát. Uzávěrkové účty a účet pro hospodářský výsledek se zadávají v Nastavení Účetní deník. POZOR!!! Roční převod a Doplnění uzávěrkových zápisů nelze navzájem kombinovat, lze provést buď jednu nebo druhou operaci. zpět

161 161 Alternativní příklad Mzdy zpět 2 Vážení přátelé, připravili jsme pro vás zpracovaný postup výpočtu mezd. Snažili jsme se vytvořit příklady mzdové problematiky od nejjednodušších a nejběžnějších typů, které může zvládnout i laik (bez speciálního a podrobného nastavování uživatele) až po specifické vytváření šablon pro výpočty mezd, evidence nemocenských dávek, automatické zaúčtování do deníku, atd. pro zkušené mzdové účetní. Návod: Klikněte v tabulce na číslo stránky požadovaného účetního případu a ihned se na ni dostanete. Pro vrácení zpět do této tabulky klikněte na příslušné stránce na zpětné (červené) číslo př. zpět 1 Číslo Název Str. č. Firma A výchozí nastavení pro výpočet mezd převod mzdy na účet u všech zaměstnanců jeden pracovní poměr (HPP) výkazy (ELDP, Zápočtový list) 164 1a. Personalistika a) Zaevidování zaměstnanců do personalistiky b) Editace pracovního poměru c) Definice osobních účtů zaměstnanců a. Práce a mzdy a) Definice výchozích položek mzdy b) Výpočet mzdy (0 absence) c) Měsíční uzávěrka mezd d) Výstupní sestavy Výplatní lístky Mzdové seznamy 3a Mzdové výkazy a) Uzávěrka mezd b) Zařazení plateb do platebního příkazu c) Výstupní sestavy (přehled pojištění) d) Hlášení ELDP Zápočtový list 180 Firma B vlastní nastavení šablon pro výpočet mezd převod mzdy na účet výpočet mzdy s evidencí - i bez evidence denní docházky u všech zaměstnanců jeden pracovní poměr (HPP) výkazy (Potvrzení o zdanitelných příjmech, Oznámení o nástupu do zaměstnání) 1b. Nastavení Vlastní a) Mzdový číselník b) Vytvoření šablony pro výpočet mezd c) Definice plateb pojistného za firmu d) Šablona pro zaúčtování mezd e) Druhy prací f) Nastavení pracovního kalendáře

162 162 g) Údaje pro výkazy a exporty 197 2b. Personalistika a) Evidence zaměstnanců v personalistice b) Rodinné údaje c) Editace pracovního poměru d) Definice osobních účtů zaměstnanců b. Práce a mzdy a) Definice výchozích položek mzdy Úkolová mzda Časová mzda Smluvní mzda b) Evidence dnů pracovní neschopnosti c) Výpočet mzdy bez evidence denní docházky d) Výpočet mzdy s evidencí denní docházky e) Měsíční uzávěrka f) Výstupní sestavy (výplatní lístky, mzdové seznamy,...) b. Mzdové výkazy a) Uzávěrka mezd b) Výstupní sestavy c) Zařazení plateb do platebního příkazu d) Hlášení Potvrzení o zdanitelných příjmech Oznámení o nástupu do zaměstnání Firma C s náhradou mzdy při pracovní neschopnosti (platná od ) vlastní nastavení podmínek pro výpočet mezd rozdělení na střediska u všech zaměstnanců jeden pracovní poměr (HPP) evidence denní docházky (pracovní směny) absence v docházce exekuce výkazy (ELDP, Potvrzení o zdanitelných příjmech) zaúčtování mezd do účetnictví 1c. Nastavení podmínek pro výpočet mezd a) Definice středisek b) Mzdový číselník c) Šablona pro výpočet mezd d) Definice plateb pojistného za firmu e) Šablona pro zaúčtování mezd f) Číselník druhů prací (pro úkolovou mzdu) g) Pracovní kalendář (směny) h) Údaje pro výkazy a exporty c. Personalistika a) Osobní údaje zaměstnance b) Rodinné údaje c) Editace pracovního poměru d) Definice osobních účtů zaměstnanců c. Práce a mzdy Středisko Administrativa 259

163 a) Definice výchozích položek mzdy b) Evidence dnů pracovní neschopnosti c) Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění d) Výpočet mzdy bez evidence denní docházky e) Výpočet mzdy s evidencí denní docházky Středisko Provoz a) Definice výchozích položek mzdy b) Evidence dnů pracovní neschopnosti c) Evidence denní docházky d) Exekuce e) Výpočet mzdy Bez rozlišení střediska f) Měsíční uzávěrka mezd g) Výstupní sestavy 4c Mzdové výkazy a) Uzávěrka mezd b) Zařazení plateb do příkazu k úhradě c) Výstupní sestavy d) Hlášení ELDP Vyúčtování daně z příjmu zaměstnance Zápočtový list c. Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (rok 2011) 309 6c. Zaúčtování mezd do deníku 314 zpět 2

164 164 Řešení mzdových příkladů zpět 1a Firma A Jedná se o malou firmu se 3 zaměstnanci. Firma nemá žádné specifické mzdové nároky. Všichni zaměstnanci jsou zaměstnání na HPP, mají smluvní základní mzdu 20000,- Kč, 20 dnů dovolené, mzda se jim převádí na účet. Zaneste do personalistiky osobní údaje všech zaměstnanců a pak proveďte výpočet mzdy. Antonín Janík, bydliště Rovná 21, Zlín, pojištěn u VZP, mzda se převádí na účet č.ú /0800, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, smluvní základní mzda 20000,- Kč, denní úvazek 8 hod., průměrný hodinový výdělek 125,- Kč. Kamila Pátková, bydliště Říční 54, Zlín, pojištěna u VZP, mzda se převádí na účet č.ú /0800, zaměstnána na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, smluvní základní mzda 20000,- Kč, denní úvazek 8 hod., průměrný hodinový výdělek 125,- Kč. Agáta Machů, bydliště Potoční 45, Zlín, pojištěna u VZP, mzda se převádí na účet č.ú /0800, zaměstnána na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, smluvní základní mzda 20000,- Kč, denní úvazek 8 hod., průměrný hodinový výdělek 125,- Kč. Zpracování mzdových údajů této firmy nevyžaduje žádné speciální nastavení systému MRP K/S. Pro snadnější, rychlejší a kvalitnější práci jsou některé standardní údaje již předvyplněny, ale samozřejmě je můžete změnit (popř. vybrat z rozbalovacího menu). 1A. Personalistika Postup: a) Zaevidování zaměstnanců do personalistiky b) Určení pracovního poměru c) Definice osobních účtů zaměstnanců

165 165 a) Zaevidování zaměstnanců do personalistiky zpět 1a Po spuštění účetního systému MRP K/S, klikněte na ikonu Personalistika. Otevře se tabulka se seznamem zaměstnanců, pro přidání nového zaměstnance stiskněte + a zapište jeho osobní údaje, pak potvrďte OK. Zpřístupní se další záložky pro zadání údajů o rodině, pracovním poměru a osobních platbách zaměstnanců.

166 166 b) Editace pracovního poměru zpět 1a Klikněte na záložku Pracovní poměry a stiskněte tlačítko Přidat. Zobrazí se dialog pro editaci pracovního poměru. Některé údaje jsou již předvyplněny, ale je možné je opravit. Specifické údaje pro tento konkrétní pracovní poměr je třeba doplnit ručně (popř. vybrat z rozbalovacího menu). Druh poměru (viz. rozbalovací menu) vyberte 0 první pracovní poměr a potvrďte Převzít. Datum začátku pracovního poměru musíte vyplnit ručně.

167 167 Pracovní kalendář slouží k automatickému doplnění denní docházky, proto je nutné vybrat (viz. rozbalovací menu) popř. doplnit vlastní pracovní směnu. V našem případě vyberte kód 58 (5dní x 8 hod.) a zvolte Převzít. Na základě tohoto údaje se vám automaticky do výpočtu mzdy dosadí počet odpracovaných dnů v daném měsíci. Pokud tuto kolonku nevyplníte, budete muset docházku zadat ručně. Šablona mzdy (viz. rozbalovací menu) zvolte Mzda se všemi mzdovými položkami (systémem přednastavená šablona pro výpočet jakékoliv mzdy) a potvrďte Převzít. Pokud tato kolonka zůstane prázdná, nespočítáte mzdu! Svátky - určení jakým způsobem budou propláceny svátky Náhradou podle hodinového výdělku Náhradou ušlé poměrné části mzdy Plat se nekrátí Dle našeho příkladu zvolte Plat se nekrátí. Způsob zdanění určení, jakým způsobem budete mzdu danit (viz. rozbalovací menu) zvolte 0 Zálohová daň podepsal prohlášení. Druh činnosti OSSZ (viz. rozbalovací menu) zvolte 1 první pracovní poměr. Nemocenské a důchodové pojištění (viz. rozbalovací menu) zvolte 2 Obě. Zaměstnanec je nemocensky i důchodově pojištěn.

168 168 Zdravotní pojištění - určení zdravotní pojišťovny a způsobu výpočtu pojistného (viz. rozbalovací menu) zvolte VZP, protože zaměstnanec je pojištěn u této zdravotní pojišťovny a potvrďte Převzít. Dovolená, do této kolonky musíte vyplnit nárok na dovolenou > 20 dnů. Zaúčtování mzdy, pokud chcete mzdy automaticky zaúčtovat do deníku, vyberte šablonu pro zaúčtování (viz. rozbalovací menu). Systém obsahuje dvě přednastavené šablony pro zaúčtování do účetnictví. Tyto šablony si můžete upravit dle vlastních požadavků (viz. Nastavení Mzdy).

169 169 c) Definice osobních účtů zaměstnance zpět 1a Klikněte na záložku Platby a stiskněte tlačítko Přidat. Zobrazí se dialog pro editaci osobních plateb zaměstnance (např. stavební spoření, penzijní připojištění, převod mzdy na účet,...). Dle zadání vyplňte Převod mzdy na účet a potvrďte OK. Platba se automaticky přenese do seznamu plateb tohoto zaměstnance. Stejným způsobem přidejte další požadované platby.

170 170 2A. Práce a mzdy zpět 2a Klikněte na ikonu Práce a mzdy a dostanete se do seznamu pracovních poměrů. Vyberte příslušný pracovní poměr a můžete přejít k jeho specifickému nastavení. Zadání: Jednotlivým pracovním poměrům (zaměstnancům) nadefinujte výchozí položky mzdy a pak proveďte výpočet mzdy za měsíc duben. Postup: a) Definice výchozích položek mzdy b) Výpočet mzdy c) Měsíční uzávěrka mezd d) Výstupní sestavy Všimněte si, že se údaje na záložce Pracovní poměr a Osobní údaje automaticky přenesly z personalistiky. a) Definice výchozích položek mzdy Klikněte na záložku Výchozí položky mzdy. Pod touto nabídkou se zobrazí údaje mzdového číselníku, použité při výpočtu mzdy zaměstnance. Výchozí položky mzdy musíte nadefinovat individuálně pro každý pracovní poměr. Všichni zaměstnanci této firmy mají stejné podmínky - jeden pracovní poměr (HPP), smluvní základní mzdu 20000,- Kč. Ze seznamu výchozích položek vyberte Základní položky a klikněte na tlačítko Přidat položku.

171 171 Zobrazí se seznam všech základních položek pro výpočet mzdy. Dle údajů tohoto zaměstnance vyberte položku 31 Smluvní základní mzda a potvrďte Převzít. Zobrazí se dialog, kde musíte zadat konkrétní hodnotu smluvní mzdy. Pak potvrďte OK. Další položku, kterou je třeba vybrat ze základních položek je 76 Převod mzdy na účet. Vyberte tuto položku a potvrďte Převzít. Zobrazí se dialog s podrobnějšími informacemi o této položce.

172 172 Pomocí tlačítka ručka vyberte Účet zaměstnance (ten jste si již dříve definovali v personalistice pod záložkou Platby) a potvrďte OK. Dále klikněte na záložku Daňové slevy a zvolte Přidat položku. Zobrazí se seznam daňových slev, vyberte Daňová sleva na zaměstnance a potvrďte Převzít. V dalším dialogu ponechte Vyčíslit výraz podle mzdového číselníku a potvrďte OK. Nyní můžete přistoupit k výpočtu mzdy.

173 173 b) Výpočet mzdy zpět 2a Záložky Pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění a Pracovní výkony nemusíte upravovat, protože dle zadání příkladu zaměstnanci odpracovali celý měsíc a mají smluvní mzdu. Jen nahoře v kolonce Období, zvolte dvojklikem správné období pro výpočet mzdy. Docházku také nemusíte vyplňovat, protože dle příkladu naše firma neeviduje denní docházku, takže můžete přejít na záložku Mzdy.

174 174 Na záložce Mzdy klikněte na tlačítko Přidat mzdu. Pokud se ihned zobrazí dialog pro zadání průměrného hodinového výdělku, znamená to, že v našem systému počítáte zaměstnanci mzdu poprvé a je nutné tento údaj zapsat pevnou hodnotou. Je to povinný údaj bez něhož se mzda nespočítá. Všimněte si, že do kolonky Odpracováno se automaticky, na základě nastavení pracovního kalendáře (viz. editace pracovního poměru pracovní kalendář - kód 58-5 dní x 8 hod.), doplnil počet odpracovaných dnů a hodin. Pokud tyto údaje chcete opravit popř. zadat dovolenou, klikněte přímo ve mzdě na záložku Docházkové položky a upravte dle potřeby. Po doplnění tohoto údaje se nám spočítala mzda a vlevo dole na stavovém tlačítku už je označení Spočítaná. Stejným způsobem spočítejte mzdu i ostatním zaměstnancům. Pak můžete přejít k výstupním sestavám.

175 175 c) Měsíční uzávěrka mezd zpět 2a Jestliže máte spočítány mzdy všech zaměstnanců, klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Měsíční uzávěrka mezd. Mzdy se uzavřou a spočítají se veškeré platby (sociální, zdravotní, daň, ). Zobrazí se dialog s potvrzením výpočtu. Po uložení změn můžete přejít k tisku potřebné dokumentace.

176 176 d) Výstupní sestavy zpět 2a Pokud jste spočítali zaměstnancům mzdy, můžete přejít k tisku mzdových listů, seznamů, výplatních lístků, individuálně každému zaměstnanci. Výplatní lístky zpět 2a Klikněte na tlačítko Výstupy a zobrazí se seznam výstupních sestav. Vyberte si výstupní sestavu Výplaty, zálohy v kolonce Předloha výstupní sestavy zvolte sestavu Výplatní lístky, dále zadejte výplatní měsíc pro tisk, označte zda tisknout i mzdové položky s nulovou hodnotou a potvrďte Ukázka (výstup na monitor) nebo Tisk (výstup na tiskárnu). V této výstupní sestavě můžete vytisknout i Výčetku platidel pro mzdy i zálohy.

177 177 Ukázka výstupní sestavy: Výplatní lístek Mzdové seznamy zpět 2a Pokud potřebujete specifickou výstupní sestavu, vyberte ze seznamu výstupních sestav Mzdové seznamy. Než kliknete na Ukázku či Tisk, musíte vybrat popř. nadefinovat Sadu položek mzdového číselníku.

178 178 Klikněte na tlačítko ručka a ihned se dostanete do seznamu jednotlivých sad. Pro přidání nové sady stiskněte tlačítko +, napište název sady a potvrďte OK. Požadované položky mzdového číselníku do sady doplníte stiskem klávesy mezerník nebo dvojklikem na příslušném řádku. Řádek s vybranou položkou se podsvítí a označí X.

179 179 Jakmile vyberete všechny potřebné položky pro tuto sadu, potvrďte Převzít. Název sady se doplní do parametrů pro výstup a můžete přejít k tisku. Stejným způsobem si můžete vytvořit i další sady, které zůstávají v seznamu. Před dalším tiskem již nemusíte definovat nové, ale jen vyberete požadovanou sadu ze seznamu. zpět 2a

180 180 3A. Mzdové výkazy zpět 3a Jestliže máte spočítány mzdy všech zaměstnanců, můžete přejít na výkaznictví. Vytvořte platební příkazy, ve výstupních sestavách pro názorný příklad vytiskněte přehled pro zdravotní pojištění, a vytvořte ELDP. Postup: a) Uzávěrka mezd b) Zařazení plateb do platebního příkazu c) Výstupní sestavy d) Roční výkazy a) Uzávěrka mezd Pokud jste ještě neprovedli uzávěrku mezd (Práce a mzdy Funkce Měsíčí uzávěrka mezd), musíte ji provést nyní, abyste mohli přejít k zaúčtování mezd, vytvoření platebních příkazů,... Klikněte pravým tlačítkem myši do řádku, kde jsou spočítané mzdy. Zobrazí se nabídka několika operací: Přepočítat uzávěrku Přepočítat pro malou organizaci Zaúčtovat do deníku Vytvořit převodní příkazy pro všechny neuhrazené platby, firemní a zaměstnanců Zobrazit evidenční stavy Zvolte Přepočítat uzávěrku. Mzdy se uzavřou a spočítají se veškeré platby (sociální, zdravotní, daň,...). Dialog s potvrzením výpočtu uložte.

181 181 b) Zařazení plateb do platebního příkazu zpět 3a Sociální pojistné Na záložce Sociální pojištění je zobrazen přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace. Pod touto tabulkou je zobrazen úhrn vyměřovacích základů pro sociální pojistné. Vzhledem k tomu, že nemáme nadefinovány čísla účtů jednotlivých položek, musíme to udělat teď a pak postupně zařadit do platebního příkazu. Pokud bychom je nadefinovali hned na začátku při prvotním nastavení, zařadily by se do platebního příkazu automaticky. Klikněte do řádku pojistného pravým tlačítkem a zobrazí se nabídka: Oprava údajů o odvodu Příkaz k úhradě pro aktuální položku Příkaz k úhradě pro označené společné odvody Příkaz k úhradě pro všechny neuhrazené společné odvody Změnit příznak uhrazení označených odvodů Zobrazit seznam příkazů k úhradě Zvolte Oprava údajů o odvodu, protože musíte nadefinovat číslo bankovního účtu a identifikaci plátce pro sociální pojištění.

182 182 Všimněte si, že kolonka pro definici bankovního účtu je nepřístupná, klikněte tedy na tlačítko ručka a dostanete se do seznamu bankovních účtů. Pro přidání nové platby stiskněte dialogové tlačítko + a vyplňte všechny údaje. Pak potvrďte OK. Údaj se automaticky přenese do kolonky Účet, banka. Dopište ještě Identifikaci plátce a potvrďte OK. Nyní můžete opět kliknout do řádku sociální pojistné pravým tlačítkem a z nabídky operací zvolit Příkaz k úhradě pro aktuální položku. Platba se automaticky zařadí do příkazu k úhradě. Zdravotní pojistné Stejný postup bude i u zdravotního pojistného. Klikněte na záložku Zdravotní pojištění a stiskněte pravé tlačítko, opět se zobrazí nabídka operací. Nejdříve vyberte Oprava údajů o odvodu a doplňte číslo bankovního účtu a identifikaci plátce.

183 183 Kolonka pro definici bankovního účtu je nepřístupná, klikněte tedy na tlačítko ručka a dostanete se do seznamu bankovních účtů. Pro přidání nové platby stiskněte dialogové tlačítko + a vyplňte všechny údaje. Pak potvrďte OK. Údaj se automaticky přenese do kolonky Účet, banka. Dopište ještě Identifikaci plátce a potvrďte OK. Klikněte do řádku spočítaného zdravotního pojistného pravým tlačítkem a z nabídky operací zvolte Příkaz k úhradě pro aktuální položku. Zobrazí se dialog pro zařazení platby do příkazu k úhradě. Protože už jste zařadili do příkazu sociální pojistné, systém automaticky nabídne zařazení do tohoto příkazu i zdravotní pojistné. Potvrďte OK. Pokud tuto položku chcete zařadit do nového příkazu k úhradě, klikněte na tlačítko Nový.

184 184 Převod mzdy na účet zpět 3a Klikněte na záložku Osobní platby, zobrazí se osobní platby jednotlivých zaměstnanců. Čísla bankovních účtů jste definovali již v personalistice, takže nyní už je jen zařaďte do platebního příkazu. Klikněte tedy pravým tlačítkem do kteréhokoliv řádku osobních plateb a z nabídky operací zvolte Převodní příkazy pro všechny neuhrazené. Platby se automaticky zařadí do daného platebního příkazu. Všechny platební příkazy naleznete v hlavní nabídce pod ikonou Příkazy k úhradě.

185 185 c) Výstupní sestavy zpět 3a Pojištění Nyní je třeba vytisknout přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Klikněte na tlačítko Výstupy a ze seznamu výstupních sestav vyberte Zdravotní pojištění. Všichni zaměstnanci této firmy jsou pojištěni u VZP, zvolte tedy předlohu Přehled obecný. Pro přímý tisk na tiskárnu klikněte na tlačítko Tisk nebo výstup na monitor tlačítko Ukázka. Ukázka výstupní sestavy: Přehled obecný

186 186 d) Hlášení zpět 3a Evidenční listy důchodového pojištění Pro zaměstnance Antonína Janíka je třeba vytisknout ELDP. Klikněte na tlačítko Hlášení Roční výkazy a vyberte Evidenční listy důchodového pojištění. Zobrazí se dialog s výběrem vzorů hlášení. Klikněte na tlačítko Přidat, zapište rok hlášení a potvrďte OK.

187 187 Ze seznamu zaměstnanců vyberte Antonín Janík a zvolte Převzít. Ihned se zobrazí již předvyplněný Evidenční list důchodového pojištění. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK, aby se dostal do seznamu dokladů.

188 188 V seznamu pak přes tlačítko Elektronická podání můžete tento formulář odeslat elektronickou cestou (samozřejmě jen pokud vlastníte licenci na program MRP - Manažer elektronických podání). Nebo pomocí tlačítka Výstupy můžete přejít k samotnému tisku formuláře na tiskárnu. Pokud zvolíte Výstupy, můžete si před samotným tiskem vybrat, zda chcete tisknout úplný formulář (barevný nebo černobílý) nebo jen data. Pak potvrďte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

189 189 Zápočtový list zpět 3a Zaměstnanec Antonín Janík ukončil s naší firmou pracovní poměr k Klikněte na tlačítko Hlášení a z nabídky Jiná hlášení vyberte Zápočtový list. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte příslušného zaměstnance ze seznamu, pak potvrďte Převzít. Zobrazí se již předvyplněný formulář zápočtového listu. Zkontrolujte popř. doplňte potřebné údaje a potvrďte OK. Nyní je zápočtový list v seznamu a vy můžete přejít k jeho tisku. Klikněte na tlačítko Výstupy a vyberte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

190 190 Firma B zpět 1b Jedná se o firmu se 3 zaměstnanci. Všichni jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. Každý zaměstnanec je pojištěn u jiné zdravotní pojišťovny a každý má jinou mzdu (smluvní, úkolová, časová). Bohumil Novák, bydliště Lázeňská 121, Zlín, má dvě děti (Jana, Petr) do 18 let, měsíční odvod na stav. spoření 1000,- Kč, pojištěn u VZP, mzda se mu převádí na účet, zaměstnán na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 200,- Kč, úkolová mzda 25,- Kč/ks denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den Jaroslav Tichý, bydliště Nová 35, Zlín, nemá děti, měsíční srážka ze mzdy na stav. spoření 1500,- Kč, pojištěn u HZP, mzda se mu převádí na účet, zaměstnán na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 200,- Kč, hodinová sazba 125,- Kč, denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den Lenka Nová, bydliště Obecní 1, Zlín, má 1 dítě (Karolína) do 18 let, měsíční srážka na stav. spoření 500,- Kč, pojištěna u ZP MV, mzda se jí převádí na účet, zaměstnána na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 100,- Kč, smluvní základní mzda 15000,- Kč, denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den 1B. Nastavení podmínek pro výpočet mezd zpět 1b Než přistoupíte k vkládání údajů o zaměstnancích popř. k výpočtu mzdy, je třeba nejdříve důkladně nastavit podmínky pro výpočet mzdy. Na základě tohoto nastavení pak systém automaticky spočítá mzdu. Mzdové agendy v tomto účetním systému jsou koncipovány samostatně, zvlášť je postavena personalistika a zvlášť pracovní poměry. Proto je možné u jednoho zaměstnance evidovat více pracovních poměrů souběžně. Postup: a) Mzdový číselník b) Šablona pro výpočet mezd c) Definice plateb pojistného za firmu d) Šablona pro zaúčtování mezd e) Definice druhů prací f) Nastavení pracovního kalendáře g) Údaje pro výkazy a exporty

191 191 a) Mzdový číselník zpět 1b Klikněte tedy nejdříve na záložku Nastavení a vyberte Mzdy. Zpřístupní se další možnosti nastavení, pod záložkou Mzdy nadefinujte jednotlivé parametry (šablony, detaily plateb,...). Potvrďte položku Mzdový číselník a dostanete se do seznamu mzdových položek. Dle zadání příkladu dodefinujte Stravné, klikněte na záložku Srážky po zdanění a dialogovým tlačítkem + přidejte záznam.

192 192 Napište jméno proměnné a potvrďte OK. POZOR!!! Jméno proměnné pro výraz je třeba napsat bez diakritiky. Potvrďte OK a dostanete se na opravu (editaci) této položky. Do názvu napište Stravné. Jestliže chcete, aby se údaj zobrazil na výplatní pásce, pak do kolonky Na pásku zvolte Vždy nebo Podle hodnoty (pokud bude hodnota nulová, tak se položka na výplatní pásku nezobrazí). Kolonku Výpočetní výraz nemusíte vyplňovat. Pokud jej však potřebujete zadat, využijte nápovědních textů a předvolených hodnot (viz. tlačítko Vložit do výrazu).

193 193 b) Šablona pro výpočet mezd zpět 1b V této sekci naleznete šablony pro typy mezd. Standardně jsou zde nadefinovány dvě výchozí šablony (Mzda se všemi mzdovými položkami a Dohoda o provedení práce). Můžete si vytvořit i vlastní šablonu. Pro tuto firmu využijeme výchozí šablonu Mzda se všemi mzdovými položkami. Specifické mzdové položky nadefinujeme u každého zaměstnance zvlášť.

194 194 c) Definice plateb pojistného za firmu zpět 1b Tato tabulka obsahuje seznam plateb pojistného za celou firmu. Nahoře v kolonce Typ můžete z rozbalovacího menu zvolit filtr pro zobrazení konkrétního pojištění. Zde rovněž definujete údaje jako Identifikace plátce nebo číslo bankovního účtu pro jednotlivé pojišťovny. Zadání: Nadefinujte údaje zdravotních pojišťoven (identifikaci plátce, číslo bankovního účtu...) a sociálního pojištění. VZP bankovní spojení /0100, identifikace plátce HZP bankovní spojení /0100, identifikace plátce ZP MV bankovní spojení /0100, identifikace plátce Sociální pojištění bankovní spojení /0100, identifikace plátce Dvakrát klikněte na konkrétní pojištění a dopište potřebné údaje (identifikaci plátce, číslo bankovního účtu pro platební příkazy,...). Všimněte si, že kolonka pro definici bankovního účtu je nepřístupná, klikněte tedy na tlačítko ručka a dostanete se do seznamu bankovních účtů. Pro přidání nové platby stiskněte dialogové tlačítko + a vyplňte všechny údaje. Pak potvrďte OK.

195 195 Údaj se automaticky přenese do kolonky Účet, banka. Dopište ještě Identifikaci plátce a potvrďte OK. Stejným způsobem zapište údaje i dalších požadovaných pojišťoven. Automaticky se tyto údaje zobrazí v tabulce seznamu odvodů.

196 196 d) Šablony pro zaúčtování mezd zpět 1b Při prvotním nastavení šablon pro zaúčtování mezd se nejdříve systém zeptá, zda chcete načíst instalační zúčtovací šablony. Potvrďte Ano a zobrazí se Ukázkové účtovací šablony. V horní části okna je seznam šablon a v dolní části seznam účetních předpisů pro zaúčtování mezd podle zvolené šablony. e) Druhy prací zpět 1b Vzhledem k tomu, že v zadání příkladu je úkolová mzda, bylo by vhodné si přednastavit druhy prací a jejich specifika. Klikněte tedy na položku Druhy prací a pro přidání nové položky stiskněte +.

197 197 f) Pracovní kalendář zpět 1b Klikněte na záložku Nastavení Docházka a vyberte Pracovní kalendáře. Zobrazí se seznam jednotlivých směn a jejich časové rozpětí. Pomocí tlačítka Přidat směnu, můžete přidat i vlastní směnu. Pro naši firmu však využijeme směnu 58 (5dní x 8 hod.) z výchozí nabídky. g) Údaje pro výkazy a exporty zpět 1b Klikněte v Nastavení mezd na záložku Výkazy a exporty, označte způsob odměňování a pro výstupní sestavy nezapomeňte označit číslo okresu správy sociálního zabezpečení. I když současná legislativa nerozlišuje velkou a malou organizaci, přesto toto označení v účetním systému MRP K/S zůstává z důvodů historie vaší mzdové agendy.

198 198 2B. Personalistika zpět 2b Zadání: Zaevidujte osobní údaje zaměstnanců v personalistice a zaneste jejich mzdové údaje do pracovních poměrů. Pro příklad uvádíme zaevidování do personalistiky jen jednoho zaměstnance, u ostatních zaměstnanců budete postupovat stejně. Bohumil Novák, bydliště Lázeňská, Zlín, má dvě děti (Jana, Petr) do 18 let, měsíční odvod na stav. spoření 1000,- Kč, pojištěn u VZP, mzda se mu převádí na účet, zaměstnán na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 200,- Kč, úkolová mzda 25,- Kč/ks denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den Jaroslav Tichý, bydliště Nová 35, Zlín, nemá děti, měsíční srážka ze mzdy na stav. spoření 1500,- Kč, pojištěn u HZP, mzda se mu převádí na účet, zaměstnán na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 200,- Kč, hodinová sazba 125,- Kč, denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den Lenka Nová, bydliště Obecní 1, Zlín, má 1 dítě (Karolína) do 18 let, měsíční srážka na stav. spoření 500,- Kč, pojištěna u ZP MV, mzda se jí převádí na účet, zaměstnána na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 100,- Kč, smluvní základní mzda 15000,- Kč, denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den Postup: a) Evidence osobních údajů zaměstnanců b) Rodinné údaje c) Editace pracovních poměrů d) Definice osobních účtů zaměstnanců a) Osobní údaje zaměstnance zpět 2b Klikněte na tlačítko Evidence osob a dostanete se do seznamu zaměstnanců, pro přidání nového zaměstnance stiskněte dialogové tlačítko +. Zobrazí se tabulka do níž zapište osobní údaje o zaměstnanci. Pak potvrďte OK a zaměstnanec se promítne do seznamu. Veškeré údaje o zaměstnanci jsou uloženy pod záložkou Osobní údaje.

199 199 b) Rodinné údaje zpět 2b Zde se zapisují údaje o rodinných příslušnících. Klikněte na tlačítko Přidat a zobrazí se tabulka pro zápis údajů. Zapište potřebné údaje a potvrďte OK. Tyto údaje pak systém čerpá do příslušných formulářů.

200 200 c) Editace pracovního poměru zpět 2b Klikněte na záložku Pracovní poměry a stiskněte tlačítko Přidat. Zobrazí se dialog pro editaci pracovního poměru. Některé údaje jsou již předvyplněny, ale je možné je opravit. Specifické údaje pro tento konkrétní pracovní poměr je třeba doplnit ručně (popř. vybrat z rozbalovacího menu). Na základě těchto údajů se pak bude počítat mzda. Druh poměru (viz. rozbalovací menu) vyberte 0 první pracovní poměr a potvrďte Převzít. Datum začátku pracovního poměru musíte vyplnit ručně.

201 201 Pracovní kalendář slouží k automatickému doplnění denní docházky, proto je nutné vybrat (viz. rozbalovací menu) popř. doplnit vlastní pracovní směnu. V našem případě vyberte kód 58 (5dní x 8 hod.) a zvolte Převzít. Na základě tohoto údaje se vám automaticky do výpočtu mzdy dosadí počet odpracovaných dnů v daném měsíci. Pokud tuto kolonku nevyplníte, budete muset docházku zadat ručně. Šablona mzdy (viz. rozbalovací menu) zvolte Mzda se všemi mzdovými položkami (systémem přednastavená šablona pro výpočet jakékoliv mzdy) a potvrďte Převzít. Pokud tato kolonka zůstane prázdná, nespočítáte mzdu! Svátky - určení jakým způsobem budou propláceny svátky Náhradou podle hodinového výdělku Náhradou ušlé poměrné části mzdy Plat se nekrátí Dle našeho příkladu zvolte Náhradou podle hodinového výdělku. Způsob zdanění určení, jakým způsobem budete mzdu danit (viz. rozbalovací menu) zvolte 0 Zálohová daň podepsal prohlášení. Druh činnosti OSSZ (viz. rozbalovací menu) zvolte 0 první pracovní poměr. Nemocenské a důchodové pojištění (viz. rozbalovací menu) zvolte 2 Obě. Zaměstnanec je nemocensky i důchodově pojištěn.

202 202 Zdravotní pojištění určení zdravotní pojišťovny a způsobu výpočtu pojistného (viz. rozbalovací menu) zvolte VZP, protože zaměstnanec je pojištěn u této zdravotní pojišťovny a potvrďte Převzít. Dovolená, do této kolonky musíte vyplnit nárok na dovolenou > 20 dnů. Zaúčtování mzdy, pokud chcete mzdy automaticky zaúčtovat do deníku, vyberte šablonu pro zaúčtování (viz. rozbalovací menu). Systém obsahuje dvě přednastavené šablony pro zaúčtování do účetnictví. Tyto šablony si můžete upravit dle vlastních požadavků (viz. Nastavení Mzdy).

203 203 d) Definice osobních účtů zaměstnanců zpět 2b Na záložce Platby musíte nadefinovat bankovní údaje pro platby zaměstnanci (př. převod mzdy na účet, spoření, penz. připojištění,...). Klikněte na tlačítko Přidat a zobrazí se tabulka pro zápis bankovních údajů. Vypište požadované údaje a potvrďte OK. Údaje se automaticky přenesou do seznamu plateb tohoto zaměstnance. Stejným způsobem přidejte další požadované platby.

204 204 3B. Práce a mzdy zpět 3b Klikněte na ikonu Práce a mzdy a dostanete se do seznamu pracovních poměrů. Vyberte příslušný pracovní poměr a můžete přejít k jeho specifickému nastavení. Všimněte si, že se údaje na záložce Pracovní poměr a Osobní údaje automaticky přenesly z personalistiky. Zadání: Jednotlivým pracovním poměrům nadefinujte výchozí položky mzdy a srážky po zdanění (převod mzdy na účet, penzijní připojištění, daňové zvýhodnění, stravné...). Zadejte docházku a pak proveďte výpočet mzdy. Bohumil Novák, bydliště Lázeňská, Zlín, má dvě děti (Jana, Petr) do 18 let, měsíční odvod na stav. spoření 1000,- Kč, pojištěn u VZP, mzda se mu převádí na účet, zaměstnán na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 200,- Kč, úkolová mzda 25,- Kč/ks denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den. Docházka: 15 dnů odpracoval, 5 dnů nemoc, 2 dny dovolená Jaroslav Tichý, bydliště Nová 35, Zlín, nemá děti, měsíční srážka ze mzdy na stav. spoření 1500,- Kč, pojištěn u HZP, mzda se mu převádí na účet, zaměstnán na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 200,- Kč, hodinová sazba 125,- Kč, denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den. Docházka: odpracoval celý měsíc Lenka Nová, bydliště Obecní 1, Zlín, má 1 dítě (Karolína) do 18 let, měsíční srážka na stav. spoření 500,- Kč, pojištěna u ZP MV, mzda se jí převádí na účet, zaměstnána na HPP, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 100,- Kč, smluvní základní mzda 15000,- Kč, denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den. Docházka: odpracovala celý měsíc Postup: a) Definice výchozích položek mzdy Úkolová mzda Časová mzda Smluvní mzda b) Evidence dnů pracovní neschopnosti c) Výpočet mzdy bez evidence denní docházky d) Výpočet mzdy s evidencí denní docházky e) Výstupní sestavy

205 205 a) Definice výchozích položek mzdy zpět 3b Klikněte na záložku Výchozí položky mzdy. Pod touto nabídkou se zobrazí údaje mzdového číselníku, použité při výpočtu mzdy zaměstnance. Výchozí položky mzdy musíte nadefinovat individuálně pro každý pracovní poměr. Všichni zaměstnanci firmy B mají jeden pracovní poměr (HPP), ale každý má určen jiný způsob odměňování (úkolová, časová, smluvní mzda). Úkolová mzda Bohumil Novák, brusič, odměňován úkolovou mzdou 25,- Kč/ks, norma 5 ks/hod., za stravné platí 30,- Kč/den, měsíčně odvádí 200,- Kč na penzijní připojištění, mzda se převádí na osobní účet zaměstnance Nejdříve je třeba doplnit údaje do menu Výchozí položky mzdy > Základní položky Převod mzdy na účet Úkolová mzda Daňové zvýhodnění na dítě Převod mzdy na účet zpět 3b Klikněte na záložku Základní položky a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se seznam Základních položek pro výpočet mzdy. Vyberte položku Převod mzdy na účet a zvolte Převzít.

206 206 Zobrazí se dialog pro podrobnější nastavení této položky. Do kolonky Účet zaměstnance vložte pomocí tlačítka ručka (výběr ze seznamu) osobní účet zaměstnance. Ze seznamu osobních účtů tohoto zaměstnance vyberte požadovaný účet a zvolte Převzít. Údaj se převezme do dialogu výchozích položek a následně do seznamu základních položek pro výpočet mzdy. zpět 3b

207 207 Úkolová mzda zpět 3b Další položku, kterou je třeba zařadit do seznamu Základních položek je Úkolová mzda. Opět klikněte na tlačítko Přidat položku a ze seznamu vyberte položku Úkolová mzda a potvrďte OK. Do hodnoty nepište žádnou částku. Daňové zvýhodnění na dítě zpět 3b Stejným způsobem přidejte i položku Daňové zvýhodnění na dítě. Na této záložce do kolonky Rodinný příslušník vyberte ze seznamu rodinného příslušníka zvolte Převzít a potvrďte OK.

208 208 Všimněte si, že kolonka Rodinný příslušník v dialogu výchozí položky mzdy, je vymezena pouze pro jeden údaj o dítěti. Dle našeho příkladu má zaměstnanec dvě děti. Klikněte tedy opět na záložku Základní položky > Přidat položku a ze seznamu vyberte Daňové zvýhodnění na dítě. V dialogu Výběr rodinného příslušníka vám systém nabídne už jen druhé dítě, zvolte Převzít a OK. Tudíž položka č. 115 Daňové zvýhodnění na dítě bude v seznamu Základních položek dvakrát.

209 209 Penzijní připojištění zaměstnance zpět 3b Na záložce Výchozí položky mzdy > Srážky po zdanění zvolte Přidat položku a doplňte údaje (Penzijní připojištění od zaměstnance, Stravné) a zvolte Převzít. Do kolonky hodnota napište částku, která se bude zaměstnanci odvádět ze mzdy a nezapomeňte vybrat účet zaměstnance, pak potvrďte OK. Stejným způsobem přidejte do srážek po zdanění i položku Stravné. U této položky zatím nebudete vypisovat částku, tu zapíšete až přímo do mzdy. Tyto vybrané výchozí položky mzdy jsou specifické pro tento konkrétní pracovní poměr (v našem případě Bohumil Novák) a při výpočtu mzdy jsou upřednostněny před jakoukoliv šablonou mzdy.

210 210 Časová mzda zpět 3b Jaroslav Tichý, odměňován časovou mzdou 125,- Kč/hod., denní úvazek 8 hod., za stravné platí 30,- Kč/den, měsíčně ze mzdy odvádí 200,- Kč na penzijní připojištění, mzda se převádí na osobní účet zaměstnance V personalistice jste zadali všechny osobní údaje zaměstnance a nyní ještě musíte nadefinovat výchozí položky mzdy specifické pro tohoto zaměstnance. Klikněte tedy na záložku Výchozí položky mzdy a zobrazí se údaje mzdového číselníku. Nejdříve je třeba doplnit údaje do menu Výchozí položky mzdy > Základní položky Převod mzdy na účet Časová mzda Časová mzda Na této záložce je třeba nadefinovat, specifika pro tohoto zaměstnance. Klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se seznam Základních položek pro výpočet mzdy. Vyberte postupně zadané položky jednu po druhé a zvolte Převzít.

211 211 Ze seznamu vyberte Časová mzda a potvrďte Převzít. Zobrazí se dialog pro určení dalších parametrů. Jedná se o časovou mzdu, výraz tedy bude vyčíslen podle mzdového číselníku. Potvrďte OK a můžete přejít k zadávání další položky. Převod mzdy na účet zpět 3b Zobrazí se dialog pro určení dalších parametrů. Položku Účet zaměstnance vyplňte pomocí tlačítka ručka, kdy se zobrazí již předem nadefinované platby z personalistiky. Pak potvrďte OK.

212 212 Hodinová sazba zpět 3b Klikněte na záložku Konstanty a zvolte Přidat. Zobrazí se dialog pro nastavení hodnoty konkrétní sazby Kč/hod. Daňová sleva na zaměstnance zpět 3b Klikněte na záložku Daňové slevy a zvolte Přidat položku zobrazí se položky mzdového číselníku ze skupiny Daňové slevy. Vyberte Daňová sleva na zaměstnance a potvrďte Převzít. Přidaná položka se automaticky dostane do seznamu daňových slev. zpět 3b

213 213 Penzijní připojištění zaměstnance zpět 3b Klikněte na záložku Srážky po zdanění, tlačítko Přidat položku a vyberte položku č. 93 Penzijní připojištění od zaměstnance, potvrďte OK. Zobrazí se dialog pro určení konkrétní položky, doplňte hodnotu, která se bude srážet ze mzdy na penzijní připojištění zaměstnanci a také bankovní účet kam se platba bude odesílat. Stejným způsobem přidejte do srážek po zdanění i položku Stravné. Tyto vybrané výchozí položky mzdy jsou specifické pro tento konkrétní pracovní poměr (v našem případě Jaroslav Tichý) a při výpočtu mzdy jsou upřednostněny před jakoukoliv šablonou mzdy.

214 214 Smluvní mzda zpět 3b Lenka Nová, účetní, zaměstnána na HPP, smluvní mzda 15000,- Kč, denní úvazek 8 hod., jedno dítě, mzda se jí převádí na účet, pravidelná měsíční srážka ze mzdy na penzijní připojištění 100,- Kč, platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den. Nejdříve je třeba doplnit údaje do menu Výchozí položky mzdy > Základní položky Převod mzdy na účet Smluvní mzda Daňové zvýhodnění na dítě Převod mzdy na účet Klikněte na záložku Základní položky a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se seznam Základních položek pro výpočet mzdy. Vyberte položku Převod mzdy na účet a zvolte Převzít.

215 215 Zobrazí se dialog pro podrobnější nastavení této položky. Do kolonky Účet zaměstnance vložte pomocí tlačítka ručka (výběr ze seznamu) osobní účet zaměstnance. Ze seznamu osobních účtů tohoto zaměstnance vyberte požadovaný účet a zvolte Převzít. Údaj se převezme do dialogu výchozích položek a následně do seznamu základních položek pro výpočet mzdy. Smluvní mzda zpět 3b Další položku, kterou je třeba zařadit do seznamu Základních položek je Smluvní mzda. Opět klikněte na tlačítko Přidat položku a ze seznamu vyberte položku Smluvní mzda a potvrďte OK. Do hodnoty napište částku 15000,- Kč. Daňové zvýhodnění na dítě zpět 3b Stejným způsobem přidejte i položku Daňové zvýhodnění na dítě. Na této záložce do kolonky Rodinný příslušník vyberte ze seznamu (tlačítko ručka) rodinného příslušníka zvolte Převzít a potvrďte OK.

216 216 Penzijní připojištění zaměstnance zpět 3b Na záložce Výchozí položky mzdy > Srážky po zdanění zvolte Přidat položku. Vyberte Penzijní připojištění od zaměstnance a doplňte hodnotu 100,- Kč pak potvrďte OK. Do kolonky hodnota napište částku, která se bude zaměstnanci odvádět ze mzdy a nezapomeňte vybrat účet zaměstnance, pak potvrďte OK. Stejným způsobem přidejte do srážek po zdanění i položku Stravné. U této položky zatím nebudete vypisovat částku, tu zapíšete až přímo do mzdy. Tyto vybrané výchozí položky mzdy jsou specifické pro tento konkrétní pracovní poměr (v našem případě Lenka Nová) a při výpočtu mzdy jsou upřednostněny před jakoukoliv šablonou mzdy.

217 217 b) Evidence dnů pracovní neschopnosti zpět 3b Než přistoupíte k výpočtu mzdy, musíte doplnit údaje o nemoci do záložky Pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění, pokud byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti.!!! Při výpočtu mzdy se zaevidované dny nemoci automaticky dostanou do docházky.!!! Zadání: Zaměstnanec Bohumil Novák byl 8 dnů nemocný ( ) a donesl Potvrzení o pracovní neschopnosti č Od 16.4 do 17.4 měl dovolenou, ostatní dny odpracoval. Zaevidujte u tohoto zaměstnance dny nemoci do záložky Dávky nemocenského pojištění, systém pak automaticky spočítá náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a dny nemoci se automaticky doplní do docházky. Nejdříve klikněte na záložku Pracovní neschopnost a dávky NP a stiskněte tlačítko Přidat dávku. Vyberte položku s číslem 49 Dočasná pracovní neschopnost s náhradou a zvolte Převzít. Zobrazí se dialog pro přidání dočasné pracovní neschopnosti.

218 218 c) Výpočet mzdy bez evidence denní docházky zpět 3b Pro příklad uvádíme výpočet pouze úkolové mzdy, postup výpočtu u ostatních typů mezd bude téměř shodný. U úkolové mzdy musíte nejdříve kliknout na záložku Pracovní výkony a pomocí tlačítka Přidat výkon přidáte položku. Ihned se rozbalí seznam druhů prací, který jste si definovali již dříve (viz. Nastavení). Vyberte druh práce a potvrďte Převzít. Zobrazí se dialog pro podrobnější informace o pracovním výkonu. Do kolonky Množství zapište kolik kusů zaměstnanec vykonal za celý měsíc. Na základě našeho příkladu zapiště 610 ks a potvrďte OK. Nyní můžete přistoupit k samotnému výpočtu mzdy. Klikněte na záložku Mzdy a stiskněte tlačítko Přidat mzdu. Pokud se ihned zobrazí dialog pro zadání průměrného hodinového výdělku, znamená to že v našem systému počítáte zaměstnanci mzdu poprvé a je nutné tento údaj zapsat pevnou hodnotou.

219 219 Zadáním a potvrzením průměrného výdělku se ihned spočítá mzda. Ještě je třeba doplnit do řádku Stravné částku 390,- Kč (30,- x 13 dnů), kterou zaměstnanec platí za tento měsíc. Všimněte si, že se do seznamu docházky automaticky doplnily údaje ze záložky Dávky nemocenského pojištění a také odpracované dny. Nyní ještě musíte doplnit údaj o vybrané dovolené. Dvakrát klikněte na položku Dovolená proplacená a doplňte konkrétní počet dnů vybrané dovolené. Pak potvrďte OK. Ještě musíte stejným způsobem ponížit počet odpracovaných dnů o dny dovolené (tedy z 15 dnů na 13 odpracovaných dnů).

220 Pak klikněte opět na záložku Všechny položky, kde již bude spočítaná mzda. Stejným způsobem spočítáte mzdu i ostatním zaměstnancům. 220

221 221 d) Výpočet mzdy s evidencí denní docházky zpět 3b Než přistoupíte k výpočtu mzdy, klikněte na záložku Docházka a doplňte jednotlivým zaměstnancům denní docházku. Všimněte si, že u zaměstnance Bohumil Novák si systém automaticky natáhl údaje ze složky Pracovní neschopnost a dávky NP. Ještě je třeba tomuto zaměstnanci doplnit 2 dny dovolené (od do 17.4.). Najeďte si na řádek, kdy měl zaměstnanec dovolenou a klikněte na tlačítko Přidat řádek. Zobrazí se nabídka přidání: Uživatelsky definovanou činnost Směnu Dočasnou pracovní neschopnost nebo dávku nemocenského pojištění Navazující případ DPN nebo NP Pracovní cestu Dovolenou Náhradní volno Práce přesčas Absence Přidat jiné

222 222 Vyberte Dovolenou a ihned se zobrazí dialog s podrobnějšími informacemi. Zde musíte doplnit datum do kterého dovolená trvala, pak potvrďte OK. Vzhledem k tomu, že tento zaměstnanec kromě dnů nemoci a dovolené po celý měsíc pracoval, nemusíte docházku (odpracované dny) zadávat jednotlivě den po dni, ale můžete využít automatické doplnění docházky podle pracovního kalendáře. Pro automatické doplnění docházky stiskněte tlačítko Doplnit podle pracovního kalendáře. Ihned se zobrazí parametry pro správné doplnění. Označte Ponechat, ale nový záznam nevkládat a potvrďte OK. zpět 3b

223 223 Všimněte si, že se automaticky doplnila docházka (na základě nastavení pracovního kalendáře) přičemž údaje zadané v průběhu měsíce (dny nemoci a dovolená) zůstaly nezměněné. Stejným způsobem zaevidujete denní docházku i ostatním zaměstnancům. Pak můžete přejít na záložku Mzdy a provést výpočet.

224 224 Vidíte, že ať již zadáte denní docházku nebo jen počty odpracovaných-neodpracovaných dnů, spočítaná mzda je stejná. Zvolte si způsob zadávání docházky a spočítejte mzdu i ostatním zaměstnancům.

225 225 e) Měsíční uzávěrka mezd zpět 3b Jestliže máte spočítány mzdy všech zaměstnanců, klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Měsíční uzávěrka mezd. Mzdy se uzavřou a spočítají se veškeré platby (sociální, zdravotní, daň,...). Zobrazí se dialog s potvrzením výpočtu. Po uložení změn můžete přejít k tisku potřebné dokumentace.

226 226 f) Výstupní sestavy zpět 3b Pokud jste spočítali zaměstnancům mzdy, můžete přejít k tisku mzdových listů, mzdových seznamů, výplatních lístků,... individuálně každému zaměstnanci. Výplatní lístky zpět 3b Klikněte na tlačítko Výstupy a zobrazí se seznam výstupních sestav. Vyberte si výstupní sestavu Výplaty, zálohy, v kolonce Předloha výstupní sestavy zvolte sestavu Výplatní lístky, dále zadejte výplatní měsíc pro tisk, označte zda tisknout i mzdové položky s nulovou hodnotou a potvrďte Ukázka (výstup na monitor) nebo Tisk (výstup na tiskárnu).

227 227 Ukázka výstupní sestavy: Výplatní lístek Mzdové seznamy zpět 3b Pokud potřebujete specifickou výstupní sestavu, vyberte ze seznamu výstupních sestav Mzdové seznamy. Než kliknete na Ukázku či Tisk, musíte vybrat popř. nadefinovat Sadu položek mzdového číselníku.

228 228 Klikněte na tlačítko ručka a ihned se dostanete do seznamu jednotlivých sad, pro přidání nové sady stiskněte tlačítko +, napište název sady a potvrďte OK. Požadované položky mzdového číselníku do sady doplníte stiskem klávesy mezerník nebo dvojklikem na příslušném řádku. Řádek s vybranou položkou se podsvítí a označí X. Stejným způsobem si můžete vytvořit i další sady, které zůstávají v seznamu. Před dalším tiskem již nemusíte definovat nové, ale pomocí tlačítka ručka jen vyberete potřebnou sadu ze seznamu a potvrdíte Převzít.

229 229 4B. Mzdové výkazy zpět 4b Klikněte na ikonu Výkazy a zobrazí se seznam spočítaných mezd. a) Uzávěrka mezd Pokud jste ještě neprovedli měsíční uzávěrku mezd (Práce a mzdy Funkce Měsíční uzávěrka mezd), musíte ji provést nyní, abyste mohli přejít k vytvoření platebních příkazů, zaúčtování mezd,.... Klikněte pravým tlačítkem myši do řádku, kde jsou spočítané mzdy. Zobrazí se nabídka několika operací: Přepočítat uzávěrku Přepočítat pro velkou organizaci Zaúčtovat do deníku Vytvořit převodní příkazy pro všechny neuhrazené platby, firemní a zaměstnanců Zobrazit evidenční stavy Zvolte Přepočítat uzávěrku. Mzdy se uzavřou a spočítají se veškeré platby (sociální, zdravotní, daň,...). Dialog s potvrzením výpočtu uložte.

230 230 b) Výstupní sestavy Mzdové výkazy zpět 4b Nyní je třeba vytisknout přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Klikněte na tlačítko Výstupy a ze seznamu výstupních sestav vyberte např. Zdravotní pojištění. V předloze výstupní sestavy zvolte Přehled obecný a v menu Pojišťovna vyberte 111 VZP a můžete přejít k tisku. Pro přímý tisk na tiskárnu klikněte na tlačítko Tisk nebo Ukázka pro výstup na monitor. Ukázka výstupní sestavy: Přehled obecný

231 231 c) Zařazení plateb do příkazu k úhradě zpět 4b Pokud máte spočítané mzdy uzavřeny, klikněte do tohoto řádku pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vyberte Vytvořit převodní příkazy pro všechny neuhrazené platby, firemní a zaměstnanců. Zobrazí se hlášení, že bude vytvořen nový příkaz k úhradě. Potvrďte OK. Pokud u některé platby nemáte nadefinováno číslo účtu, systém vás upozorní, že platbu nemůže zařadit do příkazu k úhradě. Ostatní platby automaticky zařadí.

232 Všechny zařazené platby naleznete v hlavní nabídce pod ikonou Příkazy k úhradě. Když kliknete na tuto ikonu, zobrazí se seznam platebních příkazů včetně jejich položek. 232

233 233 d) Hlášení zpět 4b Klikněte na tlačítko Hlášení a zobrazí se nabídka několika typů hlášení roční výkazy, měsíční výkazy a jiná hlášení. V této nabídce můžete vytvořit a vypočítat tyto tiskopisy: Roční výkazy Evidenční listy důchodového pojištění Vyúčtování daně a daňového zvýhodnění Potvrzení o zdanitelných příjmech Vyúčtování zálohové daně za firmu Vyúčtování srážkové daně za firmu Měsíční výkazy Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Žádost o poukázání daňového bonusu Jiná hlášení Přihlášky nemocenského pojištění odhlášky, ONZ Zápočtové listy Příloha k žádosti o vyplacení dávky NP

234 234 Potvrzení o zdanitelných příjmech zpět 4b Pro zaměstnance Bohumila Nováka je třeba vytisknout Potvrzení o zdanitelných příjmech. Klikněte na tlačítko Hlášení - Roční výkazy a z nabídky vyberte Potvrzení o zdanitelných příjmech. Zvolte Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 17 a klikněte na tlačítko Přidat. Zadejte začátek a konec období a potvrďte OK. Ze seznamu zaměstnanců označte Bohumil Novák a zvolte Převzít.

235 235 Ihned se zobrazí již předvyplněný formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Zkontrolujte vyplněné údaje a potvrďte OK, aby se dostal do seznamu dokladů.

236 236 V seznamu pak pomocí tlačítka Výstupy můžete přejít k samotnému tisku formuláře. Tlačítko Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor). zpět 4b

237 237 Oznámení o nástupu do zaměstnání zpět 4b Zaměstnanec Bohumil Novák změnil trvalé bydliště (původně ul. Lázeňská 121, nyní Jarní 35), proto je třeba vytisknout tento formulář pro ČSSZ. Klikněte na tlačítko Funkce a z nabídky vyberte Jiná hlášení - Přihlášky nemocenského pojištění odhlášky. Klikněte na tlačítko Přidat. Ze seznamu vyberte příslušného zaměstnance a potvrďte Převzít.

238 238 Zobrazí se předvyplněný formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání, vyberte ze seznamu typ formuláře (změna údajů zaměstnance), zkontrolujte údaje, doplňte změnu adresy a potvrďte OK. V seznamu pak přes tlačítko Elektronická podání můžete tento formulář odeslat elektronickou cestou (samozřejmě jen pokud vlastníte licenci na program MRP Manažer elektronických podání). Nebo pomocí tlačítka Výstupy můžete přejít k samotnému tisku na tiskárnu.

239 239 FIRMA C zpět 1c Jedná se o velkou firmu, která je rozdělena na dvě střediska (Administrativa a Provoz). Zaměstnanci střediska Administrativa mají smluvní mzdu 25000,- Kč, pracovní doba denně 8-17 hod. Zaměstnanci střediska Provoz jsou odměňováni individuálně časovou mzdou a pracují na třísměnný provoz. Všem zaměstnancům firma poskytuje stravenky v ceně 30,- Kč za kus a přispívá na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně pro každého zaměstnance. Středisko Administrativa Jarmila Sobotková, bydliště Potoční 1/258, Zlín, 2 děti do 15 let, pojištěn u VZP, mzda se převádí na účet č. účtu /0800, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, smluvní základní mzda 25000,- Kč, denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně, zaměstnanec si platí penzijní připojištění 200,- Kč na č. účtu /0100, průměrný hodinový výdělek 140,- Kč. Středisko Provoz Bedřich Jančík, bydliště Jiráskova 78/55, Zlín, 2 děti do 15 let, pojištěn u ZP MV, mzda se převádí na účet číslo /0100, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, hodinová sazba 115,- Kč, denní úvazek 8 hod., pracuje na třísměnný provoz, platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně, zaměstnanec si přispívá na penzijní připojištění 200,- Kč měsíčně na č. účtu /0100, průměrný hodinový výdělek 125,Kč. Kamil Dohledal, bydliště Šafářova 111, Zlín, bez dětí, pojištěn u HZP, mzda se převádí na účet číslo /0800, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, hodinová sazba 105,- Kč, denní úvazek 8 hod. pracuje na třísměnný provoz, platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně, zaměstnanec si přispívá na penzijní připojištění 100,- Kč měsíčně na č. účtu /0100, průměrný hodinový výdělek 112,Kč. Miroslav Záruba, bydliště Hlávkova 7859, Zlín, 2 děti do 15 let, pojištěn u VZP, mzda se převádí na účet číslo /0800, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, hodinová sazba 120,- Kč, denní úvazek 8 hod. pracuje na třísměnný provoz, platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně, zaměstnanec si přispívá na penzijní připojištění 200,- Kč měsíčně na č. účtu /0100, průměrný hodinový výdělek 132,Kč. 1c. Nastavení podmínek pro výpočet mezd Než přistoupíte k vkládání údajů o zaměstnancích popř. k výpočtu mzdy, je třeba nejdříve důkladně nastavit podmínky pro výpočet mzdy. Na základě tohoto nastavení pak systém automaticky spočítá mzdu. Mzdové agendy v tomto účetním systému jsou koncipovány samostatně, zvlášť je postavena personalistika a zvlášť pracovní poměry. Proto je možné u jednoho zaměstnance evidovat více pracovních poměrů souběžně. Postup: a) Definice středisek b) Mzdový číselník c) Šablona pro výpočet mezd d) Definice plateb pojistného za firmu e) Šablona pro zaúčtování f) Pracovní kalendář g) Údaje pro výkazy a exporty

240 240 a) Definice středisek zpět 1c Firma je rozdělena na dvě střediska (Administrativa a Provoz). Klikněte tedy na nabídku Nastavení -> Mzdy. Na záložce Obecné vyberte Střediska a pomocí tlačítka + přidejte požadovaná střediska.

241 241 b) Úprava mzdového číselníku zpět 1c Zadání: Zaměstnanci platí zaměstnavateli za stravné. Tuto položku je třeba dodefinovat do mzdového číselníku. Dále je potřeba opravit koeficient příplatku za práci v sobotu a neděli, protože firma za tyto odpracované dny poskytuje příplatek ve výši 15%. Klikněte na záložku Nastavení -> Mzdy. Zpřístupní se další možnosti nastavení, zvolte Mzdový číselník a dostanete se do seznamu mzdových položek. Stravné Dle zadání příkladu dodefinujte položku Stravné, klikněte na záložku Srážky po zdanění a dialogovým tlačítkem + přidejte záznam.

242 242 Napište jméno proměnné a potvrďte OK. POZOR!!! Jméno proměnné pro výraz je třeba napsat bez diakritiky. Potvrďte OK a dostanete se na opravu (editaci) této položky. Do názvu napište Stravné. Jestliže chcete, aby se údaj zobrazil na výplatní pásce, pak do kolonky Na pásku zvolte Vždy nebo Podle hodnoty (pokud bude hodnota nulová, tak se položka na výplatní pásku nezobrazí). Kolonku Výpočetní výraz nemusíte vyplňovat. Pokud jej však potřebujete zadat, využijte nápovědních textů a předvolených hodnot (viz. tlačítko Vložit do výrazu).

243 243 Koeficient příplatku za práci v sobotu a neděli zpět 1c Další položku Koeficient příplatku za práci v sobotu a v neděli nebudete přidávat, ale opravíte pouze výši příplatku. Klikněte tedy na záložku Konstanty, a dvojklikem na příslušné položce proveďte její opravu. Zobrazí se dialog položky mzdového číselníku, v kolonce Výpočetní výraz opravte číslo 10 (%) na 15 a potvrďte OK.

244 244 c) Šablona pro výpočet mezd zpět 1c V této sekci naleznete šablony pro typy mezd. Standardně jsou zde nadefinovány dvě výchozí šablony (Mzda se všemi mzdovými položkami a Dohoda o provedení práce). Pomocí nichž snadno spočítáte mzdu. Samozřejmě si můžete vytvořit vlastní šablonu pro výpočet mzdy. Přidání nové šablony funguje na principu kopie některé výchozí šablony. Klikněte tedy v seznamu na šablonu Mzda se všemi mzdovými položkami a stiskněte tlačítko + (přidání nové šablony). Opravte název pro šablonu (na Administrativa) a potvrďte OK. Stejným způsobem přidejte i šablonu pro středisko Provoz. Jakmile jsou šablony zařazeny v seznamu, je třeba u nich nadefinovat konkrétní položky. Určitě jste si všimli, že nové šablony obsahují všechny mzdové položky (jde vlastně o kopii výchozí šablony). Definice mzdových položek pro novou šablonu je založena na principu odstraňování nepotřebných základních položek z výchozí šablony a přidání nových specifických položek (stravné,...). POZOR!!! Pokud definujete vlastní šablonu, položky, které nastavíte, jsou určeny všem zaměstnancům (u nichž zvolíte tuto šablonu). Individuální položky (alimenty, daňové zvýhodnění na dítě, srážky po zdanění,...) je vhodné nastavit až konkrétním zaměstnancům v menu Práce a mzdy -> Výchozí položky mzdy (viz. Definice výchozích položek mzdy).

245 245 Vyberte šablonu Administrativa a klikněte na záložku Všechny položky. Zobrazí se seznam všech mzdových položek označte položku, kterou v šabloně nepotřebujete a klikněte na tlačítko Smazat položku, tímto způsobem odstraníte všechny nepotřebné položky. Dle zadání příkladu bude šablona Administrativa obsahovat Smluvní mzdu, tudíž položky hodinová sazba, časová mzda, úkolová mzda, příplatek za práci v noci, přesčas, ve svátek, sobotu a neděli, za ztížené prostředí, za pracovní pohotovost, osobní ohodnocení, naturální mzda, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, příspěvek na odbory,... a další nepotřebné položky odstraňte. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci střediska Administrativa mají všichni stejnou smluvní mzdu 25000,- Kč, můžete tuto pevnou částku zadat do vytvářené šablony. Dvakrát klikněte do příslušného řádku a zadejte částku. Další položkou, která je shodná pro všechny zaměstnance je příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění v hodnotě 500,- Kč. Opět tedy dvakrát klikněte do řádku Penzijní připojištění od zaměstnavatele a zobrazí se dialog pro zadání podrobnějších parametrů, kde zapište částku 500,- Kč. Kolonku Společný odvod zaměstnavatele ponechte prázdnou. Vyplnili byste ji v případě, že by všichni zaměstnanci firmy měli založeno penzijní připojištění u stejné pojišťovny. Pak by částka firemního příspěvku odcházela sumárně (za všechny zaměstnance) na jedno číslo účtu a také v platebním příkaze by byla zapsána jedním příkazovým řádkem. V našem případě kolonku Společný odvod zaměstnavatele ponecháme prázdnou.

246 246 Dále musíte doplnit položku Stravné, klikněte tedy na tlačítko Přidat položku a z tabulky vyberte Stravné, pak potvrďte Převzít. Tímto jste nadefinovali šablonu pro výpočet mezd pro středisko Administrativa. Šablona nese název tak jako středisko. Nyní můžete přistoupit k definici další šablony pro výpočet mezd pro středisko Provoz. Při úpravě této šablony budete postupovat stejným způsobem jako u šablony Administrativa (tzn. odstraněním nepotřebných či přidáním specifických položek pro toto středisko). d) Definice plateb pojistného za firmu zpět 1c Klikněte na záložku Mzdy a zvolte Odvody za celou firmu.

247 247 Zobrazí se tabulka se seznamem plateb pojistného. Nahoře v kolonce typ můžete z rozbalovacího menu zvolit filtr pro zobrazení konkrétního pojištění. Zde rovněž definujete údaje jako Identifikace plátce nebo číslo bankovního účtu pro jednotlivé pojišťovny. Zadání: Nadefinujte údaje zdravotních pojišťoven (identifikace plátce, číslo bankovního účtu, ) a sociálního pojištění. VZP bankovní spojení /0100, identifikace plátce HZP bankovní spojení /0100, identifikace plátce ZP MV bankovní spojení /0100, identifikace plátce Sociální pojistné bankovní spojení /0100, identifikace plátce Dvakrát klikněte na konkrétní pojištění a dopište potřebné údaje (identifikace plátce, číslo bankovního účtu pro platební příkazy,...). Všimněte si, že kolonka pro definici bankovního účtu je nepřístupná, klikněte tedy na tlačítko ručka a dostanete se do seznamu bankovních účtů. Pro přidání nové platby stiskněte dialogové tlačítko + a vyplňte všechny údaje. Pak potvrďte OK.

248 248 Údaj se automaticky přenese do kolonky Účet, banka. Dopište ještě Identifikaci plátce a potvrďte OK. Stejným způsobem zapište údaje i dalších požadovaných pojišťoven. Automaticky se tyto údaje zobrazí v tabulce seznamu odvodů. zpět 1c

249 249 e) Šablony pro zaúčtování mezd zpět 1c Při prvotním nastavení šablon pro zaúčtování mezd se nejdříve systém zeptá, zda chcete načíst instalační zúčtovací šablony. Potvrďte Ano a zobrazí se Ukázkové účtovací šablony. V horní části okna je seznam šablon a v dolní části seznam účetních předpisů pro zaúčtování mezd podle zvolené šablony. Můžete si nadefinovat i vlastní Šablonu pro zaúčtování mezd. Postup je stejný jako při definici Šablony pro výpočet mzdy. Pro náš příklad využijeme ukázkovou účtovací šablonu. f) Číselník druhů prací zpět 1c Pokud budete zaměstnancům vyplácet úkolovou mzdu, je vhodné si nejdříve přednastavit druhy prací a jejich specifika. Pro přidání nové položky stiskněte +.

250 250 g) Pracovní kalendář zpět 1c Klikněte na záložku Nastavení Docházka a vyberte Pracovní kalendáře. Zobrazí se seznam jednotlivých směn a jejich časové rozpětí. Pomocí tlačítka Přidat směnu, můžete přidat i vlastní směnu. Pro naši firmu využijeme pro středisko Administrativa směnu 58 (5 dní x 8 hod.) z výchozí nabídky a pro středisko Provoz využijeme šablony pro třísměnný provoz. h) Údaje pro výkazy a exporty zpět 1c Klikněte v Nastavení mezd na záložku Výkazy a exporty, označte způsob odměňování a pro výstupní sestavy nezapomeňte označit číslo okresu správy sociálního zabezpečení. I když současná legislativa nerozlišuje velkou a malou organizaci, přesto toto označení v účetním systému MRP K/S zůstává z důvodů historie vaší mzdové agendy.

251 251 2c. Personalistika zpět 2c Zadání: Zaevidujte osobní údaje zaměstnanců do personalistiky a zaneste jejich mzdové údaje do pracovních poměrů. Středisko Administrativa Jarmila Sobotková, bydliště Potoční 1/258, Zlín, 2 děti do 15 let, pojištěn u VZP, mzda se převádí na účet č. účtu /0800, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, smluvní základní mzda 25000,- Kč, denní úvazek 8 hod., platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně, zaměstnanec si přispívá na penzijní připojištění 200,- Kč na č. účtu /0100, průměrný hodinový výdělek 125,- Kč, Středisko Provoz Bedřich Jančík, bydliště Jiráskova 78/55, Zlín, 2 děti do 15 let, pojištěn u ZP MV, mzda se převádí na účet číslo /0100, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, hodinová sazba 110,- Kč, denní úvazek 8 hod.,pracuje na třísměnný provoz, platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně, zaměstnanec si přispívá na penzijní připojištění 200,- Kč měsíčně na č. účtu /0100, průměrný hodinový výdělek 115,Kč. Kamil Dohledal, bydliště Šafářova 111, Zlín, bez dětí, pojištěn u HZP, mzda se převádí na účet číslo /0800, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, hodinová sazba 105,- Kč, denní úvazek 8 hod., pracuje na třísměnný provoz, platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně, zaměstnanec si přispívá na penzijní připojištění 200,- Kč měsíčně na č. účtu /0100, průměrný hodinový výdělek 112,Kč. Miroslav Záruba, bydliště Hlávkova 7859, Zlín, 2 děti do 15 let, pojištěn u VZP, mzda se převádí na účet číslo /0800, zaměstnán na HPP, nárok na dovolenou 20 dnů, hodinová sazba 120,- Kč, denní úvazek 8 hod., pracuje na třísměnný provoz, platba zaměstnavateli za stravné 30,- Kč/den, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně, zaměstnanec si přispívá na penzijní připojištění 200,- Kč měsíčně na č. účtu /0100, průměrný hodinový výdělek 132,Kč. Postup: a) Evidence osobních údajů zaměstnanců b) Rodinné údaje c) Editace pracovního poměru d) Definice osobních účtů zaměstnanců

252 252 a) Osobní údaje zaměstnance zpět 2c Klikněte na tlačítko Personalistika a dostanete se do seznamu zaměstnanců, pro přidání nového zaměstnance stiskněte tlačítko +. Zobrazí se tabulka do níž zapište osobní údaje o zaměstnanci. Pak potvrďte OK a zaměstnanec se promítne do seznamu. Postupně zaevidujte všechny zaměstnance do personalistiky. Veškeré údaje o zaměstnanci se zařadily do záložky Osobní údaje.

253 253 b) Rodinné údaje zpět 2c Zde se zapisují údaje o rodinných příslušnících. Klikněte na tlačítko Přidat a zobrazí se tabulka pro zápis údajů. Tyto údaje pak systém čerpá do příslušných formulářů.

254 254 c) Editace pracovního poměru zpět 2c Klikněte na záložku Pracovní poměry a stiskněte tlačítko Přidat. Zobrazí se dialog pro editaci pracovního poměru. Některé údaje jsou již předvyplněny, ale je možné je opravit. Specifické údaje pro tento konkrétní pracovní poměr je třeba doplnit ručně (popř. vybrat z rozbalovacího menu). Na základě těchto údajů se pak bude počítat mzda. Druh poměru (viz. rozbalovací menu) vyberte 0 první pracovní poměr a potvrďte Převzít.

255 255 Středisko (viz. rozbalovací menu) pro tohoto zaměstnance vyberte Administrativa a potvrďte Převzít. Datum začátku pracovního poměru musíte vyplnit ručně. Typ pracovní smlouvy (viz. rozbalovací menu) zvolte na dobu neurčitou.

256 256 Pracovní kalendář slouží k automatickému doplnění denní docházky, proto je nutné vybrat (viz. rozbalovací menu) popř. doplnit vlastní pracovní směnu. U tohoto zaměstnance vyberte kód 58 (5 dní x 8 hod.) a zvolte Převzít. Na základě tohoto údaje se vám automaticky do výpočtu mzdy dosadí počet odpracovaných dnů v daném měsíci. Pokud tuto kolonku nevyplníte, budete muset docházku zadat ručně. Šablona mzdy (viz. rozbalovací menu) pro tohoto zaměstnance zvolte námi vytvořenou šablonu s názvem Administrativa a potvrďte Převzít. Pokud nevyberete žádnou šablonu, nespočítáte mzdu! Svátky určení jakým způsobem budou propláceny svátky Náhradou podle hodinového výdělku Náhradou ušlé poměrné části mzdy Plat se nekrátí Dle našeho příkladu zvolte Náhradou podle hodinového výdělku. Způsob zdanění určení, jakým způsobem budete mzdu danit (viz. rozbalovací menu) zvolte 0 Zálohová daň podepsal prohlášení. Druh činnosti OSSZ (viz. rozbalovací menu) zvolte 1 první pracovní poměr. Nemocenské a důchodové pojištění (viz. rozbalovací menu) zvolte 2 Obě. Zaměstnanec je nemocensky i důchodově pojištěn.

257 257 Zdravotní pojištění určení zdravotní pojišťovny a způsobu výpočtu pojistného (viz. rozbalovací menu), u tohoto zaměstnance zvolte VZP a potvrďte Převzít. Dovolená - do této kolonky musíte vyplnit nárok na dovolenou > 20 dnů. Zaúčtování mzdy - pokud chcete mzdy automaticky zaúčtovat do deníku, vyberte šablonu pro zaúčtování (viz. rozbalovací menu). Systém obsahuje dvě přednastavené šablony pro zaúčtování do účetnictví. Pro tohoto zaměstnance zvolte Ukázková účtovací šablona 1. V případě potřeby si můžete nadefinovat i vlastní šablonu (viz. Nastavení Mzdy).

258 258 d) Definice osobních účtů zaměstnanců zpět 2c Na záložce Platby musíte nadefinovat bankovní údaje pro platby zaměstnanci (př. převod mzdy na účet, spoření, penzijní připojištění,...). Klikněte na tlačítko Přidat a zobrazí se tabulka pro zápis bankovních údajů. Vypište požadované údaje a potvrďte OK. Údaje se automaticky přenesou do seznamu plateb tohoto zaměstnance. Stejným způsobem přidejte další požadované platby.

259 259 3c. Práce a mzdy zpět 3c Klikněte na ikonu Práce a mzdy a dostanete se do seznamu pracovních poměrů. Vyberte příslušný pracovní poměr a můžete přejít k jeho specifickému nastavení. Všimněte si, že se údaje na záložce Pracovní poměr a Osobní údaje automaticky přenesly z personalistiky. Zadání: Jednotlivým pracovním poměrům nadefinujte výchozí položky mzdy a srážky po zdanění (převod mzdy na účet, penzijní připojištění, daňové zvýhodnění, stravné,...). Zadejte docházku a pak proveďte výpočet mzdy. Pro snadnější orientaci ve zpracovávaných údajích a různorodost příkladu jsme tuto část (Práce a mzdy) zpracovali pro každé středisko samostatně. Středisko Administrativa a) Definice výchozích položek mzdy b) Dočasná pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění c) Výpočet mzdy bez evidence denní docházky d) Výpočet mzdy s evidencí denní docházky Středisko Provoz a) Definice výchozích položek mzdy b) Dočasná pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění c) Evidence denní docházky d) Exekuce e) Výpočet mzdy

260 260 Středisko Administrativa zpět 3c a) Definice výchozích položek mzdy Klikněte na záložku Výchozí položky mzdy. Pod touto nabídkou se zobrazí údaje mzdového číselníku použité při výpočtu mzdy zaměstnance. Výchozí položky mzdy musíte nadefinovat individuálně pro každý pracovní poměr. Všichni zaměstnanci firmy mají jeden pracovní poměr (HPP), ale jsou rozděleni na střediska. Každé středisko má jiný způsob odměňování. Zadání: zaměstnanec Jarmila Sobotková, středisko Administrativa, smluvní mzda 25000,- Kč, mzda se jí převádí na účet, měsíčně platí zaměstnavateli za stravné 30,-/den, srážka na penzijní připojištění, daňové zvýhodnění na 2 děti Nejdříve je třeba doplnit údaje do menu Výchozí položky mzdy -> Základní položky -> Převod mzdy na účet, smluvní mzda 25000,- Kč, daňové zvýhodnění na dítě, daňová sleva na zaměstnance, stravné. Převod mzdy na účet Klikněte na záložku Všechny a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se seznam všech položek pro výpočet mzdy. Vyberte položku Převod mzdy na účet a zvolte Převzít.

261 261 Zobrazí se dialog pro podrobnější nastavení této položky. Do kolonky Účet zaměstnance vložte pomocí tlačítka ručka (výběr ze seznamu) osobní účet zaměstnance. Ze seznamu osobních účtů tohoto zaměstnance vyberte požadovaný účet a zvolte Převzít. Údaj se převezme do výchozích položek a následně do seznamu základních položek pro výpočet mzdy. Stravné zpět 3c Stejným způsobem nadefinujte i položku Stravné. Do kolonky hodnota nepište částku, tu budete muset dopočítat a doplnit přímo do mzdy na základě odebraných obědů v příslušném období.

262 262 Daňové zvýhodnění na dítě zpět 3c Stejným způsobem přidejte i položku Daňové zvýhodnění na dítě. Do kolonky Rodinný příslušník vyberte ze seznamu rodinného příslušníka, zvolte Převzít a potvrďte OK. Všimněte si, že kolonka Rodinný příslušník v dialogu výchozí položky mzdy, je vymezena pouze pro jeden údaj o dítěti. Dle našeho příkladu má však zaměstnanec dvě děti. Klikněte tedy opět na záložku Základní položky -> Přidat položku a ze seznamu vyberte Daňové zvýhodnění na dítě. V dialogu Výběr rodinného příslušníka vám systém nabídne už jen druhé dítě. Zvolte Převzít a OK. Tudíž tato položka č. 115 Daňové zvýhodnění na dítě bude v seznamu Základních položek dvakrát. zpět 3c

263 263 Daňová sleva na zaměstnance zpět 3c Klikněte na záložku Daňové slevy a zvolte Přidat položku. Zobrazí se seznam daňových slev. Označte Daňová sleva na zaměstnance a zvolte Převzít. Ihned se zobrazí dialog pro podrobnější nastavení této položky. Ponechte Vyčíslit výraz podle mzdového číselníku a potvrďte OK. Daňová se sleva se dostane do seznamu výchozích položek na jejichž základě spolu se šablonou mzdy se pak spočítá mzda.

264 264 Smluvní mzda zpět 3c Konkrétní hodnotu položky smluvní mzda 25000,- Kč a příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele 500,- Kč jste si nadefinovali již do šablony Administrativa, proto je nemusíte znovu nastavovat do výchozích položek. Penzijní připojištění zaměstnance Na záložce Výchozí položky mzdy klikněte na tlačítko Přidat položku a ze seznamu vyberte položku Penzijní připojištění od zaměstnance a potvrďte Převzít. Ihned se zobrazí dialog pro specifické údaje této položky, do kolonky hodnota doplňte částku 200,- Kč. Pokud by zaměstnavatel nepřispíval na penzijní připojištění, vybrali byste ze seznamu účet, na který se má tato srážka odvádět a potvrdili OK. Dle našeho příkladu si však zaměstnanec platí penzijní připojištění a zároveň mu přispívá i firma, proto kolonku Účet zaměstnance nebudete vyplňovat, ale přidáte další položku Penzijní připojištění celkem (viz. dále).

265 265 Penzijní připojištění celkem zpět 3c Znovu klikněte na záložku Všechny, zvolte Přidat položku a ze seznamu vyberte položku 224 Penzijní připojištění celkem (zaměstnanec + organizace), pak potvrďte Převzít. Zobrazí se dialog pro zadání konkrétních údajů, ponechte parametr Vyčíslit výraz podle mzdového číselníku a do kolonky Společný odvod zaměstnavatele vyberte nebo nadefinujte číslo účtu, na který se má penzijní připojištění (společně od zaměstnance i zaměstnavatele) odvádět. Tímto nastavením jste dosáhli toho, že dvě srážky 200 Kč a 500 Kč, které odcházejí na stejný účet se objeví v platebním příkaze na jednom řádku sumárně 700 Kč. V praxi to znamená, že ušetříte vaše finance, protože při tomto typu odvodů a větším počtu zaměstnanců bude mít váš platební příkaz méně příkazových řádků za které se samozřejmě platí.

266 266 Tyto vybrané výchozí položky mzdy jsou specifické pro tento konkrétní pracovní poměr (v našem případě Jarmila Sobotková) a při výpočtu mzdy jsou upřednostněny před jakoukoliv šablonou mzdy.

267 267 b) Evidence dnů pracovní neschopnosti zpět 3c Než přistoupíte k výpočtu mzdy, je nutné doplnit údaje o nemoci do záložky Pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění, pokud byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti.!!! Při výpočtu mzdy se takto zaevidované dny nemoci automaticky dostanou do docházky.!!! Zadání: Zaměstnanec Jarmila Sobotková byla 17 dní nemocná ( ) a donesla Potvrzení o pracovní neschopnosti č Zaevidujte u tohoto zaměstnance dny nemoci do záložky Dávky nemocenského pojištění a systém pak automaticky spočítá dávky nemocenského pojištění a dny nemoci se automaticky doplní do docházky. Klikněte na záložku Pracovní neschopnost a dávky NP a stiskněte tlačítko Přidat dávku. Vyberte položku s číslem 49 Dočasná pracovní neschopnost s náhradou a zvolte Převzít. Zobrazí se dialog pro přidání dočasné pracovní neschopnosti. Zde zapište celou dobu trvání pracovní neschopnosti v tomto měsíci a číslo dokladu. Pak potvrďte OK.

268 268 Takto zaevidované dny pracovní neschopnosti se automaticky zobrazí i v docházce zaměstnance. Pokud by nemoc pokračovala z předchozího měsíce, pak byste při zaevidování dnů nemoci využili tlačítko Přidat případ navazující na min. měsíc.

269 269 c) Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění zpět 3c Tento formulář můžete vytvořit ihned po zaevidování dnů nemoci (na stávající záložce Pracovní neschopnost a dávky NP). Klikněte na tlačítko Příloha k žádosti o dávku NP a z tabulky vyberte záznam, pro který chcete vytvořit přílohu. Pak potvrďte Převzít. Ihned se zobrazí již předvyplněný formulář Přílohy k žádosti o dávku. Zkontrolujte veškeré údaje a potvrďte OK, aby se dostal do seznamu dokladů. Nyní můžete přejít k tisku. Klikněte na tlačítko Výstupy a vyberte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).!!! Tuto sestavu naleznete i pod ikonou Mzdové výkazy > Hlášení > Jiná hlášení, kde ji můžete také vytisknout.!!!

270 270 d) Výpočet mzdy bez evidence denní docházky zpět 3c Zadání: Zaměstnanec Jarmila Sobotková, šablona mzdy Administrativa (smluvní základní mzda 25000,- Kč, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč měsíčně), odpracováno 9 dní, nemoc 17 dní, stravné za měsíc 3/2009 činí 270,- Kč. Nyní můžete přistoupit k samotnému výpočtu mzdy. Klikněte na záložku Mzdy a stiskněte tlačítko Přidat mzdu. Pokud se ihned zobrazí dialog pro zadání průměrného hodinového výdělku, znamená to, že v našem systému počítáte zaměstnanci mzdu poprvé a je nutné tento údaj zapsat pevnou hodnotou. Po zadání tohoto údaje se spočítá mzda na základě přednastavené šablony. Další údaj, který je třeba doplnit přímo do výpočtu mzdy je částka za stravné. Dvakrát klikněte na položku Stravné a doplňte částku 270,- Kč. Pro středisko Administrativa neevidujeme denní docházku a údaj o odpracovaných dnech a dnech pracovní neschopnosti se automaticky natáhne do mzdy. Pokud tyto údaje chcete opravit (př. zadat dovolenou,...) klikněte přímo ve mzdě na záložku Docházkové položky a upravte dle potřeby.

271 Pak klikněte opět na záložku Všechny položky, kde již bude spočítaná mzda. 271

272 272 e) Výpočet mzdy s evidencí denní docházky zpět 3c Klikněte na záložku Docházka a doplňte jednotlivým zaměstnancům denní docházku. Všimněte si, že si systém automaticky natáhl údaje ze složky Pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec kromě dnů nemoci po celý měsíc pracoval, nemusíte docházku (odpracované dny) zadávat jednotlivě den po dni, ale můžete využít automatické doplnění docházky podle pracovního kalendáře. Pro automatické doplnění docházky stiskněte tlačítko Doplnit podle pracovního kalendáře. Ihned se zobrazí parametry pro správné doplnění docházky. Označte Ponechat, ale nový záznam nevkládat a potvrďte OK.

273 273 Všimněte si, že se automaticky doplnila docházka (na základě nastavení pracovního kalendáře) přičemž údaje zadané v průběhu měsíce (dny nemoci a dovolená) zůstaly nezměněné. Po doplnění denní docházky můžete přejít na záložku Mzdy a provést výpočet.

274 274 Vidíte, že ať již evidujete denní docházku (záložka Docházka) nebo jen zadáte údaje o nemocenských dávkách, dovolené popř. další absenci (přímo ve mzdě), spočítaná mzda je shodná.

275 275 Středisko Provoz zpět 3c a) Definice výchozích položek mzdy Klikněte na záložku výchozí položky mzdy. Pod touto nabídkou se zobrazí údaje mzdového číselníku použité při výpočtu mzdy zaměstnance. Výchozí položky mzdy musíte nadefinovat individuálně pro každý pracovní poměr. Všichni zaměstnanci firmy mají jeden pracovní poměr (HPP), ale jsou rozděleni na střediska. Každé středisko má jiný způsob odměňování. Zadání: Pro příklad uvádíme výpočet mzdy jednoho zaměstnance a sice Bedřich Jančík, šablona mzdy Provoz, hodinová sazba 115,- Kč, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč, odpracováno 13 dnů, nemoc 9 dnů, dovolená 2 dny, průměrný hodinový výdělek 125,- Kč, stravné za měsíc 3/ ,- Kč. Nejdříve je třeba doplnit údaje do menu Výchozí položky mzdy > Všechny > převod mzdy na účet, hodinová sazba, daňové zvýhodnění na dítě, daňová sleva na zaměstnance, stravné. Převod mzdy na účet Klikněte na záložku všechny a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se seznam všech položek pro výpočet mzdy. Vyberte položku Převod mzdy na účet a zvolte Převzít.

276 276 Zobrazí se dialog pro podrobnější nastavení této položky. Do kolonky Účet zaměstnance vložte pomocí tlačítka ručka (výběr ze seznamu) osobní účet zaměstnance. Ze seznamu osobních účtů tohoto zaměstnance vyberte požadovaný účet a zvolte Převzít. Údaj se převezme do dialogu výchozích a následně do seznamu všech položek pro výpočet mzdy.

277 277 Daňové zvýhodnění na dítě zpět 3c Stejným způsobem přidejte i položku Daňové zvýhodnění na dítě. Do kolonky Rodinný příslušník vyberte ze seznamu rodinného příslušníka, zvolte Převzít a potvrďte OK. Všimněte si, že kolonka Rodinný příslušník v dialogu výchozí položky mzdy je vymezena pouze pro jeden údaj o dítěti. Dle našeho příkladu má však zaměstnanec dvě děti. Klikněte tedy opět na tlačítko Přidat položku a ze seznamu vyberte Daňové zvýhodnění na dítě. V dialogu Výběr rodinného příslušníka vám systém nabídne už jen druhé dítě. Zvolte Převzít a OK. Tudíž položka č. 115 Daňové zvýhodnění na dítě bude v seznamu všech položek dvakrát. Daňová sleva na zaměstnance Stejným způsobem přidejte i tuto položku. Stravné Opět klikněte na tlačítko Přidat položku, zvolte Stravné a potvrďte OK. Do kolonky hodnota nepište částku, tu budete muset dopočítat a doplnit přímo do mzdy na základě odebraných obědů v příslušném období. Hodinová sazba Klikněte na tlačítko Přidat položku, zvolte Hodinová sazba a do kolonky hodnota zapište částku 115,- Kč, pak potvrďte OK.

278 278 Penzijní připojištění zaměstnance zpět 3c Na záložce Výchozí položky mzdy klikněte na tlačítko Přidat položku, ze seznamu vyberte položku Penzijní připojištění od zaměstnance a potvrďte Převzít. Ihned se zobrazí dialog pro specifické údaje této položky, do kolonky hodnota doplňte částku 200,- Kč. Pokud by zaměstnavatel nepřispíval na penzijní připojištění, vybrali byste ze seznamu účet, na který se má tato srážka odvádět a potvrdili OK. Dle našeho příkladu si však zaměstnanec platí penzijní připojištění a zároveň mu přispívá i firma, proto kolonku Účet zaměstnance nebudete vyplňovat, ale přidáte další položku Penzijní připojištění celkem (viz. dále).

279 279 Penzijní připojištění celkem zpět 3c Znovu klikněte na záložku Všechny, zvolte Přidat položku a ze seznamu vyberte položku 224 Penzijní připojištění celkem (zaměstnanec + organizace), pak potvrďte Převzít. Zobrazí se dialog pro zadání konkrétních údajů, ponechte parametr Vyčíslit výraz podle mzdového číselníku a do kolonky Společný odvod zaměstnavatele vyberte nebo nadefinujte číslo účtu, na který se má penzijní připojištění (společně od zaměstnance i zaměstnavatele) odvádět. Tímto nastavením jste dosáhli toho, že dvě srážky 200,- Kč a 500,- Kč, které odcházejí na stejný účet se objeví v platebním příkaze na jednom řádku sumárně 700,- Kč. V praxi to znamená, že ušetříte vaše finance, protože při tomto typu odvodů a větším počtu zaměstnanců bude mít váš platební příkaz méně příkazových řádků za které se samozřejmě platí.

280 280 Tyto vybrané výchozí položky mzdy jsou specifické pro tento konkrétní pracovní poměr (v našem případě Bedřich Jančík) a při výpočtu mzdy jsou upřednostněny před jakoukoliv šablonou mzdy.

281 281 b) Evidence dnů pracovní neschopnosti zpět 3c Než přistoupíte k výpočtu mzdy, je vhodné doplnit údaje o nemoci do záložky Pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění, pokud byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti.!!! Při výpočtu mzdy se takto zaevidované dny nemoci automaticky dostanou do docházky.!!! Zadání: Zaměstnanec Bedřich Jančík čerpal 2 dny dovolené ( ), byl 9 dní nemocen ( ) a donesl Potvrzení o pracovní neschopnosti č Zaevidujte u tohoto zaměstnance dny nemoci do záložky Pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění a doplňte denní docházku. Klikněte na záložku Prac. neschopnost a dávky NP a stiskněte tlačítko Přidat dávku. Vyberte položku s číslem 49 Dočasná pracovní neschopnost s náhradou a zvolte Převzít. Zobrazí se dialog pro přidání dávky. Zde zapište všechny údaje potřebné pro výpočet dávky a potvrďte OK. Takto zaevidované dny pracovní neschopnosti se automaticky zobrazí i v docházce zaměstnance.

282 282 c) Evidence denní docházky zpět 3c Klikněte na záložku Docházka a doplňte jednotlivým zaměstnancům denní docházku. Všimněte si, že systém automaticky natáhl údaje ze složky Pracovní neschopnost a dávky nemocenského pojištění. Ještě je třeba tomuto zaměstnanci doplnit 2 dny dovolené (od 5.3. do 6.3.). Najeďte na řádek, kdy měl zaměstnanec dovolenou a stiskněte tlačítko Přidat řádek. Zobrazí se nabídka přidání: Uživatelsky definovanou činnost Směnu Dočasnou pracovní neschopnost nebo dávku nemocenského pojištění Navazující případ DPH nebo NP Pracovní cestu Dovolenou Náhradní volno Práce přesčas Absence Přidat jiné

283 283 Vyberte Přidat dovolenou a ihned se zobrazí dialog s podrobnějšími informacemi. Zde musíte doplnit datum do kterého dovolená trvala, pak potvrďte OK. Vzhledem k tomu, že zaměstnanec kromě dnů nemoci a dovolené, po celý měsíc pracoval, nemusíte docházku (odpracované dny) zadávat jednotlivě den po dni, ale můžete využít automatické doplnění docházky podle pracovního kalendáře. Pro automatické doplnění docházky stiskněte tlačítko Doplnit podle pracovního kalendáře. Ihned se zobrazí parametry pro správné doplnění docházky. Označte Ponechat, ale nový záznam nevkládat a potvrďte OK.

284 284 Všimněte si, že se automaticky doplnila docházka - směny (na základě předem nastaveného pracovního kalendáře), přičemž údaje zadané v průběhu měsíce (dny nemoci a dovolená) zůstaly nezměněné. Stejným způsobem zaevidujete denní docházku i ostatním zaměstnancům. Pak můžete přejít na záložku Mzdy a provést výpočet.

285 285 d) Exekuce zpět 3c Zadání: Dne byla zaměstnanci Bedřichu Jančíkovi udělena exekuce. Firma mu bude srážet 20% z čisté mzdy a odesílat na bankovní účet č /0100, variabilní symbol Částku bude odvádět pravidelně každý měsíc, po dobu trvání 24 měsíců. První splátka začne v dubnu. Výpočet srážek pro Exekuce se provádí podle Zákoníku práce a Občanského soudního řádu. Pro svou specifičnost se nezadávají na záložce Výchozích položek mzdy, kam logicky patří, ale je pro ně zvlášť záložka. S tím souvisí i změna zápočtového listu, který nyní přebírá data i z této záložky. Ze seznamu vyberte tohoto zaměstnance a klikněte na záložku Exekuce. Pomocí tlačítka Přidat exekuci se dostanete na dialog pro zadání konkrétních podmínek exekuce.

286 286 Do kolonky Popis zapište text (Exekuční výměr), který se zobrazí v seznamu exekucí a přenese se i do zápočtového listu. Do řádku Priorita zvolte prioritní skupinu, ve které se bude srážka uplatňovat v případě více srážek najednou, a část zabavitelného zbytku mzdy použitou pro tuto srážku. 0 normální, z 1/3 zbytku čisté mzdy 1 přednostní, z 2/3 zbytku čisté mzdy 2 nejvyšší priorita, výživné V našem případě zvolte 0 normální, 1/3 zbytku čisté mzdy. Stav - zde můžete pozastavit srážení, případně jen odesílání. Volba se projeví v okamžiku vytváření mzdy. Můžete tím zabránit vložení příslušné položky do mzdy, anebo jen přenosu cílového účtu, čímž se částka nedostane na platební příkaz. Podobného efektu můžete dosáhnout i tím, že tu položku zrušíte v již hotové mzdě. Po obnovení odesílání plateb program částku, která za dobu pozastavení zůstala zaměstnavateli, nijak automaticky nepřepisuje k žádnému platebnímu příkazu! Pozdrženou částku je potřeba ručně zadat na samostatný příkaz anebo o ní navýšit nejbližší platbu, stejně tak zápisy v účetním deníku. Datum rozhodnutí o exekuci - při více současných exekucích se pořadí výpočtu ve stejné prioritní skupině řídí tímto datem, položky se stejným datem se při nedostačující výši zabavitelné částky krátí stejným koeficientem. Periodu splátek nevyplňujte. Vyplňuje se pouze pokud se srážka neprovádí každý měsíc. Datum začátku splácení - je datum výplatního období, za které má být ve mzdě první srážka. Od tohoto měsíce ze začne vkládat do mzdy. Datum ukončení splácení - určuje poslední výplatní měsíc, do kterého se při výpočtu mzdy srážka přidá. Může se ovšem přidat i později, pokud je zapnuté vyrovnávaní nedoplatků a nesouhlasí součet požadovaných plateb se součtem skutečně sražených podle mezd. Pokud jste omylem zrušili nějakou starou mzdu se splátkou nějaké i několik let vyrovnané exekuce, program se ji snaží v nejbližší mzdě dorovnat. Zabráníte tomu tak, že u splacených exekucí sledování nedoplatků vypnete. Způsob stanovení výše srážky - klikněte na rozbalovací menu a vyberte způsob srážení. 0 pevnou částku 1 co nejvíce až do celkové částky 2 procentem čisté mzdy (položka 61) 3 procentem hrubé mzdy (položka 45) Dle zadání příkladu zvolte 2 procentem čisté mzdy a do kolonky hodnota zapište 20. Celkem - je celková výše pohledávky, která se má postupným splácením vyrovnat. Políčko může zůstat nevyplněné, pak se celková výše nekontroluje a splácení je omezeno jen datem ukončení. Položka mzdového číselníku - zvolte položku, pod kterou tato srážka má figurovat ve mzdě (viz. položka 242).

287 287 Účet příjemce - bankovní spojení, pokud se má srážka odvádět přímo na bankovní účet příjemce. Klikněte na tlačítko ručka a zobrazí se seznam účtů, tlačítkem + přidejte platbu. Ihned se zobrazí dialog pro přidání platby, který si již natáhl název důvodu platby (Exekuční výměr). Doplňte číslo účtu, variabilní symbol a potvrďte OK. Platba se zařadí do seznamu účtů, kde ji potvrďte Převzít.

288 288 e) Výpočet mzdy zpět 3c Zadání: Pro příklad uvádíme výpočet mzdy jednoho zaměstnance a sice Bedřich Jančík, šablona mzdy Provoz (hodinová sazba, firemní příspěvek na penzijní připojištění 500,- Kč), odpracováno 13 dnů, nemoc 9 dnů, dovolená 2 dny, stravné 390,- Kč za měsíc 3/2009. Klikněte na záložku Mzdy a zvolte Přidat mzdu. Pokud se ihned zobrazí dialog pro zadání průměrného hodinového výdělku, znamená to, že v našem systému počítáte zaměstnanci mzdu poprvé a je nutné tento údaj zapsat pevnou hodnotou. Po zadání tohoto údaje se spočítá mzda na základě přednastavené šablony. Další údaj, který je třeba doplnit do výpočtu mzdy je částka za stravné. Dvakrát klikněte na položku Stravné a doplňte konkrétní částku. Pokud si chcete zkontrolovat docházku sumárně (počty odpracovaných dnů, dovolené, nemoci), klikněte na záložku Docházkové položky a ihned uvidíte přesné počty odpracovaných dnů,...

289 Pak klikněte opět na záložku všechny položky, kde již bude mzda spočítaná. 289

290 290 f) Měsíční uzávěrka mezd (bez rozlišení střediska) zpět 3c Jestliže máte spočítány mzdy všech zaměstnanců, klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Měsíční uzávěrka mezd. Mzdy se uzavřou a spočítají se veškeré platby (sociální, zdravotní, daň,...). Zobrazí se dialog s potvrzením výpočtu. Po uložení změn můžete přejít k tisku potřebné dokumentace.

291 291 g) Výstupní sestavy (bez rozlišení střediska) Práce a mzdy zpět 3c Pokud jste spočítali zaměstnancům mzdy, můžete přejít k tisku mzdových listů, seznamů, výplatních lístků, individuálně každému zaměstnanci. Výplatní lístky zpět 3c Klikněte na tlačítko Výstupy a zobrazí se seznam výstupních sestav. Vyberte si výstupní sestavu Výplaty, zálohy, v kolonce Předloha výstupní sestavy zvolte sestavu Výplatní lístky, dále zadejte výplatní měsíc pro tisk, označte zda tisknout i mzdové položky s nulovou hodnotou a potvrďte Ukázka (výstup na monitor) nebo Tisk (výstup na tiskárnu).

292 292 Ukázka výstupní sestavy: Výplatní lístek zpět 3c

293 293 Chybí položka na výplatní pásce zpět 3c Pokud se ve výplatní pásce některá vámi nadefinovaná položka neobjeví, musíte zkontrolovat Nastavení. Pro příklad uvádíme položku Stravné. Klikněte na Nastavení > Mzdy > záložka Mzdy > Mzdový číselník > Srážky po zdanění a klikněte na opravu položky Stravné. Vidíte, že v kolonce zobrazovat Na pásku bylo Nikdy, nadefinujte tedy Podle hodnoty a potvrďte OK. Nyní se tato položka bude zobrazovat na pásce vždy, pokud nebude mít nulovou hodnotu. Mzdové seznamy zpět 3c Pokud potřebujete specifickou výstupní sestavu, vyberte ze seznamu výstupních sestav Mzdové seznamy. Než kliknete na Ukázku či Tisk, musíte vybrat popř. nadefinovat Sadu položek mzdového číselníku.

294 294 Klikněte na tlačítko ručka a ihned se dostanete do seznamu jednotlivých sad, pro přidání nové sady stiskněte tlačítko +, napište název sady a potvrďte OK. Požadované položky mzdového číselníku do sady doplníte stiskem klávesy mezerník nebo dvojklikem na příslušném řádku. Řádek s vybranou položkou se podsvítí a označí X. Vyberte všechny potřebné položky pro tuto sadu a potvrďte Převzít. Název sady se doplní do parametrů pro výstup a můžete přejít k tisku.

295 295 Stejným způsobem si můžete vytvořit i další sady, které zůstávají v seznamu. Před dalším tiskem již nemusíte definovat nové sady, ale jen vyberete požadovanou (již dříve vytvořenou) sadu ze seznamu. zpět 3c

296 296 4C. Mzdové výkazy zpět 4c Klikněte na ikonu Výkazy a zobrazí se seznam spočítaných mezd. a) Uzávěrka mezd Pokud jste ještě neprovedli měsíční uzávěrku mezd (Práce a mzdy Funkce Měsíční uzávěrka mezd), musíte ji provést nyní, abyste mohli přejít k zaúčtování mezd, vytvoření platebních příkazů,.... Klikněte pravým tlačítkem myši do řádku, kde jsou spočítané mzdy. Zobrazí se nabídka několika operací: Přepočítat uzávěrku Přepočítat pro malou organizaci Zaúčtovat do deníku Vytvořit převodní příkazy pro všechny neuhrazené platby, firemní a zaměstnanců Zobrazit evidenční stavy Zvolte Přepočítat uzávěrku. Mzdy se uzavřou a spočítají se veškeré platby (sociální, zdravotní, daň,...). Dialog s potvrzením výpočtu uložte.

297 297 Pro snadnější a rychlejší přehled jsou ve spodní části tabulky tyto platby rozděleny do jednotlivých záložek. Klikněte tedy na jakoukoliv záložku a ihned se zobrazí platby, které k ní náleží. Jakmile budete mít spočítanou uzávěrku, (v kolonce Uzavřeno bude Ano) můžete přejít k zařazení plateb do příkazu k úhradě a tisku přehledů pro sociální a zdravotní pojistné.

298 298 b) Zařazení plateb do příkazu k úhradě zpět 4c Mzdy jsou uzavřeny, nyní je třeba zařadit platby do platebních příkazů. Klikněte do tohoto řádku pravým tlačítkem myši a ze zobrazené nabídky vyberte Vytvořit převodní příkazy pro všechny neuhrazené platby, firemní a zaměstnanců. Zobrazí se hlášení, že bude vytvořen nový příkaz k úhradě. Potvrďte OK. Pokud u některé platby nemáte nadefinováno číslo účtu, systém vás upozorní, že platbu nemůže zařadit do platebního příkazu. Ostatní platby automaticky zařadí. Zákonné pojištění zaměstnavatele systém spočítá automaticky a zařadí do platebního příkazu. Vpravo pak uvidíte datum a celkovou částku platebního příkazu.

299 Všechny zařazené platby naleznete v hlavní nabídce pod ikonou Příkazy k úhradě. Když kliknete na tuto ikonu, zobrazí se seznam platebních příkazů včetně jejich položek. 299

300 300 c) Výstupní sestavy mzdové výkazy zpět 4c Přehled o platbě pojistného Nyní je třeba vytisknout přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Klikněte na tlačítko Výstupy a ze seznamu výstupních sestav vyberte např. Zdravotní pojištění. V předloze výstupní sestavy zvolte Přehled obecný a v menu Pojišťovna vyberte 111 VZP a můžete přejít k tisku. Pro přímý tisk na tiskárnu klikněte na tlačítko Tisk nebo Ukázka pro výstup na monitor. Ukázka výstupní sestavy: Přehled obecný

301 301 d) Hlášení zpět 4c Klikněte na tlačítko Hlášení a zobrazí se nabídka několika typů hlášení roční výkazy, měsíční výkazy a jiná hlášení. V této nabídce můžete vytvořit a vypočítat tyto tiskopisy: Roční výkazy Evidenční listy důchodového pojištění Vyúčtování daně a daňového zvýhodnění Potvrzení o zdanitelných příjmech Vyúčtování zálohové daně za firmu Vyúčtování srážkové daně za firmu Měsíční výkazy Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Žádost o poukázání daňového bonusu Jiná hlášení Přihlášky nemocenského pojištění odhlášky, ONZ Zápočtové listy Příloha k žádosti o vyplacení dávky NP

302 302 Evidenční listy důchodového pojištění zpět 4c Pro zaměstnance Jarmila Sobotková je třeba vytisknout ELDP. Klikněte na tlačítko Funkce a z nabídky vyberte Roční výkazy. Zobrazí se seznam ročních výkazů zvolte Evidenční listy důchodového pojištění a klikněte na tlačítko Přidat. Zapište rok hlášení a potvrďte OK. Ze seznamu zaměstnanců zvolte Jarmila Sobotková a zvolte Převzít.

303 303 Ihned se zobrazí již předvyplněný Evidenční list důchodového pojištění. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK, aby se dostal do seznamu dokladů. V seznamu pak přes tlačítko Elektronická podání můžete tento formulář odeslat elektronicky (samozřejmě jen pokud vlastníte licenci na program MRP - Manažer elektronických podání). Nebo pomocí tlačítka Výstupy můžete přejít k samotnému tisku formuláře na tiskárnu.

304 304 Vyúčtování daně z příjmu zaměstnance zpět 4c Zaměstnanci Kamilu Dohledalovi proveďte vyúčtování daně z příjmu. Klikněte na tlačítko Hlášení Roční výkazy - Vypočet daně a daňového zvýhodnění a klikněte na tlačítko Přidat. Zapište rok hlášení a potvrďte OK. Ze seznamu zaměstnanců vyberte Kamil Dohledal a potvrďte Převzít.

305 305 Ihned se zobrazí již předvyplněný formulář výpočtu daně a daňového zvýhodnění. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK, aby se dostal do seznamu dokladů.

306 306 Pomocí tlačítka Výstupy můžete přejít k samotnému tisku formuláře na tiskárnu. Před samotným tiskem si můžete vybrat, zda chcete tisknout výpočet daně nebo seznam hlášení. Pak potvrďte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor). Stejným způsobem byste zpracovali i Potvrzení o zdanitelných příjmech a Vyúčtování daně za firmu.

307 307 Zápočtový list zpět 4c Zaměstnanec Miroslav Záruba ukončil s naší firmou pracovní poměr k Klikněte na tlačítko Hlášení Jiná hlášení Zápočtové listy. Stiskněte tlačítko Přidat a vyberte příslušného zaměstnance ze seznamu, pak potvrďte Převzít.

308 308 Zobrazí se předvyplněný formulář zápočtového listu. Zkontrolujte popř. doplňte potřebné údaje a potvrďte OK. Nyní je zápočtový list v seznamu a vy můžete přejít k jeho tisku. Klikněte na tlačítko Výstupy a vyberte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

309 309 5C. Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách zpět 5c Od dochází ke změně způsobu výpočtu pojistného. Zaměstnavatelé si mohou sami stanovit sazbu pojistného na nemocenské pojištění, a sice: zvýšenou sazbu pojistného (celkem ve výši 26%) a nadále pak odečítají z částky pojistného za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Musí však splnit podmínku, že jejich průměrný počet zaměstnanců je méně než 26 a pokud tuto skutečnost písemně oznámili místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Zvýšenou sazbu pojistného zaměstnavatel musí používat po celý kalendářní rok. nebo základní sazbu (celkem 25%) z částky pojistného již nemohou odečítat za kalendářní měsíc polovinu částky, kterou v kalendářním měsíci, za který pojistné platí, zúčtovali a vyplatili svým zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Do této skupiny spadají všichni ostatní zaměstnavatelé, kteří nesplnili podmínku pro stanovení zvýšené sazby (mají více než 26 zaměstnanců), anebo nevyužili zákonné možnosti stanovit si tuto zvýšenou sazbu pojistného (písmně tuto skutečnost neoznámili). a) Nastavení sazby sociálního pojistného organizace klikněte na záložku Nastavení -> Mzdy -> Výkazy a exporty v poli Typ organizace označte zda budete využívat zvýšenou nebo základní sazbu sociálního pojistného. Pak potvrďte OK.

310 310 b) Měsíční uzávěrka mezd zpět 5c Po výpočtu mezd je třeba provést měsíční uzávěrku. Vyberte tedy ikonku Mzdové výkazy a dostanete se do seznamu měsíčních uzávěrek. Klikněte pravým tlačítkem myši do řádku, kde jsou spočítané mzdy a zobrazí se nabídka několika operací: Přepočítat uzávěrku Přepočítat pro zvýšenou sazbu soc. poj. (býv. malou organizaci) Zaúčtovat do deníku Vytvořit převodní příkazy pro všechny neuhrazené platby, firemní a zaměstnanců Výmaz záznamu Zobrazit evidenční stavy Zvolte Přepočítat uzávěrku. Mzdy se uzavřou a spočítají se veškeré platby (sociální, zdravotní, daň,...). V dialogu uložte změny. Jakmile budete mít spočítanou uzávěrku, (v kolonce Uzavřeno bude Ano) můžete přejít k zařazení plateb do příkazu k úhradě a tisku dalších výkazů.

311 311 c) Vytvoření Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách zpět 5c Klikněte na tlačítko Hlášení -> Měsíční výkazy -> Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách Zobrazí se dialog se seznamem vzorů hlášení. Vyberte přehled I/2011 a klikněte na tlačítko Přidat.

312 312 Zobrazí se dialog pro zadání období hlášení. Zadejte příslušný měsíc a potvrďte OK. Ihned se zobrazí již předvyplněný formulář Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK, aby se dostal do seznamu dokladů. Všimněte si, že se správně (na základě správného nastavení) doplnil Kód sazby 1 (základní sazba).

313 313 V seznamu pak přes tlačítko Elektronická podání můžete tento formulář odeslat elektronicky (samozřejmě jen pokud vlastníte licenci na program MRP - Manažer elektronických podání). Nebo pomocí tlačítka Výstupy můžete přejít k samotnému tisku formuláře na tiskárnu, popř. tlačítko Ukázka - výstup na obrazovku. zpět 5c

314 314 6C. Zaúčtování mezd do deníku zpět 6c Klikněte na ikonu Mzdové výkazy. Zobrazí se seznam spočítaných mezd, pravým tlačítkem myši klikněte do řádku spočítaných mezd v aktuálním měsíci a z nabídky vyberte Zaúčtovat do deníku. Ihned se zobrazí dialog se záznamy pro zaúčtování dle přednastavené šablony (v našem případě Ukázková účtovací šablona 1). V menu Zobrazit a Účtovat zvolte Jen součty. Pak klikněte na tlačítko Zaúčtovat do deníku.

315 315 Zorazí se dialog se zaúčtováním v deníku, zkontrolujte správnost a potvrďte OK. zpět 6c 3.00

316 316 Návod: Klikněte v tabulce na číslo stránky požadovaného účetního případu a ihned se na ni dostanete. Pro vrácení zpět do této tabulky klikněte na příslušné stránce na zpětné (červené) číslo př. zpět 1 zpět 2 Alternativní účetní případy Daňová evidence Číslo 1. Název Částka Str. č. Nastavení prvotních údajů daňová evidence a) Volba účtovací soustavy daňová evidence b) Identifikace firmy a nastavení bankovních účtů c) Nastavení programu Nastavení analytiky u pohybů Počáteční stavy bankovních účtů Komerční banka Česká spořitelna 4. Definice pokladen a jejich počátečních stavů 5. Pokladní kniha a) Přidání zápisu (paragon za nákup kancel. potřeb) b) Tisk pokladního dokladu c) Zrušení zápisu d) Oprava zápisu e) Kopie zápisu 6. Sdružený pokladní doklad 7. Pořízení majetku + evidence v knize majetku a) Přidání přijaté faktury č. FP00001 za nákup automobilu b) Zaevidování automobilu do knihy majetku c) Úhrada faktury a zaúčtování do evidence Vydaná objednávka a) Přidání objednávky 2009/001 b) Tisk objednávky Přijatá faktura s návazností na objednávku a) Přidání přijaté faktury č. FP00002 na základě objednávky (2009/001) b) Oprava částek ve faktuře ,50000, , ,300000,357000,- Vydaná zálohová předfaktura hrazená převodem z účtu a) Vystavení předfaktury za zhotovení nábytku b) Tisk předfaktury c) Úhrada předfaktury ,- bez DPH ,1463,- 345 Přijatá faktura + propojení na sklad a) Přidání přijaté faktury č. FP00003 za zboží s propojením na sklad b) Zaevidování příjmu zboží na sklad (vytvoření příjemky na sklad) Zálohová předfaktura za el.energii a) Evidence došlé předfaktury na úhradu zálohy za el. energii b) Úhrada předfaktury a zaúčtování do evidence c) Daňový doklad na zaplacenou zálohu d) Konečný daňový doklad s odečtem záloh a vyčíslením nedoplatku ,1300,- 3273,2750,

317 Číslo Název d) Vystavení daňového zaúčtování do evidence e) Tisk faktury dokladu č a Vydaná faktura uhrazená v hotovosti + výdej ze skladu a) Vystavení faktury č za prodej zboží b) Výdej zboží ze skladu a přenos do faktury c) Tisk faktury d) Úhrada vydané faktury v hotovosti Vydaná faktura s využitím předdefinovaných položek a) Vydaná faktura č za montáž nábytku b) Tisk faktury c) Úhrada faktury (BV09/005) Zahraniční faktura a) Vystavení faktury č do Evropské unie 100 EUR (1 EUR=28,50 Kč) b) Tisk zahraniční faktury c) Úhrada faktury s kurzovým rozdílem (1 EUR=26 Kč) d) Zaúčtování kurzového rozdílu Daňový dobropis a) Vystavení faktury č b) Úhrada faktury (BV09/006) c) Vystavení dobropisu d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování e) Úhrada potvrzeného dobropisu (BV09/007) Faktura s návazností na přijatou objednávku a) Vystavení objednávky 1009/001 b) Vystavení faktury s propojením na objednávky c) Úhrada faktury a zaúčtování do deníku Částka Str. č. 523,3273, ,- 595,595,- 2850,2600,250, ,833, ,-833,- 238,238, Příkaz k úhradě a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě varianta A varianta B b) Tisk platebního příkazu c) Homebanking Kniha majetku a) Zaevidování majetku do knihy majetku b) Montáž tažného zařízení u osobního automobilu Přijatá objednávka s návazností na sklad a rezervaci a) Vystavení objednávky s rezervací ve skladu b) Tisk objednávky c) Vystavení faktury s vykrytím objednávky a zároveň vyskladněním ze skladu Výpis z bankovního účtu a) Evidence bankovního výpisu č. BV09/009 b) Přidání položky bankovního výpisu c) Zaúčtování do deníku d) Oprava/zrušení položky bankovního výpisu , ,5000,

318 Číslo Název 318 Částka Str. č. (technické zhodnocení) c) Odpisy d) Výstupní sestavy Kniha jízd a) Zaevidování vozidla do knihy jízd b) Evidence řidičů c) Přidání jízdy d) Výstupní sestavy Roční převod a) Kopie firmy b) Roční převod zpět 2

319 319 Řešení účetních případů zpět 1 1. Nastavení prvotních údajů Daňová evidence a) Volba účtovací soustavy (účetnictví nebo daňová evidence) První spuštění systému MRP K/S Klikněte na ikonu MRP K/S a otevře se tabulka pro přihlášení s přístupovým heslem a jménem (standardně jméno: MRPDBA, heslo: mrpdba). Po správném zadání údajů, kladném potvrzení zda vytvořit databázi, se zobrazí tabulka pro zadání příznaku v jaké účtové soustavě budete účtovat (účetnictví nebo daňová evidence). Pak se již otevře příslušná databáze a vy můžete zadávat prvotní údaje (viz. bod b). Další spuštění Při dalším spuštění účetního systému MRP K/S a správném přihlášení se zobrazí tabulka Volba a definice firem, ze které vyberete firmu v níž chcete pracovat. Pro přidání nové firmy do tohoto seznamu stiskněte Přidat. Zobrazí se tabulka do níž zapište název firmy, účetní rok popř. propojení. Název firmy zadejte tak, jak si ho přejete mít v seznamu. Účetní rok - podle tohoto údaje bude možné firmy zobrazovat. Propojení zde zadejte číselný údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy. Takto propojené roky můžete pak v modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených roků) nebo v seznamu firem filtrovat pomocí tlačítka Zobrazení (např. všechny roky téže firmy označte 1).

320 320 b) Identifikace firmy a nastavení bankovních účtů zpět 1 Po spuštění účetního systému MRP K/S je třeba nejdříve nadefinovat iniciály firmy. Klikněte tedy na záložku Nastavení a zvolte Firma. Zobrazí se dialog, do něhož zapište identifikační údaje vaší firmy. Tyto údaje se používají ve všech výstupních sestavách, kde firma figuruje jako dodavatel nebo odběratel. Zadání: Novák Arnošt, Novodvorská 358, Zlín, tel , IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: KB Zlín /0100 (CZK), Česká spořitelna /0800 (CZK)

321 321 Bankovní účty Nastavení bankovních účtů proveďte kliknutím na tlačítko rozbalovacího menu. Zobrazí se seznam vašich bankovních účtů. Pro přidání nového stiskněte tlačítko Nový, zapište všechny potřebné údaje a potvrďte OK. Bankovní účet se automaticky dostane do seznamu účtů uživatele. Ze seznamu už jen vyberte účet, který se bude zobrazovat ve vašich výstupních sestavách (fakturách) a stiskněte Převzít.

322 322 c) Nastavení programu zpět 1 Účetní nastavení Klikněte na záložku Nastavení a zvolte Program, zde nastavte účetní období, v němž budete účtovat (fiskální daňový rok). Pokud v tomto účetním systému teprve začínáte pracovat a musíte zaevidovat neuhrazené pohledávky a závazky z minulého roku, klikněte na tlačítko Nastavení dílčích období.

323 323 Zobrazí se dialog pro vytvoření dílčích období. Pomocí tlačítka Nainstalovat zadáte podmínky pro vytvoření požadovaného období. Pokud nezadáte interval účetního období a budete zpracovávat data z minulého období, systém vás nepustí dále a bude upozorňovat, že účtujete do špatného období. Po zadání podmínek se zobrazí dialog s přehledem jednotlivých období i s příznakem otevření či uzavření období. Označte zda jste plátce DPH a nadefinujte zaokrouhlování. Nezapomeňte nastavit podmínky u zadávání cen s DPH při jejich přenosu mezi agendami.

324 324 Obecné ovládání zpět 1 Na této záložce si můžete nadefinovat další podmínky pro snadnější práci s tímto účetním systémem. Uživatel Do této sekce zapište iniciály uživatele, který se bude tisknout do výstupních sestav (např. údaj ve faktuře Vystavil ).

325 Nastavení analytiky u pohybů zpět 2 Zadání: Nadefinujte analytické kódy v evidenci příjmů a výdajů u provozních režií (kancelářské potřeby, PHM, nájemné, cestovné) a u plateb do fondů (sociální pojistné, zdravotní pojistné). Klikněte na záložku Nastavení Deník Pohyby a pomocí tlačítka + přidejte analytický zápis. Zapište číslo pohybu, jeho analytiku a název, pak potvrďte OK. Stejným způsobem přidejte všechny potřebné analytiky.

326 Počáteční stavy bankovních účtů zpět 3 Zadání: Nadefinujte počáteční stavy účtů KB ,- Kč, Česká spořitelna 50000,- Kč. Počáteční stavy bankovních účtů jste si mohli zadat už při přidávání jednotlivých bankovních účtů v identifikaci. Pokud jste tak neudělali, můžete je nadefinovat přímo v Evidenci příjmů a výdajů pomocí tlačítka Funkce Počáteční stavy bankovních účtů. Vyberte ze seznamu bankovní účet a klikněte na tlačítko Oprava. Zobrazí se dialog v němž do kolonky Počáteční stav napište konkrétní částku. I přesto, že v našem příkladu nevyužíváme střediska, je nutné zvolit 0 Výchozí středisko. Jinak je možné zadat počáteční stavy za jednotlivá střediska (viz. rozbalovací menu středisko). Globálně za celou firmu počáteční stavy zadat nelze automaticky se zjišťují jako součet počátečních stavů za všechna střediska.

327 Definice pokladen a jejich počátečních stavů zpět 4 Před započetím práce je třeba nadefinovat pokladny. Klikněte na ikonu Pokladna Funkce Číselník pokladem a tlačítkem + přidejte pokladnu. Zapište název pokladny (Pokladna korunová) a její počáteční stav Kč. Dále musíte nadefinovat číselné řady pro příjmové a výdajové doklady. Klikněte na tlačítko ručka a zobrazí se dialog pro úpravu číselných řad. Zapište prefix (neměnná část čísla dokladu) v našem případě (příjmové) PPD01 (výdajové) VPD01 a pořadové číslo ponechejte u příjmových i výdajových dokladů (bude se načítat od konce vzestupně). Pak klikněte na tlačítko Uložit a zápis se dostane do seznamu číselných řad pro tuto pokladnu. Stiskem tlačítka Přidat můžete nadefinovat ještě další číselné řady. Vyberte číselnou řadu, kterou chcete využít a potvrďte OK. V našem případě budeme využívat číselnou řadu s prefixem VPD01 (výdajové doklady) a PPD01 (příjmové doklady).

328 328 Při otevření pokladny se již zobrazí seznam pokladních dokladů. Nahoře ve stavovém řádku je zobrazena pokladna v níž se chystáte pracovat. Pokud chcete pracovat v jiné pokladně, klikněte v tomto řádku na tlačítko ručka, ze seznamu pokladen vyberte požadovanou a potvrďte OK. Pak již můžete přejít k přidávání zápisů.!!! Veškeré ostatní počáteční stavy potřebné pro výpočet ročních výkazů jsou zjišťovány z jednotlivých modulů (Majetek, Ostatní pohledávky, Ostatní závazky, Sklad atd.)!!!

329 Pokladní kniha zpět 5 a) Přidání pokladního zápisu Zadání: Paragon za nákup kancelářských potřeb, cena včetně DPH 840,- Kč. Zaplaceno v hotovosti firmě Papírnictví. Postup: Klikněte na ikonu Pokladna (v případě více pokladen, vyberte požadovanou ze seznamu) a přidejte zápis pomocí tlačítka Přidat výdaj. Zapište iniciály dodavatele (automaticky se zařadí do databáze), datum, typ DPH a pohyb č. 25 provozní režie (výběr pomocí tlačítka ručka), pak teprve můžete přejít k zadávání jednotlivých položek. Všimněte si, že číslo dokladu se označilo automaticky na základě námi definovaných číselných řad (viz. bod 3 - Definice pokladen a jejich počátečních stavů). Vzhledem k tomu, že na paragonu je jen částka s DPH, zatlačte tlačítko Zadávání cen s DPH. Do kolonky Cena MJ zadejte celkovou částku paragonu 840,- Kč a do DPH 19%. Systém si automaticky tuto částku rozpočítá na základ a DPH. Zkontrolujte, zda máte správně nastaveno zaúčtování do deníku ( Zaúčtovat do deníku).

330 330 Pokud nesouhlasí částky vypočítané tímto účetním systémem s paragonem, opravte je na záložce Celkové částky. Označte Zakázat automatický přepočet celkových částek podle položek dokladu a opravte částku Ctrl+Enter dle údajů na dokladu. Pak potvrďte OK. Automaticky se zobrazí dialog se zaúčtováním do evidence příjmů a výdajů. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK.

331 331 b) Tisk pokladního dokladu zpět 5 Jestliže jste potvrdili zaúčtování, ihned se zobrazí hlášení, zda chcete vytisknout pokladní doklad. Po kladném potvrzení se zobrazí dialog s možnostmi výstupu. V předloze výstupní sestavy zvolte Příjmový pokladní doklad a klikněte na Ukázka (výstup na monitor) nebo Tisk (výstup na tiskárnu). c) Zrušení pokladního zápisu V seznamu pokladních zápisů klikněte na doklad, který chcete zrušit a stiskněte Ctrl+Del. Zobrazí se oznámení, že může vzniknout v číslování zápisů mezera, zda chcete opravdu smazat. Potvrďte Ano a požadovaný doklad bude z pokladny i z evidence příjmů a výdajů smazán.

332 332 d) Oprava pokladního zápisu zpět 5 Jestliže potřebujete v dokladu cokoli opravit, dvakrát na něj klikněte a můžete provést potřebnou úpravu. e) Kopie pokladního zápisu V seznamu pokladních dokladů si najeďte na řádek, který chcete kopírovat a klikněte na tlačítko Funkce - Kopie zápisu (nebo stiskem Ctrl+K). Ihned se zobrazí kopie původního dokladu s novým číslem dokladu. Upravte dle nových požadavků a potvrďte OK.

333 Sdružený pokladní doklad zpět 6 a) Přidání sdruženého pokladního dokladu Zadání: Zaměstnanec přinesl paragony za nákup PHM ve výši 1000,- Kč, další paragon za nákup kancelářských potřeb ve výši 320,- Kč, a drobného materiálu ve výši 150,- Kč. Zaúčtujte paragony do pokladny s použitím sdruženého pokladního dokladu. Klikněte v pokladně na tlačítko Přidat výdaj a zobrazí se dialog pro přidání výdajového pokladního dokladu. Číslo dokladu se načte na základě předem nadefinované číselné řady. Pro využití sdruženého pokladního dokladu klikněte na tlačítko Sdružený pokladní doklad. Ihned se za běžné číslo dokladu zobrazí další desetinné místo s pořadovým číslem sdruženého pokladního dokladu. Dále doklad vyplňte běžným způsobem. Pak potvrďte OK.

334 Zobrazí se již předvyplněný dialog pro zaúčtování do evidence příjmů a výdajů. popřípadě upravte dle potřeby a potvrďte OK. 334 Zkontrolujte jej Nyní můžete přistoupit k zadání dalšího sdruženého dokladu. Opět klikněte na tlačítko Přidat výdaj a zobrazí se hlášení, zda chcete přiřadit nově přidávaný doklad k předchozímu sdruženému dokladu.

335 335 Potvďte Ano a ihned se zobrazí dialog pro zadání dalšího dokladu i se správným pořadovým číslem sdruženého dokladu. Doklad vyplňte běžným způsobem a zaúčtujte do deníku. Tímto způsobem můžete přidat další sdružené pokladní doklady.

336 336 b) Tisk sdruženého pokladního dokladu zpět 6 Klikněte na tlačítko Výstupy a z nabídky výstupních sestav vyberte Sdružený výdajový doklad, pak potvrďte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor). Ukázka tisku sdruženého pokladního dokladu

337 Pořízení majetku + evidence v knize majetku zpět 7 Zadání: Přijatá faktura č. 585 od firmy ABC, Novák Jan, Jarní 325, Mariánské Lázně, IČ: , DIČ: za nákup automobilu. Cena ,- Kč bez DPH, 57000,- Kč DPH, splatnost 14 dní. Zaevidujte automobil i do knihy majetku, odepisován bude rovnoměrně. Postup: a) Evidence přijaté faktury b) Evidence majetku v knize majetku c) Úhrada faktury a) Zaevidování faktury za nákup majetku do seznamu faktur Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně klávesa Insert (přidání nové adresy), přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 71 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH) a také Pohyb 31 pro správné zaúčtování do Evidence příjmů a výdajů. Nyní vyplňte text faktury, počet MJ, cenu a DPH (viz. obrázek). Správně vyplněnou fakturu potvrďte tlačítkem OK a systém MRP K/S vás automaticky přepne do evidence příjmů a výdajů.

338 338 b) Zaevidování majetku do knihy majetku zpět 7 Nyní musíte zaevidovat automobil do knihy majetku. Klikněte na ikonu Majetek a stiskem tlačítka Insert přidejte kartu majetku. Při prvním zápisu se zobrazí dialog pro nadefinování číselné řady. Zapište prefix i pořadové číslo a potvrďte OK. Takto označená číselná řada se automaticky zařadí do seznamu číselných řad. Jestliže jste nadefinovali a vybrali číselnou řadu, můžete pokračovat ve vyplňování dalších potřebných údajů do karty majetku. Pak potvrďte OK. Nyní je majetek zaevidován v knize majetku a zůstatková cena se automaticky aktualizuje po ročním převodu.

339 339 Daňové odpisy Zde zadejte způsob daňového odpisování předmětu. Zvolíte-li Nezadáno, systém nebude odpisy předmětu počítat. U rovnoměrných nebo zrychlených odpisů je potřeba vybrat odpisovou skupinu a zvýšení odpisu v prvním roce. Odpisování ze vstupní ceny odepíše v každém roce zadané procento vstupní ceny (tj. hodnoty v poli Počáteční daňová zůstatková cena). Časové odpisy odpovídají rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců. Pokud dojde v průběhu odpisování podle časových odpisů k technickému zhodnocení a zbývající počet měsíců je menší než hodnota zadaná v poli Po technickém zhodnocení minimálně měsíců, je zbývající počet měsíců navýšen na tuto hodnotu. Účetní odpisy Zde zadejte způsob účetního odpisování předmětu. Je-li zaškrtnuto pole Počítat dle daňových odpisů, budou účetní odpisy počítány shodně s daňovými. Pole Přerušovat také účetní odpisy pak určuje, zda zadaná přerušení odpisů mají kromě daňových odpisů v daném roce přerušit také výpočet účetních odpisů. Pokud pole Počítat dle daňových odpisů zaškrtnuto není, budou se účetní odpisy počítat nezávisle na daňových, a to algoritmem rovnoměrných měsíčních odpisů po zadaný počet měsíců. Technická zhodnocení Zde se evidují všechna technická zhodnocení v průběhu odpisování. Technická zhodnocení bere účetní systém v úvahu při výpočtu odpisů, a to počínaje měsícem zadaného data technického zhodnocení. Mějte na paměti, že datum začátku odpisování ze zvýšené vstupní ceny se řídí legislativními předpisy a nemusí vždy odpovídat datu dokončení technického zhodnocení. Přerušení odpisů Pro zavedení přerušení odpisů uveďte rok přerušení a poznámku o důvodu přerušení. Přerušení je zohledněno při následném výpočtu daňových odpisů, případně (podle nastavení na kartě majetku) i účetních odpisů.

340 340 c) Úhrada faktury a zaúčtování do evidence příjmů a výdajů zpět 7 Zadání: poštou jsme obdrželi výpis z bankovního účtu č. BV09/001, proveďte úhradu faktury a její zaúčtování do evidence příjmů a výdajů. Po obdržení bankovního výpisu klikněte na tlačítko Bankovní výpisy. Dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Vypište všechny potřebné údaje (číslo výpisu, datum, účet, ) a potvrďte OK. Ihned se zobrazí hlášení, že není zadaná žádná položka výpisu. Zda chcete uložit opravdu jen záhlaví výpisu. Potvrďte Ano, tím se hlavička výpisu zařadí do seznamu bankovních výpisů a pak teprve můžete přejít k přidávání jednotlivých položek bankovního výpisu.

341 341 Takto jste založili hlavičku nového bankovního výpisu a nyní je třeba doplnit jednotlivé položky. Klikněte tedy na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací: Úhrada faktury vydané Úhrada faktury přijaté Úhrada ostatní pohledávky Úhrada ostatního závazku Ostatní, zařadit do deníku Zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu, popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání. Ze seznamu vyberte fakturu a potvrďte OK. Zobrazí se již částečně vyplněný dialog pro úhradu faktury. Zkontrolujte údaje i zda máte správně zadaný příznak zaúčtování Zařadit úhradu do deníku. Pak potvrďte OK. Potvrzením OK se dostanete na dialog pro zaúčtování do evidence příjmů a výdajů.

342 342 V deníku se automaticky zobrazí již předvyplněná tabulka pro zaúčtování i s přednastaveným pohybem zápisu. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK. Tímto jste zaevidovali úhradu přijaté faktury do deníku. Pokud využíváte Homebanking a naimportovali jste si bankovní výpis z elektronického bankovnictví, zobrazí se v seznamu bankovních výpisů i s jeho položkami. Další postup úhrady a zaúčtování faktury by byl shodný s tímto postupem.

343 Vydaná objednávka zpět 8 Zadání: U firmy Papírnictví si objednáváme 100 balení Xero papíru za cenu 75,-/bal. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Číslo obj. 2009/001. Postup: a) Přidání objednávky do seznamu b) Tisk objednávky a) Přidání vydané objednávky a úprava číselné řady Klikněte na ikonu Vydané objednávky (nebo nahoře záložka Pomocné knihy Vydané objednávky) a dostanete se do seznamu vydaných objednávek. Pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte objednávku. Při prvotním zadání objednávky se nejdříve zobrazí tabulka pro úpravu číselných řad objednávek. Vyplňte údaje dle zadání (prefix 2009/, číslo 000) a stiskněte OK. Pokud jste číselnou řadu zadali špatně, pomocí tlačítka F4 můžete znovu číselnou řadu upravit. Po potvrzení OK se dostanete do přidání objednávky. Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu (pokud ještě není v adresáři, přidejte novou - Insert) a zvolte Převzít, tím se dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné objednávky. Vyplňte text, cenu,... a potvrďte OK.

344 344 b) Tisk objednávky zpět 8 Vaše objednávka se dostane do seznamu vydaných objednávek. V kolonce stav bude Nevyřízeno. Nyní je třeba objednávku vytisknout. Klikněte tedy na tlačítko Výstupy a zvolte výstupní sestavu Objednávka. Pak potvrďte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

345 Přijatá faktura s návazností na objednávku zpět 9 Zadání: Firma Papírnictví přivezla na základě naší objednávky č. 2009/001 Xero papír. Celkem 100 balení za cenu 75,-/bal. Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH, variabilní symbol Faktura bude zaplacena převodem z účtu. Postup: a) Evidence přijaté faktury na základě objednávky b) Oprava částek ve faktuře a) Přidání přijaté faktury na základě objednávky Klikněte na tlačítko FP (faktury přijaté), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 71 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH) a také Pohyb 25 pro správné zaúčtování do Evidence příjmů a výdajů.. Vzhledem k tomu, že tuto fakturu zapisujeme na základě vydané objednávky, klikněte na tlačítko Objednávky a zobrazí se seznam objednávek pro tuto firmu. V kolonce Vykrýt je počet objednaných kusů. Do kolonky Převzít MJ zapište počet, který je skutečně ve faktuře a potvrďte OK.

346 346 Text, číslo a datum objednávky se automaticky přenesl do faktury. Předpokládaná cena za 1 balení Xero papíru byla 75,- Kč. Na přijaté faktuře je však cena 77,- Kč za jedno balení. Klikněte tedy do kolonky Cena MJ a přepište cenu na 77,- Kč, následně se přepočítá i DPH. b) Oprava částek ve faktuře Pokud je v přijaté faktuře jiné zaokrouhlování než jaké vám spočítal program, klikněte na záložku Celkové částky (viz. předchozí obrázek). Nejdříve musíte označit Zakázat automatický přepočet celkových částek faktury podle položek faktury (Ctrl+A). A pak pomocí kláves Ctrl+Enter provést opravu konkrétních částek, přesně podle přijaté faktury. Pak teprve potvrďte OK a můžete přejít k dokončení faktury. Potvrzením celkové faktury OK jste ji zanesli do seznamu faktur přijatých.

347 Přijatá faktura + propojení na sklad zpět 10 Zadání: Firma Alfa Teplice přivezla 10 ks židlí cena za 1 ks 850,- Kč, 2 ks stolů cena za 1 ks 1200,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH, úhrada převodem z účtu, variabilní symbol Postup: a) Přidání faktury do seznamu přijatých faktur b) Zaevidování příjmu na sklad a) Přidání přijaté faktury do seznamu faktur Klikněte na ikonu FP a dostanete se do seznamu přijatých faktur. Standardním způsobem přidejte fakturu (+, tlačítko Přidat fakturu, Insert). Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu a zvolte Převzít, tím se dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné faktury. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte příslušné číslo faktury, vyplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ). přičemž nezapomeňte na typ DPH 71 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH) a také Pohyb 22 pro správné zaúčtování do Evidence příjmů a výdajů.. Položky faktury pokud je nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište standardně dle přijatého dokladu. To znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami. Pokud však zboží evidujete ve skladu, pak nevypisujte žádný text do faktury, ale stiskněte tlačítko Sklad a zvolte požadovaný úkon (v našem případě Nový skladový pohyb) a dostanete se do skladu na vystavení příjemky.

348 348 b) Zaevidování příjmu zboží na sklad zpět 10 Pokud ve skladu zatím nemáte nadefinované číselné řady, pak při využití propojení z faktury do skladu je musíte nadefinovat. Systém vám ihned nabídne dialog s úpravou číselných řad. V našem případě jsme nadefinovali číselnou řadu P09/0000. Po kladném potvrzení se zobrazí dialog pro přidání pohybu (příjemka). V příjemce zadejte druh pohybu (viz. rozbalovací menu) a vyplňte všechny potřebné údaje. Pak můžete přejít k zadávání jednotlivých položek. V položce číslo karty stiskněte klávesu F4, přičemž se rozbalí seznam skladních karet, kde si můžete jednotlivé karty vybírat nebo pomocí klávesy + přidávat nové (pokud přijímáte zboží, které ještě nemá skladní kartu).

349 349 Tlačítkem Převzít dosadíte vybranou položku do příjemky. V příjemce dopište počet přijímaných kusů a cenu. Stejným způsobem můžete zapsat i další skladové položky.

350 350 Jakmile jsou v příjemce všechny položky vyplněny, potvrďte pohyb tlačítkem OK. Ihned se dostanete do faktury i s vyplněnými položkami (na základě skladové příjemky). Pokud již do faktury nepotřebujete nic doplnit, potvrďte OK a doklad se dostane do seznamu faktur.

351 Zálohová předfaktura za el. energii zpět 11 Zadání: Od firmy Energie jsme obdrželi předfakturu na zaplacení zálohy za el. energii ve výši 1190,Kč včetně DPH, variabil. symbol Tuto zálohovou předfakturu jsme částečně uhradili částkou 500,- Kč včetně DPH. Pak jsme na tuto platbu obdrželi daňový doklad (fakturu) variabil. symbol A na konci splátkového období jsme obdrželi konečný daňový doklad (fakturu) s odpočtem zálohy, variabil. symbol Postup: a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury) b) Úhrada předfaktury a zaúčtování do evidence c) Daňový doklad na zaplacenou zálohu d) Konečný daňový doklad s vyčíslením nedoplatku a) Evidence zálohového dokladu (předfaktury) Stiskem tlačítka FP se dostanete do seznamu přijatých faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu přidejte předfakturu (zálohový doklad). Standardním způsobem vyplňte všechny potřebné údaje (IČO, adresu, symboly, datum ). Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), pak zvolte příslušnou číselnou řadu pro předfaktury. V seznamu faktur pak tato předfaktura bude označena číslem s písmenem X (předfaktura). Typ DPH vyberte 39 (neovlivňující DPH). A zatlačte tlačítko Zadávání cen s DPH. Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...) Po zapsání všech údajů klikněte na tlačítko OK a předfaktura přijatých. Úhradu proúčtujete jakmile obdržíte výpis z banky. se dostane do seznamu Faktur

352 352 b) Úhrada předfaktury a zaúčtování do deníku zpět 11 Obdrželi jsme výpis z banky BV09/002, v němž je úhrada naší předfaktury. Nyní musíme o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Pokud výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury přijaté, zadejte číslo dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK. Vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu systém MRP K/S vám automaticky nabídne několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Uhradit předfakturu.

353 353 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje, opravte částku na 500,Kč, označte příznak Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK. V deníku se automaticky zobrazí již předvyplněný dialog se zaúčtováním. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK. Tímto je platba zaevidovaná v evidenci příjmů a výdajů.

354 354 c) Daňový doklad (faktura) na zaplacenou zálohu zpět 11 Nyní jste obdrželi daňový doklad na zaplacenou zálohu za elektrickou energii ve výši 500,- Kč včetně DPH, variabil. symbol Tento daňový doklad musíte zanést do evidence přijatých faktur. Klikněte na tlačítko FP a dostanete se do seznamu přijatých faktur. Najeďte na původní předfakturu k této záloze (viz. č. Prof00001, variabil. symbol 6465) a klikněte na Uhradit Banka. Ihned se zobrazí dialog s několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Daňový doklad z již existující úhrady (zálohový daňový doklad). Zobrazí se dialog pro zadání konkrétní částky daňového dokladu. Zapište (dle zadání příkladu) částku 500,- Kč a potvrďte OK.

355 355 Automaticky se dostanete do seznamu úhrad této předfaktury. Vyberte požadovanou úhradu a klikněte na tlačítko Převzít. Zobrazí se dialog s přidáním nové přijaté faktury, která je již předvyplněná (na základě původní předfaktury). Zkontrolujte údaje, doplňte variabilní symbol a zapište do textu správné procento DPH (částka se ihned rozpočítá na základ a DPH). Pak stiskněte OK. Všimněte si, že se správně nastavil typ DPH 71.

356 356 Zobrazí se hláška o stavu předfaktury a dotaz na přeúčtování úhrady. Po kladném potvrzení vás systém informuje o automatickém přeúčtování záloh. Informaci potvrďte OK a najeďte do hlavní knihy evidence příjmů a výdajů a zkontolujte popř. přeúčtujte automaticky vytvořené zápisy. Další splátku předfaktury a následně i zaúčtování daňového dokladu provedete stejným způsobem.

357 357 d) Konečný daňový doklad s odečtem záloh a vyčíslením nedoplatku zpět 11 Obdrželi jsme konečný daňový doklad (variabil. symbol 09/5490) za spotřebu el. energie ve výši celkem 1100,- Kč včetně DPH, mínus zaplacená záloha 1190,- Kč včetně DPH. Klikněte na tlačítko Faktury přijaté a dostanete se do seznamu přijatých faktur, najděte původní předfakturu k této záloze (viz. č. Prof00001, variabil. symbol 6465) a klikněte na Uhradit Banka. Ihned se zobrazí dialog s několika způsoby úhrady předfaktury. Vyberte Označit předfakturu za uhrazenou a vytvořit daňový doklad (konečný daňový doklad).

358 358 Automaticky se vytvoří nový daňový doklad (faktura) již předvyplněný na základě původní předfaktury. Zkontrolujte a dopište všechny údaje dle přijatého dokladu (jako byste zapisovali novou fakturu). Do kolonky Cena MJ zapište celkovou částku faktury 1300,- Kč, sazbu DPH 19% a systém cenu rozpočítá na základ a DPH. Všimněte si totiž, že tlačítko Zadávání cen s DPH zůstalo na základě předchozích svázaných dokladů zatlačeno a také se správně nastavil typ DPH 71. Jestliže jsou všechny údaje doplněny správně, klikněte na tlačítko Odpočet záloh. Automaticky se do faktury doplní přehled jednotlivých zálohových daň. dokladů. Vzhledem k tomu, že nám vznikl nedoplatek, zůstane faktura částečně nezaplacena. Po úhradě a zúčtování nedoplatku budou zápisy v evidenci příjmů a výdajů vypadat takto:

359 Vydaná zálohová předfaktura uhrazená převodem z účtu zpět 12 Zadání: Firma Papírnictví si u nás objednala zhotovení prodejního regálu. Cena 2750,- bez 19% DPH. Faktura bude zaplacena převodem z účtu. Postup: a) Vystavení vydané předfaktury b) Tisk předfaktury c) Úhrada předfaktury d) Vystavení daňového dokladu a zaúčtování v deníku a) Vystavení vydané předfaktury Klikněte na tlačítko FV a dostanete se do seznamu vydaných faktur. Tlačítkem Přidat předfakturu přidejte doklad. Zobrazí se formulář faktury, který je třeba vyplnit. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak musíte doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu předfaktury. Přičemž číslo další předfaktury se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum a také pohyb pro správné zaúčtování do evidence příjmů a výdajů). Pak již můžete přejít k zadávání položek faktury (text, počet MJ, cena, DPH,...).

360 360 b) Tisk předfaktury zpět 12 Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se program automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete předfakturu vytisknout, potvrďte dotaz (Ano/Ne) a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor). Doplňující text V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu. Potvrďte OK a zobrazí se (vytiskne) požadovaný doklad (předfaktura).

361 361 c) Úhrada předfaktury zpět 12 Obdrželi jsme výpis z banky BV09/004, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Jestliže výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací, dle příkladu zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte variabil. symbol dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK. Vzhledem k tomu, že se jedná o předfakturu, program vám automaticky nabídne několik způsobů úhrady předfaktury. Dle zadaného příkladu vyberte Označit předfakturu za uhrazenou a vytvořit daň. doklad (konečný daňový doklad). Ihned se zobrazí nový již předvyplněný daňový doklad.

362 362 d) Vystavení faktury a zaúčtování do evidence zpět 12 Na základě úhrady předfaktury se vytvořil nový daňový doklad. Zkontrolujte údaje a nastavte typ DPH 41. Fakturu potvrďte OK a ihned se zobrazí dialog pro úhradu. Dialog pro úhradu se zobrazí již vyplněný. Zkontrolujte zadané údaje a také příznak Zařadit úhradu do deníku a potvrďte OK.

363 363 V deníku se zobrazí tabulka se zaúčtováním. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK. Pak můžete přejít k tisku faktury. e) Tisk faktury (daňového dokladu) zpět 12 Klikněte na tlačítko Výstupy a zobrazí se seznam výstupních sestav. Vyberte výstupní sestavu Faktura a v předloze výstupní sestavy (viz. rozbalovací menu) zvolte Faktura s odpočtem zálohy. Pro přímý tisk na tiskárnu klikněte na tlačítko Tisk, jestliže si chcete fakturu před tiskem prohlédnout, zvolte Ukázka.

364 Vydaná faktura uhrazená v hotovosti + výdej ze skladu zpět 13 Zadání: Pan Koudelka si u nás koupil 2 ks židle, cena za 1 ks 935,- Kč, a 1 stůl cena 1320,- Kč, zboží zaplatil v hotovosti. Postup: a) Vystavení faktury vydané b) Evidence skladového výdeje c) Tisk faktury d) Úhrada faktury v hotovosti a) Vystavení faktury vydané Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak musíte doplnit celou adresu ručně (viz. klávesa Insert přidání adresy), přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo další faktury se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, číslo pohybu pro správné zaúčtování do evidence, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Jednotlivé položky do faktury nezapisujte, protože je budete vyskladňovat ze skladu.

365 365 b) Výdej zboží ze skladu a přenos do faktury zpět 13 Vzhledem k tomu, že zboží je evidováno ve skladu, musíte ho nejdříve vyskladnit. Položky faktury tedy nebudete vypisovat ručně, ale kliknete na tlačítko Sklad a zobrazí se nabídka operací: Nový skladový pohyb Výběr pohybu Nový skladový pohyb bez vazby na sklad Výběr pohybu bez vazby na sklad Oprava skladového pohybu Zvolte Nový skladový pohyb a tím se dostanete do skladu na vystavení výdejky. Pokud máte nadefinováno více podskladů, účetní systém MRP K/S vám automaticky nabídne seznam skladů pro výběr.

366 366 Ve výdejce vyplňte všechny potřebné údaje. Pokud využíváte číselné řady pak kliknutím na tlačítko ručka vyberte číselnou řadu pro tento výdej (číslo se automaticky načítá vzestupně). Pak je nutné vyplnit druh skladového výdeje, opět kliknutím na tlačítko ručka vyberte příslušný druh výdeje. Tento výběr je důležitý, protože určuje za jakou cenu (s jakou marží) se bude zboží ze skladu vydávat. Pak můžete přejít k zadávání jednotlivých položek výdejky. Zboží zadejte pomocí čísla, názvu nebo kódu skladní karty. Po zadání tohoto údaje se zobrazí příslušná položka se zbožím a prodejní cenou, v níž jen upravíte počet vydávaných kusů (popř. výši slevy).

367 367 Pokud máte ve výdejce všechny položky vyplněny, potvrďte pohyb tlačítkem OK a dostanete se zpět do faktury i s vyplněnými položkami (na základě výdejky). Jestliže potřebujete vydat další položky faktury, avšak z jiného skladu, postupujte stejným způsobem (Nový skladový pohyb výběr skladu výdejka). Pokud však do faktury nepotřebujete přidat další položky, potvrďte ji stiskem OK. Systém vám ihned nabídne tisk faktury.

368 368 c) Tisk faktury zpět 13 Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém MRP K/S automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout fakturu, potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor), vyberte doplňující text pro tisk dokladu a potvrďte OK. Vytiskne se požadovaná faktura. Doplňující text V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu.

369 369 d) Úhrada vydané faktury v hotovosti zpět 13 Po vytištění faktury jste se znovu ocitli v seznamu vydaných faktur. Dle zadání má být faktura uhrazena v hotovosti, najděte ji v seznamu a klikněte na tlačítko uhradit Pokladna. Zobrazí se hledání dokladu dle variabilního symbolu (pokud v seznamu faktur kurzorem stojíte na této faktuře, pak se variabilní symbol objeví automaticky). Potvrďte OK a dostanete se na dialog úhrady dokladu. Horní část obsahuje informace o dokladu. Zápisem do editačních řádků upřesníte podmínky úhrady (datum, částka,...). Tuto úhradu musíte proúčtovat do deníku a do pokladny, proto zkontrolujte, zda máte správně zadaný příznak Zařadit úhradu do deníku, pokladny a nezapomeňte vybrat pokladnu. Pak potvrďte OK.

370 370 Ihned se zobrazí příjmový pokladní doklad. Všimněte si, že se automaticky doplnil typ DPH 19! Zkontrolujte údaje a potvrďte OK. Po vytištění pokladního dokladu se zobrazí tabulka pro zaúčtování úhrady do deníku.

371 Vydaná faktura s využitím předdefinovaných položek zpět 14 Zadání: Panu Koudelkovi jsme vyfakturovali montáž sestavy nábytku. Cena 500,- Kč bez DPH. Faktura bude uhrazena převodem z bankovního účtu. Postup: a) Vystavení faktury s využitím předdefinovaných položek b) Tisk faktury c) Úhrada faktury a) Vystavení faktury s využitím předdefinovaných položek Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak musíte doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Položky faktury pokud je nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište standardním způsobem nebo můžete využít tzv. předdefinovaných položek. Předdefinované položky Slouží k usnadnění zápisu opakujících se položek faktur a objednávek. Vyvoláte je v textu faktury pomocí klávesy F4 nebo Ctrl+R. Novou položku přidáte stiskem klávesy Insert. Číslo zadáte stejné pro skupinu položek, které si přejete dosazovat společně. Při tom je rozhodující celá část čísla. Zadáním desetinné části (max. 3 desetinná místa) můžete ovlivnit pořadí položek. Nepotřebnou položku odstraníte stiskem Ctrl+Delete.

372 372 Označte položku pro výběr a zvolte Převzít. Předdefinovaná položka se automaticky dosadí do faktury, kde ji ještě můžete upravit dle vlastních potřeb (př. počet kusů,...). Do faktury byste mohli doplnit ještě další položky, popř. se můžete tak jako v přechozím bodě propojit do skladu a provést skladový výdej. V našem případě však již nebudeme doplňovat další položky do faktury, proto doklad potvrďte OK.

373 373 b) Tisk faktury zpět 14 Po ukončení zápisů do faktury a potvrzení OK se systém MRP K/S automaticky dotáže na tisk. Pokud chcete tisknout fakturu, potvrďte Ano a dostanete se do výstupů, kde si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor), vyberte doplňující text pro tisk dokladu a potvrďte OK. Vytiskne se požadovaná faktura. Doplňující text V této tabulce je seznam doplňkových textů pro faktury, předfaktury a objednávky. Do editačního řádku Vystavil se přenese údaj z nastavení Uživatel. Pokud chcete přidat doplňkový text, stiskněte klávesu Insert a zadejte číslo v rozsahu od 1 do 99. Text může být teoreticky libovolně dlouhý. Pokud byla ve faktuře (objednávce) zadána Poznámka, můžete ji použít pro tisk místo doplňujícího textu, tak že se přepnete na záložku Poznámka z dokladu.

374 374 c) Úhrada vydané faktury a zaúčtování do deníku zpět 14 Obdrželi jste výpis z banky BV05/009, nyní musíte o této úhradě účtovat. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do jejich seznamu. Pokud bankovní výpis ještě není v evidenci, klikněte na dialogové tlačítko + a přidejte hlavičku nového bankovního výpisu. Jestliže výpis existuje, vyhledejte ho v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací z níž vyberte Úhrada faktury vydané, zadejte variabilní symbol dokladu (popř. klikněte na vedlejší tlačítko pro zobrazení seznamu a jeho následné vyhledání) a potvrďte OK.

375 375 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Horní část obsahuje informace o dokladu. Zápisem do editačních řádků upřesníte podmínky úhrady (datum, částka,...). Tuto úhradu musíte proúčtovat do deníku, proto zkontrolujte, zda máte správně zadaný příznak Zařadit úhradu do deníku. Zkontrolujte vyplněné údaje a potvrďte OK. V deníku se zobrazí tabulka se zaúčtováním. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK.

376 Zahraniční faktura zpět 15 Zadání: Slovenská firma Norpal si u nás objednala zboží v hodnotě 100 EUR. Vystavili jsme jim na toto zboží fakturu s kurzem pro tento den 1 EUR = 28,50 Kč. Postup: a) Vystavení daňového dokladu b) Tisk zahraniční faktury c) Úhrada zahraniční faktury s kurzovým rozdílem d) Proúčtování kurzového rozdílu a) Vystavení daňového dokladu (zahraniční faktury) Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na pohyb 1 a na typ DPH 43 (Dodání zboží do jiného členského státu) podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH. Ještě musíte vyplnit kolonku Měna a Kurz a pak můžete přejít k zadávání jednotlivých položek faktury. Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a vyúčtujete do účetního deníku. Jestliže zboží evidujete ve skladu, pak stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na vystavení výdejky. Potvrzením OK se dostanete na tisk faktury.

377 377 b) Tisk zahraniční faktury zpět 15 Po kladném potvrzení dotazu na tisk se dostanete do výstupních sestav faktur. Ve výstupní sestavě zvolte Faktura a v Předloze výstupních sestav Faktura zahraniční. Samotný tisk provedete kliknutím na tlačítko Ukázka (výstup na monitor) nebo Tisk (výstup na tiskárnu). c) Úhrada zahraniční faktury zpět 15 Na základě bankovního výpisu BV09/006 proúčtujte úhradu této faktury. Kurz pro tento den je 1 EUR=26 Kč. Na základě výpisu z bankovního účtu proveďte úhradu této faktury. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu a potvrďte OK. Nyní můžete přejít k zadávání jednotlivých položek tohoto výpisu. Stiskněte tlačítko Přidat položku. Ze zobrazené nabídky operací, zvolte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. vyberte ze seznamu) a potvrďte OK.

378 378 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Při úhradě faktury je však jiný kurz EUR, proto musíte kliknout na tlačítko ručka (u měny a kurzu). Zobrazí se tabulka, do které zapište platný kurz a klikněte na tlačítko Přepočítej do CZK. Částka k úhradě se přepočítá podle aktuálního kurzu. Pak potvrďte OK.

379 379 Po potvrzení se zobrazí již předvyplněný dialog pro zaúčtování do deníku. Uvedené údaje zkontrolujte, popř. opravte a potvrďte OK. d) Proúčtování kurzového rozdílu zpět 15 Nyní je třeba ještě proúčtovat kurzový rozdíl. Najeďte si do seznamu vydaných faktur a vyhledejte příslušnou fakturu, stiskněte tlačítko Uhradit Kurzový rozdíl.

380 380 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu, který potvrďte OK. Program automaticky nabídne částku 250,- Kč. Potvrďte OK. A ihned se nabídne zaúčtování kurzového rozdílu k tomuto dokladu. Nyní máte zahraniční fakturu kompletně zaúčtovanou.

381 Daňový dobropis zpět 16 Zadání: Firma Alfa si u nás objednala Komodu základ 700,- Kč, DPH 19%, celkem 833,- Kč. Zboží jsme vyexpedovali a vystavili řádný daňový doklad. Z důvodu oprávněné reklamace však musíme na tuto fakturu vystavit dobropis. Postup: a) Vystavení daňového dokladu (faktury) a zaúčtování v deníku b) Úhrada faktury c) Vystavení dobropisu d) Potvrzení dobropisu a zaúčtování do deníku e) Úhrada dobropisu a) Vystavení faktury a zaúčtování v deníku Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku), podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH. Pokud položky faktury nepotřebujete evidovat ve skladu, zapište je standardním způsobem. To znamená, vypište celou fakturu i s texty a částkami a vyúčtujete do účetního deníku. Jestliže zboží evidujete ve skladu, pak stiskem tlačítka Sklad zvolte požadovaný úkon a dostanete se do skladu na vystavení výdejky. Po vypsání všech údajů potvrďte OK a můžete přejít k tisku faktury (viz. Výstupy Faktura - Tisk).

382 382 b) Úhrada faktury zpět 16 Na bankovním výpise BV09/006 je úhrada tohoto dokladu. Klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Protože tento bankovní výpis je již zaevidován, vyhledejte jej v seznamu a klikněte na tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací z níž vyberte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. vyberte ze seznamu) a potvrďte OK.

383 383 Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK. Ihned se zobrazí již předvyplněný dialog se zaúčtováním do deníku. Údaje zkontrolujte a potvrďte OK.

384 384 c) Vystavení dobropisu zpět 16 Z důvodu oprávněné reklamace musíme vystavit na tuto fakturu dobropis. Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané) a zobrazí se seznam faktur. Vyhledejte fakturu, na kterou chcete vystavit dobropis, klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Dobropis. Účetní systém MRP K/S se automaticky zeptá, zda chcete do nového dokladu přenést položky ze zdrojové faktury. Potvrďte Ano a ihned se vytvoří nová faktura se zápornými částkami (dobropis), která převzala veškerá data ze zdrojové faktury. Potvrďte OK a vytiskněte.

385 385 d) Potvrzení dobropisu zpět 16 Obdrželi jsme potvrzený dobropis. Najděte tedy v seznamu vydaných faktur příslušnou dobropisovou fakturu a proveďte její opravu. V kolonce Typ dokladu změňte symbol na daňový dobropis potvrzený (D), opravte datum daňové povinnosti dle data na potvrzeném dobropise (aby se to správně načetlo do DPH) a potvrďte OK.

386 386 e) Úhrada potvrzeného dobropisu a zaúčtování do deníku zpět 16 Obdrželi jsme bankovní výpis BV09/007 v němž je zaplacený dobropis. Klikněte tedy na ikonu Bankovní výpisy, najděte v seznamu příslušný výpis a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací z níž vyberte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. vyberte ze seznamu) a potvrďte OK. Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

387 Ihned se zobrazí tabulka se zaúčtováním do deníku. Údaje zkontrolujte a potvrďte OK. 387

388 Faktura s návazností na přijatou objednávku zpět 17 Zadání: Obdrželi jsme objednávku od pana Koudelky na návrh nábytkové sestavy pro kancelář. Tato objednávka byla hned předána k vyřízení. Cena za návrh 200,- Kč bez DPH. Postup: a) Vystavení objednávky b) Vystavení faktury a vykrytí objednávky c) Zaúčtování do deníku d) Úhrada faktury a) Vystavení objednávky Klikněte na ikonu O- (nebo nahoře záložka Pomocné knihy Přijaté objednávky) a dostanete se do seznamu přijatých objednávek. Pomocí tlačítka + nebo Insert přidejte novou objednávku. Při prvotním zadání objednávky se nejdříve zobrazí tabulka pro úpravu číselných řad objednávek. Vyplňte údaje (prefix 1009/, číslo 000) a stiskněte OK. Pokud jste číselnou řadu zadali špatně, pomocí tlačítka F4 můžete znovu číselnou řadu upravit. Po potvrzení OK se dostanete do přidání objednávky. Zapište IČO dodavatele nebo klikněte na vedlejší tlačítko (ručka) čímž otevřete databázi vašich klientů. Vyberte požadovanou adresu (pokud ještě není v adresáři, přidejte novou - Insert) a zvolte Převzít, tím se dostanete zpět do nyní již částečně vyplněné objednávky.

389 389 Podobně jako u faktur, můžete položky zapisovat, dosazovat z číselníku předdefinovaných položek faktur a objednávek nebo ze skladových karet. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu, nebudete položky dosazovat ze skladu, ale jen z číselníku předdefinovaných položek. Stiskněte tedy Ctrl+R (předdefinované položky), vyberte příslušnou položku a klikněte na Převzít. Dostanete se zpět do textu objednávky. Objednávka už nemá další položky proto potvrďte OK.

390 390 b) Vystavení faktury s propojením na objednávky zpět 17 Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41, podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH. Nyní můžete přistoupit k vyplnění položek faktury. Vzhledem k tomu, že touto fakturou máte vykrýt objednávku, stiskněte tlačítko Objednávky (Ctrl+O). Zadejte množství (Převzít MJ) u jednotlivých položek a potvrďte OK. Text objednávky se dosadí do faktury a objednávka bude označena jako vykrytá. Pokud již nepotřebujete zadávat více položek do faktury, potvrďte Oka přejděte k tisku.

391 391 c) Úhrada faktury a zaúčtování do deníku zpět 17 Obdrželi jsme bankovní výpis BV09/008 v němž je zaplacená faktura. Klikněte tedy na ikonu Bankovní výpisy, najděte nebo přidejte do seznamu příslušný výpis a stiskněte tlačítko Přidat položku. Zobrazí se nabídka operací z níž vyberte Úhrada faktury vydané, zadejte číslo dokladu (popř. vyberte ze seznamu) a potvrďte OK. Zobrazí se již vyplněný dialog pro úhradu dokladu. Zkontrolujte zadané údaje a potvrďte OK.

392 Ihned se zobrazí tabulka se zaúčtováním do deníku. Údaje zkontrolujte a potvrďte OK. 392

393 Objednávka s návazností na sklad a rezervaci zpět 18 Zadání: Obdrželi jsme objednávku od Antonína Nového na 1 ks komody - 3 šuplíkové. Tuto objednávku zaneste do evidence objednávek, vystavte fakturu a vyskladněte zboží ze skladu. Postup: a) Vystavení objednávky s rezervací zboží ve skladu b) Tisk objednávky c) Vystavení faktury a vykrytí objednávky s vyskladněním zboží ze skladu d) Úhrada faktury a zaúčtování do deníku a) Vystavení objednávky s rezervací ve skladu Klikněte na tlačítko Objednávky přijaté a přidejte objednávku (+,Ins). Vyplňte adresu (popř. ji vyberte z adresáře), číslo, datum, typ DPH a text (položky objednávky). Podobně jako u faktur, můžete položky zapisovat, dosazovat z číselníku předdefinovaných položek faktur a objednávek nebo ze skladových karet. Položku můžete rovněž označit jako textový řadek. Vzhledem k tomu, že využíváme více skladů, klikněte na tlačítko sklad. Zobrazí se seznam všech skladů. Vyberte požadovaný sklad a potvrďte OK. Číslo skladu se pak zobrazí na tlačítku přímo v objednávce. Nyní zapište text objednávky, pomocí tlačítka F4 vyberte převzetí informací pomocí skladové karty (Ctrl+S). Program dále nabídne jejich použití buď jako číselníku nebo převzetí kompletního údaje, tedy rezervaci zboží. Zvolte Ano (převzetí včetně čísla skladu) a vyberte požadované zboží. Program zvolené zboží rezervuje a následné vykrývání podmíní vytvořením navazujícího skladového výdeje. Potvrďte OK a dostanete se zpět do seznamu objednávek.

394 394 Zobrazí se seznam skladních karet pro námi zvolený sklad. Vyberte příslušnou kartu a zvolte Převzít. Údaje se přenesou ze skladních karet do formuláře objednávky a zároveň se na skladě zarezervují. Pokud již nepotřebujete přidávat další položky do objednávky, potvrďte OK.

395 395 Vyplněná objednávka se přenese do seznamu objednávek a v kolonce stav bude Nevyřízeno. b) Tisk objednávky zpět 18 Klikněte na tlačítko Výstupy a ze sestav vyberte Objednávka, jako předlohu výstupní sestavy - Přijatá objednávka. Pak klikněte na tlačítko Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

396 396 c) Vystavení faktury s propojením na objednávky a sklad zpět 18 Klikněte na tlačítko FV (faktury vydané), zvolte přidat fakturu a zobrazí se formulář faktury. Nejdříve zadejte IČO vašeho obchodního partnera, pokud je tato adresa v adresáři, ihned se zobrazí. Jinak je nutné doplnit celou adresu ručně, přičemž se automaticky zahrne do adresáře. Pokud máte nadefinováno více číselných řad (viz. Funkce číselné řady), zvolte si příslušnou číselnou řadu faktury. Přičemž číslo se automaticky vzestupně načte. Dále doplňte všechny potřebné údaje faktury (symboly, datum, ) a nezapomeňte na typ DPH 41 (podle něj se faktura jako daňový doklad zařadí do přiznání k DPH). Nyní můžete přistoupit k vyplnění položek faktury. Vzhledem k tomu, že touto fakturou máte vykrýt objednávku, stiskněte tlačítko Objednávky zadejte množství a potvrďte OK.

397 397 Program vás automaticky přepne do výdejky ze skladu. Pokud je vše v pořádku, a nepotřebujete vyskladňovat více zboží, potvrďte výdejku OK. Automaticky se zboží přenese do položek faktury. Pokud již nepotřebujete zadávat více položek do faktury, potvrďte OKa můžete přejít k tisku. Úhradu faktury a její zaúčtování provedete jakmile budete mít k dispozici bankovní výpis s touto úhradou.

398 Příkaz k úhradě zpět 19 Zadání: Zařaďte do příkazu k úhradě faktury č. FP00002 cena 9163,- Kč a FP00003 cena 10900,- Kč a proveďte tisk hromadného příkazu k úhradě. Postup: a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě b) Tisk platebního příkazu c) Homebanking a) Zařazení dokladů do příkazu k úhradě VARIANTA A Faktury jste zaevidovali do knihy faktur a nyní musíte provést jejich úhradu. Přepněte se do seznamu faktur přijatých, vyberte si příslušnou fakturu, klikněte na tlačítko Příkaz k úhradě a ze seznamu vyberte požadovaný úkon: Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (naposled použitého) Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (výběr ze seznamu) Zařadit do nového příkazu k úhradě Zrušit příznak zařazení do příkazu k úhradě Označit jako fakturu s vytištěným příkazem k úhradě (částečná suma) Označit jako fakturu s vytištěným příkazem k úhradě (celá suma) V našem případě pro první zařazovanou fakturu zvolte funkci Zařadit do nového příkazu k úhradě a pak pro všechny další faktury, které budete zařazovat do příkazu zvolte funkci Zařadit do neodeslaného příkazu k úhradě (naposled použitého). Všechny zařazené platby naleznete v hlavní nabídce pod ikonou Příkazy k úhradě.

399 399 VARIANTA B zpět 19 Klikněte na ikonu Příkazy k úhradě, zobrazí se seznam příkazů k úhradě. Nový příkaz k úhradě přidejte klávesou Insert, (+) nebo tlačítkem Přidat příkaz. V zobrazeném dialogu Hlavička příkazu zapište všechny potřebné údaje a potvrďte OK. Tyto údaje se zařadí do seznamu příkazů k úhradě. Nyní je třeba do tohoto příkazu zařadit jednotlivé platby. Klikněte na tlačítko Výběr dokladů a vyberte platbu, kterou chcete zařadit do tohoto příkazu.

400 400 Ihned se zobrazí seznam všech dokladů určených pro zařazení do platebního příkazu. Vyberte potřebný doklad a zvolte Zařaď. Systém nabídne ještě dialog s upřesněním částky, která se má zařadit do příkazu a pak již můžete přejít k zařazování dalších dokladů. Všimněte si, že se doklad, který už je zařazen do příkazu označil příznakem zařazení a ještě se zobrazila součtová částka zařazených dokladů pro tento příkaz. b) Tisk platebního příkazu zpět 19 Jestliže jste všechny položky zkontrolovali, můžete přejít k tisku Příkazu k úhradě. Klikněte tedy na tlačítko Výstupy, zvolte Příkaz k úhradě (jednoduchý nebo hromadný). Po výtisku příkazu k úhradě se v seznamu platebních příkazů ve sloupci Provedeno zobrazí ANO.

401 401 c) Homebanking zpět 19 Z plovoucí nabídky vyberte požadovaný kanál pro realizaci výstupu. Volba kanálu Do adresáře realizuje výstup dávky do souboru v některém z přenositelných formátů (ABO, KM, ), který je pak třeba naimportovat do externího programu (např. pro homebanking). Volba Homebanking otevře nabídku externích aplikací (např. Přímý kanál Komerční banky) nadefinovaných dříve volbou Nastavení externích programů v nabídce Funkce. Zvolíte-li požadovaný z nich, program připraví data a prostřednictvím externí aplikace přímého bankovnictví je odešle bance.

402 Výpis z bankovního účtu zpět 20 Zadání: Do bankovního výpisu č. BV09/009 přidejte položku Poplatek za vedení účtu částka 300,- Kč. Postup: a) Přidání bankovního výpisu b) Přidání položky bankovního výpisu c) Oprava bankovního výpisu a) Přidání bankovního výpisu Pokud využíváte Homebanking, klikněte na tlačítko Bankovní výpisy a proveďte Import z elektronického bankovnictví. Zobrazí se archiv bankovních výpisů. Klikněte na aktuální zápis a pomocí tlačítka Uhradit, proveďte jeho zaúčtování do deníku. Takto postupně zaúčtujete jednotlivé položky výpisu. Jestliže jste obdrželi běžný výpis z bankovního účtu, pak klikněte na ikonu Bankovní výpisy a dostanete se do seznamu bankovních výpisů. Dialogovým tlačítkem + přidejte hlavičku nového bankovního výpisu a potvrďte OK. Zobrazí se upozornění, že není ve výpise zadaná žádná položka, zda uložit jen záhlaví výpisu. Uložte záhlaví výpisu a můžete přejít k zadávání jednotlivých položek.

403 403 b) Přidání položky bankovního výpisu zpět 20 Dle příkladu zaúčtujeme pouze jednu položku a sice poplatek za vedení účtu. Klikněte tedy na tlačítko Přidat položku a ze zobrazené nabídky zvolte Ostatní, zařadit do deníku. Zobrazí se dialog pro zadání konkrétních údajů pro tuto položku. Protože se jedná o výdajovou položku, musíte částku zadat s minusovým znaménkem. Zadejte pohyb pro zaúčtování do deníku a potvrďte OK.

404 404 c) Zaúčtování položky do evidence příjmů a výdajů zpět 20 Ihned se zobrazí zaúčtování do deníku i s přednastavenou předkontací účetních zápisů. Potvrďte OK a dostanete se zpět do bankovních výpisů, kde můžete pokračovat ve zpracování dalších položek. Stejným způsobem zaevidujete i další položky bankovního výpisu.

405 405 d) Oprava/zrušení položky bankovního výpisu zpět 20 Pokud chcete zrušit nebo opravit položku bankovního výpisu, musíte otevřít hlavičku bankovního výpisu pomocí Ctrl+Enter. Pak teprve vyberte položku výpisu a stiskem Ctrl+Enter můžete dle potřeby opravit popř. stiskem Ctrl+Delete smazat položku úplně.

406 Kniha majetku zpět 21 Zadání: Naše firma zakoupila osobní automobil, pořizovací cena Kč, po měsíčním užívání u něj provedla montáž tažného zařízení v ceně 5000 Kč. Postup: a) Zaevidování majetku do knihy majetku b) Technické zhodnocení c) Odpisy d) Výstupní sestavy a) Zaevidování majetku do knihy majetku Klikněte na ikonu Majetek (Ctrl+M) a dostanete se do seznamu majetku. Pomocí tlačítka Insert přidejte majetek a zapište vstupní údaje. Zadejte Evidenční číslo majetku, název, popis atd. Zadejte typ, zda se jedná o hmotný nebo nehmotný majetek, třídu předmětu, data pořízení, zařazení,... vstupní cenu a způsob odepisování. Pak potvrďte OK.

407 407 b) Technická zhodnocení zpět 21 Zde se evidují všechna technická zhodnocení v průběhu odpisování. Technická zhodnocení bere účetní systém MRP K/S v úvahu při výpočtu odpisů, a to počínaje měsícem zadaného data technického zhodnocení. Mějte na paměti, že datum začátku odpisování ze zvýšené vstupní ceny se řídí legislativními předpisy a nemusí vždy odpovídat datu dokončení technického zhodnocení. Dle zadání příkladu je třeba zaevidovat technické zhodnocení vozidla montáž tažného zařízení v hodnotě 5000 Kč. Klikněte na tlačítko Majetek a ze seznamu vyberte pomocí Ctrl+Enter příslušný majetek. Klikněte na záložku Technická zhodnocení a přidejte zápis (Insert). Vyplňte údaje a potvrďte OK. Technické zhodnocení se projeví navýšením vstupní ceny. Přerušení odpisů Pro zavedení přerušení odpisů uveďte rok přerušení a poznámku o důvodu přerušení. Přerušení je zohledněno při následném výpočtu daňových odpisů, případně (podle nastavení na kartě majetku) i účetních odpisů.

408 408 c) Odpisy zpět 21 Daňové odpisy V záložce Vstupní údaje zadejte způsob daňového odpisování předmětu. Zvolíte-li Nezadáno, systém MRP K/S nebude odpisy předmětu počítat. U rovnoměrných nebo zrychlených odpisů je potřeba vybrat odpisovou skupinu a zvýšení odpisu v prvním roce. Odpisování ze vstupní ceny odepíše v každém roce zadané procento vstupní ceny, tj. hodnoty v poli Počáteční daňová zůstatková cena. Časové odpisy odpovídají rovnoměrnému měsíčnímu odpisu po zvolený počet měsíců. Pokud dojde v průběhu odpisování podle časových odpisů k technickému zhodnocení a zbývající počet měsíců je menší než hodnota zadaná v poli Po tech. zhodnocení minimálně měsíců, je zbývající počet měsíců navýšen na tuto hodnotu. Záložka Daňové odpisy obsahuje historii evidence odpisů daného předmětu majetku. Poslední řádek pak odpovídá současně platnému odpisu a zůstatkové ceně po provedení tohoto odpisu. Další odpisy do zvoleného období je možné vygenerovat funkcí Vypočítat další, případně (například po pokusech s různými typy odpisování) zase od určitého období smazat funkcí Smazat od. V případě, že z nějakého důvodu systémem MRP K/S vypočtené odpisy nevyhovují, je možné jednotlivé odpisy běžným způsobem přidávat, mazat i editovat ručně. Účetní odpisy Pokud v záložce Vstupní údaje zaškrtnete pole Počítat dle daňových odpisů, budou účetní odpisy počítány shodně s daňovými. Pole Přerušovat také účetní odpisy pak určuje, zda zadaná přerušení odpisů mají kromě daňových odpisů v daném roce přerušit také výpočet účetních odpisů. Pokud pole Počítat dle daňových odpisů zaškrtnuto není, budou se účetní odpisy počítat nezávisle na daňových, a to algoritmem rovnoměrných měsíčních odpisů po zadaný počet měsíců. Záložka Účetní odpisy obsahuje historii evidence odpisů daného předmětu majetku. Poslední řádek pak odpovídá současně platnému odpisu a zůstatkové ceně po provedení tohoto odpisu. Další odpisy do zvoleného období je možné vygenerovat funkcí Vypočítat další, případně (například po pokusech s různými typy odpisování) zase od určitého období smazat funkcí Smazat od. V případě, že z nějakého důvodu programem vypočtené odpisy nevyhovují, je možné jednotlivé odpisy běžným způsobem přidávat, editovat i mazat ručně.

409 409 d) Výstupní sestavy knihy majetku zpět 21 Klikněte na tlačítko Výstupy, zvolte požadovanou výstupní sestavu a z rozbalovacího seznamu vyberte odpovídající předlohu výstupní sestavy. Ke každé výstupní sestavě je předdefinována jedna nebo více předloh, podle které účetní systém MRP K/S sestavu vytváří. Další sestavu si můžete vytvořit sami tak, že zkopírujete dodanou předlohu a kopii si upravíte podle svých představ. V boxech pro výběr si nastavíte výběrová kritéria pro výstupní sestavu (př. podle data, čísla, dokladu,...). Nakonec nastavte počet kopií sestavy a stiskněte tlačítko Ukázka (pro prohlížení sestavy) nebo Tisk (tisk sestavy).

410 Kniha jízd zpět 22 Kniha jízd umožňuje evidovat vozidla, ceny pohonných hmot, řidiče a služební jízdy soukromými nebo firemními vozidly. Kromě knihy jízd lze také tisknout cestovní příkazy a vyúčtování pracovních cest (i zahraničních). Kniha jízd se skládá z tabulky vozidel a z tabulky jízd ke každému vozidlu. Zadání: Zaevidujte do knihy jízd nové firemní osobní vozidlo Škoda Fabia, SPZ ABC Protože se jedná o firemní vozidlo, budou ho využívat zaměstnanci Novák Antonín a Jemelková Dana. Dne odjel p. Novák na firemní prezentaci do Zlína. V průběhu cesty čerpal PHM 10l za 250,- Kč, ujel asi 50 km. Postup: a) Zaevidování vozidla do knihy jízd b) Evidence řidičů c) Přidání jízdy d) Výstupní sestavy a) Zaevidování vozidla do knihy jízd Klikněte na ikonu Kniha jízd a tlačítkem Insert přidejte zápis. Zobrazí se formulář pro přidání vozidla do seznamu. Vyplňte jej podle technického průkazu. Potvrďte OK a zápis se dostane do seznamu vozidel. Stejným způsobem můžete do seznamu přidávat další vozidla.

411 411 b) Evidence řidičů zpět 22 Vzhledem k tomu, že automobil budou využívat dva řidiči, musíte je zavést do evidence. Klikněte tedy v knize jízd na tlačítko Funkce Nastavení a zvolte řidiči. Zobrazí se seznam řidičů do něhož přidáte pomocí klávesy Insert údaje o řidiči. Pak potvrďte OK. Stejným způsobem přidáte do evidence další řidiče. V tomto menu (Funkce Nastavení) naleznete i číselníky pro pohonné hmoty, možné cíle atd., které je vhodné si také přednastavit.

412 412 c) Přidání jízdy zpět 22 Klikněte na ikonu Kniha jízd, označte vozidlo u kterého chcete provést přidání jízdy a stiskněte tlačítko Nová jízda. Zobrazí se formulář, do něhož zapíšete potřebné údaje. d) Výstupní sestavy zpět 22 Pokud máte zaznamenány potřebné údaje, a chcete vytisknout knihu jízd, seznam vozidel, cestovní příkaz,... klikněte na tlačítko Výstupy a vyberte potřebnou sestavu pro tisk.

413 Roční převod zpět 23 Po skončení účetního období je třeba provést roční převod. Než přistoupíte k samotnému ročnímu převodu, nejdříve proveďte důkladnou zálohu dat. Roční převod je nevratná operace a tak byste mohli nechtěně o data přijít. Zadání: Je začátek nového roku a než provedeme skutečný roční převod roku 2009, potřebujeme již účtovat nový rok Doporučený postup: a) Kopie firmy b) Roční převod a) Kopie firmy Nejprve klikněte na ikonu Volba firmy a proveďte kopii vaší firmy (tlačítko Zkopírovat). Automaticky se zobrazí tabulka Přidání firmy, do které si zapište název firmy a účetní rok (nový účetní rok). Jestliže zpracováváte účetnictví pouze pro vaši firmu, kolonku Propojení ponechte prázdnou.

414 414 Pokud zpracováváte daňovou evidenci pro více firem, můžete do kolonky Propojení zadat číselný údaj, kterým společně označíte související účetní roky jedné firmy. Takto propojené roky můžete pak v modulu Analýzy K/S společně srovnávat (max. 5 propojených roků). Nebo můžete v seznamu firem filtrovat pomocí tlačítka Zobrazení. Můžete si vybrat filtr zobrazení Všechny, přičemž se zobrazí všechny firmy. S účetním rokem aktuální firmy se zobrazí firmy, které mají stejný účetní rok jako právě zvolená firma. Nebo Související s aktuální firmou, kdy se zobrazí firmy mající stejný údaj Propojení jako právě zvolená firma (např. všechny roky téže firmy označte 1, pak se zobrazí konkrétní firma s účetními roky následně za sebou). Potvrďte OK a (zkopírovaná) firma se zobrazí v seznamu firem. V tuto chvíli máte dvě stejné firmy se stejnými daty (liší se jen účetním rokem). Zvolte novou právě zkopírovanou firmu (s novým účetním rokem) a klikněte na tlačítko Otevřít firmu. Nyní již můžete přejít k samotnému ročnímu převodu dat. b) Roční převod zpět 23!!! Program vás několikrát varuje, že roční převod je nevratná operace, zda máte zazálohovaná data a jestli jej opravdu chcete provést?!!!!!! Pokud používáte knihu majetku, proveďte před převodem zaúčtování odpisů.!!! Roční převod se provádí v deníku. Klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Roční převod.

415 415 Zobrazí se dialog ročního převodu. Zadejte datum uzávěrky. Zaškrtněte požadované akce, které mají během převodu proběhnout. Zadejte nové fiskální období a potvrďte OK. Tímto jste provedli roční převod a můžete účtovat již v novém účetním období.

416 416 Návod: Klikněte v tabulce na číslo stránky požadovaného účetního případu a ihned se na ni dostanete. Pro vrácení zpět do této tabulky klikněte na příslušné stránce na zpětné(červené) číslo př. zpět 1 zpět 2 Alternativní příklad skladové evidence Sklad (metoda FIFO) Význam pojmu FIFO Metodou FIFO rozumíme způsob oceňování skladových zásob. Název je odvozen z anglické zkratky First In First Out (první dovnitř, první ven). To znamená, že u výrobků stejného druhu se nerozlišuje, které konkrétní kusy byly prodány a za kolik byly tenkrát koupeny. Při vyskladnění jde do nákladů ocenění nejstaršími výrobky. Řazení jednotlivých skladových dokladů je založeno na přísném časovém sledu, tak jak bylo zboží přijímáno či vydáváno ze skladu. V dobách inflace jsou tak náklady podhodnoceny, naopak výrobky, které zbyly na skladě jsou vyjádřeny ve vyšších cenách. Není tedy metodou fyzického výdeje nejstaršího zboží (i když při evidenci s výrobními čísly/šaržemi by to bylo možno), ale metodou účetní! Rozhodně nenahrazuje postup v evidenci skladových zásob používaný, že každá dodávka (nebo jen dodávka s jinou cenou) je přiřazena nové kartě. Pak je doopravdy možno při výdeji určit, z které dodávky se bude odebírat. Tímto se metoda FIFO nezabývá. POZOR!!! Je nutné si uvědomit, že každá z oceňovacích metod dává jiné výsledky a také, že zákon nepřipouští změnu způsobu oceňování během účetního období. Rozdíly mezi oceňovacími metodami Metodu FIFO můžeme označit za metodu z matematického hlediska diskrétní (vydávané zboží je oceněno vždy na základě existujících konkrétních nákupních cen), na rozdíl od oceňovací metody váženého průměru, kterou z matematického hlediska můžeme označit za metodu spojitou. Je nutné si uvědomit, že každá z oceňovacích metod dává jiné výsledky, a taktéž zákon nepřipouští změnu způsobu oceňování během účetního období.

417 417 zpět 2 Příklad: Máme příjem 10 ks za nákupní cenu 100 Kč, dále další příjem 10 ks za nákupní cenu 200 Kč a výdej 15 ks. Ocenění metodou váženého průměru Hodnota dokladu Průměrná cena Hodnota zásob skladu 1. příjemka 10*100= *100= příjemka 10*200=2000 ( )/(10+10)=150 (10+10)*150= výdejka 15*150= (nemění se) 5*150=750 Ocenění metodou FIFO (stoupající nákupní ceny) Hodnota dokladu Hodnota zásob skladu 1. příjemka 10*100= příjemka 10*200= = výdejka (10*100)+(5*200)=2000 5*200=1000 Ocenění metodou FIFO (klesající nákupní ceny) Hodnota dokladu Hodnota zásob skladu 1. příjemka 10*200= příjemka 10*100= = výdejka (10*200)+(5*100)=2500 5*100=500 Omezení metody FIFO Při této oceňovací metodě nejdou zaúčtovat doklady okamžitě po jejich vytvoření, protože ještě nejsou oceněny. Vlastní oceňování dokladů probíhá až na základě přepočtu pro ocenění jednotlivých skladových dokladů pomocí funkce pro hromadné ocenění. Do této doby nemají výdajové doklady žádnou vypovídací hodnotu, co se týká vyhodnocení zisku nebo výdeje ve skladových cenách. Metoda FIFO nepřipouští výdeje do mínusu. Ne, že by prakticky nebyly možné, ale ve svém konečném důsledku tyto doklady způsobí nedokončení oceňovacího procesu a je potřeba na základě protokolu chybových zpráv takové doklady ručně opravit (myslí se tím jejich pořadí ve sledu skladových dokladů). Kontrola na výdeje do mínusu pracuje pouze nad aktuální hodnotu skladu s předpokladem, že datum dokladu je korektní co se týká posloupnosti. Pokud je vytvořen doklad někam doprostřed časové řady skladových dokladů, pak pro aktuální hodnotu v mínusu být nemusí, ale pro zpracování v časovém sledu může v ten konkrétní okamžik způsobit výdej do mínusu. Při více skladech probíhá ocenění na každém skladu zvlášť podle dokladů daného skladu. Tedy základem pro používání metody FIFO je pravidelné oceňování dokladů a oprava nesouladů. Pokud toto nebude v pořádku, nebude možno v oceňování pokračovat.

418 418 Příklad skladových operací pro metodu oceňování FIFO zpět 2 Číslo Název 1. Nastavení prvotních parametrů a) Volba metody oceňování zásob b) Přechod na metodu ocenění zásob FIFO c) Nastavení způsobu výpočtu pomocné skladní ceny d) Definice podskladů Centrální sklad, drogerie, nápoje Počet jednotek Cena za jednotku Sklad Str Centrální sklad Sklad 2 - Drogerie Sklad 3 - Nápoje 422 e) Druhy skladových pohybů f) Marže Založení skladových karet a) Přidání skladní karty Čistící prostředek na koberce Prací prášek Perlivá voda neochucená Neperlivá voda neochucená b) Nastavení počátečních stavů na kartě 425 Příjem zboží (do centrálního skladu ) Prací prášek Čistící prostředek na koberce 5 ks 10 ks 50 Kč 52 Kč Sklad Drogerie Sklad Drogerie Sklad Nápoje Sklad Nápoje ks 30 ks 55 Kč 53 Kč Centrální sklad Centrální sklad Meziskladový převod (z centrálního skladu do skladu Drogerie) Prací prášek Čistící prostředek na koberce ks 30 ks 55 Kč 53 Kč Sklad Drogerie Sklad Drogerie Výdej zboží (ze skladu Drogerie) Prací prášek Čistící prostředek na koberce 20 ks 12 ks 20% marže 20% marže Sklad Drogerie Sklad Drogerie Vrácení vydaného zboží Čistící prostředek na koberce 10 ks Sklad Drogerie 7. Fyzická inventura Roční převod 443 zpět 2

419 419 Řešení skladových operací V této sekci naleznete návod na řešení alternativních skladových operací. zpět 1 1. Nastavení prvotních parametrů Zadání: Naše firma se zabývá prodejem různého druhu zboží. Využíváme 2 podsklady (v jednom skladu evidujeme drogistické zboží a ve druhém nápoje). Pro oceňování skladu používáme metodu FIFO a máme k dispozici 3 prodejní ceny (marže). Prodejní cena 1 = 10% navýšení, prodejní cena 2 = 15% navýšení a prodejní cena 3 = 20% navýšení. Prodejní ceny jsou vypočteny na základě průměrné ceny skladní karty. Postup: a) Volba metody oceňování zásob b) Přechod na metodu oceňování FIFO c) Nastavení způsobu výpočtu pomocné skladní ceny d) Definice podskladů e) Druhy skladových pohybů f) Marže a) Volba metody oceňování zásob Pouze při vytvoření nové firmy se zobrazí tabulka pro výběr účetnictví či daňové evidence a také výběr metody oceňování zásob vážený průměr nebo FIFO. Pro náš příklad označte variantu účetnictví a metodu oceňování skladu FIFO. Pak potvrďte OK. Ihned se zobrazí dialog s upozorněním zda opravdu chcete využívat metodu ocenění FIFO. Tato metoda totiž vyžaduje maximální disciplínu v evidenci skladových zásob. Při metodě FIFO nejdou zaúčtovat doklady okamžitě po jejich vytvoření, protože ještě nejsou oceněny. Vlastní oceňování dokladů probíhá až na základě přepočtu pro ocenění jednotlivých skladových dokladů pomocí funkce pro hromadné ocenění. Do této doby nemají výdajové doklady žádnou hodnotu.

420 420 b) Přechod na metodu ocenění FIFO zpět 1 Přepínač na změnu ocenění naleznete v seznamu skladových karet pomocí tlačítka Funkce Změna způsobu pro ocenění zásob. Přechod z metody váženého průměru na metodu FIFO je možný jen za následujících podmínek: jestliže máte nastaveno společné vedení skladových cen, musíte tento parametr přenastavit na vedení skladových cen pro každý sklad zvlášť (viz. nastavení sklad obecné) po přenastavení parametru vedení skladových cen musíte sklad přepočítat (viz. skladní karty funkce přepočet ocenění pohybů ve skladu počáteční počty nesmí obsahovat záporné stavy (jak počty, tak ceny) přecenění zásob nesmí skončit s chybou Přepínač na změnu ocenění naleznete v seznamu skladových karet pomocí tlačítka Funkce Změna způsobu pro ocenění zásob.

421 421 c) Nastavení způsobu výpočtu pomocné skladní ceny zpět 1 U této metody oceňování skladu (FIFO) neexistuje pojem skladová cena. Metoda váženého průměru dávala při každé změně nákupní ceny jeden výsledek, a tím byla právě skladová cena, podle které se oceňovaly následující výdeje zboží. Toto u metody FIFO neexistuje, protože každý výdej je oceňován podle konkrétních příjmových dokladů (a v nich uvedených nákupních cen). Pro metoru FIFO byla na místo hodnoty skladové ceny zavedena orientační nákupní cena. Tato orientační nákupní cena slouží taktéž k výpočtu prodejních cen na základě marže a je uváděna v dokladech stále jako Cena 0. Nicméně je tedy nutné zvolit jakým způsobem se bude tato pomocná skladní cena počítat. V seznamu skladových karet klikněte na tlačítko Funkce Změna zobrazení nákupní ceny FIFO. Ihned se zobrazí dialog pro výběr způsobu zobrazování pomocné skladní ceny na kartě. Pro náš příklad zvolte Průměrná cena MJ a potvrďte OK.

422 422 d) Definice jednotlivých podskladů zpět 1 Klikněte na tlačítko Nastavení volba Sklad a ze seznamu dvojklikem vyberte Sklady. Pak již tlačítkem Přidat nadefinujete jednotlivé sklady. Jednotlivé podsklady můžete definovat i přímo v seznamu skladových karet. Klikněte na tlačítko Funkce výběr a definice skladů, zobrazí se tabulka, která slouží k definování skladů a přepínání mezi nimi. Základní pravidla pro používání více skladů: Skladové karty můžete do skladů přidělovat nebo přidělení rušit dokud v daném skladu nemají pohyby. (K tomu účelu slouží funkce Zařazení karty ve skladech.). Pokud v některém skladu má karta pohyby, nelze už příslušnost dané karty k tomuto skladu zrušit. Příslušnost skladových pohybů je automatická, vždy ke zvolenému skladu.

423 423 e) Druhy skladových pohybů zpět 1 Skladové pohyby (příjmy a výdeje) se týkají vždy pouze zvoleného podskladu. Pro snadné využití prodejních cen (definovaných ve skladových kartách např. pomocí rabatů), je vhodné předem definovat Druhy pohybů. Druhem pohybu stanovujete použitou cenu (u příjemky to je cena skladová - cena 0). Klikněte tedy na tlačítko Nastavení volba Sklad a ze seznamu dvojklikem zvolte Druhy skladových pohybů. Pomocí tlačítka Nový (pohyb) nadefinujete jednotlivé druhy pohybů. Druhy pohybů (např. které jste zapomněli zadat) můžete nadefinovat také ve skladu přímo v příjemce nebo ve výdejce. Meziskladový převod Meziskladový převod představuje výdej z jednoho a příjem do druhého skladu. Můžete zvolit, zda převod proběhne ve skladových nebo v prodejních cenách. Druhou možností je využít hotový skladový výdej a pomocí funkce Přesun na jiný sklad vytvořit meziskladový převod.

424 424 f) Marže zpět 1 Klikněte na tlačítko Nastavení volba Sklad záložka Karty. Zde zapište procentuální nebo peněžní marže pro cenu 1,2,...5. Peněžní marže nadefinujete smazáním znaku % vedle pole pro hodnotu. Během přidávání skladové karty se pak po zadání pomocné skladové ceny automaticky podle marží spočítají ceny prodejní. Toto platí pro všechny skladové karty. Dle zadání příkladu nadefinujte marže pro ceny 1, 2, 3 a to 10%, 15% a 20%. Pokud zde nezadáte jednotlivé marže (vyjádřené v %), můžete zadat konkrétní prodejní ceny přímo na kartách. Jejich zachování při přepočtu zabezpečíte zaškrtnutím volby Fixovat ceny s nezadanou marží. Příklad: Marže 15% => příslušná cena bude o 15% vyšší než pomocná cena skladová Marže 15 => příslušná cena bude o 15,- Kč vyšší než pomocná cena skladová

425 Založení skladových karet zpět 2 Zadání: Ve skladu Drogerie nadefinujte tyto karty: čistící prostředek na koberce počáteční stav 5 ks, cena MJ 50 Kč. Prací prášek počáteční stav 10 ks, cena MJ 45 Kč. Do skladu Nápoje nadefinujte tyto karty: perlivá voda neochucená, neperlivá voda neochucená. Postup: a) Založení skladových karet b) Nastavení počátečních stavů na kartě a) Založení skladových karet Nejdříve si musíte vybrat sklad. Dvakrát klikněte do okna, kde je zobrazen název skladu (nebo tlačítko Funkce Výběr a definice skladů). Automaticky se zobrazí seznam skladů, vyberte sklad 1 (Drogerie) a potvrďte OK. Pak již můžete přistoupit k zadávání jednotlivých skladních karet. Pomocí tlačítka Insert přidejte novou kartu. Číslo skladové karty přiděluje počítač, ale můžete jej změnit během přidávání i později speciální funkcí. Desetinná část je navržena pro možnost dalších karet téhož zboží. V položce Typ karty ponechte jednoduchá. Kód můžete zadat podle SKP (standardní klasifikace produkce) nebo libovolný Váš kód, na rozdíl od pole EAN kód, které je vyčleněno pro čárový kód (podporován je EAN 13). Skupina zboží umožňuje seskupovat zboží podle zvoleného kritéria při tisku, filtrování, pro individuální slevy (vybraný odběratel může mít zvláštní cenu na zboží určité skupiny). Katalogová skupina zboží má využití pro automatické generování katalogu do MRP E- Obchodu (programu na obsluhu internetového obchodu). Pokud tyto položky nevyužíváte, ponechte je prázdné.

426 426 Určitě jste si všimli, že na kartě chybí pojem skladová cena. Absence této položky je základním rozdílem při evidenci zásob metodou FIFO oproti metodě váženého aritmetického průměru. Metoda váženého průměru (jakožto matematická funkce) dávala při každé změně nákupní ceny jeden výsledek, a tím byly právě skladová cena, podle které se oceňovaly následující výdeje zboží. Toto u metody FIFO neexistuje, protože každý výdej je oceňován podle konkrétních příjmových dokladů (a v nich uvedených nákupních cen). Pro metodu FIFO byla místo hodnoty skladové ceny zavedena orientační nákupní cena (tzv. Průměrná cena MJ), jejíž význam je možno měnit. Tato orientační cena nabývá buď hodnoty nejstarší volné nákupní ceny, aritmetický průměr volných nákupních cen a nejmladší nákupní cena. Pojem volná nákupní cena je odvozen od nevyčerpaných příjmových dokladů. Tato orientační nákupní cena slouží taktéž k výpočtu prodejních cen na základě marže a je uváděna v dokladech stále jako Cena 0. Na záložce Prodejní ceny se zobrazí již dříve nadefinované marže. Jestliže potřebujete evidovat i výrobní čísla, pak je nadefinujte do záložky Výrobní čísla. Pokud je karta vyplněna, potvrďte ji OK. Automaticky se dosadí do seznamu skladních karet. Seznam karet je společný pro všechny sklady. Pokud si chcete zobrazit zboží pouze jednoho konkrétního skladu, pak použijte filtr.

427 427 b) Nastavení počátečních stavů na kartě zpět 2 Pokud chcete editovat počáteční stavy na kartách, je třeba nejdříve v menu Nastavení Sklad Karty povolit editaci počátečních stavů. Po aktivaci této nabídky se zobrazí upozornění, zda skutečně chcete povolit editaci stavů karty. Tento dialog potvrďte a můžete přejít k samotnému nastavení kontrétních počátečních stavů (provádí se přímo na kartě). POZOR!!! I když je změna aktuálních stavů na kartě v nastavení povolena, není možné aktuální stavy měnit. Lze měnit jen počáteční stavy, které se provádí přímo na kartě na záložce Poč. stav FIFO. Počáteční stavy na kartě je možné nastavit, ale změna se neprovádí přímo v polích počátečních stavů, nýbrž na záložce skladové karty Poč. stav FIFO. Zde jsou v uvedeném pořadí počáteční stavy, které budou převzaty do aktuálních stavů oceňovací tabulky FIFO (Stav zásob FIFO). Po každé změně v počátečních stavech je nutné provést přepočet počtu MJ podle pohybů ve skladu a taktéž znovu nechat ocenit veškeré skladové pohyby (a vyrobit novou oceňovací tabulku FIFO), protože změnou počátečních stavů se změnilo veškeré ocenění výdajových dokladů.

428 428!!!!! Jako počáteční stav lze vést určitý počet měrných jednotek zásob s nulovou pořizovací cenou, ale není možno vést nulový počet s nějakou pořizovací cenou!!!!!. Dvojklikem tedy otevřete příslušnou kartu a najeďte na záložku Poč. stav FIFO. Klávesou Insert proveďte přidání počátečního stavu a potvrďte OK. Stejným způsobem nastavte počáteční stav i u ostatních karet. V seznamu skladových karet již uvidíte nově nastavený počáteční stav. Nyní však ještě musíte provést přepočty počtu MJ podle pohybů ve skladu a také přepočty ocenění pohybů ve skladu.

429 429 Klikněte na tlačítko Funkce (v seznamu skladových karet) a zvolte Přepočet počtu MJ ve skladových kartách podle pohybů ve skladu. Ihned se zobrazí dialog pro přepočet. Zadejte potřebné parametry a potvrďte OK. Stejným způsobem provedete i přepočet ocenění skladu. Klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Přepočet ocenění pohybů ve skladu. Zadejte potřebné parametry a potvrďte OK.!!!!! Po každé změně v počátečních stavech na kartě je nutné provést přepočty!!!!! zpět 2

430 Příjem zboží (do skladu 1) zpět 3 Zadání: Přivezli zboží Prací prášek 100 ks za cenu 55 Kč/ks, čistící prostředky na koberce 30 ks za 53 Kč/ks. Nejdříve klikněte na tlačítko Skladové pohyby a vyberte sklad (centrální sklad), ve kterém pohyb provedete. Zvolte přidat příjem, při prvním pohybu po vás bude systém vyžadovat definici číselné řady. Po jejím zadání můžete přejít k vyplnění základních údajů příjemky (číslo pohybu, druh pohybu, datum...) a také jednotlivých položek. Skladní karty můžete zadávat pomocí čísla názvu nebo kódu popřípadě stiskem klávesy F4 otevřete seznam karet, kde můžete potřebnou kartu nalistovat. Pokud požadovaná karta ještě není v seznamu karet, můžete ji pomocí tlačítka Insert přidat. Ze seznamu karet si tedy vyberte požadovanou kartu a potvrďte OK. Tím se karta dostane do příjemky, kde už jen vypíšete přijímané množství a cenu. Stejným způsobem pokračujte při zadávání dalších karet určených pro příjem. Pokud je průměrná cena MJ na kartě odlišná od ceny na příjemce, program se automaticky dotáže, zda chcete tuto cenu zařadit do seznamu nebo založit novou kartu. Klikněte tedy na Zařadit.

431 431 Ihned po zařazení nové ceny do seznamu cen se zobrazí přehledný dialog pro přepočet prodejních cen. Tento dialog potvrďte OK a můžete přejít k zadání další položky do příjemky. Po ukončení zadávání dalšího zboží a potvrzení OK se tento pohyb dostane do seznamu pohybů. Nyní je třeba z centrálního skladu toto zboží převést do skladu Drogerie. zpět 3

432 Meziskladový převod zpět 4 Zadání: Z centrálního skladu je třeba převést přijaté zboží do skladu Drogerie. Klikněte na tlačítko Skladové pohyby, označte pohyb na který chcete převod provést a stiskněte tlačítko Přidat převod. Zobrazí se nabídka zda chcete provést: Přeskladnění mezi sklady Přeskladnění mezi sklady s prodejní cenou Vzhledem k tomu, že zboží pouze přesuneme na příslušný sklad, zvolte Přeskladnění mezi sklady. Ihned se zobrazí již předvyplněná výdejka. Jen při prvotním přeskladnění po vás bude chtít systém definici číselné řady. Po její aktivaci můžete přejít k zadávání jednotlivých položek.

433 433 Po výběru příslušné položky se automaticky dosadí počet kusů i cena za měrnou jednotku. Vyplňte potřebné údaje a potvrďte OK. Ihned se zobrazí seznam používaných skladů, vyberte požadovaný sklad (dle zadání příkladu Drogerie) a potvrďte OK.

434 434 Automaticky se dostanete na již vyplněnou příjemku do požadovaného skladu Drogerie. Zkontrolujte údaje a potvrďte OK. Tento příjem se automaticky zařadí do seznamu pohybů tohoto skladu. A v seznamu pohybů v centrálním skladu už budeme mít dva pohyby příjem a výdej do jiného skladu. Všimněte si, že převod mezi sklady se v kolonce Typ pohybu i Druh pohybu označil písmenkem M.

435 Výdej zboží (ze skladu 2) zpět 5 Zadání: Ze skladu Drogerie jsme prodali 20 ks pracího prášku a 12 ks čistícího prostředku na koberce s marží 20%. Klikněte na tlačítko Skladové pohyby a vyberte sklad Drogerie (viz. Funkce-), ve kterém pohyb provedete. Pak klikněte na tlačítko přidat výdej a vypište základní údaje (číslo pohybu, datum...). Druh pohybu si vyberte pomocí klávesy F4 a potvrďte tlačítkem Převzít. Pokud jste si druhy pohybů definovaji již při prvotním nastavení, zobrazí se seznam pohybů a jejich cen. Pokud jste si je však nenadefinovali, zobrazí se prázdná tabulka, do které si druhy pohybů a jejich příslušné ceny (marže 1,2,3) přidáte. Skladní karty můžete zadávat pomocí čísla názvu nebo kódu popřípadě stiskem klávesy F4 otevřete seznam karet, kde ji můžete nalistovat. Vyberte tedy požadovanou kartu Prací prášek, doplňte množství 20 ks, automaticky se doplní prodejní cena s již spočítanou marží 20%. Pak stejným způsobem vyberte další zboží. Pokud už nebude vydávat další zboží, můžete potvrdit výdejku OK.

436 436 Výdejka se automaticky zařadí do seznamu skladových pohybů. Klikněte na tlačítko Výstupy a tuto výdejku vytiskněte. Ve výstupech si můžete vybrat konkrétní výstupní sestavu i předlohu výstupní sestavy. Klikněte na tlačítko Tisk (výstup přímo na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor).

437 Vrácení vydaného zboží zpět 6 Jestliže potřebujete vrátit zboží do skladu, na které už byla provedena výdejka, musíte provést přidání výdeje se záporným počtem měrných jednotek. Zadání: Ze skladu Drogerie jsme vydali 12 ks čistích prostředků na koberce a klient nám 10 ks vrátil. Toto zboží musíme znovu zaevidovat na sklad. Přepněte se do seznamu pohybů a vyberte sklad Drogerie. Pak stiskněte tlačítko Přidat výdej. Zkontrolujte již předvyplněné údaje a doplňte požadovanou položku (čistící prostředek na koberce), do počtu měrných jednotek zapište se záporným znaménkem počet vrácených kusů (-10) a potvrďte OK.!!!!! Po této operaci je nezbytné provést Přepočet ocenění pohybů ve skladu!!!!!. Klikněte tedy na seznam skladových karet a pomocí tlačítka Funkce proveďte tento přepočet.

438 438 Vzhledem k tomu, že jsme ze skladu vydávali záporný počet měrných jednotek, jedná se vlastně o příjem na sklad. Příjem na sklad se provede za nejstarší cenu, která je ve FIFO pohybech (v našem případě cena 53,- Kč). Po přepočtu je možné provést i zaúčtování do účetnictví. Klikněte na ikonu Seznam pohybů Funkce Zaúčtování phybu.

439 Fyzická inventura zpět 7 Provádí se pouze v Evidenci inventur. Její vyhodnocení se sestává z několika kroků. V prvním kroku je potřeba vygenerovat, případně aktualizovat seznam skladových karet. Výsledkem tohoto kroku je počet měrných jednotek v evidenci a účetní částka získaná z počátečních stavů a ocenění dokladů do data inventury. Dalším krokem by měl být zápis fyzických stavů skladu. Teprve poté je možno provést vygenerování oceňovacích záznamů (konečných stavů, nepoužitých příjemek) do data inventury a na jejich základě vypočítat evidenční hodnotu skladu pomocí konečných stavů a ocenění fyzických stavů podle těchto konečných stavů. Pokud bz pro ocenění fyzických stavů byla vyčerpána celá zásoba konečných stavů, zbylá fyzická zásoba se ocení dle poslední nákupní ceny těchto inventurních konečných stavů. Inventura si zároveň hlídá provádění změn ve své evidenci, takže při uzavírání agendy proběhne kontrola těchto změn a bude případně upozorněno na provedení potřebných aktualizací. Je nutné si však uvědomit, že hodnota inventury vychází z evidenčního stavu a pokud dojde v evidenci ke změně (oprava data dokladu, oprava počtů MJ, oprava počátečních stavů,...) je nutno provést přepočet inventury a to všechny tři kroky. Pokud tedy chcete provést inventuru, otevřete si seznam skladových karet a klikněte na tlačítko Funkce a ze seznamu vyberte Evidence inventur. Zobrazí se tabulka, do níž si pomocí tlačítka + založíte inventuru. Zapíšete datum inventury, popř. poznámku a potvrdíte OK. Informativní hlášku opět potvrďte OK.

440 440 Nyní se zobrazil dialog pro inventuru skladových karet. Všimněte červeně zvýrazněného upozornění o aktualizaci. Klikněte tedy na tlačítko Funkce a zvolte Aktualizace stavů. Zobrazí se dialog pro aktualizaci stavů, označte požadované aktualizace a potvrďte OK.

441 441 Po provedení těchto aktualizací se provede požadovaná inventura. V seznamu se zobrazí počet MJ a po zadání skutečných stavů se spočítá i rozdíl MJ. Pokud je vše v pořádku, potvrďte tento dialog OK a tato inventura se dostane do seznamu evidence inventur. zpět 7

442 442 Pokud nesouhlasí fyzický stav se stavem účetním, můžete si pomocí tlačítka Funkce vytvořit Pomocný doklad pro příjem nebo pomocný doklad pro výdej, který vytvoří pomocný doklad pro import do příjemky nebo výdejky k eliminaci manka. Kliknutím na tlačítko Uzavřít tuto inventuru uzavřete, ale pak již není možné v ní provádět změny. Pomocí tlačítka Výstupy můžete tuto inventuru vytisknout (tlačítko Tisk) nebo zobrazit přehled na obrazovku (tlačítko Ukázka). zpět 7

443 Roční převod ve skladu zpět 8 Vzhledem k tomu, že roční převod může být proveden v podstatě pro libovolné datum, skladová cena karty se k danému datu vypočte na základě počátečních stavů a pohybů na kartě. Tato skladová cena je potom počáteční cenou pro nové období. Proto je nutné, ještě před provedením převodu zkontrolovat a opravit případné nesoulady ve finančním stavu skladu a následně (pokud účtujete o skladu) provést kontrolu a případnou opravu zaúčtovaných skladových pohybů. Pro tyto účely použijte kontroly jak v kartách, tak v účetním deníku. Po provedení převodu není možno dohledat zaúčtování skladových pohybů, protože budou vymazány. Proto před provedením ročního převodu proveďte zálohu dat. Potvrzením tohoto dialogu provedete roční převod ve skladu.

444 444 Alternativní příklad skladové evidence zpět 2 Sklad (vážený aritmetický průměr) Význam pojmu Vážený aritmetický průměr Metoda Vážený aritmetický průměr znamená způsob oceňování skladových zásob. Tudíž zásoby ve skladě jsou oceněny průměrnou cenou, která přihlíží k ceně za jednotku i množství. Zadání: Naše firma provádí návrhy, výrobu a prodej nábytku. Využívá 3 podsklady sklad 1 (materiál), sklad 2 (centrální sklad) a sklad 3 (prodejna) mimo firmu. Ve skladu 1 (materiál) jsou jednoduché karty - desky, pojezdy, úchytky. Ve skladu 2 (centrální sklad) jsou karty zboží, složená karta Komoda 3 šuplíková (tato karta se skládá z jednoduchých karet desky, pojezdy, úchytky), jednoduchá karta - Židle. Ve skladu 3 (prodejna) prodáváme hotový nábytek a přesunujeme zboží z centrálního skladu na prodejnu. Číslo Název Počet jednotek Nastavení prvotních parametrů a) Definice podskladů sklad č. 1 sklad č. 2 sklad č. 3 b) Druhy skladových pohybů - příjem na fakturu - výdej zaměstnanci - výdej dealer - výdej běžný prodej c) Marže - prodejní cena 0 - prodejní cena 1 - prodejní cena 2 - prodejní cena 3 Založení skladových karet a) Jednoduché skladní karty Desky smrk č. 1 Pojezdy na šuplíky č. 2 Úchytky č. 3 Židle b) Složené skladní karty Komoda 3 šuplíková č. 4 Cena za jednotku Sklad Str. materiál centrální skl. prodejna cena cena cena cena skladní 10% 15% 20% materiál materiál materiál centrální skl centrální skl. Příjem materiálu (do skladu 1) Desky smrk Pojezdy na šuplíky Úchytky materiál materiál materiál Příjem zboží (do skladu 2) Židle centrální skl. Výdej zboží (ze skladu 2) Židle Komoda 3 šuplíková 6 1 cena 1 cena 1 centrální skl. centrální skl

445 Číslo Název 6. Meziskladový převod a) Výdej zboží židle z centrálního skladu b) Příjem zboží na prodejnu 7. Meziskladový převod s pomocí složené karty a) Výdej materiálu (sklad 1) Desky smrk Pojezdy na šuplíky Úchytky b) Příjem hotového výrobku do skladu (sklad 2) Komoda 445 Počet jednotek Cena za jednotku Sklad 1 cena 0 (skladní) cena 0 centrální skl. Str prodejna cena 0 cena 0 cena 0 materiál materiál materiál 1 cena 0 centrální skl. 8. Inventura Obalové konto Kontroly a) Kontrola skladových karet b) Kontrola skladových pohybů 463 Roční převod zpět 2

446 446 Řešení skladových operací V této sekci naleznete návod na řešení alternativních skladových operací. zpět 1 1. Nastavení prvotních parametrů Zadání: Naše firma provádí návrhy, výrobu a prodej nábytku. Využíváme 3 podsklady, mezi nimiž jednotlivé položky přesunujeme. Ve skladu 1 - Materiál evidejeme jen materiál a komponenty. Sklad 2 Centrální sklad slouží pro evidenci všech našich výrobků (výrobky na zakázku i hotové výrobky určené pro prodejnu). A sklad 3 Prodejna, ze kterého prodáváme hotový nábytek. Přesun mezi sklady provádíme ve skladní ceně. Jinak máme nadefinovány tři prodejní ceny (marže). Prodejní cena 0 = skladní cena, prodejní cena 1 = 10% (navýšení), prodejní cena 2 = 15% (navýšení), prodejní cena 3 = 20% (navýšení). Postup: a) Definice podskladů b) Druhy skladových pohybů c) Marže a) Definice jednotlivých podskladů Klikněte na tlačítko Nastavení volba Sklad a ze seznamu dvojklikem vyberte Sklady. Pak již tlačítkem Přidat nadefinujete jednotlivé sklady. Jednotlivé podsklady můžete definovat i přímo v seznamu skladových karet. Klikněte na tlačítko Funkce výběr a definice skladů, zobrazí se tabulka, která slouží k definování skladů a přepínání mezi nimi.

447 447 Základní pravidla pro používání více skladů: Skladové karty můžete do skladů přidělovat nebo přidělení rušit dokud v daném skladu nemají pohyby. (K tomu účelu slouží funkce Zařazení karty ve skladech.). Pokud v některém skladu má karta pohyby, nelze už příslušnost dané karty k tomuto skladu zrušit. Příslušnost skladových pohybů je automatická, vždy ke zvolenému skladu. b) Druhy skladových pohybů zpět 1 Skladové pohyby (příjmy a výdeje) se týkají vždy pouze zvoleného podskladu. Pro snadné využití prodejních cen (definovaných ve skladových kartách např. pomocí rabatů), je vhodné předem definovat Druhy pohybů. Druhem pohybu stanovujete použitou cenu (u příjemky to je cena skladová - cena 0). Klikněte tedy na tlačítko Nastavení volba Sklad a ze seznamu dvojklikem zvolte Druhy skladových pohybů. Pomocí tlačítka Nový (pohyb) nadefinujete všechny druhy pohybů. Pohyby se řadí chronologicky dle data pořízení. Druhy pohybů (např. které jste zapomněli zadat ) v příjemce nebo ve výdejce. můžete nadefinovat také ve skladu přímo Meziskladový převod Meziskladový převod představuje výdej z jednoho a příjem do druhého skladu. Můžete zvolit, zda převod proběhne ve skladových nebo v prodejních cenách. Druhou možností je využít hotový skladový výdej a pomocí funkce Přesun na jiný sklad vytvořit meziskladový převod.

448 448 c) Marže zpět 1 Klikněte na tlačítko Nastavení volba Sklad záložka Karty. Zde zapište procentuální nebo peněžní marže pro cenu 1,2,...5. Peněžní marže nadefinujete smazáním znaku % vedle pole pro hodnotu. Během přidávání skladové karty se pak po zadání skladové ceny automaticky podle marží spočítají ceny prodejní. Toto platí pro všechny skladové karty. Dle zadání příkladu nadefinujte marže pro ceny 1, 2, 3 a to 10%, 15% a 20%. Pokud zde nezadáte jednotlivé marže, můžete zadat konkrétní prodejní ceny přímo na kartách. Jejich zachování při přepočtu zabezpečíte zaškrtnutím volby Fixovat ceny s nezadanou marží. Příklad: Marže 15% => příslušná cena bude o 15% vyšší než cena skladová Marže 15 => příslušná cena bude o 15,- Kč vyšší než cena skladová

449 Založení skladových karet zpět 2 Zadání: Ve skladu 1 (materiál) jsou jednoduché karty - desky, pojezdy, úchytky. Ve skladu 2 (centrální sklad) jsou tyto karty zboží: složená karta Komoda 3 šuplíková (tato karta se skládá z jednoduchých karet desky, pojezdy, úchytky) a jednoduchá karta - Židle. Ve skladu 3 (prodejna) prodáváme hotový nábytek a přesunujeme zboží z centrálního skladu na prodejnu. Postup: a) Založení jednoduchých skladových karet b) Založení složených skladových karet a) Založení jednoduchých karet Nejdříve si musíte vybrat sklad. Dvakrát klikněte do okna, kde je zobrazen název skladu (nebo tlačítko Funkce Výběr a definice skladů). Automaticky se zobrazí seznam skladů, vyberte sklad 1 (materiál) a potvrďte OK. Pak již můžete přistoupit k zadávání skladních karet, v našem případě jednoduchých. Pomocí tlačítka Insert přidejte novou kartu. Číslo skladové karty přiděluje počítač, ale můžete je změnit během přidávání i později speciální funkcí. Desetinná část je navržena pro možnost dalších karet téhož zboží, pokud nebudete používat průměrování cen při naskladňování. V položce Typ karty zvolte jednoduchá. Kód můžete zadat podle SKP (standardní klasifikace produkce) nebo libovolný Váš kód, na rozdíl od pole EAN kód, které je vyčleněno pro čárový kód (podporován je EAN 13). Skupina zboží umožňuje seskupovat zboží podle zvoleného kritéria při tisku, filtrování, pro individuální slevy (vybraný odběratel může mít zvláštní cenu na zboží určité skupiny). Katalogová skupina zboží má využití pro automatické generování katalogu do MRP E-Obchodu (programu na obsluhu internetového obchodu). Pokud tyto položky nevyužíváte, ponechte je prázdné. Počáteční počet MJ a počáteční cena MJ vyjadřuje množství a cenu zboží, které je v době zavádění karty již naskladněno. POZOR!!! Tyto dva údaje musíte zadat, pokud zavádíte staré zásoby. Jinak se skladové ceny i stavy určí prvním příjmem na sklad. Na záložce Prodejní ceny si nastavte rabaty procentuelně nebo pevnými cenami. A jestliže potřebujete evidovat i výrobní čísla, pak je nadefinujte do záložky Výrobní čísla.

450 450 b) Založení složených skladních karet zpět 2 Nejdříve si musíte vybrat sklad. Dvakrát klikněte do okna, kde je zobrazen název skladu. Automaticky se zobrazí seznam skladů, vyberte sklad 2 (centrální sklad) a potvrďte OK. Pak již můžete přistoupit k zadávání skladních karet, v našem případě složených. Stiskem tlačítka Insert přidejte novou kartu. Číslo skladové karty přiděluje počítač, ale můžete je změnit během přidávání i později speciální funkcí. Desetinná část je navržena pro možnost dalších karet téhož zboží, pokud nebudete používat průměrování cen při naskladňování. Do názvu napište Komoda 3 šuplíková a do Typu karty vyberte složená. Kód můžete zadat podle SKP (standardní klasifikace produkce) nebo libovolný Váš kód, na rozdíl od pole EAN kód, které je vyčleněno pro čárový kód (podporován je EAN 13). Skupina zboží umožňuje seskupovat zboží podle zvoleného kritéria při tisku, filtrování, pro individuální slevy (vybraný odběratel může mít zvláštní cenu na zboží určité skupiny). Katalogová skupina zboží má využití pro automatické generování katalogu do MRP E-Obchodu (programu na obsluhu internetového obchodu). Pokud tyto položky nevyužíváte, ponechte je prázdné. Počáteční počet MJ a počáteční cena MJ vyjadřuje množství a cenu zboží, které je v době zavádění karty již naskladněno. Dle zadání příkladu bude počáteční stav 3 ks a počáteční cena 1800 Kč. POZOR!!! Tyto dva údaje musíte zadat, pokud zavádíte staré zásoby. Jinak se skladové ceny i stavy určí prvním příjmem na sklad. Na záložce Prodejní ceny si nastavte rabaty procentuelně nebo pevnými cenami. Dle zadání přikladu nastavte tři rabaty 10%, 15% a 20%. Na záložce Složená karta nadefinujte karty, ze kterých se bude tato složená karta skládat. V našem případě jde o jednoduché karty Desky-smrk 15 ks, Pojezdy na šuplíky 6 ks a Úchytky 6 ks.

451 Příjem materiálu (do skladu 1) zpět 3 Zadání: Přivezli materiál Desky 10 ks za cenu 110 Kč/ks, Pojezdy na šuplíky 20 ks cena 105 Kč/ks a Úchytky 40 ks za cenu 52 Kč/ks. Proveďte příjem do skladu 1 (materiál). Nejdříve klikněte na tlačítko Skladové pohyby a vyberte sklad (sklad 1 materiál), ve kterém pohyb provedete. Zvolte přidat příjem, vypište základní údaje (číslo pohybu, druh pohybu, datum...). Pak můžete přejít k samotnému zadávání jednotlivých položek do příjemky. Skladní karty můžete zadávat pomocí čísla názvu nebo kódu popřípadě stiskem klávesy F4 otevřete seznam karet, kde můžete potřebnou kartu nalistovat. Pokud požadovaná karta ještě není v seznamu karet, můžete ji pomocí tlačítka Insert přidat. Ze seznamu karet si tedy vyberte požadovanou kartu a potvrďte OK. Tím se karta dostane do příjemky, kde už jen vypíšete přijímané množství a cenu. Stejným způsobem pokračujte při zadávání dalších karet určených pro příjem. Pokud je skladní cena na kartě odlišná od ceny na příjemce, program se automaticky dotáže, zda chcete zprůměrovat cenu a přepočítat prodejní ceny. Potvrzením OK se tento pohyb dostane do seznamu pohybů.

452 Příjem zboží (do skladu 2) zpět 4 Zadání: Přivezli nám židle, 20 ks za cenu 105 Kč/ks. Příjem proveďte do skladu 2 (centrální sklad) Klikněte na tlačítko Skladové pohyby a vyberte sklad (sklad 2 centrální), ve kterém pohyb provedete. Pak klikněte na tlačítko přidat příjem. Vypište základní údaje (číslo pohybu, druh pohybu, datum...). Pak můžete přejít k samotnému zadávání jednotlivých položek do příjemky. Skladní karty můžete zadávat pomocí čísla názvu nebo kódu popřípadě stiskem klávesy F4 otevřete seznam karet, kde můžete potřebnou kartu nalistovat. Pokud požadovaná karta ještě není v seznamu karet, můžete ji pomocí tlačítka Insert přidat. Ze seznamu karet si tedy vyberte požadovanou kartu a potvrďte OK. Tím se karta dostane do příjemky, kde už jen vypíšete přijímané množství a cenu. Stejným způsobem pokračujte při zadávání dalších karet určených pro příjem. Pokud je skladní cena na kartě odlišná od ceny na příjemce, program se automaticky dotáže, zda chcete zprůměrovat cenu a přepočítat prodejní ceny. Potvrďte OK a příjem na sklad se automaticky dostane do seznamu pohybů.

453 Výdej zboží (ze skladu 2) zpět 5 Zadání: Z centrálního skladu jsme prodali židle 6 ks a komodu 1 ks v prodejní ceně 1 (marže 10%). Nejdříve klikněte na tlačítko Skladové pohyby a vyberte sklad (sklad 2 centrální), ve kterém pohyb provedete. Pak klikněte na tlačítko přidat výdej a vypište základní údaje (číslo pohybu, datum...). Druh pohybu si vyberte pomocí klávesy F4. Pokud jste si druhy pohybů definovaji již při prvotním nastavení, zobrazí se seznam pohybů a jejich cen. Pokud jste si je však nenadefinovali, zobrazí se prázdná tabulka, do které si druhy pohybů a jejich ceny přidáte (např. prodej na fakturu cena 1, prodej zaměstnanci cena 0 - skladní, ). Pak můžete přejít k samotnému zadávání jednotlivých karet do výdejky. Skladní karty můžete zadávat pomocí čísla názvu nebo kódu popřípadě stiskem klávesy F4 otevřete seznam karet, kde ji můžete nalistovat.

454 454 Vzhledem k tomu, že karta Komoda je složená, musíte u ní určit parametry přenosu. Musíte označit co se má převzít do pohybu, zda pouze vybraná karta, pouze její položky nebo všechno. V našem případě označte pouze vybraná karta (prodáváme komodu jako hotový výrobek). Potvrďte OK a dostanete se do seznamu pohybů, kde můžete provádět další operace. Klikněte na tlačítko Výstupy a zvolte výstupní sestavu Výdejka. V Předloze výstupních sestav vyberte požadovaných typ dokladu a pak potvrďte Tisk (výstup na tiskárnu) nebo Ukázka (výstup na monitor). 6. Meziskladový převod zpět 6

455 455 Zadání: Nyní proveďte převod zboží (židle 1 ks) z centrálního skladu na prodejnu. Meziskladový převod proběhne ve skladních cenách. Klikněte na tlačítko Skladové pohyby a vyberte sklad (sklad 2 centrální), ve kterém pohyb provedete. Pak klikněte na tlačítko přidat převod (přeskladnění mezi sklady) a vypište základní údaje (číslo pohybu, datum...). Pak již můžete přejít k samotnému zadávání jednotlivých karet do převodu. Skladní karty můžete zadávat pomocí čísla názvu nebo kódu popřípadě stiskem klávesy F4 otevřete seznam karet, kde ji můžete nalistovat. Ze seznamu karet si tedy vyberte požadovanou kartu Židle a doplňte množství 1 ks. Potvrďte OK a zobrazí se tabulka výběr skladu pro příjem. Vyberte tedy sklad a potvrďte OK. Automaticky se zobrazí vyplněná příjemka (převodka na jiný sklad). Potvrďte OK a váš převod bude proveden. Pokud chcete jakýkoliv doklad popřípadě sestavu vytisknout, klikněte na tlačítko Výstupy a zvolte si výstupní sestavu. 7. Meziskladový převod s využitím složené karty zpět 7

456 456 Zadání: Máme vyrobit komodu se 3 šuplíky. Na tuto komodu budeme potřebovat: desky smrk 15 ks, pojezdy na šuplíky 6 ks, úchytky 6 ks. Sklad máme rozdělen na sklad materiálu a sklad hotových výrobků. Vzhledem k tomu, že využíváme více skladů, je nutné nejdříve ze skladu 1 (materiál) vydat jednotlivý materiál a do skladu 2 (centrální sklad) přijmout již zhotovenou komodu. V seznamu pohybů se přepněte se do správného skladu. Klikněte na tlačítko Skladové pohyby a zvolte Přidat převod (Přeskladnění mezi sklady). Potvrďte číselnou řadu a můžete přistoupit k zadávání položek pohybu. Vyberte si kartu Komoda (složená karta). Klikněte na tlačítko Převzít, zadejte počet MJ a potvrďte OK. Automaticky se zobrazí Parametry přenosu složené karty. Parametry označte dle obrázku. Potvrďte OK a vyberte druhý sklad (hotové výrobky) pro příjem zboží. Po potvrzení skladu a příslušné číselné řady se opět objeví parametry přenosu. Opět je upravte dle obrázku do pohybu převzít pouze vybranou kartu a potvrďte OK.

457 457 Ze skladu 1 (materiál) jste odebrali jen materiál a do skladu 2 (hotové výrobky) jste zařadili jen komodu (hotový výrobek). Nyní můžete ze skladu 2 provést klasický výdej hotového výrobku např. na fakturu.

458 Inventura zpět 8 Pokud chcete provést inventuru, otevřete si Skladové karty (seznam) a klikněte na tlačítko Výstupy. V seznamu si vyberte sestavu Inventura a proveďte její tisk. Před samotným tiskem se ještě zobrazí tabulka s podrobnějším výběrem kritérií. Pak stiskněte OK a provede se tisk inventurního soupisu. S tímto dokladem proveďte fyzickou inventuru ve skladu a zapište skutečné stavy. Jestliže jste provedli fyzickou inventuru, otevřete si opět seznam skladových karet a klikněte na tlačítko Funkce Evidence inventur. Zobrazí se tabulka, do níž si pomocí tlačítka + založíte inventuru. Zapíšete datum inventury, popř. poznámku a potvrdíte OK. Informativní hlášku opět potvrďte OK.

459 459 Zobrazí se tabulka Inventura skladových karet (pro příslušný sklad). Karty v této tabulce budou s nulovými stavy. Klikněte tedy na tlačítko Funkce a zvolte Aktualizace stavů. Automaticky se dopočítají stavy na kartách. Do sloupce Inventura MJ zadejte počet MJ zjištěný fyzickou inventurou. Automaticky se zobrazí rozdíl mezi fyzickou a vypočtenou inventurou. Po zapsání inventurních stavů potvrďte OK.

460 460 Dostanete se zpět do tabulky seznamu inventur. Proveďte zde uzavření inventury pomocí tlačítka Uzavřít a pokud nesouhlasí fyzický stav se stavem účetním, můžete si pomocí tlačítka Funkce vytvořit Pomocný doklad pro příjem (Ctrl+P) nebo pomocný doklad pro výdej (Ctrl+V), který vytvoří pomocný doklad pro import do příjemky nebo výdejky k eliminaci manka. V našem případě na kartě Desky smrk chybí 2 ks. Klikněte tedy na tlačítko Funkce, vytvořte Pomocný doklad pro výdej a potvrďte OK. Pak se přepněte do skladových pohybů a zadejte Přidat výdej, klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Načtení pomocného dokladu. Zadejte parametry načtení dokladu a potvrďte OK. Ihned se zobrazí dotaz zda smazat pomocný doklad z inventury (INVENT001V) zvolte ano a výdejku potvrďte OK. Pokud nesouhlasí fyzický stav se stavem účetním, můžete si pomocí tlačítka Funkce vytvořit Pomocný doklad pro příjem nebo pomocný doklad pro výdej, který vytvoří pomocný doklad pro import do příjemky nebo výdejky k eliminaci manka.

461 461 V našem případě na kartě Desky smrk chybí 2 ks. Klikněte tedy na tlačítko Funkce, vytvořte Pomocný doklad pro výdej a potvrďte OK. Pak se přepněte do skladových pohybů a zadejte Přidat výdej, klikněte na tlačítko Funkce a zvolte Načtení pomocného dokladu. Zadejte parametry načtení dokladu a potvrďte OK. Ihned se zobrazí dotaz zda smazat pomocný doklad z inventury (INVENT001V) vyberte ano a výdejku potvrďte OK. Tímto jste provedli výdej s využitím pomocného dokladu. Nyní když se opět přepnete do seznamu karet a pomocí tlačítka Funkce provedete inventuru, zjistíte, že fyzická i vypočtená inventura je shodná.

462 Obalové konto zpět 9 Tento modul slouží k evidenci produkce obalů. Umožňuje vypracovat stanovený výkaz pro společnost EKO-KOM. Klikněte na tlačítko Obaly (Ctrl+L) a dostanete se do seznamu obalů. Tlačítkem Insert nebo + (plus) přidáte nový obal. Dvojstiskem Ctrl+K můžete příslušný obal zkopírovat. Sestavu čtvrtletního výkazu pro EKO-KOM naleznete ve Výstupech.

463 Kontroly zpět 10 a) Kontrola skladových karet Klikněte na tlačítko Skladové karty a dostanete se do seznamu skladních karet. Pak stiskněte tlačítko Kontroly přičemž se zobrazí tabulka pro kontrolu skladových karet. Zvolte čísla karet, které chcete kontrolovat, sklad a typ kontroly (možnosti v rozbalovacím menu): Kontrola konečných stavů Kontrola finančních stavů Kontrola přepočtu skl. cen podle pohybů ve skladu Kontrola do mínusu počtu MJ (pro výpočet skl. ceny) Kontrola do mínusu počtu MJ (pro výpočet MJ na skladě) Sumární finanční stav všech karet Kontrola duplicity EAN kódu Tyto kontroly slouží k odhalení případných nesrovnalostí, které se mohou objevit při práci s kartami. Kontrola konečných stavů Tato kontrola provede porovnání stavu MJ na kartě s pohyby na kartě. K pohybům se ještě připočítává počáteční stav (pokud je zadán). Případné nesrovnalosti pak můžete opravit pomocí funkce Přepočet počtu MJ ve skladových kartách podle pohybů ve skladu.

464 464 Kontrola finančních stavů Tato kontrola povede porovnání finančního stavu karty s jejími pohyby. Zde záleží na tom, zda je skladní cena vedena společně nebo zvlášť po jednotlivých skladech. Společně vedena skladní cena: Součin skladové ceny a stavu na všech skladech je porovnán s obraty na kartě nezávisle na skladu. Pro příjemky se bere nákupní cena a pro výdejky skladní cena platná v době výdeje. K obratům je připočten ještě součin případné počáteční ceny a počátečních stavů. Zvlášť pro jednotivé sklady: Součin skladové ceny a stavu je porovnán s obraty na kartě pro příslušný sklad. Pro příjemky se bere nákupní cena a pro výdejky skladní cena platná v době výdeje. K obratům je připočten ještě součin případné počáteční ceny a počátečního stavu.!!!!! Zjištěné případné rozdíly ukazují na zásahy do pohybů (mazání, opravy, rozpočítání nákladů s promítnutím do nákupních cen,...)!!!!! Tyto rozdíly opravíte pomocí funkce Přepočet skladových cen v kartách podle pohybů ve skladu. (V dialogu před spuštěním přepočtu doporučujeme zapnout volbu Přepočítat skladovou cenu i v pohybech, která je důležitá hlavně pro výdajové doklady. Kontrola přepočtu skladních cen podle pohybů ve skladu Tato kontrola provede fiktivní přepočet váženého průměru na skladové kartě podle data pohybu a interního třídícího pole. Výstup ukazuje srovnání se stavem zachyceným v pohybu a znovu přepočteným stavem zachyceným v pohybu a znovu přepočteným stavem. Kontinuitu výpočtu skladní ceny narušuje taktéž případný nalezený výdej do mínusu. Kontrola do mínusu počtu MJ Kontrola se snaží odhalit výdeje do mínusu, které vážně narušují výpočet váženého průměru skladové ceny. Sumární finanční stav všech karet Kontrola porovnává sumární finanční stav všech karet na jednotlivých skladech s pohyby na jednotlivých skladech.

465 465 b) Kontrola skladových pohybů zpět 10 Klikněte na tlačítko Skladové pohyby a dostanete se do seznamu skladových pohybů. Pak stiskněte tlačítko Kontroly přičemž se zobrazí tabulka pro kontrolu skladových pohybů. Zadejte datum pohybu, které chcete kontrolovat, sklad a typ kontroly (možnosti v rozbalovacím menu): Skutečné pořadí zadávaných pohybů Rozdíl mezi datem hlavičky a položky Rozdíl mezi datem hlavičky a položky v uzávěrce Pohyby vůči fakturám Nedokončené převodní doklady Tyto kontroly slouží k odhalení případných nesrovnalostí, které se mohou objevit při práci s kartami a skladovými pohyby.

466 Roční převod ve skladu zpět 11!!!!! Před provedením ročního převodu proveďte zálohu dat!!!!! Po provedení převodu není možno dohledat zaúčtování skladových pohybů, protože budou vymazány. Vzhledem k tomu, že roční převod může být proveden v podstatě pro libovolné datum, skladová cena karty se k danému datu vypočte na základě počátečních stavů a pohybů na kartě. Tato skladová cena je potom počáteční cenou pro nové období. Proto je nutné, ještě před provedením převodu zkontrolovat a opravit případné nesoulady ve finančním stavu skladu a následně (pokud účtujete o skladu) provést kontrolu a případnou opravu zaúčtovaných skladových pohybů. Pro tyto účely použijte kontroly jak v kartách, tak v účetním deníku.

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz.

Prosper Upgrade Podzim 2005. Příručka uživatele. verze 5XPa09. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz. Prosper Upgrade Podzim 2005 Příručka uživatele verze 5XPa09 RKA SW Systems s.r.o. Email: info@ www. 1 z 18 OBSAH: 1. MODUL ÚČETNICTVÍ 4 1.1 Rozšířená možnost práce s okny 4 1.2 Přehled závazků na kliknutí

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně:

Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: Účtování o přenesení daňové povinnosti Reverse charge Doklady, u kterých dodavatelé použijí ustanovení 92a zákona o DPH, je třeba do programu zapsat následovně: DF) V případě obdržení došlé faktury zapište

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz

NÁHLED. Účtujeme v. Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ. www.money.cz NÁHLED Účtujeme v Učební pomůcka pro SOŠ a VOŠ 1 Zálohové faktury a jejich vyúčtování Zálohové faktury se proti fakturám normálním liší v několika aspektech. O zálohových fakturách a proforma fakturách

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití (c) 2H C.S. s.r.o. 2003-2005 poslední změny dne: 29.9.2005 autor: Tomáš Halász - info@faktury.cz 1/35 Obsah Popis modulu skladové evidence...3

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Daňová evidence. Cílem daňové evidence je podat přehled o příjmech a výdajích, stavu a pohybu majetku, evidovat majetek.

Daňová evidence. Cílem daňové evidence je podat přehled o příjmech a výdajích, stavu a pohybu majetku, evidovat majetek. Daňová evidence představuje jednodušší formu evidence o majetku a závazcích pro potřeby podnikatele a slouţí ke zjištění hospodářského výsledku, na jehoţ základě se stanoví daň z příjmu. Cílem daňové evidence

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti.

Pokladna a příjmové nebo výdajové pokladní doklady jsou vždy finanční prostředky, které firma přijím{ nebo vyd{v{ v hotovosti. POKLADNA V této č{sti agendy se zaměříte na postupy při pořizov{ní nových účetních dokladů. Také slouží pro tisk pokladních dokladů, pokladní knihy a poskytují informace o zůstatcích na jednotlivých pokladn{ch.

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

JAK VYSTAVOVAT FAKTURY V SYSTÉMU DOKLAD24

JAK VYSTAVOVAT FAKTURY V SYSTÉMU DOKLAD24 JAK VYSTAVOVAT FAKTURY V SYSTÉMU DOKLAD24 VYTVOŘENÍ NOVÉHO ÚČTU Vytvořit si nový účet v Doklad24 je snadné. Po kliknutí v hlavním menu na Vytvořit účet se zobrazí políčka se základními informacemi o firmě

Více

DENT 12.1 popis novinek

DENT 12.1 popis novinek DENT 12.1 popis novinek Nastavením v předvolbách Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření formuláře nové zakázky Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou

Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Příklad 1 přijaté zálohy na prodej zboží se zálohovou fakturou Společnost s ručením omezeným Svítidla, s. r. o. se zabývá nákupem a prodejem svítidel a jejich montáží u zákazníků. Adresa firmy: Strakonická

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky

Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software. Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Předmět: Účetnictví, Aplikace, Účetní software Téma: Program pro vedení účetnictví Charakteristika účetního programu, číselníky Návod pro obsluhu programu WinDUO - účtování základních účetních operací

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce

MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce Již více než 20 let poskytujeme služby našim zákazníkům! MC-MAJETEK program evidence majetku stručný průvodce M.C. software s.r.o. Humpolec, Kamarytova 161, 565 532 560 www.mcsoftware.cz - info@mcsoftware.cz

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Pokyny k převodu dat do MRP K/S a postupy účtování ve zkratce

Pokyny k převodu dat do MRP K/S a postupy účtování ve zkratce Pokyny k převodu dat do MRP K/S a postupy účtování ve zkratce Převod Daňové evidence a Účetnictví Převod dat spustíte v MRP K/S následovně: Hlavní nabídka - volba Údržba dat - tlačítko Údržba dat -Převod

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Snadné podvojné účetnictví UCTO20

Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Ver.: 5.xx Milan Hradecký 1 Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Modul Kniha jízd. www.money.cz

Modul Kniha jízd. www.money.cz Modul Kniha jízd www.money.cz 2 Money S5 Kniha jízd Obsah a funkce modulu Kniha jízd Modul Kniha jízd tvoří v menu Money S5 samostatný uzel, ve kterém jsou umístěné funkčně provázané základní seznamy určené

Více

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví

Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Změny od 1. 4. 2011 v SW 6K modul účetnictví Popis k verzi 11.04.2 1. Datum přijetí dokladu ( 73) týká se tuzemských přijatých plnění - ř. 40, 41. Je-li tedy datum obdržení (=přijetí) dokladu následující

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více