6.4 Základní účtování zboží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.4 Základní účtování zboží"

Transkript

1 Základní účtování zboží Základní účtování zboží Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující podmínky: - nemovitost je pořizována za účelem bezprostředního prodeje - účetní jednotka má v předmětu činnosti nákup a prodej nemovitostí (realitní kanceláře) - nemovitost není v době mezi nákupem a prodejem pronajímána a není prováděno technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, přístavby, nástavby, stavební úpravy) PŘÍKLADY 1. Podnikatel koupil počítač, který je určen k prodeji zákazníkovi. & Jedná se o zboží, neboť je to movitá věc nakoupená za účelem dalšího prodeje. 2. Podnikatel (výrobce nábytku) koupil budovu, kterou v případě zajímavé finanční nabídky chce prodat. U podnikatele se nemůže jednat o zboží, neboť nemovitost není určena k bezprostřednímu prodeji a navíc nemá v předmětu činnosti nákup a prodej nemovitostí Účtování nákupu zboží Nákup zboží se účtuje obdobně jako nákup materiálu, tzn. způsobem A nebo způsobem B. Při způsobu A se všechny složky pořizovací ceny zboží účtují prostřednictvím účtu Pořízení zboží. Převzetí zboží na sklad nebo do prodejny v pořizovací ceně se zachytí na účtu Zboží ve skladech a v prodejnách. Účtování u plátce DPH Dodavatelé Pořízení zboží Zboží na skladě a v prodejnách cena vč. daně cena bez daně příjemka daň Daň z přidané hodnoty Účtování u neplátce DPH Neplátce DPH by stejně jako u nákupu materiálu zahrnul daň do pořizovací ceny zásob zboží. Obdobně jako u materiálu lze účtovat nákup zboží přímo na vrub účtu Zboží na skladě a v prodejnách. 101

2 6 Základní účtování zboží Účtování prodeje zboží Prodej zboží se zachycuje v účetnictví jako tržba, která se eviduje na výnosovém účtu Tržby za zboží. K prodeji zboží dochází buď za hotové (souvztažný zápis je na účtu Pokladna), nebo na fakturu (souvztažný zápis na účtě Odběratelé). Je-li účetní jednotka plátcem DPH, přidává k prodejní ceně ještě DPH (daň na výstupu), která se neúčtuje do tržeb, ale jako závazek vůči finančnímu úřadu na účtu Daň z přidané hodnoty. Při prodeji se musí zaúčtovat také úbytek prodaného zboží ve skladech nebo v prodejnách. Účtuje se na nákladový účet Prodané zboží, a to ve stejném ocenění, ve kterém se účtoval jeho nákup, tj. v pořizovacích cenách. Souvztažný zápis se provede ve prospěch účtu Zboží na skladě a v prodejnách. & Úbytek prodaného zboží lze vypočítat různými způsoby. Nejčastějším a nejpřesnějším způsobem je zjištění na základě skladové evidence. V případě, že její vedení není technicky možné, lze výpočet provést podle výsledků inventarizace zboží. To znamená, že se od účetního stavu (zůstatek účtu Zboží na skladě a v prodejnách) odečte částka zboží zjištěná inventurou. PŘÍKLAD Účetní jednotka měla počáteční stav zásob zboží Kč. V průběhu účetního období byly pořízeny zásoby zboží v celkové hodnotě Kč. Prodané zboží v průběhu roku nebylo technicky možné vést na skladních kartách (podle jednotlivých položek zboží), proto se množství prodaného zboží za celé období vypočítalo podle výsledků inventury na konci roku, který byl Kč. Výpočet prodaného zboží: Počáteční stav zboží + nákupy = Kč Konečný stav Kč Rozdíl mezi počátečním stavem zboží + nákupy na straně jedné a konečným stavem zboží na straně druhé představuje prodané zboží v pořizovací ceně, tj. v našem příkladě Kč. Schéma účtování u plátce DPH: Pokladna Tržby za zboží (výnosový účet) Odběratelé cena bez daně cena včetně daně PPD, FAV v prodejních cenách Daň z přidané hodnoty DPH závazek vůči FÚ Zboží na skladě a v prodejnách Prodané zboží (nákladový účet) úbytek zboží v důsledku prodeje (v pořizovacích cenách) Hospodářský výsledek z prodeje zboží (obchodní marže) se pak zjistí jako rozdíl mezi účty Tržby za zboží a Prodané zboží. 102

3 Základní účtování zboží 6 PŘÍKLAD na účtování zboží Podnikatel (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem potravinářského zboží. V průběhu měsíce ledna se u něho uskutečnily tyto účetní případy: 1. Faktura přijatá od dodavatele za potraviny: cena bez daně Kč DPH 15 % Kč celkem k úhradě Kč 2. Faktura za dopravu potravin: cena bez daně Kč DPH 15 % Kč celkem k úhradě Kč 3. Zboží převzato na prodejnu Tržby v hotovosti za prodej potravin za měsíc leden Kč (cena včetně daně, sazba DPH 15 %) 5. Úbytek prodaného zboží v pořizovacích cenách... (všechno nakoupené zboží bylo prodáno) MD Dodavatelé D MD Pořízení zboží D MD Zboží na skladě D , , , , , , , & MD Pokladna D MD Tržby za zboží D MD Prodané zboží D , , , MD Daň z přidané hodnoty D , , , Výpočet DPH z tržeb: cena s daní = Kč, sazba DPH = 15 %, koef. = 0,1304, DPH = * 0,1304 = Kč Hospodářský výsledek z prodeje zboží je zisk Kč ( ) 103

4 6 Základní účtování zboží b ÚLOHA 6.10 Pan Novák podniká jako fyzická osoba (nákup a prodej zboží), je účetní jednotkou a musí tedy vést účetnictví. JE PLÁTCEM DPH (měsíční zdaňovací období). 1. Na běžný účet vložil Kč (výpis z běžného účtu číslo 1 ze dne ) 2. Pan Novák nakoupil zboží, na tento nákup obdržel 2. 12, fakturu v celkové hodnotě Kč (cena bez daně Kč + 15 % DPH Kč) 3. Příjemka (2. 12.) na převzetí nakoupeného zboží na prodejnu v pořizovací ceně Kč Podrobnější informace o nakoupeném zboží byly uvedeny v přiloženém dodacím listu: kg citrony po 10 Kč Kč kg pomeranče po 10 Kč Kč kg jablka po 10 Kč Kč 500 kg banány po 20 Kč Kč 4. Z běžného účtu (výpis č. 2 ze dne ) uhradil fakturu ve výši Kč 5. Dne pan Novák převzal na prodejnu další dodávku zboží: kg jablek (po 10 Kč) kg banánů (po 20 Kč) 6. Na nakoupené zboží (viz bod 5) obdržel fakturu (daňový doklad) na částku Kč, z toho cena bez daně Kč, DPH 15 % DPH Kč 7. V pokladní knize byl evidován tento pohyb peněz: Příjem Výdej Zůstatek tržby za prosinec ( ) Kč Kč odvod tržeb na účet ( ) Kč Kč (tento odvod nebyl bankou do konce roku vyúčtován) Tržby za prodané zboží jsou včetně DPH, sazba je 15 %. 8. Dne dělal inventarizaci zásob zboží a zjistil, že má na skladě: citrony = kg, pomeranče = 500 kg, jablka = kg, banány = 100 kg Úkol č. 1: Zaúčtujte výše uvedené účetní případy na syntetických účtech. Úkol č. 2: Sestavte rozvahu a výsledovku. 104

5 Základní účtování zboží INTERAKTIVNÍ VÝUKA - VIDEO ¹ 6 Jazyková škola RADIM, s.r.o., nakupuje učebnice angličtiny, které prodává jak účastníkům jazykových kurzů, tak i případným dalším zájemcům. Už má na skladě poměrně hodně učebnic a má tak v nich nainvestováno dost peněz, a proto Radima zajímá, jak je to s uplatňováním v nákladech. Radim chce vědět, v jakém okamžiku bude účtovat jazyková škola učebnice (zboží) do nákladů: a) v období, kdy byly učebnice nakoupeny a také zaplaceny b) v období, kdy byly učebnice prodány Odpověď a zdůvodnění: Ještě bych potřeboval vědět, kolik korun si jazyková škola uplatní do nákladů, jestliže nakoupila ks učebnic po 400 Kč a prodala 600 ks učebnic po 500 Kč. Výpočet: Počet prodaných učebnic Pořizovací cena 1 ks učebnice Náklady na prodané učebnice... ks... Kč... Kč K ZAMYŠLENÍ: Jak by to bylo s uplatňováním v nákladech, pokud by jazyková škola účtovala zásoby způsobem B? Četl jsem na webu, že pokud budu účtovat způsobem B, potom nákup zásob dám přímo do spotřeby... Máš pravdu, u způsobu B se nakoupené zboží účtuje rovnou do spotřeby, ale na konci roku se nespotřebované zásoby zaúčtují na sklad. Nákup ks po 400 Kč Vyskladnění 600 ks po 400 Kč Zůstatek na skladě 400 ks Kontrolní součty způsob A způsob B Rozvaha Výsledovka Rozvaha Výsledovka 105

6 6 Základní účtování zboží MD MD D D MD D ÚČTOVÁNÍ (účetní případy jsou také obsaženy ve schématech účtování) Jazyková škola RADIM, s.r.o., v této úloze NEPLÁTCE DPH, nakupuje v knihkupectví učebnice angličtiny, které si nechává zasílat poštou, proto platí k ceně ještě poštovné a balné. Učebnice prodává s marží 25 %. 1. FAP Nákup ks učebnic po 395 Kč (nebyly převzaty na sklad) Kč 2. VPD Zaplaceno za poštovné a balné učebnic Kč 3. VÚD Na sklad převzato ks učebnic angličtiny... Kč 4. PPD Tržby v hotovosti za prodej 600 ks učebnic po 500 Kč Kč 5. VÚD Úbytek 600 ks prodaných učebnic angličtiny... Kč Jaké budou dopady do rozvahy a výsledovky? AKTIVA Kč PASIVA Kč Přírůstek / Úbytek Přírůstek / Úbytek ZISK + / ZTRÁTA Výnosy Náklady ZISK / ZTRÁTA Kč Kč Kč 106

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více