Zásoby Materiál na skladě cena pořízení materiálu Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady"

Transkript

1 Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky rozlišuje účet 112 Materiál na skladě: Materiál na skladě cena pořízení materiálu Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Vedlejší pořizovací náklady se zúčtují průměrným procentem těchto nákladů z ceny pořízení zásoby materiálu (11201) při každém vyskladnění. Podle vnitropodnikové směrnice účetní jednotky zaokrouhlete průměrné procento vedlejších pořizovacích nákladů na dvě desetinná místa matematicky. Vypočítaný podíl vedlejších pořizovacích nákladů na vydaný materiál zaokrouhlete na celé Kč matematicky. Vyskladněnou zásobu materiálu (11201) účetní jednotka oceňuje metodou FIFO. Výpočty uvádějte v příloze, pohyb zásoby materiálu A zaznamenávejte ve zjednodušené skladní kartě. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze eviduje. Počáteční stavy na vybraných účtech: Materiál na skladě cena pořízení materiálu (100 kg) Kč materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Kč Č. Text Kč MD Dal 1 Přijatá faktura 1000 kg materiálu A, cena za jednotku 120 Kč Cena bez daně DPH 19 % Celkem VUD přeprava materiálu A ve vlastních nákladech Přijatá zálohová faktura na nákup materiálu A Zálohová faktura není daňovým dokladem, je zde uveden pouze orientační rozpis DPH: cena bez daně Kč; DPH Kč 4 Úhrada zálohové faktury z běžného účtu Přijatý daňový doklad na uhrazenou zálohu: Cena bez daně DPH 19 % Faktura přijatá 1000 kg materiálu A, cena za jednotku 115 Kč Cena bez daně DPH 19 % Celkem Zaplacená záloha - cena bez daně DPH 19 % cena s daní Zbývá k úhradě

2 Č. Text Kč MD Dal 7 VÚD - přeprava materiálu A ve vlastních nákladech Dobropis na nedodaných 100 kg materiálu A (operace 6) Cena bez daně DPH 19 % Celkem 9 Úhrada faktury za materiál A z běžného účtu (operace 6,8) 10 Vyskladnění kg materiálu A (viz vnitropodniková směrnice) 11 Podíl vedlejších pořizovacích nákladů na vydaný materiál (viz vnitropodniková směrnice), výpočet uvádějte v příloze 12 Přijatá faktura od dodavatele z Rakouska za 1000 kg materiálu A Cena za jednotku 4 EUR, kurz ČNB 26,36 Kč / 1 EUR % DPH a) přidanění b) nárok na odpočet 14 VUD přeprava materiálu A ve vlastních nákladech Částečná úhrada zahr. faktury za materiál A z běžného účtu 2000 EUR Kurz komerční banky prodej 28,65 Kč / 1 EUR 16 VUD kurzový rozdíl při částečné úhradě zahraniční faktury 17 Vyskladnění kg materiálu A (viz vnitropodniková směrnice) 18 Podíl vedlejších pořizovacích nákladů na vydaný materiál (viz vnitropodniková směrnice), výpočet uvádějte v příloze 19 Uzávěrkové operace Do normy přirozených úbytků 50 kg materiálu A Podíl vedlejších pořizovacích nákladů na materiál A úbytek do normy 20 Uzávěrkové operace Přechodné snížení ocenění materiálu A o 10 Kč na 1 kg 21 Uzávěrkové operace Kurzový rozdíl zahraniční dodavatelé kurz ČNB k běžného roku 26,62 Kč / EUR Příloha Skladní karta materiál A (účet 11201) č. Zásoba v kg Příjem Výdej Zásoba Cena za kg v Kč Zásoba v Kč Příjem Výdej Zásoba Pozn.

3 a) Vyskladnění kg (operace 11.) Průměrné % VPN = Podíl VPN na vydaný materiál = b) Vyskladnění kg (operace 18.) Průměrné % VPN = Podíl VPN na vydaný materiál = c) Inventarizace úbytek do normy (operace 19.) Podíl VPN = VPN (vedlejší pořizovací náklady) zaokrouhlete podle vnitropodnikové směrnice uvedené na začátku souvislého příkladu.

4 Finanční majetek Účetní jednotka je plátcem DPH (DPH zaokrouhluje na desetihaléře). Pro přepočet cizí měny ve sledovaném období používá pevný kurz dle ČNB EUR = 27,67 Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů provádí v rámci účetní uzávěrky. Zaúčtujte vybrané operace týkající se finančního majetku. Počáteční stavy na vybraných účtech: Pokladna v Kč Kč Valutová pokladna EUR Kč Bankovní účty v Kč Kč Devizový bank. účet EUR Kč Č. Text Kč MD Dal 1 V hotovosti zaplaceno občerstvení pro obchodní partnery Cena bez daně DPH 19 % Celkem Nákup dálničních známek v hotovosti (vydány do používání) Za poskytnutou službu v hotovosti přijato do pokladny celkem Z toho 19 % DPH Cena bez daně 4 Odvod hotovosti na BÚ podle pokladního dokladu v Kč Přijatá faktura za stravenky pro zaměstnance 500 ks po 60 kč 6 Vyplacená záloha zaměstnanci na zahraniční pracovní cestu 500 EUR 7 Výdej 400 ks stravenek zaměstnancům (viz operace 5). Podnik přispívá na každou stravenku 40 Kč. 8 Výpis z BÚ (korunového) a) Vyúčtování odvodu hotovosti z pokladny v Kč b) Převod z devizového účtu EUR, kurzy komerční banky: nákup 26,50 Kč, prodej 28,10 Kč (vyber kurz) c) Bankovní poplatky Vyúčtování zahraniční služební cesty: a) Cestovní příkaz 750 EUR b) Vyúčtování v EUR (viz operace 6) 10 Výpis z devizového účtu Převod z devizového účtu EUR na BÚ v Kč 11 Kurzový rozdíl z převodu 12 Nákup akcií dle smlouvy, účetní jednotka má úmysl s nimi obchodovat 100 ks po Kč

5 Č. Text Kč MD Dal 13 V hotovosti zaplacená provize nákup akcií Převedení akcií do majetku účetní jednotky 15 Výpis z BÚ v Kč Úhrada nakoupených akcií dle smlouvy 16 Vystavená faktura za poskytnuté služby Cena bez daně % DPH Celkem Úhrada faktury směnkou cizí na vlastní řad (viz operace 16). Hodnota směnky , směnka je splatná za 2 měsíce z toho 1 měsíc připadá na běžné období. Podnik hodlá držet směnku do splatnosti 18 Prodej akcií dle smlouvy 80 ks (viz operace 12) a) smluvní cena Kč za ks b) úbytek prodaných akcií 19 Uzávěrkové operace Pokladním skontrem zjištěn stav v korunové pokladně Kč. Zaúčtujte případný rozdíl, náhrady předepište hmotně odpovědnému zaměstnanci. Ve valutové pokladně nebyl zjištěn inventarizační rozdíl. 20 Uzávěrkové operace Směnka Akcie reálná hodnota dle burzy k představuje Kč na ks Valutová pokladna Devizový účet kurz ČNB k běžného roku 26,62 Kč / EUR

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k 1. 9. 20xx

Podklady pro zaúčtování počátečních zůstatků na účtech k 1. 9. 20xx 1. Finanční účty Obsah kapitoly: pokladna, ceniny bankovní účty, bankovní úvěry krátkodobé cenné papíry hotovostní a bezhotovostní platební styk syntetická a analytická evidence účetní doklady a jiné písemnosti

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT

DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více