2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):"

Transkript

1 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická evidence účtování zásob způsobem A a B účetní doklady inventarizace, opravné položky Firma KULÍŠEK, a. s., se zabývá výrobou a opravami dětských hraček. Výrobky dodává do jiných prodejen na základě přijatých objednávek. Část výroby prodává také ve vlastní maloobchodní prodejně. Sortiment podnikové prodejny je doplněn o papírnictví. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: KULÍŠEK, a. s. sídlo: Anenská 199, Pardubice IČ: DIČ: CZ (firma je plátcem DPH) bankovní spojení: AVJ banka, a. s., pobočka Pardubice, č. BÚ /4100 Vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví: - účetní operace související se zásobami se evidují způsobem A - materiál (dřevěné desky, látka) se při výdeji ze skladu do výroby oceňuje metodou váženého aritmetického průměru proměnlivého - zboží (omalovánky, pastelky) se při vyskladnění oceňuje metodou FIFO - ceny za MJ se zaokrouhlují na desetihaléře podle matematických pravidel - inventarizace zásob se provádí na konci každého kalendářního měsíce - manko se předepisuje skladníkovi k náhradě v 50% výši a je hrazeno srážkou ze mzdy - poskytnuté zálohy jsou vždy zúčtovány v rámci jednoho kalendářního měsíce - za dlouhodobý majetek je považován majetek s dobou používání delší než 1 rok: limit vstupní ceny u samostatných hmotných movitých věcí činí Kč ,-- limit vstupní ceny u dlouhodobého nehmotného majetku činí Kč ,-- - u dlouhodobého majetku je používán rovnoměrný způsob odpisování podle předpokládané doby používání počínaje měsícem, ve kterém byl majetek uveden do používání Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): Položka Výrobní cena Prodejní cena Sazba DPH dřevěné auto 150,-- 190,-- 21 % látková panenka 180,-- 240,-- 21 % 1

2 Dopočítejte údaje ve skladních kartách za březen 20xx. Skladní karty postupně doplňte o účetní případy, které proběhly v dubnu 20xx. Skladní karta č. 1 k účtu číslo.. Č. Datum Doklad Text Název zboží: pastelky (MJ = 1 balení) oceňovací metoda. Množství Cena Kč příjem výdej zásoba za MJ příjem výdej zásoba VÚD PZ , PŘÍ Nákup , VÝD Prodej PŘÍ Nákup , VÝD Prodej 11 výpočty: Skladní karta č. 2 k účtu číslo.. Č. Datum Doklad Text Název materiálu: látka (MJ = 1 m) oceňovací metoda. Množství Cena Kč Prům. příjem výdej zásoba za MJ příjem výdej zásoba cena VÚD PZ , VÝD Výdej PŘÍ Nákup , VÝD Výdej VÝD Výdej 70 výpočty: 2

3 Příklad 1 (zaúčtujte v deníku, proveďte záznam ve skladní kartě, vyhotovte příjemku) Firma KULÍŠEK poskytla z bankovního účtu zálohu společnosti DUHA, s. r. o., Hradec Králové na dodávku pastelek ve výši Kč 1 500,--. Dodavatel vyfakturoval objednané zboží. Dodavatel: DUHA, s. r. o. Divišova Hradec Králové Peněžní ústav: CT banka, pobočka H. Králové Číslo účtu: /8500 Příjemce: KULÍŠEK-prodejna Způsob dopravy: pošt. zásilka Objednávka číslo: 64 ze dne xx Dodací list číslo: 386/04 Označení dodávky MJ Cena za MJ bez DPH FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD IČ: Faktura číslo: KS: 0008 DIČ: VS: 218/KUL CZ Úhrada: bank. převodem Odběratel: IČ: KULÍŠEK, a. s. Anenská Pardubice Datum splatnosti: Datum uskuteč. zdan. plnění: Datum vystavení: Datum odeslání faktury: Cena bez DPH Sazba DPH v % DIČ: CZ DPH v Kč xx xx xx xx Cena Pastelky (balení) Zúčtování zálohy Doplatek 30 99, , , , , ,70 DUHA, s. r. o. Divišova Hradec Králově Fakturoval: Postránecká Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,01 %. Poštovné Kč 480,-- bylo uhrazeno hotově při převzetí zásilky xx. Dodávka byla předána na prodejnu xx na základě příjemky č. 15 (vyhotovil: Juřička, převzala: Skleničková). V den splatnosti byla faktura uhrazena bankovním převodem. Č. Doklad Text Kč MD D 3

4 Příjemka č. ze dne. Organizace: prodejna Dodavatel: Objednávka č.: Faktura č.: Dodací list č.: MD Dodáno dne: Doprava: D Název MJ Cena za MJ Množství žádané přijaté Celkem Kč Přijal (datum, podpis): Poznámka: Vyhotovil (datum, podpis): Zaúčtoval (datum, podpis): Příklad 2 (zaúčtujte v deníku, veďte skladní kartu, vyhotovte výdejku) Firma ZEREX, s. r. o., Chrudim nám vyfakturovala dodávku látky: 400 m za Kč 228,--/1 m (). Látku jsme dovezli vlastním dodávkovým autem, náklady na dopravu Kč 760,--. Na sklad bylo převzato 380 m látky. Zbylá část dodávky je předmětem reklamace: Reklamační list č. 5 ze dne xx Odběratel (kupující): KULÍŠEK, a. s. Anenská Pardubice Dodavatel (prodávající): ZEREX, s. r. o. Krátká Chrudim Den dodání: xx Doklad č.: dodací list 84 Stav obalů: v pořádku Doprava: ve vlastní režii odběratele Předmět reklamace MJ Množství Cena za MJ fakturované dodané vrácené bez DPH látka m ,-- Zjištěná závada: 20 m látky nevyhovuje objednávce jiné barevné provedení Navrhovaný způsob vyřízení reklamace: sleva z fakturované částky ve výši Kč 4 560,-- bez DPH (20 m x Kč 228,--) Razítko, datum, podpis reklamujícího: Vyjádření dodavatele: xx Juřička KULÍŠEK, a. s. Anenská Pardubice reklamace uznána v plné výši opravný daňový doklad Razítko, datum, podpis dodavatele: xx Kopecká ZEREX, s. r. o. Krátká Chrudim Faktura byla v den splatnosti uhrazena přímo z krátkodobého bankovního úvěru. Ze skladu do dílny bylo xx vydáno 260 m látky na výrobu panenek. Výdejku č. 19 vyhotovil a materiál vydal skladník p. Juřička. Látku převzal vedoucí dílny p. Vařečka. 4

5 Č. Doklad Text Kč MD D Výdejka č. ze dne. Organizace: Vydávající útvar: Odebírající útvar: MD Účel: D Název MJ Cena za MJ Množství žádané vydané Celkem Kč Vydal (datum, podpis): Přijal (datum, podpis): Poznámka: Vyhotovil (datum, podpis): Zaúčtoval (datum, podpis): Příklad 3 (zaúčtujte v deníku) V dílně bylo ušito 140 ks látkových panenek a předáno do skladu. Zástupce Velkoobchodu Pařízek, s. r. o., Pardubice složil při osobním jednání s obchodním managerem firmy KULÍŠEK v hotovosti zálohu Kč 3 500,-- na dodávku 50 ks látkových panenek. Dodavatel vystavil fakturu na požadované množství a odečetl přijatou zálohu. Dodávka byla vyskladněna. Pro nedostatek volných finančních prostředků vystavil odběratel směnku. Vystaveno: Pardubice, 20. dubna 20xx Částka Kč ===12 000,-- Za tuto směnku zaplatím na řad (komu): KULÍŠEK, a. s., Anenská 199, Pardubice Částka slovy: Dvanácttisíc========================== Splatno u: AVJ banka, a. s., Pardubice 5 Splatnost: 31. května 20xx Výstavce: Směnka byla v den splatnosti řádně proplacena z bankovního účtu. Ing. Karel Korejs Velkoobchod Pařízek, s.r.o. Boční Pardubice

6 Č. Doklad Text Kč MD D Příklad 4 (zaúčtujte následující účetní operace, veďte skladní karty č. 1 a 2, využijte údaje z předchozích příkladů) Č. Doklad Text Kč MD D 1. VÚD Počáteční zůstatek: a) dřevěné desky 80 ks za Kč 62,--/1 ks b) omalovánky 3 ks za Kč 13,--/1 ks 2. DFA Nákup šicího stroje smluvní cena Doprava a instalace 3. ZOZ Šicí stroj 4. VÝD Spotřeba 45 ks dřevěných desek 5. VPD Nákup 15 ks omalovánek , ,-- 210,-- 6. PŘÍ Omalovánky přijaty na prodejnu 15 ks (PC za 1 ks ) 7. VÚD Z dílny předáno do skladu 120 ks dřev. aut 8. PPD xx v obchodě prodáno: 5 balení pastelek za Kč 130,--/1 balení 8 ks omalovánek za Kč 20,--/1 ks PŘÍ Ze skladu do prodejny převedeno 20 ks dřevěných aut VPD Platba za daňové poradenství 1 200, DFA Nákup 100 ks dřevěných desek ze SRN za EUR 2,--/1 ks (kurz Kč 25,250/1 EUR) Přiznaná Nárok na odpočet DPH v plné výši

7 14. PPD Nájemné za skladovací prostory , OFA Prodej 40 ks látkových panenek Sleva pro stálého odběratele 10 % VÚD Doprava dřevěných desek ze SRN 1 850, PŘÍ Dřevěné desky 100 ks (PC za 1 ks ) (Průměrná cena za 1 ks.) 19. VÚD Dětskému domovu bezúplatně poskytnuto: a) 10 ks látkových panenek b) 10 ks dřevěných aut c) 20. OFA Prodej 60 ks dřevěných aut do Rakouska za EUR 10,--/1 ks (kurz Kč 25,270/1 EUR) DFA Nákup 150 m látky za Kč 210,--/1 m 23. PŘÍ xx obchodní partner daroval firmě 25 balení pastelek (RPC za 1 ks.) 2 500, PPD V obchodě prodána 3 dřevěná auta VÚD Výsledky inventarizace k příklad 5 a).. b).. c) tvorba opravné položky na dřev. desky 500, VÚD Předpis manka k náhradě skladníkovi 28. VÚD Do konce měsíce nedošla dodávka látky (op. č. 22) 29. VÚD Odpisy šicího stroje za 1. měsíc používání (předpokládaná doba používání 5 let) 30. ZVL Náhrada manka skladníkem 31. VÚÚ Úhrada DFA za šicí stroj z krátkodobého bankovního úvěru 32. VBÚ Úhrada OFA za látkové panenky Úhrada OFA za dřevěná auta (kurz Kč 25,290/1 EUR). 7

8 Příklad 5 (doplňte tabulku, inventarizační rozdíly zaúčtujte v deníku příklad 4) KULÍŠEK, a. s. Anenská 199, Pardubice Inventarizace zásob k xx Název MJ Skutečný stav Účetní stav Rozdíl v MJ Rozdíl v Kč látka m 250 dřevěné desky ks 130 pastelky balení 72 omalovánky ks 10 dřevěná auta (123) ks 31 dřevěná auta (132) ks 17 látkové panenky ks 40 Teoretický test (u následujících otázek vyberte správnou odpověď): 1) Zásoby patří do: a) oběžného majetku b) dlouhodobého majetku c) finančního majetku 2) Mezi zásoby nakupované nepatří: a) materiál b) výrobky c) zboží 3) Do zásob vlastní výroby patří: a) materiál b) zboží c) nedokončená výroba, polotovary, výrobky 4) Zásoby nakupované se při pořízení oceňují: a) ve vlastních nákladech b) pořizovací cenou c) reprodukční pořizovací cenou 5) Oceňovací metody FIFO a vážený aritmetický průměr se používají: a) při pořízení i výdeji zásob b) při pořízení zásob c) při výdeji zásob 6) Analytická evidence zásob se vede na: a) inventárních kartách b) skladních kartách c) čipových kartách 7) Účetním dokladem není: a) skladní karta b) příjemka c) výdejka 8

9 8) Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby se účtují v účtové skupině: a) 60 Tržby za vlastní výkony a zboží b) 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti c) 62 Aktivace 9) Uplatněná reklamace je pro účetní jednotku: a) nákladem b) pohledávkou c) dluhem 10) Neuznaná reklamace je pro účetní jednotku: a) nákladem b) pohledávkou c) dluhem 11) Poskytnuté zálohy na materiál se účtují v účtové skupině: a) 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek b) 15 Poskytnuté zálohy na zásoby c) 31 Pohledávky krátkodobé i dlouhodobé 12) U zásob se provádí inventura: a) fyzická b) dokladová c) časová 13) Inventarizace zásob se podle Zákona o účetnictví provádí: a) 1x za měsíc b) 1x za čtvrtletí c) 1x za rok 14) Manko u zásob se účtuje na účet: a) 501 Spotřeba materiálu b) 549 Manka a škody z provozní činnosti c) 569 Manka a škody na finančním majetku 15) Opravné položky k zásobám vyjadřují: a) trvalé snížení hodnoty zásob b) dočasné zvýšení hodnoty zásob c) dočasné snížení hodnoty zásob 16) Tvorba a zúčtování opravných položek se účtuje: a) do nákladů b) do výnosů c) do nákladů i do výnosů 17) Účet 191 Opravná položka k materiálu je: a) aktivní b) pasivní c) přechodný 9

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji.

Firma HAMÍK, a. s., Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. 11. Souvislý příklad Firma, Rudná provozuje pekárnu a síť maloobchodních prodejen s pečivem a občerstvením v Praze a Středočeském kraji. Základní údaje o účetní jednotce: obchodní firma: sídlo:, IČ: 39945148

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová

Sbírka příkladů z účetnictví. 2. ročník. Ing. Ludmila Berešová Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník Školní rok 2007/2008 Ing. Simona Daňková Ing. Ludmila Berešová Obsah 1 1) Ukázky účetních dokladů strana 1-7 2) Aktiva a pasiva strana 8 3) Rozvaha strana 9-11 4)

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Evidence, oceňování a účtování zásob Petra Vrtalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ

STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA BOHUMÍN ÚČETNICTVÍ PRACOVNÍ MATERIÁL PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE ING. ZUZANA SERBOUSKOVÁ OBSAH DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 3 DAŇOVÁ EVIDENCE 4 DAŇOVÉ ODPISY 7 POMOCNÁ EVIDENCE 8 HOSPODÁŘSKÝ

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

předmětu Finanční účetnictví 1

předmětu Finanční účetnictví 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční účetnictví 1 Letní semestr - 5 konzultací školní rok 2005/2006 Obsah konzultací: 1. konzultace - Účtování dlouhodobého majetku a/ vymezení, členění,

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více