1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Dráha rovnoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu"

Transkript

1 . Dráha ronoměrně zrychleného (zpomaleného) pohybu teorie Veličina, která charakterizuje změnu ektoru rychlosti, se nazýá zrychlení. zrychlení akcelerace a, [a] m.s - a a Δ Δt Zrychlení je ektoroá fyzikální eličina (je zadaná elikostí, jednotkou a směrem). s počáteční dráha počáteční rychlost V následující tabulce jsou zorce použíané pro ronoměrně zrychlený (zpomalený) pohyb: Podmínky Ronoměrně zrychlený pohyb s, s, s, s at s t + at s s + + t at Ronoměrně zpomalený pohyb s s t at s + t at Pokud znázorníme záislost dráhy na čase, potom je rafem část paraboly. S pojmem zrychlení (zpomalení) se můžeme setkat: a) u dopraních prostředků automobil zrychlí na km.h - za 4 s automobil začne brzdit určité zdálenosti před překážkou Prostředkem, který zrychluje nebo zpomaluje může být i motocykl, kolo, lak, autobus, traktor,letadlo, loď, člun, popř. běžec, lyžař, b) střelných zbraní a raket kulka opouštějící hlaeň střelné zbraně raketoé střely c) esmírných letů rakety a z nich ypouštěné sondy

2 Příklady Příklad ) Osobní automobil Felicia Combi zrychlí na km.h - za 4 s. Vypočtěte jeho zrychlení, sestrojte raf záislosti dráhy na čase, z rafu zjistěte jakou dráhu automobil urazí za s, zjištěnou hodnotu oěřte ýpočtem. t 4 s km.h - 7,8 m.s - a? ; s? (za s) a a t 7,8 4 m.s s s at m Felicia Combi dráha (m) čas (s) Velikost zrychlení automobilu je m.s -. Za s urazí automobil dráhu o elikosti m. Tato hodnota je patrná i z rafu.

3 Příklad ) Následující raf znázorňuje záislost dráhy na čase. Určete: rychlost automobilu po uplynutí s a čas za který dosáhne rychlosti km.h -. Překročí automobil při ronoměrně zrychleném pohybu za s poolenou rychlost na dálnici ( km.h - )? BMW dráha (m) čas (s) t s km.h - 7,8 m.s - t s s m t s a 4,4 m.s -? s m? t? at ; s at s s t t t, m.s 48 km.h a s t s s at a t a 4,4 m.s at t a t 7,8 4,4 6, s at 4,4 44 m.s 58,4 km.h Po uplynutí s bude rychlost automobilu 48 km.h -. Rychlosti km.h - dosáhne za

4 6, s. Za s překročí automobil poolenou rychlost a bude se pohyboat rychlostí 58,4 km.h -. Příklad ) Vlak jedoucí rychlostí 7 km.h - začne brzdit. Jeho zpomalení je, m.s -. Určete za jak dlouho se lak zastaí a jakou dráhu při zastaoání ještě urazí? Znázorněte raficky záislost dráhy na čase. 7 km.h - m.s - a, m.s - t? ; s? t at t s, a s s t at, m Brzdící lak dráha (m) čas (s) Vlak se zastaí za s a urazí dráhu o elikosti m. 4

5 Příklad 4) Nadzukoý letoun JAS-9 Gripen zrychlí ze 64 m.s - na 6 m.s - za s. Graficky určete dráhu, kterou uletí za 6 s, je-li jeho počáteční rychlost 64 m.s - a jeho zrychlení je konstantní. Zjištěnou hodnotu oěřte ýpočtem. 64 m.s -, 6 m.s -, t s s? (za t s) a a Δt ,6 m.s s t + at s ,6 6 7 m JAS-9 Gripen dráha (m) čas (s) Nadzukoý letoun JAS-9 Gripen uletí za 6 s dráhu o elikosti 7 metrů. Příklad 5) Loď se pohybuje rychlostí m.s -. Kormidelník pozorující moře spatří e zdálenosti 9 m před sebou ledoou kru pohybující se proti nim rychlostí,5 m.s -. V ten samý okamžik začne loď zpomaloat (a, m.s - ). Srazí se loď s ledoou krou? Pokud ano, tak za jak dlouho. Řešte raficky i ýpočtem. m.s -,5 m.s - 5

6 s 9 m a, m.s - y zdálenost lodě od místa ze kterého začala zpomaloat y zdálenost ledoé kry od místa ze kterého začala loď zpomaloat y y t at s t Pokud se loď srazí s ledoou krou, pak platí: y y y; t x.,x x x,5,x y,5x + 9 5x + 9 x 9 ax,5x s x x x, 5 ± 65 ; x 6 x t 65 s y 57,5 m x t 6 s y 6 m 5 ± 5 Možnosti, které mohly nastat: ) Loď se s ledoou krou ůbec nesetká kadratická ronice nemá řešení. ) Loď se s ledoou krou pouze dotknou kadratická ronice má jedno řešení. ) Dojde ke srážce kadratická ronice má dě řešení. Loď se s ledoou krou srazí dakrát (pokud se po prní srážce nepotopí). Je to způsobeno tím, že se změnil směr ektoru rychlosti lodi (začala couat). Při ýpočtech jsme loď i ledoou kru poažoali za hmotné body a zanedbali jsme penost konstrukce lodi. V praxi dochází k tomu, že při srážce si loď a ledoá kra předají určité množstí enerie a konstrukce trupu lodi je schopna srážce odolat. 6

7 4 Ledoá kra 5 souřadnice y (m) čas (s) Ke srážce lodě s ledoou krou dojde a to za 6 sekund. Příklad 6) Startující raketa má zrychlení o elikosti 5 m.s -. Určete jakou dráhu raketa uletěla při dosažení rychlosti zuku (4 m.s - ) a danou situaci znázorněte raficky. Jak dlouho by se raketa při ýpadku motorů (při rychlosti zuku) pohyboala směrem zhůru? Odpor prostředí zanedbejte. a 5 m.s - 4 m.s - s? ; t? (při ýpadku motorů) at t a t 4 6,8 s 5 s at s 5 6,8 56 m t t t 4 4 s 7

8 Kos mická loď 4 dráha (m) čas (s) Při dosažení rychlosti zuku raketa uletěla dráhu o elikosti 56 m. Při ýpadku motorů by se raketa zhůru pohyboala ještě 4 s.. Volný pád teorie Jedná se o zláštní případ ronoměrně zrychleného pohybu ( ). Těleso olně padá e akuu blízkosti porchu Země. tíhoé zrychlení, [] m.s - - je pro šechna tělesa padající e akuu stejné - ektor tíhoého zrychlení směřuje sisle dolů - elikost záisí na zeměpisné šířce a nadmořské ýšce normální tíhoé zrychlení: n 9,8665 m.s - (9,8 m.s -, m.s - ) t ; s t Pouze s olným pádem se praxi setkááme málokdy. U ětšiny příkladů se mimo olného pádu yskytují ještě jiné druhy pohybů (rhy následující kapitola). Pro přesnější ýpočty je třeba brát úahu i odporoou sílu, která pohyb oliňuje. Příklady olného pádu: - padající kroupa (dešťoá kapka, rampouch, úlomek skály, jablko) z určité ýšky - parašutista před oteřením padáku 8

9 Příklady Příklad ) Jaké rychlosti dosáhne rampouch padající se střechy z ýšky 5 metrů a jak dlouho tento pád bude trat. Řešte ýpočtem i raficky. Odpor prostředí zanedbejte. ( m.s - ) s 5 m m.s -? ; t? s t t t s s s s t 5,7 s 5 7, m.s Rampouch 5 dráha (m) 5,,4,6,8,,4,6,8 čas (s) Rampouch na zemi dopadne rychlostí 7, m.s - (asi 6 km.h - ). Jeho pád bude trat,7 s. 9

10 Příklad ) Kapitán Joseph W. Kittiner 6. srpna 96 seskočil s balónu e ýšce m a bez oteření padáku proletěl 58 m. Po seskoku dosáhl za určitý čas rychlosti km.h -. Vypočtěte jaké ýšce nad porchem země této rychlosti dosáhl, jakou dráhu urazil a za jak dlouho této rychlosti dosáhl. Danou situaci znázorněte raficky. Pro tyto ýšky můžeme zanedbat odporoou sílu. ( m.s - ) h m h 58 m h h h 55 m km.h - 78 m.s - m.s - h? ; s? ; t? t t t 78 7,8 s s s s t m h h s h m Parašutista 5 5 ýška nad zemí (m) čas (s) Parašutista dosáhl rychlosti km.h - e ýšce 7466 m, urazil přitom dráhu 864 m. Této rychlosti dosáhl za 7,8 s.

11 . Pohyby těles homoenním tíhoém poli Země (rhy) teorie Tělesa se pohybují blízkosti Země a působí na ně pouze tíhoá síla F G. Odpor prostředí zanedbááme. Vrhy jsou složené pohyby z pohybu ronoměrně přímočarého a olného pádu. A) Vrh sislý zhůru ( ; ) Těleso při pohybu směrem sisle zhůru ronoměrně zpomaluje a při pohybu dolů ronoměrně zrychluje. Při dosažení maximální ýšky se na okamžik zastaí ( ). počáteční rychlost okamžitá rychlost: okamžitá ýška: doba ýstupu: ýška rhu: h y t t t t ; t ; t t Doba ýstupu a doba pádu je stejná, rychlost rhu je také stejná jako rychlost dopadu. B) Vrh odoroný ( ; ) Těleso se pohybuje po části paraboly. okamžitá poloha bodu: x doba pohybu: t ; y h t y ; h t ; t h délka rhu: d h

12 C) Vrh šikmý zhůru α eleační úhel Těleso se pohybuje po parabole. okamžitá poloha bodu: x t cosα ; y t sinα t doba pohybu: y ; t sinα t ; t sinα délka rhu (dostřel): d sinα cosα sinα cosα sinα Maximální délky rhu dosáhneme při eleačním úhlu 45. Ve zduchu se těleso pohybuje po balistické křice. S rhy se můžeme setkat: Vrh sislý zhůru předměty ržené sisle zhůru určitou počáteční rychlostí skákající míček Vrh odoroný

13 střely, které byly ystřeleny ronoběžně se zemským porchem tělesa padající z dopraníkoých pásů shazoání předmětů z letadel, která letí ronoběžně se zemským porchem (zásoby, bomby) Vrh šikmý zhůru e sportu (rh koulí, hod diskem, kladiem, oštěpem, skoky, pohyb míče, střelba) armáda (střely, rakety, ranát) ostatní oblasti (hasiči, zahradní hadice) Příklady Příklad ) Fotbaloému míči byla udělena počáteční rychlost. Záislost rychlosti na čase je dána následujícím rafem. ( m.s - ) a) Jaké maximální ýšky míč dosáhl. b) V jakém čase dosáhl ýšky 8 m. c) Znázorněte raficky záislost okamžité ýšky na čase. Fotbaloý míč rychlost (m.s - ) 8 6 4,5,5,5,5 4 čas (s) m.s - t h s (doba ýstupu)

14 m.s - h? ; t? (y 8 m) h h m t t, ± ,55 s ; t,45 s ± 4 y t t 8 t t 5t t + 8 Maximální ýška, které míč dosáhl je m. Výšky 8 m dosáhl čase,45 s (stoupá nahoru) a čase,55 s (padá dolů). Fotbaloý míč ýška (m) ,5,5,5,5 4 čas (s) 4

15 Příklad ) Zátka od šampaňského je ystřelena sisle zhůru. Záislost dráhy na čase popisuje následující raf. ( m.s-) Z rafu odhadněte jak dlouho se zátka bude e zduchu pohyboat a jaké maximální ýšky dosáhne. Sé odhady oěřte ýpočty. Vypočtěte počáteční rychlost zátky. Šampaňské ýška (m) 4,,4,6,8,,4,6,8,,4,6 čas (s) m.s - t? ; h? ;? h 8 m h h 8 -,65 m.s t t,65,5 s Zátka se bude e zduchu pohyboat asi,5 s, maximální ýška ýstupu je 8 m. Počáteční rychlost zátky je asi,65 m.s -. 5

16 Příklad ) Střela byla ystřelena ronoběžně se zemským porchem rychlostí m.s -. Sestrojte raf záislosti ýšky ze které byla střela ystřelena na dostřelu. Jaká musí být ýška, ze které byla střela ystřelena, aby byl její dostřel,5 km? Jak dlouho se střela pohybuje? Odpor prostředí zanedbejte. ( m.s - ) m.s - d 5 m m.s - h? ; t? d d h h t h h h d 5,5 m t,5,5 s Střela ýška ze které se střílelo (m) dostřel (m) Aby byl dostřel,5 km musí být střela ystřelena z ýšky,5 m. Ve zduchu se bude pohyboat,5 s. 6

17 Příklad 4) Na dopraníkoém pásu se přeprauje kamení. Pás se pohybuje ronoběžně se zemským porchem rychlostí,5m.s -. Pás je e ýšce 8 m nad zemí. Jak daleko dopadá kámen? Jak dlouho trá než kámen dopadne z dopraníku na zemi? Úlohu řešte ýpočtem i raficky.,5 m.s - h 8 m m.s - d? ; t? d h t h d,5 8,6 m t 8,6 s Dopraníkoý pás ýška rhu (m) 6 5 4,,4,6,8,,4 čas (s) Kámen dopadne do zdálenosti asi,6 m a doba pádu je,6 s. 7

18 Příklad 5) Letadlo letící e ýšce 8 m nad odní hladinou rychlostí 7 m.s - shazuje do ody zásoby pro loď, která se pohybuje rychlostí m.s -. Jak daleko od lodi musí být zásoby shozeny, aby dopadly do blízkosti lodi? Uažte, že loď a letadlo se mohou pohyboat stejným směrem, nebo opačným směrem. Graficky znázorněte. h 8 m 7 m.s - m.s - s? ; s? t s s d ± h h t ; ( ± ) d h h ± h s s h h 8 ( + ) ( 7 + ) 8 8 m ( ) ( 7 ) m Letadlo a loď - opačný směr y (m) x (m) 8

19 Pokud se letadlo a loď pohybují proti sobě, pak musí být zásoby shozeny e zdálenosti 8 m od lodi, aby dopadly do její blízkosti. Letadlo a loď - stejný směr y (m) x (m) Pokud se letadlo a loď pohybují stejným směrem (letadlo dohání loď), pak musí být zásoby shozeny e zdálenosti m od lodi. Příklad 6) Střelec ystřelí šíp z kuše pod úhlem. Místo ze kterého šíp yletí a místo dopadu leží e stejné ýšce nad zemským porchem. Jakou rychlostí musí být šíp ystřelen, aby se dostřel kuše pohyboal od 5 m do 7 m? Znázorněte raficky. Jak dlouho se bude šíp e zduchu pohyboat? Odpor prostředí zanedbejte. α d 5 m d 7 m? ; t? 9

20 d sinα d sinα d sinα d sinα 5 sin6 7 sin6 76 m.s 9 m.s t sinα sinα t sinα t 76 sin 9 sin 7,6 s 9 s Kuše dostřel (m) rychlost (m.s - ) Pokud má být dostřel kuše od 5 m do 7 m musí se počáteční rychlost šípu pohyboat interalu od 76 m.s - do 9 m.s -. Doba pohybu šípu e zduchu se bude pohyboat od 7,6 s (pro 76 m.s - ) do 9 s (pro 9 m.s - ). Příklad 7) Hasičská hadice sírá se zemským porchem úhel 5. Výtokoá rychlost ody je5 m.s -. Do jaké maximální ýšky se při hašení požáru oda dostáá a jaké maximální zdálenosti od ohně může hasič při hašení požáru stát? Řešte ýpočtem i raficky. α 5 5 m.s - h? ; d?

21 y tsinα t ; t sinα h h sinα sinα sin α sin α sinα sin α d d sinα 5 sin, m h 5 sin 5 6,6 m Hadice 7 6 maximální ýška (m) rychlost (m.s - )

22 Hadice 5 zdálenost od ohně (m) rychlost (m.s - ) Maximální ýška do které se oda dostáá je 6,6 m. Hasič může stát maximálně e zdálenosti, m od požáru. Příklad 8) Desetibojař hodil koulí pod úhlem 45 do zdálenosti 5 m. Vypočítejte jakou počáteční rychlost měla koule a do jaké maximální ýšky se během hodu dostala. Řešte i raficky. Odpor prostředí zanedbejte. α 45 d 5 m? ; h? d sinα d sinα 5 sin9,5 m.s h h sin α,5 sin 45,75 m

23 Hod koulí 4 počáteční rychlost (m.s - ) délka hodu (m) Hod koulí 4,5 maximální ýška (m),5,5, počáteční rychlost (m.s - ) Počáteční rychlost koule byla,5 m.s - a dosáhla ýšky,75 m.

24 Příklad 9) Těleso bylo rženo pod eleačním úhlem 45 a jeho pohyb popisuje následující raf. Určete počáteční rychlost tělesa, čas po který se těleso pohyboalo, délku rhu a ýšku rhu. Odpor prostředí se zanedbáá. Šikmý rh zhůru,4, ýška rhu (m),8,6,4,,5,5,5,5 4 4,5 5 délka rhu (m) Délku rhu určíme přímo z rafu d 5 m Výšku rhu určíme také z rafu h,5 m d sinα d sinα 5 sin9 5 7, m.s t t sinα 5 sin45 s Počáteční rychlost tělesa je asi 7, m.s -. Pohyb tělesa tral s. délka rhu byla 5 m a ýška rhu,5 m. 4

25 4. Zrychlení při ronoměrném pohybu po kružnici teorie úhloá rychlost: ω Δϕ Δt [ω] rad.s - úhloá dráha: ϕ ωt [ϕ] rad perioda (oběžná doba): T π ω [T] s frekence (kmitočet): f T [f] Hz Další ztahy: ω π f Δs Δt ωr π rf rδϕ Δt π r T r Δϕ Δt U ronoměrného pohybu po kružnici je úhloá rychlost konstantní, elikost okamžité rychlosti záisí na zdálenosti od osy otáčení (čím je bod dále od osy otáčení tím ětší je jeho okamžitá rychlost). Velikost rychlosti se nemění, ale mění se její směr, proto má hmotný bod zrychlení. Vektor zrychlení je kolmý k ektoru okamžité rychlosti a směřuje do středu kružnice. dostředié zrychlení a d jeho elikost je konstantní, směr se šak neustále mění 5

26 a r d ω r Příklady Příklad ) Vodní skútr projíždí zatáčkou o poloměru křiosti 8 m. Jakou rychlostí se skútr musí pohyboat, aby jeho dostředié zrychlení bylo z interalu od 5 m.s - do m.s -. Řešte ýpočtem i raficky. r 8 m a d 5 m.s - a d m.s -? ;? a d r a d r a d r a d r a d r 5 8 9,5 m.s a d r 8,4 m.s Vodní skútr 4 zrychlení (m.s - ) rychlost (m.s - ) Vodní skútr se musí pohyboat rychlostí od 9,5 m.s - do,4 m.s -. 6

27 Příklad ) Jak elká odstřediá síla působí na řidiče F o hmotnosti 7 k, projíždí-li zatáčkou o poloměru křiosti 5 m rychlostí m.s -. Řešte ýpočtem i raficky. m 7 k r 5 m m.s - F d? F F d d ma d 7 5 m r 4 N F 6 5 odstřediá síla (N) rychlost (m.s - ) Na řidiče F projíždějícího zatáčkou působí odstřediá síla o elikosti 4N. 7

28 Příklad ) Následující raf znázorňuje záislost dostřediého zrychlení na rychlosti u setračníku určité zdálenosti od osy otáčení. Určete pro jakou zdálenost od osy otáčení platí tento raf. Vypočítejte frekenci setračníku pro rychlost 5 m.s -. Setračník 5 dostředié zrychlení (m.s - ) 5 5,5,5,5,5 4 4,5 5 rychlost (m.s - ) 5 m.s - a d 5 m.s - r? ; f? a d r r r a d 5 5, m a f d ω r 4π a 4π d r f r 5 4π, 6, Hz Graf platí pro body, které jsou e zdálenosti, m od osy otáčení. Frekence otáčení setračníku je asi 6, Hz (pro rychlost 5 m.s - ). 8

29 Příklad 4) Trajektorie po které se má těleso taru koule pohyboat je kružnice (iz. obrázek). Jakou rychlostí se musí těleso pohyboat, aby projelo po celé dráze. Poloměr kružnice je 5 m. Graficky znázorněte záislost rychlosti tělesa na poloměru kružnice. r 5 m m.s -? a d r r 5 7, m.s Pohyb kuličky rychlost (m.s - ) poloměr kružnice (m) Rychlost tělesa musí být ětší než 7, m.s -. 9

30 5. Kinetická enerie tělesa teorie Kinetickou enerii má každé pohybující se těleso. předpoklady: - hmotný bod - nepůsobí na něj síly tření - zanedbááme odpor prostředí Hmotný bod se začne pohyboat s určitým zrychlením. F W ma Fs W E k ; s ma m at at m(at) m Hmotný bod byl půodně klidu, nyní se pohybuje rychlostí. [E k ] k.m.s - (k.m.s - ).m N.m J Kinetická enerie nezáisí na směru rychlosti, ale na její elikosti. - změna E k je rona práci, kterou ykoná ýslednice působících sil E k E k W - kinetická enerie je záislá na olbě ztažné soustay - E k soustay hmotných bodů: E k m + m m n n

31 Příklady Příklad ) Jakou rychlostí se musí pohyboat osobní automobil o hmotnosti 95 k, aby se jeho kinetická enerie pohyboala interalu od kj do 6 kj? Znázorněte i raficky. m 95 k E k kj. 5 J E k 6 kj 6. 5 J? ;? E k m E m k E m k m.s E m k m.s Automobil kinetická enerie (J) rychlost (m.s - )

32 Rychlost osobního automobilu se musí pohyboat interalu od 5 m.s - do 6 m.s -. Příklad ) Následující raf znázorňuje záislost kinetické enerie na rychlosti u fotbaloého míče. Jaká je hmotnost míče? Jak rychle se musí pohyboat fotbalista o hmotnosti 8 k, aby jeho kinetická enerie byla stejná jako u míče, který se pohybuje rychlostí m.s -? Fotbaloý míč 8 6 kinetická enerie (J) rychlost (m.s - ) m.s - E k 6 J m 8 k E k E k m? ;? E m m k E m k 6,8 k E m E m k 6 8 m.s Míč má hmotnost,8 k a fotbalista se pohybuje rychlostí m.s -. k

33 Příklad ) Kinetická enerie cyklisty je 6 J a jeho hmotnost 9 k. Určete jakou rychlostí se cyklista pohybuje. Graficky znázorněte záislost rychlosti na kinetické enerii. E k 6 J m 9 k? E k m E m k m.s Cyklista rychlost (m.s - ) kinetická enerie (J) Cyklista se pohybuje rychlostí 6 m.s -.

34 6. Dynamika kapalin teorie rychlost kapaliny ytékající otorem: ρ h ρ h ρ hustota kapaliny tíhoé zrychlení ( m.s - ) h hloubka e které se nachází otor ýtokoá rychlost kapaliny Příklady Příklad ) Vodní zásobník má tři ypouštěcí uzáěry. V jakých hloubkách jsou tyto uzáěry umístěny, pokud ýtokoá rychlost ody dosahuje rychlostí m.s -, 7 m.s - a m.s -? Řešte ýpočtem a oěřte raficky. m.s - 7 m.s - m.s - h, h, h? m.s - h h h h h h h,45 m h 7,45 m h 5 m 4

35 Výtokoá rychlost 5 4,5 4,5 hloubka (m),5,5, rychlost (m.s - ) Uzáěry jsou umístěny hloubkách,45 m;,45 m a 5 m. 5

36 Příklad ) Následující raf znázorňuje záislost ýtokoé rychlosti kapaliny (ody) na hloubce. V jaké hloubce je ýtokoá rychlost ody 5 m.s -? Jaká je ýtokoá rychlost ody hloubce m. Z daného rafu určete tíhoé zrychlení. Nejpre ýsledky odhadněte z rafu a potom ýpočtem oěřte. Přehrada 5 hloubka (m) m.s - h? h m ? ;? h h 5 5 m h ýtokoá rychlost (m.s - ) 6, m.s h 5 5 m.s Výtokoá rychlost 5 m.s - bude hloubce 5 m. V hloubce m bude ýtokoá rychlost asi 6, m.s -. 6

37 Příklad ) Ve stěně hráze přehrady se ytořil otor, ze kterého začala unikat oda. Výtokoá rychlost ody byla m.s -. Vypočtěte jaké hloubce se otor ytořil. Graficky znázorněte záislost ýtokoé rychlosti na hloubce. m.s - h? m.s - h h h m Přehrada 5 ýtokoá rychlost (m.s - ) hloubka (m) Otor se ytořil hloubce m. 7

38 7. Druhá kosmická rychlost teorie Použíá se při ýpočtech drah raket, družic a kosmických lodí. předpoklady: těleso je e ýšce h nad porchem Země a je mu udělena počáteční rychlost Při určité rychlosti p se těleso pohybuje po parabolické dráze a zdaluje se od Země. p parabolická rychlost (únikoá rychlost) p κ M Z R + h Z κ raitační konstanta (κ 6,67. - N.m.k - ) M Z hmotnost Země (M Z 5,98. 4 k) R Z poloměr Země (R Z 6,7. 6 m) h ýška nad zemským porchem Při porchu Země platí: p κ M R Z Z p, km.s...druhá kosmická rychlost Při druhé kosmické rychlosti těleso opouští raitační pole Země, ale zůstáá raitačním poli Slunce. 8

39 Příklady Příklad ) Graficky znázorněte záislost únikoé rychlosti na ýšce od porchu Země. Výšku olte od 45 km. Vypočtěte jaká bude únikoá rychlost e zdálenosti 85 km (Země Měsíc)? M Z 5,98. 4 k R Z 6,78. 6 m κ 6,67. - N.m.k - h,85. 8 m p? p κ M Z R + h Z p 6,67. 6,78. 5, , m.s Únikoá rychlost únikoá rychlost (km.s - ) zdálenost od Země (km) Únikoá rychlost e zdálenosti 85 km od Země bude asi 4 m.s -. 9

40 Příklad ) Vypočtěte hmotnost Měsíce, na jehož porchu dosahuje únikoá rychlost elikosti,8 km.s -. Poloměr Měsíce je 78 km. Jaké hmotnosti by měl Měsíc, kdyby se únikoá rychlost na jeho porchu pohyboala od km.s -? Danou situaci znázorněte raficky. p,8. m.s - κ 6,67. - N.m.k - R M,78. 6 m M M? p M M M M κ M R M M R M p κ,78. 6,67. 6 (,8. ) 7,8. k Měsíc,4E+4,E+4 hmotnost Měsíce (k),e+4 8,E+ 6,E+ 4,E+,E+,E únikoá rychlost (m.s - ) Hmotnost Měsíce je 7,8. k. 4

41 Příklad ) Z následujících údajů ypočtěte elikost raitační konstanty. Poloměr Země má elikost 6,7. 6 m, průměrná hustota je 55 k.m - a únikoá rychlost, km.s -. R Z 6,7. 6 m ρ Z 5,5. k.m - p,. 4 m.s - κ? p κ κ κ R Z M κ M R Z Z p Z R Z R Z p ρ ZV 4 Z ρ Z πr 6 6,7. 4 5,5. π Z p 6 ( 6,7. ) 4 (,. ) 6,7. N.m.k Graitační konstanta má elikost 6,7. - N.m.k -. Graficky řešit tento příklad nemá příliš ýznam. 4

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země

1.6.8 Pohyby v centrálním gravitačním poli Země 1.6.8 Pohyby centrálním graitačním poli emě Předpoklady: 160 Pedagogická poznámka: Pokud necháte experimentoat s modelem studenty, i případě, že už program odellus znají, stráíte touto hodinou dě yučoací

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

VRHY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý. Úvod 2

VRHY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý. Úvod 2 VRHY Studijní tet pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý Obsah Úvod 1 Matematická příprava 1.1 Některévlastnostiparaboly,kružniceaelipsy... 1. Některévztahymezigoniometrickýmifunkcemi....

Více

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu

Zesilování a rekonstrukce pomocí nabetonovaných vrstvev pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Neautorizoaný překlad originál angličtině je k dispozici. Zesiloání a rekonstrukce pomocí nabetonoaných rste pro mosty, tunely a ostatní infrastrukturu Konstrukční zásady a narhoání pro staticky neurčité

Více

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F

Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Úlohy pro 56. ročník fyzikální olympiády, kategorie E, F Z následujících úloh vyřešte ty, které vám doporučí váš vyučující fyziky. To samozřejmě neznamená, že se nemůžete pustit do řešení všech úloh. V

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Fyzikajekolemnás(Práce výkon energie) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Několikslovúvodem... 3 1 Mechanická práce 4 Příklad1 nosičivkrkonoších..................

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

1.2.11 Tření a valivý odpor I

1.2.11 Tření a valivý odpor I 1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Balistická odolnost automobilu Bc. Jan Tolar Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato práce se věnuje balistické odolnosti osobního automobilu. Tato problematika

Více

POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014

POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014 POKUSY S PRAKEM Václav Piskač, Brno 2014 V předchozím článku jsem popsal stavbu praku střílejícího tenisové míčky. Nyní se chci zabývat jeho využitím ve výuce. Prak umožňuje střílet míčky prakticky stálým

Více

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod:

Fluidace Úvod: Úkol: Teoretický úvod: Fluidace Úod: Fluidace je mechanická operace (hydro- nebo aeromechanická), při které se udržují tuhé částice e znosu tekuté (kapalné nebo plynné) fázi. Uplatňuje se energetice při spaloání uhlí, katalytických

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více