Koncepce, funkce a nástroje controllingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce, funkce a nástroje controllingu"

Transkript

1 Koncepce, funkce a nástroje controllingu Seminář cyklu CA, DC Controller Institut , Praha Tomáš Nekvapil GSM:

2 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 2

3 Změny v globalizovaném prostředí a požadavky na řízení firem Dnešní podnikání je více soubojem zlatokopů o vytěžení nalezišť těžko předvídatelných rozměrů než trpělivou kultivací vykolíkovaného záhonu se zeleninou Dodat na trh umí každý, kupující si vybírá a navíc má všechny potřebné informace Konkurence je tvrdá, místo strategie typu vlastní příběh jde o plánování války. Neusilovat o růst znamená umožnit posílení nepříteli. Investoři chtějí stále více jistoty, že současný úspěch má předpoklady trvalého udržení Vítězí metody, přinášející 80% efekt, jsou-li zvládnutelné za 20% celkového času. 3

4 Přirozené konflikty globalizovaného podnikání (1) Dostatek objednávek Nízké náklady, štíhlý podnik Dlouhodobé přežití na globálních trzích Schopnost reagovat na rizika Udržení podpůrných činností 4

5 Ad 1: Controlling prosazuje efektivní podporu manažerského rozhodování Nástroje Controller Manažer Navigátor Kapitán Controlling přidává hodnotu : uplatněné nástroje musí zlepšit kvalitu manažerského řízení Najít přidanou hodnotu je v zájmu existence controllingového systému! 5

6 Controlling jako manažerská navigace Očekávané výstupy: Nástroje Controller Manažer Navigátor Kapitán Podklady k rozhodování. Informovat o aktuální pozici a možných směrech další trasy (kapitán rozhoduje o směru). Plán trasy. Stanovit očekávání, jakých postupných cílů má být ve směru stanoveném kapitánem dosaženo a jak se ověří, zda tomu tak ve skutečnosti je. Včasná varování. Účinně varovat, pokud se objeví podstatná odchylka od podkladů k rozhodnutí nebo očekávaných postupných cílů (kapitán posoudí vážnost hrozby a případná opatření). 6

7 Přirozené konflikty globalizovaného podnikání (2) Efektivní procesy Preference dovedností, žádné změny Úspěšný podnik Moderní technologie Preference investic, stálé změny 7

8 Ad 2: Controllingový koncept je výstupem po schodech Nová kvalita, proces, technologie Controlling jako systém: nástroje jsou uplatněny v odpovídajících procesech Stálé zlepšování treningem dovedností Controlling jako koncept: změny systému jsou plánovány na období výhledu v krocích 8

9 Přirozené konflikty globalizovaného podnikání (3) Vyrovnání se konkurenci Tvrdý přístup Dlouhodobé přežití na globálních trzích Využití všech příležitostí Kreativní přístup 9

10 Ad 3: Nutnost kombinace tradičního a moderního přístupu k řízení a plánování Stanovení cílů Dosáhnout dohodnutého kontraktu Vyjednávání, nízké cíle, kompromisy Porazit konkurenci Konkurenční, agresivní cíle Rozvinutí strategie Opatrné postupné kroky Inovativní, adaptivní Projekce Mít pod dohledem Rolované, přesnější projekce Alokace zdrojů Centrální, získat více zdrojů, (vata) Decentralizované, získat potřebné zdroje Hodnocení Vysvětlit odchylky Zpětná vazba a učit se z odchylek Motivace, odměňování Strach ze selhání, tlak ze shora Týmový duch, tlak okolí (peer pressure) Controlling kombinuje metody centralizovaného rozvrhování a týmové soutěže podle schopností managementu Zdroj: ing.l.šimek 10

11 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 11

12 Co říkají učebnice? Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků (P.Horváth, 1992) Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí, vyžadující příslušná opatření (R.Mann, E. Mayer, 1992) Controlling je nástroj řízení přesahující řadu funkcí, který podporuje podnikový proces rozhodování a řízení prostřednictvím cílově orientovaného zpracovávání informací (P. Preissler, 1994) Controller sám aktivně neplánuje a neřídí, to přísluší vedoucím pracovníkům. Controller má zodpovědnost za sběr informací, jejich zpracování a uspořádání pro potřeby řízení. Řídící pracovníci mají zodpovědnost za rozhodování a schvalování plánů. Controller je hospodářským svědomím podniku (P. Horváth 1995) 12

13 Koncept nákladového controllingu (H&P, 2001) FÚ druhy nákladů Kalkulace druhů nákladů Primární druhy nákladů podle kontov. Kalkulace nákladových středisek sekundární druhy podle vnitro. zúčtování nákladů jednicové náklady čas.náročnost (sazby stroj. hod.) zbývající náklady (% přirážky) Procesní náklady (ABC) místo režijních nákladů procesy Kalkulace nositelů nákladů kalkulace výrobku výrobní zakázky další kalkulační náklady Vnitřní zakázky/ projekty Kalkulace výsledku Účetnictví IM výnosy / snížení výnosů jiné výnosy / jiné náklady / vyrovnání externího výsledku vícestupňová kalkulace krycích příspěvků vícedimenzionální znázornění Pramen: Horváth & Partner 13

14 Ukázka: Controller`s Mission Statement IGC Vienna, Jako partneři managementu controlleři zřetelně přispívají k udržitelnému úspěchu organizace. Controlleři spoluvytvářejí a podporují manažerské procesy při definování cílů, plánování a působení managementu, tak, aby každý, kdo přijímá rozhodnutí, mohl jednat v souladu s odsouhlasenými cíli. 2. zajišťují uvědomělou pozornost budoucnosti, a tak umožňují využívat výhod vyplývajících z příležitostí a řídit rizika. 3. integrují cíle organizace a její plány do soudržného celku. 4. rozvíjejí a udržují všechny manažerské systémy řízení. Zajišťují kvalitu dat a poskytují pro rozhodování relevantní informace. 5. jsou ekonomickým svědomím, a proto usilují o prospěch organizace jako celku. As partners of management controllers make a significant contribution to the sustainable success of the organization. Controllers design and accompany the management process of defining goals, planning and management control so that every decision maker can act in accordance with agreed objectives. 2. ensure the conscious preoccupation with the future and thus make it possible to take advantage of opportunities and manage risks. 3. integrate an organization`s goals and plans into a cohesive whole. 4. develop and mantain all management control systems. They ensure the quality of data and provide decision-relevant information. 5. are the economic conscience and thus committed to the good of an organization as a whole. 14

15 Koncept controller = lodní navigátor Controlleři spoluvytvářejí a podporují manažerské procesy při definování cílů, plánování a působení managementu, tak, aby každý, kdo přijímá rozhodnutí, mohl jednat v souladu s odsouhlasenými cíli. 2. zajišťují uvědomělou pozornost budoucnosti, a tak umožňují využívat výhod vyplývajících z příležitostí a řídit rizika. 3. integrují cíle organizace a její plány do soudržného celku. 4. rozvíjejí a udržují všechny manažerské systémy řízení. Zajišťují kvalitu dat a poskytují pro rozhodování relevantní informace. 5. jsou ekonomickým svědomím, a proto usilují o prospěch organizace jako celku. nástroje controller manažer navigátor kapitán Lodní navigátoři: spoluvytvářejí a podporují řízení posádky při vytyčení cílů, naplánování trasy a ovládání lodě, tak, aby kapitán lodi činil správná rozhodnutí k dosažení zamýšleného cíle. pracují s předpověďmi a upozorňují na situaci před lodí a tak umožňují využívat příznivé podmínky i předcházet hrozícímu nebezpečí. udržují směr plavby v souladu se zamýšleným cílem. rozvíjejí a udržují navigační přístroje a manévrovací postupy. Zajišťují správnost údajů o poloze lodi a poskytují podstatné a spolehlivé informace pro kapitánská rozhodnutí. mají možnost porovnat skutečnou a optimální pozici lodi a proto usilují za všech okolností o plavbu správným směrem. 15

16 Moderní controlling Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků (P.Horváth, 1992) Controlling je systém, který vytváří své vlastní nástroje a procesy! Metody práce: Samoučící proces Srovnání skutečnosti s očekáváním Dokumentace a měřitelnost 16

17 Metody práce controllingu: 1. Samoučící proces Nelze centrálně stanovit ani se naučit postupy, které vyloučí budoucí chyby. Jedině postupné učení z chyb v minulosti již učiněných, a to přímo na místech, kde hrozí jejich opakování, může být efektivním postupem k posilování správnosti manažerského rozhodování. 17

18 Metody práce controllingu: 2. Shoda skutečnosti s očekáváním Pro potvrzení správnosti navigace je vždy třeba konstatovat shodu dosažené pozice s pozicí očekávanou. Komentovat jedno nebo druhé bez rozboru příčin rozdílu nemá pro navigaci praktický smysl. 18

19 Metody práce controllingu: 3. Dokumentace a měřitelnost Rozbor příčin rozdílu je možný jen tehdy, pokud budou jak naše skutečné výsledky, tak naše předchozí očekávání zachycena v transparentních dokumentech a databázích. Proto je třeba již při formulaci úkolů dbát na to, aby existovaly co nejjednodušší parametry a metody měření, které správně charakterizují cílový stav. Řekni mi, jak mě budeš měřit, a já ti řeknu, jak se budu chovat. Pokud mi neřekneš, jak mě budeš měřit, budu se chovat tak, jak si budu myslet, že mě budeš měřit. (Eli Goldratt: Jak vzniká zisk) 19

20 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 20

21 Vymezení controllingu: controlling není vnitřní kontrola Jednotlivé evidenční a vykazovací nástroje, například účetnictví, mají vytvořeny vlastní kontrolní mechanismy a tyto jsou vzhledem ke své složitosti uplatňovány ponejvíce zevnitř, tj. osobami, které tyto nástroje využívají, resp. spravují. Nezávislá externí kontrola je při dnešní složitosti většiny oblastí změřena zejména na prověřování těchto kontrolních mechanismů a může jen velmi málo a nekomplexně zasáhnout do věcné podstaty související sřízením takových oblastí nejde o controlling (službu řízení), ale kontrolní činnost resp. interní audit. 21

22 Vymezení controllingu: controlling není vykazování výsledků Pro zachycení skutečnosti používáme mnoho nákladných systémů, mnohdy je evidovaných dat spíše více na úkor jejich kvality. I při nejvyšší kvalitě dat není zachycená skutečnost nic než odrazem minulosti. Rozhodovat na základě minulých dat je totéž, jako řídit auto pouze podle pohledu do zpětného zrcátka. 22

23 Vymezení controllingu: controlling není tradiční plánování Systém plánování tradičně upřednostňuje jeden z pohledů: je-li to pohled vedení, pak jsou nároky velmi vysoké a důvěra podřízených v dosažitelnost nízká, při pohledu výkonných složek jsou nároky často pod hranicí výkonnosti, potřebné pro přežití v konkurenčním prostředí. Většina plánovacích systémů se vždy snažila vytvořit podrobný a dokonalý model budoucí situace. V tomto směru je mnohdy podrobnost plánování upřednostněna před schopností reagovat na změny. 23

24 Vymezení controllingu: controlling a strategické řízení Přidanou hodnotu firmy lze vidět v tom, jak úspěšně firma volí své dlouhodobé cíle a podporuje je dlouhodobě působícími prostředky, zejména hmotnými (prostředí, technologie) nebo nehmotnými (znalosti, marketing) investicemi. Očekávání jsou zachycena ve strategických plánech, tj. dokumentech, které stanoví dlouhodobé úkoly a popíší harmonogram plnění postupných cílů při jejich realizaci. Skutečnost je vyhodnocována: při řízení podle odchylek: přímo sledováním vývoje parametrů, které měly být dlouhodobě ovlivněny (strategických ukazatelů výkonu, KPI ) při projektovém řízení: sledováním, zda byly správně a včas vykonány potřebné činnosti předpokládané jako nezbytné pro dosažení cíle. 24

25 Vymezení controllingu: controlling a střednědobé (taktické) řízení Přidanou hodnotu firmy lze vidět v tom, jak správně stanovuje a řídí své střednědobé, - tj. především k obvyklému hodnotícímu období jednoho roku vztažené cíle. Očekávání jsou zachycena v ročních plánech, který vedle sebe zachycuje jak opakující se činnosti (procesy), tak jednorázově probíhající změny (interní projekty firmy). Skutečnost je zachycována systémem ekonomických a dalších agend (ERP). Problémem je, že tyto agendy většinou nerozlišují mezi hodnotami ukazatelů vykázanými v důsledku procesů a projektů a zároveň zachycují také neočekávatelné, mimořádné vlivy na tyto ukazatele. 25

26 Vymezení controllingu: controlling a operativní řízení Přidanou hodnotu firmy lze vidět v tom, jak úspěšně firma zadává jednotlivé úkoly a příkazy svým zaměstnancům a jak je schopna zajistit co nejvyšší efektivitu při jejich plnění. Očekávání jsou zachycena v operativních plánech výsledků a také v rozpočtech nákladů. Skutečnost je zachycována v prvotních evidencích (výsledků, příjmů, výdajů a podobně). 26

27 Součásti controllingu: 1. Controlling odpovědnostních center Odpovědnostními centry se rozumí jednotlivé útvary v rámci organizační struktury. Útvarová struktura je především vhodná pro zajišťování toho, aby se věci dělaly správně tj. kvality a hospodárnosti jednotlivých aktivit. Útvarová struktura je dobře podporována evidencí (účetní střediska), ale jen málo dokáže vypovědět o tom zda jsou dělány správné věci, tj. o účelnosti jednotlivých aktivit. 27

28 Ukázka: Normování spotřeby pracovního času (1/2) Přestože normování je často velmi nepopulární, pro efektivitu controllingu má zcela nezastupitelný význam. Z tohoto pohledu bude požadováno více normovat zejména spotřebu Není třeba zavrhovat ani nejlevnější postup: stále dražších lidských zdrojů. získání odhadu jako časové mapy s kontrolou dle skutečnosti v dalších obdobích 28

29 Ukázka: Normování spotřeby pracovního času (2/2) Přestože normování je často velmi nepopulární, pro efektivitu controllingu má zcela nezastupitelný význam. Z tohoto pohledu bude požadováno více normovat zejména spotřebu Chybně rozvržený pracovní úvazek stále dražších lidských zdrojů. mezi jednotlivé aktivity se prozradí při změně poměru jednotlivých aktivit v dalších obdobích 29

30 Součásti controllingu: 2. Controlling opakovaných aktivit (procesů) Vřadě případů vychází controllingové postupy z toho, že k zajištění určitého výsledku musí proběhnout víceméně daný a často i předem popsaný sled činností: tzv. proces, a to zpravidla napříč odpovědnostními centry. Procesní struktura je jediným uspořádáním, ve kterém je možno posoudit, zda se s ohledem na náklady spotřeby zdrojů a přínosy realizace výsledku dělají správné věci tj. účelnost jednotlivých aktivit. Procesní struktura existuje zpravidla jen u opakovaných činností a je špatně zachycena běžnou evidencí (např. účtování na zakázky nebo podle zákazníka, obvykle realizovatelné jen za cenu určitého kalkulování neznámých hodnot). 30

31 Ukázka: rozdělení zisku podle zákazníků Zákazníci seřazení podle zisku (celkem 1.938) Kumulovaný zisk od zákazníků: 80,3 mil. 94,5 mil. - 14,2 mil. 0 zisk zákazníka v tis % zisku zákazníků přináší 7 % zákazníků. Dalších 52% zákazníků poskytuje zbývající kumulovaný pozitivní zisk zákazníka. 40% zákazníků (787) má negativní zisk (=ztrátu), Z toho 10% zákazníků (192) přispívá k 80% kumulativního negativního zisku zákazníků. 31

32 Poznámka: problémy sledování procesů Faktury za náklady jsou vystavovány k jednotlivým odpovědnostem, nikoli podle účelu. Mnoho zdrojů je spotřebováváno více procesy současně. Proces často alternativně využívá místo primárních zdrojů (náklady, čas zaměstnanců, kapacita zařízení) výsledků jiných procesů (tzv. sekundární zdroje). 32

33 Součásti controllingu: 3. Controlling změny / projektový controlling Controlling postupuje odlišně, jsou-li na rozdíl od procesů přesně popsány v určitém čase očekávané výsledky a k nim vyhrazena určitá kapacita zdrojů resp. i určité limitované náklady (tzv. projektový přístup). Projektový přístup neumožňuje porovnávat úspěšnost opakovaných realizací stejných postupů jak tomu je v případě procesů (trénovat personál podobně jako v libovolné atletické disciplíně základní metodikou a následně hodnocením a motivováním). Pro projektové řízení instituce definuje oddělené manažerské funkce a také harmonogramy a projektové rozpočty. Obvyklým problémem je, že taková opatření se zpravidla nevztahují na změny malého rozsahu. 33

34 Controlling změny 1/2 : investiční rozhodování Moderní investiční rozhodování musí být založeno na diskontování přírůstku budoucích penežních toků podniku jako celku oproti současnému investičnímu výdaji. Vybrán bude plán investic s nejvyšší NPV. Pro použití většinou stačí progonóza prodeje na 3 roky + trend dalšího vývoje, modeluje se max. 5 7 let. U reálných investičních projektů je třeba odhadnout rizikovost, zpravidla nastavením nákladů kapitálu v rozmezí 10% (nejméně rizikové projekty) - 25% (nejvíce rizikové, ale ještě přípustné projekty). 34

35 Controlling změny 2/2 : metoda Earned Value Získaná hodnota (Earned Value) představuje rozpočtované náklady všech balíků činností, které byly hotovy k okamžiku posuzování rozpočtu a které měly být hotovy ke stejnému okamžiku podle plánu Aktuální náklady představují skutečně napadané náklady na projektové činnosti vedoucí k dosažení Získané hodnoty Plánovaná hodnota odpovídá plánovaným nákladům, sčítá rozpočty každého balíku prací, který podle plánu v posuzovaném období měl být hotov Cost-Performance-Index: (CPI) = Získaná hodnota Aktuální náklady 35

36 Ukázka: metoda Earned Value pro hodnocení problémového projektu Plán: (po etapách) 19 mio Datum kontroly 5mio 3mio 7mio 4mio Skutečnost: (po etapách) 6,5mio 3,5mio 8,5mio 19 mio 0,5 mio. K datu posouzení jsou skutečné i plánované náklady 19 mio. Je tedy všechno v pořádku? Získaná hodnota (Earned Value) 15 mio Aktuální náklady 18,5 mio Plánovaná hodnota 19 mio CPI=15/18,5!!! 36

37 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 37

38 Tradiční a moderní pozice controllingu GŘ GŘ ObchŘ VýrŘ FinŘ Controll FinÚč Finance ObchŘ VýrŘ FinÚč FinŘ Ostatní útvary Fin.účetnictví Controll Controlling Výkazy Finance Výkazy Fin.účetnictví Ostatní útvary Controlling Controlling Management Management 38

39 Pozice controllingu a controllera v podniku Odhlédnuto od přesných definic, controlling je především systém podpůrných nástrojů a procesů pro řízení. Vlastností každého systému je: Komplexnost: žádnou část nelze zcela vytrhnout, postavit mimo, znepřístupnit controllingu. Koncepčnost a provázanost: prvky systému se navzájem doplňují v optimálním, předem definovaném mixu. 39

40 Pozice controllingu a controllera v podniku Vlastní podoba systému ovšem může akcentovat některá témata podle povahy podnikatelského odvětví, podnikových zvyklostí nebo specifických požadavků managementu. TRVÁNÍ NA SYSTÉMOVOSTI JE SILNÝM ARGUMENTEM CONTROLLERA!!! 40

41 Organizace controllingu Přístup controllera k podniku by neměl být omezen žádnou zcela nepropustnou vnitřní bariérou organizace. Místní zástupce controllera má smysl (nikoli nutně, záleží na rozsahu řešených úkolů) v organizačních uskupeních: teritoriálně odlehlých procesně autonomních nebo málo propojených významem srovnatelným s celým podnikem. TUTO FUNKCI NELZE ZAMĚNIT ANI SDÍLET S CONTROLLEREM LOKÁLNÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ!!! 41

42 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 42

43 Případová studie 1: Navrhněte základní kroky připravované koncepce controllingu Obchodní společnost A má výhradní zastoupení renomovaného výrobce produktů stavební chemie, 52 zam., 340 mio. roční obrat. Prodává tyto produkty výhradně v tuzemsku jednak prostřednictvím vlastních poboček, jednak přes zástupce na ŽL, jednak přes vlastní internetový obchod. Výkonnost prodeje je vyhodnocována prostřednictvím porovnání tržeb skutečnost/plán. Plánování probíhá formou ročního plánu, velikost tržeb v plánu stanovuje generální ředitel požadovaným % růstu oproti loňskému roku, samostatně podle produktových skupin a regionů. Režijní náklady jsou účtovány na jediné nákladové středisko za společnost celkem a sledovány v druhovém členění. Nákladové druhy mají limity, které jsou přiděleny odpovědným osobám na centrále. 43

44 Vaše poznámky k řešení 44

45 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 45

46 Případová studie 2: Navrhněte základní kroky připravované koncepce controllingu Společnost B se zabývá impementacemi SAP u zákazníků, 113 zam., 496 mio. roční obrat. Standardní řešení doplňuje aplikacemi, které sama vyvíjí. Jednotlivé pracovní skupiny jsou rozmístěny v několika lokalitách v Praze a realizují projekty samostatně, společný je pouze ekonomický útvar, HR útvar a středisko vývoje. U jednotlivých zákaznických projektů jsou sledovány tržby a je vyhodnocována spotřeba přímých nákladů včetně vykázané práce v měsíčních intervalech návazně na plán jejich čerpání, který je sestavován ke každému projektu. Režie jsou rozpočtovány druhově, úměrně počtu zaměstnanců na NS lokalit, kde dochází i k jejich sledování. Společné útvary jsou zařazeny a rozpočtovány v rámci střediska vedení. Plán prodeje je sestavován součtem z prognóz KAM, kteří reprezentují trh rozdělený podle regionů. Zákaznické projekty jsou posuzovány podle tržeb na 1 licenci. 46

47 Vaše poznámky k řešení 47

48 Případová studie 3: Navrhněte základní kroky připravované koncepce controllingu Společnost C dodává komponenty pro kabiny nákladních automobilů, 644 zam., 1 mld. roční obrat. Jde o jednoduchou výrobu a montáž z nakoupených dílů. Společnost čelí značným výkyvům v požadavcích a pro vykrytí špiček používá agenturní zaměstnance. Nakupované díly jsou převážně zahraniční, nákup probíhá v cizích měnách s častými změnami dodavatelů dle požadavku zákazníka. Spotřeba materiálu je pečlivě sledována na jednotlivé výrobní příkazy, nad kterými také dochází k analýze odchylek mezi plánem a skutečnou spotřebou ve FIFO ocenění. Plán je sestavován na rok dopředu z předpokládané poptávky. Plnění se sleduje prostřednictvím ukazatele přidaná hodnota. Rozpočet režií včetně mezd je stanoven podle nákladových druhů a podle nákladových středisek útvarů a je vždy vyžadováno jeho dodržení, ke kontrole nákladů středisek dochází v týdenních intervalech. 48

49 Vaše poznámky k řešení 49

50 Děkuji za vaši pozornost 50

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1

Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Vladimír Jurka. Strana 1 Make or buy? Vyrábět nebo nakupovat? Strana 1 Vladimír Jurka Předat či nepředat výrobu dodavateli? Obsah Charakter výroby v Linetu Podmínky pro outsourcing firemních procesů Kalkulace umíme porovnat, co

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek Podnikovépočetnictví Finanční účetnictví a výkazy Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Kalkulace nákladů Rozpočetnictví Podniková statistika a rozbor Pojem Podnikovépočetnictví zastřešuje celek informačních

Více

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více