Koncepce, funkce a nástroje controllingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce, funkce a nástroje controllingu"

Transkript

1 Koncepce, funkce a nástroje controllingu Seminář cyklu CA, DC Controller Institut , Praha Tomáš Nekvapil GSM:

2 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 2

3 Změny v globalizovaném prostředí a požadavky na řízení firem Dnešní podnikání je více soubojem zlatokopů o vytěžení nalezišť těžko předvídatelných rozměrů než trpělivou kultivací vykolíkovaného záhonu se zeleninou Dodat na trh umí každý, kupující si vybírá a navíc má všechny potřebné informace Konkurence je tvrdá, místo strategie typu vlastní příběh jde o plánování války. Neusilovat o růst znamená umožnit posílení nepříteli. Investoři chtějí stále více jistoty, že současný úspěch má předpoklady trvalého udržení Vítězí metody, přinášející 80% efekt, jsou-li zvládnutelné za 20% celkového času. 3

4 Přirozené konflikty globalizovaného podnikání (1) Dostatek objednávek Nízké náklady, štíhlý podnik Dlouhodobé přežití na globálních trzích Schopnost reagovat na rizika Udržení podpůrných činností 4

5 Ad 1: Controlling prosazuje efektivní podporu manažerského rozhodování Nástroje Controller Manažer Navigátor Kapitán Controlling přidává hodnotu : uplatněné nástroje musí zlepšit kvalitu manažerského řízení Najít přidanou hodnotu je v zájmu existence controllingového systému! 5

6 Controlling jako manažerská navigace Očekávané výstupy: Nástroje Controller Manažer Navigátor Kapitán Podklady k rozhodování. Informovat o aktuální pozici a možných směrech další trasy (kapitán rozhoduje o směru). Plán trasy. Stanovit očekávání, jakých postupných cílů má být ve směru stanoveném kapitánem dosaženo a jak se ověří, zda tomu tak ve skutečnosti je. Včasná varování. Účinně varovat, pokud se objeví podstatná odchylka od podkladů k rozhodnutí nebo očekávaných postupných cílů (kapitán posoudí vážnost hrozby a případná opatření). 6

7 Přirozené konflikty globalizovaného podnikání (2) Efektivní procesy Preference dovedností, žádné změny Úspěšný podnik Moderní technologie Preference investic, stálé změny 7

8 Ad 2: Controllingový koncept je výstupem po schodech Nová kvalita, proces, technologie Controlling jako systém: nástroje jsou uplatněny v odpovídajících procesech Stálé zlepšování treningem dovedností Controlling jako koncept: změny systému jsou plánovány na období výhledu v krocích 8

9 Přirozené konflikty globalizovaného podnikání (3) Vyrovnání se konkurenci Tvrdý přístup Dlouhodobé přežití na globálních trzích Využití všech příležitostí Kreativní přístup 9

10 Ad 3: Nutnost kombinace tradičního a moderního přístupu k řízení a plánování Stanovení cílů Dosáhnout dohodnutého kontraktu Vyjednávání, nízké cíle, kompromisy Porazit konkurenci Konkurenční, agresivní cíle Rozvinutí strategie Opatrné postupné kroky Inovativní, adaptivní Projekce Mít pod dohledem Rolované, přesnější projekce Alokace zdrojů Centrální, získat více zdrojů, (vata) Decentralizované, získat potřebné zdroje Hodnocení Vysvětlit odchylky Zpětná vazba a učit se z odchylek Motivace, odměňování Strach ze selhání, tlak ze shora Týmový duch, tlak okolí (peer pressure) Controlling kombinuje metody centralizovaného rozvrhování a týmové soutěže podle schopností managementu Zdroj: ing.l.šimek 10

11 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 11

12 Co říkají učebnice? Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků (P.Horváth, 1992) Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí, vyžadující příslušná opatření (R.Mann, E. Mayer, 1992) Controlling je nástroj řízení přesahující řadu funkcí, který podporuje podnikový proces rozhodování a řízení prostřednictvím cílově orientovaného zpracovávání informací (P. Preissler, 1994) Controller sám aktivně neplánuje a neřídí, to přísluší vedoucím pracovníkům. Controller má zodpovědnost za sběr informací, jejich zpracování a uspořádání pro potřeby řízení. Řídící pracovníci mají zodpovědnost za rozhodování a schvalování plánů. Controller je hospodářským svědomím podniku (P. Horváth 1995) 12

13 Koncept nákladového controllingu (H&P, 2001) FÚ druhy nákladů Kalkulace druhů nákladů Primární druhy nákladů podle kontov. Kalkulace nákladových středisek sekundární druhy podle vnitro. zúčtování nákladů jednicové náklady čas.náročnost (sazby stroj. hod.) zbývající náklady (% přirážky) Procesní náklady (ABC) místo režijních nákladů procesy Kalkulace nositelů nákladů kalkulace výrobku výrobní zakázky další kalkulační náklady Vnitřní zakázky/ projekty Kalkulace výsledku Účetnictví IM výnosy / snížení výnosů jiné výnosy / jiné náklady / vyrovnání externího výsledku vícestupňová kalkulace krycích příspěvků vícedimenzionální znázornění Pramen: Horváth & Partner 13

14 Ukázka: Controller`s Mission Statement IGC Vienna, Jako partneři managementu controlleři zřetelně přispívají k udržitelnému úspěchu organizace. Controlleři spoluvytvářejí a podporují manažerské procesy při definování cílů, plánování a působení managementu, tak, aby každý, kdo přijímá rozhodnutí, mohl jednat v souladu s odsouhlasenými cíli. 2. zajišťují uvědomělou pozornost budoucnosti, a tak umožňují využívat výhod vyplývajících z příležitostí a řídit rizika. 3. integrují cíle organizace a její plány do soudržného celku. 4. rozvíjejí a udržují všechny manažerské systémy řízení. Zajišťují kvalitu dat a poskytují pro rozhodování relevantní informace. 5. jsou ekonomickým svědomím, a proto usilují o prospěch organizace jako celku. As partners of management controllers make a significant contribution to the sustainable success of the organization. Controllers design and accompany the management process of defining goals, planning and management control so that every decision maker can act in accordance with agreed objectives. 2. ensure the conscious preoccupation with the future and thus make it possible to take advantage of opportunities and manage risks. 3. integrate an organization`s goals and plans into a cohesive whole. 4. develop and mantain all management control systems. They ensure the quality of data and provide decision-relevant information. 5. are the economic conscience and thus committed to the good of an organization as a whole. 14

15 Koncept controller = lodní navigátor Controlleři spoluvytvářejí a podporují manažerské procesy při definování cílů, plánování a působení managementu, tak, aby každý, kdo přijímá rozhodnutí, mohl jednat v souladu s odsouhlasenými cíli. 2. zajišťují uvědomělou pozornost budoucnosti, a tak umožňují využívat výhod vyplývajících z příležitostí a řídit rizika. 3. integrují cíle organizace a její plány do soudržného celku. 4. rozvíjejí a udržují všechny manažerské systémy řízení. Zajišťují kvalitu dat a poskytují pro rozhodování relevantní informace. 5. jsou ekonomickým svědomím, a proto usilují o prospěch organizace jako celku. nástroje controller manažer navigátor kapitán Lodní navigátoři: spoluvytvářejí a podporují řízení posádky při vytyčení cílů, naplánování trasy a ovládání lodě, tak, aby kapitán lodi činil správná rozhodnutí k dosažení zamýšleného cíle. pracují s předpověďmi a upozorňují na situaci před lodí a tak umožňují využívat příznivé podmínky i předcházet hrozícímu nebezpečí. udržují směr plavby v souladu se zamýšleným cílem. rozvíjejí a udržují navigační přístroje a manévrovací postupy. Zajišťují správnost údajů o poloze lodi a poskytují podstatné a spolehlivé informace pro kapitánská rozhodnutí. mají možnost porovnat skutečnou a optimální pozici lodi a proto usilují za všech okolností o plavbu správným směrem. 15

16 Moderní controlling Controlling je nástroj řízení, který má za úkol koordinaci plánování, kontroly a zajištění informační datové základny tak, aby se působilo na zlepšení podnikových výsledků (P.Horváth, 1992) Controlling je systém, který vytváří své vlastní nástroje a procesy! Metody práce: Samoučící proces Srovnání skutečnosti s očekáváním Dokumentace a měřitelnost 16

17 Metody práce controllingu: 1. Samoučící proces Nelze centrálně stanovit ani se naučit postupy, které vyloučí budoucí chyby. Jedině postupné učení z chyb v minulosti již učiněných, a to přímo na místech, kde hrozí jejich opakování, může být efektivním postupem k posilování správnosti manažerského rozhodování. 17

18 Metody práce controllingu: 2. Shoda skutečnosti s očekáváním Pro potvrzení správnosti navigace je vždy třeba konstatovat shodu dosažené pozice s pozicí očekávanou. Komentovat jedno nebo druhé bez rozboru příčin rozdílu nemá pro navigaci praktický smysl. 18

19 Metody práce controllingu: 3. Dokumentace a měřitelnost Rozbor příčin rozdílu je možný jen tehdy, pokud budou jak naše skutečné výsledky, tak naše předchozí očekávání zachycena v transparentních dokumentech a databázích. Proto je třeba již při formulaci úkolů dbát na to, aby existovaly co nejjednodušší parametry a metody měření, které správně charakterizují cílový stav. Řekni mi, jak mě budeš měřit, a já ti řeknu, jak se budu chovat. Pokud mi neřekneš, jak mě budeš měřit, budu se chovat tak, jak si budu myslet, že mě budeš měřit. (Eli Goldratt: Jak vzniká zisk) 19

20 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 20

21 Vymezení controllingu: controlling není vnitřní kontrola Jednotlivé evidenční a vykazovací nástroje, například účetnictví, mají vytvořeny vlastní kontrolní mechanismy a tyto jsou vzhledem ke své složitosti uplatňovány ponejvíce zevnitř, tj. osobami, které tyto nástroje využívají, resp. spravují. Nezávislá externí kontrola je při dnešní složitosti většiny oblastí změřena zejména na prověřování těchto kontrolních mechanismů a může jen velmi málo a nekomplexně zasáhnout do věcné podstaty související sřízením takových oblastí nejde o controlling (službu řízení), ale kontrolní činnost resp. interní audit. 21

22 Vymezení controllingu: controlling není vykazování výsledků Pro zachycení skutečnosti používáme mnoho nákladných systémů, mnohdy je evidovaných dat spíše více na úkor jejich kvality. I při nejvyšší kvalitě dat není zachycená skutečnost nic než odrazem minulosti. Rozhodovat na základě minulých dat je totéž, jako řídit auto pouze podle pohledu do zpětného zrcátka. 22

23 Vymezení controllingu: controlling není tradiční plánování Systém plánování tradičně upřednostňuje jeden z pohledů: je-li to pohled vedení, pak jsou nároky velmi vysoké a důvěra podřízených v dosažitelnost nízká, při pohledu výkonných složek jsou nároky často pod hranicí výkonnosti, potřebné pro přežití v konkurenčním prostředí. Většina plánovacích systémů se vždy snažila vytvořit podrobný a dokonalý model budoucí situace. V tomto směru je mnohdy podrobnost plánování upřednostněna před schopností reagovat na změny. 23

24 Vymezení controllingu: controlling a strategické řízení Přidanou hodnotu firmy lze vidět v tom, jak úspěšně firma volí své dlouhodobé cíle a podporuje je dlouhodobě působícími prostředky, zejména hmotnými (prostředí, technologie) nebo nehmotnými (znalosti, marketing) investicemi. Očekávání jsou zachycena ve strategických plánech, tj. dokumentech, které stanoví dlouhodobé úkoly a popíší harmonogram plnění postupných cílů při jejich realizaci. Skutečnost je vyhodnocována: při řízení podle odchylek: přímo sledováním vývoje parametrů, které měly být dlouhodobě ovlivněny (strategických ukazatelů výkonu, KPI ) při projektovém řízení: sledováním, zda byly správně a včas vykonány potřebné činnosti předpokládané jako nezbytné pro dosažení cíle. 24

25 Vymezení controllingu: controlling a střednědobé (taktické) řízení Přidanou hodnotu firmy lze vidět v tom, jak správně stanovuje a řídí své střednědobé, - tj. především k obvyklému hodnotícímu období jednoho roku vztažené cíle. Očekávání jsou zachycena v ročních plánech, který vedle sebe zachycuje jak opakující se činnosti (procesy), tak jednorázově probíhající změny (interní projekty firmy). Skutečnost je zachycována systémem ekonomických a dalších agend (ERP). Problémem je, že tyto agendy většinou nerozlišují mezi hodnotami ukazatelů vykázanými v důsledku procesů a projektů a zároveň zachycují také neočekávatelné, mimořádné vlivy na tyto ukazatele. 25

26 Vymezení controllingu: controlling a operativní řízení Přidanou hodnotu firmy lze vidět v tom, jak úspěšně firma zadává jednotlivé úkoly a příkazy svým zaměstnancům a jak je schopna zajistit co nejvyšší efektivitu při jejich plnění. Očekávání jsou zachycena v operativních plánech výsledků a také v rozpočtech nákladů. Skutečnost je zachycována v prvotních evidencích (výsledků, příjmů, výdajů a podobně). 26

27 Součásti controllingu: 1. Controlling odpovědnostních center Odpovědnostními centry se rozumí jednotlivé útvary v rámci organizační struktury. Útvarová struktura je především vhodná pro zajišťování toho, aby se věci dělaly správně tj. kvality a hospodárnosti jednotlivých aktivit. Útvarová struktura je dobře podporována evidencí (účetní střediska), ale jen málo dokáže vypovědět o tom zda jsou dělány správné věci, tj. o účelnosti jednotlivých aktivit. 27

28 Ukázka: Normování spotřeby pracovního času (1/2) Přestože normování je často velmi nepopulární, pro efektivitu controllingu má zcela nezastupitelný význam. Z tohoto pohledu bude požadováno více normovat zejména spotřebu Není třeba zavrhovat ani nejlevnější postup: stále dražších lidských zdrojů. získání odhadu jako časové mapy s kontrolou dle skutečnosti v dalších obdobích 28

29 Ukázka: Normování spotřeby pracovního času (2/2) Přestože normování je často velmi nepopulární, pro efektivitu controllingu má zcela nezastupitelný význam. Z tohoto pohledu bude požadováno více normovat zejména spotřebu Chybně rozvržený pracovní úvazek stále dražších lidských zdrojů. mezi jednotlivé aktivity se prozradí při změně poměru jednotlivých aktivit v dalších obdobích 29

30 Součásti controllingu: 2. Controlling opakovaných aktivit (procesů) Vřadě případů vychází controllingové postupy z toho, že k zajištění určitého výsledku musí proběhnout víceméně daný a často i předem popsaný sled činností: tzv. proces, a to zpravidla napříč odpovědnostními centry. Procesní struktura je jediným uspořádáním, ve kterém je možno posoudit, zda se s ohledem na náklady spotřeby zdrojů a přínosy realizace výsledku dělají správné věci tj. účelnost jednotlivých aktivit. Procesní struktura existuje zpravidla jen u opakovaných činností a je špatně zachycena běžnou evidencí (např. účtování na zakázky nebo podle zákazníka, obvykle realizovatelné jen za cenu určitého kalkulování neznámých hodnot). 30

31 Ukázka: rozdělení zisku podle zákazníků Zákazníci seřazení podle zisku (celkem 1.938) Kumulovaný zisk od zákazníků: 80,3 mil. 94,5 mil. - 14,2 mil. 0 zisk zákazníka v tis % zisku zákazníků přináší 7 % zákazníků. Dalších 52% zákazníků poskytuje zbývající kumulovaný pozitivní zisk zákazníka. 40% zákazníků (787) má negativní zisk (=ztrátu), Z toho 10% zákazníků (192) přispívá k 80% kumulativního negativního zisku zákazníků. 31

32 Poznámka: problémy sledování procesů Faktury za náklady jsou vystavovány k jednotlivým odpovědnostem, nikoli podle účelu. Mnoho zdrojů je spotřebováváno více procesy současně. Proces často alternativně využívá místo primárních zdrojů (náklady, čas zaměstnanců, kapacita zařízení) výsledků jiných procesů (tzv. sekundární zdroje). 32

33 Součásti controllingu: 3. Controlling změny / projektový controlling Controlling postupuje odlišně, jsou-li na rozdíl od procesů přesně popsány v určitém čase očekávané výsledky a k nim vyhrazena určitá kapacita zdrojů resp. i určité limitované náklady (tzv. projektový přístup). Projektový přístup neumožňuje porovnávat úspěšnost opakovaných realizací stejných postupů jak tomu je v případě procesů (trénovat personál podobně jako v libovolné atletické disciplíně základní metodikou a následně hodnocením a motivováním). Pro projektové řízení instituce definuje oddělené manažerské funkce a také harmonogramy a projektové rozpočty. Obvyklým problémem je, že taková opatření se zpravidla nevztahují na změny malého rozsahu. 33

34 Controlling změny 1/2 : investiční rozhodování Moderní investiční rozhodování musí být založeno na diskontování přírůstku budoucích penežních toků podniku jako celku oproti současnému investičnímu výdaji. Vybrán bude plán investic s nejvyšší NPV. Pro použití většinou stačí progonóza prodeje na 3 roky + trend dalšího vývoje, modeluje se max. 5 7 let. U reálných investičních projektů je třeba odhadnout rizikovost, zpravidla nastavením nákladů kapitálu v rozmezí 10% (nejméně rizikové projekty) - 25% (nejvíce rizikové, ale ještě přípustné projekty). 34

35 Controlling změny 2/2 : metoda Earned Value Získaná hodnota (Earned Value) představuje rozpočtované náklady všech balíků činností, které byly hotovy k okamžiku posuzování rozpočtu a které měly být hotovy ke stejnému okamžiku podle plánu Aktuální náklady představují skutečně napadané náklady na projektové činnosti vedoucí k dosažení Získané hodnoty Plánovaná hodnota odpovídá plánovaným nákladům, sčítá rozpočty každého balíku prací, který podle plánu v posuzovaném období měl být hotov Cost-Performance-Index: (CPI) = Získaná hodnota Aktuální náklady 35

36 Ukázka: metoda Earned Value pro hodnocení problémového projektu Plán: (po etapách) 19 mio Datum kontroly 5mio 3mio 7mio 4mio Skutečnost: (po etapách) 6,5mio 3,5mio 8,5mio 19 mio 0,5 mio. K datu posouzení jsou skutečné i plánované náklady 19 mio. Je tedy všechno v pořádku? Získaná hodnota (Earned Value) 15 mio Aktuální náklady 18,5 mio Plánovaná hodnota 19 mio CPI=15/18,5!!! 36

37 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 37

38 Tradiční a moderní pozice controllingu GŘ GŘ ObchŘ VýrŘ FinŘ Controll FinÚč Finance ObchŘ VýrŘ FinÚč FinŘ Ostatní útvary Fin.účetnictví Controll Controlling Výkazy Finance Výkazy Fin.účetnictví Ostatní útvary Controlling Controlling Management Management 38

39 Pozice controllingu a controllera v podniku Odhlédnuto od přesných definic, controlling je především systém podpůrných nástrojů a procesů pro řízení. Vlastností každého systému je: Komplexnost: žádnou část nelze zcela vytrhnout, postavit mimo, znepřístupnit controllingu. Koncepčnost a provázanost: prvky systému se navzájem doplňují v optimálním, předem definovaném mixu. 39

40 Pozice controllingu a controllera v podniku Vlastní podoba systému ovšem může akcentovat některá témata podle povahy podnikatelského odvětví, podnikových zvyklostí nebo specifických požadavků managementu. TRVÁNÍ NA SYSTÉMOVOSTI JE SILNÝM ARGUMENTEM CONTROLLERA!!! 40

41 Organizace controllingu Přístup controllera k podniku by neměl být omezen žádnou zcela nepropustnou vnitřní bariérou organizace. Místní zástupce controllera má smysl (nikoli nutně, záleží na rozsahu řešených úkolů) v organizačních uskupeních: teritoriálně odlehlých procesně autonomních nebo málo propojených významem srovnatelným s celým podnikem. TUTO FUNKCI NELZE ZAMĚNIT ANI SDÍLET S CONTROLLEREM LOKÁLNÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ!!! 41

42 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 42

43 Případová studie 1: Navrhněte základní kroky připravované koncepce controllingu Obchodní společnost A má výhradní zastoupení renomovaného výrobce produktů stavební chemie, 52 zam., 340 mio. roční obrat. Prodává tyto produkty výhradně v tuzemsku jednak prostřednictvím vlastních poboček, jednak přes zástupce na ŽL, jednak přes vlastní internetový obchod. Výkonnost prodeje je vyhodnocována prostřednictvím porovnání tržeb skutečnost/plán. Plánování probíhá formou ročního plánu, velikost tržeb v plánu stanovuje generální ředitel požadovaným % růstu oproti loňskému roku, samostatně podle produktových skupin a regionů. Režijní náklady jsou účtovány na jediné nákladové středisko za společnost celkem a sledovány v druhovém členění. Nákladové druhy mají limity, které jsou přiděleny odpovědným osobám na centrále. 43

44 Vaše poznámky k řešení 44

45 Obsah semináře Požadavky na firemní controlling v podmínkách globální konkurence. Od finančního řízení ke controllingu: koncept controllingu v aktuálním pojetí. Budování controllingového systému krok za krokem: úrovně, oblasti a typická řešení. Organizace controllingových činností a pozice controllingu ve firemní organizační struktuře. Příklady budování controllingového systému v různých typech společností případové studie. Příklady budování controllingového systému podle oboru a velikostí případové studie. 45

46 Případová studie 2: Navrhněte základní kroky připravované koncepce controllingu Společnost B se zabývá impementacemi SAP u zákazníků, 113 zam., 496 mio. roční obrat. Standardní řešení doplňuje aplikacemi, které sama vyvíjí. Jednotlivé pracovní skupiny jsou rozmístěny v několika lokalitách v Praze a realizují projekty samostatně, společný je pouze ekonomický útvar, HR útvar a středisko vývoje. U jednotlivých zákaznických projektů jsou sledovány tržby a je vyhodnocována spotřeba přímých nákladů včetně vykázané práce v měsíčních intervalech návazně na plán jejich čerpání, který je sestavován ke každému projektu. Režie jsou rozpočtovány druhově, úměrně počtu zaměstnanců na NS lokalit, kde dochází i k jejich sledování. Společné útvary jsou zařazeny a rozpočtovány v rámci střediska vedení. Plán prodeje je sestavován součtem z prognóz KAM, kteří reprezentují trh rozdělený podle regionů. Zákaznické projekty jsou posuzovány podle tržeb na 1 licenci. 46

47 Vaše poznámky k řešení 47

48 Případová studie 3: Navrhněte základní kroky připravované koncepce controllingu Společnost C dodává komponenty pro kabiny nákladních automobilů, 644 zam., 1 mld. roční obrat. Jde o jednoduchou výrobu a montáž z nakoupených dílů. Společnost čelí značným výkyvům v požadavcích a pro vykrytí špiček používá agenturní zaměstnance. Nakupované díly jsou převážně zahraniční, nákup probíhá v cizích měnách s častými změnami dodavatelů dle požadavku zákazníka. Spotřeba materiálu je pečlivě sledována na jednotlivé výrobní příkazy, nad kterými také dochází k analýze odchylek mezi plánem a skutečnou spotřebou ve FIFO ocenění. Plán je sestavován na rok dopředu z předpokládané poptávky. Plnění se sleduje prostřednictvím ukazatele přidaná hodnota. Rozpočet režií včetně mezd je stanoven podle nákladových druhů a podle nákladových středisek útvarů a je vždy vyžadováno jeho dodržení, ke kontrole nákladů středisek dochází v týdenních intervalech. 48

49 Vaše poznámky k řešení 49

50 Děkuji za vaši pozornost 50

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Management Kontrola- cvičení

Management Kontrola- cvičení Management Kontrola- cvičení Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Chytrá veřejná organizace založená na službách

Chytrá veřejná organizace založená na službách Chytrá veřejná organizace založená na službách VŠE Praha 24.5.2013 Ing. Zdeněk Havelka, PhD Smart Administration CZ chiméra či skutečnost? 2 Chiméra měla zpředu podobu lva, v prostředku divoké kozy a zezadu

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 2: Moţnosti uplatnění zásady hodnoty za peníze při nakupování veřejného sektoru Základní přístupy

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Jakub Křížek, CFA, ACCA V E N T U R E I N V E S T O R S C O R P O R A T E F I N A N C E Agenda 1. Filozofie přístupu k oceňování 2. Enterprise

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Úhrady ZP a controlling

Úhrady ZP a controlling Úhrady ZP a controlling K odborné stáži Minimalizace chyb při vykazování zdravotní péče Určeno pro:strategický i operativní management nemocnic,zřizovatele nemocnic Termín : 3.9.2004 Místo konání: IPVZ,

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více