Globální kodex obchodního jednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální kodex obchodního jednání"

Transkript

1 Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností

2 Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných obchodů a naslouchání našim zákazníkům a zaměstnancům. Věříme, že náš budoucí růst je zajištěn tím, že budeme ctít tuto tradici dokonalosti a neustále dodržovat naše základní hodnoty. Vítězná strategie Trváme na integritě, čestnosti, respektu a etickém chování. Vítáme a podporujeme různorodost ve všech aspektech naší globální podnikové činnosti. Snažíme se zvyšovat životní standard prostřednictvím odpovědného globálního řízení. Nadšení lidé Máme vliv naše myšlenky se počítají a každá role má svůj hlas. Jsme oddaní a uvědomujeme si hodnotu našeho kolektivního snažení. Věříme, že naše síla pramení ze vztahů, které navazujeme mezi sebou navzájem, s našimi zákazníky a se světem, jemuž sloužíme. Drahocenní zákazníci Snažíme se naše zákazníky potěšit tím, že s nimi navazujeme partnerství a reagujeme na jejich potřeby. Uvědomujeme si, že náš úspěch je možný pouze díky tomu, že zvyšujeme produktivitu a profitabilitu našich zákazníků. Zajišťujeme tedy i jejich úspěch. Zavázali jsme se tomu, že našim zákazníkům budeme sloužit prostřednictvím inovací, vytvářením hodnot a na základě systémových řešení té nejvyšší kvality. Angažované vedení Vedeme příkladem, demonstrujeme naše hodnoty, a to vždy a za všech okolností. Naše zkušenosti a schopnosti jsou základem provozní dokonalosti společnosti Parker. Sami neseme zodpovědnost za dosahování výsledků, které očekávají naši akcionáři. Nasloucháme ostatním a vzájemně se podporujeme a jsme hrdí na náš růst a dosažené úspěchy. Věříme, že jednáním podle těchto směrodatných principů naší společnosti zůstaneme globálním lídrem v oblasti technologií pohybu a řízení. Především věříme tomu, že díky našemu talentu a našim produktům může společnost Parker smysluplně pomáhat našim komunitám a světu. My jsme Parker...

3 Obsah Náš předseda, generální ředitel a prezident sdílí náš závazek Dopis našim zaměstnancům...1 Náš závazek bezúhonnosti Osobní zodpovědnost...3 Vědět, co je očekáváno, a nebát se promluvit...3 Jdeme příkladem...4 Náš slib...4 Vyšetřování...5 Zřeknutí se našeho globálního kodexu obchodního jednání...5 Respektování našich zaměstnanců Zacházení se zaměstnanci s důstojností a respektem...7 Respektování lidských práv...8 Bezpečnost a ochrana zdraví...8 Udržování pracoviště bez drog a alkoholu...8 Prevence násilí na pracovišti...9 Oceňování našich zákazníků Dodržování našich slibů Poskytování bezpečných a spolehlivých produktů Ochrana informací, které nám byly svěřeny Uznávání našich akcionářů Integrita finančních výkazů a dalších obchodních záznamů Odpovědné cestování a zábava Prevence obchodování zasvěcených osob Prevence střetu zájmů Vhodné používání majetku společnosti Ochrana našeho duševního vlastnictví a důvěrných informací Informační technologie a elektronická komunikace...16 Sociální sítě...16 Přijímání a předávání darů komunit a naší planety Prevence úplatkářství a korupce...19 Poctivá soutěž...19 Shromažďování a používání informací o konkurenci Prevence praní peněz a financování terorismu...20 Dodržování obchodních zákonů...20 Efektivní jednání se státními úředníky...21 Lobbování u vládních úředníků a politické aktivity...21 Podávání prohlášení jménem společnosti Parker...22 Principy ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti společnosti Parker...22 Pomáháme našim komunitám...23 Ochrana naší kultury Primární zásady týkající se standardů obchodního jednání...26 Etická linka společnosti Parker...26 Postup při nahlašování obav...27

4 Náš předseda, generální ředitel a prezident sdílí náš závazek

5 Vážení zaměstnanci, neustále budujeme naši pozici globálního lídra v technologiích pohybu a řízení, a obraz společnosti Parker se proto nevyhnutelně mění. Naše provozy budou růst, získáme další společnosti a vstoupíme na nové trhy a do nových geografických oblastí. Bez ohledu na to, jak se v budoucnu budeme rozvíjet při sledování našich cílů, je nesmírně důležité, abychom nikdy neztráceli ze zřetele naše hodnoty, které jsou jedinečné pro společnost Parker a pomohly nám vybudovat takto silnou a pozitivní pověst. Naše hodnoty jsou základem našeho obchodování se zákazníky a spolupráce s kolegy, akcionáři a komunitami, v nichž provádíme svou obchodní činnost. Navíc jsou odkazem toho, co vzniklo před více než 95 lety. Rozsah provozní činnosti naší globální společnosti znamená, že svoji činnost provádíme v nejrůznějších kulturních, politických a ekonomických prostředích. Tyto podmínky jsou pro naše zaměstnance spletité a pro naši cestu k úspěchu znamenají určitý stres. Přestože je nesmírně důležité, abychom dosahovali našich provozních cílů, je nutné jich vždy dosahovat v souladu s našimi hodnotami. Abychom ještě více zdůraznili naše očekávání, která máme vůči zaměstnancům společnosti Parker, společnost Parker zavedla strategii Vyhrávat s integritou, což je doprovodná publikace k tomuto globálním kodexu obchodního jednání. Strategie Vyhrávat s integritou se zaměřuje na zachování naší pověsti i finanční síly tím, že díky ní postupujeme dle standardů chování, které jsou ještě přísnější než zákonné požadavky. Tyto standardy nejsou zamýšleny k tomu, aby popisovaly každou situaci, zákon, zásadu společnosti Parker nebo záležitosti související s obchodním jednáním, s nimiž se mohou naši zaměstnanci setkat. Tyto dokumenty společně odrážejí náš závazek provádět naši každodenní obchodní činnost eticky a bezúhonně, a to vždy, za všech okolností a bez kompromisů. Takový přístup k naší obchodní činnosti je v tom nejlepším zájmu našich zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a veškerých zúčastněných stran ve společnosti Parker. Pravděpodobně nejdůležitějším aspektem, který můžete vykonat jako zaměstnanec společnosti Parker, je udržovat silnou pověst, kterou jsme si s postupem času velmi tvrdě vybudovali. Z tohoto důvodu neseme osobní zodpovědnost za to, že porozumíme globálnímu kodexu obchodního jednání a principům, které jsou popsány ve strategii Vyhrávat s integritou, a tyto principy zahrneme do našich každodenních činností a jednání. Tímto způsobem nám můžete pomoci růst a uspět, přičemž si zároveň zachováme náš odkaz pro současné i budoucí generace zaměstnanců společnosti Parker. S pozdravem Don Washkewicz Předseda představenstva, generální ředitel a prezident 1

6 Náš závazek bezúhonnosti Globální kodex obchodního jednání společnosti Parker stanovuje nezpochybnitelná globální očekávání týkající se našeho chování, rozhodování a činností. Tento kodex spolu s doprovodnou publikací Vyhrávat s integritou definuje způsob, jakým integrujeme integritu, respekt a poctivost do naší obchodní činnosti. Náš globální kodex obchodního jednání je navržen tak, aby byl zdrojem a referenčním vodítkem našim zaměstnancům a nepokouší se popisovat každý zákon, zásadu společnosti Parker nebo záležitost týkající se obchodního jednání, s nimiž se naši zaměstnanci mohou setkat. Dodržování zákonných a regulačních požadavků je očividně zásadní, avšak opravdu vyjadřuje pouze základní minimum toho, co od sebe samotných očekáváme. Ve společnosti Parker nechceme dělat věci správně jen proto, že je to tak dané určitým pravidlem nebo nařízením. Snažíme se dělat správné věci ze správných důvodů a tím správným způsobem.

7 Osobní zodpovědnost Každý den má každý zaměstnanec po celém světě schopnost ovlivnit pověst společnosti Parker. Úspěch společnosti Parker je výsledkem budování kultury, v rámci níž děláme více, než jen to, co je požadováno zákonem. To pramení z každodenního bezúhonného jednání při vzájemném styku, při styku se zákazníky a se všemi našimi akcionáři. Tento kodex je vodítkem našeho závazku jednat čestně, bezúhonně a celkově správně. Parker je globální společností, hrdě zaměstnává členy týmu a slouží zákazníkům po celém světě. Zaměstnanci a smluvní partneři a také členové našeho představenstva musí respektovat zákony, zvyky a tradice každé země, v níž provádíme svou obchodní činnost. Může se vám zdát, že tento kodex je striktnější než zákony příslušné země. Určité praktiky mohou být v určitých zemích povoleny a možná dokonce i legální, což však neznamená, že jsou přijatelné pro společnost Parker. Očekáváme, že budete respektovat tento kodex při všech svých interakcích a nezapojíte se do obchodu, kterého bychom nemohli dosáhnout eticky a legálně. Globální pověst společnosti Parker je taková, že vyhrává bezúhonně. Taková pověst závisí na každém zaměstnanci, který vždy jedná v souladu se zákony, tímto kodexem, našimi zásadami a našimi hodnotami. Po celém světě pracujeme tvrdě na tom, abychom budovali a udržovali důvěru a vytváříme prostředí, jež vítá otevřenost zaměstnanců a jejich angažovanost. Na druhou stranu nesete vy a také všichni ostatní zaměstnanci osobní zodpovědnost za to, že budeme jednat bezúhonně a řádným způsobem vyjádříme své obavy. Ot. Odp. Vztahuje se tento kodex na každého zaměstnance společnosti Parker po celém světě? Ano. Každý nově přijatý zaměstnanec projde školením v oblasti globálního kodexu obchodního jednání a každý zaměstnanec se účastní každoročního školení. Tento kodex je k dispozici v několika jazycích na webu parker.com. Vědět, co je očekáváno, a nebát se promluvit Každý z nás nese zodpovědnost za to, že ví, co je očekáváno. Seznámíte-li se s tímto kodexem a našimi zásadami, budete lépe připraveni na to, abyste rozpoznali a zvládali etická dilemata. Je důležité pokládat dotazy a upozorňovat na problémy, dostaneteli se do situace, která by mohla mít etické následky. V případě dotazů, nebo pokud budete potřebovat radu či věříte, že vy nebo někdo jiný porušil nebo mohl porušit zákon, tento kodex, naše zásady a naše hodnoty, přečtěte si část Postup při nahlašování obav. 3

8 Jdeme příkladem Je pravděpodobné, že v určitém bodu vaší kariéry budete čelit etickému dilematu. V těchto situacích (obzvláště pak pokud vedete nebo řídíte tým) záleží na úhlu pohledu, přičemž je velmi důležitá otevřenost. Odpovědi pak často nebývají tak jednoznačné, jak byste doufali. Všichni se zodpovídáme společnosti a sami sobě. Abyste šli ostatním tím správným příkladem, měli byste se vždy chovat takto: Jednejte bezúhonným, čestným a nezaujatým způsobem. Vytvářejte otevřené prostředí, které vítá angažovanost. Ujistěte se, že rozumíte zákonům, tomuto kodexu, našim zásadám a hodnotám a jednáte v jejich souladu. Zdůrazněte, že v případě potřeby je k dispozici pomoc. Seznamte se s dostupnými prostředky dříve, než se objeví problémy. Podporujte zaměstnance, kteří v dobré víře kladou otázky nebo nahlašují obavy. Ot. Odp. Nahlaste případy, kdy není postupováno v souladu se zákonem, tímto kodexem, našimi zásadami a našimi hodnotami. Co když postup dle tohoto kodexu porušuje místní zákony? Vždy musíte postupovat v souladu s místními zákony. Máte-li obavy, že dochází ke konfliktu, promluvte si s manažerem nebo vyhledejte radu u oddělení lidských zdrojů nebo u právního oddělení. Náš slib Dokonce i ve společnostech s těmi nejvyššími standardy integrity může tu a tam docházet k problémům. Stane-li se tak u nás, je nutné takové problémy nahlásit, abychom se jimi mohli zabývat. Společnost Parker neakceptuje žádné odvetné akce prováděné kýmkoli na jakékoli úrovni ve společnosti a vůči jakémukoli zaměstnanci, který v dobré víře nahlásí pochybnou obchodní praktiku nebo chování. Informace související s takovým hlášením budou uchovány v důvěrnosti v rozsahu daném místními zákony. Tvrzení týkající se odvetných opatření budou důrazně prošetřena a bude provedena přiměřená akce. Zaměstnanci, kteří vědomě nahlásí křivá obvinění, poskytují křivé informace nebo jednají nevhodně, budou disciplinováni v rozsahu daném místními zákony. Zaměstnanec, který v dobré víře vyhledá pomoc, nahlásí obavu nebo nahlásí nevhodné chování, postupuje správně. 4

9 Vyšetřován Kancelář pro audity a dodržování předpisů nese zodpovědnost za kontrolu všech interních vyšetřování podezřelých porušení integrity nebo nevhodného chování souvisejícího s dodržováním předpisů, a to včetně porušení zákona, tohoto kodexu a zásad společnosti Parker. Kancelář pro audity a dodržování předpisů vytvořila procesy a postupy, kterými zajišťuje, aby všechna interní vyšetřování byla vedena kvalifikovaným personálem, který byl vyškolen k provádění vyšetřování zákonným, čestným a důvěrným způsobem. Zřeknutí se našeho globálního kodexu obchodního jednání Může dojít k tomu, že bude vyžadováno formální zřeknutí se určitého ustanovení tohoto kodexu. Takové zřeknutí se lze obdržet za výjimečných okolností a pouze po schválení viceprezidentem pro audity a dodržování předpisů a vedoucím právního oddělení. Bude-li příslušný jednotlivec také ředitelem anebo výkonným ředitelem společnosti Parker, zřeknutí se může být uděleno pouze představenstvem společnosti Parker Hannifin Corporation a bude ihned nahlášeno akcionářům dle platných zákonů a kotačních požadavků. Zaměstnanci by neměli zasahovat do interních vyšetřování nebo se snažit vyhledávat svá vlastní fakta. Od všech zaměstnanců se očekává, že budou při interním vyšetřování, auditech nebo jiných kontrolách spolupracovat, a to včetně těch, které jsou prováděny ve spojitosti se soudními procesy nebo státním vyšetřováním. Věříte-li, že určité vyšetřování je vedeno nevhodným způsobem, měli byste to ihned nahlásit některému ze zdrojů uvedených v části Postup při nahlašování obav. 5

10 Respektování našich zaměstnanců Všechny členy týmu společnosti Parker spojují stejné hodnoty. Zplnomocnění zaměstnanci jsou základem naší strategie úspěchu a stojí za úspěchem společnosti Parker. Ctíme naše zaměstnance tím, že vyhledáváme a vítáme rozmanitost, v našich interakcích jsme otevření a čestní a vytváříme prostředí vhodné pro spolupráci a zahrnutí do kolektivu. Ve společnosti Parker se navzájem respektujeme a ctíme.

11 Zacházení se zaměstnanci s důstojností a respektem Naši zaměstnanci se zavázali k úspěchu společnosti Parker. Ceníme si jejich přínosů a jsme maximálně zavázáni k tomu, abychom jim poskytli prostředí, které je při jejich práci podporuje. Ve společnosti Parker jednáme mezi sebou navzájem, s našimi zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery s respektem a důstojností. Trváme na pozitivním pracovním prostředí a nebojíme se promluvit, jestliže tento cíl někdo narušuje. Jsme hrdí na to, že aktivně podporujeme rozmanitost našich pracovních sil a také pracovních sil těch, s nimiž obchodujeme. Po celém světě jsme se zavázali k postupům, jejichž výsledkem je zahrnutí všech zaměstnanců do kolektivu a podporujeme čestné jednání kvalifikovaných jednotlivců bez ohledu na věk, rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, hendikep, zemi původu, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, pohlavní identitu, genetické informace, status vojenského veterána a jakoukoli jinou chráněnou charakteristiku. Věříme, že všichni lidé jsou jedineční a hodnotní a měli by být respektováni pro své individuální schopnosti a přínosy. Spoléháme na různorodost inspirující inovaci, která motivuje naše podnikání a pomáhá nám rozšiřovat naši konkurenční výhodu. Každý den pozorujeme při práci sílu různých názorů. Uvědomujeme si, že svět, v němž pracujeme, je různorodý co do svých sociálních zvyků a kulturních tradic a tyto rozdíly respektujeme a vítáme. Diskriminace a jakékoli obtěžování (včetně sexuálního obtěžování) nebudou v zaměstnání tolerovány. Níže uvedené akce jsou příkladem nevhodného chování, kterému byste se měli vyhýbat: Nevítané poznámky, gesta nebo fyzický kontakt Vyprávění vtipů, které zesměšňují nebo napadají člena určité rasy, náboženství, pohlaví nebo s jinou charakteristikou chráněnou zákonem Zobrazení či distribuce sexuálně explicitních či grafických materiálů, včetně urážlivých obrázků nebo jiného nevhodného obsahu Verbální obtěžování Vyhrožování nebo posmívání se Odmítnutí pracovat nebo jinak spolupracovat s určitým jednotlivcem z důvodu jeho rasy, náboženství, pohlaví nebo jiné charakteristiky chráněné zákonem Provedení nepřátelského kroku vůči určitému zaměstnanci (například zproštění funkce nebo ukončení pracovního poměru), protože tento zaměstnanec upozornil na obavu týkající se porušení určité zásady či zákona Všude, kde provádíme naši obchodní činnost, podporujeme a respektujeme zákony zakazující diskriminaci a obtěžování. 7

12 Respektování lidských práv Společnost Parker respektuje lidská práva. Společnost Parker zavedla globální program pracovních vztahů pro lidská práva a globální standardy. Tento program se do značné míry zakládá na prohlášeních OSN týkajících se pracovních a lidských práv a je v souladu s místními a národními zákony. Očekáváme, že naši dodavatelé budou také respektovat tyto rozvíjející se globální standardy. Bezpečnost a ochrana zdraví Zavázali jsme se poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Avšak nestačí se jen řídit bezpečnostními pravidly. Závazek společnosti Parker týkající se bezpečnosti znamená, že každý z nás si během své práce musí všímat bezpečnostních rizik. Níže uvádíme několik základních pravidel, podle nichž je nutné postupovat: Vždy postupujte v souladu s požadavky systému řízení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti na pracovišti a přestaňte pracovat, pokud to nebude bezpečné. Vykonávejte pouze práci, pro niž jste byli vyškoleni, jste k ní kompetentní, zdravotně způsobilí a dostatečně odpočinutí a ostražití. Ujistěte se, že víte, co dělat, dojde-li na pracovišti k nouzové situaci. Zajistěte, aby vaši spolupracovníci (zaměstnancům, smluvním partnerům a dalším třetím stranám) jednali v souladu se závazky společnosti Parker týkajícími se bezpečnosti. Jakoukoli nehodu, zranění, nemoc, nebezpečí nebo nezdravé pracovní podmínky, incident, rozlití látek nebo úniky materiálu do okolního prostředí ihned nahlaste místnímu managementu společnosti Parker, aby tak mohly být okamžitě provedeny kroky na nápravu, prevenci či řízení těchto podmínek. Nikdy nepředpokládejte, že daný problém či obavu nahlásí někdo jiný. Nebudete-li si někdy jisti svými povinnostmi týkajícími se bezpečnosti nebo máte-li obavy, že dochází k potenciálnímu nebo skutečnému porušení zákona či požadavků společnosti Parker, vyhledejte radu a pomoc. Udržování pracoviště bez drog a alkoholu Zavázali jsme se udržovat pracoviště bez drog a alkoholu a do práce chodíme tak, abychom nebyli pod vlivem jakýchkoli látek, jež by nám mohly bránit nebo znemožňovat provádět naši práci bezpečně a efektivně. Všichni zaměstnanci musí striktně dodržovat naše zákony týkající se požívání alkoholu a vlastnictví, prodeje a užívání nezákonných látek. Popíjení alkoholických nápojů v prostorách naší společnosti je zakázáno s výjimkou specifických událostí schválených naší společností. Jsou-li alkoholické nápoje konzumovány u příležitosti takových událostí schválených společností nebo u příležitosti jiných obchodních událostí mimo naše prostory (včetně událostí mimo obvyklou pracovní dobu), očekává se od zaměstnanců dobrý úsudek, vyhýbání se opilosti a vyhýbání se řízení nebo účasti v jiných potenciálně nebezpečných aktivitách, jsou-li zaměstnanci pod vlivem alkoholu. Vlastnictví, užívání, prodej nebo nabízení nezákonných látek a dalších kontrolovaných látek je za všech okolností zakázáno. Stejně tak je zakázáno chodit do práce nebo řídit vozidlo společnosti nebo jakékoli jiné vozidlo při provádění obchodní činnosti pro společnost Parker, jste-li pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoli nezákonných drog či kontrolovaných látek. 8

13 Prevence násilí na pracovišti Společnost Parker se zavázala k bezpečnému pracovnímu prostředí, na kterém se nevyskytují žádné hrozby, zastrašování ani fyzické újmy. Každý má právo na práci v bezpečném prostředí a každý sdílí zodpovědnost za zajištění bezpečnosti pro ostatní. V žádném případě netolerujeme násilí na pracovišti a vyšetříme a provedeme příslušnou akci týkající se jakýkoli hrozeb ohrožujících bezpečné pracoviště. Jestliže určitý jednotlivec nechce kontaktovat svého nadřízeného či manažera, měl by použít etickou linku. Další informace o etické lince společnosti Parker najdete v části Postup při nahlašování obav. Společnost Parker zakazuje násilné chování na pracovišti a to včetně například: Fyzická újma nebo hrozby fyzické újmy Hlasité, vzteklé nebo násilné chování Úmyslná nedbalost co se týče fyzické bezpečnosti a prospěchu druhých Jakékoli komentáře nebo chování, které lze v rozumné míře interpretovat jako hrozbu Společnost Parker kromě toho zakazuje neoprávněné vlastnictví a používání zbraní jakýmkoli zaměstnancem nebo zástupcem společnosti Parker při práci, v prostorách společnosti nebo při provádění obchodní činnosti. Každý zaměstnanec, který věří, že může být cílem násilí nebo hrozeb násilí nebo je-li si vědom násilí či ohrožujícího jednání, které je vedeno určitým zaměstnancem nebo je vůči určitému zaměstnanci namířeno a jehož důsledkem by mohlo být zranění příslušné osoby nebo zničení majetku, by měl tuto situaci neprodleně nahlásit svému nadřízenému či manažerovi nebo personálu oddělení lidských zdrojů. 9

14 Oceňování našich zákazníků Naši zákazníci jsou důvodem naší existence, a zákazníci by proto vždy měli cítit, že si jich ceníme. Našim zákazníkům prezentujeme své produkty a služby poctivě. Nasloucháme potřebám zákazníků a snažíme se najít nové způsoby, jak nabízet ta nejlepší možná řešení. Zasloužíme si a zachováme si jejich důvěru tím, že se zákazníky jednáme čestně a bezúhonně profesionálním a zdvořilým způsobem. Dodáváme to, co slíbíme.

15 Dodržování našich slibů Budujeme dlouhodobé vztahy se zákazníky tím, že poskytujeme kvalitní produkty a služby za rozumné ceny a projevujeme čestnost a integritu ve veškerém našem jednání. Vše, co sdělujeme zákazníkům a potenciálním zákazníkům o našich produktech a službách (v našich reklamách, při prodejích a v marketingových sděleních nebo jinak), musí být pravdivé, přesné, úplné a srozumitelné. Neuvádíme zákazníky v omyl tím, že bychom přeháněli, vynechávali důležité informace nebo v reklamách uváděli produkty, funkce či služby, u nichž si nejsme jisti, že je můžeme dodat. Poskytování bezpečných a spolehlivých produktů Všechny naše produkty musí být bezpečné a spolehlivé a musí splňovat veškeré požadavky vyplývající z platných zákonů a předpisů a také požadavky na kvalitu a specifikace našich zákazníků. Zavázali jsme se ke striktní integritě našich produktů z jediného jednoduchého důvodu je to tak prostě správné. Zaměstnanci společnosti Parker nesmí nikdy vědomě skrývat vadnou práci či materiál, úmyslně falšovat záznamy nebo vytvářet falešné certifikace či tvrzení týkající se bezpečnosti nebo kvality produktů společnosti Parker. Ochrana informací, které nám byly svěřeny Abychom si uchovali důvěru zákazníků, je nutné používat jejich informace řádným způsobem. Zavázali jsme se k ochraně osobních údajů našich zákazníků. Shromažďujeme informace od zákazníků, abychom dodávali lepší produkty a služby a dozvěděli se, co zákazníci upřednostňují. Přístup k informacím zákazníků je omezen pouze na ty zaměstnance, kteří tyto informace potřebují znát z obchodních či zákonných důvodů a veškerý přístup musí být v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Zabezpečení osobních údajů zákazníků je důležité, abychom si uchovali naši pověst a důvěru zákazníků. 11

16 Uznávání našich akcionářů Oddaně budujeme hodnoty, které nabízíme svým akcionářům, vážíme si jejich důvěry a víry v nás.

17 Integrita finančních výkazů a dalších obchodních záznamů Všichni jsme se zavázali k uchovávání úplných, poctivých, včasných, přesných a srozumitelných finančních a obchodních záznamů a také údajů ve zprávách a dokumentech, které archivujeme nebo poskytujeme americké komisy pro cenné papíry a burzy a regulačním orgánům po celém světě. Své obchodní záznamy a finanční výkazy připravuje bezúhonně a poctivě, ať už se jedná o externě odesílané dokumenty nebo dokumenty používané interně. Nikdy nezkreslujeme naši finanční ani provozní výkonnost ani jinak vědomě neporušujeme integritu finančních výkazů společnosti. Do našich knih či záznamů nezadáváme informace, které vědomě skrývají, klamou nebo maskují pravdivou povahu jakékoli finanční nebo nefinanční transakce, výsledku či zůstatku. přesně a včasně. Ve společnosti Parker se členy interního auditu společnosti Parker a týmy pro zajištění dodržování předpisů, účetnictví a zákonných požadavků vždy spolupracujeme a otevřeně komunikujeme. To se týká i nezávislých auditorů společnosti Parker, státních vyšetřovatelů a regulačních orgánů s ohledem na účetní postupy a finanční výkazy společnosti Parker. Nikdy se nepokoušíme ovlivňovat, vynucovat, manipulovat nebo uvádět v omyl nikoho z výše uvedených subjektů. Hlášení výdajů Mezi podvody při hlášení výdajů mimo jiné patří předkládání falešných účtenek, nepřesné hlášení ujetých kilometrů, falšování jmen zákazníků a obchodních účelů. Uchovávání záznamů Dle našeho závazku k integritě našich obchodních záznamů je nutné správně uchovávat obchodní záznamy. Naše globální zásady týkající se uchovávání a ochrany záznamů stanovují harmonogram pro uchovávání záznamů pro jednotlivé země. Tím je zajištěno, že záznamy jsou uchovávány po požadovanou dobu a že nadále nepotřebné záznamy jsou zničeny. Postupujeme dle veškerých procesů a kontrol navržených pro zajištění přesnosti finančních výsledků společnosti Parker. Od subjektů pověřených kontrolou či certifikací informací souvisejících s interními kontrolami společnosti Parker se očekává, že tento úkol provedou úplně, Odpovědné cestování a zábava Od zaměstnanců společnosti Parker se očekává, že budou pravdivě, přesně a úplně zaznamenávat cestovní a související obchodní výdaje. Finanční prostředky společnosti Parker používejte pouze k legitimním obchodním účelům a neutrácejte více, než je nutné. Při používání korporátních kreditních karet, upřednostňovaných dopravců, nezbytných správních povolení, příjmových dokladů, záznamů o výdajích a při dalších záležitostech souvisejících s cestováním postupujte dle zásad společnosti. Při předkládání požadavků na proplacení výdajů postupujte čestně a přesně a nikdy neužívejte finanční prostředky společnosti Parker k osobnímu cestování či zábavě nebo jako doplněk svého příjmu. 13

18 Prevence obchodování zasvěcených osob Čas od času se vám mohou dostat do rukou významné a neveřejné informace o společnosti Parker či jiných společnostech, a to včetně zákazníků, dodavatelů a akvizičních cílů společnosti Parker. Tyto informace mohou obsahovat například důvěrné zprávy o fúzích, akvizicích, soudních příkazech o zbavení se majetku, významných soudních sporech, nově uváděných produktech, zadáních velkých zakázek, finančních výsledcích, výnosech či jiných prognostických informacích, rozdělení akcií a dalších informacích, které mají potenciál ovlivnit cenu akcií společnosti Parker nebo jiné společnosti. Nenakupujeme, neprodáváme ani jinak neobchodujeme s cennými papíry společnosti Parker nebo jiné společnosti a ani nikoho nenabádáme, aby tak činil, dokud takové informace nebudou zveřejněny nebo již nadále nebudou důležité. Určení, zda se informace staly veřejnými nebo již nejsou důležité, může být obtížné. Budete-li tedy na pochybách, poraďte se před obchodováním s cennými papíry s právním oddělením. Prevence střetu zájmů Protože se od nás očekává, že vždy budeme jednat v nejlepším zájmu společnosti Parker, je nutné věnovat pozornost potenciálním střetům zájmů. Ke střetu zájmů dochází v okamžiku, kdy osobní, sociální, finanční či politické aktivity či obchodní vztahy zasahují do objektivity a loajality zaměstnance vůči společnosti Parker. Je nutné předcházet skutečným střetům i pouhému zdání takových střetů. Pečlivě zvažte svou vlastní situaci zda nedochází ke skutečným či zdánlivým střetům zájmů. Věříte-li, že u vás nebo u člena rodiny došlo ke střetu zájmů, je nutné takovou skutečnost neprodleně ohlásit vašemu nadřízenému a kanceláři pro audity a dodržování předpisů. Níže uvedené situace jsou střetem zájmů a jsou zakázány: Vy nebo rodinní příslušníci vlastníte firmu, která konkuruje společnosti Parker, prodává jí produkty nebo u ní nakupuje. Provádíte rozhodnutí týkající se nákupu pro společnost Parker spíše dle vlastního zájmu než v zájmu společnosti Parker. Vy nebo rodinní příslušníci získáte díky své pozice ve společnosti Parker osobní nezasloužené výhody. Vy nebo členové vaší rodiny máte finanční investice u konkurence, dodavatelů či zákazníků, přičemž se jedná o jiné než nominální investice ve veřejných obchodních společnostech. Toto jsou některé situace, v nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů: Vy nebo vaši rodinní příslušníci pracujete také pro konkurenci, zákazníka nebo dodavatele. Angažujete se ve vztazích (ať už obchodních či osobních), které by mohly negativně ovlivnit vaši nezávislost či úsudek. 14

19 Vhodné používání majetku společnosti Každému z nás byl svěřen početný majetek společnosti, a každý z nás proto nese zodpovědnost za jeho ochranu. Tímto majetkem není jen finanční hotovost a další finanční majetek, nýbrž i majetek, jako je například vybavení, inventář, zásoby a duševní vlastnictví. Řídíme se bezpečnostními postupy, abychom ochránili majetek, a věnujeme pozornost situacím, které by mohly vést ke ztrátě či zneužití majetku. Odmítáme účast (a netolerujeme tuto účast u jiných) v aktivitách, které zahrnují krádež, podvod, neautorizované zveřejnění informací, zpronevěru nebo zneužití jakéhokoli výše uvedeného majetku nebo jiného majetku společnosti. Ot. Odp. Ochrana našeho duševního vlastnictví a důvěrných informací Naše nápady a vynálezy, naše inovativní zákaznická řešení a další soukromé informace jsou cenným majetkem, který nás odlišuje od našich konkurentů, a je proto nutné jej chránit. S duševním vlastnictvím společnosti Parker a dalšími důvěrnými informacemi zacházíme s extrémní opatrností. To zahrnuje také ochranné známky, patenty, autorská práva, obchodní tajemství a další soukromé informace. Každý z nás přijímá soukromé informace v důvěrnosti a očekává se od něj, že takové informace v důvěrnosti také zachová a nezveřejní je ani je nepoužije jinak než při obchodní činnosti společnosti Parker a ve prospěch společnosti Parker. Soukromé informace společnosti Parker nesmíme vyzrazovat osobám mimo společnost Parker, ani tyto informace nesmíme používat pro osobní prospěch. Je-li nutné se podělit o duševní vlastnictví se třetí stranou tak, aby s námi tato třetí strana mohla spolupracovat, nikdy nezveřejňujte takové informace bez předchozího schválení managementu, a pouze po obdržení písemného ujednání o zachování důvěrnosti, které poskytne právní oddělení. Máte-li pochyby o tom, zda je vhodné odpovědět na jakékoli žádosti o informace, zeptejte se svého nadřízeného nebo právního oddělení. Jaké jsou další příklady důvěrných nebo soukromých informací společnosti Parker? Dalším příkladem důvěrných nebo soukromých informací jsou: prodejní a marketingové databáze, návrhy produktů/systémů a procesy, obchodní strategie, data o výzkumu a technická data, vývoj nového produktu a seznamy zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů. 15

20 Informační technologie a elektronická komunikace Informační technologie a prostředky elektronické komunikace společnosti Parker se zaměstnancům poskytují za účelem podnikové činnosti pro společnost Parker. Informační technologie a prostředky elektronické komunikace společnosti Parker zahrnují elektronická zařízení, systémy, sítě, servery, databáze, software a další data či datová úložiště nebo prostředky pro zpracování dat, které jsou vlastněny, pronajímány, vydávány nebo jinak smluvně poskytovány společností Parker (například počítače, notebooky, tablety, telefony, mobilní telefony, zařízení PDA / smartphony, kopírky, přenosná datová úložiště, bezdrátová zařízení, a zařízení pro přenos hlasu a připojení k internetu). Veškeré soubory, informace, komunikace a další uložená, přenesená nebo zpracovaná data informačními technologiemi a prostředky elektronické komunikace společnosti Parker jsou majetkem společnosti Parker a společnost Parker si vyhrazuje právo na přístup, monitorování a zveřejnění takových souborů, informací, komunikací a dalších dat, a to kdykoli v rámci společnosti Parker a třetích stran tak, jak je to povoleno zákonem. Používání informačních technologií a prostředků elektronické komunikace společnosti Parker podléhá zásadám společnosti Parker s výjimkami povolenými místními zákony. Omezené osobní použití informačních technologií a prostředků elektronické komunikace společnosti Parker je povoleno, pokud takové používání (1) nenarušuje pracovní povinnosti, (2) negativně neovlivňuje funkčnost informačních technologií společnosti Parker, (3) nesouvisí s podnikáním mimo společnost a (4) neporušuje zákon, tento kodex nebo jiné zásady, praktiky či postupy společnosti Parker. Zaměstnanci musí používat informační technologie a prostředky elektronické komunikace společnosti Parker oprávněným způsobem a takovým způsobem, který předchází bezpečnostním rizikům. Společnost Parker může povolit, aby zaměstnanci využívali sítě, servery, systémy, soubory, informace, komunikace nebo jiná data prostřednictvím svých osobních zařízení. Takový přístup je omezen a podléhá omezením na ochranu a zabezpečení a je sledován v souladu se zásadami společnosti Parker. Společnost Parker může povolit prosazení zákona nebo přístup jiných třetích stran k jakýmkoli informačním technologiím a k prostředkům elektronické komunikace společnosti Parker. Společnost Parker může kromě toho zobrazovat, kontrolovat a zveřejňovat soubory, informace, komunikace a další data, u nichž má podezření, že byla použita dřívějším nebo současným zaměstnancem k provádění nezákonných aktivit prostřednictvím informačních technologií nebo prostředků elektronické komunikace společnosti Parker. Sociální sítě Míra využíváni online sociálních sítí se zvyšuje, a je proto důležité, aby zaměstnanci společnosti Parker používali tato diskusní fóra vhodným a odpovědným způsobem. Sociální sítě otevírají nové příležitosti pozitivního dopadu na reputaci naší značky a růst obchodní činnosti, avšak při nesprávném používání s sebou přinášejí také významná podnikatelská rizika. Při používání sociálních sítí byste neměli zapomínat, že se na ně vztahují veškeré naše stávající zásady. 16

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal

Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal Obsah 3 Zpráva výkonného ředitele Kennametal ohledně Etického kodexu Kennametal 4 Úvod Proč potřebujeme Kodex chování?... 4 Kdo

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 1 Naše podnikání se neustále vyvíjí, ale požadavek chovat se za všech okolností eticky nezměníme nikdy. Povinností nás všech je jednat s úctou abezúhonně

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách

1 Prohlášení. 2 Proti-úplatkářské zákony. 3 Politika společnosti Euromedic o platbách jakož to nevhodných výhodách Euromedic Česká republika, s. r. o. Politika o poskytování nepatřičných (nevhodných) výhod (zahrnující přístup k dárkům, pohoštění, kulturní zábavě a politické a charitativní příspěvky) 1 Prohlášení Společnost

Více

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY Září 2015 OBSAH ÚVOD 3 OBCHODNÍ BEZÚHONNOST 4 LIDSKÁ PRÁVA A ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PRÁVA 5 Eliminace všech forem nucené nebo povinné práce 5 Účinné odstranění dětské práce

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování

Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování Etický kodex Úvod ICF se zavázala k zajišťování a k prosazování špičkové úrovně v koučování. ICF proto očekává, že všichni členové a certifikovaní koučové (koučové, mentoři koučů, supervizoři koučování,

Více

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena.

2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. ETICKÝ KODEX 2015 Aramark. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva, ochranné známky a zapsané ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Logo a design loga Aramark a Starperson

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku

Příloha č. 1. Etický kodex Koučovacího centra ČSOB. Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Etický kodex Koučovacího centra ČSOB Příloha č. 1 Etický kodex ČSOB Koučovacího centra (vychází z etického kodexu ICF) 1) Filozofie koučinku Mezinárodní federace koučů (ICF) a ČSOB Koučovací centrum podporuje

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Zásady obchodního chování

Zásady obchodního chování Zásady obchodního chování Schválené správní radou dne 7.12.2010 Informace k dokumentu Krátká charakteristika: Tyto zásady obchodního chování jsou vypracovány za účelem lepšího porozumění našich etických

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Microsoft se snaží být více než jen dobrou společností snaží se být vynikající společností. Na cestě k tomuto cíli jsme odhodláni plnit naše poslání spočívající

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc.

Kodex chování. Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Kodex chování Cooper-Standard Holdings Inc. Cooper-Standard Automotive Inc. Dopis od Jeffa Edwardse Předseda a výkonný ředitel Vážený člene týmu Cooper Standard, s radostí si Vám dovoluji představit aktualizovaný

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

www.pwc.com/ethics Etický kodex Základní hodnoty společnosti* Etický kodex

www.pwc.com/ethics Etický kodex Základní hodnoty společnosti* Etický kodex www.pwc.com/ethics Etický kodex Základní hodnoty společnosti* Etický kodex Jednáme profesionálně. Poskytujeme služby a vystupujeme tak, abychom vždy zachovali dobré jméno firmy i našich klientů. Respektujeme

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více