Globální kodex obchodního jednání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální kodex obchodního jednání"

Transkript

1 Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností

2 Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných obchodů a naslouchání našim zákazníkům a zaměstnancům. Věříme, že náš budoucí růst je zajištěn tím, že budeme ctít tuto tradici dokonalosti a neustále dodržovat naše základní hodnoty. Vítězná strategie Trváme na integritě, čestnosti, respektu a etickém chování. Vítáme a podporujeme různorodost ve všech aspektech naší globální podnikové činnosti. Snažíme se zvyšovat životní standard prostřednictvím odpovědného globálního řízení. Nadšení lidé Máme vliv naše myšlenky se počítají a každá role má svůj hlas. Jsme oddaní a uvědomujeme si hodnotu našeho kolektivního snažení. Věříme, že naše síla pramení ze vztahů, které navazujeme mezi sebou navzájem, s našimi zákazníky a se světem, jemuž sloužíme. Drahocenní zákazníci Snažíme se naše zákazníky potěšit tím, že s nimi navazujeme partnerství a reagujeme na jejich potřeby. Uvědomujeme si, že náš úspěch je možný pouze díky tomu, že zvyšujeme produktivitu a profitabilitu našich zákazníků. Zajišťujeme tedy i jejich úspěch. Zavázali jsme se tomu, že našim zákazníkům budeme sloužit prostřednictvím inovací, vytvářením hodnot a na základě systémových řešení té nejvyšší kvality. Angažované vedení Vedeme příkladem, demonstrujeme naše hodnoty, a to vždy a za všech okolností. Naše zkušenosti a schopnosti jsou základem provozní dokonalosti společnosti Parker. Sami neseme zodpovědnost za dosahování výsledků, které očekávají naši akcionáři. Nasloucháme ostatním a vzájemně se podporujeme a jsme hrdí na náš růst a dosažené úspěchy. Věříme, že jednáním podle těchto směrodatných principů naší společnosti zůstaneme globálním lídrem v oblasti technologií pohybu a řízení. Především věříme tomu, že díky našemu talentu a našim produktům může společnost Parker smysluplně pomáhat našim komunitám a světu. My jsme Parker...

3 Obsah Náš předseda, generální ředitel a prezident sdílí náš závazek Dopis našim zaměstnancům...1 Náš závazek bezúhonnosti Osobní zodpovědnost...3 Vědět, co je očekáváno, a nebát se promluvit...3 Jdeme příkladem...4 Náš slib...4 Vyšetřování...5 Zřeknutí se našeho globálního kodexu obchodního jednání...5 Respektování našich zaměstnanců Zacházení se zaměstnanci s důstojností a respektem...7 Respektování lidských práv...8 Bezpečnost a ochrana zdraví...8 Udržování pracoviště bez drog a alkoholu...8 Prevence násilí na pracovišti...9 Oceňování našich zákazníků Dodržování našich slibů Poskytování bezpečných a spolehlivých produktů Ochrana informací, které nám byly svěřeny Uznávání našich akcionářů Integrita finančních výkazů a dalších obchodních záznamů Odpovědné cestování a zábava Prevence obchodování zasvěcených osob Prevence střetu zájmů Vhodné používání majetku společnosti Ochrana našeho duševního vlastnictví a důvěrných informací Informační technologie a elektronická komunikace...16 Sociální sítě...16 Přijímání a předávání darů komunit a naší planety Prevence úplatkářství a korupce...19 Poctivá soutěž...19 Shromažďování a používání informací o konkurenci Prevence praní peněz a financování terorismu...20 Dodržování obchodních zákonů...20 Efektivní jednání se státními úředníky...21 Lobbování u vládních úředníků a politické aktivity...21 Podávání prohlášení jménem společnosti Parker...22 Principy ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti společnosti Parker...22 Pomáháme našim komunitám...23 Ochrana naší kultury Primární zásady týkající se standardů obchodního jednání...26 Etická linka společnosti Parker...26 Postup při nahlašování obav...27

4 Náš předseda, generální ředitel a prezident sdílí náš závazek

5 Vážení zaměstnanci, neustále budujeme naši pozici globálního lídra v technologiích pohybu a řízení, a obraz společnosti Parker se proto nevyhnutelně mění. Naše provozy budou růst, získáme další společnosti a vstoupíme na nové trhy a do nových geografických oblastí. Bez ohledu na to, jak se v budoucnu budeme rozvíjet při sledování našich cílů, je nesmírně důležité, abychom nikdy neztráceli ze zřetele naše hodnoty, které jsou jedinečné pro společnost Parker a pomohly nám vybudovat takto silnou a pozitivní pověst. Naše hodnoty jsou základem našeho obchodování se zákazníky a spolupráce s kolegy, akcionáři a komunitami, v nichž provádíme svou obchodní činnost. Navíc jsou odkazem toho, co vzniklo před více než 95 lety. Rozsah provozní činnosti naší globální společnosti znamená, že svoji činnost provádíme v nejrůznějších kulturních, politických a ekonomických prostředích. Tyto podmínky jsou pro naše zaměstnance spletité a pro naši cestu k úspěchu znamenají určitý stres. Přestože je nesmírně důležité, abychom dosahovali našich provozních cílů, je nutné jich vždy dosahovat v souladu s našimi hodnotami. Abychom ještě více zdůraznili naše očekávání, která máme vůči zaměstnancům společnosti Parker, společnost Parker zavedla strategii Vyhrávat s integritou, což je doprovodná publikace k tomuto globálním kodexu obchodního jednání. Strategie Vyhrávat s integritou se zaměřuje na zachování naší pověsti i finanční síly tím, že díky ní postupujeme dle standardů chování, které jsou ještě přísnější než zákonné požadavky. Tyto standardy nejsou zamýšleny k tomu, aby popisovaly každou situaci, zákon, zásadu společnosti Parker nebo záležitosti související s obchodním jednáním, s nimiž se mohou naši zaměstnanci setkat. Tyto dokumenty společně odrážejí náš závazek provádět naši každodenní obchodní činnost eticky a bezúhonně, a to vždy, za všech okolností a bez kompromisů. Takový přístup k naší obchodní činnosti je v tom nejlepším zájmu našich zákazníků, zaměstnanců, akcionářů a veškerých zúčastněných stran ve společnosti Parker. Pravděpodobně nejdůležitějším aspektem, který můžete vykonat jako zaměstnanec společnosti Parker, je udržovat silnou pověst, kterou jsme si s postupem času velmi tvrdě vybudovali. Z tohoto důvodu neseme osobní zodpovědnost za to, že porozumíme globálnímu kodexu obchodního jednání a principům, které jsou popsány ve strategii Vyhrávat s integritou, a tyto principy zahrneme do našich každodenních činností a jednání. Tímto způsobem nám můžete pomoci růst a uspět, přičemž si zároveň zachováme náš odkaz pro současné i budoucí generace zaměstnanců společnosti Parker. S pozdravem Don Washkewicz Předseda představenstva, generální ředitel a prezident 1

6 Náš závazek bezúhonnosti Globální kodex obchodního jednání společnosti Parker stanovuje nezpochybnitelná globální očekávání týkající se našeho chování, rozhodování a činností. Tento kodex spolu s doprovodnou publikací Vyhrávat s integritou definuje způsob, jakým integrujeme integritu, respekt a poctivost do naší obchodní činnosti. Náš globální kodex obchodního jednání je navržen tak, aby byl zdrojem a referenčním vodítkem našim zaměstnancům a nepokouší se popisovat každý zákon, zásadu společnosti Parker nebo záležitost týkající se obchodního jednání, s nimiž se naši zaměstnanci mohou setkat. Dodržování zákonných a regulačních požadavků je očividně zásadní, avšak opravdu vyjadřuje pouze základní minimum toho, co od sebe samotných očekáváme. Ve společnosti Parker nechceme dělat věci správně jen proto, že je to tak dané určitým pravidlem nebo nařízením. Snažíme se dělat správné věci ze správných důvodů a tím správným způsobem.

7 Osobní zodpovědnost Každý den má každý zaměstnanec po celém světě schopnost ovlivnit pověst společnosti Parker. Úspěch společnosti Parker je výsledkem budování kultury, v rámci níž děláme více, než jen to, co je požadováno zákonem. To pramení z každodenního bezúhonného jednání při vzájemném styku, při styku se zákazníky a se všemi našimi akcionáři. Tento kodex je vodítkem našeho závazku jednat čestně, bezúhonně a celkově správně. Parker je globální společností, hrdě zaměstnává členy týmu a slouží zákazníkům po celém světě. Zaměstnanci a smluvní partneři a také členové našeho představenstva musí respektovat zákony, zvyky a tradice každé země, v níž provádíme svou obchodní činnost. Může se vám zdát, že tento kodex je striktnější než zákony příslušné země. Určité praktiky mohou být v určitých zemích povoleny a možná dokonce i legální, což však neznamená, že jsou přijatelné pro společnost Parker. Očekáváme, že budete respektovat tento kodex při všech svých interakcích a nezapojíte se do obchodu, kterého bychom nemohli dosáhnout eticky a legálně. Globální pověst společnosti Parker je taková, že vyhrává bezúhonně. Taková pověst závisí na každém zaměstnanci, který vždy jedná v souladu se zákony, tímto kodexem, našimi zásadami a našimi hodnotami. Po celém světě pracujeme tvrdě na tom, abychom budovali a udržovali důvěru a vytváříme prostředí, jež vítá otevřenost zaměstnanců a jejich angažovanost. Na druhou stranu nesete vy a také všichni ostatní zaměstnanci osobní zodpovědnost za to, že budeme jednat bezúhonně a řádným způsobem vyjádříme své obavy. Ot. Odp. Vztahuje se tento kodex na každého zaměstnance společnosti Parker po celém světě? Ano. Každý nově přijatý zaměstnanec projde školením v oblasti globálního kodexu obchodního jednání a každý zaměstnanec se účastní každoročního školení. Tento kodex je k dispozici v několika jazycích na webu parker.com. Vědět, co je očekáváno, a nebát se promluvit Každý z nás nese zodpovědnost za to, že ví, co je očekáváno. Seznámíte-li se s tímto kodexem a našimi zásadami, budete lépe připraveni na to, abyste rozpoznali a zvládali etická dilemata. Je důležité pokládat dotazy a upozorňovat na problémy, dostaneteli se do situace, která by mohla mít etické následky. V případě dotazů, nebo pokud budete potřebovat radu či věříte, že vy nebo někdo jiný porušil nebo mohl porušit zákon, tento kodex, naše zásady a naše hodnoty, přečtěte si část Postup při nahlašování obav. 3

8 Jdeme příkladem Je pravděpodobné, že v určitém bodu vaší kariéry budete čelit etickému dilematu. V těchto situacích (obzvláště pak pokud vedete nebo řídíte tým) záleží na úhlu pohledu, přičemž je velmi důležitá otevřenost. Odpovědi pak často nebývají tak jednoznačné, jak byste doufali. Všichni se zodpovídáme společnosti a sami sobě. Abyste šli ostatním tím správným příkladem, měli byste se vždy chovat takto: Jednejte bezúhonným, čestným a nezaujatým způsobem. Vytvářejte otevřené prostředí, které vítá angažovanost. Ujistěte se, že rozumíte zákonům, tomuto kodexu, našim zásadám a hodnotám a jednáte v jejich souladu. Zdůrazněte, že v případě potřeby je k dispozici pomoc. Seznamte se s dostupnými prostředky dříve, než se objeví problémy. Podporujte zaměstnance, kteří v dobré víře kladou otázky nebo nahlašují obavy. Ot. Odp. Nahlaste případy, kdy není postupováno v souladu se zákonem, tímto kodexem, našimi zásadami a našimi hodnotami. Co když postup dle tohoto kodexu porušuje místní zákony? Vždy musíte postupovat v souladu s místními zákony. Máte-li obavy, že dochází ke konfliktu, promluvte si s manažerem nebo vyhledejte radu u oddělení lidských zdrojů nebo u právního oddělení. Náš slib Dokonce i ve společnostech s těmi nejvyššími standardy integrity může tu a tam docházet k problémům. Stane-li se tak u nás, je nutné takové problémy nahlásit, abychom se jimi mohli zabývat. Společnost Parker neakceptuje žádné odvetné akce prováděné kýmkoli na jakékoli úrovni ve společnosti a vůči jakémukoli zaměstnanci, který v dobré víře nahlásí pochybnou obchodní praktiku nebo chování. Informace související s takovým hlášením budou uchovány v důvěrnosti v rozsahu daném místními zákony. Tvrzení týkající se odvetných opatření budou důrazně prošetřena a bude provedena přiměřená akce. Zaměstnanci, kteří vědomě nahlásí křivá obvinění, poskytují křivé informace nebo jednají nevhodně, budou disciplinováni v rozsahu daném místními zákony. Zaměstnanec, který v dobré víře vyhledá pomoc, nahlásí obavu nebo nahlásí nevhodné chování, postupuje správně. 4

9 Vyšetřován Kancelář pro audity a dodržování předpisů nese zodpovědnost za kontrolu všech interních vyšetřování podezřelých porušení integrity nebo nevhodného chování souvisejícího s dodržováním předpisů, a to včetně porušení zákona, tohoto kodexu a zásad společnosti Parker. Kancelář pro audity a dodržování předpisů vytvořila procesy a postupy, kterými zajišťuje, aby všechna interní vyšetřování byla vedena kvalifikovaným personálem, který byl vyškolen k provádění vyšetřování zákonným, čestným a důvěrným způsobem. Zřeknutí se našeho globálního kodexu obchodního jednání Může dojít k tomu, že bude vyžadováno formální zřeknutí se určitého ustanovení tohoto kodexu. Takové zřeknutí se lze obdržet za výjimečných okolností a pouze po schválení viceprezidentem pro audity a dodržování předpisů a vedoucím právního oddělení. Bude-li příslušný jednotlivec také ředitelem anebo výkonným ředitelem společnosti Parker, zřeknutí se může být uděleno pouze představenstvem společnosti Parker Hannifin Corporation a bude ihned nahlášeno akcionářům dle platných zákonů a kotačních požadavků. Zaměstnanci by neměli zasahovat do interních vyšetřování nebo se snažit vyhledávat svá vlastní fakta. Od všech zaměstnanců se očekává, že budou při interním vyšetřování, auditech nebo jiných kontrolách spolupracovat, a to včetně těch, které jsou prováděny ve spojitosti se soudními procesy nebo státním vyšetřováním. Věříte-li, že určité vyšetřování je vedeno nevhodným způsobem, měli byste to ihned nahlásit některému ze zdrojů uvedených v části Postup při nahlašování obav. 5

10 Respektování našich zaměstnanců Všechny členy týmu společnosti Parker spojují stejné hodnoty. Zplnomocnění zaměstnanci jsou základem naší strategie úspěchu a stojí za úspěchem společnosti Parker. Ctíme naše zaměstnance tím, že vyhledáváme a vítáme rozmanitost, v našich interakcích jsme otevření a čestní a vytváříme prostředí vhodné pro spolupráci a zahrnutí do kolektivu. Ve společnosti Parker se navzájem respektujeme a ctíme.

11 Zacházení se zaměstnanci s důstojností a respektem Naši zaměstnanci se zavázali k úspěchu společnosti Parker. Ceníme si jejich přínosů a jsme maximálně zavázáni k tomu, abychom jim poskytli prostředí, které je při jejich práci podporuje. Ve společnosti Parker jednáme mezi sebou navzájem, s našimi zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery s respektem a důstojností. Trváme na pozitivním pracovním prostředí a nebojíme se promluvit, jestliže tento cíl někdo narušuje. Jsme hrdí na to, že aktivně podporujeme rozmanitost našich pracovních sil a také pracovních sil těch, s nimiž obchodujeme. Po celém světě jsme se zavázali k postupům, jejichž výsledkem je zahrnutí všech zaměstnanců do kolektivu a podporujeme čestné jednání kvalifikovaných jednotlivců bez ohledu na věk, rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, hendikep, zemi původu, etnickou příslušnost, sexuální orientaci, pohlavní identitu, genetické informace, status vojenského veterána a jakoukoli jinou chráněnou charakteristiku. Věříme, že všichni lidé jsou jedineční a hodnotní a měli by být respektováni pro své individuální schopnosti a přínosy. Spoléháme na různorodost inspirující inovaci, která motivuje naše podnikání a pomáhá nám rozšiřovat naši konkurenční výhodu. Každý den pozorujeme při práci sílu různých názorů. Uvědomujeme si, že svět, v němž pracujeme, je různorodý co do svých sociálních zvyků a kulturních tradic a tyto rozdíly respektujeme a vítáme. Diskriminace a jakékoli obtěžování (včetně sexuálního obtěžování) nebudou v zaměstnání tolerovány. Níže uvedené akce jsou příkladem nevhodného chování, kterému byste se měli vyhýbat: Nevítané poznámky, gesta nebo fyzický kontakt Vyprávění vtipů, které zesměšňují nebo napadají člena určité rasy, náboženství, pohlaví nebo s jinou charakteristikou chráněnou zákonem Zobrazení či distribuce sexuálně explicitních či grafických materiálů, včetně urážlivých obrázků nebo jiného nevhodného obsahu Verbální obtěžování Vyhrožování nebo posmívání se Odmítnutí pracovat nebo jinak spolupracovat s určitým jednotlivcem z důvodu jeho rasy, náboženství, pohlaví nebo jiné charakteristiky chráněné zákonem Provedení nepřátelského kroku vůči určitému zaměstnanci (například zproštění funkce nebo ukončení pracovního poměru), protože tento zaměstnanec upozornil na obavu týkající se porušení určité zásady či zákona Všude, kde provádíme naši obchodní činnost, podporujeme a respektujeme zákony zakazující diskriminaci a obtěžování. 7

12 Respektování lidských práv Společnost Parker respektuje lidská práva. Společnost Parker zavedla globální program pracovních vztahů pro lidská práva a globální standardy. Tento program se do značné míry zakládá na prohlášeních OSN týkajících se pracovních a lidských práv a je v souladu s místními a národními zákony. Očekáváme, že naši dodavatelé budou také respektovat tyto rozvíjející se globální standardy. Bezpečnost a ochrana zdraví Zavázali jsme se poskytovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Avšak nestačí se jen řídit bezpečnostními pravidly. Závazek společnosti Parker týkající se bezpečnosti znamená, že každý z nás si během své práce musí všímat bezpečnostních rizik. Níže uvádíme několik základních pravidel, podle nichž je nutné postupovat: Vždy postupujte v souladu s požadavky systému řízení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti na pracovišti a přestaňte pracovat, pokud to nebude bezpečné. Vykonávejte pouze práci, pro niž jste byli vyškoleni, jste k ní kompetentní, zdravotně způsobilí a dostatečně odpočinutí a ostražití. Ujistěte se, že víte, co dělat, dojde-li na pracovišti k nouzové situaci. Zajistěte, aby vaši spolupracovníci (zaměstnancům, smluvním partnerům a dalším třetím stranám) jednali v souladu se závazky společnosti Parker týkajícími se bezpečnosti. Jakoukoli nehodu, zranění, nemoc, nebezpečí nebo nezdravé pracovní podmínky, incident, rozlití látek nebo úniky materiálu do okolního prostředí ihned nahlaste místnímu managementu společnosti Parker, aby tak mohly být okamžitě provedeny kroky na nápravu, prevenci či řízení těchto podmínek. Nikdy nepředpokládejte, že daný problém či obavu nahlásí někdo jiný. Nebudete-li si někdy jisti svými povinnostmi týkajícími se bezpečnosti nebo máte-li obavy, že dochází k potenciálnímu nebo skutečnému porušení zákona či požadavků společnosti Parker, vyhledejte radu a pomoc. Udržování pracoviště bez drog a alkoholu Zavázali jsme se udržovat pracoviště bez drog a alkoholu a do práce chodíme tak, abychom nebyli pod vlivem jakýchkoli látek, jež by nám mohly bránit nebo znemožňovat provádět naši práci bezpečně a efektivně. Všichni zaměstnanci musí striktně dodržovat naše zákony týkající se požívání alkoholu a vlastnictví, prodeje a užívání nezákonných látek. Popíjení alkoholických nápojů v prostorách naší společnosti je zakázáno s výjimkou specifických událostí schválených naší společností. Jsou-li alkoholické nápoje konzumovány u příležitosti takových událostí schválených společností nebo u příležitosti jiných obchodních událostí mimo naše prostory (včetně událostí mimo obvyklou pracovní dobu), očekává se od zaměstnanců dobrý úsudek, vyhýbání se opilosti a vyhýbání se řízení nebo účasti v jiných potenciálně nebezpečných aktivitách, jsou-li zaměstnanci pod vlivem alkoholu. Vlastnictví, užívání, prodej nebo nabízení nezákonných látek a dalších kontrolovaných látek je za všech okolností zakázáno. Stejně tak je zakázáno chodit do práce nebo řídit vozidlo společnosti nebo jakékoli jiné vozidlo při provádění obchodní činnosti pro společnost Parker, jste-li pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoli nezákonných drog či kontrolovaných látek. 8

13 Prevence násilí na pracovišti Společnost Parker se zavázala k bezpečnému pracovnímu prostředí, na kterém se nevyskytují žádné hrozby, zastrašování ani fyzické újmy. Každý má právo na práci v bezpečném prostředí a každý sdílí zodpovědnost za zajištění bezpečnosti pro ostatní. V žádném případě netolerujeme násilí na pracovišti a vyšetříme a provedeme příslušnou akci týkající se jakýkoli hrozeb ohrožujících bezpečné pracoviště. Jestliže určitý jednotlivec nechce kontaktovat svého nadřízeného či manažera, měl by použít etickou linku. Další informace o etické lince společnosti Parker najdete v části Postup při nahlašování obav. Společnost Parker zakazuje násilné chování na pracovišti a to včetně například: Fyzická újma nebo hrozby fyzické újmy Hlasité, vzteklé nebo násilné chování Úmyslná nedbalost co se týče fyzické bezpečnosti a prospěchu druhých Jakékoli komentáře nebo chování, které lze v rozumné míře interpretovat jako hrozbu Společnost Parker kromě toho zakazuje neoprávněné vlastnictví a používání zbraní jakýmkoli zaměstnancem nebo zástupcem společnosti Parker při práci, v prostorách společnosti nebo při provádění obchodní činnosti. Každý zaměstnanec, který věří, že může být cílem násilí nebo hrozeb násilí nebo je-li si vědom násilí či ohrožujícího jednání, které je vedeno určitým zaměstnancem nebo je vůči určitému zaměstnanci namířeno a jehož důsledkem by mohlo být zranění příslušné osoby nebo zničení majetku, by měl tuto situaci neprodleně nahlásit svému nadřízenému či manažerovi nebo personálu oddělení lidských zdrojů. 9

14 Oceňování našich zákazníků Naši zákazníci jsou důvodem naší existence, a zákazníci by proto vždy měli cítit, že si jich ceníme. Našim zákazníkům prezentujeme své produkty a služby poctivě. Nasloucháme potřebám zákazníků a snažíme se najít nové způsoby, jak nabízet ta nejlepší možná řešení. Zasloužíme si a zachováme si jejich důvěru tím, že se zákazníky jednáme čestně a bezúhonně profesionálním a zdvořilým způsobem. Dodáváme to, co slíbíme.

15 Dodržování našich slibů Budujeme dlouhodobé vztahy se zákazníky tím, že poskytujeme kvalitní produkty a služby za rozumné ceny a projevujeme čestnost a integritu ve veškerém našem jednání. Vše, co sdělujeme zákazníkům a potenciálním zákazníkům o našich produktech a službách (v našich reklamách, při prodejích a v marketingových sděleních nebo jinak), musí být pravdivé, přesné, úplné a srozumitelné. Neuvádíme zákazníky v omyl tím, že bychom přeháněli, vynechávali důležité informace nebo v reklamách uváděli produkty, funkce či služby, u nichž si nejsme jisti, že je můžeme dodat. Poskytování bezpečných a spolehlivých produktů Všechny naše produkty musí být bezpečné a spolehlivé a musí splňovat veškeré požadavky vyplývající z platných zákonů a předpisů a také požadavky na kvalitu a specifikace našich zákazníků. Zavázali jsme se ke striktní integritě našich produktů z jediného jednoduchého důvodu je to tak prostě správné. Zaměstnanci společnosti Parker nesmí nikdy vědomě skrývat vadnou práci či materiál, úmyslně falšovat záznamy nebo vytvářet falešné certifikace či tvrzení týkající se bezpečnosti nebo kvality produktů společnosti Parker. Ochrana informací, které nám byly svěřeny Abychom si uchovali důvěru zákazníků, je nutné používat jejich informace řádným způsobem. Zavázali jsme se k ochraně osobních údajů našich zákazníků. Shromažďujeme informace od zákazníků, abychom dodávali lepší produkty a služby a dozvěděli se, co zákazníci upřednostňují. Přístup k informacím zákazníků je omezen pouze na ty zaměstnance, kteří tyto informace potřebují znát z obchodních či zákonných důvodů a veškerý přístup musí být v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Zabezpečení osobních údajů zákazníků je důležité, abychom si uchovali naši pověst a důvěru zákazníků. 11

16 Uznávání našich akcionářů Oddaně budujeme hodnoty, které nabízíme svým akcionářům, vážíme si jejich důvěry a víry v nás.

17 Integrita finančních výkazů a dalších obchodních záznamů Všichni jsme se zavázali k uchovávání úplných, poctivých, včasných, přesných a srozumitelných finančních a obchodních záznamů a také údajů ve zprávách a dokumentech, které archivujeme nebo poskytujeme americké komisy pro cenné papíry a burzy a regulačním orgánům po celém světě. Své obchodní záznamy a finanční výkazy připravuje bezúhonně a poctivě, ať už se jedná o externě odesílané dokumenty nebo dokumenty používané interně. Nikdy nezkreslujeme naši finanční ani provozní výkonnost ani jinak vědomě neporušujeme integritu finančních výkazů společnosti. Do našich knih či záznamů nezadáváme informace, které vědomě skrývají, klamou nebo maskují pravdivou povahu jakékoli finanční nebo nefinanční transakce, výsledku či zůstatku. přesně a včasně. Ve společnosti Parker se členy interního auditu společnosti Parker a týmy pro zajištění dodržování předpisů, účetnictví a zákonných požadavků vždy spolupracujeme a otevřeně komunikujeme. To se týká i nezávislých auditorů společnosti Parker, státních vyšetřovatelů a regulačních orgánů s ohledem na účetní postupy a finanční výkazy společnosti Parker. Nikdy se nepokoušíme ovlivňovat, vynucovat, manipulovat nebo uvádět v omyl nikoho z výše uvedených subjektů. Hlášení výdajů Mezi podvody při hlášení výdajů mimo jiné patří předkládání falešných účtenek, nepřesné hlášení ujetých kilometrů, falšování jmen zákazníků a obchodních účelů. Uchovávání záznamů Dle našeho závazku k integritě našich obchodních záznamů je nutné správně uchovávat obchodní záznamy. Naše globální zásady týkající se uchovávání a ochrany záznamů stanovují harmonogram pro uchovávání záznamů pro jednotlivé země. Tím je zajištěno, že záznamy jsou uchovávány po požadovanou dobu a že nadále nepotřebné záznamy jsou zničeny. Postupujeme dle veškerých procesů a kontrol navržených pro zajištění přesnosti finančních výsledků společnosti Parker. Od subjektů pověřených kontrolou či certifikací informací souvisejících s interními kontrolami společnosti Parker se očekává, že tento úkol provedou úplně, Odpovědné cestování a zábava Od zaměstnanců společnosti Parker se očekává, že budou pravdivě, přesně a úplně zaznamenávat cestovní a související obchodní výdaje. Finanční prostředky společnosti Parker používejte pouze k legitimním obchodním účelům a neutrácejte více, než je nutné. Při používání korporátních kreditních karet, upřednostňovaných dopravců, nezbytných správních povolení, příjmových dokladů, záznamů o výdajích a při dalších záležitostech souvisejících s cestováním postupujte dle zásad společnosti. Při předkládání požadavků na proplacení výdajů postupujte čestně a přesně a nikdy neužívejte finanční prostředky společnosti Parker k osobnímu cestování či zábavě nebo jako doplněk svého příjmu. 13

18 Prevence obchodování zasvěcených osob Čas od času se vám mohou dostat do rukou významné a neveřejné informace o společnosti Parker či jiných společnostech, a to včetně zákazníků, dodavatelů a akvizičních cílů společnosti Parker. Tyto informace mohou obsahovat například důvěrné zprávy o fúzích, akvizicích, soudních příkazech o zbavení se majetku, významných soudních sporech, nově uváděných produktech, zadáních velkých zakázek, finančních výsledcích, výnosech či jiných prognostických informacích, rozdělení akcií a dalších informacích, které mají potenciál ovlivnit cenu akcií společnosti Parker nebo jiné společnosti. Nenakupujeme, neprodáváme ani jinak neobchodujeme s cennými papíry společnosti Parker nebo jiné společnosti a ani nikoho nenabádáme, aby tak činil, dokud takové informace nebudou zveřejněny nebo již nadále nebudou důležité. Určení, zda se informace staly veřejnými nebo již nejsou důležité, může být obtížné. Budete-li tedy na pochybách, poraďte se před obchodováním s cennými papíry s právním oddělením. Prevence střetu zájmů Protože se od nás očekává, že vždy budeme jednat v nejlepším zájmu společnosti Parker, je nutné věnovat pozornost potenciálním střetům zájmů. Ke střetu zájmů dochází v okamžiku, kdy osobní, sociální, finanční či politické aktivity či obchodní vztahy zasahují do objektivity a loajality zaměstnance vůči společnosti Parker. Je nutné předcházet skutečným střetům i pouhému zdání takových střetů. Pečlivě zvažte svou vlastní situaci zda nedochází ke skutečným či zdánlivým střetům zájmů. Věříte-li, že u vás nebo u člena rodiny došlo ke střetu zájmů, je nutné takovou skutečnost neprodleně ohlásit vašemu nadřízenému a kanceláři pro audity a dodržování předpisů. Níže uvedené situace jsou střetem zájmů a jsou zakázány: Vy nebo rodinní příslušníci vlastníte firmu, která konkuruje společnosti Parker, prodává jí produkty nebo u ní nakupuje. Provádíte rozhodnutí týkající se nákupu pro společnost Parker spíše dle vlastního zájmu než v zájmu společnosti Parker. Vy nebo rodinní příslušníci získáte díky své pozice ve společnosti Parker osobní nezasloužené výhody. Vy nebo členové vaší rodiny máte finanční investice u konkurence, dodavatelů či zákazníků, přičemž se jedná o jiné než nominální investice ve veřejných obchodních společnostech. Toto jsou některé situace, v nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů: Vy nebo vaši rodinní příslušníci pracujete také pro konkurenci, zákazníka nebo dodavatele. Angažujete se ve vztazích (ať už obchodních či osobních), které by mohly negativně ovlivnit vaši nezávislost či úsudek. 14

19 Vhodné používání majetku společnosti Každému z nás byl svěřen početný majetek společnosti, a každý z nás proto nese zodpovědnost za jeho ochranu. Tímto majetkem není jen finanční hotovost a další finanční majetek, nýbrž i majetek, jako je například vybavení, inventář, zásoby a duševní vlastnictví. Řídíme se bezpečnostními postupy, abychom ochránili majetek, a věnujeme pozornost situacím, které by mohly vést ke ztrátě či zneužití majetku. Odmítáme účast (a netolerujeme tuto účast u jiných) v aktivitách, které zahrnují krádež, podvod, neautorizované zveřejnění informací, zpronevěru nebo zneužití jakéhokoli výše uvedeného majetku nebo jiného majetku společnosti. Ot. Odp. Ochrana našeho duševního vlastnictví a důvěrných informací Naše nápady a vynálezy, naše inovativní zákaznická řešení a další soukromé informace jsou cenným majetkem, který nás odlišuje od našich konkurentů, a je proto nutné jej chránit. S duševním vlastnictvím společnosti Parker a dalšími důvěrnými informacemi zacházíme s extrémní opatrností. To zahrnuje také ochranné známky, patenty, autorská práva, obchodní tajemství a další soukromé informace. Každý z nás přijímá soukromé informace v důvěrnosti a očekává se od něj, že takové informace v důvěrnosti také zachová a nezveřejní je ani je nepoužije jinak než při obchodní činnosti společnosti Parker a ve prospěch společnosti Parker. Soukromé informace společnosti Parker nesmíme vyzrazovat osobám mimo společnost Parker, ani tyto informace nesmíme používat pro osobní prospěch. Je-li nutné se podělit o duševní vlastnictví se třetí stranou tak, aby s námi tato třetí strana mohla spolupracovat, nikdy nezveřejňujte takové informace bez předchozího schválení managementu, a pouze po obdržení písemného ujednání o zachování důvěrnosti, které poskytne právní oddělení. Máte-li pochyby o tom, zda je vhodné odpovědět na jakékoli žádosti o informace, zeptejte se svého nadřízeného nebo právního oddělení. Jaké jsou další příklady důvěrných nebo soukromých informací společnosti Parker? Dalším příkladem důvěrných nebo soukromých informací jsou: prodejní a marketingové databáze, návrhy produktů/systémů a procesy, obchodní strategie, data o výzkumu a technická data, vývoj nového produktu a seznamy zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů. 15

20 Informační technologie a elektronická komunikace Informační technologie a prostředky elektronické komunikace společnosti Parker se zaměstnancům poskytují za účelem podnikové činnosti pro společnost Parker. Informační technologie a prostředky elektronické komunikace společnosti Parker zahrnují elektronická zařízení, systémy, sítě, servery, databáze, software a další data či datová úložiště nebo prostředky pro zpracování dat, které jsou vlastněny, pronajímány, vydávány nebo jinak smluvně poskytovány společností Parker (například počítače, notebooky, tablety, telefony, mobilní telefony, zařízení PDA / smartphony, kopírky, přenosná datová úložiště, bezdrátová zařízení, a zařízení pro přenos hlasu a připojení k internetu). Veškeré soubory, informace, komunikace a další uložená, přenesená nebo zpracovaná data informačními technologiemi a prostředky elektronické komunikace společnosti Parker jsou majetkem společnosti Parker a společnost Parker si vyhrazuje právo na přístup, monitorování a zveřejnění takových souborů, informací, komunikací a dalších dat, a to kdykoli v rámci společnosti Parker a třetích stran tak, jak je to povoleno zákonem. Používání informačních technologií a prostředků elektronické komunikace společnosti Parker podléhá zásadám společnosti Parker s výjimkami povolenými místními zákony. Omezené osobní použití informačních technologií a prostředků elektronické komunikace společnosti Parker je povoleno, pokud takové používání (1) nenarušuje pracovní povinnosti, (2) negativně neovlivňuje funkčnost informačních technologií společnosti Parker, (3) nesouvisí s podnikáním mimo společnost a (4) neporušuje zákon, tento kodex nebo jiné zásady, praktiky či postupy společnosti Parker. Zaměstnanci musí používat informační technologie a prostředky elektronické komunikace společnosti Parker oprávněným způsobem a takovým způsobem, který předchází bezpečnostním rizikům. Společnost Parker může povolit, aby zaměstnanci využívali sítě, servery, systémy, soubory, informace, komunikace nebo jiná data prostřednictvím svých osobních zařízení. Takový přístup je omezen a podléhá omezením na ochranu a zabezpečení a je sledován v souladu se zásadami společnosti Parker. Společnost Parker může povolit prosazení zákona nebo přístup jiných třetích stran k jakýmkoli informačním technologiím a k prostředkům elektronické komunikace společnosti Parker. Společnost Parker může kromě toho zobrazovat, kontrolovat a zveřejňovat soubory, informace, komunikace a další data, u nichž má podezření, že byla použita dřívějším nebo současným zaměstnancem k provádění nezákonných aktivit prostřednictvím informačních technologií nebo prostředků elektronické komunikace společnosti Parker. Sociální sítě Míra využíváni online sociálních sítí se zvyšuje, a je proto důležité, aby zaměstnanci společnosti Parker používali tato diskusní fóra vhodným a odpovědným způsobem. Sociální sítě otevírají nové příležitosti pozitivního dopadu na reputaci naší značky a růst obchodní činnosti, avšak při nesprávném používání s sebou přinášejí také významná podnikatelská rizika. Při používání sociálních sítí byste neměli zapomínat, že se na ně vztahují veškeré naše stávající zásady. 16

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Pokyny k vedení obchodní činnosti

Pokyny k vedení obchodní činnosti Pokyny k vedení obchodní činnosti INTEGRITA RESPEKT DŮVĚRA ÚSILÍ O VYNIKAJÍCÍ KVALITU ZÁKAZNÍCI ZAMĚSTNANCI OBCHODNÍ PARTNEŘI DODAVATELÉ AKCIONÁŘI SPOLEČNOST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBSAH Pokyny k vedení obchodní

Více

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ

TEREX CORPORATION. KODEX ETIKY A CHOVÁNÍ Platné od 1. května 2004 TYTO ZÁSADY SE TÝKAJÍ VŠECH PROVOZŮ NA CELÉM SVĚTĚ Platné od 1. května 2004 Sdělení předsedy a generálního ředitele firmy Rona DeFeo Bezúhonnost slovo důležité z mnoha důvodů Tisk dnes píše donekonečna o bezúhonnosti podniků nebo o nedostatku bezúhonnosti

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64

KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64 NÁŠ ETICKÝ KODEX Tento kodex obsahuje přehled našich hodnot, interních pravidel a principů vyplývajících ze zákonů, které bychom všichni měli dodržovat. 2 3 PŘEDMLUVA DAVEA LEWISE, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod?

Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Proč mít k zásadám podnikání společnosti ARAMARK návod? Společnost ARAMARK se zavázala podnikat co nejpoctivěji a v souladu s nejvyššími etickými principy. Kromě respektování zákonů každé země, ve které

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více