LISTY LISTY. Viola obhájila loňské zlato. (podrobnosti na straně 10) Foto: Jindřich Balous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY LISTY. Viola obhájila loňské zlato. (podrobnosti na straně 10) Foto: Jindřich Balous"

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 LISTY Viola obhájila loňské zlato (podrobnosti na straně 10) Foto: Jindřich Balous

2 2 Žamberské LISTY Zprávy z radnice VYHLÁŠENÍ DRAŽBY Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 49/2012-RADA ze dne a č. 51/2010-RADA ze dne vyhlašuje dražbu neobsazených bytových jednotek ve vlastnictví města Žamberka na středu 23. května 2012 od 9:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení dražební jistiny v částce ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 823/2 v č.p. 822,823 v ulici Nádražní na pozemcích parc.č. 3921, 3920 o velikosti 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 55,00 m 2 ve 1.NP, k jednotce náleží právo výlučného užívání sklepní kóje (3,60 m 2 ) umístěné v 1. podzemním podlaží domu. Jednotce č. 823/6 přináleží spoluvlastnický podíl 550/9101 na společných částech budovy, spoluvlastnický podíl 550/9101 pozemků parc.č. 3921,3920 v obci a k.ú. Žamberk s možností prohlídky dne od 13:00 do 13:25 hod. se srazem na místě samém za vyvolávací cenu ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 1021/9 v č.p. 1020,1021 v ulici ČS armády na pozemcích parc.č. 4280,4279 o velikosti 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 51,40 m 2 v 3. NP, k jednotce náleží právo výlučného užívání balkonu (2,10 m 2 ) přímo přístupného z bytu a právo výlučného užívání sklepní kóje (2,80 m 2 ) umístěné v 1. podzemním podlaží domu č.p K jednotce č. 1021/9 přináleží spoluvlastnický podíl 514/9908 na společných částech budovy, spoluvlastnický podíl 514/9908 pozemků parc.č. 4280,4279 v obci a k.ú. Žamberk s možností prohlídky dne od 13:30 do 14:00 hod. se srazem na místě samém za vyvolávací cenu ,-Kč. Informace: Ing. Jiří Šmok , Bc. Ivana Hečková Bc. Ivana Hečková, majetkové oddělení POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. DNE SKONČILA PRVNÍ SPLATNOST, ZKONTROLUJTE SI, ZDA MÁTE UHRAZENO! Poplatek pro letošní rok je stanoven na 500,- Kč za osobu, osoby starší 70 let mají 50% snížení tedy 250,- Kč, druhá splatnost končí Poplatek můžete uhradit: v hotovosti na Městském úřadě (budova radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru, č.dv. 201, a to v úřední dny: Pracovní doba: Po 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. St 8:00 11:00 12:00 17:00 hod. Čt 8:00 11:00 hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č Iveta Dytrtová, referent finančního odboru NÁDOBY NA SBĚR BIOODPADU Město Žamberk zakoupilo pro své občany další speciální nádoby pro sběr bioodpadů, tzv. Compostainery. Zájemcům, kteří projevili o nádobu zájem již v loňském roce a byli zapsáni do pořadníku, byly již předány. I pro další občany, kteří chtějí separovat bioodpad a rozhodnou se až nyní, máme k bezplatnému zapůjčení jednu speciální plastovou nádobu na kolečkách o velikosti 240 litrů nebo 140 litrů. Přihlásit se můžete, pokud odevzdáte vyplněnou přihlášku na podatelně městského úřadu nebo ji odešlete em na adresu cz. Přihláška je i na webových stránkách města v sekci Odpadové hospodářství Svoz komunálního odpadu. POZOR NA ZMĚNU TERMÍNU svozu barevných pytlů a bioodpadů v květnu 2012 Vytříděné obalové odpady (papír, plasty, nápojové kartony), které ukládáte do barevných pytlů, jsou sváženy vždy první úterý v měsíci. V květnu 2012 připadlo první úterý na prvního. Protože v tento den byl státní svátek, uskuteční se svoz barevných pytlů výjimečně ve středu Také vytříděné bioodpady, které ukládáte do hnědých nádob, jsou sváženy vždy v úterý a ve středu jedenkrát za čtrnáct dní. Rovněž úterní svoz bioodpadů se z důvodu státního svátku přesune na středu a středeční svoz na čtvrtek. Děkujeme za pochopení. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková UPOZORNĚNÍ Oprava povrchu silnice I/11 v úseku od čerpací stanice Benziny po zatáčku pod Židovským hřbitovem. Na základě informace ředitele Ředitelství silnic a dálnic Pardubice Ing. B. Vebra je v současné době vypsané výběrové řízení na velkoplošnou opravu úseky silnice I/11 od čerpací stanice Benzina až po zatáčku pod Židovským hřbitovem v Žamberku v celkové délce 240 m. Dle sdělení je oprava toho úseku reálná v měsíci květnu t.r. Jiří Dytrt Vážení spoluobčané, na základě Vašich žádostí Vám podáváme zprávu ve věci podané výpovědi z pracovního poměru a rozhodnutí soudu I. stupně v kauze Ing. Ivana Prchala, neboť v tuto chvíli není podstatný pouze výrok rozhodnutí, ale také důvody, které soud v odůvodnění svého zatím jen ústního rozhodnutí uvedl. Výpověď z pracovního poměru byla dána dne 6. ledna 2012 pro soustavné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci s konstatováním zaměstnavatele, že s účinností ode dne doručení výpovědi zaměstnavatele, tzn. města Žamberka, není schopen přidělovat práci podle sjednané pracovní smlouvy. Důvody výpovědi byly zaměstnavatelem konkretizovány a vztahovaly se již ke květnu roku Pracovní poměr skončil 31. března 2012, tedy uplynutím 2 měsíční výpovědní doby bez nároku na odstupné. Důvody, které vedly soud v Ústí nad Orlicí k vyhovění žalobě, byly v tuto chvíli ryze formální, a sice podání výpovědi údajně po lhůtě; přitom z pohledu jednání orgánu města se jeví klíčové konstatování soudu v průběhu řízení o tom, že výpověď v žádném případě nebyla podána v rozporu se zákonem o obcích či v rozporu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků; jediným kritériem nepravomocného určení neplatnosti výpovědi tak zůstává pouze kritérium času. Celý spor a celá polemika se tak redukovala pouze na to, zda výpověď byla nebo nebyla doručená v dvouměsíční prekluzivní lhůtě, viz níže. S pozdravem Jiří Dytrt Rekapitulace nepravomocného rozhodnutí soudu ze dne v kauze rozvázání pracovního poměru Ing. Prchala Rozhodnutím Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne bylo určeno, že výpověď daná Ing. Prchalovi dne ze strany města Žamberka, je neplatná. Toto rozhodnutí je nepravomocné a nebylo ani jednomu z účastníků soudního řízení zatím doručeno v písemné podobě, bylo pouze ústně vyhlášeno. V tuto chvíli je však podstatné nejen to, jak zní výrok rozhodnutí, ale podstatné je především odůvodnění, na kterém soud I. stupně své rozhodnutí založil. Předně, je třeba zdůraznit, že soud hned v úvodu řízení výslovně uvedl, že se ztotožňuje s právním názorem města Žamberka o tom, že Město bylo oprávněno tajemníkovi Ing. Prchalovi dát výpověď z pracovního poměru, a to bez nutnosti jeho předchozího odvolání z funkce. V této souvislosti soud poukázal na příslušná ustanovení zákoníku práce, zákona o obcích a zákona o úřednících územních samosprávných celků. Soud se tedy vyslovil proti právnímu názoru a tvrzení Ing. Prchala jako žalobce o tom, že Město Žamberk údajně obešlo zákon o úřednících územních samosprávných celků a že jemu daná výpověď z pracovního poměru je neplatná pro rozpor s tímto zákonem. Podle názoru soudu v Ústí nad Orlicí, pokud Město Žamberk nepožádalo ve smyslu zákona o obcích ředitele krajského úřadu o souhlas s odvoláním tajemníka Městského úřadu Žamberk, tak tato skutečnost nezakládá dů-

3 Žamberské LISTY 3 vod neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, neboť vyžádání předchozího souhlasu s odvoláním z funkce tajemníka podle zákona ani nebylo potřeba. Ve skutečnosti tak jediným důvodem, pro který soud zatím nepravomocně prohlásil výpověď z pracovního poměru danou Ing. Prchalovi za neplatnou, je důvod ryze formální, a sice údajné nepodání výpovědi včas. Zákoník práce stanoví, že rozvázání pracovního poměru z důvodu porušování pracovní kázně je možné pouze v tzv. subjektivní lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi zaměstnavatel dozvěděl. Podle názoru soudu I. stupně však porušení pracovní kázně, které bylo vytýkáno Ing. Prchalovi koncem listopadu roku 2011, bylo staršího data; tudíž výpověď doručená tajemníkovi počátkem ledna roku 2012 byla dle názoru soudu doručena pozdě - po uplynutí dvouměsíční subjektivní lhůty, ve které se Město mělo dozvědět o porušení pracovní kázně ze strany tajemníka. Město Žamberk je přesvědčeno, že nejenže byly splněny všechny věcné důvody k výpovědi z pracovního poměru, ale že výpověď také byla dána včas, tedy že Město se nedopustilo ani formálního pochybení v souvislosti s doručováním výpovědi. V kontrastu s právním názorem soudu I. stupně je Město Žamberk přesvědčeno, že porušení pracovní kázně vytýkané Ing. Prchalovi koncem listopadu roku 2011 ve skutečnosti nebylo staršího data, ale že bylo vytýkáno jednání, které ke dni předání upozornění na porušování pracovní kázně stále trvalo, neboť se jednalo o vytčení dlouhodobě nesplněného pracovního úkolu. Z uvedených důvodů se Město Žamberk proti rozhodnutí soudu I. stupně odvolá v zákonem stanovené lhůtě k odvolacímu Krajskému soudu v Hradci Králové, neboť má za to, že výpověď nejenže byla věcně opodstatněna, ale také byla doručena včas. Jiří Dytrt, starosta města Poznámka redakce: výše uvedenou informaci jsme předali Ing.I.Prchalovi k vyjádření: Vážení spoluobčané, rozhodnutím Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne bylo určeno, že výpověď daná tajemníkovi městského úřadu Ing. Prchalovi dne , je neplatná. Přestože ani jedna ze stran sporu dosud nemá písemné vyhotovení k dispozici, starosta Dytrt již ve své rekapitulaci píše, že, cit.: Z uvedených důvodů se Město Žamberk proti rozhodnutí soudu I. stupně odvolá v zákonem stanovené lhůtě k odvolacímu Krajskému soudu v Hradci Králové, neboť má za to, že výpověď nejenže byla věcně opodstatněna, ale také byla doručena včas. Starosta města tedy již předjímá, že zastupitelstvo tento krok schválí. Starosta však zastupuje dle zákona o obcích město navenek a nemůže vytvářet sám o sobě vůli města, vyjma přesně definovaného rozsahu. V případě, že se chce rozhodnout nadále obcházet zákon o obcích a zákon o úřednících ve vztahu k tajemníkovi, je povinen své kroky řádně předložit zastupitelstvu města a to mu je musí schválit. Starosta se totiž ze své činnosti zodpovídá právě a jenom zastupitelstvu. Jsem přesvědčen o tom, že výrok rozhodnutí soudu byl zcela jasně vysloven, existuje a vše ostatní, o čem starosta píše ve své Rekapitulaci, je bezpředmětné. Přesto se se způsobem podání výpovědi tajemníkovi po desetileté, snad i v něčem úspěšné práci, velice krátce s Vámi podělím. Výpověď z pracovního poměru mi byla dána dne 6. ledna 2012 pro údajné soustavné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Během dvou hodin jsem musel, za přítomnosti městské policie, místostarosty Novotného a místostarostky Jirešové, opustit kancelář, která mi byla zapečetěna. Ve výpovědi bylo konstatováno, že s účinností ode dne doručení výpovědi zaměstnavatele, tzn. města Žamberka, není schopen (rozuměj Město) přidělovat práci podle sjednané pracovní smlouvy (i když pracovní poměr byl založen jmenováním). Starosta společně s Radou města tedy na tři měsíce zrušil funkci tajemníka, která je povinnou součástí městského úřadu u měst s rozšířenou působností. I když důvody výpovědi byly zaměstnavatelem, tedy starostou města, konkretizovány, musí také splňovat určitá kritéria, a to především pravdivost, obsahovou správnost i to, že úkol, který zaměstnavatel hodnotí jako nesplněný, ve skutečnosti splněn byl. Proti všem vytčeným pochybením jsem se řádně písemně ohradil a také je, dle mého hlubokého přesvědčení, vyvrátil. Důvody, které vedly soud v Ústí nad Orlicí k vyhovění žalobě, byly, dle tvrzení starosty, ryze formální a celý spor a celá polemika se tak redukovala pouze na to, zda výpověď byla nebo nebyla doručená v dvouměsíční prekluzivní lhůtě. Proč by se tedy soud po tomto zjištění měl zabývat něčím jiným? Starosta nám vlastně řekl, že sice prohrál, protože je výpověď neplatná, ale na šance a herní projev, který byl zvolen Radou města, vlastně vyhrál. Trvám na tom, jak to ostatně píše i starosta, který v tomto sporu bez mandátu zastupuje město Žamberk, že zákon o úřednících územních samosprávných celků a zákon o obcích starosta obešel a že daná výpověď tajemníkovi z pracovního poměru je neplatná pro rozpor s těmito zákony. Pracovní poměr dle protizákonné výpovědi mi měl skončit až Do této doby jsem byl na základě rozhodnutí starosty (Města) na překážce ze strany zaměstnavatele, o které bylo rozhodnuto již s tím, že starosta (Město) nemá možnost přidělovat tajemníkovi práci. Přestože jsem od v pracovní neschopnosti a starosta mi nemůže dle výpovědi přidělovat práci, ani jednou mne nekontaktoval, aby mi sdělil, jak si představuje předání a převzetí funkce tajemníka. V době mé pracovní neschopnosti starosta minimálně třikrát vnikl do mé kanceláře a spolu s místostarosty tzv. třídil mé věci, společně četli korespondenci, dokumentaci, citlivé a zákonem chráněné materiály. Vrchol nemorálního a protizákonného jednání starosty nastal, když nechal odvrtat bez mé přítomnosti zámky na skříních a v pracovním stole, přestože věděl, že pracovní poměr tajemníkovi skončí Starosta jistě dostane možnost své kroky obhájit u příslušných orgánů. Ivan Prchal Město Žamberk vyhlašuje dle Zásad pro tvorbu a použití Fondu rozvoje SAM 3218 I. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE Žádost o poskytnutí půjčky mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo byty na území města Žamberka nebo oprávněný nájemce v případě poskytnutí úvěru na koupi bytu z vlastnictví města a splňují i další podmínky Zásad pro tvorbu a použití Fondu rozvoje do 25. května 2012 do 12:00 hodin. Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout na finančním oddělení MÚ v Žamberku u pí Hany Matějíčkové nebo stáhnout z webových stránek města Žamberka - sekce formuláře. Žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh (viz vyhláška). Výběrová komise jmenovaná radou města po posouzení jednotlivých žádostí a možností fondu doporučí zastupitelstvu města poskytnutí jednotlivých půjček. O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne zastupitelstvo města. O výsledku budou žadatelé písemně informováni. Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli podle doporučení komise budou uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva města. Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím České spořitelny, a.s., pobočky Žamberk. Půjčky se poskytují na: obnovu střechy starší 10 let, zřízení plynového, elektrického nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy, vybudování vodovodní přípojky k domu, vybudování kanalizační přípojky ke stávajícímu domu a její napojení do veřejné kanalizace, zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu, kde nelze objekt napojit na veřejnou kanalizaci, dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě, obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí, zateplení obvodového pláště domu, vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena, rekonstrukce sociálního zařízení nebo rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě, vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou, koupi bytu z vlastnictví města Žamberka dle Pravidel. Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů půjčky do maximální výše Kč na jeden opravovaný nebo modernizovaný byt a do maximální výše Kč na jeden nově postavený byt. Maximální výše půjčky pro vlastníky obytných domů s více byty je Kč.Na koupi bytů z vlastnictví města Žamberka město poskytuje oprávněným nájemcům půjčku do maximální výše Kč. Úrokové sazby jsou: 3% p.a. v případě půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt, 4% p.a. v ostatních případech oprav, rekonstrukcí a modernizací bytového fondu, 4% p.a. v případě koupě bytu oprávněným nájemcem, 0,1% úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení. Lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů: max. 4 roky v případě poskytnutí půjčky ve výši do ,- Kč max. 5 let v případě poskytnutí půjčky na koupi bytu oprávněným nájemcem max. 7 let v případě poskytnutí půjčky ve výši nad ,- Kč max. 8 let v případě poskytnutí úvěru ve výši nad ,- Kč na opravy a modernizaci bytového fondu, jestliže vzniká nový byt. Tato lhůta počíná běžet od 1. ledna roku, který následuje po dni, který byl ve smlouvě o půjčce stanoven jako poslední termín čerpání půjčky. Bližší informace podá: Hana Matějíčková, tel

4 4 Žamberské LISTY Turistické informační středisko Žamberk Nabízí službu: laminaci formátů A 5, A 4 a A 3 Nabízí v předprodeji vstupenky: JAM ROCK Žamberk, areál pod Rozálkou, hudební festival, 490,- Kč. Vstupenky v prodeji a již dříve zakoupené vstupenky platí na celý festival (3 dny) Nabízí v prodeji: Žamberské listy, pexesa rozhleden v ČR, zvířátkové píšťalky, malované štítky na hole s Tyršovou rozhlednou a radnicí. TYRŠOVA ROZHLEDNA OZNAMUJEME ZAHÁJENÍ PROVOZU Tyršovy rozhledny od 1. května Otevírací doba: víkendy: květen říjen hod. denně: 15. června 15. září hod. Mimořádná otevírací doba: 4. května :30 hod. (Běh na Rozálku) 8. května hod. (státní svátek) Na Vaši návštěvu se těší kolektiv informačního střediska a rozhledny. Kontakt: Kostelní 446, Žamberk, tel.: , Kateřina Šípková, vedoucí IS Městské muzeum Žamberk a Informační středisko Žamberk Vás srdečně zvou na 6. žamberskou muzejní noc ZA PRINCEZNOU ROZÁRKOU v pátek 18. května 2012 od 19:30 do 21:30 hodin Připravili jsme pro Vás: - možnost návštěvy muzea ve večerních hodinách - výtvarnou dílnu - malování pohádkových obrázků - malé pohádkové soutěžení - večerní cestu na rozhlednu plnou pohádkových postav - strom Pohádkovník - pro nespavce nejen pohádkové Zpívánky s Broňou Pohádkové bytosti v kostýmech vítány! Vstupné 15,- Kč. Světla, lampiónky, baterky s sebou. Kontakt: muzeum zamberk.cz, tel , Policie ČR informuje Během období od do Obvodní oddělení policie ČR Žamberk zaevidovalo celkem 9 trestných činů. Dále se policisté věnovali dokumentaci celkem 52 přestupků spáchaných na úseku proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití a v neposlední řadě přestupkům na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. O prodlouženém velikonočním víkendu probíhalo celorepublikové dopravně bezpečnostní opatření. I na území Žamberska se policisté zaměřili na dodržování dopravně bezpečnostních předpisů a věnovali se dopravním kontrolám. Za zjištěné přestupky udělili řidičům pokuty v řádu tisíců korun. Policisté zaevidovali i takové přestupky, které byly následně oznámeny příslušným správním orgánům k projednání. Koncem měsíce března bylo policisty místního oddělení při hlídkové činnosti v Nádražní ulici směrem od nonstop podniku Rotace k nádraží ČD v Žamberku zastaveno a kontrolováno vozidlo zn. Ford Escort, jehož řidič se podrobil dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 1,23 promile alkoholu v dechu. Řidiči byl na místě policisty zadržen řidičský průkaz. Za jeho jednání mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Poslední březnovou noc přijali policisté oznámení od vyděšeného muže, který se stal obětí vydírání. Pod pohrůžkou střelné zbraně mu bylo vyhrožováno smrtí a bylo po něm požadováno vyplacení finanční hotovosti. Hlídka žamberských policistů ve spolupráci s Městskou policií Žamberk podezřelé na místě zadržela. Ti byli následně eskortováni do policejních cel. Proti podezřelým bylo Službou kriminální policie a vyšetřování Ústí nad Orlicí zahájeno trestní stíhání pro zločin vydírání spáchaného ve spolupachatelství. Při prokázání viny hrozí pachatelům trest odnětí svobody až osm let. Počátkem dubna policisté evidují hned dva případy krádeže vloupáním do osobních automobilů. K prvnímu vloupání do vozidla došlo v obci Pastviny dne Zloděj se neostýchal a vyhlédl si zcela nový automobil zn. Volkswagen Tiguan zaparkovaný přímo vedle rodinného domu. Z vozidla po rozbití okénka ze schránky před sedadlem spolujezdce odcizil peněženku s finanční hotovostí 2.000,- Kč. V druhém případě dne došlo k vloupání do vozidla v nedaleké obci Klášterec nad Orlicí. Zde se pachatel stejným způsobem z vozidla zn. Škoda Octavia, zaparkovaného u firmy Živa, s.r.o., zmocnil brašny na notebook s mobilním telefonem, dvěma flashdisky a různými dokumenty k celkové škodě téměř 9.000,- Kč. Ze dne policisté evidují případ zatajení věci. Pachateli tohoto přečinu je kladeno za vinu, že si neoprávněně přisvojil finanční částku ve výši ,- Kč, která mu byla omylem zaslána na jeho bankovní účet. Za takové jednání soud pomýšlí trestem odnětí svobody na šest měsíců až pět let. Projektu s názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne zaměřeného na bezpečnost chodců a dalších účastníků silničního provozu se zúčastnili policisté dne Mezi 07:30 hod. 08:00 hod. ranní u přechodu pro chodce před Základní školou v Nádražní ulici v Žamberku si žáci základní školy společně s policisty připomněli pravidla pro bezpečné přecházení komunikace a obdrželi informační materiály. prap. Denisa Kočová Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány PROSÍM POCTIVÉHO NÁLEZCE zlaté náušnice, aby zavolal na tel. číslo ODMĚNA JISTÁ. Dne v 17 hodin se sejdeme na ŠKOLNÍM SRAZU PO TŘICETI LETECH od ukončení ZŠ Nádražní roku 1982, v Divadelní kavárně v Žamberku. Více na nebo na adrese NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA Francouzské módy Boutique Kalypsó. Zveme Vás do nově otevřené prodejny Francouzské módy Boutique Kalypsó v Žamberku, ulice Zámecká 2, před vstupní branou do zámku (vchod přes Babiččin krámek ). Jedná se o French fashion style. Těšíme se na Vaši návštěvu. Manželé Kalousovi OZNAMUJÍ TRADIČNÍ PRODEJ JARNÍ SADBY od května 2012 v prostoru bývalé tržnice na Pěší zóně v Žamberku ALBERTINUM odborný léčebný ústav, Žamberk Za Kopečkem 353, Žamberk NABÍZÍ K PODNÁJMU v areálu odborného léčebného ústavu PRODEJNU POTRAVIN a dalšího spotřebního zboží NABÍZÍME: prodejní plochu o výměře 52,50 m 2, přípravnu, sklad a příslušenství o výměře 70,50 m 2 umístění prodejny v centru areálu ústavu klientelu z řad pacientů, klientů a jejich návštěv, zaměstnanců velmi zajímavé podnájemní podmínky vč. nájemného PODNÁJEM MOŽNÝ IHNED, nejpozději od Zájemci o podnájem příp. o bližší informace, kontaktujte správce ústavu Ing. Rudolfa Bulíčka osobně, telefonicky na tel. č , příp.

5 Žamberské LISTY 5 Zpráva o hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Společnost Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s., ( dále jen VAK) vznikla po roce 1992 jako jeden z následníků bývalého státního podniku VAK Jablonné n.o. Vlastníky VAK Žamberk jsou město Žamberk a obce Lukavice a Dlouhoňovice. Provozovatelem infrastrukturního majetku VAKu ( vodovodní a kanalizační řady, zdroje pitné vody, dvě čistírny odpadních vod) je na základě mandátní smlouvy společnost VenclServis, s.r.o., Žamberk. Předmětem činnosti společnosti VAK je výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody. V následujících grafech uvádím historický vývoj hlavních ukazatelů hospodaření společnosti od jejího vzniku po r.2011, vždy s malým komentářem. V grafu č.3 je uveden přehled investic do infrastrukturního majetku. V letech investovala společnost VAK do infrastrukturního majetku víc jak 153 mil.kč, což je v porovnání s vývojem příjmů a odpisů úctyhodné číslo, které odráží i velkou schopnost společnosti čerpat dotační prostředky. K hlavním investičním akcím patří výstavba druhé čistírny odpadních vod v Betlémě, modernizace mlékárenské čistírny a vybudování hlavních kanalizačních stok jak v Žamberku, tak v Dlouhoňovicích. Zajímavým údajem je vývoj ztrát pitné vody v síti, který je znázorněn v grafu č.4. Údaje v grafu dokumentují velmi pozitivní vývoj ve snižování ztrát ve vodovodní síti, když jsme se dostali z více jak 40 % ztrát v roce 1980 na zhruba 10 % ztráty v roce Vývoj tohoto ukazatele jednoznačně dokumentuje provádění obnovy a modernizace vodovodní sítě. Snižování ztrát pitné vody v síti má jednoznačně pozitivní dopad jak na kvalitu životního prostředí, kdy přispíváme k šetření přírodních zdrojů, tak samozřejmě na snižování nákladovosti výroby a dodávky pitné vody. Pro zajímavost v tomto ukazateli je VAK na vrcholu všech výrobců a dodavatelů pitné vody v rámci ČR. V čem je však VAK Žamberk prakticky absolutní špičkou v ČR, je cena vodného a stočného, kdy naše ceny patří k nejnižším v rámci celé ČR, a to přesto, že investice do infrastrukturního majetku jsou mimořádné (na velikost našeho podniku). V následující tabulce jsou uvedeny ceny některých společností, a to jak těch, které jsou v ČR nejdražší, tak okolních společností. provozovatel vodné stočné celkem nárůst (Kč/m 3 ) (Kč/m 3 ) (Kč/m 3 ) (%) VODÁRNA PLZEŇ, a.s.- Plzeň - město 52,11 31,34 83,45 21,88 AQUA SERVIS, a.s., Rychnov n. Kn. 39,50 40,40 79,90 14,50 Moravská Třebová 34,50 43,00 77,50 25,20 V prvém grafu je znázorněn vývoj základních ukazatelů hospodaření společnosti. Kladný vývoj příjmů je ovlivněn zejména růstem cen vodného a stočného, na vývoji příjmů se však negativně projevuje postupné snižování výroby a dodávek vody z důvodu zániku některých velkých odběratelů ( mlékárna, INTERGAL, ČVZ, armáda). V nákladech se promítají velké investice do infrastruktury (splátky úvěrů, růst odpisů) a samozřejmě postupné zvyšování cen vstupů ( energie, úplaty za čerpání podzemních vod apod.) V dalším grafu je uveden rozbor jednotlivých nákladových položek. TEPVOS,spol. s r.o., Ústí nad Orlicí 27,02 39,56 66,58 8,90 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 38,05 28,30 66,35 9,88 VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. 29,64 35,34 64,98 3,64 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 29,99 34,31 64,30 6,90 VaK Vysoké Mýto, s.r.o. 30,05 31,09 61,14 3,63 ORVOS Č. Třebová, s.r.o. 28,16 25,19 53,35 7,10 VaK Žamberk v.o.s. 19,95 23,94 43,89 2,08 Pro zajímavost zhruba před měsícem byla v Událostech na ČT 1 uvedena informace, že město, ke je nejnižší vodné a stočné v ČR, je Česká Třebová. V Žamberku je cena vodného a stočného ještě o 10 Kč nižší. V závěru si dovolím malý komentář k zveřejněným fotografiím pana Středy v Žamberských listech č.6, str.5. Na první fotografii je výusť z odlehčovací komory u lávky pod kasárnami. Tato komora je součástí zatrubněného potoka z Kotle a slouží zejména k odvádění dešťových a spodních vod z území Kotle. Do potrubí je zaústěno asi 8-9 přepadů ze septiků domů v prostoru Kotle, což je zcela zanedbatelné množství. Je zcela logické, že při zvýšeném množství vody z území Kotle, které je vždy během a po větších deštích, dochází ke splachování půdy do toků. Protože tato voda nemá nic společného s odpadní vodou a její zvýšené množství by mělo velmi negativní vliv na funkci čistírny odpadních vod, je nutné dešťovou a spodní vodu odvést do vodního toku. Na druhé fotografii je výusť v ul.albertova, kde je podobná situace. Odpadní vody zde byly v minulých letech svedeny do nového kanalizačního řadu. Do zveřejněné výusti ústí stará kanalizace, která má již prakticky pouze drenážní funkci. Tedy jsou do ní svedeny dešťové vody a spodní vody z dotčeného území. Je to běžné řešení nejen v Žamberku, které napomáhá významně k odvodnění území, tedy k odvádění dešťových a spodních vod do toků. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by ke značným škodám na majetku vlivem neřízeného odtoku dešťových a spodních vod. RNDr. Antonín Fiala, prokurista VAK Žamberk,v.o.s.

6 6 Žamberské LISTY Městská knihovna pořádá jarní výtvarnou soutěž na téma HERBÁŘ Do soutěže přijímáme herbáře o minimálním rozsahu 5 listů maximální rozsah není stanoven. Herbář může být kreslený nebo vytvořený lepením sušených rostlin, v tom případě se nesmí jednat o rostliny chráněné! Práce odevzdávejte nejpozději do 14. května Herbáře budou vystaveny v prostorách Městské knihovny a čtenáři budou moci hlasovat pro nejzdařilejší díla. 21. června 2012 proběhne vyhlášení nejlepších autorů, předání drobných cen a vracení herbářů majitelům. Soutěž je předběžně rozdělena do 2 kategorií podle věku na 1. a 2. stupeň ZŠ. Pokud bude v některé kategorii zastoupeno méně než 10 prací, budou obě sloučeny do jedné. Městská knihovna Žamberk srdečně zve na posezení s astroložkou paní Danou Dvořákovou v úterý 15. května 2012 od 17 hod. v čítárně knihovny. Tentokrát budeme besedovat na téma: DUŠEVNÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ OSOBNOSTI Z POHLEDU ASTROLOGIE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERKA, p.o. Pečovatelská služba, Žamberk, Albertova 357, tel.: , , Z dění pečovatelské služby Ve čtvrtek 5. dubna proběhlo v CSP Žamberk za přítomnosti vedení města a zástupce Správy budov Žamberk, pana Ing.Stanislava Tajbra, Velikonoční posezení. Po úvodním slovu ředitelky a informaci o změnách v pečovatelské službě se ujal slova i pan starosta Jiří Dytrt. Na závěr poté společně s panem místostarostou Ing. Petrem Novotným vyšlehali všechny přítomné klientky i pracovnice, aby byly zdravé, pilné a veselé po celý rok, předali jim tím svěžest, ohebnost, mládí a zdraví. Mgr. Dominika Krátká, sociální pracovnice Výbor SPCCH v Žamberku pro své členy a jejich rodinné příslušníky připravil REKONDIČNÍ POBYT v jihočeském městě Sezimově Ústí u Tábora. Pobyt se uskuteční od 22.září do 29.září Cena za osmidenní pobyt : 5.500,-Kč. Zálohu ve výši 3.000,-Kč nutno uhradit nejpozději ve dnech června 2012 v dopoledních hodinách u pí Železové v I.patře v prodejně domácích potřeb na Masarykově nám. v Žamberku. Doplatek 2.500,-Kč nutno uhradit 10.září 2012 od 9 do 11 hod. na podatelně MěÚ v I.poschodí, Nádražní 833 (pošta), kde Vám budou poskytnuty informace o odjezdu. Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH Městaká knihovna srdečně zve všechny zájemce na besedu s předním českým odborníkem na exlibris 3. května 2012 v 17:30 hod. Budete mít jedinečnou příležitost dozvědět se mnoho zajímavostí o tomto specifickém druhu výtvarného umění. Pokud nevíte, co přesně exlibris znamená, dovolte malý úvod: slovo ex libris pochází z latiny a znamená z knih. Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou obsahuje název exlibris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné vyjádření vztahu majitele ke knize. Exlibris se vlepuje do knih, aby zde připomínalo jejich majitele. Původně bylo exlibris nazýváno také knižní značka. Exlibris jsou prokazatelně starší než knihtisk, objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech. V počátcích je používali především panovníci, šlechtické rody a kláštery. Již v té době se kladl důraz na jejich umělecké řešení. Jejími tvůrci byli přední umělci té doby, např. Albrecht Dürer či Lukas Cranach. Moderní české exlibris začíná rokem 1868, a to exlibris malíře Josefa Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu. Mezi tvůrce exlibris patřili postupně mnozí význační čeští umělci: Alfons Mucha, Max Švabinský, Mikoláš Aleš, Karel Svolinský, Cyril Bouda, Kamil Lhoták, Josef Váchal a mnozí další. Postupem času exlibris změnilo svůj charakter a ze značky vlastníka knihy se stalo objektem sběratelů. Sběratelství exlibris zná u nás dokonce datum svého zrodu: považuje se za něj článek o exlibris v Moderní revue v roce 1897 z pera básníka a prvního sběratele S.K. Neumanna. Od té doby se datuje velký zájem o knižní značku a její sběratelství. Bedřich Beneš Buchlovan v r.1926 uvádí již na pět tisíc původních českých exlibris! Protože na tvorbě exlibris se u nás již od počátku podíleli přední umělci své doby, české exlibris jako samostatný druh grafického umění i sběratelský předmět je i ve světě vysoce ceněno. Výběr exlibris z dílen známých autorů můžete zhlédnout v čítárně Městské knihovny do 4. června Ing. Jana Hlaváčová, MěK Čarodějnice (Pálení čarodějnic) Od středověku se věřilo, že během roku jsou některé dny, kdy zlé síly mají větší moc než jindy. Jedním z nich byl poslední dubnový den a hlavně noc ze 30. dubna na 1. května, říkáme, že se pálí čarodějnice (za bývalého režimu to byly tzv. mírové ohně, někde i s lampiónovým průvodem). Noc má název Filipojakubská, v minulosti se 1. května slavil svátek sv. Filipa a Jakuba (v katolickém kalendáři došlo k posunu na 3. května). Někde se označuje jako Valpuržina podle Goethova Fausta, kde se popisuje tajuplný slet čarodějnic s pekelnickou slavností. Keltové ji označují názvem Beltine. Věřilo se, že nejvíce škodí čarodějnice (bosorky), které v myslích lidí představovaly ďábelské zlo sesílané na zem v podobě nadpřirozených neviditelných bytostí nebo vypadaly jako staré ženy. Prostí lidé se před útoky čarodějnic bránili, proto o Filipojakubské noci a ještě i následující den prováděli různé magické praktiky na ochranu domu, hospodářství i osob. Patřil k nim třeba velký úklid, pálení smetí, hluk způsobený práskáním bičem, tlučením železem anebo dřevem. Ochranu domu a chlévů zajišťoval písek, drny nebo plevy, zelené ratolesti a proutky kočiček svěcených o velikonoční Květné neděli, časté byly kresby kruhů nebo křížků na vratech. Čarodějnice se bála svěcené vody i svěcených větviček, neprošla přes znamení kříže ani do ochranného kruhu namalovaného nebo vyrytého na zemi. Dochovaly se zprávy o starém zvyku, kdy na Filipojakubskou noc obcházely do kruhu vesnici nebo pole nahé ženy a táhly za sebou pluh. Těmito praktikami blízkými čarování chránily lidi i úrodu před zlými silami. Právě tak nemohla čarodějnice projít přes pichlavé trní, nastražené vidle nebo košťata. Když se před domem vysypala hromádka písku, zdržela se prý přepočítáváním jednotlivých zrníček až do rána, kdy její zlá moc pominula. Venkované věřili, že čarodějnice může očarovat dobytek, který se stal neduživým a málo dojil. Báli se půjčovat čerstvě nadojené mléko a hlídali, aby se z chléva neztratil ani kousek hnoje. Na ochranu proti uřknutí se používala různá zaříkávadla. Jak starý je obyčej pálení čarodějnic, nelze přesně říci. Ochranné ohně působící proti zlým nadpřirozeným mocnostem pocházejí ještě z předkřesťanských dob. Zapalovaly se i v jiné dny a byly spojené s oslavou letního slunovratu. Jednalo se o uctívání ohně a víru v jeho ochrannou moc, hranice se stavěly a dodnes stavějí na návrších, aby byly dobře viditelné. Starým zvykem bylo vyhazování zapálených košťat do výšky, novodobá tradice pálení starých pneumatik je už naštěstí zakázána díky zákonům na ochranu životního prostředí. Dnes je tento zvyk příležitostí k zábavě, někde se opékají buřty nebo se soutěží o nejlépe vypadající čarodějnice, jaké známe především z říše pohádek. Podle knihy České zvyky a obyčeje připravila Vlaďka Šulcová

7 Žamberské LISTY 7 Vzpomínky na konec II. světové války Bylo mně skoro 13 roků, když se chýlilo ke konci války. Doma jsem byl s maminkou sám. Tatínek byl od roku 1943 totálně nasazen do reichu do města Breslau, kde pracoval v pekárně. Domů posílal peníze a cigarety. Maminka za cigarety dostávala potraviny, zejména mouku, mléko a vejce. Pro mouku jsme s bráchou jezdili na kolech do mlýna ve Slatině nad Zdobnicí. Pro mléko ve třílitrové konvi s patentním uzávěrem jezdila maminka každý čtvrtek do Bohousové a pak pěšky do Německé Rybné do statku k Mazurovým. Vždy jsem měl strach, aby ji nechytla nějaká kontrola. Bratr Jaroslav o čtyři roky starší studoval v Ústí nad Orlicí textilní průmyslovku. Bydlel ve čtvrti Hylváty v soukromí. Stravování měl složité, potraviny i jiné věci byly na přídělové lístky. Každý týden přijížděl domů. V polovině ledna 1945 jsme měli strach, když hradecké gestapo přijelo do Žamberka zatýkat odbojáře, zejména členy paraskupiny Barium na statek do okrajové čtvrti Polska, k našim příbuzným, k rodině Žabkových. K zatýkání došlo na udání jednoho z tříčlenného výsadku. Gestapo obvykle zatýkalo i příbuzné a Božena Žabková byla tatínkovou neteří z druhého kolena. Naštěstí k tomu nedošlo. Do školy jsme nechodili. Pro úkoly jsme si chodili do hospody Na kopečku, protože v naší škole byl lazaret. Úkoly jsme zpracovávali kolektivně s Vladimírem a Jardou Novotným, Vlastou Havlíčkovou a Evou Povondrovou. Scházeli jsme se na finančním úřadě v prádelně ve sklepě budovy. Paní Novotná, maminka Jardy, nám tam vždy zatopila. Hotové úkoly jsme zase v určený den nosili Na kopeček. Na jaře 1945 při likvidaci koncentračních táborů křižovaly Protektorát Böhmen und Mähren desítky pochodů smrti. Jeden takový pochod procházel od Líšnice přes Žamberk na nádraží. V noci byly stovky zbídačených Židů ubytovány v Líšnici. Druhý den dopoledne pokračovali všichni se strážemi Nádražní ulicí kolem Kovaříkova domu, kde jsme bydleli. Když to maminka zjistila, nakoupila se sousedkou paní Vrňatovou rohlíky za všechny potravinové lístky v pekařství pana Peška, co bylo v přízemí domu. Z balkonu ve druhém patře od Vrňatových pak spolu házely rohlíky těm ubožákům, hlídaným německými vojáky. Strašně jsem se bál, aby některý z těch strážných neotočil pušku na ty dvě ženy. Když pochod přešel, pak jsem si teprve uvědomil statečnost paní Vrňatové a mojí maminky. Dlouho po válce přijel jeden pamětník pochodu smrti se synem poděkovat svým zachráncům v Líšnici. Líšničtí ho nemocného schovali a vyléčili, pak odjel do Izraele. Je to malý příběh o statečnosti obyčejných lidí nezlomených perzekucí nacismu. Žamberk se pomalu připravoval na konec války. Na louce za hotelem u Tomanů u nádraží přistálo letadlo, aby odvezlo vedení stavebního oddělení říšských drah. Na nádraží přijel vlak, který vezl celé vedení i s kancelářemi a zařízením. Když ho úředníci opustili, tak se do něj vrhli místní lidé. I já jsem tam byl. Domů jsem si nesl pušku a sadu dřevěných křivítek, která mám dodnes. Šel jsem s Pepíkem Rosenbergrovým z našeho domu, který nesl deku. Cestou nám nějaký starší muž sebral pušku a deku. Pepík brečel a já jsem byl rád, protože jsem měl strach. Občas nad městem přelétávaly západní letecké perutě a k zemi se snášely staniolové pásky, asi na rušení zaměřování. Škoda, že jsem si neschoval jeden na památku. Viděl jsem také šestimotorový kolos letět směrem k Žampachu. Trvalo dost dlouho než zmizel z dohledu. Kolem Žamberka, odkud vedou silnice do šesti směrů, byly postaveny mohutné zátarasy. Jeden v zatáčce pod židovským hřbitovem, další směrem na Písečnou za Mostiskami, u stadionu na silnici do Jablonného. Zde byl také vykopán protitankový val od silnice až k řece Orlici. V květnových dnech zde Rudá garda zastřelila několik německých vojáků. U zátarasu na Písečnou jsme na podzim 1945 našli hrob, ze kterého trčel vojenský mundur. Odtud mám schovaný kus kovového šrapnelu. S bratrem jsme se dozvěděli, že v zámeckém parku mělo německé vojsko při ústupu ležení na jednu noc. Odnesli jsme si odtud sady nepoužitých tužek, bloků a pytlík s kakaem, ze kterého nám maminka uvařila nápoj, jaký jsme celou válku neměli. Tužky různých značek mám dodnes, nedávno jsem jich několik poslal sběrateli. Také mám balsovou japonskou krabičku a dřevěnou krabičku od německých cigaret, skládací hliníkovou lžíci s vidličkou se jménem F. Hartmann. Poslední dny v Žamberku probíhaly v napětí, veškeré dění se odehrávalo na náměstí. I já jsem tam často chodil. Hlídky ozbrojených vojáků Wehrmachtu procházely ulicemi. Taky u nás na Nádražní byla patrola, u našeho domu se zastavila a položila na zem lehký kulomet, právě když jsme se s kamarády vraceli domů z náspu trati, kde jsme čistili bunkr. Nesli jsme motyky a lopaty. Nevšimli si nás. Nezadržitelně se blížil konec. Z rádia volali o pomoc, v radiopaláci na Vinohradech hlásili vchod z Balbínovy ulice je volný voláme četníky, vojáky a další. V Žamberku zatím proběhla zpráva, že od Jablonného přijíždí obrněný pásák a střílí. V tu ránu se náměstí vylidnilo, ale já jsem se schoval do ochozu morového sloupu. Pásák přijel a postavil se pod kašnou, já jsem byl strachy celý bez sebe. Po chvíli odjel směrem na Helvíkovice. Další den projížděly náměstím ruská auta a všelijaké povozy tažené koňmi. Mávali jsme, ale nezastavily. U kasáren na rohu u lesa byli pověšeni tři němečtí vojáci. Proč se to stalo, jsem se nedozvěděl, ani kdo to provedl. Snad Rudá garda, která měla na svědomí i smrt Němky Dudrové, která bydlela v zahradě u hřbitova. Asi hodně věděla, údajně pomáhala našim lidem. Jiná situace byla s udavačem Holcem, kterého odvezli v bedně do lesa na Veselíčko, kde skončil jeho život. Někteří starší občané zajížděli do pohraničí rabovat. Němečtí občané zmizeli už dříve. Nebylo jich mnoho, hlavně rodiny důstojníků z kasáren, ve kterých byli ubytováni většinou letci. Viděl jsem také, jak po loukách utíkají vojáci směrem na jih. Po několika dnech se u nás ubytovali vojáci RA. Byly čtyři, na dvoře měli dřevěný vůz a koníka. Ze všeho nejdřív se chtěli vykoupat. Maminka jim v koupelně ohřála vodu v bojleru, kde se topilo. Koupali se takřka ve vařící vodě, ještě dlouho se strašně potili, seděli v kuchyni na zemi a modlili se. Pak hrozně kouřili z cigaret ubalených v novinách a hráli karty. Hrálo rádio a při konci ruské hymny najednou vstali. Pobyli u nás asi čtyři dni. Jezdil jsem s jedním vojákem na jetel k letišti. Vždy zajel doprostřed pole a po nasekání jsme jeli zpět. Mohl jsem kočírovat. Na rohu vzpěry zadního kola se pohupovala prostřelená helma jeho kamaráda, který padl při dobývání Budapešti. Jeden z vojáků u nás zanechal dopis napsaný na čtyřech lístcích sešitých nití v rohu. Bylo to sdělení o padlém vojáku Kevorkovi a na pohlednici s obrázkem tří holčiček přání, aby po návratu tatínka jsme měli ještě takové sestřičky. Dlouho potom jsme poslali dopis do Moskvy, kde zjistili, že voják Kevorek byl z Almy Aty. Při rekreační cestě do Almy Aty v roce 1986 jsme s manželkou navštívili paní Kevorkovou. O tatínkovi jsme od poloviny dubna neměli žádné zpráv. Breslau byla pevnost a Rudá armáda ji obešla a pospíchala na západ. Tatínek se vrátil domů až 21. června 1945, celý zarostlý a s pytlem na zádech. Maminka ho už oplakala, myslela si, že se nevrátí. Miroslav Dvořák Aby nezůstali neznámí Dnešním článkem chci stručně doplnit údaje o některých účastnících domácího protinacistického odboje. O všech se chystám psát podrobněji v připravované knize životopisů žamberských odbojářů. Dodávám, že gestapo požadovalo u všech vězňů při odesílání do soudní vyšetřovací vazby jejich vrácení po vypršení uloženého trestu zpět a posílalo je na další převýchovu do koncentračního tábora. Jindřich Fröde se narodil v r v Žamberku. Za války žil a pracoval v Přelouči. V r byl zatčen za úschovu a obsluhu radiostanice pro spojení s Moskvou. Byl zastřelen v koncentračním táboře Mauthausen. Stanislav Langr se narodil v r v Žamberku. Za války žil a pracoval v Červeném Kostelci. Byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a popraven za účast na práci v ilegální organizaci KSČ. V Červeném Kostelci je po něm pojmenována ulice. Rudolf Nosek se narodil r v Častolovicích. Za války žil a pracoval v Praze. Zatčen byl již v r pro šíření protiněmeckých letáků. V koncentračním táboře zemřel tři týdny před koncem války. Alois Pešorna. Dosud byl uváděn jako Alois Pešorner, popravený za hospodářský delikt. Podle soudního spisu se narodil v r v Dlouhé Třebové. V době zatčení bydlel v Nekoři a byl odsouzen za práci v ilegální organizaci komunistické strany. Vztah k Žamberku jsem v archivech nenašel. Karel Krulich je uváděn jako oběť války, ale v archivech jsem o něm nenašel žádnou zmínku. Tito odbojáři jsou uváděni v seznamech obětí nacistické perzekuce. Podařilo se mi objevit několik dalších účastníků odboje, o kterých od r v Žamberku nikdo nepsal. Bohumil Hrůza se narodil v r v Žamberku. Zatčen byl v r. 1941, kdy bydlel ve Lhotce (Česká Třebová). Odsouzen byl za účast na činnosti ilegální KSČ ve 26členné skupině spolu s Aloisem Pešornou. Antonín Pozděna se narodil r v Žamberku. Byl odsouzen za poslech cizího rozhlasu a šíření jeho zpráv, ale dožil se konce války. Bedřich Prokop se narodil v Žamberku r Jako obchodník žil v Praze. Za války finančně přispíval na podporu rodin nacisty pronásledovaných osob a svůj volný dům v Praze poskytl na ubytování skrývajícího se komunistického funkcionáře. Byl za to odsouzen k trestu smrti, ale dožil se konce války. Vladimír Seitz se narodil v Žamberku v r Ještě před válkou se usadil na Slovensku. Pomáhal při organizování přechodu Čechů na západ. Aktivně se zúčastnil Slovenského národního povstání. Po osvobození byl tajemníkem Okresního národního výboru. Jindřich Šilhánek se narodil r v Nymburce. Před válkou sloužil v hodnosti štábního kapitána v posádce Žamberk a po rozpuštění armády se odstěhoval do Náchoda. V květnu 1945 se zapojil do povstání ve městě. Zemřel na infarkt při večerním zásahu proti jednotce SS u celnice v Bělovsi. Václav Šprindrich se narodil v r v Žamberku. Jako štábní kapitán generálního štábu sloužil v Praze. Za okupace se zapojil do vojenské odbojové organizace Obrana národa s vazbou na Klatovy. Zatčen byl již v r a nacistická vězení přežil. Podle německých soudních spisů a knih PhDr. Zudové- -Leškové a PhDr. Sádla napsal Pavel Svědiroh

8 8 Žamberské LISTY PROGRAM KVĚTEN května středa v 20:00 hod. Tohle je válka! USA akční komedie Dva kamarádi na život a na smrt, jinak špičkoví agenti CIA, se zamilují do stejné dívky (Reese Witherspoon). Jejich život byl posud plný zbraní, rychlých aut i krásných žen, které až dosud nikdy nebrali příliš vážně. Tentokrát jsou ale oba přesvědčeni, že našli tu pravou. I když se dohodnou, že si půjdou z cesty, a Lauren neřeknou, že se znají, nebyli by to správní agenti, aby se vzdali své vysněné dívky tak snadno. Na řadu přichází série promyšlených špiónských útoků s jediným cílem - co nejvíce ztrapnit a zkazit rande toho druhého. titulky / 96 min. / od 12 let / 60,- Kč FILMOVÝ KLUB 3. května čtvrtek v 19:30 hod. Edith Piaf Francie, VB, ČR životopisné drama Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem... Z ulice až na vrchol, kde sežehla sama sebe - i tak by se dala popsat životní dráha ikony francouzského šansonu Edith Piaf, vlastním jménem Edith Giovanny Gassionové. titulky 140 min. od 15 let 70,- Kč 9. května středa v 17:00 hod. Alvin a Chipmunkové 3 USA rodinná animovaná komedie Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově... česky / 87 min. / přístupný / 60,- Kč 18. května pátek!!!! v 19:30 hod. Vévodkyně VB, Itálie historické drama Britský historický film o Georgianě Cavendish, emancipované vévodkyni z Devonshiru, významné a kontroverzní postavě Anglie 18. století. Ta byla na svou dobu velmi pokrokovou ženou, která se angažovala v politice, byla jednou z nejvlivnějších hostitelek své doby a často podléhala hazardu a milostným aférám. Vedla velmi extravagantní a rozmarný život plný intrik. Film dokumentuje její milostné zápletky, nadšení pro účast na tehdejší politické scéně a ne zrovna šťastné manželství s vévodou z Devonshiru. titulky / 110 min. / přístupný / 70,- Kč 11. května pátek v 19:00hod. DS Pilgrimova truhla Žamberk Hra o dědictví aneb Tohle jste dělat neměli (Václav Roman) Bláznivá komedie plná humoru, vypočítavosti, hlouposti i překvapení. Premiéra. režie Lucie Krajčírová vstupné 60,- Kč KONCERT 17. května čtvrtek v 19:00 hod. Jakub Smolík Koncert oblíbeného romantického zpěváka. vstupné 230,- a 260,- Kč Po celý květen bude v předsálí Divišova divadla k vidění VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ studentů Gymnázia v Žamberku. KONCERT Dětský pěvecký sbor VIOLA Žamberk a ORLIČKA Klášterec nad Orlicí úterý od 18 hodin kostel sv. Václava v Žamberku vstupné dobrovolné BIG BAND LETOHRAD s hostem FELIXEM SLOVÁČKEM pořádá 3. SWINGOVÝ VEČER sobota 5. května v 19:30 hod. Dům kultury Letohrad vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek TEXTIL JAS náměstí 58, tel Město Ústí nad Orlicí, ZUŠ J. Kociána, Nadační fond Mistra Jaroslava Kociána a Klubcentrum Ústí nad Orlicí Vás srdečně zvou ve dnech května 2012 na VII. ročník festivalu vážné hudby KOCIÁNOVO ÚSTÍ Koncerty proběhnou pod uměleckým vedením Jaroslava Svěceného v Ústí nad Orlicí v Roškotově divadle a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a postupně vystoupí Komorní filharmonie Pardubice, Michal Dvořák s Jaroslavem Svěceným, vítězové a laureáti houslové soutěže. Koncerty jsou součástí 54. ročníku Kociánovy houslové soutěže s mezinárodním obsazením. Bližší informace najdete na com a a v informačním centru v Ústí nad Orlicí tel (111). Bc.Kroulíková Zdenka, vedoucí odd. cestovního ruchu a propagace MěÚ Ústí n.o.

9 Žamberské LISTY 9 Společenská rubrika Ze společnosti Manželství na radnici v Žamberku uzavřeli: František Brož, Pionýrů čp.1336, Žamberk Blanka Fošumová, Pionýrů čp. 1336, Žamberk František Doleček, Helvíkovice čp.29 Petra Kuxová, Seifertova čp.66, Brno Jindřich Venclů, Husovo nábřeží 395, Žamberk Zdeňka Černochová, Řadová 910, Žamberk Bc. Petra Šulcová, matrikářka NELINKA Gratulujeme babičce Broně (člence red.rady) k prvnímu vnoučeti a přejeme malému prckovi hodně zdraví, štěstí a úsměvů do dalšího života. Za redakční radu ŽL Mirka, Olda, David, Růžena a Vlasta BLAHOPŘEJEME Dne 7. května oslaví paní Marta Motlová a paní Marie Suchodolová své narozeniny. Oběma členkám výboru Svazu diabetiků v Žamberku přejeme hodně štěstí a spokojenosti do dalších let a děkujeme za jejich obětavou práci pro naše členy a organizaci SI. 30. dubna oslavil své významné životní jubileum pan Miroslav Machálek, člen výboru SPCCH. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, stálý optimismus,osobní pohodu a děkujeme za jeho práci ve výboru organizace. Miroslav Vondřich, předseda obou organizací Velká gratulace patří našemu kolegovi Zdeňkovi, který se stal šťastným otcem Adélky 17. dubna Celé rodině přejeme zdraví a štěstí. Kolegové a kolegyně z MěÚ BLAHOPŘEJEME V uplynulém měsíci oslavila své životní jubileum dlouholetá členka ochotnického spolku v Žamberku paní Jarmila Kalousová. Byla významnou posilou pěveckého divadelního sboru, účinkovala ve všech operetách uváděných v našem divadle. K jejímu významnému výročí přejeme hlavně zdraví, rodinnou pohodu a stále dobrou náladu a radost z hudby. Za Spolek divadelních ochotníků Diviš Milena Šímová BLAHOPŘEJEME Stanislav Kaska 88 let Nádražní Zora Kadeřávková 87 let Kyjevská Marie Matyášová 87 let Albertova Eva Hůlková 86 let Albertova Jaroslav Šlambor 86 let Lukavská Anna Fabiánová 86 let Albertova Věra Kasková 85 let Nádražní Alena Kalousová 84 let 28. října Vladimír Durchánek 84 let Zkrácená Marie Matyášová 84 let Vrbí Marie Dvořáková 83 let Albertova Alois Bečička 80 let Nad Poliklinikou Jaroslav Slavík 80 let Pod Radnicí Lidmila Kristejnová 80 let 28. října 30 VZPOMÍNÁME Jiřina Bílková 90 let Albertova Josef Lot 86 let Tovární 1204 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel PODĚKOVÁNÍ DOBRÝ ČLOVĚK NEUMÍRÁ V SRDCÍCH TĚCH, KTEŘÍ HO MILOVALI... Upřímně děkujeme za projevy soustrasti při posledním rozloučení s naším drahým manželem a tatínkem panem Josefem Lotem ze Žamberka. Touto cestou děkujeme sestřičkám a lékařům z LDN a plicního oddělení OLÚ Albertinum v Žamberku za jejich krásný lidský přístup a obětavou péči. Zarmoucená rodina VZPOMÍNÁME 6.května 2012 vzpomeneme nedožitých 90.narozenin pana Milana Janovce ze Záchlumí, rodáka ze Žamberka. Byl dispečerem Konstruktivy v Liticích n. O., dlouholetým členem automotoklubu v Žamberku Kotli, v mladších letech úspěšným motocyklovým závodníkem. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Stále vzpomínají manželka Marie, Maruška, Pavel a Milan, děti s rodinami a ostatní příbuzní. 12.května 2012 uplyne již 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Kubasa ze Žamberka. Kdo jste ho znali věnujte mu v tento den společně s námi tichou vzpomínku. Děkujeme. Vzpomíná rodina

10 10 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÁ ASOCIACE MEZINÁRODNÍCH KONTAKTŮ International Friendship Association Polská 1384, Žamberk, tel , pořádá ve spolupráci s městem Žamberkem v týdnu od 9.7. do již tradiční LETNÍ JAZYKOVOU ŠKOLU ANGLIČTINY pro děti i dospělé. Výuka bude probíhat v 2-3 hodinových blocích pod vedením zkušených pedagogů a rodilých mluvčích. Dopoledne (9:00-12:00) pro děti tříd, tříd, tříd, tříd Odpoledne (18:00-20:00) pro mládež a dospělé, kteří budou rozděleni dle stupně pokročilosti na začátečníky (pro zájemce bez jakékoliv znalosti angličtiny) mírně pokročilé (1.-10.lekce Headway Elementary) středně pokročilé (celá učebnice Headway Elementary) pokročilé Prosím zájemce o zaslání písemných přihlášek na internetovou adresu nebo na adresu Hana Cukorová, Betlém 489,Žamberk. Na přihlášku uveďte jméno, adresu, , tel. kontakt, věk a již získané vědomosti angličtiny. Své případné dotazy volejte na tel UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je k ! Za ŽIFA J.Fialová SVČ Žamberk pořádá ve spolupráci se Sportovním klubem Žamberk 14. ročník BĚHU NA ROZÁLKU v PÁTEK 4. KVĚTNA 2012 Start: v 16:30 hod. vložený závod předškolních dětí od kaple sv.rozálie (běh na 90 m po rovině cena pro všechny závodníky J) od 17:00 hod. hlavní závod od muzea v Žamberku v 1 min. intervalech, v pořadí tak, jak se závodníci přihlásí. Najednou startují dvě osoby. Cíl: u Tyršovy rozhledny na Rozálce Přihlášky: 4.5. osobně od 16:00 do 17:15 hodin v cíli v rozhledně na Rozálce Startovné: předškolní děti a handicapovaní ZDARMA žactvo 20,- Kč, dorost, dospělí 30,- Kč Trať: nezpevněné parkové cesty, délka 900 m, převýšení 40 m Hlavní partneři: ISCAREX, s.r.o., Agentura JOPER D. a město Žamberk. Závod je zařazen do ISCAREX CUP 2012 a Orlické běžecké ligy mládeže - informace na: Ředitelka závodu: Vladimíra Valdová, DiS., SVČ ANIMO Žamberk, telefon: , , Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková Viola obhájila loňské zlato Rok se s rokem sešel a opět se přiblížila doba konání Krajského kola celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů v Chrudimi. Tam přeci nemůžeme chybět. Po loňském úspěchu, zlatém pásmu, jsme byli všichni plní očekávání. Budeme letos opět zlatí? V pondělí 26. března jsme se sešli v učebně hudební výchovy už v 10 hodin. Čekalo nás rozezpívání, poslední zkouška repertoáru, oběd před cestou a nakládání. Odjezd proběhl hladce, a tak jsme se dostavili do Regionálního muzea v Chrudimi právě včas na pódiovou zkoušku. Pak už šlo vše opravdu rychle. Převlékli jsme se, posadili a poslouchali ostatní sbory, Bojda Band z Bojanova, Červánek z Proseče a Podorlický dětský pěvecký sbor z Jablonného nad Orlicí. Přišli jsme na řadu jako poslední. Začali jsme odvážně dvojhl asou písní bez doprovodu Měsíček svítí v úpravě Petra Ebena, pokračovali písní pana sbormistra Mgr. Jaromíra Žejdlíka Pojďte s námi zpívat, následovala tříhlasá renesanční Smutná píseň od Jacoba Arcadelta, vyzkoušeli jsme si tu také českou lidovou U těch našich dvířek a na závěr jsme zazpívali spirituál Až se k nám právo vrátí. Během našeho vystoupení jsme použili sedm hudebních nástrojů a navíc ještě nějaké ty rytmické. Vystoupení se nám povedlo, což je vidět i na tom, že jsme obhájili zlaté pásmo z loňského roku. Snad se nám to povede i příští rok. Za pěvecký sbor Viola Pavla Šulcová Rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Hlavními cíli Evropského roku 2012 je udržování aktivního způsobu života starších lidí a jejich větší zapojení do společnosti, dobrovolnické práce, rodinného života, sdružení, církví a politiky. Pardubický kraj ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka, mateřskými centry, klubem českých turistů a senior kluby bude realizovat řadu aktivit v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Současně také bude pokračovat realizace vybraných aktivit k podpoře dobrovolnictví a propagaci neziskového sektoru. Přehled aktivit v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, do kterých se zapojí i Občanské sdružení CEMA Žamberk: 1. června (15:00-19:00hod.) Den dětí s dobrovolníky v Žamberku akce je zaměřena na propagaci neziskových organizací, jejich aktivit a posilování dobrovolnictví. Je určena pro děti, jejich rodiče a prarodiče. květen září 2012 Soutěž pro děti do 15 let na téma Aktivní stárnutí očima dětí forma soutěžních příspěvků: malování, koláže, příběhy, prezentace, reportáže apod. Burza filantropie v Pardubickém kraji proběhnou tři burzy filantropie, každá bude spojena s 2 hodinovým odpoledním seminářem pro NNO a veřejnost, např. na téma psaní jednoduchých projektů v kostce, mediální gramotnost, Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarita apod. Přednášky a kurzy pro aktivní seniory - vzdělávání seniorů v mateřských centrech PC kurzy, kurzy finanční gramotnosti, přednášky, zapojení seniorů do dobrovolnických činností, vzájemná výměna zkušeností. Ing.Gabriela Selongová Velikonoční švihadlo I letos se na naší škole konala tradiční soutěž Velikonoční švihadlo. Letos se naše třída musela obejít bez loni nejlepší Natky, která odešla do Letohradu. Samozřejmě, že jsme se pustili do tréninku, k němuž nám výborně posloužily páteční tělocviky. Během tréninku docházelo i k velkým zlepšením, například Denis místo původních 50 přeskoků jich nakonec zvládl 80. Ale teď k výsledkům. Naše třída 5.A zopakovala loňský triumf, i když zdaleka ne tak přesvědčivě. Oproti loňskému průměru 90 přeskoků na žáka bylo letošních 76 žalostně málo, ale na vítězství to stačilo. V kategoriích jednotlivců jsme také uspěli. Vojta s Matyášem získali takzvaný double neboli 1. a 2. místo v jedné kategorii. Vojta vyhrál se 109 přeskoky, Matyáš byl druhý s počtem 104 přeskoků. Kamilovi jeho 100 přeskoků bohužel na 3. místo nestačilo. I dívky vybojovaly výborný výsledek. Naše druhá Natka se umístila se 110 přeskoky na 2. místě a porazila ji jen letošní šampionka, která za půl minuty dokázala švihadlo přeskočit 123krát! Ve dvojicích to bylo ještě 3.místo Kamila a Pavlíny, které o 1 přeskok porazily dvojici Matyáše a Moniky. Naše třída si nakonec mohla s pocitem úspěchu pochutnat na výborném čokoládovo-oříškovém dortu. (De Mates)

11 Žamberské LISTY 11 UMÍ SI TO SPOČÍTAT 15. ročník Matematické soutěže, 20. března 2012 na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí je tradičním srovnáním kvality studentů a výuky matematiky na středních školách v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. V tomto klání, kterého se zúčastňují talentovaní studenti všech typů středních škol, jsme se v letošním roce neztratili. Hana Kaplanová, žákyně 2. ročníku nástavby obor Podnikání, se umístila na druhém místě, ale i další žáci Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk měli dobré výsledky. Přejeme Hance a všem studentům, letošním maturantům, úspěšné ukončení studia. Mgr. Miroslav Vohník BLAHOPŘEJEME! Vítězkou Tescoma cupu se stala šestnáctiletá Lucie ze Žamberka První ročník gastronomické soutěže Gastro Kroměříž Tescoma cup už zná své vítěze. Je jím teprve šestnáctiletá Lucie Cinková z 1. ročníku Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Porotu okouzlila svou verzí vepřové panenky. Kuchařská soutěž se konala 29. a 30. března v Kroměříži. Rozdělena byla do dvou kategorií. První den soutěžili junioři a druhého dne se zúčastnili již zkušení matadoři. Do juniorského klání se přihlásilo 21 talentovaných mladých kuchařů ze všech koutů České republiky a dva zástupci z Polska. Jejich úkolem bylo připravit 4 porce vepřové panenky na moderní způsob v časovém limitu padesáti minut. Soutěžící se s vervou pustili do svého gastronomického díla, aby ukázali svůj kulinářský talent. Všechny pokrmy ale jeden převyšoval a byl to právě ten Lucčin, která připravila vepřovou panenku plněnou fáší s mořskou řasou a pistáciemi. Jako přílohu zvolila šťouchané brambory se slaninou a vše přelila pikantní omáčkou s rozmarýnem. Odbornou porotu v čele s mistrem kuchařem Václavem Šmerdou Lucčino zpracování nadchlo. Kritérium našeho hodnocení vycházelo z chuťového složení surovin, poměru jejich vzájemné vyváženosti, skladby jednotlivých surovin a technologické úpravy, říká p. Šmerda. Lucie tak i přes mužskou převahu získala za svůj gurmánský výkon zlaté ocenění a titul absolutní vítězky soutěže. Je to pro Lucii tak druhý úspěch v gastronomii. Stříbrnou příčku získala na kuchařském klání v Prešově na Slovensku. Svůj kuchařský talent hodlá dále rozvíjet. Kroměřížský výsledek, mající podstatu v Lucčině talentu a píli, skýtá naději na případná medailová ocenění i z významných světových soutěží. Mgr. Ilona Středová Mateřská škola Sluníčko, Žamberk a Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk VYHLAŠUJÍ ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Zápis se na obou MŠ koná ve středu 16. května od 8:00 do 16:00 hodin. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a veškeré informace o zápisu poskytnou ředitelky MŠ: Blanka Reková Iva Pražáková ředitelka MŠ Sluníčko ředitelka MŠ Čtyřlístek tel tel MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK, ŽAMBERK Tylova 1244, Žamberk zve všechny srdečně na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ČTVRTEK 3. KVĚTNA 2012 od 8:00 do 16:00 hod. Na všechny návštěvníky se těší děti i učitelky Možná přijde i Drábová! Vědecký svět v učebnách LSG Gymnázium v Letohradě zahajuje těsnější spolupráci s vědeckými kapacitami z Univerzity Karlovy, ČVUT i dalších institucí. Letohradské soukromé gymnázium připravilo pro veřejnost a studenty od září 2012 seriál přednášek a besed z oblasti přírodních věd. Jejich smyslem je přiblížit populárním způsobem velkou vědu malému městu. Témata budou navýsost lákavá, posuďte sami některá z nich: Temná hmota ve vesmíru Neutrina - jedny z nejzáhadnějších částic Cestování v čase? Novinky z LHC aneb Co to běhá pod Alpami Fukušima rok poté Olbersův paradox aneb Proč je v noci tma Účast přislíbily skutečné kapacity v oboru, jakými jsou kupříkladu RNDr. Vladimír Wagner CSc. z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR, doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., ředitel Ústavu částicové a jaderné fyziky Univerzity Karlovy či RNDr. Jiří Rameš, CSc. z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. A velmi budeme usilovat také o přízeň (a přednášku) populární předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D. I věda se dá podat vtipně a populárně. Přijďte se přesvědčit na pilotní díl tohoto seriálu. Obstará ho dr. Vladimír Wagner z ČVUT již 16. května 2012 s besedou na téma Havárie v jaderné elektrárně Fukušima rok poté. Stručnou anotaci přednášky a několik slov o našem skvělém hostu a prima člověku Vladimíru Wagnerovi naleznete na TEDY NEZAPOMEŇTE: středa 16. května, 17 hodin, učebna LSG. Nádherná věda!!! Těšíme se na Vás! Mgr.Vratislav Šembera, ředitel LSG

12 12 Žamberské LISTY TJ SOKOL KUNVALD POŘÁDÁ V RÁMCI ROKU OSLAV 130 LET OD ZALOŽENÍ SOKOLA V KUNVADĚ TURISTICKÝ POCHOD MUFLONÍ STOPOU v úterý 8. května 2012 Start a cíl je tentokráte v Sokolovně Kunvald mezi 8:00 a 9:30hod. Připraveny jsou pěší trasy o délce 7, 15 a 25 km směrem na Klášterec n. O. a České Petrovice a cyklotrasa o délce cca 50 km k rozhledně na Vrbici. PŘIJĎTE VŠICHNI NA JARNÍ PROCHÁZKU! Baseballový turnaj žáků základních škol ze Žamberka a okolí se uskutečnil již 3. ročník baseballového turnaje pro žáky základních škol ze Žamberka a okolí. Již tradičně se přihlásily všechny školy ze Žamberka, Klašterce nad Orlicí a Jablonného nad Orlicí a také přípravka pořádajícího Meteors Baseball Teamu. Všechna družstva spolu svedla velmi vyrovnané zápasy a úroveň hry se od prvního ročníku velmi zvedla. Je vidět, že baseball na našich školách dostává více prostoru než dříve. Zatím se nikomu nepodařilo sesadit z prvního místa ZŠ z Jablonného nad Orlicí, i když letos k tomu měla ZŠ 28. října velmi blízko. Při vyhlašování výsledků jsme také odměnili nejlepší hráče z každého týmu a vyhlásili jsme nejlepšího hráče turnaje, kterým se stal catcher ZŠ 28. října Max Kubíček. Nikdo neodcházel s prázdnou, a tak doufáme, že se za rok opět sejdeme v tomto počtu. Vidět pohromadě více než 70 dětí, které přišly hrát baseball, je super a také tomu odpovídala atmosféra finálového zápasu. Děkujeme Animu Žamberk, Baseball- softball.cz, České Baseballové Asociaci, městu Žamberku, Baseballu Žamberk, o.s. a všem, kteří se podíleli na zajištění hladkého průběhu turnaje. Děkujeme sponzorům, kterými jsou: GAF, s.r.o., Ekola České Libchavy, s.r.o., Fresh Design, s.r.o., Grifmont CZ, s.r.o., Tiskárna Kerschbaum, NO+BL Žamberk, Sport Bulíčková,Technické služby Žamberk, s.r.o.,,kostelecké uzeniny, a.s., Hotel Anenský Mlýn, Baseball-softball.cz M.Džurban, Meteors Baseball Team Žamberk PEKELNÝ KILOMETR ČESKÁ TŘEBOVÁ POHÁR ISCAREXU Ve středu 4.dubna 2012 byl odstartován 1.závod 5dílného seriálu závodů Pekelný km. Seriál je pořádán na sjezdovce v České Třebové. Start je u dolní stanice vleku, cíl u horní stanice vleku. Trať závodu měří 1 km. Letos se závod běžel na zbytcích umělého sněhu. Ze Žamberka se závodu zúčastnil pouze Michalovič Štěpán, který se ve své kategorii muži D let umístil na 1. místě v čase 7,55 min. -vkal- PŘIJMEME pomocnou kuchařku Požadujeme: vyučení nebo praxi Nástup možný ihned! Kontakt: Stylová hospoda Imrvere, Masarykovo nám. 144, Žamberk, telefon: FOTBAL Výsledek mistrovského utkání Muži: 1.FC Žamberk - TJ Lanškroun 2:1 (Černík, Jírů) Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: Třemošnice - 1.FC Žamberk 0:1 (Kotyza) Muži: Dobříkov - 1.FC Žamberk 2:2 (P.Huška 2) Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: 1.FC Žamberk - Svitavy 0:2 Muži: 1.FC Žamberk - Svitavy 1:3 (Černík) Výsledky mistrovských utkání 7.4. Dorostenci: Hlinsko B - 1.FC Žamberk 1:1 (J.Huška) Muži: Chrudim B - 1.FC Žamberk 3:0 Výsledky mistrovských utkání Dorostenci: 1.FC Žamberk - Holice 0:0 Muži B: Řetová - 1.FC Žamberk B 3:4 (Dittert 2, Hauptman, Kotyza) Muži A: 1.FC Žamberk - Holice 1:0 (Černík) (kor) Žamberští myslivci Vás zvou na ZVĚŘINOVÉ HODY, které se budou konat 12. května 2012 v době vodáckých závodů. Občerstvení bude v cíli závodu na Myslivecké chatě u soutoku Divoké Orlice a Rokytenky již od dopoledních hodin. PRODEJ JÍDEL PŘE ULICI. Výtěžek z prodeje bude použit na zazvěření žamberské honitby, na nákup a vypuštění zajíce polního. Těšíme se na Vaši účast. MS Hůrka PRONAJMU byt 2+kk (větší) byt je velmi pěkný kancelářský prostor, 4.000,-/měsíčně skladové prostory, 3.000,-/měsíčně, vše v ul. Pod radnicí Žamberk Kontakt: tel

13 Žamberské LISTY km PO DIVOKÉ ORLICI května 2012 V sobotu 12. května 2012 se uskuteční 41. ročník vodáckého závodu 15 km po Divoké Orlici. Start závodu je pod malou přehradou v Nekoři cíl pod mostem u Mosilany v Žamberku. Přihlášky do 8.května na nebo osobně na adrese Marie Skalická Tyršova 215 Žamberk. Propozice závodu, přihlášku, startovní listinu a výsledky si můžete stáhnout na webových stránkách Na výše uvedených stránkách je vložen film 15km po D. Orlici z roku 1984, který natočil Krátký film Praha. Prezentace bude opět v autokempinku v pátek od 19 do 20 hodin a v sobotu u pily v Nekoři od 11 do 11:45 hod. Závodí se v kategoriích: Pohár podniků P5 muži+ženy bez rozdílu věku a pohlaví; C2 muži bez rozdílu věku; C2 mix+c2 ženy bez rozdílu věku; K1 muži+ženy bez rozdílu věku a pohlaví. V každé posádce musí být min. 1 člen starší 18 let. V kategorii K1 musí mladšího člena doprovázet min. 1 osoba starší 18 let. Pořad závodu: sobota 12. května 2012 start v Nekoři 11:00-11:45 poslední možná prezentace závodníků 12:00 start kánoí a kajaků 12:10 start pramic poháru podniků 12:50 mohou diváci očekávat první závodníky v cíli závodu. 14:30 předpokládané vyhlášení výsledků v prostoru myslivecké chaty na soutoku Rokytenky s Divokou Orlicí. Ceny: pramice: 1.-5.místo diplom a věcné ceny; 1.-3.místo pohár; 1.místo putovní pohár K1 a C2: 1.-3.místo diplom a medaile Jury závodu: Mgr. Vratislav Šembera - předseda klubu vodáků Žamberk; Vladimír Kalous - ředitel závodu; Václav Tobiška - hlavní rozhodčí. V letošním roce pro závodníky i diváky připravili občerstvení žamberští myslivci v myslivecké chatě u soutoku Rokytenky s Divokou Orlicí už od dopoledních hodin. -vkal- Pozvánka CYKLO GLACENSIS 2012 V pátek 18. května 2012 v 8:00 hodin startuje z náměstí jedenácti českých měst 11. ročník mezinárodní cyklistické akce CYKLO GLACENSIS 2012, která se koná pod záštitou náměstka hejtmana Romana Línka. Cyklisté vyjíždějí z České Třebové, Ústí nad Orlicí, Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda, Bačetína a poprvé také z Nového Města nad Metují. Dalších 8 týmů startuje z polských měst. V každém týmu pojede deset a více cyklistů a po různých trasách dojedou do cíle ve Wójtowicích u Bystrzyce Kłodzke. Každý účastník získá na památku tričko a štítek na kolo s logem Cyklo Glacensis Všichni účastníci se sejdou v cíli ve Wójtowicích. Večer je zajištěno občerstvení, ubytování a společenský a kulturní program. Akce se může zúčastnit široká cyklistická veřejnost. Další informace u vedoucích týmů nebo na mailu Region Orlicko Třebovsko Vás srdečně zve BIKEMARATHON veřejný závod horských kol Srdečně Vás zveme na 5. ročník Generali - Sport Bárt BIKEMARATHONu, který se uskuteční v sobotu Start a cíl závodu je na letišti v Ústí nad Orlicí. Přihlásit k závodu se můžete od 9:00 do 10:30 hod. v místě startu nebo předem prostřednictvím internetu, případně na prodejně Sport Bárt. Trasy: 55km (hlavní závod start v 11:30), 22km (hobby jízda start 11:00). V rámci závodů proběhne Dětský den (soutěže pro děti, skákací hrad, ) pod vedením Rodinného centra Srdíčko a cyklistický závod Velká cena pro malé děti. Bližší info: nebo na tel Přijďte, těšíme se na Vás. Za pořadatele Jiří Holubář Sport Bárt VELKÁ CENA MĚSTA ŽAMBERKA SHOCK CUP je seriál amatérských automobilových závodů v terénu. Závody jsou určeny pro sériová vozidla konstruovaná pro jízdu jak na silnici, tak v terénu. Jsou zaměřeny pro širokou veřejnost vlastnící tyto automobily s cílem organizovat pro tuto kategorii motoristů možnost závodění v lokalitách k tomuto druhu sportu vhodných a určených a zabránit tak ježdění ve volné přírodě, a tím přispět k ochraně životního prostředí. Toto je základní myšlenka těchto závodů. Vlastníků vozů offroad stále přibývá, ale možnosti ježdění v terénu není mnoho. A to je jeden z důvodů, proč tyto závody pořádat. A proto připravili pořadatelé pro letošní rok rozšíření startovního pole o další, novou, tzv. volnou třídu, bez rozdílu velikosti vozidla. Volná třída je určena pouze pro začínající účastníky z řad široké veřejnosti, vlastnící automobily do terénu a na ostrý závod si zatím netroufající. Chceme tak podchytit zájemce o jízdu autem v terénu, aby měli možnost vyzkoušet si svoje schopnosti při organizovaných akcích v lokalitách k tomu účelu určených. Volná třída je určena pouze pro registrovaná vozidla, pro která jsou některá ustanovení pravidel pouze doporučená. Dále je v organizačních propozicích uvedeno, že pro volnou třídu platí pravidla v plném rozsahu, kromě vyjmenovaných ustanovení, která se pro účastníky volné třídy nevztahují. Pořadatelé chtějí zpřístupnit účast ve volné třídě pro nové zájemce, proto neplatí ustanovení pravidel o dvojitém startu. Na jednom vozidle tak může absolvovat závod více posádek. Volné třídy se budou pro rok 2012 účastnit vozidla bez rozdílu velikosti (rozvoru). Posádky nemusí mít kombinézy, ale motoristické přilby, homologované pro provoz na pozemních komunikacích, jsou i pro účastníky volné třídy povinné. Letošní ročník seriálu SHOCK CUP 2012 začíná VELKOU CENOU MĚSTA ŽAMBERKA, která se uskuteční v termínu 5. a 6. května 2012 v Žamberském kotli Spolupořadateli prvního závodu jsou město Žamberk a Automotoklub Žamberk. Patronát nad závodem převzal starosta města pan Jiří Dytrt. Podrobné informace k celému seriálu a prvnímu závodu letošní sezony naleznete na oficiálních stránkách seriálu Oldřich Janků

14 14 Žamberské LISTY KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel Expres žehlení do 24 hod. Vyžehlím za Vás, pro Vaše prádlo přijedu a druhý den vrátím vyžehlené.cena prádelní koš 199,-Kč. Kontakt: tel PRONAJMU byt 2 +1 v Letohradě (V Aleji). Kontakt: tel PRONAJMU kancelář + příslušenství v Žamberku č.p.688 v lokalitě nám.gen.knopa. Kontakt: tel PRODÁM byt 3+1 o.v. v Kunvaldě 80 m 2 po kompletní rekonstrukci+ garáž + sklep. Cena: ,-Kč. Kontakt: tel PRODÁM v centru města Žamberka byt m 2 + malá zahrádka. Volný podzim Cena k jednání: ,-Kč. Kontakt: tel TJ SOKOL KUNVALD nabízí k pronájmu byt 3+1 v budově Sokolovny v Kunvaldě. Kontakt: PRODÁM byt 3+1 v OV v Žamberku, 63 m2, cihla, hezké místo se zahradou. 870 tis.kč. Možno dokoupit i garáž. Kontakt: tel

15 Žamberské LISTY 15 Championi skórují hned 4krát Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Roomster Champion: 5,7 6,4 l/100 km a g/km ŠKODA Roomster Champion Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA. Roomster Champion u Vás zaboduje především dynamickým čtyrválcovým turbomotorem s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc pro věrné zákazníky máme připraven exkluzivní BONUS. Bližší informace na telefonu nebo Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: MATRIX a.s. Lipovka Rychnov nad Kněžnou Tel.: / 297 PRODÁM družstevní byt 1+1 v Žamberku, lokalita Pod jatkama. Zařízený, nízké náklady. Kontakt: tel Stačí jednou zavolat! 84O Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě. až 5O OOO Kč měsíční splátky INZERCE na dobu 8 a 13 měsíců hotovost až do domu Hledáme nové obchodní zástupce KAMENICTVÍ RAŠKA nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, tel , mob k03-122x63_cb.indd :06:46

16 16 Žamberské LISTY Vlasové studio zavádí novou službu P & 20 % sleva do Vlasy, o kterých sníte SCHULTE AUTOMOTIVE WIRING, s.r.o., v JABLONNÉM NAD ORLICÍ PŘIJME kvalifikované montážní pracovníky, mistry a seřizovače s praxí. Životopisy zasílejte na: Máte dostatečně ochráněno své zdraví a svůj majetek? Jste přesvědčeni o správném nastavení svých programů? Jste zajištěni na stáří a připraveni na důchodovou reformu? Je poslední šance využít výhodných podmínek stávajícího penzijního připojištění!!! Máme pro Vás připraveno vysoce efektivní povinné ručení pro Vaše motorové vozidlo a mnoho jiných zajímavých programů včetně hypotečních úvěrů. Budeme Vám zdarma nápomocni při Vašem rozhodování. Kontaktujte společnost Bohemia Servis Finance, a.s., zaměřující se především na rodinné finanční poradenství, na tf. číslech , Přijedeme k Vám a poradíme. už za 2 hodiny. Metoda Micro Ring Anežka Faltusová, Vlasové studio Jana tel.: , , NABÍZÍME ZAPŮJČENÍ: benzinového vertikutátoru (provzdušňovač trávy) zn.honda demoliční kladivo HILTI sbíjecí a kombinovaná kladiva HILTI a BOSCH vysokotlaký čistič STIHL reverzní vibrační desku WACKER (200kg) Kontakt: tel , Žamberk O ní Optika v ulici Kostelní 913, Žamberk kv ten 2012 m síc slev na samozabarvovací plastové brýlové o ky s antireflexní vrstvou TRANSITIONS a TRANSITIONS XTRActive Zaru ují komfortní vid ní i v automobilu a chrání p ed škodlivým UV zá ením Na Vaši návšt vu se t ší Gabriela Kubcová, optik, optometrista. Uzávěrka č. 9/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015

Usnesení ZM č. 4/2015-ZAST ze dne 14.04.2015 Omluveni: Mgr. Petr Andrle, Mgr. Roman Pospíšil, MUDr. Jaromír Prokop, PaedDr. Hana Štětinová pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 04/2015-ZAST/89-4. jako ověřovatele zápisu ZM Jaroslavu

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více