Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl"

Transkript

1

2 Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

3 obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové sítě minimální ochranná zóna samostatná značka íčko dekorativní rastr zakázané varianty barvy písmo základní písmo...52 doplňkové písmo...54 ukázka sazby...56 merkantilní a akcidenční tiskoviny vizitky...64 dopisní papíry obálky razítko akcidenční tiskoviny...90 propagační předměty informační cedule Národní informační centrum pro mládež, Praha 2009

4 koncepce značky Řada logotypů informačních center pro mládež hravým, jednoduchým a moderním způsobem reflektuje zaměření organizace. V prvním plánu vychází hlavní vizuální podoba z klasické značky pro infocentrum, aby hned při prvním kontaktu předznamenala svůj stěžejní charakter. Klade tedy největší důraz na písmeno i. I barevnost zůstává ve škále zelené, aby podvědomě odkazovala právě k infocentru. Značka je moderním, hravým a efektním způsobem zpracována jako oboustranné i. Svou oboustranností symbolizuje určitou univerzálnost instituce, větší škálu různých problematik a odvětví, ve kterých organizace mladým lidem pomáhá, zároveň také více možných řešení nebo všestrannost. Svým nakloněním naznačuje pohyb a energii typickou pro cílovou skupinu mládeže. Série log pro jednotlivé dílčí orgány funguje jako neměnný jednotný celek, aby na venek organizace působila suverénním funkčním dojmem. Rozdíly mezi jednotlivými stanovišti jsou proto provedeny pouze změnou písmena. Výrazný obraz i zastřeší všechny dílčí subjekty jednotnou výraznou a nezaměnitelnou tváří, které bude pro cílovou skupinu snadno identifikovatelná a zapamatovatelná. 14 7

5 značka, logotyp a základní pravidla... 9

6 logo Logo neboli značka je grafický symbol, který identifikuje konkrétní firmu, společnost či organizaci. Námětem by mělo vycházet především z oblasti činnosti, na níž je společnost zaměřena, nebo čím je typická. Mělo by být originální a nezaměnitelné, zároveň jednoduché a snadno zapamatovatelné. V neposlední době by mě být i moderní až nadčasové. A také funkční mělo by tedy být aplikovatelné do veškerých oblastí vizuální komunikace v souladu s určitými grafickými konvencemi a hlavně s potřebami firmy. Jako logo informačních center pro mládež bylo navrženo oboustranné malé i, které ve spojení se zelenou barvu přirozeně podvědomě odkazuje ke klasickému infocentru. Oboustranné zpracování s sebou přináší nejen moderní a vtipné pojetí blízké mladé cílové skupině, ale zároveň metaforicky zahrnuje univerzálnost organizace a nebo mnohost řešení konkrétních problematik. Decentním náklonem vnáší dynamiku do celého dalšího vizuálního stylu. 11

7 logotyp Logotyp je propojení značky s typografií. Zvolením vhodného fontu, vytvořením ideálního poměru mezi písmem a značkou a jejich celkovou kompozicí je třeba dosáhnout jednoho harmonického prvku. Značka by měla vedle názvu společnosti vypadat přirozeně. Logotyp je ve většině případech vytvořen v základní a rozšířené verzi. Součástí plné verze je celý název společnosti, který musí být v logotypu zakomponován. Pro většinu tiskovin se používá výhradně kompletní rozšířená verze. Pro zmenšování na propagační předměty je naopak vhodná verze bez drobného písma. 13

8 14 15

9 16 17

10 100 % text 15 b 33 mm minimální velikost logotypu udává, na kolik lze logotyp zmenšit, aby zůstal ještě čitelný. V případě plné verze s textem je to 40 %, kdy velikost textové řádky odpovídá přibližně 6 bodům. Zkrácená verze logotypu je použitelná ještě při 20 % zmenšení. 25 mm 75 % text 11 b 50 % text 7,5 b 16,5 mm 40 % text 6 b 13 mm 30 % 7,5 mm 20 % 5 mm 18

11 33 mm 100 % text 15 b 100 % text 15 b 25 mm 25 mm 33 mm 75 % text 11 b 75 % text 11 b 50 % text 7,5 b 16,5 mm 50 % text 7,5 b 16,5 mm 40 % text 6 b 13 mm 40 % text 6 b 13 mm 30 % 7,5 mm 30 % 7,5 mm 20 % 5 mm 20 % 5 mm 20 21

12 zákres do čtvercové sítě Zákres loga do čtvercové sítě definuje pomocí dílčích sektorů přesné proporce loga a umožňuje tak jeho případné znovu vykonstruování nebo dnes již netradiční ruční překreslení na zeď

13 24 25

14 x x x minimální ochranná zóna y y Ochranná zóna definuje prostor okolo loga, do kterého při dalším použití nesmí zasáhnout žádné další textové či obrazové prvky. Výjimku tvoří pouze kontaktní informace v merkantilních tiskovinách, které se k logu přímo vztahují a jejichž vzdálenost je udána přesným rozkresem. Ochrannou zónou je rovněž definována minimální vzdálenost loga od okraje papíru. x x x y y y y 26 27

15 y x x x x y x x y y y y y x x y y y 28 29

16 aplikace logotypu do plochy a k ostatním objektům O víkendu proběhl reprezentační ples pro nové studenty ze zahraničí zaštítěný Národním informačním centrem pro mládež. Min eugait lorerosto conse essed magnismolore feugiam, conulput prat praessed dipit ing ex et praesed doloreet accum iustis nulland reetue vel eugait er inisi tis dio exeratie velit amconullan henit, sissi bla faciduisl ute ercin ut non heniam, vel dolenis niam duisi tie feuismo lorpera essenibh er aliquisci blaor acin vendre delis adio odio odip estie magna feu faccum do consequipisl utat ulpute verostrud dolesse dolore modigna aliquis ero dolor at, sumsan venisim zzrit vel et adio odolent vel iusto esto odit autpat nostismod dolore feuis nis dolor sectem iurem zzriusciduis nonsed essent loborer sed ex exeros amet aliquismodit ute dipsummy nonsequisi. Feu feuipit wisl do endre delit, core et la feum quat, vel et ut ver sum doluptat velisl ut luptate diamcommy nulputet wisl dolesse quamcon ullamcore magna feu feu feui tionulla facidunt vel ullam iuscinit, si. Vzhledem z různosti všech úrovní log, je třeba vytvořit pravidla pro aplikace co nejuniverzálnější, vyhnout se experimentům s detailem, který by v dalších variantách nemohl fungovat. Rovněž s přihlédnutím k doprava vybíhající textové řádce v logu, která je v každé verzi jinak dlouhá, je stanoveno umisťovat veškerá loga do levého horního rohu. Při zarovnávání logotypu s jinými objekty v horizontální rovině je třeba pro optickou harmonii ignorovat přečnívající tečku nad i a pasovat objekty na horní účaří ostatních liter, jak je znázorněno na protější straně. Na uvedeném příkladu je rovněž demonstrováno správné využití minimální ochranné zóny logotypu. Min eugait lorerosto conse essed magnismolore feugiam, conulput prat praessed dipit ing ex et praesed doloreet accum iustis nulland reetue vel eugait er inisi tis dio exeratie velit amconullan henit, sissi bla faciduisl ute ercin ut non heniam, vel dolenis niam duisi tie feuismo lorpera essenibh er aliquisci blaor acin vendre delis adio odio odip estie magna feu faccum do consequipisl utat ulpute verostrud dolesse dolore modigna aliquis ero dolor at, sumsan venisim zzrit vel et adio odolent vel. foto:nicm_cipísek 31

17 funkce a možnosti íčka 100 % 33 mm Samostatnou značku lze uplatnit k identifikaci předmětu nebo tiskoviny zejména tam, kde je třeba zamezit přílišnému opakování celého logotypu na jednotlivých podstránkách webových aplikací či uvnitř tiskoviny vydané informačním centrem, kde se již logo vyskytuje na titulní straně. Jeho barva je přesně definována a nelze její odstín ani sytost měnit. 75 % 25 mm Aplikace íčka do plochy není omezena levým horním okrajem jako je tomu u logotypu. Je možné ho zasadit kamkoli do kontextu, avšak omezeném počtu a to pouze 1x na stránku, ani v rámci celé tiskoviny není doporučeno jej příliš často opakovat (výjimku tvoří rastrová plocha). 50 % 16,5 mm Jeho ochranná zóna je poněkud menší, jelikož svou informační hodnotou vybízí k vázání informací, které k němu lze přisadit (viz dále). Ochranná zóna rovněž definuje minimální vzdálenost od okraje papíru či od okraje jednotlivých ploch a fotografií, na které je aplikováno. Nelze ho tedy aplikovat na spad. 40 % 13 mm V neposlední řadě má íčko funkci dekorativní (viz dále). 30 % 7,5 mm 20 % 5 mm 32 33

18 34 >>>> >>>> >>>>> ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochra ná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zó ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochra ná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zó ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochran zóna ochranná zóna ochranná zóna ochran- ná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochra ná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zó ochranná 15 zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zóna ochranná zó

19 ICM Orlová DKMO Osvobození Orlová-Lutyně icq: skype: icmorlova tel.: ICM Orlová DKMO Osvobození Orlová-Lutyně icq: skype: icmorlova tel.: aplikace íčka do plochy Ukázka správné aplikace do kontextu fotografie. Ukázka správného použití ochranné zóny vůči okraji podkladové plochy a vůči přisazenému textu. Ukázka správného zarovnání přisazených informací

20 dekorativní rastr Dekorativní funkce íčka je uplatněna zejména v dekorativním pásovém vzoru, který vytváří netradiční rastrovou plochu. Vzhledem k neformálnosti organizace a jejímu zacílení na mladistvé je tento rastr velmi hravý a poněkud divoký. Jeho rozvržení není přesně definováno a vždy je podřízeno konkrétní situaci, pro kterou ho lze uzpůsobit (viz tiskoviny a propagační předměty). Rastr je jedním z klíčových prvků vizuální podoby a lze ho velmi efektně uplatnit nejen na tiskovinách, ale zejména na reklamních předmětech jako jsou kravaty trička... Pravidelnost íček připomíná steh šicího stroje, což v aplikacích přímo vybízí k jeho umisťování přes okraje jednotlivých ploch a hran fotografií. Dodržování takové aplikace je doporučeno k vytvoření charakteristické a nezaměnitelné podoby organizace

21 zakázané varianty NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ informační centrum pro mládež 40 41

22 barvy... 43

23 specifikace barvy pantone 582 C CMYK 13 / 0 / 100 /46 RGB 139 / 141 / 9 HTML 8B8D09 pantone 582 C / 50 % CMYK 7 / 0 / 50 / 23 RGB 192 / 193 / 125 HTML C0C17D bílá CMYK 0 / 0 / 0 / 0 RGB 255 / 255 / 255 HTML FFFFFF process black pantone black C CMYK 0 / 0 / 0 / 100 RGB 0 / 0 / 0 HTML process black 75 % charcoal CMYK 0 / 0/ 0 / 75 RGB 99 / 100 / 102 HTML process black 75 % pantone cool gray 7 CMYK 0 / 0 / 0 / 37 RGB 173 / 175 / 178 HTML ADAFB2 Přesně stanovené barvy jednotného vizuálního stylu jsou velmi důležitou součástí celku. Základní barva je zelená Pantone 582 C. Vychází z koncepce vizuální podoby, která by měla odkazovat k podvědomě známé zelené barvě infocenter. Její odstín je však dostatečně vzdálený, aby nebyla s těmito organizacemi spojována, ale pouze nastiňovala podobný charakter zaměření. Zelenou je doporučeno používat v plné 100% sytosti, pro použití v merkantilních tiskovinách je povolena též 50% sytost. Jako doplňkové barvy k zelené byly stanoveny tradiční černá a odstíny šedé (75% a 37%) a kontrastní bílá. 44

24 100 % 80 % 60 % barvy a logotyp V základní verzi logotypu je užita 100% zelená (v žádném případě nelze tento odstín měnit), pro černobílou verzi je zastoupena 37% šedou. Další barvou je 100% černá a v inverzní variantě bílá. Pro náročnější podkladové plochy je řada rozšířena variantami užívajícími 75% šedou. Tyto verze lze použít pouze tam, kde nejsou vyhovující základní varianty. 50 % 40 % 20 % 10 % 46 47

25 pérová varianta Pro případy, kdy z technických důvodů (razítko) nebo pro aplikaci loga na pestrobarevnou plochu (fotografie) není možné použít odstupňovaný odstín písmene i, uplatníme monotónní pérovou variantu loga. Při aplikaci na fotografii je z důvodu čitelnosti povoleno používat pouze zkrácenou verzi logotypu bez textové řádky. Pravidla barev jsou totožná pro všechny varianty logotypu i pro samostatné i

26 písmo... 51

27 základní písmo Aller abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &$%( ˇ \ []+# áäąāćčďéěėēíīĺľńňóôöőōõŕřśšťúüűūůýźžż ÁÄĄĀĆČĎÉĚĖĒÍĪĹĽŃŇÓÔÖŐŌÕŔŘŚŠŤÚÜŰŪŮÝŹŽŻ Základní písmo Aller je součástí logotypu. Pro užívání v jednotném vizuálním je doporučeno tří základních řezů Regular, Italic a Regular Bold. Užívání řezu Bold Italic není dovoleno. Tento řez využitelný zejména v nadpisech je doporučeno v tiskovinách nahradit písmem doplňkovým. Aller Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &$%( ˇ \ []+# áäąāćčďéěėēíīĺľńňóôöőōõŕřśšťúüűūůýźžż ÁÄĄĀĆČĎÉĚĖĒÍĪĹĽŃŇÓÔÖŐŌÕŔŘŚŠŤÚÜŰŪŮÝŹŽŻ Aller Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &$%( ˇ \ []+# áäąāćčďéěėēíīĺľńňóôöőōõŕřśšťúüűūůýźžż ÁÄĄĀĆČĎÉĚĖĒÍĪĹĽŃŇÓÔÖŐŌÕŔŘŚŠŤÚÜŰŪŮÝŹŽŻ Aller Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &$%( ˇ \ []+# áäąāćčďéěėēíīĺľńňóôöőōõŕřśšťúüűūůýźžż ÁÄĄĀĆČĎÉĚĖĒÍĪĹĽŃŇÓÔÖŐŌÕŔŘŚŠŤÚÜŰŪŮÝŹŽŻ 52 53

28 doplňkové písmo Verdana Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &$%( ˇ \ []+# áäąāćčďéěėēíīĺľńňóôöőōõŕřśšťúüűūůýźžż ÁÄĄĀĆČĎÉĚĖĒÍĪĹĽŃŇÓÔÖŐŌÕŔŘŚŠŤÚÜŰŪŮÝŹŽŻ Verdana Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &$%( ˇ \ []+# áäąāćčďéěėēíīĺľńňóôöőōõŕřśšťúüűūůýźžż ÁÄĄĀĆČĎÉĚĖĒÍĪĹĽŃŇÓÔÖŐŌÕŔŘŚŠŤÚÜŰŪŮÝŹŽŻ Doplňkové písmo Verdana je doporučeno k veškeré běžné komunikaci informačních center. Jde o kvalitní a dostupný font, proto lze jeho výskyt předpokládat ve výbavě většiny kancelářských počítačů a lze ho tedy doporučit i pro psaní dopisů či webové aplikace. Užití je povoleno ve čtyřech základních řezech regular, italic, bold a bold italic. V akcidenčních tiskovinách je zejména doporučeno využít v kombinaci s logem kurzívního řezu, který harmonicky ladí s nakloněním íčka. Verdana Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &$%( ˇ \ []+# áäąāćčďéěėēíīĺľńňóôöőōõŕřśšťúüűūůýźžż ÁÄĄĀĆČĎÉĚĖĒÍĪĹĽŃŇÓÔÖŐŌÕŔŘŚŠŤÚÜŰŪŮÝŹŽŻ Verdana Bold Italic abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &$%( ˇ \ []+# áäąāćčďéěėēíīĺľńňóôöőōõŕřśšťúüűūůýźžż ÁÄĄĀĆČĎÉĚĖĒÍĪĹĽŃŇÓÔÖŐŌÕŔŘŚŠŤÚÜŰŪŮÝŹŽŻ 54 55

29 ukázka sazby základním fontem Ukázka sazby základním fontem (Aller Bold, Aller Regular, Aller Italic; 7/11 b) Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Ukázka sazby základním fontem (Aller Bold, Aller Regular, Aller Italic; 8/12 b) Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Ukázka sazby základním fontem (Aller Bold, Aller Regular, Aller Italic; 10/14 b) Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Ukázka sazby základním fontem (Aller Bold, Aller Regular, Aller Italic; 11/15 b) Ukázka sazby základním fontem (Aller Bold, Aller Regular, Aller Italic; 9/13 b) Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno. Sazba základním fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací. Použití tučného kurzívního řezu není povoleno

30 ukázka sazby doplňkovým fontem Ukázka sazby doplňkovým fontem (Verdana Bold, Aller Regular, Aller Italic; 7/11 b) Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Ukázka sazby doplňkovým fontem (Verdana Bold, Aller Regular, Aller Italic; 8/12 b) Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Ukázka sazby doplňkovým fontem (Verdana Bold, Aller Regular, Aller Italic; 10/14 b) Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Ukázka sazby doplňkovým fontem (Verdana Bold, Aller Regular, Aller Italic; 11/15 b) Ukázka sazby doplňkovým fontem (Verdana Bold, Aller Regular, Aller Italic; 9/13 b) Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní. Sazba doplňkovým fontem a doporučeným prokladem vůči velikosti. Jako zvýrazňovací font lze užít kurzívní řez. Tučný řez je doporučen zejména na nadpisy či krátké bloky informací, je však doporučeno užívat přednostně řez tučný kurzívní

31 ukázka sazby doporučeným kurzívním řezem Ukázka sazby doporučeným kurzívním řezem (Verdana Bold Italic, Italic; 7/11 b) Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Ukázka sazby doporučeným kurzívním řezem (Verdana Bold Italic, Italic; 8/12 b) Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Ukázka sazby doporučeným kurzívním řezem (Verdana Bold Italic, Italic; 10/14 b) Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Ukázka sazby doporučeným kurzívním řezem (Verdana Bold Italic, Italic; 11/15 b) Ukázka sazby doporučeným kurzívním řezem (Verdana Bold Italic, Italic; 9/13 b) Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu. Sazba doplňkovým fontem v kurzívním řezu je doporučena k nejčastějšímu užívání jako prvek jednotného vizuálního stylu. Náklon kurzívy příjemně koresponduje s nakloněním íčka a podporuje tak svěží mladistvou dynamiku jednotného vizuálního stylu

32 merkantilní a akcidenční tiskoviny... 63

33 7 mm vizitka standardní 7 mm rozměr mm, logo zmenšeno na 40 % o výšce cca 13 mm a textu 6 bodů. 7 mm tel.: , fax: icq: ICM Na Poříčí 1035/ Praha 1 Mgr. Šárka Kušková vedoucí 7 mm adresa a kontakty Verdana Italic 6,5 / 8 b 6 řádků textu + řádek mezera mezi adresou a ostatními kontakty. jméno Aller Bold 9 bodů, prostrkáno 7 jednotkami, funkce Verdana Italic 6,5 / 8 bodů. 5 mm různý objem informací adresa 7 řádků kontaktů vypuštěna mezera nad adresou. + 1 tel.: , fax: icq: ICM ( ) Dřevěná 103/ Plzeň Mgr. Kateřina Drahokoupilová Novotná dlouhé jméno Aller Bold 8 bodů, neprostrkáno, nutno protější řádky adresy co nejvíce zkrátit nedefinovaná funkce jméno zarovnáno se spodním účařím adresy. 7 mm 64 65

34 různý objem informací adresa 8 řádků kontaktů vypuštěna mezera nad adresou, text začíná pod logem o řádek výše tel.: fax: ICQ: ICM ( ) areál Univerzity Hradec Králové Šafaříkova 666 / Hradec Králové Jan Lyko krátké jméno Aller Bold 9 bodů, prostrkáno 7 jednotkami, odsazení od pravého okraje zvětšeno na 9 mm. nedefinovaná funkce jméno zarovnáno se spodním účařím adresy 7 mm 9 mm info vizitka provozní doba Verdana Italic 6,5 / 8 bodů jednotlivé dny a časy Aller bold 7 / 8 bodů tel.: , fax: icq: ICM Na Poříčí 1035/ Praha 1 provozní doba pondělí 9 17 úterý středa čtvrtek pátek mm 9 mm 66 67

35 tel.: , fax: icq: ICM Černá Za Bory 1035/ Pardubice Dominika Hvízdalová asistentka ředitele tel.: , fax: icq: ICM Na Poříčí 1035/ Praha 1 provozní doba pondělí 9 17 úterý středa čtvrtek pátek tel.: fax: ICQ: ICM ( ) areál Univerzity Hradec Králové Šafaříkova 666 / Hradec Králové Jan Lyko Tel.: , Fax: ICQ: ICM ( ) Dřevěná 103/ Plzeň Mgr. Kateřina Drahokoupilová Novotná 68 69

36 20 mm 50 mm Pan Vratislav Dobromyslný Řezbářská 315/ Světlá nad Sázavou dopisní papír (zmenšení 75 %) Závazná pravidla pro podobu dopisního papíru jsou stanovena pro formát A4 o rozměrech mm. logo zmenšení na 55 % 110 mm 2009 / 09 / 08 Vážený pane, adresát a datum Verdana Regular 10 / 14 bodů. text dopisu Verdana Regular 9 / 12 bodů kontaktní informace v zápatí kodifikovaná zelená, 100 % sytost (CMYK 13/0/100/46), Verdana Regular 7 / 9 bodů. 30 mm Orperili quatum ilis non et lobor sum dolore feuisl dolore facilit acin utpat ad magnim inci ercipit ipsusto etueriusto dolorer cilluptat, vullam dunt praessi. Met in eugait lutatum nulput praesed tion vel digna feum nostio od min henim vero odiatem in henis nonullan heniamc onsequis augait ad dolorpe rostrud dolore magna commodiam, sed te magna facipit aliquat. Volobor percin esequissit exer sed ming ex ea cor augiam, sit ut utatem alit augiatet augiam quisit lum nosto odolum venibh eniam nim velenit lor ametum ipsummo dolore faccummy nonsequat. Ci ex erate te dolore molenit veliquis ad eum ero euipis nulput ut wis aci euguerat. Ut utpatum vero od magna auguero dignisl ipis augiate core dolobore tat. Duisis esequat incipis augait vullamet, se min ullupta tuerci tetueros euis niatum velis exer summy nullum eugue etuer ating eniscil eril ut nos et et alit dolore vel elenim quisi et lut dolorpercil dit adipisi. Lummodo dolestrud tem exerit ipsusto enit nonsequat. Illam nim iureet do dit wis nullaore feu faccummolor senim dolortisl ulput nis eugiamet nonsecte ex ex exeros at wismodiam, consed tat la faccum velit lametuer sent ad tem volobortisl illa feu facip eu facilla mconsequat. Na feum atum alisit, sum verosto odiam qio eum dit duisci te facilisi tatem adio dolore dio odio ex essi. Ro dolore tat luptat autpat wis num nostin vel et utat. Ut alis at nibh exer sequat iriustrud 30 mm 207 mm S přátelským pozdravem Andrea Michálková 15 mm 55 mm Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Na Poříčí 1035/4, Praha 1 tel.: , fax: , icq: ICM , IČO: 0000x12, DIČ: CZ0000x12 bankovní spojení: /

37 125 mm Pan Vratislav Dobromyslný Řezbářská 315/ Světlá nad Sázavou dopisní papír (zmenšení 75 %) V případě užití okénkových obálek, je možno blok informací s adresou odsadit od okraje do vzdálenosti 125 mm / 09 / 08 Vážený pane, Orperili quatum ilis non et lobor sum dolore feuisl dolore facilit acin utpat ad magnim inci ercipit ipsusto etueriusto dolorer cilluptat, vullam dunt praessi. Met in eugait lutatum nulput praesed tion vel digna feum nostio od min henim vero odiatem in henis nonullan heniamc onsequis augait ad dolorpe rostrud dolore magna commodiam, sed te magna facipit aliquat. Volobor percin esequissit exer sed ming ex ea cor augiam, sit ut utatem alit augiatet augiam quisit lum nosto odolum venibh eniam nim velenit lor ametum ipsummo dolore faccummy nonsequat. Ci ex erate te dolore molenit veliquis ad eum ero euipis nulput ut wis aci euguerat. Ut utpatum vero od magna auguero dignisl ipis augiate core dolobore tat. Duisis esequat incipis augait vullamet, se min ullupta tuerci tetueros euis niatum velis exer summy nullum eugue etuer ating eniscil eril ut nos et et alit dolore vel elenim quisi et lut dolorpercil dit adipisi. Lummodo dolestrud tem exerit ipsusto enit nonsequat. Illam nim iureet do dit wis nullaore feu faccummolor senim dolortisl ulput nis eugiamet nonsecte ex ex exeros at wismodiam, consed tat la faccum velit lametuer sent ad tem volobortisl illa feu facip eu facilla mconsequat. Na feum atum alisit, sum verosto odiam qio eum dit duisci te facilisi tatem adio dolore dio odio ex essi. Ro dolore tat luptat autpat wis num nostin vel et utat. Ut alis at nibh exer sequat iriustrud S přátelským pozdravem Andrea Michálková Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Na Poříčí 1035/4, Praha 1 tel.: , fax: , icq: ICM , IČO: 0000x12, DIČ: CZ0000x12 bankovní spojení: /

38 Pan Vratislav Dobromyslný Řezbářská 315/ Světlá nad Sázavou Pan Vratislav Dobromyslný Řezbářská 315/ Světlá nad Sázavou 2009 / 09 / / 09 / 08 Vážený pane, Orperili quatum ilis non et lobor sum dolore feuisl dolore facilit acin utpat ad magnim inci ercipit ipsusto etueriusto dolorer cilluptat, vullam dunt praessi. Met in eugait lutatum nulput praesed tion vel digna feum nostio od min henim vero odiatem in henis nonullan heniamc onsequis augait ad dolorpe rostrud dolore magna commodiam, sed te magna facipit aliquat. Volobor percin esequissit exer sed ming ex ea cor augiam, sit ut utatem alit augiatet augiam quisit lum nosto odolum venibh eniam nim velenit lor ametum ipsummo dolore faccummy nonsequat. Ci ex erate te dolore molenit veliquis ad eum ero euipis nulput ut wis aci euguerat. Ut utpatum vero od magna auguero dignisl ipis augiate core dolobore tat. Duisis esequat incipis augait vullamet, se min ullupta tuerci tetueros euis niatum velis exer summy nullum eugue etuer ating eniscil eril ut nos et et alit dolore vel elenim quisi et lut dolorpercil dit adipisi. Lummodo dolestrud tem exerit ipsusto enit nonsequat. Illam nim iureet do dit wis nullaore feu faccummolor senim dolortisl ulput nis eugiamet nonsecte ex ex exeros at wismodiam, consed tat la faccum velit lametuer sent ad tem volobortisl illa feu facip eu facilla mconsequat. Na feum atum alisit, sum verosto odiam qio eum dit duisci te facilisi tatem adio dolore dio odio ex essi. Ro dolore tat luptat autpat wis num nostin vel et utat. Ut alis at nibh exer sequat iriustrud Vážený pane, Orperili quatum ilis non et lobor sum dolore feuisl dolore facilit acin utpat ad magnim inci ercipit ipsusto etueriusto dolorer cilluptat, vullam dunt praessi. Met in eugait lutatum nulput praesed tion vel digna feum nostio od min henim vero odiatem in henis nonullan heniamc onsequis augait ad dolorpe rostrud dolore magna commodiam, sed te magna facipit aliquat. Volobor percin esequissit exer sed ming ex ea cor augiam, sit ut utatem alit augiatet augiam quisit lum nosto odolum venibh eniam nim velenit lor ametum ipsummo dolore faccummy nonsequat. Ci ex erate te dolore molenit veliquis ad eum ero euipis nulput ut wis aci euguerat. Ut utpatum vero od magna auguero dignisl ipis augiate core dolobore tat. Duisis esequat incipis augait vullamet, se min ullupta tuerci tetueros euis niatum velis exer summy nullum eugue etuer ating eniscil eril ut nos et et alit dolore vel elenim quisi et lut dolorpercil dit adipisi. Lummodo dolestrud tem exerit ipsusto enit nonsequat. Illam nim iureet do dit wis nullaore feu faccummolor senim dolortisl ulput nis eugiamet nonsecte ex ex exeros at wismodiam, consed tat la faccum velit lametuer sent ad tem volobortisl illa feu facip eu facilla mconsequat. Na feum atum alisit, sum verosto odiam qio eum dit duisci te facilisi tatem adio dolore dio odio ex essi. Ro dolore tat luptat autpat wis num nostin vel et utat. Ut alis at nibh exer sequat iriustrud S přátelským pozdravem Andrea Michálková S přátelským pozdravem Andrea Michálková Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Na Poříčí 1035/4, Praha 1 tel.: , fax: , icq: ICM , IČO: 0000x12, DIČ: CZ0000x12 bankovní spojení: / Národní informační centrum pro mládež Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Na Poříčí 1035/4, Praha 1 tel.: , fax: , icq: ICM , IČO: 0000x12, DIČ: CZ0000x12 bankovní spojení: /0100

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6

Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) E) podmínky podání návrhu do výběrového řízení 6 Výběrové řízení na zhotovitele redesignu loga a manuálu firemní identity (zadávací dokumentace) Obsah: A) identifikační údaje zadavatele 1 B) představení zadavatele s ohledem na identifikaci cílových skupin

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany

Manuál vizuálního stylu Univerzity obrany Manuál vizuálního stylu Obsah 01 Úvod 01 01 Úvod 02 01 Jak pracovat s grafickým manuálem 03 01 Struktura univerzity obrany a jejích součástí 04 01 Názvy instituce 05 01 Názvy instituce 02 Znak 01 02 Znak

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL

JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚVOD JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL Jednotný vizuální styl je důležitou součástí prezentace firmy navenek. Jedná se o základní komunikační nástroj, kterým lze aktivně ovlivnit pohled na firmu a její image. Kvalitně

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

IOP - KVALITA ŽIVOTA GRAFICKÝ MANUÁL KVALITA ŽIVOTA

IOP - KVALITA ŽIVOTA GRAFICKÝ MANUÁL KVALITA ŽIVOTA IOP - KVALITA ŽIVOTA GRAFICKÝ MANUÁL KVALITA ŽIVOTA OBSAH Koncept KVALITA ŽIVOTA si klade za cíl zpřehlednit oblasti, v nichž IOP investuje finanční prostředky z evropských fondů. Jinými slovy se IOP snaží

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více