PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008"

Transkript

1 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

2 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 1 [Úvod] 1 1 Představení společnosti 1 2 Představení společnosti 1 3 Vizuální styl 1 4 Jak používat manuál jednotného vizuálního stylu 1 5 PROFI CREDIT Czech, a. s. jméno společnosti 2 [Logotyp] 2 1 Symbol společnosti 2 2 Symbol 3D verze 2 3 Symbol 3D verze na pozadí 2 4 Základní horizontální verze logotypu 2 5 Odvozené horizontální verze logotypu 2 6 Základní vertikální verze logotypu 2 7 Odvozené vertikální verze logotypu 2 8 Ochranná zóna horizontální verze logotypu 2 9 Ochranná zóna vertikální verze logotypu 2 10 Minimální velikost logotypu 2 11 Logotyp na podkladové ploše 2 12 Logotyp na podkladové ploše 2 13 Zakázané verze logotypu 2 14 Zakázané verze logotypu 3 [Barevnost] 3 1 Barvy logotypu a dodatkové barvy 3 2 Barvy podkladových ploch a graf. prvků tiskovin 3 3 Barvy podkladových ploch a graf. prvků tiskovin 3 4 Barvy podkladových ploch a graf. prvků tiskovin 4 [Písmo] 4 1 Základní písmo společnosti 4 2 Použití základního písma společnosti 4 3 Ukázka sazby 4 4 Doplňkové písmo společnosti 4 5 Nevhodné typy písma 4 6 Nevhodně provedená sazba 5 [Merkantilní tiskoviny] 5 1 Merkantilní tiskoviny 5 2 Dopisní papír A4 5 3 Dopisní papír A4 varianty 5 4 Dopisní papír A4 varianty 5 5 Dopisní papír A4 základní verze 5 6 Dopisní papír A4 ČB verze 5 7 Dopisní papír A4 vyplňování 5 8 Dopisní papír A4 vyplňování 5 9 Dopisní papír A4 vyplňování 5 10 Obálky 5 11 Obálky verze 5 12 Obálka DL 5 13 Obálka C Obálka C Obálka C Vizitky 5 17 Vizitky představenstvo (přední strana) 5 18 Vizitky představenstvo (zadní strana) 5 19 Vizitky zaměstnanci (cz) 5 20 Vizitky zaměstnanci (en) 5 21 Vizitky úvěroví poradci 5 22 Děkovná karta DL přední strana 5 23 Děkovná karta DL zadní strana 5 24 Razítko společnosti 5 25 Podpis elektronické zprávy ( u) 6 [Interní dokumenty společnosti] 6 1 Zápis z jednání 6 2 Zápis z jednání ČB verze 6 3 Zápis z jednání vyplňování 6 4 Zápis z jednání vyplňování 6 5 Zápis z jednání vyplňování 6 6 Faxová zpráva 6 7 Faxová zpráva vyplňování 6 8 Směrnice 6 9 Zápis z porady 6 10 Postup 6 11 Řád 7 [Tiskopisy] 7 1 Smlouva revolvingový úvěr (1. list) 7 2 Smlouva revolvingový úvěr (2. list) 7 3 Smlouva revolvingový úvěr (zadní strany) 7 4 Žádost o poskytnutí půjčky 7 5 Protokol o kontrole dlužníka 7 6 Zápis z jednání s klientem 8 [Další tištěné materiály] 8 1 Bloky společnosti 8 2 Bloky společnosti A4 první list 8 3 Bloky společnosti A4 vnitřní listy 8 4 Bloky společnosti A4 vnitřní listy 8 5 Bloky společnosti A4 zadní strana 8 6 Bloky společnosti A5 první list 8 7 Bloky společnosti A5 vnitřní listy

3 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 [Obsah] 8 8 Bloky společnosti A5 vnitřní listy 8 9 Bloky společnosti A5 zadní strana 8 10 CD booklet 8 11 CD potisk, samolepka 8 12 Prezentační desky 8 13 Prezentační desky vnější strana 8 14 Prezentační desky vnitřní strana 9 [Prezentační a reklamní materiály] 9 1 Prezentační a reklamní materiály společnosti 9 2 Inzerce společnosti základní prvky 9 3 Inzerce celostrana (CMYK) varianta Inzerce celostrana (CMYK) varianta Inzerce celostrana (ČB) varianta Inzerce celostrana (ČB) varianta Inzerce půlstrana na šířku (CMYK) varianta Inzerce půlstrana na šířku (CMYK) varianta Inzerce půlstrana na šířku (ČB) varianta Inzerce půlstrana na šířku (ČB) varianta Inzerce půlstrana na výšku (CMYK) varianta Inzerce půlstrana na výšku (CMYK) varianta Inzerce půlstrana na výšku (ČB) varianta Inzerce půlstrana na výšku (ČB) varianta Inzerce textová, čtvrtina strany, na výšku (CMYK) 9 16 Inzerce textová, čtvrtina strany, na výšku (ČB) 9 17 Leták A5 přední strana 9 18 Leták A5 zadní strana varianta Leták A5 zadní strana varianta Leták DL vnější dvojstrana varianta Leták DL vnější dvojstrana varianta Leták DL vnitřní dvojstrana 9 23 Plakát A Billboard 9 25 Powerpointová prezentace A4 (1. list) 9 26 Powerpointová prezentace A4 (vnitřní listy) 9 27 Powerpointová prezentace A4 (vnitřní listy) 9 28 Powerpointová prezentace promítací (1. list) 9 29 Powerpointová prezentace promítací (vnitřní listy) 9 30 Powerpointová prezentace promítací (vnitřní listy) 9 31 WWW stránky 9 32 WWW stránky homepage 9 33 WWW stránky vnitřní stránky 9 34 WWW stránky E-GATE (přihlašovací stránka) 9 35 WWW stránky E-GATE (homepage) 9 36 WWW stránky E-GATE (osobní stránka) 10 [Provozovny společnosti] 10 1 Úvod 10 2 Označení provozovny fasáda 10 3 Označení provozovny dveře, vlajka 10 4 Označení provozovny cedulka s kontaktními údaji 10 5 Označení provozovny vývěska 10 6 Označení provozovny vývěska 10 7 Vnitřní informační systém navigační tabule 10 8 Vnitřní informační systém označení dveří 10 9 Vnitřní informační systém grafické symboly Vizuální styl kanceláří Vizuální styl kanceláří povinné prvky Vizuální styl kanceláří povinné prvky Vizuální styl kanceláří povinné prvky 11 [Ostatní aplikace] 11 1 Označení automobilů referentský vůz (varianta 1) 11 2 Označení automobilů referentský vůz (varianta 2) 11 3 Označení automobilů manažerský vůz 11 4 Dárkové předměty 11 5 Dárkové předměty

4 Představení společnosti 1 1 [Úvod] PROFIREAL GROUP Je nadnárodní finanční skupina, která působí na finančních trzích střední a východní Evropy. Součástí finanční skupiny Profireal Group jsou dvě divize. Společnosti divize PROFI CREDIT působí v oblasti finančních půjček a úvěrů, společnosti divize PROFIDEBT se zabývají obchodem s pohledávkami. Pro řízení Profireal Group je vytvořena nadnárodní struktura top managementu koordinující působení celé skupiny. Celá struktura vrcholového managementu Profireal Group je koncipována tak, aby co nejlépe odpovídala dynamickému růstu a zajistila efektivní řízení celé skupiny. Cílem Profireal Group je vybudovat silnou finanční skupinu, která své aktivity postupně rozšíří do většiny zemí střední a východní Evropy. Jedná se o náročný úkol, ale dosavadní výsledky ukazují, že se ho daří úspěšně naplňovat.

5 Představení společnosti 1 2 [Úvod] PROFI CREDIT Společnost PROFI CREDIT Czech, a. s. byla založena v roce 1994, a to pod původním názvem Profireal. Od počátku se specializovala zejména na obchod s nemovitostmi, ale zároveň se zabývala také odkupem a správou pohledávek. Na přelomu tisíciletí se společnost Profireal zaměřila výhradně na finanční služby. Od roku 2000 poskytuje finanční půjčky a úvěry nepodnikajícím soukromým osobám. Na konci roku 2000 vstoupil Profireal na Slovensko. Od roku 2003 Profireal poskytuje půjčky a úvěry také podnikatelům a firmám. Šíří produktové nabídky uspokojí jak privátní klientelu, tak podnikatele. K dalšímu územnímu rozšíření působnosti společnosti Profireal došlo v roce 2004, kdy vstoupila na polský trh. Jednou z posledních zemí, kam Profireal vstoupil, je Bulharsko. Bulharská dceřiná společnost pod novou značkou PROFI CREDIT Bulgaria Ltd. zahájila poskytování úvěrů na začátku listopadu V tomtéž roce proběhla zásadní organizační změna, vytvoření finanční skupiny Profireal Group a rozdělení aktivit do dvou divizí, divize Profireal a divize Profidebt. Společnosti divize PROFI CREDIT se zaměřují na klienty, kteří preferují osobní přístup. Proto své produkty nabízejí prostřednictvím sítě úvěrových poradců, kteří jsou připraveni kdykoliv klienta navštívit. Na sklonku roku 2007 měly společnosti divize PROFI CREDIT přes 2000 úvěrových poradců. Koncem letošního roku divize PROFI CREDIT založila společnost PROFI CREDIT Romania IFN S. A., která v listopadu 2007 zahájila prodej prvních úvěrů.

6 Vizuální styl 1 3 [Úvod] JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL je způsob prezentace společnosti uvnitř i navenek při podnikatelské činnosti. Jednotný vizuální styl zdůrazňuje jednotnost společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s. jako celku a zajišťuje její individualizaci na finančních trzích. Hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu. Síla obchodní značky nespočívá pouze v jejím grafickém ztvárnění, ale i v jednotném a stylovém používání, které upravuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou symbol a logotyp společnosti. Prostředky jednotného vizuálního stylu jsou písmo, barva a způsob jejich užití. Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které společnost reprezentuje.

7 Jak používat manuál jednotného vizuálního stylu 1 4 [Úvod] MANUÁL PRO UŽÍVÁNÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Originální, nezaměnitelný návod pro používání prostředků jednotného vizuálního stylu společnosti. Má charakter závazného vnitrofiremního předpisu pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Každá osoba podílející se na aplikaci prostředků jednotného vizuálního stylu smí pracovat pouze v souladu se všemi pravidly obsaženými v manuálu. Všechny strany manuálu slouží jako návod k tvorbě předloh, některé jako zcela závazný předpis (např. merkantilní tiskoviny), jiné jako ukázky stylu, který lze rozvíjet a aplikovat modifikovaně podle konkrétních podmínek nebo požadavků (např. inzerce). Při vytváření dokumentů nebo aplikací jednotného vizuálního stylu, které tento manuál přímo neupravuje, dodržujte pravidla popsaná v kapitolách o použití logotypu společnosti a typografii, inspirujte se již hotovými předlohami podobného účelu, řiďte se obecnými typografickými pravidly a dobrým vkusem. Je zakázáno používat manuál jako předlohu k reprodukci. Vyobrazené předlohy jsou k dispozici ve formátu PDF a jako zdrojové dokumenty ve formátu InDesign CS3 s připojenými vazbami. Zakázaná užití prostředků jednotného vizuálního stylu, která jsou v manuálu zobrazena, nevyčerpávají všechny způsoby zakázaných užití. Proto jsou také zakázána taková grafická zpracování, která nesplňují požadavky právních předpisů a která mohou poškodit podnikatelské zájmy společnosti, resp. která odporují pravidlům a metodám typografie vůbec nebo narušují estetické vnímání. Za správnost použití prvků vizuálního stylu společnosti je odpovědný Marketing Manager. Veškeré změny podléhají schválení Marketing Managera for CE.

8 PROFI CREDIT Czech, a. s. 1 5 [Úvod] PROFI CREDIT Czech, a. s. PROFI CREDIT společnost PROFI CREDIT (o) společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s. (ve) společnosti PROFI CREDIT (se) společností PROFI CREDIT Czech, a. s. PROFICREDIT Czech, a. s. PROFICREDIT CZECH, a. s. ProfiCredit Czech, a. s. Profi Credit Czech,a. s. PROFI CREDIT CZECH, A. S Práce se jménem společnosti Jméno společnosti PROFI CREDIT je zapsáno v obchodním rejstříku ve tvaru: PROFI CREDIT Czech, a. s. Obchodní jméno by mělo být používáno vždy v tomto, nebo případně v jeho zkráceném tvaru (např. v delších textech), se zachováním mezer, verzálek, mínusek Ś V případech, kde je nutné jméno společnosti skloňovat doporučujeme použití doplňkového slova společnost. Ť Vlevo ukazujeme několik zakázaných podob obchodního jména společnosti. Ž Ś Obchodní jméno společnosti Ť Ukázka správného skloňování jména společnosti Ž Ukázka zakázaných podob obchodního jména společnosti a špatného skloňování (s) PROFI CREDITem Czech, a. s. (o) PROFI CREDITu

9 Symbol společnosti 2 1 [Logotyp] SYMBOL SPOLEČNOSTI Symbol je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Jednoduché geometrické provedení ve spojení s výraznou barevností evokuje základní charakteristiky společnosti: stabilitu, efektivitu a kvalitu. Tento symbol (samostatně či v rámci logotypu) používáme ve všech oblastech prezentace společnosti. Odvozené verze slouží v případech, kde není možné z technologických nebo koncepčních důvodů použití verze základní. Ś Základní verze symbolu společnosti Ť Odvozená verze symbolu společnosti v černobílém provedení Ž Odvozená verze symbolu společnosti v černobílém inverzním provedení Ź Odvozená verze symbolu společnosti v barevném inverzním provedení 1

10 Symbol 3D verze 2 2 [Logotyp] 1 2 3D VERZE SYMBOLU 3D verze symbolu společnosti se používá především na prezentačních a reklamních materiálech společnosti ve spojení s pruhem (PANTONE 195) nebo na základním červeném pozadí či na pozadí tvořeném přechodem dvou červených barev (PANTONE 194 a PANTONE 195). Pruh i symbol je spolu s ostatními zdrojovými soubory uložen na přiloženém DVD, a to jak v plnobarevné, tak v černobílé verzi. 3D symbol je zakázáno jakýmkoli způsobem natáčet, tvarově modifikovat, obarvovat nebo upravovat filtry. Ś 3D verze symbolu společnosti v plnobarevném i černobílém provedení Ť 3D verze symbolu jako součást pruhu (PANTONE 195 nebo její CMYK varianta) 2

11 Symbol 3D verze 2 3 [Logotyp] 1 3D VERZE SYMBOLU na pozadí 3D verze symbolu společnosti se používá především na prezentačních a reklamních materiálech společnosti ve spojení s pruhem, na základním červeném pozadí nebo na pozadí tvořeném přechodem dvou červených barev PANTONE 194 a PANTONE 195 či jejich CMYK variant. Pokud se 3D verze symbolu společnosti používá ve výřezu, viditelná plocha symbolu by měla být cca 50 %, minimálně však 25 %. Ś Vyobrazení ukazuje tuto variantu ve vertikálním výřezu. Ť Vyobrazení ukazuje tuto variantu v horizontálním výřezu. 2

12 Základní horizontální verze logotypu 2 4 [Logotyp] 1 ZÁKLADNÍ HORIZONTÁLNÍ VERZE LOGOTYPU Základní horizontální barevná verze logotypu je doporučena pro všechny aplikace na bílém nebo světlém podkladu. V případě, že okolnosti nedovolují použití základní verze, je nutné použít některou z verzí odvozených. Pokud je horizontální prostor omezený nebo pokud by logotyp v tomto provedení nebyl dobře čitelný či použitelný, je nutné použít jeho vertikální verzi. Název společnosti je vysázen tučným řezem písma Garamond, označení příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group a claim jsou vysázeny normálním (regular) řezem písma Frutiger. Manuál ukazuje doporučené použití logotypu společnosti s claimem a s označením příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group. O použití dané verze logotypu rozhoduje Marketing Manager a CEO příslušné země. 2 Ś Základní horizontální verze logotypu (s označením příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group) je vhodná zejména pro použití ve vnitrofiremních a merkantilních tiskovinách společnosti. Ť Základní horizontální verze logotypu (s claimem) je vhodná zejména pro použití v prezentačních a reklamních materiálech společnosti (inzerce, letáky ). Pro používání obou verzí logotypu platí stejná pravidla, která definují barevnost logotypu, ochrannou zónu, zakázané verze a další parametry. Ve většině ukázek (použití logotypu na pozadí, ochranná zóna ) používáme verzi logotypu s označením příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group.

13 Odvozené horizontální verze logotypu 2 5 [Logotyp] 1 2 ODVOZENÉ horizontální VERZE LOGOTYPU Odvozené verze slouží v případech, kde není možné z technologických nebo koncepčních důvodů použití verze základní. Ś Odvozená verze logotypu společnosti v černobílém provedení Ť Odvozená verze logotypu společnosti v černobílém inverzním provedení Ž Odvozená verze logotypu společnosti v barevném inverzním provedení 3

14 Základní vertikální verze logotypu 2 6 [Logotyp] 1 ZÁKLADNÍ VERTIKÁLNÍ VERZE LOGOTYPU Základní vertikální barevná verze logotypu je doporučena pro aplikace na bílém nebo světlém podkladu. Používá se v případě, je-li horizontální prostor omezený nebo pokud by logotyp v horizontálním provedení nebyl dobře čitelný či použitelný. Jestliže okolnosti nedovolují použití základní verze, je nutné použít některou z verzí odvozených. Název společnosti je vysázen tučným řezem písma Garamond, označení příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group a claim jsou vysázeny normálním (regular) řezem písma Frutiger. Ś Základní vertikální verze logotypu s označením příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group Ť Základní vertikální verze logotypu s claimem 2

15 Odvozené vertikální verze logotypu 2 7 [Logotyp] 1 2 odvozené VERTIKÁLNÍ VERZE LOGOTYPU Odvozené verze slouží v případech, kde není možné z technologických nebo koncepčních důvodů použití verze základní. Ś Odvozená verze logotypu společnosti v černobílém provedení Ť Odvozená verze logotypu společnosti v černobílém inverzním provedení Ž Odvozená verze logotypu společnosti v barevném inverzním provedení 3

16 Ochranná zóna horizontální verze logotypu 2 8 [Logotyp] 1/1 Ø 1/2 Ø ochranná zóna Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup logotypu od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost logotypu opticky narušit. Ochranná zóna může také sloužit ke správnému umístění logotypu na okraji formátu papíru apod. U formátů větších rozměrů je definována jako aktuální rozměr symbolu společnosti ve všech směrech. U formátů menších nebo je-li to z důvodů koncepčních či technologických vhodné, je ochranná zóna definována jako polovina aktuálního rozměru symbolu společnosti ve všech směrech.

17 Ochranná zóna vertikální verze logotypu 2 9 [Logotyp] 1/1 Ø 1/2 Ø ochranná zóna Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup logotypu od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost logotypu opticky narušit. Ochranná zóna může také sloužit ke správnému umístění logotypu na okraji formátu papíru apod. U formátů větších rozměrů je definována jako aktuální rozměr symbolu společnosti ve všech směrech. U formátů menších nebo je-li to z důvodů koncepčních či technologických vhodné, je ochranná zóna definována jako polovina aktuálního rozměru symbolu společnosti ve všech směrech. Stejná pravidla platí v případě použití logotypu s claimem.

18 Minimální velikost logotypu 2 10 [Logotyp] 35 mm 1 25 mm 27 mm 20 mm minimální velikost logotypu je nejmenší přípustnou velikostí, kterou lze při zachování čitelnosti použít. Při extrémním zmenšení je možné, zvlášť v případě použití inverzní verze, vypustit výraz Profireal Group, který by se v minimální velikosti logotypu prakticky neuplatňoval. Ve výjimečných případech lze použít i menší velikost, než je definovaná minimální velikost logotypu, avšak za podmínky, že bude zachována čitelnost logotypu. Ś Minimální velikost horizontální verze logotypu (šířka 35 mm) Ť Minimální velikost zkrácené horizontální verze logotypu (šířka 25 mm) Ž Minimální velikost vertikální verze logotypu (šířka 27 mm) Ź Minimální velikost zkrácené vertikální verze logotypu (šířka 20 mm) Minimální velikost symbolu společnosti (šířka 5 mm) Stejná pravidla platí v případě použití logotypu s claimem. 5 mm 5

19 Logotyp na podkladové ploše 2 11 [Logotyp] 1 2 logotyp na podkladových plochách Logotyp se ve svém základním barevném provedení (včetně provedení černobílého) zásadně umisťuje na bílou podkladovou plochu. ŚŤ V inverzním provedení se umisťuje na jednolitou podkladovou červenou plochu (PANTONE 194C/U nebo její CMYK varianta). Ž V případě merkantilních nebo reklamních tiskovin na plochu tvořenou přechodem dvou červených barev (PANTONE 194C/U a PANTONE 195C/U nebo jejich CMYK variant) Ź viz kapitola 3 Barevnost. Stejná pravidla platí v případě použití logotypu s claimem. 3 4

20 Logotyp na podkladové ploše 2 12 [Logotyp] logotyp na podkladových plochách Pokud nelze logotyp aplikovat v základní barevné podobě, je povoleno umisťovat jeho inverzní (bílou) variantu na libovolných podkladových plochách, jejichž intenzita zaručuje jeho čitelnost. Ś Pokud je nezbytné aplikovat logotyp na velmi světlý barevný podklad, je třeba použít jeho základní barevnou nebo černobílou verzi. Ť V černobílém pozitivním provedení je kromě prioritního použití na bílé podkladové ploše povoleno logotyp aplikovat na šedé plochy v hodnotách 10, 20 a 30 % černé barvy. Ž Černobílou inverzní verzi logotypu lze použít na podkladových plochách v odstínech % černé barvy. Ź Pokud podkladovou plochu tvoří barevná nebo černobílá fotografie (nebo jiný obrazový materiál) a pro logotyp nelze vytvořit prostor pro užití jeho základní verze nebo verze inverzní na červeném podkladu, je povoleno jej aplikovat pouze v jeho inverzní, bílé podobě. Stejná pravidla platí v případě použití logotypu s claimem. 5

21 Zakázané verze logotypu 2 13 [Logotyp] Zakázané verze logotypu Logotyp společnosti představuje nedělitelný celek a je povoleno jej zobrazovat výhradně v originální podobě, definované manuálem jednotného vizuálního stylu. Na této straně jsou uvedeny některé chyby při práci s logotypem. Je zakázáno používat jinou než manuálem předepsanou barevnost logotypu, měnit barvy jednotlivých částí logotypu, zobrazovat logotyp nekompletní nebo k němu cokoli přidávat, měnit písmo logotypu, velikost a vzájemné postavení jednotlivých částí logotypu, logotyp jakýmkoliv způsobem natáčet, tvarově modifikovat nebo upravovat filtry, používat linkové (obrysové) provedení celého logotypu nebo jeho částí a logotyp jakýmkoliv způsobem stínovat. Zobrazené příklady ukazují pouze některé nesprávné podoby a použití logotypu.

22 Zakázané verze logotypu 2 14 [Logotyp] Zakázané verze logotypu Logotyp společnosti představuje nedělitelný celek a je povoleno jej zobrazovat výhradně v originální podobě, definované manuálem.

23 Barvy logotypu a dodatkové barvy 3 1 [Barevnost] PANTONE 194 C/U CMYK 0 % 100 % 64 % 33 % RGB HTML D PANTONE Process Black C/U CMYK 0 % 0 % 0 % 100 % RGB HTML Černá 10 % 20 % 30 % 40 % BÍLÁ CMYK 0 % 0 % 0 % 0 % RGB HTML FF FF FF barevnost Jedním ze čtyř základních prvků jednotného vizuálního stylu společnosti je barevnost. Její důsledné uplatňování významným způsobem dotváří vizuální identitu společnosti. Základní barvou společnosti je červená barva (PANTONE 194C/U). Pro užití v podkladových plochách a grafických prvcích tiskovin je definován přechod dvou červených barev, který je možné používat jako alternativu k pozadí tvořenému základní barvou společnosti. Doplňkovými barvami jsou černá, bílá a šedá barva. Černou barvu lze používat v procentuálních odstínech %. Pro tisk přímými barvami jsou barvy definovány podle vzorníku PANTONE (tisk na lesklých papírech s označením C, tisk na matných papírech s označením U), pro soutiskové provedení ve stupnici CMYK, pro zobrazení na monitoru v RGB. Barevné odstíny nátěrových hmot, samolepicích fólií a dalších materiálů musí být identické s předepsanými barvami.

24 Barvy podkladových ploch a grafických prvků tiskovin 3 2 [Barevnost] PANTONE 195 C/U CMYK 0 % 100 % 60 % 55 % RGB HTML 74 2B 37 barevnost Pro užití v podkladových plochách a grafických prvcích tiskovin je definován (jako alternativa k základnímu barevnému provedení pozadí) přechod dvou červených barev, a to PANTONE 194C/U a PANTONE 195C/U nebo přechod jejich CMYK variant. Ś Pomůcky k tvorbě tohoto barevného přechodu naleznete na dalších stranách tohoto manuálu.

25 Barvy podkladových ploch a grafických prvků tiskovin 3 3 [Barevnost] PANTONE 194 C/U PANTONE 195 C/U barevnost podkladu PANTONE Pro užití v podkladových plochách a grafických prvcích tiskovin je definován (jako alternativa k základnímu barevnému provedení pozadí) přechod dvou červených barev, a to PANTONE 194C/U a PANTONE 195C/U nebo přechod jejich CMYK variant. Ś Zobrazení paletky přechod slouží pro představu, jakým způsobem je přechod barev definován. Na straně levé stojí PANTONE 194C/U, na pravé PANTONE 195C/U. Umístění zarážky je definováno hodnotou 60 %. 1

26 Barvy podkladových ploch a grafických prvků tiskovin 3 4 [Barevnost] 0/100/64/33 0/100/60/55 barevnost podkladu CMYK Pro užití v podkladových plochách a grafických prvcích tiskovin je definován (jako alternativa k základnímu barevnému provedení pozadí) přechod dvou červených barev, které jsou definovány hodnotami 0/100/64/33 a 0/100/60/55. Ś Zobrazení paletky přechod slouží pro představu, jakým způsobem je přechod barev definován. Na straně levé stojí 0/100/64/33, na pravé 0/100/60/55. Umístění zarážky je definováno hodnotou 60 %. 1

27 Základní písmo společnosti 4 1 [Písmo] FRUTIGER ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ základní Písmo společnosti Frutiger je základním písmem jednotného vizuálního stylu společnosti. Toto lineární bezserifové dynamické písmo se svým příjemným vzhledem, výbornou čitelností a bohatými možnostmi použití výborně hodí k zaměření společnosti. Toto písmo by mělo být používáno ve všech prezentačních i užitkových materiálech společnosti (inzerce, brožury, plakáty, vizitky, dopisní papír atd.). V případě obchodní a úřední korespondence nebo dalších materiálů, které jsou zpracovávány (vyplňovány) pracovníky společnosti v kancelářských aplikacích, je používáno společně s doplňkovým písmem společnosti (Arial). Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Slova nebo věty sázené verzálkami je doporučeno podle potřeby a v závislosti na velikosti textu prostrkávat, zejména v tučnějších řezech. Písmo Frutiger smí být ve všech firemních aplikacích kombinováno pouze s doplňkovým firemním písmem Arial. Velikost písma v manuálu jednotného vizuálního stylu je předepisována v typografických bodech (pointech) monotypové soustavy (PICA). Velikost pointu je 0,3525 mm.

28 Použití základního písma společnosti 4 2 [Písmo] Lortie feuip ectem il dolum dolobor se dolorerit, ver iusciliquat am, cons num alis eugue tet lute dunt dolum iustrud minim del ipit lumsandignis. Loreet ipsum doluptat, vullutat, vent nostions ad te facilla facilis nonsed tat prat lor iril in hent num zzriusci exerit veliquat. Ut dolestrud enit utat papol hent. 1 Lortie feuip ectem il dolum dolobor se dolorerit, ver iusciliquat am, cons num alis eugue tet lute dunt dolum iustrud minim del ipit lumsandignis. Loreet ipsum doluptat, vullutat, vent nostions ad te facilla facilis nonsed tat prat lor iril in hent num zzriusci exerit veliquat. Ut dolestrud enit utat papol hent. Lore feum dipsummy nis am illaor in vero eraessim zzrit velis nibh endre core modigna facidui eum doluptat. Ut aut alisse veliscilit init praesed dolor augiat. Lore feum dipsummy nis am illaor in vero eraessim zzrit velis nibh endre core modigna facidui eum doluptat. Ut aut alisse veliscilit init praesed dolor augiat. použití základního PísmA společnosti Písmo Frutiger se používá nejčastěji v normálním řezu (regular) pro základní text, je-li to z hlediska grafické úpravy či výtvarného záměru výhodné (a dovoluje-li to použitá technologie), je možné použít řez tenký (light). Vyznačování by mělo být prováděno v tomto pořadí: Ś 1. kurzívou 2. tučně 3. tučnou kurzívou V případě použití tenké (light) kresebné verze: Ť 1. tenkou kurzívou 2. normálním řezem 3. kurzívou (normální) Pokud je nezbytné (např. z důvodu minimální velikosti formátu) použití zúžených kresebných verzí základního písma společnosti, řídí se vyznačování pravidly základních verzí (zúžená kurzíva, zúžený tučný řez, zúžená tučná kurzíva). 2

29 Ukázka sazby 4 3 [Písmo] Lor ilit prat. Loreriu cilit nim zzrit utat eugait digna conse magnim quat, consed tin vulputpat wis nos non henim in verostie tem ipisi. Lorem dolore tetue duis numsan ex euisit ulluptatem num velit lan utpatue core eugait nullan ut lortion equismolorem dunt iliquis doloreet, consenis nonullute dipisi. Lorperostis nos nulluptat vel el ute etue facidunt iusto odigna facinibh essecte deleniscinim ipsusto odiam vero od te core feugait la feu facipit ing elestrud tatisciduis alisi. Duis ero er ipsustrud min ulputat, consequisse dio commod min utat et velesenis er sequat nullandreros. Lore euguer atiniam onsequi tationse conse min venim ero etum ip essed dolorpero erostio senim venibh et erit, cor irilla feu feum velent dip erosto odolorper si tie molum dolenis smodions ad magna commy nullandreros nisi bla acilit dipismodigna feugiam inisim quat iure endre molor si ukázka sazby Na vyobrazeních je znázorněn optimální poměr velikosti písma a řádkového prokladu vzhledem k šířce sazby (délce řádku). Ukázka má pouze ilustrativní charakter, hodnoty lze citlivě přizpůsobovat podle typu a účelu textu. Ś Frutiger CE Regular, stupeň písma (velikost) 8/9,6 pt, optimální šířka sazby 80 mm Ť Frutiger CE Regular, stupeň písma (velikost) 9/10,8 pt, optimální šířka sazby 90 mm Ž Frutiger CE Regular, stupeň písma (velikost) 10/12 pt, optimální šířka sazby 100 mm 0 mm

30 Doplňkové písmo společnosti 4 4 [Písmo] ARIAL ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ doplňkové Písmo společnosti Doplňkovým písmem společnosti je Arial ve všech zobrazených řezech. Arial je písmem univerzálně použitelným a dostupným, může nahradit použití základního písma při vyplňování dokumentů společnosti (např. dopisní papír, faxová zpráva atd.) nebo může sloužit při zhotovování dopisních šablon či elektronických prezentací. Ve svých slabých řezech je vhodné zejména k vyplňování úředních dokumentů zasílaných elektronickou poštou. Tučnější řezy lze využít k vyznačování v textu nebo k sazbě titulků. Texty sázené verzálkami je doporučeno podle potřeby prostrkávat. Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Vyznačování by mělo být (stejně jako v případě základního písma společnosti) prováděno v tomto pořadí: 1. kurzívou 2. tučně 3. tučnou kurzívou

31 Nevhodné typy písma 4 5 [Písmo] Lor ilit prat. Loreriu cilit nim zzrit utat eugait digna conse magnim quat, consed tin vulputpat wis nos non henim in verostie tem ipisi. Lorem dolore tetue duis numsan ex euisit ulluptatem num velit lan utpatue core eugait nullan ut lortion equismolorem dunt iliquis doloreet, consenis. Lorperostis nos nulluptat vel el ute etue facidunt iusto odigna facinibh essecte deleniscinim ipsusto odiam vero od te core feugait la feu facipit ing elestrud tatisciduis alisi. Duis ero er ipsustrud min ulputat, consequisse dio commod. Lore euguer atiniam onsequi tationse conse min venim ero etum ip essed dolorpero erostio senim venibh et erit, cor irilla feu feum velent dip erosto odolorper si tie molum dolenis smodions ad magna commy nullandreros nisi bla acilit dipismodigna nepovolené typy písma Manuál definuje povolené typy písma. Tato písma byla pečlivě vybrána, aby správně charakterizovala společnost, podpořila vizuální identitu a také aby vyhověla nejrůznějším typům tiskových a jiných aplikací. Není tedy vhodné a ani nutné používat na firemních tiskovinách jiné typy písma. Ukázky představují jen vzorek nevhodných druhů písma, které jsou běžnou součástí operačního systému Windows. Skutečnost, že jsou tato písma uživateli k dispozici, ještě neznamená, že je vhodné je použít. Ś Times New Roman Ť Verdana Ž Comic Sans Ź Tahoma (obrysové písmo) 4

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY

VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY VÍTÁME VÁS U NEJMLADŠÍHO LOĎSTVA NA SVĚTĚ LODNÍ PROGRAMY 50 Zkušenost MSC Cruise je založena na osobitosti každé z lodí. Naše lodě jsou nejmodernější na světě a každá z nich se pyšní řemeslným mistrovstvím,

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

mezi námi faccum vullumsan vulla aliquat autat lorem el ute dolesto commy nos aciliqu ipismod exeraessim ipsusto diam, core dolortio

mezi námi faccum vullumsan vulla aliquat autat lorem el ute dolesto commy nos aciliqu ipismod exeraessim ipsusto diam, core dolortio To eugait er ilis eum veliqui tatum dunt velesectem velisisissi bla aci enit dolobore dolorpero con vercil essectem dignim delit nos pohled ea cor iusto očima el ut praessed mladých magna lidí faccum na

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy):

Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy): DTP podklady - přednášky 1 Organizace kurzu SA_339 DTP - Počítačová grafika doc. Ing. Stanislav Horný, CSc, horny@vse.cz Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky katedra Systémové analýzy

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více