PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008"

Transkript

1 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

2 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 1 [Úvod] 1 1 Představení společnosti 1 2 Představení společnosti 1 3 Vizuální styl 1 4 Jak používat manuál jednotného vizuálního stylu 1 5 PROFI CREDIT Czech, a. s. jméno společnosti 2 [Logotyp] 2 1 Symbol společnosti 2 2 Symbol 3D verze 2 3 Symbol 3D verze na pozadí 2 4 Základní horizontální verze logotypu 2 5 Odvozené horizontální verze logotypu 2 6 Základní vertikální verze logotypu 2 7 Odvozené vertikální verze logotypu 2 8 Ochranná zóna horizontální verze logotypu 2 9 Ochranná zóna vertikální verze logotypu 2 10 Minimální velikost logotypu 2 11 Logotyp na podkladové ploše 2 12 Logotyp na podkladové ploše 2 13 Zakázané verze logotypu 2 14 Zakázané verze logotypu 3 [Barevnost] 3 1 Barvy logotypu a dodatkové barvy 3 2 Barvy podkladových ploch a graf. prvků tiskovin 3 3 Barvy podkladových ploch a graf. prvků tiskovin 3 4 Barvy podkladových ploch a graf. prvků tiskovin 4 [Písmo] 4 1 Základní písmo společnosti 4 2 Použití základního písma společnosti 4 3 Ukázka sazby 4 4 Doplňkové písmo společnosti 4 5 Nevhodné typy písma 4 6 Nevhodně provedená sazba 5 [Merkantilní tiskoviny] 5 1 Merkantilní tiskoviny 5 2 Dopisní papír A4 5 3 Dopisní papír A4 varianty 5 4 Dopisní papír A4 varianty 5 5 Dopisní papír A4 základní verze 5 6 Dopisní papír A4 ČB verze 5 7 Dopisní papír A4 vyplňování 5 8 Dopisní papír A4 vyplňování 5 9 Dopisní papír A4 vyplňování 5 10 Obálky 5 11 Obálky verze 5 12 Obálka DL 5 13 Obálka C Obálka C Obálka C Vizitky 5 17 Vizitky představenstvo (přední strana) 5 18 Vizitky představenstvo (zadní strana) 5 19 Vizitky zaměstnanci (cz) 5 20 Vizitky zaměstnanci (en) 5 21 Vizitky úvěroví poradci 5 22 Děkovná karta DL přední strana 5 23 Děkovná karta DL zadní strana 5 24 Razítko společnosti 5 25 Podpis elektronické zprávy ( u) 6 [Interní dokumenty společnosti] 6 1 Zápis z jednání 6 2 Zápis z jednání ČB verze 6 3 Zápis z jednání vyplňování 6 4 Zápis z jednání vyplňování 6 5 Zápis z jednání vyplňování 6 6 Faxová zpráva 6 7 Faxová zpráva vyplňování 6 8 Směrnice 6 9 Zápis z porady 6 10 Postup 6 11 Řád 7 [Tiskopisy] 7 1 Smlouva revolvingový úvěr (1. list) 7 2 Smlouva revolvingový úvěr (2. list) 7 3 Smlouva revolvingový úvěr (zadní strany) 7 4 Žádost o poskytnutí půjčky 7 5 Protokol o kontrole dlužníka 7 6 Zápis z jednání s klientem 8 [Další tištěné materiály] 8 1 Bloky společnosti 8 2 Bloky společnosti A4 první list 8 3 Bloky společnosti A4 vnitřní listy 8 4 Bloky společnosti A4 vnitřní listy 8 5 Bloky společnosti A4 zadní strana 8 6 Bloky společnosti A5 první list 8 7 Bloky společnosti A5 vnitřní listy

3 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 [Obsah] 8 8 Bloky společnosti A5 vnitřní listy 8 9 Bloky společnosti A5 zadní strana 8 10 CD booklet 8 11 CD potisk, samolepka 8 12 Prezentační desky 8 13 Prezentační desky vnější strana 8 14 Prezentační desky vnitřní strana 9 [Prezentační a reklamní materiály] 9 1 Prezentační a reklamní materiály společnosti 9 2 Inzerce společnosti základní prvky 9 3 Inzerce celostrana (CMYK) varianta Inzerce celostrana (CMYK) varianta Inzerce celostrana (ČB) varianta Inzerce celostrana (ČB) varianta Inzerce půlstrana na šířku (CMYK) varianta Inzerce půlstrana na šířku (CMYK) varianta Inzerce půlstrana na šířku (ČB) varianta Inzerce půlstrana na šířku (ČB) varianta Inzerce půlstrana na výšku (CMYK) varianta Inzerce půlstrana na výšku (CMYK) varianta Inzerce půlstrana na výšku (ČB) varianta Inzerce půlstrana na výšku (ČB) varianta Inzerce textová, čtvrtina strany, na výšku (CMYK) 9 16 Inzerce textová, čtvrtina strany, na výšku (ČB) 9 17 Leták A5 přední strana 9 18 Leták A5 zadní strana varianta Leták A5 zadní strana varianta Leták DL vnější dvojstrana varianta Leták DL vnější dvojstrana varianta Leták DL vnitřní dvojstrana 9 23 Plakát A Billboard 9 25 Powerpointová prezentace A4 (1. list) 9 26 Powerpointová prezentace A4 (vnitřní listy) 9 27 Powerpointová prezentace A4 (vnitřní listy) 9 28 Powerpointová prezentace promítací (1. list) 9 29 Powerpointová prezentace promítací (vnitřní listy) 9 30 Powerpointová prezentace promítací (vnitřní listy) 9 31 WWW stránky 9 32 WWW stránky homepage 9 33 WWW stránky vnitřní stránky 9 34 WWW stránky E-GATE (přihlašovací stránka) 9 35 WWW stránky E-GATE (homepage) 9 36 WWW stránky E-GATE (osobní stránka) 10 [Provozovny společnosti] 10 1 Úvod 10 2 Označení provozovny fasáda 10 3 Označení provozovny dveře, vlajka 10 4 Označení provozovny cedulka s kontaktními údaji 10 5 Označení provozovny vývěska 10 6 Označení provozovny vývěska 10 7 Vnitřní informační systém navigační tabule 10 8 Vnitřní informační systém označení dveří 10 9 Vnitřní informační systém grafické symboly Vizuální styl kanceláří Vizuální styl kanceláří povinné prvky Vizuální styl kanceláří povinné prvky Vizuální styl kanceláří povinné prvky 11 [Ostatní aplikace] 11 1 Označení automobilů referentský vůz (varianta 1) 11 2 Označení automobilů referentský vůz (varianta 2) 11 3 Označení automobilů manažerský vůz 11 4 Dárkové předměty 11 5 Dárkové předměty

4 Představení společnosti 1 1 [Úvod] PROFIREAL GROUP Je nadnárodní finanční skupina, která působí na finančních trzích střední a východní Evropy. Součástí finanční skupiny Profireal Group jsou dvě divize. Společnosti divize PROFI CREDIT působí v oblasti finančních půjček a úvěrů, společnosti divize PROFIDEBT se zabývají obchodem s pohledávkami. Pro řízení Profireal Group je vytvořena nadnárodní struktura top managementu koordinující působení celé skupiny. Celá struktura vrcholového managementu Profireal Group je koncipována tak, aby co nejlépe odpovídala dynamickému růstu a zajistila efektivní řízení celé skupiny. Cílem Profireal Group je vybudovat silnou finanční skupinu, která své aktivity postupně rozšíří do většiny zemí střední a východní Evropy. Jedná se o náročný úkol, ale dosavadní výsledky ukazují, že se ho daří úspěšně naplňovat.

5 Představení společnosti 1 2 [Úvod] PROFI CREDIT Společnost PROFI CREDIT Czech, a. s. byla založena v roce 1994, a to pod původním názvem Profireal. Od počátku se specializovala zejména na obchod s nemovitostmi, ale zároveň se zabývala také odkupem a správou pohledávek. Na přelomu tisíciletí se společnost Profireal zaměřila výhradně na finanční služby. Od roku 2000 poskytuje finanční půjčky a úvěry nepodnikajícím soukromým osobám. Na konci roku 2000 vstoupil Profireal na Slovensko. Od roku 2003 Profireal poskytuje půjčky a úvěry také podnikatelům a firmám. Šíří produktové nabídky uspokojí jak privátní klientelu, tak podnikatele. K dalšímu územnímu rozšíření působnosti společnosti Profireal došlo v roce 2004, kdy vstoupila na polský trh. Jednou z posledních zemí, kam Profireal vstoupil, je Bulharsko. Bulharská dceřiná společnost pod novou značkou PROFI CREDIT Bulgaria Ltd. zahájila poskytování úvěrů na začátku listopadu V tomtéž roce proběhla zásadní organizační změna, vytvoření finanční skupiny Profireal Group a rozdělení aktivit do dvou divizí, divize Profireal a divize Profidebt. Společnosti divize PROFI CREDIT se zaměřují na klienty, kteří preferují osobní přístup. Proto své produkty nabízejí prostřednictvím sítě úvěrových poradců, kteří jsou připraveni kdykoliv klienta navštívit. Na sklonku roku 2007 měly společnosti divize PROFI CREDIT přes 2000 úvěrových poradců. Koncem letošního roku divize PROFI CREDIT založila společnost PROFI CREDIT Romania IFN S. A., která v listopadu 2007 zahájila prodej prvních úvěrů.

6 Vizuální styl 1 3 [Úvod] JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL je způsob prezentace společnosti uvnitř i navenek při podnikatelské činnosti. Jednotný vizuální styl zdůrazňuje jednotnost společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s. jako celku a zajišťuje její individualizaci na finančních trzích. Hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu. Síla obchodní značky nespočívá pouze v jejím grafickém ztvárnění, ale i v jednotném a stylovém používání, které upravuje tento manuál. Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou symbol a logotyp společnosti. Prostředky jednotného vizuálního stylu jsou písmo, barva a způsob jejich užití. Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které společnost reprezentuje.

7 Jak používat manuál jednotného vizuálního stylu 1 4 [Úvod] MANUÁL PRO UŽÍVÁNÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Originální, nezaměnitelný návod pro používání prostředků jednotného vizuálního stylu společnosti. Má charakter závazného vnitrofiremního předpisu pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Každá osoba podílející se na aplikaci prostředků jednotného vizuálního stylu smí pracovat pouze v souladu se všemi pravidly obsaženými v manuálu. Všechny strany manuálu slouží jako návod k tvorbě předloh, některé jako zcela závazný předpis (např. merkantilní tiskoviny), jiné jako ukázky stylu, který lze rozvíjet a aplikovat modifikovaně podle konkrétních podmínek nebo požadavků (např. inzerce). Při vytváření dokumentů nebo aplikací jednotného vizuálního stylu, které tento manuál přímo neupravuje, dodržujte pravidla popsaná v kapitolách o použití logotypu společnosti a typografii, inspirujte se již hotovými předlohami podobného účelu, řiďte se obecnými typografickými pravidly a dobrým vkusem. Je zakázáno používat manuál jako předlohu k reprodukci. Vyobrazené předlohy jsou k dispozici ve formátu PDF a jako zdrojové dokumenty ve formátu InDesign CS3 s připojenými vazbami. Zakázaná užití prostředků jednotného vizuálního stylu, která jsou v manuálu zobrazena, nevyčerpávají všechny způsoby zakázaných užití. Proto jsou také zakázána taková grafická zpracování, která nesplňují požadavky právních předpisů a která mohou poškodit podnikatelské zájmy společnosti, resp. která odporují pravidlům a metodám typografie vůbec nebo narušují estetické vnímání. Za správnost použití prvků vizuálního stylu společnosti je odpovědný Marketing Manager. Veškeré změny podléhají schválení Marketing Managera for CE.

8 PROFI CREDIT Czech, a. s. 1 5 [Úvod] PROFI CREDIT Czech, a. s. PROFI CREDIT společnost PROFI CREDIT (o) společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s. (ve) společnosti PROFI CREDIT (se) společností PROFI CREDIT Czech, a. s. PROFICREDIT Czech, a. s. PROFICREDIT CZECH, a. s. ProfiCredit Czech, a. s. Profi Credit Czech,a. s. PROFI CREDIT CZECH, A. S Práce se jménem společnosti Jméno společnosti PROFI CREDIT je zapsáno v obchodním rejstříku ve tvaru: PROFI CREDIT Czech, a. s. Obchodní jméno by mělo být používáno vždy v tomto, nebo případně v jeho zkráceném tvaru (např. v delších textech), se zachováním mezer, verzálek, mínusek Ś V případech, kde je nutné jméno společnosti skloňovat doporučujeme použití doplňkového slova společnost. Ť Vlevo ukazujeme několik zakázaných podob obchodního jména společnosti. Ž Ś Obchodní jméno společnosti Ť Ukázka správného skloňování jména společnosti Ž Ukázka zakázaných podob obchodního jména společnosti a špatného skloňování (s) PROFI CREDITem Czech, a. s. (o) PROFI CREDITu

9 Symbol společnosti 2 1 [Logotyp] SYMBOL SPOLEČNOSTI Symbol je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu. Jednoduché geometrické provedení ve spojení s výraznou barevností evokuje základní charakteristiky společnosti: stabilitu, efektivitu a kvalitu. Tento symbol (samostatně či v rámci logotypu) používáme ve všech oblastech prezentace společnosti. Odvozené verze slouží v případech, kde není možné z technologických nebo koncepčních důvodů použití verze základní. Ś Základní verze symbolu společnosti Ť Odvozená verze symbolu společnosti v černobílém provedení Ž Odvozená verze symbolu společnosti v černobílém inverzním provedení Ź Odvozená verze symbolu společnosti v barevném inverzním provedení 1

10 Symbol 3D verze 2 2 [Logotyp] 1 2 3D VERZE SYMBOLU 3D verze symbolu společnosti se používá především na prezentačních a reklamních materiálech společnosti ve spojení s pruhem (PANTONE 195) nebo na základním červeném pozadí či na pozadí tvořeném přechodem dvou červených barev (PANTONE 194 a PANTONE 195). Pruh i symbol je spolu s ostatními zdrojovými soubory uložen na přiloženém DVD, a to jak v plnobarevné, tak v černobílé verzi. 3D symbol je zakázáno jakýmkoli způsobem natáčet, tvarově modifikovat, obarvovat nebo upravovat filtry. Ś 3D verze symbolu společnosti v plnobarevném i černobílém provedení Ť 3D verze symbolu jako součást pruhu (PANTONE 195 nebo její CMYK varianta) 2

11 Symbol 3D verze 2 3 [Logotyp] 1 3D VERZE SYMBOLU na pozadí 3D verze symbolu společnosti se používá především na prezentačních a reklamních materiálech společnosti ve spojení s pruhem, na základním červeném pozadí nebo na pozadí tvořeném přechodem dvou červených barev PANTONE 194 a PANTONE 195 či jejich CMYK variant. Pokud se 3D verze symbolu společnosti používá ve výřezu, viditelná plocha symbolu by měla být cca 50 %, minimálně však 25 %. Ś Vyobrazení ukazuje tuto variantu ve vertikálním výřezu. Ť Vyobrazení ukazuje tuto variantu v horizontálním výřezu. 2

12 Základní horizontální verze logotypu 2 4 [Logotyp] 1 ZÁKLADNÍ HORIZONTÁLNÍ VERZE LOGOTYPU Základní horizontální barevná verze logotypu je doporučena pro všechny aplikace na bílém nebo světlém podkladu. V případě, že okolnosti nedovolují použití základní verze, je nutné použít některou z verzí odvozených. Pokud je horizontální prostor omezený nebo pokud by logotyp v tomto provedení nebyl dobře čitelný či použitelný, je nutné použít jeho vertikální verzi. Název společnosti je vysázen tučným řezem písma Garamond, označení příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group a claim jsou vysázeny normálním (regular) řezem písma Frutiger. Manuál ukazuje doporučené použití logotypu společnosti s claimem a s označením příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group. O použití dané verze logotypu rozhoduje Marketing Manager a CEO příslušné země. 2 Ś Základní horizontální verze logotypu (s označením příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group) je vhodná zejména pro použití ve vnitrofiremních a merkantilních tiskovinách společnosti. Ť Základní horizontální verze logotypu (s claimem) je vhodná zejména pro použití v prezentačních a reklamních materiálech společnosti (inzerce, letáky ). Pro používání obou verzí logotypu platí stejná pravidla, která definují barevnost logotypu, ochrannou zónu, zakázané verze a další parametry. Ve většině ukázek (použití logotypu na pozadí, ochranná zóna ) používáme verzi logotypu s označením příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group.

13 Odvozené horizontální verze logotypu 2 5 [Logotyp] 1 2 ODVOZENÉ horizontální VERZE LOGOTYPU Odvozené verze slouží v případech, kde není možné z technologických nebo koncepčních důvodů použití verze základní. Ś Odvozená verze logotypu společnosti v černobílém provedení Ť Odvozená verze logotypu společnosti v černobílém inverzním provedení Ž Odvozená verze logotypu společnosti v barevném inverzním provedení 3

14 Základní vertikální verze logotypu 2 6 [Logotyp] 1 ZÁKLADNÍ VERTIKÁLNÍ VERZE LOGOTYPU Základní vertikální barevná verze logotypu je doporučena pro aplikace na bílém nebo světlém podkladu. Používá se v případě, je-li horizontální prostor omezený nebo pokud by logotyp v horizontálním provedení nebyl dobře čitelný či použitelný. Jestliže okolnosti nedovolují použití základní verze, je nutné použít některou z verzí odvozených. Název společnosti je vysázen tučným řezem písma Garamond, označení příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group a claim jsou vysázeny normálním (regular) řezem písma Frutiger. Ś Základní vertikální verze logotypu s označením příslušnosti do finanční skupiny Profireal Group Ť Základní vertikální verze logotypu s claimem 2

15 Odvozené vertikální verze logotypu 2 7 [Logotyp] 1 2 odvozené VERTIKÁLNÍ VERZE LOGOTYPU Odvozené verze slouží v případech, kde není možné z technologických nebo koncepčních důvodů použití verze základní. Ś Odvozená verze logotypu společnosti v černobílém provedení Ť Odvozená verze logotypu společnosti v černobílém inverzním provedení Ž Odvozená verze logotypu společnosti v barevném inverzním provedení 3

16 Ochranná zóna horizontální verze logotypu 2 8 [Logotyp] 1/1 Ø 1/2 Ø ochranná zóna Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup logotypu od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost logotypu opticky narušit. Ochranná zóna může také sloužit ke správnému umístění logotypu na okraji formátu papíru apod. U formátů větších rozměrů je definována jako aktuální rozměr symbolu společnosti ve všech směrech. U formátů menších nebo je-li to z důvodů koncepčních či technologických vhodné, je ochranná zóna definována jako polovina aktuálního rozměru symbolu společnosti ve všech směrech.

17 Ochranná zóna vertikální verze logotypu 2 9 [Logotyp] 1/1 Ø 1/2 Ø ochranná zóna Smyslem ochranné zóny je zajistit dostatečný odstup logotypu od všech ostatních grafických prvků, které by mohly jedinečnost logotypu opticky narušit. Ochranná zóna může také sloužit ke správnému umístění logotypu na okraji formátu papíru apod. U formátů větších rozměrů je definována jako aktuální rozměr symbolu společnosti ve všech směrech. U formátů menších nebo je-li to z důvodů koncepčních či technologických vhodné, je ochranná zóna definována jako polovina aktuálního rozměru symbolu společnosti ve všech směrech. Stejná pravidla platí v případě použití logotypu s claimem.

18 Minimální velikost logotypu 2 10 [Logotyp] 35 mm 1 25 mm 27 mm 20 mm minimální velikost logotypu je nejmenší přípustnou velikostí, kterou lze při zachování čitelnosti použít. Při extrémním zmenšení je možné, zvlášť v případě použití inverzní verze, vypustit výraz Profireal Group, který by se v minimální velikosti logotypu prakticky neuplatňoval. Ve výjimečných případech lze použít i menší velikost, než je definovaná minimální velikost logotypu, avšak za podmínky, že bude zachována čitelnost logotypu. Ś Minimální velikost horizontální verze logotypu (šířka 35 mm) Ť Minimální velikost zkrácené horizontální verze logotypu (šířka 25 mm) Ž Minimální velikost vertikální verze logotypu (šířka 27 mm) Ź Minimální velikost zkrácené vertikální verze logotypu (šířka 20 mm) Minimální velikost symbolu společnosti (šířka 5 mm) Stejná pravidla platí v případě použití logotypu s claimem. 5 mm 5

19 Logotyp na podkladové ploše 2 11 [Logotyp] 1 2 logotyp na podkladových plochách Logotyp se ve svém základním barevném provedení (včetně provedení černobílého) zásadně umisťuje na bílou podkladovou plochu. ŚŤ V inverzním provedení se umisťuje na jednolitou podkladovou červenou plochu (PANTONE 194C/U nebo její CMYK varianta). Ž V případě merkantilních nebo reklamních tiskovin na plochu tvořenou přechodem dvou červených barev (PANTONE 194C/U a PANTONE 195C/U nebo jejich CMYK variant) Ź viz kapitola 3 Barevnost. Stejná pravidla platí v případě použití logotypu s claimem. 3 4

20 Logotyp na podkladové ploše 2 12 [Logotyp] logotyp na podkladových plochách Pokud nelze logotyp aplikovat v základní barevné podobě, je povoleno umisťovat jeho inverzní (bílou) variantu na libovolných podkladových plochách, jejichž intenzita zaručuje jeho čitelnost. Ś Pokud je nezbytné aplikovat logotyp na velmi světlý barevný podklad, je třeba použít jeho základní barevnou nebo černobílou verzi. Ť V černobílém pozitivním provedení je kromě prioritního použití na bílé podkladové ploše povoleno logotyp aplikovat na šedé plochy v hodnotách 10, 20 a 30 % černé barvy. Ž Černobílou inverzní verzi logotypu lze použít na podkladových plochách v odstínech % černé barvy. Ź Pokud podkladovou plochu tvoří barevná nebo černobílá fotografie (nebo jiný obrazový materiál) a pro logotyp nelze vytvořit prostor pro užití jeho základní verze nebo verze inverzní na červeném podkladu, je povoleno jej aplikovat pouze v jeho inverzní, bílé podobě. Stejná pravidla platí v případě použití logotypu s claimem. 5

21 Zakázané verze logotypu 2 13 [Logotyp] Zakázané verze logotypu Logotyp společnosti představuje nedělitelný celek a je povoleno jej zobrazovat výhradně v originální podobě, definované manuálem jednotného vizuálního stylu. Na této straně jsou uvedeny některé chyby při práci s logotypem. Je zakázáno používat jinou než manuálem předepsanou barevnost logotypu, měnit barvy jednotlivých částí logotypu, zobrazovat logotyp nekompletní nebo k němu cokoli přidávat, měnit písmo logotypu, velikost a vzájemné postavení jednotlivých částí logotypu, logotyp jakýmkoliv způsobem natáčet, tvarově modifikovat nebo upravovat filtry, používat linkové (obrysové) provedení celého logotypu nebo jeho částí a logotyp jakýmkoliv způsobem stínovat. Zobrazené příklady ukazují pouze některé nesprávné podoby a použití logotypu.

22 Zakázané verze logotypu 2 14 [Logotyp] Zakázané verze logotypu Logotyp společnosti představuje nedělitelný celek a je povoleno jej zobrazovat výhradně v originální podobě, definované manuálem.

23 Barvy logotypu a dodatkové barvy 3 1 [Barevnost] PANTONE 194 C/U CMYK 0 % 100 % 64 % 33 % RGB HTML D PANTONE Process Black C/U CMYK 0 % 0 % 0 % 100 % RGB HTML Černá 10 % 20 % 30 % 40 % BÍLÁ CMYK 0 % 0 % 0 % 0 % RGB HTML FF FF FF barevnost Jedním ze čtyř základních prvků jednotného vizuálního stylu společnosti je barevnost. Její důsledné uplatňování významným způsobem dotváří vizuální identitu společnosti. Základní barvou společnosti je červená barva (PANTONE 194C/U). Pro užití v podkladových plochách a grafických prvcích tiskovin je definován přechod dvou červených barev, který je možné používat jako alternativu k pozadí tvořenému základní barvou společnosti. Doplňkovými barvami jsou černá, bílá a šedá barva. Černou barvu lze používat v procentuálních odstínech %. Pro tisk přímými barvami jsou barvy definovány podle vzorníku PANTONE (tisk na lesklých papírech s označením C, tisk na matných papírech s označením U), pro soutiskové provedení ve stupnici CMYK, pro zobrazení na monitoru v RGB. Barevné odstíny nátěrových hmot, samolepicích fólií a dalších materiálů musí být identické s předepsanými barvami.

24 Barvy podkladových ploch a grafických prvků tiskovin 3 2 [Barevnost] PANTONE 195 C/U CMYK 0 % 100 % 60 % 55 % RGB HTML 74 2B 37 barevnost Pro užití v podkladových plochách a grafických prvcích tiskovin je definován (jako alternativa k základnímu barevnému provedení pozadí) přechod dvou červených barev, a to PANTONE 194C/U a PANTONE 195C/U nebo přechod jejich CMYK variant. Ś Pomůcky k tvorbě tohoto barevného přechodu naleznete na dalších stranách tohoto manuálu.

25 Barvy podkladových ploch a grafických prvků tiskovin 3 3 [Barevnost] PANTONE 194 C/U PANTONE 195 C/U barevnost podkladu PANTONE Pro užití v podkladových plochách a grafických prvcích tiskovin je definován (jako alternativa k základnímu barevnému provedení pozadí) přechod dvou červených barev, a to PANTONE 194C/U a PANTONE 195C/U nebo přechod jejich CMYK variant. Ś Zobrazení paletky přechod slouží pro představu, jakým způsobem je přechod barev definován. Na straně levé stojí PANTONE 194C/U, na pravé PANTONE 195C/U. Umístění zarážky je definováno hodnotou 60 %. 1

26 Barvy podkladových ploch a grafických prvků tiskovin 3 4 [Barevnost] 0/100/64/33 0/100/60/55 barevnost podkladu CMYK Pro užití v podkladových plochách a grafických prvcích tiskovin je definován (jako alternativa k základnímu barevnému provedení pozadí) přechod dvou červených barev, které jsou definovány hodnotami 0/100/64/33 a 0/100/60/55. Ś Zobrazení paletky přechod slouží pro představu, jakým způsobem je přechod barev definován. Na straně levé stojí 0/100/64/33, na pravé 0/100/60/55. Umístění zarážky je definováno hodnotou 60 %. 1

27 Základní písmo společnosti 4 1 [Písmo] FRUTIGER ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ základní Písmo společnosti Frutiger je základním písmem jednotného vizuálního stylu společnosti. Toto lineární bezserifové dynamické písmo se svým příjemným vzhledem, výbornou čitelností a bohatými možnostmi použití výborně hodí k zaměření společnosti. Toto písmo by mělo být používáno ve všech prezentačních i užitkových materiálech společnosti (inzerce, brožury, plakáty, vizitky, dopisní papír atd.). V případě obchodní a úřední korespondence nebo dalších materiálů, které jsou zpracovávány (vyplňovány) pracovníky společnosti v kancelářských aplikacích, je používáno společně s doplňkovým písmem společnosti (Arial). Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Slova nebo věty sázené verzálkami je doporučeno podle potřeby a v závislosti na velikosti textu prostrkávat, zejména v tučnějších řezech. Písmo Frutiger smí být ve všech firemních aplikacích kombinováno pouze s doplňkovým firemním písmem Arial. Velikost písma v manuálu jednotného vizuálního stylu je předepisována v typografických bodech (pointech) monotypové soustavy (PICA). Velikost pointu je 0,3525 mm.

28 Použití základního písma společnosti 4 2 [Písmo] Lortie feuip ectem il dolum dolobor se dolorerit, ver iusciliquat am, cons num alis eugue tet lute dunt dolum iustrud minim del ipit lumsandignis. Loreet ipsum doluptat, vullutat, vent nostions ad te facilla facilis nonsed tat prat lor iril in hent num zzriusci exerit veliquat. Ut dolestrud enit utat papol hent. 1 Lortie feuip ectem il dolum dolobor se dolorerit, ver iusciliquat am, cons num alis eugue tet lute dunt dolum iustrud minim del ipit lumsandignis. Loreet ipsum doluptat, vullutat, vent nostions ad te facilla facilis nonsed tat prat lor iril in hent num zzriusci exerit veliquat. Ut dolestrud enit utat papol hent. Lore feum dipsummy nis am illaor in vero eraessim zzrit velis nibh endre core modigna facidui eum doluptat. Ut aut alisse veliscilit init praesed dolor augiat. Lore feum dipsummy nis am illaor in vero eraessim zzrit velis nibh endre core modigna facidui eum doluptat. Ut aut alisse veliscilit init praesed dolor augiat. použití základního PísmA společnosti Písmo Frutiger se používá nejčastěji v normálním řezu (regular) pro základní text, je-li to z hlediska grafické úpravy či výtvarného záměru výhodné (a dovoluje-li to použitá technologie), je možné použít řez tenký (light). Vyznačování by mělo být prováděno v tomto pořadí: Ś 1. kurzívou 2. tučně 3. tučnou kurzívou V případě použití tenké (light) kresebné verze: Ť 1. tenkou kurzívou 2. normálním řezem 3. kurzívou (normální) Pokud je nezbytné (např. z důvodu minimální velikosti formátu) použití zúžených kresebných verzí základního písma společnosti, řídí se vyznačování pravidly základních verzí (zúžená kurzíva, zúžený tučný řez, zúžená tučná kurzíva). 2

29 Ukázka sazby 4 3 [Písmo] Lor ilit prat. Loreriu cilit nim zzrit utat eugait digna conse magnim quat, consed tin vulputpat wis nos non henim in verostie tem ipisi. Lorem dolore tetue duis numsan ex euisit ulluptatem num velit lan utpatue core eugait nullan ut lortion equismolorem dunt iliquis doloreet, consenis nonullute dipisi. Lorperostis nos nulluptat vel el ute etue facidunt iusto odigna facinibh essecte deleniscinim ipsusto odiam vero od te core feugait la feu facipit ing elestrud tatisciduis alisi. Duis ero er ipsustrud min ulputat, consequisse dio commod min utat et velesenis er sequat nullandreros. Lore euguer atiniam onsequi tationse conse min venim ero etum ip essed dolorpero erostio senim venibh et erit, cor irilla feu feum velent dip erosto odolorper si tie molum dolenis smodions ad magna commy nullandreros nisi bla acilit dipismodigna feugiam inisim quat iure endre molor si ukázka sazby Na vyobrazeních je znázorněn optimální poměr velikosti písma a řádkového prokladu vzhledem k šířce sazby (délce řádku). Ukázka má pouze ilustrativní charakter, hodnoty lze citlivě přizpůsobovat podle typu a účelu textu. Ś Frutiger CE Regular, stupeň písma (velikost) 8/9,6 pt, optimální šířka sazby 80 mm Ť Frutiger CE Regular, stupeň písma (velikost) 9/10,8 pt, optimální šířka sazby 90 mm Ž Frutiger CE Regular, stupeň písma (velikost) 10/12 pt, optimální šířka sazby 100 mm 0 mm

30 Doplňkové písmo společnosti 4 4 [Písmo] ARIAL ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz {}*!?% ()$ doplňkové Písmo společnosti Doplňkovým písmem společnosti je Arial ve všech zobrazených řezech. Arial je písmem univerzálně použitelným a dostupným, může nahradit použití základního písma při vyplňování dokumentů společnosti (např. dopisní papír, faxová zpráva atd.) nebo může sloužit při zhotovování dopisních šablon či elektronických prezentací. Ve svých slabých řezech je vhodné zejména k vyplňování úředních dokumentů zasílaných elektronickou poštou. Tučnější řezy lze využít k vyznačování v textu nebo k sazbě titulků. Texty sázené verzálkami je doporučeno podle potřeby prostrkávat. Všechny řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Vyznačování by mělo být (stejně jako v případě základního písma společnosti) prováděno v tomto pořadí: 1. kurzívou 2. tučně 3. tučnou kurzívou

31 Nevhodné typy písma 4 5 [Písmo] Lor ilit prat. Loreriu cilit nim zzrit utat eugait digna conse magnim quat, consed tin vulputpat wis nos non henim in verostie tem ipisi. Lorem dolore tetue duis numsan ex euisit ulluptatem num velit lan utpatue core eugait nullan ut lortion equismolorem dunt iliquis doloreet, consenis. Lorperostis nos nulluptat vel el ute etue facidunt iusto odigna facinibh essecte deleniscinim ipsusto odiam vero od te core feugait la feu facipit ing elestrud tatisciduis alisi. Duis ero er ipsustrud min ulputat, consequisse dio commod. Lore euguer atiniam onsequi tationse conse min venim ero etum ip essed dolorpero erostio senim venibh et erit, cor irilla feu feum velent dip erosto odolorper si tie molum dolenis smodions ad magna commy nullandreros nisi bla acilit dipismodigna nepovolené typy písma Manuál definuje povolené typy písma. Tato písma byla pečlivě vybrána, aby správně charakterizovala společnost, podpořila vizuální identitu a také aby vyhověla nejrůznějším typům tiskových a jiných aplikací. Není tedy vhodné a ani nutné používat na firemních tiskovinách jiné typy písma. Ukázky představují jen vzorek nevhodných druhů písma, které jsou běžnou součástí operačního systému Windows. Skutečnost, že jsou tato písma uživateli k dispozici, ještě neznamená, že je vhodné je použít. Ś Times New Roman Ť Verdana Ž Comic Sans Ź Tahoma (obrysové písmo) 4

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu

ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Značka ilharmonie Brn ilharmonie Brn ikony značky pro všechny národy srozumitelný odkaz srozumitelná vizuální komunikace, odkaz přímo v logotypu Logotyp základní barevná podoba logotypu základní černobílá

Více

+420 800 177 177 info@realitydne.cz

+420 800 177 177 info@realitydne.cz OBÁLKY - FORMAT DL - BRNO REAL Nova, s.r.o. OBÁLKY - FORMAT DL - POBOČKY Karlovo náměstí 559/28 120 00 Praha Hlubinská 1378/36 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava OBÁLKY - FORMAT C5 - BRNO REAL Nova, s.r.o.

Více

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY

DTP1. Zrcadlo stránky. Zrcadlo stránky. Kniha. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu ČÁSTI KNIHY DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém tisku, v akcidenci

Více

najíždíme na jednotný vizuální styl

najíždíme na jednotný vizuální styl najíždíme na jednotný vizuální styl Západočeská univerzita v Plzni, 2007 JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL 1.0 LOGO 1.1 ZÁKLADNÍ TVAR 1.2 VARIANTY 1.3 BARVA 1.4 PÍSMO ZÁKLADNÍ 1.5 PÍSMO DOPLŇKOVÉ 2.0 ZÁKLADNÍ TISKOVINY

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY

DETAIL PRAHA 2 017 SVĚTLA KOUZLO KRAJINY7. Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru MAGIE KRAJ NÁLADY ČESKÉ KRAJINY Vytvořte si vlastní originální autorský kalendář na míru DETAIL Zaostřeno na HRA SVĚTLA NÁLADY ČESKÉ KRAJINY MAGIE KRAJ KOUZLO KRAJINY7 2 01 INY PRAHA 2 017 Nástěnné kalendáře na míru Vytvořte si vlastní

Více

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO

Typografi cký manuál TIŠNOVSKO TIŠNOVSKO Typografi cký manuál Tento manuál byl vytvořen v rámci projektu Tvorba produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing, za fi nanční spoluúčasti EU a Jihomoravského kraje OBSAH Typografický

Více

1 2 3 4 5 6 7 Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Hotel Restaurace Gondola Plzeň Pallova 12, 301 00 Plzeň Česká republika Jméno a Příjmení Ulice číslo Město PSČ 000

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 7 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 28. 3. 2007 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvků tiskové stránky (dvojstránky) předem dané v periodickém

Více

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010

Grafický manuál AFO MANUÁL COPYRIGHT REDESIGN 2010 00 Grafický manuál 1 graf manual-afo.indd 1 10/14/10 3:12:22 PM 00 Obsah Intro 3 01 Logo základní 4 Logo základní velikostní varianty 5 Logo s názvem 6 Logo s názvem velikostní varianty 7 Logo v negativním

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 6. 4. 2005 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 8 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 6. 4. 2005 Zrcadlo stránky vzor pro sazbu zákres jednotlivých prvk tiskové stránky (dvojstránky) p edem dané v periodickém

Více

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu

AKTUALIZACE KE DNI 14. 02. 2009. firemní manuál jednotného vizuálního stylu firemní manuál jednotného vizuálního stylu Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A. Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ) A. Logotyp černobílé

Více

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51

Obsah. 1 Městský znak... 3. 2 Turistická značka... 15. 3 Písmo... 25. 4 Merkantilní tiskoviny... 31. 5 Reklamní předměty... 51 Obsah 1 Městský znak............................... 3 2 Turistická značka........................... 15 3 Písmo.................................... 25 4 Merkantilní tiskoviny......................... 31

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.00 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální a komunikační

Více

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod.

návrh zrcadla běžné strany, mřížky dokumentu, volba grafického stylu vychází z účelu tiskoviny návrh titulní strany, obalu, přebalu apod. DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 4 / Konstrukce dokumentu Petr Lobaz, 5. 3. 2008 Účel tiskoviny identifikace typického čtenáře určuje základní podobu vzhledu nekonfliktní přístup: vzhled

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk

j e d n o t n ý vizuální styl vimperk j e d n o t n ý vizuální styl vimperk obsah 1 logo 2 písmo 3 tiskoviny 4 orientační systém 5 propagační materiály 1logo logo 1 1 PANTONE 124 C CMYK 4 31 95 0 RGB 243 181 40 PANTONE black C CMYK 100 100

Více

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group

firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group firemní manuál jednotného vizuálního stylu Telekom Austria Group Úvod Představení jednotného vizuálního stylu Značka Logotyp Logotyp základní provedení A.1 Logotyp černobílé provedení (pozitiv, negativ)

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál

manuál pro používání loga Slavoj Bruntál manuál pro používání loga Slavoj Bruntál Značka Slavoj Bruntál 1 Značka Slavoj Bruntál základní varianta loga verze pro použití na malé ploše Barevné provedení značky Slavoj Bruntál 2 Barevné provedení

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ROP STŘEDNÍ ČECHY obsah 01 jednotný vizuální styl ROP Střední Čechy 02 značka, barevnost, písmo 02.01 grafický symbol 02.02 značka základní varianta plnobarevná 02.03 značka proporční

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY ceník 2015 1/6 Věstník města a MěÚ Říčany vychází měsíčně v nákladu 6.700 kusů a je doručovaný zdarma do poštovních schránek v Říčanech, Pacově, Strašíně, Kuří, Jažlovicích a Voděrádkách. Vydavatel: Mediální

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje Obsah 01 Logo, Logotyp 06 Tištěné materiály 02 03 04 05 01 Logo Jihomoravského kraje 02 Logo v základním barevném provedení 03 Logo v základním černobílém

Více

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena.

Design manuál. Grep brand agency, Vážného 10, 602 00 Brno, Czech Republic, www.grep.cz, Matěj Ryšávka matej.rysavka@grep.cz. Všechna práva vyhrazena. Design manuál Grep Obsah Značka... 3 Barevnost... 4 Ochranná zóna... 5 značka - rozšířená verze... 6 Typografie základní font... 7 substituční font... 8 Vizuální styl... 9 Merkantilní tiskoviny hlavičkový

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 MANUÁL LOGA A JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 Logo městské části Praha 5 vychází z tvaru číslice pět. Ta je stylizována tak, aby vytvářela přátelskou tvář s

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. Tisková zakázka. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše

01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 01 Jednotný vizuální styl města Dobříše 02 Logo, barevnost, písmo 02.01 Logo základní varianta 02.02 Logo negativní varianta 02.03 Logo jednobarevné provedení 02.04 Logo černobílá varianta 02.05 Logo proporční

Více

Manuál logotypu VILA LANNA

Manuál logotypu VILA LANNA Manuál logotypu VILA LANNA Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží jako souhrn pravidel jak logo Vily LANNA použít v daném případě, formou vizuální grafické prezentace.

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA?

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba. Petr Lobaz, 26. 2. 2009 PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 2 / Hladká sazba Petr Lobaz, 26. 2. 2009 Typografie umění neviditelnosti PROČ MÁME TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA? zlepšení čitelnosti štábní kultura, lepší spolupráce

Více

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha

Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Manuál logotypu Kongresové centrum Praha Předmluva Vážení kolegové, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží našemu společnému zájmu: dalšímu posilování identity a dobrého jména společnosti Kongresové

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Město Třeboň Manuál jednotného vizuálního stylu Předpokladem efektivní moderní prezentace města je jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je značka (logo). Zavedení a dodržování vizuálního

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014

ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design. verze platná od 07/2014 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Corporate Design verze platná od 07/04 Úvod Logomanuál ERV Evropské pojišťovny obsahuje závazné pokyny, které platí pro použití prvků značky ERV Evropská (logo, barvy, písmo

Více

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.

CID. & packaging. etc. Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u. CID & packaging etc. just what you need Stani Rohan 1012-744 Proudfoot Lane London Ontario N6H 5H8 519-473-5527 cell 519-851-9951 stani@mydesign4u.ca 2 3 ochranná zóna Ochranná zóna logu pomáhá neztratit

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 12 / Tisk Petr Lobaz, 9. 5. 2007 Tisková zakázka definice požadavků poptávka objednávka příprava podkladů předtisková příprava imprimatur tisk dokončovací

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU VYHOTOVIL ROMAN POŠVIC POSVIC@TISKPOSVIC.CZ +420 777 671 156 JAK ZACHÁZET S GRAFICKÝM MANUÁLEM, ABY JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL MĚL OČEKÁVANÝ ÚČINEK I. OBECNÁ USTANOVENÍ a)

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

manuál grafického stylu společnosti ASEKOL manuál grafického stylu společnosti ASEKOL 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více

Komplexní vizuální styl města Šumperka

Komplexní vizuální styl města Šumperka Komplexní vizuální styl města Šumperka Úvodní slovo Vážení a milí přátelé! Již jsem napsal mnoho úvodních slov k mnoha publikacím, brožurám a programům různých akcí. Za tím tiskem se ale vždy skrývali

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

průvodce logotypem společnosti Stachema

průvodce logotypem společnosti Stachema průvodce logotypem společnosti Stachema představení logotypu Logotyp Stachema je základním prvkem vizuální identity společnosti. Logotyp se skládá z grafické a textové části. Grafická část logotypu je

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design

DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design DESIGN MANUÁL autor logotypu a zpracovatel manuálu - Jiří Skalský, AIR design Obsah manuálu Úvodem k design manuálu Komunikace v dnešním světě Charakter informací předávaných vizuálně Vizuální styl firmy

Více

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení.

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. 1 02 Značka Základní provedení Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. Základními barvami značky jsou modrá (PANTONE 653) a červená

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Úklidová firma GEISLER 1 Úvod 1.1 Úvod 1.2 Jak užívat manuál 1.3 Obchodní jméno společnosti 2 Značka 2.1 Značka, logotyp společnosti 2.2 Černobílé provedení

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah ÚVOD Funkce a užití manuálu 1. ZNAČKA 1.01 Značka instituce 1.02 Základní barevné provedení značky 1.03 Varianty základního provedení 1.04 Polotónové provedení

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Finanční poradenství pro Evropu Obsah Úvodní slovo 3 1. Obchodní jméno a značka 1.1 Obchodní jméno 5 1.2 Značka 6 1.3 Varianty značky 7 1.4 Barevné provedení značky 8

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE

Priessnitzovy léčebné lázně. Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník MODERNÍ SLUŽBY LÁZEŇSKÁ TRADICE všeobecné informace Historie vzniku lázní a lázeňské léčby Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

grafický manuál značka barvy písmo

grafický manuál značka barvy písmo grafický manuál značka barvy písmo grafický mauál rozměry značky Tato ilustrace definuje ochrannou zónu značky, tj. minimální rozměry pole, ve kterém je logo umístěno. Výška grafické části se udává v plošných

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov

Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Manuál jednotného vizuálního stylu Celostátní sítě pro venkov Obsah 1 Úvod 3 1.1 Jednotný vizuální styl 4 1.2 Použití grafi ckého manuálu 5 2 Logo 6 2.1 Logo základní barevné provedení 7 2.2 Logo jednobarevné

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA

LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA LOGO MANUÁL ZELENÁ HVĚZDA 1 LOGO, JEHO VARIANTY A POUŽITÍ Logo společnosti Zelená hvězda se skládá ze 3 částí: piktogramu osmiramenné zelené hvězdy, nápisu ZELENÁ HVĚZDA a claimu Váš dodavatel zdravotnických

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s.

DESIGN MANUAL KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. DESIGN MANUAL Jednotný vizuální styl společnosti KONSTRUKTIVA BRANKO, a.s. Obsahuje definici logotypu společnosti a všech jeho použitelných variant, definici barevnosti, definici grafických konstant a

Více

grafika obecně základní barevná charakteristika

grafika obecně základní barevná charakteristika 2.3 grafika obecně základní barevná charakteristika 21 grafický manuál praha 11 Manuál je tématicky členěn do jednotlivých kapitol, od užití logotypu po ukázky komplexních grafických řešení. Pravidla stanovená

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0

ABCDE. VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ vwxyz0 ABCDE VWXYZ. vwxyz0 manuál rozkl.kopie *Hmpi02 03.06.2003 9:33 Stránka 1 (1,1) Písmo E EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu vwxyz0123456789!?,@ &%()* EFGHIJKLMNOPQRTU VWXYZabcdefghijklmnopqrstu Times New Roman regular

Více

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design

Manuál korporátní identity. Corporate Identity Design / Manuál korporátní identity Corporate Identity Design 2 / Obsah 3 / Předmluva 4 / Barevné varianty logotypu 5 / Firemní barvy 6 / Konstrukce logotypu 7 / Ochranná zóna logotypu 8 / Nepovolené použití

Více