Epidemiologie KV nemocí v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie KV nemocí v ČR"

Transkript

1 Epidemiologie KV nemocí v ČR - výsledek prevence, včasnv asné diagnostiky a efektivní léčby, pohled na roli primárn rní péče Renata Cífková Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha

2 Standardizovaná úmrtnost Česká republika % Muži 46.0 % 18.7 % Ženy 29.9 % 24.5 % KVO Malignity ostatní 56.8 %

3 Počty úmrtí podle příčinp Česká republika, 2004 Muži Ženy KVO ICHS CMP

4 Standardizovaná úmrtnost / obyv. Česká republika Muži - celková - KVO - ICHS - CMP Ženy - celková - KVO - ICHS - CMP % p < < < < < < < < 0.001

5 Očekávaná délka života při p i narození Muži Ženy

6 CVD Mortality Russia (2000) Ukraine (2000) Belarus(2000) Bulgaria (2000) Latvia (2000) Rumania (2000) Hungary (2000) Croatia (2000) Slovakia (2000) Lithuania(2000) Poland (1999) Czech Republic (2000) Ireland (1998) Slovenia (1999) Finland (1999) Portugal (1999) Germany (1999) Austria (2000) Greece (1998) Sweden (1998) Norway (1998) UK (1999) Denmark (1998) European Union** Iceland (1997) Italy (1998) Luxembourg (2000) The Netherlands (1999) Switzerland (1997) Spain (1998) France (1998) Males Females *per per 100, 000 European pop. ** Average for EU member states

7 KV úmrtnost - muži 800 Rakousko ČR Finsko Itálie Polsko Rumunsko VB úmrtnost/ ( (age adj.. na v věk) rok

8 KV úmrtnost - ženy 250 Rakousko ČR Finsko Itálie Polsko Rumunsko VB úmrtnost/ ( (age adj.. na v věk) rok

9 Faktory ovlivňuj ující úmrtnost na ICHS rizikové faktory léčebná péče incidence ICHS letalita úmrtnost na ICHS

10 Litoměřice WHO MONICA projekt Nové okresy Cheb Praha východ Pardubice Plzeň Benešov Chrudim Kroměříž Jindřichův Hradec

11 Počty vyšet etřených ených a respondence /8 2000/1 p Celkem Muži Resp Ženy Resp

12 Metodika / /01 Vyplnění dotazníku (léka kař) (anamnéza KVO) Tělesná hmotnost, výška, TK, celkový cholesterol, HDL-chol chol. Vyplnění dotazníku (léka kař) (anamnéza KVO, včetně rodinné) Tělesná hmotnost, výška, TK, celkový cholesterol, HDL-chol chol. Triglyceridy Glykemie na lačno

13 Systolický TK Muži Ženy mmhg p < p <

14 Diastolický TK Muži Ženy p < p < mmhg

15 Prevalence hypertenze % / /01 Med + or > 140/90, p < Med + or > 160/95, p < 0.05

16 Antihypertenzní léčba Muži % % 25 Ženy p < p <

17 Kontrola hypertenze (STK < 140 a DTK < 90 mmhg u léčených l hypertoniků) % p <

18 Screening hypertenze, Česká republika 2000/01 celkem vyšet etřenoeno 3325 normáln lní TK 2084 hypertenze 1241 (37.3 %) neví o HT 414 ví o HT 827 (66.6 %) neléčen en 202 léčen 625 (50.4 %) špatná kontrola 385 dobrá kontrola 240 (19.3 %)

19 BMI Muži Ženy 29 p < p pro trend: NS kg/m

20 Prevalence hypertenze podle věkových v skupin Česká republika 2000/ muži ženy 50.9 *** p pro trend muži *** ženy *** *** 25.1 *** roky

21 Znalost hypertenze podle věkových v skupin Česká republika 2000/ muži 65.6 ženy p pro trend muži *** ženy *** roky

22 Léčba hypertenze podle věkových v skupin Česká republika 2000/ * muži 45.9 ženy 40.7 ** * 66.1 p pro trend muži *** ženy *** roky

23 Kontrola hypertenze podle věkových v skupin Česká republika 2000/ ** muži 27.9 ženy ** p pro trend muži * ženy roky

24 Prevalence, znalost, léčba l a kontrola hypertenze Česká republika 2000/2001 muži ženy *** *** *** ** prevalence znalost léčba kontrola

25 17.3 % Antihypertenzní léčba Česká republika 1997/ / % 17.6 % 33.6 % 35.4 % n = 512 n = 615 monoterapie kombinace 2 lékůl kombinace > 3 lékůl 46.7 %

26 Znalost, léčba l a kontrola hypertenze NHANES II NHANES III NHANES III Fáze F 1 Fáze F Znalost 51 % 73 % 68,4 % 70,0 % Léčba 31 % 55 % 53,6 % 59,0 % Kontrola 10 % 29 % 27,4 % 34,0 %

27 Kontrola hypertenze v různých r zemích < 140/90 mmhg < 160/95 mmhg Kanada 16 % Indie 9 % Korea 5 % Čína 3 % Zaire 2,5 % Austrálie 19 %

28 Kontrola hypertenze evropských zemích < 140/90 mmhg (%) < 160/95 mmhg (%) Belgie 25 Česká republika 17,8 Anglie 6 Francie 33 Itálie 9 Polsko 4 Rusko 5.7 Španělsko 16,3 Finsko 23,5 Německo 22,5 Skotsko 17,5

29 Prevalence obezity a nadváhy v populačním vzorku ČR 9 okresů ČR R 2000/ ,5 % muži 24,6% 28,1 % ženy 39,6 % 45,9 % BMI (kg/m 2 ) < ,9 > 30 32,4 %

30 BMI dle věkových v dekád muži - 9 okresů ČR R 2000/2001 % p < 0, ,4 28,2 19, n.s. 45,244,9 11,6 p < 0,001 22,8 35, < ,9 29,9 > 30 BMI (kg/m 2 )

31 BMI dle věkových v dekád ženy - 9 okresů ČR R 2000/2001 % ,8 p < 0, ,5 30,5 17,8 28,3 21,5 n.s. 41,5 34,8 8,8 p < 0,001 28,8 22,1 47,4 0 < ,9 29,9 > 30 BMI (kg/m 2 )

32 BMI dle vzdělání muži - 9 okresů ČR R 2000/2001 % 60 ns * p < 0, , ,8 48,6 48,5 32,5 * * 25,4 25,5 ZŠ SŠ VŠ 10 0 < ,9 > 30 BMI (kg/m 2 )

33 BMI dle vzdělání ženy - 9 okresů ČR R 2000/2001 % *** *** p < 0, , ,7 ns 30,9 31,6 33,6 30,9 37,5 *** 20,8 10,7 ZŠ SŠ VŠ 0 < ,9 > 30 BMI (kg/m 2 )

34 Kouřen ení 50 Muži Ženy % % p <

35 Celkový cholesterol Ženy mmol/l mmol/l Muži p < 0.001

36 HDL-cholesterol mmol/l 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Muži mmol/l 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 p < Ženy

37 Non-HDL HDL-cholesterol /2001 Muži Ženy / / ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 1.18 p pro trend < < 0.001

38 Dyslipidemia* * podle věkových v skupin ,6 Muži Ženy % p < ,7 87,2 92, věk. skupiny % ,9 82,7 p < , věk. skupiny * Celk. chol. > 5.0 nebo HDL-chol chol.. < 1.0 nebo LDL-chol chol. > 3.0 nebo TG > 2 mmol/l nebo užívání hypolipidemik

39 Hypolipidemika 13% 1997/98 n = 130 (3.95%) 3% 3% 27,5% 2000/01 n = 171 (5.1%) 4% 81% fibráty statiny jiné kombinace 68,5%

40 Vývoj počtu léčených pacientů statiny vs. fibráty- ČR v % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% est. C10A1 STATINS (HMG-COA RED) C10A2 FIBRATES

41 Hypolipidemická léčba v ČR C10A1 HMG-COA REDUCTASE INHIB preskripční omezení indikační omezení generický simvastatin cca 200 tis. pac. léčeno statiny (Q2/2002) Q3/2006: ČR: pacientů SR: pacientů 0 DOT Q1/00 DOT Q2/00 DOT Q3/00 DOT Q4/00 DOT Q1/01 DOT Q2/01 DOT Q3/01 DOT Q4/01 DOT Q1/02 DOT Q2/02 DOT Q3/02

42 Vývoj počtu léčených pacientů statiny vs. fibráty- ČR léčení pacienti est. C10A2 FIBRATES C10A1 STATINS (HMG-COA RED)

43 Výsledek uvolnění preskripčního omezení statinů v ČR Vývoj ATC C10A v počtech preskripcí 800, , , , , ,000 Proj. RX 2000/OCT /MAR Proj. RX 2002/OCT /MAR 200, ,000 0,000 Preskripce statiny Celkem Specialisté GENERAL PRACTICE Ostatní

44 Vývoj preskripce jednotlivých statinů dle počtu léčených pacientů- ČR , , ,0 DOT (000) , , ,0 0, Est. SIMVASTATIN ATORVASTATIN FLUVASTATIN LOVASTATIN CERIVASTATIN PRAVASTATIN

45 Vývoj preskripce jednotlivých statinů dle nákladů na léčbu - ČR , , , ,0 CZK (000) , , , , ,0 0, Est. SIMVASTATIN ATORVASTATIN FLUVASTATIN LOVASTATIN CERIVASTATIN PRAVASTATIN

46 Simvastatin- vývoj počtu léčených pacientů vs. průměrná cena - ČR CZK Est Průměrná cena Počet pacientů Pacienti

47 Vývoj preskripce jednotlivých blokátory kalciových kanálů podle počtu léčených pacientů- ČR , , ,0 DOT (000) , , ,0 0, Est. AMLODIPINE FELODIPINE NITRENDIPINE VERAPAMIL ISRADIPINE DILTIAZEM BARNIDIPINE LACIDIPINE NIFEDIPINE

48 Vývoj preskripce jednotlivých blokátorů kalciových kanálů podle nákladů na léčbu- ČR , , ,0 CZK (000) , , ,0 0, Est. AMLODIPINE FELODIPINE NITRENDIPINE VERAPAMIL ISRADIPINE DILTIAZEM BARNIDIPINE LACIDIPINE NIFEDIPINE

49 Amlodipin- vývoj počtu léčených pacientů vs. průměrná cena - ČR CZK Pacienti Est Průměrná cena Počet pacientů

50 Losartan- vývoj počtu léčených pacientů vs. průměrná cena - ČR CZK Pacienti Est Průměrná cena Počet pacientů

51 Coronary angiography Czech Republic Number/1 mi. in habitans years

52 PTCA and stents Czech Republic Number/1 mi. in habitans PTCA stenty years

53 PTCAs per 1 mil. pop. in Germany 1, Luxembourg 662* 2. Belgium 1, Czech Rep Switzerland 1, Greece Iceland 1, Italy France 1, Denmark 434* 6. The Netherlands Finland 412* 7. Austria UK Norway 824* 17. Spain 385* 9. Sweden 714 Rumania 17 * - data shown for 1996 as data for 1997 unavailable at the time publication Eur Heart J 2001

54 Závěry V České republice klesá celková a KV mortalita. Pokles je způsoben snížen ením úmrtnosti na CMP a ICHS.

55 Závěry (2) U náhodnn hodně vybraného populačního vzorku v ČR v průběhu let klesá průměrný rný STK a DTK klesá prevalence hypertenze stoupá počet osob užívaju vajících ch antihypertenzíva zlepšuje se kontrola hypertenze

56 Závěry (3) Všechny uvedené změny byly nalezeny u obou pohlaví,, jsou významnější u žen. Ženy častěji vědív o hypertenzi, častěji jsou medikamentózn zně léčeny, a v důsledku d toho mají lepší kontrolu hypertenze.

57 Závěry (4) U náhodnn hodně vybraného populačního vzorku v ČR v průběhu let klesá počet kuřáků u mužů (o jednu třetinu), t prevalence kuřáctv ctví u žen se nemění (25%) klesá celkový a non-hdl HDL-cholesterol u obou pohlaví stoupá BMI u mužů

58 Závěry (5) V České republice stoupá spotřeba KV farmakoterapie narůst stá počet invazivních vyšet etření a výkonů v kardiologii

59 Prevence KVO v dospělém věku Společné doporučení českých odborných společností R. Cífková národní koordinátor

60 Česká kardiologická společnost: H.Rosolová, Plzeň Česká společnost pro aterosklerózu: R.Češka, Praha Česká společnost pro hypertenzi: R.Cífková, Praha Česká internistická spol.čls JEP: K.Horký, Praha Česká diabetologická spol.čls JEP: J.Škrha, Praha Společnost všeob.lék.čls JEP: S.Býma, H.Králové I.Karen, Benátky n.jiz. Česká spol.klin.bioch.čls JEP: V.Soška, Brno Česká obezitologická spol.čls JEP: M.Kunešová, Praha Česká angiologická spol. ČLS JEP: K. Roztočil, Praha Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP: E. Králíková, Praha

61

62 Desetileté riziko úmrtí na KVO pro českou populaci

63 Desetileté riziko úmrtí na KVO pro českou populaci

64

65 Proportion of stenting procedures Czech Republic, Year PTCA Stenting procedures % 4% % 15.5% % 53.9% % 66.6% % 68.5% % 68.7%

66 Coronary angiography,, PTCA and coronary stenting procedures per 1 mil pop. Czech Republic Year Coronary angio PTCA Stenting 1992 NA NA , , , ,

67 Vysoká prevalence a špatná kontrola hypertenze v ordinacích ch praktických lékal kařů v ČR STOP CMP 150 praktických lékal kařů každý zařadil adil 15 po sobě jdoucích ch pacientů > 45 let Celkový počet pacientů 2211 Muži i 1012 (45.8%) Ženy 1195 (54.0%) Prům.. věk, v roky 62.0 ± 10.0 Věkové rozmezí Hypertenze 1734 (78.4%) TK < 140/90 mmhg 319 (18.4) Widimský et al.. Vnitř.l.lék. 2005;51: :

68 Počty Muži Ženy Věk, roky Charakteristiky pacientů Populace ČR R IKEM p (48.7%) 319 (51.3%) 55.2 ± (62.1%) 262 (37.9%) 63.0 ± 9.2 < < < Vzdělání Základní Středn ední VŠ 388 (62.4%) 193 (31%) 41 (6.6%) 124 (17.9%) 370 (53.5%) 191 (27.6%) < < < Josifová M, Cífková R et al., Cor Vasa 2003;45:533 45:

69 Charakteristiky pacientů Populace ČR R IKEM p STK*, mmhg DTK*, mmhg TK < 140/90 Léčba Monoterapie Komb.. 2 lékůl Komb. > 3 lékůl * adj.. na věkv ± ± (38.1%) ± ± (75.1%) < < < < ns < Josífov fová M, Cífková R et al. Cor Vasa 2003;45:533 45:

70 Priority prevence kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Pacienti s prokázanou ICHS, ICHDK a po CMP Asymptomatičtí jedinci s vysokým rizikem vzniku KVO na podkladě aterosklerózy: Kombinace RF vedoucí k desetiletému riziku fatální kardiovaskulární příhody > 5% v současnosti (nebo při extrapolaci do věku 60 let). Výrazné zvýšení hodnot jednoho rizikového faktoru: celkový cholesterol > 8 mmol/l, LDL cholesterol > 6mmol/l, krevní tlak > 180/110 mmhg Diabetes 2.typu a diabetes 1.typu s mikroalbuminurií Blízcí příbuzní (prvního stupně) Nemocných s předčasným rozvojem KVO na podkladě aterosklerózy Asymptomatických jedinců se zvláště vysokým rizikem Další jedinci zachycení v běžné klinické praxi

71 Cíle prevence KVO u nemocných s prokázaným KVO a u osob s vysokým rizikem Životospráva : Rizikové faktory: Krevní tlak Celkový cholesterol LDL cholesterol Nekouřit Zdravá výživa Fyzická aktivita < 140/90 mmhg u většiny < 130/80 mmhg u některých skupin < 5.0 mmol/l u většiny < 4.5 mmol/l u některých skupin < 3.0 mmol/l u většiny < 2.5 mmol/l u některých skupin Dobrá kontrola glykemie u všech diabetiků Preventivní podávání léků zvláštním skupinám

72 Zanechání kouření Ptát se: systematicky vyhledávat všechny kuřáky Pátrat: stanovit stupeň kuřákovy závislosti a jeho odhodlání zanechat kouření Poradit: kuřáky nabádat, aby zanechali kouření Pomáhat: strategie zanechání kouření (psychologické poradenství, nikotinové náhražky, farmakol.léčba) Připravit: harmonogram

73 Dotaz: Kouří (užívá tabák v jiné podobě?) ANO NE (nevykouřil nikdy 100 a více cigaret nebo 12 a více měsíců od poslední cigarety) Dokumentujte užívání tabáku: od kolika let jaký tabákový výrobek kolik cigaret POCHVALTE Jasně doporučte přestat kouřit CHCE (cca do měsíce) NECHCE MOTIVUJTE Pozvěte na kontroly především v prvních týdnech Abstinuje: podpořte v nekuřáctví zdůrazněte význam abstinence KOUŘÍ CHCE NECHCE Opakujte relevantní intervenci včetně zvážení vyšších dávek a delšího trvání farmakoterapie

74 Doporučený postup pro léčbu hypertenze Použijte iniciální hodnoty TK naměřené v ordinaci (nemocničním zařízení) Pro stanovení absolutního rizika fatálního KVO použijte tabulku SCORE STK mmhg nebo DTK mmhg + absolutní riziko fatáln lního KVO < 5% bez poškozen kození cílových orgánů Režimov imová opatřen ení + opakované měření TK do 4 týdnů STK mmhg nebo DTK mmhg + absolutní riziko fatáln lního KVO > 5% nebo poškozen kození cílových orgánů Režimov imová opatřen ení + farmakoterapie STK mmhg nebo DTK mmhg Režimov imová opatřen ení + opakované měření TK do 2 4 týdnů Pokud i po 4 týdnech TK > 150/95 mmhg farmakoterapie STK > 180 mmhg nebo DTK > 110 mmhg Okamžit itě zahájit farmakoterapii a režimov imová opatřen ení nezávisle na celkovém m riziku TK < 140/90 mmhg Dodržovat ovat režimov imová opatřen ení a kontroly 1x ročně STK nebo DTK mmhg Zpřísnit režimov imová opatřen ení, event. farmakoterapie STK > 150 nebo DTK > 95 mmhg Farmakoterapie zpřísnit režimov imová opatřen ení POZOR: Pacienti s vysokým normáln lním m TK ( /85 139/ mmhg) ) mají být léčeni medikamentózn zně, pokud mají přidružená onemocnění nebo diabetes!

75 Poškození cílových orgánů Hypertrofie LK srdeční EKG: Sokolow-Lyons > 38 mm Cornell > mm x ms ECHO: LVMI 125, Ž 110 g/m 2 Sonograficky prokázané ztluštění arteriální stěny (tloušťka intimy-medie karotid 0,9 mm) nebo přítomnost plátu Mírný vzestup sérové koncentrace kreatininu M , Ž µmol/l Mikroalbuminurie mg/24 h poměr albumin/kreatinin M 2,5 Ž 3,5 mg/mmol

76 Přidružená onemocnění Cévní onemocnění mozku: ischemická cévní mozková příhoda, mozkové krvácení; TIA Postižení srdce: IM, AP, koronární revaskularizace, chronické srdeční selhání Renální postižení: diabetická nefropatie pokles renálních funkcí sérový kreatinin: M > 133, Ž > 124 µmol/l proteinurie: > 300 mg/24 h Postižení periferních cév Pokročilá retinopatie: hemoragie nebo exsudáty, edém papily

77 Doporučené postupy u asymptomatických osob s dyslipidemií Zjistit celkové riziko úmrtí na KVO pomocí tabulky SCORE Celkové riziko < 5% Celk. chol. 5-8 mmol/l Režimová opatření ke snížení celk. chol. < 5 mmol/l LDL chol. < 3 mmol/l Kontrolní vyšetření nejpozději za 5 let. Celkové riziko > 5% Celk. chol. > 5 mmol/l Stanovit celk. chol., HDL chol.a TG na lačno. Vypočítat LDL cholesterol. Dodržovat režimová opatření po dobu min. 3 měs. a vyšetření opakovat. Celk. chol. < 5 mmol/l a LDL chol. < 3 mmol/l. Dodržovat režimová opatření a provádět kontrolní vyšetření 1x ročně. Pokud celkové riziko zůstává > 5 %,zvážit užívání hypolipidemik ke snížení celk. chol. < 4,5 mmol/l a LDL chol. < 2,5 mmol/l. Celkové chol. > 5 mmol/l nebo LDL chol > 3 mmol/l: dodržovat režimová opatření a zahájit farmakoterapii

78 Doporučený postup pro léčbu l obezity BMI 25,0-29,9 29,9 kg/m 2 nebo obvod pasu: muži i cm ženy cm + bez zdravotních komplikací Prevence vzestupu hmotnosti (změna životosprávy, vy, výživa, fyz.. aktivita) Praktický lékal kař, zdravotní ústav*, redukční klub** BMI 30-34,9 kg/m 2 nebo obvod pasu: muži > 102 cm ženy > 888 cm + bez zdravotních komplikací Redukce hmotnosti (změna životosprávy, vy, výživa, fyz.. aktivita, farmakoterapie) Praktický lékal kař, zdravotní ústav, redukční klub BMI 27,0-34,9 kg/m 2 nebo obvod pasu: muži >102 cm ženy > 888 cm + s komplikacemi nebo BMI 35 kg/m 2 bez komplikací Redukce hmotnosti (změna životosprávy, vy, výživa, fyz.. aktivita, farmakoterapie) Lékař obezitolog, internista, endokrinolog, diabetolog, zdrav. ústav BMI 35 kg/m 2 s komplikacem nebo BMI 40 kg/m 2 bez komplikací Redukce hmotnosti (změna životosprávy, vy, výživa, fyz.. aktivita, farmakoterapie, bariatrická chirurgie) Lékař obezitolog, internista, endokrinolog, diabetolog, chirurg spec. na bariatrickou chir., zdravotn otní ústav Kontroly pravidelně 1x za 6 týdnů po dosažen ení hmotnostního ho úbytku aspoň 1x za půl p l roku Cílem je úbytek hmotnosti %, v případě BMI > 35 kg/m 2 i více v udržet dosažený hmotnostní úbytek V některých případech p padech rezistence na léčbu l je cílem c zabránit vzestupu hmotnosti. * Poradna pro podporu zdraví krajského nebo okresního zdravotního ústavu ** např. STOB

79 Cíle prevence KVO u diabetiků 2.typu HbA1c * Glykemie na lačno * Self-monitoring glykemie na lačno postprandiální * Krevní tlak * Celkový cholesterol * LDL cholesterol < 6.1% < 6.5% < 4.5% < 6.0 mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l <130 / 80 mm Hg <4.5 mmol/l <2.5 mmol/l < 2.0 mmol/l* * platí pro diabetiky s manifestním KVO

80 PREVENTIVNÍ FARMAKOTERAPIE Protidestičková léčba: ASA: mg snižuje celkovou a KV mortalitu, nefatální reinfarkty, nefatální CMP u pacientů s NAP, AMI, CMP, TIA nebo s jinou manifestací cévního postižení mg méně NÚ clopidogrel: 75 mg snižuje composite end-points u pacientů s akutní ICHS, NAP, IM bez elevace ST méně NÚ

81 PREVENTIVNÍ FARMAKOTERAPIE Profit z léčby ASA narůstá s rizikem KVO Celkové riziko KVO > 5 % ASA (TK < 140/90 mmhg)

82 BETABLOKÁTORY u všech nemocných s ICHS, pokud nejsou KI ovlivnění AP, ischemie snížení TK < 140/90 mmhg po IM srdeční selhání alternativa: verapamil u pacientů po IM bez průkazu srdečního selhání

83 INHIBITORY ACE u pacientů s projevy srd. selhání, dysfunkcí LK krátkodobé studie v akutní fázi IM prokázaly snížení úmrtí 1.den léčby přínos z léčby ACEI prokázán u nemocných > 55 let s vysokým KV rizikem (HOPE) u nemocných se stabilní ICHS bez zřejmého srdečního selhání (EUROPA)

84 ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA není indikována u všech nemocných s ICHS je indikována u nemocných s vysokým rizikem trombembolických komplikací rozsáhlý IM přední stěny aneurysma LK, trombus paroxysmální tachyarytmie chronické srdeční selhání trombembolické projevy v anamnéze

85 Definice metabolického sy National Cholesterol Education Program, ATP III, 2001 > 3 z následujících kritérií: abdominální obezita obvod pasu > 102 cm u mužů > 88 cm u žen triglyceridemie > 1,69 mmol/l HDL cholesterol < 1,04 mmol/l u mužů < 1,29 mmol/l u žen TK > 130/85 mmhg glykemie na lačno > 6,1 mmol/l

86 Prevalence of the metabolic sy Czech Republic,, Males Females *** p<0.001p p for trend: : Prevalence, % *** Total Age - groups

87 Nová definice metabolického sy IDF 2005 abdominální obezita (Evropa) obvod pasu > 94 cm u mužů > 80 cm u žen + > 2 z následujn sledujících ch kritéri rií: triglyceridemie > 1,7 mmol/l HDL cholesterol < 1,03 mmol/l u mužů < 1,29 mmol/l u žen TK > 130/85 mmhg glykemie na lačno > 5,6 mmol/l ogtt je doporučen

88 The triad of the most frequently occurring components of the metabolic syndrome in the Czech population (ATP III definition) includes abdominal obesity hypertension hypertriglyceridemia

89 The contribution of single components to the metabolic syndrome in the Czech population Males Females Hypertension 90.4% 89.2% Hypertriglyceridemia 88.7% 79.1% Abdominal obesity 71.7% 89.7% Low-HDL 59.2% 70.9% Glycemia > 6.1 mmol/l 40.4% 31.8%

90 Prevalence of the metabolic sy Czech Republic,, % % *** *** ** Males Females *** *** 30,9 41, Total *** *** *** * *** 24,1 30, Total ATP III, NCEP IDF * p < 0.05 ** p < *** p < ***

91 Prevalence of abdominal obesity Czech Republic,, % % Males Females *** *** *** *** *** 80 *** *** *** 29,7 59, *** * 35,7 59, Total Total ATP III, NCEP IDF *** p < 0.001

92 Prevalence of IFG/diabetes Czech Republic,, % % *** *** *** Males Females *** *** 15,1 33, Total *** *** *** * *** 8,5 17, Total ATP III, NCEP IDF *** p < 0.001

93 The triad of the most frequently occurring components of the metabolic syndrome in the Czech population (2005 IDF definition) includes abdominal obesity Males hypertension hypertriglyceridemia Females hypertension IFG/diabetes

94 The contribution of single components to the metabolic syndrome in the Czech population (2005 IDF definition) Males Females Abdominal obesity 100% 100% Hypertension 81.5% 80.3% Hypertriglyceridemia 79.8% 65.8% IFG/diabetes 74.6% 74.8% Low HDL 37.7% 54.1%

95 Definice metabolického sy > 3 z následujících kritérií: AHA/NHLBI, 2005 abdominální obezita obvod pasu > 102 cm u mužů > 88 cm u žen triglyceridemie > 1,7 mmol/l HDL-cholesterol < 0,9 mmol/l u mužů < 1,1 mmol/l u žen TK > 130/85 mmhg nebo léčba glykemie na lačno > 5,6 mmol/l nebo léčba

96 Prevalence of the metabolic sy Czech Republic,, % % ** *** Males Females *** *** *** 30,9 41,4 36, Total * *** *** *** *** 24,1 30,3 26, Total ATP III, NCEP IDF AHA 2005 * p < 0.05 ** p < *** p < ***

97 The triad of the most frequently occurring components of the metabolic syndrome in the Czech population (AHA( 2005 definition) includes hypertension hypertriglyceridemia abdominal obesity

98 The contribution of single components to the metabolic syndrome (AHA 2005 definition) in the Czech population Males Females Hypertension 89.2% 88.8% Hypertriglyceridemia 86.8% 74.6% Abdominal obesity 71.0% 89.0% Glycemia > 5.6 mmol/l 61.5% % 49.7% Low-HDL cholesterol 50.9% 67.6%

99 Concordance of various MS definitions in the Czech population Males Females ATP III, 2001 vs IDF, % 92.9% IDF, 2005 vs AHA, % 95.0% ATP III, 2001 vs AHA, % 97.2%

100 Hypertension prevalence and BP levels in the Czech Republic and Poland Aim: to compare the BP data of two nationwide surveys in the CZ and PL Population: CZ: 3320 individuals aged yrs in 2000/01 PL: 3051 individuals aged yrs in individuals aged yrs

101 Mean BP and prevalence of hypertension Czech Republic Poland p Males (n) mean SBP, mmhg mean DBP, mmhg prevalence of HT, % 1, ± ± ± ± Females (n) mean SBP, mmhg mean DBP, mmhg prevalence of HT, % 1, ± ± ± ± ns

102 Awareness, treatment and control of HT Czech Republic Poland p Males (n) awareness of HT, % treatment of HT, % control of HT, % 1, ns 0.01 Females (n) awareness of HT, % treatment of HT, % control of HT, % 1,

103 Average BP in three countries CZ Males SK PL Number Age range, yrs Mean age, yrs 46.6 ± ± ± Age-adj adj.. BMI, kg/m2 Age-and BMI-adj adj. SBP, mmhg Age-and BMI-adj adj. DBP, mmhg 28.2 ± ± ± ± ± ± ± ± ± p

104 Average BP in three countries CZ Females SK PL Number Age range, yrs Mean age, yrs 46.2 ± ± ± Age-adj adj.. BMI, 26.2 ± 0.2 kg/m ± ± Age-and BMI-adj adj. SBP, mmhg Age-and BMI-adj adj. DBP, mmhg ± ± ± ± ± ± p

105 CV RISK ASSESSMENT IN POLAND IN 2002 DESIGN AND METHODS: BP, BMI, laboratory tests Representative sample of 3051 adults in Poland Age range18-94 years 304 territorial clusters, three-stage stratified sampling procedure The diagnosis of hypertension was based on three separate visits (BP>=140/90 mmhg or medication) Response rate for BP and anthropometric measurements 78%, for laboratory tests 62% 95% confidence interval ± 2% T. Zdrojewski et al.,j Hum Hypertens 2004;18:557 18:557-62

106 Česká republika - 9 okresů Muži Celk.. cholesterol, mmol/l HDL-chol chol.,.,mmol/l TG, mmol/l 1997/ /01 n = 1536 n = 1609 p 5.74 ± ± ± ± ± ± NS LDL-chol chol., mmol/l 3.55 ± ±

107 Česká republika - 9 okresů Ženy Celk.. cholesterol, mmol/l HDL-chol chol.,.,mmol/l TG, mmol/l 1997/ /01 n = 1669 n = 1666 p 5.62 ± ± ± ± ± ± NS NS LDL-chol chol., mmol/l 3.44 ± ±

108 Česká republika - 9 okresů* Muži 1997/ /01 p n = 1538 n = 1627 STK, mmhg ± ± 16.1 NS DTK, mmhg 84.0 ± ± 9.2 NS Prevalence, % Léčba, % Znalost, % Kontrola, % NS * Průměr r ze 2. a 3. měřm ěření při i jedné návštěvě

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Svatopluk Býma Jaromír Hradec Otto Herber Igor Karen Oponenti: Renata Cífková

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou vytvofiily âeská kardiologická spoleãnost,

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Preventivní kardiologie

Preventivní kardiologie Preventivní kardiologie v kostce a kol. Obsah Úvod (H. Rosolová)... 11 1 Historie preventivní kardiologie ve světě a u nás (H. Rosolová)... 13 1.1 Epidemie ischemické choroby srdeční a vznik kardiovaskulární

Více

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem Společné doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP a České internistické společnosti ČLS JEP (Schváleno dne 20.1. 2012) 1. Definice a charakteristika

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti Češka,R., Cífková,R., Poledne,R., Rosolová,H., Soška,V., Šimon,J., Šobra,J., Vaverková,H., Widímský,J.jun., Widímský,J.sen., Zadák,Z., za výbor České

Více

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá?

ZE SVĚTA MLADÝCH PRAKTIKŮ RCGP KONFERENCE GLASGOW 3.-6. 10. 2012 STÁŽ V GLASGOW, 1.-4. 10. 2012. PC A DOKTOR KAM S DATY, aneb co není doma, se počítá? Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 3/2013 O B S A H Č Í S L A ročník 12 nejčtenější časopis praktických lékařů příloha: Doporučený postup PREVENCE KVO ODBORNÉ ČLÁNKY

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried Štěpán Svačina a kol. Edice Asclepius Bariatrická chirurgie a primární péče Karin Doležalová Svatopluk Býma Martin Fried

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání

Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup u každého

Více

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA

PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace I. interní klinika kardiologická PŘEDNOSTKA: PROF. MUDR. ELIŠKA SOVOVÁ, PH.D., MBA CVIČENÍ

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti

XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních X. sjezd pracovní skupiny Kardiovaskulární rehabilitace České kardiologické společnosti SBORNÍK ABSTRAKT Konstantinovy Lázně 26. - 28. ledna

Více

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21

practicus Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 8/2010 t i p t o h o t o č í s l a Jak letos na chřipku čtěte na str. 21 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Pozvánka na výroční

Více

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

S V L i n fo r m u j e

S V L i n fo r m u j e S V L i n fo r m u j e Motto: Arnold Schoenberg: "Ideje může rozpoznat jen ten, kdo sám nějaké má. A jen ten může rozpoznat jejich hodnot, kdo jich je sám hoden." MUDr. Jiří Appelt 29. 9. 1939-31. 3. 2011

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma

practicus IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 č. 5/2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 5/2010 t i p t o h o t o č í s l a IV. Jarní interaktivní konference, Praha 2010 ročník 9 pro praktické lékaře zdarma Zprávy ze IV.

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více