Epidemiologie KV nemocí v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie KV nemocí v ČR"

Transkript

1 Epidemiologie KV nemocí v ČR - výsledek prevence, včasnv asné diagnostiky a efektivní léčby, pohled na roli primárn rní péče Renata Cífková Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha

2 Standardizovaná úmrtnost Česká republika % Muži 46.0 % 18.7 % Ženy 29.9 % 24.5 % KVO Malignity ostatní 56.8 %

3 Počty úmrtí podle příčinp Česká republika, 2004 Muži Ženy KVO ICHS CMP

4 Standardizovaná úmrtnost / obyv. Česká republika Muži - celková - KVO - ICHS - CMP Ženy - celková - KVO - ICHS - CMP % p < < < < < < < < 0.001

5 Očekávaná délka života při p i narození Muži Ženy

6 CVD Mortality Russia (2000) Ukraine (2000) Belarus(2000) Bulgaria (2000) Latvia (2000) Rumania (2000) Hungary (2000) Croatia (2000) Slovakia (2000) Lithuania(2000) Poland (1999) Czech Republic (2000) Ireland (1998) Slovenia (1999) Finland (1999) Portugal (1999) Germany (1999) Austria (2000) Greece (1998) Sweden (1998) Norway (1998) UK (1999) Denmark (1998) European Union** Iceland (1997) Italy (1998) Luxembourg (2000) The Netherlands (1999) Switzerland (1997) Spain (1998) France (1998) Males Females *per per 100, 000 European pop. ** Average for EU member states

7 KV úmrtnost - muži 800 Rakousko ČR Finsko Itálie Polsko Rumunsko VB úmrtnost/ ( (age adj.. na v věk) rok

8 KV úmrtnost - ženy 250 Rakousko ČR Finsko Itálie Polsko Rumunsko VB úmrtnost/ ( (age adj.. na v věk) rok

9 Faktory ovlivňuj ující úmrtnost na ICHS rizikové faktory léčebná péče incidence ICHS letalita úmrtnost na ICHS

10 Litoměřice WHO MONICA projekt Nové okresy Cheb Praha východ Pardubice Plzeň Benešov Chrudim Kroměříž Jindřichův Hradec

11 Počty vyšet etřených ených a respondence /8 2000/1 p Celkem Muži Resp Ženy Resp

12 Metodika / /01 Vyplnění dotazníku (léka kař) (anamnéza KVO) Tělesná hmotnost, výška, TK, celkový cholesterol, HDL-chol chol. Vyplnění dotazníku (léka kař) (anamnéza KVO, včetně rodinné) Tělesná hmotnost, výška, TK, celkový cholesterol, HDL-chol chol. Triglyceridy Glykemie na lačno

13 Systolický TK Muži Ženy mmhg p < p <

14 Diastolický TK Muži Ženy p < p < mmhg

15 Prevalence hypertenze % / /01 Med + or > 140/90, p < Med + or > 160/95, p < 0.05

16 Antihypertenzní léčba Muži % % 25 Ženy p < p <

17 Kontrola hypertenze (STK < 140 a DTK < 90 mmhg u léčených l hypertoniků) % p <

18 Screening hypertenze, Česká republika 2000/01 celkem vyšet etřenoeno 3325 normáln lní TK 2084 hypertenze 1241 (37.3 %) neví o HT 414 ví o HT 827 (66.6 %) neléčen en 202 léčen 625 (50.4 %) špatná kontrola 385 dobrá kontrola 240 (19.3 %)

19 BMI Muži Ženy 29 p < p pro trend: NS kg/m

20 Prevalence hypertenze podle věkových v skupin Česká republika 2000/ muži ženy 50.9 *** p pro trend muži *** ženy *** *** 25.1 *** roky

21 Znalost hypertenze podle věkových v skupin Česká republika 2000/ muži 65.6 ženy p pro trend muži *** ženy *** roky

22 Léčba hypertenze podle věkových v skupin Česká republika 2000/ * muži 45.9 ženy 40.7 ** * 66.1 p pro trend muži *** ženy *** roky

23 Kontrola hypertenze podle věkových v skupin Česká republika 2000/ ** muži 27.9 ženy ** p pro trend muži * ženy roky

24 Prevalence, znalost, léčba l a kontrola hypertenze Česká republika 2000/2001 muži ženy *** *** *** ** prevalence znalost léčba kontrola

25 17.3 % Antihypertenzní léčba Česká republika 1997/ / % 17.6 % 33.6 % 35.4 % n = 512 n = 615 monoterapie kombinace 2 lékůl kombinace > 3 lékůl 46.7 %

26 Znalost, léčba l a kontrola hypertenze NHANES II NHANES III NHANES III Fáze F 1 Fáze F Znalost 51 % 73 % 68,4 % 70,0 % Léčba 31 % 55 % 53,6 % 59,0 % Kontrola 10 % 29 % 27,4 % 34,0 %

27 Kontrola hypertenze v různých r zemích < 140/90 mmhg < 160/95 mmhg Kanada 16 % Indie 9 % Korea 5 % Čína 3 % Zaire 2,5 % Austrálie 19 %

28 Kontrola hypertenze evropských zemích < 140/90 mmhg (%) < 160/95 mmhg (%) Belgie 25 Česká republika 17,8 Anglie 6 Francie 33 Itálie 9 Polsko 4 Rusko 5.7 Španělsko 16,3 Finsko 23,5 Německo 22,5 Skotsko 17,5

29 Prevalence obezity a nadváhy v populačním vzorku ČR 9 okresů ČR R 2000/ ,5 % muži 24,6% 28,1 % ženy 39,6 % 45,9 % BMI (kg/m 2 ) < ,9 > 30 32,4 %

30 BMI dle věkových v dekád muži - 9 okresů ČR R 2000/2001 % p < 0, ,4 28,2 19, n.s. 45,244,9 11,6 p < 0,001 22,8 35, < ,9 29,9 > 30 BMI (kg/m 2 )

31 BMI dle věkových v dekád ženy - 9 okresů ČR R 2000/2001 % ,8 p < 0, ,5 30,5 17,8 28,3 21,5 n.s. 41,5 34,8 8,8 p < 0,001 28,8 22,1 47,4 0 < ,9 29,9 > 30 BMI (kg/m 2 )

32 BMI dle vzdělání muži - 9 okresů ČR R 2000/2001 % 60 ns * p < 0, , ,8 48,6 48,5 32,5 * * 25,4 25,5 ZŠ SŠ VŠ 10 0 < ,9 > 30 BMI (kg/m 2 )

33 BMI dle vzdělání ženy - 9 okresů ČR R 2000/2001 % *** *** p < 0, , ,7 ns 30,9 31,6 33,6 30,9 37,5 *** 20,8 10,7 ZŠ SŠ VŠ 0 < ,9 > 30 BMI (kg/m 2 )

34 Kouřen ení 50 Muži Ženy % % p <

35 Celkový cholesterol Ženy mmol/l mmol/l Muži p < 0.001

36 HDL-cholesterol mmol/l 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Muži mmol/l 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 p < Ženy

37 Non-HDL HDL-cholesterol /2001 Muži Ženy / / ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± 1.18 p pro trend < < 0.001

38 Dyslipidemia* * podle věkových v skupin ,6 Muži Ženy % p < ,7 87,2 92, věk. skupiny % ,9 82,7 p < , věk. skupiny * Celk. chol. > 5.0 nebo HDL-chol chol.. < 1.0 nebo LDL-chol chol. > 3.0 nebo TG > 2 mmol/l nebo užívání hypolipidemik

39 Hypolipidemika 13% 1997/98 n = 130 (3.95%) 3% 3% 27,5% 2000/01 n = 171 (5.1%) 4% 81% fibráty statiny jiné kombinace 68,5%

40 Vývoj počtu léčených pacientů statiny vs. fibráty- ČR v % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% est. C10A1 STATINS (HMG-COA RED) C10A2 FIBRATES

41 Hypolipidemická léčba v ČR C10A1 HMG-COA REDUCTASE INHIB preskripční omezení indikační omezení generický simvastatin cca 200 tis. pac. léčeno statiny (Q2/2002) Q3/2006: ČR: pacientů SR: pacientů 0 DOT Q1/00 DOT Q2/00 DOT Q3/00 DOT Q4/00 DOT Q1/01 DOT Q2/01 DOT Q3/01 DOT Q4/01 DOT Q1/02 DOT Q2/02 DOT Q3/02

42 Vývoj počtu léčených pacientů statiny vs. fibráty- ČR léčení pacienti est. C10A2 FIBRATES C10A1 STATINS (HMG-COA RED)

43 Výsledek uvolnění preskripčního omezení statinů v ČR Vývoj ATC C10A v počtech preskripcí 800, , , , , ,000 Proj. RX 2000/OCT /MAR Proj. RX 2002/OCT /MAR 200, ,000 0,000 Preskripce statiny Celkem Specialisté GENERAL PRACTICE Ostatní

44 Vývoj preskripce jednotlivých statinů dle počtu léčených pacientů- ČR , , ,0 DOT (000) , , ,0 0, Est. SIMVASTATIN ATORVASTATIN FLUVASTATIN LOVASTATIN CERIVASTATIN PRAVASTATIN

45 Vývoj preskripce jednotlivých statinů dle nákladů na léčbu - ČR , , , ,0 CZK (000) , , , , ,0 0, Est. SIMVASTATIN ATORVASTATIN FLUVASTATIN LOVASTATIN CERIVASTATIN PRAVASTATIN

46 Simvastatin- vývoj počtu léčených pacientů vs. průměrná cena - ČR CZK Est Průměrná cena Počet pacientů Pacienti

47 Vývoj preskripce jednotlivých blokátory kalciových kanálů podle počtu léčených pacientů- ČR , , ,0 DOT (000) , , ,0 0, Est. AMLODIPINE FELODIPINE NITRENDIPINE VERAPAMIL ISRADIPINE DILTIAZEM BARNIDIPINE LACIDIPINE NIFEDIPINE

48 Vývoj preskripce jednotlivých blokátorů kalciových kanálů podle nákladů na léčbu- ČR , , ,0 CZK (000) , , ,0 0, Est. AMLODIPINE FELODIPINE NITRENDIPINE VERAPAMIL ISRADIPINE DILTIAZEM BARNIDIPINE LACIDIPINE NIFEDIPINE

49 Amlodipin- vývoj počtu léčených pacientů vs. průměrná cena - ČR CZK Pacienti Est Průměrná cena Počet pacientů

50 Losartan- vývoj počtu léčených pacientů vs. průměrná cena - ČR CZK Pacienti Est Průměrná cena Počet pacientů

51 Coronary angiography Czech Republic Number/1 mi. in habitans years

52 PTCA and stents Czech Republic Number/1 mi. in habitans PTCA stenty years

53 PTCAs per 1 mil. pop. in Germany 1, Luxembourg 662* 2. Belgium 1, Czech Rep Switzerland 1, Greece Iceland 1, Italy France 1, Denmark 434* 6. The Netherlands Finland 412* 7. Austria UK Norway 824* 17. Spain 385* 9. Sweden 714 Rumania 17 * - data shown for 1996 as data for 1997 unavailable at the time publication Eur Heart J 2001

54 Závěry V České republice klesá celková a KV mortalita. Pokles je způsoben snížen ením úmrtnosti na CMP a ICHS.

55 Závěry (2) U náhodnn hodně vybraného populačního vzorku v ČR v průběhu let klesá průměrný rný STK a DTK klesá prevalence hypertenze stoupá počet osob užívaju vajících ch antihypertenzíva zlepšuje se kontrola hypertenze

56 Závěry (3) Všechny uvedené změny byly nalezeny u obou pohlaví,, jsou významnější u žen. Ženy častěji vědív o hypertenzi, častěji jsou medikamentózn zně léčeny, a v důsledku d toho mají lepší kontrolu hypertenze.

57 Závěry (4) U náhodnn hodně vybraného populačního vzorku v ČR v průběhu let klesá počet kuřáků u mužů (o jednu třetinu), t prevalence kuřáctv ctví u žen se nemění (25%) klesá celkový a non-hdl HDL-cholesterol u obou pohlaví stoupá BMI u mužů

58 Závěry (5) V České republice stoupá spotřeba KV farmakoterapie narůst stá počet invazivních vyšet etření a výkonů v kardiologii

59 Prevence KVO v dospělém věku Společné doporučení českých odborných společností R. Cífková národní koordinátor

60 Česká kardiologická společnost: H.Rosolová, Plzeň Česká společnost pro aterosklerózu: R.Češka, Praha Česká společnost pro hypertenzi: R.Cífková, Praha Česká internistická spol.čls JEP: K.Horký, Praha Česká diabetologická spol.čls JEP: J.Škrha, Praha Společnost všeob.lék.čls JEP: S.Býma, H.Králové I.Karen, Benátky n.jiz. Česká spol.klin.bioch.čls JEP: V.Soška, Brno Česká obezitologická spol.čls JEP: M.Kunešová, Praha Česká angiologická spol. ČLS JEP: K. Roztočil, Praha Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP: E. Králíková, Praha

61

62 Desetileté riziko úmrtí na KVO pro českou populaci

63 Desetileté riziko úmrtí na KVO pro českou populaci

64

65 Proportion of stenting procedures Czech Republic, Year PTCA Stenting procedures % 4% % 15.5% % 53.9% % 66.6% % 68.5% % 68.7%

66 Coronary angiography,, PTCA and coronary stenting procedures per 1 mil pop. Czech Republic Year Coronary angio PTCA Stenting 1992 NA NA , , , ,

67 Vysoká prevalence a špatná kontrola hypertenze v ordinacích ch praktických lékal kařů v ČR STOP CMP 150 praktických lékal kařů každý zařadil adil 15 po sobě jdoucích ch pacientů > 45 let Celkový počet pacientů 2211 Muži i 1012 (45.8%) Ženy 1195 (54.0%) Prům.. věk, v roky 62.0 ± 10.0 Věkové rozmezí Hypertenze 1734 (78.4%) TK < 140/90 mmhg 319 (18.4) Widimský et al.. Vnitř.l.lék. 2005;51: :

68 Počty Muži Ženy Věk, roky Charakteristiky pacientů Populace ČR R IKEM p (48.7%) 319 (51.3%) 55.2 ± (62.1%) 262 (37.9%) 63.0 ± 9.2 < < < Vzdělání Základní Středn ední VŠ 388 (62.4%) 193 (31%) 41 (6.6%) 124 (17.9%) 370 (53.5%) 191 (27.6%) < < < Josifová M, Cífková R et al., Cor Vasa 2003;45:533 45:

69 Charakteristiky pacientů Populace ČR R IKEM p STK*, mmhg DTK*, mmhg TK < 140/90 Léčba Monoterapie Komb.. 2 lékůl Komb. > 3 lékůl * adj.. na věkv ± ± (38.1%) ± ± (75.1%) < < < < ns < Josífov fová M, Cífková R et al. Cor Vasa 2003;45:533 45:

70 Priority prevence kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Pacienti s prokázanou ICHS, ICHDK a po CMP Asymptomatičtí jedinci s vysokým rizikem vzniku KVO na podkladě aterosklerózy: Kombinace RF vedoucí k desetiletému riziku fatální kardiovaskulární příhody > 5% v současnosti (nebo při extrapolaci do věku 60 let). Výrazné zvýšení hodnot jednoho rizikového faktoru: celkový cholesterol > 8 mmol/l, LDL cholesterol > 6mmol/l, krevní tlak > 180/110 mmhg Diabetes 2.typu a diabetes 1.typu s mikroalbuminurií Blízcí příbuzní (prvního stupně) Nemocných s předčasným rozvojem KVO na podkladě aterosklerózy Asymptomatických jedinců se zvláště vysokým rizikem Další jedinci zachycení v běžné klinické praxi

71 Cíle prevence KVO u nemocných s prokázaným KVO a u osob s vysokým rizikem Životospráva : Rizikové faktory: Krevní tlak Celkový cholesterol LDL cholesterol Nekouřit Zdravá výživa Fyzická aktivita < 140/90 mmhg u většiny < 130/80 mmhg u některých skupin < 5.0 mmol/l u většiny < 4.5 mmol/l u některých skupin < 3.0 mmol/l u většiny < 2.5 mmol/l u některých skupin Dobrá kontrola glykemie u všech diabetiků Preventivní podávání léků zvláštním skupinám

72 Zanechání kouření Ptát se: systematicky vyhledávat všechny kuřáky Pátrat: stanovit stupeň kuřákovy závislosti a jeho odhodlání zanechat kouření Poradit: kuřáky nabádat, aby zanechali kouření Pomáhat: strategie zanechání kouření (psychologické poradenství, nikotinové náhražky, farmakol.léčba) Připravit: harmonogram

73 Dotaz: Kouří (užívá tabák v jiné podobě?) ANO NE (nevykouřil nikdy 100 a více cigaret nebo 12 a více měsíců od poslední cigarety) Dokumentujte užívání tabáku: od kolika let jaký tabákový výrobek kolik cigaret POCHVALTE Jasně doporučte přestat kouřit CHCE (cca do měsíce) NECHCE MOTIVUJTE Pozvěte na kontroly především v prvních týdnech Abstinuje: podpořte v nekuřáctví zdůrazněte význam abstinence KOUŘÍ CHCE NECHCE Opakujte relevantní intervenci včetně zvážení vyšších dávek a delšího trvání farmakoterapie

74 Doporučený postup pro léčbu hypertenze Použijte iniciální hodnoty TK naměřené v ordinaci (nemocničním zařízení) Pro stanovení absolutního rizika fatálního KVO použijte tabulku SCORE STK mmhg nebo DTK mmhg + absolutní riziko fatáln lního KVO < 5% bez poškozen kození cílových orgánů Režimov imová opatřen ení + opakované měření TK do 4 týdnů STK mmhg nebo DTK mmhg + absolutní riziko fatáln lního KVO > 5% nebo poškozen kození cílových orgánů Režimov imová opatřen ení + farmakoterapie STK mmhg nebo DTK mmhg Režimov imová opatřen ení + opakované měření TK do 2 4 týdnů Pokud i po 4 týdnech TK > 150/95 mmhg farmakoterapie STK > 180 mmhg nebo DTK > 110 mmhg Okamžit itě zahájit farmakoterapii a režimov imová opatřen ení nezávisle na celkovém m riziku TK < 140/90 mmhg Dodržovat ovat režimov imová opatřen ení a kontroly 1x ročně STK nebo DTK mmhg Zpřísnit režimov imová opatřen ení, event. farmakoterapie STK > 150 nebo DTK > 95 mmhg Farmakoterapie zpřísnit režimov imová opatřen ení POZOR: Pacienti s vysokým normáln lním m TK ( /85 139/ mmhg) ) mají být léčeni medikamentózn zně, pokud mají přidružená onemocnění nebo diabetes!

75 Poškození cílových orgánů Hypertrofie LK srdeční EKG: Sokolow-Lyons > 38 mm Cornell > mm x ms ECHO: LVMI 125, Ž 110 g/m 2 Sonograficky prokázané ztluštění arteriální stěny (tloušťka intimy-medie karotid 0,9 mm) nebo přítomnost plátu Mírný vzestup sérové koncentrace kreatininu M , Ž µmol/l Mikroalbuminurie mg/24 h poměr albumin/kreatinin M 2,5 Ž 3,5 mg/mmol

76 Přidružená onemocnění Cévní onemocnění mozku: ischemická cévní mozková příhoda, mozkové krvácení; TIA Postižení srdce: IM, AP, koronární revaskularizace, chronické srdeční selhání Renální postižení: diabetická nefropatie pokles renálních funkcí sérový kreatinin: M > 133, Ž > 124 µmol/l proteinurie: > 300 mg/24 h Postižení periferních cév Pokročilá retinopatie: hemoragie nebo exsudáty, edém papily

77 Doporučené postupy u asymptomatických osob s dyslipidemií Zjistit celkové riziko úmrtí na KVO pomocí tabulky SCORE Celkové riziko < 5% Celk. chol. 5-8 mmol/l Režimová opatření ke snížení celk. chol. < 5 mmol/l LDL chol. < 3 mmol/l Kontrolní vyšetření nejpozději za 5 let. Celkové riziko > 5% Celk. chol. > 5 mmol/l Stanovit celk. chol., HDL chol.a TG na lačno. Vypočítat LDL cholesterol. Dodržovat režimová opatření po dobu min. 3 měs. a vyšetření opakovat. Celk. chol. < 5 mmol/l a LDL chol. < 3 mmol/l. Dodržovat režimová opatření a provádět kontrolní vyšetření 1x ročně. Pokud celkové riziko zůstává > 5 %,zvážit užívání hypolipidemik ke snížení celk. chol. < 4,5 mmol/l a LDL chol. < 2,5 mmol/l. Celkové chol. > 5 mmol/l nebo LDL chol > 3 mmol/l: dodržovat režimová opatření a zahájit farmakoterapii

78 Doporučený postup pro léčbu l obezity BMI 25,0-29,9 29,9 kg/m 2 nebo obvod pasu: muži i cm ženy cm + bez zdravotních komplikací Prevence vzestupu hmotnosti (změna životosprávy, vy, výživa, fyz.. aktivita) Praktický lékal kař, zdravotní ústav*, redukční klub** BMI 30-34,9 kg/m 2 nebo obvod pasu: muži > 102 cm ženy > 888 cm + bez zdravotních komplikací Redukce hmotnosti (změna životosprávy, vy, výživa, fyz.. aktivita, farmakoterapie) Praktický lékal kař, zdravotní ústav, redukční klub BMI 27,0-34,9 kg/m 2 nebo obvod pasu: muži >102 cm ženy > 888 cm + s komplikacemi nebo BMI 35 kg/m 2 bez komplikací Redukce hmotnosti (změna životosprávy, vy, výživa, fyz.. aktivita, farmakoterapie) Lékař obezitolog, internista, endokrinolog, diabetolog, zdrav. ústav BMI 35 kg/m 2 s komplikacem nebo BMI 40 kg/m 2 bez komplikací Redukce hmotnosti (změna životosprávy, vy, výživa, fyz.. aktivita, farmakoterapie, bariatrická chirurgie) Lékař obezitolog, internista, endokrinolog, diabetolog, chirurg spec. na bariatrickou chir., zdravotn otní ústav Kontroly pravidelně 1x za 6 týdnů po dosažen ení hmotnostního ho úbytku aspoň 1x za půl p l roku Cílem je úbytek hmotnosti %, v případě BMI > 35 kg/m 2 i více v udržet dosažený hmotnostní úbytek V některých případech p padech rezistence na léčbu l je cílem c zabránit vzestupu hmotnosti. * Poradna pro podporu zdraví krajského nebo okresního zdravotního ústavu ** např. STOB

79 Cíle prevence KVO u diabetiků 2.typu HbA1c * Glykemie na lačno * Self-monitoring glykemie na lačno postprandiální * Krevní tlak * Celkový cholesterol * LDL cholesterol < 6.1% < 6.5% < 4.5% < 6.0 mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l <130 / 80 mm Hg <4.5 mmol/l <2.5 mmol/l < 2.0 mmol/l* * platí pro diabetiky s manifestním KVO

80 PREVENTIVNÍ FARMAKOTERAPIE Protidestičková léčba: ASA: mg snižuje celkovou a KV mortalitu, nefatální reinfarkty, nefatální CMP u pacientů s NAP, AMI, CMP, TIA nebo s jinou manifestací cévního postižení mg méně NÚ clopidogrel: 75 mg snižuje composite end-points u pacientů s akutní ICHS, NAP, IM bez elevace ST méně NÚ

81 PREVENTIVNÍ FARMAKOTERAPIE Profit z léčby ASA narůstá s rizikem KVO Celkové riziko KVO > 5 % ASA (TK < 140/90 mmhg)

82 BETABLOKÁTORY u všech nemocných s ICHS, pokud nejsou KI ovlivnění AP, ischemie snížení TK < 140/90 mmhg po IM srdeční selhání alternativa: verapamil u pacientů po IM bez průkazu srdečního selhání

83 INHIBITORY ACE u pacientů s projevy srd. selhání, dysfunkcí LK krátkodobé studie v akutní fázi IM prokázaly snížení úmrtí 1.den léčby přínos z léčby ACEI prokázán u nemocných > 55 let s vysokým KV rizikem (HOPE) u nemocných se stabilní ICHS bez zřejmého srdečního selhání (EUROPA)

84 ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA není indikována u všech nemocných s ICHS je indikována u nemocných s vysokým rizikem trombembolických komplikací rozsáhlý IM přední stěny aneurysma LK, trombus paroxysmální tachyarytmie chronické srdeční selhání trombembolické projevy v anamnéze

85 Definice metabolického sy National Cholesterol Education Program, ATP III, 2001 > 3 z následujících kritérií: abdominální obezita obvod pasu > 102 cm u mužů > 88 cm u žen triglyceridemie > 1,69 mmol/l HDL cholesterol < 1,04 mmol/l u mužů < 1,29 mmol/l u žen TK > 130/85 mmhg glykemie na lačno > 6,1 mmol/l

86 Prevalence of the metabolic sy Czech Republic,, Males Females *** p<0.001p p for trend: : Prevalence, % *** Total Age - groups

87 Nová definice metabolického sy IDF 2005 abdominální obezita (Evropa) obvod pasu > 94 cm u mužů > 80 cm u žen + > 2 z následujn sledujících ch kritéri rií: triglyceridemie > 1,7 mmol/l HDL cholesterol < 1,03 mmol/l u mužů < 1,29 mmol/l u žen TK > 130/85 mmhg glykemie na lačno > 5,6 mmol/l ogtt je doporučen

88 The triad of the most frequently occurring components of the metabolic syndrome in the Czech population (ATP III definition) includes abdominal obesity hypertension hypertriglyceridemia

89 The contribution of single components to the metabolic syndrome in the Czech population Males Females Hypertension 90.4% 89.2% Hypertriglyceridemia 88.7% 79.1% Abdominal obesity 71.7% 89.7% Low-HDL 59.2% 70.9% Glycemia > 6.1 mmol/l 40.4% 31.8%

90 Prevalence of the metabolic sy Czech Republic,, % % *** *** ** Males Females *** *** 30,9 41, Total *** *** *** * *** 24,1 30, Total ATP III, NCEP IDF * p < 0.05 ** p < *** p < ***

91 Prevalence of abdominal obesity Czech Republic,, % % Males Females *** *** *** *** *** 80 *** *** *** 29,7 59, *** * 35,7 59, Total Total ATP III, NCEP IDF *** p < 0.001

92 Prevalence of IFG/diabetes Czech Republic,, % % *** *** *** Males Females *** *** 15,1 33, Total *** *** *** * *** 8,5 17, Total ATP III, NCEP IDF *** p < 0.001

93 The triad of the most frequently occurring components of the metabolic syndrome in the Czech population (2005 IDF definition) includes abdominal obesity Males hypertension hypertriglyceridemia Females hypertension IFG/diabetes

94 The contribution of single components to the metabolic syndrome in the Czech population (2005 IDF definition) Males Females Abdominal obesity 100% 100% Hypertension 81.5% 80.3% Hypertriglyceridemia 79.8% 65.8% IFG/diabetes 74.6% 74.8% Low HDL 37.7% 54.1%

95 Definice metabolického sy > 3 z následujících kritérií: AHA/NHLBI, 2005 abdominální obezita obvod pasu > 102 cm u mužů > 88 cm u žen triglyceridemie > 1,7 mmol/l HDL-cholesterol < 0,9 mmol/l u mužů < 1,1 mmol/l u žen TK > 130/85 mmhg nebo léčba glykemie na lačno > 5,6 mmol/l nebo léčba

96 Prevalence of the metabolic sy Czech Republic,, % % ** *** Males Females *** *** *** 30,9 41,4 36, Total * *** *** *** *** 24,1 30,3 26, Total ATP III, NCEP IDF AHA 2005 * p < 0.05 ** p < *** p < ***

97 The triad of the most frequently occurring components of the metabolic syndrome in the Czech population (AHA( 2005 definition) includes hypertension hypertriglyceridemia abdominal obesity

98 The contribution of single components to the metabolic syndrome (AHA 2005 definition) in the Czech population Males Females Hypertension 89.2% 88.8% Hypertriglyceridemia 86.8% 74.6% Abdominal obesity 71.0% 89.0% Glycemia > 5.6 mmol/l 61.5% % 49.7% Low-HDL cholesterol 50.9% 67.6%

99 Concordance of various MS definitions in the Czech population Males Females ATP III, 2001 vs IDF, % 92.9% IDF, 2005 vs AHA, % 95.0% ATP III, 2001 vs AHA, % 97.2%

100 Hypertension prevalence and BP levels in the Czech Republic and Poland Aim: to compare the BP data of two nationwide surveys in the CZ and PL Population: CZ: 3320 individuals aged yrs in 2000/01 PL: 3051 individuals aged yrs in individuals aged yrs

101 Mean BP and prevalence of hypertension Czech Republic Poland p Males (n) mean SBP, mmhg mean DBP, mmhg prevalence of HT, % 1, ± ± ± ± Females (n) mean SBP, mmhg mean DBP, mmhg prevalence of HT, % 1, ± ± ± ± ns

102 Awareness, treatment and control of HT Czech Republic Poland p Males (n) awareness of HT, % treatment of HT, % control of HT, % 1, ns 0.01 Females (n) awareness of HT, % treatment of HT, % control of HT, % 1,

103 Average BP in three countries CZ Males SK PL Number Age range, yrs Mean age, yrs 46.6 ± ± ± Age-adj adj.. BMI, kg/m2 Age-and BMI-adj adj. SBP, mmhg Age-and BMI-adj adj. DBP, mmhg 28.2 ± ± ± ± ± ± ± ± ± p

104 Average BP in three countries CZ Females SK PL Number Age range, yrs Mean age, yrs 46.2 ± ± ± Age-adj adj.. BMI, 26.2 ± 0.2 kg/m ± ± Age-and BMI-adj adj. SBP, mmhg Age-and BMI-adj adj. DBP, mmhg ± ± ± ± ± ± p

105 CV RISK ASSESSMENT IN POLAND IN 2002 DESIGN AND METHODS: BP, BMI, laboratory tests Representative sample of 3051 adults in Poland Age range18-94 years 304 territorial clusters, three-stage stratified sampling procedure The diagnosis of hypertension was based on three separate visits (BP>=140/90 mmhg or medication) Response rate for BP and anthropometric measurements 78%, for laboratory tests 62% 95% confidence interval ± 2% T. Zdrojewski et al.,j Hum Hypertens 2004;18:557 18:557-62

106 Česká republika - 9 okresů Muži Celk.. cholesterol, mmol/l HDL-chol chol.,.,mmol/l TG, mmol/l 1997/ /01 n = 1536 n = 1609 p 5.74 ± ± ± ± ± ± NS LDL-chol chol., mmol/l 3.55 ± ±

107 Česká republika - 9 okresů Ženy Celk.. cholesterol, mmol/l HDL-chol chol.,.,mmol/l TG, mmol/l 1997/ /01 n = 1669 n = 1666 p 5.62 ± ± ± ± ± ± NS NS LDL-chol chol., mmol/l 3.44 ± ±

108 Česká republika - 9 okresů* Muži 1997/ /01 p n = 1538 n = 1627 STK, mmhg ± ± 16.1 NS DTK, mmhg 84.0 ± ± 9.2 NS Prevalence, % Léčba, % Znalost, % Kontrola, % NS * Průměr r ze 2. a 3. měřm ěření při i jedné návštěvě

asné trendy rizikových faktorů KVO

asné trendy rizikových faktorů KVO Současn asné trendy rizikových faktorů KVO v České republice Renata CífkovC fková a kol. Institut klinické a experimentáln lní medicíny Praha Standardizovaná úmrtnost podle příčinp Česká republika 2007

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze K. Horký II. interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK a VFN Praha Přednáška pro studenty medicíny 2010 Definice arteriální hypertenze Setrvalé zvýšení TK nad hraniční hodnoty

Více

Longitudinal trends in CV mortality and major RF in the Czech population in 1985 to 2007-8 Czech MONICA and Czech post-monica study

Longitudinal trends in CV mortality and major RF in the Czech population in 1985 to 2007-8 Czech MONICA and Czech post-monica study Longitudinal trends in CV mortality and major RF in the Czech population in 1985 to 2007-8 Czech MONICA and Czech post-monica study Renata Cífková et al. Department of Medicine I, Thomayer University Hospital

Více

Cor Vasa 2000; 42: K225-234

Cor Vasa 2000; 42: K225-234 Cor Vasa 2000; 42: K225-234 ! "#$# %& '()! "*(%!+"'""!,(#% '""! ###!-./ %!+"'""! #"$#!-./ %. 0"'"" +!-./% 1"'& 2"'1,.#(! ##!-./ % +"'1! (#$#!-./ % 3+ '""! "$#$#!-./ % (#'"" / "4 ##"#"" 5#"####""# 6 6

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ

MĚŘENÍ TLAKU KRVE V LÉKÁRNĚ OBSAH 1. ÚVOD 2. POMŮCKY A PRINCIP MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 3. TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 4. MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U TĚHOTNÝCH ŽEN 5. NEFARMAKOLOGICKÁ OPATŘENÍ / DOPORUČENÍ PŘI NAMĚŘENÍ VYSOKÉHO TK 6.

Více

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno

Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně Pekařská 53, Brno Kardiovaskulární onemocnění jsou důsledkem působení kombinace několika rizikových faktorů. Rizikové faktory

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku Společné doporučení českých odborných společností Tato doporučení jsou dílem společné pracovní skupiny, kterou vytvořily Česká kardiologická společnost

Více

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha

Léčba arteriální hypertenze. Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Léčba arteriální hypertenze Jiří Widimský Jr. Centrum pro hypertenzi III. Interní klinika VFN a 1.LF UK Praha Prevalence, znalost o hypertenzi, léčba a uspokojivá kontrola hypertenze Česká republika 2006-2009

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014

Diagnostika a léčba dyslipidémií. J. Piťha 2014 Diagnostika a léčba dyslipidémií J. Piťha 2014 Obsah: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění Lipidové rizikové faktory Terapie Zaměřeno na ICHDK Shrnutí NEOVLIVNITELNÉ Hlavní rizikové faktory KVO

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Prevence kardiovaskulárních onemocnění Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Prevence kardiovaskulárních onemocnění Autoři: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr.

Více

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Svatopluk Býma Jaromír Hradec Otto Herber Igor Karen Oponenti: Renata Cífková

Více

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ - NOVELIZACE 2013. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ - NOVELIZACE 2013. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ Autoři: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof.

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Hypertenze. Hypertenze

Hypertenze. Hypertenze Hypertenze Hypertenze HYPERTENZE bulletin České společnosti pro hypertenzi Obsah Volby do výboru ČSH (str. ) Pozvání do Českého Krumlova (str. ) Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku (str.

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR

Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Současný stav hypolipidemické léčby v ČR Hana Rosolová Centrum preventivní kardiologie 2. Interní klinika FN v Plzni Univerzita Karlova Praha Lékařská fakulta Plzeň ČKD 2015 Kdy léčíme dyslipidémie farmakologicky?

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010

MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová Státní zdravotní ústav Praha 6.říjen 2010 Hypertenze (AH) je v České republice, stejně jako v ostatních rozvinutých zemích, jedním z nejčastějších onemocnění.

Více

Protokol Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz www.qsol.cz

Protokol Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz www.qsol.cz Protokol V případě dotazů kontaktujte: Clinical research monitor: Martina Šístková, Dis., +420 733 527 899 moetdm2@qsol.cz quatro solutions a.s. Rákosová 497 252 42 Vestec u Prahy www.qsol.cz VSTUPNÍ a

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ TK V LÉČBĚ HYPERTENZE DIABETIKŮ Ve svém sdělení bych vás chtěla seznámit s principem ambulantního monitorování TK a s jeho využitím u hypertenzních diabetiků. Nesprávně bývá toto

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/

AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU /AMTK/ XXXV. Výročná konferencia SSVPL Vysoké Tatry 16. 10. 2014 MUDr. Otto Herber, praktický lékař AMTK Dlouhodobé monitorování TK umožňující jeho objektivizaci

Více

Hypertenze a srdeční selhání Patofyziologické základy

Hypertenze a srdeční selhání Patofyziologické základy Hypertenze a srdeční selhání Patofyziologické základy Krevní oběh Definice a klasifikace jednotlivých kategorií krevního tlaku (mmhg) Kategorie Optimální TK Normální TK Vysoký normální TK Hypertenze stupeň

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti

Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti Doporučení pro léčbu hyperlipoproteinémií v dospělosti Češka,R., Cífková,R., Poledne,R., Rosolová,H., Soška,V., Šimon,J., Šobra,J., Vaverková,H., Widímský,J.jun., Widímský,J.sen., Zadák,Z., za výbor České

Více

DOPORUČENÍ DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH POSTUPŮ U ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE verze 2004

DOPORUČENÍ DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH POSTUPŮ U ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE verze 2004 DOPORUČENÍ DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH POSTUPŮ U ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE verze 2004 Doporučení České společnosti pro hypertenzi Renata Cífková, Karel Horký, Jiří Widimský sr., Jiří Widimský jr., Jan Filipovský,

Více

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Kdy a proč odložit plánovaný výkon u hypertenze? Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum hypertenze = nejčastější KV onemocnění = civilizační nemoc 20% -50% dospělé populace krevní tlak (BP) je kvantitativní

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Srdeční vady 1.Vrozené 2.Získané

Srdeční vady 1.Vrozené 2.Získané SRDEČNÍ VADY Srdeční vady 1.Vrozené 2.Získané Anamnéza Klinické vyšetření René Théophile Hyacinthe Laënnec (1781 1826). Echokardiografie Dopplerovská vyšetření Katetrizační vyšetření VROZENÉ SRDEČNÍ

Více

Institut metabolického syndromu Met Sy - prediabetický stav. MUDr Zdeněk k Hamouz Chomutov

Institut metabolického syndromu Met Sy - prediabetický stav. MUDr Zdeněk k Hamouz Chomutov Institut metabolického syndromu Met Sy - prediabetický stav MUDr Zdeněk k Hamouz Chomutov Diagnóza metabolického syndromu (NCEP III) obvod pasu: muži >102 cm (94) ženy > 88 cm (80) TG 1,7 mmol/l HDL-chol

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové

E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové 1 E.Vítková, D.Krajíčková Komplexní cerebrovaskulární centrum LF UK a FN Hradec Králové Management AS stenózy extrakraniální karotidy - ACCH/AHA guidelines 2011 1. Diagnostika 2. Primární prevence icmp

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Jan Smetana Roman Chlíbek Vanda Boštíková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové IX. Hradecké vakcinologickédny, 4. - 5. 10. 2013 2 Výskyt

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA

METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA METABOLICKÝ SYNDROM DIAGNOSTIKA A LÉČBA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Igor Karen Miroslav Souček Spoluautoři: Vladimír Bláha Terezie Pelikánová Hana

Více

Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP. Karel Mědílek

Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP. Karel Mědílek Vyšetřování nemocných s bolestí na hrudi suspektní z chronické AP Karel Mědílek ? paní M.R., 53 let úřednice, 78 kg, 168 cm, 20 let 10 cigaret/den, chol 6,1 mmol/l, LDL 2,6 mmol/l otec zemřel v 71 letech

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012)

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) Obsah Základní téze.. 1 Příloha č. 1: Epidemiologie diabetes mellitus a jeho pozdních komplikací 8 Příloha č. 2: Rezervy v péči o nemocné s diabetem

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči V celé Evropě kromě ČR a SR pečují standardně

Více

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze Arteriální hypertenze FN u Sv. Anny, Brno J. Jež 1. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice u Sv. Anny Brno Přednosta: Prof. Jiří Vítovec, CSc. Definice arteriální hypertenze = opakované

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

ZPŮSOBY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: METODIKA, NORMÁLNÍ HODNOTY, VÝHODY A LIMITACE. Jan Filipovský II. interní klinika LF UK a FN Plzeň Praha, 27. 11.

ZPŮSOBY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: METODIKA, NORMÁLNÍ HODNOTY, VÝHODY A LIMITACE. Jan Filipovský II. interní klinika LF UK a FN Plzeň Praha, 27. 11. ZPŮSOBY MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: METODIKA, NORMÁLNÍ HODNOTY, VÝHODY A LIMITACE Jan Filipovský II. interní klinika LF UK a FN Plzeň Praha, 27. 11. 2015 Průměrné změny TK spojené s běžnými aktivitami STK (mmhg)

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující se relativním

Více

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě

WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě WHO podporovaný evropský projekt COSI výsledky monitorování v ČR a v Evropě Marie Kunešová 1, Bohuslav Procházka 2, Jana Vignerová 3, Jana Pařízková 1, Radka Braunerová 1, Markéta Mádlová 1, Jitka Riedlová

Více

Léčba hypertenze v každodenní praxi

Léčba hypertenze v každodenní praxi 236 Léčba hypertenze v každodenní praxi prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA Klinika kardiologie IKEM, Praha Práce uvádí základy léčby hypertenze včetně nefarmakologické léčby. Hlavní pozornost

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice

Diabetik v ordinaci VPL v ČR. MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR MUDr. Josef Olšr Praktický lékař SVL ČLS JEP Ostrava Vítkovice Diabetik v ordinaci VPL v ČR Od 1.1.2010 byl vyhláškou MZ ČR vydán kód 01201...což znamená: PÉČE O STABILIZOVANÉHO

Více

HODNOCENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ U ŽEN STRUČNÝ PRŮVODCE PRO GYNEKOLOGY

HODNOCENÍ A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ U ŽEN STRUČNÝ PRŮVODCE PRO GYNEKOLOGY KONTROLNÍ SEZNAM PRO EFEKTIVNÍ HODNOCENÍ RIZIKA KARDIOVASKULÁRNÍHO ONEMOCNĚNÍ ESC Task Force on Gender Úvodní konzultace Rodinná anamnéza Počet cigaret za den Konzumace alkoholu Menopauza Věk Chronické

Více

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Prof. MVDr. Alfred Hera CSc. Mgr. Lucie Pokludová Dr. Tisková konference u příležitosti Evropského antibiotického dne PRAHA 16.11.

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví

Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Výběrová šetření o zdraví Health

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Národní diabetologický program 2012-2022

Národní diabetologický program 2012-2022 1 Národní diabetologický program 2012-2022 (ze dne 28. 6. 2012) Základní teze 1. Úvod Diabetes mellitus je název heterogenní skupiny nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina krevního

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Hypertenze a ischemická choroba srdeční

Hypertenze a ischemická choroba srdeční 260 Hypertenze a ischemická choroba srdeční prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC 2 1 Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU, Brno 2 I. interní kardioangiologická

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více