Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji"

Transkript

1 Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova Univerzita, Brno FN Hradec Králové

2 Zhoubný melanom v dostupných datech 1. Realita epidemiologie ZM v ČR a v HK

3 Epidemiologická zátěž obecně roste Národní onkologický registr - zhoubné novotvary (C00-C97) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,3 % - 0,3 % + 4,7 % Národní onkologický registr zhoubný melanom (C43) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,4 % + 2,9 % + 6,0 % Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

4 Zhoubný melanom (C43) v Hradeckém kraji V roce 2009 bylo v HKK nově diagnostikováno 109 pacientů s C43, v roce 2010 pak 118 pacientů. V roce 2009 v HKK zemřelo 32 osob v souvislosti s C43, v roce 2010 zemřelo 23 osob. Celkem v k v HKK žilo osob s C43 nebo s minulostí tohoto onemocnění, k to bylo osob. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

5 C43: Incidence a mortalita v Evropě Incidence ASR(W) Mortalita ASR(W) Switzerland Denmark Norway The Netherlands Sweden Slovenia Ireland United Kingdom Czech Republic Germany Iceland Finland Belgium Luxembourg Italy Slovakia Hungary France (metropolitan) Austria Croatia Malta Estonia FYR Macedonia Spain Lithuania Portugal Bosnia Herzegovena Serbia Latvia Poland Ukraine Belarus Russian Federation Bulgaria Cyprus Montenegro Republic of Moldova Romania Greece Albania evropské země okolní země Česká republika 9. místo v Evropě Norway Sweden FYR Macedonia Croatia The Netherlands Iceland Slovenia Estonia Denmark Ireland Slovakia Austria Latvia Serbia Hungary Luxembourg United Kingdom Czech Republic Poland Switzerland Finland Ukraine Lithuania Belgium Russian Federation Italy Germany Bosnia Herzegovena Belarus Republic of Moldova Malta France (metropolitan) Bulgaria Portugal Romania Spain Montenegro Greece Albania Cyprus ASR(W): počet na osob, standardizováno na světový věkový standard evropské země okolní země Česká republika 18. místo v Evropě Zdroj: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from:

6 Epidemiologie C43 v ČR (obě pohlaví) Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání Počet na osob % 60% 40% dělení do stadií není definováno Rok incidence mortalita % 0% Rok Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

7 Epidemiologie C43 v Královéhradeckém kraji (obě pohlaví) Vývoj incidence a mortality Vývoj záchytu stadií onemocnění % TNM 2. vydání TNM 3. vydání TNM 4. vydání TNM 5. vydání TNM 6. vydání 20 Počet na osob % 60% 40% dělení do stadií není definováno Rok incidence mortalita % 0% Rok Stadium onemocnění: neuvedeno objektivně neuvedeno bez vysvětlení Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

8 Epidemiologie C43 v Královéhradeckém kraji Počet nově diagnostikovaných nádorů na osob Počet úmrtí na nádor na osob Trend incidence Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Královéhradecký kraj Trend mortality Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Královéhradecký kraj Rok Rok Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Počet nově diagnostikovaných nádorů na osob Počet úmrtí na nádor na osob < 17,0 17,0-18,9 19,0-21,9 22,0 < 4,0 4,0 4,9 5,0 5,9 6,0

9 Epidemiologie C43 v Královéhradeckém kraji Královéhradecký kraj patří v epidemiologii C43 k nadprůměrně zatíženým krajům ve srovnání s celkovou situací v ČR, a to jak v incidenci, tak i v mortalitě, zvláště v posledních letech ( ). V období je HKK čtvrtý mezi kraji v incidenci na 100tis. (za Plzeňským krajem, Prahou a Pardubicemi), v mortalitě již na třetím místě (za Plzeňským krajem a Prahou).

10 Zhoubný melanom v dostupných datech 2. Vývoj epidemiologie ZM v ČR a v HK: predikce pro rok 2013

11 Metodický koncept Populační prediktivní modely Vkládáno expertními skupinami Korigovaný odhad incidence po stadiích Primárně léčení pacienti Scénář 1 (%) Odhad prevalence léčených pacientů po stadiích Scénář 2 (%) Scénář 3 (%) Scénář 4 (%) Indikace k léčbě Přežívající z předchozích let a zároveň relabující/progredující Relapsy / progrese! Scénář 5 (%)

12 Predikce incidence a prevalence na rok 2013 PREDIKCE PRO ROK 2013 INCIDENCE Predikované hodnoty pro rok 2013 Zhoubný melanom kůže (C43) Incidence 1 Česká republika Královéhradecký kraj Stadium I (1572; 1849) 104 (87; 121) Stadium II 403 (348; 457) 22 (14; 30) Stadium III 116 (86; 146) 5 (1; 9) Stadium IV 101 (84; 118) 8 (3; 13) Stadium neznámo z objektivních důvodů 2 23 (14; 31) 0 (0; 0) Stadium neznámo bez udání důvodu 2 43 (27; 59) 2 (0; 4) CELKEM (2131; 2660) 141 (121; 161) 1 Incidence všech malignit včetně dalších primárních nádorů u téhož pacienta. 2 Skupina pacientů bez známého klinického stadia (nemocní neléčeni pro kontraindikace onkologické léčby nebo pro odmítnutí léčby nebo diagnóza stanovena náhodně pitvou) PREVALENCE Predikované hodnoty pro rok 2013 Zhoubný melanom kůže (C43) Prevalence Česká republika Královéhradecký kraj Stadium I (17 974; ) 950 (899; 1 001) Stadium II (3 349; 3 543) 170 (149; 191) Stadium III (1 004; 1 112) 34 (24; 44) Stadium IV 709 (665; 753) 40 (30; 50) Klinické stadium neznámo 777 (731; 823) 54 (42; 66) CELKEM (23 723; ) (1 190; 1 306)

13 Predikce na rok 2013: počet léčených pacientů Počty pacientů léčených v roce 2013 v klinickém stadiu IV LÉČENÍ PACIENTI v roce 2013 Česká republika Hradecký kraj Zhoubný melanom kůže (C43) CELKEM Zhoubný melanom kůže (C43) CELKEM Nově diagnostikovaní léčení pacienti v roce 2013 (Klinické stadium I - III) Stadium I (1570; 1846) Stadium II 402 (347; 456) Nově diagnostikovaní léčení pacienti ve stadiu IV Diseminované relapsy a progrese onemocnění u pacientů diagnostikovaných v minulých letech 88 (73; 102) 319 (267; 371) Stadium III 116 (86; 146) (2003; 2448) 407 (340; 473) (2343; 2921) Stadium I 103 (86; 120) Stadium II 22 (14; 30) 7 (3; 11) 22 (14; 30) Stadium III 5 (1; 9) 130 (111; 149) 29 (20; 38) 159 (138; 180) Predikce nezahrnuje léčbu neterminálních relapsů onemocnění.

14 Zhoubný melanom v dostupných datech 3. Analýza přežití pacientů se ZM

15 5leté relativní přežití u léčených onkologických pacientů 100% Analýza periody % 5leté relativní přežití 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Štítná žláza Varle Prostata Melanom kůže Prs Tělo děložní Močový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Hrtan Vulva a pochva Dutina ústní Vaječník Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen Průdušky a plíce Játra Slinivka břišní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

16 5leté relativní přežití u léčených onkologických pacientů 100% 90% Analýza periody leté relativní přežití 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Všechna stadia Stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Varle Prostata Melanom kůže Prs Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Vaječník Žaludek Jícen Průdušky a plíce Slinivka břišní Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

17 Zhoubný melanom (C43): vývoj 5letého relativního přežití v čase Pro srovnání hodnot 5letého relativního přežití v čase nebyla z důvodu změn v TNM klasifikaci použita klinická stadia. Pro srovnání bylo použito agregované TNM kódování dle European Network of Cancer Registries. 100% 90% Analýza periody % Analýza periody leté relativní přežití 70% 60% 50% 40% 30% 20% Kohortní analýza Kohortní analýza Léčení: lokální postižení (jakékoliv T, N0, M0) Léčení: regionální postižení (jakékoliv T, N+, M0) 10% 0% Léčení: metastatické postižení (jakékoliv T, jakékoliv N, M1) Všichni pacienti 1 Léčení pacienti 2 Léčení: lokální postižení Léčení: regionální postižení Léčení: metastatické postižení 1 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: všichni onkologičtí pacienti s danou diagnózou. 2 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: onkologičtí pacienti se zaznamenanou protinádorovou léčbou. 3 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období. 4 Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

18 Zhoubný melanom (C43): vývoj 5letého relativního přežití v čase Pro srovnání hodnot 5letého relativního přežití v čase nebyla z důvodu změn v TNM klasifikaci použita klinická stadia. Pro srovnání bylo použito agregované TNM kódování dle European Network of Cancer Registries. 5leté relativní přežití v daném období (95% intervaly spolehlivosti) Zhoubný melanom (C43) Srovnání dvou starších období 3 Srovnání dvou recentních období Všichni pacienti 1 68,5 (64,2-72,5) 79,8 (76,3-83,2) 81,8 (78,7-84,7) 85,2 (82,3-87,8) Protinádorově léčení pacienti 2 69,8 (65,5-73,9) 81,1 (77,5-84,4) 82,7 (79,6-85,6) 85,7 (82,8-88,3) Léčení lokální postižení (jakékoliv T, N0, M0) Léčení regionální postižení (jakékoliv T, N+, M0) Léčení metastatické postižení (jakékoliv T, jakékoliv N, M1) 75,5 (71,1-79,7) 86,2 (82,6-89,5) 88,3 (85,2-91,1) 91,1 (88,3-93,6) 28,6 (16,8-43,9) 42,7 (27,7-58,9) 39,8 (27,1-53,4) 49,8 (36,6-62,7) 15,4 (5,9-33,1) 15,9 (6,9-31,1) 20,4 (9,4-36,9) 26,8 (15,2-40,2) 1 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: všichni onkologičtí pacienti s danou diagnózou. 2 Hodnocení dle záznamů NOR ČR: onkologičtí pacienti se zaznamenanou protinádorovou léčbou. 3 Kohortní analýza pacientů diagnostikovaných v daném časovém období. 4 Analýza periody zahrnující do výpočtu informaci o přežití pacientů diagnostikovaných v recentním období. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

19 Zhoubný melanom (C43): sumarizace 5letého relativního přežití Hodnota 5letého relativního přežití u onkologických pacientů léčených se zhoubným melanomem (C43) patří mezi diagnózami k nejvyšším obecně tedy lze říci, že zhoubný melanom (C43) patří v ČR k diagnózám s dobrými výsledky léčby. Přežití pacientů se zhoubným melanomem (C43) se v ČR v čase zlepšuje. Zlepšení přežití léčených pacientů se zhoubným melanomem (C43) lze pozorovat i v případě pacientů s různým rozsahem onemocnění. V období došlo ke zlepšení 5letého relativního přežití jak u pacientů s lokálním postižením (jakékoliv T, N0, M0), tak u pacientů s regionálním postižením (jakékoliv T, N+, M0) a metastatickým postižením (jakékoliv T, jakékoliv N, M1). U pacientů léčených s lokálním postižením (jakékoliv T, N0, M0) dokonce v období přesahuje hodnota 5letého relativního přežití 90 %. Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR

20 Zhoubný melanom v dostupných datech 4. Epidemiologie ZM v ČR dostupná na internetu

21 Kde najdete více Projekt SVOD Aktuality Epidemiologické analýzy Publikace, zprávy Software SVOD Průvodce analýzami Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy Epidemiologické analýzy

22 Kde najdete více: Epidemiologické analýzy Incidence, mortalita Časové trendy Regionální přehledy Věková standardizace Klinická stadia Mezinárodní data Srovnávací analýzy Ucelené přehledy

23 Zhoubný melanom v dostupných datech 5. Epidemiologie ZM v ČR - nové zdroje dat

24 Projekt I-COP Akademický projekt, který je rozvíjen Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s Českou onkologickou společností. Cílem projektu je podat odborným onkologům komplexní informaci o léčbě onkologicky nemocných, její kvalitě a úspěšnosti. Integruje a analyzuje datové zdroje týkající se onkologické péče. Navazuje na Projekt Fúze dat NOR a dat plátců PZP podporovaný ministerstvem zdravotnictví ČR. Vybudování informační, analytické a publikační platformy, která umožní vyhodnocení aspektů lékařské péče o pacienty nemocnice se zvláštním důrazem na onkologicky nemocné pacienty. I-COP - Informační a analytická podpora centrové onkologické péče

25 Projekt I-COP Národní onkologický registr ČR (NOR) Onkologická diagnóza TNM klasifikace Klinické stadium Léčba pacienta Vykázané nemocniční procedury Přibližné náklady Výkazy plátcům zdravotní péče! Nový informačně bohatý zdroj = I-COP databáze 6000 N = ,9 % 53,1 % diagnóza stanovena 1/ /2010 (N = ) diagnóza stanovena mimo období 1/ /2010 (N = ) <=

26 Přehled analyzovaných dat: pacienti léčení ve FN Hradec Králové, 1/ /2012 Všichni pacienti léčení nebo ošetření ve FN HK v období 1/ /2012 Neonkologičtí pacienti N = (93,8 %) N = (100 %) Onkologičtí pacienti N = (6,2 %) Dětští pacienti Dospělí pacienti N = 421 (0,07 %) N = (6,1 %) Dospělí pacienti pouze s nezhoubným a/nebo kožním novotvarem Dospělí pacienti se zhoubným novotvarem kromě kožních N = (0,9 %) N = (5,2 %) Dospělí pacienti léčení se zhoubným melanomem C43 N = (0,26 %) Všechny další analýzy se týkají pouze dospělých onkologických pacientů se ZN kromě kožních léčených ve FNHK v období 1/ /2012 Zdroj: data FNHK

27 Bydliště pacientů se zhoubným melanomem léčených ve FN Hradec Králové (1/ /2012) N = Bydliště pacienta: Královéhradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Vysočina Středočeský kraj Hl. m. Praha Jihočeský kraj Ústecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Karlovarský kraj Jihomoravský kraj Zlínský kraj Plzeňský kraj neznámo % ,3 20,2 3,5 3,0 0,9 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 7,5 40,0 % 20,0 39,9 % 1,0 19,9 % < 1,0 % Závěr: léčba zhoubného melanomu ve FN HK ukazuje na poměrně širokou spádovou oblast centra. Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data FNHK

28 Léčebná zátěž FN Hradec Králové zhoubnými nádory kromě jiných kožních nádorů (zastoupení novotvarů) ve srovnání s Českou republikou novotvary diagnostikované v celé ČR v období (N = ) novotvary diagnostikované v období a léčené ve FNHK v období 1/2007-6/2012 (N = ) Zastoupení novotvarů [%] prs - ženy (C50) tlusté střevo a konečník (C18-C21) předstojná žláza - prostata (C61) průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ledvina (C64) non-hodgkinův lymfom (C82-C85,C96) melanom kůže (C43) močový měchýř (C67) leukémie (C91-C95) štítná žláza (C73) děloha (C54,C55) slinivka břišní (C25) dutina ústní a hltan (C00-C14) žaludek (C16) vaječník (C56) mnohočetný myelom (C90) mozek a mícha (C70-C72) hrdlo děložní - cervicis uteri (C53) žlučník a žlučové cesty (C23,C24) játra a intrahepatální žlučové cesty (C22) varle (C62) Hodgkinův lymfom (C81) jícen (C15) hrtan (C32) pojivové a měkké tkáně (C47,C49) ostatní zhoubné nádory 80 [%] Zastoupení stadií zhoubného melanomu [%] I. II. III. IV. neznámo Závěr: léčebná zátěž FN HK zhoubným melanomem odpovídá epidemiologické situaci v ČR Zdroj: Národní onkologický registr České republiky + data FNHK

29 Zastoupení FNHK v primární léčbě dospělých pacientů se zhoubným melanomem data NOR ČR za období ( hospital volume ) Počet ročně Operace N = Podíl FNHK: 2,10 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně operovaných pacientů za rok Počet ročně Radioterapie N = 258 Podíl FNHK: 3,10 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních radioterapií za rok Počet ročně Chemoterapie N = 188 Podíl FNHK: 5,32 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních chemoterapií za rok Počet ročně Jiná terapie N = 630 Podíl FNHK: 3,49 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárních jiných terapií za rok Pracoviště zodpovědné za léčbu pacienta - pracoviště, které je na hlášení NOR uvedeno jako zodpovědné za léčbu, pacient nemusí být nutně protinádorově léčen Počet léčených ročně N = Podíl FNHK: 2,23 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Počet léčených ročně Primární léčba celkem - provedená léčba podle jednotlivých modalit (operace, CHT, RT, hormonální léčba, jiná léčba) N = Podíl FNHK: 2,28 % Pořadí FNHK: Zdravotnická zařízení seřazená podle počtu primárně léčených pacientů za rok Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

30 Hodnocení 1leté mortality a 5letého přežití pacientů se zhoubným melanomem primárně léčených (A0+A1) ve FNHK a srovnání s ČR; ( ) Uváděné hodnoty 1leté mortality, 5letého celkového a 5letého relativního přežití jsou standardizovány k věku pacientů a zastoupení klinických stadií. Vlastní pacienti FNHK (s 95% IS) Léčení pacienti ČR 100% 1letá mortalita (kohorta ) (N=223) 100% 5leté celkové přežití (perioda ) (N=336) 100% 5leté relativní přežití (perioda ) (N=336) Mortalita do 1 roku od diagnózy [%] 80% 60% 40% 20% Celkové 5leté přežití [%] 80% 60% 40% 20% Relativní 5leté přežití [%] 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% Celkem I. II. III. IV. Celkem I. II. III. IV. Celkem I. II. III. IV. Zhoubný melanom primárně léčený ve FN HK dosahuje celkově výrazně nižší 1leté mortality než je celorepubliková hodnota. V 5letém celkovém/relativním přežití je léčba ve FNHK srovnatelná s ČR. Zdroj: Národní onkologický registr České republiky

31 Zhoubný melanom (C43): shrnutí analýzy interních dat FN HK V období bylo ve FN Hradec Králové léčeno dospělých pacientů se zhoubným melanomem C43, z toho téměř polovinu (48,7%) tvoří migrující pacienti, kteří byli primárně léčeni v jiném zařízení a ve FNHK podstupují pouze dispenzarizaci. Nicméně počty těchto nově příchozích pacientů v čase klesají, což se projevuje i na celkové incidenci nově léčených pacientů ve FNHK. Spádová oblast pokrývá především kraj Královéhradecký a Pardubický. Z ostatních krajů (Liberecký kraj a Vysočina) pochází hlavě migrující pacienti. Léčebné zatížení FN Hradec Králové zhoubným melanomem je srovnatelné se zastoupením tohoto onemocnění v celé ČR. Podíl, kterým se FNHK účastní na léčbě melanomu ve srovnání o ostatními zdravotnickými zařízeními, je střední (souhrnně 8. místo mezi ZZ). Zhoubný melanom primárně léčený ve FN Hradec Králové dosahuje celkově výrazně nižší 1leté mortality než je celorepubliková hodnota. V 5letém celkovém/relativním přežití je léčba ve FNHK srovnatelná s ČR.

32 DĚKUJI ZA POZORNOST

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie karcinomu prostaty v ČR, se zaměř ěřením m na HR CaP Lékařská fakulta

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní

Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR po zahájení adresného zvaní Program screeningu karcinomu děložního hrdla ženy ve věku od 15 let cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla jednou ročně ČR:

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Současné postavení anti VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění Kurdějov, 29.4.2014 MUDr. Jitka Růžičková Roche Pharma Metastatická nádorová onemocnění: Stanovení prognózy není vždy snadné 2 Cílená

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI

PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI PŘÍLOHA č. 1 VÝKLAD POJMŮ POUŽITÝCH V DIPLOMOVÉ PRÁCI Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR (dále jen Dohoda ADR) je mezinárodní dohoda uzavřená mezi státy písemnou formou,

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

IX. ročník konference primární prevence rizikového chování. Zdravotně-rizikové chování české mládeže

IX. ročník konference primární prevence rizikového chování. Zdravotně-rizikové chování české mládeže Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostech postkomunistické společnosti IX. ročník konference primární prevence rizikového chování Zdravotně-rizikové chování

Více

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno

v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a anal!z Léka"ská a P"írodov#decká fakulta Masarykova univerzita Epidemiologie gynekologick!ch nádor v eské republice Du$ek L., Mu%ík J. Institut biostatistiky a anal!z, Masarykova

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech

Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie vzácných nádorů GIT v dostupných českých datech Lékařská fakulta Masarykova

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Klinická onkologie pro sestry

Klinická onkologie pro sestry Jiří Vorlíček, Jitka Abrahámová, Hilda Vorlíčková a kolektiv Klinická onkologie pro sestry 2., přepracované a doplněné vydání Autoři i nakladatelství děkují společnosti sanofi-aventis, s. r. o., za podporu,

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Novotvary v České republice - rok 2002 1)

Novotvary v České republice - rok 2002 1) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24.11.24 Novotvary v České republice - rok 22 1) V roce 22 bylo hlášeno u mužů 32 551 zhoubných novotvarů a novotvarů

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

CZ.1.07/2.4.00/31.0020

CZ.1.07/2.4.00/31.0020 I-COP EDU INFORMATION NETWORK OF COMPREHENSIVE CANCER CENTERS IN THE CZECH REPUBLIC ESF č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020 "Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

TOUR FLYOVER CONTEST ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

TOUR FLYOVER CONTEST ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE TOUR FLYOVER CONTEST ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Tato pravidla upravují podmínky soutěže s názvem Tour Flyover Contest (dále jen soutěž ) a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení

Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Očkování proti tetanu v dospělosti, nová doporučení Jan Smetana Roman Chlíbek Vanda Boštíková 1 Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové IX. Hradecké vakcinologickédny, 4. - 5. 10. 2013 2 Výskyt

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP EUREKA Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Doing business through technology EUREKA a Eurostars > 2 Obsah přednášky Zaměření a cíle programů

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex 12.2.2015 Centrum aplikované ekonomie FSV UK O Nás Centrum aplikované ekonomie, o.s je sdružení při IES FSV UK. Pomocí webových crawlerů jsme stáhli, vyčistili,

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=§ion=10&category=

http://www.ewrc-results.com/final.php?event=576&stage=&section=10&category= Page 1 Main page Actual event Find driver Who with whom? Mobile results Škoda Fabia WRC Škoda Octavia WRC Final results - Finished: Pos. # Entry Team 1. #21 Burkart, Aaron - Kachel, Andre Aaron Burkart

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA. Ing. Gleb Donin

Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA. Ing. Gleb Donin Nákladovost zdravotnických přístrojů ve studiích HTA Ing. Gleb Donin Aplikace HTA u zdravotnických přístrojů a informace o cenách Ceny zdravotnických přístrojů se objevují při provádění různých ekonomických

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rate 5,9 5,2 4,62 4,09 3,96 4,15 3,9 3,7 3,4 3,7 3,14 2,8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rate 5,9 5,2 4,62 4,09 3,96 4,15 3,9 3,7 3,4 3,7 3,14 2,8 Očkování proti HPV MUDr.Hana Cabrnochová OSPDL ČLS JEP 24.7.2009 1 Primární péče v ČR Praktický lékař pro děti a dorost (family pediatricians, GPPs, primary care pediatrician PCP) Praktický lékař pro dospělé

Více

Ceník pro volání do zahraničí platný od 1.6.2015

Ceník pro volání do zahraničí platný od 1.6.2015 ACeS (Garuda) Mobile 312,50 Kč 99 Afghanistan Fix 8,63 Kč +93 Afghanistan Mobile 8,63 Kč +9379, +9370 Albania Fix 19,88 Kč +355 Albania Mobile 16,13 Kč +35569, +35568 Algeria Fix 12,38 Kč +213 Algeria

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika

Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Přístup veterinárních lékařů k problematice rezistence na antibiotika Prof. MVDr. Alfred Hera CSc. Mgr. Lucie Pokludová Dr. Tisková konference u příležitosti Evropského antibiotického dne PRAHA 16.11.

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU

VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky VÝVOJ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU Ing. Zdeněk BRABEC, CSc Obsah Úvod Pevné telefonní služby Mobilní telefonní

Více

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva ídicí panel Návštvy 200 200 100 100 Použití stránek 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva 36,16% Míra okamžitého opuštění 00:05:17 Prům. doba na stránkách 37,99% % nových návštěv

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod.

1. Úvod. Určeno jako pilotní zpráva k publikaci na portálu UROWEB (www.uroweb.cz) Nově dostupná data NOR lze rovněž studovat na portálu www.svod. Epidemiologie urologických nádorů v České republice pilotní report shrnující nově validovaná data NOR za rok 2008 a predikce epidemiologické situace pro rok 2012 Určeno jako pilotní zpráva k publikaci

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer Český zájem pohled ekonoma Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Konference Český národní zájem 3. prosince 2015 Co jsme? Geografie a historie: Žijeme v těžišti Evropy Suchozemská země na rozhraní

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Jak inteligentně reformovat veřejné finance?

Jak inteligentně reformovat veřejné finance? Jak inteligentně reformovat veřejné finance? 19. května 2010 Prof. Jan Švejnar Libor Dušek, Ph.D. Vilém Semerák, Ph.D. http://idea.cerge-ei.cz Twitter: IDEA_CZ Obsah prezentace Úvod Makroekonomická situace

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn.

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn. Národní spolupráce Workshop na POSED Michal Sikora Barbora Chmelíková ISC MU BRNO Mezinárodní studentský klub Občanské sdružení fungující na MU Cíle: Být nápomocní zahraničním studentům po dobu jejich

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Datové schránky a základní registry v roce 2010. Ing. Jaroslav Chýlek, MBA náměstek ministra vnitra pro informatiku

Datové schránky a základní registry v roce 2010. Ing. Jaroslav Chýlek, MBA náměstek ministra vnitra pro informatiku Datové schránky a základní registry v roce 2010 Ing. Jaroslav Chýlek, MBA náměstek ministra vnitra pro informatiku KLÍČOVÁ ČÍSLA (údaje k 12. dubnu 2010) 381 028 aktivních datových schránek 9 256 337 odeslaných

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku

Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku Projekt OpenAIRE výzva a příležitost i pro Českou republiku FP7-Infrastructures Inforum 2010, 27. 5. 2010, Daniela Tkačíková Projekt OpenAIRE CÍL: Vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Rozdělení do zón Prefix Destinace Zóna 0093 Afghanistan VI 9370 Afghanistan - Mobile VI 009379 Afghanistan - Mobile VI 00355 Albania IV 0035538 Albania IV 0035568 Albania - Mobile IV 0035569 Albania -

Více

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ 14 MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ WWW.MIPEX.EU/POLITICAL-PARTICIPATION Nejlepší scénář Toto je složenina národních politik vyskytujících se ke květnu 21 přinejmenším v jedné

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph

Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Ceník hlasových slu eb platný od 1.6.2011 vč.dph Destinace silný provoz slabý provoz VTS v ČR 0,72 Kč 0,48 Kč VTS v ČR 3,36 Kč 3,36 Kč zelené linky v ČR 800, 822 0,00 Kč 0,00 Kč linky v ČR 844, 810, 855

Více