Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)"

Transkript

1 Stručný přehled ambulantní péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) Podle Světové iniciativy o chopn Světová Strategie diagnostiky, léčby a Prevence chronické obstrukční Plicní nemoci (chopn) revize 2009 Srovnejte prosím s plným textem 2009 GOLD Report, který je k dispozici na

2 DIAGNOSTIKA CHOPN Na diagnózu CHOPN je třeba pomýšlet u každé osoby, která má dušnost, chronický kašel nebo vykašlávání a/nebo údaje o rizikových faktorech pro tuto nemoc, zvláště kouření cigaret. Základní příznaky pro zvažování diagnózy CHOPN Uvažujte o CHOPN a proveďte spirometrii, pokud je přítomen některý z uvedených příznaků o osoby starší 40 let. Tyto příznaky samy o sobě ještě nestanovují diagnózu, ale přítomnost více základních příznaků zvyšuje pravděpodobnost diagnózy CHOPN. Dušnost která je: - progresivní (postupně se zhoršuje) - obvykle se zhoršující při námaze - perzistující (přítomná každý den) - popisovaná nemocným jako zvýšená námaha při dýchání, pocit tíže, nedostatek vzduchu, dýchavičnost Chronický kašel: může být intermitentní a i bez vykašlávání. Chronická tvorba sputa: jakýkoliv typ chronické tvorby sputa může svědčit pro CHOPN Údaj o expozici rizikovým faktorům: t a b á k o v ý k o u ř (včetně místních lidových výrobků) profesionální prachy a chemikálie kouř při domácím vaření nebo topení Diagnóza musí být potvrzena spirometrií.+ + Pokud je spirometrie nedostupná, je nutné diagnózu CHOPN stanovit s použitím všech dostupných prostředků. Klinické příznaky (abnormální dušnost nebo prodloužení usilovného výdechu) mohou při diagnostice pomoci. Nízká výdechová rychlost může být přítomna u CHOPN, ale je málo specifická, protože může být přítomna i u jiných plicních nemocí a ovlivněna špatnou spoluprací vyšetřovaného. V zájmu zlepšení diagnostiky CHOPN je proto nutné vyvinout maximální úsilí pro zajištění přístupu ke standardizované spirometrii. 1

3 Průkaz a monitorování CHOPN Je nutno zjistit p o d r o b n o u a n a m n é z u u nového nemocného se známou nebo předpokládanou CHOPN: Expozice rizikovým vlivům, včetně jejich intensity a délky trvání. Předchozí onemocnění včetně astmatu, alergie, sinusitid nebo nosních polypů, respiračních infektů a dalších onemocnění dýchacího ústrojí. Rodinná anamnéza výskytu CHOPN nebo jiných chronických respiračních onemocnění. Charakter vývoje příznaků. Údaje o exacerbacích nebo předchozích hospitalizacích pro respirační onemocnění. Přítomnost komorbidit jako jsou srdeční onemocnění, malignity, osteoporóza a muskuloskeletární poruchy, které mohou také přispívat k omezení aktivity Vhodnost dosavadní léčby. Dopad nemoci na život nemocného, včetně omezení jeho aktivit; ztráta práce nebo ekonomické důsledky; vliv na rodinný život a pocity deprese nebo úzkosti. Dostupnost sociální a rodinné podpory. Možnosti redukce rizikových faktorů, zvláště odvyknutí kouření. Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření vzácně diagnostikuje CHOPN, přestože je důležitou složkou péče o nemocného. Fyzikální známky omezení průtoku vzduchu zpočátku nebývají přítomny, pokud již nedošlo k významného postižení funkce plic; jejich zjištění má relativně nízkou specificitu i senzitivitu. U CHOPN může být přítomna řada fyzikálních známek, ale jejich nepřítomnost nevylučuje tuto diagnózu. 2

4 Stádia CHOPN Stádium i: lehká chopn - Lehké omezení průtoku vzduchu (FEV1/FVC < 70%; FEV1 80% náležité hodnoty) a někdy, ale ne vždy, chronický kašel a vykašlávání. V tomto stádiu může abnormální funkce plic ujít pozornosti postiženého. Stádium ii: Středně těžká chopn - Zhoršení omezení průtoku vzduchu (FEV1/FVC < 70%; 50% FEV1 < 80% náležité hodnoty) s dušností typicky se objevující při fyzické zátěži. Toto je stádium, ve kterém nemocní obvykle vyhledávají lékařskou pomoc kvůli chronickým respiračním příznakům nebo exacerbaci jejich choroby Stádium iii: těžká chopn - další zhoršení omezení průtoku vzduchu (FEV1/FVC < 70%; 30% FEV1 < 50% náležité hodnoty), větší zadýchávání, omezená fyzická výkonnost a opakované exacerbace, které ovlivňují kvalitu života nemocného Stádium iv: velmi těžká chopn - závažné omezení průtoku vzduchu (FEV1/FVC < 70%; FEV1 < 30% náležité hodnoty nebo FEV1 < 50% náležité hodnoty spolu s chronickým respiračním selháním). Nemocní mohou mít stádium IV: velmi závažná CHOPN i když FEV1 je > 30% náležité hodnoty, je-li přítomna chronická respirační insuficience. V tomto stádiu je kvalita života velmi citelně snížena a exacerbace mohou ohrožovat život. 1 Values are post bronchodilator. 3

5 Cíle zvládání CHOPN - zmírňovat příznaky - zabraňovat progresi onemocnění - zvýšit toleranci fyzické zátěže - zlepšit zdravotní stav - předcházet komplikacím a léčit je - předcházet exacerbacím a léčit je - snížit mortalitu - zamezit nebo minimalizovat vedlejší účinky léčby Zanechání kouření má být zahrnuto jako cíl během celého programu zvládání CHOPN. Tyto cíle mohou být dosaženy zavedením programu zvládání CHOPN, který má čtyři části: 1. vyhodnocení stavu nemoci a její monitorování 2. redukce rizikových faktorů 3. zvládání stabilizované CHOPN 4. zvládání exacerbací 4

6 LÉČBA CHOPN Stádia chronické obstrukční plicní nemoci a jejich léčba* I: Lehké II: Střední III: Těžké IV: Velmi těžké FEV1/FVC < 0.70 FEV1/FVC < 0.70 FEV1/FVC < % FEV1 < 50% 50% FEV1 < 80% n.h. n.h. FEV1 80% n.h. Redukce rizikových faktorů; protichřipková vakcína K r átk o do bě půs o bící br on ch o dilat an cia po dle po tře by FEV1/FVC < 0.70 FEV1 < 30% n.h. nebo FEV1 < 50% n.h. a chronická respirační insuficience Přidat pravidelnou léčbu jedním nebo více dlouhodobě působícími bronchodilatačními léky (pokud je potřeba); přidat rehabilitaci Přidat inhalační glukokortikosteroidy při opakovaných exacerbacích * Pro diagnózu a tíži chopn se doporučuje Fev1 po bronchodilatačním testu bronchodilatační léky léky rozšiřující průdušky mají zásadní význam pro léčbu příznaků chopn: přednost se vždy dává lékům inhalačním Glukokortikosteroidy Přidat dlouhodobě kyslík (DDOT) při chronickém respiračním selhání; zvážit chirurgickou léčbu jsou používány podle potřeby k uvolnění občasných nebo zhoršujících se příznaků a k pravidelnému podávání nebo zmírnění příznaků trvalých výběr mezi beta2-agonisty, anticholinergiky, metylxantiny a kombinací léků závisí na dostupnosti léků a individuální reakci nemocného při zmírňování příznaků a podle nežádoucích účinků dlouhodobě působící bronchodilatancia jsou účinnější a pro nemocné pohodlnější, než bronchodilatancia působící krátkodobě kombinace bronchodilatancií může zvýšit jejich účinnost a snížit riziko nežádoucích vlivů při porovnání se zvyšováním dávek jednoho bronchodilatancia Pravidelná léčba inhalačními glukokortikosteroidy je vhodná pouze k léčbě nemocných s příznaky a s hodnotami FEV1 pod 50% n.h. a při opakovaných exacerbacích (například 3 v posledních 3 letech). Pravidelná léčba inhalačními kortikosteroidy snižuje exacerbace, tím zlepšuje zdravotní stav aniž ovlivní dlouhodobý pokles FEV1. Není známo, že by u CHOPN byla závislost dlouhodobé bezpečnosti inhalačních glukokortikosteroidů a jejich dávky. Orální glukokortikosteroidy se k chronické léčbě CHOPN nedoporučují. 5

7 Obecně používané léky u CHOPN Účinná látka Inhalátor ( g) Roztok pro nebulizaci (mg/ml) Per os Amp. pro inj (mg) Trvání účinku (hod) 2-agonisté krátkodobě působící Fenoterol (MDI) % sirup 4-6 Levalbuterol Salbutamol (albuterol) Terbutalin 45-90(MDI) 100, 200 (MDI & DPI) 400, 500 (DPI) 0.21, mg tbl sirup 0.024% 2.5, 5 tbl 0.63, , , Long-acting Formoterol Arformoterol Salmeterol (MDI & DPI) (MDI & DPI) 0.01* a déle 12 a déle 12 a déle anticholinergics Short-acting Ipratropium 20, 40 (MDI) Oxitropium 100 (MDI) Long-acting Tiotropium 18 (DPI) 24 a déle combination short-acting 2 -agonists plus anticholinergic in one inhaler Fenoterol/ 200/80 (MDI) 1.25/ Ipratropium Salbutamol/ 75/15 (MDI) 0.75/ Ipratropium Methylxanthines Aminofylin mg tbl 240 mg různě, až 24 Teofylin mg tbl různě, až 24 Inhaled glucocorticosteroids Beklometazon ( M D I & D P I ) Budesonid 10 0, 2 0 0, ( D P I ) 0.20, 0.25, 0.5 Flutikazon ( M D I & D P I ) Triamcinolon 10 0 ( M D I ) Combination long-acting 2 -agonists plus glucocorticosteroids in one inhaler Formoterol/ Budesonid Salmeterol/ Flutikazon 4.5/160, 9/320 (DPI) 50/100, 250, 500 (DPI) 25/50, 125, 250 (MDI) Systemic glucocorticosteroids Prednison Metylprednisolon 5-60 mg tbl 4, 8, 16 mg tbl) MDI (Metered Dose Inhaler) inh. sol. pss.; DPI Dry Powder Inhaler inh. plv. cps. *Formoterol nebulized solution is based on the unit dose vial containing 20 µgm in a volume of 2.0ml. 6

8 The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease is supported by educational grants from: D kujeme za p eklad tohoto Stru ného pr vodce GOLD národním zástupcem GOLD MUDr. St. Kosem, CSc., FCCP". GOLD 2009 source documents are at Copies of this document are available at Medical Communications Resources, Inc.

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)- stabilní fáze Definice CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN má významné mimoplicní účinky,

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Krátká definitivní verze Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal, Jana Kociánová, Jaromír Zatloukal,

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc

JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc JAK ŽÍT S CHOPN? Chronická Obstrukční Plicní Nemoc V. Vondra, S. Kos, E. Králíková, J. Musil, F. Salajka, J. Zatloukal Aktualizované vydání 2011 50 Obsah: Úvodem...4 Co je CHOPN...5 Proč CHOPN svojí závažností

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus t i p t o h o t o č í s l a č. 4/2012 Zdravotnická dokumentace - nová legislativa ročník 11 nejčtenější časopis praktických lékařů (CEGEDIM

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Symbicort Turbuhaler 400 mikrogramů/12 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Symbicort Turbuhaler 400 mikrogramů/12 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Symbicort Turbuhaler 400 mikrogramů/12 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna podaná dávka (dávka, která je uvolněna

Více

Milí čtenáři. Váš Jiří Novák

Milí čtenáři. Váš Jiří Novák Milí čtenáři. V tomto supplementu je souhrnně zpracován současný stav poznatků o šesti tématech, která byla diskutována v průběhu jedenácti ročníků Setkání lékařů ČR a SR. Přestože jde o problémy různorodé,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Symbicort Turbuhaler 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Symbicort Turbuhaler 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Symbicort Turbuhaler 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace, prášek k inhalaci 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna podaná dávka (dávka, která je uvolněna

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění. Nemocemi plic trpí až 30 % populace

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění. Nemocemi plic trpí až 30 % populace Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v rámci Roku prevence v březnu zaměřila na prevenci plicních onemocnění Nemocemi plic trpí až 30 % populace NA PLICNÍ NEMOCI ZEMŘE CELOSVĚTOVĚ 10 MILIONŮ LIDÍ ROČNĚ

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM.

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. REHABILITACE U NEMOCNÝCH S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM. V. Chaloupka, J. Siegelová, L. Špinarová, H. Skalická, I. Karel, J. Leisser V poslední době se věnuje kardiovaskulární rehabilitaci zvýšená pozornost.

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Bohumil Skála Ondřej Sláma Jiří Vorlíček Blanka Misconiová Oponenti:

Více

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Pomocné látky se známým účinkem: Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla. Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě

Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla. Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě Veškeré informace uvedené v publikaci Zdraví plic v Evropě fakta a čísla pocházejí z European Lung White Book

Více

Alergie současné terapeutické možnosti

Alergie současné terapeutické možnosti Aktuální farmakoterapie 61 Alergie současné terapeutické možnosti Žaneta Tomčalová Lékárna Thomayerovy nemocnice, Praha Výskyt alergií celosvětově stoupá. V následujícím článku jsou zmiňovány současné

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami.

Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Možnosti ovlivnění průběhu onemocnění cystickou fibrózou (CF) a kvality života nemocných fyzioterapeutickými metodami. Autoreferát disertační

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze)

DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) SEKCE NEMOCÍ S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ DOPORUČENÝ POSTUP PLICNÍ REHABILITACE (základní verze) Autoři: Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. Mgr. Jakub Zatloukal, Ph.D. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Hlavní recenzent:

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Hrbáčková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Hrbáčková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jana Hrbáčková V tištěné verzi vložen originál zadání BP. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství

Více

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN

PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN PRŮZKUM SOUČASNÉ UDRŽOVACÍ LÉČBY PACIENTŮ S CHOPN Brožura pro lékaře Číslo studie: CZ092012 Cílem studie je zdokumentování současné udržovací terapie pacientů s CHOPN v ordinacích pneumologů na celém území

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta

Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta 234 Klinická farmacie Cystická fibróza a současné možnosti léčby pohledem farmaceuta Eliška Tajovská Nemocniční lékárna, FN Motol, Praha Cystická fibróza (CF) je závažné dědičné onemocnění, které představuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 0,3mg/ ml Injekční roztok / koncentrát pro infuzní roztok Neupogen 30 MU/0,5 ml Neupogen 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/

Více

Děkujeme MUDr. Janě Haberlové PhD. za odborné konzultace a revizi překladů. Parent Project svalová dystrofie, Česká republika, 2010

Děkujeme MUDr. Janě Haberlové PhD. za odborné konzultace a revizi překladů. Parent Project svalová dystrofie, Česká republika, 2010 Vydalo občanské sdružení rodičů dětí se svalovou dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD) Parent Project. Vydáno a přetištěno v českém překladu se souhlasem z originálu Elsevier, vydaného 30. 11. 2009 Lancet

Více