NEMOCI MLÁĎAT PAPOUŠKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOCI MLÁĎAT PAPOUŠKŮ"

Transkript

1 NEMOCI MLÁĎAT PAPOUŠKŮ

2 Způsob transportu mláďat Odpovídající věku mláďat Zajistit dostatečnou teplotu a vlhkost Možnost desinfekce prostředí Použitý substrát

3 Běžně dostupná odchovna pro mláďata papoušků

4 mláďata papouška červenokřídlého (Aprosmictus erythropterus)

5 7 týdenní mládě alexandra malého (Psittaculla krameri)

6 mláďata papoušků senegalských při kontrole na PBFD

7 3 měsíční mládě amazoňana velkého (Amazona oratrix)

8 Mládě kakadua bílého (Cacatua alba) na počátku opeřování

9 Opeřené mládě kakadua bílého

10 pětitýdenní mládě ary ararauny

11

12 Klinické vyšetření mláděte Posouzení celkového zdravotního stavu Kontrola vývoje mláděte Kontrola hmotnosti ve vztahu k věku a samičky růstové křivce Kontrola hydratace Kontrola příjmu krmiva Cytologické vyšetření trusu

13 klinicky zjevně nemocné mládě papouška žako

14 Aktivní mladý žako

15 Vážení mláděte papouška na přesných váhách

16

17 stěna tělní je u mláďat papoušků téměr průhledná

18 Kontrola uzavření pupečního pahýlu

19 Kontrola prstů a končetin obecně + kontrola kloaky a okolí

20 Donesený trus mláďat k cytologickému vyšetření

21 Kontrola vývoje - otevírání očí Věk pro první otevření očí se liší podle druhu papouška. U arů je to ve věku 14 až 28 dní; pro kakady je to mezi 10 až 21 dnem a u amazoňanů 14 až 21 dní.

22 5 denní mládě ary ararauny

23 25 denní mládě eklektuse s dosud neotevřenýma očima

24 Nejčastější klinické nálezy u mláďat papoušků Regurgitace Opožděné vytrávení volete

25 Regurgitující mládě papouška žako

26 Regurgitující mládě papouška žako

27

28 Sledovat možné příznaky infekčních onemocnění zejména PBFD a polyomavirózy!!!

29 Načervenalé peří v místech, kde normálně roste jen šedé

30 Základní terapeutické úkony Výplach volete Aplikace tekutin

31 Výplach volete kovovou sondou

32 Subkutánní aplikace tekutin

33 Principy odchovu mláďat z ruky V zásadě je možné dokrmovat injekční stříkačkou bez sondy či s plastovou, případně kovovou sondou. V tomto případě je negativem možnost polknutí zejména plastové sondy vlivem intenzivního pohybu krkem a hlavou u hladového mláděte. Druhým oblíbeným způsobem je používání přizpůsobené kovové lžičky. Důležité při tomto způsobu krmení je, aby byly pravidelně měněny strany zobáku jinak může dojít k jeho vyhnutí na stranu. Zcela zásadní je však příprava kaše pro ruční dokrmování mláďat. Nejprve je třeba ohřát nezávadnou pitnou vodu, pokud nemůžeme v daném místě zajistit dostatečnou kvalitu pitné vody je vhodné pro velmi mladá mláďata použít komerčně dostupnou kojeneckou vodu. Teplota by neměla být vyšší než 42 C a nejlépe je jí změřit teploměrem. Do ohřáté vody se přidává adekvátní množství pevné substance pro přípravu kaše. Důležité je zachovat správný poměr mezi pevnými částmi a tekutinou. Velmi důležitý je vysoký stupeň hygieny!!!

34 Kontrola teploty vody

35 Adekvátní konzistence dokrmovací kaše pro větší papoušky

36 Krmení mláděte přímo injekční stříkačkou

37 Krmení mláděte pomocí lžičky

38 krmení pomocí plastové sondy

39 Rizika používání hadičky při dokrmu mláďat Možnost spolknutí zejména plastové sondy vlivem intenzivního pohybu krkem a hlavou u hladového mláděte. Zabránit lze pokud se používá dostatečně dlouhá sonda tj. za část trčící ze zobáku je možnost jí vytáhnout ven. Případné polknutí okamžitě řešit!!!

40 Příliš krátká kovová sonda

41 Endoskopem byl zjištěn směr zavinutí do sliznice volete a poté byla sonda manuálně vyjmuta, bez nutnosti chirurgického zákroku.

42 Chronické případy Nationále Samice amazoňan modročelého. Anamnéza Majitel uvádí hubnutí, sníženou aktivitu.zdravotní problémy trvají již 14 dní. Po provedení rentgenologického vyšetření byla nalezena v trávicím traktu hadička o délce 60 mm a průměru 5 mm Klinicky výraznému zhoršení celkového zdravotního stavu pták zrychleně a přerývaně dýchal.

43

44

45 Perzistence krmné hadičky v GIT Hematologie hemoglobin hematokrit erytrocyty leukocyty Leukogram heterofily monocyty lymfocyty 113 g/l 0,33 l/l 2,33 x 1012/l 7,00 x 109/l 44% 2% 3,08 x 109/l 0,140 x 109/l 54% 3,78 x 109/l

46 Perzistence krmné hadičky v GIT Hematologie hemoglobin hematokrit erytrocyty leukocyty Leukogram heterofily monocyty lymfocyty 113 g/l 0,33 l/l 2,33 x 1012/l 7,00 x 109/l 44% 2% 3,08 x 109/l 0,140 x 109/l 54% 3,78 x 109/l

47 Perzistence krmné hadičky v GIT Biochemie Celková bílkovina Glukóza ALP ALT AST GMT Kreatinkináza LDH amyláza Kyselina močová Triglyceridy Cholesterol Vápník fosfor 26,2 g/l 12,61 mmol/l 16,00 μkat/l 0,05 μkat/l 3,84 μkat/l 0,39 μkat/l 28,4 μkat/l 0,44 μkat/l 9,82 μkat/l 129,80 umol/l 1,16 mmol/l 7,95 mmol/l 2,65 mmol/l 7,16 mmol/l.

48 Perzistence krmné hadičky v GIT Biochemie Celková bílkovina Glukóza ALP ALT AST GMT Kreatinkináza LDH amyláza Kyselina močová Triglyceridy Cholesterol Vápník fosfor 26,2 g/l 12,61 mmol/l 16,00 μkat/l 0,05 μkat/l 3,84 μkat/l 0,39 μkat/l 28,4 μkat/l 0,44 μkat/l 9,82 μkat/l 129,80 umol/l 1,16 mmol/l 7,95 mmol/l 2,65 mmol/l 7,16 mmol/l.

49

50 Závěr Cizí těleso, které změnilo své fyzikální vlastnosti (výrazná tvrdost) vlivem působení žaludečního obsahu, negativně ovlivnilo srdeční činnost a činnost respiratorního aparátu. Vzhledem k tomu, že v průběhu hospitalizace se zdravotní stav zhoršoval, byl jako jediné možné řešení situace doporučen pokus o vyjmutí cizího tělesa. Přes veškerou snahu o záchranu života pacienta došlo k nezvratnému srdečnímu kolapsu.

51 Chronické případy Ara zelenokřídlý (Ara chloroptera) Postmortálně prokázána přítomnost dokrmovací hadičky v proventrikulu. Zpětně zjištěno, že člověk provádějící dokrmování neinformoval chovatele o nehodě a papoušek po 14 dnech uhynul.

52

53 Nevhodná teplota krmné směsi při dokrmování mladých korel Ke krmení používali doma připravovanou krmnou směs složenou ze strouhaných piškotů, mrkve a natvrdo vařeného vejce. Mezi krmeními byla směs uložena v lednici. Na mláďatech bylo patrné výrazně zvětšené a naplněné vole, při klinické prezentaci byla výrazně hypotermická a dehydratovaná. Majitelé uvedli, že již den nedošlo k vytrávení volete, i přesto však do něj dále podávali krmivo. Při dotazu na teplotu podávaného krmiva byli zaskočeni informací, že krmnou směs je před aplikací třeba ohřát

54 Mládě korely před výplachem volete

55 Deformace páteře u mladého žaka mládě žaka bylo předvedeno k rentgenologickému vyšetření a stanovení další prognózy vývoje mláděte chovatel udával pošlapání rodiči při odchovu v budce diferenciálně diagnosticky nutno vyloučit rachitidu

56 Deformace páteře intra vitam

57 deformace páteře postmortem

58 Rachitida 3 tříměsíční mláďata amazoňanů velkých byla prezentována s náhle vzniklou parézou pánevních končetin, u jednoho z mláďat zřetelné změny pánevní končetiny vbočené dovnitř příčina domácí receptura směsi pro dokrm mláďat s minimálním množstvím vápníku

59 Rachitida u mláďat amazoňanů

60 gumový spodní zobák

61 Intususcepce střeva u mláděte ary ararauny Závěr - intususcepce střeva pravděpodobně ve středním úseku tenkého střeva - situace při pitvě působí dojmem, že k intususcepci došlo v době výhřezu střeva

62 Cirkulární konstrikce prstů jako příčina se uvádí nízká vlhkost prostředí. Při včasném ošetření je prognóza příznivá. Při počínajícím problému lze nasadit koupele prstů v teplé vodě ve spojení s masáží spolu s aplikací Karsivanu do dokrmovací kaše. Pokud je konstrikce již velmi výrazná, je třeba provést její incizi z laterálních stran do hloubky cca 1 mm. Následně lze aplikovat roztok povidon jodinu. Doporučuje se lokální aplikace dimethylsulfoxidu a antibiotické masti pro redukci případného zánětu. Pokud již došlo k nekrotizaci distálního segmentu prstu k nekróze, provede se amputace v nejbližším proximálním kloubu.

63

64

65 Popálení volete je způsobeno krmením materiálem, který je příliš horký (více než 43 C) Kůže kryjící vole nejprve vytvoří puchýř, potom strup po několika dnech. Léze obvykle je na nejspodnějším místě volete. Mírné případy ( popáleniny prvního stupně) vedou k edému a erytému. Druhý stupeň popálenin vede k tvorbě puchýřů, které nejsou patrné do dalšího dne a více dnů po popálení. Nekróza a svlečení následují po třetím stupni popálenin. Strupy mohou být ponechány intaktní a rána je ponechána ke kontrakci dokud z volete uniká krmivo.

66

67

68

69

70

71

72

73 Píštěl volete u ary ararauny

74 Detail píštěle volete

75 Zlomenina při kroužkování 14 denní mládě amazoňana bylo předvedeno kvůli fraktuře tibiotarzu levé pánevní končetiny, kterou způsobil při kroužkování sám majitel. Udával, že ke zlomenině došlo již 5 dní před prezentací. Sám se pokoušel o zevní fixaci výtokovým ústím ze stavebního gelu, bohužel dosáhl pouze výrazného zhmoždění a otoku tkáně. Situace byla tímto zákrokem velmi nestandardní.

76

77

78

79

80 Invaze škrkavkami u mláděte rozely Pennantovy (Platycercus elegans) K postmortálnímu vyšetření bylo doručeno mládě rozely Pennantovy. V anamnéze byl uvádět náhlý úhyn bez výrazných předchozích klinických příznaků pouze s krátkodobou apatií před úhynem, dále bylo prováděno koprologické vyšetření s negativním výsledkem. Zaslaný kadáver značně autolytický (nedodržení optimálních přepravných podmínek v teplém období roku), přesto v duodenu byl zjištěn masivní výskyt Ascaridia platyceri.

81

82

83

84 Nevhodné dokrmování mláďat ary zelenokřídlé (Ara chloroptera) K postmortálnímu vyšetření byla donesena dvě mláďata ary zelenokřídlé. Při pitvě byla zjištěna abnormální myodystrofie prsní svaloviny. Chovatel při podávání anamnestických informací před pitvou neuvedl, žádnou skutečnost související s možným výskytem svalové dystrofie. Po konfrontaci s pitevním nálezem jen velmi nerad připustil, že krmnou směs pro tato mláďata několik dní obohacoval běžně komerčně dostupným burákovým máslem

85

86

87

88

89

90

91

92 Autorský kolektiv Taras Ladislav, MVDr., Ph.D. Tukač Viktor, MVDr., CSc.

93 Použitá literatura Clubb S.L. (1997) Psittacine pediatric and husbandry medicine. In: Altman R. B., Clubb S. L., Dorrestein G. M., Quesenberry K. E. Avian Medicine and Surgery. Philadelphia, W. B. Saunders, pp Flammer K., Clubb S.L. (1994) Neonatology. In Ritchie BW, Harrison GI, Harrison LR (eds). Avian Medicine: Principles and Application. Lake Worth, FL: Wingers Publishing Inc., pp Styles D.K. (2005) Avian Neonatology and Nursery Management for Practitioner, Proceedings of The North Veterinary Conference, p Taras L., Tukač V. (2012) Časté zdravotní komplikace u mláďat papoušků ara. Veterinární klinika, 9: Tukač V. (2005) Časté kožní léze na končetinách u papoušků. Veterinární klinika, 2: Wagner R.K. (2001) Papoušci umělý odchov mláďat. České Budějovice, Dona, České Budějovice, 112 s.

94

VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ

VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ SBORNÍK k odbornému semináři na témata VETERINÁRNÍ PRAXE U DROBNÝCH SAVCŮ I. 30. května 2009 posluchárna Kliniky chorob psů a koček FVU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno N E Z A P O M E N U T E L N Ý Vasotop

Více

Ostatní nemoci hříbat

Ostatní nemoci hříbat Ostatní nemoci hříbat Kevin T. T. Corley Úvod Mnoho nemocí hříbat má podobnou anamnézu i klinický nález. U neonatálních hříbat jsou ve skutečnosti pouze dvě různé anamnézy. První z nich uvádí, že hříbě

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné zootechniky a etologie ZDRAVOTNÍ PORUCHY MORČAT A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Vedoucí bakalářské

Více

DIABETICKÁ KETOACIDÓZA

DIABETICKÁ KETOACIDÓZA DIABETICKÁ KETOACIDÓZA U DĚTÍ A MLADISTVÝCH MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. Vážení čtenáři, v této brožuře se dočtete o tom, co je diabetická ketoacidóza (dále DKA), jaké jsou její příčiny, co se při ní v těle

Více

Herriot. Fotoreportáž. První vydání Československého Herriota. 5. číslo - listopad 2003 MANAGEMENT OBEZITY VE VETERINÁRNÍ PRAXI

Herriot. Fotoreportáž. První vydání Československého Herriota. 5. číslo - listopad 2003 MANAGEMENT OBEZITY VE VETERINÁRNÍ PRAXI První vydání Československého Herriota 5. číslo - listopad 2003 Herriot MANAGEMENT OBEZITY VE VETERINÁRNÍ PRAXI EXOTICKÝ PACIENT - ŽELVY PŘÍLOHA - NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2004 XTRACT - JEDNOTKA V PÍRODNÝCH ADITÍVACH

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells)

KREV Krevní testy Místa pro odběry krve Funkce krve Vznik krevních buněk Typy krevních buněk (Types of Blood Cells) KREV Při běžné prohlídce greyhounda nám může připadat, že pes je fyzicky v pořádku, nemá žádné zranění, celkově se zdá být v perfektním stavu. Přesto je dobré získat ještě další informace v jiném provedení.

Více

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM. příspěvková organizace

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM. příspěvková organizace ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ÚSTÍ NAD LABEM příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo...2 2. Zoologické oddělení...4 2.1. Činnost zoologického oddělení...4 2.2. Veterinární činnost v roce

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ

NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ Autoři: prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. Česká chirurgická společnost ČLS JEP doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Více

Herriot. reprezentační ples. reprezentační ples veterinárních lékařů. veterinárních lékařů. 6. číslo - únor 2004 CHIRURGIA MOČOVÉHO TRAKTU

Herriot. reprezentační ples. reprezentační ples veterinárních lékařů. veterinárních lékařů. 6. číslo - únor 2004 CHIRURGIA MOČOVÉHO TRAKTU 6. číslo - únor 2004 Herriot CHIRURGIA MOČOVÉHO TRAKTU EXOTICKÝ PACIENT - HADI REPRODUKČNÍ A RESPIRAČNÍ SYNDROM PRASAT BIOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR VETTEST 8008 4. 4. reprezentační ples reprezentační ples veterinárních

Více

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA MIKROBIOLOGIE, VÝŽIVY A DIETETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Testování přípravku SANGRIM E pro koně Vedoucí práce:

Více

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu

Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Chronické poruchy funkce ledvin a jejich transplantace u dětí a dorostu Informační brožura pro rodiny pacientů a pro samotné starší dětské pacienty Jan Janda se spoluautory: Jaroslav Špatenka, Jiří Dušek,

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Hrbáčková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Hrbáčková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jana Hrbáčková V tištěné verzi vložen originál zadání BP. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství

Více

Péče o nemocné po resekci jícnu

Péče o nemocné po resekci jícnu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné po resekci jícnu Bc. Jitka Dvořáková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Vážená pacientko, vážený paciente,

Vážená pacientko, vážený paciente, Vážená pacientko, vážený paciente, do rukou se vám dostává souhrn informací, které se týkají léčby kolorektálního karcinomu a jejích nežádoucích účinků. Připravila je pro vás přední česká onkoložka paní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ DISLOKACÍ SLEZU U SKOTU

NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ DISLOKACÍ SLEZU U SKOTU ČESKÁ BUIATRICKÁ SPOLEČNOST CZECH ASSOCIATION FOR BUIATRICS IČO: 67007309, Palackého 1-3, 612 42 Brno, Tel: 541 562 402 Fax: 549 248 841, e-mail: hrubai@vfu.cz Klinika chorob přežvýkavců VFU Brno a SBORNÍK

Více

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková

VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ. Denisa Horáčková VÝŽIVA PŘI ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Denisa Horáčková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou související s výživou při prevenci a léčbě onemocnění slinivky břišní.

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

VETERINA. Autor: Veronika Koubalová. V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci...

VETERINA. Autor: Veronika Koubalová. V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci... VETERINA Autor: Veronika Koubalová V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci... Pořízení štěněte Vyvarujte se pořízení štěněte na různých trzích, burzách, přes,,divné,,

Více

ONEMOCNĚNÍ OVCÍ ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1

ONEMOCNĚNÍ OVCÍ ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1 ONEMOCNĚNÍ OVCÍ OBSAH ORGÁNOVÉ NEMOCI... 1 VYPADÁVÁNÍ SRSTI... 1 AKUTNÍ NADMUTÍ /TYMPANIA RUMUNIS ACUTA/... 1 NAKAŽLIVÉ KULHÁNÍ /NAKAŽLIVÁ HNILOBA PAZNEHTŮ/... 3 GANGRENÓZNÍ MASTITIDA... 4 ACIDÓZA BACHOROVÉHO

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hematologické komplikace chemoterapie u nemocných s karcinomem prsu, incidence a závažnost

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hematologické komplikace chemoterapie u nemocných s karcinomem prsu, incidence a závažnost Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hematologické komplikace chemoterapie u nemocných s karcinomem prsu, incidence a závažnost Bc. Alena Chovancová Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více