Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013"

Transkript

1 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013

2 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní scénáře zátěžových testů II. Úvěrové riziko v sektorech podniků a domácností III. Trhy nemovitostí a vládních dluhopisů IV. Zátěžové testy a odolnost finančního sektoru V. Souhrnné vyhodnocení a doporučení pro obezřetnostní politiku

3 I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní scénáře zátěžových testů

4 Bilance a intenzita rizik Bilance rizik pro finanční stabilitu se ve srovnání s předcházející ZFS 2011/2012 příliš nezměnila. Převažují rizika směrem dolů (tj. k méně příznivému vývoji) přicházející primárně z vnějšího prostředí. V eurozóně zůstávají rizika pro finanční stabilitu vysoká. Na finančních trzích došlo k dílčí stabilizaci a obnovila se likvidita i na trzích rizikovějších aktiv. Vyhlídky reálné ekonomické aktivity se ale naopak dále zhoršily. Současná stabilita v eurozóně je velmi křehká. Nelze vyloučit návrat silného napětí v důsledku vzájemné interakce mezi riziky v bankovních bilancích, klesající ekonomickou aktivitou a svrchovaným rizikem. 4

5 Výchozí stav a hlavní rizika Český finanční sektor jako celek zůstal i v roce 2012 proti vnějším rizikům vysoce odolný a v některých parametrech posílil svou robustnost (kapitálová přiměřenost, klientské vklady). Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku a její finanční sektor je výraznější a déletrvající propad ekonomické aktivity. Nepříznivé vyhlídky příjmové situace podniků i domácností souvisejí nejen s poklesem vnější poptávky, ale i se slabou domácí poptávkou. Hlavní rizika pro bankovní sektor spočívají v nárůstu úvěrových ztrát a poklesu schopnosti generovat výnosy k jejich krytí. Banky by při prohlubování recese mohly být vystaveny nelineárně rychlému nárůstu míry úvěrového selhání i ztrátovosti z pohledávek, u nichž k úvěrovému selhání dojde. 5

6 Alternativní scénáře pro zátěžové testy (1) V návaznosti na východiska a identifikovaná rizika byla odolnost domácího finančního systému prověřována pomocí zátěžových testů bank, pojišťoven a penzijních fondů. Základní scénář reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Vychází z květnové prognózy ČNB zveřejněné ve Zprávě o inflaci II/2013. Zátěžový scénář Vleklá deprese zachycuje riziko dlouhotrvajícího výrazného poklesu domácí ekonomické aktivity. V citlivostních analýzách je doplněn o další šoky: nepříznivý vývoj na finančních trzích, odpisy pohledávek za zadluženými zeměmi EU, pád největších dlužníků každé banky či déletrvající recesi, která způsobí výrazný nárůst úvěrových ztrát bankovního sektoru. 6

7 Alternativní scénáře pro zátěžové testy (2) Alternativní scénáře: vývoj růstu reálného HDP Alternativní scénáře: vývoj měnového kurzu (v %) (CZK/EUR) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Základní scénář Vleklá deprese Alternativní scénáře: vývoj inflace Alternativní scénáře: vývoj 3M Pribor (v %) (v %) inflační cíl /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese 0 03/10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese 7

8 II. Úvěrové riziko v sektorech podniků a domácností

9 Podíl úvěrů v selhání se v roce 2012 snížil V bankovním sektoru se i přes nepříznivý vývoj ekonomiky v loňském roce mírně snížil podíl úvěrů v selhání (kolísá kolem 6 % již od roku 2010). Dynamika u úvěrů v selhání a tvorby opravných položek indikuje, že se podíl úvěrů v selhání může začít opět zvyšovat. Do recese padají významná odvětví průmyslu s dosud nízkou mírou defaultu. Dynamika úvěrů v selhání a podílu opravných položek k celkovým pohledávkám (meziroční změna v %) /09 03/10 09/10 03/11 09/11 03/12 09/12 03/13 NPL OP k celkovým pohledávkám Pramen: ČNB 9

10 Úvěrové riziko podniků v alternativních scénářích V Základním scénáři podíl podnikových úvěrů v selhání v letošním roce stagnuje a pak se začne pozvolna snižovat. Ve scénáři Vleklá deprese se podíl úvěrů v selhání zvyšuje výrazně nad hodnoty dosažené v roce 2010 a převyšuje 12 %. Podíl bankovních úvěrů v selhání v sektoru nefinančních podniků (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Pramen: ČNB 10

11 Domácnosti jsou recesí zasaženy více než podniky Nefinanční podniky jsou schopny zhoršené příjmy částečně kompenzovat snížením pracovních nákladů. Na domácnosti dopadá dlouhá recese mnohem silněji. Snižování jejich reálných disponibilních příjmů (i v Základním scénáři) zvyšuje úvěrové riziko u spotřebitelských úvěrů i u úvěrů na bydlení. Vývoj příjmových makroekonomických agregátů v ČR při různých scénářích (průměrná meziroční tempa růstu v %) HDP (nominální) HDD domácností (nominální) HDP (reálný) Základní scénář Vleklá deprese HDD domácností (reálný) Pramen: ČSÚ a prognózy ČNB Pozn.: HDP hrubý domácí produkt, HDD hrubý disponibilní důchod. 11

12 Úvěrové riziko domácností postupně narůstá Podíl úvěrů v selhání poskytnutých domácnostem se v roce 2012 zvýšil i přes zhoršenou příjmovou situaci jen nepatrně. Výjimkou je rizikový segment spotřebitelských úvěrů. Zátěžové testy domácností indikují citelně vyšší zranitelnost nízkopříjmových domácností a rostoucí míru jejich předlužení ve všech testovaných scénářích. Vývoj podílu úvěrů v selhání na úvěrech obyvatelstvu (v %) /09 4/10 10/10 4/11 10/11 4/12 10/12 4/13 Obyvatelstvo celkem Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry Pramen: ČNB 12

13 Úvěrové riziko je tlumeno poklesem úrokových sazeb Přes rostoucí zadluženost domácností podíl čistých placených úroků na příjmech stagnuje. Ukazatele zadluženosti domácností (v %) 70 2,5 Úroková složka úvěrových podmínek tak působí proticyklicky. Pokles úrokových sazeb snižuje náklady obsluhy dluhu a tím i riziko defaultu. Může ale vyvolávat iluzi snadného splácení (platí i pro podniky) Dluh/finanční aktiva Dluh/hrubý disponibilní důchod Dluh/HDP 2 1,5 1 0,5 0-0,5 Čistá finanční aktiva/hdp Čisté placené úroky/hrubý disponibilní důchod (p.o.) Pramen: ČNB, ČSÚ 13

14 Úvěrové riziko domácností v alternativních scénářích V Základním scénáři podíl úvěrů v selhání u domácností rovněž stagnuje a setrvává na zvýšené úrovni až do konce roku Podíl bankovních úvěrů v selhání v segmentu obyvatelstva (v %) Scénář Vleklá deprese implikuje výrazný nárůst podílu úvěrů v selhání oproti současnému stavu /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Pramen: ČNB 14

15 Rostou potenciální úvěrové ztráty U úvěrů v selhání pokračuje migrace od nestandardních úvěrů ke ztrátovým (v Základním scénáři je 60 % úvěrů v selhání na konci 2013 v kategorii ztrátové ). Růst podílu ztrátových úvěrů implikuje potenciálně vyšší úvěrové ztráty a potřebu tvořit vyšší opravné položky. Dlouhodobě neměnná úroveň krytí úvěrů v selhání opravnými položkami nemusí odpovídat zvýšené úrovni úvěrového rizika. Struktura úvěrů v selhání a odhad pro rok 2013 dle základního scénáře (v %) /07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 12/13 Pramen: ČNB Nestandardní Pochybné Ztrátové

16 Úrokové marže z nových úvěrů jsou velmi nízké Úrokové sazby z nově poskytovaných úvěrů podnikům a úvěrů na bydlení dosahují společně s úrokovými maržemi historických minim. Stávající úvěrové marže u úvěrů podnikům a na bydlení implikují nižší náklady na obsluhu dluhů, ale nemusí být vždy v souladu s vývojem úvěrového rizika. Rostoucí úrokové marže u spotřebitelských úvěrů odráží jejich vysokou rizikovost. Úrokové marže českých bank z nových úvěrů (v p.b.) /05 03/06 03/07 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 Domácnosti na byty Nefinanční podniky Domácnosti na spotřebu (pravá osa) Pramen: ARAD, výpočty ČNB 16

17 Situace v segmentu družstevních záložen je neuspokojivá (1) Bilanční suma družstevních záložen se v roce 2012 zvýšila o 51 % navzdory jejich rizikovějšímu profilu. Družstevní záložny udržují relativně vysoké úrokové sazby na vkladech, což vytváří potřebu poskytovat rizikové úvěry s vyšší úrokovou sazbou. Segment družstevních záložen zároveň vykazuje vysokou koncentraci poskytnutých úvěrů. Případné problémy se splácením závazků u významných klientů by mohly ohrozit stabilitu záložen. Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami (v %; konec roku 2011 a 2012, družstevní záložny aktivní k ) Průměrný úrok na klientských úvěrech (1) Průměrný úrok na klientských vkladech (2) Podíl klientských úvěrů v selhání Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech celkem Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami Družstevní záložny Banky 7,4 4,8 2,9 1,1 9,9 6,2 14,3 29,1 16,4 49,4 Kapitálová přiměřenost Tier 1 12,3 15,9 RoE 7,5 21,4 Podíl sektoru na vkladech klientů Pramen: ČNB ,2 98,8 17

18 Situace v segmentu družstevních záložen je neuspokojivá (2) Agregátní ukazatele rizikovosti jsou vysoké a v prvním čtvrtletí 2013 dále rostly. Podíl úvěrů v selhání převýšil na konci 1. čtvrtletí 13 %. Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami je velmi nízké. V sektoru je nezbytné výrazně zvýšit obezřetnost podnikání a kvalitu řízení rizik. ČNB bude situaci v segmentu nadále věnovat zvýšenou pozornost a dávat podněty k regulatorním změnám. Vybrané ukazatele družstevních záložen ve srovnání s bankami (v %; konec roku 2011 a 2012, družstevní záložny aktivní k ) Průměrný úrok na klientských úvěrech (1) Průměrný úrok na klientských vkladech (2) Podíl klientských úvěrů v selhání Podíl rychle likvidních aktiv na aktivech celkem Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami Družstevní záložny Banky 7,4 4,8 2,9 1,1 9,9 6,2 14,3 29,1 16,4 49,4 Kapitálová přiměřenost Tier 1 12,3 15,9 RoE 7,5 21,4 Podíl sektoru na vkladech klientů ,2 98,8 Pramen: ČNB 18

19 III. Trhy nemovitostí a vládních dluhopisů

20 Na trhu nemovitostí míří rizika pro cenový vývoj směrem dolů (1) Vývoj cen v roce 2012 naplnil rizika nižších cen nemovitostí akcentovaná v minulé ZFS 2011/2012. Pokles cen i počtu transakcí je v souladu s vývojem fundamentálních faktorů. Rizika vývoje cen nemovitostí jsou nadále značná a vychylují se spíše na stranu nižších cen. V Základním scénáři je předpokládána stagnace, resp. mírný pokles cen bytů, s oživením cen až v roce Ve scénáři Vleklá deprese ceny nemovitostí klesají o 17 %. Index cen nemovitostí podle jednotlivých scénářů (4Q 2007 = 100) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB Základní scénář Vleklá deprese 20

21 Na trhu nemovitostí míří rizika pro cenový vývoj směrem dolů (2) Ukazatele udržitelnosti cen rezidenčních nemovitostí se v roce 2012 dále zlepšily. Ceny bytů se s vysokou pravděpodobností pohybují blízko svých fundamentálních hodnot. Vnímané riziko dalšího poklesu cen nemovitostí se snížilo existují ale rizika horšího vývoje fundamentálních faktorů určující ceny nemovitostí v dlouhém období (situace na trhu práce a pracovní příjmy, demografický vývoj apod.). Ukazatel podílu ceny bytu a mzdy (Price-to-income; podíl ceny bytu 68 m 2 a klouzavého součtu mzdy za jeden rok) /01 12/03 12/05 12/07 12/09 12/11 Praha Ostrava + Ústí n. L. ČR Celkem Pramen: ČSÚ, výpočty ČNB Brno Zbytek ČR 21

22 Zvýšil se rozdíl mezi výnosem z nájemného a úrokovou sazbou z úvěrů na bydlení Otevírá se možnost nákupu nemovitosti jako finanční investice. Ve střednědobém horizontu by mohlo dojít k nadhodnocení cen v některých regionech. Nadhodnocení by mohlo mít i charakter bubliny zezdola, kdy by sice samotné ceny nemovitostí rostly mírnými tempy, ale na pozadí zhoršování jejich fundamentálních faktorů. Výnosy z pronájmu bytu (průměry za období v %; roční data, dále čtvrtletní) /07 03/08 03/09 03/10 03/11 03/12 03/13 Pramen: IRI, ČNB Praha Ostrava+ Ústí n. L. Zbytek ČR Úrok z úvěrů na bydlení Desetiletý výnos 22

23 Úvěrové riziko developerů zůstává vysoké I přes relativní stabilizaci situace na nemovitostním trhu a oživení prodejů rezidenčních developerských projektů zůstává podíl úvěrů v selhání v tomto segmentu na vysoké úrovni. S tím kontrastuje asymetrické uvolnění úvěrových podmínek pro úvěry na bydlení a výrazně snížené úrokové marže z těchto úvěrů. Podíl úvěrů v selhání v sektoru developerů (v %; pro ceny bytů meziroční růst) /02 10/04 08/06 06/08 04/10 02/ Nefinanční podniky celkem Developeři NACE Vybraní developeři Ceny bytů (pravá osa) Pramen: ČSÚ, ČNB 23

24 ČNB připravuje sadu nástrojů reagujících na postupný nárůst rizika spojeného s financováním nemovitostí Nástroje kapitálové regulace (např. vyšší sektorové rizikové váhy). V řadě zemí je používán horní limit na poměr úvěru a hodnoty zástavy (LTV). Vykazovaná agregátní hodnota LTV na hypoteční úvěry je relativně nízká (pod 60 %). Ale nereaguje téměř na vývoj cen nemovitostí. Objem úvěrů s vysokou hodnotou LTV může ale zaujímat v portfoliích některých bank nezanedbatelný podíl. Podíl objemu úvěrů poskytnutých bankou domácnostem na koupi nemovitostí s LTV nad 100 % k (osa x: tržní podíl banky v %, osa y: podíl objemu úvěrů s LTV nad 100 %) Pramen: ČNB 24

25 Roste koncentrace aktiv finančních institucí vůči českým státním dluhopisům V průběhu roku 2012 se zvýšil podíl českých státních dluhopisů v bilancích bankovního sektoru z 15 % na 17 %. Koncentrace portfolií domácích bank na vládu jako dlužníka Vytváří značnou expozici vůči svrchovanému riziku. Zvyšuje propojenost bankovního sektoru s vládním sektorem. Současná fiskální situace ČR je stabilní a udržitelná U některých bank je ale možno hovořit o zvýšeném riziku koncentrace. Podíl dluhopisů vydaných domácími vládami na bilanci měnových finančních institucí bez centrálních bank (v %; MFI bez centrálních bank zahrnují úvěrové instituce a fondy peněžního trhu) /02 05/03 10/04 03/06 08/07 12/08 05/10 10/11 03/13 Pramen: ČNB, ECB ČR MFI EA MFI ČR bankovní sektor 25

26 Současné velmi nízké výnosy dluhopisů jsou zdrojem tržního rizika Útěk ke kvalitěči likviditě na finančních trzích vytváří riziko vychýlení cen dluhopisů vnímaných jako kvalitní směrem nahoru. Současné výnosy ze státních dluhopisů se mohou ukázat z dlouhodobého hlediska neudržitelně nízké. Značná část dluhopisů držených institucemi je zařazena do tržně přeceňované části bilancí. Pokud by se vývoj na trzích náhle obrátil, pokles tržních cen držených dluhopisů by měl negativní dopad na ziskovost. Struktura portfolia dluhopisů dle sektoru a způsobu ocenění (v %; podíl na dluhopisech, k ) AFS AFS Banky Pojišťovny Penzijní fondy Ostatní držené do splatnosti Ostatní k přecenění České SD držené do splatnosti České SD k přecenění Pramen: ČNB Pozn.: AFS značí finanční aktiva v účetní kategorii "realizovatelná". Údaje za sektor pojišťoven zahrnují též finanční umístění, je-li nositelem investičního rizika pojistník. 26

27 IV. Zátěžové testy bank květen 2013

28 Výsledky zátěžových testů bank V Základním scénáři se dostávají dvě banky pod 8% hranici CAR. Jejich bilance dosahuje pouze 1 % aktiv sektoru jako celku. Metodika testů hodnotí obchodní model těchto bank z dlouhodobého pohledu jako neudržitelný. Ve scénáři Vleklá deprese by se pod 8% hranici dostalo 13 bank. Bilance činí 17 % aktiv sektoru. Potřeba kapitálu k dorovnání na 8 % CAR by činila necelých 16 mld. Kč (0,4 % HDP). Kapitálová přiměřenost neklesá výrazně pod 12 %. Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB, výpočty ČNB Základní scénář Vleklá deprese 28

29 Vybrané citlivostní analýzy zátěžového scénáře (1) Zátěžový scénář Vleklá deprese byl doplněn o další citlivostní analýzy. Ztráta důvěry vede k růstu výnosů ze státních dluhopisů a dílčímu znehodnocení expozic vůči zadluženým zemím EU. K tomu je pak přidáno částečné znehodnocení expozic 5 největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám. Celkově CAR klesá pod 10 %. 14 bank by potřebovalo navýšit kapitál o více než 31 mld. Kč (0,8 % HDP). Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Základní scénář Vleklá deprese Vleklá deprese a ztráta důvěry + ztráta 50 % upravených expozic na mateřské skupiny Pramen: ČNB, výpočty ČNB 29 29

30 Vybrané citlivostní analýzy zátěžového scénáře (2) Další citlivostní analýza nad zátěžovým scénářem hodnotí dopady ještě delší recese na celém 3letém horizontu se silnějšími deflačními tlaky. Vyšší pokles příjmů domácností a podniků vede k dalšímu omezení spotřeby a investic. Vyčerpání finančních rezerv způsobí růst míry nesplácení dříve přijatých závazků. 14 bank by potřebovalo navýšit kapitál o 29 mld. Kč (0,7 % HDP). Sektor jako celek zůstává odolný i pro tyto silně zátěžové scénáře. Vývoj kapitálové přiměřenosti dle scénářů (v %) /10 03/11 03/12 03/13 03/14 03/15 03/16 Pramen: ČNB, výpočty ČNB Základní scénář Vleklá deprese Zesílená vleklá deprese 30

31 Hodnocení výsledků zátěžových testů Zátěžové testy a další analýzy ukazují, že český finanční sektor je na případné zátěžové situace dobře připraven. Banky disponují vysokým kapitálovým polštářem, který umožňuje absorbovat negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost sektoru dostatečně nad 8% regulatorní hranicí i v případě velmi nepříznivého scénáře. Udržení vysoké míry důvěry veřejnosti a investorů ve stabilitu českého bankovního sektoru v současném nepříznivém ekonomickém prostředí vyžaduje zachování vysoké schopnosti bank absorbovat potenciální úvěrové a tržní ztráty. 31

32 V. Souhrnné vyhodnocení a doporučení pro obezřetnostní politiku

33 Hodnocení pozice ve finančním cyklu Domácí finanční sektor se v současné době nachází ve fázi finančního cyklu, v níž se v rozhodující míře projevují rizika, která souvisejí s několika lety slabé ekonomické aktivity. Fáze mírného úvěrového oživení z let skončila s nástupem recese a poptávka po úvěrech a rizikových aktivech je nyní utlumená. Úroková složka úvěrových podmínek se dále uvolnila a působí tak proticyklicky. Zvýšená averze vůči riziku a absence optimistických očekávání nevytváří podmínky pro oživení úvěrové aktivity, které by se promítalo do přijímání nadměrného rizika. Pro český finanční sektor nevznikají rizika z titulu nadměrného růstu úvěrů a v případě možnosti využít proticyklický kapitálový polštář by ČNB pro následující období nastavila jeho hodnotu pro expozice v domácí ekonomice na nulu. 33

34 Hodnocení vnitřních rizik Akutní riziko pro finanční stabilitu vyžadující bezprostřední opatření nebylo identifikováno. Rizikem pro český bankovní sektor je nárůst úvěrových ztrát v důsledku pokračování nepříznivého vývoje ekonomické aktivity. Úvěrové riziko v bilancích bank je zvýšené a rostoucí. Krytí úvěrů v selhání opravnými položkami je snížené. Při setrvalé recesi nelze vyloučit nelineárně rychlý nárůst míry úvěrového selhání i ztrátovosti z pohledávek. Banky čelí rovněž značným tlakům na pokles stabilních složek zisku (zejména úrokového zisku a zisku z poplatků a provizí). Existují potenciální vnitřní zdroje systémového rizika. Postupně se rozvíjí rizika spojená s úvěrováním nemovitostního sektoru. Narůstají rizika spojená se svrchovanými expozicemi (riziko koncentrace, úrokové riziko). 34

35 Hodnocení vnějších rizik Z pohledu vzájemné provázanosti českých bank a jejich mateřských skupin byl vývoj v posledním období spíše příznivý. Expozice domácích bank na jejich mateřské skupiny poklesly, k čemuž přispěla i změna regulatorních limitů stanovených ČNB v roce Existuje řada krátkodobých až střednědobých rizik vnějšího původu souvisejících s makroekonomickým prostředím ve vyspělých zemích (slabá ekonomická aktivita, honba za výnosem v prostředí nízkých úrokových sazeb), přístupem autorit eurozóny k řešení krize (pomalá rekapitalizace a restrukturalizace bankovních sektorů), některými částmi projektu bankovní unie eurozóny. 35

36 Kroky k udržení důvěry ve stabilitu bankovního sektoru ČNB bude nadále věnovat zvýšenou pozornost sledování kvality úvěrových portfolií bank a družstevních záložen. S ohledem na zvýšené úvěrové riziko bude ČNB pokračovat v důsledném monitoringu v následujících oblastech: obezřetná kategorizace pohledávek, dostatečnost tvorby opravných položek, adekvátní nastavení rizikových vah, správné ohodnocení zajištění. Obzvláště důležité je udržování robustních kapitálových polštářů u těch bank, které jsou vzhledem ke svému postavení a charakteru systémově významné. Vzhledem k dominantní roli bank v českém finančním sektoru a rozhodujícímu tržnímu podílu několika velkých bank je ČNB připravena stanovit pro tyto instituce kapitálové přirážky v souladu s novým regulatorním balíkem CRD IV/CRR. 36

37 Děkuji za pozornost Zprávy o finanční stabilitě: Kontakt na samostatný odbor finanční stability:

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli odborových svazů 1. prosince 213 V eurozóně přetrvává napjatý

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215 I. Aktuální makroekonomická prognóza

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009

Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Reálný sektor a finanční stabilita Petr Jakubík Samostatný odbor ekonomického výzkumu a finanční stability Česká národní banka Vysoká škola finanční a správní, Praha 20.dubna 2009 Finanční stabilita 2

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád

Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Finanční fórum Zlaté koruny 2008 Finanční krize, její dopady na českou ekonomiku a na chování vlád Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady České národní banky Dopady úvěrové krize na českou ekonomiku

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

2. Dodatek Základního prospektu

2. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 2. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Makroobezřetnostní politika:

Makroobezřetnostní politika: Makroobezřetnostní politika: nástroje a indikátory Jakub Seidler Samostatný odbor finanční stability Česká národní banka (Smilovice, 24.10.2013) Obsah Makroobezřetnostní politika Rada pro systémová rizika

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 29 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 29 21 / 21 211 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 21 / 211 ISBN 978-8-87225-33-2 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Konzultační materiál

Konzultační materiál Konzultační materiál Klíčové body obsažené v připravovaném makroobezřetnostním doporučení ČNB k rizikům spojeným s vývojem na trhu retailových úvěrů zajištěných rezidenčními nemovitostmi Účel konzultace

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Rozdíl mezi úhrnem finančních aktiv a úhrnem závazků.

Rozdíl mezi úhrnem finančních aktiv a úhrnem závazků. 154 SLOVNÍČEK POJMŮ SLOVNÍČEK POJMŮ Basel III Nový regulatorní koncept vydaný Basilejským výborem pro bankovní dohled v roce 2010, který stanovuje standardy pro kapitálovou přiměřenost bank a nově i jejich

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. června 2015 Třídící znak 2 0 6 1 5 1 8 0 Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí I. Účel úředního

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 ISBN 978-8-87225-15-8 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Provozní výsledek KB za 1. čtvrtletí 2015 zůstal stabilní díky nárůstu objemu obchodů s klienty Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl o 5,9 % na 513,7 miliardy Kč Konsolidovaná aktiva stoupla

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ

MĚNOVÁ STATISTIKA ZÁŘÍ ZÁŘÍ 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

5. Dodatek Základního prospektu

5. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 5. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř)

Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Nová prognóza ČNB (Zpráva o inflaci IV/3) Příběh dvou scénářů (resp. tří až čtyř) Tomáš Holub Praha, 5. listopadu 3 Plán prezentace Trajektorie úrokových sazeb a jejich chybějící snižování Potenciální

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více