Ekonomická prezentace ČNB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomická prezentace ČNB"

Transkript

1 Ekonomická prezentace ČNB Petr Král ředitel Odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Emisní den zlaté mince Dřevěný most v Lenoře. května 13, Radniční sál, Prachatice

2 Makroekonomický vývoj a stávající prognóza ČNB

3 Předpoklady zahraničního vývoje (rozdíl v p.b.) Efektivní HDP eurozóny (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.) Efektivní CPI eurozóny (mzr. růst v %) Rozdíl RS3 a RS1 -. RS3 RS I/11 II III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV Rozdíl RS3 a RS1 RS3 RS1 I/11 II III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV (rozdíl v p.b.) Efektivní PPI eurozóny (mzr. růst v %) (rozdíl v p.b.) EURIBOR 3M (sazba v %) Rozdíl RS3 a RS1 -. RS3 RS1 -. I/11 II III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV I/11 II III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV (rozdíl v %) Kurz USD/EUR (USD/EUR) (rozdíl v %) Cena ropy Brent (USD/barel) 1 Rozdíl RS3 a RS1 RS3 RS Rozdíl RS3 a RS1 RS3 RS I/11 II III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV Rozdíl RS3 a RS1 RS3 RS1 I/11 II III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV

4 Domácí ekonomická aktivita Meziroční pokles HDP se ve čtvrtém čtvrtletí 1 dále prohloubil. Kladný příspěvek zásob, čistého vývozu a spotřeby vlády k vývoji HDP byl převážen poklesem spotřeby domácností a fixních investic. Hrubý domácí produkt I/ I/9 I/1 I/11 I/1 Mezičtvrtletní růst HDP (pravá osa) Meziroční růst HDP Struktura meziročního růstu HDP I/ I/9 I/1 I/11 I/1 Spotřeba domácností Čistý vývoz Tvorba hrubého fixního kapitálu Spotřeba vlády Změna stavu zásob Výdaje neziskových institucí

5 Spotřeba domácností a zdroje jejího financování Reálné výdaje domácností nadále výrazně klesaly. Růst nominálního hrubého disponibilního důchodu po předchozím zpomalení opět zrychlil. Výdaje domácností na spotřebu Disponibilní důchod I/ I/9 I/1 I/11 I/1 - I/ I/9 I/1 I/11 I/1 Reálné výdaje na individuální spotřebu Nominální výdaje na individuální spotřebu Reálný hrubý disponibilní důchod Nominální hrubý disponibilní důchod Mzdy a platy Hrubý provozní přebytek a smíšený důchod Důchody z vlastnictví Sociální dávky Daně a sociální příspěvky Ostatní transfery Hrubý disponibilní důchod (mzr. změny v %) 5

6 Investice a zahraniční obchod Investice klesaly ve většině sledovaných sektorů. Ve čtvrtém čtvrtletí 1 se čistý vývoz meziročně zvýšil jen mírně a přestal brzdit pokles HDP. Investice podle sektorů Čistý vývoz I/ I/9 I/1 I/11 I/1-3 I/ I/9 I/1 I/11 I/1 Nefinanční podniky Domácnosti Vláda Finanční instituce Neziskové instituce Tvorba hrubého fixního kapitálu (mzr. změny v %) Čistý vývoz (meziroční změny v mld. Kč) Čistý vývoz (mezičtvrtletní změny v mld. Kč)

7 Ekonomický sentiment Důvěra spotřebitelů se opět snížila a stále dosahuje nízkých hodnot. Souhrnný ekonomický sentiment v ČR zůstal na rozdíl od Německa a Evropské unie víceméně nezměněný a je v průměru za poslední roky nižší zejména vůči Německu. Indikátory důvěry Ekonomický sentiment / 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 Souhrnný indikátor Spotřebitelský indikátor Podnikatelský indikátor / 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 ČR Německo Evropská unie 7

8 Konjunkturní šetření v průmyslu Vliv nedostatečné poptávky jako hlavní bariéry růstu průmyslové produkce se dále zvýšil. Nové průmyslové zakázky výrazně poklesly. Bariéry růstu v průmyslu Nové průmyslové zakázky 1 1/ 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 Nedostatečná poptávka Nedostatek zaměstnanců Nedostatek materiálu/zařízení Finanční problémy Ostatní Nejsou / 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 Nové průmyslové zakázky celkem Nové průmyslové zakázky ze zahraničí Nové průmyslové zakázky z tuzemska

9 Trh práce Počty zaměstnanců přepočtené na plné pracovní úvazky ve čtvrtém čtvrtletí 1 nadále klesaly. Podíl nezaměstnaných osob v prvním čtvrtletí 13 pokračoval v růstu. Indikátory trhu práce Míra nezaměstnanosti I/ I/9 I/1 I/11 I/1 3 I/ I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 Nominální jednotkové mzdové náklady Průměrná nominální mzda v podnikatelské sféře Počet zaměstnaných osob Přepočtený počet zaměstnanců Obecná míra nezaměstnanosti Míra registrované nezaměstnanosti celkem Podíl nezaměstnaných osob 9

10 Cenový vývoj Podíl administrativních vlivů na inflaci spotřebitelských cen byl nadále nejvyšší. Dovozní ceny v prvním čtvrtletí 13 klesaly, ceny průmyslových výrobců rostly jen mírně, růst cen zemědělských výrobců zůstal vysoký. Struktura inflace Dovozní ceny a ceny výrobců / / /13 3 Korigovaná inflace bez PH a potravin Regulované ceny Nepřímé daně v neregulovaných cenách Ceny potravin (včetně alkoholických nápojů a tabáku) Ceny pohonných hmot (PH) Meziroční růst spotřebitelských cen (v %) -1 1/ 1/9 1/1 1/11 1/1 1/13 Dovozní ceny Ceny průmyslových výrobců Ceny stavebních prací Ceny tržních služeb Ceny zemědělských výrobců (pravá osa) - 1

11 Prognóza inflace a HDP Celková inflace se bude v roce 13 pohybovat mírně pod %. V roce 1 se bude celková inflace zvolna přibližovat k cíli ČNB (stejně jako měnověpolitická inflace). V roce 13 HDP mírně klesne o,5 %, ekonomická aktivita oživí v roce 1 (růst o 1, %). Prognóza inflace Prognóza HDP 5 Horizont měnové politiky 1 3 Inflační cíl II/11 III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti - II/11 III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 11

12 Konjunkturní šetření ČNB a SP ČR u jihočeských podniků Jihočeské podniky očekávají o něco vyšší růst cen než ČNB v horizontu 1 roku a další zrychlení inflace v horizontu 3 let. Ve vývoji zakázek by mělo podle očekávání jihočeských podniků v příštím čtvrtletí nastat výrazné zlepšení. Meziroční změna spotřebitelských cen Změna ve vývoji zakázek 1

13 Prognóza sazeb a kurzu S prognózou je konzistentní mírný pokles tržních úrokových sazeb a jejich následný růst až v roce 1. Kurz koruny vůči euru bude velmi pozvolna posilovat z oslabené výchozí úrovně. Prognóza úrokových sazeb Prognóza měnového kurzu (CZK/EUR) II/11 III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 1 II/11 III IV I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV 9% 7% 5% 3% interval spolehlivosti 13

14 Prognóza trhu práce V letošním roce zůstane růst mezd nízký, avšak rozkolísaný vlivem daňové optimalizace. Celková zaměstnanost bude převážně klesat, míra nezaměstnanosti se zvýší. Průměrná nominální mzda 1 - Prognóza trhu práce I/ I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1-3 I/ I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 3 Nominální mzdy v podnikatelské sféře Nominální mzdy v nepodnikatelské sféře Zaměstnanost Obecná míra nezaměstnanosti (pravá osa) 1

15 Konjunkturní šetření ČNB a SP ČR u jihočeských podniků Podle posledního šetření očekávají jihočeské podniky zmírnění růstu mezd v nejbližším čtvrtletí, další oslabení tempa růstu ve zbytku roku 13 a zrychlení až v roce 1. Meziroční růst průměrné mzdy 15

16 Prognóza spotřeby domácností a vlády Spotřeba domácností poroste až v roce 1. Míra úspor se po výrazném zvýšení v minulém roce bude postupně snižovat. Reálná spotřeba domácností a vlády Míra úspor domácností I/ I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 Spotřeba domácností Spotřeba vlády I/ I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 Míra úspor (sezonně očištěno) Míra úspor (sezonně neočištěno) 1

17 Prognóza investic a čistého vývozu Hrubá tvorba kapitálu bude v letošním roce klesat, v příštím roce se její pokles výrazně zmírní. Růst vývozu a dovozu se obnoví ve druhé polovině roku 13, následně se znovu zvýší příspěvky čistého vývozu k růstu HDP. Hrubá tvorba kapitálu Reálný vývoz a dovoz I/ I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1 - I/ I/9 I/1 I/11 I/1 I/13 I/1-5 Hrubá tvorba kapitálu Hrubá tvorba fixního kapitálu Reálný čistý vývoz (změna v mld., pravá osa) Reálný vývoz Reálný dovoz 17

18 Konjunkturní šetření ČNB a SP ČR u jihočeských podniků Po předchozím poklesu jihočeské podniky očekávají stagnaci investičních výdajů. Meziroční změna investičních výdajů 1

19 Poslední měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Po projednání situační zprávy na svém květnovém zasedání rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni,5 %. Úrokové sazby budou drženy na stávajících úrovních (tj. na technické nule ) v delším horizontu, dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků. Nárůst inflačních tlaků není novou prognózou předpovídán a nejsou identifikována ani žádná hmatatelná rizika nárůstu inflačních tlaků. Bilance rizik nové prognózy je protiinflační. ČNB je připravena použít devizové intervence v případě potřeby dalšího uvolnění měnové politiky. 19

20 Rizika prognózy Rizika prognózy jsou protiinflační. Protiinflační rizika: výhled zahraničí EURIBOR, cena ropy vývoj domácí ekonomiky nárůst konkurence v oligopolních odvětvích

21 Vývoj v oblasti finanční stability 1

22 Rok 1 částečné uklidnění, rok 13 přenesení finančního napětí na další země Extrémní napětí na finančních trzích na konci roku 11 utlumila kombinace opatření ECB zaměřená na dodávání likvidity bankám (LTRO, Long-Term Refinancing Operations). Získaná stabilita zůstala křehká a v létě 1 byla opět ohrožena prudkým zvýšením požadovaných výnosů z vládních dluhopisů Španělska a Itálie. Zklidnění přinesla opět až silná vyjádření ECB v létě 1 a příslib zavedení stabilizačních intervencí na trhu vládních dluhopisů (OTM, Outright Monetary Transactions). Situace zůstává značně napjatá v krizové situaci se ocitly nově další země Kypr (snížení ratingu, likviditní potíže bank - finanční výpomoc) a Slovinsko (snížení ratingu), ohlášený záměr eliminovat rizika ustanovením bankovní unie zatím příliš nezabral.

23 Fragmentace na trhu vládních dluhopisů Tržní výnosy z vládních dluhopisů zůstávají u některých zemích výrazně zvýšené. Výnosy 5letých vládních dluhopisů 7 Verbální intervence ECB ECB oznamuje OMT /1 7/1 /1 9/1 1/1 11/1 1/1 1/13 /13 3/13 Španělsko Itálie Slovinsko ČR Německo 3

24 Aktuální úvěrové podmínky dle Šetření ČNB Banky v 1Q 13 úvěrové standardy výrazněji neměnily u úvěrů nefinančním podnikům a u spotřebitelských úvěrů. Standardy u úvěrů na bydlení banky uvolnily Změna úvěrových standardů a poptávka po úvěrech Úvěry nefinančním podnikům Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry Poptávka po úvěrech ve všech segmentech rostla, u domácností slaběji než v Q II/1 III IV I/13 II II/1 III IV I/13 II II/1 III IV I/13 II Skutečná změna úvěrových standardů Očekávaná změna úvěrových standardů Úvěry nefinančním podnikům Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry - -5 Vzrostla marže u rizikovějších podnikových úvěrů naopak u úvěrů na bydlení marže klesaly II/1 III IV I/13 II II/1 III IV I/13 II II/1 III IV I/13 II - Skutečná změna poptávky Očekávaná změna poptávky

25 Úvěrová dynamika v ČR (1) Tempa růstu úvěrů zůstávají poměrně nízká, leč stabilní. Meziroční dynamika růstu úvěrů (v %) ,% 3,%,% /9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/1 9/1 3/13 Úvěry celkem Nefinanční podniky Obyvatelstvo 5

26 Úvěrová dynamika v ČR () Trh nových úvěrů na bydlení těží z velmi nízkých klientských úrokových sazeb a rostoucího objemu refinancování, ale jeho nárůst se zastavil. Vývoj nově poskytnutých úvěrů nefinančním podnikům odráží pokles ekonomické aktivity a slabou poptávku po investicích. Nové korunové úvěry na bydlení (v %) - -,% 3,5 3,5% 3, 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/1 9/1 3/13 Meziroční změna objemu úvěrů (3MMA) Úroková sazba (pravá osa), 5,5 5,,5, Nové korunové úvěry nefinančním podnikům (včetně kontokorentních úvěrů, v %) ,%,7% 3, -35, 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/1 9/1 3/13 Meziroční změna objemu úvěrů (3MMA) Úroková sazba (pravá osa),5, 3,5,5, 1,5 1,,5

27 Spotřebitelské úvěry (1) U spotřebitelských úvěrů pokračují záporná tempa růstu. úrokové sazby se ještě dále zvýšily podobně jako hodnota RPSN. Meziroční dynamika růstu úvěrů obyvatelstvu (v %) ,7% 3,% ,3% 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/1 9/1 3/13 Obyvatelstvo celkem Spotřebitelské úvěry Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry (po úpravě o jednorázový převod) Úrokové sazby a RPSN spotřebitelských úvěrů MFI (v % p.a.) /5 /7 /9 /11 /13 Průměrná úroková sazba z nových úvěrů Průměrná RPSN z nových úvěrů Pramen: ČNB MFI - měnové a finanční instituce Průměrná úroková sazba ze stavu úvěrů 7

28 Spotřebitelské úvěry () Spotřebitelské úvěry jsou výrazně rizikovou složkou: poměrně malý podíl na úvěrech obyvatelstvu, nemalý podíl na úvěrech v selhání obyvatelstvu. Struktura úvěrů obyvatelstvu (v mld. Kč) 1 Struktura úvěrů v selhání obyvatelstvu (v mld. Kč) / 3/5 3/ 3/7 3/ 3/9 3/1 3/11 3/1 3/13 Spotřebitelské úvěry Úvěry na bydlení 3/ 3/5 3/ 3/7 3/ 3/9 3/1 3/11 3/1 3/13 Spotřebitelské úvěry Úvěry na bydlení

29 Hlavním rizikem pro české banky zůstávají úvěrové ztráty (1) Podíl úvěrů v selhání na úvěrech se v loňském roce mírně snížil zejména v segmentu úvěrů poskytovaných podnikům, stagnace v segmentu úvěrů poskytnutých domácnostem odráží nepříznivý vývoj na trhu práce. Vývoj podílu úvěrů v selhání na celkových úvěrech (v %) Vývoj podílu úvěrů v selhání na celkových úvěrech obyvatelstvu (v %) 1, 9,, 7,% 1 1 1,% 7,,,% 1 5,, 5,% 5,% 3,, 1, 3,5%, 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/1 9/1 3/13 Úvěry celkem Nefinanční podniky Obyvatelstvo 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/1 9/1 3/13 Obyvatelstvo celkem Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry 9

30 Hlavním rizikem pro české banky zůstávají úvěrové ztráty () Fáze snižování objemu úvěrů v selhání zřejmě skončila v posledních dvou čtvrtletích nastal po delší době znatelný mezičtvrtletní přírůstek úvěrů v selhání. Úvěry v selhání v českém bankovním sektoru (klientské; v %, v mld. Kč) ,% 3/ 9/ 3/9 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/1 9/1 3/13 Čtvrtletní změna stavu úvěrů v selhání (v mld. Kč) Podíl úvěrů v selhání na úvěrech celkem (v %, pravá osa)

31 Bankovní sektor zůstává stabilní Český bankovní sektor zůstává zdravý, s přebytkem klientských vkladů nad úvěry, nezávislý na externím financování a dobře kapitalizovaný. podíl vysoce likvidních aktiv se zvýšil nad 3 %, kapitálová přiměřenost činila ke konci března 13 celkem již 1,5 %. Poměry likvidity v bankovním sektoru (%) 35 1 Kapitálová přiměřenost a leverage ratio (%) /7 3/ 3/9 3/1 3/11 3/1 3/13 Rychle likvidní aktiva / celková aktiva 9/ 3/9 9/9 3/1 9/1 3/11 9/11 3/1 9/1 3/13 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost Tier 1 Vklady / úvěry (klientské) (pravá osa) 31

32 Období dalších dvou let bude pro české banky testem robustnosti Kapitálová přiměřenost se zvyšovala i díky vysoké ziskovosti českých bank, ale: výrazně se snížily úrokové marže u nových úvěrů, tlak na pokles úvěrových marží z celkových úvěrů implikuje tlak na pokles provozních zisků v následujících letech. Marže z bankovních úvěrů podnikům (v % p.a.),5, 3,5 3,,5, 1,5 3/3 3/ 3/5 3/ 3/7 3/ 3/9 3/1 3/11 3/1 3/13 Stávající úvěry Nové úvěry Marže z bankovních úvěrů domácnostem na byty (v % p.a.), 5,5 5,,5, 3,5 3,,5, 3/3 3/ 3/5 3/ 3/7 3/ 3/9 3/1 3/11 3/1 3/13 Stávající úvěry Nové úvěry 3

33 Děkuji za pozornost! Petr KRÁL 33

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / II 2019 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Inflace se letos bude nacházet v horní polovině tolerančního pásma, na horizontu měnové politiky se sníží k 2%

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Okna centrální banky dokořán

Okna centrální banky dokořán Měnová politika a ekonomický výhled Okna centrální banky dokořán Tomáš Holub člen bankovní rady Ekonomické fórum Komerční banky Praha, 6. prosince 2018 Dvacet let cílování inflace v ČR a transparence měnové

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 2. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 31. března 216 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Praha, 5. listopadu 1 Plán prezentace Vývoj vnějšího

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice

Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Hodnocení makroekonomického vývoje, jeho aktuální prognóza a další otázky měnové politiky v České republice Petr Král ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady s Výborem pro hospodářství, zemědělství

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání BR se zástupci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů Praha 6. listopadu 18 Ukončení kurzového závazku a návrat

Více

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice,

Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB. Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, Současná makroekonomická situace a nová prognóza ČNB Luboš Komárek Shromáždění členů Oblastní hospodářské komory Prachatice, 21. 5. 2019 Předpoklady o zahraničním vývoji Růst efektivního HDP eurozóny v

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj v podnikovém sektoru Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry 3. listopadu 215 Plán prezentace

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 6. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 9. září 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj

Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Aktuální měnová politika a ekonomický vývoj Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB 14. dubna 15 Obsah prezentace Ohlédnutí za vývojem od konce roku 13 Aktuální ekonomická situace Stávající makroekonomická

Více

Měnová politika v roce 2018

Měnová politika v roce 2018 Měnová politika v roce 18 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 7.. 18, Praha Obsah Česká ekonomika v roce 18 optikou ČNB Co lze čekat od měnové politiky Česká ekonomika robustně roste Růst HDP a jeho struktura

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. března 17 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce

Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Hodnocení makroekonomické situace a její výhled, vývoj na trhu práce Petr Král náměstek ředitele sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB s ČMKOS 7. prosince 15 Plán prezentace Aktuální ekonomický vývoj

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Vybrané aspekty domácího a světového vývoje ekonomiky Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická prezentace v rámci reprezentativní konference Fakulty podnikohospodářské VŠE Ekonomika v pohybu Praha,

Více

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled

Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled Pohled ČNB na aktuální ekonomický vývoj a jeho výhled TOMÁŠ HOLUB ředitel sekce měnové a statistiky ČNB Praha,. srpna 14 Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí AKTUÁLNÍ MAKROEKONOMICKÉ TRENDY

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV

SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV SHRNUTÍ ZPRÁVA O INFLACI / IV 2017 2 SHRNUTÍ I. SHRNUTÍ GRAF I.1 PROGNÓZA CELKOVÉ INFLACE Celková inflace setrvá po většinu roku 2018 nad 2% cílem, na horizontu měnové politiky se bude pohybovat v jeho

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 3. února 11 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr hlasování Po projednání situační zprávy bankovní rada ČNB

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Zpráva o inflaci IV/2018

Zpráva o inflaci IV/2018 Ekonomika a měnová politika na prahu r. 2019 Zpráva o inflaci IV/2018 Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 9. listopadu 2018 Obsah prezentace Ohlédnutí za

Více

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji

Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Zpráva o hospodářském a měnové vývoji Prezentace pro Rozpočtový výbor PS Vladimír r Tomší šík Člen bankovní rady ČNB Praha, 7. listopadu 2007 Plán n prezentace Vnější prostředí a měnový kurz Veřejné rozpočty

Více

Makroekonomická predikce (listopad 2018)

Makroekonomická predikce (listopad 2018) Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Makroekonomická predikce (listopad 2018) David PRUŠVIC Ministerstvo financí České republiky Praha,

Více

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Měnová politika a zahraniční nejistoty Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Tomáš Holub člen bankovní rady Konference ČSOB/Patria Praha, 26. února 2019 AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 2 Prognóza inflace

Více

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu

Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu Petr Král ředitel sekce měnové RetailCon Národní dům Vinohrady Praha 1. května 19 Spotřeba domácností a disponibilní důchod Disponibilní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 4.. 7 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014

SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/2014 SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ SHRNUTÍ ZPRÁVY O INFLACI IV/ Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí nadále zřetelně rostla. Celková i měnověpolitická inflace se ve třetím čtvrtletí odpoutaly od blízkosti nulových

Více

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky

Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Pracovní snídaně ČS Život s kurzovým závazkem a vývoj české ekonomiky Lubomír Lízal, Ph.D. Praha,.. 6 Funkce inflace pro měnovou politiku Proč chceme docílit % inflaci? Cca p.b. z % inflačního cíle je

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny

Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Hodnocení makroekonomické situace a její výhled Česká ekonomika a trh práce rok po oslabení koruny Tomáš Holub ředitel sekce měnové a statistiky Setkání s představiteli odborových svazů 4. prosince 214

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB

Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Situace na trhu práce prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové Setkání bankovní rady ČNB se zástupci OS ČMKOS 5. prosince 216 Obsah prezentace Aktuální

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 7.února 2008 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a poměr r hlasování Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky

Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Trendy a očekávaný vývoj české ekonomiky Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě..8 Brno Ekonomický růst Hrubý domácí produkt (meziroční

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky

Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Česká ekonomika: Kurz jako nástroj měnové politiky Lubomír Lízal Golem Klub 7. 1. 214 Plán prezentace Česká ekonomika v roce 213 Vývoj vnějšího prostředí a jeho výhled Prognóza ČNB několik scénářů a kurz

Více

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor

Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Makroekonomický vývoj a podnikový sektor Setkání s představiteli zaměstnavatelské a podnikatelské sféry Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.12.27 Plán n prezentace Vývoj světové

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Měnová politika ČNB na cestě k normálu

Měnová politika ČNB na cestě k normálu Měnové kurzy a úrokové sazby 18 Měnová politika ČNB na cestě k normálu Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář FRSA Advisory s.r.o. na půdě ČBA, Praha 1.11.17 Ukončení kurzového závazku a období po

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 13 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB

Ekonomický výhled a měnová politika ČNB Ekonomický výhled a měnová politika ČNB (včetně pohledu ČNB na dlouhodobou konvergenci ČR) Petr Král ředitel sekce měnové Setkání BR s představiteli ČMKOS Praha 1. prosince 18 Ukončení kurzového závazku

Více

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu

Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Kliknutím lze upravit styl Ukončení kurzového závazku a návrat měnové politiky k normálu Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, 1. října 17 Kliknutím lze upravit styl Obsah prezentace Aktuální

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2

ZPRÁVA O INFLACI / I 015 2 ZPRÁVA O INFLACI / I 5 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 1 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika po ukončení kurzového závazku ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové seminář ICC Eliminace měnových rizik v mezinárodních kontraktech Praha, 29. května 217 Obsah prezentace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 1 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB

Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Ekonomický vývoj a měnová politika ČNB Tomáš Holub ředitel sekce měnové ČNB Seminář ČSOB Praha 16. února 216 Obsah prezentace Aktuální ekonomická situace Makroekonomická prognóza ČNB Měnová politika a

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 5 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 5 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 5 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory

Více

ZPRÁVA O INFLACI / I

ZPRÁVA O INFLACI / I ZPRÁVA O INFLACI / I 6 ZPRÁVA O INFLACI / I PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více

Zpráva o inflaci / IV, Dostupný z

Zpráva o inflaci / IV, Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 17.1.17 Zpráva o inflaci / IV, 1 Česká národní banka 1 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1666 Dílo je chráněno

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

ZPRÁVA O INFLACI / III

ZPRÁVA O INFLACI / III ZPRÁVA O INFLACI / III 1 ZPRÁVA O INFLACI / III PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR

Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Kurzový závazek ČNB, záporné úrokové sazby a měnová politika v Evropě a v ČR Vladimír Tomšík viceguvernér Kolokvium ČNB Praha, 11. dubna 16 Obsah prezentace Kurzový závazek ČNB a dosavadní vývoj české

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub (Tomas.Holub@cnb.cz) Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 16.10.2007 Plán n prezentace Vnější

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit

Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Dva roky kurzového závazku: kdy budou vytvořeny podmínky pro hladký exit Prof. Ing. Kamil Janáček, CSc. člen bankovní rady ČNB Kolokvium Praha, Kongresové centrum ČNB 10. listopadu 2015 1 Obsah prezentace

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

ZPRÁVA O INFLACI / IV

ZPRÁVA O INFLACI / IV ZPRÁVA O INFLACI / IV 6 ZPRÁVA O INFLACI / IV PŘEDMLUVA Počínaje rokem 998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky s veřejností.

Více