Iontové zdroje I. Iontový zdroj. Data. Vzorek. Hmotnostní analyzátor. Zdroj vakua. Ionizace, vlastnosti iontových zdrojů, iontová optika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Iontové zdroje I. Iontový zdroj. Data. Vzorek. Hmotnostní analyzátor. Zdroj vakua. Ionizace, vlastnosti iontových zdrojů, iontová optika"

Transkript

1 Iontové zdroje I. Ionizace, vlastnosti iontových zdrojů, iontová optika API zdroje: Iontové zdroje pracující za atm. tlaku Elektrosprej Nanoelektrosprej Chemická ionizace za atmosférického tlaku Fotoionizace za atmosférického tlaku Thermosprej Kombinované zdroje Iontový zdroj Vzorek Data Iontový zdroj Hmotnostní analyzátor Detektor Zdroj vakua

2 Ionizace Ionizace: převedení neutrálních molekul, případně iontů v roztoku na ionty v plynné fázi Příklady ionizací: M + e - -> M + + 2e - (tvorba radikál kationtu v EI) M + e - -> M 2+ +3e - (vznik vícenásobně nabitých iontů v EI) M + h -> M + + e - (tvorba radikál kationtu v APPI) M + [BH] + -> [M+H] + + B (přenos protonu, CI, ESI, APCI) M + B -> [M-H] - + [BH] + (vznik negativně nabitých iontů v CI, ESI, APCI) M + X + -> [M+X] + (elektrofilní adice, kationizace, ESI, MALDI) molekulární ion (M + ) vs. molekulární adukt ([M+H] +, [M+Na] +, [M+NH 4 ] + ) Ionizace, iontový zdroj, interface Neexistuje univerzální ionizační technika pro všechny molekuly, pro různé typy sloučenin jsou vhodné různé ionizace, které vedou k molekulárním iontům nebo aduktům. ionizace měkká ionizace za sníženého tlaku tvrdá za atmosférického tlaku Rozdělení podle energie tvrdé ionizační techniky vysoce energetická ionizace, molekuly se rozpadají na fragmenty (EI, PB) měkké ionizační techniky málo energetické, vznikají hlavně molekulární adukty, minimální fragmentace (API techniky, MALDI) Rozdělení podle tlaku v iontovém zdroji: ionizace může probíhat za sníženého tlaku (EI, MALDI) nebo za atmosférického tlaku tzv. API techniky, MALDI

3 Ionizační techniky APCI: chemická ionizace za atmosférického tlaku APPI: fotoionizace za atmosférického tlaku EI: elektronová ionizace ESI: ionizace elektrosprejem MALDI: ionzace za spoluúčasti matrice TSI: ionizace termosprejem Ionizační techniky

4 Ideální iontový zdroj pro GC, HPLC, CE Musí být kompatibilní s mobilními fázemi a jejich průtoky běžně používanými v separačních metodách. Vysoké průtoky mobilní fáze nesmí ovlivnit vakuum v hmotnostním spektrometru. Nesmí výrazně přispívat k rozšiřování chromatografických zón. Musí zajistit vysokou účinnost ionizace a transportu vzniklých iontů do MS (citlivost). Ionizace co největšího množství látek (struktura, polarita, hmotnost). Spektra musí být reprodukovatelná a interpretovatelná. Signál musí být koncentračně závislý (umožňovat kvantifikaci). Zařízení musí být spolehlivé, robustní, jednoduché na obsluhu, cenově dostupné. API zdroje: Iontové zdroje pracující za atmosférického tlaku ESI, nanoesi, APCI, APPI

5 Sprejování mobilní fáze Společným prvkem technik ionizace za atmosférického tlaku je tvorba spreje. elektrickým polem (elektrosprej) sprejování pneumatické, za pomocí plynu vyhříváním kapiláry Vzájemné uspořádání sprejeru a vstupu do hmotnostního spektrometru (kóna, kapilára) ovlivňuje citlivost, velikost matričních efektů i robustnost systému. Iontová optika iontových zdrojů - maximalizace transportu iontů do analyzátoru / omezení vstupu neutrálních částic -účinná desolvatace / deklasterizace Účinnost přenosu iontů z iontového zdroje do MS zásadním způsobem ovlivňuje citlivost a dynamický rozsah spektrometru Skimmer: kónická elektroda s otvorem, která odděluje oblasti s různým tlakem; vzorkování iontů ve spreji nebo v expanzním prostoru za štěrbinou Vyhřívaná vstupní kapilára: vyhřívanáná trubice, která odděluje oblasti s různým tlakem Ztráty při převodu iontů z vyššího tlaku do nižšího v oblasti skimmeru (u ESI může být detekovaný iontový proud až o 3 řády nižší než generovaný).

6 Iontová optika iontových zdrojů Šestiotvorová vstupní kapilára Vstupní kapiláry/štěrbiny průměr typicky 0,2 1,0 mm ESI: maximální tvorba iontů v oblasti 3-5 mm od středu spreje (Agilent AJS) Vyšší průměry nevedou ke významnému zvýšení signálu (ztráty kvůli změně laminárního proudění na turbulentní), vyšší nároky na čerpadla. vstupní element tvořený soustavou 6 kapilár (zvýšení transmise, vyšší nároky na čerpání) Firemní materiály Agilent Iontová optika iontových zdrojů Iontová nálevka (ion funnel) soustava prstencových elektrod s otvory, jejichž vnitřní průměr se postupně snižuje. Na elektrody se vkládá stejnosměrné a střídavé napětí ionty jsou kolizně ochlazeny, zaostřeny do úzkého svazku a účinně přeneseny dále do MS. Zvýšení citlivosti oproti skimmerům: 10x 30x Shaffer et al., Rapid Commun. Mass Spectrom. 1997, 11, ; Firemní materiály Agilent, Bruker

7 Iontová optika iontových zdrojů StepWave - soustava prstencových elektrod tvořících dva oddělené kanály. Ionty a neutrální částice ze zdroje vstupují do spodní trubice; potenciálový rozdíl mezi trubicemi směruje ionty do horní trubice, neutrální částice jsou odstraněny vakuovým systémem. Ionty jsou dále vedeny pomocí kombinace RF a DC (T-wave technologie) Firemní materiály Waters Elektrosprej (ESI) Eluát prochází kapilárou, na niž je vloženo vysoké napětí. Intenzivní pole na konci kapiláry tvoří kónický meniskus (Taylorův kužel), ze kterého se uvolňuje sprej vysoce nabitých kapiček. Následným postupným odpařením rozpouštědla vznikají ionty. Pokud je více ionizačních míst v molekule mohou vznikat vícenásobně nabité ionty. ESI převod iontů, které již existují v kapalné fázi do fáze plynné.

8 Elektrosprej (ESI) Rayleighův limit - stav, kdy jsou repulsní síly stejné jako povrchové napětí, které drží kapku pohromadě q 8 ( R 3 1/ 2 0 ) q náboj, 0 permitivita vakua, - povrchové napětí, R poloměr kapky Elektrosprej (ESI) jednoduchý, s velmi širokou oblastí použití, díky tvorbě vícenásobně nabitých iontů umožňuje analyzovat velmi velké molekuly (proteiny apod.) omezená použitelnost pro nepolární MF a nepolární analyty Elektrosprej je vhodný pro: Měkká ionizační technika, tvorba [M+H] +, [M+Na] +, [M-H] - iontů, fragmentace jen v některých případech. polární i iontové látky, peptidy, proteiny, sacharidy, nukleové kyseliny, organometalické i anorganické komplexy průtoky 5 µl/min - 1 ml/min (při >50 µl/min je nutné použít nebulizační/pomocný plyn) Elektrosprej je nejčastěji používaný iontový zdroj v LC/MS.

9 Elektrosprej ESI zdroj (Waters) ESI zdroj (Thermo) Elektrosprej N CH 3 Příklad: Analýza léčiv antiepileptikum Midazolam F N N Cl N N OH N F Cl Tvorba molekulárních aduktů [M+H] +, žádná fragmentace. Muchohi et al., J. Chromatogr. B, 821, 2005, 1

10 Elektrosprej Příklad: Analýza peptidů - bradykinin bradykinin Tvorba molekulárních aduktů [M+H] +, [M+Na] +. Většinou velmi intenzivní signály. Toll et al., J.Chromatogr. A, 1079, 2005, 274. Elektrosprej Příklad: Analýza proteinů - myoglobin myoglobin Da, 153 AA Tvorba vícenásobně nabitých molekulárních aduktů [M+H] +, [M+2H] 2+, [M+3H] 3+, [M+4H] 4+, atd. Distribuce nábojových stavů závisí na ph mobilní fáze.

11 Elektrosprej Příklad: Analýza oligonukleotidů Tvorba vícenásobně negativně nabitých molekulárních aduktů [M- H] -, [M-2H] 2-, [M-3H] 3-, [M-4H] 4-, atd. Mohou se vyskytnout výměny protonu za alkalický kov (Na, K). Nanoelektrosprej (nanosprej) Taylorův kužel Wilm, M. S.; Mann, M. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes 1994, 136, 167. velmi malá spotřeba vzorku, sprejování z vody bez přítomnosti organických rozpouštědel, vyšší tolerance k solím, možnost spojení s kapilární HPLC experimentální náročnost Nanoelektrosprej - obdoba ESI pracující s průtoky nl/min. Sprejuje se z kapilár o velmi malém průměru (několik m), vkládá se nižší napětí než u ESI (0,5 1,5 kv). Tvoří se menší kapky, které snáze desolvatují. Zvyšuje se účinnost ionizace. Práce s nanoelektrosprejem je experimentálně náročnější, polohu sprejeru je nutno pečlivě optimalizovat. Nanoelektrosprej je vhodný: pro obdobné látky jako ESI, hlavní využití v analýze proteinů a peptidů průtoky nl/min 0,5-5 l/min = microesi Nanoelektrosprej je používaný pro kapilární a nano-hplc/ms a CE/MS.

12 Nanoelektrosprej (nanosprej) sprejovací kapiláry nanoelektrosprej Waters nanoelektrosprej Proxeon Nanoelektrosprej (nanosprej) Integrace sprejeru, kolony a termostatu do snadno vyměnitelného dílu Zdroj: Thermo

13 Nanoelektrosprej (nanosprej) Čip = mikrofabrikovaná chromatografická kolona pro UHPLC, spojovací kapilára a nanoelektrosprejer (keramický materiál) Zdroj: Waters Čip = mikrofabrikovaná chromatografická kolona, spojovací kapilára a nanoelektrosprejer (polyimid); sendvičová struktura, čipy na zakázku Zdroj: Agilent Nanoelektrosprej (nanosprej) Čip = křemíková destička s mikrofabrrikovanými sprejery a integrovanou SD kartou. Automatická změna sprejeru při zablokování. Zdroj: Advion

14 Nanoelektrosprej (nanosprej) Vliv napětí na sprejovací kapiláře na kvalitu spreje: Sprejování 5% kyseliny octové v 30% MeOH, průtok 200 nl/min, 5mm od vstupní kóny 900 V žádný sprej 1000 V oscilace mezi Taylorovým kuželem/kapkami, více kapek než spreje 1100 V - oscilace mezi Taylorovým kuželem/kapkami, 50% sprej 1200 V sprej s kapkami na jeho okraji 1300 V stabilní sprej 1400 V nestabilní sprej 1550 V vícenásobný sprej, pokles signálu Nanoelektrosprej (nanosprej) Příklad: Analýza inzulínu srovnání ESI a nanoesi v přítomnosti solí ESI nanoesi V přítomnosti sodných kationtů se v případě elektrospreje tvoří vedle [M+4H] 4+ ještě sodné adukty. NanoESI je méně citlivý na přítomnost solí, proto se adukty s Na + netvoří. Schmidt et al., J Am Soc Mass Spectrom (5):492.

15 Nanoelektrosprej (nanosprej) Příklad: Analýza tryptického digestu cytochromu c chromatogram MS spektrum MS/MS spektrum Nejčastější využití nanoesi analýza proteinů po jejich enzymatickém štěpení na peptidy. ESI při nízkých tlacích: subatmosférický tlak ESI ve vakuu? atmosférický tlak vakuum ( Torr) Atmosférický tlak snižuje rychlost kapiček, zvyšuje hustotu náboje a způsobuje rozšiřování spreje sprejování za nižších tlaků umožňuje účinnější transmisi iontů do analyzátoru příliš nízký tlak způsobuje velmi rychlé odpařování rozpouštědel, zamrzání, nestabilitu spreje; výhodnější je nepříliš nízký (subatmosférický) tlak. Komerčně (zatím) nedostupné. Další aplikace: sprejování iontových kapalin (zanedbatelně těkavé, vysoká el. vodivost) ve vysokém vakuu jako ESI zdroj pro SIMS J. Fluid Mech. 2008, 604, 339; Anal. Chem. 2008, 80, 1800; Anal. Chem. 2010, 82, 9344

16 Chemická ionizace za atmosférického tlaku - APCI Horning, E.C., Carroll, D.I., Dzidic, I., Haegele, K.D., Horning, M.G., Stillwell, R.N., J. Chromatogr. 99, 13, Eluát je rozprašován do vyhřívané komůrky (~ C). Koronový výboj je zdrojem elektronů, které ionizují plyny ve zdroji (zmlžovací plyn N 2, vzduch). Vzniklé ionty kolidují s molekulami rozpouštědla za tvorby sekundárních reakčních iontů (např. (H 2 O) n H + ). Tyto ionty ionizují molekuly analytu (záleží na jejich protonové afinitě). Chemická ionizace za atmosférického tlaku - APCI Mechanismus tvorby iontů v APCI: kladně nabité ionty: přenos protonu, výměna náboje záporně nabité ionty: ztráta protonu, záchyt elektronu

17 Chemická ionizace za atmosférického tlaku - APCI jednoduchá, se širokou oblastí použití, snadné použití s konvenční HPLC (kompatibilita průtoků), vhodná i pro méně polární analyty nevhodná pro termálně nestálé sloučeniny Měkká ionizační technika, tvorba [M+H] +, [M-H] - iontů, adukty se solventem, fragmentace je běžná, ale většinou v malém rozsahu. APCI je vhodná pro: polární i málo polární analyty < 2000 u, průtoky 0,5 2,0 ml/min APCI je druhý nejčastěji používaný iontový zdroj v LC/MS. Chemická ionizace za atmosférického tlaku - APCI APCI zdroj Varian APCI zdroj Thermo

18 Chemická ionizace za atmosférického tlaku - APCI Příklad: Analýza oxkarbazepinu a jeho metabolitů ve vlasech (forenzní toxikologie) [M+H] + Ve spektrech je molekulární adukt [M+H] + a fragmenty. frg. Kłys et al., J. Chromatogr. B, 825, 38, 2005 Chemická ionizace za atmosférického tlaku - APCI Příklad: analýza triacylglycerolů v tukovém tělese čmeláků 150 mm mm NovaPak C18 J.Cvačka, O. Hovorka, P.Jiroš, J. Kindl, K. Stránský, I. Valterová: J. Chromatogr.A, 1101, , 2006 E.Kofroňová, J.Cvačka, P.Jiroš, D.Sýkora, I.Valterová: J. Lipid Sci. Technol., 2009,

19 Chemická ionizace za atmosférického tlaku - APCI Příklad: analýza triacylglycerolů v tukovém tělese čmeláků Triacylglycerol OOP [M+NH 4 ] [M+H] ; FA 18: ; FA 16:0 GC/APCI-MS McEwan and McCay, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 16, (2005). APCI lze použít jako iontový zdroj pro GC. lze použít vyšší průtoky nosného plynu, rychlé přepínání polarit méně univerzální než EI (nelze ionizovat např. uhlovodíky), méně fragmentace, spektra nejsou vhodná pro srovnávání s EI knihovnami Stejně jako u LC/APCI vznikají molekulární adukty [M+H] +.

20 Fotoionizace za atmosférického tlaku - APPI Eluát je rozprašován do vyhřívané komůrky. VUV lampa je zdrojem fotonů (energie ~10 ev), které jsou absorbovány molekulami analytu. Analyt ztrácí elektron a vznikají molekulární ionty M +. Do zdroje se může přivádět dopant s nízkou ionizační energií (toluen, aceton) ke zvýšení koncentrace ionizovaných molekul a tím i ke zvýšení účinnosti ionizace analytu. Fotoionizace za atmosférického tlaku - APPI detekce látek s velmi nízkou polaritou, velký lineární dynamický rozsah APPI je vhodná pro: látky, které se obtížně ionizují v ESI a APCI (APPI není závislá na acidobazických reakcích v plynné fázi). Energie fotonů je volena tak, aby byla dostatečná pro ionizaci analytů, ale zároveň dostatečně nízká, se neionizoval vzduch a rozpouštědla (voda, MeOH, MeCN). Dochází k přímé ionizaci analytů. průtoky 0,5 2,0 ml/min API metoda, měkká ionizace. Tvorba M +, M -, [M+H] +, [M-H] - iontů, aduktů se solventem.

21 Fotoionizace za atmosférického tlaku - APPI Fotoionizace za atmosférického tlaku - APPI Příklad: Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků Benzo[a]pyren dává v ESI minimální odezvu [M+H] +, v APCI část iontů fragmentuje. Maximální odezvu poskytuje APPI. Hanold et al., Anal.Chem.76, 2842, 2004

22 Thermosprejová ionizace - TSI C. R. Blakley, J. J. Carmody, and M. L. Vestal: J. Am. Chem. Soc. 1980; 102(18), 5931 Pro průtoky 0,5-2,0 ml/min Eluát prochází kapilárou, jejíž konec je vyhřívaný. Na konci kapiláry se tvoří sprej, mobilní fáze obsahující těkavý pufr (např. 0,1 M octan amonný) je rychle zplyněna. Analyty přitom tvoří adukty s přítomnými ionty. Ionty jsou extrahovány do vstupní štěrbiny analyzátoru. Nízká účinnost ionizace, nízká citlivost. Dnes téměř nepoužívaný zdroj. Není pravý API zdroj, v prostoru zdroje je tlak jen několik Pa. Thermosprejová ionizace - TSI Příklad: Identifikace saponinů v sóji luštinaté (Glycine max) * fragmenty Tvorba aduktů se složkami mobilní fáze, rozsáhlá fragmentace. N.Fuzzati, R.Pace, G.Papeo, F.Peterlongo, J. Chromatogr. A, 777, 1997, 233

23 Kombinované (duální) iontové zdroje: ESI + APCI - současná detekce v módu ESI a APCI bez nutnosti přepínání zdroje - pro ionizace látek, které mají výrazně jiné citlivosti v ESI a APCI Př. Analýza vitamínů Zdroj: Agilent, Shimadzu Kombinované (duální) iontové zdroje: APCI + APPI Př. Polycyklické látky - současná ionizace v módu APCI a APPI může zvyšovat celkovou odezvu detektoru Zdroj: Thermo

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza polutantů v životním prostředí - farmakokinetické studie - kvantifikace proteinů

Více

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

Detekce a detektory část 2

Detekce a detektory část 2 Detekce a detektory část 2 Ivan Mikšík Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha Spojení (spřažení) hmotnostní spektrometrie a separačních technik Analýza složitých směsí (nejdříve separace, poté analýza)

Více

Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii

Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii Josef Cvačka, 24.11.2010 2010 Detekce v HPLC základní pojmy Detektor Detektor je zařízení, které monitoruje změny složení mobilní fáze měřením fyzikálních

Více

Iontové zdroje II. Iontový zdroj. Data. Vzorek. Hmotnostní analyzátor. Zdroj vakua. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku

Iontové zdroje II. Iontový zdroj. Data. Vzorek. Hmotnostní analyzátor. Zdroj vakua. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku MC230P43 Hmotnostní detekce v separačních metodách, 2015 Iontové zdroje II. Iontové zdroje pracující za sníženého tlaku Elektronová/chemická ionizace Iontové zdroje pro spojení s planárními separacemi

Více

MENÍ A INTERPRETACE SPEKTER BIOMOLEKUL. Miloslav Šanda

MENÍ A INTERPRETACE SPEKTER BIOMOLEKUL. Miloslav Šanda MENÍ A INTERPRETACE SPEKTER BIOMOLEKUL Miloslav Šanda Ionizaní techniky využívané k analýze biomolekul (biopolymer) MALDI : proteiny, peptidy, oligonukleotidy, sacharidy ESI : proteiny, peptidy, oligonukleotidy,

Více

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN Technická 5, 166 28 Praha 6 tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz LABORATOŘ Z ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

Více

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami

Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami Pražské analytické centrum inovací Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 spolufinancovaný ESF a Státním rozpočtem ČR Hmotnostní spektrometrie ve spojení se separačními metodami Ivan Jelínek PřF UK Praha Definice:

Více

Kapilární elektroforéza ve spojení s MS

Kapilární elektroforéza ve spojení s MS Kapilární elektroforéza ve spojení s MS Spojení CE/MS - s pomocnou kapalinou - s kapalinovým spojem - bez pomocné kapaliny Spojení CE a MS Problémy spojení kapilární zónové elektroforézy a MS: - nekompatibilita

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů

Více

Hmotnostně spektrometrické zobrazování malých molekul

Hmotnostně spektrometrické zobrazování malých molekul Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Hmotnostně spektrometrické zobrazování malých molekul Martin Dušek Bakalářská práce 2012 University of Pardubice Faculty of chemical technology Mass

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE -samostatně - strukturní analýza, identifikace látek - kvalitativní i kvantitativní detekce v GC a LC - prvková analýza kombinace s ICP - pyrolýzní hmotnostní spektrometrie - analýza

Více

Spojení MS a separačních technik

Spojení MS a separačních technik Spojení MS a separačních technik Spojení hmotnostní spektrometrie a separačních technik Proč spojení? můžeme v jedné analýze zároveň separovat i identifikovat složitou směs látek, kombinace výhod obou

Více

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice

HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice HPLC/MS tělních tekutin nový rozměr v medicinální diagnostice Lukáš Chytil Ústav organické technologie VŠCHT Praha Medicinální diagnostika a hmotnostní spektrometrie Medicinální diagnostika: - Klasické

Více

Trendy v moderní HPLC

Trendy v moderní HPLC Trendy v moderní HPLC Josef Cvačka, 5.1.2011 CHROMATOGRAFIE NA ČIPECH Miniaturizace separačních systémů Mikrofluidní čipy Mikrofabrikace Chromatografické mikrofluidní čipy s MS detekcí Praktické využití

Více

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS

VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS 1 VYUŽITÍ TEPELNÉHO ZMLŽOVAČE V AAS JAN KNÁPEK Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno 611 37 Obsah 1. Úvod 2. Tepelný zmlžovač 2.1 Princip 2.2 Konstrukce 2.3 Optimalizace

Více

Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms)

Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms) Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms) Teorie: Desorpční elektrosprej (DESI) byl popsán v roce 2004 Zoltánem Takátsem. Jedná se o

Více

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS)

Laboratoř ze speciální analýzy potravin II. Úloha 3 - Plynová chromatografie (GC-MS) 1 Úvod... 1 2 Cíle úlohy... 2 3 Předpokládané znalosti... 2 4 Autotest základních znalostí... 2 5 Základy práce se systémem GC-MS (EI)... 3 5.1 Parametry plynového chromatografu... 3 5.2 Základní charakteristiky

Více

Hmotnostní spektrometrie v organické analýze

Hmotnostní spektrometrie v organické analýze Hmotnostní spektrometrie v organické analýze Miroslav Lísa, Michal Holčapek každé úterý 16-18 hod, učebna HB-S23 plný text přednášek: http://holcapek.upce.cz/ zkouška: a/ písemný test (60 min) 40% známky

Více

Experimentální metody strukturálního výzkumu. Hmotnostní spektrometrie

Experimentální metody strukturálního výzkumu. Hmotnostní spektrometrie Experimentální metody strukturálního výzkumu Hmotnostní spektrometrie Michal Holčapek Plná PDF verze přednášky ke stažení: http://holcapek.upce.cz/ Hmotnostní spektrometrie Držitelé Nobelových cen za chemii

Více

Metody spektrální. Metody hmotnostní spektrometrie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody hmotnostní spektrometrie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody hmotnostní spektrometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE - samostatně - strukturní analýza, identifikace látek - kvalitativní

Více

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS)

CRH/NPU I - Systém pro ultraúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) ve spojení s tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS/MS) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE ANORGANICKÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (c) David MILDE 2003-2010 Metody anorganické MS ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, GD-MS spojení doutnavého výboje s MS, SIMS hmotnostní

Více

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie

Diagnostika bronchiálního. ho astmatu HPLC/MS analýzou. Kamila Syslová Ústav organické technologie Diagnostika bronchiálního ho astmatu HPLC/MS analýzou Kamila Syslová Ústav organické technologie Bronchiální astma Civilizační onemocnění rostoucí počet případů snižující se věková hranice prvních projevů

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 8 Detektory Úvodní informace Detektor musí být schopen zaregistrovat okamžik průchodu analytu vystupujícího z kolony. Musí

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Mass Spectrometry (MS) Lenka Veverková 2012

Mass Spectrometry (MS) Lenka Veverková 2012 HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE Mass Spectrometry (MS) Lenka Veverková 2012 ÚVOD MS je nejrychleji se rozvíjejí technika analytické chemie. Dokáže poskytnout informace o: elementárním složení vzorku, struktuře

Více

Základní principy interpretace spekter

Základní principy interpretace spekter Základní principy interpretace spekter Vyloučení iontů, které nesouvisí s analytem Určení molekulové hmotnosti Určení prvků přítomných v molekule Určení elementárního složení z přesné hmotnosti Hledání

Více

Základy hmotnostní spektrometrie

Základy hmotnostní spektrometrie Základy hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Spektrometrické metody metody založen ené na interakci hmoty a záenz ení Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln ln chemická metoda, která využívá

Více

Základy hmotnostní spektrometrie

Základy hmotnostní spektrometrie Základy hmotnostní spektrometrie Lenka Hernychová e-mail: hernychova@pmfhk.cz Ústav molekulární patologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Universita obrany Hradec Králové Historie Koichi Tanaka vyvinul

Více

KOMBINACE CHROMATOGRAFICKÝCH A SPEKTRÁLNÍCH METOD

KOMBINACE CHROMATOGRAFICKÝCH A SPEKTRÁLNÍCH METOD KOMBINACE CHROMATOGRAFICKÝCH A SPEKTRÁLNÍCH METOD Spojení obou metod - nejúčinnější nástroj pro kvalitativní a kvantitativní analýzu složitých směsí # identifikace látek po předchozí separaci ze složité

Více

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 24 Speciální metody Mikro HPLC, kapilární HPLC a LC na čipu Většina v současnosti používaných kolon má vnitřní průměr 4,6 mm,

Více

Hmotnostní analyzátory a detektory iont

Hmotnostní analyzátory a detektory iont Hmotnostní analyzátory a detektory iont Hmotnostní analyzátory Hmotnostní analyzátory Rozdlí ionty v prostoru nebo v ase podle jejich m/z Analyzátory Magnetický analyzátor (MAG) Elektrostatický analyzátor

Více

3/7/2014. Dávkování vzorku LC/MS. Dávkování vzorku LC/MS

3/7/2014. Dávkování vzorku LC/MS. Dávkování vzorku LC/MS motnostní spektrometrie (3) Josef Chudoba LC/MS BSA - dávkování vzorku u LC/MS - PLC chromatografie chromatogram, základní pojmy režimy PLC, mobilní fáze, kolony (stacionární fáze) - elektrosprejová ionizace

Více

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech

P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová. Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech P. Martinková, D. Pospíchalová, R. Jobánek, M. Jokešová Stanovení perfluorovaných organických látek v elektroodpadech Perfluorované a polyfluorované uhlovodíky (PFC,PFAS) Perfluorované - všechny vodíky

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie Hmotnostní spektrometrie Mass Spectrometry (MS) (c) David MILDE, 2003-2010 ÚVOD MS je nejrychleji se rozvíjejí technika analytické chemie. Dokáže poskytnout informace o: elementárním složení vzorku, struktuře

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1

Chromatografie. Petr Breinek. Chromatografie_2011 1 Chromatografie Petr Breinek Chromatografie_2011 1 Společným znakem všech chromatografických metod je kontinuální rozdělování složek analyzované směsi vzorku mezi dvěma fázemi. Nepohyblivá fáze (stacionární

Více

S P E K T R O M E T R I E 2. roník. 18.-19. listopadu 2009

S P E K T R O M E T R I E 2. roník. 18.-19. listopadu 2009 M I N I Š K O L A H M O T N O S T N Í S P E K T R O M E T R I E 2. roník 18.-19. listopadu 2009 Pro Miniškola a MS? Informace pro uživatele» o službách poskytovaných skupinou MS» o tom, jaká data a jak

Více

Hmotnostní analyzátory II

Hmotnostní analyzátory II Hmotnostní analyzátory II Typy analyzátorů Iontová cyklotronová rezonance Orbitrap Analyzátory iontové pohyblivosti Hybridní hmotnostní spektrometry Hmotnostní analyzátor Vzorek Data Iontový zdroj Hmotnostní

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí Teoretický úvod

Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí Teoretický úvod Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí Teoretický úvod Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí se řadí mezi nejcitlivější separační metody určené ke kvantitativní

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES

Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES Optický emisní spektrometr Agilent 725 ICP-OES Popis systému: Přístroj, včetně řídicího softwaru a počítače, určený pro plně simultánní stanovení prvků v širokém koncentračním rozmezí (ppm až %), v nejrůznějších

Více

MALDI hmotnostní spektrometrie pro analýzu kovy značených proteinů. Typ laseru Vlnová délka UV-MALDI N 2

MALDI hmotnostní spektrometrie pro analýzu kovy značených proteinů. Typ laseru Vlnová délka UV-MALDI N 2 Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií MALDI hmotnostní spektrometrie pro analýzu kovy značených proteinů Teorie PRINCIP MALDI Laserová desorpce/ionizace za účasti matrice (MALDI) měkká ionizační technika;

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS

GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN V AAS Pro generování těkavých sloučenin se používá: generování těkavých hydridů: As, Se, Bi, Ge, Sn, Te, In, generování málo těkavých hydridů: In, Tl, Cd, Zn, metoda studených

Více

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD)

Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) Stanovení sacharidů ve vybraných přírodních matricích pomocí kapalinové chromatografie s odpařovacím detektorem rozptylu světla (UHPLC-ELSD) A) Ultrazvuková extrakce Ultrazvuková extrakce je významnou

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný

Více

Hmotnostní detekce v separačních metodách

Hmotnostní detekce v separačních metodách Hmotnostní detekce v separačních metodách MC230P43 2/0 Zk 2 kredity doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. Mgr. Martin Hubálek, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie AVČR, v.v.i. Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE

OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE Optical Emission Spectrometry (OES) ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE (AES) (c) -2010 OES je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních e - z vyšších energetických

Více

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT

215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT 215.1.10 SKUPINOVÁ ANALÝZA MOTOROVÝCH NAFT ÚVOD Snižování emisí výfukových plynů a jejich škodlivosti je hlavní hnací silou legislativního procesu v oblasti motorových paliv. Po úspěšném snížení obsahu

Více

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá

SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků, která užívá Extrakce na pevné fázi (SPE) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Extrakce na pevné fázi (SPE) (Solid Phase Extraction) SPE je metoda vhodná pro rychlou přípravu vzorků,

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

SPOJENI KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE A HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (HPLC/MS)

SPOJENI KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE A HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (HPLC/MS) Chem. Listy 92, 278-286 (1998) SPOJENI KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE A HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (HPLC/MS) MICHAL HOLČAPEK a PAVEL JANDERA Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová

VYUŽITÍ BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLENU. Anna Hamplová VYUŽITÍ BEZKOTAKTÍ VODIVOSTÍ DETEKCE PRO HPLC SEPARACI POLYKARBOXYLÁTOVÝCH DERIVÁTŮ CYKLEU Anna Hamplová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie Albertov 6, 128 43

Více

Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1

Mobilní fáze. HPLC mobilní fáze 1 Mobilní fáze 1 VLIV CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK NA ELUČNÍ CHARAKTERISTIKY SEPAROVANÝCH LÁTEK - SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE Složení mobilní fáze má vliv na eluční charakteristiky : účinnost kolony; kapacitní poměr;

Více

Plazma v technologiích

Plazma v technologiích Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě

Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Návod pro laboratorní úlohu: Závislost citlivosti plynových vodivostních senzorů na teplotě Náplní laboratorní úlohy je proměření základních parametrů plynových vodivostních senzorů: i) el. odpor a ii)

Více

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová

Radiobiologický účinek záření. Helena Uhrová Radiobiologický účinek záření Helena Uhrová Fáze účinku fyzikální fyzikálně chemická chemická biologická Fyzikální fáze Přenos energie na e Excitace molekul, ionizace Doba trvání 10-16 - 10-13 s Fyzikálně-chemická

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Kapalinová chromatografie (LC) 1.1. Teorie kapalinové

Více

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY BLESKOVĚ ODPAŘUJÍCÍ (Vaporization Injection) Split Splitless On-Column CHLADNÉ (Cool Injection) nástřik velkých objemů (LVI) On-Column On-Column-SVE PTV NÁSTŘIKOVÉ

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz

REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV. Jan VALTER HVM Plasma s.r.o. www.hvm.cz REAKTIVNÍ MAGNETRONOVÉ NAPRAŠOV OVÁNÍ Jan VALTER SCHEMA REAKTIVNÍHO NAPRAŠOV OVÁNÍ zdroj výboje katoda odprašovaný terč plasma inertní napouštění plynů reaktivní zdroj předpětí p o v l a k o v a n é s

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Úvod do hmotnostní spektrometrie

Úvod do hmotnostní spektrometrie Úvod do hmotnostní spektrometrie Friedecký D. 1,2, Lemr K. 3 Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 3, p. 152 157. 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice Olomouc 2 Ústav

Více

Bruker Daltonics s.r.o. Informace o výrobku. Bruker Bakteriální Test Standard

Bruker Daltonics s.r.o. Informace o výrobku. Bruker Bakteriální Test Standard CARE výrobky jsou určeny pro podporu našich zákazníků po celém světě Jedná se o velmi kvalitní spotřební materiál, příslušenství a příslušné sady. CARE sortiment je speciálně optimalizován a certifikován

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

Moderní nástroje v analýze biomolekul

Moderní nástroje v analýze biomolekul Moderní nástroje v analýze biomolekul Definice Hmotnostní spektrometrie (zkratka MS z anglického Mass spectrometry) je fyzikálně chemická metoda. Metoda umožňující určit molekulovou hmotnost chemických

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,

Více

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování

Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Návod pro laboratorní úlohu: Komerční senzory plynů a jejich testování Úkol měření: 1) Proměřte závislost citlivosti senzoru TGS na koncentraci vodíku 2) Porovnejte vaši citlivostní charakteristiku s charakteristikou

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ RIGORÓZNÍ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ CHEMIE A KONTROLY LÉČIV RIGORÓZNÍ PRÁCE HPLC stanovení obsahu amlodipinu a perindoprilu v kombinovaném léčivém přípravku

Více

Aplikace elektromigračních technik

Aplikace elektromigračních technik Aplikace elektromigračních technik Capillary electrophoresis D.L.Barker High Performance Capillary electrophoresis M.G. Khaledi Analysis and detection by capillary electrophoresis M.L.Marina (ed.) Electrophoresis

Více

Program 16. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie aneb Naše spektrometrie. pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci

Program 16. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie aneb Naše spektrometrie. pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci Program 16. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie aneb Naše spektrometrie pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci Frymburk 13. 18. 9. 2015 Neděle 13. 9. 2015 11:00-14:00 Příjezd účastníků,

Více

OPTICK SPEKTROMETRIE

OPTICK SPEKTROMETRIE OPTICK TICKÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE Optical Emission Spectrometry (OES) ATOMOVÁ EMISNÍ SPEKTROMETRIE (AES) (c) -2010 OES je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních e - z vyšších energetických

Více

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE

ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE ÚSTAV ANALYTICKÉ CHEMIE Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem pracovní text pro Podzemní výukové středisko JOSEF Oto Mestek 2010 A Obecné základy 1 Úvod Využití hmotnostní spektrometrie

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Pondělí 12.9.2011. 15:40-16:10 Přestávka, firemní výstava

Pondělí 12.9.2011. 15:40-16:10 Přestávka, firemní výstava Program 12. Školy hmotnostní spektrometrie Téma: Analýza malých molekul pořádá Katedra analytické chemie Univerzity Pardubice a Spektroskopická společnost J.M.M. Pondělí 12.9.2011 8:00-11:00 Pěší výlet

Více

Hmotnostní analyzátory I

Hmotnostní analyzátory I Hmotnostní analyzátory I Analýza iontů Tandemová hmotnostní spektrometrie Typy analyzátorů Analyzátor doby letu Magnetický sektorový analyzátor Kvadrupólový analyzátor Iontová past Hmotnostní analyzátor

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více