LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, , BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, 15. 1. 2014, BRNO"

Transkript

1 LABORATORNÍ EXPERIMENTY SEMINÁŘ CHEMIE KOLEM NÁS, , BRNO

2 Obsah: Odhalení kuřáka... 3 Příprava polyvinylalkoholového slizu... 4 Modrá baňka... 5 Briggs-Rauscherova oscilační reakce... 6 Orange tornado... 8 Štěkající plyn... 9 Hrnečku vař s vanilkovou kaší aneb Sloní pasta...10 Elektrolýza roztoku NaCl za použití diafragmy...11 Stanovení dusičnanů ve vzorku pitné či povrchové vody...13 Stanovení fosforečnanů ve vzorku povrchové vody...14 Stanovení kyselosti vybraných nápojů

3 Odhalení kuřáka Zkumavka, kádinka 50 ml, kapátko, zátka na zkumavku. FeCl 3 (10% roztok), kyselina chlorovodíková (10% roztok). Požádáme osobu asi o 1 ml slin, které v kádince smícháme 1:1 s vodou. Ke zředěným slinám přidáme asi jednu kapku 10% HCl a 1-2 kapky 10% FeCl 3. Promícháme a pozorujeme (v případě kuřáka/čky) změnu zbarvení do červené. Spalováním tabáku v cigaretách vzniká mj. i kyanovodík (potažmo kyanidy), proto se tělo kuřáka/ačky musí s touto chronickou otravou vyrovnávat metabolickými drahami. Takovou metabolickou drahou je např. přeměna kyanidu na thiokyanatan (rhodanid) enzymem rhodanasou (EC: , thiosulfatsulfurtrasferasa), který katalyzuje přeměnu: CN + S 2O 3 2 SCN + SO 3 2 Z tohoto důvodu je obsah thiokyanatanů (rhodanidů, SCN ) ve slinách kuřáka/ačky asi 3 vyšší (asi 0,01%) oproti nekuřákovi/ačce (0,003%). Zvýšenou koncentraci lze dokázat ve slinách pomocí železitých iontů, se kterými rhodanidy tvoří krvavě červené, při nižších koncentracích načervenalé, zbarvení: Fe SCN [Fe(SCN) 3] 3

4 Příprava polyvinylalkoholového slizu Kádinka 150 ml, tyčinka. Lepidlo Herkules, borax (2,5% roztok). V kádince si připravíme roztok 20 ml lepidla Herkules s 20 ml vody. Tuto směs dobře promícháme a poté pomalu přidáváme 2,5% roztok boraxu, dokud hmota nezíská slizovitou konzistenci. Zkoumáme vizuálně i hmatově. Tetraboriatanové jednotky boraxu mají dobrou schopnost tvoři síťovitý polymer slizovité konzistence s polyvinylalkoholem, který je obsažený v lepidle Herkules. 4

5 Modrá baňka 500 ml varná baňka se zábrusem a zátkou, 2 lahvička s kapátkem, 500 ml odměrný válec. KOH, glukosa, roztok methylenové modři (0,2 g methylenové modři rozpustit ve 100 ml destilované vody), roztok resazurinu (0,1 g resazurinu rozpustit ve 100 ml destilované vody) Do 500 ml baňky nalijeme 300 ml destilované vody a přidáme 8 g KOH. Po jeho rozpuštění přidáme 10 g glukosy. Po jejím rozpuštění přidáme 6-8 kapek roztoku resazurinu. Jakmile se roztok odbarví, přidej 6-8 kapek roztoku methylenové modři. Roztok se ponechá odbarvit. Mírným protřepáním se roztok zabarví do červena. Dalším intenzivním protřepáváním vznikne modře zbarvený roztok. Stáním se barva roztoku mění z modré na fialovou, pak červenou a nakonec se odbarví. Dalším protřepáváním baňky se celý proces znovu opakuje. Experiment je založen na různě zbarvených oxidovaných a redukovaných formách výše uvedených organických barviv. Protřepáváním baňky se barviva dostávají do styku se vzduchem a nastává proces oxidace (oxidovaná forma methylenové modři je modrá a resazurinu červená). Stáním roztoku dochází k redukci barviv glukosou (redukovaná forma obou barviv je bezbarvá). 5

6 Briggs-Rauscherova oscilační reakce Vysoká kádinka 600 ml nebo více, tři kádinky 150 ml, magnetická míchačka a míchadlo (postačí i tyčinka). Roztok A (43 g KIO 3 se rozpustí v 700 ml vody, přidá se 5 ml konc. H 2SO 4 a doplní se vodou na objem 1000 ml), roztok B (15,6 g kyseliny malonové a 3,4 g MnSO 4 se rozpustí ve 300 ml vody, přidá se 20 ml škrobového mazu a doplní se vodou na objem 1000 ml), roztok C (40 ml koncentrovaného H 2O 2 se zředí na 100 ml vodou nutno připravovat čerstvý). Ve vysoké kádince, ve které je míchadlo a je na míchačce, smícháme po 100 ml roztoku A a roztoku B. Ke vzniklé směsi přilijeme 100 ml roztoku C a necháme míchat. Dochází k periodickým změnám barev (bezbarvá oranžová modrá). Podstatou BR oscilační reakce je oxidace peroxidu vodíku jodičnanem na kyslík. Oscilačního efektu je dosaženo spotřebováváním vznikajícího jodnanu, který s kyselinou malonovou poskytuje kyselinu jodmalonovou. Při BR reakci oscilují koncentrace jodidu a jodu v roztoku a mění se také rychlost uvolňování kyslíku. Reakce je katalyzována ionty Mn 2+. Celkově můžeme probíhající děj formulovat rovnicí: IO H 2O 2 + CH 2(COOH) 2 + H + ICH(COOH) O H 2O Oscilační efekt nám přiblíží rozdělení celkové rovnice do dvou dějů. Prvním je redukce jodičnanu peroxidem vodíku na jodnan: IO H 2O 2 + H + HIO + 2 O H 2O Tento proces může probíhat buď radikálovým nebo neradikálovým mechanismem, které si navzájem konkurují. Průběh reakce je ovlivněn koncentrací jodidu v roztoku, pokud je koncentrace jodidu vysoká, dominantní je neradikálový proces, pokud je koncentrace jodidu nízká, dominuje radikálový proces. Vznikající jodnan je spotřebováván reakcí s kyselinou malonovou: HIO + CH 2(COOH) 2 ICH(COOH) 2 + H 2O Tato reakce spojuje radikálový a neradikálový proces. Rychlost produkce HIO radikálovým procesem je vyšší, než rychlost jeho spotřebovávání reakcí s kyselinou malonovou. Spotřebovávání jodnanu je ovšem rychlejší než jeho produkce neradikálovým mechanismem. Jodnan vzniklý radikálovým procesem, který se nestihne spotřebovat, je redukován peroxidem vodíku na jodid: HIO + H 2O 2 I - + O 2 + H + + H 2O Jodid následně vstupuje do neradikálového procesu jako jedna z výchozích látek. Pokud tedy dominuje radikálový proces, v systému vzniká přebytek jodnanu, který je redukován na jodid. Rostoucí koncentrace jodidu startuje neradikálový proces, který jodid spotřebovává. Jeho koncentrace v roztoku klesá, a protože veškerý jodnan produkovaný neradikálovým procesem je ihned spotřebován rychlejší reakcí s kyselinou 6

7 malonovou, koncentrace jodidu klesá až k mezní hodnotě, při které dochází k útlumu neradikálového procesu a startu radikálového procesu. Tím začíná další cyklus oscilační reakce. Barevné změny systému jsou dány střídáním těchto cyklů. Při radikálovém procesu roste koncentrace jodu, čímž systém získává žlutou barvu. Jakmile vzroste koncentrace jodidu, okamžitě vzniká tmavě modrý komplex I 2/I - se škrobem. Jod je z roztoku postupně spotřebováván, modré zbarvení tedy po čase zmizí, roztok se odbarví. Koncentrace jodu následně začne opět narůstat a roztok se zbarví do žluta (probíhá další cyklus). 7

8 Orange tornado Vysoká kádinka alespoň 400 ml, magnetická míchačka s míchadlem, kapátko nebo pipeta. Jodid draselný KI 10% roztok, chlorid rtuťnatý HgCl 2 5% vodný roztok, Při práci je třeba dbát na to, že rtuťnaté sloučeniny jsou jedovaté! V kádince většího objemu začneme na magnetické míchačce míchat 10% KI tak, aby vznikl viditelný velký vír. Do víru pomalu pomocí kapátka kapeme roztok chloridu rtuťnatého. Každá kapka nejdříve vytvoří sraženinu (díky míchání tvaru tornáda), která se však záhy rozpustí v nadbytku jodidu. Poměrně selektivní kvalitativní důkaz rtuťnatých iontů je založen na jejich reakci s jodidovými ionty, kdy vzniká v první fázi oranžovočerveně zbarvený jodid rtuťnatý, který se v nadbytku jodidových iontů rozpouští na bezbarvý roztok, jak popisují následující rovnice: Hg I HgI 2 HgI I [HgI 4] 2 8

9 Štěkající plyn Kelímek, špejle, kádinka. Granule zinku nebo cínu, 20% kyselina chlorovodíková. Do kádinky nalijeme 20% kyselinu chlorovodíkovou a vhodíme do ní pár zrníček cínu. Kádinku přikryjeme kelímkem s dírou uprostřed. Tu zakryjeme kouskem papíru. Po chvíli papírek odděláme a hořící špejlí zapálíme unikající vodík. Vodík, který se tvoří reakcí neušlechtilého kovu s kyselinou lze zapálit. Jeho hoření v uzavřeném prostoru probíhá za současného charakteristického zvukového projevu. Zn/Sn + 2 HCl H 2 + ZnCl 2/SnCl 2 H 2 + ½ O 2 H 2O 9

10 Hrnečku vař s vanilkovou kaší aneb Sloní pasta : 500 ml Erlemayerova baňka, odměrný válec 100 ml. 30%-35% H 2O 2, jar, nasycený roztok KI Do Erlenmayerovy baňky nalijte 100 ml 30% H 2O 2 a 3 ml jaru. Baňku umístíme do výlevky a přilijeme 5 ml nasyceného roztoku KI nebo přisypeme ½ lžičky KI. Baňku zamícháme. Za chvíli se objeví obrovská pěna. Peroxid vodíku se rozkládá na kyslík a vodu. Jodid draselný zde slouží jako katalyzátor. Je však možné pozorovat i částečnou oxidaci jodidu draselného na jod. 2 H 2O 2 O H 2O 10

11 Elektrolýza roztoku NaCl za použití diafragmy Keramický květináč, skleněná vana / lavor / miska, ocelová a uhlíková elektroda (a.k.a. hřebík a tuha), zdroj stejnosměrného napětí (školní stabilizovaný zdroj 12 V nebo 9 V baterie), vosk či zátka kompatibilní s otvorem v květináči, vodiče pro vedení proudu, zkumavky, kapátko. Chlorid sodný NaCl, nasycený roztok, jodid draselný KI 5% vodný roztok, škrobový maz, fenolftalein 1% roztok v EtOH. Připravíme si elektrolytické zařízení. Pomocí vosku zalijeme otvor na dně malého květináče a ten ponoříme do krystalizační misky či skleněné vany s nasyceným roztokem chloridu sodného. Na elektrody instalujeme dráty k vedení proudu a elektrody připojíme na zdroj stejnosměrného napětí tak, že uhlíková elektroda bude tvořit kladný pól (anodu) a ocelová záporný (katodu). Elektrody s připojeným napětím umístíme do roztoku dle přiloženého nákresu a elektrolýzu necháme probíhat cca 5 minut. Na obou elektrodách je možné pozorovat únik plynu. Beneš P., Macháčková J.: 200 chemických pokusů, Mladá fronta, Praha 1977 Po skončení elektrolýzy odpojíme elektrody. Z anodického prostoru odebereme kapátkem několik mililitrů roztoku do zkumavky, do které nadále přidáme asi 2 ml roztoku jodidu draselného. Roztok se zabarví mírně dožluta vzniklým jodem, jehož přítomnost lépe prokážeme přidáním kapky škrobového mazu a promícháním. Z katodického prostoru rovněž odebereme pomocí kapátka několik mililitrů roztoku a ve zkumavce do něj kapneme kapku fenolftaleinu. Červenofialové zbarvení je důkazem přítomnosti alkalického hydroxidu vzniklého při elektrolýze. Anoda je elektroda, na které probíhá výhradně oxidace (anodická oxidace), její polarita závisí na experimentálním uspořádání. V případě elektrolytického uspořádání má anoda kladný náboj, v případě galvanického článku záporný. Oproti tomu katoda je elektrodou, na které zásadně probíhá redukce (katodická redukce). Její polarita je pak opět závislá na experimentálním uspořádání záporný náboj nese katoda v elektrolytickém uspřádání, kladný náboj pak v uspořádání pro galvanický článek. 11

12 Elektrolýza roztoku chloridu sodného probíhá samozřejmě také jako katodická redukce a anodická oxidace. Anodickou oxidací vzniká z chloridových iontů přítomných v roztoku plynný chlor, jak naznačuje poloreakce: 2 Cl - 2 e Cl 2 Katodická redukce probíhá poněkud komplikovaněji, ovšem je na místě ji patřičně osvětlit. Oproti elektrolýze taveniny dochází na katodě k uvolňování nikoliv kovového sodíku ale plynného vodíku, protože vodík je z důvodů svého redoxního potenciálu snadněji redukován než sodík. Na katodě tedy probíhá reakce: 2 H 2O + 2 e H OH Hydroxidové anionty pak poskytují při odpaření se sodnými kationty hydroxid sodný, který se touto metodou vyrábí. Celkovou rovnici elektrolýzy lze tak vystihnout jako: 2 NaCl + 2 H 2O Cl 2 + H NaOH Diafragma je membrána, která brání promíchání roztoků z katodového a anodového prostoru, avšak dovoluje vodivé spojení obou prostor tak, aby byl zajištěn průchod elektrického proudu. Vznikající hydroxid sodný prokážeme v katodovém prostoru fenolftaleinem; chlor v anodovém prostoru pomocí jeho schopnosti oxidovat jodid draselný na jod ten dokážeme pomocí škrobového mazu: Cl 2 + 2KI 2 KCl + I 2 12

13 Stanovení dusičnanů ve vzorku pitné či povrchové vody Úkol Pomocí fotometru PF 12 stanovte množství dusičnanů v pitné vodě. Princip Stanovení dusičnanů je založeno na fotometrickém proměření vzorku ve viditelném světle. Dusičnany ve vzorku se prvně musí nechat zreagovat s příslušnými reakčními činidly (know-how výrobce fotometru), aby došlo k vybarvení vzorku. Platí, že čím je ve vzorku více dusičnanů, tím dochází k intenzivnějšímu zbarvení a tím k větší absorpci světla, kterou fotometr měří. Tedy s rostoucí koncentrací dusičnanů roste i absorpce světla. Fotometr absorpci světla pomocí vnitřní kalibrace sám přepočítá na koncentraci dusičnanů v mg.l -1. Fotometr PF 12 s příslušenstvím. Reagencie: Demineralizovaná voda, sada reagencií pro stanovení dusičnanů pomocí fotometru PF 12. Vzorek: Pitná či povrchová voda. Podle obrázkového postupu přiloženého k fotometru PF 12 stanovte množství dusičnanů v pitné vodě v mg.l -1. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. je nejvyšší mezní hodnota dusičnanů v pitné vodě 50 mg.l -1. Pro kojeneckou vodu je limit, dle vyhlášky 275/2004 Sb., 10 mg.l

14 Stanovení fosforečnanů ve vzorku povrchové vody Úkol Pomocí fotometru PF 12 stanovte množství fosforečnanů v povrchové vodě. Princip Stanovení fosforečnanů je založeno na fotometrickém proměření vzorku ve viditelném světle. Fosforečnany ve vzorku se prvně musí nechat zreagovat s příslušnými reakčními činidly (know-how výrobce fotometru), aby došlo k vybarvení vzorku. Platí, že čím je ve vzorku více fosforečnanů, tím dochází k intenzivnějšímu zbarvení a tím k větší absorpci světla, kterou fotometr měří. Tedy s rostoucí koncentrací fosforečnanů roste i absorpce světla. Fotometr absorpci světla pomocí vnitřní kalibrace sám přepočítá na koncentraci fosforečnanů v mg.l -1. Fotometr PF 12 s příslušenstvím. Reagencie: Demineralizovaná voda, sada reagencií pro stanovení fosforečnanů pomocí fotometru PF 12. Vzorek: Povrchová voda. Podle obrázkového postupu přiloženého k fotometru PF 12 stanovte množství fosforečnanů v povrchové vodě v mg.l

15 Stanovení kyselosti vybraných nápojů : Kádinka 150 ml (7x) nebo příslušný počet plastových kelímků, ph-metr. a materiál Pivo, Coca-cola, Kofola, ocet, voda, ovocný džus, slazená minerální voda Do plastových kelímků si odlijeme asi ml zkoumaného nápoje. Změříme ph těchto vzorků pomocí ph-metru a porovnáme jednotlivé hodnoty. Diskutujeme trendy v kyselosti nápojů. Jednotlivé nápoje a potravinářské výrobky se liší mírou koncentrace oxoniových iontů. Ta je způsobena různými zdroji kyselin v těchto nápojích: > ocet kyselina octová > Coca-cola kyselina fosforečná a citronová > Kofola kyselina citronová > ovocný džus ovocné kyseliny a zejm. kyselina citronová > slazená minerální voda kyselina citronová, v případě její nepřítomnosti rozpuštěný CO 2 > voda rozpuštěný CO 2 > pivo rozpuštěný CO 2 a další látky. 15

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip:

Chemikálie a pom cky: Postup: Princip: chlorid železitý FeCl 3, thiokyanatan draselný KSCN, hexakyanoželeznatan draselný K 4 [Fe(CN) 6 ] (žlutá krevní sůl), kyselina salicylová, kádinky, filtrační papír, štětce Připravíme si tři roztoky: 1.

Více

Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl

Bengálské ohně. Rovnice: 2KClO 3 3O 2 + 2KCl Bengálské ohně chlorečnan draselný KClO 3, moučkový cukr, dusičnan barnatý Ba(NO 3 ) 2, dusičnan strontnatý Sr(NO 3 ) 2, třecí miska, filtrační papír, lžička, stojany, provázek Postupně rozetřeme v misce

Více

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22

4.1.2.1 Reakce NH4SCN s Ba(OH)2... 22 OBSAH 1 KLASIFIKACE LÁTEK... 5 1.1 Dělení látek...5 1.1.1 Chromatografie...5 1.1.1.1 Složení potravinářských barviv... 5 1.1.1. Složení barviv ve fixech... 7 1.1. Adsorpce...9 1.1..1 Aktivní uhlí a červené

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ

Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ BIOCHEMICKÁ CVIČENÍ Doc. PaedDr.

Více

CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA. Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný

CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA. Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný CHEMICKÉ POKUSY NA DOMA Pavel Teplý Petr Šmejkal Jana Zaspalová Jan Kotek David Hurný DOMÁCÍ LIMONÁDA Jak může být chemie prospěšná v kuchyni? Naučíme se, jak jednoduše připravit domácí limonádu. S naším

Více

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email:

Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: Verze 2.0 Volně ke stažení na http://www.chempok.wz.cz/ Kontaktní email: 1 bsah Předmluva 3 1. Vzájemné reakce kationtů a aniontů 4 2. Velké krystaly kovů 8 3. Tepelný rozklad pevných látek 10 4. Samozápalné

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy)

VYBRANÉ KAPITOLY Z CHEMIE (nejen pro střední školy) Přírodovědec - Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká

Více

Schéma dělení kationtů I. třídy

Schéma dělení kationtů I. třídy Schéma dělení kationtů I. třídy Do 1. třídy (sulfanového způsobu dělení kationtů) patří tyto kationty: Ag +, Pb 2+, Hg 2 2+ Skupinovým činidlem je zředěná kyselina chlorovodíková produktem jsou chloridy.

Více

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví

Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Experimenty pro přírodovědné kroužky na téma: Člověk a zdraví Ludmila Zajoncová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Olomouc 2013 Oponenti: RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Mgr. Ludmila

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta SOUBOR CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ NA TÉMA HYDROXYSLOUČENINY UHLOVODÍKŮ PRO II.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta SOUBOR CHEMICKÝCH EXPERIMENTŮ NA TÉMA HYDROXYSLOUČENINY UHLOVODÍKŮ PRO II. UNIVERZITA KARLVA V PRAZE SUBR CEMICKÝC EXPERIMENTŮ NA TÉMA YDRXYSLUČENINY ULVDÍKŮ PR II. RČNÍK GYMNÁZIA Kyselý charakter vodíkového atomu v hydroxylových skupinách alkoholů Cíl pokusu: Dokázat kyselý

Více

SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE

SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE SOUČASNÉ POJETÍ EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKY CHEMIE NA ZŠ A SŠ RNDr. Petr Koloros Gymnázium Pierra de Coubertina 390 01 Tábor *** Návody jsou dostupné na adrese: www.natur.cuni.cz/~kudch/main/jpd3 *** Současné

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013

Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie. Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Agronomická fakulta Ústav chemie a biochemie Chemie potravin - laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová BRNO 2013 Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů

Více

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás

Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Renata Šulcová, Hana Böhmová, Eva Stratilová Urválková Praha 2009 UNIVERZITA KARLVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Zajímavé experimenty z chemie kolem nás Autoři:

Více

ph vody - koncentrace vodíkových iontů

ph vody - koncentrace vodíkových iontů ph vody - koncentrace vodíkových iontů Pro posouzení reakce vodných roztoků je významné, jaké koncentrace v nich dosahují vodíkové ionty. Tato koncentrace závisí jednak na povaze rozpuštěných látek, jednak

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

Ročník 11 (2012/2013) Série 1

Ročník 11 (2012/2013) Série 1 Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou Ročník 11 (2012/2013) Série 1 Korespondenční seminář probíhá pod záštitou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Hlavova 2030 128 43 Praha 2 Vážení

Více

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem

součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Přechodné kovy Učební texty pro střední školy součást disertační práce vedené Prof. RNDr. Hanou Čtrnáctovou, CSc. konzultované s RNDr. Janem Rohovcem, PhD. a Prof. Dr. Hansem Joachimem Baderem Šárka Matoušková

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

Cvičení z anorganické chemie I

Cvičení z anorganické chemie I Cvičení z anorganické chemie I H a prvky 14. až 18. skupiny Tuto sbírku úloh sestavili Stanislav Luňák a Petr Šíma Obsah: 0. Úvod... 1 1. Vodík, kyslík a voda... 2 2. Vzácné plyny... 9 3.Halogeny... 10

Více

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY

CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. RNDr. Josef Malý, CSc. CHEMIE A TECHNOLOGIE VODY Laboratorní cvičení Obsah ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ POJMY... 5 1.1. Koncentrace látek v roztocích... 5 1.2. Chemické rovnice...

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav vegetabilních potravin HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU Hygiena a technologie nápojů, ovoce, zeleniny,

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:...

Úkol č. 19... 52 Chemické světlo... 52 Úkol č. 20... 54 Úspora energie při svícení... 54 Zdroje:... 56 Literatura... 56 Internetové stránky:... Obsah Úvod:... 2 1. Voda... 3 Úkol č. 1... 4 Měření ph vody z různých zdrojů... 4 Úkol č. 2... 6 Odkyselování vody aerací (provzdušňováním)... 6 Úkol č. 3... 10 Měření rozpuštěného kyslíku ve vodě z různých

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více