Evropské technické schválení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické schválení"

Transkript

1 Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské technické schválení Obchodní označení Trade name Držitel schválení Holder of approval Předmět schválení a účel použití Generic type and use of construction product PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Šrouby pro upevnění sendvičových prvků Fastening screws for sandwich panels EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe NĚMECKO Šrouby pro sendvičov prvk Fastening screws for sandwich panels ETA-13/0177 Platnost: Validity: Výrobna Manufacturing plan vom from bis to 26. dubna dubna 2018 EJOT GmbH & Co. KG Astenbergstraße 21 D-573 Bad Berleburg Německo EJOT GmbH & Co. KG D Bad Německo Toto schválení obsahuje This Approval contains stran včetně 1 příloh pages including 1 annexes Evropská organizace pro technické schvalování European Organisation for Technical Approvals Z /1

2 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 2 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto evropské technické schválení uděluje Německý institut pro stavební techniku DIBt v souladu s: - směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích 1, změněnou směrnicí Rady 2 93/68/EWG a nařízením (EG) Evropského parlamentu a rady 3 č. 1882/2003; - zákonem o uvedení stavebních produktů do pohybu a o volném pohybu zboží se stavebními výrobky k realizaci směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích a jiných právních úkonů Evropských společenství (Zákon o stavebních výrobcích -BauPG) z 28. dubna , změněným naposledy zákonem z 8. listopadu ; - společnými jednacími řády pro žádosti, přípravu a udělování Evropských technických schválení podle dodatku k rozhodnutí komise 6 94/23/ES; 2 Německý institut pro stavební techniku DIBt je oprávněn kontrolovat, zda se plní ustanovení tohoto evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodě. Majitel evropského technického schválení však zůstává zodpovědný za shodu výrobků s evropským technickým schválením a za jejich použitelnost pro předpokládaný účel použití. 3 Toto evropské technické schválení nesmí být převedeno na jiné výrobce nebo zástupce výrobců, než ty, kteří jsou uvedeni na straně 1, nebo na jiné výrobní závody, než ty které jsou uvedeny na straně 1. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické schválení zrušit, zvláště po sdělení komise na základě čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS. 5 Toto evropské technické schválení se smí předávat dále pouze v nezkrácené podobě i při elektronickém doručování. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku DIBt však může k částečné reprodukci dojít. Částečná reprodukce musí být jako taková označena. Texty a obrázky v reklamních materiálech nesmí být ani v rozporu s evropským technickým schválením, ani ho nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení uděluje příslušné schvalovací místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny Úřední list Evropských společenství č. L 40 z 11. února 1989, str. 12 Úřední list Evropských společenství č. L 220 z 30.srpna1993, str. 1 Úřední list Evropské unie L 284 z 31. října 2003, str. 25 Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 1998, str. 812 Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 2006, str. 407, 416 Úřední list Evropských společenství č. L 17 z 20. ledna 1994, str. 34 Z /10

3 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 3 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku V případě šroubů pro sendvičové prvky se jedná o samovrtné šrouby a závitotvorné šrouby z nerezavějící oceli, uvedené v tabulce 1. Šrouby kompletovány s kovovými mi s těsněním EPDM. Podrobnosti viz odpovídající přílohy. Šrouby nebo podložky, odpovídající příslušným přílohám vyrobené z nerezavějící oceli skupiny A2 podle EN ISO (například nebo ) mohou být vyrobeny také z nerezavějící oceli skupiny A4 (např nebo ). Příklady šroubů pro sendvičové prvky a jim příslušejících spojů jsou uvedeny v příloze 1. Šrouby a jim příslušející spoje jsou zatěžovány smykovými a podélnými silami. Tabulka 1 Jednotlivé typy šroubů pro sendvičové prvky příloha šroub popis příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5 příloha 6 příloha 7 EJOT JT3-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub Z /10

4 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 4 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA příloha šroub popis příloha 8 příloha 9 příloha 10 příloha 11 příloha 12 příloha 13 příloha 14* příloha 15* příloha 16* příloha 17* EJOT JT3-12-5,5 x L EJOT JT6-12-5,5 x L EJOT JT3-FR-12-5,5 x L EJOT JT6-FR-12-5,5 x L EJOT JT3-12-5,5 x L EJOT JT6-12-5,5 x L EJOT JT3-FR-12-5,5 x L EJOT JT6-FR-12-5,5 x L EJOT JZ3-6,3 x L EJOT JZ3-6,3 x L EJOT JZ7-6,3 x L EJOT JZ7-6,3 x L EJOT JT3-2-6,5 x L EJOT JT6-2-6,5 x L EJOT JT3-2-6,5 x L EJOT JT6-2-6,5 x L EJOT JT3-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-FR-2H-6,5/7,0 x L příloha 18* EJOT JA3-6,5 x L příloha 19* EJOT JA3-6,5 x L samovrtný šroub samovrtný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub *) tyto šrouby pro sendvičové prvky jsou zamýšleny pro upevnění na dřevěné nosné konstrukce Z /10

5 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 5 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA 1.2 Účel použití Šrouby pro sendvičové prvky jsou uvažovány pro upevnění sendvičových prvků s rovnou lehce profilovanou nebo profilovanou krycí vrstvou na ocelové nosné konstrukce a, jak je uvedeno v tabulce 1, na dřevěné nosné konstrukce. Materiál jádra sendvičových prvků musí být z tvrdé pěny z polystyrenu (PS) nebo z polyuretanu (PUR) nebo z minerální vlny. Minimální pevnost v tlaku materiálu jádra je 0,04 N/mm 2 (odpovídá údajům k sendvičovému prvku např. v označení CE). Sendvičové prvky mohou být použity na obložení střech nebo stěn. Upevňovaný stavební díl je stavební díl I a nosná konstrukce je Uvažovaný účel použití zahrnuje použití šroubů pro sendvičové a spojů jak v oblasti interiéru, tak exteriéru. Šrouby pro sendvičové prvky z nerezavějících ocelí jsou určeny pro použití v prostředí s vysokým nebo velmi vysokým korozním zatížením. Šrouby pro sendvičové prvky jsou zamýšleny převážně pro použití ve staticky namáhaných spojích (např. stálá zatížení, zatížení větrem). Požadavky tohoto evropského technického schválení jsou založeny na předpokládané době životnosti šroubů pro sendvičové prvky 25 let nebo 50 let, pokud nejsou šrouby po zabudování přístupné a jsou vhodným způsobem chráněny proti korozi (např. vyrobené z nerezavějící oceli). Údaje o době použitelnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné je považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době životnosti stavebního díla. 2 Charakteristika výrobku a zkušební proces 2.1 Charakteristika výrobku Šrouby pro sendvičové prvky musí odpovídat údajům na výkresech a příslušných přílohách (viz tabulka 1). Charakteristické jmenovité hodnoty materiálů, rozměrů a tolerancí šroubů pro sendvičové prvky, které nejsou uvedeny ani v tomto oddílu ani v přílohách, musí odpovídat údajům v technické dokumentaci 7 tohoto evropského technického schválení. Charakteristické hodnoty smykových a tahových únosnosti, stejně jako maximální výchylka šroubových spojení vytvořených šrouby pro sendvičové prvky jsou uvedeny v příslušných přílohách nebo v oddíle 4.2. U šroubů pro sendvičové prvky se vychází z předpokladu, že podle chování při hoření vyhovují požadavkům třídy A Způsob posouzení Posouzení použitelnosti šroubů pro sendvičové prvky pro předpokládaný účel použití s ohledem na požadavky ER 1 (mechanická pevnost a bezpečnost), ER 2 (požární odolnost) ER 4 (bezpečnost při použití) a doplňkovým aspektem životnosti proběhlo v souladu s oddílem 3.2 společných pravidel řízení přijímán, přípravu a udělování žádostí evropských technických schválení podle přílohy k rozhodnutí 94/23/EG komise 6. Posouzení požární odolnosti je podstatné pouze pro montovaný systém (šrouby pro sendvičové panely, profilované tabule z oceli, nosná konstrukce) a není předmětem tohoto evropského technického schválení. 7 Technická dokumentace tohoto evropského technického schválení je uložena v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených institucí zapojených do procesu schválení shody, musí být těmto schvalovacím místům předána. Z /10

6 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 6 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA U šroubů pro sendvičové panely se vychází z toho, že splňují ve vztahu k chování při požáru, požadavky třídy A1 a v souladu s Rozhodnutím komise 96/603/EC (včetně změn) a na základě výpisu v tomto rozhodnutí nemusí být zkoušeny. Podle důležitého požadavku č. 1 (mechanická pevnost a stabilita) a č. 4 (bezpečnost při použití) platí následující: Charakteristické únosnosti uvedené v přílohách byly stanoveny prostřednictvím zkoušek smykových a tahových sil. Rovnice pro výpočet výpočtových hodnot jsou uvedeny v oddíle Prokázání shody výrobku a označení CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí 97/463/ES Evropské komise 8 je nutno aplikovat systém osvědčení shody 3. Tento systém osvědčení shody je popsán dále. Systém 3: základy Prohlášení o shodě výrobku od výrobce: (a) Úkoly výrobce: (1) první přezkoušení výrobku, (2) vlastní kontrola ve výrobě; (3) zkouška vzorků odebraných z výroby výrobcem dle stanoveného zkušebního plánu. (b) Úkoly schvalovacích institucí: (4) certifikace vlastní kontroly výroby na základě: - vstupní inspekce výrobny a vlastní kontroly výroby, - průběžné kontroly, posuzování a uznávání vlastní kontroly ve výrobě. Poznámka: Schvalovací osoby jsou také nazývány notifikovanými osobami. 3.2 Kompetence Úkoly výrobce Vlastní kontrola ve výrobě Výrobce musí provádět stálou vlastní kontrolu výroby. Všechny údaje, požadavky a předpisy předepsané výrobcem se systematicky zachovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů. Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, že je výrobek ve shodě s tímto evropským technickým schválením. Výrobce smí používat pouze výchozí materiály, které jsou uvedeny v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Vlastní kontrola výroby ve výrobně se musí shodovat se zkušebním a kontrolním plánem pro toto evropské technické schválení, který je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického schválení. Kontrolní a zkušební plán je stanoven v souvislosti s vlastním systémem kontroly výroby prováděným výrobcem a uložen v Německém institutu pro stavební techniku DIBt. 9 Výsledky vlastní kontroly výroby se musí zaznamenávat a vyhodnocovat v souladu s ustanoveními plánu kontroly. 8 Úřední list Evropských společenství L 198 z Kontrolní a zkušební plán je důvěrnou součástí dokumentace tohoto evropského technického schválení a bude odevzdán pouze schvalovací institucí zapojené do procesu prokázání shody. Viz odst Z /10

7 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 7 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Ostatní úkoly výrobce Výrobce musí smluvně pověřit instituci, která je pro úkoly podle odst. 3.1 pro oblast šroubů schválená, prováděním opatření dle odstavce 3.3. K tomuto účelu musí výrobce schvalovací instituci předložit plán kontroly dle odstavců a Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s vyjádřením, že stavební produkt je v souladu s ustanoveními tohoto evropského technického schválení Úkoly schvalovacího místa Schvalovací místo musí provést následující úkoly v souladu se zkušebním a kontrolním plánem: - první inspekci díla a vlastní kontroly výroby ve výrobně, - průběžnou kontrolu, posouzení a uznání vlastní kontroly výroby ve výrobně. Schválené místo musí zachytit podstatné body svých výše uvedených opatření a zdokumentovat dosažené výsledky a závěry v písemné zprávě. 3.3 Označení CE Označením CE musí být opatřeno každé balení šroubů. Za písmeny CE jsou případně uvedeny registrační číslo certifikačního místa, stejně jako následující doplňující údaje: jméno a adresa výrobce (právnické osoby odpovědné za výrobu); obě poslední číslice roku, v němž proběhlo označení CE; číslo certifikátu o shodě ES pro vlastní kontrolu výroby ve výrobně; číslo evropského technického schválení; označení výrobku. 4 Předpoklady, za kterých byla posouzena upotřebitelnost výrobku pro předpokládaný účel použití 4.1 Výroba Šrouby pro sendvičové prvky jsou vyráběny podle výrobních postupů, odpovídajících určením evropského technického schválení, které jsou stanoveny v technické dokumentaci. Evropské technické schválení bylo uděleno výrobku na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a slouží k identifikaci posuzovaného a hodnoceného výrobku. Změny výrobku nebo výrobních postupů, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nebudou správné, musí být před jejich zavedením sděleny Německému institutu pro stavební techniku DIBt. Německý institut pro stavební techniku DIBt rozhodne o tom, zda budou mít takové změny vliv na schválení a následně na platnost označení CE na základě schválení nebo ne, a příp. stanoví, zda je nutné dodatečné posouzení nebo změna schválení. 4.2 Navrhování Všeobecné informace Šrouby pro sendvičové prvky, které jsou zcela nebo částečně vystaveny povětrnostním vlivům nebo podobným podmínkám, se sestávají z nerezavějící oceli nebo mají ochranu proti korozi. Pro ochranu proti korozi jsou zohledněna ustanovení v EN : A1:2001, EN : AC:2009 a v EN :2006. Z /10

8 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 8 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA V následujícím a v přílohách jsou upevňované sendvičové prvky označovány jako díl I a nosná konstrukce jako díl II. Dále jsou použita následující označení viz příloha 1: d nebo D tloušťka sendvičového prvku t N1 tloušťka vnějšího krycího plechu (na straně hlavy šroubu) t N2 tloušťka vnitřního krycího plechu (ze strany nosné konstrukce) t II tloušťka nosné konstrukce u vychýlení hlav šroubů měřené od osy z posunutí krycí vrstvy sendvičového prvku teplotní dilatací např. slunečním zářením max u maximální přípustné vychýlení hlavy šroubu, u max u Při dimenzování upevnění pro smykové zatížení je jako směrodatná hodnota stanovena tloušťka plechu t N2 (plech, který leží na nosné konstrukci). Při dimenzování upevnění pro tahové zatížení a převlečení hlavy šroubu je jako směrodatná hodnota stanovena tloušťka plechu t N1 (plech, na kterém leží hlavy šroubů). o typy upevnění, uvedené v přílohách (a, b, c, d) není nutné uvažovat příčení na základě teplotních vlivů. Pro jiné typy upevnění je třeba příčení při navrhování uvažovat pouze v případě, když se teplotní vlivy nevyskytuji nebo nejsou podstatné (např. dostatečná poddajnost nosné konstrukce). Zatížení je převážně statické (poznámka: zatížení větrem je převážně statické). Rozměry, vlastnosti materiálů, utahovací momenty M t,norm, minimální hloubky zašroubování l ef, a tloušťky materiálů t N musí být dodrženy. Koncept prokázání, definovaný v EN 1990: A1: A1:2005/AC:2010 je použit pro určení spojů, vytvořených šrouby. Charakteristické hodnoty (zatížení v tahu a ve smyku) uvedené v přílohách, jsou použity pro stanovení kompletních spojů. Pro stanovení výpočtových hodnot jsou použity následující vzorce: Doporučený dílčí součinitel bezpečnosti γm = 1,33 je určen pro stanovení únosnosti, pokud k tomuto účelu nejsou uvedeny žádné hodnoty v národních předpisech popř. v národních přílohách k eurokódu 3 členského státu, ve kterém jsou šrouby použity. Při kombinovaném zatížení smykovými a tahovými silami se provede lineární interakce podle EN : AC:2009, oddíl 8.3 (8). Případné zmenšení tahové únosnosti (provlečení) na základě uspořádání šroubů se zohlední: Z /10

9 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 9 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA - odpovídajícím způsobem podle EN :2006+ACD:2009, oddíl 8.3 (7) a obrázku 8.2. (pro stavební díl I z oceli) nebo podle EN : A1:2011, oddíl 8.1 (6) a tabulky 8.3 (pro stavební díly z hliníku) - hodnotou 0,7, když nosnou konstrukci tvoří nesymetrický profil (např. Z-profil) s t II 5 mm Dodatečná ustanovení pro spojení s nosnými konstrukcemi ze dřeva Platí EN :2004+A1:2008, pokud nejsou následně dotčena jiná ustanovení. Vrtací špičky samovrtných šroubů nejsou zahrnuty do efektivní hloubky zašroubování. Jsou použita následující označení: lg - hloubka zašroubování ve stavebním dílu II účinná část závitu včetně vrtací špičky. lb - délka vrtací špičky bez závitu lef - efektivní hloubka zašroubování lef = lg lb NR,k = Fax,Rkk. kmod VR,k = Fv,Rk. kmod Fax,Rk podle EN :2004+A1:2008, rovnice (8.40a) Poznámka: Fax,Rk = Fax,α,Rk s α = 90 Fv,Rk podle EN :20047+A1:2008, oddíl kmod podle EN :20047+A1:2008, tabulka 3.1 My,Rk v rovnici (8.9) v EN :2004+A1:2008 a fax, k v rovnici (8.40aa) v EN :2004+A1:2008 jsou uvedeny v přílohách k této ETA. Charakteristické hodnoty pro tahovou únosnost a odolnost proti vytržení (dřevěné nosné konstrukce) vypočítané podle EN :2004+A1:2008 jsou porovnávány s charakteristickými hodnotami pro stavební díl l, (odolnost proti převlečení a vytržení) uvedenými v pravém sloupci tabulky odpovídající přílohy. Nejnižší hodnota se potom použije pro další výpočet Dodatečné ustanovení pro upevnění děrovaných plechů Pro upevnění děrovaných plechů (stavební díl I) se používají pouze šrouby průměrů uvedených v přílohách 2, 3, 4 a 5, pro které jsou uvedeny v následujících přílohách charakteristické hodnoty pro upevnění neděrovaných plechů se stejnou tloušťkou a pevností jako děrované plechy. Pro navrhování spojování se stanovují charakteristické hodnoty pro spojování neděrovaných plechů podle odpovídající přílohy a upevnění děrovaných plechů podle příloh 2, 3, 4 nebo 5. Upevnění na děrované plechy (stavební díl II) není v tomto ETA upraveno. 4.3 Zabudování Zabudování se provádí výhradně podle údajů výrobce. Výrobce předává návod na montáž prováděcí firmě. Provedením je zabezpečeno, že nevznikne žádná kontaktní koroze. Z /10

10 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 10 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Při trvalém smykovém zatížení leží stavební díly I a II, určené pro spojení, přímo na sobě, takže do šroubů není vnášeno žádné přídavné ohybové zatížení. Schváleno je rozmístění pevných pásů tloušťky max. 3 mm pro přerušení tepelných mostů. Šrouby se montují pravoúhle k povrchu stavebních dílů, aby bylo zajištěno bezproblémové nosné upevnění a v případě potřeby i upevnění odolné proti zatečení vody. Šrouby jsou zašroubovány u ocelových konstrukcí s tloušťkou 6 mm alespoň 6 mm válcovou částí závitu do nosné konstrukce, pokud není výrobcem určeno jinak. Navařené vrtací špičky nejsou do hloubky zašroubování započítány. Shoda zabudovaných šroubů s ustanoveními ETA je potvrzena prováděcí firmou. 5 Úlohy pro výrobce Výrobce má zajistit, že požadavky odpovídající oddílům 1, 2, 4.2 a 4.3 (včetně příloh, na které se odvolávají), budou dány ve známost dotčeným okruhům. To může být provedeno například kopírováním odpovídajících odstavců evropského technického schválení. Současně musí být zřetelně uvedeny všechny údaje nutné pro zabudování (průměr předvrtání, utahovací moment, oblasti použití) na balení nebo na přiloženém popisu. Přednostně by pro to měla být použita obrazová forma. Andreas Kummerow v. z. vedoucího oddělení ověřil Z /10

11 Strana 11 evropského technického schválení závit pod hlavou případně řezná drážka čep špička špička závitotvorný šroub s podložkou závitotvorný šroub s podložkou samovrtný šroub s podložkou Příklad pro provedení spoje vnější krycí plech vnitřní krycí plech díl II spojení s jednoduchým plechem spojení s podélným spojem Způsoby zatížení smyková síla tahová síla vyvlečení přes hlavu [mm] včetně teplotních změn Šrouby pro sendvičové prvky Příklady pro šrouby Příklad pro provedení spojení Příloha 1

12 Strana 12 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 6H 5,5/6,3 x L Příloha 2

13 Strana 13 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 6H 5,5/6,3 x L Příloha 3

14 Strana 14 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 12H 5,5/6,3 x L Příloha 4

15 Strana 15 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo 350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 12H 5,5/6,3 x L Příloha 5

16 Strana 16 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 6 5,5 x L EJOT JT6 6 5,5 x L EJOT JT3 FR 6 5,5 x L EJOT JT6 FR 6 5,5 x L Příloha 6

17 Strana 17 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 6 5,5 x L EJOT JT6 6 5,5 x L EJOT JT3 FR 6 5,5 x L EJOT JT6 FR 6 5,5 x L Příloha 7

18 Strana 18 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 12 5,5 x L EJOT JT6 12 5,5 x L EJOT JT3 FR 12 5,5 x L EJOT JT6 FR 12 5,5 x L Příloha 8

19 Strana 19 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 12 5,5 x L EJOT JT6 12 5,5 x L EJOT JT3 FR 12 5,5 x L EJOT JT6 FR 12 5,5 x L Příloha 9

20 Strana 20 evropského technického schválení S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ3 6,3 x L Příloha 10

21 Strana 21 evropského technického schválení S3200GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ3 6,3 x L Příloha 11

22 Strana 22 evropského technického schválení nerezavějící ocel CRONIMAX obdoba S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ7 6,3 x L Příloha 12

23 Strana 23 evropského technického schválení nerezavějící ocel CRONIMAX obdoba S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ7 6,3 x L Příloha 13

24 Strana 24 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 2 6,5 x L EJOT JT6 2 6,5 x L Příloha 14

25 Strana 25 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 2 6,5 x L EJOT JT6 2 6,5 x L Příloha 15

26 Strana 26 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT3 D FR 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D FR 2H 6,5 /7,0 x L Příloha 16

27 Strana 27 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT3 D FR 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D FR 2H 6,5 /7,0 x L Příloha 17

28 Strana 28 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN průměr předvrtání 4,5 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JA3 6,5 x L Příloha 18

29 Strana 29 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN průměr předvrtání 4,5 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JA3 6,5 x L Příloha 19

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Upevňování sendvičových panelů. Informace. Samovrtné šrouby

Upevňování sendvičových panelů. Informace. Samovrtné šrouby Informace Samovrtné šrouby 54 SAMOVRTNÉ ŠROUBY EJOT SAPHIR spojování stavebních dílců v jedné pracovní operaci vrtání, tvorba závitu a spojení dílců šroubováním zkrácení doby montáže úspora nákladů na

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm

TECHNICKÝ LIST. Systém na fixaci střech a plášťů halových objektů. Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Název: FASTOVIS 6 TECHNICKÝ LIST Upevnění na ocelovém nosníku 285XXX Samovrtný šroub se šestihrannou hlavou (10 mm), s okroužkem Dřík: Ø 6,3 mm Délky: 19, 25, 38, 50 mm Vrtací kapacita: 2-6 mm Materiál:

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

ISO TAK. Certifikát EU ETA 06/0170. Kotvení izolací plochých střech

ISO TAK. Certifikát EU ETA 06/0170. Kotvení izolací plochých střech Frodl GROUP Katalog ISO TAK Certifikát EU ETA 06/0170 Kotvení izolací plochých střech Systém ISO TAK Systém ISO-TAK se skládá ze dvou částí: - plastový teleskop nebo aluzinková podložka: - teleskop zajišťuje

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2

Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2 Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln / Emmerthal Test Centre for Solar Thermal Components and Systems Zkušebna: Protokol o zkoušce výkonu pro zasklené kolektory podle EN 12975 2 Adresa: Kontaktní

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

$SPANO SPANO. Osvědčení o shodě. Firma N.V. SPANO

$SPANO SPANO. Osvědčení o shodě. Firma N.V. SPANO ------------- $SPANO SPANO Osvědčení o shodě Firma N.V. SPANO prohlašuje, že výrobek: dřevotřísková deska PS EN 312:2003 vyrobená na závodě Oostrozebeke Adresa: Ingelmunstersteenweg, 229 B-8780 Oostrozebeke

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D

Technický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém JB-D Tecnický katalog 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: Systém J-D Montáž oken a dveří v souladu s "Montážní směrnicí RL" Upevňovací systém J-D firmy SFS intec umožňuje

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby

egger eurostrand osb 4 top PROFESSIONAL výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby PROFESSIONAL egger eurostrand osb 4 top výkonná a trvanlivá pro zvýšené nároky v dřevostavbách www.egger.cz/drevostavby VÝKONNÁ A TRVANLIVÁ LEPENA 100 % BEZ FORMALDEHYDU SE SCHVÁLENÍM STAVEBNÍHO DOHLEDU

Více

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs

Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek. Article Number: 117579, 177823. Languages: cs Expert's report (E) MCS Uni Plus, znalecký posudek Article Number: 117579, 177823 Languages: cs BERNER_Expert's_report_(E)_MCS_Uni_Plus,_znalecký_posudek_75730[PDF]_cs.pdf 2015-02-07 Zkušební laboratoř

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 PROFESSIONAL. Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu. www.egger.

EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 PROFESSIONAL. Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu. www.egger. PROFESSIONAL EGGER EUROSTRAND OSB 2 A OSB 3 E0 Ekologická standardní deska pro dřevostavby a interiérovou výstavbu www.egger.cz/drevostavby EUROSTRAND OSB EN 300 má nejlepší technické vlastnosti a velmi

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

zemní vruty základy bez betonu!

zemní vruty základy bez betonu! zemní vruty základy bez betonu! ZEMNÍ VRUTY KRINNER moderní systém zakládání staveb Použití: dřevostavby haly, účelové stavby kontejnery, garáže městské a veřejné stavby fotovoltaiky dopravní značení reklamní

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Ceník HALOVÉ OBJEKTY

Ceník HALOVÉ OBJEKTY Ceník HALOVÉ OBJEKTY platný od 12.5.2014 Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny bez DPH SFS intec, s.r.o. Vesecko 500, 511 01 Turnov; T: +420 481 354 402, F: +420 481 354 400, M: +421 911 860 003 e-mail:

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

ISO sekční vrata. Výrobek firmy ALPHA Deuren International BV.

ISO sekční vrata. Výrobek firmy ALPHA Deuren International BV. ISO sekční vrata Výrobek firmy ALPHA Deuren International BV. Bau muster Zertifizierung geprüft Vše v jednom Moderní koncepce vrat vysoká kvalita optimální technika široká paleta barev výrobek pro každý

Více

Experience the Difference!

Experience the Difference! Tiskové sdělení www.arnold-umformtechnik.de 5 Experience the Difference! e Effercatmiv me Prog 2 Definice maximálního přípustného závitotvorného momentu k zajištění montážní bezpečnosti cyklus: 13 C (asi

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 L 92/28 Úřední věstník Evropské unie 3.4.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Katalog DWF. Upevňovací technika pro střechy, pláště a ploché střechy. EJOT Kvalita spojuje

Katalog DWF. Upevňovací technika pro střechy, pláště a ploché střechy. EJOT Kvalita spojuje Katalog DWF Upevňovací pro střechy, pláště a ploché střechy EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 252 01 Říčany - Jažlovice Česká Republika Návrh: EJOT Baubefestigungen

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více