Evropské technické schválení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické schválení"

Transkript

1 Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské technické schválení Obchodní označení Trade name Držitel schválení Holder of approval Předmět schválení a účel použití Generic type and use of construction product PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Šrouby pro upevnění sendvičových prvků Fastening screws for sandwich panels EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe NĚMECKO Šrouby pro sendvičov prvk Fastening screws for sandwich panels ETA-13/0177 Platnost: Validity: Výrobna Manufacturing plan vom from bis to 26. dubna dubna 2018 EJOT GmbH & Co. KG Astenbergstraße 21 D-573 Bad Berleburg Německo EJOT GmbH & Co. KG D Bad Německo Toto schválení obsahuje This Approval contains stran včetně 1 příloh pages including 1 annexes Evropská organizace pro technické schvalování European Organisation for Technical Approvals Z /1

2 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 2 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto evropské technické schválení uděluje Německý institut pro stavební techniku DIBt v souladu s: - směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích 1, změněnou směrnicí Rady 2 93/68/EWG a nařízením (EG) Evropského parlamentu a rady 3 č. 1882/2003; - zákonem o uvedení stavebních produktů do pohybu a o volném pohybu zboží se stavebními výrobky k realizaci směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích a jiných právních úkonů Evropských společenství (Zákon o stavebních výrobcích -BauPG) z 28. dubna , změněným naposledy zákonem z 8. listopadu ; - společnými jednacími řády pro žádosti, přípravu a udělování Evropských technických schválení podle dodatku k rozhodnutí komise 6 94/23/ES; 2 Německý institut pro stavební techniku DIBt je oprávněn kontrolovat, zda se plní ustanovení tohoto evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodě. Majitel evropského technického schválení však zůstává zodpovědný za shodu výrobků s evropským technickým schválením a za jejich použitelnost pro předpokládaný účel použití. 3 Toto evropské technické schválení nesmí být převedeno na jiné výrobce nebo zástupce výrobců, než ty, kteří jsou uvedeni na straně 1, nebo na jiné výrobní závody, než ty které jsou uvedeny na straně 1. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické schválení zrušit, zvláště po sdělení komise na základě čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS. 5 Toto evropské technické schválení se smí předávat dále pouze v nezkrácené podobě i při elektronickém doručování. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku DIBt však může k částečné reprodukci dojít. Částečná reprodukce musí být jako taková označena. Texty a obrázky v reklamních materiálech nesmí být ani v rozporu s evropským technickým schválením, ani ho nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení uděluje příslušné schvalovací místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny Úřední list Evropských společenství č. L 40 z 11. února 1989, str. 12 Úřední list Evropských společenství č. L 220 z 30.srpna1993, str. 1 Úřední list Evropské unie L 284 z 31. října 2003, str. 25 Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 1998, str. 812 Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 2006, str. 407, 416 Úřední list Evropských společenství č. L 17 z 20. ledna 1994, str. 34 Z /10

3 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 3 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku V případě šroubů pro sendvičové prvky se jedná o samovrtné šrouby a závitotvorné šrouby z nerezavějící oceli, uvedené v tabulce 1. Šrouby kompletovány s kovovými mi s těsněním EPDM. Podrobnosti viz odpovídající přílohy. Šrouby nebo podložky, odpovídající příslušným přílohám vyrobené z nerezavějící oceli skupiny A2 podle EN ISO (například nebo ) mohou být vyrobeny také z nerezavějící oceli skupiny A4 (např nebo ). Příklady šroubů pro sendvičové prvky a jim příslušejících spojů jsou uvedeny v příloze 1. Šrouby a jim příslušející spoje jsou zatěžovány smykovými a podélnými silami. Tabulka 1 Jednotlivé typy šroubů pro sendvičové prvky příloha šroub popis příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5 příloha 6 příloha 7 EJOT JT3-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub Z /10

4 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 4 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA příloha šroub popis příloha 8 příloha 9 příloha 10 příloha 11 příloha 12 příloha 13 příloha 14* příloha 15* příloha 16* příloha 17* EJOT JT3-12-5,5 x L EJOT JT6-12-5,5 x L EJOT JT3-FR-12-5,5 x L EJOT JT6-FR-12-5,5 x L EJOT JT3-12-5,5 x L EJOT JT6-12-5,5 x L EJOT JT3-FR-12-5,5 x L EJOT JT6-FR-12-5,5 x L EJOT JZ3-6,3 x L EJOT JZ3-6,3 x L EJOT JZ7-6,3 x L EJOT JZ7-6,3 x L EJOT JT3-2-6,5 x L EJOT JT6-2-6,5 x L EJOT JT3-2-6,5 x L EJOT JT6-2-6,5 x L EJOT JT3-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-FR-2H-6,5/7,0 x L příloha 18* EJOT JA3-6,5 x L příloha 19* EJOT JA3-6,5 x L samovrtný šroub samovrtný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub *) tyto šrouby pro sendvičové prvky jsou zamýšleny pro upevnění na dřevěné nosné konstrukce Z /10

5 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 5 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA 1.2 Účel použití Šrouby pro sendvičové prvky jsou uvažovány pro upevnění sendvičových prvků s rovnou lehce profilovanou nebo profilovanou krycí vrstvou na ocelové nosné konstrukce a, jak je uvedeno v tabulce 1, na dřevěné nosné konstrukce. Materiál jádra sendvičových prvků musí být z tvrdé pěny z polystyrenu (PS) nebo z polyuretanu (PUR) nebo z minerální vlny. Minimální pevnost v tlaku materiálu jádra je 0,04 N/mm 2 (odpovídá údajům k sendvičovému prvku např. v označení CE). Sendvičové prvky mohou být použity na obložení střech nebo stěn. Upevňovaný stavební díl je stavební díl I a nosná konstrukce je Uvažovaný účel použití zahrnuje použití šroubů pro sendvičové a spojů jak v oblasti interiéru, tak exteriéru. Šrouby pro sendvičové prvky z nerezavějících ocelí jsou určeny pro použití v prostředí s vysokým nebo velmi vysokým korozním zatížením. Šrouby pro sendvičové prvky jsou zamýšleny převážně pro použití ve staticky namáhaných spojích (např. stálá zatížení, zatížení větrem). Požadavky tohoto evropského technického schválení jsou založeny na předpokládané době životnosti šroubů pro sendvičové prvky 25 let nebo 50 let, pokud nejsou šrouby po zabudování přístupné a jsou vhodným způsobem chráněny proti korozi (např. vyrobené z nerezavějící oceli). Údaje o době použitelnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné je považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době životnosti stavebního díla. 2 Charakteristika výrobku a zkušební proces 2.1 Charakteristika výrobku Šrouby pro sendvičové prvky musí odpovídat údajům na výkresech a příslušných přílohách (viz tabulka 1). Charakteristické jmenovité hodnoty materiálů, rozměrů a tolerancí šroubů pro sendvičové prvky, které nejsou uvedeny ani v tomto oddílu ani v přílohách, musí odpovídat údajům v technické dokumentaci 7 tohoto evropského technického schválení. Charakteristické hodnoty smykových a tahových únosnosti, stejně jako maximální výchylka šroubových spojení vytvořených šrouby pro sendvičové prvky jsou uvedeny v příslušných přílohách nebo v oddíle 4.2. U šroubů pro sendvičové prvky se vychází z předpokladu, že podle chování při hoření vyhovují požadavkům třídy A Způsob posouzení Posouzení použitelnosti šroubů pro sendvičové prvky pro předpokládaný účel použití s ohledem na požadavky ER 1 (mechanická pevnost a bezpečnost), ER 2 (požární odolnost) ER 4 (bezpečnost při použití) a doplňkovým aspektem životnosti proběhlo v souladu s oddílem 3.2 společných pravidel řízení přijímán, přípravu a udělování žádostí evropských technických schválení podle přílohy k rozhodnutí 94/23/EG komise 6. Posouzení požární odolnosti je podstatné pouze pro montovaný systém (šrouby pro sendvičové panely, profilované tabule z oceli, nosná konstrukce) a není předmětem tohoto evropského technického schválení. 7 Technická dokumentace tohoto evropského technického schválení je uložena v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených institucí zapojených do procesu schválení shody, musí být těmto schvalovacím místům předána. Z /10

6 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 6 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA U šroubů pro sendvičové panely se vychází z toho, že splňují ve vztahu k chování při požáru, požadavky třídy A1 a v souladu s Rozhodnutím komise 96/603/EC (včetně změn) a na základě výpisu v tomto rozhodnutí nemusí být zkoušeny. Podle důležitého požadavku č. 1 (mechanická pevnost a stabilita) a č. 4 (bezpečnost při použití) platí následující: Charakteristické únosnosti uvedené v přílohách byly stanoveny prostřednictvím zkoušek smykových a tahových sil. Rovnice pro výpočet výpočtových hodnot jsou uvedeny v oddíle Prokázání shody výrobku a označení CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí 97/463/ES Evropské komise 8 je nutno aplikovat systém osvědčení shody 3. Tento systém osvědčení shody je popsán dále. Systém 3: základy Prohlášení o shodě výrobku od výrobce: (a) Úkoly výrobce: (1) první přezkoušení výrobku, (2) vlastní kontrola ve výrobě; (3) zkouška vzorků odebraných z výroby výrobcem dle stanoveného zkušebního plánu. (b) Úkoly schvalovacích institucí: (4) certifikace vlastní kontroly výroby na základě: - vstupní inspekce výrobny a vlastní kontroly výroby, - průběžné kontroly, posuzování a uznávání vlastní kontroly ve výrobě. Poznámka: Schvalovací osoby jsou také nazývány notifikovanými osobami. 3.2 Kompetence Úkoly výrobce Vlastní kontrola ve výrobě Výrobce musí provádět stálou vlastní kontrolu výroby. Všechny údaje, požadavky a předpisy předepsané výrobcem se systematicky zachovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů. Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, že je výrobek ve shodě s tímto evropským technickým schválením. Výrobce smí používat pouze výchozí materiály, které jsou uvedeny v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Vlastní kontrola výroby ve výrobně se musí shodovat se zkušebním a kontrolním plánem pro toto evropské technické schválení, který je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického schválení. Kontrolní a zkušební plán je stanoven v souvislosti s vlastním systémem kontroly výroby prováděným výrobcem a uložen v Německém institutu pro stavební techniku DIBt. 9 Výsledky vlastní kontroly výroby se musí zaznamenávat a vyhodnocovat v souladu s ustanoveními plánu kontroly. 8 Úřední list Evropských společenství L 198 z Kontrolní a zkušební plán je důvěrnou součástí dokumentace tohoto evropského technického schválení a bude odevzdán pouze schvalovací institucí zapojené do procesu prokázání shody. Viz odst Z /10

7 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 7 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Ostatní úkoly výrobce Výrobce musí smluvně pověřit instituci, která je pro úkoly podle odst. 3.1 pro oblast šroubů schválená, prováděním opatření dle odstavce 3.3. K tomuto účelu musí výrobce schvalovací instituci předložit plán kontroly dle odstavců a Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s vyjádřením, že stavební produkt je v souladu s ustanoveními tohoto evropského technického schválení Úkoly schvalovacího místa Schvalovací místo musí provést následující úkoly v souladu se zkušebním a kontrolním plánem: - první inspekci díla a vlastní kontroly výroby ve výrobně, - průběžnou kontrolu, posouzení a uznání vlastní kontroly výroby ve výrobně. Schválené místo musí zachytit podstatné body svých výše uvedených opatření a zdokumentovat dosažené výsledky a závěry v písemné zprávě. 3.3 Označení CE Označením CE musí být opatřeno každé balení šroubů. Za písmeny CE jsou případně uvedeny registrační číslo certifikačního místa, stejně jako následující doplňující údaje: jméno a adresa výrobce (právnické osoby odpovědné za výrobu); obě poslední číslice roku, v němž proběhlo označení CE; číslo certifikátu o shodě ES pro vlastní kontrolu výroby ve výrobně; číslo evropského technického schválení; označení výrobku. 4 Předpoklady, za kterých byla posouzena upotřebitelnost výrobku pro předpokládaný účel použití 4.1 Výroba Šrouby pro sendvičové prvky jsou vyráběny podle výrobních postupů, odpovídajících určením evropského technického schválení, které jsou stanoveny v technické dokumentaci. Evropské technické schválení bylo uděleno výrobku na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a slouží k identifikaci posuzovaného a hodnoceného výrobku. Změny výrobku nebo výrobních postupů, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nebudou správné, musí být před jejich zavedením sděleny Německému institutu pro stavební techniku DIBt. Německý institut pro stavební techniku DIBt rozhodne o tom, zda budou mít takové změny vliv na schválení a následně na platnost označení CE na základě schválení nebo ne, a příp. stanoví, zda je nutné dodatečné posouzení nebo změna schválení. 4.2 Navrhování Všeobecné informace Šrouby pro sendvičové prvky, které jsou zcela nebo částečně vystaveny povětrnostním vlivům nebo podobným podmínkám, se sestávají z nerezavějící oceli nebo mají ochranu proti korozi. Pro ochranu proti korozi jsou zohledněna ustanovení v EN : A1:2001, EN : AC:2009 a v EN :2006. Z /10

8 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 8 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA V následujícím a v přílohách jsou upevňované sendvičové prvky označovány jako díl I a nosná konstrukce jako díl II. Dále jsou použita následující označení viz příloha 1: d nebo D tloušťka sendvičového prvku t N1 tloušťka vnějšího krycího plechu (na straně hlavy šroubu) t N2 tloušťka vnitřního krycího plechu (ze strany nosné konstrukce) t II tloušťka nosné konstrukce u vychýlení hlav šroubů měřené od osy z posunutí krycí vrstvy sendvičového prvku teplotní dilatací např. slunečním zářením max u maximální přípustné vychýlení hlavy šroubu, u max u Při dimenzování upevnění pro smykové zatížení je jako směrodatná hodnota stanovena tloušťka plechu t N2 (plech, který leží na nosné konstrukci). Při dimenzování upevnění pro tahové zatížení a převlečení hlavy šroubu je jako směrodatná hodnota stanovena tloušťka plechu t N1 (plech, na kterém leží hlavy šroubů). o typy upevnění, uvedené v přílohách (a, b, c, d) není nutné uvažovat příčení na základě teplotních vlivů. Pro jiné typy upevnění je třeba příčení při navrhování uvažovat pouze v případě, když se teplotní vlivy nevyskytuji nebo nejsou podstatné (např. dostatečná poddajnost nosné konstrukce). Zatížení je převážně statické (poznámka: zatížení větrem je převážně statické). Rozměry, vlastnosti materiálů, utahovací momenty M t,norm, minimální hloubky zašroubování l ef, a tloušťky materiálů t N musí být dodrženy. Koncept prokázání, definovaný v EN 1990: A1: A1:2005/AC:2010 je použit pro určení spojů, vytvořených šrouby. Charakteristické hodnoty (zatížení v tahu a ve smyku) uvedené v přílohách, jsou použity pro stanovení kompletních spojů. Pro stanovení výpočtových hodnot jsou použity následující vzorce: Doporučený dílčí součinitel bezpečnosti γm = 1,33 je určen pro stanovení únosnosti, pokud k tomuto účelu nejsou uvedeny žádné hodnoty v národních předpisech popř. v národních přílohách k eurokódu 3 členského státu, ve kterém jsou šrouby použity. Při kombinovaném zatížení smykovými a tahovými silami se provede lineární interakce podle EN : AC:2009, oddíl 8.3 (8). Případné zmenšení tahové únosnosti (provlečení) na základě uspořádání šroubů se zohlední: Z /10

9 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 9 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA - odpovídajícím způsobem podle EN :2006+ACD:2009, oddíl 8.3 (7) a obrázku 8.2. (pro stavební díl I z oceli) nebo podle EN : A1:2011, oddíl 8.1 (6) a tabulky 8.3 (pro stavební díly z hliníku) - hodnotou 0,7, když nosnou konstrukci tvoří nesymetrický profil (např. Z-profil) s t II 5 mm Dodatečná ustanovení pro spojení s nosnými konstrukcemi ze dřeva Platí EN :2004+A1:2008, pokud nejsou následně dotčena jiná ustanovení. Vrtací špičky samovrtných šroubů nejsou zahrnuty do efektivní hloubky zašroubování. Jsou použita následující označení: lg - hloubka zašroubování ve stavebním dílu II účinná část závitu včetně vrtací špičky. lb - délka vrtací špičky bez závitu lef - efektivní hloubka zašroubování lef = lg lb NR,k = Fax,Rkk. kmod VR,k = Fv,Rk. kmod Fax,Rk podle EN :2004+A1:2008, rovnice (8.40a) Poznámka: Fax,Rk = Fax,α,Rk s α = 90 Fv,Rk podle EN :20047+A1:2008, oddíl kmod podle EN :20047+A1:2008, tabulka 3.1 My,Rk v rovnici (8.9) v EN :2004+A1:2008 a fax, k v rovnici (8.40aa) v EN :2004+A1:2008 jsou uvedeny v přílohách k této ETA. Charakteristické hodnoty pro tahovou únosnost a odolnost proti vytržení (dřevěné nosné konstrukce) vypočítané podle EN :2004+A1:2008 jsou porovnávány s charakteristickými hodnotami pro stavební díl l, (odolnost proti převlečení a vytržení) uvedenými v pravém sloupci tabulky odpovídající přílohy. Nejnižší hodnota se potom použije pro další výpočet Dodatečné ustanovení pro upevnění děrovaných plechů Pro upevnění děrovaných plechů (stavební díl I) se používají pouze šrouby průměrů uvedených v přílohách 2, 3, 4 a 5, pro které jsou uvedeny v následujících přílohách charakteristické hodnoty pro upevnění neděrovaných plechů se stejnou tloušťkou a pevností jako děrované plechy. Pro navrhování spojování se stanovují charakteristické hodnoty pro spojování neděrovaných plechů podle odpovídající přílohy a upevnění děrovaných plechů podle příloh 2, 3, 4 nebo 5. Upevnění na děrované plechy (stavební díl II) není v tomto ETA upraveno. 4.3 Zabudování Zabudování se provádí výhradně podle údajů výrobce. Výrobce předává návod na montáž prováděcí firmě. Provedením je zabezpečeno, že nevznikne žádná kontaktní koroze. Z /10

10 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 10 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Při trvalém smykovém zatížení leží stavební díly I a II, určené pro spojení, přímo na sobě, takže do šroubů není vnášeno žádné přídavné ohybové zatížení. Schváleno je rozmístění pevných pásů tloušťky max. 3 mm pro přerušení tepelných mostů. Šrouby se montují pravoúhle k povrchu stavebních dílů, aby bylo zajištěno bezproblémové nosné upevnění a v případě potřeby i upevnění odolné proti zatečení vody. Šrouby jsou zašroubovány u ocelových konstrukcí s tloušťkou 6 mm alespoň 6 mm válcovou částí závitu do nosné konstrukce, pokud není výrobcem určeno jinak. Navařené vrtací špičky nejsou do hloubky zašroubování započítány. Shoda zabudovaných šroubů s ustanoveními ETA je potvrzena prováděcí firmou. 5 Úlohy pro výrobce Výrobce má zajistit, že požadavky odpovídající oddílům 1, 2, 4.2 a 4.3 (včetně příloh, na které se odvolávají), budou dány ve známost dotčeným okruhům. To může být provedeno například kopírováním odpovídajících odstavců evropského technického schválení. Současně musí být zřetelně uvedeny všechny údaje nutné pro zabudování (průměr předvrtání, utahovací moment, oblasti použití) na balení nebo na přiloženém popisu. Přednostně by pro to měla být použita obrazová forma. Andreas Kummerow v. z. vedoucího oddělení ověřil Z /10

11 Strana 11 evropského technického schválení závit pod hlavou případně řezná drážka čep špička špička závitotvorný šroub s podložkou závitotvorný šroub s podložkou samovrtný šroub s podložkou Příklad pro provedení spoje vnější krycí plech vnitřní krycí plech díl II spojení s jednoduchým plechem spojení s podélným spojem Způsoby zatížení smyková síla tahová síla vyvlečení přes hlavu [mm] včetně teplotních změn Šrouby pro sendvičové prvky Příklady pro šrouby Příklad pro provedení spojení Příloha 1

12 Strana 12 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 6H 5,5/6,3 x L Příloha 2

13 Strana 13 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 6H 5,5/6,3 x L Příloha 3

14 Strana 14 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 12H 5,5/6,3 x L Příloha 4

15 Strana 15 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo 350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 12H 5,5/6,3 x L Příloha 5

16 Strana 16 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 6 5,5 x L EJOT JT6 6 5,5 x L EJOT JT3 FR 6 5,5 x L EJOT JT6 FR 6 5,5 x L Příloha 6

17 Strana 17 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 6 5,5 x L EJOT JT6 6 5,5 x L EJOT JT3 FR 6 5,5 x L EJOT JT6 FR 6 5,5 x L Příloha 7

18 Strana 18 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 12 5,5 x L EJOT JT6 12 5,5 x L EJOT JT3 FR 12 5,5 x L EJOT JT6 FR 12 5,5 x L Příloha 8

19 Strana 19 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 12 5,5 x L EJOT JT6 12 5,5 x L EJOT JT3 FR 12 5,5 x L EJOT JT6 FR 12 5,5 x L Příloha 9

20 Strana 20 evropského technického schválení S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ3 6,3 x L Příloha 10

21 Strana 21 evropského technického schválení S3200GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ3 6,3 x L Příloha 11

22 Strana 22 evropského technického schválení nerezavějící ocel CRONIMAX obdoba S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ7 6,3 x L Příloha 12

23 Strana 23 evropského technického schválení nerezavějící ocel CRONIMAX obdoba S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ7 6,3 x L Příloha 13

24 Strana 24 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 2 6,5 x L EJOT JT6 2 6,5 x L Příloha 14

25 Strana 25 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 2 6,5 x L EJOT JT6 2 6,5 x L Příloha 15

26 Strana 26 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT3 D FR 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D FR 2H 6,5 /7,0 x L Příloha 16

27 Strana 27 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT3 D FR 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D FR 2H 6,5 /7,0 x L Příloha 17

28 Strana 28 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN průměr předvrtání 4,5 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JA3 6,5 x L Příloha 18

29 Strana 29 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN průměr předvrtání 4,5 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JA3 6,5 x L Příloha 19

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 89/106/EHS Zpracovala: Ing. Alena Šimková

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.1.2011 CS Úřední věstník Evropské unie L 12/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 1 Obecné zásady: Vztah evropské a národní legislativy:

Více

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka

Pou ití technických norem ve zdravotnictví - oblast zkušebnictví a pùsobnosti EZÚ Praha Ing. František Homolka Uèební text vzniklý v rámci projektu spolufinancovaného evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR s názvem Zvýšení kvality praktického vzdìlání studentù studijního programu Biomedicínská a klinická

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů

Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů Protipožární ochrana vodorovných konstrukcí použitím podhledových systémů AMF s klasifikací podle ČSN EN 13 501-2 Knauf AMF s.r.o. Chlumčanského 5 180 21 Praha 8 tel.: 266 790 130-1 fax: 222 246 981 mobil:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více