Evropské technické schválení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické schválení"

Transkript

1 Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské technické schválení Obchodní označení Trade name Držitel schválení Holder of approval Předmět schválení a účel použití Generic type and use of construction product PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Šrouby pro upevnění sendvičových prvků Fastening screws for sandwich panels EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe NĚMECKO Šrouby pro sendvičov prvk Fastening screws for sandwich panels ETA-13/0177 Platnost: Validity: Výrobna Manufacturing plan vom from bis to 26. dubna dubna 2018 EJOT GmbH & Co. KG Astenbergstraße 21 D-573 Bad Berleburg Německo EJOT GmbH & Co. KG D Bad Německo Toto schválení obsahuje This Approval contains stran včetně 1 příloh pages including 1 annexes Evropská organizace pro technické schvalování European Organisation for Technical Approvals Z /1

2 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 2 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA I PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto evropské technické schválení uděluje Německý institut pro stavební techniku DIBt v souladu s: - směrnicí Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích 1, změněnou směrnicí Rady 2 93/68/EWG a nařízením (EG) Evropského parlamentu a rady 3 č. 1882/2003; - zákonem o uvedení stavebních produktů do pohybu a o volném pohybu zboží se stavebními výrobky k realizaci směrnice Rady 89/106/EHS z 21. prosince 1988 o přizpůsobení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích a jiných právních úkonů Evropských společenství (Zákon o stavebních výrobcích -BauPG) z 28. dubna , změněným naposledy zákonem z 8. listopadu ; - společnými jednacími řády pro žádosti, přípravu a udělování Evropských technických schválení podle dodatku k rozhodnutí komise 6 94/23/ES; 2 Německý institut pro stavební techniku DIBt je oprávněn kontrolovat, zda se plní ustanovení tohoto evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodě. Majitel evropského technického schválení však zůstává zodpovědný za shodu výrobků s evropským technickým schválením a za jejich použitelnost pro předpokládaný účel použití. 3 Toto evropské technické schválení nesmí být převedeno na jiné výrobce nebo zástupce výrobců, než ty, kteří jsou uvedeni na straně 1, nebo na jiné výrobní závody, než ty které jsou uvedeny na straně 1. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické schválení zrušit, zvláště po sdělení komise na základě čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS. 5 Toto evropské technické schválení se smí předávat dále pouze v nezkrácené podobě i při elektronickém doručování. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku DIBt však může k částečné reprodukci dojít. Částečná reprodukce musí být jako taková označena. Texty a obrázky v reklamních materiálech nesmí být ani v rozporu s evropským technickým schválením, ani ho nesmí zneužívat. 6 Evropské technické schválení uděluje příslušné schvalovací místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny Úřední list Evropských společenství č. L 40 z 11. února 1989, str. 12 Úřední list Evropských společenství č. L 220 z 30.srpna1993, str. 1 Úřední list Evropské unie L 284 z 31. října 2003, str. 25 Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 1998, str. 812 Bundesgesetzblatt (spolkový zákon), díl I 2006, str. 407, 416 Úřední list Evropských společenství č. L 17 z 20. ledna 1994, str. 34 Z /10

3 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 3 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA II ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku V případě šroubů pro sendvičové prvky se jedná o samovrtné šrouby a závitotvorné šrouby z nerezavějící oceli, uvedené v tabulce 1. Šrouby kompletovány s kovovými mi s těsněním EPDM. Podrobnosti viz odpovídající přílohy. Šrouby nebo podložky, odpovídající příslušným přílohám vyrobené z nerezavějící oceli skupiny A2 podle EN ISO (například nebo ) mohou být vyrobeny také z nerezavějící oceli skupiny A4 (např nebo ). Příklady šroubů pro sendvičové prvky a jim příslušejících spojů jsou uvedeny v příloze 1. Šrouby a jim příslušející spoje jsou zatěžovány smykovými a podélnými silami. Tabulka 1 Jednotlivé typy šroubů pro sendvičové prvky příloha šroub popis příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5 příloha 6 příloha 7 EJOT JT3-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-6H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-D-FR-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT6-D-FR-12H-5,5/6,3 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L EJOT JT3-6-5,5 x L EJOT JT6-6-5,5 x L EJOT JT3-FR-6-5,5 x L EJOT JT6-FR-6-5,5 x L samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub Z /10

4 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 4 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA příloha šroub popis příloha 8 příloha 9 příloha 10 příloha 11 příloha 12 příloha 13 příloha 14* příloha 15* příloha 16* příloha 17* EJOT JT3-12-5,5 x L EJOT JT6-12-5,5 x L EJOT JT3-FR-12-5,5 x L EJOT JT6-FR-12-5,5 x L EJOT JT3-12-5,5 x L EJOT JT6-12-5,5 x L EJOT JT3-FR-12-5,5 x L EJOT JT6-FR-12-5,5 x L EJOT JZ3-6,3 x L EJOT JZ3-6,3 x L EJOT JZ7-6,3 x L EJOT JZ7-6,3 x L EJOT JT3-2-6,5 x L EJOT JT6-2-6,5 x L EJOT JT3-2-6,5 x L EJOT JT6-2-6,5 x L EJOT JT3-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT3-D-FR-2H-6,5/7,0 x L EJOT JT6-D-FR-2H-6,5/7,0 x L příloha 18* EJOT JA3-6,5 x L příloha 19* EJOT JA3-6,5 x L samovrtný šroub samovrtný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub samovrtný šroub závitotvorný šroub závitotvorný šroub *) tyto šrouby pro sendvičové prvky jsou zamýšleny pro upevnění na dřevěné nosné konstrukce Z /10

5 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 5 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA 1.2 Účel použití Šrouby pro sendvičové prvky jsou uvažovány pro upevnění sendvičových prvků s rovnou lehce profilovanou nebo profilovanou krycí vrstvou na ocelové nosné konstrukce a, jak je uvedeno v tabulce 1, na dřevěné nosné konstrukce. Materiál jádra sendvičových prvků musí být z tvrdé pěny z polystyrenu (PS) nebo z polyuretanu (PUR) nebo z minerální vlny. Minimální pevnost v tlaku materiálu jádra je 0,04 N/mm 2 (odpovídá údajům k sendvičovému prvku např. v označení CE). Sendvičové prvky mohou být použity na obložení střech nebo stěn. Upevňovaný stavební díl je stavební díl I a nosná konstrukce je Uvažovaný účel použití zahrnuje použití šroubů pro sendvičové a spojů jak v oblasti interiéru, tak exteriéru. Šrouby pro sendvičové prvky z nerezavějících ocelí jsou určeny pro použití v prostředí s vysokým nebo velmi vysokým korozním zatížením. Šrouby pro sendvičové prvky jsou zamýšleny převážně pro použití ve staticky namáhaných spojích (např. stálá zatížení, zatížení větrem). Požadavky tohoto evropského technického schválení jsou založeny na předpokládané době životnosti šroubů pro sendvičové prvky 25 let nebo 50 let, pokud nejsou šrouby po zabudování přístupné a jsou vhodným způsobem chráněny proti korozi (např. vyrobené z nerezavějící oceli). Údaje o době použitelnosti nelze vykládat jako záruku výrobce, nýbrž je nutné je považovat pouze za pomůcku pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané, hospodářsky přiměřené době životnosti stavebního díla. 2 Charakteristika výrobku a zkušební proces 2.1 Charakteristika výrobku Šrouby pro sendvičové prvky musí odpovídat údajům na výkresech a příslušných přílohách (viz tabulka 1). Charakteristické jmenovité hodnoty materiálů, rozměrů a tolerancí šroubů pro sendvičové prvky, které nejsou uvedeny ani v tomto oddílu ani v přílohách, musí odpovídat údajům v technické dokumentaci 7 tohoto evropského technického schválení. Charakteristické hodnoty smykových a tahových únosnosti, stejně jako maximální výchylka šroubových spojení vytvořených šrouby pro sendvičové prvky jsou uvedeny v příslušných přílohách nebo v oddíle 4.2. U šroubů pro sendvičové prvky se vychází z předpokladu, že podle chování při hoření vyhovují požadavkům třídy A Způsob posouzení Posouzení použitelnosti šroubů pro sendvičové prvky pro předpokládaný účel použití s ohledem na požadavky ER 1 (mechanická pevnost a bezpečnost), ER 2 (požární odolnost) ER 4 (bezpečnost při použití) a doplňkovým aspektem životnosti proběhlo v souladu s oddílem 3.2 společných pravidel řízení přijímán, přípravu a udělování žádostí evropských technických schválení podle přílohy k rozhodnutí 94/23/EG komise 6. Posouzení požární odolnosti je podstatné pouze pro montovaný systém (šrouby pro sendvičové panely, profilované tabule z oceli, nosná konstrukce) a není předmětem tohoto evropského technického schválení. 7 Technická dokumentace tohoto evropského technického schválení je uložena v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených institucí zapojených do procesu schválení shody, musí být těmto schvalovacím místům předána. Z /10

6 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 6 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA U šroubů pro sendvičové panely se vychází z toho, že splňují ve vztahu k chování při požáru, požadavky třídy A1 a v souladu s Rozhodnutím komise 96/603/EC (včetně změn) a na základě výpisu v tomto rozhodnutí nemusí být zkoušeny. Podle důležitého požadavku č. 1 (mechanická pevnost a stabilita) a č. 4 (bezpečnost při použití) platí následující: Charakteristické únosnosti uvedené v přílohách byly stanoveny prostřednictvím zkoušek smykových a tahových sil. Rovnice pro výpočet výpočtových hodnot jsou uvedeny v oddíle Prokázání shody výrobku a označení CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí 97/463/ES Evropské komise 8 je nutno aplikovat systém osvědčení shody 3. Tento systém osvědčení shody je popsán dále. Systém 3: základy Prohlášení o shodě výrobku od výrobce: (a) Úkoly výrobce: (1) první přezkoušení výrobku, (2) vlastní kontrola ve výrobě; (3) zkouška vzorků odebraných z výroby výrobcem dle stanoveného zkušebního plánu. (b) Úkoly schvalovacích institucí: (4) certifikace vlastní kontroly výroby na základě: - vstupní inspekce výrobny a vlastní kontroly výroby, - průběžné kontroly, posuzování a uznávání vlastní kontroly ve výrobě. Poznámka: Schvalovací osoby jsou také nazývány notifikovanými osobami. 3.2 Kompetence Úkoly výrobce Vlastní kontrola ve výrobě Výrobce musí provádět stálou vlastní kontrolu výroby. Všechny údaje, požadavky a předpisy předepsané výrobcem se systematicky zachovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů. Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, že je výrobek ve shodě s tímto evropským technickým schválením. Výrobce smí používat pouze výchozí materiály, které jsou uvedeny v technické dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Vlastní kontrola výroby ve výrobně se musí shodovat se zkušebním a kontrolním plánem pro toto evropské technické schválení, který je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického schválení. Kontrolní a zkušební plán je stanoven v souvislosti s vlastním systémem kontroly výroby prováděným výrobcem a uložen v Německém institutu pro stavební techniku DIBt. 9 Výsledky vlastní kontroly výroby se musí zaznamenávat a vyhodnocovat v souladu s ustanoveními plánu kontroly. 8 Úřední list Evropských společenství L 198 z Kontrolní a zkušební plán je důvěrnou součástí dokumentace tohoto evropského technického schválení a bude odevzdán pouze schvalovací institucí zapojené do procesu prokázání shody. Viz odst Z /10

7 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 7 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Ostatní úkoly výrobce Výrobce musí smluvně pověřit instituci, která je pro úkoly podle odst. 3.1 pro oblast šroubů schválená, prováděním opatření dle odstavce 3.3. K tomuto účelu musí výrobce schvalovací instituci předložit plán kontroly dle odstavců a Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s vyjádřením, že stavební produkt je v souladu s ustanoveními tohoto evropského technického schválení Úkoly schvalovacího místa Schvalovací místo musí provést následující úkoly v souladu se zkušebním a kontrolním plánem: - první inspekci díla a vlastní kontroly výroby ve výrobně, - průběžnou kontrolu, posouzení a uznání vlastní kontroly výroby ve výrobně. Schválené místo musí zachytit podstatné body svých výše uvedených opatření a zdokumentovat dosažené výsledky a závěry v písemné zprávě. 3.3 Označení CE Označením CE musí být opatřeno každé balení šroubů. Za písmeny CE jsou případně uvedeny registrační číslo certifikačního místa, stejně jako následující doplňující údaje: jméno a adresa výrobce (právnické osoby odpovědné za výrobu); obě poslední číslice roku, v němž proběhlo označení CE; číslo certifikátu o shodě ES pro vlastní kontrolu výroby ve výrobně; číslo evropského technického schválení; označení výrobku. 4 Předpoklady, za kterých byla posouzena upotřebitelnost výrobku pro předpokládaný účel použití 4.1 Výroba Šrouby pro sendvičové prvky jsou vyráběny podle výrobních postupů, odpovídajících určením evropského technického schválení, které jsou stanoveny v technické dokumentaci. Evropské technické schválení bylo uděleno výrobku na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy v Německém institutu pro stavební techniku DIBt a slouží k identifikaci posuzovaného a hodnoceného výrobku. Změny výrobku nebo výrobních postupů, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nebudou správné, musí být před jejich zavedením sděleny Německému institutu pro stavební techniku DIBt. Německý institut pro stavební techniku DIBt rozhodne o tom, zda budou mít takové změny vliv na schválení a následně na platnost označení CE na základě schválení nebo ne, a příp. stanoví, zda je nutné dodatečné posouzení nebo změna schválení. 4.2 Navrhování Všeobecné informace Šrouby pro sendvičové prvky, které jsou zcela nebo částečně vystaveny povětrnostním vlivům nebo podobným podmínkám, se sestávají z nerezavějící oceli nebo mají ochranu proti korozi. Pro ochranu proti korozi jsou zohledněna ustanovení v EN : A1:2001, EN : AC:2009 a v EN :2006. Z /10

8 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 8 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA V následujícím a v přílohách jsou upevňované sendvičové prvky označovány jako díl I a nosná konstrukce jako díl II. Dále jsou použita následující označení viz příloha 1: d nebo D tloušťka sendvičového prvku t N1 tloušťka vnějšího krycího plechu (na straně hlavy šroubu) t N2 tloušťka vnitřního krycího plechu (ze strany nosné konstrukce) t II tloušťka nosné konstrukce u vychýlení hlav šroubů měřené od osy z posunutí krycí vrstvy sendvičového prvku teplotní dilatací např. slunečním zářením max u maximální přípustné vychýlení hlavy šroubu, u max u Při dimenzování upevnění pro smykové zatížení je jako směrodatná hodnota stanovena tloušťka plechu t N2 (plech, který leží na nosné konstrukci). Při dimenzování upevnění pro tahové zatížení a převlečení hlavy šroubu je jako směrodatná hodnota stanovena tloušťka plechu t N1 (plech, na kterém leží hlavy šroubů). o typy upevnění, uvedené v přílohách (a, b, c, d) není nutné uvažovat příčení na základě teplotních vlivů. Pro jiné typy upevnění je třeba příčení při navrhování uvažovat pouze v případě, když se teplotní vlivy nevyskytuji nebo nejsou podstatné (např. dostatečná poddajnost nosné konstrukce). Zatížení je převážně statické (poznámka: zatížení větrem je převážně statické). Rozměry, vlastnosti materiálů, utahovací momenty M t,norm, minimální hloubky zašroubování l ef, a tloušťky materiálů t N musí být dodrženy. Koncept prokázání, definovaný v EN 1990: A1: A1:2005/AC:2010 je použit pro určení spojů, vytvořených šrouby. Charakteristické hodnoty (zatížení v tahu a ve smyku) uvedené v přílohách, jsou použity pro stanovení kompletních spojů. Pro stanovení výpočtových hodnot jsou použity následující vzorce: Doporučený dílčí součinitel bezpečnosti γm = 1,33 je určen pro stanovení únosnosti, pokud k tomuto účelu nejsou uvedeny žádné hodnoty v národních předpisech popř. v národních přílohách k eurokódu 3 členského státu, ve kterém jsou šrouby použity. Při kombinovaném zatížení smykovými a tahovými silami se provede lineární interakce podle EN : AC:2009, oddíl 8.3 (8). Případné zmenšení tahové únosnosti (provlečení) na základě uspořádání šroubů se zohlední: Z /10

9 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 9 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA - odpovídajícím způsobem podle EN :2006+ACD:2009, oddíl 8.3 (7) a obrázku 8.2. (pro stavební díl I z oceli) nebo podle EN : A1:2011, oddíl 8.1 (6) a tabulky 8.3 (pro stavební díly z hliníku) - hodnotou 0,7, když nosnou konstrukci tvoří nesymetrický profil (např. Z-profil) s t II 5 mm Dodatečná ustanovení pro spojení s nosnými konstrukcemi ze dřeva Platí EN :2004+A1:2008, pokud nejsou následně dotčena jiná ustanovení. Vrtací špičky samovrtných šroubů nejsou zahrnuty do efektivní hloubky zašroubování. Jsou použita následující označení: lg - hloubka zašroubování ve stavebním dílu II účinná část závitu včetně vrtací špičky. lb - délka vrtací špičky bez závitu lef - efektivní hloubka zašroubování lef = lg lb NR,k = Fax,Rkk. kmod VR,k = Fv,Rk. kmod Fax,Rk podle EN :2004+A1:2008, rovnice (8.40a) Poznámka: Fax,Rk = Fax,α,Rk s α = 90 Fv,Rk podle EN :20047+A1:2008, oddíl kmod podle EN :20047+A1:2008, tabulka 3.1 My,Rk v rovnici (8.9) v EN :2004+A1:2008 a fax, k v rovnici (8.40aa) v EN :2004+A1:2008 jsou uvedeny v přílohách k této ETA. Charakteristické hodnoty pro tahovou únosnost a odolnost proti vytržení (dřevěné nosné konstrukce) vypočítané podle EN :2004+A1:2008 jsou porovnávány s charakteristickými hodnotami pro stavební díl l, (odolnost proti převlečení a vytržení) uvedenými v pravém sloupci tabulky odpovídající přílohy. Nejnižší hodnota se potom použije pro další výpočet Dodatečné ustanovení pro upevnění děrovaných plechů Pro upevnění děrovaných plechů (stavební díl I) se používají pouze šrouby průměrů uvedených v přílohách 2, 3, 4 a 5, pro které jsou uvedeny v následujících přílohách charakteristické hodnoty pro upevnění neděrovaných plechů se stejnou tloušťkou a pevností jako děrované plechy. Pro navrhování spojování se stanovují charakteristické hodnoty pro spojování neděrovaných plechů podle odpovídající přílohy a upevnění děrovaných plechů podle příloh 2, 3, 4 nebo 5. Upevnění na děrované plechy (stavební díl II) není v tomto ETA upraveno. 4.3 Zabudování Zabudování se provádí výhradně podle údajů výrobce. Výrobce předává návod na montáž prováděcí firmě. Provedením je zabezpečeno, že nevznikne žádná kontaktní koroze. Z /10

10 Evropské technické schválení ETA-13/0177 strana 10 z dubna 2013 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Při trvalém smykovém zatížení leží stavební díly I a II, určené pro spojení, přímo na sobě, takže do šroubů není vnášeno žádné přídavné ohybové zatížení. Schváleno je rozmístění pevných pásů tloušťky max. 3 mm pro přerušení tepelných mostů. Šrouby se montují pravoúhle k povrchu stavebních dílů, aby bylo zajištěno bezproblémové nosné upevnění a v případě potřeby i upevnění odolné proti zatečení vody. Šrouby jsou zašroubovány u ocelových konstrukcí s tloušťkou 6 mm alespoň 6 mm válcovou částí závitu do nosné konstrukce, pokud není výrobcem určeno jinak. Navařené vrtací špičky nejsou do hloubky zašroubování započítány. Shoda zabudovaných šroubů s ustanoveními ETA je potvrzena prováděcí firmou. 5 Úlohy pro výrobce Výrobce má zajistit, že požadavky odpovídající oddílům 1, 2, 4.2 a 4.3 (včetně příloh, na které se odvolávají), budou dány ve známost dotčeným okruhům. To může být provedeno například kopírováním odpovídajících odstavců evropského technického schválení. Současně musí být zřetelně uvedeny všechny údaje nutné pro zabudování (průměr předvrtání, utahovací moment, oblasti použití) na balení nebo na přiloženém popisu. Přednostně by pro to měla být použita obrazová forma. Andreas Kummerow v. z. vedoucího oddělení ověřil Z /10

11 Strana 11 evropského technického schválení závit pod hlavou případně řezná drážka čep špička špička závitotvorný šroub s podložkou závitotvorný šroub s podložkou samovrtný šroub s podložkou Příklad pro provedení spoje vnější krycí plech vnitřní krycí plech díl II spojení s jednoduchým plechem spojení s podélným spojem Způsoby zatížení smyková síla tahová síla vyvlečení přes hlavu [mm] včetně teplotních změn Šrouby pro sendvičové prvky Příklady pro šrouby Příklad pro provedení spojení Příloha 1

12 Strana 12 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 6H 5,5/6,3 x L Příloha 2

13 Strana 13 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 6H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 6H 5,5/6,3 x L Příloha 3

14 Strana 14 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 12H 5,5/6,3 x L Příloha 4

15 Strana 15 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo 350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT3 D FR 12H 5,5/6,3 x L EJOT JT6 D FR 12H 5,5/6,3 x L Příloha 5

16 Strana 16 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 6 5,5 x L EJOT JT6 6 5,5 x L EJOT JT3 FR 6 5,5 x L EJOT JT6 FR 6 5,5 x L Příloha 6

17 Strana 17 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 6,50 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 6 5,5 x L EJOT JT6 6 5,5 x L EJOT JT3 FR 6 5,5 x L EJOT JT6 FR 6 5,5 x L Příloha 7

18 Strana 18 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 12 5,5 x L EJOT JT6 12 5,5 x L EJOT JT3 FR 12 5,5 x L EJOT JT6 FR 12 5,5 x L Příloha 8

19 Strana 19 evropského technického schválení vrtací výkon nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN (t N1 + t II ) 13,00 mm nejsou stanoveny žádné vlastnosti Samovrtný šroub EJOT JT3 12 5,5 x L EJOT JT6 12 5,5 x L EJOT JT3 FR 12 5,5 x L EJOT JT6 FR 12 5,5 x L Příloha 9

20 Strana 20 evropského technického schválení S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ3 6,3 x L Příloha 10

21 Strana 21 evropského technického schválení S3200GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ3 6,3 x L Příloha 11

22 Strana 22 evropského technického schválení nerezavějící ocel CRONIMAX obdoba S280GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ7 6,3 x L Příloha 12

23 Strana 23 evropského technického schválení nerezavějící ocel CRONIMAX obdoba S320GD nebo S350GD EN S235, S275 nebo S355 EN S280GD, S320GD nebo S350GD EN Průměr předvrtání viz tabulka nejsou stanoveny žádné vlastnosti Závitotvorný šroub EJOT JZ7 6,3 x L Příloha 13

24 Strana 24 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 2 6,5 x L EJOT JT6 2 6,5 x L Příloha 14

25 Strana 25 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 2 6,5 x L EJOT JT6 2 6,5 x L Příloha 15

26 Strana 26 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT3 D FR 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D FR 2H 6,5 /7,0 x L Příloha 16

27 Strana 27 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN vrtací výkon t N2 2,00 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JT3 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT3 D FR 2H 6,5 /7,0 x L EJOT JT6 D FR 2H 6,5 /7,0 x L Příloha 17

28 Strana 28 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S280GD EN dřevo EN průměr předvrtání 4,5 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JA3 6,5 x L Příloha 18

29 Strana 29 evropského technického schválení nerezavějící ocel (1.4401) EN S320GD nebo S350GD EN dřevo EN průměr předvrtání 4,5 mm vlastnosti zjištěny s M y, Rk = 9,742 Nm f ax,k = 11,810 N/mm2 pro t ef 44 mm Výše uvedené hodnoty jsou závislé na hloubce zašroubování l g stanovují k mod = 0,90 a pevnost dřeva C24 (ρ k = 350 kg/m 3 ). Pro ostatní hodnoty k mod a pevnosti dřeva viz kapitola Samovrtný šroub EJOT JA3 6,5 x L Příloha 19

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

I-SYS.

I-SYS. I-SYS Evropská Europäische organizace Organisation pro technická für Technische schválenízulassungen www.carlstahl-architektur.de Deutsches Německý institut Institut für pro Bautechnik stavební techniku

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-11/0192

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Informace. EJOT samovrtné šrouby SAPHIR JT2. pozinkovaná. materiál stavebních dílců maximální vrtací kapacita v mm. EJOT závitotvorné šrouby

Informace. EJOT samovrtné šrouby SAPHIR JT2. pozinkovaná. materiál stavebních dílců maximální vrtací kapacita v mm. EJOT závitotvorné šrouby Upevňování profilovaných Informace Samovrtné šrouby 4 Samovrtné šrouby EJOT SAPHIR spojování stavebních dílců v jedné pracovní operaci vrtání, tvorba závitu a spojení dílců šroubováním zkrácení doby montáže

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Upevňování profilovaných plechů. montáž na ocelové nosné konstrukce tloušťky od 2 mm. nerezové závitotvorné šrouby

Upevňování profilovaných plechů. montáž na ocelové nosné konstrukce tloušťky od 2 mm. nerezové závitotvorné šrouby Upevňování profilovaných montáž tloušťky od 2 závitotvorný šroub JB3-ZT-6,3 s válcovou hlavou s drážkou TORX 29 upevnění a profi lů i v místech s nedostatkem místa pro hlavu šroubu upevnění a profi lů

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické schválení ETA-03/0044

Evropské technické schválení ETA-03/0044 Německý ústav stavební techniky ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnění a notifikace

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstraße 30 B 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocněný

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Upevnění obkladu. Upevnění obkladu

Upevnění obkladu. Upevnění obkladu Upevnění obkladu Obklad slouží k vytvoření estetického obalu budovy a ochraně za ním ležící oblasti povětrnostními vlivy. Volba upevňovacích prvků pro fasádní obklady se řídí vedle technických požadavků

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení (Ověřený překlad z angličtiny) Evropské technické schválení ETA-05/0179 (Anglický překlad připravený DIbt - originální verze je v německém jazyce) Obchodní firma System Dennert Typ A System Dennert Typ

Více

Samovrtné šrouby EJOT Nerez-SAPHIR JT 4

Samovrtné šrouby EJOT Nerez-SAPHIR JT 4 Samovrtné šrouby EJOT Nerez-SAPHIR JT 4 Šrouby EJOT Nerez-SAPHIR vyrobené z ušlechtilé i A2 jsou určeny ke spojení a upevnění hliníkových profilovaných plechů nebo jiných hliníkových profilů v jedné pracovní

Více

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení:

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení: Zmocnění a notifikace podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Evropské technické schválení

Více

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe

EJOT SDF 10V a EJOT SDF 10H EJOT SDF 10V and EJOT SDF 10H. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-10/0305

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

SCI Vrut se zapuštěnou hlavou pro exteriér Verze v nerezové oceli A2 a A4

SCI Vrut se zapuštěnou hlavou pro exteriér Verze v nerezové oceli A2 a A4 SCI Vrut se zapuštěnou hlavou pro exteriér Verze v nerezové oceli A2 a A4 SPECIÁNÍ GEOMETRIE Samovrtný hrot se zpětnou drážkou, s asymetrickým deštníkovým závitem, s prodlouženou frézou, s žerováním pod

Více

EJOT Upevňovače solárních panelů

EJOT Upevňovače solárních panelů EJOT Upevňovače solárních panelů Pro upevnění nosných prvků solárních a fotovoltaických zařízení Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany - Jažlovice ve spolupráci s: EJOT Baubefestigungen

Více

Speciální upevňování. Informace. EJOT Speciální upevňovací prvky. pro cementovláknité desky. pro střešní systémové držáky. pro kolejnicové systémy

Speciální upevňování. Informace. EJOT Speciální upevňovací prvky. pro cementovláknité desky. pro střešní systémové držáky. pro kolejnicové systémy Informace EJOT Speciální upevňovací prvky spojování stavebních dílců v jedné pracovní operaci vrtání, tvorba závitu a spojení dílců šroubováním zkrácení doby montáže úspora času potřebného k výměně nástrojů

Více

Upevňování sendvičových panelů. Informace. Samovrtné šrouby

Upevňování sendvičových panelů. Informace. Samovrtné šrouby Informace Samovrtné šrouby 54 SAMOVRTNÉ ŠROUBY EJOT SAPHIR spojování stavebních dílců v jedné pracovní operaci vrtání, tvorba závitu a spojení dílců šroubováním zkrácení doby montáže úspora nákladů na

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

Všeobecné osvědčení stavebního dozoru P-HFM B3142. Dřevotřísková deska wodego Pyroex a wodego Pyroex s povlakem

Všeobecné osvědčení stavebního dozoru P-HFM B3142. Dřevotřísková deska wodego Pyroex a wodego Pyroex s povlakem Všeobecné osvědčení stavebního dozoru P-HFM B3142 Předmět: Dřevotřísková deska wodego Pyroex a wodego Pyroex s povlakem Určené použití: Deskový stavební materiál pro konstrukci interiérů Zadavatel: wodego

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Certifikát(C) Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_05-0267_pro_talírovou_hmoždinku_SUPERISOLATEfix_48392[PDF]_cs.pdf

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 413 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Deutsches Institut Deutsches für Bautechnik Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstraße 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail:

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

KKT Vrut s kuželovou hlavou pro exteriér Verze v uhlíkové oceli s organickým povlakem a v nerezové oceli A4

KKT Vrut s kuželovou hlavou pro exteriér Verze v uhlíkové oceli s organickým povlakem a v nerezové oceli A4 KKT Vrut s kuželovou hlavou pro exteriér Verze v uhlíkové oceli s organickým povlakem a v nerezové oceli A4 ETA 11/0030 OPAČNÝ ZÁVIT POD HLAVOU VRUTU Obrácený závit pod hlavou vrutu (proti směru hodinových

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop

Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop Jazyky / Languages: cs BERNER_78166.pdf 2013-07-25 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Kotvení izolací plochých střech

Kotvení izolací plochých střech Kotvení izolací plochých střech Střešní plášť plochých střech se obvykle skládá z vodovzdorného izolačního materiálu, tepelné izolace a vlastní střešní konstrukce. Mnoho těchto systému vyžaduje nebo doporučuje

Více

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD)

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Vznik Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních

Více

Kotvení izolací plochých střech

Kotvení izolací plochých střech Kotvení izolací plochých střech Střešní plášť plochých střech se obvykle skládá z vodovzdorného izolačního materiálu, tepelné izolace a vlastní střešní konstrukce. Mnoho těchto systému vyžaduje nebo doporučuje

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Císlo výr. / Article No.: 80464, 80463, 115037 Jazyky / Languages: cs BERNER_56465.pdf 2012-11-01 Všeobecné stavebně technické schválení

Více

Evropské technické schválení ETA-06/0105

Evropské technické schválení ETA-06/0105 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

WALCO. Odstranitelný skrytý konektor Tří rozměrová děrovaná deska z uhlíkové oceli s žárovým zinkováním WALCO - 01 PREFABRIKÁTY ÚČINNÝ RYCHLÝ A PŘESNÝ

WALCO. Odstranitelný skrytý konektor Tří rozměrová děrovaná deska z uhlíkové oceli s žárovým zinkováním WALCO - 01 PREFABRIKÁTY ÚČINNÝ RYCHLÝ A PŘESNÝ WALCO Odstranitelný skrytý konektor Tří rozměrová děrovaná deska z uhlíkové oceli s žárovým zinkováním PREFARIKÁTY Ideální pro upevnění prefabrikovaných panelů a dřevěných domů. Není vyžadované žádné zašroubování

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové. SENDVIČOVÉ PANELY Střešní Stěnové Sendvičové panely Rozvoj průmyslu a konkurence, jakož i zvýšení ekologických požadavků na stavby, vyžaduje od investorů používání moderních materiálů při realizaci svých

Více

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH 05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH Označení postupu DP 05/01 R1 Otázka k přijatému doporučenému postupu Jak je třeba chápat pojem Technická specifikace pro návrh VZSN podle článků 1.2.1

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 EN 1090-1 Požadavky nové normy a její vztah k současné P Group Legislativní požadavky Construction Product

Více

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). nařízení vlády č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 09.2, ( 5) TN je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5

Více

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR

Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR NOVABRIK CZECH, s.r.o. Lezník 133, 572 01 Polička Technický list výrobku NOVABRIK REGULAR Definice a skladba sestavy Předmětem Evropského technického posouzení (ETA) je odvětrávaná obkladová sestava pro

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Evropské technické schválení ETA-12/0080

Evropské technické schválení ETA-12/0080 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21. prosince

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ č.2/2016 Sb. (dále jen ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7

05.02.a,b,c,d 5a, 6, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) Technický návod se vztahuje na výrobky, které nejsou předmětem uvedených harmonizovaných norem: Od 1.11.2006

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0157

Evropské technické schválení ETA-11/0157 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská Republika tel.: +421 2 49228101 fax: +421 2 44453617 e-mail: eta@tsus.sk internet: www.tsus.sk Evropské technické schválení

Více

OBECNĚ PLATNÉ POVOLENÍ ORGÁNU STAVEBNÍHO DOZORU. Dammstraße 25 47119 Duisburg. Toto obecně platné povolení orgánu stavebního dozoru má 8 stran.

OBECNĚ PLATNÉ POVOLENÍ ORGÁNU STAVEBNÍHO DOZORU. Dammstraße 25 47119 Duisburg. Toto obecně platné povolení orgánu stavebního dozoru má 8 stran. Sádrovláknité desky FERMACELL Povolení pro statické použití D E U T S C H E S I N S T I T U T F Ü R B A U T E C H N I K (Německý ústav pro stavební techniku) veřejně-právní ústav 10829 Berlín, 7. července

Více

Překlad obecného povolení stavebního dohledu č. Z-9.1-454 (vydaného Německým institutem pro stavební techniku) pro dřevovláknitou desku FORMline DHF

Překlad obecného povolení stavebního dohledu č. Z-9.1-454 (vydaného Německým institutem pro stavební techniku) pro dřevovláknitou desku FORMline DHF Překlad obecného povolení stavebního dohledu č. Z-9.1-454 (vydaného Německým institutem pro stavební techniku) pro dřevovláknitou desku FORMline DHF Pro firmu EGGER CZ s.r.o. zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh,

Více

NOVATOP solid. NOVATOP solid. AGROP NOVA a.s. Ptenský Dvorek 99 CZ Ptení. Tuhé dřevěné panely určené pro konstrukční použití v budovách

NOVATOP solid. NOVATOP solid. AGROP NOVA a.s. Ptenský Dvorek 99 CZ Ptení. Tuhé dřevěné panely určené pro konstrukční použití v budovách Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 - Prosek Česká republika Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Č L E N E O T A Evropské technické schválení ETA-12/0079

Více

ALUMAXI. Držák pro skrytý spoj Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMAXI - 01 HORNÍ ODOLNOSTI OCEL - HLINÍK DŘEVO A BETON

ALUMAXI. Držák pro skrytý spoj Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ALUMAXI - 01 HORNÍ ODOLNOSTI OCEL - HLINÍK DŘEVO A BETON ALUMAXI Držák pro skrytý spoj Tří rozměrová děrovaná deska z hliníkové slitiny ORNÍ ODOLNOSTI Standardní připojení navržené k zajištění mimořádné odolnosti vůči požáru. Certifikované a vypočítané hodnoty

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více