Chemická reakce. výchozí látky (reaktanty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemická reakce. výchozí látky (reaktanty)"

Transkript

1 Chemická reakce - chemické vazby vznikají v důsledku snahy atomů (obecně jakýchkoli soustav) snižovat svou energii v jiných podmínkách může docházet ke vzniku nových vazeb tento děj označujeme jako chemickou reakci - jinými slovy, chemická reakce je děj, při kterém zanikají některé chemické vazby a vznikají vazby nové, říkáme, že z výchozích látek (reaktantů) vznikají produkty můžeme zapsat pomocí chemické rovnice: výchozí látky (reaktanty) produkty - i když vznikají energeticky výhodnější látky a děj by měl tedy probíhat samovolně bývá často potřeba dodat na začátku energii (musíme zapálit, bouchnout o zem, atd.) - tuto počáteční energii označujeme aktivační energie označuje se E A - tím, že vznikají nové vazby, vznikají i nové látky - na počátku reakce máme v reakční směsi pouze výchozí látky, postupem času, jak probíhá reakce, přibývá ve směsi produktů (to je asi jasné, jinak by nemělo smysl mluvit o reakci) - po čase ovšem soustava dospěje do rovnováhy složení směsi se už více nemění máme stále stejné množství produktů a výchozích látek (asi bychom si v této fázi měli říci, že málokterá reakce probíhá tak, že se všechny výchozí látky přemění na produkty, většinou je to tak, že nám zůstává určité množství výchozích látek, které se už nepřemění) - tuto rovnováhu označujeme jako dynamická rovnováha to znamená, že se nemění složení směsi, ale děje (reakce) stále probíhají aby to dávalo smysl, znamená to, že se stále přeměňují výchozí látky na produkty, ale zároveň se stejné množství produktů rozpadá opět na výchozí látky - takovéto reakce označujeme jako zvratné a označujeme je v chemické rovnici oboustrannou šipkou A + B C + D - jinou veličinou, která popisuje průběh reakce je reakční rychlost tu můžeme různým způsobem ovlivňovat (většinou tedy zvyšovat) například teplotou, vyšší koncentrací nebo například katalyzátorem) - obor chemie, který se zabývá průběhem chemických reakcí se jmenuje reakční kinetika Otázky: Proč probíhají chemické reakce? Proč je třeba dodat aktivační energii? Jak se asi posune rovnováha, pokud budeme přidávat výchozí látku? Jak se posune rovnováha, když budeme odčerpávat produkt reakce? Pokud je nějaká reakce exotermická (to znamená, že se při ní uvolňuje energie), co ji zrychlí - zahřívání nebo ochlazování?

2 třídění reakcí: 1) Podle energetického hlediska - energetickou stránkou různých soustav se zabývá termodynamika v chemii je to termochemie - podle toho, jak se mění teplota reakční směsi rozlišujeme tři typy reakcí: - a) exotermické Q m < 0 teplo se uvolňuje do okolí - b) endotermické Q m > 0 teplo se spotřebovává soustavou (aby reakce probíhala, musíme směs zahřívat) - c) atermické Q m = 0 teplota směsi se nemění - veličina Q m je reakční teplo, udává se v kj/mol (pozor, myslí se tím mol reakčních přeměn, tedy ne mol molekul, mol reakčních přeměn je vlastně vyjádřen správně vyčíslenou chemickou rovnicí) - A teď jeden příklad: - Jak velké množství tepla se uvolní při hoření 50 l ethanu (C 2 H 6 ), víme-li, že při shoření jednoho molu se uvolní teplo - Q m = 121 kjmol -1? (Je třeba návod? Tak jaké látkové množství představuje 50 l plynu ethanu?) - A zkusme ještě nějaké další příklady: - Kolik tepla se uvolní při hoření 100 g uhlí, jestliže na jeden mol uhlíku se uvolní 216 kjmol -1? - Na ohřátí jednoho litru vody je třeba 1500 kj tepla. Jaký objem plynu propanu (C 3 H 8 ) potřebujeme k ohřátí této vody, jestliže při hoření 1 molu propanu se uvolní 182 kjmol -1? 2) Podle charakteru chemické změny - a) slučování (syntéza) 3 H 2 + N 2 2 NH 3 NH 3 + HCl NH 4 Cl Popiš si průběh reakce (co pozoruješ) amoniaku s kyselinou chlorovodíkovou: - b) rozklad (analýza) 2 H 2 O 2 2 H 2 O + O 2 CaCO 3 CaO + CO 2 Jak dokážeš kyslík vzniklý v první reakci? - c) nahrazování (substituce) Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 Jak se změnilo oxidační číslo vodíku a zinku?.. - d) podvojná záměna (konverze) HCl + NaOH H 2 O + NaCl AgNO 3 (aq) + NaCl (ag) AgCl (s) + NaNO 3 (aq) Co znamenají symboly aq a s? Co by potom mohly označovat symboly l a g?....

3 3) Podle charakteru přenášených částic a) protolytické (acidobazické) - podstatou reakce je výměna protonů (H + ) neutralizace = reakce kyselin a zásad za vzniku:..... H 2 SO KOH 2 H 2 O + K 2 SO 4 pojmenuj mě:.. b) redoxní (oxidačně redukční) - podstatou reakce je vzájemná výměna elektronů - doplň v této reakci oxidační čísla jednotlivých prvků CuSO 4 + Fe Cu + FeSO 4 Napiš, jak se při reakci mění oxidační číslo mědi. Napiš, jak se při reakci mění oxidační číslo železa.. - oxidace = děj, kdy dochází ke zvyšování oxidačního čísla (oxidovala se měď nebo zinek? ) - redukce = děj, kdy dochází ke snižování oxidačního čísla (redukoval se zinek nebo měď?) - oxidační činidlo = způsobuje oxidaci (samo se přitom tedy musí redukovat) - redukční činidlo = způsobuje redukci (samo se přitom tedy musí oxidovat) - když činidlo něco redukuje (redukční činidlo) musí tomu dodávat elektrony samo je tedy musí ztrácet zvyšuje se mu tedy oxidační číslo oxiduje se Při hoření dochází k reakci mezi kyslíkem a nějakou látkou (dřevo, uhlí..) a vznikají oxidy. Kyslík je tedy v těchto reakcích činidlem oxidačním nebo redukčním? Oxiduje se nebo se redukuje?. Znalost pravidel oxidace a redukce je velmi důležité pro rozhodování o tom, zda určité reakce probíhat budou nebo nebudou a také jaké produkty budou při reakcích vznikat. Tato pravidla vyplývají z Becketovy elektrochemické řady kovů. neušlechtilé kovy ušlechtilé kovy K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb H Cu Ag Hg Au Důležitým mezníkem v této řadě je vodík. Kovy od něj napravo se označují jako. a kovy od něj nalevo jako.. Neušlechtilé kovy jsou takové, které při reakci s kyselinou uvolňují vodík. Kovy ušlechtilé jsou potom takové, které vodík při reakcích s kyselinou neuvolňují, případně s kyselinou nereagují, pokud reagují, vzniká při reakci oxid kyselinotvorného prvku. A nyní velmi důležité pravidlo: V řadě kovů prvek nalevo vytěsní (redukuje) ze sloučenin prvky od sebe napravo toho se využívá například při výrobě kovů: Zn + CuSO 4 Cu + ZnSO 4 (zinek je nalevo od mědi, reakce proběhne) Fe + Na 2 SO 4 neprobíhá (železo není nalevo od sodíku) Nyní zkus rozhodnout sám (sama): Pokud reakce probíhá, zkus doplnit, co vzniká 2 Na + MgCO 3 Cu + K 2 SO 4 K + NaCl Al + Fe 2 (SO 4 ) 3

4 c) reakce srážecí - podstatou reakce je výměna iontů vzniká sraženina (nerozpuštěná látka) ta se dá odfiltrovat nebo usadit. BaCl 2 + Na 2 SO 4 BaSO NaCl Která sloučenina je v reakci nerozpustná? Pojmenuj ji.. d) komplexotvorné reakce - podstatou je přenos atomů nebo atomových skupin často se projeví barevně CuSO NH 3 [Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 Otázky: Může se atom vodíku oxidovat nebo redukovat? Jak se mění oxidační číslo redukčního činidla? Co si představuješ pod pojmem zákon zachování hmotnosti? Chemické reakce se zapisují chemickou rovnicí rovnice obsahuje informaci o: - chemických látkách, které se reakce účastní (ve formě chemických vzorců) - poměr, ve kterém spolu molekuly reagují ve formě stechiometrických koeficientů rovnice musí respektovat (a tedy i my při jejím sestavování): - zákon zachování hmotnosti (nalevo i napravo musí být stejný počet jednotlivých atomů) - zákon zachování počtu elektronů má význam pro redoxní rovnice (na to přijde řeč za chviličku) - zákon zachování elektrického náboje pokud spolu reagují ionty Naším úkolem bude se naučit doplňovat do rovnic stechiometrické koeficienty. Máme dvě možnosti: 1) nejedná se o redoxní děj vycházíme ze zákona zachování hmotnosti (prostě to spočítáme tak, aby to vycházelo) číslo jedna se nepíše Tak si pár příkladů vyzkoušejme:? FeCl 3 +? NH 4 OH? Fe(OH) 3 +? NH 4 Cl Pb(NO 3 ) 2 + KI PbI 2 + KNO 3 KOH + H 2 SO 4 K 2 SO 4 + H 2 O CuSO 4 + Fe FeSO 4 + Cu BaCl 2 + Na 2 CO 3 BaCO 3 + NaCl AgNO 3 + KCl AgCl + KNO 3 CaCO 3 + H 2 SO 4 CaSO 4 + CO 2 + H 2 O CaCO 3 + HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O P 4 O 10 + H 2 O H 3 PO 4 NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 Al(OH) 3 + H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 2 + H 2 O NH 4 Cl + Ca(OH) 2 NH 3 + CaCl 2 + H 2 O BaCl 2 + K 2 CrO 4 BaCrO 4 + KCl

5 2) jedná se o redoxní děj musíme vycházet i z počtu předávaných elektronů nejdříve velmi jednoduchý příklad: Zn H I Cl Zn II Cl 2 + H 2 0 dobré je si do rovnice doplnit oxidační čísla, abychom si ujasnili, který prvek se redukuje a který oxiduje úvaha: zinek ztratil dva elektrony, ty se nemohou jen tak pohybovat v roztoku, musí je nějaký jiný prvek přijmout v našem případě vodík Zinek změnil oxidační číslo z 0 na II, to znamená, že ztratil dva elektrony. Vodík změnil oxidační číslo z I na 0, to znamená, že jeden elektron přijal. zapisujeme pro přehlednost takto: oxidace: Zn 0-2e - Zn II ztratil elektronů: 2 1 redukce: H I + e - H 0 získal elektronů: 1 2 ze zápisu vidíme, že na jeden atom zinku musí být dva atomy vodíku, tento poměr doplníme do rovnice před vzorec ve kterém se vyskytuje příslušná oxidovaná (redukovaná) látka, zbytek stechiometrických koeficientů dopočítáme podle zákona zachování hmotnosti. Na zkoušku spočítáme, zda máme na levé i pravé straně stejný počet jednotlivých atomů Tento případ byl velmi jednoduchý. Zkusme trochu složitější: H 2 S + O 2 SO 2 + H 2 O 1) postupujeme opět následovně doplníme oxidační čísla prvků v rovnici, abychom věděli, která látka se oxiduje a která redukuje proveď 2) zapíšeme pod sebe oxidaci a redukci: - POZOR musíme brát v úvahu, že do reakce vstupuje molekula O 2 ne jeden atom kyslíku: oxidace: S -II - 6e- S IV 6 4 a můžeme vykrátit: 2 redukce: 2 O o + 4e - 2 O -II ) zjistili jsme poměr a ten nyní doplníme do rovnice. Před kyslík na pravé straně píšeme 3, před sloučeninu se sírou na pravé straně píšeme 2 a zbytek dopočítáme 2 H 2 S + 3 O 2 2 SO H 2 O A můžeme zase dál. KMnO 4 + KI + H 2 SO 4 I 2 + K 2 SO 4 + MnSO 4 + H 2 O 1) postupujeme opět následovně doplníme oxidační čísla prvků v rovnici, abychom věděli, která látka se oxiduje a která redukuje proveď 2) zapíšeme pod sebe oxidaci a redukci: oxidace: I -I - e - I redukce: Mn VII + 5 e - Mn II ) zjistili jsme poměr 5 : 1, ale pozor vidíme, že molekula I 2 je dvouatomová, tedy na levé straně je potřeba před KI psát sudé číslo, proto celý poměr vynásobíme dvěma (tak jako jsme v předchozím příkladě krátili, tak teď musíme naopak rozšiřovat) a dostaneme se k poměru 10 : 2; tato čísla doplníme na příslušná místa do rovnice (10 před sloučeniny s jodem a 2 před sloučeninu s manganem) a dopočítáme ostatní koeficienty Na závěr můžeme vždy provést zkoušku jestli nám na levé a pravé straně souhlasí počty jednotlivých atomů a také počty uvolněných a přijatých elektronů.

6 A pár rovnic na procvičení: NaBr +. Cl 2. NaCl + Br 2...H 2 S + O 2. SO 2 +. H 2 O...HI + H 2 SO 4. I 2 +. H 2 S +. H 2 O FeCl 3 + H 2 S FeCl 2 + S +. HCl Cr 2 O 3 +. KNO 3 +. KOH K 2 CrO 4 +. KNO 2 + H 2 O AuCl 3 + H 2 O 2 + KOH Au + O 2 + KCl + H 2 O KMnO Na 2 SO 3 + H 2 O. MnO 2 + Na 2 SO KOH FeSO K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4...Fe 2 (SO 4 ) 3 + Cr 2 (SO 4 ) K 2 SO H 2 O.AsH 3 +.AgNO 3 +. H 2 O.Ag +.H 3 AsO 3 +.HNO 3.I 2 +.HNO 3.HIO 3 +.NO +.H 2 O.FeSO 4 + H 2 O 2 +.H 2 SO 4.Fe 2 (SO 4 ) 3 +.H 2 O FeSO 4 + KMnO 4 + H 2 SO 4 Fe 2 (SO 4 ) 3 + MnSO 4 + K 2 SO H 2 O CuS + HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + H 2 SO 4 + NO + H 2 O A můžeme zase trochu popojet! Pokud umíme sestavit a vyčíslit chemickou rovnici, můžeme pomocí ní vypočítávat potřebná množství látek k reakci nebo množství látky vzniklé reakcí určitého množství výchozích látek. V těchto příkladech budeme většinou uvažovat, že rozsah reakce je 100 % - že se všechny výchozí látky přemění v produkty. Abyste se zbytečně neděsili, tak nejdříve pro ilustraci, jaké příklady budeme vlastně počítat. Trojčlenku používat umíte a to je v podstatě všechno, co budete potřebovat. Představte si příklad: Z jednoho kilogramu těsta se upeče 200 housek. Kolik housek se upeče z 1,5 kg těsta? A nebo trochu komplikovaněji. Z jednoho kilogramu mouky se připraví po přidání dalších přísad (vajíček, vody, kvasnic..) těsto na výrobu 300 housek. Kolik housek se tedy vyrobí ze 2 kilogramů mouky?.. Tak vidíte, že nepůjde o nic složitého A vzhůru na první chemický příklad: Kolik gramů kyseliny chlorovodíkové je třeba k přípravě 100 g chloridu draselného? HCl + KOH KCl + H 2 O Co nám vlastně říká tato rovnice? - jedna molekula kys. chlorovodíkové reaguje právě s jednou molekulou hydroxidu draselného za vzniku 1 molekuly chloridu draselného. Jinak můžeme ale také říci, že 1 mol molekul kyseliny chlorovodíkové reaguje s jedním molem molekul hydroxidu a vzniká jeden mol molekul chloridu draselného. Případně, že 10 molů molekul kyseliny chlorovodíkové reaguje s deseti moly molekul hydroxidu a vzniká deset molů molekul chloridu draselného. (Ale velký pozor: nemůžu říci, že z jednoho gramu HCl vzniká jeden gram KCl!! Porovnáváme množství ne hmotnosti. Porovnávat můžeme ale hmotnosti převedené na jeden mol čili molární hmotnosti, které zjistíme z tabulek) Hmotnost jednoho molu HCl (m = 36,5g) reaguje přesně s hmotností jednoho molu KOH (m = 56,1g) a vzniká hmotnost jednoho molu KCl (m = 74,6g).

7 Z tohoto už se nechá velmi snadno počítat pomocí trojčlenky: z 36,5 g HCl vzniká 74,6 g KCl z x g HCl vzniká 100 g KCl a můžeme spočítat: x = ,5/74,6 = 48,9 g A nyní vypadají všechny příklady podobně: 1) Kolik gramů NaOH je třeba k přípravě 240 g NaCl? NaOH + HCl NaCl + H 2 O 2) Jak velké množství chromanu barnatého vznikne reakcí 200 g chloridu barnatého? Kolik vznikne KCl? (pozor, zde z jednoho molu chromanu vznikají 2 moly KCl) BaCl 2 + K 2 CrO 4 BaCrO KCl 3) Vypočítejte množství chromanu sodného vyrobeného z 75 kg rudy a potřebné množství uhličitanu sodného. 4 FeCr 2 O O Na 2 CO 3 8 Na 2 CrO Fe 2 O CO 2 Pozor v tomto příkladu musíme brát v úvahu, že ze čtyř molů rudy vzniká 8 molů chromanu 4) Vypočítejte hmotnost plynného amoniaku, uvolněného při zahřívání 500 g roztoku síranu amonného. Spočítejte, jaký objem tato hmotnost představuje. Jakou hmotnost hydroxidu sodného potřebujeme? (0,0 C, stand. tlak ) (NH 4 ) 2 SO 4 +2 NaOH 2 NH 3 + Na 2 SO H 2 O 5) Při zahřívání chloridu amonného s dichromanem draselným vzniká oxid chromitý. Vypočítejte množství výchozích látek pro přípravu 25,0 g Cr 2 O 3. Jaký objem N 2 se při reakci uvolní? (uvažujeme teplotu 0,0 C a tlak 1 atm ) K 2 Cr 2 O NH 4 Cl Cr 2 O 3 + N 2 +2 KCl + 4H 2 O 6) Vypočítejte objem CO 2 (stand. tlak, 0,0 C ), který připravíme reakcí 5 kg vápence a roztoku kyseliny chlorovodíkové. Jaká hmotnost chloridu vápenatého vznikne? 2 HCl + CaCO 3 CO 2 + CaCl 2 + H 2 O 7) Minium ( Pb 3 O 4 ) se v laboratoři připravuje zahříváním směsi uhličitanu olovnatého a dusičnanu draselného. Vypočítejte hmotnosti výchozích látek, jestliže má být připraveno 18,0 g Pb 3 O 4. 3 PbCO 3 + KNO 3 Pb 3 O 4 + KNO 2 + 3CO 2 8) Jakou hmotnost zinku potřebujeme pro přípravu chloridu zinečnatého o hmotnosti 50 g? Kolik na to potřebujeme kyseliny chlorovodíkové? Jaký se uvolní objem vodíku? (uvažujme stand. podmínky) Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 9) Z jakého objemu kyslíku a vodíku vznikne 10 kg vody? 2 H 2 + O 2 2 H 2 O 10) Jakou hmotnost síry získáme reakcí 36 litrů sulfanu? (Uvažujme standardní podmínky) SO H 2 S 3 S + 2 H 2 O

8 A nyní si zkusíme příklady trochu zkomplikovat. Pokud používáme v reakci roztok což je většinou, použijeme pro výpočet hmotnost roztoku s uvedeným hmotnostním zlomkem (roztok bude málokdy 100%) v úplně prvním příkladě jsme použily čistou HCl. Jak se ale změní výsledek, použijeme-li pouze HCl o w = 0,2? Spočítali jsme, že potřebujeme 48,9 g čisté HCl, toto číslo tedy představuje těch 20 %. Dopočítáme tedy pomocí trojčlenky do sta a máme výsledek. 20 % 48,9 g 100 % x x = 48,9. 100/20 = 244,5 g 20% roztoku. Zkusme tedy počítat ty samé příklady s pozměněným zadáním. 1) Kolik gramů NaOH (w = 0,6) je třeba k přípravě 240 g NaCl? NaOH + HCl NaCl + H 2 O 2) Jak velké množství chromanu barnatého vznikne reakcí 200 g roztoku (w = 0,3) chloridu barnatého? Kolik vznikne KCl? BaCl 2 + K 2 CrO 4 BaCrO KCl 3) Vypočítejte množství chromanu sodného vyrobeného ze 75 kg rudy, která obsahuje 20 % hlušiny a potřebné množství uhličitanu sodného. 4 FeCr 2 O O Na 2 CO 3 8 Na 2 CrO Fe 2 O CO 2 4) Vypočítejte hmotnost plynného amoniaku, uvolněného při zahřívání 500 g 80% roztoku síranu amonného. Spočítejte, jaký objem tato hmotnost představuje. Jakou hmotnost 60% hydroxidu sodného potřebujeme? (0,0 C, stand. tlak ) (NH 4 ) 2 SO 4 +2 NaOH 2 NH 3 + Na 2 SO H 2 O 5) Vypočítejte objem CO 2 (stand. tlak, 0,0 C ), který připravíme reakcí 5 kg vápence a 16% roztoku kyseliny chlorovodíkové. Jaká hmotnost chloridu vápenatého vznikne? 2 HCl + CaCO 3 CO 2 + CaCl 2 + H 2 O 6) Jakou hmotnost zinku potřebujeme pro přípravu chloridu zinečnatého o hmotnosti 50 g? Kolik na to potřebujeme 38% kyseliny chlorovodíkové? Jaký se uvolní objem vodíku? (uvažujme stand. podmínky) Zn + 2 HCl ZnCl 2 + H 2 7) Jaký objem 0,1 M roztoku kyseliny dusičné je třeba na neutralizaci 100 ml 0,2 M roztoku hydroxidu sodného? Kolik vznikne dusičnanu draselného? HNO 3 + NaOH NaNO 3 + H 2 O Neutralizace znamená, že kyselé vlastnosti kyseliny jsme vyrušili právě stejným množstvím hydroxidu (u dvojsytných kyselin musíme dát dvakrát tolik jednosytného hydroxidu a podobně). Čili pokud má proběhnout neutralizace musí být kyseliny a hydroxidu stejně. Z toho vycházíme při počítání. Navíc reakci neutralizace musíte umět sestavit a také správně zapsat stechiometrické koeficienty sami. 8) Jaký objem 0,05 M roztoku kyseliny sírové je třeba na neutralizaci 80 ml 0,1 M roztoku hydroxidu sodného? Kolik vznikne síranu sodného? 9) Jaký objem 0,5 M roztoku kyseliny dusičné je třeba na neutralizaci 100 ml 0,2 roztoku hydroxidu vápenatého. 10) Kolik je třeba 1,5 M roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné na neutralizaci 200 ml 0,3 M roztoku hydroxidu sodného?

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Redoxní reakce - rozdělení

Redoxní reakce - rozdělení zdroj: http://xantina.hyperlink.cz/ Redoxní reakce - rozdělení Redoxní reakce můžeme rozdělit podle počtu atomů, které během reakce mění svá oxidační čísla. 1. Atomy dvou prvků mění svá oxidační čísla

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Výpočty z chemických rovnic 1

Výpočty z chemických rovnic 1 Výpočty z chemických rovnic 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výpočty hmotností a objemů Chemické rovnice

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9. Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.4./21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INVACE_CH9.2 Author Mgr. David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE

CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE CHEMICKÉ REAKCE, ROVNICE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 7. 8. 01 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí chemickými

Více

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE

Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O

5. CHEMICKÉ REAKCE. KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ a) Podle vnějších změn Reakce skládání = SYNTÉZY z jednodušších -> složitější 2H 2 + O 2 -> 2H 2 O Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Kikusska94 5. CHEMICKÉ REAKCE Je děj při kterém v molekulách reagujících látek dochází k zániku některých vazeb a ke vzniku vazeb nových. Produkty rekce mají jiné chemické

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 12.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Má-li být zápis chemické rovnice úplný (a použitelný například pro výpočty), musejí být počty molekul látek v chemické rovnici vyjádřeny takovými stechiometrickými

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Soli kyslíkatých kyselin

Soli kyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 19. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Soli důležitých anorganických

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.4./21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_17 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. ROZTOKY Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. Roztoky podle skupenství dělíme na: a) plynné (čistý vzduch)

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-18 Téma: Chemické reakce Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Chemické reakce Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD CHEMICKÉ REAKCE chemická

Více

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Alkalické kovy. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Alkalické kovy Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 23. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Alkalické kovy vlastnos a výroba

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

Atomistická teorie (Dalton, 1803)

Atomistická teorie (Dalton, 1803) Atomistická teorie (Dalton, 1803) Zákon stálých poměrů slučovacích: hmotnosti prvků tvořících čistou látku jsou k sobě vždy ve stejném poměru, bez ohledu na to jakým způsobem látka vznikla. Některé prvky

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

1. Termochemie - příklady 1. ročník

1. Termochemie - příklady 1. ročník 1. Termochemie - příklady 1. ročník 1.1. Urči reakční teplo reakce: C (g) + 1/2 O 2 (g) -> CO (g), ΔH 1 =?, známe-li C (g) + O 2 (g) -> CO 2 (g) ΔH 2 = -393,7 kj/mol CO (g) + 1/2 O 2 -> CO 2 (g) ΔH 3 =

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina Stříbro Stříbro Stříbro latinsky Argentum Značka Ag protonové číslo 47 relativní atomová hmotnost 107,8682 Paulingova elektronegativita 1,93 elektronová konfigurace [Kr]] 4d 5s 1 teplota tánít 1234,93

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více