Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu. Cairns a EU - mléko. Sója a alternativy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu. Cairns a EU - mléko. Sója a alternativy"

Transkript

1 Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu Jihozápad Evropy WTO- Brazílie x USA Cairns a EU - mléko Řecko Fond solidarity OSN v Madridu krize potravy Sója a alternativy Propagace zemědělství SIA 2009 COPA, COGECA POCC/CCC týdenní krize v zemědělství 3.2. Bod programu z minulého týdne, který měl být původně projednán na měsíčním zasedání POCC, měl být výhradně zaměřen na problémy, kterým čelí sektor mléka v EU. Ale jak se zde ukázalo, není to opět stejné pro všechny. Velké rozdíly mezi zeměmi, kde jsou kontrakty se zpracovateli a kde je garantem do určití míry ministerstvo či vláda, tam se zatím krize projevila jen tlakem na ceny, ale ten je zatím udržitelný. To bylo vidět v přítomnosti na dnešní schůzi, kdy prakticky chyběli zástupci Německa, Francie a Dánska. Pekka úvodem řekl, že tato schůze má udělat přehled všech sektorů, které jsou v krizi a jak se ukázalo, je jich celá řada. A odpovědi jednotlivých organizací jsou rozdílné, vyjednávání až po velmi ostré demonstrace se střety s policií, jak ukazuje řecký příklad. V průběhu schůze se podobně radikálně vyjádřili také Španělé, kde proběhla již celá řada demonstrací na regionální úrovni a připravuje se v nejbližších dnech velká národní demonstrace v Madridu. Mléko není jediný sektor s problémy, i když jsou prakticky ve všech zemích. Marie-Christine Ribeira měla v úvodu udělat přehled sektorů, které problémy mají a tak to začalo prakticky přehledem celé živočišné produkce, vína, olivového oleje, květin, ovoce a zeleniny a také bavlny. Mléko mělo zde poměrně velký prostor, i když byly ostré námitky na požadavek Pekky, aby se neuváděly ceny producentů na veřejnost. S tím většina vyslovila nesouhlas, stejně nejsou tyto katastrofální ceny žádným tajemstvím a zatím nikdo neudělal komplexní srovnání napříč Evropou. Rozdíly jsou, jak jsem řekl úvodem mezi zeměmi, kde existují většinové kontrakty se zpracovateli s cenami, které jsou až do konce března okolo 30 eurocentů (Francie, Německo), ostatní země EU 15 mají ceny od 21 do 26 eurocentů pro současné dodávky. Zprávy o cenách z baltských zemí zatím nikoho příliš nevzrušily (od 10 do 17 eurocentů), ale naše vyhlídky a ceny v Irsku už nikoho příliš klidným nenechaly. Zástupkyně Německa, která přišla o něco později uvedla, že ceny jsou dost různé od 21 eurocentů na severu Německa po 34 eurocentů na jihu, ale již pro únor jsou vyhlídky u kontraktů jen 25 centů. Ve Španělsku je situace dost špatná, z toho důvodu se připravují další demonstrace. Na rozdíl od Itálie, kde podle jejího mluvčího zatím dohnali propad produkce z prosince, ale o cenách mluvit nechtěl. Řecká zástupkyně mluvila o celkové krizi zemědělství a pokračujících demonstracích, které trvají již přes 2 týdny a tento týden se objevily také v hlavních zprávách většiny EU zemí, kdy 1

2 se farmáři s traktory snažili proniknout silnými policejními zátarasy do Athén. Tam, kromě mléka je také silná krize u olivového oleje, kde jsou extrémně nízké ceny a obrovský propad spotřeby a prodeje. Obavy, že se zde jedná o spekulaci, protože po 2 letech nízké úrody, by měly ceny růst, ale zatím nastal pravý opak a ceny dále klesají. Katastrofální je situace u bavlny, kde se již před 2 týdny prakticky zastavil jakýkoliv nákup, nikdo z tradičních kupujících nekoupil žádnou řeckou bavlnu (situace je o něco lepší ve Španělsku, ale jen o málo). Všechny jižní země mají problémy také v sektoru ovoce a zeleniny a především u květin, kde se vzhledem ke krizi trh naprosto propadl. Všichni se shodují na tom, že spotřební ceny se prakticky nikde nehnuly, zatímco farmářské jdou stále dolů. Španělský zástupce (Coag) řekl, že ve Španělsku nesmí být v kontraktech uváděny ceny (ve Francii a v Německu jsou uváděny). Komise zatím odmítla zasáhnout, je potřeba vytvořit evropský model kontraktů s podmínkou, že se nesmí prodávat za ceny nižší než jsou výrobní náklady. Ale ani zde není shoda, kriteria na propočty výrobních nákladů se dost liší, není zde žádný přehled za EU či jednotlivé země. Copa nyní žádá organizace, aby sdělily jejich rozpočty výrobních nákladů na co nejvíce komodit a produktů. Bude snaha vše nějakým způsobem porovnat o určit určitou hranici pro rentabilitu. Také shoda v tom, že by se současné nevyčerpané prostředky z různých rubrik výdajů CAP měly použít na řešení této krize, ne podporu trhů, skladování, vývozy a pod. Také určitým způsobem na stimulaci spotřeby některých produktů, zejména u mléčných. Další problémy jsou třeba u obilí, špatné počasí zabránilo v řadě zemí podzimnímu osevu, dost velká krize je ve Španělsku u citrusových plodů, spotřeba velmi klesla a prodej v EU také. Irové znovu opakovali argumenty u mléka z poslední schůze, nejen pokračující domácí krize, ale také vývozy (80% do UK) utrpěly silným propadem libry. Pro presidium se musí připravit silné politické komuniké a musí se dát požadavek, aby vlády udělaly něco s obchodem a distribucí (nikde neklesly ceny potravin). U aktivit sekretariátu se Pekka zmínil jen o cestě na Island, kam odjel s delegací Komise. Island, jak se zdá chce dost urychleně vstoupit do EU (patrně spolu s Chorvatskem v 2011). Ale u CAP nemají prakticky žádný zemědělský sektor, kromě skleníkových hospodářství (rybářství sem nepatří) a lesy nemají. Potraviny pracovní skupina 4.2. Annette Toft (DK), nechala schválit program a zápis z poslední schůze. Doplněno o požadavek Coldiretti, že by skupina na příští schůzi měla diskutovat otázky hodnocení rizik u označení potravin. Dokument, přeložen do ostatních jazyků, bude rozeslán účastníkům později. Jedním z hlavních bodů programu je EU platforma: Dieta, fyzická aktivita a zdraví. Tato otázka byla rovněž probírána v dalších pracovních skupinách, ve kterých byla otázka zdraví a správného stravování, projednána (víno, kvalita, ovoce a zelenina). Celá agenda zdraví je už na pořadu od poloviny 2007, kdy Komise přijala bílou knihu o Strategii pro Evropu pro výživu, nadváhu a obezitu. Jednání pokračují různou formou, jak se ukázalo víc v této otázce dělají staré země EU než nové. Prakticky ve všech zemích mají nějaké plány na zlepšení složení stravování, propagaci ovoce a zeleniny či školní prodeje ovoce a mléka. 2

3 V příštím roce se má udělat revize programu boje proti obezitě, kde budou hodnoceny jednotlivé programy podle účinnosti. Komise v tomto směru úzce spolupracuje s WHO (Světová organizace zdraví). Také EFSA udělala v průběhu loňského roku určitého průvodce u stravování, výživy a alergií, kde byly porovnány stravovací zvyky v jednotlivých zemích. Rozdělení této potravy podle obsahu tuků, energetické bilance, ovoce a zeleniny, vlákniny a cukry. Odděleně pak ještě vitamíny a minerály. Konstatováno: v Evropě stále roste počet lidí obézních a s cukrovkou. Pro EU je průměr nadváhy u mužů mezi 10-27%, u žen pak 38%. Ale je řada zemí, kde tento problém je u více než poloviny populace (Finsko, Německo, Řecko, Kypr, ČR a Slovensko a Malta.) U dětí je situace zatím trochu jiná, mezi 7 11 lety věku je přes 30% obézních dětí na Maltě, ve Španělsku, Portugalsku a Itálii. V UK a v Polsku je zde nejrychlejší přírůstek nových případů. Nebudu zde dělat přehled celého dokumentu, ten je k nalezení na Agriinfo pod ref. DA(08)6518. Jenom zde uvedu závěry a doporučení. Zatím chybí dostatečný počet dat ze všech zemí k jednoznačnému vyhodnocení, jsou ale vidět tendence vývoje. Také některé typy nemocí jsou problémem všech členských zemí (kardiovaskulární, cukrovka, vysoký tlak, rakovina, a celková nadváha). Pro letošní rok se připravuje roční zprávy a přehledy za jednotlivé země (plánováno do konce března), nové úkoly pro 2009 a revize dosavadních (do listopadu 2009). Dalším bodem byla hygiena, také otázka, která je na programu i jiných skupin. Roxane Keller zde udělala přehled o jednáních, které proběhly od dubna minulého roku týkající se Dobré praxe u hygieny v prvovýrobě. Celý program začal v roce 2004, ale vše je zatím na dobrovolné bázi. Funguje to spíš jako příručka pro dobrou praxi u hygieny. Účelem celého průvodce bylo posílit existující praktiky tak, aby nedocházelo k duplikaci a jednotlivé části se nepřekrývaly. Původně byly všechny praktiky rozděleny do kategorie In (vstupy, zpracování, výstupy), kam patřila pravidla pro krmiva a jejich manipulace a skladování, voda, prevence a kontrola škůdců, skladování, ochrana před nemocemi a školení). V druhé části byla samotná produkce se všemi podpůrnými procesy v poslední kategorii, kromě expedice, také likvidace nebezpečných látek a odstranění mrtvých zvířat. Klonování: také tento bod, společný se skupinou šlechtění se zde objevil, především v souvislosti diskuse ohledně otázky bezpečnosti masa z klonovaných zvířat. Vše je dost podobné diskusi o GMO bez jasně stanovených pravidel. Ani vědci doposud nemohli jednoznačně prokázat bezpečnost (chybí delší doba na porovnání), C/C se také v této otázce staví opatrně, v řadě organizací jsou velmi odlišné postoje ke klonování. Roxane uvedla, že předseda Komise Barroso se snažil v rámci kolegia Komise přijmout dokument již na podzim, ale několikrát to bylo odloženo, a dodnes není žádný legální základ. To je typický případ EU. Tato pravidla by se měla týkat také dovozů a co dělat s potomky klonovaných zvířat. Celá řada dovozů z USA již v tomto směru proběhla. 3

4 Po tomto bodě, který zde byl jen informativní, přišla Dominique Dejonckheer s doplněním programů u dieta a stravování. Mluvila o regulaci, která byla zavedena minulý měsíc a kde byl schválen spolufinancovaný program ve výši 90 m. Tento program je určen především pro děti mezi 6-12 lety, i když se objevily návrhy na rozšíření i na další věkové kategorie. Země by měly předložit své národní strategie. Tento program má být doplňkem k programům, které již v jednotlivých zemích existují. Ale je zde stále celá řada nejasností, dostupnost (původ produkce ovoce jen z EU nemá to dopad na jednání WTO?), distribuce: většina si myslí, že by to mělo být děláno spíš na regionální úrovni, Italové se přimlouvají na nulové kilometry, tedy vše z místní produkce, protože náklady na dopravu a distribuci velmi často představují nadpoloviční hodnotu programu. Labeling. V rámci přípravy konference o kvalitě v Praze počátkem března, zde informoval Ludwig o programu a přípravách jednání v EP, která budou před konferencí. EP má mít připraven raport, který se bude projednávat 17.2., ale není jisté, zda vše bude připraveno do pražské konference a zde uvedeno. C/C má na také připravenu pracovní skupinu o kvalitě, kde se jednak bude diskutovat o budoucnosti CAP a o dalším zajištění kvality. Podobně jako při měsíční POCC, kde o konferenci vyslovili zájem Francouzi a Španělé, zde se přidali také zástupci Itálie. Ludwig zde dále udělal přehled různých schémat logo. Chce v nejbližších týdnech udělat tištěný přehled, s rozdělením do různých kategorií od povinného označení, až po různé označení, které vede spíš ke zmatku v orientaci zákazníka. Ukázal již na návrhu, jak se různá schémata prolínají, eco label s EU organic logo, k tomu přistupují různé privátní označení a loga distributorů, nepřehledná jsou označení o uhlíkové zátěži a také problémy s GMO v krmivech. GM sója je všude a označení je i zde problém. Přehled o činnost EFSA. Roxane, která v březnu odchází do CIAA, chce ještě před svým odchodem organizovat všechny pracovní skupiny, které vedla ze strany sekretariátu, tak, aby její nástupce měl čas se aklimatizovat a připravit na práci, kde se míchají znalosti z veterinární legislativy po ochranu a legální otázky spojené s nemocemi, kvalitou a hygienou. Tedy předmětem prezentace byl postoj C/C k strategickému plánu EFSA pro C/C se zde zabývá především otázkami, ve kterých by chtěla konzultovat EFSA, jako vědecký postoj k rizikům u ochrany zdraví, problémy dovozů a větší provázanost na pravidla pro obchod. EFSA by měla být rovněž uznána jako mezinárodní autorita pro hodnocení rizik. Také lepší koordinace a spolupráce s DG Research. Co podle C/C zatím ve všech úvahách chybělo je hodnocení náklady/přínos. Což by mělo být do budoucna napraveno a podobně jako přísně vědecký postoj, též ekonomické hodnocení je nutné. Plán práce 2009: Pokračování debaty: Dieta, zdraví trvalá podpora Zelená kniha kvality Spolupráce s pracovní skupinou Zajištění kvality Hygiena Klonování Comitology jak se provádějí pravidla 4

5 Roxane by to ještě doplnila o problém výživné hodnoty, což doposud nebyla příliš diskutovaná otázka u zdraví. Pojištění španělský příklad 5.2. Tato informační schůze byla udělána jako na zavolanou, nebo si ji Španělé připravovali již dávno a ne nyní, kdy v minulých dnech silné bouře devastovaly severní část Španělska a jihozápad Francie. Celý vývoj zemědělského pojištění funguje ve Španělsku již 30 let, zpočátku dost nejistě, ale postupně se vypracoval na nejlepší pojištění v Evropě. To se ukázalo již na velké konferenci v listopadu 2006 v Madridu, ze které byla rovněž zpráva. Stále se měnící a zhoršující klimatické podmínky nutí k určitému druhu zajištění, nedostatek vody v jižní části země a rychle změny počasí nutí farmáře, aby se zabývali také řešením udržitelnosti produkce a příjmů. Ne všechny sektory jsou stejně vystaveny velkým výkyvům počasí. Ale prakticky všechny jsou vystaveny velkým výkyvům trhů a cen. Tam, kde tradiční metody dříve používané v zemědělství, jako diversifikace a větší rovnováha mezi pěstováním kultur a živočišnou produkcí, zavodňování, prevence nemocí, pokračují jako základní nástroje, ale jejich účinnost je omezená a tak je nutno použít jiných nástrojů na snížení rizik a ztrát a mít tak určitou ekonomickou stabilitu. Příklad zákon 87/1978 je základem jednoduchého řešení. Celý systém by se dal shrnout do deseti bodů: - všeobecné pojištění produkce a rizik - pojištění je dobrovolné - ztráty z pojištěných rizik nejsou jinak dále kompenzovány - model je založen na společné odpovědnosti všech účastníků systému, včetně společnosti jako celku - pojištění je založeno na aplikaci pojistné techniky - je zajištěna trvalá finanční rovnováha systému - pojištění je nyní jedním ze základních nástrojů zemědělské politiky - farmáři jsou hlavními hráči v provádění celého systému - model využívá kompetence a zkušenosti všech účastníků - a systém je stále a trvale zdokonalován a obnovován. Ve Španělsku spravuje celý systém autonomní úřad ENESA, který je částečně přidělen k Mze. Jeho hlavní funkcí je připravit roční plány pojištění, zajistit podpory pro farmáře na pokrytí části pojistných nákladů a spolupracovat a koordinovat s regionálními úřady ve správě pojištění. Kromě autonomního úřadu ministerstva jsou do systému zapojeny také zemědělské organizace a družstva. Dále regionální a místní zemědělské pojišťovny (Agroseguro) a ještě privátní zajišťovny. Veřejný sektor je zde zastoupen Konsorciem na kompenzace pojištění, a Ředitelstvím pojištění a důchodu. Jaké typy pojištění zde jsou k dispozici? Původně to bylo vícerizikové pojištění, to sice dále trvá, ale mimo něho se vyvinuly další typy, jako pojištění výnosů, pojištění proti nehodám a nemocem (živočišný sektor), pojištění pro odstranění mrtvých zvířat z farmy, indexované pojištění proti suchu pro dobytek. Další typy pojištění jsou pro sektor ryb a lesů. 5

6 Podle španělského modelu jsou všechny sektory pojistitelné. Pojištěný kapitál byl vloni 10 mld, 4 x více než před 15 lety. Na pojištění bylo v 2008 vydáno 800 mil. a celkové podpory z ENESA byly okolo 300 m. A místní a regionální úřady přidaly další podpory. Jaké jsou další cíle tohoto systému? - úplné pokrytí všech možných rizik v zemědělství - zahrnout do pojištění lesní požáry, obnovení lesů a novou výsadbu - zlepšit pojištění u živočišné produkce, zvláště o zdravotní rizika - vytvořit další možnosti pojištění na přípravy na změny klimatických podmínek - ještě dále rozšířit spolupráci mezi všemi partnery na venkově na zlepšení celkových podmínek produkce. Další příspěvek byl již velmi praktický a to u událostí především v jihozápadní Francii po minulých bouřích. To co se stalo lesům, dělá hroznou představu pro velké kultury, kdy si každý dovede představit, co by se stalo, kdyby taková bouře přišla v létě. A u lesů v této části Francie je pojištěno jen 10% ploch. Z jedné strany nepředvídatelnost a z druhé strany velké náklady na pojistky (jako dopad dřívější bouře v 1999). A lesy dnes řeší navíc velmi obtížnou situaci s prodejem. Nyní si všichni uvědomují, že i ve Francii je nutné mít kompletní pojištění pro všechny sektory, i když se zatím podobné události opakují jednou za deset let. Lesní hospodářství ve Francii je pojištěno jen okolo 10% ploch, především od Groupama. Lesníci nemají přístup do Národního fondu záruk u zemědělských katastrof. Nyní musí spoléhat jen na národní a regionální solidaritu. Tyto události, říká francouzský zástupce, povedou k velmi intenzivnímu jednání o lepších formách zemědělského pojištění (španělský vzor, tam má Groupama také podíl v zemědělském pojištění). V diskusi se ukazuje, že drtivá většina má zájem o tyto druhy pojištění, ale zatím není příliš mnoho vlád, či jednotlivých ministerstev, které by se v této otázce více angažovaly. 6

7 Jihozápad Evropy Po více než týdnu, který uběhl od rozsáhlé bouře, která zasáhla jak jihozápad Francie, tak část Španělska, se stále ještě velmi rozcházejí odhady škod, které způsobila. Největší postih hlásí lesy, kde bylo jen ve Francii postiženo okolo ha, s odhadem škod nad 50 m metrů. Dalším z postižených sektorů je skleníkové hospodářství a zeleninové plastické tunely, jejichž počty jdou do stovek až tisíců. Třetí obětí je velké množství zemědělských budov v této oblasti a také velké škody vznikly z obrovských výpadků elektřiny. Ministr Barnier již uvolnil první část pomoci ve výši 5 m, ale dále spoléhá víc na evropský fond solidarity. V oblasti došlo také k velkým ztrátám v sektoru drůbeže všeho druhu, někde odnesla bouře jak drůbež, tak budovy. Fond solidarity Jak důsledek této bouře, požádala jak Francie tak Španělsko o pomoc z tohoto fondu. Jakmile budou známy všechny škody, pak může dojít za určitých podmínek k úhradám některých urgentních akcí na nápravu, právě z tohoto fondu. Fond solidarity byl vytvořen po povodních ve Střední Evropě v roce 2002 a je určen na pomoc při velkých přírodních katastrofách. Pokud Komise rozhodne, že kriteria pro pomoc jsou splněna, dá návrh na platby EP a členským zemím. Tyto fondy mají sloužit k úhradám za všechny urgentní akce, které schválí úřady, jako záchranné práce, obnovení infrastruktury, provizorní bydlení, apod. V loňském roce takto EU uvolnila 11,8 m na úhradu části škod, které utrpělo Rumunsko při záplavách. Rumunsko předložilo požadavky na úhradu přímých škod ve výši 471,4 m. Tato částka představovala 83% hranice normální intervence pro Rumunsko (celkem 566,8 m - 0,6% HND). Výše požadavků pro obě země zatím nebyly zveřejněny. Odhady škod budou trvat několik týdnů. 5 mld - CAP peníze na ekonomiku? Komise opět navrhla koncem ledna převézt 5 mld nepoužitých fondů z CAP z 2008 a 2009 na obnovení evropské ekonomiky. Z nich je 1 mld určena na RV a rozšíření internetu na venkově, 500 m na nové výzvy určené v revizi CAP, včetně restrukturace mléčného sektoru. 3,5 mld mají být určeny na investice do sektoru energie. Ale celá řada zemí s tímto návrhem nesouhlasí. Na konci prosince se nepodařilo dát dohromady kvalifikovanou většinu na přijetí. Nový návrh Komise se mírně liší od francouzského návrhu, o kterém s v prosinci hlasovalo. Komise si myslí, že tyto úpravy překonají váhání některých zemí, jako Německa, které je největším čistým přispívajícím do rozpočtu EU. Německo má hlavně zájem na odblokování dodatečných úvěrů a podpor pro sektor mléka. WTO Brazílie x USA Koncem ledna se sešlo 20 ministrů obchodu v Davidu (při příležitosti ekonomického fora), ve snaze obnovit jednání Doha kola. Brazilský president Lula tlačí nového amerického presidenta, aby urychlil tato jednání. Pascal Lamy se skutečně snažil s dvaceti ministry najít 7

8 nějaké nové řešení, ale jak se zdá Obama má nyní jiné priority. I když na poli biopaliv existuje již několik konkrétních projektů, ve WTO zatím vše stojí na místě. Výzvy amerického presidenta používat výhradně americké produkty při obnovení americké ekonomiky (ve všech projektech veřejných prací a infrastruktury, které má současný plán uskutečnit), vyvolaly v řadě zemí řadu protestů, protože to jde podle řady rozvojových zemí proti smyslu WTO a obchodní výměny. OSN v Madridu krize potravy Asi sto zemí se sešlo koncem ledna v Madridu pod hlavičkou OSN, aby se snažily najít nějakou cestu jak zmenšit hlad ve světě. Ministři se sice dohodli, že se vytvoří jakési globální spojenectví, ale bez konkrétních bodů. Pořádající Španělsko slíbilo, že dá 1 mld v průběhu příštích 5 let na pomoc nejchudším zemím. USA v poselství presidenta Obama, slíbily, že připraví nové partnerství se všemi zeměmi na boj proti hladu ve světě. Finanční krize udělala také velké škody a podle slov ředitele FAO, Jacques Diouf se zatím stále nedaří plnit závazek z Říma, že se do roku 2015 sníží počet hladových lidí na planetě na polovinu. Podle rozboru čísel, které prezentoval španělským premiér Zapatero, by bylo třeba nejméně 40 mld dolarů ročně na zajištění bezpečnosti zásobování potravinami a likvidovat hlad. Zástupci FAO zde řekli, že zatím není prakticky žádný nástroj ani místo, kde by se dali shromáždit všichni partneři rozvoje. Existuje sice WTO a FAO, ale ty mají naprosto odlišné postoje k řešení těchto problémů. Je nutné najít cestu, jak shromáždit všechny hráče k dosažení společné pozice pro boj proti hladu. G-8 v dubnu Itálie, která předsedá skupině 8 nejvyspělejších zemí od 1. ledna, chce organizovat v dubnu schůzi o zemědělství, rozšířenou o 6 zemí s ekonomikou ve stádiu přechodu na rozvinutou úroveň. Cílem je vypracovat strategii na boj proti potravinovým krizím a připravit pro šéfy vlád G8 dokument, o kterém budou jednat na speciální schůzi v červenci. G-8 (USA, Rusko, Německo,Japonsko,Francie, Kanada, UK, Itálie), rozšířena o G-5 (Brazílie, Čína, Indie, Mexiko, a Jižní Afrika) ke kterým se připojí Egypt, se sejde 18. až 20. dubna v Trévise. Na schůzi bude též přítomen český ministr (předsednictví EU), Komisařka Fischer-Boel a zástupci FAO a Světové banky. Cílem je vypracovat strategii, která by limitovala dopady krizí potravy, ale také ochranu místních produktů. Italský ministr zemědělství k tomu dodal, že je nutné ochránit místní produkty, protože dnes z deseti produktů označených made in Italy na mezinárodním trhu, je jen jeden skutečně vyroben v Itálii. Cairns a EU mléko Na schůzi v Ženevě koncem ledna, požadovala skupina znovu ukončení podpor na vývoz v sektoru mléka, které obnovila Komise 22. ledna. Podle nich je to další překrucování obchodních vztahů a ochranářství v době krize. Velvyslanci skupiny Cairns (19 zemí v čele s Austrálií, Brazílií a Novým Zélandem) vydali 28. ledna velmi kritické komuniké ve vztahu k evropské politice mléka. Podle nich tyto intervence povedou k pokračování tlaku na mezinárodní ceny směrem dolů, ochrání jen částečně a dočasně země EU a jsou udělány na 8

9 úkor rozvojových zemí. Komise rozhodla 22. ledna obnovit podpory exportu pro t másla v hodnotě 945 m, t odtučněného práškového mléka (298 m ), t sýrů (345m ) a 1 m t ostatních mléčných produktů (724 m ). Produkce EU počátkem 2009 spíš stagnuje, říká Komise, produkce ostatních dodavatelů na světový trh včetně zemí Cairns, stoupá. Sója a alternativy Závislost francouzské živočišné produkce na sóji by mohla být snížena o 65%, kdyby se produkovaly proteiny místně. Nyní dováží Francie 4,5 m t sóji ročně, musí to pokračovat? Ve studii připravené společně WWF a Enesad (vysoká škola v Dijonu) se ukazuje, že je možné nahradit sóju větším využitím pastvy a domácích sušených krmiv. Tedy na jedné straně udělat část produkce extenzivní. U intenzivní části pak využít více řepku a slunečnici, sušenou vojtěšku, luštěniny, jetel a další zeleninové kultury, které přinášejí výrazné doplňky v krmivech. Pro sektor vepřového je podle studie také alternativa. Nahradit sóju větším podílem luštěnin a peletami sóji. Jsou pro takovou náhradu ještě dostatečně velké prostory? Podle studie, po zrušení půdy v klidu se plochy pro olejniny a proteinové kultury může zvýšit o 1,5 m ha, přechodem na extenzivní chov by se dalo ušetřit 15% dovážené sóji. Celkem by Francie mohla ušetřit 2,9 mt sóji, tedy 65% současné spotřeby. Rovněž by se měla podpořit domácí produkce sóji a vojtěšky. Distribuce ceny bez vztahu Maloobchodní ceny potravin nejsou vytvořeny v žádné závislosti na farmářských cenách, říká ve své studii UFC (Union fédérale des consommateurs). Dochází k závěru, že marže distribuce jsou jediným vysvětlením pro velké rozdíly mezi zemědělskými cenami a maloobchodními. Podle UFC inflace potravin (+ 3,6% v 2008) je větší než u ostatních produktů, asociace chtěla ověřit, jak všechny sektory přispívají k tvoření konečných cen. Studie trvající 18 let ( ), ve které se porovnávají ceny zemědělské, průmyslových produktů a maloobchodní u třech hlavních produktů na francouzském trhu: hovězí maso, vepřové a drůbež. Tyto 3 produkty představují největší hodnotu na trhu (8 Mld, 6 mld a 2,5 Mld ), v maloobchodních cenách. Hovězí rozdíl o 65% za 18 let. Ceny klesly již v 1996 (1. krize BSE), pak mírný nárůst a propad 2000 (2. krize), pomalý nárůst do 2006 a nový silný propad, na konci % oproti Mezitím se maloobchodní ceny zvyšovaly pravidelně a nyní jsou o 50% vyšší než v U vepřového je situace trochu odlišná. Největší rozdíly jsou zaznamenány od roku 2005, kdy se neustále zvyšují. U drůbeže pak maloobchodní ceny jsou o 40% vyšší v 2008 než v 1990, ale farmářské ceny se zvýšily za stejnou dobu jen o 4%. V maloobchodních cenách se nikdy neprojevil pokles farmářských cen, jen vždy jejich částečné navýšení. Obchod využil každé příležitosti ke zvýšení svých cen. UCF chce vytvoření nezávislého orgánu, který by sledoval vývoj maloobchodních cen potravin, který by sledoval na vývoj marží, ale jejich úroveň. 9

10 Řecko Řečtí farmáři pokračují v blokování celé řady silnic již po několik týdnů. Hnutí začalo 19. ledna, kdy zablokovali silnice ve středu a na severu země, což zablokovalo poloostrov okolo Athén, v očekávání jednání s Mze. Farmáři protestují proti katastrofálním cenám u obilí, kukuřice, bavlny, rýže a olivového oleje. Chovatelé v provincii Makedonie se rovněž přidali, stejně jako farmáři z Kréty a dalších oblastí. Zablokovány byly rovněž silnice vedoucí do Bulharska a Turecka. Bulharsko požádalo Komisi aby zasáhla na zrušení blokády. Vláda zatím slíbila dát 500 m jako pomoc. Ale farmáři říkají, že tato částka byla již slíbena dříve a nyní by měla být pomoc přizpůsobena jak produktům, tak regiónům. Propagace zemědělství SIAL 2009 APCA (Stálé shromáždění agrárních komor), chce na salónu propagovat zejména regionální produkty a udržitelné zemědělství. Luc Guyau, president APCA, na tiskové konferenci 28. ledna upozornil na mediální ofenzívu v průběhu výstavy. Prakticky všechny televizní kanály budou vysílat reportáže z výstavy, rozšířené o pedagogické pořady. APCA začala před 4 lety pořádat vysílání Terre d Infos (země informací), a nyní je připraveno přes 50 přímých přenosů v celkovém trvání 36 hodin. Kromě tradičních témat jako vítáme vás na farmu, a dalších jsou připravena nová témata jako klíče k porozumění, ale také celá řada kulinárních pořadů, kde budou zhotovena jídla celou řadou známých šéfkuchařů a která zde budou distribuována. APCA organizuje setkání ročníků absolventů 27. února a 23. února přijme delegaci slovenské AK. 27. února bude rovněž organizována akce Mezinárodní aliance proti hladu. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek, Brusel 10

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. července 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.6.2016 do 30.6.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.11.2015 do 30.11.2015 dodáno registrovaným prvním

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Úvod V současné době je již samozřejmým a vcelku úspěšně plněným úkolem chovu dojených krav

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. září 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče

ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN. Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče ENERGIE Z POLE - PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 6. květen 2010, Hustopeče AKTUÁLNÍ STAV SEKTORU Nízké cenové ohodnocení produkce, problémy s odbytem prakticky

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Potraviny 23.01... 1 POCC/CCC 26/1.... 4 Pracovní skupina ad hoc Produkty z mé farmy, 27/1... 6 Drůbež Brazílie... 7 Ceny vepřového Německo... 7 Ceny hnojiv...

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII. Vedoucí diplomové práce:

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII. Vedoucí diplomové práce: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY V EVROPSKÉ UNII Vypracovala: Jitka Schreiberová Vedoucí diplomové práce: Ing. Zbyněk Kuna Evropské instituce,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready duben 2015 Energie a Kovy Nákup červenec 15 benzín/prodej červenec 15 topný olej Spotřeba benzínu začíná růst v průběhu jara, tedy ve stejné době kdy producenti a distributoři

Více

Principy CAP (Komise)

Principy CAP (Komise) Proč CAP? Strategicko politické důvody (soběstačnost 85%) Zájem na rovnoměrném osídlení Ochrana drobných zemědělců Stabilita cen primárních surovin je důležitá pro nízkou p a stabilizaci životních nákladů

Více

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu DOPLNĚK k návrhu ROZHODNUTÍ RADY o

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Bod odůvodnění B B. vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo Milano 2015 je příležitostí k úvahám a diskusi o různých přístupech k řešení paradoxů globalizovaného světa, kde na jedné

Více

COPA, COGECA OBSAH: POCC/CCC schůze 3.9. 09

COPA, COGECA OBSAH: POCC/CCC schůze 3.9. 09 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Mléko v příští Radě... 3 WTO... 3 USA a mléko... 3 Pozice UK k CAP... 4 Holandsko chce zpřísnit dopravu zvířat... 4 Dodávky sóji z USA... 4 Ceny obilí v Polsku protesty... 5 Problémy

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství

KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT. Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství KLONOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Ing. Jiří Hojer Ministerstvo zemědělství 2006 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) konstatoval, že mléčné a masné výrobky pocházející z klonovaného skotu, prasat, koz

Více

Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016

Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016 Bilaterální obchodní dohody EU z pohledu zemědělství a potravinářství listopad 2016 2 DCFTA EU - UKRAJINA Jednání s Ukrajinou byla zahájena v březnu 2007, ukončena dne 30. 3. 2012 po 21 kolech Březen 2014

Více

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek

Pařížská do. Speciální analýza EU Office Leden 2016. teprve začátek. Klimatická změn. Klimatická změna: Pa. začátek. ská dohoda je teprve začátek Speciální analýza EU Office Leden 2016 Klimatická změna: Paříž limatická změna: Pařížská dohoda je teprve začátek Klimatická změna: Pařížská doho e začátek Klimatická změn je teprve začátek Klimatická

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6.

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. 2016 MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Strategie Ministerstva

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 516 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o jednáních uskutečněných Komisí v oblasti vývozních úvěrů, ve smyslu nařízení (EU)

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

VÝZNAM ZKUŠEBNICTVÍ PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLCE

VÝZNAM ZKUŠEBNICTVÍ PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLCE VÝZNAM ZKUŠEBNICTVÍ PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLCE Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Dny zemědělského zkušebnictví, ÚKZÚZ 12. 7. 2012, Lípa u Havlíčkova Brodu ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004

Více

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Lenka Pošepná

PRIMÁRNÍ SEKTOR. Lenka Pošepná PRIMÁRNÍ SEKTOR Lenka Pošepná ZEMĚDĚLSTVÍ Nejstarší projev hospodářské činnosti Pojem zemědělství zahrnuje: Živočišná výroba Rostlinná výroba Lov Rybolov Lesní hospodářství Vodní hospodářství Sběratelství

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ Dana Žídková Katedra zemědělské ekonomiky, PEF,Česká zemědělská univerzita, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek informuje o změnách, které nastaly

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více