Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu. Cairns a EU - mléko. Sója a alternativy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu. Cairns a EU - mléko. Sója a alternativy"

Transkript

1 Copa, Cogeca 5 mld - CAP? G-8 v dubnu Distribuce- ceny bez vztahu Jihozápad Evropy WTO- Brazílie x USA Cairns a EU - mléko Řecko Fond solidarity OSN v Madridu krize potravy Sója a alternativy Propagace zemědělství SIA 2009 COPA, COGECA POCC/CCC týdenní krize v zemědělství 3.2. Bod programu z minulého týdne, který měl být původně projednán na měsíčním zasedání POCC, měl být výhradně zaměřen na problémy, kterým čelí sektor mléka v EU. Ale jak se zde ukázalo, není to opět stejné pro všechny. Velké rozdíly mezi zeměmi, kde jsou kontrakty se zpracovateli a kde je garantem do určití míry ministerstvo či vláda, tam se zatím krize projevila jen tlakem na ceny, ale ten je zatím udržitelný. To bylo vidět v přítomnosti na dnešní schůzi, kdy prakticky chyběli zástupci Německa, Francie a Dánska. Pekka úvodem řekl, že tato schůze má udělat přehled všech sektorů, které jsou v krizi a jak se ukázalo, je jich celá řada. A odpovědi jednotlivých organizací jsou rozdílné, vyjednávání až po velmi ostré demonstrace se střety s policií, jak ukazuje řecký příklad. V průběhu schůze se podobně radikálně vyjádřili také Španělé, kde proběhla již celá řada demonstrací na regionální úrovni a připravuje se v nejbližších dnech velká národní demonstrace v Madridu. Mléko není jediný sektor s problémy, i když jsou prakticky ve všech zemích. Marie-Christine Ribeira měla v úvodu udělat přehled sektorů, které problémy mají a tak to začalo prakticky přehledem celé živočišné produkce, vína, olivového oleje, květin, ovoce a zeleniny a také bavlny. Mléko mělo zde poměrně velký prostor, i když byly ostré námitky na požadavek Pekky, aby se neuváděly ceny producentů na veřejnost. S tím většina vyslovila nesouhlas, stejně nejsou tyto katastrofální ceny žádným tajemstvím a zatím nikdo neudělal komplexní srovnání napříč Evropou. Rozdíly jsou, jak jsem řekl úvodem mezi zeměmi, kde existují většinové kontrakty se zpracovateli s cenami, které jsou až do konce března okolo 30 eurocentů (Francie, Německo), ostatní země EU 15 mají ceny od 21 do 26 eurocentů pro současné dodávky. Zprávy o cenách z baltských zemí zatím nikoho příliš nevzrušily (od 10 do 17 eurocentů), ale naše vyhlídky a ceny v Irsku už nikoho příliš klidným nenechaly. Zástupkyně Německa, která přišla o něco později uvedla, že ceny jsou dost různé od 21 eurocentů na severu Německa po 34 eurocentů na jihu, ale již pro únor jsou vyhlídky u kontraktů jen 25 centů. Ve Španělsku je situace dost špatná, z toho důvodu se připravují další demonstrace. Na rozdíl od Itálie, kde podle jejího mluvčího zatím dohnali propad produkce z prosince, ale o cenách mluvit nechtěl. Řecká zástupkyně mluvila o celkové krizi zemědělství a pokračujících demonstracích, které trvají již přes 2 týdny a tento týden se objevily také v hlavních zprávách většiny EU zemí, kdy 1

2 se farmáři s traktory snažili proniknout silnými policejními zátarasy do Athén. Tam, kromě mléka je také silná krize u olivového oleje, kde jsou extrémně nízké ceny a obrovský propad spotřeby a prodeje. Obavy, že se zde jedná o spekulaci, protože po 2 letech nízké úrody, by měly ceny růst, ale zatím nastal pravý opak a ceny dále klesají. Katastrofální je situace u bavlny, kde se již před 2 týdny prakticky zastavil jakýkoliv nákup, nikdo z tradičních kupujících nekoupil žádnou řeckou bavlnu (situace je o něco lepší ve Španělsku, ale jen o málo). Všechny jižní země mají problémy také v sektoru ovoce a zeleniny a především u květin, kde se vzhledem ke krizi trh naprosto propadl. Všichni se shodují na tom, že spotřební ceny se prakticky nikde nehnuly, zatímco farmářské jdou stále dolů. Španělský zástupce (Coag) řekl, že ve Španělsku nesmí být v kontraktech uváděny ceny (ve Francii a v Německu jsou uváděny). Komise zatím odmítla zasáhnout, je potřeba vytvořit evropský model kontraktů s podmínkou, že se nesmí prodávat za ceny nižší než jsou výrobní náklady. Ale ani zde není shoda, kriteria na propočty výrobních nákladů se dost liší, není zde žádný přehled za EU či jednotlivé země. Copa nyní žádá organizace, aby sdělily jejich rozpočty výrobních nákladů na co nejvíce komodit a produktů. Bude snaha vše nějakým způsobem porovnat o určit určitou hranici pro rentabilitu. Také shoda v tom, že by se současné nevyčerpané prostředky z různých rubrik výdajů CAP měly použít na řešení této krize, ne podporu trhů, skladování, vývozy a pod. Také určitým způsobem na stimulaci spotřeby některých produktů, zejména u mléčných. Další problémy jsou třeba u obilí, špatné počasí zabránilo v řadě zemí podzimnímu osevu, dost velká krize je ve Španělsku u citrusových plodů, spotřeba velmi klesla a prodej v EU také. Irové znovu opakovali argumenty u mléka z poslední schůze, nejen pokračující domácí krize, ale také vývozy (80% do UK) utrpěly silným propadem libry. Pro presidium se musí připravit silné politické komuniké a musí se dát požadavek, aby vlády udělaly něco s obchodem a distribucí (nikde neklesly ceny potravin). U aktivit sekretariátu se Pekka zmínil jen o cestě na Island, kam odjel s delegací Komise. Island, jak se zdá chce dost urychleně vstoupit do EU (patrně spolu s Chorvatskem v 2011). Ale u CAP nemají prakticky žádný zemědělský sektor, kromě skleníkových hospodářství (rybářství sem nepatří) a lesy nemají. Potraviny pracovní skupina 4.2. Annette Toft (DK), nechala schválit program a zápis z poslední schůze. Doplněno o požadavek Coldiretti, že by skupina na příští schůzi měla diskutovat otázky hodnocení rizik u označení potravin. Dokument, přeložen do ostatních jazyků, bude rozeslán účastníkům později. Jedním z hlavních bodů programu je EU platforma: Dieta, fyzická aktivita a zdraví. Tato otázka byla rovněž probírána v dalších pracovních skupinách, ve kterých byla otázka zdraví a správného stravování, projednána (víno, kvalita, ovoce a zelenina). Celá agenda zdraví je už na pořadu od poloviny 2007, kdy Komise přijala bílou knihu o Strategii pro Evropu pro výživu, nadváhu a obezitu. Jednání pokračují různou formou, jak se ukázalo víc v této otázce dělají staré země EU než nové. Prakticky ve všech zemích mají nějaké plány na zlepšení složení stravování, propagaci ovoce a zeleniny či školní prodeje ovoce a mléka. 2

3 V příštím roce se má udělat revize programu boje proti obezitě, kde budou hodnoceny jednotlivé programy podle účinnosti. Komise v tomto směru úzce spolupracuje s WHO (Světová organizace zdraví). Také EFSA udělala v průběhu loňského roku určitého průvodce u stravování, výživy a alergií, kde byly porovnány stravovací zvyky v jednotlivých zemích. Rozdělení této potravy podle obsahu tuků, energetické bilance, ovoce a zeleniny, vlákniny a cukry. Odděleně pak ještě vitamíny a minerály. Konstatováno: v Evropě stále roste počet lidí obézních a s cukrovkou. Pro EU je průměr nadváhy u mužů mezi 10-27%, u žen pak 38%. Ale je řada zemí, kde tento problém je u více než poloviny populace (Finsko, Německo, Řecko, Kypr, ČR a Slovensko a Malta.) U dětí je situace zatím trochu jiná, mezi 7 11 lety věku je přes 30% obézních dětí na Maltě, ve Španělsku, Portugalsku a Itálii. V UK a v Polsku je zde nejrychlejší přírůstek nových případů. Nebudu zde dělat přehled celého dokumentu, ten je k nalezení na Agriinfo pod ref. DA(08)6518. Jenom zde uvedu závěry a doporučení. Zatím chybí dostatečný počet dat ze všech zemí k jednoznačnému vyhodnocení, jsou ale vidět tendence vývoje. Také některé typy nemocí jsou problémem všech členských zemí (kardiovaskulární, cukrovka, vysoký tlak, rakovina, a celková nadváha). Pro letošní rok se připravuje roční zprávy a přehledy za jednotlivé země (plánováno do konce března), nové úkoly pro 2009 a revize dosavadních (do listopadu 2009). Dalším bodem byla hygiena, také otázka, která je na programu i jiných skupin. Roxane Keller zde udělala přehled o jednáních, které proběhly od dubna minulého roku týkající se Dobré praxe u hygieny v prvovýrobě. Celý program začal v roce 2004, ale vše je zatím na dobrovolné bázi. Funguje to spíš jako příručka pro dobrou praxi u hygieny. Účelem celého průvodce bylo posílit existující praktiky tak, aby nedocházelo k duplikaci a jednotlivé části se nepřekrývaly. Původně byly všechny praktiky rozděleny do kategorie In (vstupy, zpracování, výstupy), kam patřila pravidla pro krmiva a jejich manipulace a skladování, voda, prevence a kontrola škůdců, skladování, ochrana před nemocemi a školení). V druhé části byla samotná produkce se všemi podpůrnými procesy v poslední kategorii, kromě expedice, také likvidace nebezpečných látek a odstranění mrtvých zvířat. Klonování: také tento bod, společný se skupinou šlechtění se zde objevil, především v souvislosti diskuse ohledně otázky bezpečnosti masa z klonovaných zvířat. Vše je dost podobné diskusi o GMO bez jasně stanovených pravidel. Ani vědci doposud nemohli jednoznačně prokázat bezpečnost (chybí delší doba na porovnání), C/C se také v této otázce staví opatrně, v řadě organizací jsou velmi odlišné postoje ke klonování. Roxane uvedla, že předseda Komise Barroso se snažil v rámci kolegia Komise přijmout dokument již na podzim, ale několikrát to bylo odloženo, a dodnes není žádný legální základ. To je typický případ EU. Tato pravidla by se měla týkat také dovozů a co dělat s potomky klonovaných zvířat. Celá řada dovozů z USA již v tomto směru proběhla. 3

4 Po tomto bodě, který zde byl jen informativní, přišla Dominique Dejonckheer s doplněním programů u dieta a stravování. Mluvila o regulaci, která byla zavedena minulý měsíc a kde byl schválen spolufinancovaný program ve výši 90 m. Tento program je určen především pro děti mezi 6-12 lety, i když se objevily návrhy na rozšíření i na další věkové kategorie. Země by měly předložit své národní strategie. Tento program má být doplňkem k programům, které již v jednotlivých zemích existují. Ale je zde stále celá řada nejasností, dostupnost (původ produkce ovoce jen z EU nemá to dopad na jednání WTO?), distribuce: většina si myslí, že by to mělo být děláno spíš na regionální úrovni, Italové se přimlouvají na nulové kilometry, tedy vše z místní produkce, protože náklady na dopravu a distribuci velmi často představují nadpoloviční hodnotu programu. Labeling. V rámci přípravy konference o kvalitě v Praze počátkem března, zde informoval Ludwig o programu a přípravách jednání v EP, která budou před konferencí. EP má mít připraven raport, který se bude projednávat 17.2., ale není jisté, zda vše bude připraveno do pražské konference a zde uvedeno. C/C má na také připravenu pracovní skupinu o kvalitě, kde se jednak bude diskutovat o budoucnosti CAP a o dalším zajištění kvality. Podobně jako při měsíční POCC, kde o konferenci vyslovili zájem Francouzi a Španělé, zde se přidali také zástupci Itálie. Ludwig zde dále udělal přehled různých schémat logo. Chce v nejbližších týdnech udělat tištěný přehled, s rozdělením do různých kategorií od povinného označení, až po různé označení, které vede spíš ke zmatku v orientaci zákazníka. Ukázal již na návrhu, jak se různá schémata prolínají, eco label s EU organic logo, k tomu přistupují různé privátní označení a loga distributorů, nepřehledná jsou označení o uhlíkové zátěži a také problémy s GMO v krmivech. GM sója je všude a označení je i zde problém. Přehled o činnost EFSA. Roxane, která v březnu odchází do CIAA, chce ještě před svým odchodem organizovat všechny pracovní skupiny, které vedla ze strany sekretariátu, tak, aby její nástupce měl čas se aklimatizovat a připravit na práci, kde se míchají znalosti z veterinární legislativy po ochranu a legální otázky spojené s nemocemi, kvalitou a hygienou. Tedy předmětem prezentace byl postoj C/C k strategickému plánu EFSA pro C/C se zde zabývá především otázkami, ve kterých by chtěla konzultovat EFSA, jako vědecký postoj k rizikům u ochrany zdraví, problémy dovozů a větší provázanost na pravidla pro obchod. EFSA by měla být rovněž uznána jako mezinárodní autorita pro hodnocení rizik. Také lepší koordinace a spolupráce s DG Research. Co podle C/C zatím ve všech úvahách chybělo je hodnocení náklady/přínos. Což by mělo být do budoucna napraveno a podobně jako přísně vědecký postoj, též ekonomické hodnocení je nutné. Plán práce 2009: Pokračování debaty: Dieta, zdraví trvalá podpora Zelená kniha kvality Spolupráce s pracovní skupinou Zajištění kvality Hygiena Klonování Comitology jak se provádějí pravidla 4

5 Roxane by to ještě doplnila o problém výživné hodnoty, což doposud nebyla příliš diskutovaná otázka u zdraví. Pojištění španělský příklad 5.2. Tato informační schůze byla udělána jako na zavolanou, nebo si ji Španělé připravovali již dávno a ne nyní, kdy v minulých dnech silné bouře devastovaly severní část Španělska a jihozápad Francie. Celý vývoj zemědělského pojištění funguje ve Španělsku již 30 let, zpočátku dost nejistě, ale postupně se vypracoval na nejlepší pojištění v Evropě. To se ukázalo již na velké konferenci v listopadu 2006 v Madridu, ze které byla rovněž zpráva. Stále se měnící a zhoršující klimatické podmínky nutí k určitému druhu zajištění, nedostatek vody v jižní části země a rychle změny počasí nutí farmáře, aby se zabývali také řešením udržitelnosti produkce a příjmů. Ne všechny sektory jsou stejně vystaveny velkým výkyvům počasí. Ale prakticky všechny jsou vystaveny velkým výkyvům trhů a cen. Tam, kde tradiční metody dříve používané v zemědělství, jako diversifikace a větší rovnováha mezi pěstováním kultur a živočišnou produkcí, zavodňování, prevence nemocí, pokračují jako základní nástroje, ale jejich účinnost je omezená a tak je nutno použít jiných nástrojů na snížení rizik a ztrát a mít tak určitou ekonomickou stabilitu. Příklad zákon 87/1978 je základem jednoduchého řešení. Celý systém by se dal shrnout do deseti bodů: - všeobecné pojištění produkce a rizik - pojištění je dobrovolné - ztráty z pojištěných rizik nejsou jinak dále kompenzovány - model je založen na společné odpovědnosti všech účastníků systému, včetně společnosti jako celku - pojištění je založeno na aplikaci pojistné techniky - je zajištěna trvalá finanční rovnováha systému - pojištění je nyní jedním ze základních nástrojů zemědělské politiky - farmáři jsou hlavními hráči v provádění celého systému - model využívá kompetence a zkušenosti všech účastníků - a systém je stále a trvale zdokonalován a obnovován. Ve Španělsku spravuje celý systém autonomní úřad ENESA, který je částečně přidělen k Mze. Jeho hlavní funkcí je připravit roční plány pojištění, zajistit podpory pro farmáře na pokrytí části pojistných nákladů a spolupracovat a koordinovat s regionálními úřady ve správě pojištění. Kromě autonomního úřadu ministerstva jsou do systému zapojeny také zemědělské organizace a družstva. Dále regionální a místní zemědělské pojišťovny (Agroseguro) a ještě privátní zajišťovny. Veřejný sektor je zde zastoupen Konsorciem na kompenzace pojištění, a Ředitelstvím pojištění a důchodu. Jaké typy pojištění zde jsou k dispozici? Původně to bylo vícerizikové pojištění, to sice dále trvá, ale mimo něho se vyvinuly další typy, jako pojištění výnosů, pojištění proti nehodám a nemocem (živočišný sektor), pojištění pro odstranění mrtvých zvířat z farmy, indexované pojištění proti suchu pro dobytek. Další typy pojištění jsou pro sektor ryb a lesů. 5

6 Podle španělského modelu jsou všechny sektory pojistitelné. Pojištěný kapitál byl vloni 10 mld, 4 x více než před 15 lety. Na pojištění bylo v 2008 vydáno 800 mil. a celkové podpory z ENESA byly okolo 300 m. A místní a regionální úřady přidaly další podpory. Jaké jsou další cíle tohoto systému? - úplné pokrytí všech možných rizik v zemědělství - zahrnout do pojištění lesní požáry, obnovení lesů a novou výsadbu - zlepšit pojištění u živočišné produkce, zvláště o zdravotní rizika - vytvořit další možnosti pojištění na přípravy na změny klimatických podmínek - ještě dále rozšířit spolupráci mezi všemi partnery na venkově na zlepšení celkových podmínek produkce. Další příspěvek byl již velmi praktický a to u událostí především v jihozápadní Francii po minulých bouřích. To co se stalo lesům, dělá hroznou představu pro velké kultury, kdy si každý dovede představit, co by se stalo, kdyby taková bouře přišla v létě. A u lesů v této části Francie je pojištěno jen 10% ploch. Z jedné strany nepředvídatelnost a z druhé strany velké náklady na pojistky (jako dopad dřívější bouře v 1999). A lesy dnes řeší navíc velmi obtížnou situaci s prodejem. Nyní si všichni uvědomují, že i ve Francii je nutné mít kompletní pojištění pro všechny sektory, i když se zatím podobné události opakují jednou za deset let. Lesní hospodářství ve Francii je pojištěno jen okolo 10% ploch, především od Groupama. Lesníci nemají přístup do Národního fondu záruk u zemědělských katastrof. Nyní musí spoléhat jen na národní a regionální solidaritu. Tyto události, říká francouzský zástupce, povedou k velmi intenzivnímu jednání o lepších formách zemědělského pojištění (španělský vzor, tam má Groupama také podíl v zemědělském pojištění). V diskusi se ukazuje, že drtivá většina má zájem o tyto druhy pojištění, ale zatím není příliš mnoho vlád, či jednotlivých ministerstev, které by se v této otázce více angažovaly. 6

7 Jihozápad Evropy Po více než týdnu, který uběhl od rozsáhlé bouře, která zasáhla jak jihozápad Francie, tak část Španělska, se stále ještě velmi rozcházejí odhady škod, které způsobila. Největší postih hlásí lesy, kde bylo jen ve Francii postiženo okolo ha, s odhadem škod nad 50 m metrů. Dalším z postižených sektorů je skleníkové hospodářství a zeleninové plastické tunely, jejichž počty jdou do stovek až tisíců. Třetí obětí je velké množství zemědělských budov v této oblasti a také velké škody vznikly z obrovských výpadků elektřiny. Ministr Barnier již uvolnil první část pomoci ve výši 5 m, ale dále spoléhá víc na evropský fond solidarity. V oblasti došlo také k velkým ztrátám v sektoru drůbeže všeho druhu, někde odnesla bouře jak drůbež, tak budovy. Fond solidarity Jak důsledek této bouře, požádala jak Francie tak Španělsko o pomoc z tohoto fondu. Jakmile budou známy všechny škody, pak může dojít za určitých podmínek k úhradám některých urgentních akcí na nápravu, právě z tohoto fondu. Fond solidarity byl vytvořen po povodních ve Střední Evropě v roce 2002 a je určen na pomoc při velkých přírodních katastrofách. Pokud Komise rozhodne, že kriteria pro pomoc jsou splněna, dá návrh na platby EP a členským zemím. Tyto fondy mají sloužit k úhradám za všechny urgentní akce, které schválí úřady, jako záchranné práce, obnovení infrastruktury, provizorní bydlení, apod. V loňském roce takto EU uvolnila 11,8 m na úhradu části škod, které utrpělo Rumunsko při záplavách. Rumunsko předložilo požadavky na úhradu přímých škod ve výši 471,4 m. Tato částka představovala 83% hranice normální intervence pro Rumunsko (celkem 566,8 m - 0,6% HND). Výše požadavků pro obě země zatím nebyly zveřejněny. Odhady škod budou trvat několik týdnů. 5 mld - CAP peníze na ekonomiku? Komise opět navrhla koncem ledna převézt 5 mld nepoužitých fondů z CAP z 2008 a 2009 na obnovení evropské ekonomiky. Z nich je 1 mld určena na RV a rozšíření internetu na venkově, 500 m na nové výzvy určené v revizi CAP, včetně restrukturace mléčného sektoru. 3,5 mld mají být určeny na investice do sektoru energie. Ale celá řada zemí s tímto návrhem nesouhlasí. Na konci prosince se nepodařilo dát dohromady kvalifikovanou většinu na přijetí. Nový návrh Komise se mírně liší od francouzského návrhu, o kterém s v prosinci hlasovalo. Komise si myslí, že tyto úpravy překonají váhání některých zemí, jako Německa, které je největším čistým přispívajícím do rozpočtu EU. Německo má hlavně zájem na odblokování dodatečných úvěrů a podpor pro sektor mléka. WTO Brazílie x USA Koncem ledna se sešlo 20 ministrů obchodu v Davidu (při příležitosti ekonomického fora), ve snaze obnovit jednání Doha kola. Brazilský president Lula tlačí nového amerického presidenta, aby urychlil tato jednání. Pascal Lamy se skutečně snažil s dvaceti ministry najít 7

8 nějaké nové řešení, ale jak se zdá Obama má nyní jiné priority. I když na poli biopaliv existuje již několik konkrétních projektů, ve WTO zatím vše stojí na místě. Výzvy amerického presidenta používat výhradně americké produkty při obnovení americké ekonomiky (ve všech projektech veřejných prací a infrastruktury, které má současný plán uskutečnit), vyvolaly v řadě zemí řadu protestů, protože to jde podle řady rozvojových zemí proti smyslu WTO a obchodní výměny. OSN v Madridu krize potravy Asi sto zemí se sešlo koncem ledna v Madridu pod hlavičkou OSN, aby se snažily najít nějakou cestu jak zmenšit hlad ve světě. Ministři se sice dohodli, že se vytvoří jakési globální spojenectví, ale bez konkrétních bodů. Pořádající Španělsko slíbilo, že dá 1 mld v průběhu příštích 5 let na pomoc nejchudším zemím. USA v poselství presidenta Obama, slíbily, že připraví nové partnerství se všemi zeměmi na boj proti hladu ve světě. Finanční krize udělala také velké škody a podle slov ředitele FAO, Jacques Diouf se zatím stále nedaří plnit závazek z Říma, že se do roku 2015 sníží počet hladových lidí na planetě na polovinu. Podle rozboru čísel, které prezentoval španělským premiér Zapatero, by bylo třeba nejméně 40 mld dolarů ročně na zajištění bezpečnosti zásobování potravinami a likvidovat hlad. Zástupci FAO zde řekli, že zatím není prakticky žádný nástroj ani místo, kde by se dali shromáždit všichni partneři rozvoje. Existuje sice WTO a FAO, ale ty mají naprosto odlišné postoje k řešení těchto problémů. Je nutné najít cestu, jak shromáždit všechny hráče k dosažení společné pozice pro boj proti hladu. G-8 v dubnu Itálie, která předsedá skupině 8 nejvyspělejších zemí od 1. ledna, chce organizovat v dubnu schůzi o zemědělství, rozšířenou o 6 zemí s ekonomikou ve stádiu přechodu na rozvinutou úroveň. Cílem je vypracovat strategii na boj proti potravinovým krizím a připravit pro šéfy vlád G8 dokument, o kterém budou jednat na speciální schůzi v červenci. G-8 (USA, Rusko, Německo,Japonsko,Francie, Kanada, UK, Itálie), rozšířena o G-5 (Brazílie, Čína, Indie, Mexiko, a Jižní Afrika) ke kterým se připojí Egypt, se sejde 18. až 20. dubna v Trévise. Na schůzi bude též přítomen český ministr (předsednictví EU), Komisařka Fischer-Boel a zástupci FAO a Světové banky. Cílem je vypracovat strategii, která by limitovala dopady krizí potravy, ale také ochranu místních produktů. Italský ministr zemědělství k tomu dodal, že je nutné ochránit místní produkty, protože dnes z deseti produktů označených made in Italy na mezinárodním trhu, je jen jeden skutečně vyroben v Itálii. Cairns a EU mléko Na schůzi v Ženevě koncem ledna, požadovala skupina znovu ukončení podpor na vývoz v sektoru mléka, které obnovila Komise 22. ledna. Podle nich je to další překrucování obchodních vztahů a ochranářství v době krize. Velvyslanci skupiny Cairns (19 zemí v čele s Austrálií, Brazílií a Novým Zélandem) vydali 28. ledna velmi kritické komuniké ve vztahu k evropské politice mléka. Podle nich tyto intervence povedou k pokračování tlaku na mezinárodní ceny směrem dolů, ochrání jen částečně a dočasně země EU a jsou udělány na 8

9 úkor rozvojových zemí. Komise rozhodla 22. ledna obnovit podpory exportu pro t másla v hodnotě 945 m, t odtučněného práškového mléka (298 m ), t sýrů (345m ) a 1 m t ostatních mléčných produktů (724 m ). Produkce EU počátkem 2009 spíš stagnuje, říká Komise, produkce ostatních dodavatelů na světový trh včetně zemí Cairns, stoupá. Sója a alternativy Závislost francouzské živočišné produkce na sóji by mohla být snížena o 65%, kdyby se produkovaly proteiny místně. Nyní dováží Francie 4,5 m t sóji ročně, musí to pokračovat? Ve studii připravené společně WWF a Enesad (vysoká škola v Dijonu) se ukazuje, že je možné nahradit sóju větším využitím pastvy a domácích sušených krmiv. Tedy na jedné straně udělat část produkce extenzivní. U intenzivní části pak využít více řepku a slunečnici, sušenou vojtěšku, luštěniny, jetel a další zeleninové kultury, které přinášejí výrazné doplňky v krmivech. Pro sektor vepřového je podle studie také alternativa. Nahradit sóju větším podílem luštěnin a peletami sóji. Jsou pro takovou náhradu ještě dostatečně velké prostory? Podle studie, po zrušení půdy v klidu se plochy pro olejniny a proteinové kultury může zvýšit o 1,5 m ha, přechodem na extenzivní chov by se dalo ušetřit 15% dovážené sóji. Celkem by Francie mohla ušetřit 2,9 mt sóji, tedy 65% současné spotřeby. Rovněž by se měla podpořit domácí produkce sóji a vojtěšky. Distribuce ceny bez vztahu Maloobchodní ceny potravin nejsou vytvořeny v žádné závislosti na farmářských cenách, říká ve své studii UFC (Union fédérale des consommateurs). Dochází k závěru, že marže distribuce jsou jediným vysvětlením pro velké rozdíly mezi zemědělskými cenami a maloobchodními. Podle UFC inflace potravin (+ 3,6% v 2008) je větší než u ostatních produktů, asociace chtěla ověřit, jak všechny sektory přispívají k tvoření konečných cen. Studie trvající 18 let ( ), ve které se porovnávají ceny zemědělské, průmyslových produktů a maloobchodní u třech hlavních produktů na francouzském trhu: hovězí maso, vepřové a drůbež. Tyto 3 produkty představují největší hodnotu na trhu (8 Mld, 6 mld a 2,5 Mld ), v maloobchodních cenách. Hovězí rozdíl o 65% za 18 let. Ceny klesly již v 1996 (1. krize BSE), pak mírný nárůst a propad 2000 (2. krize), pomalý nárůst do 2006 a nový silný propad, na konci % oproti Mezitím se maloobchodní ceny zvyšovaly pravidelně a nyní jsou o 50% vyšší než v U vepřového je situace trochu odlišná. Největší rozdíly jsou zaznamenány od roku 2005, kdy se neustále zvyšují. U drůbeže pak maloobchodní ceny jsou o 40% vyšší v 2008 než v 1990, ale farmářské ceny se zvýšily za stejnou dobu jen o 4%. V maloobchodních cenách se nikdy neprojevil pokles farmářských cen, jen vždy jejich částečné navýšení. Obchod využil každé příležitosti ke zvýšení svých cen. UCF chce vytvoření nezávislého orgánu, který by sledoval vývoj maloobchodních cen potravin, který by sledoval na vývoj marží, ale jejich úroveň. 9

10 Řecko Řečtí farmáři pokračují v blokování celé řady silnic již po několik týdnů. Hnutí začalo 19. ledna, kdy zablokovali silnice ve středu a na severu země, což zablokovalo poloostrov okolo Athén, v očekávání jednání s Mze. Farmáři protestují proti katastrofálním cenám u obilí, kukuřice, bavlny, rýže a olivového oleje. Chovatelé v provincii Makedonie se rovněž přidali, stejně jako farmáři z Kréty a dalších oblastí. Zablokovány byly rovněž silnice vedoucí do Bulharska a Turecka. Bulharsko požádalo Komisi aby zasáhla na zrušení blokády. Vláda zatím slíbila dát 500 m jako pomoc. Ale farmáři říkají, že tato částka byla již slíbena dříve a nyní by měla být pomoc přizpůsobena jak produktům, tak regiónům. Propagace zemědělství SIAL 2009 APCA (Stálé shromáždění agrárních komor), chce na salónu propagovat zejména regionální produkty a udržitelné zemědělství. Luc Guyau, president APCA, na tiskové konferenci 28. ledna upozornil na mediální ofenzívu v průběhu výstavy. Prakticky všechny televizní kanály budou vysílat reportáže z výstavy, rozšířené o pedagogické pořady. APCA začala před 4 lety pořádat vysílání Terre d Infos (země informací), a nyní je připraveno přes 50 přímých přenosů v celkovém trvání 36 hodin. Kromě tradičních témat jako vítáme vás na farmu, a dalších jsou připravena nová témata jako klíče k porozumění, ale také celá řada kulinárních pořadů, kde budou zhotovena jídla celou řadou známých šéfkuchařů a která zde budou distribuována. APCA organizuje setkání ročníků absolventů 27. února a 23. února přijme delegaci slovenské AK. 27. února bude rovněž organizována akce Mezinárodní aliance proti hladu. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek, Brusel 10

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5.

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5. Obsah: COPA, COGECA... 1 CAP - zjednodušení... 9 Zemědělství klíč ke Kodani... 10 Lamy světu chybí vize agri-obchodu... 10 EU GM politika- krmiva ztrácí 2,5 mld ročně... 10 Obilí předpověď... 11 Poptávka

Více

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.... 1 Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat. 19.5... 6 Pracovní skupina ad hoc Víno 20.5... 8 POCC/CCC 21.5...

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2... 1 Pracovní skupina RV a politika po 2013 14.2... 2 Pracovní skupina Víno 15.2.... 4 Presidium Cogeca a presidium Copa 16.2. a

Více

18.10.2009 Určeno všem členům

18.10.2009 Určeno všem členům Obsah: COPA, COGECA... 1 Francie: modernizace diskuse vázne... 9 EP a rozpočet 2010... 9 Reforma CAP pojištění... 9 Pozorovatelna cen Ovoce + zelenina (FR)... 10 US chce EU před WTO panel kvůli chlorovaným

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.... 1 POCC/CCC 17.6... 3 LULUCF zvláštní skupina Prostředí. 18.6... 4 Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr.

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května Vinařský věstník 6 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z MZe 3 Z ČSÚ 6 Z AK ČR 7 Z PK ČR 9 Ze zpráv K. Matouška (COPA/COGECA) 11 Jednání pracovní skupiny Víno při

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR Výroční zpráva Potravinářské komory České republiky 2008 PKČR Obsah výroční zprávy 3 4 8 10 11 12 16 18 20 26 32 32 32 32 33 33 36 Úvodní slovo Rok 2008 a Potravinářská komora ČR Rozvoj českého potravinářského

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A PGRLF PŘIPRAVILY PRO ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ ZÁJEMCE KOMPLEXNÍ ŘADU NOVÝCH PROGRAMŮ str. 10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE

Více

Zemědělci bránili krávy

Zemědělci bránili krávy Dne 5. března se v Olomouci konal XVII. sněm AK ČR Strany 6 8 Liptál a Lidečko vesnice roku Zlínského kraje Strany 19 a 20 Brazílie země velkých agrárních možností Strany 36 a 37 Informační noviny Agrární

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR

Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR Z á z n a m ze zasedání 115. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 2. února 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1. Současná

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima

Barroso v OSN: Unie chce stabilizovat klima Infolinka 800 100 777 www.csobpoj.cz INZERCE Vladimír Špidla s českým eurokomisařem hovoříme o rovných příležitostech žen Evropan, str. 5 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 9 / 2007 ročník

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací PODPORA ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ SITUACE A VÝHLEDY PO ROCE 2013 Autoři: Ing. Jindřich Špička, Ing. Václav Vilhelm, CSc. OBSAH Úvod...

Více

I. EU obecně 1. Předsednictví

I. EU obecně 1. Předsednictví Měsíční zprávy z Evropské Unie I. EU obecně 1 Předsednictví 1 Rada 1 Evropský parlament 2 Evropská komise 4 Evropský soudní dvůr 10 Eurostat 10 Evropská ústava 11 Nové členské státy 13 Rozšíření 14 II.

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.,

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., Číslo 6 Ročník IX 10. června 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na stranách č. 14 15 Vám přinášíme výsledky soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008 Čeká nás cenový boom? V nedělní relaci Otázky Václava Moravce

Více

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY. Prosinec 2012. Vydává Ministerstvo zemědělství Situační a výhledová zpráva LUSKOVINY Prosinec 2012 Vydává Ministerstvo zemědělství 1 Odbor rostlinných komodit MZe Odpovědný redaktor: Jana Potměšilová MZe Ředitel odboru rostlinných komodit: Ing. Jiří

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh 2. 5. 3. 2010 Brno Česká republika www.salima.cz Nezapomeňte se přihlásit!!! Školy mají zájem o

Více

Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen

Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v době, kdy je ohrožen transport plynu do Evropy

Více