16 - Pozorovatel a výstupní ZV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16 - Pozorovatel a výstupní ZV"

Transkript

1 16 - Pozorovatel a výstupní ZV Automatické řízení

2 Hlavní problém stavové ZV Stavová zpětná vazba se zdá být nejúčinnějším nástrojem řízení, důvodem je síla pojmu stav, který v sobě obsahuje veškerou informaci o minulosti soustavy. Stavová zpětná vazba se snadno užívá tam, kde všechny stavové veličiny můžeme snadno měřit, např. pro letecké a kosmické dopravní prostředky, kde jsou typickými veličinami poloha, rychlost, zrychlení. Dokonce už tam často jsou senzory měřící tyto veličiny pro jiné účely o když ale některé stavy měřit nechceme (cena a spolehlivost senzorů), nebo ani nemůžeme (jaderný reaktor, sklářská pec)? Často měříme jen některé stavové veličiny a těm pak říkáme měřený výstup Je potom užití stavové ZV nemožné? Ne tak docela! Když některé stavy nemůžeme měřit, zkusíme je rekonstruovat 2

3 Estimátor stavu neboli Pozorovatel Pozorovatel, estimátor stavu, někdy také rekonstruktor (anglicky observer, state estimator, reconstructor) Je to systém, který má stejný vstup jako soustava, často do něj vedeme i výstup má stejný řád jako soustava jeho stavy můžeme všechny měřit a jeho stav ˆx je odhadem stavu soustavy x r u kdyby bylo xˆ(0) = x(0), + y + tak i budoucí xˆ( t) = x(), t t > 0 obecně jen xˆ( t) x(), t t > 0 pozorovatel x ˆ = fuy (, ) Úkol pozorovatele vytváří odhad stavu soustavy, který pak použijeme pro ZV místo skutečného stavu soustavy jež bohužel neznáme regulátor u soustava x = Ax + Bu = x + Du K y ˆx y ARI

4 Nestačil by model soustavy? Automatické řízení - Kybernetika a robotika Zkusme přímovazební (open-loop) strukturu s modelem soustavy = Ax + Bu soustava = ˆ u x Ax + Bu = Ax + Bu vypočteme odchylku odhadu e= x xˆ, e(0) = x(0) xˆ(0) e = Ae model = Aˆx+ Bu ˆx y ŷ Dynamika odchylky je tedy dána dynamikou soustavy pokud vyhovuje (stabilita, rychlost konvergence), tak to stačí, ale pak vůbec nemusíme řídit pokud nevyhovuje, nemůžeme to napravit ato struktura není dobrá Jak ji můžeme vylepšit? Zpětnou vazbou! Využijme rozdíl mezi měřeným a odhadovaným výstupem y yˆ 4

5 Pozorovatel plného řádu Automatické řízení - Kybernetika a robotika odhaduje všechny stavy soustavy skládá se z modelu soustavy ˆ = Axˆ + Bu+ L( y yˆ) yˆ = xˆ a injekce z výstupu odečtením rovnic = Ax + Bu = Axˆ + Bu + L( x xˆ) Dostaneme pro odchylku odhadování e= x xˆ e = ( A L) e e= A e poz = Ax + Buy, = x = Ax + Bu to už je lepší: volbou vektoru L můžeme měnit matici A, a tak nastavit dynamiku odhadování (konvergenci a její rychlost) u soustava model = Axˆ + Bu + L( y yˆ ) pozorovatel x ˆx L ŷ y + 5

6 Vlastnosti pozorovatele plného řádu Protože je ˆ = Axˆ + Bu+ Ly Lxˆ = ( A L) xˆ + Bu+ Ly má pozorovatel rovnice kde je matice ˆ = A xˆ + Bu+ Ly A = pozorovatele je yˆ = x poz poz A L ˆ a a a l n 1 Její vlastní čísla (tzv. póly pozorovatele) a21 a22 a 2n l 2 Apoz = c1 c2 c se dají vhodnou volbou L nastavit libovolně an1 an2 ann ln když je systém pozorovatelný Ne náhodou to připomíná vztahy pro matici stavové ZV Póly pozorovatele obvykle je volíme 2 až 6 rychlejší než póly regulátoru aby póly regulátoru byly dominantní a pozorovatel nezpomaloval dyn. Jen když je šum senzoru tak silný, že je hlavním problémem volíme póly pozorovatele 2 pomalejší než póly regulátoru tím zmenšíme šířku pásma a vyhladíme šum v ZV systému [ ] n ARI

7 Dualita Při návrhu pozorovatele pro dané A, hledáme L tak, aby matice A = A L poz měla požadovaná vlastní čísla Při návrhu stavové ZV jsme podobně pro dané A, B hledali K tak, aby A = A BK reg měla požadovaná vlastní čísla Má to nějakou souvislost? Ano! Protože transpozice matice nemění vlastní čísla, transponujme problém na ( ) poz = = A A L A L Zřejmě jsou oba problémy duální Proto můžeme navrhnout pozorovatele (matici výstupní injekce) tak, že Budeme navrhovat matici stavové ZV pro duální (tedy transponovaný ) systém řízení stavová ZV A B K odhad stavu výst. injekce A B L ARI

8 Dualita pozorovatelnosti a řiditelnosti Dualita je ještě hlubší: i pojmy řiditelnost a pozorovatelnost jsou duální Systém je (úplně) pozorovatelný, právě když lze k němu navrhnout pozorovatele s libovolnými vlastními čísly (póly pozorovatele) Matice pozorovatelnosti je duální k matici řiditelnosti O A A n 1 = = n 1 A ( A) kanonický tvar pozorovatelnosti je duální ke kanonickému tvaru řiditelnosti řízení stavová ZV A B K odhad stavu výst. injekce A B L an an A = a a = [ ] 8

9 Návrh pozorovatele - 3 metody Využít přímo dualitu: převést úlohu na návrh stavové ZV pro duální systém, vyřešit ho a výsledné K převést na L podle L = K Převodem na normální tvar pozorovatelnosti: 1 k čemuž použijeme transformační matici = OnewO old snadno an 1 l1 vyřešit ( an 1+ l1) a n 2 l v tomto 2 ( an 2 + l2) F tvaru [ ] a1 ln 1 ( a1 ln 1) výsledek + a0 l n ( a0 + ln) převést zpět do n n 1 původních souřadnic det ( I ( A L) ) ( ) ( ) Pomocí modifikovaného Ackermannova vzorce pro pozorovatele = = s = s + a 1+ l1 s + + a1+ l 1 s+ a0 + l n n 1 det ( si A) = s + a s + + as+ a n n n n p ( ) L= poz A O 1 [ ] 9

10 Kombinace: ZV a pozorovatel Stavovými metodami navržená ZV z výstupu: navrhneme zvlášť stavovou ZV a zvlášť pozorovatele ale pak ZV vedeme od stavů pozorovatele u = Kxˆ + r = Ax + Buy, = x soustava r u = Axˆ + Bu+ L( y xˆ) = Ax + Bu + + u = Kxˆ + r = ( A L) xˆ + Bu+ Ly = ( A L BK) xˆ + Ly+ Br rovnice regulátoru tedy jsou = A L BK xˆ + Ly+ Br ( ) u = Kxˆ + r a jeho přenos je regulátor K ˆx x ˆ = Axˆ + B + L( y xˆ u ) ( ) ( ) ( ) 1 1 us () = K si A + L + BK Lys () + 1 K si A + L + BK B rs () y 10

11 Separace Automatické řízení - Kybernetika a robotika Výsledný systém (soustava + pozorovatel + ZV) má rovnice = Ax BKxˆ + Br u = Kxˆ + r ˆ = Lx + ( A L BK) xˆ + Br Abychom lépe určili jeho póly, r u vyjádříme ho se stavy xe, = x xˆ + = ( ) x + BKe + Br + A BK e = ( A L) e neboli blokově = + A BK BK x B K = + r e 0 A L e 0 regulátor soustava x Ax Bu póly výsledného systému jsou zřejmě póly ZV bez pozorovatele + póly pozorovatele bez ZV teprve z toho plyne, že smíme obě části navrhovat zvlášť: tzv. princip separace ˆx x ˆ = Axˆ + B + L( y xˆ u ) y 11

12 Další použití pozorovatele Pozorovatel se používá i k řešení jiných úloh: Jako náhrada měření veličiny, které není možné či snadné V případě chyb, selhání, poruch (fault, fauilure) k jejich detekci = že došlo k selhání (fault detection) izolaci = kde přesně došlo k selhání (fault isolation) V případě selhání senzoru a/nebo aktuátoru k rekonfiguraci např. se při selhání senzoru použije pro řízení místo skutečně naměřených hodnot výstupu použijí hodnoty odhadnuté pozorovatelem v případě selhání aktuátoru se použije tzv. virtuální aktuátor, což je modifikace pozorovatele (Podobně) v případě změny vlastností senzoru/aktuátoru 12

4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost

4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost 4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost Michael Šebek Automatické řízení 25 25-2-5 Stabilita obecně Automatické řízení - Kybernetika a robotika Stabilita obecně

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT

KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT KÓDOVÁNÍ A KOMPRESE DAT URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ..7 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více

MODEL CIRKULACE, PŘENOSU KREVNÍCH PLYNŮ A ACIDOBÁZE JAKO ZÁKLAD PRO SYSTÉM PODPORY ROZHODOVÁNÍ Filip Ježek

MODEL CIRKULACE, PŘENOSU KREVNÍCH PLYNŮ A ACIDOBÁZE JAKO ZÁKLAD PRO SYSTÉM PODPORY ROZHODOVÁNÍ Filip Ježek MODEL CIRKULACE, PŘENOSU KREVNÍCH PLYNŮ A ACIDOBÁZE JAKO ZÁKLAD PRO SYSTÉM Filip Ježek Abstrakt Na jednotce intenzivní péče se často setkáváme s pacienty v kritických stavech, kde je nejdůležitější zachovat

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

StatSoft Úvod do neuronových sítí

StatSoft Úvod do neuronových sítí StatSoft Úvod do neuronových sítí Vzhledem k vzrůstající popularitě neuronových sítí jsme se rozhodli Vám je v tomto článku představit a říci si něco o jejich využití. Co si tedy představit pod pojmem

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace?

O /OFF a PID REGULACE Co je to O /OFF regulace? O /OFF a PID REGULACE Pro jednoduchost se budeme zabývat regulací na konstantní hodnotu žádaná hodnota se v čase nemění. Co je to O /OFF regulace? Je to základní typ regulace zapnuto / vypnuto, též dvoupolohová

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Příklady k přednášce 11 - Regulátory

Příklady k přednášce 11 - Regulátory Příklady k přednášce 11 - Regulátory Michael Šebek Automatické řízení 2015 23-3-15 Soustavy s oscilujícími módy V běžných průmyslových procesech je to méně časté, ale některé důležité aplikace mají hodně

Více

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky.

Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Indikátory kvality dynamiky vývoje na všech úrovních ekonomiky. Lubomír Cyhelský, Jiří Mihola, Petr Wawrosz libomir.cyhelsky@tul.cz jiri.mihola@quick.cz, petr.wawrosz@centrum.cz Vysoká škola finanční a

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Tuhost pružiny Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více