Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze"

Transkript

1 Model 27/32/37WL56 Návod k osluze

2 Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením zřízení k zdnímu pnelu televizoru...6 Připojení počítče připojení počítče k zdnímu pnelu televizoru...7 Boční připojení ovldče zpnutí televizoru, pohotovostní režim, použití ovldčů, zdířk pro sluchátk, připojení zřízení k očnímu pnelu televizoru...8 Ldění televizoru pomocí rychlého nstvení jzyk, země, systém vysílání...9 Řzení progrmů...9 Ruční ldění lterntiv rychlého nstvení, přímé zdání knálů, ldění progrmu pro rekordér Přeskočení progrmu Automtické ldění OVLADAČE A FUNKCE Oecné ovládání změn umístění progrmů, zorzení čsu Stereofonní dvojjzyčné vysílání Ovládání zvuku hlsitost, vypnutí zvuku, ss oost, sy/výšky/vyvážení, duální zvuk, stle sound WOW zvukové efekty SRS 3D, FOCUS, TruBss Širokoúhlé zorzení Nstvení orzu umístění orzu, podsvětlení, preference orzu (kontrst, js, rv, odstín, ostrost) Nstvení orzu lck stretch, redukce šumu MPEG (MPEG NR), digitální redukce šumu (DNR), teplot rev, režim cinem, utomtický formát (širokoúhlý).. 16 Nstvení orzu šedá orzovk, nstvení očního pnelu Uzmčení pnelu dektivce tlčítek n televizoru Čsovč nstvení vypnutí zpnutí TV Nstvení PC umístění orzu, tktovcí fáze, vzorkovcí frekvence, onovení výchozího nstvení Výěr vstupu AV připojení vstupy výstupy pro připojená zřízení TELETEXT Nstvení, oecné informce, utomtický režim režim seznmu Ovldče ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ázky odpovědi odpovědi n některé ěžnější otázky, včetně revného systému jemného ručního ldění INFORMACE Technické údje příslušenství technické informce o televizoru, dodné příslušenství

3 Bezpečnostní optření Toto zřízení je nvrženo vyroeno tk, y splňovlo mezinárodní ezpečnostní stndrdy, le jko kždé jiné elektrické zřízení, ho musíte udržovt, yste zjistili jeho funkčnost ezpečnost. Pro vše vlstní ezpečí si prosím přečtěte následující ody. Jsou oecného chrkteru tk určeny pro všechn elektronická zřízení některé ody se nemusejí přímo vzthovt k výroku, který jste si právě zkoupili. Proudění vzduchu Okolo televizoru nechte lespoň 10 cm volného prostoru, y tk ylo zjištěno dosttečné odvětrávání. Tím zráníte přehřátí přípdnému poškození TV. Vyvrujte se tké pršných míst. Poškození teplem Pokud necháte TV n přímém slunci neo v lízkosti zdrojů tepl, může dojít k jejímu poškození. Vyvrujte se extrémně teplým neo vlhkým místům místům, kde y se teploty mohly pohyovt pod 5 C. Npájení Přívod energie určený pro toto zřízení je V AC 50/60Hz. Nikdy nepřipojujte k zřízení používjící jednosměrný proud neo jiný zdroj energie. Zjistěte, y televizor nestál n npájecím kelu. NEodřezávejte zástrčku npájecího kelu tohoto zřízení. Je totiž součástí odrušovcího filtru její odstrnění y ovlivnilo funkčnost filtru. Pro Velkou Británii: pojistk, kterou je tto zástrčk vyven, splňuje podmínky norem ASTA neo BSI, BS1362. Měl y ýt vyměněn pouze z pojistku odpovídjícího typu musí ýt instlován zpět kryt pojistky. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE. Dodržujte Než toto zřízení uvedete do provozu, PŘEČTĚTE si návod k osluze. UJISTĚTE se, že všechn elektrická zpojení (vč. zásuvky, prodlužovcího kelu propojení jednotlivých částí zřízení) jsou správná v souldu s pokyny výroce. Před připojením změnou zpojení vypněte zřízení vytáhněte je ze zásuvky. Pokud máte o instlci, osluze neo ezpečnosti všeho zřízení jkékoliv pochynosti, KONTAKTUJTE všeho prodejce. POZOR n skleněné pnely dvířk zřízení. Nezkoušejte NEdemontujte žádné pevné kryty, protože yste se tk mohli vystvit neezpečnému npětí. NEucpávejte ventilční otvory zřízení cizími předměty, npř. novinmi, urusy, záclonmi pod. Přehřátí y způsoilo poškození zřízení zkrácení jeho životnosti. NEvystvujte elektrická zřízení cákjící stříkjící vodě nestvte n ně předměty plněné tekutinmi, npř. vázy. N zřízení neo do jeho lízkosti NEstvte horké předměty neo zdroje otevřeného ohně, npř. zpálené svíčky neo noční lmpičky. Půsoením vysoké teploty y mohlo dojít k roztvení plstu vzniku požáru. NEpoužívejte provizorní podstvce NIKDY neupevňujte nožky zřízení pomocí šrouů. Celkovou ezpečnost zřízení zjistíte používáním podstvce, konzol neo nožek schválených výrocem v souldu s jeho pokyny. NEpoužívejte při poslechu prostřednictvím sluchátek hlsitou reprodukci, protože yste si tk mohli trvle poškodit sluch. V přípdě, že zřízení nepoužíváte, NEnechávejte ho zpnuté, pokud není výslovně stnoveno, že je určeno pro provoz ez osluhy, neo není vyveno pohotovostním režimem. Zřízení vypněte vytžením ze zásuvky ujistěte se, že vši rodinní příslušníci vědí, jk toto relizovt. Pro nemohoucí osoy udou možná nezytné droné úprvy zřízení. Pokud pochyujete, že zřízení funguje správně, neo pokud je zřízení jkýmkoliv způsoem poškozené, NEpoužívejte ho. Vypněte ho, vytáhněte ze zásuvky kontktujte všeho prodejce. KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO NIKDY nenechávejte zejmén děti strkt neo oucht do orzovky, vkládt do otvorů v zřízení cizí předměty. NIKDY neodhdujte ni jink neriskujte s elektrickým zřízením jkéhokoliv druhu - lepší je ezpečnost, než později litovt. ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU SLOUŽÍ K PŘÍPADNÉMU ÚPLNÉMU ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE ENERGIE A PROTO BY MĚLA BÝT SNADNO PŘÍSTUPNÁ. 3

4 Instlce důležité informce Výěr vhodného míst Televizor postvte mimo dosh přímého slunce neo silného osvětlení. Pro pohodlné sledování orzu doporučujeme měkké, nepřímé světlo. Ay slunce nedopdlo přímo n orzovku, použijte závěsy neo rolety. Postvte TV n ytelný podstvec, povrch y měl ýt rovný stilní. Ay nedošlo k přepdnutí televizoru, měli yste ho připevnit ke stěně pomocí háčku n zdním pnelu neo k podložce pomocí zjišťovcího pásku pod podstvcem. LCD displeje jsou vyroeny pomocí velmi přesné technologie, přesto se v některých částech orzovky mohou vyskytnout chyějící části orzu neo trvle svítící ody. Nejde o závdu. Ujistěte se, že je televizor postvený n tkovém místě, kde do něj nemůžete vrzit neo strčit cizími předměty, protože tlkem yste orzovku rozili neo poškodili. Do otvorů nevkládejte žádné cizí předměty. Nepřehlédněte VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI Společnost Toshi není z žádných okolností odpovědná z ztráty /neo škody n zřízení způsoené: i) požárem; ii) zemětřesením; iii) nešťstnou náhodou; iv) nesprávným používáním výroku; v) použitím výroku v neodpovídjících podmínkách; vi) ztrátu /neo škodu způsoenou n výroku v mjetku třetí strny; vii) ztrátu /neo škodu způsoenou následkem znedání uživtelem /neo nedodržením pokynů dných v návodu k osluze; viii) ztrátu /neo škodu způsoenou přímo jko důsledek nesprávného použití neo funkčnosti výroku při použití spolu s jiným zřízením. Dále neude společnost Toshi z žádných okolností odpovědná z jkékoliv následné ztráty /neo škody, včetně, le nikoliv omezeně n, ztráty n zisku, přerušení podnikání, ztráty zznmenných dt způsoených ěžným použitím neo nesprávným použitím výroku. Pokud n orzovce znecháte delší dou zorzený zstvený orz (teletext, log TV knálů, počítčové zorzení, videohry, menu n orzovce pod.), mohl y zůstt n orzovce permnentně viditelný. Proto doporučujeme zeslit jk js, tk kontrst. 4

5 Dálkový ovldč Jednoduchý, stručný přehled ovldčů n všem dálkovém ovldči. Zorzení informcí n orzovce zorzení úvodní stránky teletextu/funkce indexu Zorzení teletextu Zpnutí/přepnutí do pohotovostního režimu Číselná tlčítk Návrt n předchozí progrm Výěr zorzení Zorzení menu n orzovce Stereofonní/vícejzyčné vysílání Výěr režimu V režimu videorekordéru neo DVD přehrávče znčky TOSHIBA: Stisknutím 8 přehrávání přerušíte Stisknutím 0 vysunete médium Stisknutím přeskočíte dozdu Stisknutím to přeskočíte dopředu Stisknutím 3 spustíte přehrávání Stisknutím 7 přehrávání zstvíte Stisknutím 1 se rychle přesunete dozdu Stisknutím se rychle přesunete dopředu Výěr vstupu externích zdrojů V teletextu pro otevření podstránek Širokoúhlý orz Uzvření menu Změn umístění progrmů stránek teletextu Změn nstvení hlsitosti Při použití menu šipkmi pohyujete kurzorem nhoru, dolů, dolev neo doprv. Výěr potvrdíte tlčítkem. Ovldče teletextu Bss Boost Dočsné vypnutí zvuku V režimu TV: 89 Zorzení čsu V režimu teletextu: r Zorzení skrytého textu q Přidržení poždovné stránky s Zvětšení velikosti zorzeného teletextu 89 Výěr stránek ěhem sledování vysílání Vkládání terií dosh dálkového ovldče evřete kryt terií dejte pozor, yste terie vložili se správnou polritou. Vhodný typ terií pro tento dálkový ovldč je AAA, IEC R03 1.5V. Nekominujte použité, stré terie s novými nepoužívejte njednou ni různé typy terií. Vyité terie okmžitě vyjměte, y z terií nevytekl kyselin. Vyité terie zlikvidujte dle zákon. Dálkový ovldč funguje ze vzdálenosti si do 5 metrů v úhlu do 30 stupňů od středu TV. Jkmile se zmenší provozní vzdálenost ovldče, prvděpodoně ude nutné vyměnit terie. 5

6 Připojení externího zřízení Před připojením externího zřízení vypněte všechn připojovná zřízení. Pokud zřízení nemá vypínč, vytáhněte npájecí kel ze zásuvky. SCART 1 (EXT1) SCART 2 (EXT2) DRŽÁK KABELU dekodér* ZAJIŠŤOVACÍ PÁSEK MEDIA REC. *Dekodérem může ýt digitální stelit neo jkýkoliv jiný komptiilní dekodér. TV IN/OUT SAT rekordér HDMI HDMI HDMI VSTUP Před připojením kelu ntény, video neo udio kelů sejměte kryty očních zdních konektorů - stiskněte jzýček kryty vytáhněte. KDYKOLIV JE TO MOŽNÉ, DOPORUČUJEME POUŽÍVAT NAVÍC K ANTÉNĚ JEŠTĚ SCART KABEL Kely ntény: Anténu připojte do zdířky n zdním pnelu televizoru. Pokud používáte dekodér* /neo rekordér, doporučujeme nténu připojit k televizoru přes dekodér /neo rekordér. Scrt kely: Videorekordér připojte do zdířky IN/OUT n TV. Do zdířky TV dekodéru připojte televizor. Připojte zdířku SAT rekordéru do zdířky MEDIA REC n dekodéru. Před spuštěním utomtického ldění přepněte dekodér i rekordér do pohotovostního režimu. Phono zdířky pod zdířkou MONITOR VIDEO přijímjí levé prvé udio signály. Rozhrní HDMI (High-Definition Multimedi Interfce) je využíváno n DVD, dekodérech neo elektrických zřízeních s digitálním udio video výstupem. Je určeno pro co nejlepší relizci 1080i high-definition video signálů, le zároveň kceptuje zorzí i 480i, 480p, 576i, 576p 720p signály. K zdnímu pnelu TV můžete připojit celou řdu externích zřízení. Proto používejte vždy odpovídjící návod k osluze všech přídvných zřízení. Doporučujeme použít SCART 1 pro dekodér SCART 2 pro rekordér. V přípdě připojení S-VIDEO zřízení nstvte INPUT (vstup) n EXT2. Viz str. 19. Pokud TV utomticky přepne zorzení n monitor externího zřízení, vrťte se n ěžné zorzení n televizoru stisknutím tlčítk vyrného progrmu. Externí zřízení ktivujete, pokud stisknutím B zvolíte EXT1, EXT2, EXT3, HDMI, neo PC. HDMI, logo HDMI High-Definition Multimedi Interfce jsou ochodními znčkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi společnosti HDMI Licensing, LLC. 6

7 Připojení počítče Před připojením externího zřízení vypněte všechn připojovná zřízení. Pokud zřízení nemá vypínč, vytáhněte npájecí kel ze zásuvky. zdní pnel TV Počítče Audio kel pro připojení PC k TV (není součástí příslušenství) Mini D-su 15p konektor Adptér, pokud je nutný (není součástí příslušenství) Připojte PC kel z počítče do PC konektoru n zdním pnelu televizoru. Stisknutím B zvolte režim PC. Můžete zorzit následující signály: VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA ) SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA ) XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA ) DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Model 27WL zorzí XGA, le ne ve stndrdu VESA. NEPŘEHLÉDNĚTE: Některé počítče nemusí ýt možné k tomuto televizoru připojit. Pro počítče s mini D-su 15p konektorem komptiilním s DOS/V není nutný dptér. N okrji orzu se mohou zorzit pruhy, přípdě může ýt orz tmvý. To je způsoeno sílou signálu, nejde o závdu. Pokud zvolíte režim vstupu PC, nemusí fungovt některé z funkcí TV, npř. ruční nstvení v menu SET UP (nstvení), rv, odstín, DNR hlouk orzu v menu Picture settings (nstvení orzu). Informce o signálech pro mini D-su 15p konektor Rozdělení kolíčků pro RGB/PC konektor Kolíček č. Název signálu Kolíček č. Název signálu 1 R 9 Nepřipojeno 2 G 10 Uzemnění 3 B 11 Nepřipojeno 4 Nepřipojeno 12 Nepřipojeno 5 Nepřipojeno 13 H-sync 6 Uzemnění 14 V-sync 7 Uzemnění 15 Nepřipojeno 8 Uzemnění 7

8 Boční připojení ovldče Celou řdu externích zřízení tké můžete připojit pomocí zdířek umístěných n očním pnelu televizoru. Ztímco všechn nezytná nstvení ovládání televizoru provedete pomocí dálkového ovldče, tlčítk nhoře n televizoru můžete použít pouze pro některé funkce. Zelená Nstvený čsovč ČERVENÁ Televizor je zpnutý Pohotovostní režim INPUT 3 (EXT3) Televizní orzovku můžete otočit n podstvci o 15 stupňů dolev i doprv. Pouze modely 32/37WL56 Pouze model 27WL56 Zpnutí Pokud nesvítí červená LED kontrolk, zkontrolujte, zd je zpojená zástrčk do zásuvky. Pokud se nezorzí orz, stiskněte číselné tlčítko n dálkovém ovldči, chvíli vyčkejte. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte c n dálkovém ovldči. Pokud chcete sledovt televizor, stiskněte opět tlčítko c neo jkékoliv číselné tlčítko. Může trvt pár sekund, než se zorzí orz. K nstvení TV udete potřeovt menu n orzovce. Menu zorzíte stisknutím tlčítk MENU n dálkovém ovldči. Lišt menu v horní části orzovky zorzí pět různých nstvení v symolech. Kždý ze symolů můžete zvolit pomocí tlčítek S neo R n dálkovém ovldči následně se zorzí odpovídjící možnosti. V možnostech se můžete pohyovt směrem dolů pomocí tlčítk Q n dálkovém ovldči poždovný výěr možnosti provedete pomocí, S neo R. Postupujte podle pokynů n orzovce. Funkce kždého z menu je podroně popsán v tomto návodu. Použití ovldčů připojení Hlsitost nstvíte stisknutím j +. Progrm zvolíte stisknutím F 5. Možnosti zvuku orzu ovládáte stisknutím MENU S, R, Q, neo P. Nstvení dokončíte stisknutím MENU. Pokud ke vstupu EXT3 připojujete monofonní zřízení, připojte udio výstup zřízení ke zdířce L/Mono n TV. Vstupy zvolíte stisknutím B, ž se zorzí EXT3, jk je uvedeno n str. 19. Televizor utomticky rozpozná typ signálu. Při připojování vždy vyhledejte odpovídjící informce v návodu k osluze připojovného zřízení. Nepřehlédněte: Zpojením sluchátek dočsně vypnete zvuk reprodukovný ze všech reproduktorů. 8

9 Ldění televizoru pomocí rychlého nstvení, řzení progrmů Před zpnutím televizoru přepněte dekodér i rekordér (pokud jsou připojeny) do pohotovostního režimu. K nstvení TV použijte tlčítk n dálkovém ovldči, viz str. 5. TV zpojte do zásuvky. Zorzí se orzovk rychlého nstvení. g Zorzí se seznm stnic. Pomocí Q neo P oznčte stnici, kterou chcete přesunout, stiskněte R. c d e Quick Setup Select your lnguge. Lnguge English EXIT Wtch TV Next Pomocí S neo R zvolte váš jzyk, potom potvrďte stisknutím. Dále stisknutím S neo R zvolte svou zemi potvrďte stisknutím. Zvolí se váš systém, pokud máte n výěr, stisknutím R zvolte jeden ze zorzených systémů. B/G kontinentální Evrop, I Velká Británie D/K východní Evrop, L1, L2 Frncie Automtické ldění spusťte stisknutím. Auto tuning Serching Chnnel : 3 Sttion : EXIT Stop h Vyrná stnice se přesune do prvé části orzovky. Progrmme sorting Prog. Chnnel Sttion 1 C22 BBC1 2 C28 BBC2 3 C25 ITV 4 C32 CH4 5 C69 6 C69 Sort Store Pomocí Q neo P se přesuňte v seznmu n poždovnou pozici. Jkmile tk učiníte, osttní stnice se posunou. i Přesunutí uložte stisknutím S. V přípdě potřey opkujte, jink stiskněte EXIT. Pokud TV nemůžete připojit k rekordéru/ dekodéru pomocí Scrt kelu neo pokud chcete nldit stnice v jiném systému, použijte k vyhledání progrmů funkci Mnul tuning (ruční ldění), viz str. 10. f Zčne vyhledávání dostupných stnic. Ukztel se ěhem vyhledávání posouvá po liště. Nechte televizor dokončit vyhledávání stnic. Po dokončení vyhledávání se televizor utomticky přepne n progrm uložený n 1. místě. Orz nemusí ýt čistý může ýt slý signál, proto můžete změnit pořdí stnic pomocí Progrmme sorting (řzení progrmů). 9

10 Ruční ldění TV můžete nldit i ručně pomocí funkce Mnul tuning (ruční ldění). Npř.: pokud televizor nemůžete připojit k rekordéru/dekodéru pomocí Scrt kelu neo chcete nldit stnici v jiném systému (viz str. 9). V zorzení se pohyujte pomocí S R zvolte jednu z těchto možností ručního ldění. PProgrm: Specifické pro určité olsti. Systém: Specifické pro určité olsti. Viz str. 9. Systém rev: Výrocem nstveno n Auto, změňte pouze tehdy, pokud zznmenáte prolémy, tj. NTSC vstup z externího zdroje. Přeskočení progrmu: znmená, že neylo nic uloženo neo je zpnutá funkce přeskočení. Viz str. 11. Knál: Je vysíláno číslo knálu, n kterém je uložen nějká stnice. Vyhledávání: Vyhledejte signál směrem nhoru neo dolů. Jemné ruční ldění: Používá se pouze při rušeném/slém signálu. Viz str. 22. Stnice: Identifikce stnice. Pomocí tlčítek P neo Q S neo R můžete zdt ž 7 znků. Vyhledání pozice progrmu n televizoru pro dekodér rekordér: zpněte dekodér, vložte nhrnou kzetu do rekordéru stiskněte PLAY, potom nlďte ručně. Stiskněte MENU pomocí S neo R zvolte Set up (nstvení), pomocí Q oznčte Mnul tuning (ruční ldění), potom potvrďte pomocí c Zvolte stisknutím. Pokud je progrm přeskočen, musíte před uložením odstrnit funkci Progrmme skip (přeskočení progrmu). Lnguge Country Auto tuning Mnul tuning Progrmme sorting AV connection SET UP English UK 1/2 Pomocí P neo Q oznčte poždovnou pozici progrmu, npř. doporučujeme pro rekordér použít Prog. 0. d e Mnul tuning System 0 I A C 60 0 Store Zvolte System (systém) pomocí R změňte nstvení pomocí P neo Q (pokud je to nutné, viz str. 9). Potom pomocí R zvolte Serch (vyhledávání). f Vyhledávání spusťte stisknutím P neo Q. Svítí symol vyhledávání. Mnul tuning Prog. Sys. Chnnel Sttion 0 I C60 VCR 1 I C22 BBC1 2 I C28 BBC2 3 I C25 ITV 4 I C32 CH4 5 I C69 Select Mohou se zorzit odlišná čísl knálů g Mnul tuning Serch: Up 0 I A C 60 0 Store Kždý signál se zorzí n televizoru. Pokud to není signál rekordéru, onovte vyhledávání stisknutím P neo Q. 10

11 Ruční ldění (pokrčování) Přeskočení progrmu h i Jkmile nleznete signál rekordéru, stisknutím R se přesuňte do pole Sttion (stnice). Pomocí P, Q, S R vložte poždovné znky, npř. VCR. Mnul tuning Sttion 0 I A C 60 0 V C R Store Uložte stisknutím. Přeskočení progrmu Ayste zránili zorzení určitých knálů, mohou ýt tkové pozice progrmu přeskočeny. Dálkový ovldč le musíte uschovt, protože tyto knály jsou stále dostupné pomocí tlčítek P Q. Televizor potom můžete sledovt jko ovykle, le pomocí ovldčů n jeho horním pnelu, v nstvení se le nezorzí přeskočené progrmy. V menu Set up (nstvení) zvolte Mnul tuning (ruční ldění). j Zopkujte tento postup pro kždý progrm, který chcete nldit, neo se vrťte n seznm knálů pomocí MENU zvolte dlší číslo knálu, který se má nldit. Mnul tuning Prog. Sys. Chnnel Sttion 0 I C60 VCR 1 I C22 BBC1 k Po dokončení stiskněte EXIT. 2 I C28 BBC2 3 I C25 ITV l Pokud chcete externí zřízení pojmenovt, npř. DVD n EXT2, stisknutím B zvolte EXT2, potom v menu SET UP (nstvení) zvolte Mnul setting (ruční nstvení). 4 I C32 CH4 5 I C69 Select m Stisknutím R zvolte Lel (štítek), potom pomocí P, Q, S R vložte poždovné znky. Pomocí P neo Q oznčte progrm, který chcete přeskkovt, potvrďte stisknutím. n Mnul setting Lel EXT2 A D V D Store Kdykoliv po stisknutí se n orzovce zorzí seznm všech uložených progrmů externích zřízení. Pomocí P neo Q oznčte potvrďte výěr stisknutím. 0 VCR PC HDMI 3 2 DVD B 1 4 CH4 3 ITV 2 BBC2 c d Pomocí R zvolte Progrmme skip (přeskočení progrmu). Pomocí P neo Q zpněte přeskočení progrmů. Stiskněte. n orzovce znmená přeskočený progrm. Mnul tuning Progrmme skip : On 1 I A C 22 0 B B C 1 Store e Stiskněte MENU zopkujte od kroku 2 neo stiskněte EXIT. Kždý progrm musíte individuálně zvolit nstvit. Pokud chcete přeskočení progrmu vypnout, postup zopkujte. NEPŘEHLÉDNĚTE Tento televizor má přímé vkládání knálů, pokud znáte jeho číslo. V kroku 3 zvolte Mnul tuning. Zdejte číslo progrmu, systém číslo knálu. Uložte stisknutím. Přeskkovné progrmy nelze zvolit pomocí P 5 (P) P (Q) neo pomocí ovldčů n horním pnelu TV, žete je ktivovt pomocí číselných tlčítek n dálkovém ovldči. 11

12 Automtické ldění, oecné ovládání, zorzení čsu, stereofonní/dvojjzyčné vysílání Automtické ldění Televizor můžete nstvit pomocí Auto tuning (utomtické ldění): stiskněte MENU pomocí S neo R zvolte menu SET UP (nstvení). Výěr progrmů Výěr progrmů provádějte pomocí číselných tlčítek n dálkovém ovldči. U progrmů s nižším číslem než 10 používejte 0 poždovné číslo, npř. 01 pro 1. progrm. SET UP Lnguge Country Auto tuning Mnul tuning Progrmme sorting AV connection English UK 1/2 Progrm můžete tké zvolit pomocí P 5 (P) P (Q). N předchozí progrm přepnete stisknutím ^. Informce, tj. pozici progrmu, vstupní režim neo stereofonní/monofonní signál, zorzíte n orzovce stisknutím CALL. c d Stisknutím Q oznčte Lnguge (jzyk) jzyk zvolte stisknutím S neo R. Pomocí Q oznčte Country (země), potom zemi zvolte stisknutím S neo R. Televizor nyní nství stnice dostupné ve vší zemi. Stisknutím Q oznčte Auto tuning (utomtické lděn), potom potvrďte stisknutím. Auto tuning! Previous settings will e lost! Press EXIT for no chnge. Press to strt Auto tune. Zorzení čsu Funkce zorzení čsu umožňuje zorzit přesný čs n TV orzovce. Během sledování ěžného TV vysílání stisknutím 8/9 zorzíte přesný čs vysílný poskytovtelem knálu. N orzovce zůstne zorzený po dou si 5 sekund. Stereofonní dvojjzyčné vysílání Při stereofonním neo dvojjzyčném vysílání se n orzovce při kždé změně progrmu zorzí slovo Stereo neo Dul, které po pár sekundách opět zmizí. Pokud vysílání není stereofonní, zorzí se slovo Mono. e Zvolí se váš systém, pokud máte n výěr, stisknutím S neo R zvolte jeden ze zorzených systémů, potom stiskněte. B/G kontinentální Evrop, I Velká Británie D/K východní Evrop, L1, L2 Frncie Nechte televizor dokončit vyhledávání stnic. Stereofonní Zvolte Stereo neo Mono stisknutím OI/II. Dvojjzyčné Tto vysílání jsou výjimečná. Pokud jsou le vysílán, zorzí se slovo Dul. Zvolte poždovný progrm pokud se zorzí slovo Dul, stisknutím OI/II zvolte Dul 1, Dul 2 neo Mono. Po dokončení vyhledávání se televizor utomticky přepne n progrm uložený n 1. místě. Orz nemusí ýt čistý, proto můžete změnit pořdí stnic pomocí Progrmme sorting (řzení progrmů), viz strn 9. 12

13 Ovládání zvuku, WOW zvukové ^ efekty, duální zvuk, stle sound ^ Ovldče zvuku Hlsitost Hlsitost nstvíte stisknutím j ( S ) neo j + ( R ). Vypnutí zvuku Jedním stisknutím tlčítk k zvuk vypnete dlším stisknutím ho opět zpnete. Bss Boost zdůrznění hlouky zvuku Efekt nstvíte stisknutím n, pk S neo R. Rozdíl zznmenáte pouze při reprodukci zvuku se silnými sy. Stisknutím n zse Bss Boost vypnete. Bsy, výšky vyvážení c d e SRS 3D FOCUS TruBss WOW Stisknutím Q oznčte SRS 3D pomocí S neo R zvolte mezi On (zpnuto) neo Off (vypnuto). Potom stisknutím Q oznčte FOCUS pomocí S neo R zvolte mezi On (zpnuto) neo Off (vypnuto). Oznčte TruBss pomocí S neo R zvolte podle všich poždvků Off (vypnuto), Low (nízko) neo High (vysoko). On Off Off SOUND Dul Dul 1 Bss 0 Trele 0 Blnce 0 WOW Stle sound On Stiskněte MENU pomocí S neo R zvolte SOUND (zvuk). Duální zvuk Pokud je progrm neo film vysílán se zvukem ve více jzycích, umožňuje vám funkce DUAL zvolit si jeden z vysílných jzyků. Stiskněte MENU potom zvolte menu SOUND (zvuk). Pomocí Q oznčte Dul (duální zvuk), potom stisknutím S neo R zvolte mezi Dul 1 neo Dul 2. Stisknutím Q oznčte Bss (sy), Trele (výšky) neo Blnce (vyvážení) změňte nstvení pomocí S neo R. WOW zvukové efekty WOW dodává při vysílání stereofonního signálu reproduktorům všeho televizoru plný, virtuální zvuk. V přípdě vysílání monofonního zvuku nejsou tyto funkce k dispozici. SRS 3D zvuk změkčuje, FOCUS zvuk koncentruje dodává mu efekt, jko y vycházel ze středu orzovky, TruBss uprvuje hlouku zvuku. Stle sound - stilní zvuk Funkce Stle Sound omezuje hlsitější zvuk rání tk v extrémních výkyvech hlsitosti, které mohou nstt v přípdě přepnutí progrmu neo ěhem vysílání reklm. Stiskněte MENU potom zvolte menu SOUND (zvuk). Pomocí Q oznčte Stle Sound, potom stisknutím S neo R zvolte On (zpnuto) neo Off (vypnuto). Stiskněte MENU potom zvolte menu SOUND (zvuk). Pomocí P neo Q oznčte WOW stiskněte. WOW, SRS symol ( ) jsou ochodní znčky společnosti SRS Ls. Inc. Technologie WOW je použit v licenci společnosti SRS Ls. Inc. SOUND Dul Dul 1 Bss 0 Trele 0 Blnce 0 WOW Stle sound On 13

14 Širokoúhlé zorzení V závislosti n typu přenášeného vysílání můžete orz sledovt v několik různých formátech. Opkovným stisknutím tlčítk { zvolte uď Super live, Cinem, Sutitle, 14:9, Wide neo 4:3. Nepřehlédněte: Kždým stisknutím tlčítk MENU se nstvení velikosti orzu změní, s menu n orzovce. Tk ude zjištěno, že okrje menu nepřekročí zorzenou plochu. SUPER LIVE (nživo) Toto nstvení orz zvětší tk, y se vešel n celou orzovku - roztáhne se horizontálně zároveň udou dodrženy správné proporce středu orzu. Může dojít k deformci orzu. CINEMA (kino) Při sledování filmů/videonhrávek ve formátu letterox toto nstvení eliminuje neo redukuje černé pruhy v horní spodní části orzovky zvětšením orzu výěrem orzu ez deformce. SUBTITLE (titulky) Pokud vysílání formátu letterox oshuje titulky, toto nstvení orz posune nhoru, y tk ylo zjištěno zorzení celého textu. SUBTITLE 14:9 Toto nstvení použijte při sledování vysílání formátu 14:9. WIDE (širokoúhlý orz) Toto nstvení použijte ke sledování širokoúhlého orzu n DVD videokzetách neo vysílání formátu 16:9 (pokud je k dispozici). Vzhledem k velké nídce širokoúhlých formátů (16:9, 14:9, 20:9 td.) se mohou v horní spodní části orzovky zorzit černé pruhy. 4:3 Toto nstvení použijte při sledování vysílání ěžného formátu 4:3. Změn orzu (tj. změn výšky/šířky orzu) pomocí speciálních funkcí z účelem veřejného vysílání neo komerčního použití může ýt nrušením utorských práv. 14

15 Umístění orzu Nstvení orzu Umístění orzu můžete uprvit podle všich poždvků využít tké pro externí vstupy. V menu SET UP (nstvení) stisknutím Q oznčte Picture position (umístění orzu). Picture settings Cinem mode PICTURE Off Picture position Quick Setup SET UP 2/2 V menu Picture settings (nstvení orzu) stisknutím Q zvolte c Uprvte pomocí S neo R. Picture settings 1/2 c Stisknutím zorzíte možnosti použitelné pro formát orzu, který jste si zvolili. Stisknutím P Q zvolte možnost, potom pomocí S neo R proveďte nstvení. Možnosti se liší v závislosti n vyrném širokoúhlém formátu připojeném zřízení. V režimu Cinem (kino): Picture position Horizontl position 0 Verticl position 0 Reset Nstvení onovíte n nstvení výroce, pokud v menu Picture position (umístění orzu) zvolíte Reset (onovit) stisknete. Podsvětlení Nstvením Bck light (podsvětlení) ěhem sledování můžete zlepšit čistotu orzovky. Bck light 100 Contrst 100 Brightness 50 Colour 50 Tint 0 Shrpness 0 Preference orzu Tento televizor nízí možnost uživtelského nstvení. Stisknutím m zorzíte jednotlivé styly: Picture mode-1 ž 3 (režim orzu) jsou předvoly Picture mode-m (režim orzu) uloží vše vlstní nstvení: V menu PICTURE (orz) zvolte Picture settings (nstvení orzu). Picture settings Bck light 100 Contrst 100 Brightness 50 Colour 50 Tint 0 Shrpness 0 1/2 V menu PICTURE (orz) stisknutím Q zvolte Picture settings (nstvení orzu), potom stiskněte. Pomocí S neo R nstvte Contrst (kontrst), Brightness (js), Colour (rv), Tint (odstín) Shrpness (ostrost). 15

16 Nstvení orzu (pokrčování) Hlouk orzu Funkce Blck Stretch zvětší hlouku tmvých ploch orzu, což zdokonlí rozlišení orzu. V menu Picture settings (nstvení orzu) stisknutím Q oznčte Blck Stretch (hlouk orzu). Blck stretch MPEG NR DNR Colour Temperture Picture settings On Off Auto. Norml Stisknutím S neo R zvolte mezi On (zpnuto) Off (vypnuto). Efekt závisí n vysílání je ptrný n tmvých rvách. 2/2 MPEG NR digitální redukce šumu (Digitl Noise Reduction) Během sledování DVD může komprese způsoit, že některá slov neo části orzů udou zdeformovné. Funkce MPEG NR tento efekt redukuje vyhlzením okrjů. V menu Picture settings (nstvení orzu) zvolte MPEG NR. Pomocí S neo R zvolte nstvení podle všich předstv. DNR Digitl Noise Reduction (redukce šumu) Funkce DNR umožňuje změkčit reprodukci slého signálu n orzovce, čímž se omezí šum orzu. V menu Picture (orz) zvolte DNR. Nstvte pomocí S neo R. Rozdíl nemusí ýt vždy zntelný (lepších výsledků dosáhnete s nižším nstvením, protože při vyšším nstvení může dojít ke zhoršení kvlity orzu). Teplot rev Funkce Colour Temperture (teplot rev) zdůrzňuje teplé neo studené odstíny orzu přidáním nádechu červené neo modré rvy. V menu Picture settings (nstvení orzu) stisknutím Q oznčte Colour Temperture (teplot rev). Stisknutím S neo R zvolte mezi NORMAL (normální), WARM (teplé) COOL (studené), podle všich poždvků. Režim Cinem (kino) Pokud se ve sledovném filmu neo progrmu vyskytují pruhy neo roztřepené okrje, funkce Cinem mode (režim cinem) může pomoci vyhlzením orzu. V menu Picture (orz) zvolte stisknutím Q Cinem mode (režim cinem). Stisknutím S neo R zvolte On (zpnuto) neo Off (vypnuto). Automtický formát (širokoúhlý) Pokud tento televizor přijímá širokoúhlý orz funkce Auto formt (utomtický formát) je zpnutá On, utomticky zorzí širokoúhlý formát, ez ohledu n předchozí nstvení TV. Stiskněte MENU pomocí S neo R zvolte menu FUNCTION (funkce). FUNCTION Teletext Auto. Pnel lock Off Auto formt On Grey screen On Side Pnel 1 Stisknutím Q oznčte Auto formt (utomtický formát), potom pomocí S neo R zvolte On (zpnuto) neo Off (vypnuto). 16

17 Nstvení orzu (pokrčování), uzmčení pnelu, čsovč Šedá orzovk Pokud zvolíte Grey screen (šedá orzovk) neude přijímán žádný signál, orzovk se přepne n šedou plochu vypne se zvuk. V menu FUNCTION (funkce) stisknutím Q oznčte Grey screen (šedá rzovk). Stisknutím S neo R zvolte On (zpnuto) neo Off (vypnuto). Nstvení očního pnelu Funkce Side Pnel (oční pnel) zesvětlí neo ztmví pruhy po strnách orzovky - pokud je orz ve formátu 4:3 neo 14:9. Tím předchází zchování pruhů v orze nvíc je sledování z světlých neo tmvých podmínek pohodlnější. V menu FUNCTION (funkce) stisknutím Q oznčte Side Pnel (oční pnel). Uprvte pomocí S neo R. Uzmčení pnelu Funkce Pnel lock (uzmčení pnelu) zlokuje tlčítk n horním pnelu TV. Všechn tlčítk n dálkovém ovldči le lze použít. V menu FUNCTION (funkce) zvolte Pnel lock (uzmčení pnelu) zvolte ON (zpnuto) neo OFF (vypnuto) pomocí S neo R. FUNCTION Teletext Auto. Pnel lock On Auto formt On Grey screen On Side Pnel 1 Pokud uzmčení pnelu zpnete ON, zorzí se po stisknutí jkéhokoliv tlčítk n horním pnelu TV upozornění. Jkmile televizor vypnete, můžete ho zpnout POUZE pomocí dálkového ovldče. Čsovč Můžete nstvit, y se televizor po určitém čsovém intervlu sám zpnul neo vypnul. c d Stiskněte MENU pomocí S neo R zvolte menu TIMER (čsovč). TIMER Sleep timer 01:30 On timer 00:00 On timer position 01 Stisknutím Q zvolte On neo Sleep timer (zpnutí/vypnutí TV). Pomocí číselných tlčítek nstvte poždovný čsový intervl. Npř. pokud chcete TV vypnout z 1,5 hod., zdejte 01:30. Neo stisknutím R prodlužte/zkrťte čs v intervlech po 10 minutách. Pokud nstvíte Sleep timer (vypnutí TV), ukončete nstvení stisknutím EXIT. Pokud nstvíte On timer (zpnutí TV), stisknutím Q zvolte On timer Position (pozici zpnutí TV), zdejte číslo poždovného progrmu, potom stisknutím c přepněte TV do pohotovostního režimu. Rozsvítí se ZELENÝ indikátor zpnutí TV n čelním pnelu TV. Jkékoliv zřízení připojené Scrt kelem musíte tké přepnout do pohotovostního režimu, y nedošlo k jejich zorzení po zpnutí čsovče. Po nstvení zpnutí TV můžete televizor kdykoliv pomocí tlčítk c zpnout. Zelený indikátor zpnutí TV zůstne rozsvícený, dokud neuplyne nstvený intervl, kdy se TV přepne n nstvený knál. Díky této funkci už nikdy nepropásnete vše olíené progrmy. Zpnutí TV zrušíte zdáním nul do kždé z možností nstvení, včetně čísl progrmu. 17

18 Nstvení PC umístění orzu, fázování, vzorkování, resetování Umístění orzu Umístění orzu můžete uprvit podle všich poždvků. Stisknutím B zvolte PC, potom v menu SET UP (nstvení) zvolte PC Setting (nstvení PC). Nstvením funkce Smpling clock (vzorkovcí frekvence) změníte počet pulzů v jednom snímku, čímž se zvíte vertikálních pruhů n orzovce. V menu SET UP (nstvení) stisknutím Q oznčte PC setting (nstvení PC). Potvrďte stisknutím, potom pomocí Q oznčte Smpling clock (vzorkovcí frekvence). Lnguge Country AV connection PC Setting SET UP English UK PC Settings Horizontl position 0 Horizontl width 5 Verticl position 0 Verticl height 5 Clock phse 0 1/2 Smpling clock 0 Stiskněte. Stisknutím P Q zvolte možnost, potom pomocí S neo R proveďte nstvení. PC Settings Horizontl position 0 Horizontl width 5 Verticl position 0 Verticl height 5 Clock phse 0 Smpling clock 0 1/2 c Uprvte pomocí S neo R, dokud nezískáte čistý orz. Onovení výchozího nstvení Pomocí této funkce můžete vrátit zpět původní nstvení výroce. V menu SET UP (nstvení) stisknutím Q oznčte PC setting (nstvení PC). Potvrďte stisknutím, potom pomocí Q oznčte Reset (onovení výchozího nstvení). Tktovcí fáze Funkce Clock phse (tktovcí fáze) sldí PC signál s LCD displejem. Nstvením této funkce se můžete zvit horizontálních pruhů rozmzného orzu. Reset PC Settings 2/2 V menu SET UP (nstvení) stisknutím Q oznčte PC setting (nstvení PC). Potvrďte stisknutím, potom pomocí Q oznčte Clock phse (tktovcí fáze). c Stiskněte. c Uprvte pomocí S neo R, dokud nezískáte čistý orz. Vzorkovcí frekvence 18

19 Výěr vstupu AV připojení Definice VSTUPU VÝSTUPU, y televizor identifikovl připojené zřízení. Vyorzení zdního pnelu doporučeného připojení nleznete n str. 6. Většin rekordérů dekodérů vysláním signálu prostřednictvím Scrt kelu přepne TV n správný vstup. Přípdně můžete stisknout tlčítko výěru externího vstupu B, dokud se nezorzí orz z připojeného zřízení. S, npř. v B 3S (EXT 3S), znmená, že vstup je nstvený pro S-Video signál. Výěr vstupu zvuku z PC Pokud se televizor nepřepne utomticky, použijte Input selection (výěr vstupu). Stisknutím B zvolte B 1, B 2, B 3 (EXT1-3), HDMI neo PC. HDMI zorzí zřízení připojené k HDMI vstupu n zdním pnelu TV. Je určeno pro co nejlepší zorzení 1080i high definition signálů. PC zorzí počítč připojený k RGB/PC vstupu n zdním pnelu TV. Pokud se chcete vrátit k zorzení TV progrmu, stiskněte znovu tlčítko B neo jedno z číselných tlčítek. Výěr signálu VSTUPU Tímto určíte typ signálu přijímného prostřednictvím SCART 2 (EXT2) n zdním pnelu televizoru. Vyhledejte si návod k osluze připojovného zřízení. V menu SET UP (nstvení) stisknutím Q oznčte AV connection (AV připojení), potom stiskněte. Pomocí S neo R zvote uď AV, neo S-VIDEO - jko poždovný vstup pro EXT2. Pokud chyí revné rozlišení, zkuste lterntivní nstvení. Zvuk z PC Ay yl reprodukován zvuk z připojeného PC, zpojte udio kel do zdního pnelu TV (jk je zorzeno v kpitole Připojení počítče ), potom zvolte PC udio (zvuk z PC). V menu AV connection (AV připojení) oznčte PC udio (zvuk z PC). Pomocí S neo R zvolte uď Yes (no), neo No (ne). PC udio HDMI udio EXT2 input AV Connection Yes Digitl S-VIDEO POZNÁMKA: Pokud zvolíte PC udio (zvuk z PC), přepne se zvuk z HDMI n digitální zvuk. Zvuk z HDMI Pokud připojené HDMI zřízení nepodporuje digitální zvuk, zpojte udio kel do zdního pnelu TV (jk je zorzeno v kpitole Připojení počítče ), potom použijte nstvení HDMI zvuku. V menu AV connection (AV připojení) stisknutím Q oznčte HDMI udio (zvuk z HDMI). Pomocí S neo R zvolte Auto (utomtický) neo Anlogue (nlogický). PC udio HDMI udio EXT2 input AV Connection No Auto. S-VIDEO Pokud zvuk není reprodukován, zvolte lterntivní nstvení. PC udio HDMI udio EXT2 input AV Connection No Auto. S-VIDEO HDMI, logo HDMI High-Definition Multimedi Interfce jsou ochodními znčkmi neo registrovnými ochrnnými známkmi společnosti HDMI Licensing, LLC. 19

20 Teletext nstvení, oecné informce, utomtický režim režim seznmu Tento televizor je vyvený pmětí vícestránkového teletextu, jehož nčtení chvíli trvá. Nízí dv režimy prohlížení textu AUTO (utomtický) zorzí FASTEXT, pokud je k dispozici. LIST (seznm) uloží vše olíené stránky. Výěr režimu Nstvení znků textu ude provedeno utomticky podle nstvení jzyk provedeného v menu SET UP (nstvení). V menu FUNCTION (funkce) zvolte Teletext. Pomocí S neo R zvolte Auto. neo LIST, potom stiskněte EXIT. Podstránky zvolíte stisknutím X (B) otevřete pomocí Q P. Po strně orzovky se zorzí lišt s čísly. Prohlížená stránk ude oznčená v průěhu nčítání dlších podstránek se ude měnit rv čísel, čímž uvádí, že dné stránky již yly nčteny. Tkto otevřené podstránky zůstnou zorzené, dokud nezvolíte jinou stránku, neo dokud v ěžném režimu TV nepřepnete progrm. Nvigce stránek pomocí AUTO FUNCTION Teletext Auto. Pnel lock Off Auto formt On Grey screen On Side Pnel 1 Teletext Tlčítko 6/7: Teletext zorzíte stisknutím 6/7. Pokud chcete teletextem překrýt orz normálního vysílání potom se vrátit opět k vysílání, tlčítko stiskněte znovu. Progrmy nelze přepínt, dokud teletext nevypnete. První zorzená textová stránk ude počáteční. V režimu AUTO se nyní zorzí hlvní témt jejich odpovídjící stránky. V režimu LIST se nyní zorzí stránk, která je ktuálně uložená pod ČERVENÝM tlčítkem. V oou režimech otevřete jkoukoliv stránku teletextu zdáním 3ciferného čísl stránky pomocí číselných tlčítek, stisknutím revných tlčítek neo stisknutím P 5 (P) přesun n následující stránku, P (Q) přesun n předchozí stránku. Podstránky Pokud jsou k dispozici podstránky, utomticky se nčtou do pměti, niž y se změnilo číslo stránky n orzovce. Pokud je k dispozici FASTEXT, zorzí se ve spodní části orzovky čtyři revné tituly. Ty ktivujete stisknutím odpovídjícího revného tlčítk n dálkovém ovldči. Dlší informce o všem textovém systému/ systémech nleznete n indexové stránce teletextu neo kontktujte všeho místního prodejce Toshi. Nvigce stránek pomocí LIST Čtyři revné možnosti ve spodní části orzovky jsou čísl 100, 200, , která yl nprogrmován do pměti TV. Tyto stránky zorzíte stisknutím odpovídjících revných tlčítek. Tkto uložené stránky změníte stisknutím odpovídjícího revného tlčítk zdáním 3ciferného čísl. Toto číslo se změní vlevo nhoře n orzovce zorzí se revně. Uložte stisknutím. Lišt ve spodní části orzovky se rozliká íle. Kdykoliv stisknete, všechn čtyři čísl stránek uvedená ve spodní části se uloží t předchozí se tk smžou. Pokud nestisknete, ude výěr po zrušení teletextu ignorován. Zdáním 3ciferného čísl stránky si můžete prohlížet dlší stránky le NEMAČKEJTE tlčítko, neo se tyto stránky uloží. 20

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ

LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ LCD televizor LT-17E31 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

TOSHIBA WL66. Návod k obsluze

TOSHIBA WL66. Návod k obsluze TSHIBA WL66 Návod k obsluze bsah NASTAVENÍ Bezpečnostní opatření Co AN a co NE 3 Zapojení přístroje a důležité informace 4 Dálkové ovládání rychlý přehled 5 Připojení externích zařízení zapojení dalších

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

00SE_RV555D_Nordic.book Page 1 Monday, August 25, :35 PM RV55* DIGITAL Series

00SE_RV555D_Nordic.book Page 1 Monday, August 25, :35 PM RV55* DIGITAL Series 00SE_RV555D_Nordic.ook Pge 1 Mondy, August 25, 2008 3:35 PM RV55* DIGITAL Series sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5 Dálkové ovládání...6 Vložení terií účinný

Více

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Vlastnosti Vysoce kvalitní obraz (HQ) Zobrazení menu na obrazovce (OSD) Stereofonní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

TOSHIBA. Návod k obsluze CZ+SK

TOSHIBA. Návod k obsluze CZ+SK TSHIBA WL68 Návod k obsluze +SK bsah NASTAVENÍ Bezpečnostní opatření Co AN a co NE 3 Zapojení přístroje a důležité informace 4 Dálkové ovládání rychlý přehled 5 Připojení externích zařízení zapojení dalších

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

5.1 Multimediální reproduktory

5.1 Multimediální reproduktory 5.1 Multimediální reproduktory Bezpečnostní opatření Funkce a výkon 1. Napájení: lze použít pouze napájení specifikované v návodu k použití nebo na štítku hlavní jednotky reproduktoru. 2. Ochrana napájecích

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) Popis výrobku TV modulátor MT41 je určen pro vytvoření televizních kanálů G / K / I / L / M / N / Austrálie norem v UHF pásem.

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Návod k instalaci a použití automatické pračky

Návod k instalaci a použití automatické pračky Návod k instlci použití utomtické prčky P 12 utomtická prčk osh UPOZORNĚNÍ 3 SPECIFIKACE 4 INSTALACE A MONTÁŽ 5 POUŽITÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY A PRAKTICKÉ RADY 9 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 18 BEZPEČNOST A ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module Všechny informace, které jsou obsažené v této příručce, mohou být předmětem změn bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Modul TV tuneru Děkujeme Vám za zakoupení tohoto modulu TV tuneru. Ujistěte se, že v

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Blu-ray/DVD systém domácího kina. Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Blu-ray/DVD systém domácího kina. Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina CZ BDV-L600 Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním 1 2 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů Připojení TV Toto je so dodávky Hlavní j 3 Připojení

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více