150 mm 150 mm. 150 mm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "150 mm 150 mm. 150 mm"

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh, nvštivte Všehny moely nemusí ýt ostupné ve všeh zemíh. 1 Vylení zřízení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek menší neo méně vážná zrnění. VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Plstové sáčky nejsou hrčky. Ay se zránilo neezpečí zušení, uhovávejte tyto sáčky mimo osh tolt mlýh ětí správným způsoem se jih zvte. Okolo zřízení uržujte minimální mezeru pole orázku. 320 mm 150 mm 150 mm 150 mm Komponenty, které nleznete v krii, se mohou lišit v závislosti n zemi, ve které se nházíte. Doporučujeme uhovt půvoní lení. Orázky v tomto Stručném návou k osluze se týkjí moelu HL-3170CDW. Kel rozhrní není stnrním příslušenstvím. Zkupte vhoný kel rozhrní pro připojení, které hete použít (USB neo síť (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)). USB kel Doporučujeme použít kel USB 2.0 (typ A/B), který není elší než 2 metry. Síťový kel (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Použijte přímý kel krouené voulinky ktegorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Ostrňte olový mteriál ze zřízení Posuňte všeh osm žlutýh zámků vále ve směru šipek, jk je znázorněno n orázku níže. CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikgel NEJEZTE, vyhoďte jej prosím. Poku jej pozřete, okmžitě vyhleejte lékřskou pomo. Ztím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kelu střívého npájení. Ostrňte olovou lepíí pásku n vnějšku zřízení. Úplně otevřete horní kryt zvenutím rukojeti. Vyjměte všehny čtyři fotovále tonerové kzety. Ayste přeešli prolémům s kvlitou tisku, NEDOTÝKEJTE se stínovné části, jk je znázorněno n orázku. 2

3 e Ostrňte ornžový ol z jenotky pásu. h Zsuňte všehny čtyři fotovále tonerové kzety o zřízení. Ujistěte se, že rv tonerové kzety souhlsí s rvou štítku n zřízení. BK C M Y f Sejměte ornžový ohrnný mteriál z kžého fotovále tonerové kzety. i BK - černá M - purpurová Zvřete horní kryt zřízení. C - zurová Y - žlutá g Uhopte oěm rukm kžou jenotku fotovále tonerové kzety jemně s ní několikrát ztřeste ze strny n strnu, y se toner v kzetě rozprostřel rovnoměrně. 3

4 3 Vložte ppír o zásoníku ppíru Vysuňte zásoník ppíru zel ze zřízení. Při tlčení n zelenou páčku pro uvolnění voítk ppíru přesuňte voítk ppíru tk, y opovíl velikosti ppíru vkláného o zásoníku. Zkontrolujte, z jsou voítk ppíru pevně uszené v rážkáh. f Zveněte rozkláí popěru, y ppír nemohl sklouznout ze zásoníku pro výstup směrem olů. Dlší informe o oporučeném ppíru: viz Příručk uživtele: Doporučený ppír tisková méi. Stoh ppíru oře provětrejte, y neošlo k uvíznutí neo nesprávnému zveení ppíru. Vložte ppír o zásoníku ujistěte se, že: Ppír je po znčkou pro mximum ppíru (). Přeplnění zásoníku ppíru může způsoit uvíznutí ppíru. Strn, n kterou hete tisknout, je líem olů. Voítk ppíru se otýkjí okrjů ppíru pro zjištění správného poávání. e Zsuňte zásoník ppíru zpět o zřízení. Zkontrolujte, z je zel zsunutý v zřízení. 4

5 4 Zpněte zřízení NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojte k zřízení npájeí kel poté jej zpněte o elektriké zásuvky. Stiskněte poržte n ovláím pnelu. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Pro HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: přejěte ke kroku 5. Pro HL-3150CDN: přejěte ke kroku 6. 5 Pouze ezrátové nstvení pro moely WLAN (je-li potře) Uživtelé moilníh zřízení: stisknutím zvolte Yes. Přejěte ke kroku 9 n strně 15 pokrčujte v instli ezrátové sítě. Po okončení instle ezrátové sítě se musíte vrátit ke kroku 6 okončit nstvení zřízení. Chete-li nejprve změnit jzyk n všem počítči, můžete si vyrt No. Konfiguri nstvení ezrátové sítě uete mít možnost provést pozěji. 6 Vytiskněte Všihni osttní uživtelé: stisknutím zvolte No. Poté přejěte n krok 6. Instle ezrátové sítě pro uživtele systému Winows Mintosh ue prorán v lšíh kroíh. zkušení stránku Stiskněte tlčítko Go. Zřízení vytiskne zkušení stránku. Zkontrolujte, z yl zkušení stránk vytištěn správně. Jkmile z počítče oešlete n zřízení první tiskovou úlohu, tto funke již neue ostupná. 5

6 7 Nstvte jzyk Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Generl Setup. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte položku Lol Lnguge. Stisknutím tlčítk neo zvolte požovný jzyk. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Cnel. Nyní přejěte n N lší stráne jsou uveeny informe týkjíí se instle ovlče tiskárny. 6

7 8 Zvolte typ připojení Tyto instlční pokyny jsou určeny pro operční systémy Winows XP Home/XP Professionl/XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8, Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2/2012 M OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x. Můžete nás nvštívit n rese ke njete rovněž prouktovou poporu, ktulize nástroje pro nejnovější ovlče i opověi n čsto klené otzy tehniké otzy. Pro kely rozhrní USB Winows, přejěte n strnu 8 Mintosh, přejěte n strnu 9 Pro kelovou síť Winows, přejěte n strnu 10 Mintosh, přejěte n strnu 14 Pro ezrátovou síť Winows Mintosh, přejěte n strnu 15 Chete-li k zřízení Brother pomoí služy Wi-Fi Diret připojit zřízení se systémem ios, Anroi neo Winows Phone, stáhněte si prosím Příručku Wi-Fi Diret n rese Drátová síť Bezrátová síť Winows USBMintosh Winows Mintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows Informe pro uživtele kelu rozhrní USB se systémem Winows 9 Než zčnete instli Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Stiskněte poržte pro vypnutí zřízení ujistěte se, že kel rozhrní USB NENÍ zpojen. Poku jste již kel o zřízení připojili, opojte jej. 10 e Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Zvolte Místní připojení (USB) klepněte n položku Dlší. Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Postupujte le pokynů n orzove, oku se neojeví orzovk Připojte USB kel. Připojte kel USB k portu USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel o počítče. f Stiskněte poržte pro zpnutí zřízení. Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr potom klepněte n Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jsou příručky, které jsou součástí CD-ROMu, ve formátu PDF, použijte k jejih otevření progrm Aoe Reer. Poku máte n počítči ninstlovný progrm Aoe Reer, le nelze otevřít souory, změňte přiřzení souorů.pf n Aoe Reer ve vših Ovláíh pneleh. Dlší informe nleznete v části Nejčstější otzy tohoto moelu n rese Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese 8

9 USB Mintosh Informe pro uživtele kelu rozhrní USB se systémem Mintosh 9 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v neo nižšího: ktulizujte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz g Vyerte zřízení ze seznmu, klepněte n A (Přit), potom klepněte n Next (Dlší). Pro HL-3170CDW: hete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. 10 Zkontrolujte, z je zřízení připojené ke zroji střívého npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Připojte kel USB k portu USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel o počítče Mintosh. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Ninstlujte ovlč tiskárny Dokončit Nyní je instle okončen. Winows USBMintosh Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM, pk vkrát klepněte n ikonu BROTHER n vší provní ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Zvolte Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) klepněte n položku Next (Dlší). Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Dokončení instle může trvt několik minut. e f Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Kyž se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klepněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). 9

10 Drátová síť Winows Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Winows / sítě Peer-to-Peer (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Než TCP/IP zčnete instli TCP/IP 10 Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Router Přístroj Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n zřízení. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Zvolte Síťové připojení voiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Dlší. Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Vyerte svoji převolu nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. e Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. Jkmile jste vyzváni, vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí zřízení zorzená IP res Název uzlu. 10

11 Drátová síť Winows f g Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr potom klepněte n Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jsou příručky, které jsou součástí CD-ROMu, ve formátu PDF, použijte k jejih otevření progrm Aoe Reer. Poku máte n počítči ninstlovný progrm Aoe Reer, le nelze otevřít souory, změňte přiřzení souorů.pf n Aoe Reer ve vših Ovláíh pneleh. Dlší informe nleznete v části Nejčstější otzy tohoto moelu n rese Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese Drátová síť Winows Mintosh 11

12 Drátová síť Winows Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Winows / uživtele sílené sítě (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Než TCP/IP zčnete instli 10 Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. Klientský počítč Počítč zvný Server neo Tiskový server TCP/IP neo USB Přístroj Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. e Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Zvolte Síťové připojení voiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Tiskárn sílená v síti klepněte n položku Dlší. Vyerte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Poku neznáte umístění neo název fronty zřízení v síti, kontktujte svého správe sítě. f Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. 12

13 Drátová síť Winows Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr potom klepněte n Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jsou příručky, které jsou součástí CD-ROMu, ve formátu PDF, použijte k jejih otevření progrm Aoe Reer. Poku máte n počítči ninstlovný progrm Aoe Reer, le nelze otevřít souory, změňte přiřzení souorů.pf n Aoe Reer ve vših Ovláíh pneleh. Dlší informe nleznete v části Nejčstější otzy tohoto moelu n rese Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese Drátová síť Winows Mintosh 13

14 Drátová síť Mintosh Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Mintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v neo nižšího: ktulizujte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz 10 Zkontrolujte, z je zřízení připojené ke zroji střívého npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n zřízení. Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM, pk vkrát klepněte n ikonu BROTHER n vší provní ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. e f g (HL-3150CDW / HL-3170CDW) Zvolte Wire Network Connetion (Ethernet) (Síťové připojení voiči (Ethernet)) klepněte n položku Next (Dlší). Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Dokončení instle může trvt několik minut. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí zřízení zorzená IP res. Kyž se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klepněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). Vyerte zřízení ze seznmu, klepněte n A (Přit), potom klepněte n Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovlč HL-XXXX CUPS z místní níky Use (Použít). (Ke XXXX je název všeho moelu.) Pro HL-3170CDW: hete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. 14

15 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Uživtelé ezrátového síťového rozhrní (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Než zčnete Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Dříve než přikročíte k této instli, musíte znát nstvení ezrátové sítě. Poku jste ji říve zkonfigurovli nstvení zřízení pro ezrátovou síť, musíte onovit nstvení sítě přetím, než uete moi opět nkonfigurovt ezrátová nstvení. 1. N zřízení stiskněte tlčítko neo, čímž vyerete volu Sit, stiskněte tlčítko OK. 2. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Nulovni site stiskněte tlčítko OK. 3. Kyž se ojeví Restrt OK?, stiskem tlčítk vyerte Ano. Režim infrstruktury Bezrátový přístupový o / router Síťové ezrátové zřízení (vše zřízení) Počítč s možností ezrátového připojení k ezrátovému přístupovému ou / routeru Počítč kelově připojen k ezrátovému přístupovému ou / routeru e Moilní zřízení připojené k ezrátovému přístupovému ou / routeru Winows Mintosh Bezrátová síť 15

16 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 10 Zvolte způso nstvení ezrátové sítě Násleujíí pokyny nínou tři možnosti, jk nstvit zřízení Brother pro prostřeí ezrátové sítě. Poku jste zčli s nstvením ezrátové sítě o kroku 5 n strně 5 (pro moilní zřízení), přejěte k metoě (Průvoe instlí). Pro všehn osttní zřízení zvolte metou, která vyhovuje všemu prostřeí. Pokyny k instli zřízení o osttníh ezrátovýh prostřeí nleznete v Příruče síťovýh plikí. Instle pomoí instlčního CD-ROMu očsné použití USB kelu (pouze v systému Winows Mintosh) Pro tuto metou oporučujeme používt počítč, který je ezrátově připojen k síti. Během konfigure je tře očsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Poku používáte systém Winows XP neo používáte k připojení počítče k ezrátovému přístupovému ou / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezrátového ou / routeru. Npište prosím o níže uveené olsti nstvení své ezrátové sítě. Poku potřeujete při instli pomo hete kontktovt zákzniký servis společnosti Brother, ujistěte se, že máte SSID (název sítě) síťový klíč. Se zjištěním těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Jk njít tyto informe (SSID Síťový klíč): 1. Zkontrolujte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozí Název sítě y mohl ýt přístupový o/název výroe routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, svého systémového ministrátor neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str

17 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ruční instle z ovláíh pnelů pomoí Průvoe instlí (Winows, Mintosh, moilní zřízení) Poku váš přístupový o / router nepoporuje funki WPS (Wi-Fi Protete Setup ) neo AOSS, zpište si o níže uveeného prostoru nstvení ezrátové sítě ezrátového přístupového ou / routeru. Poku potřeujete při instli pomo hete kontktovt zákzniký servis společnosti Brother, ujistěte se, že máte SSID (název sítě) síťový klíč. Se zjištěním těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Jk njít tyto informe (SSID Síťový klíč): 1. Zkontrolujte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozí Název sítě y mohl ýt přístupový o/název výroe routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, svého systémového ministrátor neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str. 20 Instle stisknutím tlčítk pomoí WPS neo AOSS (Winows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metou použijte, poku váš ezrátový přístupový o / router poporuje utomtikou ezrátovou (stisknutím tlčítk) instli (WPS neo AOSS ). Nyní přejěte n str. 22 Bezrátová síť Winows Mintosh 17

18 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle pomoí instlčního CD-ROMu očsné použití USB kelu (pouze v systému Winows Mintosh) 11 Nstvení ezrátové sítě Zvolte Bezrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Pro Winows, přejěte n. Pro Mintosh, přejěte n e. Během konfigure je tře očsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Poku používáte systém Winows XP neo používáte k připojení počítče k ezrátovému přístupovému ou / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezrátového ou / routeru, které jste si zpsli v kroku 10- n strně 16. Poku používáte zřízení v ezrátové síti s poporou IEEE 802.1x, viz Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. Orzovky použité v tomto kroku poházejí z Winows. Orzovky n všem počítči se mohou lišit v závislosti n všem operčním systému. Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. (Winows ) Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. (Winows ) Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. (Mintosh) Dvkrát klepněte n ikonu BROTHER n vší provní ploše, pk vkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX) n orzove. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. e f (Winows ) g Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Tiskárn sílená v síti. Poté klepněte n položku Dlší. Poku vyerete položku Tiskárn sílená v síti, zvolte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Vyerte svoji převolu nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. Zvolte Ano, mám kel USB, který mohu použít k instli. klepněte n položku Dlší. Poku se ojeví orzovk Důležité oznámení, přečtěte si upozornění. Zškrtnutím políčk potvrďte SSID Síťový klíč poté klepněte n tlčítko Dlší. Dočsně připojte USB kel (není osžen) přímo k počítči k zřízení. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku se ojeví orzovk Potvrzení instle, zškrtněte políčko klepněte n položku Dlší, pk přejěte k části h. V přípě, že se neojeví orzovk Potvrzení instle, přejěte n i. 18

19 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní h i Zškrtněte položku Ano, poku se hete připojit s uveeným SSID. Klepněte n tlčítko Dlší přejěte k části k. Průvoe vyhleá ezrátové sítě ostupné pro vše zřízení. Vyerte SSID, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 10- n strně 16, poté klikněte n položku Dlší. l Poku klepnete n položku Zrušit, nstvení zůstnou nezměněn. Pro ruční zání nstvení IP resy pro vše zřízení, klepněte n tlčítko Změnit IP resu zejte nezytná nstvení IP resy pro vši síť. Poku se ojeví orzovk informí o selhání instle ezrátové sítě, klepněte n položku Zkusit znovu. Opojte USB kel mezi počítčem zřízením, poté klepněte n položku Dlší. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. j Poku je seznm prázný, zkontrolujte, z je ezrátový přístupový o / router zpnut vysílá SSID. Zkontrolujte, z je zřízení ezrátový přístupový o / router v rozshu ezrátové komunike. Klepněte n položku Onovit. Poku je váš ezrátový přístupový o / router nstven tk, že nevysílá SSID, přiejte ho ručně klepnutím n tlčítko Pokročilé. Postupujte pole pokynů n orzove pro zání položky Název (SSID) poté klepněte n položku Dlší. Zejte položku Síťový klíč, kterou jste si zpsli v kroku 10- n strně 16, poté klikněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovlč tiskárny, pokrčujte ke kroku 13. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n krok 13-e n strně 26 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n krok 13- n strně 27 Poku vše síť není konfigurován pro Ověřování Šifrování, ojeví se orzovk POZOR!. V konfiguri pokrčujte klepnutím n tlčítko OK. k Potvrďte nstvení ezrátové sítě poté klepněte n položku Dlší. Nstvení uou zslán n vše zřízení. Bezrátová síť Winows Mintosh 19

20 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ruční instle z ovláíh pnelů pomoí Průvoe instlí (Winows, Mintosh, moilní zřízení) 11 e Nstvení ezrátové sítě Než uete pokrčovt, musíte mít ezrátová nstvení, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 10- n strně 17. Poku používáte zřízení v ezrátové síti s poporou IEEE 802.1x, viz Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. Poku jste zčli s nstvením ezrátové sítě o kroku 5 n strně 5 (pro moilní zřízení), přejěte k části. Všihni osttní uživtelé přejěte k části. N zřízení stisknutím tlčítk neo vyerte položku Sit stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Chete-li zrušit ukončit průvoe nstvení ezrátové sítě, stiskněte Cnel. Zřízení zčne s vyhleáváním ostupnýh SSID. Po několik minutáh se ojeví seznm ostupnýh SSID. Poku se zorzí seznm SSID, použijte tlčítk neo k výěru SSID, které jste si zpsli v kroku 10- n strně 17, poté stiskněte tlčítko OK. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku ezrátový přístupový o / router vyrného SSID poporuje WPS ojeví se WPS ostupne, stiskněte tlčítko přejěte k části f. Poku používáte metou ověřování šifrování vyžujíí Síťový klíč, přejěte ke kroku g. Poku je vší metoou ověřování Open System meto šifrování je nstven n honotu None, přejěte ke kroku h. f Poku je seznm prázný, zkontrolujte, z je ezrátový přístupový o / router zpnut vysílá SSID. Přesuňte zřízení líže ezrátovému přístupovému ou / routeru zkuste opkovt postup o kroku. Jestliže ezrátový přístupový o / router není nstven, y vysíll ientifikátor SSID, musíte název SSID přit ručně. Víe informí nleznete v části Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, poku SSID není vysíláno. g h Chete-li připojit zřízení pomoí utomtikého ezrátového režimu, stiskem tlčítk vyerte položku Ano. (Vyerete-li možnost Ne, přejěte o g zejte Síťový klíč.) Kyž se ojeví Stis.WPS n rout, stiskněte tlčítko WPS n ezrátovém přístupovém ou / routeru pk vkrát stiskněte tlčítko. Přejěte n h. Zejte Síťový klíč, který jste si zpsli v kroku 10- n strně 17. Chete-li zt znk neo číslo, poržte neo opkovně mčkejte tlčítk neo, oku se neojeví požovný znk, poté stiskněte tlčítko OK. Chete-li ostrnit zné znky, stiskněte tlčítko Bk. Víe informí viz Závání textu pro ezrátová nstvení n strně 25. Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK, poté stiskem tlčítk pro Ano použijte nstvení. Zřízení se nyní pokusí připojit k ezrátové síti pomoí informí, které jste zli. Zpráv o výsleku připojení se ojeví n ispleji LCD utomtiky se vytiskne hlášení Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů n strně 23. Stiskněte tlčítko OK. 20

21 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Uživtelé počítčů: prosím ninstlujte ovlč tiskárny. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n krok 12 n strně 26 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n krok 12 n strně 27 Uživtelé moilníh zřízení, kteří zčli s instlí o kroku 5 n strně 5, přejěte zpět ke kroku 6 n strně 5 pokrčujte v nstvení zřízení. Uživtelé moilníh zřízení, nhléněte o Uživtelské příručky, ke se ozvíte lší poronosti týkjíí se použití zřízení společně s moilním zřízením. Poku hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, nvštivte weové stránky Brother Solutions Center n rese klepněte n Návoy n stráne všeho moelu. Winows Mintosh Bezrátová síť 21

22 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle stisknutím tlčítk pomoí WPS (Wi-Fi Protete Setup) neo AOSS (Winows, Mintosh moilní zřízení) 11 Konfigurujte nstvení ezrátové sítě Potvrďte, že váš ezrátový přístupový o / router isponuje symolem funke WPS či AOSS, jk je ukázáno níže. e Umístěte zřízení Brother o oshu přístupového ou / routeru s funkí WPS či AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostřeí (viz pokyny oné s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem). Poku jste zčli s instlí ezrátové sítě o kroku 5 n strně 5, přejěte k části. Všihni osttní uživtelé přejěte k části. N zřízení stisknutím tlčítk neo vyerte položku Sit stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku WPS/AOSS stiskněte tlčítko OK. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Chete-li zrušit ukončit průvoe nstvení ezrátové sítě, stiskněte Cnel. Kyž se ojeví Stis. tl.n rout, stiskněte tlčítko funke WPS neo AOSS n svém přístupovém ou / routeru (víe informí viz pokyny oné s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem), poté stiskněte tlčítko n všem zřízení. Tto funke utomtiky zjistí, který režim (WPS neo AOSS ) používá váš ezrátový přístupový o / router ke konfiguri zřízení. f Poku váš ezrátový přístupový o / router poporuje funki WPS (PIN Metho) hete zřízení konfigurovt pomoí metoy PIN (Personl Ientifition Numer), viz Příručk síťovýh plikí: Konfigure pomoí metoy PIN Metho WPS (Wi-Fi Protete Setup). Zpráv o výsleku připojení se ojeví n ispleji LCD utomtiky se vytiskne hlášení Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů n strně 23. Stiskněte tlčítko OK. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Chete-li ninstlovt ovlč tiskárny, pokrčujte ke kroku 12. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n str. 26 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n str. 27 Uživtelé moilníh zřízení, nhléněte o Uživtelské příručky, ke se ozvíte lší poronosti týkjíí se použití zřízení společně s moilním zřízením. Poku hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, nvštivte weové stránky Brother Solutions Center n rese klepněte n Návoy n stráne všeho moelu. 22

23 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ostrňování prolémů Poku potřeujete při instli pomo hete kontktovt zákzniký servis společnosti Brother, ujistěte se, že máte SSID (název sítě) síťový klíč. Se zjištěním těhto informí vám nemůžeme pomoi. Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* 1. Zkontrolujte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozí Název sítě y mohl ýt přístupový o/název výroe routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, svého systémového ministrátor neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. * Poku ezrátový přístupový o / router není nstven k vysílání SSID, neue SSID zjištěno utomtiky. Musíte zt název SSID ručně (viz Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, poku SSID není vysíláno). Hlášení o síti WLAN Poku hlášení Hlášení o síti WLAN ukzuje, že se připojení nezřilo, zkontrolujte kó hyy n vytištěném hlášení postupujte pole násleujííh pokynů. Kó hyy Doporučené řešení Bezrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezrátové nstvení. TS-01 - Poku je k zřízení připojen kel sítě LAN, opojte jej ZAPNĚTE ezrátové nstvení všeho zřízení. 1. N zřízení stiskněte tlčítko neo, čímž vyerete volu Sit, stiskněte tlčítko OK. 2. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. 3. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. 4. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Nelze zjistit ezrátový přístupový o / router. TS-02 - Zkontrolujte tyto 4 oy: 1. Ujistěte se, že je ezrátový přístupový o / router zpojen. 2. Přesuňte zřízení o olsti ez překážek neo líže k ezrátovému přístupovému ou / routeru. 3. Během konfigure nstvení ezrátové sítě očsně umístěte zřízení o vzálenosti přiližně jenoho metru o ezrátového přístupového ou / routeru. 4. Poku váš ezrátový přístupový o / router používá filtrování MAC res, potvrďte, že je MAC res zřízení Brother ve filtru povolen. - Poku jste ručně zli SSID informe o zezpečení, (SSID / meto ověřování / meto šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informe nesprávné. Potvrďte SSID informe o zezpečení (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). V přípě potřey zejte správné informe. Bezrátová síť Winows Mintosh 23

24 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy TS-03 Doporučené řešení Vámi zné nstvení ezrátové sítě zezpečení může ýt nesprávné. Potvrďte, že jsou nstvení ezrátové sítě správná (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). * Zkontrolujte, z jsou zné či vyrné honoty SSID / metoy ověřování / metoy šifrování / ID uživtele / Uživtelské heslo správné. Metoy ověřování/šifrování použité vyrným ezrátovým přístupovým oem / routerem nejsou poporovány vším zřízením. Pro režim infrstruktury změňte metoy ověřování šifrování ezrátového přístupového ou / routeru. Vše zřízení poporuje násleujíí metoy ověřování WPA, WPA2, OPEN Sílený klíč. Ověřování WPA poporuje metoy šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 poporuje AES pro metou šifrování. Metoy OPEN Sílený klíč opovíá šifrování WEP. Poku to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zná síťová nstvení či SSID. Potvrďte, že jsou nstvení ezrátové sítě správná (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). TS-04 Kominovná tulk meto ověřování šifrování Meto ověřování WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Sílený klíč Meto šifrování TKIP AES AES WEP NONE (ez šifrování) WEP Pro režim -ho změňte metoy ověřování šifrování všeho počítče pro ezrátová nstvení. Vše zřízení poporuje pouze metou ověřování OPEN s volitelným šifrováním WEP. Informe o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-05 Potvrďte, že SSID informe o zezpečení (Síťový klíč) jsou správné (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Informe o ezrátovém zezpečení (Meto ověřování / Meto šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-06 Potvrďte informe o zezpečení ezrátové sítě, jk je uveeno v tule Kominovná tulk meto ověřování šifrování hyy TS-04. Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Potvrďte Síťový klíč (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). 24

25 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy Doporučené řešení Zřízení nemůže zjistit ezrátový přístupový o / router, který y měl povolenu funki WPS či AOSS. Pro konfiguri ezrátovýh nstvení pomoí funkí WPS neo AOSS, musíte provt jk se zřízením, tk i s ezrátovým přístupovým oem / routerem. Potvrďte, že váš ezrátový přístupový o / router poporuje funke WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Poku nevíte, jk provt s ezrátovým přístupovým oem / routerem pomoí funkí WPS neo AOSS, viz okumente oná s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem, zeptejte se výroe ezrátového přístupového ou / routeru neo se zeptejte svého správe sítě. Byly zjištěny minimálně v ezrátové přístupové oy / routery, které mjí povolenu funki WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeen ezrátový přístupový o / router v oshu má ktivní WPS neo AOSS opkujte ki. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutáh, yste se vyhnuli kolizi s osttními ezrátovými přístupovými oy / routery. Závání textu pro ezrátová nstvení Poržením neo opkovným mčkáním tlčítk neo si vyerte z násleujííh znků: (mezer)!"#$%&'() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`efghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ Stiskem tlčítk OK potvrďte ktuální znk poté zejte lší znk. Chete-li ostrnit zné znky, stiskněte tlčítko Bk. Winows Mintosh Bezrátová síť 25

26 Bezrátová síť Winows Ninstlujte ovlč tiskárny pro systém Winows (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 12 Než zčnete instli f Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove e Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Zvolte Bezrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Tiskárn sílená v síti. Poté klepněte n položku Dlší. Poku vyerete položku Tiskárn sílená v síti, zvolte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Vyerte svoji převolu nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr potom klepněte n Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jsou příručky, které jsou součástí CD-ROMu, ve formátu PDF, použijte k jejih otevření progrm Aoe Reer. Poku máte n počítči ninstlovný progrm Aoe Reer, le nelze otevřít souory, změňte přiřzení souorů.pf n Aoe Reer ve vših Ovláíh pneleh. Dlší informe nleznete v části Nejčstější otzy tohoto moelu n rese Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese

27 Bezrátová síť Mintosh Ninstlujte ovlč tiskárny pro systém Mintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 12 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v neo nižšího: ktulizujte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz 13 Zkontrolujte, z je zřízení připojené ke zroji střívého npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM, pk vkrát klepněte n ikonu BROTHER n vší provní ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. Zvolte Wireless Network Connetion (Bezrátové síťové připojení) klepněte n položku Next (Dlší). f Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. g Kyž se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klepněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). Vyerte zřízení ze seznmu, klepněte n A (Přit), potom klepněte n Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovlč HL-XXXX CUPS z místní níky Use (Použít). (Ke XXXX je název všeho moelu.) Pro HL-3170CDW: hete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku vše ezrátová nstvení selžou, ojeví se orzovk Wireless Devie Setup Wizr (Průvoe nstvením ezrátového zřízení). Pro okončení ezrátové konfigure postupujte pole zorzenýh pokynů. e Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí zřízení zorzená IP res. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Bezrátová síť Winows Mintosh 27

28 Dlší informe Koreke rev Výstupní sytost pozie tisku kžé rvy se může lišit v závislosti n prostřeí, ve kterém se přístroj nhází. Fktory, jko je teplot vlhkost, mohou ovlivnit rvu. Klire rev soutisk rev vám pomůže zlepšit sytost rev polohu tisku kžé rvy. Klire rev Klire vám pomůže zlepšit sytost rev. Pro HL-3170CDW: poku tisknete pomoí tiskového ovlče BR-Sript, musíte provést kliri z ovláího pnelu (viz Použití ovláího pnelu n strně 28). Používáte-li k tisku tiskový ovlč Winows, ovlč provee kliri utomtiky, poku je zpnuto Použít t klire Automtiky získt úje o zřízení (Viz Příručk uživtele: Složk Pokročilé). Používáte-li k tisku tiskový ovlč Mintosh, musíte provést kliri pomoí Sttus Monitor. Po zpnutí Sttus Monitor zvolte Color Clirtion (Klire rev) z níky Control (Ovláání) menu (viz Příručk uživtele: Klire rvy). Použití ovláího pnelu Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Koreke rev. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Klire rev. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte položku Klirovni. Stisknutím tlčítk zvolte položku Ano. Zřízení provee kliri, pk se vrátí o pohotovostního režimu. Soutisk rev Automtiký soutisk Automtiký soutisk vám pomůže zlepšit pozii tisku kžé rvy. Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Koreke rev. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Automt.registr.. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte položku Registre. Stisknutím tlčítk zvolte položku Ano. Zřízení provee soutisk, pk se vrátí o pohotovostního režimu. Brother CretiveCenter Nehte se inspirovt. Poku používáte Winows, klepněte vkrát n ikonu Brother CretiveCenter n vší provní ploše, yste se ZDARMA ostli n nše weové stránky s mnoh nápy prostřeky pro osoní profesionální použití. Uživtelé systému M mohou získt přístup n Brother CretiveCenter n této weové rese: 28

29 Spotření mteriál Spotření mteriál Kyž přije čs vyměnit spotření mteriál, jko npř. toner neo fotovále, n LCD zřízení se ojeví hyové hlášení. Pro víe informí o spotřením mteriálu pro vše zřízení nvštivte resu neo kontktujte všeho ovtele Brother. Jenotk fotovále tonerová kzet jsou vě smosttné části. Tonerové kzety Jenotky fotovále Jenotk pásu BU-220CL Opní náok n toner WT-220CL Víe informí o výměně spotřeního mteriálu nleznete v Příruče uživtele: Výměn spotřeního mteriálu. 29

30 Ohrnné známky Logo Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Brother je ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Vist, Winows Server Internet Explorer jsou registrovné ohrnné známky společnosti Mirosoft Corportion ve Spojenýh státeh merikýh /neo lšíh zemíh. Apple, Mintosh, Sfri M OS jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA jinýh zemíh. Aoe Reer jsou uď registrovné ohrnné známky neo ohrnné známky společnosti Aoe Systems Inorporte ve Spojenýh státeh / neo lšíh zemíh. Wi-Fi Diret, Wi-Fi Protete Setup, (WPS), WPA WPA2 jsou znčky společnosti Wi-Fi Alline. AOSS je ohrnnou známkou společnosti Bufflo In. Anroi je ohrnnou známkou společnosti Google In. Kžá společnost, jejíž softwre je v této příruče zmíněn, je ržitelem lienčního ujenání, které uává vlstnitví zmíněnýh progrmů. Jkékoliv ohoní názvy názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh okumenteh neo jkýhkoliv jinýh mteriáleh, jsou všehny registrovnými ohrnnými známkmi příslušnýh společností. Sestvení vyání Tto příručk yl sestven vyán po ozorem společnosti Brother Inustries Lt. tk, y oshovl nejktuálnější úje speifike výroku. Osh této příručky speifike tohoto výroku se mohou měnit ez přehozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit speifike mteriály uveené v této příruče ez přehozího upozornění vylučuje jkoukoli opověnost z veškeré škoy (včetně náslenýh) způsoené ůvěrou v uveené mteriály, včetně, všk ne výhrně, typogrfikýh lšíh hy souvisejííh s touto pulikí. Autorská práv liene 2012 Brother Inustries, Lt. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrmové vyvení, který vyvinuli násleujíí ovtelé: PACIFIC SOFTWORKS, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Deviespe Softwre, In. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, In.

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nejprve si prosím přečtěte okument Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto okumentu (Stručný

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J515W DCP-J715W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J140W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno! Laserová tiskárna HL-4040CN HL-4050CDN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. L43** Digitální řady W43** Digitální řady

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. L43** Digitální řady W43** Digitální řady UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA L43** Digitální řy W43** Digitální řy Osh INSTALACE VAŠEHO TELEVIZORU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...7 Vkláání terií účinný osh...7

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak se připojit do WiFi sítě

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný tiskový server a bezdrátový Ethernet tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení kabelové

Více

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6490CW Než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-585CW Pře používáním tohoto zřízení si přečtete pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci revize 2.2 Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu na váš WiFi Access Point WLAN - WABOX, doporučujeme vám, abyste použili bezpečnostní mechanismus

Více

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG5500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce MultifunkčníTiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce Tiskový server a bezdrátový Ethernet Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více

Modul rozhraní ISM7. Montážní návod a návod k obsluze. Krátký přehled Uvedení do provozu Strana 2

Modul rozhraní ISM7. Montážní návod a návod k obsluze. Krátký přehled Uvedení do provozu Strana 2 Montážní návod a návod k obsluze Modul rozhraní ISM7 Krátký přehled Uvedení do provozu Strana 2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3064628_201510

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Vhodné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definice poznámek

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 6520 series...3 2 Poznejte HP Deskjet Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 Paměťové karty a sloty...8

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový interní ethernetový vícefunkční tiskový server a bezdrátový vícefunkční tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síñových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf

Žádost Benefit. Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf Žádost Benefit Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více