150 mm 150 mm. 150 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "150 mm 150 mm. 150 mm"

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh, nvštivte Všehny moely nemusí ýt ostupné ve všeh zemíh. 1 Vylení zřízení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek menší neo méně vážná zrnění. VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Plstové sáčky nejsou hrčky. Ay se zránilo neezpečí zušení, uhovávejte tyto sáčky mimo osh tolt mlýh ětí správným způsoem se jih zvte. Okolo zřízení uržujte minimální mezeru pole orázku. 320 mm 150 mm 150 mm 150 mm Komponenty, které nleznete v krii, se mohou lišit v závislosti n zemi, ve které se nházíte. Doporučujeme uhovt půvoní lení. Orázky v tomto Stručném návou k osluze se týkjí moelu HL-3170CDW. Kel rozhrní není stnrním příslušenstvím. Zkupte vhoný kel rozhrní pro připojení, které hete použít (USB neo síť (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)). USB kel Doporučujeme použít kel USB 2.0 (typ A/B), který není elší než 2 metry. Síťový kel (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Použijte přímý kel krouené voulinky ktegorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Ostrňte olový mteriál ze zřízení Posuňte všeh osm žlutýh zámků vále ve směru šipek, jk je znázorněno n orázku níže. CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikgel NEJEZTE, vyhoďte jej prosím. Poku jej pozřete, okmžitě vyhleejte lékřskou pomo. Ztím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kelu střívého npájení. Ostrňte olovou lepíí pásku n vnějšku zřízení. Úplně otevřete horní kryt zvenutím rukojeti. Vyjměte všehny čtyři fotovále tonerové kzety. Ayste přeešli prolémům s kvlitou tisku, NEDOTÝKEJTE se stínovné části, jk je znázorněno n orázku. 2

3 e Ostrňte ornžový ol z jenotky pásu. h Zsuňte všehny čtyři fotovále tonerové kzety o zřízení. Ujistěte se, že rv tonerové kzety souhlsí s rvou štítku n zřízení. BK C M Y f Sejměte ornžový ohrnný mteriál z kžého fotovále tonerové kzety. i BK - černá M - purpurová Zvřete horní kryt zřízení. C - zurová Y - žlutá g Uhopte oěm rukm kžou jenotku fotovále tonerové kzety jemně s ní několikrát ztřeste ze strny n strnu, y se toner v kzetě rozprostřel rovnoměrně. 3

4 3 Vložte ppír o zásoníku ppíru Vysuňte zásoník ppíru zel ze zřízení. Při tlčení n zelenou páčku pro uvolnění voítk ppíru přesuňte voítk ppíru tk, y opovíl velikosti ppíru vkláného o zásoníku. Zkontrolujte, z jsou voítk ppíru pevně uszené v rážkáh. f Zveněte rozkláí popěru, y ppír nemohl sklouznout ze zásoníku pro výstup směrem olů. Dlší informe o oporučeném ppíru: viz Příručk uživtele: Doporučený ppír tisková méi. Stoh ppíru oře provětrejte, y neošlo k uvíznutí neo nesprávnému zveení ppíru. Vložte ppír o zásoníku ujistěte se, že: Ppír je po znčkou pro mximum ppíru (). Přeplnění zásoníku ppíru může způsoit uvíznutí ppíru. Strn, n kterou hete tisknout, je líem olů. Voítk ppíru se otýkjí okrjů ppíru pro zjištění správného poávání. e Zsuňte zásoník ppíru zpět o zřízení. Zkontrolujte, z je zel zsunutý v zřízení. 4

5 4 Zpněte zřízení NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojte k zřízení npájeí kel poté jej zpněte o elektriké zásuvky. Stiskněte poržte n ovláím pnelu. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Pro HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW: přejěte ke kroku 5. Pro HL-3150CDN: přejěte ke kroku 6. 5 Pouze ezrátové nstvení pro moely WLAN (je-li potře) Uživtelé moilníh zřízení: stisknutím zvolte Yes. Přejěte ke kroku 9 n strně 15 pokrčujte v instli ezrátové sítě. Po okončení instle ezrátové sítě se musíte vrátit ke kroku 6 okončit nstvení zřízení. Chete-li nejprve změnit jzyk n všem počítči, můžete si vyrt No. Konfiguri nstvení ezrátové sítě uete mít možnost provést pozěji. 6 Vytiskněte Všihni osttní uživtelé: stisknutím zvolte No. Poté přejěte n krok 6. Instle ezrátové sítě pro uživtele systému Winows Mintosh ue prorán v lšíh kroíh. zkušení stránku Stiskněte tlčítko Go. Zřízení vytiskne zkušení stránku. Zkontrolujte, z yl zkušení stránk vytištěn správně. Jkmile z počítče oešlete n zřízení první tiskovou úlohu, tto funke již neue ostupná. 5

6 7 Nstvte jzyk Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Generl Setup. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte položku Lol Lnguge. Stisknutím tlčítk neo zvolte požovný jzyk. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Cnel. Nyní přejěte n N lší stráne jsou uveeny informe týkjíí se instle ovlče tiskárny. 6

7 8 Zvolte typ připojení Tyto instlční pokyny jsou určeny pro operční systémy Winows XP Home/XP Professionl/XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows 8, Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2/2012 M OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x. Můžete nás nvštívit n rese ke njete rovněž prouktovou poporu, ktulize nástroje pro nejnovější ovlče i opověi n čsto klené otzy tehniké otzy. Pro kely rozhrní USB Winows, přejěte n strnu 8 Mintosh, přejěte n strnu 9 Pro kelovou síť Winows, přejěte n strnu 10 Mintosh, přejěte n strnu 14 Pro ezrátovou síť Winows Mintosh, přejěte n strnu 15 Chete-li k zřízení Brother pomoí služy Wi-Fi Diret připojit zřízení se systémem ios, Anroi neo Winows Phone, stáhněte si prosím Příručku Wi-Fi Diret n rese Drátová síť Bezrátová síť Winows USBMintosh Winows Mintosh Winows Mintosh 7

8 USB Winows Informe pro uživtele kelu rozhrní USB se systémem Winows 9 Než zčnete instli Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Stiskněte poržte pro vypnutí zřízení ujistěte se, že kel rozhrní USB NENÍ zpojen. Poku jste již kel o zřízení připojili, opojte jej. 10 e Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Zvolte Místní připojení (USB) klepněte n položku Dlší. Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Postupujte le pokynů n orzove, oku se neojeví orzovk Připojte USB kel. Připojte kel USB k portu USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel o počítče. f Stiskněte poržte pro zpnutí zřízení. Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr potom klepněte n Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jsou příručky, které jsou součástí CD-ROMu, ve formátu PDF, použijte k jejih otevření progrm Aoe Reer. Poku máte n počítči ninstlovný progrm Aoe Reer, le nelze otevřít souory, změňte přiřzení souorů.pf n Aoe Reer ve vših Ovláíh pneleh. Dlší informe nleznete v části Nejčstější otzy tohoto moelu n rese Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese 8

9 USB Mintosh Informe pro uživtele kelu rozhrní USB se systémem Mintosh 9 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v neo nižšího: ktulizujte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz g Vyerte zřízení ze seznmu, klepněte n A (Přit), potom klepněte n Next (Dlší). Pro HL-3170CDW: hete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. 10 Zkontrolujte, z je zřízení připojené ke zroji střívého npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Připojte kel USB k portu USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel o počítče Mintosh. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Ninstlujte ovlč tiskárny Dokončit Nyní je instle okončen. Winows USBMintosh Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM, pk vkrát klepněte n ikonu BROTHER n vší provní ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Zvolte Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) klepněte n položku Next (Dlší). Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Dokončení instle může trvt několik minut. e f Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Kyž se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klepněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). 9

10 Drátová síť Winows Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Winows / sítě Peer-to-Peer (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Než TCP/IP zčnete instli TCP/IP 10 Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Router Přístroj Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n zřízení. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Zvolte Síťové připojení voiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Dlší. Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Vyerte svoji převolu nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. e Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. Jkmile jste vyzváni, vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí zřízení zorzená IP res Název uzlu. 10

11 Drátová síť Winows f g Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr potom klepněte n Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jsou příručky, které jsou součástí CD-ROMu, ve formátu PDF, použijte k jejih otevření progrm Aoe Reer. Poku máte n počítči ninstlovný progrm Aoe Reer, le nelze otevřít souory, změňte přiřzení souorů.pf n Aoe Reer ve vših Ovláíh pneleh. Dlší informe nleznete v části Nejčstější otzy tohoto moelu n rese Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese Drátová síť Winows Mintosh 11

12 Drátová síť Winows Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Winows / uživtele sílené sítě (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Než TCP/IP zčnete instli 10 Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. Klientský počítč Počítč zvný Server neo Tiskový server TCP/IP neo USB Přístroj Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. e Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Zvolte Síťové připojení voiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Tiskárn sílená v síti klepněte n položku Dlší. Vyerte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Poku neznáte umístění neo název fronty zřízení v síti, kontktujte svého správe sítě. f Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. 12

13 Drátová síť Winows Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr potom klepněte n Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jsou příručky, které jsou součástí CD-ROMu, ve formátu PDF, použijte k jejih otevření progrm Aoe Reer. Poku máte n počítči ninstlovný progrm Aoe Reer, le nelze otevřít souory, změňte přiřzení souorů.pf n Aoe Reer ve vših Ovláíh pneleh. Dlší informe nleznete v části Nejčstější otzy tohoto moelu n rese Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese Drátová síť Winows Mintosh 13

14 Drátová síť Mintosh Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Mintosh (HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v neo nižšího: ktulizujte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz 10 Zkontrolujte, z je zřízení připojené ke zroji střívého npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n zřízení. Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM, pk vkrát klepněte n ikonu BROTHER n vší provní ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. e f g (HL-3150CDW / HL-3170CDW) Zvolte Wire Network Connetion (Ethernet) (Síťové připojení voiči (Ethernet)) klepněte n položku Next (Dlší). Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Dokončení instle může trvt několik minut. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí zřízení zorzená IP res. Kyž se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klepněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). Vyerte zřízení ze seznmu, klepněte n A (Přit), potom klepněte n Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovlč HL-XXXX CUPS z místní níky Use (Použít). (Ke XXXX je název všeho moelu.) Pro HL-3170CDW: hete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. 14

15 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Uživtelé ezrátového síťového rozhrní (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 9 Než zčnete Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Dříve než přikročíte k této instli, musíte znát nstvení ezrátové sítě. Poku jste ji říve zkonfigurovli nstvení zřízení pro ezrátovou síť, musíte onovit nstvení sítě přetím, než uete moi opět nkonfigurovt ezrátová nstvení. 1. N zřízení stiskněte tlčítko neo, čímž vyerete volu Sit, stiskněte tlčítko OK. 2. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Nulovni site stiskněte tlčítko OK. 3. Kyž se ojeví Restrt OK?, stiskem tlčítk vyerte Ano. Režim infrstruktury Bezrátový přístupový o / router Síťové ezrátové zřízení (vše zřízení) Počítč s možností ezrátového připojení k ezrátovému přístupovému ou / routeru Počítč kelově připojen k ezrátovému přístupovému ou / routeru e Moilní zřízení připojené k ezrátovému přístupovému ou / routeru Winows Mintosh Bezrátová síť 15

16 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 10 Zvolte způso nstvení ezrátové sítě Násleujíí pokyny nínou tři možnosti, jk nstvit zřízení Brother pro prostřeí ezrátové sítě. Poku jste zčli s nstvením ezrátové sítě o kroku 5 n strně 5 (pro moilní zřízení), přejěte k metoě (Průvoe instlí). Pro všehn osttní zřízení zvolte metou, která vyhovuje všemu prostřeí. Pokyny k instli zřízení o osttníh ezrátovýh prostřeí nleznete v Příruče síťovýh plikí. Instle pomoí instlčního CD-ROMu očsné použití USB kelu (pouze v systému Winows Mintosh) Pro tuto metou oporučujeme používt počítč, který je ezrátově připojen k síti. Během konfigure je tře očsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Poku používáte systém Winows XP neo používáte k připojení počítče k ezrátovému přístupovému ou / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezrátového ou / routeru. Npište prosím o níže uveené olsti nstvení své ezrátové sítě. Poku potřeujete při instli pomo hete kontktovt zákzniký servis společnosti Brother, ujistěte se, že máte SSID (název sítě) síťový klíč. Se zjištěním těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Jk njít tyto informe (SSID Síťový klíč): 1. Zkontrolujte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozí Název sítě y mohl ýt přístupový o/název výroe routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, svého systémového ministrátor neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str

17 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ruční instle z ovláíh pnelů pomoí Průvoe instlí (Winows, Mintosh, moilní zřízení) Poku váš přístupový o / router nepoporuje funki WPS (Wi-Fi Protete Setup ) neo AOSS, zpište si o níže uveeného prostoru nstvení ezrátové sítě ezrátového přístupového ou / routeru. Poku potřeujete při instli pomo hete kontktovt zákzniký servis společnosti Brother, ujistěte se, že máte SSID (název sítě) síťový klíč. Se zjištěním těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Jk njít tyto informe (SSID Síťový klíč): 1. Zkontrolujte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozí Název sítě y mohl ýt přístupový o/název výroe routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, svého systémového ministrátor neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str. 20 Instle stisknutím tlčítk pomoí WPS neo AOSS (Winows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metou použijte, poku váš ezrátový přístupový o / router poporuje utomtikou ezrátovou (stisknutím tlčítk) instli (WPS neo AOSS ). Nyní přejěte n str. 22 Bezrátová síť Winows Mintosh 17

18 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle pomoí instlčního CD-ROMu očsné použití USB kelu (pouze v systému Winows Mintosh) 11 Nstvení ezrátové sítě Zvolte Bezrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Pro Winows, přejěte n. Pro Mintosh, přejěte n e. Během konfigure je tře očsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Poku používáte systém Winows XP neo používáte k připojení počítče k ezrátovému přístupovému ou / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezrátového ou / routeru, které jste si zpsli v kroku 10- n strně 16. Poku používáte zřízení v ezrátové síti s poporou IEEE 802.1x, viz Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. Orzovky použité v tomto kroku poházejí z Winows. Orzovky n všem počítči se mohou lišit v závislosti n všem operčním systému. Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. (Winows ) Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. (Winows ) Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. (Mintosh) Dvkrát klepněte n ikonu BROTHER n vší provní ploše, pk vkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX) n orzove. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. e f (Winows ) g Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Tiskárn sílená v síti. Poté klepněte n položku Dlší. Poku vyerete položku Tiskárn sílená v síti, zvolte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Vyerte svoji převolu nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. Zvolte Ano, mám kel USB, který mohu použít k instli. klepněte n položku Dlší. Poku se ojeví orzovk Důležité oznámení, přečtěte si upozornění. Zškrtnutím políčk potvrďte SSID Síťový klíč poté klepněte n tlčítko Dlší. Dočsně připojte USB kel (není osžen) přímo k počítči k zřízení. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku se ojeví orzovk Potvrzení instle, zškrtněte políčko klepněte n položku Dlší, pk přejěte k části h. V přípě, že se neojeví orzovk Potvrzení instle, přejěte n i. 18

19 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní h i Zškrtněte položku Ano, poku se hete připojit s uveeným SSID. Klepněte n tlčítko Dlší přejěte k části k. Průvoe vyhleá ezrátové sítě ostupné pro vše zřízení. Vyerte SSID, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 10- n strně 16, poté klikněte n položku Dlší. l Poku klepnete n položku Zrušit, nstvení zůstnou nezměněn. Pro ruční zání nstvení IP resy pro vše zřízení, klepněte n tlčítko Změnit IP resu zejte nezytná nstvení IP resy pro vši síť. Poku se ojeví orzovk informí o selhání instle ezrátové sítě, klepněte n položku Zkusit znovu. Opojte USB kel mezi počítčem zřízením, poté klepněte n položku Dlší. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. j Poku je seznm prázný, zkontrolujte, z je ezrátový přístupový o / router zpnut vysílá SSID. Zkontrolujte, z je zřízení ezrátový přístupový o / router v rozshu ezrátové komunike. Klepněte n položku Onovit. Poku je váš ezrátový přístupový o / router nstven tk, že nevysílá SSID, přiejte ho ručně klepnutím n tlčítko Pokročilé. Postupujte pole pokynů n orzove pro zání položky Název (SSID) poté klepněte n položku Dlší. Zejte položku Síťový klíč, kterou jste si zpsli v kroku 10- n strně 16, poté klikněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovlč tiskárny, pokrčujte ke kroku 13. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n krok 13-e n strně 26 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n krok 13- n strně 27 Poku vše síť není konfigurován pro Ověřování Šifrování, ojeví se orzovk POZOR!. V konfiguri pokrčujte klepnutím n tlčítko OK. k Potvrďte nstvení ezrátové sítě poté klepněte n položku Dlší. Nstvení uou zslán n vše zřízení. Bezrátová síť Winows Mintosh 19

20 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ruční instle z ovláíh pnelů pomoí Průvoe instlí (Winows, Mintosh, moilní zřízení) 11 e Nstvení ezrátové sítě Než uete pokrčovt, musíte mít ezrátová nstvení, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 10- n strně 17. Poku používáte zřízení v ezrátové síti s poporou IEEE 802.1x, viz Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. Poku jste zčli s nstvením ezrátové sítě o kroku 5 n strně 5 (pro moilní zřízení), přejěte k části. Všihni osttní uživtelé přejěte k části. N zřízení stisknutím tlčítk neo vyerte položku Sit stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Chete-li zrušit ukončit průvoe nstvení ezrátové sítě, stiskněte Cnel. Zřízení zčne s vyhleáváním ostupnýh SSID. Po několik minutáh se ojeví seznm ostupnýh SSID. Poku se zorzí seznm SSID, použijte tlčítk neo k výěru SSID, které jste si zpsli v kroku 10- n strně 17, poté stiskněte tlčítko OK. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku ezrátový přístupový o / router vyrného SSID poporuje WPS ojeví se WPS ostupne, stiskněte tlčítko přejěte k části f. Poku používáte metou ověřování šifrování vyžujíí Síťový klíč, přejěte ke kroku g. Poku je vší metoou ověřování Open System meto šifrování je nstven n honotu None, přejěte ke kroku h. f Poku je seznm prázný, zkontrolujte, z je ezrátový přístupový o / router zpnut vysílá SSID. Přesuňte zřízení líže ezrátovému přístupovému ou / routeru zkuste opkovt postup o kroku. Jestliže ezrátový přístupový o / router není nstven, y vysíll ientifikátor SSID, musíte název SSID přit ručně. Víe informí nleznete v části Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, poku SSID není vysíláno. g h Chete-li připojit zřízení pomoí utomtikého ezrátového režimu, stiskem tlčítk vyerte položku Ano. (Vyerete-li možnost Ne, přejěte o g zejte Síťový klíč.) Kyž se ojeví Stis.WPS n rout, stiskněte tlčítko WPS n ezrátovém přístupovém ou / routeru pk vkrát stiskněte tlčítko. Přejěte n h. Zejte Síťový klíč, který jste si zpsli v kroku 10- n strně 17. Chete-li zt znk neo číslo, poržte neo opkovně mčkejte tlčítk neo, oku se neojeví požovný znk, poté stiskněte tlčítko OK. Chete-li ostrnit zné znky, stiskněte tlčítko Bk. Víe informí viz Závání textu pro ezrátová nstvení n strně 25. Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK, poté stiskem tlčítk pro Ano použijte nstvení. Zřízení se nyní pokusí připojit k ezrátové síti pomoí informí, které jste zli. Zpráv o výsleku připojení se ojeví n ispleji LCD utomtiky se vytiskne hlášení Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů n strně 23. Stiskněte tlčítko OK. 20

21 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Uživtelé počítčů: prosím ninstlujte ovlč tiskárny. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n krok 12 n strně 26 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n krok 12 n strně 27 Uživtelé moilníh zřízení, kteří zčli s instlí o kroku 5 n strně 5, přejěte zpět ke kroku 6 n strně 5 pokrčujte v nstvení zřízení. Uživtelé moilníh zřízení, nhléněte o Uživtelské příručky, ke se ozvíte lší poronosti týkjíí se použití zřízení společně s moilním zřízením. Poku hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, nvštivte weové stránky Brother Solutions Center n rese klepněte n Návoy n stráne všeho moelu. Winows Mintosh Bezrátová síť 21

22 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle stisknutím tlčítk pomoí WPS (Wi-Fi Protete Setup) neo AOSS (Winows, Mintosh moilní zřízení) 11 Konfigurujte nstvení ezrátové sítě Potvrďte, že váš ezrátový přístupový o / router isponuje symolem funke WPS či AOSS, jk je ukázáno níže. e Umístěte zřízení Brother o oshu přístupového ou / routeru s funkí WPS či AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostřeí (viz pokyny oné s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem). Poku jste zčli s instlí ezrátové sítě o kroku 5 n strně 5, přejěte k části. Všihni osttní uživtelé přejěte k části. N zřízení stisknutím tlčítk neo vyerte položku Sit stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku WPS/AOSS stiskněte tlčítko OK. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Chete-li zrušit ukončit průvoe nstvení ezrátové sítě, stiskněte Cnel. Kyž se ojeví Stis. tl.n rout, stiskněte tlčítko funke WPS neo AOSS n svém přístupovém ou / routeru (víe informí viz pokyny oné s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem), poté stiskněte tlčítko n všem zřízení. Tto funke utomtiky zjistí, který režim (WPS neo AOSS ) používá váš ezrátový přístupový o / router ke konfiguri zřízení. f Poku váš ezrátový přístupový o / router poporuje funki WPS (PIN Metho) hete zřízení konfigurovt pomoí metoy PIN (Personl Ientifition Numer), viz Příručk síťovýh plikí: Konfigure pomoí metoy PIN Metho WPS (Wi-Fi Protete Setup). Zpráv o výsleku připojení se ojeví n ispleji LCD utomtiky se vytiskne hlášení Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů n strně 23. Stiskněte tlčítko OK. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Chete-li ninstlovt ovlč tiskárny, pokrčujte ke kroku 12. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n str. 26 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n str. 27 Uživtelé moilníh zřízení, nhléněte o Uživtelské příručky, ke se ozvíte lší poronosti týkjíí se použití zřízení společně s moilním zřízením. Poku hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, nvštivte weové stránky Brother Solutions Center n rese klepněte n Návoy n stráne všeho moelu. 22

23 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ostrňování prolémů Poku potřeujete při instli pomo hete kontktovt zákzniký servis společnosti Brother, ujistěte se, že máte SSID (název sítě) síťový klíč. Se zjištěním těhto informí vám nemůžeme pomoi. Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* 1. Zkontrolujte okumenti onou s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Výhozí Název sítě y mohl ýt přístupový o/název výroe routeru neo název moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, svého systémového ministrátor neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. * Poku ezrátový přístupový o / router není nstven k vysílání SSID, neue SSID zjištěno utomtiky. Musíte zt název SSID ručně (viz Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, poku SSID není vysíláno). Hlášení o síti WLAN Poku hlášení Hlášení o síti WLAN ukzuje, že se připojení nezřilo, zkontrolujte kó hyy n vytištěném hlášení postupujte pole násleujííh pokynů. Kó hyy Doporučené řešení Bezrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezrátové nstvení. TS-01 - Poku je k zřízení připojen kel sítě LAN, opojte jej ZAPNĚTE ezrátové nstvení všeho zřízení. 1. N zřízení stiskněte tlčítko neo, čímž vyerete volu Sit, stiskněte tlčítko OK. 2. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. 3. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. 4. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Nelze zjistit ezrátový přístupový o / router. TS-02 - Zkontrolujte tyto 4 oy: 1. Ujistěte se, že je ezrátový přístupový o / router zpojen. 2. Přesuňte zřízení o olsti ez překážek neo líže k ezrátovému přístupovému ou / routeru. 3. Během konfigure nstvení ezrátové sítě očsně umístěte zřízení o vzálenosti přiližně jenoho metru o ezrátového přístupového ou / routeru. 4. Poku váš ezrátový přístupový o / router používá filtrování MAC res, potvrďte, že je MAC res zřízení Brother ve filtru povolen. - Poku jste ručně zli SSID informe o zezpečení, (SSID / meto ověřování / meto šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informe nesprávné. Potvrďte SSID informe o zezpečení (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). V přípě potřey zejte správné informe. Bezrátová síť Winows Mintosh 23

24 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy TS-03 Doporučené řešení Vámi zné nstvení ezrátové sítě zezpečení může ýt nesprávné. Potvrďte, že jsou nstvení ezrátové sítě správná (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). * Zkontrolujte, z jsou zné či vyrné honoty SSID / metoy ověřování / metoy šifrování / ID uživtele / Uživtelské heslo správné. Metoy ověřování/šifrování použité vyrným ezrátovým přístupovým oem / routerem nejsou poporovány vším zřízením. Pro režim infrstruktury změňte metoy ověřování šifrování ezrátového přístupového ou / routeru. Vše zřízení poporuje násleujíí metoy ověřování WPA, WPA2, OPEN Sílený klíč. Ověřování WPA poporuje metoy šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 poporuje AES pro metou šifrování. Metoy OPEN Sílený klíč opovíá šifrování WEP. Poku to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zná síťová nstvení či SSID. Potvrďte, že jsou nstvení ezrátové sítě správná (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). TS-04 Kominovná tulk meto ověřování šifrování Meto ověřování WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Sílený klíč Meto šifrování TKIP AES AES WEP NONE (ez šifrování) WEP Pro režim -ho změňte metoy ověřování šifrování všeho počítče pro ezrátová nstvení. Vše zřízení poporuje pouze metou ověřování OPEN s volitelným šifrováním WEP. Informe o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-05 Potvrďte, že SSID informe o zezpečení (Síťový klíč) jsou správné (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Informe o ezrátovém zezpečení (Meto ověřování / Meto šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-06 Potvrďte informe o zezpečení ezrátové sítě, jk je uveeno v tule Kominovná tulk meto ověřování šifrování hyy TS-04. Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Potvrďte Síťový klíč (viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč)* n strně 23). 24

25 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy Doporučené řešení Zřízení nemůže zjistit ezrátový přístupový o / router, který y měl povolenu funki WPS či AOSS. Pro konfiguri ezrátovýh nstvení pomoí funkí WPS neo AOSS, musíte provt jk se zřízením, tk i s ezrátovým přístupovým oem / routerem. Potvrďte, že váš ezrátový přístupový o / router poporuje funke WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Poku nevíte, jk provt s ezrátovým přístupovým oem / routerem pomoí funkí WPS neo AOSS, viz okumente oná s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem, zeptejte se výroe ezrátového přístupového ou / routeru neo se zeptejte svého správe sítě. Byly zjištěny minimálně v ezrátové přístupové oy / routery, které mjí povolenu funki WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeen ezrátový přístupový o / router v oshu má ktivní WPS neo AOSS opkujte ki. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutáh, yste se vyhnuli kolizi s osttními ezrátovými přístupovými oy / routery. Závání textu pro ezrátová nstvení Poržením neo opkovným mčkáním tlčítk neo si vyerte z násleujííh znků: (mezer)!"#$%&'() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`efghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ Stiskem tlčítk OK potvrďte ktuální znk poté zejte lší znk. Chete-li ostrnit zné znky, stiskněte tlčítko Bk. Winows Mintosh Bezrátová síť 25

26 Bezrátová síť Winows Ninstlujte ovlč tiskárny pro systém Winows (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 12 Než zčnete instli f Instle ue utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove e Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ujistěte se, že máte zpnutý počítč. Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Počítč (Tento počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Pro uživtele Winows Vist, Winows 7 Winows 8: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt v instli. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Zvolte Bezrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Pro HL-3170CDW: poku hete ninstlovt ovlč (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle, pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Tiskárn sílená v síti. Poté klepněte n položku Dlší. Poku vyerete položku Tiskárn sílená v síti, zvolte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Vyerte svoji převolu nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je okončeno, proveďte výěr potom klepněte n Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jsou příručky, které jsou součástí CD-ROMu, ve formátu PDF, použijte k jejih otevření progrm Aoe Reer. Poku máte n počítči ninstlovný progrm Aoe Reer, le nelze otevřít souory, změňte přiřzení souorů.pf n Aoe Reer ve vših Ovláíh pneleh. Dlší informe nleznete v části Nejčstější otzy tohoto moelu n rese Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist, Winows 7 Winows 8 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese

27 Bezrátová síť Mintosh Ninstlujte ovlč tiskárny pro systém Mintosh (HL-3140CW / HL-3150CDW / HL-3170CDW) 12 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v neo nižšího: ktulizujte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz 13 Zkontrolujte, z je zřízení připojené ke zroji střívého npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte isk CD-ROM o jenotky CD-ROM, pk vkrát klepněte n ikonu BROTHER n vší provní ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. Zvolte Wireless Network Connetion (Bezrátové síťové připojení) klepněte n položku Next (Dlší). f Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. g Kyž se zorzí okno A Printer (Přit tiskárnu), klepněte n tlčítko A Printer (Přit tiskárnu). Vyerte zřízení ze seznmu, klepněte n A (Přit), potom klepněte n Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovlč HL-XXXX CUPS z místní níky Use (Použít). (Ke XXXX je název všeho moelu.) Pro HL-3170CDW: hete-li přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní níky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku vše ezrátová nstvení selžou, ojeví se orzovk Wireless Devie Setup Wizr (Průvoe nstvením ezrátového zřízení). Pro okončení ezrátové konfigure postupujte pole zorzenýh pokynů. e Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí zřízení zorzená IP res. Instlční orzovky se uou ojevovt jen po ruhé. Poku se zorzí výzv, postupujte pole pokynů n orzove. Bezrátová síť Winows Mintosh 27

28 Dlší informe Koreke rev Výstupní sytost pozie tisku kžé rvy se může lišit v závislosti n prostřeí, ve kterém se přístroj nhází. Fktory, jko je teplot vlhkost, mohou ovlivnit rvu. Klire rev soutisk rev vám pomůže zlepšit sytost rev polohu tisku kžé rvy. Klire rev Klire vám pomůže zlepšit sytost rev. Pro HL-3170CDW: poku tisknete pomoí tiskového ovlče BR-Sript, musíte provést kliri z ovláího pnelu (viz Použití ovláího pnelu n strně 28). Používáte-li k tisku tiskový ovlč Winows, ovlč provee kliri utomtiky, poku je zpnuto Použít t klire Automtiky získt úje o zřízení (Viz Příručk uživtele: Složk Pokročilé). Používáte-li k tisku tiskový ovlč Mintosh, musíte provést kliri pomoí Sttus Monitor. Po zpnutí Sttus Monitor zvolte Color Clirtion (Klire rev) z níky Control (Ovláání) menu (viz Příručk uživtele: Klire rvy). Použití ovláího pnelu Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Koreke rev. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Klire rev. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte položku Klirovni. Stisknutím tlčítk zvolte položku Ano. Zřízení provee kliri, pk se vrátí o pohotovostního režimu. Soutisk rev Automtiký soutisk Automtiký soutisk vám pomůže zlepšit pozii tisku kžé rvy. Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Koreke rev. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Automt.registr.. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte položku Registre. Stisknutím tlčítk zvolte položku Ano. Zřízení provee soutisk, pk se vrátí o pohotovostního režimu. Brother CretiveCenter Nehte se inspirovt. Poku používáte Winows, klepněte vkrát n ikonu Brother CretiveCenter n vší provní ploše, yste se ZDARMA ostli n nše weové stránky s mnoh nápy prostřeky pro osoní profesionální použití. Uživtelé systému M mohou získt přístup n Brother CretiveCenter n této weové rese: 28

29 Spotření mteriál Spotření mteriál Kyž přije čs vyměnit spotření mteriál, jko npř. toner neo fotovále, n LCD zřízení se ojeví hyové hlášení. Pro víe informí o spotřením mteriálu pro vše zřízení nvštivte resu neo kontktujte všeho ovtele Brother. Jenotk fotovále tonerová kzet jsou vě smosttné části. Tonerové kzety Jenotky fotovále Jenotk pásu BU-220CL Opní náok n toner WT-220CL Víe informí o výměně spotřeního mteriálu nleznete v Příruče uživtele: Výměn spotřeního mteriálu. 29

30 Ohrnné známky Logo Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Brother je ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows, Winows Vist, Winows Server Internet Explorer jsou registrovné ohrnné známky společnosti Mirosoft Corportion ve Spojenýh státeh merikýh /neo lšíh zemíh. Apple, Mintosh, Sfri M OS jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA jinýh zemíh. Aoe Reer jsou uď registrovné ohrnné známky neo ohrnné známky společnosti Aoe Systems Inorporte ve Spojenýh státeh / neo lšíh zemíh. Wi-Fi Diret, Wi-Fi Protete Setup, (WPS), WPA WPA2 jsou znčky společnosti Wi-Fi Alline. AOSS je ohrnnou známkou společnosti Bufflo In. Anroi je ohrnnou známkou společnosti Google In. Kžá společnost, jejíž softwre je v této příruče zmíněn, je ržitelem lienčního ujenání, které uává vlstnitví zmíněnýh progrmů. Jkékoliv ohoní názvy názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh okumenteh neo jkýhkoliv jinýh mteriáleh, jsou všehny registrovnými ohrnnými známkmi příslušnýh společností. Sestvení vyání Tto příručk yl sestven vyán po ozorem společnosti Brother Inustries Lt. tk, y oshovl nejktuálnější úje speifike výroku. Osh této příručky speifike tohoto výroku se mohou měnit ez přehozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit speifike mteriály uveené v této příruče ez přehozího upozornění vylučuje jkoukoli opověnost z veškeré škoy (včetně náslenýh) způsoené ůvěrou v uveené mteriály, včetně, všk ne výhrně, typogrfikýh lšíh hy souvisejííh s touto pulikí. Autorská práv liene 2012 Brother Inustries, Lt. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrmové vyvení, který vyvinuli násleujíí ovtelé: PACIFIC SOFTWORKS, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Deviespe Softwre, In. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, In.

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce Tiskový server a bezdrátový Ethernet Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS) Klikněte na Start a položku Nastavení. Vyberte záložku Připojení a klikněte na ikonu Připojení. Zvolte záložku Upřesnit a klikněte na volbu Vybrat sítě. Klikněte

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Verze 0 CZE Obsah 1 Úvod 1 Síťové funkce...1 Další funkce...2 2 Změna síťových nastavení 3 Změna síťových nastavení přístroje...3 Používání ovládacího panelu přístroje...3 Postup

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Verze 0 CZE Obsah 1 Úvod 1 Síťové funkce...1 Ostatní síťové funkce...2 2 Změna síťových nastavení 3 Změna síťových nastavení přístroje...3 Používání programu BRAdmin Light...3

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD.

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD. Stránka 1 z 6 Průvo připojním Pokyny pro místě připojné tiskárny v systému Winows Poznámka: Instalujt-li místně připojnou tiskárnu na systém, ktrý j l isku CD s softwarm a okumntaí npoporován, musít pak

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

MF283+ Pojďme. Začínáme s vaše zařízení.

MF283+ Pojďme. Začínáme s vaše zařízení. MF283+ Pojďme Začínáme s vaše zařízení. 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být vyjmuty, reprodukován, překládán nebo používána v

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Obsah 1 1 Obsah 1 Obsah...1-1 2 Nastavení ovladače tiskárny...2-3 2.1 Sada CD-ROM...2-3 CD-ROM...2-3 2.2 Dodávané ovladače tiskárny...2-4 Ovladače tiskárny a podporované operační systémy...2-4 Systémové

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více