Z600 Series Color Jetprinter

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z600 Series Color Jetprinter"

Transkript

1 Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru tiskárny. Nápdy pro tisk Jk vytisknout různé projekty n různých typech ppíru. Údrž Péče o tiskové kzety ojednání příslušenství spotřeního mteriálu. Řešení oecných prolémů Chyové zprávy, prolémy s kvlitou tisku, zlokování ppíru dlší informce. Leden 2003

2 Verze: Leden 2003 Následující odstvec nepltí pro země, kde tková nřízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VYJÁDŘENÝCH, NEBO IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy nepřipouštějí při určitých trnskcích možnost zříci se vyjádřených neo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se n vás nemusí uvedené prohlášení vzthovt. Tto pulikce může oshovt technické nepřesnosti neo tiskové chyy. Osžené informce jsou prvidelně ktulizovány: změny udou zhrnuty do novějších vydání. Popsné výroky neo progrmy mohou ýt kdykoliv zlepšeny neo změněny. Své připomínky k této příručce můžete odeslt n dresu Lexmrk Interntionl, Inc., Deprtment F95/032-2, 740 West New Circle Rod, Lexington, Kentucky 40550, USA, přípdně n dresu Lexmrk Interntionl Ltd., Mrketing nd Services Deprtment, Westhorpe House, Westhorpe, Mrlow Bucks SL7 3RQ. Společnost Lexmrk může předné informce použít či distriuovt liovolným způsoem, který povžuje z vhodný, niž y tím vzhledem k vám vznikl jkýkoli závzek. Dlší kopie příruček popisujících tento produkt můžete zkoupit telefonicky n čísle (USA) či n čísle +44(0) (Velká Británie Irsko). V osttním zemích se ort te n prodejce. Odkzy n výroky, progrmy neo služy uvedené v této pulikci neznmenjí, že y výroce zmýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých půsoí. Odkz n výroek, progrm neo služu není zmýšlen jko tvrzení neo předpokld, že y měl ýt použit pouze dný výroek, progrm neo služ. Místo nich lze použít liovolný funkčně ekvivlentní výroek, progrm či služu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok n intelektuální vlstnictví. Z vyhodnocení ověření provozu ve spojení s jinými výroky, progrmy či služmi, než jsou výslovně vyznčeny výrocem, odpovídá uživtel. Lexmrk Lexmrk s logem dimntu jsou ochrnné známky společnosti Lexmrk Interntionl, Inc., registrovné ve spojených státech /neo dlších zemích. Color Jetprinter je ochfrnná známk společnosti Lexmrk Interntionl, Inc. Dlší ochrnné známky jsou vlstnistvím příslušných vlstníků Lexmrk Interntionl, Inc. Všechn práv vyhrzen. PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Tento softwre doprovodná dokumentce poskytnutá v rámci této smlouvy zhrnují komerční počítčový softwre dokumentci vyvinutou výhrdně n soukromé nákldy. 2

3 Osh Kpitol 1: Zákldní informce o tiskárně... 5 Popis částí tiskárny... 5 Zákldní informce o softwru tiskárny... 6 Kpitol 2: Nápdy pro tisk Tisk n ěžný ppír Tisk fotogrfií Tisk n ppír premium neo pothovný Tisk n oě strny listu ppíru Tisk pohlednic Tisk oálek Tisk revných orázků černoíle Tisk knih Tisk štítků Tisk letáků Tisk plkátu Tisk n nžehlovcí fólie Tisk n průhledné fólie Tisk dokumentů v opčném pořdí Tisk n nekonečný ppír Tisk n ppír vlstní velikosti Kpitol 3: Údrž Výměn tiskových kzet Vyrovnání kzet Zlepšení kvlity tisku Ochrn tiskových kzet Ojednání příslušenství Osh 3

4 Kpitol 4: Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení prolémů Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny Kpitol 5: Řešení oecných prolémů Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru Řešení prolémů s kvlitou tisku Řešení prolémů se speciálním mteriálem Poznámky Slovníček Rejstřík Osh 4

5 1 Zákldní informce o tiskárně Popis částí tiskárny Z600 Series Color Jetprinter Podpěr ppíru Konektor kelu npájení Podvč Konektor kelu USB Tlčítko Power/Resume Přední kryt Vodicí lišt pojistk Výstupní podvč Zákldní informce o tiskárně 5

6 Jednotlivé části jsou popsány v níže uvedené tulce. Část: Tlčítko Power/Resume Přední kryt Výstupní podvč Vodicí lišt pojistk Podpěr ppíru Konektor kelu npájení Podvč Konektor kelu USB Funkce: Vypnutí neo zpnutí tiskárny. Vysunutí ppíru z tiskárny. Dlší informce viz V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. Kontrol stvu tiskárny. Dlší informce viz Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách n str. 53. Instlce neo výměn tiskových kzet. Odstrnění zlokovného ppíru. Skládání ppíru po vytištění. Zjištění správného zvádění ppíru do tiskárny. Držení ppíru v podvči ve vzpřímené poloze. Npájení tiskárny. Automtické podávání ppíru. Informce o možném množství ppíru njdete v části Nápdy pro tisk n str. 10. Připojení tiskárny k počítči. Zákldní informce o softwru tiskárny Díky spolupráci softwru tiskárny operčního systému dosáhnete nejlepších výsledků při tisku dokumentů. Tento softwre se skládá ze dvou částí: Ovldč tiskárny Středisko řešení Lexmrk. Ovldč tiskárny Zákldní informce o softwru tiskárny 6

7 V ovldči tiskárny můžete změnit nstvení tiskárny. Chcete-li vytisknout ěžný dokument n ěžný ppír, nemusíte měnit žádná nstvení tiskárny. Po instlci softwru ovldče jsou výchozí hodnoty v dilogových oknech Vzhled stránky Tisk nstveny tkto: Kvlit/rychlost: Běžná Typ: Oyčejný ppír Velikost ppíru: A4 neo Letter Orientce: N výšku Rozvržení: Normální Dlší informce o nstveních tiskárny pro různé typy tiskových úloh njdete v části Nápdy pro tisk n str. 10. Úprvy nstvení dokumentu 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 N krtě Krt Kvlit/Kopie vyerte nstvení pro kvlitu tisku. 4 N krtě Krt Nstvení ppíru vyerte typ ppíru nstvení velikosti. 5 N krtě Krt Rozvržení tisku změňte rozvržení dokumentu. 6 Změny potvrdíte klepnutím n tlčítko OK. Krt Kvlit/Kopie Olst: Kvlit/rychlost Více kopií Vyerte: Rychlý tisk chcete-li tisknout dokumenty rychle, le ve snížené kvlitě. Běžná chcete-li tisknout většinu dokumentů n ěžný ppír. Lepší chcete-li tisknout fotogrfie dokumenty oshující grfiku n pothovný neo lesklý ppír. Nejlepší chcete-li tisknout ostré fotogrfie podroné orázky při snížené rychlosti tisku. Skládt kopie chcete-li vytisknout více kopií dokumentu. Touto volou se vytisknou všechny stránky první kopie, poté všechny stránky druhé kopie td. Tisknout poslední stránku jko první chcete-li tisknout stránky v opčném pořdí. Počet kopií, které chcete vytisknout. Tisknout revné orázky černoíle pro ušetření inkoustu v revné tiskové kzetě. Poznámk: Tto vol není k dispozici v přípdě, že není ninstlován černá tisková kzet. Zákldní informce o softwru tiskárny 7

8 Krt Nstvení ppíru Olst: Typ Velikost ppíru Orientce Vyerte: Běžný ppír, Oálk, Nekonečný ppír, Pothovný ppír, Fotogrfický/lesklý ppír, Průhledná fólie, Nžehlovcí mteriály neo Pohlednice. Velikost vhodná pro použitý typ ppíru. Není-li velikost použitého ppíru v seznmu uveden, vyerte volu Vlstní velikost. Dlší informce viz Tisk n ppír vlstní velikosti n str. 39. N výšku neo N šířku. Krt Rozvržení tisku Olst: Rozvržení Ooustrnný tisk Vyerte: Normální, Nekonečný ppír, Zrcdlově převrácený, Více stránek n list, Plkát neo Knih. Ooustrnný tisk pro tisk dokumentu po oou strnách. Boční přetočení neo Horní přetočení pro nstvení způsou otáčení stránek výsledných dokumentů. Poznámk: Vyerete-li volu Boční přetočení, stránky dokumentu ude možné otáčet jko stránky čsopisu. Vyerete-li volu Boční přetočení, ude možné stránky dokumentu otáčet jko stránky stolního klendáře. Středisko řešení Lexmrk Středisko řešení Lexmrk Z600 Series poskytuje nápovědu k tiskárně. Existují dv způsoy otevření Středisk řešení Lexmrk: Klepněte n tlčítko Strt Progrmy Lexmrk Z600 Series Středisko řešení Lexmrk Z600 Series. N prcovní ploše poklepejte n ikonu Středisko řešenílexmrk Z600 Series. Zákldní informce o softwru tiskárny 8

9 Následující tulk popisuje krty Středisk řešení Lexmrk: Krt: Návody Řešení prolémů Údrž Kontktní informce Rozšířené Funkce: Informce o tiskárně. Informce o zákldních tiskových úlohách. Informce o tisku projektů. Zorzení informcí týkjících se stvu tiskárny. Zorzení ovyklých témt řešení prolémů. Instlce tiskové kzety. Zorzení informcí o nákupu nových kzet. Vyčištění trysek tiskové kzety. Vyrovnání kzet. Řešení dlších prolémů. Poznámk: Tuto krtu neotevírejte ěhem zprcování úlohy. Zorzení informcí o ojednání spotřeního mteriálu. Kontktní informce o zákznické podpoře Lexmrk. Registrce tiskárny. Informce o ktulizci softwru tiskárny. Informce o speciálních nídkách. Voly pro změnu vzhledu zorzení stvu tisku. Stžení nejnovějších softwrových souorů z weových stránek. Zákldní informce o softwru tiskárny 9

10 2 Nápdy pro tisk Tisk n ěžný ppír Můžete zložit ž 100 listů ěžného ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Nápdy pro tisk 10

11 Krok 2: Úprv nstvení tisku Používáte-li ěžný ppír A4 neo velikosti Letter chcete-li tisknout v ěžné kvlitě, nemusíte tto nstvení uprvovt. Používáte-li speciální médi, postupujte podle pokynů pro příslušný typ ppíru. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Tisk fotogrfií Můžete zložit ž 50 listů pothovného, fotogrfického neo lesklého ppíru njednou, záleží n tloušt ce ppíru. Tisk si můžete nejprve vyzkoušet n ěžném ppíru, poté přípdně uprvte nstvení zložte fotogrfický ppír. Chcete-li tisknout n fotogrfické krty, přečtěte si část Tisk pohlednic n str. 17. Krok 1: Zložení fotogrfického ppíru Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li fotogrfický ppír určený pro inkoustové tiskárny. Pokud jsou k ppíru přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte fotogrfický ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Ppíry vkládejte lesklou neo pothovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Tisk fotogrfií 11

12 Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně fotogrfického ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Lepší neo Nejlepší. Poznámk: Vyšší nstvení kvlity tisku má z následek lepší kvlitu dokumentů, le tisk může trvt déle. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Foto/lesklý ppír neo Pothovný ppír. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost ppíru vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Klepněte n tlčítko OK. Tisk fotogrfií 12

13 Krok 3: Tisk fotogrfií Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Vyjímejte jednotlivé listy z tiskárny ihned po vytisknutí nechte je uschnout odděleně, y nedošlo k rozmzání inkoustu. Tisk n ppír premium neo pothovný Můžete zložit ž 100 listů ppíru premium njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru premium neo pothovného Pokud jsou k ppíru přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte ppír premium svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Je-li ppír oznčen znčkou, měl y tto znčk směřovt směrem od vás. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Poznámk: Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Tisk n ppír premium neo pothovný 13

14 Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Lepší neo Nejlepší. Poznámk: Vyšší nstvení kvlity tisku má z následek lepší kvlitu dokumentů, le tisk může trvt déle. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Běžný ppír. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost ppíru vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 25 listů ppíru premium. Chcete-li tisknout více než 25 stránek, vyjměte prvních 25 listů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk n oě strny listu ppíru Ppír můžete ušetřit, udete-li tisknout n oě jeho strny. Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Tisk n oě strny listu ppíru 14

15 Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Vkládejte listy potiskovnou strnou k soě. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Poznámk: Nejlepších výsledků tisku dosáhnete s ppírem vyšší grmáže. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. Tisk n oě strny listu ppíru 15

16 3 Tisk n oě strny: c d e V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Ooustrnný tisk (Duplex) vyerte volu Ooustrnný tisk. Vyerte volu Boční přetočení neo Horní přetočení. Vyerete-li volu Boční přetočení, stránky dokumentu ude možné otáčet jko stránky v čsopise. Vyerete-li volu Boční přetočení, ude možné stránky dokumentu otáčet jko stránky stolního klendáře. Zkontrolujte kroky pro použitý typ ppíru přípdně uprvte dokument. Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Liché stránky se vytisknou jko první, s nimi stránk s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru. Po vytištění lichých stránek udete vyzváni k opětovnému zložení ppíru. 1 Zložte stoh ppíru stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru potiskovnou strnou směrem od vás šipkmi směrem k podpěrám ppíru. 2 Klepněte n tlčítko Pokrčovt v tisku. Vytisknou se sudé stránky. Nechcete-li tisknout stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku klepněte n volu Voly Styl. c Zrušte zškrtnutí políčk Vytisknout stránku s instrukcemi. Klepněte n tlčítko OK. Tisk n oě strny listu ppíru 16

17 Tisk pohlednic Můžete zložit ž 25 pohlednic, dopisnic, fotogrfických kret neo registrčních kret njednou, záleží n tloušt ce krty. Krok 1: Zložení kret Pokud jsou ke krtám přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte krty svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Vkládejte krty potiskovnou strnou k soě. Krty do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji kret. Tisk pohlednic 17

18 Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Lepší neo Nejlepší, tisknete-li n fotogrfické krty neo pohlednice. Pro osttní typy kret vyerte volu Běžná. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Pohlednice. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost ppíru vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk pohlednic Klepněte n tlčítko OK. Tisk oálek Můžete zložit ž 10 oálek njednou, záleží n tloušt ce oálek. Krok 1: Zložení oálek Poznámk: Nevkládejte oálky s otvory, okénky, protlčovné, s kovovými svorkmi, drátěnými uzávěry ni ohýcími pruhy. Tisk oálek 18

19 Oálky musí ýt vloženy svisle musí se dotýkt prvé strny podpěry ppíru. Vkládejte oálky potiskovnou strnou k soě. Ploch pro známku se musí ncházet v levém horním rohu. Oálky do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji oálek. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Oálk. Tisk oálek 19

20 4 Vyerte velikost oálky: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost oálky vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Vyerte orientci: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Orientce vyerte volu N šířku. 6 Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Mnohé softwrové progrmu jsou nvrženy tk, že potlčují nstvení v okně Nstvení ppíru. Zkontrolujte, zd je ve všem progrmu vyrán orientce N šířku. Krok 3: Tisk oálek Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 10 oálek. Chcete-li tisknout více než 10 oálek, vyjměte prvních 10 kusů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk revných orázků černoíle Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Tisk revných orázků černoíle šetří inkoust v revné tiskové kzetě. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Tisk revných orázků černoíle 20

21 Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Tisk revných orázků černoíle c V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. Vyerte volu Tisknout revné orázky černoíle. Klepněte n tlčítko OK. 4 Dokument můžete dále uprvovt pomocí kroků určených pro použitý typ ppíru. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 50 listů ěžného ppíru. Chcete-li tisknout více než 50 listů, vyjměte prvních 50 listů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk revných orázků černoíle 21

22 Tisk knih Svázáním vytištěného dokumentu lze vytvořit knihu. Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Tisk knih 22

23 Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V nídce Velikost ppíru vyerte volu A4 neo Letter. 4 Vyerte rozvržení tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Knih. 5 Zdejte počet listů ve svzku. Poznámk: Svzek je několik strn přeložených npůl složených před svázáním. Velmi silné svzky mohou při skládání činit prolémy, tisknete-li tedy n silný ppír, snižte počet listů ve svzku. V dilogovém okně Vlstnosti tisku klepněte n volu Voly Styl. Zdejte počet listů pro jednotlivé svzky klepněte n tlčítko OK. 6 Klepnutím n tlčítko OK zvřete dilogové okno Vlstnosti tisku. Tisk knih 23

24 Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Po vytištění první poloviny knihy stránky s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru, zorzí se výzv k opětovnému zložení ppíru. 1 Zložte stoh ppíru stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru potiskovnou strnou směrem od vás šipkmi směrem k podpěrám ppíru. 2 Klepněte n tlčítko Pokrčovt v tisku. Nechcete-li tisknout stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru: 1 V dilogovém okně Vlstnosti tisku klepněte n volu Voly Styl. 2 Zrušte zškrtnutí políčk Vytisknout stránku s instrukcemi. 3 Klepněte n tlčítko OK. Krok 4: Sestvení knihy Po vytištění dokumentu složte jednotlivé svzky vzniklou knihu svžte. Tisk knih 24

25 Sestvení knihy: 1 Vyjměte první svzek z výstupního zásoníku, přeložte jej n polovinu odložte strnou. 2 Vyjměte dlší svzek, přehněte jej v polovině odložte jej nvrch n první svzek. 3 Pokrčujte ve skládání svzků, dokud není knih kompletní. 4 Knihu vytvoříte svázáním všech svzků. Tisk štítků Můžete zložit ž 25 listů štítků njednou, záleží n tloušt ce listu. Krok 1: Zložení štítků Používejte štítky určené pro inkoustové tiskárny. Pokud jsou ke štítkům přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Netiskněte ž n okrji (1 mm) štítku. Zložte štítky svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Zkontrolujte, že žádné štítky nechyí, ni nejsou zohýné. Tisk štítků 25

26 Vkládejte štítky potiskovnou strnou k soě. Štítky do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji štítků. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Běžný ppír. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost ppíru vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Klepněte n tlčítko OK. Tisk štítků 26

27 Krok 3: Tisk štítků Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 10 listů štítků. Chcete-li tisknout více než 10 listů, vyjměte prvních 10 listů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk letáků Tiskem více letáků neo orázků n jeden list lze ušetřit ppír. Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Tisk letáků 27

28 Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Poznámk: Nejlepších výsledků tisku dosáhnete s ppírem vyšší grmáže. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte rozvržení tisku: c d V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Více stránek n list. Vyerte počet stránek (dvě, tři, čtyři neo osm), které chcete vytisknout n jeden list ppíru. Chcete-li tisknout kolem kždého orázku n stránce okrj, vyerte volu Tisk okrjů stránky. 4 Tisk n oě strny ppíru: c V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Ooustrnný tisk (Duplex) vyerte volu Ooustrnný tisk. Vyerte volu pro vázání Boční přetočení neo Horní přetočení. Vyerete-li volu Boční přetočení, stránky dokumentu ude možné otáčet jko stránky v čsopise. Vyerete-li volu Boční přetočení, ude možné stránky dokumentu otáčet jko stránky stolního klendáře. 5 Klepněte n tlčítko OK. Tisk letáků 28

29 Krok 3: Tisk letáků Klepněte n tlčítko OK. Pokud jste letáky formátovli pro jednostrnný tisk, jste hotovi. Pokud jste letáky formátovli pro tisk po oou strnách listu, pokrčujte v tisku. 1 Po vytištění první poloviny letáků se zorzí výzv k opkovnému vložení ppíru. Vložte stoh ppíru stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru potiskovnou strnou směrem od vás šipkmi směrem k podpěrám ppíru. 2 Klepněte n tlčítko Pokrčovt v tisku. Nechcete-li tisknout stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru: 1 V dilogovém okně Vlstnosti tisku klepněte n volu Voly Styl. 2 Zrušte zškrtnutí políčk Vytisknout stránku s instrukcemi. 3 Klepněte n tlčítko OK. Tisk plkátu Orázek n jedné stránce můžete zvětšit n více stránek. Můžete npříkld zvětšit fotogrfii tk, že se vytiskne jko čtyřstránkový, devítistránkový neo šestnáctistránkový plkát. Můžete potisknout ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Tisk plkátu 29

30 Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Poznámk: Nejlepších výsledků tisku dosáhnete s ppírem vyšší grmáže. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly Tisk plkátu 30

31 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná. Poznámk: Vyšší nstvení kvlity tisku má z následek lepší kvlitu tisku, le tisk může trvt déle. 4 Vyerte rozvržení tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Plkát. 5 Vyerte velikost plkátu: Vyerte velikost plkátu: 2 x 2 (čtyři strny celkem), 3 x 3 (devět strn celkem) neo 4x4 (16 strn celkem). Chcete-li vytisknout znčky pro ořez, které usndní oříznutí stránek, vyerte volu Tisknout ořezové znčky. 6 Potřeujete-li znovu vytisknout vyrné stránky: Klepněte n volu Výěr stránek k tisku Čísl stránek, které nejsou určeny k tisku, jsou oznčen kroužkem přeškrtnut, stránky jsou zorzeny v šedém odstínu. Klepnutím vyerte či zrušte tuto volu pro jednotlivé stránky. Klepněte n tlčítko OK. 7 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk plkátu Klepněte n tlčítko OK. Sestvení plkátu 1 U všech vytištěných stránek ořízněte dv sousedící ílé okrje. Odstřihněte tedy npříkld ílé okrje z levé horní strny kždé stránky. Vytištěné stránky s ílým okrjem oříznuté z dvou přilehlých strn Oříznuté okrje Neoříznuté okrje Tisk plkátu 31

32 2 Složte stránky tk, y yly neoříznuté (ílé) okrje překryty oříznutými. 3 Spojte stránky n zdní strně lepicí páskou. 4 N závěr odstrňte zývjící viditelné ílé okrje. Tisk n nžehlovcí fólie Můžete zložit ž 100 nžehlovcích fólií njednou v závislosti n jejich tloušt ce. Tisk si můžete vyzkoušet n ěžném ppíru teprve poté zložit fólie. Poznámk: Nejlepších výsledků dosáhnete, udete-li zkládt fólie po jedné. Krok 1: Zložení nžehlovcích fólií Pokud jsou k fóliím přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte fólie svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Vkládejte fólie potiskovnou (prázdnou) strnou k soě. Fólie do tiskárny nezsunujte násilím. Tisk n nžehlovcí fólie 32

33 Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji nžehlovcích fólií. Poznámk: Používáte-li nžehlovcí fólie velikosti Letter, neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná neo Lepší. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ ppíru vyerte možnost Nžehlovcí fólie. 5 Pokud softwrový progrm nemá nstvení pro zrcdlové převrácení neo nžehlovcí fólie, vyerte rozvržení tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Zrcdlově převrácený. 6 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk n nžehlovcí fólie Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Vyjímejte jednotlivé fólie z tiskárny ihned po vytisknutí nechte je uschnout odděleně, y nedošlo k rozmzání inkoustu. Tisk n nžehlovcí fólie 33

34 Tisk n průhledné fólie Můžete zložit ž 50 průhledných fólií njednou, záleží n tloušt ce fólie. Krok 1: Zložení průhledných fólií Používejte fólie určené pro inkoustové tiskárny. Pokud jsou k fóliím přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte fólie svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Drsná (potiskovná) strn fólie y měl směřovt k vám. Je-li fólie optřen snímtelným pothem, měl y tento pruh směrovt od vás k tiskárně. Fólie do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji fólií. Poznámk: Používáte-li fólie velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Tisk n průhledné fólie 34

35 Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Průhledná fólie. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V nídce Velikost ppíru vyerte volu A4 neo Letter. 6 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk n průhledné fólie Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Vyjímejte jednotlivé fólie z tiskárny ihned po vytisknutí nechte je uschnout odděleně, y nedošlo k rozmzání inkoustu. Tisk n průhledné fólie 35

36 Tisk dokumentů v opčném pořdí Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. Tisk dokumentů v opčném pořdí 36

37 3 Tisk poslední stránky jko první: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. Vyerte volu Tisknout poslední stránku jko první. 4 Postupujte podle kroků pro použitý typ ppíru přípdně uprvte dokument. 5 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 25 listů ěžného ppíru. Chcete-li tisknout více než 25 listů, vyjměte prvních 25 listů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk n nekonečný ppír Můžete zložit ž 20 listů nekonečného ppíru njednou. Krok 1: Zložení nekonečného ppíru 1 Vyjměte ppír z tiskárny. Tisk n nekonečný ppír 37

38 2 Z tiskárnu umístěte pouze tolik listů nekonečného ppíru, kolik chcete potisknout. Poznámk: Zložení příliš velkého stohu může vést k zlokování ppíru. Dlší informce viz V tiskárně je zlokovný ppír n str Zložte okrj první stránky nekonečného ppíru do tiskárny proti prvé strně podpěry ppíru. 4 Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji nekonečného ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. Tisk n nekonečný ppír 38

39 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Nekonečný ppír. Poznámk: Pokud nevyerete volu Nekonečný ppír, dojde k zlokování ppíru. Dlší informce viz V tiskárně je zlokovný ppír n str Vyerte velikost nekonečného ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V nídce Velikost nekonečného ppíru vyerte volu A4 neo Letter. 6 Vyerte orientci: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Orientce vyerte volu N výšku neo N šířku. 7 Vyerte rozvržení tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Nekonečný ppír. 8 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk nekonečného ppíru Klepněte n tlčítko OK. Tisk n ppír vlstní velikosti Můžete zložit ž 100 listů ppíru vlstní velikosti njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru vlstní velikosti Velikost ppíru nesmí překročit následující rozměry: Šířk: 76 ž 216 mm (3 ž 8,5 plců) Výšk: 127 ž 432 mm (5 ž 17 plců) Tisk n ppír vlstní velikosti 39

40 Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Při vkládání ppíru jej do tiskárny neztlčujte silou. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vytvořte vlstní velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V nídce Velikost ppíru vyerte volu Vlstní velikost. N orzovce se zorzí dilogové okno. c V rámečku Jednotky vyerte volu Milimetry neo Plce. Tisk n ppír vlstní velikosti 40

41 d e Zdejte vlstní rozměry ppíru. Klepněte n tlčítko OK. 4 Dokument můžete dále uprvovt, možnosti záleží n typu ppíru. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Tisk n ppír vlstní velikosti 41

42 3 Údrž Výměn tiskových kzet Zřízení Lexmrk Z600 Series používá následující kzety: Položk: Výroní číslo: Brevná kzet 26 neo 27 Černá kzet 16 neo 17 Poznámk: Můžete používt tiskárnu jen s revnou kzetou neo jen s černou kzetou. Informce o ojednání spotřeního mteriálu njdete n str. 48. Vyjmutí použitých kzet 1 Ověřte, že svítí sít ová kontrolk. 2 Zdvihněte přední kryt. Nosič kzet se utomticky přesune do zváděcí polohy (pokud není tiskárn právě v činnosti). Údrž 42

43 3 Stiskněte pojistky n úchytech kzet zvedněte úchyty. 4 Vyjměte použité kzety. Vyjmuté kzety uložte do vzduchotěsného pouzdr neo je předepsným způsoem zlikvidujte. Instlce kzet 1 Instlujete-li nové kzety, sejměte přelepku průhlednou pásku ze zdní spodní části kzety. Vrování: Nedo týkejte se zltých kontktů n zdní či spodní strně kzety ni je neodstrňujte. Výměn tiskových kzet 43

44 2 Vložte revnou kzetu do levé pozice nosiče. Vložte černou kzetu do prvé pozice nosiče. Poznámk: Chcete-li prodloužit životnost revné kzety zlepšit rychlost tisku, ninstlujte černou i revnou kzetu. 3 Zklpněte úchyty. 4 Zvřete přední kryt. Poznámk: Přední kryt musí ýt uzvřen, jink nelze zhájit tisk. Výměn tiskových kzet 44

45 Určení nstvení kzet v softwru tiskárny Před určením nstvení tiskových kzet v softwru tiskárny ninstlujte kzety. Dlší informce viz Instlce kzet n str Otevřete plikci Středisko řešení Lexmrk. Dlší informce viz Středisko řešení Lexmrk n str N krtě Údrž klepněte n položku Instlce nové tiskové kzety. 3 Vyerte typ ninstlovné kzety. Poznámk: Určete, zd je kzet nová neo strá (již dříve použitá). Je-li strá kzet nesprávně identifikován ve Středisku řešení Lexmrk jko nová kzet, mohou ýt úrovně inkoustu nesprávné. 4 Klepněte n tlčítko OK neo Dlší. 5 Pokud ninstlujete novou kzetu, pokrčujte podle pokynů v části Vyrovnání kzet. Vyrovnání kzet Kzety se většinou vyrovnávjí po instlci či výměně kzety. Vyrovnání může ýt potře i v těchto přípdech: Znky nemjí správný tvr neo nejsou zrovnány k levému okrji. Svislé rovné čáry se vlní. Vyrovnání tiskových kzet: 1 Zložte ěžný ppír. 2 Otevřete Středisko řešení Lexmrk. Dlší informce viz str N krtě Údrž klepněte n položku Vyrovnt oprv rozmzných okrjů. 4 Klepněte n tlčítko Tisk. Vytiskne se stránk se vzorky vyrovnání. 5 V kždé skupině vzorků n testovcí stránce vyerte číslo pod nejtmvší šipkou. 6 Pomocí šipek nhoru dolů v okně Vyrovnání kzet zdejte číslo odpovídjící nejtmvší šipce pro kždou skupinu. 7 Klepněte n tlčítko OK. Jestliže se stránk se vzorky vyrovnání nevytiskne, zkontrolujte, zd z dolní části oou kzet yl odstrněn nálepk průhledná pásk. Dlší informce viz Instlce kzet n str. 43. Vyrovnání kzet 45

46 Zlepšení kvlity tisku Pokud nejste spokojeni s kvlitou vytištěných dokumentů, prove te následující optření: Použijte vhodný typ ppíru. Tisknete-li npříkld fotogrfie, použijte fotogrfický ppír. Použijte ppír s vyšší hmotností, jsně ílý neo pothovný. Vyerte vyšší kvlitu tisku: 1 V používném softwru klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Lepší neo Nejlepší. Pokud dokument stále není vytištěn v poždovné kvlitě, postupujte tkto: 1 Vyjměte znovu vložte tiskové kzety: Vyjměte tiskové kzety. Dlší informce viz Vyjmutí použitých kzet n str. 42. Vložte tiskové kzety. Dlší informce viz Instlce kzet n str. 43. c Vytiskněte dokument znovu. d Pokud se kvlit tisku nezlepšil, pokrčujte pokyny v části krok 2. 2 Vyčistěte tiskové trysky: Zložte ppír. Dlší informce viz Krok 1: Zložení ppíru n str. 10. Otevřete Středisko řešení Lexmrk. Dlší informce viz str. 8. c d e Klepněte n krtu Údrž. N krtě Údrž klepněte n položku Vyčistit - oprv vodorovných pruhů. Klepněte n tlčítko Tisk. Vytiskne se stránk testu tiskových trysek. Znesenými tryskmi prochází větší množství inkoustu tím dojde k jejich pročištění. f g Znovu vytiskněte dokument zkontrolujte, zd došlo ke zlepšení kvlity tisku. Nejste-li s kvlitou tisku spokojeni, postupujte podle pokynů v části krok 3 poté vytiskněte dokument znovu. 3 Otřete trysky kontkty tiskových kzet: Vyjměte tiskové kzety. Dlší informce viz Vyjmutí použitých kzet n str. 42. Nvlhčete vodou čistý hdřík, ze kterého se neuvolňují vlákn. Zlepšení kvlity tisku 46

47 c Jemně podržte hdřík n tiskových tryskách po dou tří sekund potom je otřete v uvedeném směru. Trysky d Použijte čistou část hdříku, jemně jej podržte n kontktech po dou tří sekund potom je otřete v uvedeném směru. Kontkty e Čistou částí hdříku opkujte krok c ž d. f g h i j Nechte tiskové trysky kontkty zcel vyschnout. Vložte tiskové kzety znovu. Vytiskněte dokument znovu. Pokud se kvlit tisku nezlepší, zopkujte postup v části krok 3, nejvýše všk dvkrát. Není-li kvlit tisku stále uspokojivá, vyměňte tiskové kzety. Dlší informce viz Ojednání příslušenství n str. 48. Ochrn tiskových kzet Chcete-li zjistit co nejdelší životnost kzet optimální výkon tiskárny, dodržujte tyto pokyny: Nové kzety uchovávejte v původním olu, dokud nejste připrveni je instlovt. Tiskové kzety vyjímejte ze zřízení pouze při výměně, čištění neo ukládání do vzduchotěsného pouzdr. Jsou-li tiskové kzety ponechány delší čs n vzduchu, nemusí tisknout správně. Záruk n tiskárnu Lexmrk se nevzthuje n selhání neo poškození vyplývjící z použití doplňovné kzety. Nedoporučuje se používt doplňovné kzety. Doplňování kzet může mít vliv n kvlitu tisku ýt příčinou poškození tiskárny. Nejlepší výsledky jsou zručeny při používání spotřeního mteriálu příslušenství společnosti Lexmrk. Ochrn tiskových kzet 47

48 Ojednání příslušenství Chcete-li ojednt příslušenství či spotření mteriál neo njít nejližšího prodejce, nvštivte weové stránky společnosti Lexmrk n drese Položk: Výroní číslo: Černá kzet 16 neo 17 Brevná kzet 26 neo 27 Kel USB 12A2405 Ojednání příslušenství 48

49 4 Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení prolémů Je zdroj npájení pevně připojen do tiskárny řádně uzemněné sít ové zásuvky? Jsou tiskárn i počítč zpnuty? Je kel USB správně připojen k tiskárně, k počítči neo k dptéru Lexmrk? Blikjí n tiskárně nějké indikátory? Dlší informce viz Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách n str. 53. Byl z dolní zdní části oou tiskových kzet odstrněn nálepk průhledná pásk? Byly tiskové kzety ninstlovány správně? Dlší informce viz Instlce kzet n str. 43. Je ppír správně zložen? Ppír nezsunujte příliš dleko do tiskárny. Dlší informce viz str. 10. Byl správně instlován softwre tiskárny? N prcovní ploše klepněte n tlčítko Strt progrmy. Progrmy neo Všechny Pokud tiskárn Lexmrk Z600 Series není v seznmu progrmů uveden, ninstlujte softwre tiskárny. Řešení prolémů s instlcí 49

50 Je tiskárn nstven jko výchozí tiskárn? Chcete-li nstvit tiskárnu jko výchozí, postupujte tkto: 1 Klepněte n příkz Strt Nstvení Tiskárny. 2 Prvým tlčítkem myši klepněte n položku Lexmrk Z600 Series zkontrolujte, zd je vyrán vol Nstvit jko výchozí. Je tiskárn připojen přímo k počítči? Je-li připojen přes externí zřízení, npříkld rozočovč USB, přepíncí zřízení, skener neo fxový přístroj, postupujte tkto: 1 Odpojte tiskárnu od veškerých externích zřízení. 2 Připojte tiskárnu přímo k počítči pomocí kelu USB. 3 Postupujte podle pokynů vytiskněte zkušení stránku. Otevřete Středisko řešení Lexmrk. Dlší informce viz str. 8. N krtě Údrž klepněte n tlčítko Tisk zkušení stránky. Jestliže se zkušení stránk vytiskne, prolém je prvděpodoně v externím zřízení nikoli v tiskárně. Dlší informce njdete v dokumentci k příslušnému externímu zřízení. Jestliže se zkušení stránk nevytiskne, otevřete nápovědu softwru tiskárny vyhledejte informce o řešení prolémů. Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny Pokud není softwre tiskárny řádně instlován, zorzí se při pokusu o tisk zpráv o chyě při komunikci. Může ýt nutné odinstlovt znovu ninstlovt softwre tiskárny. Po vložení disku CD se softwrem tiskárny se nic nestne. 1 Zvřete všechny otevřené softwrové progrmy. 2 Restrtujte počítč. Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny 50

51 3 Klepněte n tlčítko Storno n všech orzovkách, které vypdjí podoně jko tto. Windows 98/Me Windows 2000/XP 4 Vysuňte znovu vložte disk CD se softwrem tiskárny. 5 N prcovní ploše poklepejte n ikonu Tento počítč. 6 Poklepejte n ikonu jednotky CD-ROM. V přípdě potřey poklepejte n souor setup.exe. 7 Postupujte podle pokynů n orzovce dokončete instlci softwru tiskárny. Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny 51

52 Odinstlování softwru tiskárny 1 N prcovní ploše klepněte n tlčítko Strt Progrmy Lexmrk Z600 Series Odinstlovt Lexmrk Z600 Series. 2 Při odinstlování softwru tiskárny postupujte podle pokynů n orzovce. 3 Před opětovnou instlcí softwru tiskárny restrtujte počítč. Instlce softwru tiskárny Softwre tiskárny můžete ninstlovt pomocí disku CD softwru tiskárny, který je součástí dodávky tiskárny, neo jej můžete stáhnout z weové stránky společnosti Lexmrk n drese Použití disku CD, který je součástí dodávky tiskárny 1 Zvřete všechny otevřené softwrové progrmy. 2 Po zorzení prcovní plochy vložte disk CD softwru tiskárny. Zorzí se orzovk instlčního progrmu Lexmrk. 3 Klepněte n tlčítko Instlovt. 4 Postupujte podle pokynů n orzovce dokončete instlci softwru tiskárny. N prcovní ploše se utomticky vytvoří ikon tiskárny. Použití sítě WWW 1 Z weové stránky Lexmrk n drese vyerte příslušný ovldč pro váš operční systém. 2 Při instlci softwru tiskárny postupujte podle pokynů n orzovce. Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny 52

53 5 Řešení oecných prolémů Hledné informce: Strn: Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách 53 Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku 54 Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru 56 Řešení prolémů s kvlitou tisku 58 Řešení prolémů se speciálním mteriálem 60 Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách V tomto oddílu jsou ojsněny chyové zprávy softwru tiskárny n orzovce počítče likjící kontrolky n tiskárně. Informce o kontrolkách n dptéru Lexmrk njdete v dokumentci k dptéru. Zlokování ppíru Nápovědu k vyjmutí zlokovného ppíru njdete v části V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. Dochází inkoust V tiskové kzetě dochází inkoust. Zpráv Dochází inkoust se zorzí, pokud v některé kzetě zývá méně než 25 % inkoustu. Při zorzení této zprávy můžete provést toto: Klepněte n tlčítko OK. Klepněte n tlčítko?, zorzí se dlší informce o ojednávání spotřeního mteriálu. Ojednejte novou kzetu neo njděte nejližšího prodejce n weové stránce společnosti Lexmrk n drese Řešení oecných prolémů 53

54 Nápověd: Instlce nové kzety, viz Instlce kzet n str. 43. Ojednání příslušenství spotřeního mteriálu, viz Ojednání příslušenství n str. 48. Bliká tlčítko npájení Ověřte, zd se n orzovce neojevil chyová zpráv. Pokud v tiskárně není ppír: 1 Zložte ppír. 2 Stiskněte tlčítko. Pokud došlo k zlokování ppíru, viz V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku Následující témt vám mohou pomoci vylepšit neuspokojivý či zrychlit pomlý tisk. Tiskárn je zpojen, le netiskne Nejprve si projděte kontrolní seznm řešení prolémů n str. 49 poté postupujte tkto: Kontrol stvu tiskárny: Windows 98/Me/ Klepněte n tlčítko Strt Nstvení Tiskárny. 2 Ve složce Tiskárny poklepejte n ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series. 3 V nídce Tiskárn zkontrolujte, zd: Je vyrán vol Nstvit jko výchozí. Není vyrán vol Pozstvit tisk. Windows XP 1 Klepněte n tlčítko Strt Ovládcí pnel. 2 Klepněte n položku Tiskárny osttní hrdwre. 3 Klepněte n položku Zorzit instlovné ovldče tiskárny či fxu. 4 Ve složce Tiskárny zkontrolujte, zd je zorzeno zškrtnutí vedle Lexmrk Z600 Series ikony tiskárny (tto tiskárn je nstven jko výchozí). Pokud tomu tk není, klepněte n ikonu prvým tlčítkem myši poté vyerte volu Nstvit jko výchozí. 5 V nídce Tiskárny zkontrolujte, zd není vyrán vol Pozstvit tisk. Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku 54

55 Kontrol portu tiskárny: Windows 98/Me Windows 2000 Windows XP 1 Klepněte n tlčítko Strt Nstvení Tiskárny. 2 Prvým tlčítkem myši klepněte n ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series vyerte položku Vlstnosti. 3 Klepněte n krtu Detily. 4 V rozlovcí nídce Porty vyerte port tiskárny. Pokud v seznmu není uveden port USB, odinstlujte znovu ninstlujte softwre tiskárny. 5 Klepněte n tlčítko OK. 1 Klepněte n tlčítko Strt Nstvení Tiskárny. 2 Prvým tlčítkem myši klepněte n ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series vyerte položku Vlstnosti. 3 Klepněte n krtu Porty. 4 Ze seznmu portů vyerte port USB tiskárny. Pokud v seznmu není uveden port USB, odinstlujte znovu ninstlujte softwre tiskárny. 5 Klepněte n tlčítko Použít. 6 Klepněte n tlčítko OK. 1 Klepněte n tlčítko Strt Ovládcí pnel Tiskárny osttní hrdwre Tiskárny fxy. 2 Prvým tlčítkem myši klepněte n ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series vyerte položku Vlstnosti. 3 Klepněte n krtu Porty. 4 Ze seznmu portů vyerte port USB tiskárny neo virtuální port tiskárny pro USB. Pokud v seznmu není uveden port USB, odinstlujte znovu ninstlujte softwre tiskárny. 5 Klepněte n tlčítko Použít. 6 Klepněte n tlčítko OK. Zkontrolujte, zd jste neninstlovli více kopií softwru tiskárny. 1 Windows 98/Me/2000: Klepněte n tlčítko Strt Nstvení Tiskárny. Windows XP: Klepněte n tlčítko Strt Ovládcí pnel Tiskárny osttní hrdwre Tiskárny fxy. 2 Zkontrolujte, zd složk Tiskárny oshuje pouze jednu ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series. Pokud jste ninstlovli více kopií softwru tiskárny, odinstlujte jednotlivé kopie poté počítč restrtujte znovu softwre tiskárny ninstlujte. Pokud je port tiskárny nesprávný, odeerte jej znovu ninstlujte softwre tiskárny. Po zkontrolování těchto položek vytiskněte zkušení stránku. Dlší informce viz str. 50. Zkušení stránk se nevytiskne Nejprve si projděte kontrolní seznm řešení prolémů n str. 49 poté postupujte tkto: Je-li ppír zlokován, viz V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. Zkuste vytisknout zkušení stránku znovu. Jestliže stále ještě netiskne, zkontrolujte tyto části: Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku n str. 54 Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny n str. 50 Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku 55

56 Stránk se vzorky vyrovnání se nevytiskne Ověřte tyto skutečnosti: Z dolní zdní části tiskových kzet yl úplně odstrněn nálepk průhledná pásk. Dlší informce viz Výměn tiskových kzet n str. 42. Ninstlovli jste kzety správně. Dlší informce viz Instlce kzet n str. 43. Ppír je správně zložen není zsunut příliš hluoko do tiskárny. Tiskárn vysune prázdný list, i když se zdá, že tiskne Ověřte tyto skutečnosti: Z dolní zdní části tiskových kzet yl úplně odstrněn nálepk průhledná pásk. Dlší informce viz Výměn tiskových kzet n str. 42. Tisková kzet nemá ucpné trysky. Očistěte trysky kontkty tiskových kzet. Dlší informce viz Zlepšení kvlity tisku n str. 46. Tisk je velmi pomlý Zvřete všechny nepoužívné softwrové progrmy. Zkontrolujte dokument, který chcete vytisknout. Fotogrfie grfické prvky se mohou tisknout pomleji než ěžný text. Tisk větších dokumentů neo dokumentů s orázky n pozdí může tké trvt dlouho. Zkontrolujte, zd se netiskne jiný dokument. Tiskové úlohy se tisknou v pořdí, v jkém přicházejí n tiskárnu. Snižte kvlitu tisku n hodnotu Běžná neo Rychlý tisk. Poznámk: Vyšší nstvení kvlity tisku má z následek lepší kvlitu dokumentů, le tisk může trvt déle. Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru Následující témt vám mohou pomoci při odstrnění nesprávně zvedeného neo zlokovného ppíru. Nesprávné podávání ppírů neo podávání více listů Ověřte tyto skutečnosti: Ppír je určen pro inkoustové tiskárny. Okrje ppíru nejsou zvlněné. Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru 56

57 Útržek ppíru z předchozí tiskové úlohy není zlokován v tiskárně. Neylo vloženo příliš mnoho ppírů. Podle grmáže ppíru můžete zložit ž 100 listů ěžného ppíru, 10 průhledných fólií neo štítků 10 oálek neo kret. Ppír do tiskárny neyl zložen násilím. Ppír formátu Letter A4 y měl trochu vyčnívt nd horní část podpěry ppíru. Vodicí lišt se dotýká levého okrje ppíru. Vodicí lišt nezpůsouje ohy ppíru. Tiskárn je umístěn n rovném plochém podkldu. Nstvení tiskárny, která jste vyrli, jsou pro dný typ dokumentu vhodná. Dlší informce viz Nápdy pro tisk n str. 10. Ppír se musí dotýkt prvé strny podpěry ppíru. Tiskárn nezvádí oálky ni speciální mteriál Ověřte tyto skutečnosti: Tiskárn zvádí ppír ez prolémů. Zložte oálky neo speciální mteriál svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji oálky neo speciálního mteriálu. Dlší informce viz Nápdy pro tisk n str. 10. Vyrli jste vhodnou velikost oálky či speciálního mteriálu vhodný typ ppíru. Používáte speciální mteriály neo oálky velikosti, kterou vše tiskárn podporuje. Softwrový progrm je určen pro tisk oálek. Dlší informce njdete v dokumentci k softwrovému progrmu. Oálky ni speciální mteriál nejsou zlokovány. Dlší informce viz V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. V tiskárně je zlokovný ppír Pokud je ppír zsunut příliš dleko do tiskárny nelze jej vyjmout: 1 Vypněte tiskárnu. 2 Zpněte opět tiskárnu. Pokud tiskárn utomticky nevysouvá stránky: c Vypněte tiskárnu. Pevně uchopte ppír vytáhněte jej z tiskárny. Pokud n ppír nedosáhnete, zdvihněte přední kryt, vytáhněte ppír ven kryt zvřete. Zpněte tiskárnu. Poznámk: Ppír do tiskárny nezsunujte silou. Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru 57

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Lexmark 840 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 840 Series. Uživatelská příručka Lexmark 840 Series Uživatelská příručka Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Příručka pro tisk fotografií Březen 2003 www.lexmark.com Poznámky k vydání: Březen 2003 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:společnost

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

X73 Scan/Print/Copy. Začínáme. Březen, 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Začínáme. Březen, 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Začínáme Březen, 2001 www.lexmark.com Vydání: Březen 2001 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Lexmark 1300 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1300 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1300 Series Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com

Od instalace po tisk. Z45 Color Jetprinter. Od instalace po tisk. Leden 2002. www.lexmark.com Od instalace po tisk Z45 Color Jetprinter Od instalace po tisk Leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50 Návod k elektroinstlci 2-žilového kelu mezi ovládcí jednotkou motorem Veďte kel od ovládcí jednotky k oknu. Poznámk: Následujte tulku pro výěr správné velikosti kelu. Pro zpojení k motoru: Následujte návod

Více

Poznámka k vydání. Základy. Kopírování. Tisk. Skenování. Řešení problémů. Poznámky. Rejstřík. www.lexmark.com Lexmark X84-X85

Poznámka k vydání. Základy. Kopírování. Tisk. Skenování. Řešení problémů. Poznámky. Rejstřík. www.lexmark.com Lexmark X84-X85 Poznámka k vydání Vydání: Červen 2002 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU "JAK JE"

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com

Z55 Color Jetprinter. Uživatelská příručka. Prosinec 2001. www.lexmark.com Uživatelská příručka Z55 Color Jetprinter Uživatelská příručka Prosinec 2001 www.lexmark.com Informace o bezpeènosti Používejte výhradně napájecí zdroj společnosti Lexmark dodávaný s tímto produktem nebo

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

3100 Series All-In-One

3100 Series All-In-One 3100 Series All-In-One Uživatelská příručka Informace o zařízení All-In-One Popis softwaru Práce s digitálními fotografiemi Tisk, skenování, kopírování a faxování Údržba Řešení problémů www.lexmark.com

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu. Laserové tiskárny

Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu. Laserové tiskárny Příručka pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu Laserové tiskárny Září 2011 www.lexmark.com Poznámky k vydání Září 2011 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA Počítčem řízený vyšívcí stroj Uživtelská příručk DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si tyto ezpečnostní pokyny, než zčnete stroj používt. NEBEZPEČÍ - V zájmu snížení neezpečí

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter pro systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 až 9.2 a Mac OS X 10.0.3 až 10.1 leden 2002 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Informace o vydání. Základy. Kopírování. Tisk. Skenování. Řešení problémů. Dodatek. Rejstřík. www.lexmark.com Lexmark X73

Informace o vydání. Základy. Kopírování. Tisk. Skenování. Řešení problémů. Dodatek. Rejstřík. www.lexmark.com Lexmark X73 Informace o vydání Vydání: Březen 2001 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:společnost LEXMARK INTERNATIONAL, INC PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU JAK JE

Více

Formuláře a oblíbené položky

Formuláře a oblíbené položky Formuláře a oblíbené položky Verze 5.1 Příručka správce Červenec 2016 www.lexmark.com Obsah 2 Obsah Historie změn...3 Přehled... 4 Konfigurace aplikace...5 Přístup k serveru Embedded Web Server...5 Konfigurace

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové rány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výroce si vyhrzuje právo n změny dodtky v návodu ez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technoprk.cz

Více

Skenery řady i1800. tiskárny s vysokým rozlišením. A-61591_cz 9E8651

Skenery řady i1800. tiskárny s vysokým rozlišením. A-61591_cz 9E8651 Skenery řady i1800 tiskárny s vysokým rozlišením A-61591_cz 9E8651 Obsah Tisk údajů.................................................. 1 Konfigurace tiskového řetězce.................................. 4

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series

Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Uživatelská příručka pro tiskárnu 2600 Series Leden 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4433, 4445 Model(y): Různé, xxx, kde x je libovolný alfanumerický znak Obsah Informace o bezpečnosti...5 Úvod...6

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

2 Zapněte počítač. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku J A B C E F H K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series

Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Uživatelská příručka tiskárny 6500 Series Květen 2007 www.lexmark.com Informace o bezpečnosti Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3840 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

UC485 UC 485 15 kv ESD IEC-1000-4-2 Protected 2 42 485/ S

UC485 UC 485 15 kv ESD IEC-1000-4-2 Protected 2 42 485/ S PPouch elektronik UC 85 PŘEVODNÍK LINKY n neo RS22 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM 15 kv ESD Protected IEC-1000--2 Převodník CANNON 9 CANNON 9 zásuvk vidlice K1 PPouch elektronik - 8-12V + /22 Z přepínče RS22

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series

Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series Uživatelská příručka tiskárny 2600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Informace o bezpečnosti...7 Úvod...8 Vyhledání informací o tiskárně...8 Nastavení tiskárny...10 Obejití upozornění zabezpečení během

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Color Jetprinter. Uživatelská příručka pro systém Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 a Mac OS 9

Color Jetprinter. Uživatelská příručka pro systém Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 a Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Uživatelská příručka pro systém Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 a Mac OS 9 Vydání: květen 2000 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková prohlášení odporují

Více

4.4.1 Sinová věta. Předpoklady: Trigonometrie: řešení úloh o trojúhelnících.

4.4.1 Sinová věta. Předpoklady: Trigonometrie: řešení úloh o trojúhelnících. 4.4. Sinová vět Předpokldy Trigonometrie řešení úloh o trojúhelnííh. Prktiké využití změřování měření vzdáleností, tringulční síť Tringulční síť je prolém měřit vzdálenosti dvou odů v krjině změříme velmi

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více