Z600 Series Color Jetprinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z600 Series Color Jetprinter"

Transkript

1 Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru tiskárny. Nápdy pro tisk Jk vytisknout různé projekty n různých typech ppíru. Údrž Péče o tiskové kzety ojednání příslušenství spotřeního mteriálu. Řešení oecných prolémů Chyové zprávy, prolémy s kvlitou tisku, zlokování ppíru dlší informce. Leden

2 Verze: Leden 2003 Následující odstvec nepltí pro země, kde tková nřízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU JAK JE BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VYJÁDŘENÝCH, NEBO IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy nepřipouštějí při určitých trnskcích možnost zříci se vyjádřených neo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se n vás nemusí uvedené prohlášení vzthovt. Tto pulikce může oshovt technické nepřesnosti neo tiskové chyy. Osžené informce jsou prvidelně ktulizovány: změny udou zhrnuty do novějších vydání. Popsné výroky neo progrmy mohou ýt kdykoliv zlepšeny neo změněny. Své připomínky k této příručce můžete odeslt n dresu Lexmrk Interntionl, Inc., Deprtment F95/032-2, 740 West New Circle Rod, Lexington, Kentucky 40550, USA, přípdně n dresu Lexmrk Interntionl Ltd., Mrketing nd Services Deprtment, Westhorpe House, Westhorpe, Mrlow Bucks SL7 3RQ. Společnost Lexmrk může předné informce použít či distriuovt liovolným způsoem, který povžuje z vhodný, niž y tím vzhledem k vám vznikl jkýkoli závzek. Dlší kopie příruček popisujících tento produkt můžete zkoupit telefonicky n čísle (USA) či n čísle +44(0) (Velká Británie Irsko). V osttním zemích se ort te n prodejce. Odkzy n výroky, progrmy neo služy uvedené v této pulikci neznmenjí, že y výroce zmýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých půsoí. Odkz n výroek, progrm neo služu není zmýšlen jko tvrzení neo předpokld, že y měl ýt použit pouze dný výroek, progrm neo služ. Místo nich lze použít liovolný funkčně ekvivlentní výroek, progrm či služu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok n intelektuální vlstnictví. Z vyhodnocení ověření provozu ve spojení s jinými výroky, progrmy či služmi, než jsou výslovně vyznčeny výrocem, odpovídá uživtel. Lexmrk Lexmrk s logem dimntu jsou ochrnné známky společnosti Lexmrk Interntionl, Inc., registrovné ve spojených státech /neo dlších zemích. Color Jetprinter je ochfrnná známk společnosti Lexmrk Interntionl, Inc. Dlší ochrnné známky jsou vlstnistvím příslušných vlstníků Lexmrk Interntionl, Inc. Všechn práv vyhrzen. PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Tento softwre doprovodná dokumentce poskytnutá v rámci této smlouvy zhrnují komerční počítčový softwre dokumentci vyvinutou výhrdně n soukromé nákldy. 2

3 Osh Kpitol 1: Zákldní informce o tiskárně... 5 Popis částí tiskárny... 5 Zákldní informce o softwru tiskárny... 6 Kpitol 2: Nápdy pro tisk Tisk n ěžný ppír Tisk fotogrfií Tisk n ppír premium neo pothovný Tisk n oě strny listu ppíru Tisk pohlednic Tisk oálek Tisk revných orázků černoíle Tisk knih Tisk štítků Tisk letáků Tisk plkátu Tisk n nžehlovcí fólie Tisk n průhledné fólie Tisk dokumentů v opčném pořdí Tisk n nekonečný ppír Tisk n ppír vlstní velikosti Kpitol 3: Údrž Výměn tiskových kzet Vyrovnání kzet Zlepšení kvlity tisku Ochrn tiskových kzet Ojednání příslušenství Osh 3

4 Kpitol 4: Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení prolémů Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny Kpitol 5: Řešení oecných prolémů Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru Řešení prolémů s kvlitou tisku Řešení prolémů se speciálním mteriálem Poznámky Slovníček Rejstřík Osh 4

5 1 Zákldní informce o tiskárně Popis částí tiskárny Z600 Series Color Jetprinter Podpěr ppíru Konektor kelu npájení Podvč Konektor kelu USB Tlčítko Power/Resume Přední kryt Vodicí lišt pojistk Výstupní podvč Zákldní informce o tiskárně 5

6 Jednotlivé části jsou popsány v níže uvedené tulce. Část: Tlčítko Power/Resume Přední kryt Výstupní podvč Vodicí lišt pojistk Podpěr ppíru Konektor kelu npájení Podvč Konektor kelu USB Funkce: Vypnutí neo zpnutí tiskárny. Vysunutí ppíru z tiskárny. Dlší informce viz V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. Kontrol stvu tiskárny. Dlší informce viz Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách n str. 53. Instlce neo výměn tiskových kzet. Odstrnění zlokovného ppíru. Skládání ppíru po vytištění. Zjištění správného zvádění ppíru do tiskárny. Držení ppíru v podvči ve vzpřímené poloze. Npájení tiskárny. Automtické podávání ppíru. Informce o možném množství ppíru njdete v části Nápdy pro tisk n str. 10. Připojení tiskárny k počítči. Zákldní informce o softwru tiskárny Díky spolupráci softwru tiskárny operčního systému dosáhnete nejlepších výsledků při tisku dokumentů. Tento softwre se skládá ze dvou částí: Ovldč tiskárny Středisko řešení Lexmrk. Ovldč tiskárny Zákldní informce o softwru tiskárny 6

7 V ovldči tiskárny můžete změnit nstvení tiskárny. Chcete-li vytisknout ěžný dokument n ěžný ppír, nemusíte měnit žádná nstvení tiskárny. Po instlci softwru ovldče jsou výchozí hodnoty v dilogových oknech Vzhled stránky Tisk nstveny tkto: Kvlit/rychlost: Běžná Typ: Oyčejný ppír Velikost ppíru: A4 neo Letter Orientce: N výšku Rozvržení: Normální Dlší informce o nstveních tiskárny pro různé typy tiskových úloh njdete v části Nápdy pro tisk n str. 10. Úprvy nstvení dokumentu 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 N krtě Krt Kvlit/Kopie vyerte nstvení pro kvlitu tisku. 4 N krtě Krt Nstvení ppíru vyerte typ ppíru nstvení velikosti. 5 N krtě Krt Rozvržení tisku změňte rozvržení dokumentu. 6 Změny potvrdíte klepnutím n tlčítko OK. Krt Kvlit/Kopie Olst: Kvlit/rychlost Více kopií Vyerte: Rychlý tisk chcete-li tisknout dokumenty rychle, le ve snížené kvlitě. Běžná chcete-li tisknout většinu dokumentů n ěžný ppír. Lepší chcete-li tisknout fotogrfie dokumenty oshující grfiku n pothovný neo lesklý ppír. Nejlepší chcete-li tisknout ostré fotogrfie podroné orázky při snížené rychlosti tisku. Skládt kopie chcete-li vytisknout více kopií dokumentu. Touto volou se vytisknou všechny stránky první kopie, poté všechny stránky druhé kopie td. Tisknout poslední stránku jko první chcete-li tisknout stránky v opčném pořdí. Počet kopií, které chcete vytisknout. Tisknout revné orázky černoíle pro ušetření inkoustu v revné tiskové kzetě. Poznámk: Tto vol není k dispozici v přípdě, že není ninstlován černá tisková kzet. Zákldní informce o softwru tiskárny 7

8 Krt Nstvení ppíru Olst: Typ Velikost ppíru Orientce Vyerte: Běžný ppír, Oálk, Nekonečný ppír, Pothovný ppír, Fotogrfický/lesklý ppír, Průhledná fólie, Nžehlovcí mteriály neo Pohlednice. Velikost vhodná pro použitý typ ppíru. Není-li velikost použitého ppíru v seznmu uveden, vyerte volu Vlstní velikost. Dlší informce viz Tisk n ppír vlstní velikosti n str. 39. N výšku neo N šířku. Krt Rozvržení tisku Olst: Rozvržení Ooustrnný tisk Vyerte: Normální, Nekonečný ppír, Zrcdlově převrácený, Více stránek n list, Plkát neo Knih. Ooustrnný tisk pro tisk dokumentu po oou strnách. Boční přetočení neo Horní přetočení pro nstvení způsou otáčení stránek výsledných dokumentů. Poznámk: Vyerete-li volu Boční přetočení, stránky dokumentu ude možné otáčet jko stránky čsopisu. Vyerete-li volu Boční přetočení, ude možné stránky dokumentu otáčet jko stránky stolního klendáře. Středisko řešení Lexmrk Středisko řešení Lexmrk Z600 Series poskytuje nápovědu k tiskárně. Existují dv způsoy otevření Středisk řešení Lexmrk: Klepněte n tlčítko Strt Progrmy Lexmrk Z600 Series Středisko řešení Lexmrk Z600 Series. N prcovní ploše poklepejte n ikonu Středisko řešenílexmrk Z600 Series. Zákldní informce o softwru tiskárny 8

9 Následující tulk popisuje krty Středisk řešení Lexmrk: Krt: Návody Řešení prolémů Údrž Kontktní informce Rozšířené Funkce: Informce o tiskárně. Informce o zákldních tiskových úlohách. Informce o tisku projektů. Zorzení informcí týkjících se stvu tiskárny. Zorzení ovyklých témt řešení prolémů. Instlce tiskové kzety. Zorzení informcí o nákupu nových kzet. Vyčištění trysek tiskové kzety. Vyrovnání kzet. Řešení dlších prolémů. Poznámk: Tuto krtu neotevírejte ěhem zprcování úlohy. Zorzení informcí o ojednání spotřeního mteriálu. Kontktní informce o zákznické podpoře Lexmrk. Registrce tiskárny. Informce o ktulizci softwru tiskárny. Informce o speciálních nídkách. Voly pro změnu vzhledu zorzení stvu tisku. Stžení nejnovějších softwrových souorů z weových stránek. Zákldní informce o softwru tiskárny 9

10 2 Nápdy pro tisk Tisk n ěžný ppír Můžete zložit ž 100 listů ěžného ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Nápdy pro tisk 10

11 Krok 2: Úprv nstvení tisku Používáte-li ěžný ppír A4 neo velikosti Letter chcete-li tisknout v ěžné kvlitě, nemusíte tto nstvení uprvovt. Používáte-li speciální médi, postupujte podle pokynů pro příslušný typ ppíru. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Tisk fotogrfií Můžete zložit ž 50 listů pothovného, fotogrfického neo lesklého ppíru njednou, záleží n tloušt ce ppíru. Tisk si můžete nejprve vyzkoušet n ěžném ppíru, poté přípdně uprvte nstvení zložte fotogrfický ppír. Chcete-li tisknout n fotogrfické krty, přečtěte si část Tisk pohlednic n str. 17. Krok 1: Zložení fotogrfického ppíru Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li fotogrfický ppír určený pro inkoustové tiskárny. Pokud jsou k ppíru přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte fotogrfický ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Ppíry vkládejte lesklou neo pothovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Tisk fotogrfií 11

12 Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně fotogrfického ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Lepší neo Nejlepší. Poznámk: Vyšší nstvení kvlity tisku má z následek lepší kvlitu dokumentů, le tisk může trvt déle. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Foto/lesklý ppír neo Pothovný ppír. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost ppíru vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Klepněte n tlčítko OK. Tisk fotogrfií 12

13 Krok 3: Tisk fotogrfií Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Vyjímejte jednotlivé listy z tiskárny ihned po vytisknutí nechte je uschnout odděleně, y nedošlo k rozmzání inkoustu. Tisk n ppír premium neo pothovný Můžete zložit ž 100 listů ppíru premium njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru premium neo pothovného Pokud jsou k ppíru přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte ppír premium svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Je-li ppír oznčen znčkou, měl y tto znčk směřovt směrem od vás. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Poznámk: Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Tisk n ppír premium neo pothovný 13

14 Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Lepší neo Nejlepší. Poznámk: Vyšší nstvení kvlity tisku má z následek lepší kvlitu dokumentů, le tisk může trvt déle. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Běžný ppír. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost ppíru vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 25 listů ppíru premium. Chcete-li tisknout více než 25 stránek, vyjměte prvních 25 listů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk n oě strny listu ppíru Ppír můžete ušetřit, udete-li tisknout n oě jeho strny. Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Tisk n oě strny listu ppíru 14

15 Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Vkládejte listy potiskovnou strnou k soě. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Poznámk: Nejlepších výsledků tisku dosáhnete s ppírem vyšší grmáže. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. Tisk n oě strny listu ppíru 15

16 3 Tisk n oě strny: c d e V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Ooustrnný tisk (Duplex) vyerte volu Ooustrnný tisk. Vyerte volu Boční přetočení neo Horní přetočení. Vyerete-li volu Boční přetočení, stránky dokumentu ude možné otáčet jko stránky v čsopise. Vyerete-li volu Boční přetočení, ude možné stránky dokumentu otáčet jko stránky stolního klendáře. Zkontrolujte kroky pro použitý typ ppíru přípdně uprvte dokument. Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Liché stránky se vytisknou jko první, s nimi stránk s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru. Po vytištění lichých stránek udete vyzváni k opětovnému zložení ppíru. 1 Zložte stoh ppíru stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru potiskovnou strnou směrem od vás šipkmi směrem k podpěrám ppíru. 2 Klepněte n tlčítko Pokrčovt v tisku. Vytisknou se sudé stránky. Nechcete-li tisknout stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku klepněte n volu Voly Styl. c Zrušte zškrtnutí políčk Vytisknout stránku s instrukcemi. Klepněte n tlčítko OK. Tisk n oě strny listu ppíru 16

17 Tisk pohlednic Můžete zložit ž 25 pohlednic, dopisnic, fotogrfických kret neo registrčních kret njednou, záleží n tloušt ce krty. Krok 1: Zložení kret Pokud jsou ke krtám přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte krty svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Vkládejte krty potiskovnou strnou k soě. Krty do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji kret. Tisk pohlednic 17

18 Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Lepší neo Nejlepší, tisknete-li n fotogrfické krty neo pohlednice. Pro osttní typy kret vyerte volu Běžná. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Pohlednice. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost ppíru vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk pohlednic Klepněte n tlčítko OK. Tisk oálek Můžete zložit ž 10 oálek njednou, záleží n tloušt ce oálek. Krok 1: Zložení oálek Poznámk: Nevkládejte oálky s otvory, okénky, protlčovné, s kovovými svorkmi, drátěnými uzávěry ni ohýcími pruhy. Tisk oálek 18

19 Oálky musí ýt vloženy svisle musí se dotýkt prvé strny podpěry ppíru. Vkládejte oálky potiskovnou strnou k soě. Ploch pro známku se musí ncházet v levém horním rohu. Oálky do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji oálek. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Oálk. Tisk oálek 19

20 4 Vyerte velikost oálky: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost oálky vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Vyerte orientci: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Orientce vyerte volu N šířku. 6 Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Mnohé softwrové progrmu jsou nvrženy tk, že potlčují nstvení v okně Nstvení ppíru. Zkontrolujte, zd je ve všem progrmu vyrán orientce N šířku. Krok 3: Tisk oálek Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 10 oálek. Chcete-li tisknout více než 10 oálek, vyjměte prvních 10 kusů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk revných orázků černoíle Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Tisk revných orázků černoíle šetří inkoust v revné tiskové kzetě. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Tisk revných orázků černoíle 20

21 Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Tisk revných orázků černoíle c V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. Vyerte volu Tisknout revné orázky černoíle. Klepněte n tlčítko OK. 4 Dokument můžete dále uprvovt pomocí kroků určených pro použitý typ ppíru. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 50 listů ěžného ppíru. Chcete-li tisknout více než 50 listů, vyjměte prvních 50 listů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk revných orázků černoíle 21

22 Tisk knih Svázáním vytištěného dokumentu lze vytvořit knihu. Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Tisk knih 22

23 Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V nídce Velikost ppíru vyerte volu A4 neo Letter. 4 Vyerte rozvržení tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Knih. 5 Zdejte počet listů ve svzku. Poznámk: Svzek je několik strn přeložených npůl složených před svázáním. Velmi silné svzky mohou při skládání činit prolémy, tisknete-li tedy n silný ppír, snižte počet listů ve svzku. V dilogovém okně Vlstnosti tisku klepněte n volu Voly Styl. Zdejte počet listů pro jednotlivé svzky klepněte n tlčítko OK. 6 Klepnutím n tlčítko OK zvřete dilogové okno Vlstnosti tisku. Tisk knih 23

24 Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Po vytištění první poloviny knihy stránky s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru, zorzí se výzv k opětovnému zložení ppíru. 1 Zložte stoh ppíru stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru potiskovnou strnou směrem od vás šipkmi směrem k podpěrám ppíru. 2 Klepněte n tlčítko Pokrčovt v tisku. Nechcete-li tisknout stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru: 1 V dilogovém okně Vlstnosti tisku klepněte n volu Voly Styl. 2 Zrušte zškrtnutí políčk Vytisknout stránku s instrukcemi. 3 Klepněte n tlčítko OK. Krok 4: Sestvení knihy Po vytištění dokumentu složte jednotlivé svzky vzniklou knihu svžte. Tisk knih 24

25 Sestvení knihy: 1 Vyjměte první svzek z výstupního zásoníku, přeložte jej n polovinu odložte strnou. 2 Vyjměte dlší svzek, přehněte jej v polovině odložte jej nvrch n první svzek. 3 Pokrčujte ve skládání svzků, dokud není knih kompletní. 4 Knihu vytvoříte svázáním všech svzků. Tisk štítků Můžete zložit ž 25 listů štítků njednou, záleží n tloušt ce listu. Krok 1: Zložení štítků Používejte štítky určené pro inkoustové tiskárny. Pokud jsou ke štítkům přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Netiskněte ž n okrji (1 mm) štítku. Zložte štítky svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Zkontrolujte, že žádné štítky nechyí, ni nejsou zohýné. Tisk štítků 25

26 Vkládejte štítky potiskovnou strnou k soě. Štítky do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji štítků. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Běžný ppír. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. Z nídky Velikost ppíru vyerte správnou velikost. Dlší informce o tisku n ppír vlstní velikosti njdete v části Tisk n ppír vlstní velikosti n str Klepněte n tlčítko OK. Tisk štítků 26

27 Krok 3: Tisk štítků Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 10 listů štítků. Chcete-li tisknout více než 10 listů, vyjměte prvních 10 listů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk letáků Tiskem více letáků neo orázků n jeden list lze ušetřit ppír. Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Tisk letáků 27

28 Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Poznámk: Nejlepších výsledků tisku dosáhnete s ppírem vyšší grmáže. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte rozvržení tisku: c d V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Více stránek n list. Vyerte počet stránek (dvě, tři, čtyři neo osm), které chcete vytisknout n jeden list ppíru. Chcete-li tisknout kolem kždého orázku n stránce okrj, vyerte volu Tisk okrjů stránky. 4 Tisk n oě strny ppíru: c V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Ooustrnný tisk (Duplex) vyerte volu Ooustrnný tisk. Vyerte volu pro vázání Boční přetočení neo Horní přetočení. Vyerete-li volu Boční přetočení, stránky dokumentu ude možné otáčet jko stránky v čsopise. Vyerete-li volu Boční přetočení, ude možné stránky dokumentu otáčet jko stránky stolního klendáře. 5 Klepněte n tlčítko OK. Tisk letáků 28

29 Krok 3: Tisk letáků Klepněte n tlčítko OK. Pokud jste letáky formátovli pro jednostrnný tisk, jste hotovi. Pokud jste letáky formátovli pro tisk po oou strnách listu, pokrčujte v tisku. 1 Po vytištění první poloviny letáků se zorzí výzv k opkovnému vložení ppíru. Vložte stoh ppíru stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru potiskovnou strnou směrem od vás šipkmi směrem k podpěrám ppíru. 2 Klepněte n tlčítko Pokrčovt v tisku. Nechcete-li tisknout stránku s instrukcemi pro opětovné zložení ppíru: 1 V dilogovém okně Vlstnosti tisku klepněte n volu Voly Styl. 2 Zrušte zškrtnutí políčk Vytisknout stránku s instrukcemi. 3 Klepněte n tlčítko OK. Tisk plkátu Orázek n jedné stránce můžete zvětšit n více stránek. Můžete npříkld zvětšit fotogrfii tk, že se vytiskne jko čtyřstránkový, devítistránkový neo šestnáctistránkový plkát. Můžete potisknout ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Tisk plkátu 29

30 Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Poznámk: Nejlepších výsledků tisku dosáhnete s ppírem vyšší grmáže. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly Tisk plkátu 30

31 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná. Poznámk: Vyšší nstvení kvlity tisku má z následek lepší kvlitu tisku, le tisk může trvt déle. 4 Vyerte rozvržení tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Plkát. 5 Vyerte velikost plkátu: Vyerte velikost plkátu: 2 x 2 (čtyři strny celkem), 3 x 3 (devět strn celkem) neo 4x4 (16 strn celkem). Chcete-li vytisknout znčky pro ořez, které usndní oříznutí stránek, vyerte volu Tisknout ořezové znčky. 6 Potřeujete-li znovu vytisknout vyrné stránky: Klepněte n volu Výěr stránek k tisku Čísl stránek, které nejsou určeny k tisku, jsou oznčen kroužkem přeškrtnut, stránky jsou zorzeny v šedém odstínu. Klepnutím vyerte či zrušte tuto volu pro jednotlivé stránky. Klepněte n tlčítko OK. 7 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk plkátu Klepněte n tlčítko OK. Sestvení plkátu 1 U všech vytištěných stránek ořízněte dv sousedící ílé okrje. Odstřihněte tedy npříkld ílé okrje z levé horní strny kždé stránky. Vytištěné stránky s ílým okrjem oříznuté z dvou přilehlých strn Oříznuté okrje Neoříznuté okrje Tisk plkátu 31

32 2 Složte stránky tk, y yly neoříznuté (ílé) okrje překryty oříznutými. 3 Spojte stránky n zdní strně lepicí páskou. 4 N závěr odstrňte zývjící viditelné ílé okrje. Tisk n nžehlovcí fólie Můžete zložit ž 100 nžehlovcích fólií njednou v závislosti n jejich tloušt ce. Tisk si můžete vyzkoušet n ěžném ppíru teprve poté zložit fólie. Poznámk: Nejlepších výsledků dosáhnete, udete-li zkládt fólie po jedné. Krok 1: Zložení nžehlovcích fólií Pokud jsou k fóliím přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte fólie svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Vkládejte fólie potiskovnou (prázdnou) strnou k soě. Fólie do tiskárny nezsunujte násilím. Tisk n nžehlovcí fólie 32

33 Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji nžehlovcích fólií. Poznámk: Používáte-li nžehlovcí fólie velikosti Letter, neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná neo Lepší. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ ppíru vyerte možnost Nžehlovcí fólie. 5 Pokud softwrový progrm nemá nstvení pro zrcdlové převrácení neo nžehlovcí fólie, vyerte rozvržení tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Zrcdlově převrácený. 6 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk n nžehlovcí fólie Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Vyjímejte jednotlivé fólie z tiskárny ihned po vytisknutí nechte je uschnout odděleně, y nedošlo k rozmzání inkoustu. Tisk n nžehlovcí fólie 33

34 Tisk n průhledné fólie Můžete zložit ž 50 průhledných fólií njednou, záleží n tloušt ce fólie. Krok 1: Zložení průhledných fólií Používejte fólie určené pro inkoustové tiskárny. Pokud jsou k fóliím přiloženy nějké pokyny, pečlivě si je přečtěte. Zložte fólie svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Drsná (potiskovná) strn fólie y měl směřovt k vám. Je-li fólie optřen snímtelným pothem, měl y tento pruh směrovt od vás k tiskárně. Fólie do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji fólií. Poznámk: Používáte-li fólie velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Tisk n průhledné fólie 34

35 Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Průhledná fólie. 5 Vyerte velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V nídce Velikost ppíru vyerte volu A4 neo Letter. 6 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk n průhledné fólie Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Vyjímejte jednotlivé fólie z tiskárny ihned po vytisknutí nechte je uschnout odděleně, y nedošlo k rozmzání inkoustu. Tisk n průhledné fólie 35

36 Tisk dokumentů v opčném pořdí Můžete zložit ž 100 listů ppíru njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Ppír do tiskárny nezsunujte násilím. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. Tisk dokumentů v opčném pořdí 36

37 3 Tisk poslední stránky jko první: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. Vyerte volu Tisknout poslední stránku jko první. 4 Postupujte podle kroků pro použitý typ ppíru přípdně uprvte dokument. 5 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Poznámk: Výstupní zásoník pojme ž 25 listů ěžného ppíru. Chcete-li tisknout více než 25 listů, vyjměte prvních 25 listů ze zásoníku poté pokrčujte v tisku. Tisk n nekonečný ppír Můžete zložit ž 20 listů nekonečného ppíru njednou. Krok 1: Zložení nekonečného ppíru 1 Vyjměte ppír z tiskárny. Tisk n nekonečný ppír 37

38 2 Z tiskárnu umístěte pouze tolik listů nekonečného ppíru, kolik chcete potisknout. Poznámk: Zložení příliš velkého stohu může vést k zlokování ppíru. Dlší informce viz V tiskárně je zlokovný ppír n str Zložte okrj první stránky nekonečného ppíru do tiskárny proti prvé strně podpěry ppíru. 4 Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji nekonečného ppíru. Poznámk: Používáte-li ppír velikosti Letter, prvděpodoně neudete muset uprvovt nstvení vodicích lišt. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. Tisk n nekonečný ppír 38

39 3 Vyerte kvlitu tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Kvlit/kopie. V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Běžná. 4 Vyerte typ ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Typ vyerte volu Nekonečný ppír. Poznámk: Pokud nevyerete volu Nekonečný ppír, dojde k zlokování ppíru. Dlší informce viz V tiskárně je zlokovný ppír n str Vyerte velikost nekonečného ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V nídce Velikost nekonečného ppíru vyerte volu A4 neo Letter. 6 Vyerte orientci: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V rámečku Orientce vyerte volu N výšku neo N šířku. 7 Vyerte rozvržení tisku: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Rozvržení tisku. V rámečku Rozvržení vyerte volu Nekonečný ppír. 8 Klepněte n tlčítko OK. Krok 3: Tisk nekonečného ppíru Klepněte n tlčítko OK. Tisk n ppír vlstní velikosti Můžete zložit ž 100 listů ppíru vlstní velikosti njednou v závislosti n jeho tloušt ce. Krok 1: Zložení ppíru vlstní velikosti Velikost ppíru nesmí překročit následující rozměry: Šířk: 76 ž 216 mm (3 ž 8,5 plců) Výšk: 127 ž 432 mm (5 ž 17 plců) Tisk n ppír vlstní velikosti 39

40 Zložte ppír svisle tk, y se prvým okrjem dotýkl podpěry ppíru. Vkládejte ppír potiskovnou strnou k soě. Při vkládání ppíru jej do tiskárny neztlčujte silou. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levé strně ppíru. Krok 2: Úprv nstvení tisku 1 V okně s dokumentem klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 Vytvořte vlstní velikost ppíru: V dilogovém okně Vlstnosti tisku vyerte krtu Nstvení ppíru. V nídce Velikost ppíru vyerte volu Vlstní velikost. N orzovce se zorzí dilogové okno. c V rámečku Jednotky vyerte volu Milimetry neo Plce. Tisk n ppír vlstní velikosti 40

41 d e Zdejte vlstní rozměry ppíru. Klepněte n tlčítko OK. 4 Dokument můžete dále uprvovt, možnosti záleží n typu ppíru. Krok 3: Tisk dokumentu Klepněte n tlčítko OK. Tisk n ppír vlstní velikosti 41

42 3 Údrž Výměn tiskových kzet Zřízení Lexmrk Z600 Series používá následující kzety: Položk: Výroní číslo: Brevná kzet 26 neo 27 Černá kzet 16 neo 17 Poznámk: Můžete používt tiskárnu jen s revnou kzetou neo jen s černou kzetou. Informce o ojednání spotřeního mteriálu njdete n str. 48. Vyjmutí použitých kzet 1 Ověřte, že svítí sít ová kontrolk. 2 Zdvihněte přední kryt. Nosič kzet se utomticky přesune do zváděcí polohy (pokud není tiskárn právě v činnosti). Údrž 42

43 3 Stiskněte pojistky n úchytech kzet zvedněte úchyty. 4 Vyjměte použité kzety. Vyjmuté kzety uložte do vzduchotěsného pouzdr neo je předepsným způsoem zlikvidujte. Instlce kzet 1 Instlujete-li nové kzety, sejměte přelepku průhlednou pásku ze zdní spodní části kzety. Vrování: Nedo týkejte se zltých kontktů n zdní či spodní strně kzety ni je neodstrňujte. Výměn tiskových kzet 43

44 2 Vložte revnou kzetu do levé pozice nosiče. Vložte černou kzetu do prvé pozice nosiče. Poznámk: Chcete-li prodloužit životnost revné kzety zlepšit rychlost tisku, ninstlujte černou i revnou kzetu. 3 Zklpněte úchyty. 4 Zvřete přední kryt. Poznámk: Přední kryt musí ýt uzvřen, jink nelze zhájit tisk. Výměn tiskových kzet 44

45 Určení nstvení kzet v softwru tiskárny Před určením nstvení tiskových kzet v softwru tiskárny ninstlujte kzety. Dlší informce viz Instlce kzet n str Otevřete plikci Středisko řešení Lexmrk. Dlší informce viz Středisko řešení Lexmrk n str N krtě Údrž klepněte n položku Instlce nové tiskové kzety. 3 Vyerte typ ninstlovné kzety. Poznámk: Určete, zd je kzet nová neo strá (již dříve použitá). Je-li strá kzet nesprávně identifikován ve Středisku řešení Lexmrk jko nová kzet, mohou ýt úrovně inkoustu nesprávné. 4 Klepněte n tlčítko OK neo Dlší. 5 Pokud ninstlujete novou kzetu, pokrčujte podle pokynů v části Vyrovnání kzet. Vyrovnání kzet Kzety se většinou vyrovnávjí po instlci či výměně kzety. Vyrovnání může ýt potře i v těchto přípdech: Znky nemjí správný tvr neo nejsou zrovnány k levému okrji. Svislé rovné čáry se vlní. Vyrovnání tiskových kzet: 1 Zložte ěžný ppír. 2 Otevřete Středisko řešení Lexmrk. Dlší informce viz str N krtě Údrž klepněte n položku Vyrovnt oprv rozmzných okrjů. 4 Klepněte n tlčítko Tisk. Vytiskne se stránk se vzorky vyrovnání. 5 V kždé skupině vzorků n testovcí stránce vyerte číslo pod nejtmvší šipkou. 6 Pomocí šipek nhoru dolů v okně Vyrovnání kzet zdejte číslo odpovídjící nejtmvší šipce pro kždou skupinu. 7 Klepněte n tlčítko OK. Jestliže se stránk se vzorky vyrovnání nevytiskne, zkontrolujte, zd z dolní části oou kzet yl odstrněn nálepk průhledná pásk. Dlší informce viz Instlce kzet n str. 43. Vyrovnání kzet 45

46 Zlepšení kvlity tisku Pokud nejste spokojeni s kvlitou vytištěných dokumentů, prove te následující optření: Použijte vhodný typ ppíru. Tisknete-li npříkld fotogrfie, použijte fotogrfický ppír. Použijte ppír s vyšší hmotností, jsně ílý neo pothovný. Vyerte vyšší kvlitu tisku: 1 V používném softwru klepněte n nídku Souor Tisk. Zorzí se dilogové okno Tisk. 2 V dilogovém okně Tisk klepněte n tlčítko Vlstnosti, Předvoly neo Voly. 3 V rámečku Kvlit/rychlost vyerte volu Lepší neo Nejlepší. Pokud dokument stále není vytištěn v poždovné kvlitě, postupujte tkto: 1 Vyjměte znovu vložte tiskové kzety: Vyjměte tiskové kzety. Dlší informce viz Vyjmutí použitých kzet n str. 42. Vložte tiskové kzety. Dlší informce viz Instlce kzet n str. 43. c Vytiskněte dokument znovu. d Pokud se kvlit tisku nezlepšil, pokrčujte pokyny v části krok 2. 2 Vyčistěte tiskové trysky: Zložte ppír. Dlší informce viz Krok 1: Zložení ppíru n str. 10. Otevřete Středisko řešení Lexmrk. Dlší informce viz str. 8. c d e Klepněte n krtu Údrž. N krtě Údrž klepněte n položku Vyčistit - oprv vodorovných pruhů. Klepněte n tlčítko Tisk. Vytiskne se stránk testu tiskových trysek. Znesenými tryskmi prochází větší množství inkoustu tím dojde k jejich pročištění. f g Znovu vytiskněte dokument zkontrolujte, zd došlo ke zlepšení kvlity tisku. Nejste-li s kvlitou tisku spokojeni, postupujte podle pokynů v části krok 3 poté vytiskněte dokument znovu. 3 Otřete trysky kontkty tiskových kzet: Vyjměte tiskové kzety. Dlší informce viz Vyjmutí použitých kzet n str. 42. Nvlhčete vodou čistý hdřík, ze kterého se neuvolňují vlákn. Zlepšení kvlity tisku 46

47 c Jemně podržte hdřík n tiskových tryskách po dou tří sekund potom je otřete v uvedeném směru. Trysky d Použijte čistou část hdříku, jemně jej podržte n kontktech po dou tří sekund potom je otřete v uvedeném směru. Kontkty e Čistou částí hdříku opkujte krok c ž d. f g h i j Nechte tiskové trysky kontkty zcel vyschnout. Vložte tiskové kzety znovu. Vytiskněte dokument znovu. Pokud se kvlit tisku nezlepší, zopkujte postup v části krok 3, nejvýše všk dvkrát. Není-li kvlit tisku stále uspokojivá, vyměňte tiskové kzety. Dlší informce viz Ojednání příslušenství n str. 48. Ochrn tiskových kzet Chcete-li zjistit co nejdelší životnost kzet optimální výkon tiskárny, dodržujte tyto pokyny: Nové kzety uchovávejte v původním olu, dokud nejste připrveni je instlovt. Tiskové kzety vyjímejte ze zřízení pouze při výměně, čištění neo ukládání do vzduchotěsného pouzdr. Jsou-li tiskové kzety ponechány delší čs n vzduchu, nemusí tisknout správně. Záruk n tiskárnu Lexmrk se nevzthuje n selhání neo poškození vyplývjící z použití doplňovné kzety. Nedoporučuje se používt doplňovné kzety. Doplňování kzet může mít vliv n kvlitu tisku ýt příčinou poškození tiskárny. Nejlepší výsledky jsou zručeny při používání spotřeního mteriálu příslušenství společnosti Lexmrk. Ochrn tiskových kzet 47

48 Ojednání příslušenství Chcete-li ojednt příslušenství či spotření mteriál neo njít nejližšího prodejce, nvštivte weové stránky společnosti Lexmrk n drese Položk: Výroní číslo: Černá kzet 16 neo 17 Brevná kzet 26 neo 27 Kel USB 12A2405 Ojednání příslušenství 48

49 4 Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení prolémů Je zdroj npájení pevně připojen do tiskárny řádně uzemněné sít ové zásuvky? Jsou tiskárn i počítč zpnuty? Je kel USB správně připojen k tiskárně, k počítči neo k dptéru Lexmrk? Blikjí n tiskárně nějké indikátory? Dlší informce viz Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách n str. 53. Byl z dolní zdní části oou tiskových kzet odstrněn nálepk průhledná pásk? Byly tiskové kzety ninstlovány správně? Dlší informce viz Instlce kzet n str. 43. Je ppír správně zložen? Ppír nezsunujte příliš dleko do tiskárny. Dlší informce viz str. 10. Byl správně instlován softwre tiskárny? N prcovní ploše klepněte n tlčítko Strt progrmy. Progrmy neo Všechny Pokud tiskárn Lexmrk Z600 Series není v seznmu progrmů uveden, ninstlujte softwre tiskárny. Řešení prolémů s instlcí 49

50 Je tiskárn nstven jko výchozí tiskárn? Chcete-li nstvit tiskárnu jko výchozí, postupujte tkto: 1 Klepněte n příkz Strt Nstvení Tiskárny. 2 Prvým tlčítkem myši klepněte n položku Lexmrk Z600 Series zkontrolujte, zd je vyrán vol Nstvit jko výchozí. Je tiskárn připojen přímo k počítči? Je-li připojen přes externí zřízení, npříkld rozočovč USB, přepíncí zřízení, skener neo fxový přístroj, postupujte tkto: 1 Odpojte tiskárnu od veškerých externích zřízení. 2 Připojte tiskárnu přímo k počítči pomocí kelu USB. 3 Postupujte podle pokynů vytiskněte zkušení stránku. Otevřete Středisko řešení Lexmrk. Dlší informce viz str. 8. N krtě Údrž klepněte n tlčítko Tisk zkušení stránky. Jestliže se zkušení stránk vytiskne, prolém je prvděpodoně v externím zřízení nikoli v tiskárně. Dlší informce njdete v dokumentci k příslušnému externímu zřízení. Jestliže se zkušení stránk nevytiskne, otevřete nápovědu softwru tiskárny vyhledejte informce o řešení prolémů. Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny Pokud není softwre tiskárny řádně instlován, zorzí se při pokusu o tisk zpráv o chyě při komunikci. Může ýt nutné odinstlovt znovu ninstlovt softwre tiskárny. Po vložení disku CD se softwrem tiskárny se nic nestne. 1 Zvřete všechny otevřené softwrové progrmy. 2 Restrtujte počítč. Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny 50

51 3 Klepněte n tlčítko Storno n všech orzovkách, které vypdjí podoně jko tto. Windows 98/Me Windows 2000/XP 4 Vysuňte znovu vložte disk CD se softwrem tiskárny. 5 N prcovní ploše poklepejte n ikonu Tento počítč. 6 Poklepejte n ikonu jednotky CD-ROM. V přípdě potřey poklepejte n souor setup.exe. 7 Postupujte podle pokynů n orzovce dokončete instlci softwru tiskárny. Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny 51

52 Odinstlování softwru tiskárny 1 N prcovní ploše klepněte n tlčítko Strt Progrmy Lexmrk Z600 Series Odinstlovt Lexmrk Z600 Series. 2 Při odinstlování softwru tiskárny postupujte podle pokynů n orzovce. 3 Před opětovnou instlcí softwru tiskárny restrtujte počítč. Instlce softwru tiskárny Softwre tiskárny můžete ninstlovt pomocí disku CD softwru tiskárny, který je součástí dodávky tiskárny, neo jej můžete stáhnout z weové stránky společnosti Lexmrk n drese Použití disku CD, který je součástí dodávky tiskárny 1 Zvřete všechny otevřené softwrové progrmy. 2 Po zorzení prcovní plochy vložte disk CD softwru tiskárny. Zorzí se orzovk instlčního progrmu Lexmrk. 3 Klepněte n tlčítko Instlovt. 4 Postupujte podle pokynů n orzovce dokončete instlci softwru tiskárny. N prcovní ploše se utomticky vytvoří ikon tiskárny. Použití sítě WWW 1 Z weové stránky Lexmrk n drese vyerte příslušný ovldč pro váš operční systém. 2 Při instlci softwru tiskárny postupujte podle pokynů n orzovce. Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny 52

53 5 Řešení oecných prolémů Hledné informce: Strn: Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách 53 Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku 54 Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru 56 Řešení prolémů s kvlitou tisku 58 Řešení prolémů se speciálním mteriálem 60 Informce o chyových zprávách likjících kontrolkách V tomto oddílu jsou ojsněny chyové zprávy softwru tiskárny n orzovce počítče likjící kontrolky n tiskárně. Informce o kontrolkách n dptéru Lexmrk njdete v dokumentci k dptéru. Zlokování ppíru Nápovědu k vyjmutí zlokovného ppíru njdete v části V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. Dochází inkoust V tiskové kzetě dochází inkoust. Zpráv Dochází inkoust se zorzí, pokud v některé kzetě zývá méně než 25 % inkoustu. Při zorzení této zprávy můžete provést toto: Klepněte n tlčítko OK. Klepněte n tlčítko?, zorzí se dlší informce o ojednávání spotřeního mteriálu. Ojednejte novou kzetu neo njděte nejližšího prodejce n weové stránce společnosti Lexmrk n drese Řešení oecných prolémů 53

54 Nápověd: Instlce nové kzety, viz Instlce kzet n str. 43. Ojednání příslušenství spotřeního mteriálu, viz Ojednání příslušenství n str. 48. Bliká tlčítko npájení Ověřte, zd se n orzovce neojevil chyová zpráv. Pokud v tiskárně není ppír: 1 Zložte ppír. 2 Stiskněte tlčítko. Pokud došlo k zlokování ppíru, viz V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku Následující témt vám mohou pomoci vylepšit neuspokojivý či zrychlit pomlý tisk. Tiskárn je zpojen, le netiskne Nejprve si projděte kontrolní seznm řešení prolémů n str. 49 poté postupujte tkto: Kontrol stvu tiskárny: Windows 98/Me/ Klepněte n tlčítko Strt Nstvení Tiskárny. 2 Ve složce Tiskárny poklepejte n ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series. 3 V nídce Tiskárn zkontrolujte, zd: Je vyrán vol Nstvit jko výchozí. Není vyrán vol Pozstvit tisk. Windows XP 1 Klepněte n tlčítko Strt Ovládcí pnel. 2 Klepněte n položku Tiskárny osttní hrdwre. 3 Klepněte n položku Zorzit instlovné ovldče tiskárny či fxu. 4 Ve složce Tiskárny zkontrolujte, zd je zorzeno zškrtnutí vedle Lexmrk Z600 Series ikony tiskárny (tto tiskárn je nstven jko výchozí). Pokud tomu tk není, klepněte n ikonu prvým tlčítkem myši poté vyerte volu Nstvit jko výchozí. 5 V nídce Tiskárny zkontrolujte, zd není vyrán vol Pozstvit tisk. Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku 54

55 Kontrol portu tiskárny: Windows 98/Me Windows 2000 Windows XP 1 Klepněte n tlčítko Strt Nstvení Tiskárny. 2 Prvým tlčítkem myši klepněte n ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series vyerte položku Vlstnosti. 3 Klepněte n krtu Detily. 4 V rozlovcí nídce Porty vyerte port tiskárny. Pokud v seznmu není uveden port USB, odinstlujte znovu ninstlujte softwre tiskárny. 5 Klepněte n tlčítko OK. 1 Klepněte n tlčítko Strt Nstvení Tiskárny. 2 Prvým tlčítkem myši klepněte n ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series vyerte položku Vlstnosti. 3 Klepněte n krtu Porty. 4 Ze seznmu portů vyerte port USB tiskárny. Pokud v seznmu není uveden port USB, odinstlujte znovu ninstlujte softwre tiskárny. 5 Klepněte n tlčítko Použít. 6 Klepněte n tlčítko OK. 1 Klepněte n tlčítko Strt Ovládcí pnel Tiskárny osttní hrdwre Tiskárny fxy. 2 Prvým tlčítkem myši klepněte n ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series vyerte položku Vlstnosti. 3 Klepněte n krtu Porty. 4 Ze seznmu portů vyerte port USB tiskárny neo virtuální port tiskárny pro USB. Pokud v seznmu není uveden port USB, odinstlujte znovu ninstlujte softwre tiskárny. 5 Klepněte n tlčítko Použít. 6 Klepněte n tlčítko OK. Zkontrolujte, zd jste neninstlovli více kopií softwru tiskárny. 1 Windows 98/Me/2000: Klepněte n tlčítko Strt Nstvení Tiskárny. Windows XP: Klepněte n tlčítko Strt Ovládcí pnel Tiskárny osttní hrdwre Tiskárny fxy. 2 Zkontrolujte, zd složk Tiskárny oshuje pouze jednu ikonu tiskárny Lexmrk Z600 Series. Pokud jste ninstlovli více kopií softwru tiskárny, odinstlujte jednotlivé kopie poté počítč restrtujte znovu softwre tiskárny ninstlujte. Pokud je port tiskárny nesprávný, odeerte jej znovu ninstlujte softwre tiskárny. Po zkontrolování těchto položek vytiskněte zkušení stránku. Dlší informce viz str. 50. Zkušení stránk se nevytiskne Nejprve si projděte kontrolní seznm řešení prolémů n str. 49 poté postupujte tkto: Je-li ppír zlokován, viz V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. Zkuste vytisknout zkušení stránku znovu. Jestliže stále ještě netiskne, zkontrolujte tyto části: Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku n str. 54 Řešení prolémů při instlci softwru tiskárny n str. 50 Řešení při neuspokojivém či pomlém tisku 55

56 Stránk se vzorky vyrovnání se nevytiskne Ověřte tyto skutečnosti: Z dolní zdní části tiskových kzet yl úplně odstrněn nálepk průhledná pásk. Dlší informce viz Výměn tiskových kzet n str. 42. Ninstlovli jste kzety správně. Dlší informce viz Instlce kzet n str. 43. Ppír je správně zložen není zsunut příliš hluoko do tiskárny. Tiskárn vysune prázdný list, i když se zdá, že tiskne Ověřte tyto skutečnosti: Z dolní zdní části tiskových kzet yl úplně odstrněn nálepk průhledná pásk. Dlší informce viz Výměn tiskových kzet n str. 42. Tisková kzet nemá ucpné trysky. Očistěte trysky kontkty tiskových kzet. Dlší informce viz Zlepšení kvlity tisku n str. 46. Tisk je velmi pomlý Zvřete všechny nepoužívné softwrové progrmy. Zkontrolujte dokument, který chcete vytisknout. Fotogrfie grfické prvky se mohou tisknout pomleji než ěžný text. Tisk větších dokumentů neo dokumentů s orázky n pozdí může tké trvt dlouho. Zkontrolujte, zd se netiskne jiný dokument. Tiskové úlohy se tisknou v pořdí, v jkém přicházejí n tiskárnu. Snižte kvlitu tisku n hodnotu Běžná neo Rychlý tisk. Poznámk: Vyšší nstvení kvlity tisku má z následek lepší kvlitu dokumentů, le tisk může trvt déle. Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru Následující témt vám mohou pomoci při odstrnění nesprávně zvedeného neo zlokovného ppíru. Nesprávné podávání ppírů neo podávání více listů Ověřte tyto skutečnosti: Ppír je určen pro inkoustové tiskárny. Okrje ppíru nejsou zvlněné. Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru 56

57 Útržek ppíru z předchozí tiskové úlohy není zlokován v tiskárně. Neylo vloženo příliš mnoho ppírů. Podle grmáže ppíru můžete zložit ž 100 listů ěžného ppíru, 10 průhledných fólií neo štítků 10 oálek neo kret. Ppír do tiskárny neyl zložen násilím. Ppír formátu Letter A4 y měl trochu vyčnívt nd horní část podpěry ppíru. Vodicí lišt se dotýká levého okrje ppíru. Vodicí lišt nezpůsouje ohy ppíru. Tiskárn je umístěn n rovném plochém podkldu. Nstvení tiskárny, která jste vyrli, jsou pro dný typ dokumentu vhodná. Dlší informce viz Nápdy pro tisk n str. 10. Ppír se musí dotýkt prvé strny podpěry ppíru. Tiskárn nezvádí oálky ni speciální mteriál Ověřte tyto skutečnosti: Tiskárn zvádí ppír ez prolémů. Zložte oálky neo speciální mteriál svisle tk, y se prvým okrjem dotýkly podpěry ppíru. Stiskněte vodicí lištu posuňte ji k levému okrji oálky neo speciálního mteriálu. Dlší informce viz Nápdy pro tisk n str. 10. Vyrli jste vhodnou velikost oálky či speciálního mteriálu vhodný typ ppíru. Používáte speciální mteriály neo oálky velikosti, kterou vše tiskárn podporuje. Softwrový progrm je určen pro tisk oálek. Dlší informce njdete v dokumentci k softwrovému progrmu. Oálky ni speciální mteriál nejsou zlokovány. Dlší informce viz V tiskárně je zlokovný ppír n str. 57. V tiskárně je zlokovný ppír Pokud je ppír zsunut příliš dleko do tiskárny nelze jej vyjmout: 1 Vypněte tiskárnu. 2 Zpněte opět tiskárnu. Pokud tiskárn utomticky nevysouvá stránky: c Vypněte tiskárnu. Pevně uchopte ppír vytáhněte jej z tiskárny. Pokud n ppír nedosáhnete, zdvihněte přední kryt, vytáhněte ppír ven kryt zvřete. Zpněte tiskárnu. Poznámk: Ppír do tiskárny nezsunujte silou. Odstrnění šptně zloženého či zlokovného ppíru 57

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Příručka pro tisk fotografií Březen 2003 www.lexmark.com Poznámky k vydání: Březen 2003 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:společnost

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka

Lexmark 1400 Series. Uživatelská příručka Lexmark 1400 Series Uživatelská příručka Únor 2007 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

2300 Series All-In-One

2300 Series All-In-One 2300 Series All-In-One Uživatelská příručka Květen 2005 Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka

HP Deskjet 3900 series. Uživatelská příručka HP Deskjet 3900 series Uživatelská příručka Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Kopírování,

Více

Grafický manuál v1.0

Grafický manuál v1.0 Grfický mnuál v1.0 Zákldní informce Logotyp je zákldním prvkem prezentce prcovní skupiny tvoří klíčovou konstntu designu. Logotyp se používá zásdně v podobě kodifikovné tímto mnuálem. Dále jsou v mnuálu

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření. Úloh č. 9 je sestven n zákldě odkzu n dv prmeny. Kždý z nich přistupuje k stejnému úkolu částečně odlišnými způsoby. Níže jsou uvedeny ob zdroje v plném znění. V kždém z nich jsou pro posluchče cenné inormce

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru

3 Algebraické výrazy. 3.1 Mnohočleny Mnohočleny jsou zvláštním případem výrazů. Mnohočlen (polynom) proměnné je výraz tvaru Algerické výrz V knize přírod může číst jen ten, kdo zná jzk, ve kterém je npsán. Jejím jzkem je mtemtik jejím písmem jsou mtemtické vzorce. (Glileo Glilei) Algerickým výrzem rozumíme zápis, ve kterém

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Uživatelská příručka Únor 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU

3. APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU APLIKACE URČITÉHO INTEGRÁLU V mtemtice, le zejmén v přírodních technických vědách, eistuje nepřeerné množství prolémů, při jejichž řešení je nutno tím či oním způsoem použít

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series

Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series Uživatelská příručka tiskárny Lexmark Pro900 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4444 Model(y): 301, 30E Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series

Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Uživatelská příručka tiskárny S300 Series Duben 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4443 Model(y): 101, 10E Obsah Informace o bezpečnosti...5 Informace o tiskárně...6 Děkujeme vám, že jste si vybrali

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Mgdlen Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mzánek, DrSc. Grd Pulishing,.s., 2006 Fotogrfie z rchivu utorky. Perokresy podle návrhů utorky nkreslil

Více

hp photosmart 130 P íručka pro tisk fotografií

hp photosmart 130 P íručka pro tisk fotografií hp photosmart 130 P íručka pro tisk fotografií Obsah 1 Vítejte...1 Vyhledávání informací........2 Prohlížení nápovědy k tiskárně.....3 2 Začínáme....5 Rychlý přehled.........5 Přední a zadní strana tiskárny....10

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky

3.2.7 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky ..7 Příkldy řešené pomocí ět pro trojúhelníky Předpokldy:, 6 Pedgogická poznámk: U následujících příkldů ( u mnoh dlších příkldů z geometrie) pltí, že nedílnou součástí řešení je nápd (který se tké nemusí

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 930C Series. Česky

Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows. 930C Series. Česky Tiskárna HP DeskJet Uživatelská příručka pro Windows 930C Series Česky Informace o ochranných známkách Microsoft, MS, MS-DOS, a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Uživatelská příručka 1800691-011A

Uživatelská příručka 1800691-011A PagePro 1200W Uživatelská příručka 1800691-011A Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více