VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění."

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení instli provedli správně. Chete-li zorzit Stručný návod k osluze v jinýh jzyíh, nvštivte stránku Všehny modely nemusí ýt dostupné ve všeh zemíh. VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. 1 Vylení zřízení VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Plstové sáčky nejsou hrčky. Ay se zránilo neezpečí zdušení, uhovávejte tyto sáčky mimo dosh tolt mlýh dětí vhodným způsoem se jih zvte. CAUTION UPOZORNĚNÍ Když hete zřízení přemístit, uhopte postrnní záhyty, které jsou pod skenerem. NENOSTE zřízení tk, že yste je drželi vespod. CZE Verze 0 1

2 Okolo zřízení udržujte minimální mezeru podle orázku. DCP-7055 / DCP-7060D 350 mm 100 mm 100 mm 90 mm DCP-7065DN 250 mm 100 mm 100 mm 90 mm Komponenty, které nleznete v krii, se mohou lišit v závislosti n zemi, ve které se nházíte. Uhovejte si prosím původní ol pro přípd, že yste v udounu museli zřízení někm odeslt. Pokud z nějkého důvodu musíte zřízení odeslt, optrně jej zlte do původního olu, hete-li se vyhnout poškození ěhem převozu. Toto zřízení y mělo ýt dosttečně pojištěno u přeprve. Pro instruke o zlení zřízení viz Blení přeprv zřízení v Podroné příruče uživtele. Kel rozhrní není stndrdním příslušenstvím. Zkupte vhodný kel rozhrní, které hete použít (USB neo síť). Kel USB Doporučuje se použít kel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2 metry. NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojení kelu rozhrní proěhne ěhem proesu instle MFL-Pro. Síťový kel Používejte přímý kel krouené dvoulinky ktegorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. 2

3 2 Odstrňte olový mteriál ze zřízení e Ztáhněte z proužek ppíru pro vyjmutí ohrnného mteriálu, jk je to ukázáno n orázku. DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kelu střídvého npájení. Odstrňte olovou lepíí pásku n vnějšku zřízení fólii n skle skeneru. Otevřete přední kryt. Vyjměte líček se silikgelem z vnitřku zřízení. f Vytáhněte sestvu fotovále tonerové kzety. CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikgel NEJEZTE. Prosím zlikvidujte jej. V přípdě požití okmžitě vyhledejte lékřskou pomo. d Zvedněte pružný pás z fotovále. g Jemně s ní několikrát ztřeste ze strny n strnu, y se toner uvnitř sestvy rovnoměrně rozptýlil. h i Sestvu fotovále tonerové kzety vložte zpět do zřízení. Zvřete přední kryt zřízení. 3

4 3 Vložte ppír do zásoníku ppíru Vysuňte zásoník ppíru zel ze zřízení. d Vložte ppír do zásoníku ujistěte se, že: Ppír je pod znčkou pro mximum ppíru ( ). Přeplnění zásoníku ppíru může způsoit uvíznutí ppíru. Strn, n kterou hete tisknout, musí ýt líem dolů. Vodítk ppíru se dotýkjí okrjů ppíru pro zjištění správného podávání. 1 Při tlčení n zelenou páčku pro uvolnění vodítk ppíru přesuňte vodítk ppíru tk, y odpovídl velikosti ppíru vkládného do zásoníku. Zkontrolujte, zd jsou vodítk ppíru pevně uszené v drážkáh. e Zsuňte zásoník ppíru zpět do zřízení. Zkontrolujte, zd je zel zsunutý v zřízení. Pro dlší instruke o doporučeném ppíru viz Doporučený ppír tiskové médium v Zákldní příruče uživtele. 1 Stoh ppíru doře provětrejte, y nedošlo k uvíznutí neo nesprávnému zvedení ppíru. 4

5 4 Připojte npájeí kel DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojte kel střídvého npájení k zřízení poté jej zpojte do zásuvky. Pomoí vypínče zpněte zřízení. 5 Zvolte váš jzyk Po zpnutí zřízení se n displeji LCD zorzí: Selet Lnguge Press OK Key Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte poždovný jzyk stiskněte tlčítko OK. Selet Lnguge Cesky Pokud se n displeji LCD zorzí správný jzyk, stiskněte. NEBO Stisknutím tlčítk přejdete zpět n krok pro nový výěr jzyk. Cesky? Ano Ne Pokud jste nstvili nesprávný jzyk, můžete jej změnit z nídky ovládího pnelu zřízení. Bližší informe nleznete v části Změn jzyk n displeji LCD v Zákldní příruče uživtele. 5

6 6 Nstvte kontrst LCD pnelu (je-li tře) Pokud máte potíže se čtením LCD pnelu, zkuste změnit nstvení kontrstu. d e Stiskněte tlčítko Menu. Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost 1.Zkld.nstv.. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost 3.LCD Kontrst. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk zvýšíte kontrst. NEBO Stisknutím tlčítk ztlumíte kontrst. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Kone). 6

7 7 Zvolte typ připojení Tyto instlční instruke jsou pro Windows 2000 Professionl, Windows XP Home/Windows XP Professionl, Windows XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7 M OS X (verze , 10.5.x 10.6.x). Pro Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2 nvštivte stránky modelu n Pro uživtele rozhrní USB Windows, přejděte n str. 8 Mintosh, přejděte n str. 10 Pro uživtele kelové sítě Windows, přejděte n str. 12 Mintosh, přejděte n str. 14 Nejnovější verze ovldčů utilit pro vše zřízení můžete stáhnout z Brother Solutions Center n Drátová síť Windows USBMintosh Windows Mintosh 7

8 USB Windows Pro uživtele rozhrní USB (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist /Windows 7) 8 Než zčnete instli Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s oprávněním správe. Instlční CD-ROM oshuje pliki SnSoft PperPort 12SE. Tento progrm podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vist (SP2 neo vyšší) Windows 7. Před instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte n nejnovější verzi Windows Servisní lík. Pro uživtele Windows 2000 (SP4 neo vyšší): Když se ěhem instle plike MFL-Pro Suite ojeví orzovk sthování plike SnSoft PperPort 11SE, postupujte podle instrukí n orzove. Vypněte zřízení ujistěte se, že kel rozhrní USB NENÍ zpojen. Pokud jste již kel do zřízení připojili, odpojte jej. d 9 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte instlční disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svoje zřízení. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROMu pk dvkrát klikněte n strt.exe. Klepněte n tlčítko Počáteční instle pk Instle MFL-Pro Suite. Klepněte n Ano, pokud souhlsíte s lienčními podmínkmi. Pokud instle utomtiky nepokrčuje, vysunutím opětným vložením disku CD otevřete znovu horní nídku neo klepněte dvkrát n progrm strt.exe z kořenového dresáře pokrčujte s instlí MFL-Pro Suite od kroku. Pro uživtele Windows Vist Windows 7: když se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů, klepněte n Povolit neo Ano. Postupujte dle pokynů n orzove, dokud se neojeví tto orzovk. 8

9 USB Windows e Připojte kel USB ke konektoru USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel do počítče. f Zpněte počítč pro dokončení nstvení postupujte dle pokynů n orzove. DŮLEŽITÉ Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekund. Pro uživtele Windows Vist Windows 7: když se ojeví orzovk Zezpečení systému Windows, vyerte zškrtáví políčko klepněte n Instlovt pro správné dokončení instle. Pokud se ěhem instle progrmu ojeví hyové hlášení, spusťte pliki Dignostik instle umístěnou v Strt/Všehny progrmy/brother/dcp-xxxx (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). Windows USBMintosh Dokončit Nyní je instle dokončen. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno ntivirového progrmu, když používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhodnější ovldč pro Windows Vist Windows 7 při tisku z plikí, které využívjí dokumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovldč z weovýh stránek Brother Solutions Center n drese 9

10 USB Mintosh Pro uživtele rozhrní USB (M OS X x) 8 Než zčnete instli Zkontrolujte, zd je zřízení připojené k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. DŮLEŽITÉ Pro uživtele systému M OS X : ktulizujte n M OS X x. (Nejnovější ovldče informe o používném operčním systému M OS X viz Připojte kel USB ke konektoru USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel do všeho počítče Mintosh. 9 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte instlční disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX. Postupujte podle zorzenýh pokynů. Dokončení instle může trvt několik minut. Postupujte dle pokynů n orzove, dokud se neojeví tto orzovk. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko OK. d Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Zkontrolujte, zd je vypínč zřízení zpnutý. Instle sdy MFL-Pro Suite je tímto dokončen. Přejděte ke kroku 10 n str

11 USB Mintosh 10 Stžení instle plike Presto! PgeMnger Když je ninstlován plike Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 je přidán funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. N orzove Brother Support (Podpor Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte dle pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle dokončen. Windows USBMintosh 11

12 Drátová síť Windows Pro uživtele rozhrní kelové sítě (pouze DCP-7065DN) (Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist /Windows 7) 8 Než zčnete instli Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s oprávněním správe. Instlční CD-ROM oshuje pliki SnSoft PperPort 12SE. Tento progrm podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vist (SP2 neo vyšší) Windows 7. Před instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte n nejnovější verzi Windows Servisní lík. Pro uživtele Windows 2000 (SP4 neo vyšší): Když se ěhem instle plike MFL-Pro Suite ojeví orzovk sthování plike SnSoft PperPort 11SE, postupujte podle instrukí n orzove. N dou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Windows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. d Odstrňte ohrnný kryt z konektoru LAN oznčeném symolem. Připojte kel síťového rozhrní ke konektoru LAN potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Zkontrolujte, zd je vypínč zřízení zpnutý. d 9 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte instlční disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svoje zřízení. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvkrát klikněte n ikonu CD-ROMu pk dvkrát klikněte n strt.exe. Klepněte n tlčítko Počáteční instle pk Instle MFL-Pro Suite. Klepněte n Ano, pokud souhlsíte s lienčními podmínkmi. Pokud instle utomtiky nepokrčuje, vysunutím opětným vložením disku CD otevřete znovu horní nídku neo klepněte dvkrát n progrm strt.exe z kořenového dresáře pokrčujte s instlí MFL-Pro Suite od kroku. Pro uživtele Windows Vist Windows 7: když se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů, klepněte n Povolit neo Ano. Když se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. (Ne pro uživtele Windows 2000) Nepoužíváte-li ránu Windows Firewll, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu. Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte port UDP

13 e Drátová síť Pro dokončení nstvení postupujte podle zorzenýh pokynů. DŮLEŽITÉ Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekund. Pokud vše zřízení neylo v síti nlezeno, potvrďte vše nstvení podle dle zorzenýh pokynů. Pro uživtele Windows Vist Windows 7: když se ojeví orzovk Zezpečení systému Windows, vyerte zškrtáví políčko klepněte n Instlovt pro správné dokončení instle. Pokud se ěhem instle progrmu ojeví hyové hlášení, spusťte pliki Dignostik instle umístěnou v Strt/Všehny progrmy/brother/dcp-xxxx LAN (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). 10 Windows Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) Pokud hete používt zřízení z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 9 n str. 12. Síťová liene (Windows ) Tento produkt zhrnuje PC liene ž pro 5 uživtelů. Tto liene podporuje instli progrmu MFL-Pro Suite včetně SnSoft PperPort 12SE neo SnSoft PperPort 11SE ž n 5 počítčíh v síti. Pokud hete použít víe než 5 počítčů s ninstlovným progrmem SnSoft PperPort 12SE neo SnSoft PperPort 11SE, zkupte prosím lík Brother NL-5 pk s líčkem PC liení ž pro dlšíh 5 uživtelů. Pro zkoupení líku NL- 5 kontktujte utorizovného prodeje Brother neo kontktujte služu pro zákzníky společnosti Brother. Dokončit Nyní je instle dokončen. Pokud používáte pro zřízení konkrétní IP dresu, musíte nstvit ootoví metodu n Sttikou prostřednitvím ovládího pnelu. Bližší informe nleznete v části Nídk Síť v Příruče síťovýh plikí. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno ntivirového progrmu, když používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhodnější ovldč pro Windows Vist Windows 7 při tisku z plikí, které využívjí dokumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovldč z weovýh stránek Brother Solutions Center n drese Drátová síť Windows Mintosh 13

14 Drátová síť Mintosh Pro uživtele rozhrní kelové sítě (pouze DCP-7065DN) (M OS X x) 8 Než zčnete instli Zkontrolujte, zd je zřízení připojené k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. DŮLEŽITÉ Pro uživtele systému M OS X : ktulizujte n M OS X x. (Nejnovější ovldče informe o používném operčním systému M OS X viz Odstrňte ohrnný kryt z konektoru LAN oznčeném symolem. 9 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte instlční disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX. Postupujte podle zorzenýh pokynů. Dokončení instle může trvt několik minut. Postupujte dle pokynů n orzove, dokud se neojeví tto orzovk. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko OK. Připojte kel síťového rozhrní ke konektoru LAN potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Pokud vše zřízení neylo vyhledáno v síti, potvrďte nstvení vší sítě. d Zkontrolujte, zd je vypínč zřízení zpnutý. 14

15 Drátová síť Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. 10 Mintosh Stžení instle plike Presto! PgeMnger Zdejte název pro Mintosh do pole Disply Nme (Jméno pro displej) do délky mximálně 15 znků klepněte n tlčítko OK. Přejděte n d. Když je ninstlován plike Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 je přidán funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. N orzove Brother Support (Podpor Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte dle pokynů n orzove. Pokud hete použít klávesu SCAN (SKEN) pro skenování přes sít, musíte zškrtnout políčko Register your omputer with the "Sn To" funtion on the mhine. (Zregistrovt počítč k funki Skenovt do n zřízení). 11 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) d Zdný název se zorzí n displeji LCD, když stisknete tlčítko (SCAN (SKEN)) zvolíte možnost skenování. (Bližší informe nleznete v části Síťové skenování v Příruče uživtele progrmů.) Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Instle sdy MFL-Pro Suite je tímto dokončen. Přejděte ke kroku 10 n str. 15. Pokud hete používt zřízení z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 9 n str. 14. Dokončit Nyní je instle dokončen. Pokud používáte pro zřízení konkrétní IP dresu, musíte nstvit ootoví metodu n Sttikou prostřednitvím ovládího pnelu. Bližší informe nleznete v části Nídk Síť v Příruče síťovýh plikí. Drátová síť Windows Mintosh 15

16 Dlší informe Brother CretiveCenter Inspirujte se. Používáte-li systém Windows, dvkrát klepněte n ikonu Brother CretiveCenter n vší provní ploše ZDARMA získáte přístup n weové stránky s mnoh nápdy zdroji pro osoní i profesionální využití. Uživtelé systémů M mohou získt přístup n Brother CretiveCenter n této weové drese: 16

17 Spotření mteriál Spotření mteriál Když přijde čs vyměnit spotření součástky, n LCD pnelu se ojeví hyové hlášení. Pro víe informí o spotřením mteriálu pro vše zřízení nvštivte neo kontktujte všeho dodvtele Brother. Tonerové kzety Stndrdní toner: TN-2010 (pro DCP-7055), TN-2210 (pro DCP-7060D DCP-7065DN) Vysokokpitní toner: TN-2220 (pro DCP-7060D DCP-7065DN) Fotovále DR-2200 Pokud jde o výměnu spotřeního mteriálu, viz část Výměn spotřeního mteriálu v Zákldní příruče uživtele. 17

18 Ohrnné známky Logo Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Mirosoft, Windows Windows Server Internet Explorer jsou registrovné ohrnné známky společnosti Mirosoft Corportion ve Spojenýh státeh merikýh /neo dlšíh zemíh. Windows Vist je registrovnou ohrnnou známkou neo ohrnnou známkou společnosti Mirosoft Corportion ve Spojenýh státeh merikýh dlšíh zemíh. Apple, Mintosh, Sfri TrueType jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA jinýh zemíh. M logo M jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA jinýh zemíh. Nune, logo Nune, PperPort SnSoft jsou ohrnné známky neo registrovné ohrnné známky společnosti Nune Communitions, In. neo jejíh přičleněnýh orgnizí v USA /neo dlšíh zemíh. Jkékoliv ohodní názvy názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh dokumenteh neo jkýhkoliv jinýh mteriáleh, jsou všehny registrovnými ohrnnými známkmi příslušnýh společností. Kompile zveřejnění Tto příručk yl sestven vydán pod dozorem společnosti Brother Industries Ltd. tk, y oshovl nejktuálnější údje speifike výroku. Osh této příručky speifike tohoto výroku se mohou měnit ez předhozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit speifike mteriály uvedené v této příruče ez předhozího upozornění vylučuje jkoukoli odpovědnost z veškeré škody (včetně následnýh) způsoené důvěrou v uvedené mteriály, včetně, všk ne výhrdně, typogrfikýh dlšíh hy souvisejííh s touto pulikí. Autorská práv liene 2010 Brother Industries, Ltd. Tento produkt oshuje progrmové vyvení, který vyvinuli následujíí dodvtelé: PACIFIC SOFTWORKS, INC Deviespe Softwre, In. Tento produkt oshuje progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, In.

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

1. krok. Sestavení tiskárny. 2. krok. Instalace tiskového ovladače. Nastavení je dokončeno!

1. krok. Sestavení tiskárny. 2. krok. Instalace tiskového ovladače. Nastavení je dokončeno! Laserová tiskárna HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ve všech zemích nejsou k dispozici všechny modely. Před používáním zařízení v síti si důkladně přečtěte

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Organizační řád Fyzikální olympiády

Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: MSMT-32 435/2014-1 Orgnizční řád Fyzikální olympiády Ministerstvo školství, mládeže tělovýhovy v souldu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 S., o podmínkáh orgnize finnování soutěží přehlídek v zájmovém

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Verze A CZE Příručky uživatele a kde je najdu? Jaká příručka?

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více