150 mm 150 mm. 150 mm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "150 mm 150 mm. 150 mm"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li zorzit Stručný návod k osluze v jinýh jzyíh, nvštivte 1 Vylení přístroje VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. VAROVÁNÍ Krie s přístrojem oshuje plstové sáčky. Tyto plstové sáčky uhovávejte mimo dosh kojenů dětí, yste zránili neezpečí udušení. Plstové sáčky nejsou hrčky. Přístroj je těžký váží víe než 20,0 kg. Chete-li předejít možným zrněním, dejte n to, y přístroj vždy zvedli lespoň dv lidé. Jedn oso y měl držet přední část přístroje jedn oso y měl držet strnu zdní. Dávejte pozor, yste si při pokládání přístroje nepřiskřípli prsty. Okolo přístroje udržujte minimální mezeru podle orázku. 400 mm 150 mm 150 mm 150 mm Komponenty, které nleznete v krii, se mohou lišit v závislosti n zemi, ve které se nházíte. Doporučujeme uhovt původní lení. Kel rozhrní není stndrdním příslušenstvím. Zkupte vhodný kel rozhrní pro připojení, které hete použít (USB neo síť). USB kel Doporučujeme použít kel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2 metry. NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojení kelu rozhrní proěhne ěhem proesu instle MFL-Pro Suite. Síťový kel Používejte přímý kel krouené dvoulinky ktegorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Odstrňte olový mteriál z přístroje Posuňte všeh osm žlutýh zámků fotovále ve směru šipek (možná ude nutné vyvinout silnější tlk n zámky). CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikgel NEJEZTE vyhoďte jej. Pokud jej pozřete, okmžitě vyhledejte lékřskou pomo. Ztím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kelu střídvého npájení. Odstrňte olovou lepíí pásku n vnějšku přístroje, silikgel n opěre ppíru fólii n sklu skeneru. Úplně otevřete horní kryt vytžením z rukojeť. d Vytáhněte ven všehny čtyři fotovále tonerovou kzetu. Nikdy se NEDOTÝKEJTE části, vyznčené n orázku, neoť můžete zhoršit kvlitu tisku. 2

3 e Odstrňte ornžový ol z pásové jednotky. h Všehny čtyři sestvy tonerovýh kzet jednotek fotovále vsuňte zpět do tiskárny. Přesvědčte se, že rv tonerové kzety odpovídá štítku rvy n tiskárně. BK C M Y f Sejměte ze všeh sestv jednotek fotovále tonerovýh kzet ornžový ol. i BK - Černá M - Purpurová Zvřete horní kryt tiskárny. C - Azurová Y - Žlutá g Uhopte všehny sestvy jednotek fotovále tonerovýh kzet oěm rukm jemně s kždou několikrát ztřeste ze strny n strnu, y se toner v kzetě rozprostřel rovnoměrně. 3

4 3 Vložte ppír do zásoníku ppíru Vysuňte zásoník ppíru zel z přístroje. Při tlčení n zelenou páčku pro uvolnění vodítk ppíru přesuňte vodítk ppíru tk, y odpovídl velikosti ppíru vkládného do zásoníku. Zkontrolujte, zd jsou vodítk ppíru pevně uszená v drážkáh. f Zvedněte rozkládí podpěru, y ppír nemohl sklouznout ze zásoníku pro výstup směrem dolů. Informe o doporučeném ppíru: uu Zákldní příručk uživtele: Doporučený ppír tisková médi. d Stoh ppíru doře provětrejte, y nedošlo k uvíznutí neo nesprávnému zvedení ppíru. Vložte ppír do zásoníku ujistěte se, že: Ppír je pod znčkou pro mximum ppíru (). Přeplnění zásoníku způsoí uvíznutí ppíru. Strn, n kterou se ude tisknout, je líem dolů. Vodítk ppíru se dotýkjí okrjů ppíru pro zjištění správného podávání. e Zsuňte zásoník ppíru zpět do přístroje. Zkontrolujte, zd je zásoník v přístroji správně zsunutý. 4

5 4 Připojte npájeí kel NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. 5 Zvolte váš jzyk Po zpnutí zřízení se n dotykovém displeji zorzí: Připojte npájeí kel k přístroji poté jej zpojte do elektriké zásuvky. N ovládím pnelu tiskárny stiskněte tlčítko. NEDOTÝKEJTE se dotykového displeje ihned po připojení npájeího kelu neo po zpnutí přístroje. Mohlo y dojít k hyě. Přetžením nhoru či dolů neo stiskem či zorzte svůj jzyk vyerte svůj jzyk. Stiskněte tlčítko OK. N dotykovém displeji se zorzí výzv k potvrzení vší voly. Pokud dotykovém displeji ukzuje správný jzyk, stiskněte Ano. NEBO Stisknutím tlčítk Ne přejdete zpět n krok pro nový výěr jzyk. Pokud jste nstvili nesprávný jzyk, můžete jej změnit po stisku tlčítk n dotykovém displeji. (, Vsehn nstv, Pot.nstv., Mistni jzyk) 5

6 6 Nstvte dtum čs 7 Automtiká změn čsu Stiskněte tlčítko. d e f g h Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Dtum. Pomoí čísel n dotykovém displeji zdejte poslední dvě číslie roku pk stiskněte OK. (npř. vložte 1, 3 pro rok 2013.) Pomoí čísel n dotykovém displeji zdejte poslední dvě číslie měsíe pk stiskněte OK. Pomoí čísel n dotykovém displeji zdejte poslední dvě číslie dne pk stiskněte OK. Stiskněte tlčítko Cs. Zdejte čs ve 24 hodinovém formátu pomoí čísel n dotykovém displeji pk stiskněte OK. i Stiskněte tlčítko. Přístroj lze nstvit tk, y utomtiky prováděl změnu n letní čs. Automtiky se přenství o jednu hodinu dopředu n jře o jednu hodinu dozdu n podzim. Stiskněte tlčítko. d Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Automtiky letni s. Stiskněte tlčítko Zp. (neo Vyp.). e Stiskněte tlčítko. 8 Nstvte čsovou zónu N přístroji můžete nstvit čsové pásmo pro svoji olst. Stiskněte tlčítko. d Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Csov zon. Zdejte své čsové pásmo. Stiskněte tlčítko OK. e Stiskněte tlčítko. 6

7 9 Zvolte typ připojení Tyto instlční pokyny pltí pro systémy Windows XP Home / Windows XP Professionl, Windows XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 M OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x. Pro Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 Linux nvštivte stránky modelu n Můžete nás nvštívit n drese kde njdete rovněž produktovou podporu, ktulize nástroje pro nejnovější ovldče i odpovědi n čsto kldené otázky (FAQ). Pro kely rozhrní USB Windows, přejděte n strnu 8 Mintosh, přejděte n strnu 10 Pro drátovou síť Windows, přejděte n strnu 11 Mintosh, přejděte n strnu 14 Pro ezdrátovou síť Windows Mintosh, přejděte n strnu 16 Chete-li k zřízení Brother pomoí služy Wi-Fi Diret připojit zřízení se systémem ios, Android neo Windows Phone, stáhněte si prosím příručku Příručku Wi-Fi Diret n drese Drátová síť Bezdrátová síť Windows USBMintosh Windows Mintosh Windows Mintosh 7

8 USB Windows Pro uživtele rozhrní USB systému Windows (Windows XP / XP Professionl x64 Edition / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 10 Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vist (SP2 neo vyšší) Windows 7 Windows 8. Před instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Windows nejnovější verzí Servisního líku. Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s oprávněním správe. Stiskem podržením přístroj vypněte poté se ujistěte, že kel rozhrní USB NENÍ připojen. Pokud jste již kel do zřízení připojili, odpojte jej. 11 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svůj přístroj. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Počítč (Tento počítč). (V přípdě systému Windows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejděte do nídky Počítč.) Poklikejte n ikonu disku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Pokud se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite pokud souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v dlšíh dvou okneh n Ano. Pokud instle neude pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím disku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém dresáři. Pokrčujte od kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. d e Zvolte Místní připojení (USB) klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte dle pokynů n orzove. Postupujte dle pokynů n orzove, dokud se neojeví orzovk Připojte USB kel. Připojte kel USB k portu USB n přístroji oznčeném symolem potom připojte kel do počítče. f Přístroj zpnete stiskem tlčítk. Instle ude utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. g h Když se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte podle pokynů n orzove. Jkmile dokončíte registri, klepněte n položku Dlší. Když se ojeví orzovk Nstvení je dokončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší. 8

9 USB Windows 12 Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy dministrátor. Pokud se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jedním z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > DCP-XXXX (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). - Pro uživtele systému Windows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), následně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Windows USBMintosh Dokončit Nyní je instle dokončen. Pro uživtele systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother osžené n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Adoe Reder, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Adoe Reder (Windows 8) uu strn 32). Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhodnější ovldč pro Windows Vist, Windows 7 Windows 8 při tisku z plikí, které využívjí dokumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovldč z weovýh stránek Brother Solutions Center n drese 9

10 USB Mintosh Pro uživtele rozhrní USB systému Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 10 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejděte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovldče informe pro používný operční systém M OS X viz 11 d Zkontrolujte, zd je přístroj připojený k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Připojte kel USB k portu USB n přístroji oznčeném symolem potom připojte kel do počítče Mintosh. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte zde OSX). Pokud jste vyzváni, vyerte svůj model. Zvolte Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) klepněte n položku Next (Dlší). Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. g Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu Add (Přidt) poté klepněte n volu Next (Dlší). Chete-li přidt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní nídky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). 12 Stžení instle plike Presto! PgeMnger Když je ninstlován plike Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 je přidán funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. Instle sdy MFL-Pro Suite je tímto dokončen. Přejděte ke kroku 12 n str. 10. N orzove Brother Support (podpor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte dle pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle dokončen. e f Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Jkmile se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klikněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). 10

11 Drátová síť Windows Pro uživtele rozhrní drátové sítě systému Windows (Windows XP / XP Professionl x64 Edition / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 10 Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vist (SP2 neo vyšší) Windows 7 Windows 8. Před instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Windows nejnovější verzí Servisního líku. N dou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Windows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s oprávněním správe. Odstrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n přístroji. 11 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svůj přístroj. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Počítč (Tento počítč). (V přípdě systému Windows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejděte do nídky Počítč.) Poklikejte n ikonu disku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Pokud se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite pokud souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v dlšíh dvou okneh n Ano. d Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet n přístroji potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Pokud instle neude pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím disku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém dresáři. Pokrčujte od kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. Zvolte Síťové připojení vodiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte dle pokynů n orzove. Drátová síť Windows Mintosh 11

12 d e f g Drátová síť Když se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Windows Firewll, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte port UDP Instle ude utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. Jkmile jste vyzváni, vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Pokud je k síti připojen víe než jeden stejný model přístroje, pomůže vám s identifikí přístroje zorzená IP dres Název uzlu. Pokud se ojeví orzovk Zezpečení systému Windows, zškrtněte políčko klepnutím n položku Instlovt řádně dokončete instli. Když se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte podle pokynů n orzove. Jkmile dokončíte registri, klepněte n položku Dlší. Když se ojeví orzovk Nstvení je dokončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší Windows Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy dministrátor. Pokud se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jedním z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > DCP-XXXX LAN (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). - Pro uživtele systému Windows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), následně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) Pokud hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 10 n str. 11. Síťová liene (Windows ) Tento produkt zhrnuje PC liene ž pro pět uživtelů. Tto liene podporuje instli progrmu MFL-Pro Suite včetně Nune PperPort 12SE ž n pěti počítčíh v síti. Pokud hete použít víe než pět počítčů s ninstlovným progrmem Nune PperPort 12SE, zkupte prosím lík Brother NL-5, který je líčkem PC liení ž pro dlšíh pěti uživtelů. Pro zkoupení líku NL-5 kontktujte utorizovného prodeje společnosti Brother neo kontktujte zákzniký servis Brother. 12

13 Drátová síť Windows Dokončit Nyní je instle dokončen. Pro uživtele systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother osžené n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Adoe Reder, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Adoe Reder (Windows 8) uu strn 32). Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhodnější ovldč pro Windows Vist, Windows 7 Windows 8 při tisku z plikí, které využívjí dokumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovldč z weovýh stránek Brother Solutions Center n drese Windows Mintosh Drátová síť 13

14 Drátová síť Mintosh Pro uživtele rozhrní drátové sítě systému Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 10 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejděte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovldče informe pro používný operční systém M OS X viz Zkontrolujte, zd je přístroj připojený k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Odstrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n přístroji. d Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. e Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Pokud je k síti připojen víe než jeden stejný model zřízení, pomůže vám s identifikí přístroje zorzená IP dres. Pokud se zorzí orzovk Setup Network "Sn to" nme (Nstvení jmén síťového "Sn to"), postupujte podle níže uvedenýh pokynů: 1) Zdejte název pro Mintosh (do délky mximálně 15 znků). d 11 Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet n přístroji potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte zde OSX). Pokud jste vyzváni, vyerte svůj model. Zvolte Wired Network Connetion (Ethernet) (Síťové připojení vodiči (Ethernet)) klepněte n položku Next (Dlší). f g 2) Klikněte n položku Next (Dlší). Přejděte n f. Zdný název se zorzí n dotykovém displeji, když stisknete tlčítko Skenovni zvolíte možnost skenování (dlší informe: uu Příručk uživtele progrmů). Jkmile se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klikněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu Add (Přidt) poté klepněte n volu Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovldč DCP-XXXX CUPS z místní nídky Use (Použít) (kde XXXX je název všeho modelu). Chete-li přidt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní nídky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). 14

15 Drátová síť Mintosh Instle sdy MFL-Pro Suite je tímto dokončen. Přejděte ke kroku 12 n str Stžení instle plike Presto! PgeMnger Když je ninstlován plike Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 je přidán funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. N orzove Brother Support (podpor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte dle pokynů n orzove. 13 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) Pokud hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 10 n str. 14. Dokončit Nyní je instle dokončen. Drátová síť Windows Mintosh 15

16 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 10 Než zčnete Hodláte-li tiskárnu připojit k síti, doporučujeme nejdříve instli konzultovt se systémovým dministrátorem. Dříve než přikročíte k této instli, musíte znát nstvení ezdrátové sítě. Pokud jste ezdrátová nstvení zřízení konfigurovli již dříve, musíte před novou konfiguri vynulovt nstvení ezdrátové sítě. 1. N přístroji stiskněte tlčítko Vsehn nstv. 2. Přetžením nhoru či dolů neo stiskem či zorzte Sit stiskněte Sit. 3. Přetžením nhoru či dolů neo stiskem či zorzte Nulovni site stiskněte Nulovni site. 4. Stiskněte tlčítko Ano. 5. Stiskněte Ano n dvě sekundy. Režim Infrstruktur Bezdrátový přístupový od / router Síťové ezdrátové zřízení (váš přístroj) Počítč s možností ezdrátového připojení k ezdrátovému přístupovému odu / routeru d Počítč kelově připojen k ezdrátovému přístupovému odu / routeru e Moilní zřízení připojené k ezdrátovému přístupovému odu / routeru 16

17 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 11 Zvolte způso nstvení ezdrátové sítě Následujíí pokyny nídnou tři možnosti, jk nstvit přístroj Brother pro prostředí ezdrátové sítě. Zvolte metodu, která vyhovuje všemu prostředí. V přípdě metod spusťte ezdrátové nstvení stiskem tlčítk n dotykovém displeji. Nstvení pomoí disku CD-ROM dočsné použití USB kelu (v systému Windows Mintosh) Doporučujeme pro tuto metodu použít počítč, který je ezdrátově připojen k vší síti. Během konfigure je tře dočsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Pokud používáte systém Windows XP neo používáte k připojení počítče k ezdrátovému přístupovému odu / routeru síťový kel, musíte znát SSID (síťový název) síťový klíč ezdrátového odu / routeru. Npište prosím do níže uvedené olsti nstvení své ezdrátové sítě. Pokud ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezdrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Pokud tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v nstvení ezdrátové sítě. Nlezení těhto informí (SSID Síťový klíč): 1. Prozkoumejte dokumenti dodnou s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového odu / routeru neo název modelu. 3. Pokud neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejděte n str. 19 Bezdrátová síť Windows Mintosh 17

18 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Ruční nstvení z ovládíh pnelů pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Pokud váš přístupový od / router nepodporuje funki WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) neo AOSS, zpište si do níže uvedeného prostoru nstvení ezdrátové sítě ezdrátového přístupového odu / routeru. Pokud ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID (síťový název) síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezdrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Pokud tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v nstvení ezdrátové sítě. Nlezení těhto informí (SSID Síťový klíč): 1. Prozkoumejte dokumenti dodnou s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového odu / routeru neo název modelu. 3. Pokud neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejděte n str. 21 Nstvení stisknutím tlčítk pomoí WPS neo AOSS (Windows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metodu použijte, pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje utomtiké ezdrátové (stisknutím tlčítk) nstvení (WPS neo AOSS ). Nyní přejděte n str

19 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Nstvení pomoí disku CD-ROM dočsné použití USB kelu (v systému Windows Mintosh) 12 Proveďte nstvení ezdrátové sítě Během konfigure je tře dočsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Pokud používáte systém Windows XP neo používáte k připojení počítče k ezdrátovému přístupovému odu / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezdrátového odu / routeru, které jste si zpsli v kroku 11- n strně 17. Pokud používáte přístroj pro ezdrátovou síť s podporou IEEE 802.1x, viz: uu Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. V tomto kroku jsou použity orzovky ze systému Windows. Vzhled orzovek n všem PC se ude lišit podle verze používného operčního systému. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. (Windows ) Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svůj přístroj. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Počítč (Tento počítč). (V přípdě systému Windows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejděte do nídky Počítč.) Poklikejte n ikonu disku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Pokud se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. (Windows ) Klikněte n Instle MFL-Pro Suite pokud souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v dlšíh dvou okneh n Ano. Pokud instle neude pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím disku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém dresáři. Pokrčujte od kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. d e (Mintosh) Poklepejte n ikonu BROTHER n ploše poté poklepejte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte zde OSX) n orzove. Pokud jste vyzváni, vyerte svůj model. Zvolte Bezdrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. V přípdě systému Windows, přejděte n d V přípdě systému Mintosh, přejděte n e (Windows ) Chete-li ninstlovt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte dle pokynů n orzove. Když se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Windows Firewll, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte port UDP Zvolte Ano, mám kel USB, který mohu použít k instli. klepněte n položku Dlší. Bezdrátová síť Windows Mintosh 19

20 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní f g h i Pokud se ojeví orzovk Důležité oznámení, přečtěte si upozornění. Zškrtnutím políčk potvrďte SSID Síťový klíč poté klepněte n tlčítko Dlší. Dočsně připojte USB kel (není osžen) přímo k počítči k přístroji. Postupujte některým z následujííh způsoů: Pokud se ojeví orzovk Potvrzení instle, zškrtněte políčko klepněte n položku Dlší, poté přejděte k části h. Pokud se neojeví orzovk Potvrzení instle, přejděte n i. Zškrtněte položku Ano, pokud se hete připojit s uvedeným SSID. Klikněte n tlčítko Dlší pk přejděte n k. Průvode vyhledá ezdrátové sítě dostupné pro váš přístroj. Vyerte SSID, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 11- n strně 17, poté klikněte n položku Dlší. l Pokud klepnete n položku Zrušit, nstvení zůstnou nezměněn. Pokud hete ručně zdt nstvení IP dresy pro váš přístroj, klepněte n tlčítko Změnit IP dresu zdejte nezytná nstvení IP dresy pro vši síť. Pokud se ojeví orzovk informí o selhání nstvení ezdrátové sítě, klepněte n položku Zkusit znovu. Odpojte USB kel mezi počítčem přístrojem, poté klepněte n položku Dlší. Nstvení ezdrátového připojení je nyní dokončeno. Čtyřúrovňový indikátor vprvo nhoře n dotykovém displeji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezdrátového přístupového odu / routeru. Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 14. Pro uživtele Windows : Nyní přejděte n krok 14-e n strně 28 Pro uživtele Mintosh: j Jestliže je seznm prázdný, zkontrolujte, zd je ezdrátový přístupový od / router zpnutý vysílá SSID. Ověřte, zd jsou přístroj ezdrátový přístupový od / router v dosttečné vzdálenosti pro ezdrátovou komuniki. Klikněte n položku Onovit. Pokud je váš ezdrátový přístupový od / router nstven tk, že nevysílá SSID, můžete ho ručně přidt klepnutím n tlčítko Pokročilé. Postupujte podle pokynů n orzove pro zdání položky Název (SSID) poté klepněte n položku Dlší. Zdejte položku Síťový klíč, kterou jste si zpsli v kroku 11- n strně 17, poté klikněte n položku Dlší. Nyní přejděte n krok 14-d n strně 30 Pokud vše síť není konfigurován pro Ověřování Šifrování, ojeví se orzovk POZOR!. V konfiguri pokrčujte klepnutím n tlčítko OK. k Potvrďte nstvení ezdrátové sítě poté klepněte n položku Dlší. Nstvení udou zslán n váš přístroj. 20

21 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 12 Ruční nstvení z ovládíh pnelů pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Proveďte nstvení ezdrátové sítě Než udete pokrčovt, musíte mít ezdrátová nstvení, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 11- n strně 18. Pokud používáte přístroj pro ezdrátovou síť s podporou IEEE 802.1x, viz: uu Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. e f Pokud je vší metodou ověření Open System metod šifrování je nstven n hodnotu None, přejděte ke kroku g. Chete-li připojit přístroj pomoí utomtikého ezdrátového režimu, stiskněte Ano. (Pokud zvolíte Ne (rune), přejděte k f, yste zdli Síťový klíč.) Když se n dotykovém displeji ojeví pokyn ke spuštění WPS, stiskněte tlčítko WPS n ezdrátovém přístupovém odu / routeru pk stiskněte tlčítko Dlsi n dotykovém displeji. Přejděte n g. Zdejte Síťový klíč, který jste si zpsli v kroku 11- n strně 18 pomoí čísel znků n dotykovém displeji. N přístroji stiskněte tlčítko. Stiskněte Pruvode nst.. d Když se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvode nstvením ezdrátového připojení. Přístroj zčne s vyhledáváním dostupnýh SSID. Po pár minutáh se ojeví seznm dostupnýh SSID. Pokud se zorzí seznm SSID, proveďte přetžení nhoru či dolů neo použijte tlčítk či k výěru SSID, které jste si zpsli v kroku 11- n strně 18. Stiskněte tlčítko OK. Jestliže je seznm prázdný, zkontrolujte, zd je ezdrátový přístupový od / router zpnutý vysílá SSID. Přesuňte přístroj líže ezdrátovému přístupovému odu / routeru zkuste opkovt postup od kroku. Jestliže ezdrátový přístupový od / router není nstven, y vysíll identifikátor SSID, musíte název SSID přidt ručně. Podronosti nleznete zde: uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, pokud SSID není vysíláno. Postupujte některým z následujííh způsoů: Pokud ezdrátový přístupový od / router vyrného SSID podporuje WPS přístroj se dotáže n použití WPS, přejděte ke kroku e. Pokud používáte metodu ověřování šifrování vyždujíí Síťový klíč, přejděte ke kroku f. Chete-li zdt čísl neo zvláštní znky, opkovně mčkejte, dokud se neojeví poždovný znk, poté tento znk stiskněte. Pokud zdáte šptný znk hete ho změnit, stisknutím tlčítk d neo posuňte kurzor pod hyný znk stiskněte tlčítko. Chete-li vložit mezeru, stiskněte Mezernik. Víe informí viz Vkládání textu uu strn 27. g Po zdání všeh znků stiskněte tlčítko OK poté stiskněte tlčítko Ano pro použití nstvení. Přístroj se nyní pokusí připojit k ezdrátové síti pomoí informí, které jste zdli. Zpráv o výsledku připojení se ojeví n dotykovém displeji utomtiky se vytiskne Hlášení o síti WLAN. Pokud se připojení nezdří, zkontrolujte kód hyy ve vytištěném hlášení viz Odstrňování prolémů uu strn 24. Stiskněte tlčítko OK. Nstvení ezdrátového připojení je nyní dokončeno. Čtyřúrovňový indikátor vprvo nhoře n dotykovém displeji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezdrátového přístupového odu / routeru. Bezdrátová síť Windows Mintosh 21

22 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 13. Pro uživtele Windows : Nyní přejděte n str. 28 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejděte n str. 30 Uživtelé moilníh zřízení nleznou podronosti o tom, jk přístroj použít s moilními zřízeními, v Podroné příruče síťovýh plikí. Pokud hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, přejděte n we Brother Solutions Center n drese klepněte n položku Návody n stráne všeho modelu. 22

23 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 12 Nstvení stisknutím tlčítk pomoí WPS (Wi-Fi Proteted Setup) neo AOSS (Windows, Mintosh moilní zřízení) Konfigurujte nstvení ezdrátové sítě Potvrďte, že váš ezdrátový přístupový od / router disponuje symolem funke WPS či AOSS, jk je ukázáno níže. Umístěte zřízení Brother do doshu přístupového odu / routeru s funkí WPS či AOSS. Dosh se může lišit podle okolního prostředí (viz pokyny dodné s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem). N přístroji stiskněte tlčítko. Stiskněte WPS/AOSS. d e Když se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvode nstvením ezdrátového připojení. Když se n dotykovém displeji zorzí pokyn ke spuštění WPS či AOSS, stiskněte tlčítko WPS neo AOSS n ezdrátovém přístupovém odu / routeru (dlší informe nleznete v pokyneh dodnýh s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem) poté stiskněte tlčítko OK n přístroji. Tto funke utomtiky zjistí, který režim (WPS neo AOSS ) používá váš ezdrátový přístupový od / router ke konfiguri zřízení. f Zpráv o výsledku připojení se ojeví n dotykovém displeji utomtiky se vytiskne Hlášení o síti WLAN. Pokud se připojení nezdří, zkontrolujte kód hyy ve vytištěném hlášení viz Odstrňování prolémů uu strn 24. Stiskněte tlčítko OK. Nstvení ezdrátového připojení je nyní dokončeno. Čtyřúrovňový indikátor vprvo nhoře n dotykovém displeji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezdrátového přístupového odu / routeru. Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 13. Pro uživtele Windows : Nyní přejděte n str. 28 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejděte n str. 30 Uživtelé moilníh zřízení nleznou podronosti o tom, jk přístroj použít s moilními zřízeními, v Podroné příruče síťovýh plikí. Pokud hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, přejděte n we Brother Solutions Center n drese klepněte n položku Návody n stráne všeho modelu. Pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje funki WPS hete přístroj konfigurovt pomoí metody PIN (Personl Identifition Numer) Method: uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure pomoí metody PIN Method WPS (Wi-Fi Proteted Setup). Bezdrátová síť Windows Mintosh 23

24 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Odstrňování prolémů Pokud ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID (síťový název) síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* 1. Prozkoumejte dokumenti dodnou s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového odu / routeru neo název modelu. 3. Pokud neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. * Pokud ezdrátový přístupový od / router není nstven k vysílání SSID, neude SSID zjištěno utomtiky. Budete muset zdt název SSID ručně (uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, pokud SSID není vysíláno). Hlášení o síti WLAN Pokud vytištěné hlášení Hlášení o síti WLAN ukzuje, že se připojení nezdřilo, zkontrolujte kód hyy n vytištěném hlášení postupujte podle následujííh pokynů: Kód hyy Doporučené řešení Bezdrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezdrátové nstvení. - Pokud je k přístroji připojen kel sítě LAN, odpojte jej ZAPNĚTE ezdrátové nstvení všeho přístroje. TS-01 TS N přístroji stiskněte tlčítko. 2. Stiskněte tlčítko Sit. 3. Stiskněte WLAN poté stiskněte Pruvode nst.. 4. Když se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvode nstvením ezdrátového připojení. Nelze zjistit ezdrátový přístupový od / router. - Zkontrolujte tyto čtyři ody: 1. Ujistěte se, že je ezdrátový přístupový od / router zpojen. 2. Přesuňte přístroj do olsti ez překážek neo líže k ezdrátovému přístupovému odu / routeru. 3. Během konfigure nstvení ezdrátové sítě dočsně umístěte přístroj do vzdálenosti přiližně jednoho metru od ezdrátového přístupového odu / routeru. 4. Pokud váš ezdrátový přístupový od / router používá filtrování MAC dres, potvrďte, že je MAC dres přístroje Brother ve filtru povolen. - Pokud jste ručně zdli SSID informe o zezpečení, (SSID / metod ověření / metod šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informe nesprávné. Potvrďte SSID informe o zezpečení (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). V přípdě potřey zdejte znovu správné informe. 24

25 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Kód hyy TS-03 Doporučené řešení Vámi zdné nstvení ezdrátové sítě zezpečení může ýt nesprávné. Potvrďte, že je nstvení ezdrátové sítě správné (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). * Zkontrolujte, zd jsou zdné či vyrné hodnoty SSID / metody ověření / metody šifrování / síťového klíče správné. Metody ověřování/šifrování použité vyrným ezdrátovým přístupovým odem / routerem nejsou podporovány vším zřízením. Pro režim infrstruktury změňte metody ověřování šifrování ezdrátového přístupového odu / routeru. Vše zřízení podporuje následujíí metody ověřování WPA, WPA2, OPEN Sdílený klíč. Ověřování WPA podporuje metody šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 podporuje AES pro metodu šifrování. Metody OPEN Sdílený klíč odpovídá šifrování WEP. Pokud to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zdná síťová nstvení či SSID. Potvrďte, že je nstvení ezdrátové sítě správné (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). TS-04 Kominovná tulk metod ověřování šifrování Metod ověření WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Sdílený klíč Metod šifrování TKIP AES AES WEP NONE (ez šifrování) WEP Pro režim d ho změňte metody ověřování šifrování všeho počítče pro ezdrátová nstvení. Váš přístroj podporuje pouze metodu ověření OPEN s volitelným šifrováním WEP. Informe o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-05 Potvrďte, že jsou SSID informe o zezpečení (síťový klíč) správné (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). Pokud váš router využívá šifrování WEP, zdejte klíč použitý jko první klíč WEP. Váš přístroj podporuje použití pouze prvního klíče WEP. Informe o ezdrátovém zezpečení (metod ověřování / metod šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-06 Potvrďte informe o zezpečení ezdrátové sítě, jk jsou zorzeny v tule Kominovná tulk metod ověřování šifrování v hyě TS-04. Pokud váš router využívá šifrování WEP, zdejte klíč použitý jko první klíč WEP. Váš přístroj podporuje použití pouze prvního klíče WEP. Potvrďte síťový klíč (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). Bezdrátová síť Windows Mintosh 25

26 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Kód hyy Doporučené řešení Přístroj nemůže zjistit ezdrátový přístupový od / router, který y měl povolenu funki WPS či AOSS. Pokud si přejete konfigurovt ezdrátová nstvení pomoí funkí WPS neo AOSS, musíte provt jk se zřízením, tk i s ezdrátovým přístupovým odem / routerem. Potvrďte, že váš ezdrátový přístupový od / router podporuje funke WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Pokud nevíte, jk provt s ezdrátovým přístupovým odem / routerem pomoí funkí WPS neo AOSS, viz dokumente dodná s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem, zeptejte se výroe ezdrátového přístupového odu / routeru neo se zeptejte svého správe sítě. Byly zjištěny minimálně dv ezdrátové přístupové ody / routery, které mjí povolenu funki WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeden ezdrátový přístupový od / router v doshu má ktivní WPS neo AOSS opkujte ki. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutáh, yste se vyhnuli kolizi s osttními ezdrátovými přístupovými ody / routery. 26

27 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Vkládání textu Když nstvujete určité voly nídky, může ýt potře zdt do přístroje text. Opkovně mčkejte pro výěr čísel, písmen neo zvláštníh znků. Stiskněte pro změnu mlýh velkýh písmen. Vkládání mezer Chete-li vložit mezeru, stiskněte Mezernik. Provádění oprv Pokud jste zdli znk nesprávně hete to změnit, stiskněte d neo, přesuňte kurzor pod nesprávný znk poté stiskněte. Zdejte správný znk. Dostupné znky se mohou lišit v závislosti n dné zemi. Rozvržení klávesnie se může lišit v závislosti n funki, kterou nstvujete. Windows Mintosh Bezdrátová síť 27

28 Bezdrátová síť Windows Instle ovldčů progrmů (Windows XP / XP Professionl x64 Edition / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vist (SP2 neo vyšší) Windows 7 Windows 8. Před instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Windows nejnovější verzí Servisního líku. N dou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Windows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s oprávněním správe. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svůj přístroj. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Počítč (Tento počítč). (V přípdě systému Windows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejděte do nídky Počítč.) Poklikejte n ikonu disku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Pokud se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite pokud souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v dlšíh dvou okneh n Ano. d e f Pokud instle neude pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím disku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém dresáři. Pokrčujte od kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. Zvolte Bezdrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte dle pokynů n orzove. Když se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Windows Firewll, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte port UDP Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Pokud vše ezdrátové nstvení selže, klepněte n tlčítko Konfigure ezdrátového nstvení podle pokynů n orzove dokončete ezdrátovou konfiguri. Instle ude utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. 28

29 Bezdrátová síť Windows Pokud se ojeví orzovk Zezpečení systému Windows, zškrtněte políčko klepnutím n položku Instlovt řádně dokončete instli. 16 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) g h 15 Když se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte podle pokynů n orzove. Jkmile dokončíte registri, klepněte n položku Dlší. Když se ojeví orzovk Nstvení je dokončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší. Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy dministrátor. Pokud hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 13 n str. 28. Síťová liene (Windows ) Tento produkt zhrnuje PC liene ž pro pět uživtelů. Tto liene podporuje instli progrmu MFL-Pro Suite včetně Nune PperPort 12SE ž n pěti počítčíh v síti. Pokud hete použít víe než pět počítčů s ninstlovným progrmem Nune PperPort 12SE, zkupte prosím lík Brother NL-5, který je líčkem PC liení ž pro dlšíh pěti uživtelů. Pro zkoupení líku NL-5 kontktujte utorizovného prodeje společnosti Brother neo kontktujte zákzniký servis Brother. Pokud se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jedním z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > DCP-XXXX LAN (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). - Pro uživtele systému Windows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), následně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle dokončen. Pro uživtele systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother osžené n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Adoe Reder, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Adoe Reder (Windows 8) uu strn 32). Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhodnější ovldč pro Windows Vist, Windows 7 Windows 8 při tisku z plikí, které využívjí dokumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovldč z weovýh stránek Brother Solutions Center n drese Bezdrátová síť Windows Mintosh 29

30 Bezdrátová síť Mintosh Instle ovldčů progrmů (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 13 Než zčnete instli Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejděte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovldče informe pro používný operční systém M OS X viz Pokud se zorzí orzovk Setup Network "Sn to" nme (Nstvení jmén síťového "Sn to"), postupujte podle níže uvedenýh pokynů: Zkontrolujte, zd je přístroj připojený k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. 14 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite 1) Zdejte název pro Mintosh (do délky mximálně 15 znků). 2) Klikněte n položku Next (Dlší). Přejděte n f. d e Vložte disk CD-ROM do mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte zde OSX). Pokud jste vyzváni, vyerte svůj model. Zvolte Wireless Network Connetion (Bezdrátové síťové připojení) klepněte n položku Next (Dlší). Pokud vše ezdrátová nstvení selžou, ojeví se orzovk Wireless Devie Setup Wizrd (Průvode nstvením ezdrátového zřízení). Pro dokončení ezdrátové konfigure postupujte podle zorzenýh pokynů. Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Pokud je k síti připojen víe než jeden stejný model zřízení, pomůže vám s identifikí přístroje zorzená IP dres. Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. f g Zdný název se zorzí n dotykovém displeji, když stisknete tlčítko Skenovni zvolíte možnost skenování (dlší informe: uu Příručk uživtele progrmů). Jkmile se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klikněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu Add (Přidt) poté klepněte n volu Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovldč DCP-XXXX CUPS z místní nídky Use (Použít) (kde XXXX je název všeho modelu). Chete-li přidt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní nídky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Instle sdy MFL-Pro Suite je tímto dokončen. Přejděte ke kroku 15 n str

31 Bezdrátová síť Mintosh 15 Stžení instle plike Presto! PgeMnger Když je ninstlován plike Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 je přidán funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. N orzove Brother Support (podpor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte dle pokynů n orzove. 16 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) Pokud hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 13 n str. 30. Dokončit Nyní je instle dokončen. Windows Mintosh Bezdrátová síť 31

32 Dlší informe Oprv rev Výstupní sytost pozie tisku u kždé rvy se může lišit podle prostředí, kde se přístroj nhází. Brvu může ovlivňovt teplot či vlhkost. Klire rev registre rev vám pomůže vylepšit sytost rev pozii tisku kždé rvy. Klire rev Klire pomáhá zlepšit sytost rvy. Používáte-li k tisku tiskový ovldč BR-Sript, musíte provést kliri z ovládího pnelu (viz Použití ovládího pnelu uu strn 32). Pokud tisknete pomoí ovldče tiskárny Windows, ovldč získá klirční dt utomtiky, jestliže jk Použít dt klire, tk Automtiky získt údje o zřízení jsou zpnuty (uu Příručk uživtele progrmů). Používáte-li ovldč tiskárny Mintosh, je tře provést kliri pomoí Sttus Monitor. Po zpnutí Sttus Monitor si v menu Control (Správ) zvolte Color Clirtion (Klire rev) (uu Příručk uživtele progrmů). Jk otevřít souor PDF v progrmu Adoe Reder (Windows 8) d Přesuňte kurzor myši do prvého dolního rohu provní plohy. Po zorzení pnelu nídky klepněte n volu Nstvení poté klepněte n položku Ovládí pnely. Klepněte n volu Progrmy, klepněte n volu Výhozí progrmy poté klepněte n tlčítko Přidružit typ souoru neo protokol k progrmu. Vyerte.pdf potom klepněte n tlčítko Změnit progrm... Klikněte n položku Adoe Reder. Ikon vedle.pdf se změní n ikonu Adoe Reder. Adoe Reder je nyní výhozí plikí pro čtení souorů.pdf, dokud toto přiřzení souorů nezměníte. Brother CretiveCenter Použití ovládího pnelu Stiskněte tlčítko (Toner). d Stiskněte tlčítko Klire. Stiskněte tlčítko Klirovt. Stiskněte tlčítko Ano. e Stiskněte tlčítko. Registre rev Automtiká registre Automtiká registre vám pomůže vylepšit pozii tisku pro jednotlivé rvy. Stiskněte tlčítko (Toner). Stiskněte tlčítko Automtik registre. Stiskněte tlčítko Ano. Inspirujte se. Používáte-li systém Windows, dvkrát klepněte n ikonu Brother CretiveCenter n vší provní ploše ZDARMA získáte přístup n weové stránky s mnoh nápdy zdroji pro osoní i profesionální využití. Pro uživtele systému Windows 8: klepněte n (Brother Utilities) poté klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte n Dlší možnosti n levé strně pnelu potom klepněte n Brother Cretive Center. Uživtelé systémů M mohou získt přístup Brother CretiveCenter n této weové drese: d Stiskněte tlčítko. 32

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš

Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Kombinovaná uživatelská příručka pro myš Druhé vydání (leden 2007) Copyright Lenovo 2005, 2007. Portions Copyright International Business Machines Corporation

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25M3 (Verze 1.0) Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 5 Obecné... 5 Záloha

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG5500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

97OOPC/98OOPCN. Příručka uživatele. Dojde-li u produktu k jakýmkoliv problémům, navštivte naši webovou stránku: http://solutions.brother.

97OOPC/98OOPCN. Příručka uživatele. Dojde-li u produktu k jakýmkoliv problémům, navštivte naši webovou stránku: http://solutions.brother. 97OOPC/98OOPCN Příručka uživatele STATUS STATUS Dojde-li u produktu k jakýmkoliv problémům, navštivte naši webovou stránku: http://solutions.brother.com/ Úvod Děkujeme vám za zakoupení přístroje PT-9700PC/PT-9800PCN.

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno! Laserová tiskárna HL-4040CN HL-4050CDN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ 1. Bezpečnost a obsluha Při manipulaci s FRITZ!WLAN Repeater dbejte následujících bezpečnostních pokynů, abyste se vyvarovali poranění nebo škod na zařízení FRITZ!WLAN Repeater. FRITZ!WLAN

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ Poznámka: Některé modely nemají samostatnou anténu POSTUP INSTALACE Poznámka: Před prvním použitím IP kamery postupujte podle výše uvedeného schématu. Připojte kameru

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce MultifunkčníTiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

USB 3G Dongle OBSAH:

USB 3G Dongle OBSAH: USB 3G Dongle OBSAH: Úvod První uvedení do provozu O produktu Specifikace produktu Upozornění Další informace Obsah balení Poznámky Instalace software a ovladačů Poradce při potížích Průvodce selhání připojení

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

Seznámení se zařízením CrossLink Plus

Seznámení se zařízením CrossLink Plus Seznámení se zařízením CrossLink Plus Zařízení CrossLink Plus obsahuje USB flash disk a USB kabel. Umožňuje: Přenos a synchronizaci data s dalším počítačem; Sdílení připojení k internetu s dalším počítačem

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný tiskový server a bezdrátový Ethernet tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení kabelové

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG3500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG3500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Microsoft Windows 7 Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak se připojit do WiFi sítě

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVNB2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

Provozní pokyny Uživatelská příručka

Provozní pokyny Uživatelská příručka Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace". Provozní pokyny Uživatelská příručka OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

HP Deskjet 3050A J611 series

HP Deskjet 3050A J611 series HP Deskjet 3050A J611 series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP All-in-One Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické vypnutí...8

Více

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232

TCP2RTU. Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII. Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 Transparentní převodník protokolu MODBUS TCP na MODBUS RTU/ASCII Tři varianty: pro RS422, RS485 a RS232 17. února 2016 w w w. p a p o u c h. c o m 0385 TCP2RTU Katalogový list Vytvořen: 6.2.2008 Poslední

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1

BDA Internet_CZ.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 1 InternetRadio 1 Návod k obsluze BDA Internet_.QXP 27.2.2007 13:49 Str. 2 1 Obsah 1 Obsah....................................................2 2 Ilustrace..................................................4

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH Vydání: Březen 2005 Následující odstavec neplatí v zemích, ve kterých jsou uvedené podmínky v rozporu s lokálním právem: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6520 series HP Deskjet 6520 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 6520 series...3 2 Poznejte HP Deskjet Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Kontrolka stavu bezdrátového připojení...8 Paměťové karty a sloty...8

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001

Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Instalační příručka pro přístupový bod Powerline 500 WiFi XWN5001 Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový interní ethernetový vícefunkční tiskový server a bezdrátový vícefunkční tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síñových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Instalační příručka. Česky. Bezpečnostní pokyny...3. Sestavení tiskárny...4. Nastavení tiskárny...5. Vkládání nekonečného papíru...

Instalační příručka. Česky. Bezpečnostní pokyny...3. Sestavení tiskárny...4. Nastavení tiskárny...5. Vkládání nekonečného papíru... Instalační příručka Bezpečnostní pokyny........................3 Sestavení tiskárny..........................4 Nastavení tiskárny..........................5 Vkládání nekonečného papíru.................7

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací

EW-7438APn Průvodce rychlou instalací EW-7438APn Průvodce rychlou instalací 07-2013 / v1.0 I. Informace o výrobku I-1. Obsah balení - Přístupový bod EW-7438APn - Disk CD s vícejazyčným průvodcem rychlou instalací a uživatelskou příručkou -

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Obsah: 1. Úvod Návod k instalaci a použití Úvod Instalace hardware Instalace software Základní funkce a použití Technické parametry Údržba Děkujeme Vám za důvěru a zakoupení klávesnice Magic-Pro ProMini

Více

Už ivatelska př í řuč ka

Už ivatelska př í řuč ka Už ivatelska př í řuč ka 2.5 Externí pevný disk StoreJet 25H3P Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 Základní popis a vlastnosti... 4 Systémové požadavky... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Obecné... 4 Záloha

Více

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka

TS-509 Pro Turbo NAS. instalační příručka TS-509 Pro Turbo NAS instalační příručka 1 TS-509 obsah balení Děkujeme Vám za zakoupení TS-509 Turbo NAS serveru. Následující příručka vás provede jeho nastavením. Před přípravou NASu na spuštění zkontrolujte,

Více

w-lantv 50n DVB-T Stručný průvodce instalací Tento průvodce Vás provede nastavením bezdrátové TV krok za krokem. Obsah balení

w-lantv 50n DVB-T Stručný průvodce instalací Tento průvodce Vás provede nastavením bezdrátové TV krok za krokem. Obsah balení w-lantv 50n Stručný průvodce instalací Tento průvodce Vás provede nastavením bezdrátové TV krok za krokem. Než začnete, přečtěte si tohoto průvodce! DVB-T Obsah balení (obrázky jsou pouze příklady) Poznámka:

Více

Příručka rychlého spuštění

Příručka rychlého spuštění 9jehličková bodová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo přenášena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli elektronickým či mechanickým

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory!

Varování: před aktualizací odpojte ipod, během aktualizace nevypínejte přístroj a neodpojujte flash disk s aktualizačními soubory! Aktualizace map přístrojů ZENEC Pro aktualizaci map na přístroje ZENEC budeme potřebovat na PC s přístupem k rychlému internetu, nainstalovaný naviextras Toolbox, který je ke stažení na adrese: https://www.naviextras.com/shop/portal/downloads

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno

Ergotron LX LCD/Notebook Rameno Ergotron LX LCD/Notebook Rmeno US 1-800-888-8458 Europe +31 (0)33-45 45 600 NÁVOD K MONTÁŽI Ergotron LX 330 mm (13") rozpětí výšky Náklon displeje +5/-75 dopředu/dozdu Otáčení displeje 180 vprvo/vlevo

Více