150 mm 150 mm. 150 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "150 mm 150 mm. 150 mm"

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li zorzit Stručný návod k osluze v jinýh jzyíh, nvštivte 1 Vylení přístroje VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z následek menší neo méně vážná zrnění. VAROVÁNÍ Krie s přístrojem oshuje plstové sáčky. Tyto plstové sáčky uhovávejte mimo dosh kojenů dětí, yste zránili neezpečí udušení. Plstové sáčky nejsou hrčky. Přístroj je těžký váží víe než 20,0 kg. Chete-li předejít možným zrněním, dejte n to, y přístroj vždy zvedli lespoň dv lidé. Jedn oso y měl držet přední část přístroje jedn oso y měl držet strnu zdní. Dávejte pozor, yste si při pokládání přístroje nepřiskřípli prsty. Okolo přístroje udržujte minimální mezeru podle orázku. 400 mm 150 mm 150 mm 150 mm Komponenty, které nleznete v krii, se mohou lišit v závislosti n zemi, ve které se nházíte. Doporučujeme uhovt původní lení. Kel rozhrní není stndrdním příslušenstvím. Zkupte vhodný kel rozhrní pro připojení, které hete použít (USB neo síť). USB kel Doporučujeme použít kel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2 metry. NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Připojení kelu rozhrní proěhne ěhem proesu instle MFL-Pro Suite. Síťový kel Používejte přímý kel krouené dvoulinky ktegorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T neo 100BASE-TX Fst Ethernet. CZE Verze 0 1

2 2 Odstrňte olový mteriál z přístroje Posuňte všeh osm žlutýh zámků fotovále ve směru šipek (možná ude nutné vyvinout silnější tlk n zámky). CAUTION UPOZORNĚNÍ Silikgel NEJEZTE vyhoďte jej. Pokud jej pozřete, okmžitě vyhledejte lékřskou pomo. Ztím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kelu střídvého npájení. Odstrňte olovou lepíí pásku n vnějšku přístroje, silikgel n opěre ppíru fólii n sklu skeneru. Úplně otevřete horní kryt vytžením z rukojeť. d Vytáhněte ven všehny čtyři fotovále tonerovou kzetu. Nikdy se NEDOTÝKEJTE části, vyznčené n orázku, neoť můžete zhoršit kvlitu tisku. 2

3 e Odstrňte ornžový ol z pásové jednotky. h Všehny čtyři sestvy tonerovýh kzet jednotek fotovále vsuňte zpět do tiskárny. Přesvědčte se, že rv tonerové kzety odpovídá štítku rvy n tiskárně. BK C M Y f Sejměte ze všeh sestv jednotek fotovále tonerovýh kzet ornžový ol. i BK - Černá M - Purpurová Zvřete horní kryt tiskárny. C - Azurová Y - Žlutá g Uhopte všehny sestvy jednotek fotovále tonerovýh kzet oěm rukm jemně s kždou několikrát ztřeste ze strny n strnu, y se toner v kzetě rozprostřel rovnoměrně. 3

4 3 Vložte ppír do zásoníku ppíru Vysuňte zásoník ppíru zel z přístroje. Při tlčení n zelenou páčku pro uvolnění vodítk ppíru přesuňte vodítk ppíru tk, y odpovídl velikosti ppíru vkládného do zásoníku. Zkontrolujte, zd jsou vodítk ppíru pevně uszená v drážkáh. f Zvedněte rozkládí podpěru, y ppír nemohl sklouznout ze zásoníku pro výstup směrem dolů. Informe o doporučeném ppíru: uu Zákldní příručk uživtele: Doporučený ppír tisková médi. d Stoh ppíru doře provětrejte, y nedošlo k uvíznutí neo nesprávnému zvedení ppíru. Vložte ppír do zásoníku ujistěte se, že: Ppír je pod znčkou pro mximum ppíru (). Přeplnění zásoníku způsoí uvíznutí ppíru. Strn, n kterou se ude tisknout, je líem dolů. Vodítk ppíru se dotýkjí okrjů ppíru pro zjištění správného podávání. e Zsuňte zásoník ppíru zpět do přístroje. Zkontrolujte, zd je zásoník v přístroji správně zsunutý. 4

5 4 Připojte npájeí kel NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. 5 Zvolte váš jzyk Po zpnutí zřízení se n dotykovém displeji zorzí: Připojte npájeí kel k přístroji poté jej zpojte do elektriké zásuvky. N ovládím pnelu tiskárny stiskněte tlčítko. NEDOTÝKEJTE se dotykového displeje ihned po připojení npájeího kelu neo po zpnutí přístroje. Mohlo y dojít k hyě. Přetžením nhoru či dolů neo stiskem či zorzte svůj jzyk vyerte svůj jzyk. Stiskněte tlčítko OK. N dotykovém displeji se zorzí výzv k potvrzení vší voly. Pokud dotykovém displeji ukzuje správný jzyk, stiskněte Ano. NEBO Stisknutím tlčítk Ne přejdete zpět n krok pro nový výěr jzyk. Pokud jste nstvili nesprávný jzyk, můžete jej změnit po stisku tlčítk n dotykovém displeji. (, Vsehn nstv, Pot.nstv., Mistni jzyk) 5

6 6 Nstvte dtum čs 7 Automtiká změn čsu Stiskněte tlčítko. d e f g h Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Dtum. Pomoí čísel n dotykovém displeji zdejte poslední dvě číslie roku pk stiskněte OK. (npř. vložte 1, 3 pro rok 2013.) Pomoí čísel n dotykovém displeji zdejte poslední dvě číslie měsíe pk stiskněte OK. Pomoí čísel n dotykovém displeji zdejte poslední dvě číslie dne pk stiskněte OK. Stiskněte tlčítko Cs. Zdejte čs ve 24 hodinovém formátu pomoí čísel n dotykovém displeji pk stiskněte OK. i Stiskněte tlčítko. Přístroj lze nstvit tk, y utomtiky prováděl změnu n letní čs. Automtiky se přenství o jednu hodinu dopředu n jře o jednu hodinu dozdu n podzim. Stiskněte tlčítko. d Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Automtiky letni s. Stiskněte tlčítko Zp. (neo Vyp.). e Stiskněte tlčítko. 8 Nstvte čsovou zónu N přístroji můžete nstvit čsové pásmo pro svoji olst. Stiskněte tlčítko. d Stiskněte tlčítko (Dtum s). Stiskněte tlčítko Csov zon. Zdejte své čsové pásmo. Stiskněte tlčítko OK. e Stiskněte tlčítko. 6

7 9 Zvolte typ připojení Tyto instlční pokyny pltí pro systémy Windows XP Home / Windows XP Professionl, Windows XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 M OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x. Pro Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 Linux nvštivte stránky modelu n Můžete nás nvštívit n drese kde njdete rovněž produktovou podporu, ktulize nástroje pro nejnovější ovldče i odpovědi n čsto kldené otázky (FAQ). Pro kely rozhrní USB Windows, přejděte n strnu 8 Mintosh, přejděte n strnu 10 Pro drátovou síť Windows, přejděte n strnu 11 Mintosh, přejděte n strnu 14 Pro ezdrátovou síť Windows Mintosh, přejděte n strnu 16 Chete-li k zřízení Brother pomoí služy Wi-Fi Diret připojit zřízení se systémem ios, Android neo Windows Phone, stáhněte si prosím příručku Příručku Wi-Fi Diret n drese Drátová síť Bezdrátová síť Windows USBMintosh Windows Mintosh Windows Mintosh 7

8 USB Windows Pro uživtele rozhrní USB systému Windows (Windows XP / XP Professionl x64 Edition / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 10 Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vist (SP2 neo vyšší) Windows 7 Windows 8. Před instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Windows nejnovější verzí Servisního líku. Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s oprávněním správe. Stiskem podržením přístroj vypněte poté se ujistěte, že kel rozhrní USB NENÍ připojen. Pokud jste již kel do zřízení připojili, odpojte jej. 11 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svůj přístroj. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Počítč (Tento počítč). (V přípdě systému Windows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejděte do nídky Počítč.) Poklikejte n ikonu disku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Pokud se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite pokud souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v dlšíh dvou okneh n Ano. Pokud instle neude pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím disku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém dresáři. Pokrčujte od kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. d e Zvolte Místní připojení (USB) klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte dle pokynů n orzove. Postupujte dle pokynů n orzove, dokud se neojeví orzovk Připojte USB kel. Připojte kel USB k portu USB n přístroji oznčeném symolem potom připojte kel do počítče. f Přístroj zpnete stiskem tlčítk. Instle ude utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. g h Když se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte podle pokynů n orzove. Jkmile dokončíte registri, klepněte n položku Dlší. Když se ojeví orzovk Nstvení je dokončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší. 8

9 USB Windows 12 Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy dministrátor. Pokud se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jedním z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > DCP-XXXX (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). - Pro uživtele systému Windows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), následně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Windows USBMintosh Dokončit Nyní je instle dokončen. Pro uživtele systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother osžené n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Adoe Reder, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Adoe Reder (Windows 8) uu strn 32). Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhodnější ovldč pro Windows Vist, Windows 7 Windows 8 při tisku z plikí, které využívjí dokumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovldč z weovýh stránek Brother Solutions Center n drese 9

10 USB Mintosh Pro uživtele rozhrní USB systému Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 10 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejděte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovldče informe pro používný operční systém M OS X viz 11 d Zkontrolujte, zd je přístroj připojený k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Připojte kel USB k portu USB n přístroji oznčeném symolem potom připojte kel do počítče Mintosh. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte zde OSX). Pokud jste vyzváni, vyerte svůj model. Zvolte Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) klepněte n položku Next (Dlší). Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. g Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu Add (Přidt) poté klepněte n volu Next (Dlší). Chete-li přidt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní nídky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). 12 Stžení instle plike Presto! PgeMnger Když je ninstlován plike Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 je přidán funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. Instle sdy MFL-Pro Suite je tímto dokončen. Přejděte ke kroku 12 n str. 10. N orzove Brother Support (podpor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte dle pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle dokončen. e f Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Jkmile se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klikněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). 10

11 Drátová síť Windows Pro uživtele rozhrní drátové sítě systému Windows (Windows XP / XP Professionl x64 Edition / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 10 Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vist (SP2 neo vyšší) Windows 7 Windows 8. Před instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Windows nejnovější verzí Servisního líku. N dou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Windows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s oprávněním správe. Odstrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n přístroji. 11 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svůj přístroj. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Počítč (Tento počítč). (V přípdě systému Windows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejděte do nídky Počítč.) Poklikejte n ikonu disku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Pokud se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite pokud souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v dlšíh dvou okneh n Ano. d Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet n přístroji potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Pokud instle neude pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím disku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém dresáři. Pokrčujte od kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. Zvolte Síťové připojení vodiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte dle pokynů n orzove. Drátová síť Windows Mintosh 11

12 d e f g Drátová síť Když se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Windows Firewll, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte port UDP Instle ude utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. Jkmile jste vyzváni, vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Pokud je k síti připojen víe než jeden stejný model přístroje, pomůže vám s identifikí přístroje zorzená IP dres Název uzlu. Pokud se ojeví orzovk Zezpečení systému Windows, zškrtněte políčko klepnutím n položku Instlovt řádně dokončete instli. Když se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte podle pokynů n orzove. Jkmile dokončíte registri, klepněte n položku Dlší. Když se ojeví orzovk Nstvení je dokončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší Windows Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy dministrátor. Pokud se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jedním z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > DCP-XXXX LAN (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). - Pro uživtele systému Windows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), následně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) Pokud hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 10 n str. 11. Síťová liene (Windows ) Tento produkt zhrnuje PC liene ž pro pět uživtelů. Tto liene podporuje instli progrmu MFL-Pro Suite včetně Nune PperPort 12SE ž n pěti počítčíh v síti. Pokud hete použít víe než pět počítčů s ninstlovným progrmem Nune PperPort 12SE, zkupte prosím lík Brother NL-5, který je líčkem PC liení ž pro dlšíh pěti uživtelů. Pro zkoupení líku NL-5 kontktujte utorizovného prodeje společnosti Brother neo kontktujte zákzniký servis Brother. 12

13 Drátová síť Windows Dokončit Nyní je instle dokončen. Pro uživtele systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother osžené n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Adoe Reder, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Adoe Reder (Windows 8) uu strn 32). Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhodnější ovldč pro Windows Vist, Windows 7 Windows 8 při tisku z plikí, které využívjí dokumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovldč z weovýh stránek Brother Solutions Center n drese Windows Mintosh Drátová síť 13

14 Drátová síť Mintosh Pro uživtele rozhrní drátové sítě systému Mintosh (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 10 Než zčnete instli Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejděte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovldče informe pro používný operční systém M OS X viz Zkontrolujte, zd je přístroj připojený k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Odstrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem n přístroji. d Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. e Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Pokud je k síti připojen víe než jeden stejný model zřízení, pomůže vám s identifikí přístroje zorzená IP dres. Pokud se zorzí orzovk Setup Network "Sn to" nme (Nstvení jmén síťového "Sn to"), postupujte podle níže uvedenýh pokynů: 1) Zdejte název pro Mintosh (do délky mximálně 15 znků). d 11 Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet n přístroji potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. Ujistěte se, že je přístroj zpnutý. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte zde OSX). Pokud jste vyzváni, vyerte svůj model. Zvolte Wired Network Connetion (Ethernet) (Síťové připojení vodiči (Ethernet)) klepněte n položku Next (Dlší). f g 2) Klikněte n položku Next (Dlší). Přejděte n f. Zdný název se zorzí n dotykovém displeji, když stisknete tlčítko Skenovni zvolíte možnost skenování (dlší informe: uu Příručk uživtele progrmů). Jkmile se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klikněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu Add (Přidt) poté klepněte n volu Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovldč DCP-XXXX CUPS z místní nídky Use (Použít) (kde XXXX je název všeho modelu). Chete-li přidt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní nídky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). 14

15 Drátová síť Mintosh Instle sdy MFL-Pro Suite je tímto dokončen. Přejděte ke kroku 12 n str Stžení instle plike Presto! PgeMnger Když je ninstlován plike Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 je přidán funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. N orzove Brother Support (podpor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte dle pokynů n orzove. 13 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) Pokud hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 10 n str. 14. Dokončit Nyní je instle dokončen. Drátová síť Windows Mintosh 15

16 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 10 Než zčnete Hodláte-li tiskárnu připojit k síti, doporučujeme nejdříve instli konzultovt se systémovým dministrátorem. Dříve než přikročíte k této instli, musíte znát nstvení ezdrátové sítě. Pokud jste ezdrátová nstvení zřízení konfigurovli již dříve, musíte před novou konfiguri vynulovt nstvení ezdrátové sítě. 1. N přístroji stiskněte tlčítko Vsehn nstv. 2. Přetžením nhoru či dolů neo stiskem či zorzte Sit stiskněte Sit. 3. Přetžením nhoru či dolů neo stiskem či zorzte Nulovni site stiskněte Nulovni site. 4. Stiskněte tlčítko Ano. 5. Stiskněte Ano n dvě sekundy. Režim Infrstruktur Bezdrátový přístupový od / router Síťové ezdrátové zřízení (váš přístroj) Počítč s možností ezdrátového připojení k ezdrátovému přístupovému odu / routeru d Počítč kelově připojen k ezdrátovému přístupovému odu / routeru e Moilní zřízení připojené k ezdrátovému přístupovému odu / routeru 16

17 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 11 Zvolte způso nstvení ezdrátové sítě Následujíí pokyny nídnou tři možnosti, jk nstvit přístroj Brother pro prostředí ezdrátové sítě. Zvolte metodu, která vyhovuje všemu prostředí. V přípdě metod spusťte ezdrátové nstvení stiskem tlčítk n dotykovém displeji. Nstvení pomoí disku CD-ROM dočsné použití USB kelu (v systému Windows Mintosh) Doporučujeme pro tuto metodu použít počítč, který je ezdrátově připojen k vší síti. Během konfigure je tře dočsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Pokud používáte systém Windows XP neo používáte k připojení počítče k ezdrátovému přístupovému odu / routeru síťový kel, musíte znát SSID (síťový název) síťový klíč ezdrátového odu / routeru. Npište prosím do níže uvedené olsti nstvení své ezdrátové sítě. Pokud ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezdrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Pokud tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v nstvení ezdrátové sítě. Nlezení těhto informí (SSID Síťový klíč): 1. Prozkoumejte dokumenti dodnou s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového odu / routeru neo název modelu. 3. Pokud neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejděte n str. 19 Bezdrátová síť Windows Mintosh 17

18 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Ruční nstvení z ovládíh pnelů pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Pokud váš přístupový od / router nepodporuje funki WPS (Wi-Fi Proteted Setup ) neo AOSS, zpište si do níže uvedeného prostoru nstvení ezdrátové sítě ezdrátového přístupového odu / routeru. Pokud ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID (síťový název) síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč* (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezdrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Pokud tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v nstvení ezdrátové sítě. Nlezení těhto informí (SSID Síťový klíč): 1. Prozkoumejte dokumenti dodnou s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového odu / routeru neo název modelu. 3. Pokud neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. Nyní přejděte n str. 21 Nstvení stisknutím tlčítk pomoí WPS neo AOSS (Windows, Mintosh moilní zřízení) Tuto metodu použijte, pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje utomtiké ezdrátové (stisknutím tlčítk) nstvení (WPS neo AOSS ). Nyní přejděte n str

19 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Nstvení pomoí disku CD-ROM dočsné použití USB kelu (v systému Windows Mintosh) 12 Proveďte nstvení ezdrátové sítě Během konfigure je tře dočsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Pokud používáte systém Windows XP neo používáte k připojení počítče k ezdrátovému přístupovému odu / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezdrátového odu / routeru, které jste si zpsli v kroku 11- n strně 17. Pokud používáte přístroj pro ezdrátovou síť s podporou IEEE 802.1x, viz: uu Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. V tomto kroku jsou použity orzovky ze systému Windows. Vzhled orzovek n všem PC se ude lišit podle verze používného operčního systému. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. (Windows ) Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svůj přístroj. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Počítč (Tento počítč). (V přípdě systému Windows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejděte do nídky Počítč.) Poklikejte n ikonu disku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Pokud se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. (Windows ) Klikněte n Instle MFL-Pro Suite pokud souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v dlšíh dvou okneh n Ano. Pokud instle neude pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím disku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém dresáři. Pokrčujte od kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. d e (Mintosh) Poklepejte n ikonu BROTHER n ploše poté poklepejte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte zde OSX) n orzove. Pokud jste vyzváni, vyerte svůj model. Zvolte Bezdrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. V přípdě systému Windows, přejděte n d V přípdě systému Mintosh, přejděte n e (Windows ) Chete-li ninstlovt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte dle pokynů n orzove. Když se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Windows Firewll, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte port UDP Zvolte Ano, mám kel USB, který mohu použít k instli. klepněte n položku Dlší. Bezdrátová síť Windows Mintosh 19

20 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní f g h i Pokud se ojeví orzovk Důležité oznámení, přečtěte si upozornění. Zškrtnutím políčk potvrďte SSID Síťový klíč poté klepněte n tlčítko Dlší. Dočsně připojte USB kel (není osžen) přímo k počítči k přístroji. Postupujte některým z následujííh způsoů: Pokud se ojeví orzovk Potvrzení instle, zškrtněte políčko klepněte n položku Dlší, poté přejděte k části h. Pokud se neojeví orzovk Potvrzení instle, přejděte n i. Zškrtněte položku Ano, pokud se hete připojit s uvedeným SSID. Klikněte n tlčítko Dlší pk přejděte n k. Průvode vyhledá ezdrátové sítě dostupné pro váš přístroj. Vyerte SSID, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 11- n strně 17, poté klikněte n položku Dlší. l Pokud klepnete n položku Zrušit, nstvení zůstnou nezměněn. Pokud hete ručně zdt nstvení IP dresy pro váš přístroj, klepněte n tlčítko Změnit IP dresu zdejte nezytná nstvení IP dresy pro vši síť. Pokud se ojeví orzovk informí o selhání nstvení ezdrátové sítě, klepněte n položku Zkusit znovu. Odpojte USB kel mezi počítčem přístrojem, poté klepněte n položku Dlší. Nstvení ezdrátového připojení je nyní dokončeno. Čtyřúrovňový indikátor vprvo nhoře n dotykovém displeji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezdrátového přístupového odu / routeru. Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 14. Pro uživtele Windows : Nyní přejděte n krok 14-e n strně 28 Pro uživtele Mintosh: j Jestliže je seznm prázdný, zkontrolujte, zd je ezdrátový přístupový od / router zpnutý vysílá SSID. Ověřte, zd jsou přístroj ezdrátový přístupový od / router v dosttečné vzdálenosti pro ezdrátovou komuniki. Klikněte n položku Onovit. Pokud je váš ezdrátový přístupový od / router nstven tk, že nevysílá SSID, můžete ho ručně přidt klepnutím n tlčítko Pokročilé. Postupujte podle pokynů n orzove pro zdání položky Název (SSID) poté klepněte n položku Dlší. Zdejte položku Síťový klíč, kterou jste si zpsli v kroku 11- n strně 17, poté klikněte n položku Dlší. Nyní přejděte n krok 14-d n strně 30 Pokud vše síť není konfigurován pro Ověřování Šifrování, ojeví se orzovk POZOR!. V konfiguri pokrčujte klepnutím n tlčítko OK. k Potvrďte nstvení ezdrátové sítě poté klepněte n položku Dlší. Nstvení udou zslán n váš přístroj. 20

21 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 12 Ruční nstvení z ovládíh pnelů pomoí Průvode nstvením (Windows, Mintosh moilní zřízení) Proveďte nstvení ezdrátové sítě Než udete pokrčovt, musíte mít ezdrátová nstvení, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 11- n strně 18. Pokud používáte přístroj pro ezdrátovou síť s podporou IEEE 802.1x, viz: uu Příručk síťovýh plikí: Ověřování IEEE 802.1x. e f Pokud je vší metodou ověření Open System metod šifrování je nstven n hodnotu None, přejděte ke kroku g. Chete-li připojit přístroj pomoí utomtikého ezdrátového režimu, stiskněte Ano. (Pokud zvolíte Ne (rune), přejděte k f, yste zdli Síťový klíč.) Když se n dotykovém displeji ojeví pokyn ke spuštění WPS, stiskněte tlčítko WPS n ezdrátovém přístupovém odu / routeru pk stiskněte tlčítko Dlsi n dotykovém displeji. Přejděte n g. Zdejte Síťový klíč, který jste si zpsli v kroku 11- n strně 18 pomoí čísel znků n dotykovém displeji. N přístroji stiskněte tlčítko. Stiskněte Pruvode nst.. d Když se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvode nstvením ezdrátového připojení. Přístroj zčne s vyhledáváním dostupnýh SSID. Po pár minutáh se ojeví seznm dostupnýh SSID. Pokud se zorzí seznm SSID, proveďte přetžení nhoru či dolů neo použijte tlčítk či k výěru SSID, které jste si zpsli v kroku 11- n strně 18. Stiskněte tlčítko OK. Jestliže je seznm prázdný, zkontrolujte, zd je ezdrátový přístupový od / router zpnutý vysílá SSID. Přesuňte přístroj líže ezdrátovému přístupovému odu / routeru zkuste opkovt postup od kroku. Jestliže ezdrátový přístupový od / router není nstven, y vysíll identifikátor SSID, musíte název SSID přidt ručně. Podronosti nleznete zde: uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, pokud SSID není vysíláno. Postupujte některým z následujííh způsoů: Pokud ezdrátový přístupový od / router vyrného SSID podporuje WPS přístroj se dotáže n použití WPS, přejděte ke kroku e. Pokud používáte metodu ověřování šifrování vyždujíí Síťový klíč, přejděte ke kroku f. Chete-li zdt čísl neo zvláštní znky, opkovně mčkejte, dokud se neojeví poždovný znk, poté tento znk stiskněte. Pokud zdáte šptný znk hete ho změnit, stisknutím tlčítk d neo posuňte kurzor pod hyný znk stiskněte tlčítko. Chete-li vložit mezeru, stiskněte Mezernik. Víe informí viz Vkládání textu uu strn 27. g Po zdání všeh znků stiskněte tlčítko OK poté stiskněte tlčítko Ano pro použití nstvení. Přístroj se nyní pokusí připojit k ezdrátové síti pomoí informí, které jste zdli. Zpráv o výsledku připojení se ojeví n dotykovém displeji utomtiky se vytiskne Hlášení o síti WLAN. Pokud se připojení nezdří, zkontrolujte kód hyy ve vytištěném hlášení viz Odstrňování prolémů uu strn 24. Stiskněte tlčítko OK. Nstvení ezdrátového připojení je nyní dokončeno. Čtyřúrovňový indikátor vprvo nhoře n dotykovém displeji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezdrátového přístupového odu / routeru. Bezdrátová síť Windows Mintosh 21

22 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 13. Pro uživtele Windows : Nyní přejděte n str. 28 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejděte n str. 30 Uživtelé moilníh zřízení nleznou podronosti o tom, jk přístroj použít s moilními zřízeními, v Podroné příruče síťovýh plikí. Pokud hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, přejděte n we Brother Solutions Center n drese klepněte n položku Návody n stráne všeho modelu. 22

23 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní 12 Nstvení stisknutím tlčítk pomoí WPS (Wi-Fi Proteted Setup) neo AOSS (Windows, Mintosh moilní zřízení) Konfigurujte nstvení ezdrátové sítě Potvrďte, že váš ezdrátový přístupový od / router disponuje symolem funke WPS či AOSS, jk je ukázáno níže. Umístěte zřízení Brother do doshu přístupového odu / routeru s funkí WPS či AOSS. Dosh se může lišit podle okolního prostředí (viz pokyny dodné s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem). N přístroji stiskněte tlčítko. Stiskněte WPS/AOSS. d e Když se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvode nstvením ezdrátového připojení. Když se n dotykovém displeji zorzí pokyn ke spuštění WPS či AOSS, stiskněte tlčítko WPS neo AOSS n ezdrátovém přístupovém odu / routeru (dlší informe nleznete v pokyneh dodnýh s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem) poté stiskněte tlčítko OK n přístroji. Tto funke utomtiky zjistí, který režim (WPS neo AOSS ) používá váš ezdrátový přístupový od / router ke konfiguri zřízení. f Zpráv o výsledku připojení se ojeví n dotykovém displeji utomtiky se vytiskne Hlášení o síti WLAN. Pokud se připojení nezdří, zkontrolujte kód hyy ve vytištěném hlášení viz Odstrňování prolémů uu strn 24. Stiskněte tlčítko OK. Nstvení ezdrátového připojení je nyní dokončeno. Čtyřúrovňový indikátor vprvo nhoře n dotykovém displeji všeho přístroje zorzuje sílu signálu všeho ezdrátového přístupového odu / routeru. Chete-li ninstlovt MFL-Pro Suite, pokrčujte ke kroku 13. Pro uživtele Windows : Nyní přejděte n str. 28 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejděte n str. 30 Uživtelé moilníh zřízení nleznou podronosti o tom, jk přístroj použít s moilními zřízeními, v Podroné příruče síťovýh plikí. Pokud hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, přejděte n we Brother Solutions Center n drese klepněte n položku Návody n stráne všeho modelu. Pokud váš ezdrátový přístupový od / router podporuje funki WPS hete přístroj konfigurovt pomoí metody PIN (Personl Identifition Numer) Method: uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure pomoí metody PIN Method WPS (Wi-Fi Proteted Setup). Bezdrátová síť Windows Mintosh 23

24 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Odstrňování prolémů Pokud ěhem nstvení potřeujete pomo hete kontktovt zákzniký servis Brother, mějte po rue své SSID (síťový název) síťový klíč. S nlezením těhto informí vám nemůžeme pomoi. Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* 1. Prozkoumejte dokumenti dodnou s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem. 2. Výhozím SSID může ýt název výroe přístupového odu / routeru neo název modelu. 3. Pokud neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. * Pokud ezdrátový přístupový od / router není nstven k vysílání SSID, neude SSID zjištěno utomtiky. Budete muset zdt název SSID ručně (uu Příručk síťovýh plikí: Konfigure zřízení, pokud SSID není vysíláno). Hlášení o síti WLAN Pokud vytištěné hlášení Hlášení o síti WLAN ukzuje, že se připojení nezdřilo, zkontrolujte kód hyy n vytištěném hlášení postupujte podle následujííh pokynů: Kód hyy Doporučené řešení Bezdrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezdrátové nstvení. - Pokud je k přístroji připojen kel sítě LAN, odpojte jej ZAPNĚTE ezdrátové nstvení všeho přístroje. TS-01 TS N přístroji stiskněte tlčítko. 2. Stiskněte tlčítko Sit. 3. Stiskněte WLAN poté stiskněte Pruvode nst.. 4. Když se ojeví Povolit WLAN? stiskněte Ano. Tím se spustí průvode nstvením ezdrátového připojení. Nelze zjistit ezdrátový přístupový od / router. - Zkontrolujte tyto čtyři ody: 1. Ujistěte se, že je ezdrátový přístupový od / router zpojen. 2. Přesuňte přístroj do olsti ez překážek neo líže k ezdrátovému přístupovému odu / routeru. 3. Během konfigure nstvení ezdrátové sítě dočsně umístěte přístroj do vzdálenosti přiližně jednoho metru od ezdrátového přístupového odu / routeru. 4. Pokud váš ezdrátový přístupový od / router používá filtrování MAC dres, potvrďte, že je MAC dres přístroje Brother ve filtru povolen. - Pokud jste ručně zdli SSID informe o zezpečení, (SSID / metod ověření / metod šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informe nesprávné. Potvrďte SSID informe o zezpečení (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). V přípdě potřey zdejte znovu správné informe. 24

25 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Kód hyy TS-03 Doporučené řešení Vámi zdné nstvení ezdrátové sítě zezpečení může ýt nesprávné. Potvrďte, že je nstvení ezdrátové sítě správné (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). * Zkontrolujte, zd jsou zdné či vyrné hodnoty SSID / metody ověření / metody šifrování / síťového klíče správné. Metody ověřování/šifrování použité vyrným ezdrátovým přístupovým odem / routerem nejsou podporovány vším zřízením. Pro režim infrstruktury změňte metody ověřování šifrování ezdrátového přístupového odu / routeru. Vše zřízení podporuje následujíí metody ověřování WPA, WPA2, OPEN Sdílený klíč. Ověřování WPA podporuje metody šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 podporuje AES pro metodu šifrování. Metody OPEN Sdílený klíč odpovídá šifrování WEP. Pokud to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zdná síťová nstvení či SSID. Potvrďte, že je nstvení ezdrátové sítě správné (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). TS-04 Kominovná tulk metod ověřování šifrování Metod ověření WPA-Personl WPA2-Personl OPEN Sdílený klíč Metod šifrování TKIP AES AES WEP NONE (ez šifrování) WEP Pro režim d ho změňte metody ověřování šifrování všeho počítče pro ezdrátová nstvení. Váš přístroj podporuje pouze metodu ověření OPEN s volitelným šifrováním WEP. Informe o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-05 Potvrďte, že jsou SSID informe o zezpečení (síťový klíč) správné (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). Pokud váš router využívá šifrování WEP, zdejte klíč použitý jko první klíč WEP. Váš přístroj podporuje použití pouze prvního klíče WEP. Informe o ezdrátovém zezpečení (metod ověřování / metod šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. TS-06 Potvrďte informe o zezpečení ezdrátové sítě, jk jsou zorzeny v tule Kominovná tulk metod ověřování šifrování v hyě TS-04. Pokud váš router využívá šifrování WEP, zdejte klíč použitý jko první klíč WEP. Váš přístroj podporuje použití pouze prvního klíče WEP. Potvrďte síťový klíč (viz Nlezení ezdrátového nstvení (SSID (Síťový název) Síťový klíč)* uu strn 24). Bezdrátová síť Windows Mintosh 25

26 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Kód hyy Doporučené řešení Přístroj nemůže zjistit ezdrátový přístupový od / router, který y měl povolenu funki WPS či AOSS. Pokud si přejete konfigurovt ezdrátová nstvení pomoí funkí WPS neo AOSS, musíte provt jk se zřízením, tk i s ezdrátovým přístupovým odem / routerem. Potvrďte, že váš ezdrátový přístupový od / router podporuje funke WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Pokud nevíte, jk provt s ezdrátovým přístupovým odem / routerem pomoí funkí WPS neo AOSS, viz dokumente dodná s vším ezdrátovým přístupovým odem / routerem, zeptejte se výroe ezdrátového přístupového odu / routeru neo se zeptejte svého správe sítě. Byly zjištěny minimálně dv ezdrátové přístupové ody / routery, které mjí povolenu funki WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeden ezdrátový přístupový od / router v doshu má ktivní WPS neo AOSS opkujte ki. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutáh, yste se vyhnuli kolizi s osttními ezdrátovými přístupovými ody / routery. 26

27 Pro uživtele ezdrátového síťového rozhrní Vkládání textu Když nstvujete určité voly nídky, může ýt potře zdt do přístroje text. Opkovně mčkejte pro výěr čísel, písmen neo zvláštníh znků. Stiskněte pro změnu mlýh velkýh písmen. Vkládání mezer Chete-li vložit mezeru, stiskněte Mezernik. Provádění oprv Pokud jste zdli znk nesprávně hete to změnit, stiskněte d neo, přesuňte kurzor pod nesprávný znk poté stiskněte. Zdejte správný znk. Dostupné znky se mohou lišit v závislosti n dné zemi. Rozvržení klávesnie se může lišit v závislosti n funki, kterou nstvujete. Windows Mintosh Bezdrátová síť 27

28 Bezdrátová síť Windows Instle ovldčů progrmů (Windows XP / XP Professionl x64 Edition / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) Než zčnete instli Disk CD-ROM oshuje pliki Nune PperPort 12SE. Tento progrm podporuje Windows XP (SP3 neo vyšší), XP Professionl x64 Edition (SP2 neo vyšší), Windows Vist (SP2 neo vyšší) Windows 7 Windows 8. Před instlí progrmu MFL-Pro Suite ktulizujte Windows nejnovější verzí Servisního líku. N dou instle vypněte všehny rány firewll (jiné než rán Windows Firewll) nti-spywrové či ntivirové plike. Zkontrolujte, zd je počítč zpnutý zd jste přihlášeni s oprávněním správe. Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Když se v otevřeném okně zorzí název modelu, vyerte svůj přístroj. Když se v okně zorzí výěr jzyk, vyerte svůj jzyk. Pokud se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejděte n Počítč (Tento počítč). (V přípdě systému Windows 8: klikněte n ikonu (Průzkumník souorů) n hlvním pnelu poté přejděte do nídky Počítč.) Poklikejte n ikonu disku CD-ROM poté poklikejte n volu strt.exe. Pokud se zorzí okno Řízení uživtelskýh účtů, klikněte n tlčítko Pokrčovt neo Ano. Klikněte n Instle MFL-Pro Suite pokud souhlsíte s lienční smlouvou, klikněte v dlšíh dvou okneh n Ano. d e f Pokud instle neude pokrčovt utomtiky, restrtujte instli vysunutím opětovným zsunutím disku CD-ROM neo poklepáním n progrm strt.exe v kořenovém dresáři. Pokrčujte od kroku ninstlujte progrm MFL-Pro Suite. Zvolte Bezdrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Chete-li ninstlovt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte dle pokynů n orzove. Když se ojeví orzovk Byl rozpoznán rán firewll/ntivirový progrm zvolte Změnit nstvení portu rány firewll, y ylo možné nvázt síťové připojení pokrčovt v instli. (Doporučeno) klepněte n Dlší. Nepoužíváte-li ránu Windows Firewll, njdete pokyny pro přidávání následujííh síťovýh portů v Příruče uživtele k všemu progrmu: Pro síťové skenování přidejte port UDP Pokud máte se síťovým připojením potíže i ndále, přidejte port UDP Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Pokud vše ezdrátové nstvení selže, klepněte n tlčítko Konfigure ezdrátového nstvení podle pokynů n orzove dokončete ezdrátovou konfiguri. Instle ude utomtiky pokrčovt. Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik minut. 28

29 Bezdrátová síť Windows Pokud se ojeví orzovk Zezpečení systému Windows, zškrtněte políčko klepnutím n položku Instlovt řádně dokončete instli. 16 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) g h 15 Když se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte podle pokynů n orzove. Jkmile dokončíte registri, klepněte n položku Dlší. Když se ojeví orzovk Nstvení je dokončeno, proveďte výěr poté klepněte n volu Dlší. Dokončení restrt Kliknutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtu počítče se musíte přihlásit s právy dministrátor. Pokud hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 13 n str. 28. Síťová liene (Windows ) Tento produkt zhrnuje PC liene ž pro pět uživtelů. Tto liene podporuje instli progrmu MFL-Pro Suite včetně Nune PperPort 12SE ž n pěti počítčíh v síti. Pokud hete použít víe než pět počítčů s ninstlovným progrmem Nune PperPort 12SE, zkupte prosím lík Brother NL-5, který je líčkem PC liení ž pro dlšíh pěti uživtelů. Pro zkoupení líku NL-5 kontktujte utorizovného prodeje společnosti Brother neo kontktujte zákzniký servis Brother. Pokud se ěhem instle softwru ojeví hyová zpráv, postupujte jedním z těhto způsoů: - Pro uživtele systémů Windows XP, Windows Vist Windows 7: spusťte Dignostik instle v části (Strt) > Všehny progrmy > Brother > DCP-XXXX LAN (kde DCP-XXXX je název všeho modelu). - Pro uživtele systému Windows 8: hete-li spustit progrm Dignostik instle, poklepejte n ikonu (Brother Utilities), následně klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte n Nástroje n levé strně pnelu. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ěhem použití přístroje či jeho softwru ojevit ezpečnostní okno Windows neo okno ntivirového progrmu. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle dokončen. Pro uživtele systému Windows 8: pokud jsou příručky Brother osžené n disku CD-ROM ve formátu PDF, otevřete je pomoí plike Adoe Reder. Jestliže máte v počítči ninstlován progrm Adoe Reder, le souory se v něm neotvírjí, změňte přiřzení souorů pro souory PDF (viz Jk otevřít souor PDF v progrmu Adoe Reder (Windows 8) uu strn 32). Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovldč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhodnější ovldč pro Windows Vist, Windows 7 Windows 8 při tisku z plikí, které využívjí dokumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovldč z weovýh stránek Brother Solutions Center n drese Bezdrátová síť Windows Mintosh 29

30 Bezdrátová síť Mintosh Instle ovldčů progrmů (M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) 13 Než zčnete instli Během této instle NERUŠTE žádné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. Pro uživtele systému M OS X v či nižší verze: přejděte n M OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Nejnovější ovldče informe pro používný operční systém M OS X viz Pokud se zorzí orzovk Setup Network "Sn to" nme (Nstvení jmén síťového "Sn to"), postupujte podle níže uvedenýh pokynů: Zkontrolujte, zd je přístroj připojený k npájení zd je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. 14 Ninstlujte pliki MFL-Pro Suite 1) Zdejte název pro Mintosh (do délky mximálně 15 znků). 2) Klikněte n položku Next (Dlší). Přejděte n f. d e Vložte disk CD-ROM do mehniky CD-ROM poté poklikejte n ikonu BROTHER n ploše. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte zde OSX). Pokud jste vyzváni, vyerte svůj model. Zvolte Wireless Network Connetion (Bezdrátové síťové připojení) klepněte n položku Next (Dlší). Pokud vše ezdrátová nstvení selžou, ojeví se orzovk Wireless Devie Setup Wizrd (Průvode nstvením ezdrátového zřízení). Pro dokončení ezdrátové konfigure postupujte podle zorzenýh pokynů. Vyerte přístroj ze seznmu pk klepněte n tlčítko Next (Dlší). Pokud je k síti připojen víe než jeden stejný model zřízení, pomůže vám s identifikí přístroje zorzená IP dres. Instlční orzovky se ojevují jedn po druhé. Při vyzvání se řiďte pokyny n orzove. f g Zdný název se zorzí n dotykovém displeji, když stisknete tlčítko Skenovni zvolíte možnost skenování (dlší informe: uu Příručk uživtele progrmů). Jkmile se zorzí okno Add Printer (Přidt tiskárnu), klikněte n tlčítko Add Printer (Přidt tiskárnu). Vyerte přístroj ze seznmu, klepněte n volu Add (Přidt) poté klepněte n volu Next (Dlší). (OS X v10.8.x) Vyerte ovldč DCP-XXXX CUPS z místní nídky Use (Použít) (kde XXXX je název všeho modelu). Chete-li přidt ovldč PS (ovldč tiskárny BR-Sript3), vyerte jej z místní nídky Print Using (Use) (Použití tisku (Použít)). Instle sdy MFL-Pro Suite je tímto dokončen. Přejděte ke kroku 15 n str

31 Bezdrátová síť Mintosh 15 Stžení instle plike Presto! PgeMnger Když je ninstlován plike Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 je přidán funke OCR. Pomoí Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. N orzove Brother Support (podpor tiskárny Brother) klepněte n Presto! PgeMnger postupujte dle pokynů n orzove. 16 Ninstlujte progrm MFL-Pro Suite n dlšíh počítčíh (je-li tře) Pokud hete používt přístroj z víe počítčů v síti, ninstlujte n kždém z nih progrm MFL-Pro Suite. Přejděte ke kroku 13 n str. 30. Dokončit Nyní je instle dokončen. Windows Mintosh Bezdrátová síť 31

32 Dlší informe Oprv rev Výstupní sytost pozie tisku u kždé rvy se může lišit podle prostředí, kde se přístroj nhází. Brvu může ovlivňovt teplot či vlhkost. Klire rev registre rev vám pomůže vylepšit sytost rev pozii tisku kždé rvy. Klire rev Klire pomáhá zlepšit sytost rvy. Používáte-li k tisku tiskový ovldč BR-Sript, musíte provést kliri z ovládího pnelu (viz Použití ovládího pnelu uu strn 32). Pokud tisknete pomoí ovldče tiskárny Windows, ovldč získá klirční dt utomtiky, jestliže jk Použít dt klire, tk Automtiky získt údje o zřízení jsou zpnuty (uu Příručk uživtele progrmů). Používáte-li ovldč tiskárny Mintosh, je tře provést kliri pomoí Sttus Monitor. Po zpnutí Sttus Monitor si v menu Control (Správ) zvolte Color Clirtion (Klire rev) (uu Příručk uživtele progrmů). Jk otevřít souor PDF v progrmu Adoe Reder (Windows 8) d Přesuňte kurzor myši do prvého dolního rohu provní plohy. Po zorzení pnelu nídky klepněte n volu Nstvení poté klepněte n položku Ovládí pnely. Klepněte n volu Progrmy, klepněte n volu Výhozí progrmy poté klepněte n tlčítko Přidružit typ souoru neo protokol k progrmu. Vyerte.pdf potom klepněte n tlčítko Změnit progrm... Klikněte n položku Adoe Reder. Ikon vedle.pdf se změní n ikonu Adoe Reder. Adoe Reder je nyní výhozí plikí pro čtení souorů.pdf, dokud toto přiřzení souorů nezměníte. Brother CretiveCenter Použití ovládího pnelu Stiskněte tlčítko (Toner). d Stiskněte tlčítko Klire. Stiskněte tlčítko Klirovt. Stiskněte tlčítko Ano. e Stiskněte tlčítko. Registre rev Automtiká registre Automtiká registre vám pomůže vylepšit pozii tisku pro jednotlivé rvy. Stiskněte tlčítko (Toner). Stiskněte tlčítko Automtik registre. Stiskněte tlčítko Ano. Inspirujte se. Používáte-li systém Windows, dvkrát klepněte n ikonu Brother CretiveCenter n vší provní ploše ZDARMA získáte přístup n weové stránky s mnoh nápdy zdroji pro osoní i profesionální využití. Pro uživtele systému Windows 8: klepněte n (Brother Utilities) poté klepněte n rozevírí seznm vyerte název všeho modelu (pokud již není zvolen). Klepněte n Dlší možnosti n levé strně pnelu potom klepněte n Brother Cretive Center. Uživtelé systémů M mohou získt přístup Brother CretiveCenter n této weové drese: d Stiskněte tlčítko. 32

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce Tiskový server a bezdrátový Ethernet Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Číslo modelu Řada SP 212/SP 213 Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL.

Než začnete. Vaše telefonní číslo a číslo účtu DSL. Pokud nemáte hlasovou službu, můžete místo telefonního čísla použít číslo svého účtu DSL. Obsah Než začnete........................................ 2 Instalace modemu s routerem.......................... 3 Předem nastavené zabezpečení bezdrátové sítě........... 5 Nastavení bezdrátové sítě..........................

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Verze 0 CZE Obsah 1 Úvod 1 Síťové funkce...1 Ostatní síťové funkce...2 2 Změna síťových nastavení 3 Změna síťových nastavení přístroje...3 Používání programu BRAdmin Light...3

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Verze 0 CZE Obsah 1 Úvod 1 Síťové funkce...1 Další funkce...2 2 Změna síťových nastavení 3 Změna síťových nastavení přístroje...3 Používání ovládacího panelu přístroje...3 Postup

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Připojení k bezdrátové síti OAHS

Připojení k bezdrátové síti OAHS Připojení k bezdrátové síti OAHS powered by CompHelp (www.comphelp.cz) (verze 1.3) Obsah: 1. Bezdrátové sítě v OAHS... 2 2. Obecné požadavky... 2 3. Síť OAHS-free... 2 4. Síť OAHS... 2 4.1. Návod na připojení

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka

Obsah balení. Technická podpora. N900 Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router WNDR4500 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com.

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Word praktická cvičení

Word praktická cvičení Předmět: Ročník: Vytvořil: Dtum: Informční.. Ing. Andre komunikční (podle ooru Květen 03 Modrovská tehnologie změření) Název zprovného elku: Textový proesor Word prktiká vičení Word prktiká vičení Tento

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

MF283+ Pojďme. Začínáme s vaše zařízení.

MF283+ Pojďme. Začínáme s vaše zařízení. MF283+ Pojďme Začínáme s vaše zařízení. 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2014 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být vyjmuty, reprodukován, překládán nebo používána v

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah

DAVIE XDc II Informace pro správce Pokyny k instalaci aplikace Runtime V5.5.0. 1. Obsah Pokyny k instalaci Runtime V5.5.0 Pokyny použijte pro správnou instalaci aplikace Runtime 5.5.0 do nástroje DAVIE XDc II. 1. Obsah 1. Obsah... 0 2. Důležité!!!... 1 3. Terminologie... 2 4. Požadované příslušenství...

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat skener IRIScan Book Executive 3. Tento skener se dodává se softwarovými aplikacemi Readiris Pro 14 a IRIScan Direct (pouze pro systém Windows).

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka k dvoupásmovému bezdrátovému gigabitovému routeru s modemem DGND3700Bv2 ADSL2+ Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a použijte jej při registraci výrobku na adrese NETGEAR.com/register.

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Tento návod popisuje nastavení Internet Exploreru 10/11, který se spouští z plochy Windows 8/8.1. Návod nepopisuje nastavení Internet Explorer

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více