Bankovní unie a ČR. Mojmír Hampl. Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní unie a ČR. Mojmír Hampl. Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013"

Transkript

1 Bankovní unie a ČR Mojmír Hampl Výjezdní zasedání Výboru pro EU Senátu PČR Lipnice nad Sázavou, 4. dubna 2013

2 Motivace vzniku BU - vzdálené vesmíry Jinou motivaci mají severní a jižní země eurozóny a jinou panevropské instituce (schematicky) Severní země eurozóny chtějí odstřihnout vlády jižních zemí od vlivu na tamní bankovní sektor Jižní země eurozóny chtějí peníze EK, EP či think-tanky z principu podporují vše co směřuje k hlubší integraci a cestě k evropskému superstátu 2

3 Nohy Bankovní unie Podle stupně příprav a schvalování: A. Jednotný mechanismus dohledu SSM Single Supervisory Mechanism Řeší vznik bankovního dohledu pod Evropskou centrální bankou (30 mld. eur, 20% HDP, syst. významnost) B. Jednotná evropská regulatorní pravidla pro banky Tzv. CRD IV Capital Requirements Directive Stanoví požadavky na kapitálovou vybavenost bank ve vztahu k jejich aktivům a možnost národních regulátorů tyto požadavky zpřísnit 3

4 Nohy Bankovní unie Podle stupně příprav a schvalování: C. Jednotný evropský restrukturalizační systém a mechanismus pro řešení krizí včetně restrukturalizačního fondu případně fondů Systém pro řešení bankrotujících bankovních skupin (BRRD otevřeno) D. Společný evropský systém pojištění vkladů Vzájemné sdílení prostředků pro výplatu vkladů v případě bankrotu bank (otevřeno) + Fiskální krytí prostřednictvím Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) s novou možností přímé rekapitalizace bank = Fiskální unie zadními dveřmi 4

5 Nohy ale nestejně dlouhé Celý systém vzniká salámovou metodou, kdy jednotlivé pilíře jsou navrhováhy samostatně a hlavně s různou teritoriální působností ESM - eurozóna SSM - eurozóna + (momentálně blokují Němci) a platí pro země eurozóny a případné dobrovolníky Restrukturalizační systém a jednotný systém pojištění vkladů = peníze: pro celou EU27 Pokud by vše mělo takto opravdu fungovat je přidaná hodnota pro ČR velmi sporná Řeší to začarovaný kruh nebo posunuje výše?? 5

6 Proč sporné pro ČR? Pokud by ČR jako nečlen eurozóny přistoupila k SSM: Vzdává se kompetencí v bankovním dohledu Ale nemůže hlasovat při jednáních Governing Council ECB, protože není člen eurozóny (jen v Sup. Board) Ani nemá nárok na případnou pomoc z ESM, který je také zřízen jen pro členské země eurozóny Současně dnes není vůbec jasné jak bude vypadat celek včetně Jednotného systému pojištění vkladů Jednotného restrukturalizačního systému a v jeho rámci způsobu sdílení nákladů restrukturalizace nadnárodních bankovních skupin, DGS a restrukt. fondů 6

7 Pobočka není jako dcera Vzhledem k vlastnické struktuře českého bankovního sektoru je pro nás proces sdílení nákladů restrukturalizace nadnárodních bankovních skupin naprosto kritický V současnosti u nás operují velké banky jako dcery zahraničních bank Jsou zřízeny podle českého práva Podléhají dohledu České národní banky V případě krachu vyplácí vklady domácí fond pojištění vkladů a v konečném důsledku český stát, stížnosti ČNB Naproti tomu pokud banka operuje jen jako pobočka Řídí se právem a podléhá dohledu země, ve které sídlí její centrála Vklady vyplácí fond pojištění vkladů (a následně vláda) této země 7

8 Proč pobočka není jako dcera Zkušenosti s krachem islandského a nově kyperského bankovního sektoru potvrdily pochyby o branchingu Klienty poboček islandských bank ve Velké Británii a Nizozemí nakonec vyplatily domácí vlády na úkor jejich vládního dluhu Nedávné soudní rozhodnutí EFTA to překvapivě potvrdilo UK (FSA + BoE) donutilo na základě této zkušenosti pobočky kyperské Bank of Cyprus ke změně právní formy na dceřinou společnost a tím uchránil britské vkladatele ořezání jejích vkladů vklady z Laiki převedeny do této dcery též! Může fungovat BU bez jednoho státu? 8

9 Co a proč chtěla ČR? Vzhledem ke všemu uvedenému prosazovala ČR (MF+ÚV+ČNB) následující principy Zachování pravidel jednotného trhu Veřejná podpora z ESM musí být dočasná a pouze ve výjimečných případech respekt ke Smlouvě (čl. 107) Všechny pilíře bankovní unie ať jsou projednávány jako jeden kompaktní celek a ne salámovou metodou Tedy nikoliv stylem nejprve SSM a pak jednotný restrukturalizační systém a jednotné pojištění vkladů, tedy peníze Odstranit časové a věcné nelogičnosti mezi pilíři bankovní unie pravomoci/odpovědnost/náklady kdo se účastní, pak plně, kdo neúčastní, pak také plně Zachování rovnováhy při rozhodování uvnitř EU (členové/nečlenové bankovní unie) při tvorbě pravidel a v orgánech a stejné postavení orgánů dohledu při sporech Garance pro neparticipující kdo není členem bankovní unie ať se nepodílí na nákladech a to ani v rámci bankovních skupin 9

10 ČNB prosazovala klíčové garance pro neparticipující Konečné slovo národních orgánů při rozhodování o operacích směřujících ke sdílení zdrojů a při rozhodování o sdílení zdrojů v rámci přeshraničně působících skupin a u fondů pojištění vkladů (např. navrhovaná vnitroskupinová podpora) Současný stav zatím zcela otevřeno Konečné slovo národního orgánu při přeměně dceřiné společnosti zahraniční banky v neparticipujícím státu bankovní unie na pobočku Současný stav recital 29a - výsledek každý interpretuje v ČR jinak Úprava pravidel hlasování v Evropské bankovní autoritě (EBA) tak, aby nedocházelo k systematickému přehlasovávání neparticipujících států Současný stav OK Omezení mandátu ECB v oblasti finanční stability pouze na participující státy Současný stav nadějné 10

11 Recitál schválený Ecofinem Ecofin schválil tento recitál (návrh na základě dohody s MF): Nothing in this Regulation should alter in any way the current framework regulating the change of legal form of subsidiaries or branches and the application of such framework, or be understood or applied as providing incentives in favour of such change. In this respect, the responsibility of competent authorities of Member States which do not participate in the Single Supervisory Mechanism should be fully respected, so that those authorities continue to enjoy sufficient supervisory tools and powers over credit institutions operating in their territory in order to have the capacity to fulfil this responsibility and effectively safeguard financial stability and public interest. Moreover, in order to assist the competent authorities in fulfilling their responsibilities, timely information on a change of legal form of subsidiaries or branches should be provided to depositors and to the competent authorities.

12 Míra prosazení pozice ČNB a ČR Nastavení pravidel hlasování v EBA, které znemožní systematické přehlasovávání neparticipujících států (povinnost dvojí většiny, původně česká) Připravovaný jednotný restrukturalizační mechanismus bude pouze pro státy účastnící se SSM Prosazení alespoň části myšlenek původního návrhu pro přeměny dcer na pobočky Dceřiné společnosti usazené v nečlenských zemích bankovní unie nebudou hradit poplatky za dohled ECB. Další věci s podporou ČR Možnost vystoupit z SSM (polský návrh) Zrovnoprávnění ECB s ostatními orgány dohledu (severní liberální koalice) 12

13 Jaký je současný stav? Trialog mezi Evropskou Komisí, Parlamentem a Radou ohledně finálního znění nařízení k SSM a úpravy nařízení k EBA Členské země chtějí zachovat dosažený kompromis dosažený v Radě (finální schválení v Radě momentálně blokuje Německo) Evropský parlament si prosadil větší pravomoci a další své požadavky Veto EP při volbě vedení rozhodovacího orgánu SSM Posílení vlivu národních parlamentů Rozšíření dohledu ECB a okamžitého zveřejnění seznamu bank podléhajících ECB Větší role EP při zpovídání SSM Genderová vyváženost vedení SSM atd Schválení SSM a nařízení k EBA se v EP se očekávalo v prvním čtvrtletí 2013, ale současný postoj Německa jej odsunul Pokračují jednání o legislativních návrzích souvisejících s bankovní unií Jednotná regulace, restrukturalizační systém a pojištění vkladů a hlavně podmínek použití společných peněz z ESM v eurozóně (legacy assets) ochota je sdílet klesá! 13

14 Závěr Jednání o bankovní unii nekončí, klíčové části = peníze teprve nyní přicházejí, ale členské země už nemají nejvyšší trumf: jednomyslnost Klíčová pro nejbližší období budou jednání o legislativních návrzích v oblasti krizového řízení a depozitních garančních schémat, kde je nutno prosazovat dostatečné pravomoci pro domácí dohled + dobrovolnost spolupráce a poskytování prostředků Nutno eliminovat rizika související s připravovaným návrhem jednotného restrukturalizačního mechanismu 14

15 Děkuji za pozornost.

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Teze k dopisu a analýze Petra Macha

Teze k dopisu a analýze Petra Macha Teze k dopisu a analýze Petra Macha Petr Mach se mýlí, když říká: 1) že změna Smlouvy o fungování EU (tj. revize čl. 136) bude mít pro Českou republiku závazné důsledky v podobě stamiliardových garancí

Více

ZMĚNA ZAKLÁDACÍCH SMLUV EU - ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO MECHANISMU STABILITY

ZMĚNA ZAKLÁDACÍCH SMLUV EU - ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO MECHANISMU STABILITY ZMĚNA ZAKLÁDACÍCH SMLUV EU - ZAVEDENÍ EVROPSKÉHO MECHANISMU STABILITY JUDr. Daniela Dupláková Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Studie č. 3.097 leden 2011 2 Obsah: Změna zakládacích smluv EU... 2 Projednávání

Více

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu

Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Rámcová politika Ministerstva financí pro oblast finančního trhu I. Úvod Ministerstvo financí (dále jen Ministerstvo ) jako ústřední správní úřad pro finanční trh vytváří politiku pro finanční trh. Za

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE

REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE REGULATORNÍ OPATŘENÍ SOLVENCY II V KONTEXTU SOUČASNÉ FINAČNÍ KRIZE Eva Vávrová Klíčová slova: finanční krize, regulace, pojišťovnictví, solventnost, dohledová instituce, komerční pojišťovna, riziko, kapitálový

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Evropská akciová společnost - SE

Evropská akciová společnost - SE Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Katedra evropského práva a mezinárodního práva veřejného Bc. Jan Mádr Evropská akciová společnost - SE Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem

Více