DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PIGMENTOVÝCH LÉZÍ VE VYŠŠÍM VÌKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PIGMENTOVÝCH LÉZÍ VE VYŠŠÍM VÌKU"

Transkript

1 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PIGMENTOVÝCH LÉZÍ VE VYŠŠÍM VÌKU K. PIZINGER KLÍÈOVÁ SLOVA melanocytové skvrny melanocytové névy melanocyt melanocytové projevy melanom diferenciální diagnostika pigmentových lézí KEY WORDS melanotic spots melanocytic nevi melanocyte melanocytic lesions melanoma differential diagnosis of pigmented skin lesions SOUHRN Sdělení pojednává o melanocytových kožních projevech, které podle základního charakteru dělíme na benigní a maligní. K benigním melanocytovým projevům řadíme melanocytové skvrny (ephelides, kávové skvrny a lentiga, způsobené hyperplazií a hyperfunkcí melanocytů) a vlastní melanocytové névy (kongenitální, získané, a jiné, což jsou hamartomy a benigní nádory). K zhoubným projevům patří maligní melanom. V práci je uvedena zejména diferenciální diagnostika kožních pigmentových projevů. Klinické vyšetření zkušeným dermatologem zůstává základem péče o pacienty s pigmentovými projevy. ABSTRACT Differencial diagnosis of cutaneous pigmented lesions in geriatric patients. Melanocytic cutaneous neoplasms could be basically divided into benign and malignant lesions. The former are melanotic spots (freckles, lentigo, etc, which are caused by hyperfunction and hyperplasia of melanocytes), and melanocytic nevi (congenital, common acquired, etc, which are hamartomas and benign tumors). The latter are malignant melanomas. We give notice of nonmelanocytic lesions in the differential diagnosis of melanoma. The clinical examination by experienced dermatologists is still the basic diagnostic method for patients with pigmented skin lesions. ÚVOD Pigmentové kožní afekce jsou širokou skupinou kožních lézí zahrnující veškeré projevy, které se barvou odlišují od normální barvy pleti. V dermatologii zaujímají významné místo, protože u dospělých, a především pak u osob vyššího věku se vyskytují zcela běžně a obvykle i ve větším počtu. Pacient přichází k lékaři buď s obavou, zda nemá kožní zhoubný nádor, nebo se žádostí o odstranění pigmentového útvaru, který mu vadí, protože se mu nelíbí, je opakovaně drážděn, dochází k jeho zánětlivým změnám či traumatizaci. Lékař musí stanovit diagnózu a navrhnout další postup. Pigmentové kožní projevy se dají rámcově rozdělit na 2 skupiny: 1. melanocytové projevy, označované také jako tzv. pigmentové névy, což jsou nezhoubné melanocytové nádory vznikající nahromaděním většího počtu melanocytů v kůži 2. nemelanocytové projevy, což jsou všechny ostatní. U melanocytového projevu je třeba rozhodnout, zda je to maligní melanom, nebo některý z benigních pigmentových névů. Hovoříme-li však o tzv. pigmentových projevech, rozumíme tím hlavně melanocytové projevy [1,3]. Při posuzování nálezu mají rozhodující význam klinický vzhled, doba trvání nálezu a jeho vývoj. V úvahu musíme brát i věk nemocného, menší význam má lokalizace projevu. Stanovit klinicky diagnózu plně vyvinutého maligního melanomu není pro zkušeného dermatologa obvykle obtížné. Přesto je podle řady literárních údajů diagnóza melanomu stanovena specialistou dermatologem správně pouze v % případů. Pro lékaře jiné specializace je toto číslo ještě podstatně nižší. Je to jistě dáno faktem, že pro dermatologa je melanom takřka denním nálezem, kdežto praktický lékař se s ním setká za svoji praxi spíše výjimečně. ZÁKLADNÍ POJMY Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících barvu kůže je přítomnost hnědého pigmentu me- 10 ÈES GER REV 2006; 4(1)

2 laninu. Barva pak závisí na typu melaninu, charakteru melanozomů a předávání melaninu keratinocytům. Melanin vzniká v buňkách označovaných jako melanocyty, což jsou dendritické buňky neuroektodermového původu. Produkci melaninu stimuluje hlavně UV-záření a melanin je předáván do okolních keratinocytů, v nichž chrání jádro před poškozováním UV-paprsky. Proto má melanin v kůži hlavně funkci obrannou. Melanocyty jsou v kůži za normálních okolností rozloženy jednotlivě v bazální vrstvě epidermis a ve vlasových folikulech, a jsou tak od sebe vzdáleny. Počet melanocytů na čtvereční jednotku se liší a je největší na obličeji a genitálu, kde se pohybuje kolem na mm 2. Rozdíly v distribuci a počtu melanocytů mezi rasami a pohlavími jsou malé, ale jejich počet se zvyšuje v kůži dlouhodobě vystavené slunečnímu záření a snižuje se s věkem. Jako označujeme ohraničenou trvalou malformaci kůže měnící se s věkem, která nemá zevní příčinu a je kongenitálního původu. Tzv. orgánové névy se skládají z různých tkání a normálně zralých kožních orgánů (např. naevus sebaceus vzniká nahromaděním mazových žláz, naevus flammeus nahromaděním cév apod). Odlišné jsou tzv. buněčné névy, tvořené buňkami podléhajícími různým změnám. Mezi buněčné névy patří všechny névy tvořené melanocyty, které se seskupují do hnízd a označují se také névocelulární névy (névocyt je pouze pozměněný melanocyt). Z praktického hlediska je zcela zásadní uvědomit si, že každý melanocytový projev patří mezi pigmentové projevy, ale ne každý je způsobený změnami melanocytů [1,3]. I. MELANOCYTOVÉ PROJEVY Melanocytové projevy mají pestrý klinický vzhled a liší se svou barvou, tvarem a velikostí. Jedná se o skvrny, papule, bradavičnaté hrboly, ložiska až mapovité plochy, které se během života mohou měnit. Rozdělují se podle různých kritérií (přítomnosti při narození, klinického vzhledu, histologie, typu nádoru apod). Benigní melanocytové projevy jsou melanocytové skvrny a melanocytové névy. Melanom je maligní melanocytová afekce. 1. MELANOCYTOVÉ SKVRNY Jsou nezhoubné projevy, při nichž nacházíme v epidermis zvýšené množství melaninu a obvykle i větší počet melanocytů, které jsou ale uspořádány jednotlivě jako v normální kůži, a nikdy netvoří shluky (hnízda). Mezi nejznámější patří: Ephelides pihy Pihy se nacházejí hlavně u světlejších ras, zvláště u světlovlasých a rusovlasých osob na místech vystavených slunci. Ke vzniku pih je nutná genetická dispozice, která má autozomálně dominantní charakter. Pihy nejsou na kůži přítomny při narození, ale objevují se v prvních letech života a jejich množství a vzhled ovlivňuje expozice slunečnímu záření. V letních měsících jsou pihy na kůži zřetelnější. Pihy jsou ostře ohraničené makuly, kruhovitého, oválného nebo nepravidelně cípatého tvaru, většinou menší než 5 mm. Jsou v úrovni okolí, takže nejsou pohmatem zjistitelné. Jejich barva je světlá od nažloutlého odstínu přes rezavou až do různých odstínů hnědé, nejsou ale nikdy zcela černé. Pihy jsou vždy benigní a melanom v nich nevzniká. Pihy se diagnostikují podle klinického vzhledu a histologické vyšetření není nutné. Pro nemocného mají jen kosmetický význam a běžně se neléčí. Lentigo simplex Představuje mezistupeň mezi nálezem v normální kůži a junkčním melanocytovým névem. Lentigo simplex je sytě hnědá, ostře ohraničená, oválná nebo kruhovitá makula obvykle do 5 mm veliká a většinou jednotlivá, objevující se u obou pohlaví v kterémkoli věku a kdekoli na kůži. Barva není závislá na expozici slunečnímu záření. Může se objevit i na dlaních, ploskách, na nehtovém lůžku a sliznicích. Odlišení od junkčního névu je možné jen histologicky. Zvláštní formy melanocytových skvrn jsou pigmentace na sliznicích (labiální melanotická skvrna, penilní a vulvovaginální melanóza), někdy označované souhrnným názvem melanocytická hyperpigmentace sliznic. Lentigo solaris (lentigo senilní, jaterní skvrna, stařecká skvrna) Lentigo solaris se nachází především u starších osob spolu s dalšími známkami chronického poškození kůže UV-zářením v typické lokalizaci na obličeji a hřbetech rukou. Rozhodující pro vznik projevů není věk nemocného, ale dlouhodobé, opakované vystavování kůže působení UV-záření. Přesto jde o nález přicházející hlavně u osob nad 60 let a spíše těch, kteří mají světlejší pokožku. Skvrny jsou rozsáhlé několik milimetrů až centimetrů čtverečních, jsou oválné až nepravidelné, ostře ohraničené, světlé až tmavohnědé orgánový buněčný ÈES GER REV 2006; 4(1) 11

3 LENTIGO SOLA RIS. ROUGHLY BOUNDED, LIGHT BROWN, SMOOTH MACULAS ON THE BACK OF THE HAND MULTIPLE ACQUI RED MELANOCY TIC NAEVI, SOME OF WHICH ARE ATYPICAL, ON THE BACK OF 35 YEARS OLD MAN PUVA-lentigines junkční intradermální compound Obr. 1. Lentigo solaris. Nepřesně ohraničené, světle hnědé, hladké makuly na hřbetu ruky. barvy. Pokud se zamezí dalšímu působení UV-záření, nedochází k blednutí skvrn. Tím se liší od pih. Lentigo solaris je afekce benigní (obr. 1). Zvláštní formou lentigin jsou tzv. PUVA-lentigines vznikající po fototerapii s užitím 8-methoxypsoralenu a UVA-záření používané hlavně u nemocných s psoriázou, ekzémem a dalšími dermatózami. Mohou se také objevit u osob navštěvujících opakovaně solária. Kávová skvrna (café-au-lait) Solitární kávová skvrna se vyskytne přibližně u 15 % obyvatel a vzniká v časném dětství, nebo je přítomna již při narození. U dětí je v průměru 1 3 cm velká, u dospělých dosahuje velikosti až 20 cm a více. Kávové skvrny jsou ostře ohraničené, stejnoměrně pigmentované skvrny světle hnědé barvy přirovnávané k barvě bílé kávy. Nedělají diagnostické problémy, jsou benigní a melanom v nich nevzniká. Mnohočetné pak provázejí jiné nemoci jako například neurofibromatózu. U starších nemocných nevznikají, typický je vznik v dětství, v průběhu dalšího života mají stacionární vzhled. Obr. 2. Četné získané melanocytové névy, z nichž některé jsou atypické, na zádech 35letého muže. 2. MELANOCYTOVÉ NÉVY Mají z praktického hlediska zásadní význam, neboť se ve % případů během života klinicky mění a v některých případech z nich může vznikat maligní melanom. K nahromadění melanocytů (tvorbě hnízd) dochází v různých částech kůže (epidermis, koriu, nebo v obou) a podle toho se pak histologicky dělí na névy junkční, intradermální nebo compound (složené). Klinicky jsou to skvrny, papuly a hrboly pleťové až hnědočerné barvy. Jsou buď kongenitální (přítomné hned po narození) nebo získané (vznikající později, většinou přibývají do let věku). Kongenitální mívají rozměr od 1 do několika desítek cm a většinou jednotlivé. Získané névy přesahují u dospělého jen zřídka velikost 2 cm a jsou téměř vždy mnohočetné. Počet je ale velmi variabilní od několika až po stovky. Rozhodující vliv na počet a klinický vzhled projevů mají faktory genetické. Změny, které se odehrávají v melanocytových projevech v dětském věku a v dospívání, jsou fyziologické a projevují se změnami velikosti, barvy, tvaru. Po pubertě však tyto klinické změny v melanocytových lézích mohou signalizovat postupný vznik nádoru. Melanocytový získaný Začínají se objevovat obvykle od 6. měsíce věku a jejich počet se postupně zvětšuje až do 30 let věku. Mohou se ale objevit i později. Podle různých zdrojů se jich najde u 30letého člověka bílé rasy v průměru Velice významný je jejich familiární výskyt. Podobné nálezy u rodinných příslušníků se zjistí nejen v počtu projevů, ale i v jejich vzhledu a lokalizaci. Pokud vznikne melanocytový v časném dětství, zcela určitě projde přirozeným vývojem, při němž se změní jeho barva, velikost a tvar, a tak je jeho vzhled v dospělosti jiný než v dětství (obr. 2). Vyskytují se kdekoli na kůži, sliznicích i pod nehtem, a pokud to jsou skvrny, které nelze zjistit pohmatem o velikosti od 1 mm (jako vpich jehly) do 10 mm v průměru, růžové, tmavohnědé až černé barvy, hladkého povrchu, pak histologicky půjde obvykle o junkční. Névy polokulovitého tvaru (papuly až hrboly), spíše hnědé barvy tmavšího odstínu s povrchem hladkým, nebo jen lehce zvrásněným bývají histologicky névy compound. Névy na hrudníku, obličeji, krku a ve vlasaté části hlavy, vyskytující se již před pubertou, ale nejčastější u dospělých jako 12 ÈES GER REV 2006; 4(1)

4 polokulovité, ohraničené papule až hrboly do velikosti 1 cm v průměru verukózního vzhledu a často s chlupy, jsou histologicky skoro vždy névy intradermální. Névy atypické bývají mm veliké, jsou neostře ohraničené oproti okolí a nestejně pigmentované. Tmavší odstín je ve středu, periferní část bývá světlejší. Diagnóza atypického névu se potvrdí až na základě histologického vyšetření. V minulosti hojně používané označení dysplastický či dysplazie se u melanocytových projevů nahrazuje přívlastkem atypický či atypie. Tyto atypické névy jsou pak mnohdy velmi obtížně odlišitelné od melanomu. Melanocytový kongenitální (naevus giganteus, plavkový ) Kongenitální névy jsou přítomné při narození, nebo se objevují v období novorozeneckém a jsou to hamartomy vyskytující se přibližně u 1 2 % novorozenců. Na kůži je 1 nebo více hnědých ložisek, různě velikých, často až desítky centimetrů v průměru, někdy s chlupy. Tyto névy rostou proporcionálně s organizmem a existuje určité riziko, že v nich vznikne melanom. Proto nemocné dispenzarizujeme a pravidelně sledujeme. Jinými formami melanocytových névů jsou například naevus spilus, což je zvláštní forma kongenitálního névu manifestující se jako světle hnědé ložisko, ve kterém vznikají četné tmavé skvrny. Névus Spitzové histologicky napodobuje melanom, ale u dospělých pacientů nad 50 let se prakticky nevyskytuje. Névus modrý je melanocytový nádor tmavomodré barvy, který mají především děti a mladí dospělí. Ke vzniku melanomu dochází v modrém névu vzácně. 3. MELANOM MALIGNÍ Melanom je onemocněním středního věku, nejvíce přibývají nemocní mezi lety. U dětí před pubertou je to nádor velice vzácný. Prevalence melanomu u bělochů činí asi 1/100 1/200. Melanom se objevuje častěji u žen (55 % ženy, 45 % muži), přitom se vyskytuje primární nádor především na obličeji a dolních končetinách, zatímco u mužů je častější na hrudníku. Melanom se vyskytuje i familiárně, a to především v rodinách, v nichž je vyšší výskyt různých melanocytových afekcí. Genetika hraje ve výskytu melanocytových lézí a melanomu rozhodující roli. Mezi rizikové faktory vzniku melanomu patří: pozitivní rodinná anamnéza na melanom, velké množství melanocytových afekcí na kůži, světlejší typ kůže a přítomnost kongenitálního névu. Melanom vzniká u geneticky predisponovaných osob za účasti různých zevních a vnitřních faktorů, přitom mezi nejdiskutovanější patří hlavně vliv UV-záření. U 2/3 nemocných vzniká melanom na klinicky zcela normálně vyhlížející kůži. Protože u většiny dospělých nepokračuje přibývání nových melanocytových projevů (jak je tomu běžné do 30 let věku), neměl by vznik melanomu uniknout tolik pozornosti nemocného nebo lékaře. U zbylé 1/3 vzniká melanom v již existující melanocytové afekci (v tzv. prekurzorech melanomu), např. v kongenitálním névu, v lentigo maligna a v různých tzv. atypických získaných névech. Nemocní by neměli ignorovat kožní projevy, které se zvětšují, mění barvu, rostou nad úroveň okolí nebo krvácejí. Využívá se zde pravidlo ABCD, podle nějž si všímáme následujících změn (podle anglického označení): A (Asymetry), B (Border), C (Colour), D (Diameter). Pokud dochází k popisovaným změnám v původně stálé melanocytové afekci, může to být signálem pro počínající vznik melanomu. Melanom se na základě klinického a histopatologického obrazu dělí rámcově na 4 typy: melanom povrchově se šířící (SSM superficial spreading melanoma) lentigo maligna melanom (LMM) melanom nodulární (MN) melanom akrolentiginózní (ALM) Nejčastějším typem je povrchově se šířící melanom (50 70 %), melanom nodulární tvoří asi %, lentigo maligna melanoma 5 10 % a vzácný je akrolentiginózní melanom (2 %). Nádor má tendenci k tvorbě metastáz, a to nejčastěji ve spádových lymfatických uzlinách. Melanom ale může metastazovat do kteréhokoli orgánu, a to řadu let po odstranění primárního nádoru [1 3]. Melanoma in situ Jedná se většinou o hnědou skvrnu několik milimetrů velkou, která má hladký lesklý povrch a je nepřesně ohraničená od zdravé kůže. Nemá specifické diagnostické znaky a nedá se odlišit od benigních melanocytových névů. Diagnóza je možná jen histologicky nádorové změny se nacházejí jen v epidermis a nádorové melanocyty nepřecházejí přes bazální membránu do koria. Melanom povrchově se šířící (SS superficial spreading melanoma) Nejčastější forma melanomu, při které na kůži vzniká nestejně barevné, hladké, tmavé ložisko sledovací model ABCD hamartom ÈES GER REV 2006; 4(1) 13

5 MALIGNANT MELANOMA, SUPERFICIALLY SPREADING MALIGNANT MELANOMA, SUPERFICIALLY SPREADING LENTIGO MALIGNA MELANOMA CONSTITUTES A DARKER PART, OCCUR RING ON MANY YEARS LASTING LIGHT BROWN PATCH (LENTIGO MALIGNA) Obr. 3. Melanom maligní povrchově se šířící. až několik centimetrů velké. Nádor se nachází především na zádech a dolních končetinách, ale může být kdekoli na těle. U mužů bývá častější na zádech, u žen na bércích. Projev začíná jako malá hnědá tečka, která postupně roste a mění se až do výše popsaného obrazu (obr. 3, 4). Tento vývoj trvá řadu měsíců až několik let. Nemocní většinou uvádějí, že ke zřetelnému růstu docházelo v posledních 6 12 měsících před stanovením diagnózy. Ke změnám dochází nejprve v horizontální rovině a časem pak se některá část vyvyšuje a vzniká různě veliký hrbol. Ten se pak snadno poraní, nehojí se, a to bývá důvodem, proč nemocní vyhledají lékaře. Melanom nodulární Melanom od počátku vzniká jako postupně rostoucí hrbol, takže u něj dominuje vertikální růst. Nádor se objevuje kdekoli na kůži a začíná jako malá hnědá makula, která se mění v papulu a vyvýšený polokulovitý široce přisedlý hrbol. Povrch nádoru je hladký a lesklý, ale po poranění mokvá, krvácí a nehojí se. Lentigo maligna a lentigo maligna melanoma (melanosis circumscripta preblastomatosa Dubreuilh) Lentigo maligna je pomalu se zvětšující nestejně hnědě pigmentované ložisko na kůži vystavené působení ultrafialového záření, které má histologický obraz melanoma in situ. Lentigo maligna melanoma představuje již zcela vyvinutý melanom vzniklý v tomto ložisku (obr. 5). Lentigo maligna se nachází téměř výhradně na obličeji, častěji se nachází u žen než u mužů (2 : 1), a to obvykle ve starším věku (nad 60 let). Na kůži Obr. 4. Melanom maligní povrchově se šířící. Obr. 5. Lentigo maligna melanoma představuje tmavší část, která vzniká v řadu let trvajícím světle hnědém ložisku (lentigo maligna). vzniká světle hnědá skvrna, které je zpočátku hladká, ohraničená od okolí a nedělá subjektivní potíže. Postupně se během řady let pomalu zvětšuje a mění barvu, takže je zřetelnější a výrazně nestejně pigmentovaná. V některých místech dochází k regresi, tzn. určité obranné reakci organizmu, při níž se nádor ztrácí. Velikost ložiska bývá až několik centimetrů v průměru (2 5 cm). Lentigo maligna zůstává řadu let bez změn, ale pak se mění v lentigo maligna melanoma, přitom vzniká z histologického obrazu melanoma in situ vyvinutý melanom. Tato forma melanomu se považuje za prognosticky příznivější než ostatní formy. Odlišit musíme hlavně seboroickou veruku, aktinickou keratózu, bazocelulární karcinom, morbus Bowen (carcinoma in situ). 14 ÈES GER REV 2006; 4(1)

6 VERRUCA SEBORRHOICA, FLAT FORM MULTIPLE SEBORRHOIC VERRUCAE ON THE BACK OF 77 YEARS OLD MAN Obr. 6. Verruca seborrhoica, plošná forma. Obr. 8. Angiomy jsou fialové polokulovité papule, ostatní projevy jsou seboroické veruky; nález na boku 75leté ženy. Melanom akrolentiginózní Forma melanomu, která se od ostatních liší pouze tím, že se vyskytuje v akrální lokalizaci na dlaních, ploskách, na prstech, na nehtovém lůžku a v okolí nehtu a dále na sliznicích především dutiny ústní a genitálu. Akrolentiginózní forma se objevuje spíše u starších pacientů. Pokud roste pod nehtem, vypadá nejdříve jako drobné krvácení a může způsobit značné diagnostické potíže. Mezi zvláštní formy melanomu patří tzv. melanom amelanotický, v němž chybí melaninový pigment a stanovení diagnózy podle klinického obrazu je prakticky nemožné. Afekce má spíše načervenalou barvu a nelze ji odlišit od jiných nádorů. Melanom oční Tvoří asi 10 % melanomů, vzniká ve spojivce nebo živnatce oka a tato problematika patří oftalmologovi. II. NEMELANOCYTOVÉ PROJEVY V diferenciální diagnostice bereme v úvahu především tyto projevy: Obr. 7. Četné seboroické veruky na zádech 77letého muže. Verruca seborrhoica (verruca senilis, keratosis seborrhoica) Jedná se o nejčastější benigní hnědý kožní nádor u dospělých. Seboroické veruky jsou většinou mnohočetné nádory, které se velmi vzácně objeví u osob pod 30 let. Pak se ale jejich počet postupně zvětšuje a u některých osob jich najdeme desítky až stovky. Nejčastěji jsou na hrudníku a obličeji, na dlaních a ploskách je nenajdeme. Veruka má několik klinických forem od plochých ložisek do 2 cm velikých až po polokulovité ohraničené hrboly. Proti melanocytovým projevům je povrch veruky rozbrázděný, drsný a mazlavý (obr. 6, 7). Typickým znakem jsou rozšířená ústí folikulů. Histologicky jde o proliferaci epiteliálních buněk. Carcinoma basocellulare (karcinom bazocelulární, bazaliom s pigmentem) Je nejčastější zhoubný kožní nádor vyskytující se hlavně u starších pacientů, vzácně se s ním setkáváme i u nemocných pod 30 let. Jednou z klinických forem je bazaliom s přítomností většího množství melaninu. Většinou je to solitární tuhý ohraničený hrbol, nebo větší ložisko až několik centimetrů veliké. Barva bývá pestrá a střídají se různé odstíny hnědé, červené až černé, místy s probledáváním. Někdy jsou v nádoru patrné rozšířené cévy [2,6,8]. Histologicky nacházíme ANGIOMAS ARE PURPLE COLOURED DOME SHAPED PAPULES, OTHER MANIFESTATIONS ARE SEBORRHOIC VERRUCAE. THE FINDING IS ON THE WAIST OF 75 YEARS OLD WOMAN amelanotický melanom ÈES GER REV 2006; 4(1) 15

7 nádorové čepy z bazaloidních buněk a palisádovým uspořádáním na okraji. Angioma senile U starších osob jsou zcela běžným nálezem mnohočetné a postupně přibývající několik milimetrů velké červenofialové papule. Najdou se hlavně na hrudníku a důležitým znakem je to, že po zatlačení dojde k vyblednutí (obr. 8). Afekce jsou zcela benigní a mají jen kosmetický význam [2, 6,8]. Histologicky jde o rozšířené kapiláry koria. Haemangioma Je většinou solitární uzel různé velikosti, který má spíše červenou než hnědou barvu. Může být také uložen hluboko v podkoží, kde se zjistí jen pohmatově. Zvláštní variantou je angiokeratom přicházející jako mnohočetné červené papule na skrotu a vulvě u starších pacientů [2,6,8]. Histiocytoma (dermatofibrom) Jedná se o kožní afekci považovanou za reaktivní fibrotizující změnu v koriu vzniklou např. po drobném poranění. Nález je běžný u mladších žen na dolních končetinách. Histiocytom je benigní, tuhý, ohraničený nádor obvyklé velikosti do 1 cm, spíše uložený v podkoží, který má nahnědlou barvu danou přítomností hemosiderinového pigmentu. Histologicky jde o nahromadění histiocytů, fibroblastů a snopců rohožkovitě uspořádaného vaziva [1 3]. Sarkom Kaposiho Klasická sporadická forma objevující se hlavně u starších pacientů na dolních končetinách a zpočátku vypadá jako stasis dermatitis, čili kožní nález provázející chronickou žilní nedostatečnost. U imunosuprimovaných nemocných například po transplantaci orgánů či léčbě nádorů musíme obvykle mnohočetné tmavé papule a hrboly odlišit od metastáz melanomu. SOUHRN A DOPORUÈENÍ 1. Získané melanocytové pigmentové projevy vznikají na kůži do let věku. Od 30 let se začínají postupně projevovat změny související se stárnutím kůže, což se manifestuje jako přibývaní seboroických veruk, angiomů, lentigin. U starších osob pak najdeme velmi pestrou směs různých pigmentových změn. 2. Pacienti s mnohočetnými získanými melanocytovými projevy různého klinického vzhledu (v počtu několika desítek až stovek) by měli být dispenzarizováni dermatologem, protože je u nich větší riziko vzniku melanomu. 3. Při jakékoli pochybnosti v diferenciální diagnostice a při změnách klinického vzhledu pigmentových kožních afekcí je vhodné konzultovat specializovaného dermatologa. ZÁVÌR Pigmentové kožní projevy jsou zcela běžné nálezy, se kterými se denně setkávají lékaři všech oborů. Tento přehled by měl posloužit v jejich základní klinické orientaci mezi těmito afekcemi. LITERATURA 1. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Dermatology. Berlin: Springer 2000: Nestle FO, Kerl H. Melanoma. In: Bologna JL et al. Dermatology. Philadelphia: Mosby 2003: Pizinger K. Kožní pigmentové projevy. Praha: Grada Publishing do redakce doručeno dne přijato k publikaci DOC. MUDR. KAREL PIZINGER, CSC. DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA LF A FN, PLZEÒ DOC. MUDR. KAREL PIZINGER, CSC. (1952) Promoval na Lékařské fakultě UK v Plzni (1978). Po promoci začal působit na Dermatovenerologické klinice LF UK a FN Plzeň, nejdříve jako lékař, později odborný asistent (1981) a zástupce přednosty (1994) a působí zde do současnosti. Získal 1. a 2. atestaci v oboru dermatovenrologie (1982, 1986). Obhájil disertační práci na téma Izolovaná kožní onemocnění dlaní a plosek a byla mu udělena hodnost CSc. (1991). Habilitoval se prací Histologické a klinické nálezy u névu Spitzové a byl jmenován docentem (1997). Zabývá se především dermatopatologií a dermatologickou onkologií. Je autorem monografie Kožní pigmentové projevy (Grada Publishing 2003 oceněno jako nejlepší práce v oboru dermatovenerologie cenou prof. Trapla), dále je autorem nebo spoluautorem 62 publikací v domácí i zahraniční literatuře, včetně učebních textů. Je členem České dermatologické společnosti ČLS JEP, Evropská dermatopatologické společnosti a působí v redakční radě časopisu Česko-slovenská dermatologie. 16 ÈES GER REV 2006; 4(1)

Etiologie a patogeneze

Etiologie a patogeneze Hlavní téma 225 Maligní melanom Tomáš Fikrle, Karel Pizinger Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň Maligní melanom je zhoubný kožní nádor s potenciálem metastazovat. Jeho incidence narůstá. V etiopatogenezi

Více

HISTOLOGIE MALIGNÍHO MELANOMU KŮŽE

HISTOLOGIE MALIGNÍHO MELANOMU KŮŽE HISTOLOGIE MALIGNÍHO MELANOMU KŮŽE FREY, T. Subkatedra korektivní dermatologie IPVZ Praha Histologická diagnostika maligního melanomu (MM) patří k obtížným kapitolám kožní histopatologie. Ačkoli ve většině

Více

NOVÁ KLASIFIKACE AJCC DOPORUČENÝ TERAPEUTICKÝ POSTUP U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM V JEDNOTLIVÝCH STÁDIÍCH, DÉLKA A TYP DISPENZARIZACE

NOVÁ KLASIFIKACE AJCC DOPORUČENÝ TERAPEUTICKÝ POSTUP U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM V JEDNOTLIVÝCH STÁDIÍCH, DÉLKA A TYP DISPENZARIZACE NOVÁ KLASIFIKACE AJCC DOPORUČENÝ TERAPEUTICKÝ POSTUP U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM V JEDNOTLIVÝCH STÁDIÍCH, DÉLKA A TYP DISPENZARIZACE ARENBERGEROVÁ, M. Dermatovenerologická klinika UK 3. LF a FNKV v

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UV záření, expozice, ochrana MUDr Ariana Lajčíková,, CSc. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UVA 400 320 nm - solária, terapeutické ozařovače - ze Slunce proniká na zemský povrch,

Více

MALIGNÍ MELANOM. Malignant Melanoma

MALIGNÍ MELANOM. Malignant Melanoma 4 MALIGNÍ MELANOM 1 Mjr. MUDr. Robert ČÁP, Ph.D., 1 mjr. MUDr. Daniel DOBEŠ, Ph.D., 1 pplk. MUDr. František HOŠEK, 2 MUDr. Petr HYŽA 1 Univerzita obrany, katedra válečné chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE OBSAH Co je kůže............................... 2 Co jsou nádory..........................3 Co je zhoubný nádor kůže................ 5 Jaké jsou příznaky zhoubného

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Díl jedenáctý - Pigmentová onemocnění MUDr. Stanislava Polášková

Díl jedenáctý - Pigmentová onemocnění MUDr. Stanislava Polášková Díl jedenáctý - Pigmentová onemocnění MUDr. Stanislava Polášková Recenzi provedla MUDr. Štěpánka Čapková Pigmentace kůže je hlavním obranným mechanizmem před poškozením oragnizmu UV zářením. Kromě toho

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Maligní melanom- Nepodceňujeme prevenci? Kristýna Dvořáková

Maligní melanom- Nepodceňujeme prevenci? Kristýna Dvořáková Maligní melanom- Nepodceňujeme prevenci? Kristýna Dvořáková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce je Maligní melanom- nepodceňujeme prevenci? Maligní melanom je velmi nebezpečné onemocnění,

Více

JAK LÉČÍM JÁ 13. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM. Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP. pořádá. za organizačního zajištění

JAK LÉČÍM JÁ 13. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM. Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP. pořádá. za organizačního zajištění Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem pořádá 13. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ 20. října 2012 Kongresové centrum

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Opakování

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

sekce A Příloha č. 4 Ceník FNKV

sekce A Příloha č. 4 Ceník FNKV Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

Maligní melanom u dětí a adolescentů

Maligní melanom u dětí a adolescentů 69 Maligní melanom u dětí a adolescentů Viera Bajčiová Klinika dětské onkologie FN a LF MU Brno Melanom je vzácný typ malignity v dětské populaci, ale jeho incidence prudce narůstá, především u adolescentních

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY

SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY NENÍ SAMOVYŠETŘENÍ PRSU V DOBĚ MODERNÍ TECHNIKY JIŽ PŘEŽITKEM? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci kůže Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HRO51

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Laser proti chloupkům, žilkám i vráskám. Odstraní vady bez

Laser proti chloupkům, žilkám i vráskám. Odstraní vady bez 1 z 5 23.2.2011 9:36 Laser proti chloupkům, žilkám i vráskám. Odstraní vady bez jizev 22. února 2011 9:43 Laser si umí poradit s vráskami, žilkami, pigmentacemi, likviduje akné, chloupky na celém těle

Více

POPULARIZACE VĚDY BIOLOGICKÝ ÚČINEK ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ. Zuzana Freitinger Skalická 1, Zdeněk Hon 2, Leoš Navrátil 2

POPULARIZACE VĚDY BIOLOGICKÝ ÚČINEK ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ. Zuzana Freitinger Skalická 1, Zdeněk Hon 2, Leoš Navrátil 2 BIOLOGICKÝ ÚČINEK ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ Zuzana Freitinger Skalická 1, Zdeněk Hon 2, Leoš Navrátil 2 12: 480 486, 2010 ISSN 1212-4117 1Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta,

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

Kožní nemoci. Kožní cysty. Angiom

Kožní nemoci. Kožní cysty. Angiom Kožní nemoci Existuje poměrně velké množství vnějších vlivů působících na pleť. Tyto okolnosti mohou způsobit bulky a modřiny a mohou se objevit jak na kůži, tak také pod jejím povrchem. V tomto článku

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ

ANTROPOMETRICKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ ANTROPOKÁ VYŠETØENÍ A MÌØENÍ SVALOVÉ SÍLY U GERIATRICKÝCH PACIENTÙ D. HRNÈIARIKOVÁ, B. JURAŠKOVÁ, P. KLEMERA, Z. ZADÁK KLÍÈOVÁ SLOVA antropometrické vyšetření obvod paže kožní řasa nad tricepsem dynamometrie

Více

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku klinicko-patologický seminář Podřipská nemocnice Roudnice n.labem 16. května 2005 MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Progresivní změny na čípku Pseudotumory

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena?

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena? PSORIÁZA Co je psoriáza? Spíše než jako psoriáza je toto onemocnění známé pod svým českým názvem lupénka. Psoriáza postihuje především kůži, avšak zhruba u 10 20 % pacientů se může objevit kromě kožního

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH HLAVY A KRKU OBSAH Co jsou nádory.......................... 2 Jaké jsou příznaky zhoubných nádorů hlavy a krku.................................. 3 Jak se stanoví diagnóza

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 14 Nepravé jádro

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 13 Kožní soustava Pro potřeby projektu

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Newsletter léto 2014

Newsletter léto 2014 Newsletter léto 2014 Editorial Vážení klienti, v letním čísle našeho newsletteru se dozvíte o novinkách na klinikách Medicover/Mediconet pro nadcházející období. Neustále pro Vás rozšiřujeme portfolio

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROGRAM ACTIVITYDETERMINATION PRO DOPORUČENÍ AKTIVITY 131 I PRO LÉČBU PACIENTŮ S DIFERENCOVANÝM KARCINOMEM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY DEMONSTRACE PROGRAMU J.ZIMÁK, P. VLČEK, J. VEJVALKA, K. PERSONOVÁ, K. TÁBORSKÁ KLINIKA

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Česká dermatovenerologie

Česká dermatovenerologie Časopis České akademie dermatovenerologie ročník 2 číslo vydání 2 červen 2012 cena 125 Kč 2012/2 Česká dermatovenerologie Téma čísla Maligní melanom Dermatologie a ostatní obory Důležité klinické aspekty

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem

SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem pořádá 16. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM v Ústí nad Labem Jak léčím já 24. října 2015 Kongresové centrum

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Centrum estetické dermatologie, léčby akné a jiných dermatóz

Centrum estetické dermatologie, léčby akné a jiných dermatóz Centrum estetické dermatologie, léčby akné a jiných dermatóz Pekařská 3, 602 00 Brno, I. poschodí Tel: 548 521 611 objednávání 8-15 Tel: 513 033 051 lékaři - jen v ordinační dobu T-Mobile: 7 333 777 99

Více