DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PIGMENTOVÝCH LÉZÍ VE VYŠŠÍM VÌKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PIGMENTOVÝCH LÉZÍ VE VYŠŠÍM VÌKU"

Transkript

1 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PIGMENTOVÝCH LÉZÍ VE VYŠŠÍM VÌKU K. PIZINGER KLÍÈOVÁ SLOVA melanocytové skvrny melanocytové névy melanocyt melanocytové projevy melanom diferenciální diagnostika pigmentových lézí KEY WORDS melanotic spots melanocytic nevi melanocyte melanocytic lesions melanoma differential diagnosis of pigmented skin lesions SOUHRN Sdělení pojednává o melanocytových kožních projevech, které podle základního charakteru dělíme na benigní a maligní. K benigním melanocytovým projevům řadíme melanocytové skvrny (ephelides, kávové skvrny a lentiga, způsobené hyperplazií a hyperfunkcí melanocytů) a vlastní melanocytové névy (kongenitální, získané, a jiné, což jsou hamartomy a benigní nádory). K zhoubným projevům patří maligní melanom. V práci je uvedena zejména diferenciální diagnostika kožních pigmentových projevů. Klinické vyšetření zkušeným dermatologem zůstává základem péče o pacienty s pigmentovými projevy. ABSTRACT Differencial diagnosis of cutaneous pigmented lesions in geriatric patients. Melanocytic cutaneous neoplasms could be basically divided into benign and malignant lesions. The former are melanotic spots (freckles, lentigo, etc, which are caused by hyperfunction and hyperplasia of melanocytes), and melanocytic nevi (congenital, common acquired, etc, which are hamartomas and benign tumors). The latter are malignant melanomas. We give notice of nonmelanocytic lesions in the differential diagnosis of melanoma. The clinical examination by experienced dermatologists is still the basic diagnostic method for patients with pigmented skin lesions. ÚVOD Pigmentové kožní afekce jsou širokou skupinou kožních lézí zahrnující veškeré projevy, které se barvou odlišují od normální barvy pleti. V dermatologii zaujímají významné místo, protože u dospělých, a především pak u osob vyššího věku se vyskytují zcela běžně a obvykle i ve větším počtu. Pacient přichází k lékaři buď s obavou, zda nemá kožní zhoubný nádor, nebo se žádostí o odstranění pigmentového útvaru, který mu vadí, protože se mu nelíbí, je opakovaně drážděn, dochází k jeho zánětlivým změnám či traumatizaci. Lékař musí stanovit diagnózu a navrhnout další postup. Pigmentové kožní projevy se dají rámcově rozdělit na 2 skupiny: 1. melanocytové projevy, označované také jako tzv. pigmentové névy, což jsou nezhoubné melanocytové nádory vznikající nahromaděním většího počtu melanocytů v kůži 2. nemelanocytové projevy, což jsou všechny ostatní. U melanocytového projevu je třeba rozhodnout, zda je to maligní melanom, nebo některý z benigních pigmentových névů. Hovoříme-li však o tzv. pigmentových projevech, rozumíme tím hlavně melanocytové projevy [1,3]. Při posuzování nálezu mají rozhodující význam klinický vzhled, doba trvání nálezu a jeho vývoj. V úvahu musíme brát i věk nemocného, menší význam má lokalizace projevu. Stanovit klinicky diagnózu plně vyvinutého maligního melanomu není pro zkušeného dermatologa obvykle obtížné. Přesto je podle řady literárních údajů diagnóza melanomu stanovena specialistou dermatologem správně pouze v % případů. Pro lékaře jiné specializace je toto číslo ještě podstatně nižší. Je to jistě dáno faktem, že pro dermatologa je melanom takřka denním nálezem, kdežto praktický lékař se s ním setká za svoji praxi spíše výjimečně. ZÁKLADNÍ POJMY Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících barvu kůže je přítomnost hnědého pigmentu me- 10 ÈES GER REV 2006; 4(1)

2 laninu. Barva pak závisí na typu melaninu, charakteru melanozomů a předávání melaninu keratinocytům. Melanin vzniká v buňkách označovaných jako melanocyty, což jsou dendritické buňky neuroektodermového původu. Produkci melaninu stimuluje hlavně UV-záření a melanin je předáván do okolních keratinocytů, v nichž chrání jádro před poškozováním UV-paprsky. Proto má melanin v kůži hlavně funkci obrannou. Melanocyty jsou v kůži za normálních okolností rozloženy jednotlivě v bazální vrstvě epidermis a ve vlasových folikulech, a jsou tak od sebe vzdáleny. Počet melanocytů na čtvereční jednotku se liší a je největší na obličeji a genitálu, kde se pohybuje kolem na mm 2. Rozdíly v distribuci a počtu melanocytů mezi rasami a pohlavími jsou malé, ale jejich počet se zvyšuje v kůži dlouhodobě vystavené slunečnímu záření a snižuje se s věkem. Jako označujeme ohraničenou trvalou malformaci kůže měnící se s věkem, která nemá zevní příčinu a je kongenitálního původu. Tzv. orgánové névy se skládají z různých tkání a normálně zralých kožních orgánů (např. naevus sebaceus vzniká nahromaděním mazových žláz, naevus flammeus nahromaděním cév apod). Odlišné jsou tzv. buněčné névy, tvořené buňkami podléhajícími různým změnám. Mezi buněčné névy patří všechny névy tvořené melanocyty, které se seskupují do hnízd a označují se také névocelulární névy (névocyt je pouze pozměněný melanocyt). Z praktického hlediska je zcela zásadní uvědomit si, že každý melanocytový projev patří mezi pigmentové projevy, ale ne každý je způsobený změnami melanocytů [1,3]. I. MELANOCYTOVÉ PROJEVY Melanocytové projevy mají pestrý klinický vzhled a liší se svou barvou, tvarem a velikostí. Jedná se o skvrny, papule, bradavičnaté hrboly, ložiska až mapovité plochy, které se během života mohou měnit. Rozdělují se podle různých kritérií (přítomnosti při narození, klinického vzhledu, histologie, typu nádoru apod). Benigní melanocytové projevy jsou melanocytové skvrny a melanocytové névy. Melanom je maligní melanocytová afekce. 1. MELANOCYTOVÉ SKVRNY Jsou nezhoubné projevy, při nichž nacházíme v epidermis zvýšené množství melaninu a obvykle i větší počet melanocytů, které jsou ale uspořádány jednotlivě jako v normální kůži, a nikdy netvoří shluky (hnízda). Mezi nejznámější patří: Ephelides pihy Pihy se nacházejí hlavně u světlejších ras, zvláště u světlovlasých a rusovlasých osob na místech vystavených slunci. Ke vzniku pih je nutná genetická dispozice, která má autozomálně dominantní charakter. Pihy nejsou na kůži přítomny při narození, ale objevují se v prvních letech života a jejich množství a vzhled ovlivňuje expozice slunečnímu záření. V letních měsících jsou pihy na kůži zřetelnější. Pihy jsou ostře ohraničené makuly, kruhovitého, oválného nebo nepravidelně cípatého tvaru, většinou menší než 5 mm. Jsou v úrovni okolí, takže nejsou pohmatem zjistitelné. Jejich barva je světlá od nažloutlého odstínu přes rezavou až do různých odstínů hnědé, nejsou ale nikdy zcela černé. Pihy jsou vždy benigní a melanom v nich nevzniká. Pihy se diagnostikují podle klinického vzhledu a histologické vyšetření není nutné. Pro nemocného mají jen kosmetický význam a běžně se neléčí. Lentigo simplex Představuje mezistupeň mezi nálezem v normální kůži a junkčním melanocytovým névem. Lentigo simplex je sytě hnědá, ostře ohraničená, oválná nebo kruhovitá makula obvykle do 5 mm veliká a většinou jednotlivá, objevující se u obou pohlaví v kterémkoli věku a kdekoli na kůži. Barva není závislá na expozici slunečnímu záření. Může se objevit i na dlaních, ploskách, na nehtovém lůžku a sliznicích. Odlišení od junkčního névu je možné jen histologicky. Zvláštní formy melanocytových skvrn jsou pigmentace na sliznicích (labiální melanotická skvrna, penilní a vulvovaginální melanóza), někdy označované souhrnným názvem melanocytická hyperpigmentace sliznic. Lentigo solaris (lentigo senilní, jaterní skvrna, stařecká skvrna) Lentigo solaris se nachází především u starších osob spolu s dalšími známkami chronického poškození kůže UV-zářením v typické lokalizaci na obličeji a hřbetech rukou. Rozhodující pro vznik projevů není věk nemocného, ale dlouhodobé, opakované vystavování kůže působení UV-záření. Přesto jde o nález přicházející hlavně u osob nad 60 let a spíše těch, kteří mají světlejší pokožku. Skvrny jsou rozsáhlé několik milimetrů až centimetrů čtverečních, jsou oválné až nepravidelné, ostře ohraničené, světlé až tmavohnědé orgánový buněčný ÈES GER REV 2006; 4(1) 11

3 LENTIGO SOLA RIS. ROUGHLY BOUNDED, LIGHT BROWN, SMOOTH MACULAS ON THE BACK OF THE HAND MULTIPLE ACQUI RED MELANOCY TIC NAEVI, SOME OF WHICH ARE ATYPICAL, ON THE BACK OF 35 YEARS OLD MAN PUVA-lentigines junkční intradermální compound Obr. 1. Lentigo solaris. Nepřesně ohraničené, světle hnědé, hladké makuly na hřbetu ruky. barvy. Pokud se zamezí dalšímu působení UV-záření, nedochází k blednutí skvrn. Tím se liší od pih. Lentigo solaris je afekce benigní (obr. 1). Zvláštní formou lentigin jsou tzv. PUVA-lentigines vznikající po fototerapii s užitím 8-methoxypsoralenu a UVA-záření používané hlavně u nemocných s psoriázou, ekzémem a dalšími dermatózami. Mohou se také objevit u osob navštěvujících opakovaně solária. Kávová skvrna (café-au-lait) Solitární kávová skvrna se vyskytne přibližně u 15 % obyvatel a vzniká v časném dětství, nebo je přítomna již při narození. U dětí je v průměru 1 3 cm velká, u dospělých dosahuje velikosti až 20 cm a více. Kávové skvrny jsou ostře ohraničené, stejnoměrně pigmentované skvrny světle hnědé barvy přirovnávané k barvě bílé kávy. Nedělají diagnostické problémy, jsou benigní a melanom v nich nevzniká. Mnohočetné pak provázejí jiné nemoci jako například neurofibromatózu. U starších nemocných nevznikají, typický je vznik v dětství, v průběhu dalšího života mají stacionární vzhled. Obr. 2. Četné získané melanocytové névy, z nichž některé jsou atypické, na zádech 35letého muže. 2. MELANOCYTOVÉ NÉVY Mají z praktického hlediska zásadní význam, neboť se ve % případů během života klinicky mění a v některých případech z nich může vznikat maligní melanom. K nahromadění melanocytů (tvorbě hnízd) dochází v různých částech kůže (epidermis, koriu, nebo v obou) a podle toho se pak histologicky dělí na névy junkční, intradermální nebo compound (složené). Klinicky jsou to skvrny, papuly a hrboly pleťové až hnědočerné barvy. Jsou buď kongenitální (přítomné hned po narození) nebo získané (vznikající později, většinou přibývají do let věku). Kongenitální mívají rozměr od 1 do několika desítek cm a většinou jednotlivé. Získané névy přesahují u dospělého jen zřídka velikost 2 cm a jsou téměř vždy mnohočetné. Počet je ale velmi variabilní od několika až po stovky. Rozhodující vliv na počet a klinický vzhled projevů mají faktory genetické. Změny, které se odehrávají v melanocytových projevech v dětském věku a v dospívání, jsou fyziologické a projevují se změnami velikosti, barvy, tvaru. Po pubertě však tyto klinické změny v melanocytových lézích mohou signalizovat postupný vznik nádoru. Melanocytový získaný Začínají se objevovat obvykle od 6. měsíce věku a jejich počet se postupně zvětšuje až do 30 let věku. Mohou se ale objevit i později. Podle různých zdrojů se jich najde u 30letého člověka bílé rasy v průměru Velice významný je jejich familiární výskyt. Podobné nálezy u rodinných příslušníků se zjistí nejen v počtu projevů, ale i v jejich vzhledu a lokalizaci. Pokud vznikne melanocytový v časném dětství, zcela určitě projde přirozeným vývojem, při němž se změní jeho barva, velikost a tvar, a tak je jeho vzhled v dospělosti jiný než v dětství (obr. 2). Vyskytují se kdekoli na kůži, sliznicích i pod nehtem, a pokud to jsou skvrny, které nelze zjistit pohmatem o velikosti od 1 mm (jako vpich jehly) do 10 mm v průměru, růžové, tmavohnědé až černé barvy, hladkého povrchu, pak histologicky půjde obvykle o junkční. Névy polokulovitého tvaru (papuly až hrboly), spíše hnědé barvy tmavšího odstínu s povrchem hladkým, nebo jen lehce zvrásněným bývají histologicky névy compound. Névy na hrudníku, obličeji, krku a ve vlasaté části hlavy, vyskytující se již před pubertou, ale nejčastější u dospělých jako 12 ÈES GER REV 2006; 4(1)

4 polokulovité, ohraničené papule až hrboly do velikosti 1 cm v průměru verukózního vzhledu a často s chlupy, jsou histologicky skoro vždy névy intradermální. Névy atypické bývají mm veliké, jsou neostře ohraničené oproti okolí a nestejně pigmentované. Tmavší odstín je ve středu, periferní část bývá světlejší. Diagnóza atypického névu se potvrdí až na základě histologického vyšetření. V minulosti hojně používané označení dysplastický či dysplazie se u melanocytových projevů nahrazuje přívlastkem atypický či atypie. Tyto atypické névy jsou pak mnohdy velmi obtížně odlišitelné od melanomu. Melanocytový kongenitální (naevus giganteus, plavkový ) Kongenitální névy jsou přítomné při narození, nebo se objevují v období novorozeneckém a jsou to hamartomy vyskytující se přibližně u 1 2 % novorozenců. Na kůži je 1 nebo více hnědých ložisek, různě velikých, často až desítky centimetrů v průměru, někdy s chlupy. Tyto névy rostou proporcionálně s organizmem a existuje určité riziko, že v nich vznikne melanom. Proto nemocné dispenzarizujeme a pravidelně sledujeme. Jinými formami melanocytových névů jsou například naevus spilus, což je zvláštní forma kongenitálního névu manifestující se jako světle hnědé ložisko, ve kterém vznikají četné tmavé skvrny. Névus Spitzové histologicky napodobuje melanom, ale u dospělých pacientů nad 50 let se prakticky nevyskytuje. Névus modrý je melanocytový nádor tmavomodré barvy, který mají především děti a mladí dospělí. Ke vzniku melanomu dochází v modrém névu vzácně. 3. MELANOM MALIGNÍ Melanom je onemocněním středního věku, nejvíce přibývají nemocní mezi lety. U dětí před pubertou je to nádor velice vzácný. Prevalence melanomu u bělochů činí asi 1/100 1/200. Melanom se objevuje častěji u žen (55 % ženy, 45 % muži), přitom se vyskytuje primární nádor především na obličeji a dolních končetinách, zatímco u mužů je častější na hrudníku. Melanom se vyskytuje i familiárně, a to především v rodinách, v nichž je vyšší výskyt různých melanocytových afekcí. Genetika hraje ve výskytu melanocytových lézí a melanomu rozhodující roli. Mezi rizikové faktory vzniku melanomu patří: pozitivní rodinná anamnéza na melanom, velké množství melanocytových afekcí na kůži, světlejší typ kůže a přítomnost kongenitálního névu. Melanom vzniká u geneticky predisponovaných osob za účasti různých zevních a vnitřních faktorů, přitom mezi nejdiskutovanější patří hlavně vliv UV-záření. U 2/3 nemocných vzniká melanom na klinicky zcela normálně vyhlížející kůži. Protože u většiny dospělých nepokračuje přibývání nových melanocytových projevů (jak je tomu běžné do 30 let věku), neměl by vznik melanomu uniknout tolik pozornosti nemocného nebo lékaře. U zbylé 1/3 vzniká melanom v již existující melanocytové afekci (v tzv. prekurzorech melanomu), např. v kongenitálním névu, v lentigo maligna a v různých tzv. atypických získaných névech. Nemocní by neměli ignorovat kožní projevy, které se zvětšují, mění barvu, rostou nad úroveň okolí nebo krvácejí. Využívá se zde pravidlo ABCD, podle nějž si všímáme následujících změn (podle anglického označení): A (Asymetry), B (Border), C (Colour), D (Diameter). Pokud dochází k popisovaným změnám v původně stálé melanocytové afekci, může to být signálem pro počínající vznik melanomu. Melanom se na základě klinického a histopatologického obrazu dělí rámcově na 4 typy: melanom povrchově se šířící (SSM superficial spreading melanoma) lentigo maligna melanom (LMM) melanom nodulární (MN) melanom akrolentiginózní (ALM) Nejčastějším typem je povrchově se šířící melanom (50 70 %), melanom nodulární tvoří asi %, lentigo maligna melanoma 5 10 % a vzácný je akrolentiginózní melanom (2 %). Nádor má tendenci k tvorbě metastáz, a to nejčastěji ve spádových lymfatických uzlinách. Melanom ale může metastazovat do kteréhokoli orgánu, a to řadu let po odstranění primárního nádoru [1 3]. Melanoma in situ Jedná se většinou o hnědou skvrnu několik milimetrů velkou, která má hladký lesklý povrch a je nepřesně ohraničená od zdravé kůže. Nemá specifické diagnostické znaky a nedá se odlišit od benigních melanocytových névů. Diagnóza je možná jen histologicky nádorové změny se nacházejí jen v epidermis a nádorové melanocyty nepřecházejí přes bazální membránu do koria. Melanom povrchově se šířící (SS superficial spreading melanoma) Nejčastější forma melanomu, při které na kůži vzniká nestejně barevné, hladké, tmavé ložisko sledovací model ABCD hamartom ÈES GER REV 2006; 4(1) 13

5 MALIGNANT MELANOMA, SUPERFICIALLY SPREADING MALIGNANT MELANOMA, SUPERFICIALLY SPREADING LENTIGO MALIGNA MELANOMA CONSTITUTES A DARKER PART, OCCUR RING ON MANY YEARS LASTING LIGHT BROWN PATCH (LENTIGO MALIGNA) Obr. 3. Melanom maligní povrchově se šířící. až několik centimetrů velké. Nádor se nachází především na zádech a dolních končetinách, ale může být kdekoli na těle. U mužů bývá častější na zádech, u žen na bércích. Projev začíná jako malá hnědá tečka, která postupně roste a mění se až do výše popsaného obrazu (obr. 3, 4). Tento vývoj trvá řadu měsíců až několik let. Nemocní většinou uvádějí, že ke zřetelnému růstu docházelo v posledních 6 12 měsících před stanovením diagnózy. Ke změnám dochází nejprve v horizontální rovině a časem pak se některá část vyvyšuje a vzniká různě veliký hrbol. Ten se pak snadno poraní, nehojí se, a to bývá důvodem, proč nemocní vyhledají lékaře. Melanom nodulární Melanom od počátku vzniká jako postupně rostoucí hrbol, takže u něj dominuje vertikální růst. Nádor se objevuje kdekoli na kůži a začíná jako malá hnědá makula, která se mění v papulu a vyvýšený polokulovitý široce přisedlý hrbol. Povrch nádoru je hladký a lesklý, ale po poranění mokvá, krvácí a nehojí se. Lentigo maligna a lentigo maligna melanoma (melanosis circumscripta preblastomatosa Dubreuilh) Lentigo maligna je pomalu se zvětšující nestejně hnědě pigmentované ložisko na kůži vystavené působení ultrafialového záření, které má histologický obraz melanoma in situ. Lentigo maligna melanoma představuje již zcela vyvinutý melanom vzniklý v tomto ložisku (obr. 5). Lentigo maligna se nachází téměř výhradně na obličeji, častěji se nachází u žen než u mužů (2 : 1), a to obvykle ve starším věku (nad 60 let). Na kůži Obr. 4. Melanom maligní povrchově se šířící. Obr. 5. Lentigo maligna melanoma představuje tmavší část, která vzniká v řadu let trvajícím světle hnědém ložisku (lentigo maligna). vzniká světle hnědá skvrna, které je zpočátku hladká, ohraničená od okolí a nedělá subjektivní potíže. Postupně se během řady let pomalu zvětšuje a mění barvu, takže je zřetelnější a výrazně nestejně pigmentovaná. V některých místech dochází k regresi, tzn. určité obranné reakci organizmu, při níž se nádor ztrácí. Velikost ložiska bývá až několik centimetrů v průměru (2 5 cm). Lentigo maligna zůstává řadu let bez změn, ale pak se mění v lentigo maligna melanoma, přitom vzniká z histologického obrazu melanoma in situ vyvinutý melanom. Tato forma melanomu se považuje za prognosticky příznivější než ostatní formy. Odlišit musíme hlavně seboroickou veruku, aktinickou keratózu, bazocelulární karcinom, morbus Bowen (carcinoma in situ). 14 ÈES GER REV 2006; 4(1)

6 VERRUCA SEBORRHOICA, FLAT FORM MULTIPLE SEBORRHOIC VERRUCAE ON THE BACK OF 77 YEARS OLD MAN Obr. 6. Verruca seborrhoica, plošná forma. Obr. 8. Angiomy jsou fialové polokulovité papule, ostatní projevy jsou seboroické veruky; nález na boku 75leté ženy. Melanom akrolentiginózní Forma melanomu, která se od ostatních liší pouze tím, že se vyskytuje v akrální lokalizaci na dlaních, ploskách, na prstech, na nehtovém lůžku a v okolí nehtu a dále na sliznicích především dutiny ústní a genitálu. Akrolentiginózní forma se objevuje spíše u starších pacientů. Pokud roste pod nehtem, vypadá nejdříve jako drobné krvácení a může způsobit značné diagnostické potíže. Mezi zvláštní formy melanomu patří tzv. melanom amelanotický, v němž chybí melaninový pigment a stanovení diagnózy podle klinického obrazu je prakticky nemožné. Afekce má spíše načervenalou barvu a nelze ji odlišit od jiných nádorů. Melanom oční Tvoří asi 10 % melanomů, vzniká ve spojivce nebo živnatce oka a tato problematika patří oftalmologovi. II. NEMELANOCYTOVÉ PROJEVY V diferenciální diagnostice bereme v úvahu především tyto projevy: Obr. 7. Četné seboroické veruky na zádech 77letého muže. Verruca seborrhoica (verruca senilis, keratosis seborrhoica) Jedná se o nejčastější benigní hnědý kožní nádor u dospělých. Seboroické veruky jsou většinou mnohočetné nádory, které se velmi vzácně objeví u osob pod 30 let. Pak se ale jejich počet postupně zvětšuje a u některých osob jich najdeme desítky až stovky. Nejčastěji jsou na hrudníku a obličeji, na dlaních a ploskách je nenajdeme. Veruka má několik klinických forem od plochých ložisek do 2 cm velikých až po polokulovité ohraničené hrboly. Proti melanocytovým projevům je povrch veruky rozbrázděný, drsný a mazlavý (obr. 6, 7). Typickým znakem jsou rozšířená ústí folikulů. Histologicky jde o proliferaci epiteliálních buněk. Carcinoma basocellulare (karcinom bazocelulární, bazaliom s pigmentem) Je nejčastější zhoubný kožní nádor vyskytující se hlavně u starších pacientů, vzácně se s ním setkáváme i u nemocných pod 30 let. Jednou z klinických forem je bazaliom s přítomností většího množství melaninu. Většinou je to solitární tuhý ohraničený hrbol, nebo větší ložisko až několik centimetrů veliké. Barva bývá pestrá a střídají se různé odstíny hnědé, červené až černé, místy s probledáváním. Někdy jsou v nádoru patrné rozšířené cévy [2,6,8]. Histologicky nacházíme ANGIOMAS ARE PURPLE COLOURED DOME SHAPED PAPULES, OTHER MANIFESTATIONS ARE SEBORRHOIC VERRUCAE. THE FINDING IS ON THE WAIST OF 75 YEARS OLD WOMAN amelanotický melanom ÈES GER REV 2006; 4(1) 15

7 nádorové čepy z bazaloidních buněk a palisádovým uspořádáním na okraji. Angioma senile U starších osob jsou zcela běžným nálezem mnohočetné a postupně přibývající několik milimetrů velké červenofialové papule. Najdou se hlavně na hrudníku a důležitým znakem je to, že po zatlačení dojde k vyblednutí (obr. 8). Afekce jsou zcela benigní a mají jen kosmetický význam [2, 6,8]. Histologicky jde o rozšířené kapiláry koria. Haemangioma Je většinou solitární uzel různé velikosti, který má spíše červenou než hnědou barvu. Může být také uložen hluboko v podkoží, kde se zjistí jen pohmatově. Zvláštní variantou je angiokeratom přicházející jako mnohočetné červené papule na skrotu a vulvě u starších pacientů [2,6,8]. Histiocytoma (dermatofibrom) Jedná se o kožní afekci považovanou za reaktivní fibrotizující změnu v koriu vzniklou např. po drobném poranění. Nález je běžný u mladších žen na dolních končetinách. Histiocytom je benigní, tuhý, ohraničený nádor obvyklé velikosti do 1 cm, spíše uložený v podkoží, který má nahnědlou barvu danou přítomností hemosiderinového pigmentu. Histologicky jde o nahromadění histiocytů, fibroblastů a snopců rohožkovitě uspořádaného vaziva [1 3]. Sarkom Kaposiho Klasická sporadická forma objevující se hlavně u starších pacientů na dolních končetinách a zpočátku vypadá jako stasis dermatitis, čili kožní nález provázející chronickou žilní nedostatečnost. U imunosuprimovaných nemocných například po transplantaci orgánů či léčbě nádorů musíme obvykle mnohočetné tmavé papule a hrboly odlišit od metastáz melanomu. SOUHRN A DOPORUÈENÍ 1. Získané melanocytové pigmentové projevy vznikají na kůži do let věku. Od 30 let se začínají postupně projevovat změny související se stárnutím kůže, což se manifestuje jako přibývaní seboroických veruk, angiomů, lentigin. U starších osob pak najdeme velmi pestrou směs různých pigmentových změn. 2. Pacienti s mnohočetnými získanými melanocytovými projevy různého klinického vzhledu (v počtu několika desítek až stovek) by měli být dispenzarizováni dermatologem, protože je u nich větší riziko vzniku melanomu. 3. Při jakékoli pochybnosti v diferenciální diagnostice a při změnách klinického vzhledu pigmentových kožních afekcí je vhodné konzultovat specializovaného dermatologa. ZÁVÌR Pigmentové kožní projevy jsou zcela běžné nálezy, se kterými se denně setkávají lékaři všech oborů. Tento přehled by měl posloužit v jejich základní klinické orientaci mezi těmito afekcemi. LITERATURA 1. Braun-Falco O, Plewig G, Wolff HH, Burgdorf WHC. Dermatology. Berlin: Springer 2000: Nestle FO, Kerl H. Melanoma. In: Bologna JL et al. Dermatology. Philadelphia: Mosby 2003: Pizinger K. Kožní pigmentové projevy. Praha: Grada Publishing do redakce doručeno dne přijato k publikaci DOC. MUDR. KAREL PIZINGER, CSC. DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA LF A FN, PLZEÒ DOC. MUDR. KAREL PIZINGER, CSC. (1952) Promoval na Lékařské fakultě UK v Plzni (1978). Po promoci začal působit na Dermatovenerologické klinice LF UK a FN Plzeň, nejdříve jako lékař, později odborný asistent (1981) a zástupce přednosty (1994) a působí zde do současnosti. Získal 1. a 2. atestaci v oboru dermatovenrologie (1982, 1986). Obhájil disertační práci na téma Izolovaná kožní onemocnění dlaní a plosek a byla mu udělena hodnost CSc. (1991). Habilitoval se prací Histologické a klinické nálezy u névu Spitzové a byl jmenován docentem (1997). Zabývá se především dermatopatologií a dermatologickou onkologií. Je autorem monografie Kožní pigmentové projevy (Grada Publishing 2003 oceněno jako nejlepší práce v oboru dermatovenerologie cenou prof. Trapla), dále je autorem nebo spoluautorem 62 publikací v domácí i zahraniční literatuře, včetně učebních textů. Je členem České dermatologické společnosti ČLS JEP, Evropská dermatopatologické společnosti a působí v redakční radě časopisu Česko-slovenská dermatologie. 16 ÈES GER REV 2006; 4(1)

Névy klasifikace,diferenciální diagnostika a dispenzarizace

Névy klasifikace,diferenciální diagnostika a dispenzarizace Névy klasifikace,diferenciální diagnostika a dispenzarizace MUDr. et MUDr.Pavel Konrád Kožní ambulance Dobřichovice/ Lasermed Névus, česky mateřské znaménko neboli smaha, jak uvádí Kábrtův Česko latiský

Více

Od šamanismu ke skutečné estetické medicíně.

Od šamanismu ke skutečné estetické medicíně. Klinika a institut estetické medicíny Od šamanismu ke skutečné estetické medicíně. Říká se, že se krása nedá změřit. Visia vás přesvědčí o opaku! Přednášející: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. Analýza pleti

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária :

Bezpečnostní informace pro zákazníka solária : Provozní řád - solárium Provozovna : Bodypoint, Mirotická 929/12, Praha 4 Provozovatel: Jana Hejtmánková, Mirotická 17,Praha 4 IČO : 169 12 748 Tel.: 602 249 285 Instalovaný typ solárií: LUXURA V 5 ZÁSADY

Více

Typy basaliomů Nodulární (solidní)typ: Malé růžové perleťové papuly Deprese centra Navalité okraje Teleangiektazie na povrchu

Typy basaliomů Nodulární (solidní)typ: Malé růžové perleťové papuly Deprese centra Navalité okraje Teleangiektazie na povrchu KOŽNÍ NÁDORY Zastoupení hlášených ZN podle skupin diagnóz 2002 Kožní lymfomy Nespecifické projevy jsou pestré a necharakteristické Svědí a podobají se toxoalergickým exantémům vzhled červenofialových papul,

Více

Algoritmus ABCD dle Stolze

Algoritmus ABCD dle Stolze 102 Přehledové články Dermatoskopie MUDr. Lubomír Drlík 1, MUDr. Veronika Paťavová 1, doc. MUDr. Lumír Pock, CSc. 2 1 Dermatovenerologické oddělení, Šumperská nemocnice, a. s. 2 Bioptická laboratoř s.

Více

Etiologie a patogeneze

Etiologie a patogeneze Hlavní téma 225 Maligní melanom Tomáš Fikrle, Karel Pizinger Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň Maligní melanom je zhoubný kožní nádor s potenciálem metastazovat. Jeho incidence narůstá. V etiopatogenezi

Více

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400

UVC 100-280 UVB 280-315 UVA 315-400 Světlo, UV záření, IF záření mají charakter elektromagnetického vlnění, ale současně jsou tvořeny proudem částic. Proto hovoříme o dvojím charakteru světla. Viditelné spektrum záření vysoké frekvence Nízké

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

HISTOLOGIE MALIGNÍHO MELANOMU KŮŽE

HISTOLOGIE MALIGNÍHO MELANOMU KŮŽE HISTOLOGIE MALIGNÍHO MELANOMU KŮŽE FREY, T. Subkatedra korektivní dermatologie IPVZ Praha Histologická diagnostika maligního melanomu (MM) patří k obtížným kapitolám kožní histopatologie. Ačkoli ve většině

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Nádory vycházející z melanocytů. Pigmentové névy. Dysplastický névus. Všechny věkové skupiny Kdekoliv na těle Symetrické, ohraničené Různá pigmentace

Nádory vycházející z melanocytů. Pigmentové névy. Dysplastický névus. Všechny věkové skupiny Kdekoliv na těle Symetrické, ohraničené Různá pigmentace UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY a návštěvníky www Abychom vyhověli žádostem z řad studentů, předkládáme textovou část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace v přednášené látce. Nejedná

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru korektivní dermatologie je získání potřebných teoretických znalostí a praktických

Více

NOVÁ KLASIFIKACE AJCC DOPORUČENÝ TERAPEUTICKÝ POSTUP U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM V JEDNOTLIVÝCH STÁDIÍCH, DÉLKA A TYP DISPENZARIZACE

NOVÁ KLASIFIKACE AJCC DOPORUČENÝ TERAPEUTICKÝ POSTUP U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM V JEDNOTLIVÝCH STÁDIÍCH, DÉLKA A TYP DISPENZARIZACE NOVÁ KLASIFIKACE AJCC DOPORUČENÝ TERAPEUTICKÝ POSTUP U PACIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM V JEDNOTLIVÝCH STÁDIÍCH, DÉLKA A TYP DISPENZARIZACE ARENBERGEROVÁ, M. Dermatovenerologická klinika UK 3. LF a FNKV v

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri

VII. Meziregionální bioptický seminář. Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri VII. Meziregionální bioptický seminář Případ č.11 Referuje MUDr.Fakhouri Připravil MUDr.Buzrla, MUDr.Fakhouri Klinické údaje Muž, 59 let Bratr: karcinom prostaty Nekouří, alkohol příležitostně 16.6.2013

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Profesní kožní nádory

Profesní kožní nádory Profesní kožní nádory Čechová Hana Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 hotel Primavera,

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

AHA peeling GlycoHYAL možnosti spolupráce lékař - kosmetička. Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz

AHA peeling GlycoHYAL možnosti spolupráce lékař - kosmetička. Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz Chemický peeling AHA kyselinami představuje hraniční ošetření kůže na pomezí Kosmetického a lékařského zákroku. Zákon 356/2000 Sb. O ochraně

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Porušení zdraví změnou teploty

Porušení zdraví změnou teploty Porušení zdraví změnou teploty 1 Základní rozlišení Zvýšená teplota zevního prostředí Snížená teplota zevního prostředí Účinek místní (lokální) pouze na část těla Účinek celkový na celé tělo 2 Zvýšená

Více

Kožní soustava. Průřez kůží

Kožní soustava. Průřez kůží Průřez kůží Detail lidské kůže Kožní soustava tvořena kůží, která pokrývá a chrání povrch těla. Plocha kůže u dospělého člověka dosahuje 1,5 až 1,8 m², a to z ní dělá největší orgán lidského těla. Hmotnost

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

IN TACT. okamžitě viditelným účinkem

IN TACT. okamžitě viditelným účinkem IN TACT Light Skinsnižuje poruchy pigmentaces okamžitě viditelným účinkem OBSAH Strana INTACT 1. Obsah 2 2. Princip přípravků INTACT Light Skin 3 3. Přípravky INTACT Light Skin 3.1. INTACT Light Skin Cream

Více

MALIGNÍ MELANOM. Malignant Melanoma

MALIGNÍ MELANOM. Malignant Melanoma 4 MALIGNÍ MELANOM 1 Mjr. MUDr. Robert ČÁP, Ph.D., 1 mjr. MUDr. Daniel DOBEŠ, Ph.D., 1 pplk. MUDr. František HOŠEK, 2 MUDr. Petr HYŽA 1 Univerzita obrany, katedra válečné chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH KŮŽE OBSAH Co je kůže............................... 2 Co jsou nádory..........................3 Co je zhoubný nádor kůže................ 5 Jaké jsou příznaky zhoubného

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Kosmetika Akné

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Kožní soustava. Funkce: c) podkožní vazivo obsahuje..buňky (zásoba energie) Pokožka (epidermis) obsahuje kožní pigment, který nás chrání

Kožní soustava. Funkce: c) podkožní vazivo obsahuje..buňky (zásoba energie) Pokožka (epidermis) obsahuje kožní pigment, který nás chrání Kožní soustava Funkce: Stavba kůže: Nakresli podle učebnice průřez kůží. Kůže se skládá ze vrstev: a) pokožka (epidermis) b) škára ( dermis) c) podkožní vazivo obsahuje..buňky (zásoba energie) Pokožka

Více

VY_32_INOVACE_11.11 1/6 3.2.11.11 Kožní soustava Kožní soustava

VY_32_INOVACE_11.11 1/6 3.2.11.11 Kožní soustava Kožní soustava 1/6 3.2.11.11 Cíl popsat stavbu kůže - chápat její funkci a význam - rozeznávat kožní útvary a jejich funkci - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, ošetření, prevenci Bariéra před vnějším světem - lidská

Více

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ

UV záření, expozice, ochrana. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UV záření, expozice, ochrana MUDr Ariana Lajčíková,, CSc. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře zdraví SZÚ UVA 400 320 nm - solária, terapeutické ozařovače - ze Slunce proniká na zemský povrch,

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Základní terminologie a nosologie v dermatopatologii

Základní terminologie a nosologie v dermatopatologii Základní terminologie a nosologie v dermatopatologii Zánětlivé dermatózy Spogiózní dermatitidy Psoriaziformní dermatitidy Vesikulobulózní dermatitidy Cytotoxické dermatitidy Angiocentrické dermatitidy

Více

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie Papillomaviry Eva Hamšíková ÚHKT, oddělení experimentální virologie Viry nitrobuněční parazité, životní cyklus závislý na buněčném aparátu, v současnosti známo asi 5 000 typů virů Papillomaviry malé viry

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Markéta Hejduková, Dis.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Markéta Hejduková, Dis. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Markéta Hejduková, Dis. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Markéta Hejduková, Dis.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ústav epidemiologie 3. LF UK. Katedra preventivního lékařství. MUDr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Ústav epidemiologie 3. LF UK. Katedra preventivního lékařství. MUDr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav epidemiologie 3. LF UK Katedra preventivního lékařství MUDr. Daniela Kulichová Rizikové faktory, možnosti prevence a časné diagnostiky maligního melanomu

Více

Několik radiobiologických poznámek pro pracovníky v intervenční radiologii. Prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc. SÚJB Praha

Několik radiobiologických poznámek pro pracovníky v intervenční radiologii. Prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc. SÚJB Praha Několik radiobiologických poznámek pro pracovníky v intervenční radiologii Prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc. SÚJB Praha Struktura sdělení Náčrt obecného radiobiologického rámce Kožní změny po ozáření

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY

sekce A Ceník FNKV pro oblast léčebné a preventivní péče DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA KOSMETICKÉ VÝKONY Dermabraze tetováží 929009 929010 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - do 10cm 2 1 150,00 Dermabraze tetováží v místním znecitlivění - za každý 1cm 2 navíc nad 10cm 2 120,00 Odstranění drobných

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Díl jedenáctý - Pigmentová onemocnění MUDr. Stanislava Polášková

Díl jedenáctý - Pigmentová onemocnění MUDr. Stanislava Polášková Díl jedenáctý - Pigmentová onemocnění MUDr. Stanislava Polášková Recenzi provedla MUDr. Štěpánka Čapková Pigmentace kůže je hlavním obranným mechanizmem před poškozením oragnizmu UV zářením. Kromě toho

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA

OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA OBROVSKOBUNĚČNÝ KOSTNÍ TUMOR ŽEBRA - NEOBVYKLÁ KASUISTIKA MUDr.Jana Dvořáčková Ph.D.1,2, MUDr. Tomáš Waloschek1, MUDr. Markéta Pernicová3 1Ústav patologie FNO Ostrava 2CGB laboratoř a.s. 3 Ústav radiodiagnostiky

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Opakování

Více

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI

Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Plasmolifting MLÁDÍ MÁME V KRVI Vrásky Vyhlazení, zmenšení hloubky a množství vrásek, zpomalení procesů stárnutí Ptóza Zvýšení tonusu a turgoru kůže Kúra ze 2 4 sezení s přestávkou 7 10 dní Suchá atonická

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

KŮŽE A JEJÍ DETOXIKACE

KŮŽE A JEJÍ DETOXIKACE KŮŽE A JEJÍ DETOXIKACE Ing. Vladimír Jelínek KŮŽE Největší orgán lidského těla (její plocha u dospělého člověka činí 1,5 až 2 m 2 ) Kůže nás odděluje a chrání od okolního světa Zajišťuje nám styk s okolním

Více

MEDICOM CLINIC - Novinky, trendy a zajímavosti z oblasti estetické dermatologie Úterý, 24 Únor 2015 14:28 - Aktualizováno Sobota, 28 Únor 2015 20:43

MEDICOM CLINIC - Novinky, trendy a zajímavosti z oblasti estetické dermatologie Úterý, 24 Únor 2015 14:28 - Aktualizováno Sobota, 28 Únor 2015 20:43 Estetická korektivní dermatologie umožňuje dnes vyřešit řadu nedokonalostí pleti i pokožky celého těla. Cílem každého ošetření uskutečněném na klinici plastické chirurgie, laserová dermatologie a estetické

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň.

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň. VÝVOJ PLODU Opakování 1. Z jakých částí se skládá krev? 2. Uveďte funkci jednotlivých složek krve. 3. Vysvětlete pojmy: antigen, imunita, imunizace. 4. Vysvětlete činnost srdce. 5. Popište složení srdce.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Nemoci ohrožující dětské nožičky

Nemoci ohrožující dětské nožičky Nemoci ohrožující dětské nožičky Přestože 99 % dětí se rodí se zdravýma nohama, již 30 % prvňáčků přichází do školy s nohama výrazně poškozenýma. Příčinou je nesprávná obuv. Nebezpečí nošení zdravotně

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Samovyšetření prsní žlázy

Samovyšetření prsní žlázy Samovyšetření prsní žlázy SAMOVYŠETŘENÍ PRSNÍ ŽLÁZY Není samovyšetření prsu v době moderní techniky již přežitkem? Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

DERMATOLOGIE SYLLABUS PŘEDNÁŠEK. Doc. MUDr. Milan Buček, CSc.

DERMATOLOGIE SYLLABUS PŘEDNÁŠEK. Doc. MUDr. Milan Buček, CSc. DERMATOLOGIE SYLLABUS PŘEDNÁŠEK Doc. MUDr. Milan Buček, CSc. Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Zvyšování

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 28 Tropické dřeviny

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.16 Vady dřeva Kapitola 14 Nepravé jádro

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

VÝŽIVA PRO ZDRAVÝ VZHLED VLASŮ, POKOŽKY A NEHTŮ

VÝŽIVA PRO ZDRAVÝ VZHLED VLASŮ, POKOŽKY A NEHTŮ VÝŽIVA PRO ZDRAVÝ VZHLED VLASŮ, POKOŽKY A NEHTŮ Kvalita vlasů, pleti a nehtů, je dána z velké části geneticky. Dlouhodobé nedostatky potřebných živin či špatná životospráva mohou mít negativní vliv na

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006 PROSTATA konec potíží s prostatou VGR-2012.01.006 Máte problémy při močení? konec potíží s prostatou Musíte během noci častěji vstávat a jít na záchod? Přidávají se další problémy i během dne - častější

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Romana BÍNOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Romana BÍNOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Romana BÍNOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Informovanost veřejnosti o problematice melanomu kůže Romana Bínová

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 21. 7.2003 Ambulantní péče v oboru dermatovenerologie v Jihomoravském kraji v roce 2002

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více