CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder"

Transkript

1 CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref. laboratoř TSE-CJN, FTN

2 CADASIL Cerebrální Autozomálně Dominantní Arteriopatie se Subkortikálními Infarkty a Leukoencefalopatií Patofyziologický podklad: postižení malých subkortikálních artérií v důsledku mutací v genu NOTCH3 Klinický obraz: subkortikální ischemické ikty (30 50 let) kognitivní poruchy, závratě, poruchy řeči, sluchu, zraku migrény (s nebo bez aury) psychiatrické potíže progredující vaskulární demence První příznaky: mezi lety věku Incidence: neznámá v ČR, 2 : dosp. ve Skotsku

3 CADASIL Morfologické změny: Makroskopické Mozek -mnohočetné infarkty malých artérií (typický MRI obraz) Mikroskopické Hladké svalstvo arterií (mozek, kůže) - přítomnost GOM na zevní ploše bazální laminy buněk hladkého svalstva arteriol (el. mikroskop) x

4 MRI pacienti s mutací v genu NOTCH3 ve věku A, B : let C : let D : let van den Boom, R. et al. Radiology 2003;229: Copyright Radiological Society of North America, 2003

5 Notch 3 - protein o velikosti 2321 AA - rodina transmembránových receptorů (Notch1-4) - vazba s ligandy -odštěpení intracelulární části jako signálu Notch signální dráha: regulace růstu, apoptózy, buněčné diferenciace u živočichů

6 Diagnostika CADASIL dřívější model - klinický obraz, pozitivní rodinná anamnéza - typický MRI obraz - kožní biopsie -ELMI (přítomnost GOM) - imunohistochemicky prokázané zvýšené množství materiálu reagujícího s protilátkou proti Notch3 - mutace v genu NOTCH3

7 Nový diagnostický postup - klinické podezření a MRI nález - sekvenování exonů 3 až 12 - negativní nález hluboká kožní biopsie - pozitivní ELMI nebo imunohistochemie - sekvenování zbylých 13 exonů

8 Gen NOTCH3 HGMD databáze: 172 mutací 161 missence mutací 5 malých delecí, 2 sestřihové mutace, 2 malé inzerce, 1 indel mutace, 1 velká delece Joutel et al, 1997

9 EGF-like doména - doména podobná motivu v epidermálním růstovém faktoru - v extracelulární doméně transmembránových proteinů nebo u sekretovaných proteinů -v genu NOTCH3 34 EGF-like domén - konzervovaný motiv aminokyselin - šest 100% konzervovaných cysteinů tvoří 3 disulfidovémůstky

10 Mutační analýza výsledky v ÚDMP od r vyšetřeno 48 probandů 13 nalezených mutací (12 cysteinových, 1 ne) 3 nové mutace (nepopsané v HGMD) Pacienti bez mutace Pacienti s prokázanou patogenní mutací Pacient spotenciálně patogenní mutací

11 Mutační analýza výsledky 1. část Rodina Pacient Prokázané variace Vliv na protein Lokalizace 2 Proband (1) c.866 G >T p. G296C Exon 6 syn probanda (2) c.866 G >T p. G296C syn probanda (3) -/- dcera probanda (4) c.866 G >T p. G296C bratr probanda (5) -/- synovec probanda (6) c.866 G >T p. G296C sestra probanda (7) c.866 G >T p. G296C 5 probandka c.1931 T >A p. V644D Exon 12 6 probandka c.566 A >G p. Y189C Exon 4

12 Mutační analýza výsledky 2. část Rodina Pacient Prokázané variace Vliv na protein Lokalizace 7 proband c. 994 C >T p. R332C Exon 6 syn probanda -/- 10 probandka c.544 C >T p. R182C Exon 4 dcera, synovec c.544 C >T p. R182C neteř, synovec -/- 11 proband c.1261 C >T p. R421C Exon 8 13 probandka c.431 G >T p. C144F Exon 4 23 proband c.1732 C >T p. R578C Exon proband c.3172 C >T p. G1058C Exon proband c.994 C >T p. R332C Exon 6 38 proband sestra c.544 C >T c.544 C >T p. R182C p. R182C Exon 4 44 proband c.994 C >T p. R332C Exon 6 47 probandka c.544 C >T p. R182C Exon 4 Celkový záchyt činí 27% (13 z 48), s příbuznými ale 34% (23 z 67)

13 Korelace genotypu a fenotypu Mutace Klinické příznaky Familiární výskyt Kožní biopsie 1 wt/wt demence,? ne neprokázáno 2 G296C/wt kognitivní, CMP ano GOM/imunohisto 3 wt/wt?? neprokázáno 4 wt/wt? ano neprokázáno 5 V644D/wt?? 1 céva, negativní 6 Y189C/wt migrény, TIA, MRI ano GOM/imunohisto 7 R332C/wt CT, MRI, kognitivní ano GOM/imunohisto 11 R182C/wt migrény, CT ano nevyšetřeno 12 R421C/wt kognitivní, TIA? GOM 14 C144F/wt migrény, TIA, MRI ano GOM/imunohisto 15 wt/wt CMP ano nevyšetřeno

14 Fragmentační analýza - 15 negativních probandů -běžné polymorfismy v homozygotním stavu -přítomnost rozsáhlejší delece na druhé alele? - vysoce polymorfní STR markery (D19S252, D19S923, D19S415) na chromozomu 19 Výsledek: neprokázali jsme přítomnost rozsáhlé delece u žádného z výše zmíněných probandů, ale zároveň ani nevyloučili možnost menší delece mezi použitými markery.

15 CADASIL analýza mutací v genu Notch3 Závěr - shoda mutační a morfologické analýzy - upozornění na výskyt této choroby v ČR (incidence neznámá) - nezbytnost genetické porady v rodině (u presymptomatických konzultandů ve více fázích jako u M. Huntington)

16 MUDr. Martin Hřebíček, PhD. MUDr. Radoslav Matěj, PhD. Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. RNDr. Lenka Dvořáková, CSc. Michaela Boučková Hnízdová Alena Loužecká Bc. Helena Myšková MUDr. Larisa Stolnaja Eva Richterová MŠM ČR a MZ ČR 64165

17

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky

X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky KAZUISTIKA X-vázaná myotubulární myopatie u dvou bratrů v důsledku nové mutace v MTM1 genu kazuistiky X-linked Myotubular Myopathy: a Novel Mutation in the MTM-1 Gene Case Reports Souhrn Mutace v MTM-1

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha 73 Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. 1,2, RNDr. Daniela Řípová, CSc. 1 1 AD centrum, Psychiatrické centrum, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče

DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče DEMENCE A JINÉ PORUCHY PAMĚTI Komunikace a každodenní péče Hlavní autor a vedoucí autorského kolektivu: Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha Autorský kolektiv: MUDr. Iva Holmerová,

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Ne urofibromatosis von Recklingha usen

Ne urofibromatosis von Recklingha usen Ne urofibromatosis von Recklingha usen Petrák B. 1, Plevová P. 2, Novotný J. 3, Foretová L. 4 1 Klinika dětské ne urologi e, 2. LF UK a FN Motol, Praha 2 Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava 3 Institut

Více

Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci

Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci cs59 Původní práce Osteogenesis imperfecta typ I-IV, kolagenní porucha pojivové tkáně v české populaci Lucie Šormová1, Ivan Mazura2 1 Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát

Rettův syndrom. Rett Syndrome. Přehledný referát Přehledný referát Rettův syndrom Rett Syndrome Souhrn Rettův syndrom (RTT) je vážné X vázané neurologické onemocnění, postihující především dívky. Patří mezi poruchy autistického spektra a je charakterizován

Více

Lynchův syndrom v rukách patologa

Lynchův syndrom v rukách patologa PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK Lynchův syndrom v rukách patologa Ondřej Daum 1, Zdeněk Beneš 2, Ladislav Hadravský 1, Jan Stehlík 3, Kateřina Černá 3, Martin Dušek 1,3, Bohuslava Kokošková 1, Michal Michal 1,3 1 Šiklův

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance

Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni syndrom návrh komplexní preventivní péče o nosiče TP53 mutace s použitím celotělové magnetické rezonance Li-Fraumeni Syndrome a Proposal of Complex Prevention Care for Carriers of TP53 Mutation

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby Doporuèené postupy Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

Obsah Předmluva... 11 Historický úvod... 13 1 Biologie karcinomu plic... 15 1.1 Kancerogeneze... 15 1.2 Angiogeneze... 16 1.3 Metastatický potenciál... 17 2 Epidemiologie karcinomu plic... 19 2.1 Epidemiologické

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková

MASARYKOVA UNIVERZITA. Barbora Hanáková MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE STUDIUM EXPRESE GENŮ SPECIFICKÝCH PRO BRAF MUTANTNÍ NÁDORY KOLOREKTA NAPŘÍČ RŮZNÝMI ČÁSTMI TLUSTÉHO STŘEVA U ČASNÝCH STUPŇŮ VÝVOJE

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Dny dětské endokrinologie 2008

Dny dětské endokrinologie 2008 Abstrakta Dny dětské endokrinologie 2008 Symposium 1 Polohové anomálie varlat současná diagnostická a léčebná doporučení POLOHOVÉ ANOMÁLIE VARLAT V DĚTSKÉM VĚKU: HORMONÁLNÍ LÉČBA NEBO CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ?

Více