S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a 15. schůze /15Z/2016 2/15Z/ rozpočtové opatření č. 27/2016, tabulka č. 1 19, - rozpočtové opatření č. 28/2016, tabulka č. 1 11, - rozpočtové opatření č. 29/2016, tabulka č rozpočtové opatření č. 30/2016 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2016 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.7 řádek č.3 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísla řádku uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení 3/15Z/ rozpočet statutárního města Zlína na rok 2017 dle přílohy č.1, 2. poskytnutí neinvestičních dotací na provoz subjektům uvedeným v příloze č. 1 v části "Neinvestiční dotace na provoz" a s poskytnutím provozních příspěvků subjektům uvedeným v příloze č. 1 v části "Provozní příspěvky" 3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích a smluv o příspěvcích na provoz se subjekty uvedenými v bodě č.2 tohoto usnesení důvodovou zprávu ukládá Radě města Zlína zabezpečit: 1. rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok hospodaření podle schváleného rozpočtu statutárního města Zlína na rok

2 4/15Z/2016 5/15Z/2016 6/15Z/2016 7/15Z/2016 8/15Z/2016 rozpočtový výhled statutárního města Zlína na roky dle přílohy č. 1 vyřazení investičních akcí z účtu rozestavěnosti jako zmařené investice dle přílohy informaci o pokračování rozpracovaných investičních akcí dle přílohy změnu Obecných pravidel pro poskytování dotací z účelových fondů statutárního města Zlína, a to formou úplného znění, dle přílohy č. 1, které nahrazuje nynější znění Obecných pravidel pro poskytování dotací z účelových fondů statutárního města Zlína schválené Zastupitelstvem města Zlína č. usn. 7/17Z/2006 dne ve znění Dodatku č. 1 schváleným Zastupitelstvem města Zlína dne , vyčlenění finančních prostředků v případě získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Modernizace a doplnění podpůrných el. procesů pro potřeby MMZ a jeho organizací" z rozpočtu statutárního města Zlína v celkové výši Kč vč. DPH, a to následovně: 1) částku ve výši Kč vč. DPH na povinnou 10 % spoluúčast financování projektu a částku ve výši Kč vč. DPH na pokrytí předfinancování projektu v roce 2017, 2) částku ve výši Kč vč. DPH na povinnou 10 % spoluúčast financování projektu a částku ve výši Kč vč. DPH na pokrytí předfinancování projektu v roce 2018, 3) částku ve výši Kč vč. DPH na povinnou 10 % spoluúčast financování projektu a částku ve výši Kč vč. DPH na pokrytí předfinancování projektu v roce 2019, 4) částku ve výši Kč vč. DPH na zajištění udržitelnosti projektu v letech /15Z/2016 vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na zajištění: - 2 -

3 předfinancování a spolufinancování projektu "Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka" ve výši ,00 Kč včetně DPH po dobu realizace v roce 2017, na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, kdy procentní míra podpory je 90 % ze způsobilých výdajů projektu, v souladu s metodikou Integrovaného regionálního operačního programu. 10/15Z/2016 informaci o postupu přípravy projektů: 1. "Zlín - chodník podél třídy Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné", 2. "Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská", 3. "Zlín - Veliková, rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912", vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2017 na dofinancování nákladů spojených s realizací výše uvedených projektů následovně: 1. "Zlín - chodník podél třídy Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné": ,00 Kč včetně DPH, 2. "Zlín, vybudování chodníku podél silnice III/49026 v ul. Hradská": ,00 Kč včetně DPH, 3. "Zlín - Veliková, rekonstrukce chodníku podél silnice III/4912": ,00 Kč včetně DPH. 11/15Z/ přípravu projektu Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice, 6. etapa jako podklad pro zpracování žádosti o dotaci, - podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice, 6. etapa z programu Podpora bydlení z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2017, - pověření Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, všemi potřebnými úkony souvisejícími se zajištěním přípravy projektové žádosti dle podmínek dotačního titulu, jejím podpisem a předložením poskytovateli dotace, - spolufinancování z rozpočtu statutárního města Zlína ( ,00 Kč) a vyčleněním finančních prostředků Komisi místní části Malenovice ( ,00 Kč) v roce 2017 na dofinancování 6. etapy v případě získání dotace ( ,00 Kč). 12/15Z/2016 vyčlenění finančních prostředků v roce 2017 ve výši ,- Kč na povinnou 5% spoluúčast na financování projektu, v roce 2018 ve výši ,- Kč na povinnou 5% spoluúčast, v roce 2019 ve výši ,- Kč na povinnou 5% spoluúčast a s vyčleněním souhrnné částky ,- Kč na - 3 -

4 pokrytí předfinancování v letech 2017, 2018 a /15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/2016 Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a společností IT Invest a.s., Štefánikova 2986, Zlín , IČ , jakožto kupujícím, jejíž předmětem je prodej části pozemků p.č. 1440/4 o výměře do 70 m2 dle geometrického zaměření a pozemku p.č. 1448/10 o výměře do 34 m2 vše v k.ú. Louky nad Dřevnicí za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. u pozemku p.č. 1448/10 ve výši 750 Kč/m2 bez DPH a u pozemku p.č. 1440/4 ve výši 900 Kč/m2 bez DPH uzavření budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/6 k.ú. Zlín o výměře do 20 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH uzavření budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3256/7 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st k.ú. Zlín o výměře 21 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH - 4 -

5 17/15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/2016 Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a BALTACI a.s., Masarykovo náměstí 212, Napajedla, IČ , jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků p.č.st k.ú. Zlín o výměře 22 m2 a p.č.st k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných garážemi za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Newtonova 725/14, Ostrava Přívoz, IČ , jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 911/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do m2 dle geometrického zaměření pro zázemí domova pro seniory Efata za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 900 Kč/m2 bez DPH dle podmínek OKaRDS, OEaM uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ a ***, Zlín, jejímž předmětem je zrušení předkupního práva váznoucího na pozemku p.č.st k.ú. Zlín, zastavěného přístavbou k rodinnému domu, zřízeného na základě Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu č. V14976/1997 ze dne ve prospěch statutárního města Zlína zamítá prodej částí pozemků p.č. 673/68 a p.č. 673/839 k.ú. Zlín o celkové výměře do 190 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro údržbu zeleně, zahradu, vše u domu - 5 -

6 21/15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/2016 zamítá prodej částí pozemků p.č. 982/14 k.ú. Zlín a p.č. 982/21 k.ú. Zlín o celkové výměře do 115 m2 pro *** pro rozšíření zahrady u RD zamítá prodej části pozemku p.č. 55/12 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře do 80 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím a ***, jakožto budoucím kupujícím, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/6 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH na dobu určitou 3 let od podpisu smlouvy Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, s účinností od podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/1 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 1298/2 k.ú. Kudlov o výměře do 200 m2 dle geometrického zaměření pro zajištění příjezdu a přístupu na pozemek p.č.st. 330 k.ú. Kudlov za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 bez DPH zrušuje usnesení ZMZ č.j. 43/13Z/2016 ze dne ve znění: Zastupitelstvo města Zlína uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto - 6 -

7 kupujícím a ***, jakožto prodávajícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 980/22 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro příjezd ke garáži, za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 980/222 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro příjezd ke garáži, za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH 27/15Z/ /15Z/2016 zamítá prominutí části sankce ve výši Kč za prodlení s úhradou nájemného za rok 2016, vyplývajícího ze Smlouvy o nájmu pozemku č ze dne ve znění příslušných dodatků a) uzavření darovací smlouvy mezi Jednotou, spotřebním družstvem ve Zlíně, sídlem Kvítková 4323, Zlín, IČ , jako dárcem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar části stavebního objektu "SO 101 Rozšíření silnice I/49", sestávající z opěrné zdi a zábradlí, vybudovaných v rámci stavby "Zlín - Louky, komunikační napojení komerčního areálu" na základě Stavebního povolení roz. č. 305/98, č. j. RD 4352/97-Heř/280/1-STPZ ze dne a umístěných na části pozemku p. č. 1995/1 ostatní plocha dráha v obci Zlín, k. ú. Louky nad Dřevnicí, b) udělení výjimky z článku V. odst. 2 Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne , č. usn. 11/25Z2014, v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy dle písm. a) tohoto usnesení, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 29/15Z/2016 1) uzavření kupní smlouvy o převodu pozemku p. č. 230/58 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 732 m2, v obci Zlín, k.ú. Prštné (dále jen "pozemek p. č. 230/58 ") mezi ***, jako prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, IČ , jako kupujícím, za kupní cenu ve výši ,- Kč, - 7 -

8 2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku p. č. 230/58, spočívajícího v právu oprávněného z věcného břemene k trvalému umístění jeho stavby cyklostezky na pozemku p. č. 230/58, a v právu přístupu na pozemek p. č. 230/58 za účelem provádění údržby, oprav a rekonstrukce cyklostezky, mezi ***, jako povinnými z věcného břemene, a statutárním městem Zlínem, IČ , jako oprávněným z věcného břemene, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši ,- Kč, 3) výjimku z "Pravidel pro řešení vlastnických a užívacích vztahů k pozemním komunikacím, veřejnému osvětlení a s nimi souvisejícím pozemkům" spočívající ve stanovení ceny za odkoupení pozemku p. č. 230/58 dle bodu 1) tohto usnesení, resp. ceny za zřízení trvalého věcného břemene dle bodu 2) tohto usnesení, jako cen obvyklých na základě znaleckého posudku Ing. Lubomíra Kostky č. 6097/179/2016 ze dne , 4) ponechání výběru, která ze smluv dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení bude případně uzavřena, na výše uvedených ***, a to s ohledem na postupy stanovené zákonem č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, 5) zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemku p. č. 230/58 dle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, formou zřízení věcného beřmene (služebnosti) trvalého umístění stavby cyklostezky ve vlastnictví statutárního města Zlína na pozemku p. č. 230/58, a v právu přístupu na pozemek p. č. 230/58 za účelem provádění údržby, oprav a rekonstrukce cyklostezky, a to v případě, že nedojde do 90-ti dnů od doručení návrhu protistraně k uzavření některé ze smluv dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí smluv dle bodu 1) a 2) tohto usnesení, a uzavřením a podpisem té z nich, kterou budou akceptovat výše uvedení ***. 30/15Z/2016 zrušuje část usnesení ZMZ č.j. 7/5Z/2015 ze dne ve znění: bezúplatný převod pozemků p. č. 371/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2 a p. č. 371/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1192 m2 v k. ú. Malenovice u Zlína z vlastnictví České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ do vlastnictví statutárního města Zlína, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , Míru 12, Zlín, IČ , jakožto kupujícím a Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , jakožto prodávajícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemků p. č. 371/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m2 a p. č. 371/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1192 m2 vše v k. ú. Malenovice u Zlína, obci - 8 -

9 Zlín za cenu ve výši ,00 Kč bez DPH stanovenou na základě znaleckého posudku RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí 31/15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/2016 obecně závaznou vyhlášku č.../..., kterou se stanovují případy vymezení kratší nebo žádné doby nočního klidu, dle přílohy, jmenuje Mgr. Jaroslava Budka, starostu města Otrokovice, členem Správní rady Fondu města Zlína na obnovu Památníku Tomáše Bati. poskytnutí neinvestiční dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele *** ve výši ,00 Kč bez DPH na projekty na realizaci opatření vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí ve statutárním městě Zlíně - Pokračování vysílání internetového TV pořadu "Němé tváře" RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením. a) zrušení aktuálního znění Statutu Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne , č. usnesení 27/24Z/2014, b) zrušení aktuálního znění Pravidel pro přidělování dotací z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne , č. usnesení 28/24Z/2014, c) nové znění Statutu Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína, d) nové znění Pravidel pro přidělování finančních prostředků z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína. termíny zasedání Zastupitelstva města Zlína v roce 2017: 16. ZMZ ZMZ ZMZ ZMZ ZMZ ZMZ ZMZ

10 36/15Z/ upravenou verzi 1.1 dokumentu "Interní postupy Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období " dle příloh č. 1a a 1b, 2. upravenou verzi 1.1 dokumentu "Interní operační manuál Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období " dle příloh č. 2a a 2b, 3. aktualizaci dokumentu "Způsob zohlednění požadavků a podmínek vzešlých z procesu posouzení vlivu strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období na životní prostředí" dle příloh č. 3a a 3b. 37/15Z/ /15Z/2016 uzavření příslušné darovací smlouvy související s poskytnutím finančních prostředků formou daru společnosti SIES Fund(Save Indonesian Endangered Species Conservation Fund), PO Box 330, Bangalow, NSW 2479, AUSTRALIA), v celkové výši 7 300EUR, přepočtených v kurzu platném ke dni poskytnutí finančních prostředků, maximálně však ve výši do ,-Kč, a to na podporu projektu "Podpora ochrany ohroženého druhu zvířat (pižmovky bělokřídlé) v místě přirozeného výskytu - Sumatra (Indonésie)", přičemž finanční prostředky budou poskytovány postupně po dobu pěti let, a to ve výši 1/5 celkové částky do 30ti dnů od podpisu darovací smlouvy a v dalších čtyřech letech vždy ve výši 1/5 schválené částky RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním náležitostí darovací prominutí poplatků z prodlení ***, ve výši ,73 Kč, tj. 60% z ,21 Kč, dle Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína, a uzavření dohody o uznání dluhu a dohody o prominutí části dluhu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, Zlín, IČ: , jakožto věřitelem a ***, jakožto dlužníky, jejímž předmětem je uznání dluhu ve výši ,21 Kč dlužníky a prominutí části dluhu ve výši ,73 Kč, a to při splnění podmínky, která spočívá v uhrazení části dluhu ve výši ,48 Kč do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o prominutí části dluhu příslušným orgánem statutárního města Zlína, a Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednání ostatních náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem

11 39/15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/ /15Z/2016 zamítá prominutí smluvní pokuty v celkové výši Kč zhotoviteli NWK TECHNOLOGY, s.r.o., se sídlem Březnice 66, Zlín, IČ: , za prodlení s provedením a předáním díla "Dodávka a montáž informačních panelů okamžité rychlosti pro místní části Zlína - Štípa, Kostelec a Klečůvka" dle smlouvy o dílo č , uzavřené dne , mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a společností NWK TECHNOLOGY, s.r.o., se sídlem Březnice 66, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem. 1. zrušení aktuálního znění Statutu Sociálního fondu statutárního města Zlína, jehož součástí jsou Pravidla pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne , č. usnesení 77/13Z/2016, 2. nové znění Statutu Sociálního fondu statutárního města Zlína, dle přílohy č zrušení aktuálního znění Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína, jež jsou nedílnou součástí Statutu Sociálního fondu, schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne , č. usnesení 77/13Z/2016, 2. nové znění Pravidel pro poskytování dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína, dle přílohy č zrušení aktuálního znění Statutu Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína, schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne , č. usnesení 54/8Z/2015, 2. nové znění Statutu Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína, dle přílohy č. 1 znění Pravidel pro poskytování dotací z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města, dle přílohy č. 1 paušální částku ve výši 200 Kč/hod., která se použije pro výpočet náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, a to pro kalendářní rok

12 45/15Z/2016 změnu jmenovitého složení Komise místní části Kostelec dle důvodové zprávy a změnu jmenovitého složení Komise místní části Jaroslavice, Kostelec, Prštné a Štípa dle důvodové zprávy. MUDr. Miroslav Adámek v. r. Ing. et Ing. Jiří Korec v. r. primátor náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 21. 12. 2016 Usnesení č. 345/16 ZM program 15. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 346/16 ZM složení

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko ZM města KRNOVA SS 09/15/Ko U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 4. listopadu 2015 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 201/9 226/9

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. 12. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

USNESENÍ. 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne od 16:00 hod.

USNESENÍ. 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne od 16:00 hod. kategorie: Zápisy / Zastupitelstvo / 2014 datum vzniku: 12.06.2014 adresa dokumentu http://intranet.mulitom.cz/dokument- 1169814.html časové razítko: 1410173611 ip: 192.168.1.205 Městský úřad Litoměřice

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne 30.10.2013 cis. 1349/47/13-1373/47/13 Up ravena verze pro zvercj neni z diivod u dodrzeni pfi mere nosti zverejfiovani osobnich udaj

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 02.12.2015 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová komise: Mgr. Kateřina Čechová PRO:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Česká Třebová z jednání konaného č. 149 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 v r. 2016 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 150 Zastupitelstvo města schvaluje ve smyslu 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015

Město Trutnov zastupitelstvo města. U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 Město Trutnov U s n e s e n í ze 3. zasedání zastupitelstva města ze dne 22. června 2015 OBSAH Kontrola usnesení 2015-109/3 Kontrola plnění usnesení ZM Majetek města Nemovitosti - prodej 2015-110/3 Ulice

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016

Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 Výpis z usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 24. února 2016 1/ Zastupitelstvo města 11/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č. j.: MUCH 2938/2011 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 3. zasedání

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 53 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 53 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 53 konané dne 5. 12. 2016 Usnesení č. 1016/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Žádosti o prodloužení

Více