S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 8. schůze /8R/2016 2/8R/2016 uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o výpůjčce VS , uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi, se sídlem třída Tomáše Bati 1276, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, jehož předmětem je změna výměry prostor v 1.nadzemním podlaží budovy č.p (č. jednotky 1276/201) na třídě Tomáše Bati ve Zlíně z celkové výměry 625 m2 na výměru 627,57 m2 dodatku č. 6, jeho podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o pachtu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto propachtovatelem a PLEMENÁŘSKÝMI SLUŽBAMI a.s., U Farmy 275, Otrokovice, IČ , jako pachtýřem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je pacht pozemků p.č o výměře 532 m2, p.č o výměře 306 m2, p.č o výměře 2154 m2, p.č o výměře 3541 m2, p.č o výměře 966 m2, p.č o výměře 1158 m2, p.č o výměře 835 m2, p.č o výměře 1584 m2, p.č o výměře 892 m2, p.č o výměře 683 m2, p.č o výměře 1325 m2, p.č o výměře 4389 m2, p.č o výměře 743 m2, p.č o výměře 1086 m2, p.č o výměře 694 m2, p.č o výměře 810 m2, p.č o výměře 3292 m2, p.č o výměře 95 m2, p.č o výměře 562 m2, p.č o výměře 2958 m2, p.č o výměře 3090 m2, p.č o výměře 298 m2, p.č o výměře 505 m2, p.č o výměře 295 m2, p.č o výměře 31 m2, p.č o výměře 2914 m2, p.č o výměře 295 m2, p.č o výměře 2448 m2, p.č o výměře 1068 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře m2 k zemědělskému využití za pachtovné ve výši 0,0881 Kč/m2/rok s výpovědní lhůtou 1 rok, a to ke dni běžného roku dle podmínek OŽPaZ - 1 -

2 smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 3/8R/2016 4/8R/2016 5/8R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a obcí Hvozdná, Hlavní 210, Hvozdná, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci Odkanalizování obce Hvozdná úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemky p.č. 465/5, p.č. 466/1, p.č. 466/3, p.č. 639/87, p.č. 639/115, p.č. 639/121, p.č. 639/122, p.č. 667/1 vše k.ú. Lužkovice a povinnost strany oprávněné hradit finanční částku ve výši Kč/rok za běžnou údržbu, opravy a užívání splaškové kanalizace v majetku SMZ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku p.č. 530/1 k.ú. Lužkovice o celkové výměře 80 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a obcí Hvozdná, Hlavní 210, Hvozdná, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou po dobu trvání stavebních prací s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem vybudování 2 sjezdů z komunikace do pracovního pruhu ke stavbě Odkanalizování obce Hvozdná, s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem pozemku p.č. 552/9 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 914 m2 k zahrádkářskému účelu za nájemné 0,881 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce smlouvy, jejím podpisem a uzavřením - 2 -

3 6/8R/2016 7/8R/2016 8/8R/2016 uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a Dapp - CHPM, s.r.o., Lípa 4, Lípa, IČ , jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu Zálešná I 4057, Zlín o výměře 58,45 m2 za účelem provozování šicí dílny pro osoby zdravotně postižené za nájemné 513 Kč/m2/rok (bez DPH), s výpovědní lhůtou dle OZ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku p.č. 1067/5 k.ú. Zlín o výměře 11 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem stavby opěrné zdi, terénních úprav spojených s instalací nové el. brány a parkovacího stání, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OKaRDS smlouvy, jejím podpisem a uzavřením zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 201/1 k.ú. Zlín o výměře 1,5 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a AMILO Group s.r.o., Přímá č.p. 526, Zlín-Prštné, IČ , jakožto vypůjčitelem za účelem umístění nabíjecí stanice pro elektrovozidla uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 201/1 k.ú. Zlín o výměře 1,5 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a AMILO Group s.r.o., Přímá č.p. 526, Zlín-Prštné, IČ , jakožto nájemcem, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem umístění nabíjecí stanice pro elektrovozidla, s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy za nájemné ve výši 15% z CMZ, t.j. 600 Kč/m2/r smlouvy, jejím podpisem a uzavřením - 3 -

4 9/8R/ /8R/ /8R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku p.č. 193/1 k.ú. Velíková o výměře 7 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem sjezdu z komunikace a přístupu na pozemek p.č. 253 k.ú. Velíková, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3505/2 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem příjezdu k parkovacím stáním prodejny numismatiky v objektu č.p. 83 Mladcovská, Zlín a pro jeho opravu s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a s podmínkou zachování přístupu veřejnosti uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3505/1 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem umístění zpevněné plochy, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku p.č. 65/1 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře 39 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem sjezdu z komunikace a přístupu na pozemek st.p.č. 286/1 k.ú. Malenovice u Zlína, s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením - 4 -

5 12/8R/ /8R/ /8R/ /8R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku p.č. 560/22 k.ú. Mladcová o výměře 175 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem zaužívané plochy, parkovacího stání, oplocení, zpevněné plochy, vše u domu, s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p.č. 1089/260 a p.č. 1089/261 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře 18 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem sjezdu z komunikace a přístupu na pozemky p.č. 1089/271 a p.č. 1089/272 k.ú. Příluky u Zlína, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jakožto pronajímatelem a společností B42 s.r.o., se sídlem J.A. Bati 5542, Zlín, IČ , jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od podpisu nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 1119/166 k.ú. Zlín o výměře 125 m2 pro zřízení 10 parkovacích míst pro vlastníka objektu č.p (tovární budova č. 42) dle podmínek stanovených OKaRDS za cenu ve výši 15% CMZ č. 11, tj. 600 Kč/m2/rok bez DPH s výpovědní lhůtou 3 měsíce smlouvy, jejím podpisem a uzavřením zamítá záměr prodat pozemky p.č. 3229/1 (výměra 773 m2 do 450 m2), st.p.č (výměra 123 m2), p.č. 3457/3 (výměra 96 m2), p.č. 3457/8 (výměra 91 m2) vše k.ú. Zlín záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č ze dne ve znění dodatku č.1/12 ze dne na nájem pozemků p.č. 3229/1 a st. p.č v k.ú. Zlín jako zastavěné plochy dočasnou stavbou - 5 -

6 čerpací stanice pohonných hmot, jehož předmětem bude: - prodloužení účinnosti nájemní smlouvy o 5 let - úprava výměry předmětu nájmu tak, že bude předmět nájmu rozšířen o pozemky p.č. 3457/3 (výměra 96 m2), p.č. 3457/8 (výměra 91 m2) vše k.ú. Zlín a současně snížen o část pozemku p.č. 3229/1 k.ú. Zlín o výměře 140 m2 tvořící plochu veřejného chodníku 16/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2016 záměr rozšířit počet osob na straně nájemce u Nájemní smlouvy č ze dne uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, jako pronajímatelem a *** jako nájemcem o *** zamítá záměr prodat část pozemku p.č. 768/443 k.ú. Zlín o výměře do 230 m2 pro výstavbu 6 garáží zamítá záměr prodat pozemek p.č. 2935/52 k.ú. Zlín o výměře 127 m2 pro *** pro rozšíření zahrady u objektu uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p.č. 3186/7, p.č. 3516/1, p.č. 3186/10 k.ú. Zlín o celkové výměře 140 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a RAPOS, spol. s r.o., Nerudova č.p. 325, Holešov, IČ , jakožto vypůjčitelem, po dobu provádění stavebních prací s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem vjezdu a výjezdu stavební techniky na staveniště, stavebního prostoru, úpravy chodníku a jeho předláždění, vše v rámci výstavby nového objektu Prediko centrum, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ SÚ, OSaDŘ odd. dopr., OKaRDS, OUaA smlouvy, jejím podpisem a uzavřením zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p.č. 980/37 a p.č. 980/38 k.ú. Zlín o celkové výměře 13 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem za účelem parkovacího stání - 6 -

7 21/8R/ /8R/ /8R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemku p.č. 1079/1 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem dvou podélných parkovacích stání k domu, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením ne s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové, IČ , jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 3539/37 k.ú. Zlín o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření pro podélná parkovací stání k administrativní budově Krajského ředitelství Lesů ČR, Zlín Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3539/37 k.ú. Zlín o výměře 26 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem podélných parkovacích stání k administrativní budově Krajského ředitelství Lesů ČR, Zlín, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3249/24 k.ú. Zlín o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením - 7 -

8 uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3249/24 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 pro vybudování přístavby k domu, na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu výstavby a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 24/8R/ /8R/2016 s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3029/17 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3029/17 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 pro vybudování přístavby k půldomku na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu výstavby a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r smlouvy, jejím podpisem a uzavřením ne s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 4246/7 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2, za účelem údržby, rozšíření pozemku Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 4246/7 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem - 8 -

9 náměstí Míru 12, Zlín, IČ a ***, za účelem údržby a rozšíření pozemku k užívání 26/8R/ /8R/ /8R/2016 s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 972/33 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku, za cenu ve výši dle CMZ tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejíž předmětem je část pozemku p.č. 972/33 k.ú. Zlín výměře o 45 m2 na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu výstavby a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r smlouvy, jejím podpisem a uzavřením ne s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto směňujícím a ***, jakožto směňujícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je směna pozemku p.č. 660/4 k.ú. Prštné o výměře 529 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 661 k.ú. Prštné o výměře do 70 m2 ve vlastnictví *** zastavěnou veřejným chodníkem Zlína s doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města Zlína Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí s uzavřením budoucí směnné smlouvy a následně směnné smlouvy mezi , jakožto budoucím směňujícím (směňujícím) a ***, jakožto budoucím směňujícím (směňujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 4018/2 k.ú. Zlín o výměře do 610 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína pro rozšíření plochy k výstavbě komerčního objektu za část pozemku p.č. 4037/5 k.ú. Zlín o - 9 -

10 výměře do 115 m2 ve vlastnictví *** pro vybudování 10 veřejných parkovacích stání dle podmínek OKaRDS na náklady *** a jejich bezúplatné převedení do majetku statutárního města Zlína s doplatkem rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků ve prospěch statutárního města Zlína za cenu ve výši dle CMZ č. 11, t.j Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře do 70 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou s účinností od data podpisu smlouvy po dobu výstavby za účelem vybudování 10 veřejných parkovacích stání na náklady *** a jejich bezúplatné převedení do majetku statutárního města Zlína s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OKaRDS smlouvy a jejím podpisem 29/8R/ /8R/2016 s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a Dopravní společností Zlín Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ , jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 34 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., která slouží jako sociální zázemí řidičů MHD na točně Antonínova pro Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s.r.o., IČ za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, t.j Kč bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 4247/3 k.ú. Zlín o výměře do 10 m2 dle geometrického zaměření za účelem scelení pozemků za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 600 Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

11 s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 31/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2016 ne s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 3556/7 k.ú. Zlín o výměře do 240 m2 dle geometrického zaměření pro zahradu, sad Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 673/34 k.ú. Zlín o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření pro rozšíření zahrady za cenu ve výši dle CMZ č. 11, t.j Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 2144/33 k.ú. Zlín o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření pro výstavbu nového oplocení Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí udělení souhlasu se sídlem spolku HANDICAP Zlín, z.s., Padělky VI 1367, Zlín, IČ v objektu Padělky VI 1367, Zlín jako vypůjčiteli a nájemci nebytového prostoru dokumentu a jeho podpisem uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 700/28 k.ú. Zlín o výměře 6 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou do s

12 účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je umístění restaurační zahrádky u provozovny v objektu č.p Tř. T. Bati, Zlín, s výpovědní lhůtou 1 měsíc a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 36/8R/ /8R/ /8R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti pro uložení a provozování distribuční soustavy - kabelové vedení NN, kabelová skříň NN, uzemnění v rámci akce Malenovice, ***, příp. NN úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 82/1 k.ú. Malenovice u Zlína smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti pro uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení NN, betonový sloup v rámci akce Kudlov, ***, přípojka NN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 19/1, p.č. 1502/17, p.č. 1502/19, p.č. 1502/23, p.č. 1502/30, p.č. 1518/1, p.č. 1549/1 k.ú. Kudlov smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru

13 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti pro uložení a provozování distribuční soustavy - telekomunikační vedení optický kabel, pilíř s rozvaděčem, skříň úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 34/2, p.č. 1290/1 k.ú. Kostelec Zlína smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 39/8R/ /8R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti pro uložení a provozování distribuční soustavy - telekomunikační vedení optický kabel, rozvaděč úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 84/3 k.ú. Příluky u Zlína smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti pro uložení a provozování distribuční soustavy - telekomunikační vedení optický kabel, rozvaděč, přípojka NN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 3566/2 k.ú.zlín smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

14 41/8R/ /8R/ /8R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti pro uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení VN a NN v rámci akce Zlín, Manag, přeložka kabelů VN a NN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 2660/60, p.č. 2735/1 k.ú. Zlín smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti pro uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení VN v rámci akce Zlín, UTB, kabelová smyčka VN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 281/8, p.č. 1087/9, p.č. 1087/10, p.č. 3530/6, p.č k.ú. Zlín smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - HOYA Zlín Park s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, Praha 8, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je zřízení služebnosti pro uložení dešťové a splaškové kanalizace v rámci akce Administrativní a distribuční centrum úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012, přes pozemek p.č. 970/112, p.č. 970/114, p.č. 970/136 k.ú. Malenovice u Zlína

15 smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 44/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2016 záměr prodat části pozemku p.č. 84/3 v k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 550 m2 a o výměře do 1400 m2 dle geometrického zaměření pro vlastníka objektu RD na pozemku p.č.st. 259/2 k.ú. Příluky záměr na rozšíření účelu výpůjčky části pozemku p.č. 2660/1 k.ú. Zlín o výměře 1450 m2 pro údržbu zeleně o oplocení záměr prodloužit termín účinnosti nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy, jejichž předmětem je nájem pozemků pro výstavbu bytových domů a následný prodej zastavěných částí pozemků p.č. 2660/60, p.č. 2144/79 a 2735/1 v k.ú. Zlín z termínu do na termín do záměr vypůjčit části pozemku p.č. 645/6 k.ú. Zlín o celkové výměře 460 m2 záměr změnit vypůjčitele části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 pro umístění restaurační zahrádky před objektem č.p. 193 tř. T. Bati, Zlín záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3124/3 k.ú. Zlín o výměře 60 m2 záměr vypůjčit části pozemku p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře do 1100 m2 zamítá udělení souhlasu se změnou využití částí pozemků p.č. 3514/1 a p.č. 1109/178 k.ú. Zlín o celkové výměře 47 m2 přenechané smlouvou V/91 ze dne k dočasnému užívání pro výstavbu a provozování účelového zařízení k výrobě, opravám a prodeji šperků, bižuterie nově na dočasné užívání pro výstavbu a provozování účelového zařízení k výrobě, opravám a prodeji šperků, bižuterie a k obchodní činnosti spojené s nákupem a prodejem textilu a kožené galanterie

16 52/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2016 uhrazení částky Kč za bezesmluvní užívání pozemku st.p.č k.ú. Zlín za období od do ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 901/6 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 1 m2 pod stávající telefonní budkou pro projekt KnihoBudky pro vlastníka objektu telefonní budky s výpovědní lhůtou 3 měsíce smlouvy, jejím podpisem a uzavřením záměr podnajmout část nebytových prostor v I. NP v objektu č.p. 119, který je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Jaroslavice u Zlína, a to multifunkční sál o výměře 38 m2 za účelem provozování Centra pro rodiny s dětmi pro spolek Na Pasece, z.s., IČ: záměr pronajmout pozemek p.č. 481/14 v k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře 105 m2 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Zlín - Kudlov, VO ulice Zelená" a "Kudlov - oprava chodníků v ul. Zelená" na pozemku p. č. 1369/14 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít na základě výzvy kupní smlouvu o výkupu pozemku

17 p. č. 1369/14 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, včetně stavby "Zlín - Kudlov, VO ulice Zelená" a "Kudlov - oprava chodníků v ul. Zelená", která bude na části tohoto pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 438 Kč/m2, s pověřením Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 57/8R/ /8R/2016 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín - Mokrá" na části pozemku p. č. 590/37 zahrada v obci Zlín, k. ú. Mladcová, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít základě výzvy kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 10 m2 pozemku p. č. 590/37 zahrada v obci Zlín, k. ú. Mladcová, včetně stavby "Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín - Mokrá", která bude na části tohoto pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s pověřením Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové , IČ , jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Oprava chodníku v ul. Mokrá I, Zlín - Mokrá" na části pozemku p. č. 1692/3 ostatní plocha neplodná půda v obci a k. ú. Zlín. Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

18 59/8R/ /8R/2016 s uzavřením kupní smlouvy mezi ***, jako prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup nově vzniklého pozemku p. č. 578/86 zahrada, odděleného dle Geometrického plánu č. 2851g-130/2015 ze dne z pozemku p. č. 578/18 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, za celkovou smluvní cenu ve výši Kč/m2, za podmínky, že ke dni uzavření kupní smlouvy nebude převáděný pozemek zatížen zástavním právem, s pověřením Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. uzavření nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ , jako pronajímatelem, a , jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části o výměře 136 m2 pozemku p. č. 1560/3 ostatní plocha, části o výměře 152 m2 pozemku p. č. 1560/4 ostatní plocha, části o výměře 320 m2 pozemku p. č. 1560/7 vodní plocha a části o výměře 21 m2 pozemku p. č. 1560/10 ostatní plocha, za účelem realizace stavby Lávka pro pěší Z2 přes Dřevnici, Zlín - Bartošova čtvrť, ve znění dle přílohy č. 1., přičemž výše nájemného je stanovena dohodou smluvních stran na částku 29,80 Kč/m2 a rok, celková výše nájemného na kalendářní rok činí Kč, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, IČ , jako budoucím povinným, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným, v souvislosti se stavbou Lávka pro pěší Z2 přes Dřevnici, Zlín - Bartošova čtvrť, ve znění dle přílohy č. 1, s pověřením Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

19 61/8R/ /8R/2016 zrušuje - část usnesení č. 4/15R/2008 Rady města Zlína ze dne , u seznamu žadatelů č. 4/2008, na odprodej jednotky č , v domě čp. 1285, třída Tomáše Bati, Zlín, k. ú. Zlín do vlastnictví *** z důvodu ukončení nájmu dohodou mezi statutárním městem Zlín a *** - část usnesení č. 48/4R/2014 Rady města Zlína ze dne , u seznamu žadatelů č. 1/2014, na odprodej jednotky č , v domě čp. 1285, třída Tomáše Bati, Zlín, k. ú. Zlín do vlastnictví *** z důvodu ukončení nájmu dohodou mezi statutárním městem Zlín a *** a) s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej jednotky č , v domě čp. 1285, třída Tomáše Bati, na pozemku p. č. st. 4295, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4432/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4432/ na pozemku p. č. st. 4295, v k. ú. Zlín, obci Zlín za kupní cenu ve výši Kč, b) s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej jednotky č , v domě čp. 1285, třída Tomáše Bati, na pozemku p. č. st. 4295, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4432/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4432/ na pozemku p. č. st. 4295, v k. ú. Zlín, obci Zlín za kupní cenu ve výši Kč, c) s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej jednotky č v domě čp. 5506, Podlesí V, na pozemku p. č. st. 8685, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 8025/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 8025/ na pozemku p. č. st. 8685, v obci Zlín, k. ú. Zlín mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , IČ , jakožto prodávajícím a kupujícími dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** za kupní cenu ve výši Kč 2. *** za kupní cenu ve výši Kč, s pověřením náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. s uzavřením dohody mezi statutárním městem Zlínem, IČ , náměstí Míru 12, Zlín a BUDOVATELEM, stavebním bytovým družstvem, IČ , Bří Jaroňků 4079, Zlín, jejímž předmětem bude zrušení dispozičního práva k bytu č. 411 v domě č. p na ul. Podlesí IV ve Zlíně pro BUDOVATELE, stavební bytové družstvo, které se finančně podílelo na výstavbě tohoto bytu za úhradu ve výši Kč

20 s pověřením náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem. Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 63/8R/ /8R/ Záměr na přímý prodej jednotky 2 + kk, č o podlahové ploše 70,46 m², v domě čp. 870, Kotěrova, Zlín, na pozemku p. č. st. 964 v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 240/1000 na společných částech domu čp. 870 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 240/1000 na pozemku p. č. st. 964 o výměře 160 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej jednotky 2 + 1, č o podlahové ploše 55,60 m², v domě čp. 1093, U Zimního stadionu, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5560/22621 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5560/22621 na pozemku p. č. st o výměře 132 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 3. Záměr na přímý prodej pozemku parc. č. st. 2956/1 o výměře 39 m2 jehož součástí je rodinný dům o velikosti 3 + 1, čp o podlahové ploše 76,88 m2 a okolního pozemku (zahrada) p. č. 660/62 o výměře 98 m2, Štefánikova, Zlín v k. ú. Zlín. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. a) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk ***, a to na dobu určitou ½ roku s možnosti postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky vrácení stávajícího bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně, b) mimořádné přidělení bytu o velikosti 3 + kk na ul. Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně ***, a to na dobu určitou ½ roku s možnosti postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky vrácení stávajícího bytu na ul. Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, c) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky vrácení stávajícího bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně, d) mimořádné přidělení jiného bytu v lokalitě Obeciny ve Zlíně ***, a to na

21 dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky vrácení stávajícího bytu na ul. K Majáku 5005 ve Zlíně. zamítá e) mimořádné přidělení většího bytu ***, f) mimořádné přidělení většího bytu ***, g) mimořádné přidělení stávajícího bytu na ul. Vodní 4209 ve Zlíně, který měli v nájmu ***. 65/8R/2016 a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu na Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, výše nájmu 69 Kč/m2, a1) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, výše nájmu 69 Kč/m2, b1) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, výše nájmu 69 Kč/m2, c1) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu, Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk. náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním ostatních náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem

22 66/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2016 třetí podnájem bytu na ul. Podlesí IV 5302 ve Zlíně, který mají v nájmu ***. neprodloužení nájemní smlouvy k bytu na ul. Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, který má v nájmu ***, a v případě nevrácení bytu dohodou podání žaloby o vyklizení bytu. zamítá udělení výjimky o přijetí žádosti o městský byt pro ***. finanční spoluúčast statutárního města Zlín ve výši 60 % celkové částky, max Kč včetně DPH, na odstranění zatékání do objektu na adrese Jílová č.p přijetí Aktualizace žádosti o městský byt ve Zlíně a ponechání žádosti v seznamu žadatelů o městský byt ***. a) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č uzavřené dne , mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o kůlnu o výměře 8,2 m2, b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č uzavřené dne , mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o sklepní kóji o výměře 3,88 m2, c) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č uzavřené dne , mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemkyní, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o 1/2 sklepní kóje. náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním ostatních náležitostí dodatků, jejich uzavřením a podpisem. zamítá a) udělení výjimky z pravidel a zařazení žádosti do pořadníku na byt pro seniory a zdravotně postižené osoby pro ***, b) udělení výjimky z pravidel a zařazení žádosti do pořadníku na byt pro

23 seniory a zdravotně postižené osoby pro ***, c) zařazení žádosti do pořadníku na byt pro seniory a zdravotně postižené osoby ***, d) mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby pro ***, e) udělení výjimky z pravidel a ponechání žádosti v pořadníku žadatelů na byty pro seniory a zdravotně postižené osoby a mimořádné přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby ***, f) udělení výjimky z pravidel a přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby ***, g) udělení výjimky z pravidel a ponechání žádosti v pořadníku žadatelů na byt pro seniory a zdravotně postižené osoby pro ***, h) udělení výjimky z pravidel a zařazení žádosti do pořadníku na byt pro seniory a zdravotně postižené osoby pro *** a v případě přidělení bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou 3 měsíce s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu. 73/8R/2016 a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Podlesí IV 5302 ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Podlesí IV 5302 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou do , v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výše nájmu 58,98Kč/m2, c) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Podlesí IV 5302 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Podlesí IV 5302 ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, na dobu určitou do , v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, výše nájmu 58,98Kč/m2, e) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, výše nájmu 28 Kč/m2, náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním ostatních náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem

24 74/8R/2016 1) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 18, ul. Losky 2426 ve Zlíně a Dohody o složení jistoty ve výši Kč, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, 2) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 28, ul. Losky 2426 ve Zlíně a Dohody o složení jistoty ve výši Kč, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, 3) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č.62, ul. Vodní 4205 ve Zlíně, mezi zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení, 4) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 72, ul. Vodní 4207 ve Zlíně, mezi zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení, 5) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 73, ul. Vodní 4210 ve Zlíně, mezi zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 5 k tomuto usnesení, 6) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 416, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, za dalších podmínek dle přílohy č. 6 k tomuto usnesení, 7) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 422, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, za dalších podmínek dle přílohy č. 7 k tomuto usnesení, 8) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 518, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, za dalších podmínek dle přílohy č. 8 k tomuto usnesení, 9) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 520, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, za dalších podmínek dle přílohy č. 9 k tomuto usnesení,

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 24. 10. 2016 Usnesení č. 938/16 RM uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Brtnice, jako pronajímatelem

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

. USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 43 konané dne

. USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 43 konané dne . USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 43 konané dne 11. 7. 2016 Usnesení č. 737/16 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330037348/001, mezi městem Brtnice, jako povinným a firmou

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Hostinné, konané dne 20.09. 2017 1462/95/RM/2017 Schválení programu 95. schůze rady města program 95. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne 17.12.2013 Usnesení č. 89/1582/13 Dodatek č. 9 ke smlouvě o hypotečním úvěru mezi BDC Slavičín a KB a.s. s o u h l a s í s uzavřením

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26. 5. 2008 Usnesení č. 41/0836/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 0894-08-P1 Usnesení

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S ZE ŠESTNÁCTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 2.5.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 42. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 16.11.2016 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 žadatelům dle přílohy prodloužení pronájmů bytových jednotek v

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 12. schůze rady města konané dne 31.5.2017 Penzion pro důchodce Ivančice úprava odpisového plánu 2017 RM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016

Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 Výpis z usnesení 24. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. ledna 2016 1/ Kontrola usnesení 24/118 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Pozemky 24/119 r o z h o d l a a) o

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Výpis usnesení ze 44. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení ze 44. schůze Rady města Břeclavi ze dne Výpis usnesení ze 44. schůze Rady města Břeclavi ze dne 24.8.2016 S00RP00OS8ZT Rada města projednala: R/44/16/3 zápis ze své 43. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/44/16/5 v souladu

Více

Seznam úkolů až 16. schůze Rady města 9.4.; 13.4.;

Seznam úkolů až 16. schůze Rady města 9.4.; 13.4.; Seznam úkolů - 14. až 16. schůze Rady města 9.4.; 13.4.; 3.4.015 373/14/7/015 Záměr statutárního města Přerova - pacht nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 44/11 v

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 24.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma MPA. Martina Jírovcová,

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 35. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 10.10.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/35/RM/2016 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Přehled splněných usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 1 Přehled

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s.

L I B E R E C. MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu SVS a.s. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 05. 2015 Bod pořadu jednání: MFRB přijetí daru pozemků a staveb v k.ú. Horní Hanychov a následný prodej vodovodního

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne 18. 4. 2016 Usnesení č. 565/16 RM zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Brtnice parc. č. 1358/7 o výměře 63 m 2, která je dle geometrického

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.12.2012 Usnesení č. 58/1077/12 Rozpočtová opatření schválit rozpočtová opatření č. 62-105/2012 dle přílohy č. 1132-12-P1 Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více