S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 1. schůze /1R/2013 2/1R/2013 3/1R/2013 4/1R/2013 5/1R/2013 6/1R/2013 vrácení jistoty ve výši tříměsíčního nájmu tj. 1500,- Kč bez DPH složené na účet města při výběrovém řízení za nájem nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín o výměře 19,9 m2 ukončení nájmu nebytových prostor dohodou ke dni v přízemí objektu Vodní 4209, Zlín o výměře 69,13 m2 schváleného usnesením RMZ dne pod čj. 410/21/95 pro *** ukončení nájmu objektu novinového stánku na pozemku p.č. 660/11 k.ú. Zlín o výměře 8 m2 dohodou ke dni pro nájemce *** uzavření dodatku ke smlouvě ze dne o umístění zařízení na střešní ploše objektu Středová 4786, Zlín, z důvodu snížení počtu anténních prvků na jednom stožáru nájem nebytových prostor v objektu bez č.p./č.e. umístěném na pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 67 m2 podlahové plochy za účelem povánočního výprodeje textilního zboží pro nájemce *** ve výši ,-Kč za měsíc na dobu určitou do s výpovědní lhůtou 1 týden výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/31 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 pro FIRO-tour a.s., Soudní 421, Zlín, IČ pro umístění reklamního zařízení "áčka" před objektem č.p. 421 Soudní, Zlín od uzavření smlouvy na dobu určitou do s výpovědní lhůtou 1 týden dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK - 1 -

2 7/1R/2013 8/1R/2013 9/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2013 výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 308/3 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 pro *** pro umístění reklamního zařízení "áčka" před objektem č.p. 481 Tř. T. Bati, Zlín od uzavření smlouvy na dobu určitou do s výpovědní lhůtou 1 týden dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemků p.č. 2801/50, p.č. 2126/5, p.č. 2801/102 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 350 m2 pro BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bří Jaroňků 4079, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Budovatelská, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 pro *** pro umístění reklamního zařízení "áčka" před objektem č.p. 196 Tř. T. Bati, Zlín (oční optika) od uzavření smlouvy na dobu určitou do s výpovědní lhůtou 1 týden dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK odvolání proti části usnesení RMZ č.j. 10/24R/2012 ze dne ve znění: " zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 986/1 k.ú. Štípa o výměře 17 m2 pro *** pro odstavné parkovací stání u pozemku p.č. 198 k.ú. Štípa" zamítá odvolání proti usnesení RMZ č.j. 20/24R/2012 ze dne ve znění: " výpůjčku části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro parkovací stání náležící k domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA a OK" ukončení smlouvy o výpůjčce č ze dne u pozemku p.č. 1571/2 k.ú. Zlín o výměře 1909 m2 pro *** pro stávající ovocný sad výpověď Smlouvy o výpůjčce ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako půjčitelem, a ***, jako vypůjčitelem, na - 2 -

3 základě které přenechal půjčitel vypůjčiteli do výpůjčky část pozemku p. č. 3124/3 v obci Zlín, k.ú. Zlín, o výměře 15 m2 pro parkovací stání u domu 14/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2013 výpověď Smlouvy o výpůjčce ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ , jako půjčitelem, a ***, jako vypůjčitelem, na základě které přenechal půjčitel vypůjčiteli do výpůjčky část pozemku p. č. 3124/3 v obci Zlín, k.ú. Zlín, o výměře 15 m2 pro parkovací stání u domu věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,tř. Tomáš Bati 383, Zlín, IČ přes pozemek - p.č.1071/2 k. ú. Zlín (přeložka vodovodu doplnění pozemku, smlouva na VB uzavřena) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - SYNOT REAL ESTATE, a. s., Praha 8-Libeň, Sokolovská čp. 541, PSČ , IČ přes pozemek st. p. č. 48/1, st. p. č. 153, p. č. 285, 555/1, 555/4, 555/22, 555/23, 556/2, 562/1, 562/2, 564/2, 591/38, 595, 602/3, 602/5, 615/3, 615/5 k. ú. Mladcová - doplnění účelu (přípojka kanalizační, plynovodní, vodovodní, slaboproud, veř. osvětlení - vzdělávací, školící a rehab. centrum k. ú. Mladcová, smlouva na VB uzavřena) záměr na nájem části pozemku p.č. 605/2 k.ú. Zlín pod objektem stávajícího novinového stánku o výměře 8 m2 pro vlastníka objektu stánku záměr na prodej pozemku p.č. 347/1 k.ú. Lužkovice o výměře 195 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 2001/16 a st.p.č vše k.ú. Zlín o celkové výměře 450 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3504/2 k.ú. Zlín o výměře 20 m2-3 -

4 21/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2013 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1891/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 35 m2 záměr na směnu lesních pozemků p.č. 362/1, p.č. 372/1, p.č. 379, p.č. 372/28, p.č. 372/29, p.č. 264/2, p.č. 264/1 a p.č 360 vše k.ú. Malenovice u Zlína ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ za adekvátní lesní pozemky ve vlastnictví statutárního města Zlína zrušuje část usnesení Rady města Zlína ze dne , usn. č. 43/21R/2012 s prodejem bytových jednotek v domech a zastavěných částí pozemků v asanačním pásmu s prodejem bytových jednotek v domech a zastavěných částí pozemků v plochách bydlení individuálního, které se nachází vedle navrhovaného obchvatu Zálešná dle platného územního plánu Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. záměr na prodej bytových jednotek v domě a zastavěné části pozemku podle Pravidel pro prodej bytových jednotek, domů, ideálních podílů na nemovitostech a nebytových jednotek v bytových domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 23/12Z/2008, seznam č. 1/2013 žadatelů o prodej bytových jednotek v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob v domě čp. 2089, U Zimního stadinu ve Zlíně (lokalita Letná), k. ú. Zlín. 1. Záměr na přímý prodej nebytového prostoru s terasou - ateliéru, o podlahové ploše 52,28 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 523/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 523/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování 2. Záměr na přímý prodej nebytového prostoru s terasou - ateliéru, o podlahové ploše 49,03 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu - 4 -

5 o velikosti id. 490/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 490/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování 3. Záměr na přímý prodej nebytového prostoru s terasou - ateliéru, o podlahové ploše 52,42 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 524/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 524/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování 4. Záměr na přímý prodej nebytového prostoru s terasou - ateliéru, o podlahové ploše 49,67 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 497/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 497/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování 26/1R/ Záměr na přímý prodej bytové jednotky s balkonem, o podlahové ploše 29,44 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 294/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 294/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 80% z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování 2. Záměr na přímý prodej bytové jednotky s balkonem, o podlahové ploše 29,41 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 294/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 294/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 80% z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování - 5 -

6 3. Záměr na přímý prodej bytové jednotky s balkonem, o podlahové ploše 29,87 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 299/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 299/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 80% z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování 4. Záměr na přímý prodej bytové jednotky s balkonem, o podlahové ploše 60,18 m², v domě čp , Díly IV, Zlín, na pozemcích p. č. st a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 602/38540 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 602/38540 na pozemcích p. č. st o výměře 272 m2 a p. č. st o výměře 269 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 80% z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování 27/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2013 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných bytů dle seznamu č. 1, zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 1 převod členských práv a povinností spojených s užíváním bytu dle seznamu č. 1. udělení plné moci JUDr. Aleně Hamplové k zastupování statutárního města Zlína, IČ , na členských schůzích Bytového družstva Podlesí, IČ , Zlín, nám. Míru 12, PSČ , které se budou konat v roce 2013 rozpočtové opatření č. 1/2013 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2013 dle přiložených tabulek - 6 -

7 32/1R/ /1R/ /1R/ /1R/2013 s rozpočtovým opatřením č. 2/2013 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2013 dle přiložené tabulky Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. bere na vědomí auditované výsledky hospodaření obchodní společnosti PSG Zlín, s.r.o., IČ: za účetní období Zastupitelstvu města Zlína vzít na vědomí. bere na vědomí informaci o předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu Jsou tu s námi v roce 2013 náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného podpisem Čestného prohlášení jako přílohy žádosti o dotaci dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s vyčleněním finančních prostředků do výše ,- Kč na profinancování realizace projektu Jsou tu s námi Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 1. se zrušením usnesení ZMZ ze dne , č. j. 10/4Z/2011, ve věci zastupování statutárního města Zlína ve Svazu měst a obcí České republiky se sídlem Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4, IČ: , v části: Komora/Rada/Výbor: Zástupce: Výbor regionů Evropské unie Ing. Alena Zubalíková Komise: Zástupce: Dopravní komise Mgr. Eva Štauderová 2. se zastupováním statutárního města Zlína ve Svazu měst a obcí České republiky se sídlem Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4, IČ: : Komora/Rada/Výbor: Zástupce: Výbor regionů Evropské unie MUDr. Miroslav Adámek Komise: Zástupce: Dopravní komise Jiří Kadeřábek Zastupitelstvu města Zlína ke zrušení a schválení

8 36/1R/ /1R/ /1R/ /1R/ /1R/2013 se zrušením usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne , čj. 31/13Z/2012, kterým byla schválena finanční náhrada za technické zhodnocení ve výši ,- Kč na základě ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu bez č.p./č.e. umístěném na pozemku st. p. č k. ú. Zlín o výměře 53 m2 podlahové plochy pro nájemce Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ: s prodejem technického zhodnocení ve výši ,- Kč bez DPH na základě ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu bez č.p./č.e. umístěném na pozemku st. p. č k. ú. Zlín o výměře 53 m2 podlahové plochy pro nájemce Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ: Zastupitelstvu města Zlína ke schválení výpůjčku stavby sloupů trolejového vedení na pozemcích p.č. st. 6443, p.č. 1119/28, p.č. 1119/196, p.č. 1119/141, p.č. 1109/39, p.č. 1109/1 vše k.ú. Zlín, obec Zlín, pro Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ , Zlín, Podvesná XVII 3833, PSČ , od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou záměr na bezúplatný převod stavby sloupů trolejového vedení na pozemcích p.č. st. 6443, p.č. 1119/28, p.č. 1119/196, p.č. 1119/141, p.č. 1109/39, p.č. 1109/1 vše k.ú. Zlín, obec Zlín Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ , Zlín, Podvesná XVII 3833, PSČ uzavření Veřejnoprávních smluv v souladu s ust. 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí v souladu se ust. zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a obcemi ve správním obvodu statutárního města Zlína, a to na dobu určitou do za cenu 150,- Kč vč. DPH za každý provedený úkon primátora, MUDr. Miroslava Adámka, podpisem předmětných smluv ruší usnesení čj. 81/21R/2012 ze dne ve znění: " uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, - 8 -

9 nám. Míru 12, Zlín, IČ: a společností Radio Čas s. r. o., se sídlem K. Svobody 130, Ostrava-Plesná, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 18963, jejímž předmětem je vzájemná spolupráce při propagaci vánočních aktivit, náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného podpisem smlouvy." 41/1R/ /1R/ /1R/2013 uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní hmoty v I. čtvrtletí 2013 s kupujícím Kloboucká lesní s.r.o. se sídlem Brno, Šumavská 31, okres Brno-město, PSČ , IČ: za ceny dle poptávkového listu, který je přílohou rámcové kupní smlouvy a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem této smlouvy - uzavření rámcové kupní smlouvy č s kupujícím *** na r na odběr palivového dříví na části území statutárního města Zlín, dle přílohy č. 1 smlouvy za cenu 310,-- Kč/m3 bez DPH a - uzavření rámcové kupní smlouvy č s kupujícím *** na r na odběr palivového dříví na části území statutárního města Zlín, dle přílohy č. 1 smlouvy za cenu 350,-- Kč/m3 bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem těchto smluv uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č na stavební práce v rámci stavby "Stavební úpravy pavilonu U1 ZŠ Zlín, M. Alše 558 pro potřeby mateřské školy" uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , a POZIMOS, a. s., se sídlem K Pasekám 3663, Zlín, IČ: , jehož předmětem bude rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce za cenu ve výši ,- Kč bez DPH, celková cena za dílo dle smlouvy č se dále sníží o ,-Kč bez DPH a výsledná cena za dílo bude dodatkem sjednána ve výši ,-Kč bez DPH MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem 44/1R/2013 výběrové řízení v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Elektronická kniha jízd pro statutární město Zlín Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, - 9 -

10 rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é: Jiří Jelínek, Odbor vnitřní správy Marcel Červený, Odbor vnitřní správy Pavla Šafaříková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Antonín Špidlík, Odbor vnitřní správy Pavel Vařák, Odbor vnitřní správy Magdaléna Chmelařová, Odbor právní 45/1R/2013 1) se zrušením organizačních složek zřízených statutárním městem Zlínem, a to: a) Jesle M. Knesla 4056, Zlín, tj. 5 pracovních míst (1x vedoucí organizační složky, 1x dětská sestra, 1x ošetřovatelka a 2x přímá obslužná péče), b) Jesle Budovatelská 4820, Zlín, tj. 6 pracovních míst (1x vedoucí organizační složky, 3x dětská sestra, 1x přímá obslužná péče a 1x kuchařka), a to ke dni ; 2) se zřízením dvou tříd mateřské školy k ; 3) s pověřením primátora, MUDr. Miroslava Adámka, ke všem potřebným krokům, které jsou nutné k realizaci výše řečeného usnesení Zastupitelstvu statutárního města Zlína ke schválení. 46/1R/2013 uzavření smluv o výpůjčce pozemků dle přílohy č. 1 mezi statutárním městem Zlínem a následujícími příspěvkovými organizacemi, zřizovanými statutárním městem Zlínem: Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace, IČ: Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace, IČ: Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace, IČ: Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, IČ: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro činnost specifikovanou ve zřizovací listině vypůjčitele, údržbu zeleně a zpevněných ploch a oplocení

11 47/1R/ /1R/ /1R/ /1R/2013 s aktualizací "Pravidel pro přidělení finančních prostředků z Ekofondu" dle přílohy Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zamítá žádost zástupce investora Dopravní společnost Zlín Otrokovice, s. r. o. o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění dvou informačních ploch určených pro propagaci Filharmonie Bohuslava Martinů na budově měnírny, ul. Štefánkova, pozemek st. pl k. ú. Zlín, ve vlastnictví Dopravní společnosti Zlín Otrokovice, s. r. o. čerpání finančních prostředků podle platných právních předpisů na zahraniční pracovní cestu do Bratislavy (Slovensko) ve dnech pro: Pavlu Julinovou - oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ***, jako vlastníkem pozemku a povinným z věcného břemene, a statutárním městem Zlínem, sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je: a) zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Zlín - Kudlov zastávka MHD "Dolní konec" na části pozemku p. č. 130/2 zahrada v obci Zlín, k. ú. Kudlov (dále jen pozemek "p. č. 130/2") b) zřízení bezúplatného práva odpovídajícího věcnému břemeni, které spočívá v právu trvalého umístění stavby veřejného osvětlení na části pozemku p. č. 130/2 a v právu vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 130/2 za účelem provádění oprav a údržby, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem. 51/1R/2013 s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako vlastníkem pozemku a budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je: a) zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Zlín" na pozemku p. č trvalý travní porost o výměře 86 m2 v obci Zlín, k. ú. Štípa (dále jen pozemek "p. č. 1555")

12 b) budoucí výkup pozemku p. č za kupní cenu ve výši 558,-- Kč/m2, stanovenou dle Změny č. 1 Pravidel pro nabývání pozemních komunikací a pozemků pod pozemními komunikacemi do vlastnictví statutárního města Zlína a pravidel pro narovnání vztahů mezi rozdílnými vlastníky pozemních komunikací a pozemků pod pozemními komunikacemi ze dne (dále jen "Pravidla", s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 52/1R/2013 s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi *** (id. 1/8), *** (id. 1/8), *** (id. 1/16), *** (id. 1/16), *** (id. 1/8), jako spoluvlastníky pozemků a budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je: a) zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Lukov" na částech pozemků p. č. 1620/7 orná půda a p. č. 1620/9 lesní pozemek, oba v obci Zlín, k. ú. Štípa (dále jen pozemek "p. č. 1620/7" a "p. č. 1620/9") b) budoucí výkup části o výměře do 600 m2 pozemku p. č. 1620/7, která bude zastavěna stavbou cyklostezky, za kupní cenu ve výši 558,-- Kč/m2, stanovenou dle Pravidel c) budoucí výkup zbývající části o výměře do 620 m2 pozemku p. č. 1620/7, která nebude zastavěna stavbou cyklostezky, je stanovena dle Znaleckého posudku, který dne vypracoval Ing. Jiří Husovský, znalec v oboru ekonomika a stavebnictví, a činí 20,-- Kč/m2 (slovy: dvacet korun českých) d) budoucí výkup části o výměře do 530 m2 pozemku p. č. 1620/9, která nebude zastavěna stavbou cyklostezky, je stanovena na základě Znaleckého posudku, vypracovaného dne Ing. Jiřím Husovským, znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví, a činí 6,-- Kč/m2, s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 53/1R/2013 s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností Juma plus, s. r. o., sídlem Velíkovská 501, Zlín 12, Štípa, IČ , jako vlastníkem pozemků a budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je: a) zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Cyklistická stezka Lešná - Lukov, část Lukov" na části pozemku p. č. 1620/6 orná půda v obci

13 Zlín, k. ú. Štípa (dále jen pozemek "p. č. 1620/6") b) budoucí výkup části o výměře do 270 m2 pozemku p. č. 1620/6, která bude zastavěna stavbou cyklostezky, za kupní cenu ve výši 558,-- Kč/m2, stanovenou dle Pravidel c) budoucí výkup zbývající části o výměře do 410 m2 pozemku p. č. 1620/6, která nebude zastavěna stavbou cyklostezky, za smluvní cenu 20,-- Kč/m2 (slovy: dvacet korun českých) s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 54/1R/2013 uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. 6/22/ mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem K majáku 5001, Zlín, IČ , jejímž předmětem je udělení souhlasu investorovi ke zhotovení stavby "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice I. a II. etapa", dle přílohy č. 1, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora podpisem uvedené smlouvy. 55/1R/2013 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č pro vypracování projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín" se zhotovitelem dokumentace pro stavební povolení CENTROPROJEKT a.s., IČ ,se sídlem Štefánikova 167, Zlín, dle přílohy Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, podpisem předmětného dodatku. 56/1R/2013 s výší finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína dle počtu obyvatel k dle důvodové zprávy a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

14 57/1R/2013 záměr na převod spoluvlastnických podílů ve výši id. 29/100 k nemovitostem: budově čp (bytový dům) na pozemku p.č. st. 8487, budově čp (bytový dům) na pozemku p.č. st. 8488, budově čp (bytový dům) na pozemku p.č. st. 8489, budově čp (bytový dům) na pozemku p.č. st. 8490, budově čp (bytový dům) na pozemku p.č. st a budově čp (bytový dům) na pozemku p.č. st. 8492, vše v katastrálním území Zlín, obec Zlín do vlastnictví spoluvlastníka těchto nemovitostí Bytového družstva Podlesí, IČ , Zlín, nám. Míru 12, PSČ po uplynutí 20 let od právní moci kolaudace bytových domů postavených s použitím dotace MUDr. Miroslav Adámek v. r. Jiří Kadeřábek v. r. primátor 1. náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015 čís. 0279/RMOb-Ple/1418/17-0292/RMOb-Ple/1418/17 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV

Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV Zápis z 50. jednání Rady MO Pardubice IV které se konalo ve středu 9.9. 2009 v 7:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV. Přítomni: Ing. P. Heřmanský, p. Marie Procházková, Ing. arch. J. Kovář,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013. - 0371/ZMOb-Sle/1014/15 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.02.2013 čís. 0349/ZMOb-Sle/1014/15-0371/ZMOb-Sle/1014/15 Ing. Antonín Maštalíř starosta MUDr. Hana Heráková místostarostka Strana 1/16 Přehled

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5.11.2015 čís. 0133/ZMOb-Sle/1418/7-0147/ZMOb-Sle/1418/7 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3116/3/2015 6 Lesní pozemek s lesním porostem Katastrální údaje: Kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, obec Tymákov, k.ú. Tymákov, kód k.ú. 772101, LV 977 Ostatní

Více

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Příloha č. 1 usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 154 o výměře 42m 2 a poz.p.č.190/24 o výměře

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více