S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 13. schůze /13R/2016 2/13R/2016 uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto vlastníkem pozemků, a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, náměstí T.G. Masaryka 5555, Zlín, IČ , jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je umístění dílčích částí stavby souvisejících se stavebním záměrem Centrum kreativních průmyslů na částech pozemků p.č. 1090/5, p.č. 1090/24, p.č. 1090/45, p.č. 1090/57, p.č. 1090/58, p.č. 1090/67, p.č. 1090/70, p.č. 1090/71 o celkové výměře do 900 m2 vše k.ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína, spočívajících ve vybudování částí nových komunikací a chodníků, zpevněných ploch, realizaci terénních úprav, přeložení a přepojení stávajících inženýrských sítí a připojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu v místě, na dobu určitou po dobu trvání stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s podmínkou, že po vybudování komunikací a chodníků, zpevněných ploch a realizaci terénních úprav budou tyto stavby a úpravy bezúplatně předány do majetku statutárního města Zlína uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a Czech Tennis School, se sídlem Zelinova 5586, Zlín, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v budově č.p (č. nebytu 9091), ul. Okružní ve Zlíně o výměře 17,94 m2 pro kancelář spolku za cenu ve výši 400 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou dle OZ - 1 -

2 3/13R/2016 4/13R/2016 5/13R/2016 6/13R/2016 uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 402/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 200 m2 k údržbě zeleně za cenu 1,762 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 370/77 k.ú. Prštné o výměře 250 m2 k zahrádkářskému účelu za cenu 0,784 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem pozemku p.č. 1934/25 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 122 m2 k zahrádkářskému účelu za cenu 1,762 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 442 (díl č. 6) k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 425 m2 k zahrádkářskému účelu za cenu 0,881 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce - 2 -

3 7/13R/2016 8/13R/2016 9/13R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a SMO a.s., Zlínská 172, Otrokovice, 76502, IČ jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 425 m2 pro vybudování veřejných parkovacích ploch, o výměře do 220 m2 pro vybudování veřejných chodníků a o výměře do 350 m2 pro zařízení staveniště vše v souvislosti s rekonstrukcí budovy s rozestavěnými jednotkami, která je součástí pozemku p.č.st. 642 v k.ú. Příluky u Zlína ve vlastnictví vypůjčitele na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu trvání stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS a s podmínkou, že po vybudování parkovacích ploch a chodníků budou tyto stavby předány do majetku statutárního města Zlína a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a SMO a.s., Zlínská 172, Otrokovice, 76502, IČ jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 75 m2 pro vybudování parkovacích (zpevněných) ploch - sjezdu, o výměře do 30 m2 pro vybudování přístupových chodníků v souvislosti s rekonstrukcí budovy s rozestavěnými jednotkami, která je součástí pozemku p.č.st. 642 v k.ú. Příluky u Zlína ve vlastnictví vypůjčitele na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu existence stavby s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS uzavření smlouvy o podnájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto podnajímatelem a *** jakožto podnájemcem, jejímž předmětem je podnájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 53, který je součástí pozemku p.č. 20 v k.ú. Salaš u Zlína o výměře 68,42 m2 pro prodejnu potravin na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy o podnájmu za nájemné ve výši 100 Kč/měsíc s výpovědní lhůtou 3 měsíce uzavření dodatku č. 2 /16 k nájemní smlouvě č , uzavřené dne ve znění dodatku č. 01/09 ze dne , mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemci, jehož předmětem je: - 3 -

4 - snížení počtu osob na straně nájemce o ***, jediným nájemcem se stává *** - změna výše nájemného k části pozemku p.č. 591/1 o stávající výměře 225 m2 k.ú. Mladcová z 0,80 Kč/m2/rok nově na 1,122 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce k zahrádkářskému účelu - rozšíření výměry předmětu nájmu o další část pozemku p.č. 591/1 o výměře 45 m2 v k.ú. Mladcová, tj. z výměry 225 m2 nově na celkovou výměru 270 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 1,122 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu dodatku, jeho podpisem a uzavřením 10/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 4303/1 k.ú. Zlín o výměře 3 m2 pro přístup (chodník) na pozemky v osobním vlastnictví, dle podmínek OSaDŘ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 3249/13 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 pro zpevněné plochy, parkovací stání, přístupové schodiště, vše u domu, dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín o výměře 9 m2 pro dobudování chodníku, dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP - 4 -

5 13/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 906/73 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 18 m2 pro sjezd z komunikace na pozemek st.p.č. 744 k.ú. Malenovice u Zlína, dle podmínek OSaDŘ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a DOWNTOWN INVEST s.r.o., Tř. T. Bati 3067, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 1900/3 k.ú. Zlín o celkové výměře 61 m2 pro sjezdy z komunikace, přístup, dobudování zpevněných ploch, opravu stávajících zpevněných ploch, vše v rámci výstavby objektu Rezidence Čepkovská, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS, OŠ, OMZ uzavření dodatku č. 4/16 k nájemní smlouvě č ze dne ve znění dodatků č. 1/01 ze dne , č. 2/02 ze dne a č. 3/09 ze dne na nájem pozemků p.č. st. 6141, p.č. 446/1, p.č. 446/2 vše k.ú. Zlín za účelem vybudování stavby cukrárny a kavárny a její provozování mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto stávajícím nájemcem a ***, jakožto přistupujícím nájemcem, jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně nájemce o *** s účinnosti od podpisu dodatku č. 4/16 dodatku, jeho podpisem a uzavřením - 5 -

6 16/13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření dodatku č. 1/16 ke smlouvě o výpůjčce č ze dne na výpůjčku části pozemku p.č. 446/1 k.ú. Zlín za účelem opravy stávajícího dětského hřiště dle podmínek OMZ a jako letní zahrádku pro cukrárnu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto stávajícím vypůjčitelem a ***, jakožto přistupujícím vypůjčitelem, jehož předmětem je rozšíření počtu osob na straně vypůjčitele o *** a upravené podmínky OMZ pro provozování dětského hřiště s účinnosti od podpisu dodatku č. 1/16 dodatku, jeho podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o podnájmu nebytového prostoru mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto podnajímatelem a spolkem Na Pasece, z.s., Prostřední č.p. 2244, Zlín 76001, IČ , jakožto podnájemcem, jejíž předmětem je podnájem části nebytových prostor v I. NP v objektu č.p. 119, který je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Jaroslavice u Zlína, a to multifunkční sál o výměře 38 m2 (včetně spoluužívání sociálního zázemí a kuchyňky s ostatními uživateli objektu č.p. 119) za účelem provozování Centra pro rodiny s dětmi na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy o podnájmu za podnájemné ve výši Kč/měsíc s výpovědní lhůtou 3 měsíce uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 539/1 a p.č. 887/1 k.ú. Lužkovice o celkové výměře 150 m2 pro vybudování veřejné účelové komunikace pro příjezd do lokality, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení - 6 -

7 ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 3247/7 k.ú. Zlín o celkové výměře 17 m2 (32,5 bm), pro oplocení zaužívané části u domu, dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP 20/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 4100/16 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 2937/93 k.ú. Zlín, dle podmínek OSaDŘ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a ***, jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování vodovodního řadu v ulici Žabárna úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1529/1, p.č. 107/3 k.ú. Příluky u Zlína uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a MAV Trading s.r.o., Dolečky I 535, Zlín-Štípa, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 4018/2 k.ú. Zlín o celkové výměře 45 m2 pro sjezd z komunikace a část parkovacích stání k novostavbě objektu na ul. Broučkova, Zlín dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS a za podmínky, že se bude jednat o veřejná parkovací stání - 7 -

8 23/13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a H&B stavreal, s.r.o., č.p. 390, Újezd, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 4018/2 k.ú. Zlín o celkové výměře 84 m2 pro sjezd z komunikace a část parkovacích stání k novostavbě objektu na ul. Broučkova, Zlín dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS a za podmínky, že se bude jednat o veřejná parkovací stání uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a STEZA Zlín, spol. s r.o., Hradská 888, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčku částí pozemků p.č. 2104/5 a p.č. 2125/1 k.ú. Zlín o výměře 13 m2 pro zpevněnou plochu pro kontejnerová stání a její oplocení celoplošnou zástěnou, která bude vizuálně korespondovat se stávajícím oplocením koupaliště, dle podmínek OSaDŘ, OMZ záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3256/7 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 záměr pronajmout, vvpůjčit pozemky p.č. 1208/4 k.ú. Kudlov o výměře 3568 m2 a p.č. 1208/9 k.ú. Kudlov o výměře 1260 m2 pro rozšíření zahrady u RD, údržbu pozemků zamítá záměr prodat pozemky p.č. 1208/4 k.ú. Kudlov o výměře 3568 m2 a p.č. 1208/9 k.ú. Kudlov o výměře 1260 m2 pro rozšíření zahrady u RD, údržbu pozemků záměr vypůjčit částí pozemku p.č. 673/10 k.ú. Zlín o výměře 28 m2-8 -

9 28/13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 záměr prodat část pozemku p.č. 3191/93 k.ú. Zlín o výměře do 450 m2 s uzavřením kupních smluv mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a vlastníky jednotek v domě umístěném na pozemcích p.č. st. 467/1 a p.č. st. 467/2 k.ú. Kudlov, jakožto kupujícími, jejichž předmětem je prodej id. podílů na pozemku p.č. st. 467/1 k.ú. Kudlov o celkové výměře 295 m2 v souladu s podíly na společných částech domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 600 Kč/m2 bez DPH s účinností od podpisu jednotlivých kupních smluv s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a společností DDE Consulting a.s., Kubelíkova 1265/41, Praha 3, Žižkov, 13000, IČ , jakožto kupujícím, jejíž předmětem je prodej části pozemků p.č. 1019/5 o výměře do 20 m2, p.č. 1020/1 o výměře do 10 m2 a p.č. 1020/2 o výměře do 5 m2 dle geometrického zaměření vše v k.ú. Štípa pro rozšíření parkoviště za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 600 Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto směňujícím na straně jedné a *** jakožto směňujícími na straně druhé, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 1764/1 k.ú. Zlín o výměře m2 a části pozemku p.č. 3556/7 k.ú. Zlín o výměře 119 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína pro vybudování přírodního fitcentra za pozemek p.č. 2949/1 k.ú. Zlín o výměře m2 ve spoluvlastnictví *** s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 9 -

10 32/13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, jejíž předmětem je prodej části pozemku p.č. 84/3 v k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 550 m2 (zaužívané okolí RD) za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 600 Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 904/46 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 1 m2 pro majetkoprávní vypořádání za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 900 Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto kupujícím a ***, jakožto prodávajícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 980/22 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro příjezd ke garáži, za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3256/5 k.ú. Zlín o výměře do 56 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH

11 s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3256/5 k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro vybudování přístavby k půldomku na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu výstavby max. však na dobu 3 let a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r 36/13R/ /13R/2016 s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3247/13 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3247/13 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 pro vybudování přístavby k půldomku na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu výstavby max. však na dobu 3 let a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3249/13 k.ú. Zlín

12 o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3249/13 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 pro vybudování přístavby k půldomku na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu výstavby max. však na dobu 3 let a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r 38/13R/ /13R/2016 s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3211/1 k.ú. Zlín o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3211/1 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 pro vybudování přístavby k půldomku na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu výstavby max. však na dobu 3 let a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto převodcem a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ , jakožto nabyvatelem, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod částí pozemku p.č. 1180/1-12 -

13 k.ú. Prštné o celkové výměře m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků vodního toku a s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČ , jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 660/7 k.ú. Prštné o výměře 154 m2 a částí pozemků p.č. 1183/10 k.ú. Prštné o celkové výměře 8 m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci protipovodňových úprav Prštenského potoka, akce Prštenský potok, km 0,620 1,059 k.ú. Prštné za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku, tj Kč bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich podpisem a uzavřením Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 40/13R/ /13R/ /13R/2016 s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a vlastníky přilehlých objektů na pozemcích p.č.st. 6445, p.č.st. 6446, p.č.st a p.č.st.7102 vše k.ú. Zlín, jakožto kupujícími, s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej částí pozemku p.č. 888/2 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 dle geometrického zaměření pro zahradu za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 150 Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí Zastupitelstvu města Zlína ke schválení ne se změnou kupujícího části pozemku p.č. 901/6 v k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 210 m2 dle geometrického zaměření, zastavěného přístavbou objektu č.p. 764 schváleného Zastupitelstvem města Zlína dne pod č.j. 18/1Z/2014 z MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, PSČ , IČ na JUNEA PRO s.r.o., U Gymnázia 1234/3, Praha 4 Nusle, PSČ , IČ: Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s výkupem pozemků p.č. 2939/15 k.ú. Zlín o výměře 7 m2, p.č. 2939/24 k.ú. Zlín o výměře 17 m2 a části pozemku p.č. 4100/33 k.ú. Zlín o výměře do 320 m2 do vlastnictví statutárního města Zlína pro majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných veřejnou komunikací za kupní cenu ve výši dle CMZ

14 č. 11, tj Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí 43/13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 ne s prodejem pozemku p.č.st. 5081/11 k.ú. Zlín o výměře 18 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem pozemku p.č.st k.ú. Zlín o výměře 13 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem části pozemku p.č. 887/1 k.ú. Lužkovice o výměře do 600 m2 pro *** pro rozšíření pozemků Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem pozemku p.č k.ú. Kudlov o výměře 52 m2 pro *** pro rozšíření pozemku u RD Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem části pozemku p.č. 589/2 k.ú. Mladcová o výměře do 40 m2 dle geometrického zaměření pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Mokrá Zlín, Polní 4575, Zlín, IČ s umístěnou nádrží na vodu pro zahrádkářskou osadu Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem části pozemku p.č. 112/1 k.ú. Salaš u Zlína o výměře do 125 m2 dle geometrického zaměření včetně studny pro DMGO s.r.o., Březovská 209, Zlín - Kudlov, IČ pro účely opravy a údržby objektu Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

15 49/13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 zamítá záměr na prodej pozemků p.č. 245 k.ú. Klečůvka o výměře 1453 m2 a p.č. 294 k.ú. Klečůvka o výměře 142 m2 pro rozšíření pozemků ve vlastnictví fyzické osoby zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře 25 m2, pro podélná parkovací stání ze zatravňovacích dlaždic k domu, dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP zamítá záměr prodat pozemek p.č. 1290/5 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 51 m2 pro zajištění příjezdu k RD zamítá odvolání proti usnesení RMZ, kterým zamítla uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 768/24 a p.č. 768/27 k.ú. Zlín o celkové výměře 15 m2 pro parkovací stání s opěrnou zídkou k domu, dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP zamítá záměr prodat pozemek p.č k.ú. Lhotka u Zlína o výměře m2 pro obnovení sadu a pro účely včelařství zamítá záměr vypůjčit části pozemku p.č. 1134/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 20 m2 zrušuje usnesení RMZ č.j. 16/9R/2016 ze dne ve znění: " záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3249/9 k.ú. Zlín o celkové výměře 250 m2" zamítá záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3249/9 k.ú. Zlín o celkové výměře 250 m2-15 -

16 56/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření dodatku č. 2/16 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č ze dne ve znění dodatku č. 1/15 ze dne na nájem nebytových prostor v objektu č.p. 4886, který je součástí pozemku st. p.č k.ú. Zlín o výměře 211,6 m2 pro provozování fit centra uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a *** jakožto nájemcem, jehož předmětem je podnájem prostor sloužících k podnikání v objektu č.p. 4886, který je součástí pozemku st. p.č k.ú. Zlín pro spolek TJ Olympia Zlín z.s. IČ: za podmínek nájemní smlouvy výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu a souhlas s umístěním sídla v objektu č.p. 4886, který je součástí pozemku st. p.č k.ú. Zlín TJ Olympia Zlín z.s. IČ dodatku, jeho podpisem a uzavřením uzavření dodatku č. 8/16 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jehož předmětem je podnájem části prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p na ul. Okružní ve Zlíně o výměře 25 m2 pro *** k provozování kadeřnických služeb za podmínek nájemní smlouvy výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu dodatku, jeho podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Budovatelská 4796 ve Zlíně, Budovatelská 4796, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou s účinností od data podpisu smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 2822/3 a p.č. 2822/7 k.ú. Zlín o celkové výměře 400 m2, pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Budovatelská, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OMZ

17 59/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Dřevnická 4127 ve Zlíně, Dřevnická č.p. 4127, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou s účinností od data podpisu smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře 250 m2, pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Dřevnická, Zlín-Příluky, dle podmínek OSaDŘ, OMZ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Dřevnická 4127 ve Zlíně, Dřevnická č.p. 4127, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou s účinností od data podpisu smlouvy po dobu trvání stavby lodžií s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře 50 m2, pro trvalé umístění lodžií u bytového domu č.p Dřevnická, Zlín-Příluky, dle podmínek OSaDŘ, OMZ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Valachův žleb 4893 ve Zlíně, Valachův žleb 4893, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou s účinností od data podpisu smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 2660/7 a p.č. 2660/16 k.ú. Zlín o celkové výměře 500 m2, pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Valachův žleb, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OMZ

18 62/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenstvím č.p. 1031, Tř. T. Bati ve Zlíně, Tř. T. Bati 1031, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou s účinností od data podpisu smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 660/27 k.ú. Zlín o celkové výměře 200 m2, pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Tř. T. Bati, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OMZ uzavření dodatku č. 6/16 ke smlouvě o nájmu pozemku č ze dne ve znění dodatků č. 1/02 ze dne , č. 2/07 ze dne , č. 3/09 ze dne , č. 4/11 ze dne a č. 5/13 ze dne na nájem pozemků pro výstavbu areálu služeb pro motoristy včetně benzinové čerpací stanice, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a OMV Česká republika s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha 4, IČ , jakožto nájemcem, jehož předmětem je snížení předmětu nájmu, a to u pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín z výměry 2710 m2 na výměru 2260 m2 s účinností od podpisu dodatku č. 6/16 a dočasné omezení užívání části pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín o výměře 24 m2 nájemcem po dobu realizace stavby Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží s účinností od oznámení pronajímatele nájemci o zahájení stavby s tím, že po tuto dobu omezení užívání pozemku bude nájemci sníženo nájemné za dočasné znemožnění užívání části pozemku p.č. 1297/6 k.ú. Zlín dodatku, jeho podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - kabelové vedení NN, rozpojovací skříň NN, uzemnění v rámci akce Zlín, poliklinika, kabel NN úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 979/5, p.č. 979/24, p.č. 980/53, p.č. 980/79, p.č. 980/228,

19 p.č. 981/23, p.č. 982/5, p.č. 4098, p.č. st k.ú. Zlín 65/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - kabelové vedení NN, kabelová skříň NN v rámci akce Zlín, ***, kabelová smyčka NN úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 69/8 k.ú. Zlín doplnění usnesení RMZ č.j. 7/20R/2013 ze dne ve znění: Rada města Zlína věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 609/1 k.ú. Mladcová (kabelové vedení NN) o upřesnění účelu kabelové vedení NN a kabelová skříň NN uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - nadzemní komunikační vedení úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1992/5 k.ú. Malenovice u Zlína

20 68/13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , jakožto oprávněným a ***, jakožto investorem na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy plynárenské zařízení v rámci akce STL plynovodní přípojka pro rodinný dům obci Zlín, místní části Příluky úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1089/86 k.ú. Příluky u Zlína záměr vypůjčit část pozemku p.č. 1934/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 10 m2 záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě k části pozemku p.č. 972/39 k.ú. Zlín o výměře do 20 m2, jehož předmětem je vybudování přístavby k půldomku záměr vypůjčit části pozemku p.č. 901/3 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře 500 m2 72/13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 záměr pronajmout část pozemku p.č o výměře 70 m2 a část pozemku p.č. 3844/2 o výměře 70 m2 /díl E/ k.ú. Zlín záměr pronajmout pozemek p.č. 960/2 o výměře 609 m2 (díl č.13) k.ú. Zlín záměr vypůjčit část pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 18 m2 záměr vypůjčit, pronajmout část pozemku p.č. 768/49 k.ú. Zlín o celkové výměře 520 m2-20 -

21 76/13R/ /13R/ /13R/2016 zamítá prominutí smluvní pokuty ve výši ,96 Kč z dlužné částky za nájemné ve výši Kč u pronájmu části nebytových prostor o výměře 8 m2 v přízemí objektu č.p. 602, který je součástí pozemku p.č.st. 826 k.ú. Prštné pro RE Group, a.s., U Soudu 6200/17, Ostrava Poruba, IČ a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, zastoupeným na základě plné moci ze dne , ***, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni , b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Nad Ovčírnou IV 344 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni , c) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni , d) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni , e) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování, v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy až na dobu neurčitou, výše nájmu 69 Kč/m2, s účinností ode dne náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním ostatních náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem. zamítá udělení souhlasu statutárního města Zlína, jako vlastníka, společnostem UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, Praha 4 Nusle, IČ , Zlín Net, a.s., se sídlem Nad Stráněmi 5656, Zlín, IČ a AVONET, s.r.o., se sídlem Krátká 219, Luhačovice, IČ s umístěním sítě elektronických komunikací v bytových domech Kamenná 3848, Kamenná 3854, Nad Ovčírnou IV 344, Okružní 4699, Podlesí IV 5302, Padělky VI 1367, Zálešná I 4057 ve Zlíně

22 79/13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 záměr pronajmout volné podzemní parkovací stání, garážová stání, garážové boxy a garáže dle přílohy č. 1. rozpočtové opatření č. 17/2016 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2016 dle přiložených tabulek harmonogram tvorby rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2017 a aktualizaci rozpočtového výhledu na roky dle přílohy č.1. zamítá poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, za 1. pololetí roku 2016, dle přílohy změnu č. 1 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2016 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČ: , dle přílohy č. 1 a č. 2. zrušuje s účinností k část usnesení RMZ č. 93/22R/2011 ze dne , kterým byla schválena Pravidla pro poskytování příspěvků v souvislosti s občanskými obřady vykonávanými statutárním městem Zlínem, včetně přílohy č. 1; s účinností k "Pravidla pro poskytování příspěvků a odměny za práci v souvislosti s občanskými obřady vykonávanými statutárním městem Zlínem", dle přílohy č. 1. výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Lehké nákladní vozidlo s pohonem 4x4, třístranný sklápěč pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení a dále uzavřením a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení:

23 č l e n o v é : Stanislav Pospišilík, vedoucí oddělení OMZ MMZ Michal Saidl, lesník OMZ JUDr. Eva Křivánková, právník n á h r a d n í c i : Tomáš Polehňa, vedoucí střediska JS OMZ MMZ Ladislav Hráček, referent SSL OMZ Mgr. Martin Křivánek, právník 86/13R/ /13R/2016 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Nasvětlené přechody - úprava přechodů pro chodce", Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Michal Zlámal, projektový manažer Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Nicole Plánková, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Lávka pro pěší Z2 přes Dřevnici - Zlín, Bartošova čtvrť", Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení a realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Josef Novák, člen Rady města Zlína Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, právník Odboru právního

24 n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, právník Odboru právního 88/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření "Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury", mezi T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčková 2144/1, Praha 4, IČ: , jako vlastníkem technické infrastruktury v ul. Březnická a ul. Mostní v obci Zlín a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako žadatelem, jejímž předmětem je závazek žadatele zajistit na svůj náklad překládku technické infrastruktury v rozsahu dle projektové dokumentace "Křižovatka ul. Mostní x Březnická - narovnání a přechody pro chodce, Zlín", zhotovené společností AF-CITYPLAN s.r.o., a závazek vlastníka umožnit vybudování přeložky, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem uzavření "Smlouvy o podmínkách přeložky trolejového vedení", mezi Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., se sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ: , jako vlastníkem stožárů trakčního vedení včetně trolejového vedení a napájecích kabelů v ul. Březnická, ul. Mostní a v ul. U Zimního stadionu v obci Zlín a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je závazek stavebníka zajistit na svůj náklad vybudování přeložky stávajícího trakčního vedení včetně trolejového vedení a napájecích kabelů v rozsahu dle projektové dokumentace Křižovatka ul. Mostní x Březnická narovnání a přechody pro chodce, Zlín zhotovené společností AF-CITYPLAN s.r.o., a závazek vlastníka umožnit vybudování přeložky, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem uzavření "Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00019", mezi společností Česká telekominikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČ: , jako vlastníkem sítě elektronických komunikací a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je překládka sítě elektronických komunikací v rámci stavby "Křižovatka ul. Mostní x Březnická - narovnání a přechody pro chodce, Zlín", ve znění dle přílohy č. 1, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí

25 uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem 91/13R/ /13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření Smlouvy o investorství stavby mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , a společností Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, Zlín, Louky, IČ: , jejímž předmětem je závazek společnosti Technické služby Zlín, s.r.o., že bude investorem a realizátorem stavby Velíková, úprava VO, Objekt: Veřejné osvětlení Na Pavelce Zlín Velíková na pozemcích p. č. 674/2, 193/1, 678, 680, 687/1, 193/2 v katastrálním území Velíková, přičemž bude povinen dodržovat podmínky územního souhlasu s umístěním stavby, vydaného Stavebním úřadem Magistrátu města Zlína dne pod č. j. MMZL /2015. Vlastnické právo ke stavbě vznikne Technickým službám Zlín s.r.o. Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním veškerých náležitostí předmětné smlouvy a jejím podpisem. uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby Regenerace panelového sídliště Zlín Podhoří, III. etapa, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako příkazcem a Ing. Pavlem Zimčíkem, se sídlem Prostřední 2613, Zlín, IČ: , jako příkazníkem, a to za cenu Kč (není plátce DPH), Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jakožto objednatelem a společností ENVIprojekt s. r.o., se sídlem Na Požáře 144, Zlín, IČ: , jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je zpracování Plánu odpadového hospodářství statutárního města Zlína na období , s celkovou nabídkovou cenou Kč bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí. uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ jakožto objednatelem a společností JaP architects s.r.o., Obeciny 4377, Zlín, IČ jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je projektová a inženýrská činnost v rámci akce "Byty sociální rehabilitace, ul. Bří Sousedíků, Zlín", s celkovou cenou za dílo ve výši Kč bez DPH,

26 . 95/13R/ /13R/ /13R/2016 uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 001/1/07 uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto odběratelem a společností Teplo Zlín, a.s., se sídlem Družstevní 4651, Zlín, IČ jakožto dodavatelem, jehož předmětem je rozšíření dodávek tepla o ohřev teplé vody pro bytový dům na ul. Obeciny č. p s účinností od Dalibora Stříbného, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku č. 11, jeho uzavřením a podpisem uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci realizace stavby "Památník Tomáše Bati" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Kaloudova 30, Brno, IČ , jako zhotovitelem, jejíž předmětem je závazek zhotovitele provést záchranný archeologický výzkumu při stavbě "Památník Tomáše Bati" a závazek objednatele za provedený záchranný archeologický výzkum uhradit cenu ve výši: - za I. etapu archeologického výzkumu 5000 Kč bez DPH - za II. etapu dle zdůvodnění tohoto předkládaného materiálu. Základní archeologický výzkum bude proveden v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou "Památník Tomáše Bati". MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním dalších náležitostí Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu, jejím uzavřením a podpisem uzavření smlouvy na projektové a inženýrské práce v rámci akce "Zajištění bezpečnosti při havarijním stavu objektu Velkého kina, náměstí Práce, Zlín", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jakožto objednatelem a společností Ateliér DPK, s.r.o., Žižkova 5, Brno, IČ: , jakožto zhotovitelem a to za cenu Kč bez DPH smlouvy, uzavřením smlouvy a jejím podpisem

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 105833/2009 Č.j.: 107632/2009 USNESENÍ z 87. schůze Rady města Šumperka ze dne 10.12.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2014/ZM až /2014/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 10.02.2014 č. 612-26/2014/ZM až 636-26/2014/ZM USNESENÍ č. 612-26/2014/ZM ze dne 10.02.2014 schvaluje MUDr. K. Navrátila, Ing. P. Kheka a p. V. Semeráda

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 30. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 30. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.12.2012 Usnesení č. 58/1077/12 Rozpočtová opatření schválit rozpočtová opatření č. 62-105/2012 dle přílohy č. 1132-12-P1 Usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne 22. 8. 2016 Usnesení č. 818/16 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330039490/002, mezi městem Brtnice, jako povinným

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 950 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor ve dvorním traktu čp. 7 v Klácelově ulici v České Třebové, ve druhém nadzemním podlaží, sestávající ze skladu 1 o výměře 77,41

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

. USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 43 konané dne

. USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 43 konané dne . USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 43 konané dne 11. 7. 2016 Usnesení č. 737/16 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330037348/001, mezi městem Brtnice, jako povinným a firmou

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 54. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 2.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 54. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 2. 1 z 5 3.2.2016 11:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 54. schůze Rady městského obvodu která se konala 2. 2. 201608:15 (usn. č. 2101/54 - usn. č. 2105/54) Bc. Martin Bednář

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více