S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 22. schůze /22R/2016 2/22R/2016 3/22R/2016 vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce Kč za pronájem částí pozemků p.č. 2001/18 a p.č. st. 6042, k.ú. Zlín pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p 4507 Družstevní, Zlín s podmínkou dodržení podmínek Oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína a předáním pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína pro Společenství vlastníků jednotek domu Družstevní 4507 ve Zlíně, Družstevní 4507, PSČ , IČ ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č , uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 Michle, IČ , jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání o výměře 81 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 66 (náměstí Míru, Zlín) dohodou ke dni s podmínkou úhrady částky odstupného ve výši dvouměsíčního nájemného uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 1875/1 a p.č. 909/1 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře 25 m2 pro vybudování dvou parkovacích stání, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS - 1 -

2 4/22R/2016 5/22R/2016 6/22R/2016 uzavření dodatku č. 02/16 k nájemní smlouvě č ze dne ve znění dodatku č. 01/13 ze dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a Dopravní společností Zlín Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ: , jakožto nájemcem, jehož předmětem je rozšíření stávajícího předmětu nájmu o části pozemků p.č. 660/11 a p.č. st o celkové výměře 1 m2, k.ú. Zlín pro umístění reklamního panelu (plakátovacího válce) za cenu ve výši 10% platné CMZ č. 11, tj. 200 Kč/m2/rok s účinností od podpisu dodatku smluvními stranami dodatku, jeho podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Dopravní společností Zlín Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII/3833, Zlín, IČ: , jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemků p.č. 660/11 a p.č. st o celkové výměře 16 m2, k.ú. Zlín pro vybudování zpevněné plochy na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce po dobu trvání stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OUaA, OKaPP a OSaDŘ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 310/158 k.ú. Prštné o výměře 5 m2 pro vybudování přístupu k RD, dle podmínek OSaDŘ uzavření dohody o skončení nájemní smlouvy č ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejíž předmětem je ukončení nájmu části pozemku p.č. 1884/4 v k.ú. Malenovice u Zlína, obec Zlín jako plochy zastavěné prodejním novinovým stánkem o výměře 9 m2 ve vlastnictví nájemce, ke dni

3 7/22R/2016 8/22R/2016 9/22R/ /22R/2016 podání výpovědi z nájmu pozemku p.č. 2941/29 o výměře 1737 m2 v k.ú. Zlín schváleného usnesením RMZ č.j. 7/18R/2013 dne k údržbě zeleně, pro nájemce ***, dle čl. III Nájemní smlouvy č ze dne uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenství vlastníků jednotek domu tř. 2. května 4392 ve Zlíně, 2. května 4392, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 2985/2 k.ú. Zlín o celkové výměře 150 m2 pro údržbu zeleně, oplocení zaužívané části u domu č.p května, Zlín, dle podmínek OSaDŘ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/09, Nový Hradec Králové, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou po dobu provádění stavebních prací s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku p.č. 149/3 k.ú. Kudlov o výměře 1057 m2 pro výstavbu retenčních přehrážek z důvodu stabilizace dna koryta, zařízení staveniště, vše v rámci akce PP Kudlovického potoka č. 1, km 0,380-0,580, dle podmínek OSaDŘ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 370/103 k.ú. Prštné o výměře 12 m2 pro sjezd z komunikace na parkovací stání realizované na pozemku p.č. st. 524 k.ú. Prštné ve vlastnictví žadatele, dle podmínek OSaDŘ - 3 -

4 11/22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží budovy č.p. 734 (č. jednotky 103), ul. Mlýnská ve Zlíně o výměře 76,32 m2 pro balení potravinových doplňků, za cenu ve výši 262 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou dle OZ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 3479/4 k.ú. Zlín o výměře 18 m2 pro sjezd z komunikace na parkovací stání realizované na p.č. 2648/2 k.ú. Zlín ve vlastnictví žadatele, dle podmínek OSaDŘ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 3249/23 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 pro oplocení zaužívané části a 2 branky u domu, dle podmínek OSaDŘ, OUaA a OKaPP s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a společností IT Invest a.s., Štefánikova 2986, Zlín , IČ , jakožto kupujícím, jejíž předmětem je prodej části pozemků p.č. 1440/4 o výměře do 70 m2 dle geometrického zaměření a pozemku p.č. 1448/10 o výměře do 34 m2 vše v k.ú. Louky nad Dřevnicí za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. u pozemku p.č

5 1448/10 ve výši 750 Kč/m2 bez DPH a u pozemku p.č. 1440/4 ve výši 900 Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 15/22R/ /22R/2016 s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/6 k.ú. Zlín o výměře do 20 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3124/6 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro vybudování přístavby k půldomku na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu 3 let a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, na dobu určitou 3 let, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3256/7 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3256/7 k.ú

6 Zlín o výměře 40 m2 pro vybudování přístavby k půldomku na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu 3 let a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok 17/22R/ /22R/ /22R/2016 s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a ***, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st k.ú. Zlín o výměře 21 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného garáží za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a BALTACI a.s., Masarykovo náměstí 212, Napajedla, IČ , jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků p.č.st k.ú. Zlín o výměře 22 m2 a p.č.st k.ú. Zlín o výměře 20 m2 pro majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných garážemi za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Newtonova 725/14, Ostrava Přívoz, IČ , jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 911/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do m2 dle geometrického zaměření pro zázemí domova pro seniory Efata za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 900 Kč/m2 bez DPH dle podmínek OKaRDS, OEaM s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem - 6 -

7 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 20/22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ a ***, jejímž předmětem je zrušením předkupního práva váznoucího na pozemku p.č.st k.ú. Zlín, zastavěného přístavbou k rodinnému domu, zřízeného na základě Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu č. V14976/1997 ze dne ve prospěch statutárního města Zlína s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení ne s prodejem části pozemku p.č. 1184/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 20 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem částí pozemků p.č. 673/68 a p.č. 673/839 k.ú. Zlín o celkové výměře do 190 m2 dle geometrického zaměření pro údržbu zeleně, zahradu, vše u domu doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p.č. 673/68 a p.č. 673/839 k.ú. Zlín o celkové výměře 190 m2 pro údržbu zeleně, zahradu, vše u domu na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/r ne s prodejem částí pozemků p.č. 982/14 k.ú. Zlín a p.č. 982/21 k.ú. Zlín o celkové výměře do 115 m2 pro *** pro rozšíření zahrady u RD doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem - 7 -

8 náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jejímž předmětem je nájem částí pozemků p.č. 982/14 k.ú. Zlín a p.č. 982/21 k.ú. Zlín o celkové výměře 115 m2 za účelem rozšíření zahrady u RD na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 1,158 Kč/m2/rok s podmínkou umožnění přístupu za účelem údržby a oprav vodovodního řadu umístěného v předmětu nájmu 24/22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 ne s prodejem části pozemku p.č. 55/12 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře do 80 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí záměr směnit část pozemku p.č. 1444/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 4184 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemek p.č. 1449/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 4184 m2 ve vlastnictví Adler spol. s r.o., Žerotínova 1114, Vsetín, IČ pro vybudování sportovní haly pro sálové a raketové sporty uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou po dobu výstavby bytového domu s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 81/6 a p.č. 81/2 vše k.ú. Prštné o celkové výměře 320 m2 pro zařízení staveniště, uložení zeminy, vše v souvislosti se stavbou bytového domu na pozemcích p.č. 81/3 a p.č. 81/5 k.ú. Prštné, dle podmínek OSaDŘ, OMZ záměr prodat část pozemku p.č. 113 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře do 360 m2 pro zajištění příjezdu do dvora RD záměr prodat pozemek p.č. 3233/12 k.ú. Zlín o výměře 1235 m2 pro vlastníka objektu, který je součástí pozemku st. p.č k.ú. Zlín záměr prodat pozemky p.č. 373 o výměře 2576 m2, p.č. 374 o výměře 60 m2-8 -

9 a p.č o výměře 1828 m2 vše v k.ú. Lhotka u Zlína pro sad 30/22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 záměr směnit pozemky p.č. 245 k.ú. Klečůvka o výměře 1453 m2, p.č. 294 k.ú. Klečůvka o výměře 142 m2 a p.č. 274 k.ú. Klečůvka o výměře 960 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemek p.č. 388/1 k.ú. Klečůvka o výměře 1681 m2 ve vlastnictví žadatele záměr prodat pozemky p.č. 529/37 o výměře 1061 m2, p.č. 529/38 o výměře 1281 m2, p.č. 529/57 o výměře 439 m2 a části pozemku p.č. 529/40 o výměře do 1450 m2 vše v k.ú. Prštné pro bytovou výstavbu odvolání proti usnesení Rady města Zlína č.j. 37/16R/2016 ze dne ve znění: ne s prodejem pozemků p.č. 2955/2 k.ú. Zlín o výměře 148 m2 a p.č. 2955/7 k.ú. Zlín o výměře 7 m2 a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. záměr směnit části pozemků p.č. 673/21 o výměře do 25 m2, p.č. 673/22 o výměře do 27 m2 a pozemků p.č 673/908 o výměře 41 m2 a p.č.st o výměře 34 m2 vše k.ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína za část pozemku p.č. 673/201 o výměře do 5 m2 a pozemek p.č. 673/991 o výměře 5 m2 k.ú. Zlín pro rozšíření zahrady u RD ve vlastnictví žadatele nájem pozemku p.č k.ú. Kudlov o výměře 52 m2 pro *** pro vybudování příjezdu, zpevněných ploch a oplocení u RD uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmetem je výpůjčka pozemku p.č k.ú. Kudlov o výměře 52 m2 pro *** pro vybudování příjezdu, zpevněných ploch u RD, dle podmínek OSaDŘ záměr prodat pozemek p.č. 529/38 k.ú. Prštné o výměře 1281 m2 pro výstavbu RD - 9 -

10 36/22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou 29 dnů s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 1 týden s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 3565/1 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce VS , jehož předmětem je změna vypůjčitele částí pozemku p.č. 3247/9 k.ú. Zlín o celkové výměře 80 m2 pro zpevněné plochy (přístupový chodník, parkování) k domu z *** na *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA a OKaPP dodatku, jeho podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Teplo Zlín, a. s., Družstevní 4651, Zlín, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy tepelného kanálu v rámci akce Rekonstrukce tepelného kanálu v lokalitě Sokolská úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3029/3, p.č. 3029/5, p.č. 3029/6, p.č. 3029/7 p.č. 3029/9, p.č. 3029/22, p.č. 3029/23 k.ú. Zlín záměr vypůjčit část pozemku p.č. 909/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 2 m2 záměr vypůjčit pozemek p.č. 1400/14 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 1304 m2-10 -

11 a část pozemku p.č. 1514/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 130 m2 41/22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3528/3 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o celkové výměře 45 m2 záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3256/5 k.ú. Zlín o celkové výměře 50 m2 záměr prodat, pronajmout, vypůjčit část pozemku p.č. 1891/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 200 m2 záměr prodat pozemek p.č. 162/7 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 36 m2 záměr pronajmout část pozemku p.č. 3233/10 o výměře 500 m2 k.ú. Zlín záměr pronajmout část pozemku p.č. 400/98 o výměře 150 m2 (díl 1) k.ú. Prštné záměr pronajmout část pozemku p.č. 511/1 o výměře do 70 m2 k.ú. Zlín záměr na změnu nájemce části pozemku p.č. 481/23 o výměře 97 m2 k.ú. Louky nad Dřevnicí záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 66 (prostor č. 93) ve Zlíně o výměře 76,47 m2 záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží

12 budovy č.p. 66 (prostor č. 95) ve Zlíně o výměře 81 m2 52/22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 záměr pronajmout prostor sloužící podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p (prostor č. 9128) ve Zlíně o výměře 23,40 m2 uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce, jehož předmětem je snížení výměry u výpůjčky části pozemku p.č. 590/7 k.ú. Mladcová z výměry 1000 m2 na výměru 855 m2 pro *** pro sad od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OMZ dodatku, jeho podpisem a uzavřením záměr vypůjčit části pozemků p.č. 3565/6 a p.č. 3565/4 k.ú. Zlín o celkové výměře 135 m2 záměr na zveřejnění nabídky nájmů volných bytů dle seznamu č. 4, zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt. podání výpovědi z nájmu bytu dle 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu neplacení nájemného a následné podání žaloby o vyklizení bytu dle tabulky č. 3/2016 udělení souhlasu statutárního města Zlín, jako vlastníka domu s pečovatelskou službou Broučkova 5352, společnosti Charita Zlín, se sídlem Burešov 4886, Zlín, IČ , s provedením úpravy nebytového prostoru č. 91 zřízení fakturačních elektroměrů v bytovém době tř. Tomáše Bati č. p pro nebytový prostor č. 92, pronajatý společnosti PORES, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1276, Zlín, IČ , a nebytový prostor č. 95, pronajatý společnosti JoPo Zlín, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1276, Zlín, IČ , na náklady nájemníků

13 59/22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku statutárního města Zlín dle přílohy Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, podpisem těchto pravidel směrnici č. 14/SM/2016 o správě a nakládání s pohledávkami 1. rozpočtové opatření č. 28/2016 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2016 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotace subjektu a ve výši dle tabulky č.8 řádek č.2 3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci se subjektem dle tabulky a čísla řádku uvedené v bodě č.2 tohoto usnesení udělení souhlasu s uzavřením nájemních smluv mezi příspěvkovou organizací Městské divadlo Zlín, IČ: a nájemci, dle přílohy udělení souhlasu pro nabytí dědictví ze závěti po zůstavitelce *** pro příspěvkovou organizaci ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: , a to v souladu s ust. 27, odst. 5, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními Zřizovací listiny č příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o., RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, udělením předmětného písemného souhlasu. změnu č. 4 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2016 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: , dle přílohy č. 1 a č. 2 metodickou výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Kostelec "Neinvestiční dotace pro žadatele FC Kostelec, Lázeňská 723, Kostelec, IČO , ve výši ,00 Kč, na pořízení světelné fotbalové tabule pro fotbalové hřiště v Kostelci"

14 66/22R/ /22R/2016 výběrové řízení v souladu s 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Revitalizace prostoru Velískovy zahrady v Malenovicích RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Michaela Mikulková, referent Odboru městské zeleně Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : Josef Novák, člen Rady města Zlína Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně Petra Tichá, pověřena vedením oddělení veřejných zakázek Odboru právního - výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, Brno, IČ: , který podal ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Změna č. 3 Územního plánu Zlína nejvhodnější nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto uchazečem. Odmítne-li uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, může být smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, - výsledek hodnocení - pořadí nabídek na 1. a 2. místě: 1. místo v pořadí: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč DPH: Kč Nabídková cena včetně DPH: Kč 2. místo v pořadí: Amec Foster Wheeler,s.r.o., IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč DPH: Kč Nabídková cena včetně DPH: Kč

15 68/22R/ výběr nejvhodnější nabídky uchazeče S Klima, s.r.o., se sídlem Uherskobrodská 962, Luhačovice, IČ: , který podal ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy objektu - klimatizace v 1. až 5. NP budovy Magistrátu města Zlína na ul. Zarámí 4421 ve Zlíně nejvhodnější nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou ve výši Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto uchazečem. Odmítne-li uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, může být smlouva uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí, - výsledek hodnocení - pořadí nabídek na 1. a 2. místě: 1. místo v pořadí: S Klima, s.r.o., Uherskobrodská 962, Luhačovice, IČ: Celková nabídková cena bez DPH: Kč 2. místo v pořadí: AISECO, s.r.o., Bednářova 26, Brno, IČ: Celková nabídková cena bez DPH: Kč 69/22R/ /22R/2016 uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám uzavřených v souladu s ust. 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Zlínem (IČ )a obcemi vykonávajícími přenesenou působnost ve správním obvodu statutárního města Zlín, dle zdůvodnění, jako obce s rozšířenou působností na úseku výkonu přenesené působnosti dle ust. 52 písm. a) a 53 odst. 1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kterými dojde ke změně výše úhrady za projednávání přestupků, a to na částku rovnající se 1200,- Kč za projednaný i neprojednaný přestupek, MUDr. Miroslava Adámka, primátora statutárního města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí předmětných dodatků a jejich podpisem. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavební práce NASVĚTLENÉ PŘECHODY ÚPRAVA PŘECHODŮ PRO CHODCE" č ze dne uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností JASY Vsetín s.r.o., se sídlem 4. května 353, Vsetín, IČ: , jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna termínu zahájení a ukončení plnění díla a Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem

16 71/22R/ /22R/ /22R/ /22R/ uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č o zajištění úklidových prací na území statutárního města Zlína, uzavřené dne , mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jakožto objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, Zlín - Louky, IČ , jako zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace podmínek a finančního rozsahu úklidových prací na území statutárního města Zlína, včetně zimní údržby městských komunikací a chodníků, posypových beden a pytlů, pro období listopad - prosinec r. 2016, - Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí Dodatku č. 5 ke Smlouvě č , jejich podpisem a uzavřením. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a Ing. Ladislavem Alstrem - Projektová kancelář A-S, se sídlem Družby 1381, Holešov, IČ: , jako zhotovitelem, na realizaci služeb "Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci Rekonstrukce MK na ulici Havlíčkovo a Peroutkovo nábřeží, včetně parkovacích míst před KNTB", jehož předmětem je změna termínu plnění jednotlivých částí díla a změna platebních podmínek, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a společností Alpine Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou Valašské Meziříčí, IČ: jako zhotovitelem, na realizaci stavebních prací Oprava MK v ulici Štefánikova a Přílucká, úsek mezi ulicemi Díly VI a Boněcko I, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce v hodnotě ,00 Kč bez DPH, předmětem dodatku č. 1 je také prodloužení termínu dokončení stavebních prací do , Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním náležitostí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jeho uzavřením a podpisem. uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č , ze dne , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a společností HaskoningDHV

17 Czech Republic, spol. s r.o.se sídlem Sokolovská 100/94, Praha 8, IČ: jako zhotovitelem, na realizaci služeb Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží, jehož předmětem je změna termínu plnění jednotlivých částí díla, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním dalších náležitostí uvedeného dodatku, jeho uzavřením a podpisem. 75/22R/ /22R/ /22R/2016 uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace včetně dokladové části a inženýrskou činnost po vydání územního rozhodnutí na akci Revitalizace veřejného prostoru v okolí 1. segmentového domu na sídlišti Jižní svahy, Zlín mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem: Marcela Sedlářová, IČ: za cenu ,00 Kč bez DPH s termínem plnění do a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem uzavření Dohody o spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: a společností MANAG, a.s., se sídlem Zarámí 92, Zlín, IČ: , jejímž předmětem je specifikace práv a povinností stran dohody při uložení cca m3 zeminy na pozemky tvořící tzv. areál torza SHOPPING CITY ve Zlíně - Jižní Svahy, dle zdůvodnění, Josefa Nováka, člena RMZ, dojednáním veškerých podrobností předmětné Dohody a jejím podpisem. uzavření smlouvy o dílo dle čl. 12 odst. 4 směrnice č. 5/SM/2016/ÚZ o zakázkách malého rozsahu na realizaci Dodávka a montáž nových herních prvků druhé části veřejného hřiště č. 451 Zelinova, Jižní Svahy, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností ONYX wood spol. s r.o., IČ: , sídlo: Prachatice, Žernovická 257, PSČ jako zhotovitelem za cenu ,00 Kč bez DPH s termínem plnění do a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy

18 78/22R/ /22R/ /22R/2016 uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a firmou TC servis, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1845, Otrokovice, IČ: , jako zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení pasivní části kamerového systému sportoviště u ZŠ Okružní 4685, Zlín (16. ZŠ), za celkovou cenu ve výši Kč bez DPH,. uzavření smlouvy o dílo mezi společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, Praha 5, IČ , a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a administrace v průběhu realizace projektu "Kanalizace Velíková" Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním podmínek smlouvy o dílo a jejím podpisem uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako pronajímatelem a Technickými službami Zlín, s.r.o., IČ: , Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem: a) pozemku p. č. st. 1211, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Prštné, obec Zlín, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. (jiná stavba), b) rozvodu vody, sloužící pro přívod vody z vrtu do prostoru kompostárny, c) části pozemku p. č. 824/38, ostatní plocha o výměře 2992 m2 a 60 m2, v k. ú. Prštné, obec Zlín, jejichž součástí jsou zpevněná plocha, včetně odvodu dešťových vod a dvě stavby (boxy) na kompost, d) části pozemku p. č. 824/47, ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Prštné, obec Zlín, jehož součástí je zpevněná plocha včetně odvodu dešťových vod, e) věcí tvořících technologii kompostárny: technologie čerpání a technologické vybavení - traktor kolový, čelní nakladač, překopávač kompostu tažený, homogenizér kompostu tažený, rotační bubnové síto s vlastním pohonem na dobu neurčitou od s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné Kč měsíčně + DPH v zákonné výši a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

19 81/22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zpracování digitálních reprodukcí archiválií v péči archivu a o podmínkách jejich dalšího využívání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: (dále jen "SMZ) a Českou republikou - Moravským zemským archivem v Brně, se sídlem Brno-Starý Lískovec, Palachovo náměstí 723/1, PSČ , IČ: (dále jen "archiv"), jehož předmětem je výpůjčka 1 kusu externího disku WD My Book Duo 12000GB Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí tohoto dodatku, jeho uzavřením a podpisem uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako zákazníkem a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ , jako dodavatelem, pro odběrné místo na náměstí Míru ve Zlíně na akci "Vánoční trhy 2016", na dobu určitou od do s možností odstoupení kterékoliv ze smluvních stran v případě neplnění smluvních povinností druhé smluvní strany za cenu dle ceníku dodavatele Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření Smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto objednatelem a společností IZOFO MAXX s.r.o., se sídlem Nad Stráněmi 4683, Zlín, IČ , jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení na II. Ledové ploše - PSG Aréně, Březnická 5513, Zlín, s celkovou cenou za dílo ve výši Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí. převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic v roce 2016 u příspěvkových organizací: - Mateřská škola Zlín, Česká 4790, IČ , ve výši Kč - Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, IČ , ve výši Kč

20 85/22R/ /22R/ /22R/ /22R/ /22R/2016 udělení souhlasu pro příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Zlínem na úseku školství s provedením právních úkonů: - uzavření smlouvy o splátkách s lhůtou splatnosti delší než jeden rok na pořízení výpočetní techniky a tiskových zařízení - uzavření smlouvy o pořízení výpočetní techniky a tiskových zařízení nákupem na splátky - uzavření smlouvy o nájmu výpočetní techniky a tiskových zařízení s právem koupě (zejména leasing), Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, podpisem předmětných souhlasů pro příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Zlínem na úseku školství. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu statutárního města Zlína ve výši Kč pro žadatele Mensa České republiky, se sídlem Španielova 1111/19, PSČ Praha, IČ , na organizaci soutěže Logické olympiády pro žáky základních škol a studenty středních škol a zajištění krajského kola ve Zlíně, zejména na zakoupení cen a občerstvení pro nejúspěšnější řešitele krajského kola. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu města Zlína č ze dne podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mezi statutárním městem Zlínem (IČ: ) a ***, jehož předmětem je změna termínu vyúčtování akce/projektu 2. číslo almanachu Terasa zlínské literární tržnice, II. pol z " " na " ", Mgr. Pavla Stojara, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí dodatku č. 1 a jeho uzavřením a podpisem. - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství u kaple Sv. Cyrila a Metoděje v místní části Velíková při konání akce "Svatomartinský lampiónový průvod" v termínu od 16:00 do 18:00 hodin, pořadatel: Centrum pro rodinu Vizovice z.s., Palackého náměstí 365, Vizovice, IČ: udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství na pozemku Mateřské školy Zlín, p. o., Mariánské nám. 141, Zlín Štípa při konání akce Rozsvěcování vánočního stromu ve Štípě v termínu od 16:00 do 19:30 hodin, pořadatel: Základní organizace Český svaz

21 žen Štípa, Divadelní 1333, Zlín 90/22R/ /22R/ /22R/ udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství při konání "Rozsvícení vánočního stromu" v místní části Kudlov u točny autobusu v termínu od 16:00 do 21:00 hodin, pořadatel: *** - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství na prostranství při konání akce Mezinárodní den studentstva na travnaté ploše Gahurova prospektu v termínu od 17:00 do 19:00 hodin, pořadatel: Studentská unie UTB, z.s., T. G. Masaryka 1279, Zlín, IČ: výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení Vypracování projektové dokumentace na vybavení odborných učeben škol, a to nabídky uchazeče FORMICA s.r.o., se sídlem: Slovenská 2685, Zlín, IČ: s nabídkovou cenou Kč bez DPH a termínem dodání 45 dnů, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem, - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. FORMICA s.r.o. se sídlem: Slovenská 2685, Zlín, IČ: s nabídkovou cenou Kč bez DPH a termínem dodání 45 dnů 2. CENTROPROJEKT GROUP a.s. se sídlem: Štefánikova 167, Zlín, IČ: s nabídkovou cenou Kč bez DPH a termínem dodání 46 dnů - uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí v případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost k uzavření smlouvy. 93/22R/ účast zástupců MMZ na největších veletrzích cestovního ruchu v ČR v roce 2017: 1. GO a Regiontour Brno 2. Holiday World Praha 3. ITEP Plzeň - účast zástupců MMZ na veletrzích cestovního ruchu zaměřených na cykloturistiku v ČR v roce 2017: 4. INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA Hradec Králové 5. FOR BIKES Praha Letňany

22 - účast zástupců MMZ na ostatních veletrzích cestovního ruchu v ČR v roce 2017: 6. Regionpropag Pardubice 7. miniveletrhy turistických oblastí Východní Moravy - účast zástupců MMZ na zahraničních veletrzích cestovního ruchu: 8. ITF Slovakiatour Bratislava 9. Regiontour Expo Trenčín 10. Glob Katowice 94/22R/ /22R/2016 ustoupení od realizace projektu "Zefektivnění strategického a projektového řízení v podmínkách statutárního města Zlína" s využitím dotačního financování z Operačního programu Zaměstnanost s ohledem na podmínky stanovené poskytovatelem dotace v dokumentu Vyrozumění a doporučení projektu k podpoře, dle zdůvodnění materiálu, ukládá MUDr. Miroslavu Adámkovi, primátorovi statutárního města Zlína 1. informovat poskytovatele dotace o ustoupení od financování projektu z Operačního programu Zaměstnanost, 2. připravit záměr realizace projektu "Zefektivnění strategického a projektového řízení statutárního města Zlína" v menším rozsahu a s návrhem na zajištění financování z vlastních zdrojů statutárního města Zlína. uzavření smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností MCI SERVIS s. r o., Pod Vodojemem 2607, Zlín, IČ: , jako dodavatelem na výkon dotačního managementu projektu a administraci zadávacího řízení Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlína za cenu Kč bez DPH Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem MUDr. Miroslav Adámek v. r. Mgr. Patrik Kamas v. r. primátor náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26. 5. 2008 Usnesení č. 41/0836/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 0894-08-P1 Usnesení

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne 17.12.2013 Usnesení č. 89/1582/13 Dodatek č. 9 ke smlouvě o hypotečním úvěru mezi BDC Slavičín a KB a.s. s o u h l a s í s uzavřením

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 1. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady města Žatce konané dne 9.5.2016 Usnesení č. 1 /16-24 /16 1/16 Schválení programu 2/16 Informace o investičních akcích 3/16 Nájem garáže v budově e. č. 2406 ul. Třebízského

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 54. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 2.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 54. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 2. 1 z 5 3.2.2016 11:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 54. schůze Rady městského obvodu která se konala 2. 2. 201608:15 (usn. č. 2101/54 - usn. č. 2105/54) Bc. Martin Bednář

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnesení č. 1051/ /09 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 38. jednání Rady Města Žatce konané dne 30.11.2009 Usnení č. 1051/09 1076/09 1051/0 Schválení programu 1052/0 Kontrola usnení 1053/0 Přidělení bytů v DPS 1054/0 Výměna bytů v DPS

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 20. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 2. 11. 2016 1. Návrh k nabídce J. P. na úplatné nabytí budovy bez čp/če, garáže, na pozemku parc. č. 2873/13, katastrální území Michle, Praha 4. 2. Návrh

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více