POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA"

Transkript

1 PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 44. Zakona o registru birača) Zakon o registru birača (»Narodne novine«, 144/12 i 105/15); Pravilnik 2. POTVRDA ZA GLASOVANJE (članak 57. stavak 1. Zakona o registru o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, brača) 4/13) PRIJAVA ZA POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA (OBRA- 3. ZAC DSI-1) 4. OČEVIDNIK DSI-2 Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (»Narodne novine«, 103/06 i 103/09) 5. ZAPISNIK DSI-3 6. SVJEDODŽBA CRNO-BIJELA DSI-4 7. SVJEDODŽBA ŽUTA DSI-4 8. DOMOVNICE ŽENSKE Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, 53/91, 70/91, 28/92, 9. DOMOVNICE MUŠKE 130/11 i 110/15); Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«54/91, 3/92, 149/02 i 146/09) 10. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH 11. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH 12. IZVADAK IZ MATICE UMRLIH Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, 96/93 i 76/13), Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju 13. RODNI LIST državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/13) 14. VJENČANI LIST 15. SMRTNI LIST 16. SMRTOVNICA Zakon o nasljeđivanju (»Narodne novine«, 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15) 17. POTVRDA O SMRTI Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/11) 18. IZVOD IZ MATICE ROĐENIH (BEČKA KONVENCIJA) Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine«, broj 48/94) 19. IZVOD IZ MATICE VJENČANIH (BEČKA KONVENCIJA) 20. IZVOD IZ MATICE UMRLIH (BEČKA KONVENCIJA) 21. POTVRDA O ISPUNJENJU PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 103/15), Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 154/14) U VJERSKOM OBLIKU 22. POTVRDA O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/13) 23. IZVADAK IZ REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine«, broj 24. POTVRDA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU 92/14) i Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 99/14) 1. DOZVOLA ZA JEDNOKRATNI PRIJELAZ ZJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE BOSNA I HERCEGOVINA 2. e-pogranična PROPUSNICA BOSNA I HERCEGOVINA Obrazac 1 3. R 105a POTVRDA O PRIVREMENOM ODUZIMANJU PREDMETA 4. R 106a IZJAVA O ODRICANJU PRAVA NA BRANITELJA 5. R 110a IZVJEŠĆE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA 6. R 111 POZIV GRAĐANINU 7. R 112a ZAPISNIK O PRETRAZI STANA I DRUGIH PROSTORA 8. R 113a ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE (BEZ NALOGA SUDA) 9. R 114a ZAPISNIK O PRETRAZI OSOBE, PRIJEVOZNOG SREDSTVA I POKRETNE STVARI 10. R 118 POTVRDA O NAPLAĆENOJ NOVČANOJ KAZNI NA MJESTU POČINJENJA PREKRŠAJA 11. OBAVIJEST/IZVJEŠĆE O POČINJENOM PREKRŠAJU R119b 12. R 120 NALOG ZA PLAĆANJE NOVČANE KAZNE 13. R 121 NALOG ZA PLAĆANJE TROŠKOVA / KAZNA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Sporazum o pograničnom prometu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji je potpisan 19. lipnja 2013., Zakon o strancima (»Narodne novine«, 130/11 i 74/13), Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, 81/13 i 129/13) Prekršajni zakon (»Narodne novine«, 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15); Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (»Narodne novine«, 25/08 i 50/09)

2 STRANICA 38 BROJ 34 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA NADZOR HUMANITARNOG RAZMINIRANJA 26. OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE 27. OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE ČEŠKI JEZIK 28. OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE MAĐARSKI JEZIK 29. OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE RUSINSKI JEZIK 30. OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE SLOVAČKI JEZIK 31. OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE SRPSKI JEZIK 32. OSOBNA ISKAZNICA REPUBLIKE HRVATSKE TALIJANSKI JEZIK 33. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE SRPSKI JEZIK 34. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE TALIJANSKI JE- ZIK 35. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE MAĐARSKI JEZIK 36. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE ČEŠKI JEZIK 37. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE RUSINSKI JEZIK 38. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE SLOVAČKI JEZIK 39. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE OBRAZAC ISKAZNICA OVLAŠTENE OSOBE ZA KONTROLU PROVEDBE PRO- PISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 41. VATROGASNE NALJEPNICE TIP 1 ŽUTE 42. VATROGASNE NALJEPNICE TIP 2 ŽUTE 43. VATROGASNE NALJEPNICE TIP 3 ŽUTE 44. VATROGASNE NALJEPNICE TIP 1 PLAVE 45. VATROGASNE NALJEPNICE TIP 2 PLAVE 46. VATROGASNE NALJEPNICE TIP 3 PLAVE 47. SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA- ŠTITE OD POŽARA 48. PRIJAVA I ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA, ODNOSNO PRI- JAVA PROMJENE ADRESE OBRAZAC 8a 49. PUTNI LIST ZA STRANCA OBRAZAC 3a 50. VIZA REPUBLIKE HRVATSKE OBRAZAC OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE OBRAZAC ZABRANA ULASKA I BORAVKA U REPUBLIKU HRVATSKU naljepnica 53. ZAHTJEV ZA HRVATSKU VIZU DODATAK ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI, STALNI I AUTONOMNI BORAVAK OBRAZAC 1a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE KONVENCIJA O POLOŽA- 55. JU OSOBA BEZ DRŽAVLJANSTVA OD 28. rujna g. OBRAZAC 11a 56. PUTOVNICA ZA OSOBE BEZ DRŽAVLJANSTVA Obrazac 12a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD OBRA- ZAC 9a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA STRANCA OBRA- ZAC 10a 14. R 122 POTVRDA O PLAĆENOM IZNOSU KAZNE 15. R 125 NAREDBA O PREMJEŠTANJU VOZILA 16. R 126a PREKRŠAJNI NALOG / OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOG Prekršajni zakon (»Narodne novine«, 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15); 17. R 127 NAREDBA O ODREĐIVANJU MJERE OPREZA Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (»Narodne R 128 ZAPISNIK O ISPITIVANJU PRISUTNOSTI ALKOHOLA, OPOJ- 18. novine«, 25/08 i 50/09) NIH DROGA ILI LIJEKOVA U ORGANIZMU 19. R 129 UPOZORENJE 20. R 130 BLOK OBAVIJESTI 21. PUTOVNICA REPUBLIKE HRVATSKE Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, 22. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PUTOVNICE OBRAZAC 3 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/15); Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja ZAHTJEV ZA IZDAVANJE/PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA PUTNE 23. ISPRAVE KOJE SE IZDAJU PREMA MEĐUNARODNIM UGOVORI- izrađenih putovnica (»Narodne novine«, 4/10, 22/10, 85/15 i 118/15) MA OBRAZAC ISKAZNICA PROTUMINSKOG DJELOVANJA Zakon o protuminskom djelovanju (»Narodne novine«, broj 110/15); Pravilnik o obrascu službene iskaznice i značke inspektora za nadzor nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja (»Narodne novine«, broj 20/06) Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15); Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (»Narodne novine«, broj 63/15) Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10); Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/11); Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, 101/11 i 74/13); Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 88/11) Zakon o strancima (»Narodne novine«, 130/11 i 74/13); Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, 14/13, 26/13, 86/13, 126/14 i 95/15 ); Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, 52/12, 81/13 i 38/15), Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (»Narodne novine«, broj 66/13); Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine«, 126/12, 81/13, 38/15 i 85/15); Pravilnik o vizama (»Narodne novine«, broj 7/13), Pravilnik o viznim obrascima (»Narodne novine«, broj 111/12); Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, 81/13 i 129/13); Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, 120/12, 81/13 i 38/15)

3 PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 39 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE ZA ČLANA 59. OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a OBRAZAC 2b 60. PRIJAVA STALNOG BORAVKA DRŽAVLJANINA EGP-a I ČLANOVA NJEGOVE OBITELJI OBRAZAC 3b 61. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE BORAVIŠNE ISKAZNICE OBRAZAC 5b 62. RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a OBRAZAC 6b 63. RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA ČLANA OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-a KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-a- OBRAZAC 7b 64. RJEŠENJE O ODBIJANJU ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU OBRAZAC ISPRAVA O PRIVREMENOJ ODGODI PRISILNOG UDALJENJA OBRAZAC POTVRDA O ODUZETIM NOVČANIM SREDSTVIMA OBRAZAC POTVRDA O KRATKOTRAJNOM BORAVKU Obrazac POTVRDA O NAPLATI TROŠKOVA PRISILNOG UDALJENJA OBRAZAC E-dozvola boravka (obrazac 3) 70. Zahtjev za izdavanje dozvole boravka (obrazac 2) 71. Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, OB1 72. Zahtjev za tehničku izradu pogranične propusnice, OB2 73. Posebna putovnica za stranca Obrazac 16a 74. Zahtjev za izdavanje posebne putovnice za stranca, OB15a 75. E-dozvola boravka, OB 7a 76. Zahtjev za izdavanje dozvole boravka Obrazac 4a 77. Prijava privremenog boravka za državljane država članica EGP-a Obrazac 1b 78. e-boravišna iskaznica OBRAZAC 4b 79. OBRAZAC NALJEPNICE ODOBRENJA BORAVKA-plava 80. ODOBRENJE ZA DRŽANJE ORUŽJA OBRAZAC BLOK ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA OBRAZAC ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE ORUŽJA OBRAZAC ORUŽNI LIST ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA OBRAZAC REGISTAR PODNIJETIH ZAHTJEVA I IZDANIH ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA OBRAZAC 10 REGISTAR IZDANIH ORUŽNIH LISTOVA, POTVRDA O PRIJAVLJE- 85. NOM ORUŽJU KATEGORIJE C I ODOBRENJA ZA DRŽANJE ORUŽJA OBRAZAC REGISTAR ODUZETOG, NAĐENOG I PREDANOG ORUŽJA OBRA- ZAC EUROPSKA ORUŽANA PROPUSNICA (Obrazac 24) 88. DOPUŠTENJE (LICENCIJA) NADZORNIK TEHNIČKE ISPRAVNO- STI VOZILA OBRAZAC DOPUŠTENJE (LICENCIJA) REFERENT ZA POSLOVE REGISTRA- CIJE VOZILA OBRAZAC DOPUŠTENJE (LICENCIJA) OVLAŠTENI ISPITIVAČ OBRAZAC DOZVOLA INSTRUKTORA VOŽNJE OBRAZAC DOZVOLA ZA STRUČNOG VODITELJA AUTOŠKOLE OBRAZAC DOZVOLA PREDAVAČA U AUTOŠKOLI OBRAZAC PROMETNA DOZVOLA 95. IZVOZNA PROMETNA DOZVOLA 96. KARTON TEHNNIČKE ISPRAVNOSTI LAKE PRIKOLICE Obrazac KARTON IZVRŠENIH PREVENTIVNIH TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA 98. KNJIŽICA PROMETNIH POTVRDA ZA PRENOSIVE PLOČICE 99. POTVRDA O IZDAVANJU POKUSNIH PLOČICA OBRAZAC POKUSNE PLOČICE 15x15 cm 3 dana Zakon o strancima (»Narodne novine«, 130/11 i 74/13); Pravilnik o postupanju prema strancima (»Narodne novine«, 14/13, 26/13, 86/13, 126/14 i 95/15 ); Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, 52/12, 81/13 i 38/15), Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (»Narodne novine«, broj 66/13); Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (»Narodne novine«, 126/12, 81/13, 38/15 i 85/15); Pravilnik o vizama (»Narodne novine«, broj 7/13), Pravilnik o viznim obrascima (»Narodne novine«, broj 111/12); Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (»Narodne novine«, 81/13 i 129/13); Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, 120/12, 81/13 i 38/15) Zakon o oružju (»Narodne novine«, 63/07, 146/08 i 59/12); Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencije o oružju i streljivu (»Narodne novine«, 33/08, 155/08 i 52/13) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, 151/08, 89/10, 104/10, 83/13 i 52/15); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, 43/13, 77/13, 155/13 i 1/15), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/08); Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, 141/11 i 151/13); Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13); Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14)

4 STRANICA 40 BROJ 34 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA POKUSNE PLOČICE 15x15 cm 102. POKUSNE PLOČICE AUTO 49x9 cm 3 dana 103. POKUSNE PLOČICE AUTO 49x9 cm 104. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POKUSNIH PLOČICA 105. IZJAVA O MJESTU ČUVANJA VOZILA 106. VOZAČKA DOZVOLA REPUBLIKE HRVATSKE 107. PROMETNA DOZVOLA ZA PRENOSIVE PLOČICE 108. REGISTRACIJSKI LIST 109. NALJEPNICA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA UNUTARNJA 110. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE OBRAZAC 2 REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTRASKIH PLOČICA ZA MOTO CIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 52 x11 cm Obrazac 5 a obrazac 5 Redovno (kombinacije formata) b obrazac 5 redovno zamjena oštećene c obrazac 5 po narudžbi d obrazac 5 po narudžbi e obrazac 5 po narudžbi zamjena oštećene f obrazac 5 prenosive pločice par g obrazac 5 prenosive pločice h obrazac 5 prenosive pločice zamjena oštećene i obrazac 5 izvozne pločice j obrazac 5 izvozne pločice k obrazac 5 izvozne pločice zamjena oštećene Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, 67/08, 48/10, l obrazac 5 OT redovno/po narudžbi odobrena cijena 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, 151/08, 89/10, 104/10, 83/13 i 52/15); Pravilnik m obrazac 5 OT redovno/po narudžbi o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, 43/13, 77/13, 155/13 i 1/15), n obrazac 5 OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/08); Pravilnik o načinu obavljanja i REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTRASKIH PLOČICA ZA MOTO- organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja 112. CIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPEDE 28 x20 ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, 141/11 i 151/13); Pravilnik o cm Obrazac 6 osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, 124/12, 129/12, a obrazac 6 Redovno (kombinacije formata) komad 146/12, 151/13 i 160/13); Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14) b obrazac 6 redovno zamjena oštećene komad c obrazac 6 po narudžbi par d obrazac 6 po narudžbi komad e obrazac 6 po narudžbi zamjena oštećene komad f obrazac 6 prenosive pločice par g obrazac 6 prenosive pločice komad h obrazac 6 prenosive pločice zamjena oštećene komad i obrazac 6 izvozne pločice par j obrazac 6 izvozne pločice komad k obrazac 6 izvozne pločice zamjena oštećene komad l obrazac 6 OT redovno/po narudžbi odobrena cijena par m obrazac 6 OT redovno/po narudžbi komad n obrazac 6 OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad obrazac 7 REGISTARSKE PLOČICE ZA MOTOCIKLE I ČETVEROCI KLE 20X20 M OBRAZAC 7 a obrazac 7 Redovno zamjena oštećene komad b obrazac 7 po narudžbi komad c obrazac 7 po narudžbi zamjena oštećene komad d obrazac 7 prenosive pločice komad e obrazac 7 prenosive pločice zamjena oštećene komad f obrazac 7 izvozne pločice komad g obrazac 7 izvozne pločice zamjena oštećene komad h obrazac 7 OT redovno/po narudžbi komad i obrazac 7 OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad

5 PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 41 REGISTRASKE PLOČICE ZA MOPEDE I LAKE ČETVEROCIKLE x15 cm Obrazac 8 a obrazac 8 redovno zamjena oštećene komad b obrazac 8 po narudžbi komad c obrazac 8 po narudžbi zamjena oštećene komad d obrazac 8 prenosive pločice komad e obrazac 8 prenosive pločice zamjena oštećene komad f obrazac 8 izvozne pločice komad g obrazac 8 izvozne pločice zamjena oštećene komad h obrazac 8 OT redovno/po narudžbi komad i obrazac 8 OT redovno/po narudžbi zamjena oštećene komad 115. REGISTRASKE PLOČICE ZA OLD TIMERE REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTARSKIH PLOČICA 116. ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPE- DE 52x11 cm Obrazac 9 a obrazac 9 redovno/po izboru komad b obrazac 9 redovno/po izboru zamjena oštećene komad REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA VOZILA, UKLJUČUJUĆI TRAKTORE I RADNE STROJEVE, OSIM REGISTARSKIH PLOČICA 117. ZA MOTOCIKLE, ČETVEROCIKLE, LAKE ČETVEROCIKLE I MOPE- DE 28x20 cm Obrazac 10 a obrazac 10 redovno/po izboru komad b obrazac 10 redovno/po izboru zamjena oštećene komad REGISTARSKE PLOČICE PO IZBORU ZA MOTOCIKLE I ČETVERO CIKLE 20x20 cm Obrazac 11 a obrazac 11 redovno/po izboru zamjena oštećene komad REGISTRASKE PLOČICE ZA MOPEDE I LAKE ČETVEROCIKLE x15 cm Obrazac 12 a obrazac 12 redovno/po izboru zamjena oštećene komad REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU DIPLOMAT- SKIH PREDSTAVNIŠTAVA, MISIJA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAV- NIŠTAVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH I NJIHOVA OSOBLJA KOJE IMAJU DIPLOMATSKI STATUS 52x11, cm, 28x20 cm, 20x20 cm, 10x15 cm Obrazac 13 a obrazac 13 Redovno zamjena oštećene komad 120. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15); Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, 151/08, 89/10, 104/10, 83/13 i 52/15); Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, 43/13, 77/13, 155/13 i 1/15), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licencije) (»Narodne novine«, broj 155/08); Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenome ispitivaču (»Narodne novine«, 141/11 i 151/13); Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13); Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, 148/08, 36/10, 52/13, 111/14 i 122/14) REGISTRASKE PLOČICE ZA VOZILA U VLASNIŠTVU KONZU LARNIH PREDSTAVNIŠTAVA, NJIHOVIH OSOBLJA KOJE IMAJU KONZULARNI STATUS 52x11, cm, 28x20 cm, 20x20 cm, 10x15 cm Obrazac 14 a obrazac 14 Redovno zamjena oštećene komad REGISTARSKE PLOČICE ZA VOZILA ČIJI SU VLASNICI STRANCI ZAPOSLENI U DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠ TVIMA, MISIJAMA STRANIH DRŽAVA I PREDSTAVNIŠTVIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U RH, A NEMAJU DIPLOMAT- SKI STATUS Obrazac 15 a obrazac 15 Redovno zamjena oštećene komad DOPUNSKA PLOČICA ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI ŠEF DIPLO- MATSKOG PREDSTAVNIŠTVA ILI MISIJE PLOČICA SA SLOVIMA 123.»CMD«, ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI OSOBA S DIPLOMAT- SKIM STATUSOM PLOČICA SA SLOVIMA»CD«, A ZA VOZILA KOJIMA SE KORISTI KONZULARNI DUŽNOSNIK PLOČICA SA SLO- VIMA»CC«Obrazac 16 a obrazac 16 Redovno zamjena oštećene 124. DOZVOLA ZA IZVOĐENJE JAVNIH VATROMETA Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, 178/04, 109/07, 67/ DOZVOLA ZA MINIRANJE i 144/10); Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (»Narodne novine«, 131/08, 69/12 i 130/15); Pravilnik o dozvoli za miniranje (»Narodne novine«, 126. SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA 57/06, 21/07 i 119/07); Pravilnik o obrazcu službene iskaznice te obliku i NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, broj 64/05)

6 STRANICA 42 BROJ 34 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA ZAŠTITARSKA ISKAZNICA Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, 68/03, 31/10 i 139/10); Pravilnik o sadržaju i izgledu čuvarske i zaštitarske iskaznice, te iskaznice zašti ČUVARSKA ISKAZNICA 129. ISKAZNICA ZAŠTITARA TEHNIČARA tara tehničara (»Narodne novine«, broj 31/11); Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti SLUŽBENA ISKAZNICA I SLUŽBENA ZNAČKA INSPEKTORA ZA 130. privatne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj NADZOR PRIVATNE ZAŠTITE 95/04) 131. ISKAZNICA ZA TRAŽITELJE AZILA OBRAZAC DOZVOLA BORAVKA ZA AZILANTA I STRANCA POD SUPSIDIJAR- NOM ZAŠTITOM OBRAZAC 4 ISKAZNICA STRANCA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM OBRA ZAC 10 Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 70/15); Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, 36/08, 46/08, 10/09, 88/11 i 81/13) KARTON IZDANE ISKAZNICE ZA TRAŽITELJA AZILA OBRAZAC KARTON IZDANE ISKAZNICE STRANCA POD PRIVREMENOM ZA- ŠTITOM OBRAZAC PUTOVNICA ZA AZILANTA OBRAZAC 9 redovna 137. POMOĆNI KARTON ZA PRIJELAZ GRANICE Uredba (EZ) 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka o uspostavi Zakonika Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) stupila je na snagu 13. listopada DETEKTIVSKA ISKAZNICA Zakon o privatnim detektivima (»Narodne novine«, broj 24/09); Pravilnik o sadržaju i izgledu detektivske iskaznice privatnog detektiva (»Narodne novine«, broj 37/10) 139. OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PRVOM ISPITIVANJU OKRIVLJENIKA Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, 152/08, 76/09, 80/11, 140. OMOTNICA ZA SPREMANJE MEDIJA SA SNIMKAMA O PROVOĐE- 121/11 pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14) NJU DOKAZANE RADNJE 141. obrazac 2-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, po obrascu 5, par obrazac 2-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, 142. po obrascu 5 komad obrazac 3-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, 67/08, 48/10, 143. po obrascu 7 komad 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 63/07) obrazac 3-MUP registarska pločica za vozila s policijskim obilježjima, 144. po obrascu 8 komad 145. obrazac 4-MUP registarska pločica s natpisom POLICIJA komad 146. registarska pločica s natpisom POLICIJA + NALJEPNICE KPL komad 147. SLUŽBENA PROPUSNICA Pravilnik o službenoj propusnici Ministarstva unutarnjih poslova, broj: /2014 od 30. prosinca i broj: / od 1. prosinca MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA MOR- SKOJ OBALI, UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJANO MORU REPUBLIKE HRVATSKE KONCESIJSKO ODOBRENJE NA PODRUČJU MORSKE OBALE, UNU- TARNJIH MORSKIH VODE I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE NOM CESTOVNOM PROMETU ALBANIJA B+T NOM CESTOVNOM PROMETU BIH I TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU BJELORUSIJA T NOM CESTOVNOM PROMETU BJELORUSIJA B+T NOM CESTOVNOM PROMETU BJELORUSIJA TREĆE ZEMLJE Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 3/95) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 4/96) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bjelarus o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 11/05)

7 PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA NOM CESTOVNOM PROMETU BUGARSKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU CRNA GORA NOM CESTOVNOM PROMETU CRNA GORA E2 NOM CESTOVNOM PROMETU ČEŠKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU DANSKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU ESTONIJA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU FINSKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU GRUZIJA NOM CESTOVNOM PROMETU IRAN B+T Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 15/99) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 4/10) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 2/05) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 5/98) Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 1/05) Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13) Ugovor o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 5/99) NOM CESTOVNOM PROMETU KAZAKSTAN B+T Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazakstan o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 1/11) NOM CESTOVNOM PROMETU KAZAKSTAN TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU KIRGISTAN B+T Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13) NOM CESTOVNOM PROMETU KIRGISTAN TREĆE ZEMLJE Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta (»Narodne novine Me- NOM CESTOVNOM PROMETU KOSOVO TREĆE ZEMLJE đunarodni ugovori«, broj 16/11) NOM CESTOVNOM PROMETU LATVIJA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU LITVA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU MAKEDONIJA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU MOLDOVA B+T NOM CESTOVNOM PROMETU NIZOZEMSKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU NORVEŠKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU POLJSKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU RUMUNJSKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU RUSIJA B+T NOM CESTOVNOM PROMETU SLOVENIJA TREĆE ZEMLJE Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Latvije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 6/05) Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 11/94) Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/13) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 12/94) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu osoba i stvari (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 13/97) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 12/94) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 4/94) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu s Protokolom (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 7/99) Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 2/92)

8 STRANICA 44 BROJ 34 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA NOM CESTOVNOM PROMETU SRBIJA TREĆE ZEMLJE E2 NOM CESTOVNOM PROMETU ŠVEDSKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU TURSKA B+T E0 NOM CESTOVNOM PROMETU TURSKA B+T E3 NOM CESTOVNOM PROMETU TURSKA TREĆE ZEMLJE NOM CESTOVNOM PROMETU UKRAJINA B+T NOM CESTOVNOM PROMETU UKRAJINA B+T E2 NOM CESTOVNOM PROMETU UKRAJINA B+T E3 NOM CESTOVNOM PROMETU UKRAJINA TREĆE ZEMLJE JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (PO- VREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA JEDNOKRATNA DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI SLOBODNI (PO- VREMENI) PRIJEVOZ PUTNIKA (VRIJEDI SAMO ZA ULAZAK PRAZNOG VOZILA I IZLAZ PUNOG AUTOBUSA) DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSOM U ME- ĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU DOZVOLA ZA TRANZIT ZA LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTO- BUSOM U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE MEĐUŽUPANIJSKOG LINIJSKOG PRI- JEVOZA PUTNIKA AUTOBUSOM U CESTOVNOM PROMETU 46. DOZVOLE ZA MEĐUNARODNI NAIZMJENIČNI PRIJEVOZ PUTNI- KA 47. UZORCI (SPECIMENI) TISKANIH DOZVOLA 48. UVJERENJA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI U UNUTARNJEM/ MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA/TERETA 49. INTERBUS KNJIGA PUTNIH LISTOVA 50. KNJIGA PUTNIH LISTOVA LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU OVJERENA VJERODOSTOJNA PRESLIKA ZA MEĐUNARODNI CE- STOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU LICENCIJA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSI- MA KAO JAVNU USLUGU OVJERENA VJERODOSTOJNA PRESLIKA ZA MEĐUNARODNI PRI- JEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA KAO JAVNU USLUGU POTVRDA ZA VOZAČA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA KAO JAVNU USLUGU NA TEMELJU LICENCIJE ZAJEDNICE Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 18/97) Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 4/94) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 11/94) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međunarodnom cestovnom prijevozu (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 1/05) Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, broj 114/15) Uredba (EZ) 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ Uredba o objavi Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima INTERBUS (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 6/03) Uredba Komisije (EU) 361/2014 od 9. travnja o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) 2121/98 Uredba (EZ) 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta Uredba (EZ) 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) 561/2006 Uredba (EZ) 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta

9 PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI PRIKLJUČNOG VOZILA S TEH- NIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI PRIKLJUČNOG VOZILA S TEH- 57. NIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA JE VEĆA OD 3,5 A NIJE VEĆA 6 TONA 58. CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI MOTORNOG VOZILA S TEH- Vodič kroz CEMT multilateralnu kvotu/international Transport Forum 2014 NIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA CEMT POTVRDA O SUKLADNOSTI MOTORNOG VOZILA S TEH- 59. NIČKO-SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ČIJA NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA JE VEĆA OD 3,5 A NIJE VEĆA 6 TONA 60. DNEVNIK VOŽNJE ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ TERETA UZ CEMT DOZVOLU 61. DOZVOLA ZA LINIJSKI PRIJEVOZ AUTOBUSOM IZMEĐU DRŽAVA Uredba Komisije (EU) 361/2014 od 9. travnja o utvrđivanju detaljnih ČLANICA U SKLADU S Uredbom pravila za primjenu Uredbe (EZ) 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća 62. POTVRDA IZDANA ZA AUTOBUSNI PRIJEVOZ IZMEĐU DRŽAVA u pogledu dokumenata za međunarodni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) 2121/98 ČLANICA ZA VLASTITE POTREBE NA TEMELJU UREDBE 63. UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA VODITELJA ČAMCA + PVC FOLIJA 64. DOZVOLA ZA PLOVIDBU ČAMCA + PVC FOLIJA Pravilnik o čamcima (»Narodne novine«, 72/15 i 81/15) 65. MEĐUNARODNA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE REKREACIJSKIM PLOVILIMA 66. PRAZNA SVJEDODŽBA Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (»Narodne 67. POTVRDNICA TIP 1 novine«, 130/13, 45/14 i 124/15) 68. POMORSKA KNJIŽICA Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima 69. ODOBRENJE ZA UKRCAVANJE i načinu prijave i odjave pomoraca na obavezno mirovinsko i zdravstveno 70. NALJEPNICA POMORSKA KNJIŽICA osiguranje (»Narodne novine«, broj 54/13) 71. UVJERENJE VODITELJA BRODICE + PVC FOLIJA Pravilnik o brodicama i jahtama (»Narodne novine«, 27/05, 57/06, 80/07, 72. DOZVOLA ZA PLOVIDBU BRODICE + PVC FOLIJA 3/08, 18/09, 56/10, 97/12 i 137/13) 73. ISKAZNICA POMORSKOG PELJARA Pravilnik o pomorskom peljarenju (»Narodne novine«, broj 116/10) 74. BRODSKA SVJEDODŽBA Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova (»Narodne novine«, 65/95 i 57/04) 75. ISKAZNICA ZA INSPEKTORA SIGURNOSTI PLOVIDBE PSC I SLUŽ- BENA ZNAČKA INSPEKTORA 76. ISKAZNICA ZA INSPEKTORA SIGURNOSTI PLOVIDBE ISPS 77. ISKAZNICA ZA INSPEKTORA SIGURNOSTI PLOVIDBE I SLUŽBE- NA ZNAČKA Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, 39/11, 112/14, 33/15 i 86/15) 78. IZJAVA O SUKLADNOSTI LUKE Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine«, 124/09 i 59/12) 79. UVJERENJE O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (»Narodne novine«, 63/07, 76/11, 46/13 i 104/15) 80. TRAJNI ZAPIS BRODA Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se 81. IZMJENE TRAJNOG ZAPISA BRODA unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te 82. POPIS IZMJENA TRAJNOG ZAPISA BRODA nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova (»Narodne novine«, 65/95 i 57/04) 83. SVJEDODŽBA O GRAĐANSKOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU ZBOG Pomorski zakonik (»Narodne novine«, 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 ONEČIŠĆENJA POGONSKIM ULJEM IZ 2001 i 26/15) 84. UPISNI LIST Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 150/08) 85. UPISNI LIST PLUTAJUĆEG OBJEKTA Pravilnik o plutajućim objektima (»Narodne novine«, 72/15 i 83/15) 86. BRODARSKA KNJIŽICA Pravilnik o brodarskim knjižicama (»Narodne novine«, broj 49/15) 87. UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA ZVANJE I DOPUNSKU OS- Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (»Narodne novine«, POSOBLJENOST BRODARACA (PRAZAN OBRAZAC) 45/11, 68/13 i 117/14) 88. SVJEDODŽBA O POSEBNOM POZNAVANJU ADN-a Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima ADN (»Narodne novine Međunarodni ugovori«, broj 6/13)

10 STRANICA 46 BROJ 34 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA CESTOVNOG 89. PROMETA Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (»Narodne novine«, broj 128/09) 90. SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA CESTA 91. SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ŽIČARA ZA PRIJEVOZ OSO- Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba (»Narodne BA novine«, broj 28/15) 92. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07); Pravilnik o ADR POTVRDA O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA VOZILA KOJA stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (»Narodne novine«, 96/09 i 96/13) PREVOZE OPASNE TVARI 93. SVJEDODŽBA O SPOSOBNOSTI ZA PLOVIDBU PLOVILA UNUTAR- Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, 92/13 i NJE PLOVIDBE 7/14) 94. SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA INSPEKTORA SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (»Narodne novine«, broj 31/14) HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO 1. KNJIŽICA LETENJA PILOTA PILOT LOG BOOK 2. ISKAZNICA ZRAKOPLOVNOG INSPEKTORA 3. CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI 1/2 LAPL 4. CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KATEGORIJA 2 NACIONALNA 5. CERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI KATEGORIJA 3 6. DOZVOLA KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA 7. DOZVOLA KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA STUDENT 8. PART FCL DOZVOLA PILOTA ZRAKOPLOVA 9. NACIONALNA DOZVOLA PILOTA ZRAKOPLOVA A/H/S/B 10. PART 66 DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA 11. O POTVRDA VALJANOSTI Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, 69/09, 84/11, 54/13, 12. DOZVOLA DISPEČERA LETA/OPERATIVNOG KONTROLORA 127/13 i 92/14) ZRAČNOG PROMETA 13. KNJIŽICA LETENJA ZA OVJESNE JEDRILICE I PARAJEDRILICE 14. KNJIŽICA LETENJA FLIGHT CREW LOG 15. KNJIŽICA PADOBRANSKIH SKOKOVA 16. KNJIŽICA ZRAKOPLOVA 17. DOZVOLA PILOTA JEDRILICE 18. DOZVOLA PILOTA OVJESNE JEDRILICE 19. DOZVOLA PILOTA SPORTSKO REKREATIVNOG ZRAKOPLOVA 20. DOZVOLA PADOBRANCA 21. DOZVOLA PILOTA BALONA 22. DOZVOLA PILOTA PARAJEDRILICE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1. UPISNIK POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, 76/11 i 42/13) PRIJAVA ZA UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I VOĆNIH VINA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI I ZALIHAMA VINA I DRUGIH PRO- IZVODA OD GROŽĐA I VINA (OBRAZAC BROJ 3) OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRI- VREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (PRILOG I OGP 1 5.) OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA KORIŠTENJA POLJOPRI- VREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (PRILOG I OGrP 1 4.) OBRASCI 1. I 2. O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROMJENI NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU JE- DINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, ODNOSNO GRADA ZAGREBA Zakon o vinu (»Narodne novine«, 96/03, 55/11 i 14/14); Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, 25/09 i 124/10); Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, 82/13 i 14/14) Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 66/13) Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, 149/13 i 14/14)

11 PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA OBRAZAC ZA OPIS POSTAJA TRAJNOG PRAĆENJA STANJA POLJO- PRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OBRAZAC ZA UZORKOVANJE NA POSTAJAMA TRAJNOG PRA- ĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJI SE KORISTI NAKON ZASNIVANJA POSTAJA 3., 6. I 9. GODINA Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 43/14) 9. OBRAZAC ZA UZIMANJE UZORAKA TLA KOD PRAĆENJA STANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ISPITIVANJE PLODNOSTI TLA 10. KNJIGA EVIDENCIJE UTROŠKA BRAŠNA (KEUB) Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (»Narodne novine«, 48/04, 130/04 ispravak, 140/05, 143/05 ispravak, 83/09, 93/13 i 14/14); Pravilnik o proizvodnjii brašna i pekarskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 142/13) 11. OČEVIDNIK O GOSPODARSKOM RIBOLOVU 12. IZVJEŠĆE O ULOVU Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br 81/13, 14/14 i 152/14) 13. IZVOD IZ REGISTRA RIBARSKE FLOTE 14. FITOSANITARNI CERTIFIKAT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORE- NJA (IZVORNIK) 15. FITOSANITARNI CERTIFIIKAT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORE- Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, 75/05 i 55/11); Pravilnik o NJA (KOPIJA) mjerama za spriječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne 16. FITOSANITARNI CERTIFIKAT ZA REEKSPORT SA ZAŠTITOM OD proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama KRIVOTVORENJA (IZVORNIK) (»Narodne novine«, 74/06, 84/10, 120/11, 46/14 i 119/14) 17. FITOSANITARNI CERTIFIKAT ZA REEKSPORT SA ZAŠTITOM OD KRIVOTVORENJA (KOPIJA) 18. KNJIGA UVOZA, IZVOZA I PROVOZA BILJA 19. OČEVIDNIK PREGLEDA OBAVLJENIH U UNUTRAŠNJOSTI 20. EVIDENCIJA O PODUZETIM FITOSANITARNIM MJERAMA 21. INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z-1 Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/11) 22. INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z INSPEKCIJSKI ZAPISNIK Z POVLASTICA ZA AKVAKULTURU Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, 106/01, 7/03, 174/04, 25. POPIS U AKVAKULTURI 10/05, 49/05 i 14/14), Pravilnik o akvakulturi (»Narodne novine«, 82/05, 26. POLOŽENI ISPIT ZA AKVAKULTURU 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11) 27. GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA HRVATSKE I STRANE DRŽAVLJANE (OD 18. GODINE ŽIVOTA) 28. GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA HRVATSKE I STRANE DRŽAVLANE OD 19 I VIŠE GODINA ŽIVOTA 29. GODIŠNJA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV ZA RIBIČE INVALI- DE DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, 106/01, 7/03, 174/04, 30. DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV SVIH (OSIM SALMO- 10/05, 49/05 i 14/14) NIDNIH) VRSTA RIBA 31. DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV SALMONIDNIH VR- STA RIBA 32. DNEVNA DOZVOLA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA RIBOLOVNOJ ZONI OTOČAC 33. POPIS TJEDNOG ULOVA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU (KNJIGA) Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, 106/01, 7/03, 174/04, 34. UVJERENJE O POLOŽENOM RIBARSKOM ISPITU 10/05, 49/05 i 14/14) i Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom OBRAZAC POVLASTICE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA SLAT- 35. ribarstvu (»Narodne novine«, 82/05, 96/13 i 114/13) KIM VODAMA 36. UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU 37. POPIS DNEVNOG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU 38. POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU RIBIČI Zakon o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, 106/01, 7/03, 174/04, 39. POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU RIBIČI 10/05, 49/05 i 14/14) i Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«82/05, 1/06, 139/06, 52/10, 4/15 i 34/15) knjižica 40. POPIS GODIŠNJEG ULOVA U ŠPORTSKOM RIBOLOVU OVLAŠTE- NICI RIBOLOVNOG PRAVA 41. POVLASTICA ZA OBAVLJANJE MALOG OBALNOG RIBOLOVA 42. ODOBRENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU 43. UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, 81/13, 14/14 i 152/14) 44. UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE MALOG OBALNOG RIBOLOVA 45. OVLAŠTENJE ZA RIBOLOVNI TURIZAM

12 STRANICA 48 BROJ 34 NARODNE NOVINE PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA UVJERENJE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE UZ- GOJA RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA 47. POVLASTICA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama, (»Narodne novine«, broj 76/11) Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine«, 130/13, 99/14, 127/14, 37/15, 46/15 i 134/15) 48. ICCAT DEKLARACIJA O PREKRCAJU 49. ICCAT DEKLARACIJA O PREBACIVANJU TUNE Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine«3/15, 11/15, 50. OČEVIDNIK O ULOVU TUNE 51. ICCAT DEKLARACIJA O PRIJENOSU TUNA 44/15 i 84/15) 52. ICCAT DEKLARACIJA O STAVLJANJU TUNA U UZGOJNI KAVEZ Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, 81/13, 14/14 i 152/14), 53. OBRAZAC ICCAT DOKUMENTA O ULOVU TUNE (BCD) Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu (»Narodne novine«, broj 13/15) 54. POVLASTICA ZA UZGOJ RIBE I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 76/11) 55. OČEVIDNIK O UZGOJU TUNA 56. OČEVIDNIK O UZGOJU ŠKOLJKAŠA Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, 81/13, 14/14 i 152/14), Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne 57. OČEVIDNIK O UZGOJU BIJELE RIBE novine«, 76/11, 52/12 i 16/13) 58. OČEVIDNIK O UZGOJU ZA MRIJESTILIŠTE POTVRDA O IZDAVANJU/KUPNJI DOZVOLE ZA REKREACIJSKI 59. RIBOLOV NA MORU Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, 155/14, 37/15 i 59/15) 60. GODIŠNJA DOZVOLA ZA RIBOLOV PRIDNENIM PARANGALOM 61. OBRAZAC UPD 62. OBRAZAC EVP Pravilnik o Upisniku destilera (»Narodne novine«, 137/05 i 75/07) 63. OBRAZAC MTU Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine«102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08, 88/09, 24/11 i 152/11) 64. OBRAZAC MTU ZA VINSKI I VOĆNI OCAT ZAHTJEV ZA FIZIKALNO-KEMIJSKU ANALIZU VINSKOG I VOĆ- 65. Pravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«, 121/05, 53/06 i NOG OCTA 26/11) OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA ZA STAVLJANJE 66. U PROMET OCTA OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS I PROMJENE U VINOGRADAR- 67. SKOM REGISTRU 68. IZJAVA O ZALIHAMA VINA Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, 69. IZJAVA O PROIZVODNJI VOĆNIH VINA 48/14, 83/14 i 147/14) 70. IZJAVA O PROIZVODNJI VINA 71. IZJAVA O BERBI 72. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA REGISTRACIJU 73. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRAVO UPORABE REGISTRIRANE OZNAKE Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, 61/09, 141/09, 86/11, 104/11 i 118/12) 74. Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UZORKOVANJE (FIZIKALNO-KEMIJSKA te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, ANALIZA I ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE) 102/04 i 64/05) 75. OBRAZAC ZA ORGANOLEPTIČKAO OCJENJIVANJE VOĆNIH VINA Pravilnik o voćnim vinima (»Narodne novine«, 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, OBRAZAC ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA GROŽĐA, VINA I /11, 120/12 i 59/13) VOĆNIH VINA 77. OBRAZAC KZP Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla (»Narodne novine«, 7/05, 41/08 i 32/11) 78. SLUŽBENA ISKAZNICA RIBARSKOG INSPEKTORA Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12) 79. ISKAZNICA FITOSANITARNOG INSPEKTORA Pravilnik o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora (»Narodne novine«, 32/06, 17/07 i 109/12) 80. SLUŽBENA ISKAZNICA VETERINARSKOG INSPEKTORA 81. SLUŽBENA ISKAZNICA GRANIČNOG VETERINARSKOG INSPEK- TORA Pravilnik o službenoj iskaznici i znački veterinarskog inspektora te graničnog veterinarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 99/13)

13 PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA LOVNOG INSPEKTORA 83. ISKAZNICA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA 84. SLUŽBENA ISKAZNICA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTO- RA 85. VODOČUVARSKA ISKAZNICA 86. SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAK POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA 87. SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA ŠUMARSKOG INSPEKTORA Zakon o lovstvu (»Narodne novine«, 140/05, 75/09 i 14/14), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12) Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, 76/11 i 42/13) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (»Narodne novine«, 114/10 i 142/12) Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (»Narodne novine«, broj 114/10) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku poljoprivrednog inspektora (»Narodne novine«, broj 56/15) Zakon o šumama (»Narodne novine«, 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora (»Narodne novine«, broj 142/12) 88. SLUŽBENA ISKAZNICA I ZNAČKA LUGARA Pravilnik o čuvanju šuma (»Narodne novine«, broj 28/15) 89. RAČPRIZ Račun priznanica 90. ZABUPO Kartica zabranjena upotreba 91. ZADRŽ Kartica zadržano 92. PAPOZ Papirnata oznaka 93. TESTTSE Test TSE 94. OBRTSE Obrazac za dostavu uzoraka u svrhu pretrage na TSE 95. PUTKUĆLJUB Putovnica za kućnog ljubimca 96. LABNAR Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje 97. SVJED Svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje 98. UPISSVJED Upisnik za svjedodžbe o zdravstvenom stanju 99. RAČPRIZŽIV Račun priznanica o veterinarskom pregledu i mjestu otpreme pošiljaka životinja 100. HVI 1 5A Potvrda o prijevremenom klanju podmlatka teladi 101. HVI 1 7 Uputnica za klanje 102. IZJODAB Izjava o odabiru ovlaštene veterinarske organizacije 103. EVIDOBRBR24 Evidencija o radu valionice 104. HVI III Kartoni za registraciju pošiljaka u međunarodnom prometu 105. HVI III a Računi za graničnu veterinarsku inspekciju 106. ZVDU ŽIV Zajednički veterinarski dokument o ulasku 107. ZVDU PRO Zajednički veterinarski dokument o ulasku 108. RIBAR Obrazac o podrijetlu proizvoda ribarstva 109. ŠKOLJK Obrazac o podrijetlu živih školjkaša 110. VJEŽBKNJIŽ Vježbeničke knjižice 111. UVJERSTRISP Uvjerenje o položenom stručnom ispitu 112. ZAPSTRISP Zapisnik o polaganju stručnog ispita 113. KSK DIV Obrazac za dostavu uzoraka divljih svinja na laboratorijsko pretraživanje na klasičnu svinjsku kugu 114. BARKOD Barkod naljepnica za laboratorijske uzorke 115. ZIŠ Zapisnik o uzimanju uzoraka za ispitivanje školjaka 116. OBRBR27A serija A Zapisnik o uzimanju uzoraka za analizu rezidua 117. OBRBR28B serija B Zapisnik o uzimanju uzoraka za analizu rezidua 118. RECLJEKHR Recept za ljekovitu hranu za životinje HVI 2-1 VC ZA PRIVREMENI ULAZAK REGISTRIRANIH KONJA 119. NA PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE U TRAJANJU KRAĆEM OD 90 DANA 120. HVI 3 VC O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PROIZVODA HVI 4-7 (ENG) VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA POŠILJKU GLODA VACA U SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE NAMIJENJENIH ISKLJU- ČIVO U BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA HVI 4-8 VC ZA UVOZ GLODAVACA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U 122. IZRAEL HVI 4-10 VC ZA UVOZ SERUMA PODRIJETLOM OD KOPITARA KOJI SE KORISTE U TEHNIČKE SVRHE UKLJUČUJUĆI FARMAKO LOŠKE, DIJAGNOSTIKU IN VITRO I LABORATORIJSKE REAGENSE, NAMIJENJENE OTPREMI U REPUBLIKU SRBIJU Zakon o veterinarstvu (»Narodne novine«, 82/13 i 148/13)

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10 526 685 1 Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6%

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE - INTEGRALNI TEKST- PRIJEDLOG PLANA - PONOVNA JAVNA RASPRAVA - Zagreb, veljača 2015. U

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA

BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA BAR ACADEMY BAR AKADEMIJA OPIS PROGRAMA BAR AKADEMIJA je profesionalni program sastavljen od kompletne edukacije standardiziranje posluživanja toplih napitaka, bezalkoholnih pića, alkoholnih pića i koktela

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Na temelju članka 47. stavka 2. i članka 143. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 121/03) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. OSNOVNI PODACI Službeni naziv: Češka Republika. Državno uređenje: parlamentarna republika. Glavni grad: Prag (1.272.690 stanovnika). Veći gradovi: Brno (384.277),

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: 1 Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji)

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Privatni korisnici Cjenik pristupa internetu za privatne korisnike Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Pro-Standard PLUS Internet brzina veze do 4 Mbit/s / 256 Kbit/s

Více

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić

RAZVOJ PISMA I KNJIGE. Mira Barberić RAZVOJ PISMA I KNJIGE Mira Barberić Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj "Kdose chcestátvzdělaným, musísi nad zlato a stříbrovážitknih. K ničemu bynebylani rozum, kdyby nebylo pokrmů moudrosti, které

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice.

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um 14 16 20 NÁPISY - ZKRATKY JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE Nápisy Z kratky 46 52 Javni natpisi K ratice OBECNÉ ÚDA E OPĆI P O DACÍ Č íslovky Z á kla d n i číslovky

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28 OBSAH V Š E O B E C N É O P Ć IIZ R A Z I V Ý R A Z Y 10 Pozdravy a oslovení Pozdraví i oslovljavanje 10 Představování Predstavljanje/upoznavanje 10 Loučení Pozdravíjanje 12 Dorozumění Sporazumijevanje

Více

ů Ž ň Ž é ř š ř š Š Š é ř ú é é ř ů š Ž ř Ó ř š ť ž é ř ů ř é é ř ú ů é Ž é š é š é řů é ú ů ť é š é Ž é é é é ů ř ů é Š é ů é é Ž é é ř š š ř é Ž é ř ř é Š ř ů ť ř ů ř Ž Š ř ž é ř š é é ú Ž ů é é Ž ů

Více

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů

Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů Mgr. Robert Vindiš CzechTrade Záhřeb Chorvatsko Perspektivní projekty financované z EU fondů DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Perspektivní

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA 2013. - 2015. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje parlamentarna demokracija 14 županija neovisnost od 1. siječnja 1993. Dan državnosti 28. listopada predsjednik Miloš

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

ů ů ž ž ě ě Č ů ů ž ě ě ě ž é ě ě ě ž ž é ť ě ůž é ě é ě ě ž ž ě ě ť Ť ě ž ě ě é ě ů ž ě é é é ě ě ě ž ě é é ť ě é ě ž ě é é ě é ž ě ě Ž ž é ě ž ď Í ě ž ě ž ě ť ď ň ě é é žň ť ť ž é ů ě ň ť Ú ě ě ň ž ť

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ SMĚSNÝCH PRODUKTŮ, URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, DO BOSNY A HERCEGOVINY

VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ SMĚSNÝCH PRODUKTŮ, URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, DO BOSNY A HERCEGOVINY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO VÝVOZ SMĚSNÝCH PRODUKTŮ, URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ, DO BOSNY A HERCEGOVINY ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT ZA UVOZ U BOSNU I

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

Č é ě é ě ě š ř ů ó ú ů ě ě š ř ů ř š ř ě š é ě ř ě ř é š ě š ú Ř Ť Č é ě Č ř é š ě š ú š ř é š ě é š ě ž š Č ú ř ě ě é é ů ž é ž ť ě š š š é é é ě é š ďě ň é ě éž ů ě ř ř ě ř é š ě ž ě š ž š é ř ž ě é

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

Í Ů Ř É ř á é ý á á á é ý š ář ý ý Í É Ý Á Ě Á Á Ě Ý Š ÁŘ Ý Ý Ú ř ú á š ář ý ý é á á Í á š á Ž á ý š á š á ů š ř ů á á Š ž š řá á š á š á é š é ý ř ů ů á á é š é á á á á š ář é á á ář é á ř Ú š á á á š

Více

ě Á Á é é ě ě ě ú é é é ě é é ď ď ď š š Č Á ě ú Á ď š ě Č ě š ěž ě é ě ě ě ě ě ě Č Á ě Á é ú Ž é š ě š š é Ž ě é š é Š ť Ž ě Č Á ú Á Ť é ě é š ě ě š š ď ď Č é š š Č ě ě ú ě ú Ť é ě š ě ě š ě š ě ě ú ě

Více

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016. Viktora Kovaĉića 18c, Zagreb KLASA: 601-02/15-01-32 URBROJ: 251-592-15-01-01-2-1 U Zagrebu, 5.listopada 2015. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

Více

Souhrnná teritoriální informace Chorvatsko

Souhrnná teritoriální informace Chorvatsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Záhřebu ke dni 01.10.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

HRVATSKA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky.

HRVATSKA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

š š Ť ř ň š ú ř ý ž š ř ě Š ě š ř ň š ú ř ý ž ř ý ě ř š ř ň š ú ý ř ý ž ě ě š š ě ě ě ž ž š ě ř ý ěž ů ň ů ý š ř ý ř ě ž ř ě ž ý ž ý ř š ř š ě ř ý š ý ě ž ř ě ž ě ř ěž ř ž ř ň ř ý ý š ě ě ž ň ř ý ř ě ý

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00

406 plavi pak. 78, terra-cotta pak. 78, krem pak. 78,00 SB - Program Rolo SB SB 08.01 Napomena: Pakiranje sadrži kompletan pribor za montažu Rollo SB SBX6105 316 žuti 9002777081252 pak. 78,00 širina 60 cm x visina 170 cm 350 bijeli 081238 pak. 78,00 406 plavi

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

ú Í ÚŘ Í úř Č Ú Í Ř Á ÁŠ úř ř úř ř š ú ř ú ě é ú Í ř ž Ž ž ě ďě ř š ě šú ě ú ř ř ú ř ě ú é š ě ě ě ř ú é Íé Í é ě é š ě Íř š š ř ř ě š é ě ú é ú é Í ť ú é ř ě ó š é ž š é ě é ě ěř ž é Ž é é ú ř ě ž ť ř

Více

č Ž ě ŘÍ Á Ž ť ř č ě ě ž ů ž ú ř ř ř š ž č ě ě Ž ř ř č ž ř š š š š ě ř ž úč ů Ž ř š Ž úč ů ě ř č Ž Č ě Ž Č Ž Ž Í ž úč š ŘÍ Č ŽÍ Á ě ěž ě ě Č Ž ú ě ů ó Ž ř ě ó š č ř ř ř ů ů ř č ž ď ř č ě ř č ř ů ž š ů

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Á ů ů ě Š Č Ú ů Ú ě ů š ě š ě ě ě ů ě ě Ž š š ě ň Č ů ů ň ůž ě ě š ž ě ě Š ů ě Š š š Ú ů ů š ů ě ě Č š ů ě ě ě ě ě ž ě ě ě š ě š ž ě ě ž š ě ž š ě š ů Ý ů ů ě ů š ě ž ě š ě ů š ž ě ě š š ů ň Č ů š ú ů

Více

š Í Č š Í Í š š š š Ř š ť Ž š ú š ů š Ž š š š ú š Í š ů ý Ž Ž ů ů š ů š š š ó ý š ó š ý ú š ý š Ž ý š ň šú ý Ž ý š ť ň Í ý ý š Í Í ý š ú ú ú ý š š Í š ý ů š š š š ý ý ý š ý š š Ú ů Ž Ž ý š š ý Á š š ů

Více

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA»

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA «PLITVIČKA JEZERA» Knjiga I. Odredbe za provođenje Plana i Grafički dio Plana NOSITELJ IZRADE PLANA: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA

Více

BOSENŠTINA A ČERNOHORŠTINA. (stručný přehled)

BOSENŠTINA A ČERNOHORŠTINA. (stručný přehled) BOSENŠTINA A ČERNOHORŠTINA (stručný přehled) Pavel Krejčí I. Bosenština I.1. Otázka bosenského spisovného jazyka zasahuje jak srbštinu, tak i chorvatštinu. Jeho podoba má stejný nářeční základ jako srbština

Více

Střední a východní Evropa:

Střední a východní Evropa: Střední a východní Evropa: její místo v EU a v Evropě v geografickém pojetí Prezentace vznikla v rámci projektu Inovace výuky regionálního rozvoje OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

2016. putovanja. Ljeto/jesen, drugo izdanje Europska i daleka putovanja, krstarenja i odmori

2016. putovanja. Ljeto/jesen, drugo izdanje Europska i daleka putovanja, krstarenja i odmori 2016. putovanja Ljeto/jesen, drugo izdanje Europska i daleka putovanja, krstarenja i odmori Putovanja Dragi putnici, putovanje je uvijek dobra ideja, zar ne? Upravo iz tog razloga odlučili smo vam pomoći

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

GODINA PUTUJEMO S VAMA. europska putovanja 2014. autobusom

GODINA PUTUJEMO S VAMA. europska putovanja 2014. autobusom GODINA PUTUJEMO S VAMA 2014. europska putovanja autobusom europska putovanja Poštovani putnici, otkrivanje Europe autobusom tema je kojoj svake godine posvećujemo posebnu pažnju. Kako biste tijekom samog

Více

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko)

Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 2016 80. MS Mistrovství světa Moskva [VTB Ledovyj dvorec] & Sankt-Petěrburg [Sportovnyj komplex Jubilejnyj ] (Rusko) 6. května Švédsko - Lotyšsko 2:1 PP (1:0,0:0,0:1,1:0) Moskva (16.15) USA - Kanada 1:5

Více

ú é Ú š ě ě é ě ý ě ň ý Ť ě ú é ň ý ď é ě ě ň ý ů é ě ě ě ý ž ý ě ě š ů ě ň é Ť é ý ě ž é ě ž ú Ú š ě ě é ě ž ž ž ů ž ě ž ě ž ž é ú é ý ú ý š é ý ď ž ý ý ě ň ý ž é ě ďě é ě é ě ž éž š ě é ě ž ě ě ž ň ó

Více

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo,

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE. NOGOMET / FUDBAL BiH. Godina XV Sarajevo, SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XV Sarajevo, 05.03.2014. godine broj 559 PODRUČNI FUDBALSKI SAVEZ TREBINJE (Sjednica 28.02.2014) FK "FK LEOTAR"

Více

é é é é é é é é é é ž š Í é é ž Í ů é ž é Í é é ž Ž š Ř Ž ž ž ú ů š ú é ž ů é Ž š š Ž ů é é Ž é š é é ž é ž é é é é ž é ž š éž Ý š é é ž ů é é é ž ž š ů é é ž é é é Í Í Í é ž é ž š ů ů é é ž é š ů é Ý

Více

Ř é Í ý ř Č ř Š ď Č ř ž ř ř ř ó ř ř ó ř é é ř é ž ř ž Č řž ř ř ó Ž é é ý Í óť ď Š ř Č ď ř ý ř ř ó Í ó ý é ý ý ř ď ž ý é ý ď ž ř ý ř é ř é ř Í ž ý ňď ú ú é ý ý ř ž ý ú ý ř Í ř ř Ó ž ž ř ž é ý ýó é ž Í é

Více

ž ó ř š ť é ž é ů ť ň ť ř ť ž č é ú ž ř ě ú ě ď ř ů ě ěž ů ě ř š Č ď č ř ě č řš č ř ř ě ě ě Ť ť ě ť ó ú ě óó ů Ř ň ň ó ě ď ě č é ů ř Ž ž č č é č ž ž ú ž ž ž ž ž ž ž ř ťž ž ž ť č ž ů š č š č š č š č š ě

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ú Ř Á ÁŠ č úř úř úř ř š č ú ř ě ě č é ú ř Ž Ž Ž ě ř č ó ř č ě ě ž é ďě ř š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě ž č ú ř č ř š č ú ř č č ú ř č š é ú ř č š č ě ě ě ř ž č ú ř č č ú ř č ž ž ř ě ž ě ř ř ě šť é

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

Ž Ý Ý ý ě ě Ú ý ě ě š ů ě ě ů š ů ý ě ů ů ů ů ž Č ž ů ě ů ě ů Í ž ě ě Ú ě ž ž Ú ý Í ě ž š ů ý ě ý ž Š ú ě ů ů Ú ě ě ě ž ě ý ž ý šť ň ě ů ý ě ů ě ě ý ů ů ě ž ý ý š ý ý š š ž ě ě ě ě ž ů š ý ů ý ý Á ě ů

Více

Č É Á Ř ú š ý č ě ě ě ě ý Ů ě ě š ú č č ě č Ž č ě č š ě ú Č š ě ý š ě ů ú Č ý ú ě č ě č š ě Ž Ž ě ě ý ě ú ú úč š ě č č Ú Č š š Č ž ě ě ě ú Ú č ě Ž š č ý Úč Č ý ů ě č Ž č ě č ů Ž č ě š ě Š ž č ě ý úč Ž

Více

Č ú Š Í Á É Č ú é é Ť š é ž é ž š é š ý é Ť é ů ý ž ž ý é ů é é ž Í é ž é é ž é Ť ú ý Ť é é ž Ž Ž é é š ň é ž š é š ý é Ť é ů ý ž Ž ý é é é ž é Š Ú ž é é ž é Š ý ú Ť ž ž é š ý ž ý é š š ý Ž Ť ž ž é é ů

Více

š ů Á Ě Ž Í Ř Í ě ř ě ř Ž š š ě ě úť š Č ě Ř ÁŠ ě ž ř ě ě ř š úř ě ě ě ů ě ě š ř ů ě ř š úř ř ě ďě š ř ů ů úř ú ř ě ř ž ď ě Č ě ě š Č ě ě ě ú ě ě ě ě ú ě ě ú ě ě ú ě ě ú ě ě ě ě ú ě ě ú ě ě ě ě ě ě Í ú

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

ž ě ž ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ž š ě ě ž ň ň ž Í ň ě ě š ž ě ě ě š ž ě ě ň ě ň ž ě š ě š ž ě ě ě ě ě ě ž š ň ě ě ň ď ě ž ě š ě š š ě ž ž ě ě š ěž ě ě ž ž ě ť ě Ž ě ě ě ě š ě ř ě ěš ť Ž ž ď Ž ž ž ě ě ž Í ě

Více