Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích LP - OKM Počet stran: 40 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Pracovna úsekové laborantky Ing. Paukertová Jana 2 Bakteriologická laboratoř Dagmar Černá Datum převzetí Podpis Záznam o změnách Číslo změny Datum Číslo strany Důvod a charakter změny Změnu schválil Změnu provedl Záznam o revizích Číslo revize Datum revize Odpovědná osoba Podpis Zpracoval: MUDr. Zdeněk Zíma Výtisk č.: Přezkoumal: Dagmar Černá Datum: Schválil: MUDr. Zdeněk Zíma Datum: Tento dokument včetně všech příloh je duševním majetkem Městské nemocnice v Litoměřicích. Kopírování tohoto dokumentu je přípustné pouze se souhlasem vedení společnosti. Strana 1 (celkem 40)

2 1. Předmluva Vážené kolegyně a kolegové, tato laboratorní příručka byla vypracována, pro Vás, lékaře, laboratorní pracovníky, všeobecné sestry a všechny pracovníky, kteří mohou použít informace o naší laboratoř, a práci našich pracovníků. Obsahuje přehled služeb, které poskytujeme v oblasti mikrobiologické diagnostiky. Její obsah je koncipován v souladu s aktuálními požadavky na tento typ dokumentů. Věříme, že uvedené informace budou užitečné nejenom pro Vás, ale i pro Vaše pacienty. Doufáme, že zde naleznete vše, co pro naši vzájemnou spolupráci potřebujete. MUDr. Zdeněk Zíma, primář OKM Strana 2 (celkem 40)

3 OBSAH: 1. Předmluva Úvod Informace o laboratoři Identifikace laboratoře Základní informace a kontaktní údaje Organizace laboratoře, vybavení a obsazení Spektrum nabízených služeb Příručka pro odběr primárních vzorků Manuál pro odběry vzorků, základní informace Požadavkové listy (žádanky) Náležitosti písemného požadavku na vyšetření nebo jeho elektronického ekvivalentu Požadavky na urgentní vyšetření Ústní (telefonický) požadavek na vyšetření, dodatečná a opakovaná vyšetření Používaný odběrový systém Příprava pacienta před odběrem Identifikace pacienta na žádance a vzorku Odběr vzorku Bakteriologické vyšetření klinického materiálu, rána, spojivky, zvukovod, punktáty, píštěle, likvor, katetry, cévky, drény, tkáň, uzlina, hemokultury Stěr, výtěr z rány Stěr ze spojivek Výtěr ze zevního zvukovodu Tekutý material (obecně, např. tekutiny fyziologicky sterilní) Likvor Katetr, kanyla, cévka, drén, tkáň, uzlina, apod Tekutý materiál, hnisy, punktáty kloubní, perikardiální, peritoneální, pleurální, píštěl, žluč, s předpokladem použití anaerobní kultivace Sekční materiál Hemokultura, septické stavy (krev na hemokultivaci) Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu Vyšetření stolice, infekce trávicího ústrojí Bakteriologické vyšetření dýchacích cest Odběry vzorků na BK vyšetření Odběr na Chlamydie Odběry pro mykologická vyšetření Množství vzorku Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace o zajišťovaném svozu a snosu vzorků Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků Postup při nesprávné identifikaci vzorku Vyšetřování ve spolupracujících laboratořích Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Hlášení výsledků klinicky nebo epidemiologicky významné nálezy Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv Typy nálezů a laboratorních zpráv Vydávání výsledků přímo pacientům Změny údajů, výsledků a nálezů Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Konzultační činnost laboratoře Strana 3 (celkem 40)

4 8. Způsob podání a řešení stížností Způsob podání připomínek, podnětů a stížností: Řešení stížností: Informace k nabízeným laboratorním vyšetřením Lékařská mikrobiologie (802) Horní cesty dýchací Dolní cesty dýchací Zažívací ústrojí Ucho Oko Močové a pohlavní ústrojí Kůže, rány, hluboké kožní defekty Centrální nervový systém Krev - hemokultivace Hnis a obsah z patologických dutin, tkáně Fyziologicky sterilní tělesné tekutiny Cizorodé materiály (katetry, drény) Průkaz Mycobakterium tuberkulosis, mykobakterioz Lékařská parazitologie (odb. 804) Mykologická vyšetření (odb. 822) Infekční sérologie Infekční serologie Odkazy (referenční literatura) Pokyny a instrukce pro oddělení Získání vzorku pro hemokultivační vyšetření - Hemokultura Instrukce pro vyšetření QUANTIFERON T Zásady ochrany osobních dat pacientů Přílohy Seznámení s dokumentem Příloha č. 2 Vzor žádanky OKM Příloha č. 3 Vzor žádanky na vyšetření krve testem QuantiFERON Strana 4 (celkem 40)

5 2. Úvod Tuto laboratorní příručku vydává Městské nemocnice v Litoměřicích (dále jen OKM nebo laboratoř) za účelem zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. obsahuje základní informace o laboratoři, seznam nabízených laboratorních vyšetření, návody pro správné odebírání primárních vzorků a zacházení s nimi, návody pro správné vyplňování žádanek, informace o způsobu vydávání výsledků, o způsobu řešení stížností a o konzultačních činnostech laboratoře. 3. Informace o laboratoři 3.1 Identifikace laboratoře Název organizace: Identifikační údaje organizace: Typ organizace: Statutární orgán: Adresa organizace: Městská nemocnice v Litoměřicích IČ , DIČ CZ příspěvková organizace Správní rada ve složení: Ing. Radek Lončák, MBA - předseda MUDr. Leoš Vysoudil, MBA člen, Ing. Vladimír Kestřánek - člen Název laboratoře: Identifikační údaje laboratoře: IČ , IČP Adresa laboratoře: Umístění laboratoře: Areál nemocnice, pavilon A Okruh působnosti laboratoře: Městské nem. v Litoměřicích, spolupracují spádoví lékaři Vedoucí laboratoře: Odborný garant (odb. 802, 804, 822) MUDr. Zdeněk Zíma, prim. oddělení MUDr. Zdeněk Zíma Strana 5 (celkem 40)

6 3.2 Základní informace a kontaktní údaje Název laboratoře: Telefonní kontakt: , , Vedoucí laboratoře: prim. MUDr. Zdeněk Zíma Telefonní kontakt: , , Mobilní telefon: Vysokoškoláci: MVDr. Eva Pilousová Telefonní kontakt: Vrchní laborantka pro komplement laboratoří: Martina Opluštilová Telefonní kontakt: Mobilní telefon: Úseková laborantka OKM: Dagmar Černá Telefonní kontakt: Mobilní telefon: Pracovní režim laboratoře Pondělí 6:30-16:30 Úterý 6:30-16:30 Středa 6:30-16:30 Čtvrtek 6:30-16:30 Pátek 6:30-15:00 Sobota 7:00-12:00 Neděle --- Státní svátky 7:00-12:00 (jen pro Městskou nemocnici v Litoměřicích) je dislokováno v 1. patře budovy pavilonu A, kde jsou také přijímány vzorky k vyšetření. Zaměření laboratoře Činnost naší laboratoře je zaměřena jak na primární péči, tj. praktické lékaře, ale i specialisty. Širokým spektrem laboratorních vyšetření můžeme doplnit diagnostiku o testy, které se běžně provádějí i v lůžkových zařízeních. Strana 6 (celkem 40)

7 Odborná pracoviště diagnostické laboratoře realizují vyšetření primárních vzorků, biologických materiálů, získaných vhodným odběrem sekretů, tělesných tekutin a tkání pacienta v odbornostech klinická mikrobiologie, infekční sérologie a parazitologie. Kromě laboratorních vyšetření poskytuje OKM i některé další služby, jako např. distribuci vzorků k vyšetření, které sama neprovádí, do jiných laboratoří a některé další služby související s provozem zdravotnických zařízení, viz 4.1 Spektrum nabízených služeb. Úroveň a stav akreditace pracoviště Laboratoř plní podmínky systému managementu jakosti ve shodě s požadavky uvedenými v normě ISO 9001:2008 a v normě ISO Laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO od Laboratoř má platný certifikát účasti zkoušení způsobilosti Externího hodnocení kvality v oblasto lékařské mikrobiologie SZÚ Praha. 4. Organizace laboratoře, vybavení a obsazení Organizace laboratoře je umístěno v 1. nadzemním patře pavilonu A. Organizačně je laboratoř uspořádána do laboratorních úseků: 1. příjem materiálu 2. úsek bakteriologie - klinická laboratoř, močových,respiračních a střevních infekcí 3. úsek mykobakteriologie a mykologie 4. úsek parazitologie 5. úsek infekční sérologie Vybavení laboratoře Vybavení laboratoře špičkovými přístroji a analyzátory umožňuje provádět specifickou a rychlou diagnostiku infekčních onemocnění u pacientů v nemocnici i ambulantní péči. Odborná způsobilost pracovníků Primář oddělení má specializaci v oboru lékařské mikrobiologie II. stupně. Laborantky jsou registrovány a mají odbornou způsobilost. 4.1 Spektrum nabízených služeb poskytuje následující služby: Základní diagnostiku lékařsky významných bakterií, kvasinek a parazitárních patogenů na základě mikroskopického, aerobního a anaerobního kultivačního vyšetření se stanovením citlivosti na ATB a chemoterapeutika v kvantitativním i kvalitativním stanovení citlivostí. Nepřímý sérologický průkaz protilátek a antigen v krvi pacientů při infekčních chorobách a komplikacích, při imunologických vyšetřeních identifikujeme i antigeny u různých chorobných stavů Provádí vyšetření stolic a perianálních otisků na parazity. Speciální vyšetření hemokultury, mykologická a mykobakteriální vyšetření Konzultační služby v oblasti klinické mikrobiologie. Strana 7 (celkem 40)

8 U vyšetření na HIV je k dispozici mezinárodní certifikát v angličtině a ruštině. V laboratorních postupech využíváme automatizované kultivační a diagnostické systémy pro bakteriologickou a imunologickou diagnostiku. Kvalita diagnostiky na je zajištěna a dokumentována účastí v systému externího hodnocení kvality SZÚ, Expertní skupina pro zkoušení laboratoří Praha. Objednávkou lze zadat vyšetření kontroly funkčnosti sterilizačních přístrojů, bakteriologické vyšetření zevního prostředí (stěry z prostředí), bakteriální osídlení ošetřujícího personálu. 5. Příručka pro odběr primárních vzorků 5.1 Manuál pro odběry vzorků, základní informace Soustřeďuje informace především o přípravě pacientů před odběrem materiálu na lůžkovém oddělení a v ordinaci ošetřujícího lékaře, o vlastním odběru, o typech odběrového materiálu, o žádance a jejím správném vyplnění a další obecně platné pokyny k odběru. Pro snadnější orientaci jsou laboratorní vyšetření řazena podle anatomické lokalizace odběru a také dle odborností viz. Informace k nabízeným laboratorním vyšetřením: Klinická mikrobiologie Parazitologie Mykologie Infekční serologie 5.2 Požadavkové listy (žádanky) Požadavky na vyšetření vzorku biologického materiálu přijímá pouze písemně spolu s řádně označeným vzorkem biologického materiálu. Pro pracoviště Městské nemocnice v Litoměřicích také zápisem v požadavkové frontě NIS. Žádanka (průvodní list, průkaz na ošetření VZP 06, formulář z PC, vzor žádanky OKM uveden v příloze č. 2, aktuální tiskopis žádanky je umístěn na Náležitosti písemného požadavku na vyšetření nebo jeho elektronického ekvivalentu Povinná sdělení na požadavkovém listě: rodné číslo, číslo pojistky u cizinců příjmení, jméno a pacienta, datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určeny číslem pojištěnce (např. u cizinců) kód pojišťovny pojištěnce (pacienta) diagnóza základní a další identifikace objednavatele (jméno lékaře, adresu, IČZ, odbornost) druh primárního vzorku datum a čas odběru primárního vzorku datum a čas přijetí vzorku laboratoří (zapisuje příjem OKM při příjmu vzorku) požadovaná vyšetření Vyšetření se provádí na základě písemného požadavku ordinujícího lékaře. Pro vyplnění žádanky platí standardní pravidla. Strana 8 (celkem 40)

9 přijetí vzorku k vyšetření od samoplátce vyžaduje vždy předchozí kontakt se samoplátcem, či s ordinujícím lékařem. Na požadavkovém listě uvést poznámku fakturovat či samoplátce. Nepovinná sdělení na požadavkovém listě: předchozí léčba antibiotiky (je důležitou informací pro správnou interpretaci nálezu a pro případnou konziliární činnost v oblasti antibiotické terapie) popis typu primárního vzorku, anatomická specifikaci místa odběru Vyšetření cizinců Na žádance je nutno uvést, zda se jedná o pojištěnce ze země EU nebo jiného cizince - samoplátce. OKM fakturuje provedená vyšetření prostřednictvím finančního oddělení Městské nemocnice Požadavky na urgentní vyšetření Dovolujeme si upozornit, že ne všechna vyšetření lze zpracovat urgentně (kultivační vyšetření apod.), proto při požadavku na urgentní vyšetření jsou přednostně zpracována ta, u nichž je to z principu zpracování možné. Personál na příjmu materiálu určuje prioritu zpracování vyšetření. Požadavek indikujícího lékaře zpracovat vyšetření bez jakéhokoliv odkladu, je určen pro závažné stavy a akutní změny stavu pacientů, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Zejména tehdy, když rychlý výsledek může přispět k úspěšnosti léčby, přispět k omezení šíření závažných nákaz, nebo výrazně přispět k racionální antibiotické preskripci. Tato vyšetření se primárně zpracovávají standardním postupem, při průběžném zjištění výsledků při vyšetřovacím postupu se však aktivně a neodkladně informuje ošetřující lékař telefonicky. Časová dostupnost jednotlivých vyšetření je uvedena v Laboratorní příručce u jednotlivých vyšetření. Žádanka a vzorek ke zpracování musí splňovat všechny běžné identifikační požadavky (viz Náležitosti písemného požadavku na vyšetření) Ústní (telefonický) požadavek na vyšetření, dodatečná a opakovaná vyšetření Ústní (zpravidla telefonické) požadavky na provedení vyšetření jsou akceptovány v případě tzv. dodatečného vyšetření vzorku. Tímto způsobem lze přijmout požadavek na dodatečné vyšetření z již dodaného vzorku, pokud je dosud k dispozici. Provedení dodatečného vyšetření závisí na dostatečném množství vzorku a časovém odstupu od odběru, a době uložení vzorku v laboratoři. Ústní požadavky jsou přijímány v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hodin. Dodatečná vyšetření u bakteriologických vzorků. Zde přichází v úvahu většinou testování mikrobů na rozšířené spektrum antimikrobiálních přípravků. Jinak jsou možnosti omezeny, protože zpracováním vzorku je spotřebován celý objem (vzorek na tamponu), citlivější mikroby ztrácejí životaschopnost a výsledek vyšetření může být podstatně zkreslen. Dodatečné vyšetření lze vyžádat do 7 dnů, po které je vzorek v laboratoři uchováván. Dodatečná sérologická vyšetření lze provést po telefonickém objednání, pracovník laboratoře přijímající tento požadavek musí však posoudit, zda je tento požadavek možno splnit (dostatečné množství vzorku, dosavadní způsob zpracovávání vzorku). U sérologických metod si lze dodatečné vyšetření vyžádat do 7 dnů, po které je vzorek v laboratoři uchováván. Strana 9 (celkem 40)

10 Ústní požadavek musí být zaznamenán. Zápisy ověřeny podpisem osoby, která záznam učinila. Vždy je nutno dodatečně dodat písemnou žádanku o vyšetření, do 48 hodin od podání ústní žádosti. 5.3 Používaný odběrový systém Laboratoř zajišťuje spolupracujícím lékařům a zdravotnickým zařízením zdarma odběrové pomůcky Sterilní zkumavky Odběrové tampony s transportní půdou (Amies, Stuart) Zkumavky a nádobky Vacutainer system pro serologická vyšetření a hemokultury Kontejnery na sputum, parazitologické kontejnery Odběry jiného biologického materiálu do speciálních odběrovek (Chlamydia trachomatis, Mykoplazma + Ureaplazma, QUANTIFERON T) žádanky o vyšetření Odběrové potřeby lze objednat telefonicky nebo písemně 5.4 Příprava pacienta před odběrem Pro některá plánovaná vyšetření je vhodná příprava pacienta před odběrem: Výtěr z krku je nejvhodnější provést ráno před hygienou ústní dutiny. Před výtěrem z krku na bakteriologické vyšetření by neměl pacient 1 hodinu požít potravu. Před odběrem sputa by pacient měl provést hygienu dutiny ústní s následným výplachem čistou vodou (snížení množství ústní flory, která by mohla způsobit kontaminaci vzorku při odběru), vhodné je vyjmout zubní protézu. Doba pro odběr je nejvhodnější ráno. Před odběrem moče na bakteriologické vyšetření (bakteriurii) by si měl pacient omýt zevní genitálie vodou a mýdlem. Provádí se odběr středního proudu moče do sterilní nádoby. Před odběrem moče na stanovení Chlamydia trachomatis v moči by pacient neměl 1 hodinu močit. Provádí se odběr první porce moče. Před vyšetřením na průkaz vajíček roupů (Enterobius vermicularis) metodou dle Grahama (lepex) by si neměl pacient nejméně 24 hodin před otiskem provádět omytí análního otvoru. Odběr je třeba provést ráno před defekací. Před odběrem na mykologické vyšetření (kožních šupin a nehtů) je vhodné vysadit podávanou terapii na určitou dobu (dle preparátu nejméně 1 týden) pro zlepšení možností záchytu eventuelního patogena. Důrazně doporučit pacientovi, aby odebíraná místa jeden den před odběrem neošetřoval mýdlem a dezinfekčními přípravky a nehty by měl nechat odrůst 1 až dva týdny. Pro odběr na sérologické nebo imunologické vyšetření má být pacient nalačno. Odběr venózní krve je nejvhodnější většinou ráno. Předchozí den omezit konzumaci tučných jídel. Strana 10 (celkem 40)

11 5.5 Identifikace pacienta na žádance a vzorku Vzorek i žádanka musí být jednoznačně a nezaměnitelně identifikovány. Předchází se tak možné záměně vzorku. Nezbytnou identifikaci biologického vzorku tvoří nejméně: jméno, příjmení pacienta číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců) jednoznačnou informaci o umístění pacienta u hospitalizovaných pacientů Jiný způsob označení biologického materiálu nelze přijmout, resp. je důvodem pro odmítnutí vzorku. Výjimku tvoří pacienti, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby, nedostatek informací o pacientovi). Odesílající oddělení je povinno informovat laboratoř a zajistit v popisu nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Přijatému vzorku je po kontrole přiřazeno laboratorní číslo v LIS, pod kterým je vzorek zpracováván po celou dobu vyšetření. Vzorkům serologickým je softwarem LIS a tiskárnou čárových kódů přiřazen čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód a přiřazené laboratorní číslo). Přiřazeným číslem a kódem je označena také žádanka. Laboratorní číslo vzorku je vytištěno na výsledkovém listu. Povinné údaje na žádance a popis vzorku, viz. kap Náležitosti písemného požadavku na vyšetření 5.6 Odběr vzorku Odběr primárních vzorků provádějí zdravotnická zařízení, která tato vyšetření požadují. Řídí se návody pro jednotlivá vyšetření (viz dále v této příručce). Příprava pacienta pro odběr vzorku, spolu se získáním jeho informovaného souhlasu s vyšetřením, je rovněž na klinickém pracovníkovi, s možností konzultace u laboratorního pracovníka. Návod pro transport vzorků (zajišťovaný laboratoří) je součástí této příručky. Laboratoř sleduje transport vzorků do laboratoře, aby byly zajištěny podmínky pro požadované vyšetření. Pokyny pro osoby provádějící odběr vzorku biologického materiálu: Při přípravě pacienta k odběru dodržujte zásady stanovené vyhláškou MZ ČR č. 207/1992 Sb. hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení. Při konzultacích s pacientem a při odběru vzorků pacientovi zajistěte přiměřené soukromí. Důsledně dbejte na osobní hygienu a na řádnou dezinfekci pokožky. Biologický materiál se odebírá před zahájením léčby chemoterapeutiky nebo antibiotiky Bakteriologické vyšetření klinického materiálu, rána, spojivky, zvukovod, punktáty, píštěle, likvor, katetry, cévky, drény, tkáň, uzlina, hemokultury Stěr, výtěr z rány OS: tampon/amiesovo medium Odběr: provede se stěr nebo výtěr z postiženého místa, nejlépe z hloubky a okraje rány, po odběru se tampon zasune do transportního media Stěr ze spojivek OS: tampon/amiesovo medium Odběr: po oddálení očního víčka se setře sekret ze spojivkového vaku směrem od vnitřního k zevnímu koutku oka, po odběru se tampon zasune do transportního media. Strana 11 (celkem 40)

12 Výtěr ze zevního zvukovodu OS: tampon/amiesovo medium Odběr: tahem za boltec se vyrovná zevní zvukovod a za použití světelného zdroje se pod zrakovou kontrolou provede stěr z ložiska, po odběru se tampon zasune do transportního media Tekutý material (obecně, např. tekutiny fyziologicky sterilní) OS: sterilní zkumavka (10 ml) nebo injekční stříkačka s chráněným konusem - (jehla zapíchnutá do gumové zátky), hemokultivační lahvička. Odběr: z postiženého místa provádí lékař za sterilních podmínek sterilními nástroji, po odběru je nutné zabránit přístupu vzduchu, aby bylo možno kultivovat materiál i anaerobně. Odběr tekutého materiálu lze provádět i do hemokultivačních lahviček, tento odběr se provádí v případě, že není možný následný transport vzorku do laboratoře (např. víkendy, odpolední odběr) a došlo by k časové prodlevě zpracování vzorku laboratoří. Poznámka : je vhodné uvést - odkud byl vzorek odebrán (anatomicky) - při projevech sepse odebrat hemokulturu Likvor OS: sterilní zkumavka Odběr: odběr likvoru provádí lékař za sterilních podmínek punkční jehlou. První porce vytékajícího likvoru se k bakteriologickému vyšetření nehodí. Je vhodné odebrat minimálně 2 ml likvoru. Pokud je materiálu méně, nelze provést detekci bakteriálních antigenů latexovou aglutinací. Před odběrem informujte laboratoř o odběru tohoto materiálu. Materiál by měl být odebírán co nejsterilněji a měl by být dopraven do laboratoře co nejrychleji. Odběr doporučujeme posílat opakovaně, neboť v počátcích epidemického zánětu mozkomíšních blan nelze v moku, třeba i silně zhnisaném, nalézt meningokoky Katetr, kanyla, cévka, drén, tkáň, uzlina, apod. OS: Sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner Odběr: pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety se odstřihne asi 5 cm materiálu a asepticky se vloží do zkumavky nebo kontejneru. Lze odebrat i uzlinu nebo kousek tkáně, dle potřeby. Katetrové sepse: Při podezření na katetrovou sepsi je nejlépe zaslat do laboratoře špičku katetru vyjmutého za sterilních podmínek do sterilní nádoby. Dále je možno zaslat hemokulturu odebranou skrze katetr a hemokulturu odebranou z jiné periferní žíly Tekutý materiál, hnisy, punktáty kloubní, perikardiální, peritoneální, pleurální, píštěl, žluč, s předpokladem použití anaerobní kultivace OS: sterilní zkumavka (10 ml) nebo injekční stříkačka s chráněným konusem, - (jehla zapíchnutá do gumové zátky), hemokultivační lahvička Odběr: z postiženého místa provádí lékař za sterilních podmínek sterilními nástroji. K běžnému bakteriologickému vyšetření akutních kožních projevů se odebírá hnis na tampon zanořený do transportní půdy. Po odběru je nutné zabránit přístupu vzduchu, aby bylo možno kultivovat materiál i anaerobně. Hnis, punktát nebo jiný materiál s předpokladem anaerobního zpracování je nutno chránit po odběru před vzduchem nasátím do injekční stříkačky (bez bublin) a následným utěsněním otvoru v jehle nabodnutím do kousku gumy. Strana 12 (celkem 40)

13 Transport i další zpracování musejí být prováděny s ohledem na citlivost bakterilní flóry na vzdušný kyslík. V opačném případě striktně anaerobní bakterie zahynou a vyšetření je zkresleno. Např. zhotovený antibiogram se týká jen té části bakterií, které přežily působení kyslíku a není totožný se zahynulými anaeroby. Je vhodné doplnit odběr vzorku i nátěrem na podložní sklo popř. odebereme výtěry dva, přičemž jeden z nich laboratoř použije právě pro zhotovení nátěru. Při event. přípravě nátěru u odebírajícího lékaře je vhodnější rolovat tampon, který byl použit pro získání materiálu, po skle než jím táhnout po povrchu skla bez otáčení. Odběr tekutého materiálu lze provádět i do hemokultivačních lahviček, tento odběr se provádí v případě, že není možný následný transport vzorku do laboratoře (např. víkendy, odpolední odběr) a došlo by k časové prodlevě zpracování vzorku laboratoří. Poznámka: je vhodné uvést - odkud byl vzorek odebrán (anatomicky) - při projevech sepse odebrat hemokulturu Sekční materiál OS: tampon/amiesovo medium, sterilní zkumavka, sterilní Petriho miska nebo jiná sterilní odběrová nádoba, injekční stříkačka s chráněným konusem Odběr: provádí lékař sterilními nástroji se snahou o co nejmenší kontaminaci doprovodnou mikroflórou z okolních lokalit. Tampon se po odběru zasune do transportního media Hemokultura, septické stavy (krev na hemokultivaci) OS: hemokultivační lahvička pro aerobní kultivaci, pro anaerobní kultivaci. (vakuovaná odběrovka) Nepřelepujte čárové kódy na lahvičce! Odběr: za aseptických podmínek, s použitím sterilních rukavic, provede se dezinfekce místa odběru a dezinfekce gumové zátky lahvičky. Po zaschnutí dezinfekčního přípravku se doporučuje před vlastním odběrem provést stěr z kůže z místa vpichu k vyloučení případné kožní kontaminace. Odebraná krev (dospělí do 10 ml, děti do 5 ml) se transportuje v odběrové hemokultivační lahvičce. Gumovou zátku není třeba přelepovat. Viz. Pokyny a instrukce pro oddělení 11.1 Získání vzorku pro hemokultivační vyšetření Frekvence a časování odběru : akutní sepse-2-3 odběry z různých lokalit odběru během 15 min. akutní endokarditis-3 odběry ze 3 venepunkcí během 1 2 hodin febrilie neznámé etiologie- 2-3 odběry v intervalu 1 hodiny, v případě negativity opakujeme u pacientů s pravidelným vzestupem teplot minut před teplotní špičkou Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu Moč na kultivaci OS: sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner, Uricult Odběr: odebírá se střední proud ranní moče, u infekcí prostaty poslední porce moče, u infekcí močové rubice první porce moče. Vhodné množství moče je cca 5 ml. Odběr u muže: po přetažení předkožky si pacient omyje glans vlažnou mýdlovou vodou a otře sterilní gázou. První porci pacient močí do záchodu a pak střední proud do odběrové nádobky. Odběr u ženy: pacientka si jednou rukou oddálí labia a druhou rukou si gázovým tamponem namočeným ve vlažné mýdlové vodě očistí genitál směrem zepředu dozadu. První porci pacientka močí do záchodu a střední proud pak do odběrové nádobky. Strana 13 (celkem 40)

14 Odběr u kojenců: Vhodné pouze u dětí se suchou plenou a čeká se po rozbalení nejdéle 20 minut. Po očištění zevního genitálu vodou a mýdlem se nalepí sterilní plastikový sáček, do něhož se zachytí střední proud moče. Je třeba počítat s rizikem kontaminace, případně nález ověřit novým odběrem. Uricult: Odběrová souprava se naočkuje krátkým ponořením celých ploch kultivačních médií do vzorku moči. Optimálním vzorkem je moč ze středního proudu získaná ráno v klidu ve sprše po důkladném omytí zevního genitálu, případně za pomoci pečovatele. K zachycení se použije širokohrdlá sterilní nádobka nebo kryt soupravy. Po naočkování se přebytek moči z povrchu kultivačních medií nechá odkapat a smáčecí destička se vloží zpět do prázdné nádobky a pevně zašroubujte, veškerá zbývající moč po naočkování vylije.) Cévkovaná moč: po aseptickém zavedení sterilní cévky se prvních několik mililitrů moče odstraní a k vyšetření se posílá až vzorek z následující porce. Množství na provedení vyšetření je asi 5 ml moče. Stěr z uretry OS: tampon/amiesovo medium, podložní sklíčko Odběr: výtěr se provádí nejlépe v ranních hodinách, pokud pacient ještě nemočil nebo 3-6 hodin po posledním močení. Před odběrem se otře ústí močové trubice sterilním tamponem. Odběrový tampon se zavede do ústí uretry (u muže do hloubky 2-3 cm, u ženy několik milimetrů), po odběru se zasune do transportního media. Pro mikroskopické vyšetření se odebere samostatný vzorek, natře se na sklíčko a nechá se zaschnout. Výtěr z vaginy a cervixu OS: tampon/amiesovo medium, podložní sklíčko Odběr: výtěr z cervixu provádí lékař za použití zrcadel, po odstranění hlenové zátky sterilním tamponem se zavede odběrový tampon do cervikálního kanálu do hloubky 2-3 cm. Po odběru se tampon zasune do transportního media. Výtěr z vaginy provádí lékař za použití zrcadel, tampon asi 5 sekund nasáknout materiálem v zadní klenbě poševní, po odběru se tampon zasune do transportního media. Odběr z vaginy se provádí po ukončení odběru z cervixu. Pro zhotovení mikroskopického preparátu se odebere samostatný vzorek, natře se na sklíčko a nechá se zaschnout. Screeningové vyšetření na Streptococcus agalactiae se provádí z bočních stěn dolní třetiny vaginy bez použití zrcadel. Odběr stěru z lochií, placenty a plodové vody OS:tampon/Amosovo medium, sterilní kontejne, injekční stříkačka s chráněným konusem Odběr:Zasílejte stěr na sterilním tamponu v transportním půdě AMIES, tekuté vzorky odeberte do sterilní zkumavky, kontejneru, injekční stříkačky s chráněným konusem Ejakulát OS: sterilní kontejner Odběr: ejakulát odebrat po sexuální abstinenci (3-4 dny) do prezervativu, poté přelít do kontejneru. Vyšetření na mykoplazmata, ureaplasmata OS: odběrová souprava dodávaná OKM pro průkaz mykoplazmat a ureaplazmat Odběr: samostatným tamponem provést odběr z uretry nebo vagíny s abrazí buněk sliznice a tampon vytřepat do odběrového media Mycoplazma IST, je k vyzvednutí na OKM Stanovení Chlamydia trachomatis v moči (pouze u mužů) OS: sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner Odběr: se provádí stejně jako na běžnou bakteriurii. Moč zasílejte v množství 8-10 ml z prvního proudu moče v odběrové soupravě Stanovení Chlamydia trachomatis z uretry OS: odběrová souprava pro odběr stěru Strana 14 (celkem 40)

15 Odběr: samostatným tamponem provést odběr z uretry nebo vagíny s abrazí buněk sliznice a tampon vytřepat do odběrového media, je k vyzvednutí na OKM Vyšetření stolice, infekce trávicího ústrojí Bakteriologické vyšetření stolice OS: tampon/amiesovo medium Odběr: Tampon se zavede 1-2cm do konečníku, po lehkém pootočení se zasune do transportního media. Cílená kultivace na Clostridium difficile OS: sterilní kontejner s lopatičkou (parazitologický kontejner) Odběr: odebírá se kousek stolice (5g, velikosti lískového oříšku) nebo tekutá stolice (1ml) Odběr vzorku stolice pro průkaz antigenů na rotaviry, adenoviry, noroviry, Helicobacter pylori OS: Odběr do sterilní nádobky, kontejner s lopatičkou (parazitologický kontejner) Odběr: odebírá se kousek stolice (5g, velikosti lískového oříšku) nebo tekutá stolice (1ml) Parazitologické vyšetření stolice OS: kontejner s lopatičkou (parazitologický kontejner) Odběr: odebírá se podle konzistence kousek stolice (5g, velikosti lískového oříšku) nebo tekutá stolice (1ml), je nutné vyšetřit 3 vzorky stolice odebrané zhruba ob den Enterobius vermicularis - perianální otisk (Grahamova metoda, lepex) OS: podložní sklíčko s lepicí páskou Odběr: odběr se provádí po probuzení, konečník si před odběrem neumývá ani neotírá. Lepicí páska (průhledná) se připraví v rozměru připraveného podložního sklíčka, důkladně se přitlačí do intergluteální rýhy, po odlepení se přilepí zpět na podložní sklíčko. Sklo označíme na okraji mimo lepicí pásku tak, aby označení nebránilo odečtu mikroskopem. Vyšetření je nutno v několikadenních intervalech opakovat, teprve 3 negativní vyšetření lze brát jako vyloučení přítomnosti Enterobius vermicularis Bakteriologické vyšetření dýchacích cest Výtěr z krku, Výtěr z tonzil OS: tampon/amiesovo medium Odběr:nejlépe ráno nalačno, pacient by neměl před odběrem jíst, pít, kouřit nebo si vyplachovat ústa. Provede se stěr z tonzil s pomocí špachtle, stlačující kořen jazyka, sterilním tamponem se šroubovitým pohybem otře povrch obou mandlí, popřípadě špičkou tamponu hnis z ložisek, po odběru se tampon zasune do transportního media. Při podezření na záškrt konzultovat dle možností toto vyšetření s laboratoří předem. Výtěr z nosu OS: tampon/amiesovo medium Odběr: tampon se zavede do obou nosních průduchů asi 1-2 cm hluboko a rotačním pohybem se setře nosní sliznice, po odběru se tampon zasune do transportního media Strana 15 (celkem 40)

16 Výtěr z laryngu OS: sterilním tamponem na drátku Odběr: odběr ústy - tamponem na drátu zahnutým v úhlu po stlačení jazyka sterilní špachtlí provedeme stěr laryngu, vložit do zkumavky s transportní půdou AMIES Výtěr z nosolaryngu OS: sterilním tamponem na drátku Odběr: odběr nosem - tamponem na drátu zahnutým v úhlu poté se zavede průduchem k zadní stěně nosohltanu nemocného tak, aby nedošlo ke kontaktu s nosní sliznicí. Pro snažší provedení odběru je možno použít nazální spekulum, kterým se rozšíří nosní vchod a dutina. Odběru nosem se dává přednost. Při podezření na černý kašel je nutné konzultovat toto vyšetření s laboratoří předem. Odběr sputa OS: kontejner sputovka Odběr: Nejvhodnější vyšetření ranního vykašlaného sputa, správně odebraný vzorek obsahuje hnisavé vločky. Pouhé sliny jsou k vyšetření nevhodné. Před odběrem vzorku si pacient důkladně vypláchne ústa čistou pitnou vodou a potom zhluboka zakašle. Množství vzorku 2-5 ml. Nejlépe provést 3 odběry ve 3 následujících dnech. Sputum - nesmí být zaměněno za sliny. Pro záchyt mykobakterií se sputum odebírá nejméně 3 x, na žádanku je nutno uvést sputum na BK. Odběr BAL, aspirátů OS:sterilní kontejner tutovka, sterilní zkumavka Odběr:provádějte v indikovaných případech, zasílejte 10 ml vzorku ve sterilním plastovém kontejneru, v případě vyšetření na mykobakteria nutno uvést na BK Odběry vzorků na BK vyšetření Moč na BK : do sterilního kontejneru odebíráme 15 ml moče, pokud možno 3 x po sobě, na žádanku nutno uvést moč na BK Punktát, aspirát, tkáň: Odběr: do sterilní zkumavky, sterilního kontejneru Hnis: do sterilní zkumavky, sterilního kontejneru, případně stěry na 3 tamponech na drátku Laryngeální výtěry: 1 vzorek = 3 laryngeální výtěry na drátku, zvlhčené sterilním fyziologickým roztokem Sputum na BK : 2-5 ml do sterilního kontejneru, viz kap odběr sputa Indukované sputum: Odebírá se u pacientů, kteří nedokážou spontánně vykašlávat. Pacient inhaluje inhalátorem s nebulizační tryskou 15% roztok NaCl ve sterilní destilované vodě cca 2-3 min. Po min od inhalace je vyzván k vykašlání sputa. BAL na BK : viz kap odběr BAL Quantiferon T: Odběr žilní krve pro test Quantiferon T Provádí se jako běžný odběr žilní krve, pro odběr se však používají speciální zkumavky dodávané vyžádání na příjmu OKM. Jedná se o odběrovou soupravu tří zkumavek: Nil kontrola (šedé víčko) TB antigeny (červené víčko) Mitogen kontrola (fialové víčko) na Strana 16 (celkem 40)

17 Do každé zkumavky se odebere 1 ml krve (po rysku na štítku), každá zkumavka s odebranou krví se promíchá (8-10 otočení), poté se ponechají ve vertikální poloze (víčkem vzhůru) při laboratorní teplotě. Transport do laboratoře probíhá při laboratorní teplotě ve vertikální poloze nejdéle do 16 hod po odběru. Nikdy neukládat do lednice. Při odběru soupravy pro QUANTIFERON laboratoř dodává i podrobné instrukce k odběru. viz Instrukce pro vyšetření QUANTIFERON T Odběr na Chlamydie Odběr na stanovení antigenu Chlamydia trachomatis v moči (pouze u mužů)- odběr se provádí stejně jako na běžnou bakteriurii. Moč zasílejte v množství 8-10 ml z prvního proudu moče v odběrové soupravě. Odběr na stanovení antigenu Chlamydia trachomatis z uretry a vaginy - samostatným tamponem provést odběr z uretry nebo vagíny s abrazí buněk sliznice, s použitím odběrové soupravy Odběry pro mykologická vyšetření Odběr: Vzorky k vyšetření mykóz se zasílají v odběrových nádobkách, stříkačkách a v množství jako u bakteriologického vyšetření (např. rána, abscesy, tělní tekutiny, kožní vředy, biopsie, sputum, moč, stolice, apod.), jen zcela výjimečně na výtěrovém tamponu. Transport rychlý, jinak vzrůstá možnost kontaminace vzorků bakteriální flórou nebo houbovými saprofyty a snižuje se průkaz etiologického agens. o Genitální výtěry je možno zasílat na odběrovém tamponu. o Vlasy, vousy: napadených vlasů odebrat s folikulárními částmi do sterilní zkumavky, odběry stříháním volných konců jsou bezcenné. o Kůže: seškraby, šupiny, pustulky odebírat po dekontaminaci postiženého místa 70% alkoholem do sterilních zkumavek, vždy aktivní okraj léze a v dostatečném množství. o Nehty: materiál se odebírá po dekontaminaci místa 70% alkoholem do sterilních zkumavek. Po seškrábnutí svrchní části nehtu odebíráme vrstvu hlubší. Důležité je odebrat detrit zpod nehtu. Stříhané nehty jsou pro vyšetření nepostačující. o Vzorky po zaléčení lokálními antimykotickými prostředky nejsou pro vyšetření vhodné. o Transport a uchovávání vzorků při pokojové teplotě. 5.7 Množství vzorku 1. Tekutý materiál - moč, krev, likvor, hnis, sputum a další tělesné tekutiny či tkáně v tekutém stavu. - Odebírají se do sterilní nádoby v dostatečném množství (min. 0,5 1 ml). - Velmi důležité je, aby použitá nádoba dobře těsnila a nemohlo dojít ke kontaminaci materiálu či naopak okolí a zdravotnického personálu. - Pro některé tekutiny (např. moč, krev) jsou speciální nádoby s kultivační půdou (uricult, hemokultivační nádobky, odběr pro vyšetření quantiferon T). Pro množství vzorku je vhodné se řídit pokyny výrobce 2. Tuhý materiál - tkáně, stolice atd. - Pro odběr platí stejná pravidla jako pro tekutý materiál. Menší částice je vhodné chránit před vyschnutím přidáním asi 1 ml sterilního fyziologického roztoku. Vzorky pro dermatomykologické vyšetření jsou stabilní nasucho, s velikostí se zvyšuje pravděpodobnost záchytu 3. Výtěry / Stěry Slouží k odběru malého množství materiálu nebo tam, kde není možné odebrat materiál jiným způsobem. - Základní výtěrovkou je sterilní špejle nebo drát, na jehož konci je namotán chomáček vaty, která může být nasycena aktivním uhlím. Strana 17 (celkem 40)

18 - Výtěrovka se uchovává v plastové zkumavce nebo plastovém obalu. Před odběrem je vhodné namočit vatový konec ve sterilním fyziologickém roztoku, aby se zabránilo vyschnutí a odumření zachycených bakterií během transportu do laboratoře. - Výtěrovka s transportním mediem - sice dražší, ale z hlediska záchytu bakterií výhodnější, jsou výtěrovky s transportním kultivačním polotuhým médiem. Tyto výtěrovky není nutné před použitím zvlhčovat a kultivační půda zlepšuje možnosti přežití transportu u většiny citlivých a kultivačně náročných bakterií. - Odběrovky nebo transportní system pro speciální vyšetření (Chlamydia trachomatis, urogenitální mycoplazmata ) jsou připraveny pro vzorky stěrů odbrané v standardním množství. 5.8 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Obecně platí, že jakákoliv manipulace a transport materiálu ke kultivačnímu vyšetření má být co nejrychlejší. Každá prodleva zmenšuje možnosti diagnostiky, zejména v případě růstově náročných bakterií. Většina bakterií podílejících se na patogenních procesech u člověka snáší bez problémů teplotu 2 8 C. Snížení teploty zpomalí jejich metabolické procesy a bakterie lépe vydrží nepříznivé podmínky Stabilita vzorků je poměřována dobou a teplotou po kterou si uchovávají validitu pro použití: 1. pro kultivační průkaz bakterií Stabilita vzorků v transportním mediu (Amies): 24 hodin při C. Stabilita vzorků bez transportního media (alespoň 1 ml u tekutých vzorků): 4 hodiny při C. Poznámka: klinicky významné taxony se zvýšenou citlivostí k podmínkám transportu: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Shigella spp., anaerobní bakterie. 2. pro mykologickou diagnostiku Stabilita vzorků bez transportního media (alespoň 1 ml u tekutých vzorků): 4 hodiny při C. Stabilita vzorků keratinu (šupiny, chlupy, nehty ve sterilní nádobce): 72 hod při C mikroskopický průkaz mikroorganizmů a parazitů Stabilita otisku podle Grahama (lepex) : 72 hodin při C Stabilita nefixovaného nátěru na podložním sklíčku: 4 hodiny při C Stabilita parazitárního objektu k identifikaci v uzavřené nádobce: 72 hodin při C 4. - průkaz atigenu bakterií a virů Stabilita nativní stolice: 2 hodiny při C, při 2-8 C 24 hodin Stabilita nativní moči: 2 hodiny při C 24 hodin, při 2-8 C 24 hodin Stabilita vzorku v URICULTU : při C 24 hodin Stabilita výtěru z uretry nebo čípku: 2 hodiny při C, při 2-8 C 24 hodin Stabilita mozkomíšního moku: 2 hodiny při C, při 2-8 C 24 hodin Stabilita výtěru /výplachu z nosu: 2 hodiny při C, při 2-8 C 8 hodin 5. - stanovení protilátek proti bakteriím, virům, antigenům (infekční serologie) : Standardní odběr krve probíhá do vakuových zkumavek. Označí se čas odběru a co nejdříve se dopraví do laboratoře při zachování teploty transportu C tak, aby do 120 minut po odběru mohl být vzorek zpracován. Je vhodné oddělit krevní sérum od krvinek do 2 hodin, pokud není uvedeno jinak. Sérum pro transport do laboratoře je nutno uchovávat v dobře uzavřené zkumavce při 2-8 C (maximálně 24 hod) v chladničce, aby nedošlo k zahuštění. Skladování séra delší než 1 týden se provádí při teplotě -20 C. Stabilita (bez aditiv) : 8 hodin při C, při 2-8 C 24 hodin 6.- Odebrané hemokultury (BACTEC)je nutno uchovávat při pokojové teplotě! Strana 18 (celkem 40)

19 5.8.1 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Bezpečné odstranění material použitých při odběru vzorků. Materiál použitý při odběru primárních vzorků pokud je infekční (vatové tampony nebo buničité čtverce, rukavice), se ukládá do nepropustného obalu, použité jehly se odhazují do plastových uzavíratelných kontejnerů k tomu určených. V nepropustném a řádně označeném obalu je likvidován v souladu s platnou legislativou. Neinfekční materiál (obaly od transportních půd) se likviduje jako běžný komunální odpad. Každý biologický materiál považujeme za potenciálně infekční (primární vzorek). Odebírá se s ohledem na patogenezi a patologii infekčního onemocnění, zpravidla v jeho akutním stadiu K odběru lze použít pouze sterilní nástroje, sterilní pomůcky a rukavice, vždy jen pro jednu ošetřovanou fyzickou osobu Biologický materiál (v odběrových soupravách) je nutno ukládat do přepravek k tomu určených, tyto přepravky jsou pravidelně dezinfikovány Biologický materiál je transportován, v případě nutnosti skladován, v odběrových soupravách s transportními půdami za podmínek uvedených v popisu k odběru jednotlivých vzorků Základní informace pro odběr primárních vzorků pro jednotlivá vyšetření a informace o způsobu transportu na OKM jsou popsány v kapitole 6.0 Informace k nabízeným laboratorním vyšetřením Informace o zajišťovaném svozu a snosu vzorků 1) Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů a zdravotnických zařízení mimo areál Městské nemocnice je zajištěn vlastní svozovou službou a ostatní svozovou službou. Pro zachování použitelnosti primárních vzorků jsou dodržovány a při příjmu kontrolovány předepsané parametry teploty, času transportu, mechanické zátěže (porušení obalu, vibrace). Vzorky jsou uloženy spolu s žádankou v nepropustném jednorázovém obalu a převáženy jsou v omyvatelných a dezinfikovatelných termoboxech s kontrolovanou teplotou. 2) Laboratoř přijímá i vzorky přímo od pacientů, nejčastěji z blízkých okolních ambulancí. Vzorky přebírá příjem vzorků, při převzetí se kontroluje shoda údajů na žádance a odebraném materiálu. Případné neshody řeší s odebírajícím lékařem. 3) Snos primárních vzorků z lůžkových oddělení a ambulancí umístěných v areálu Městské nemocnice si zajišťují příslušná oddělení sama. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník příjmu laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení. 4) Materiál na všechna urgentní vyšetření je nutno předat na OKM osobně (zvonek na příjmovém okénku)! 5) Po doručení do laboratoře jsou vzorky rozděleny, očíslovány, zapsány do LIS a postupně zpracovány podle schválených postupů, preanalytické úpravy (centrifugace krve) zpracování dle zadání vyšetření. 6. Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Zásady pro příjem materiálu do laboratoře OKM: Pro provedení požadovaného vyšetření se přijímá zásadně: 1 žádanka + 1 nádoba s biologickým materiálem Nesmí přitom být ale překročen doporučený interval mezi odběrem a dodáním do laboratoře. Identifikace pacienta na primárním vzorku biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci vzorku před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří nejméně příjmení a jméno pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále), případně označení pořadí vzorku římskou číslicí v rámci jednoho dne nebo jiný vhodný způsob podrobnější identifikace biologického materiálu. Pokud je nádoba se vzorkem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s Strana 19 (celkem 40)

20 kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí primárních vzorků Pro diagnostikující laboratoř mohou být důvodem pro odmítnutí vzorku laboratoří závady jako: biologický materiál bez žádanky neoznačená nádobka s biologickým materiálem nesouhlasící identifikace pacienta na žádance a na vzorku (odběrové soupravě) chybný odběr (zjevné nedodržení postupu při odběru, nesterilně odebraný vzorek, špatná odběrová souprava, apod.) žádanka nebo odběrová nádobka znečistěná biologickým materiálem žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro kontakt se zdravotními pojišťovnami (číslo pojištěnce, IČZ lékaře nebo pracoviště, diagnóza, identifikace ordinujícího lékaře (a nelze údaje doplnit dotazem) biologický materiál, který není z hlediska nezaměnitelnosti dostatečně identifikován přesah doby od odběru přesah teploty Postup při nesprávné identifikaci vzorku Při nezřetelné identifikaci pacienta na nádobce s biologickým materiálem se analýza neprovádí, tzn. vzorek je vždy odmítnut. O této skutečnosti je, pokud je to možné, neprodleně informován odesílající subjekt. Záznam veden v Knize neshod na příjmu. Žádanky k nezpracovaným vzorkům jsou uchovávány Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance se materiál upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití séra) a uskladní v lednicích nebo v mrazících boxech (dle požadované délky skladování). Je-li to možné, je neprodleně kontaktován odesílající subjekt a je s ním sjednána adekvátní náprava (vyžádána nová žádanka apod.). Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení, materiál se likviduje O odmítnutí rozhoduje oprávněný pracovník laboratoře, záznam veden v Knize neshod na příjmu. Žádanky k nezpracovaným vzorkům jsou uchovávány Vyšetřování ve spolupracujících laboratořích Při nutnosti zajistit některá specializovaná vyšetření nad rámec nabídkového listu OKM zprostředkuje vyšetření ve smluvních nebo spolupracujících laboratořích. Pokud naše laboratoř provedla dílčí vyšetření a výsledek leží v reaktivních mezích, odesíláme vzorek ke konfirmaci do příslušné referenční laboratoře SZÚ. NRL, které nejčastěji kontaktujeme, jsou v tabulce, podle potřeb je možno kontaktovat ještě další laboratoře SZÚ, které plní svou funkci na základě svého statutu. Smluvní laboratoře Původce infekce Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon odezva HIV 1, 2 Viry hepatitidy RNDr.Vratislav Němeček,CSc. NRL pro hepatitidy, pro HIV SZÚ-CEM dnů Borrelie RNDr.Petr Kodym,CSc. NRL pro lymskou borreliozu SZÚ-CEM dnů Strana 20 (celkem 40)

21 Antibiotika, MUDr.Helena rezistence kmenů Žemličková,Ph.D. Salmonelly, Shigelly MUDr.Daniela Dědičová,CSc. Neisseria MUDr. Pavla meningitidis Křížová, CSc. NRL pro antbiotika NRL pro salmonely NRL pro meningokokové nákazy SZÚ-CEM dnů SZÚ-CEM dnů SZÚ-CEM dnů Pokud vyšetření vzorku provedená v naší laboratoři je nutno doplnit o další vyšetření, která jsou nad rozsah nabídkového listu OKM odesíláme vzorek do jiné spolupracující laboratoře. Původce infekce Bakteriální kmeny pro přípravu autovakcíny Kmeny Mycobakterium tuberkulosis pro diferenciaci kmene a stanovení citlivosti antituberkulotik Vyšetření neprováděná v OKM Spolupracující laboratoře Kontaktní osoba Pracoviště Adresa Telefon odezva RNDr. Vl. Král klin. imunologie imunomodulační přípravky Primář MUDr. Lenka Dvořáková Ing. Josef Ondřej Imunologické pracoviště Zdravotní ústav se sídlem Ústí n/l Laboratoř mikrobiologie TBC Masarykova nemocnice Ústí n/l Diagnostika s.r.o., Ústí nad Labem Na kabátě , Ústí n/l Socialní péče 12 A , Ústí n/l Novosedlické náměstí 1, Ústí n/l tel , ti.cz tel , Tel g.cz 7-14 dnů 7-42 dnů 1-14 dnů 7. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 7.1 Hlášení výsledků klinicky nebo epidemiologicky významné nálezy V OKM je vypracovaný seznam klinicky nebo epidemiologicky významných nálezů, které se hlásí jako předběžné nálezy. Provedené hlášení musí být zdokumentované zápisem v LIS Neprodleně jsou hlášeny pozitivní nálezy hemokultur (mikroskopie, kultivační nález) Bakteriologické vyšetření likvoru (pozitivita aglutinační, mikroskopická, kultivační) Patogenní nálezy jako jsou salmonelly, campylobactery a shigelly Podezření na patogenní a podmíněně patogenní nálezy ve vyšetřeném vzorku od novorozenců. Např. enteropatogenní Escherichia coli u dětí do 1 roku, jakékoliv patogeny bakteriální a virové v trávicím traktu. Průkaz toxínu Cl.difficile Vyšetření na TBC (pozitivita mikroskopická, kultivační) MRSA kmeny (potvrzené růstem na diagnostické půdě, pozitivita PBP 2a) Strana 21 (celkem 40)

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem Laboratoř lékařské mikrobiologie Kladno Adresa: ulice Fr. Kloze 2316, 272 01 Kladno llmkladno@zuusti.cz Název postupu: Laboratorní příručka pro odběr primárních

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

List provedených změn

List provedených změn Postupy k odběru biologického materiálu pro laboratorní vyšetření Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 Název: Laboratorní příručka OBM KMAS - 001 Vypracoval: Prim. MUDr. Jindrák Podpis: Schválil:

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

L A B O R A T O R N Í

L A B O R A T O R N Í L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A ODD Ě LENÍ LÉKA Ř SKÉ MIKROBIOLOGIE NEMOCNICE PELH Ř IMOV, p.o. Verze č. 1 Datum platnosti: od 1. 3. 2010 1/36 Vypracovala: Ing. Stanislava Čechová (zástupce primáře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE,

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PARAZITOLOGIE, MYKOLOGIE A MYKOBAKTERIOLOGIE PRAHA Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Sídlo ředitelství: Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem Sídlo oddělení: Sokolovská

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

Laboratorní příručka Oddělení lékařské mikrobiologie A Obsah B - Informace o laboratoři...3 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje...3 2. Podmínky převzetí vzorku v laboratoři...4 3. Kritéria pro

Více

Laboratorní příručka LLM Hořovice

Laboratorní příručka LLM Hořovice Laboratoř lékařské mikrobiologie Hořovice Laboratoř akreditovaná ČIA pod č.8007.dle ČSN EN ISO 15189 K Nemocnici 1395, 268 01 Hořovice Laboratorní příručka LLM Hořovice (Postupy pro odběr primárních vzorků

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013

Příručka je řízena pouze v elektronické podobě. Ostatní informace: Nahrazuje verzi 02 VD.BM/MIK 02 platnou od 27.2.2013 synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873 - sekce mikrobiologie Platnost dokumentu: 15.10.2013 Datum vypracování:

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu

Pardubická krajská nemocnice, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. Odběr biologického materiálu Odběr biologického materiálu Obsah přílohy: 1. Použité zkratky 2. Obecné zásady odběrů na bakteriologii 3. Podrobné pokyny pro odběry na bakteriologii 3.1 Dýchací soustava 3.2 Trávící soustava 3.3 Močová

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/006/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA - ÚM Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 15.10.2014 Revize: 1 x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

PŘEHLED SLUŽEB KLINICKÝCH LABORATOŘÍ Zdravotní ústav se sídlem v Praze sídlo: Jasmínová 37, 106 00 Praha 10 www.zupraha.cz Obsah: 1. Kontakty 3 2. Informace o vyšetřeních (odběr - pokyny doplňující vlastní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie

Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Laboratorní vyšetřovací metody Mikrobiologie, cytologie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Kollátorová MIKROBIOLOGIE

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Nemocnice Havlíčkův Brod Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ SPOLEČNÝCH LABORATOŘÍ Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI ZN.: 19763/2005 REF.: MUDr. Sylvie Kvášová, tel.: 22497 linka 2440 K zajištění jednotného postupu stanoví tento metodický

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 9 2 9 7 IČZ smluvního ZZ 4 9 2 3 5 Číslo smlouvy P 4 9 B 2 Název IČO Ordinace S + K s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-2 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB

D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB Nemocnice Boskovice s.r.o. Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice www.nembce.cz D-07-01 CENÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ A SLUŽEB platnost od 20.10.2014 I. Zdravotní služby mající za cíl ochranu lidského zdraví

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 8 1 9 9 1 0 9 IČZ smluvního ZZ 3 2 1 7 1 0 7 1 Číslo smlouvy 7 C 3 2 C 0 1 3 Název IČO MUDr. Dagmar Paťhová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více