Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: NEDVEJTE SE NA PMO DO PAPRSKU. TOHOTO POSTUPU MZE ZPSOBIT NECHTNOU AKTIVACI ELEKTRONICKHO BEZPECNOSTNHO SYSTMU, COZ MZE VST K POSKOZEN VOZIDLA NEBO VZNMU ZRANN CI MRT. Nedemontuje tento pstroj ani se nepokousejte ho sami upravovat. Pslusenstv Sada nvod Nvod k obsluze (English: YGFM286051) (Deutsch: YGFM286052) (Franais: YGFM286053) (Nederlands:YGFM286054) (Svenska: YGFM286055) (Italiano: YGFM286056) (Espaol: YGFM286057) (Dansk: YGFM286058) (Polski: YGFM286059) (Cesky: YGFM286060) (Magyar: YGFM286061) XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Pi jzd by idic neml sledovat displej ani se systmem provdt zdn operace. Pocet 1 sada Montzn sada (YEP0FZ5700) Odjisovac desticky Montzn sroub (5 mm ) Pocet 1 sada Sledovn displeje nebo provdn operac se systmem odvd pozornost idice od dn ped vozidlem a mze zpsobit dopravn nehodu. Pedtm, nez zacnete sledovat displej nebo provdt operace se systmem, vzdy zastavte na bezpecnm mst a zathnte rucn brzdu. Tento pstroj je urcen pro provoz s bateriovm systmem (12 V =) s uzemnnm zpornm plem. Tento pstroj za zdnch okolnost neprovozujte s jinm typem bateriovho systmu, zejmna ne se stejnosmrnm naptm 24 V. je pecliv odstnn, aby jeho paprsky zstaly uvnit skky. zazen (v pstroji, horn strana) Voliteln adaptr (pm kabel pro ipod: CA-DC300N) umozuje pipojen volitelnho zazen ady ipod. ipod je ochrannou znmkou spolecnosti Apple Inc. registrovanou ve Spojench sttech americkch a v dalsch zemch. Mnic disk CD Voliteln adaptr (redukcn kabel pro mnic disk DVD/CD: CA-CC30N) umozuje pipojen voliteln jednotky mnice disk CD Panasonic (CX-DP880N). Bluetooth Pouzit voliteln jednotky Bluetooth (CY-BT200N) se zazenm Bluetooth umozn vyuzt pstroj k telefonovn v rezimu handsfree a k poslechu v rezimu Bluetooth Audio. Poznmka: Pstroj nepodporuje bluetooth handsfree CY-BT100N. Bluetooth Slovn znacka a logo Bluetooth jsou vlastnictvm spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakkoli vyuzit tchto znacek spolecnost Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. je vzno licenc. Ostatn ochrann zmky a obchodn nzvy nlez jejich pslusnm vlastnkm. Pouzvejte pojistky stejn stanoven hodnoty (15 A). Pouzvn nhrazek, pojistek s vyssmi hodnotami nebo pipojovn jednotky pmo bez pojistky mze zpsobit pozr nebo poskozen pstroje. Jestlize se spl i nov pojistka, obrate se na nejblizs autorizovan servisn stedisko Panasonic. Poznmky k diskm CD/CD-mdim (CD-ROM, CD- R, CD-RW) Konektor USB Pojistka CQ-RX200N/CQ-RX103N/ CQ-RX102N/CQ-RX101N Pehrvac CD/MP3/WMA s rdiem Tento piktogram upozoruje na ptomnost dlezitch provoznch a montznch pokyn. Jejich nedodrzen mze vst k vznmu zrann Vstraha! nebo mrt. Tento piktogram upozoruje na ptomnost dlezitch provoznch a montznch pokyn. Jejich nedodrzen mze vst ke zrann nebo Pozor! k materilnm skodm. Tento pstroj vyuzv technologii laseru. Pokud nebudete postupovat v souladu s pokyny uvedenmi v tomto nvodu, mze to vst k nebezpecnmu ozen laserem. Upozornn: Sttek s varovnm K dispozici je 6 pednastavench rezim (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Nastaven tchto rezim si mzete upravit a ulozit k okamzitmu vyvoln. SQ3 (3psmov kvalita zvuku) Stedn kmitocty a rove lze upravit ve vsech 3 psmech. Budete si moci pesn doladit kvalitu zvuku pro jednotliv hudebn znry tak, aby vyhovovala akustice interiru vozidla a vasim osobnm preferencm. (,,Ovldn zvuku") Cistn pstroje Pedtm, nez zacnete tento pstroj a ostatn soucsti audiosystmu vozidla pouzvat, pectte si pozorn vsechny nvody k obsluze. Nvody obsahuj informace o bezpecnm a efektivnm pouzvan danho audio-systmu. Spolecnost Panasonic nepijm zdnou zodpovdnost za problmy vyplvajc z nedodrzen pokyn uvedench v tomto nvodu. V tomto nvodu jsou pouzity piktogramy, kter maj upozornit na mozn nebezpec vyplvajc z nesprvnho zapojen kabel nebo nesprvn obsluhy pstroje. Vznam tchto piktogram je uveden nze. Pro sprvn pouzvn audio-systmu a tohoto nvodu je dlezit, abyste se s vznamem piktogram seznmili. Kvalita zvuku SQ (Sound Quality) Rozsiovac modul (rozbocovac) Pstroj byl navrzen a vyroben s ohledem na zajistn minimlnch nrok na drzbu. K bznmu cistn zvenku pouzijte suchou mkkou tkaninu. Nikdy nepouzvejte benzin, edidlo ani jin rozpoustdla. Sirok ada komponent k rozsen systmu \CQ- RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Dky nejrznjsm volitelnm komponentm m uzivatel k dispozici sirokou sklu moznost rozsen systmu. Rozsen systmu zajist ve vozidle pjemn audiovizuln prostor. Dals informace zskte v samostatnm Nvod k modernizaci systmu. ipod Zpsob uchopen disku Jestlize se spl pojistka, obrate se na prodejce nebo na nejblizs autorizovan servisn stedisko Panasonic. Nedotkejte se spodn strany disku. Dbejte, abyste disk neposkrbali. Disk neohbejte. Pokud disk nepouzvte, ulozte jej do obalu. Potistn strana Vkldn disku Plochy novch disk bvaj kluzk. Pi prvnm pouzit takovho disku tedy nemus dojt k dostatecnmu vtazen ani tehdy, jestlize byl disk do pstroje vlozen. V takovm ppad vlozte disk do pstroje co nejdle, az bude sprvn vtazen. Pi vkldn disku nebo jeho vysouvn a vyjmn z pstroje jej vkldejte ci vyjmejte a vytahujte zpma, soubzn s pstrojem. Vsimnte si, zda bhem postupu nedoslo k poskrbn ci umazn disku. Pi vkldn nepokldejte jeden disk na druh. V opacnm ppad mze dojt k zaseknut disk. Vstraha! Nepouzvejte disky odpovdajc nktermu z nze uvedench popis. Pouzvn takovch disk mze zpsobit jejich poskozen nebo poruchu pstroje. Speciln disky jinho nez kulatho tvaru Systm zabezpecen proti krdezi Pstroj je vybaven odnmatelnm celnm panelem. Sejmutm celnho panelu se pstroj stv zcela nepouzitelnm. Poznmky: Nedotkejte se kontakt celnho panelu na hlavnm pstroji mohlo by dojt k nedostatecnmu kontaktu. Usad-li se na kontaktech necistoty ci jin cizorod ltky, otete je cistou a suchou tkaninou. Nenechvejte disky na tchto mstech: Cstecn nebo zcela prhledn disky na pmm slunecnm svtle, poblz topnch tles vozidla, na znecistnch, zaprsench ci vlhkch plochch, na sedadlech a pstrojov desce. Pouzvejte sprvn zdroj napt. Vstupn konektor AUX (AUX1) Vstupn konektor AUX je umstn na celnm panelu. K tomuto konektoru pstroje lze bez potz pipojit penosn zvukov pehrvac ci jin zazen. Cistn disk Soucsti souvisejc s bezpecnost vozu nikdy nepouzvejte pro poteby montze, uzemnn a podobn funkce. K otrn smrem od stedu ven pouzijte suchou mkkou tkaninu. Zcela prhledn disk Pocet Montzn zsuvka (YEFX A) Sejmut/nasazen celnho panelu Uchovvejte baterie a izolacn flii mimo dosah dt. (Systm zabezpecen proti krdezi) OO-OOOOO 1 \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Nvod k modernizaci systmu (YGFM262851) Nvod k montzi 1 (English, Deutsch, Franais, Nederlands : YGFM294417) (Svenska, Italiano, Espaol, Dansk : YGFM294418) (Polski, Cesky, Magyar : YGFM294419) PAN EUROPEAN GUARANTEE 1 (Zrucn list) Celn rmecek (YGFC051023) Chrate mechaniku v zazen. Konektor napjen (K1HY13YY0002) Nezasunujte zdn ciz pedmty do otvor v tomto pstroji. Nedemontuje ani neupravujte pstroj a nepokousejte se ho sami opravit.

3 Pokud pstroj vyzaduje opravu, obrate se na prodejce nebo autorizovan servisn stedisko Panasonic. Je-li pstroj porouchn (bez napjen, neprodukuje zvuk atd. ) nebo nachz-li se ve vadnm stavu (obsahuje ciz pedmty ci vodu, vydv kou nebo zpach atd.), ihned jej vypnte a obrate se na prodejce. Nedemontujte ani neupravujte pstroj. Montz tohoto pstroje na kryt airbagu nebo na jakkoli msto, kde by pekzel jeho cinnosti, je zakzna. Ped zahjenm montze pstroje ovte umstn vsech rozvod a elektroinstalace, palivov ndrze atd. Nepouzvejte soucsti souvisejc s bezpecnost automobilu (palivov ndrz, brzdov systm, zavsen kol, pedly, airbag atd.) k zapojen elektroinstalace nebo pro upevnn tohoto vrobku nebo jeho pslusenstv. Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickch a elektronickch zazen (domcnosti) Nez zacnete se ctenm nvodu Spolecnost Panasonic vs vt v neustle rostouc rodin vlastnk elektronickch vrobk Panasonic. Nasm clem je pinset zkaznkm prospch z precizn elektronick a mechanick konstrukce, vroby pouzitm pecliv vybranch soucst a montze provdn pracovnky hrdmi na povst sv prce, jz je nase spolecnost proslul. Vme, ze tento vrobek vm zajist mnoho hodin zbavy a jakmile si uvdomte kvalitu, hodnotu a spolehlivost, jez jsou jeho nedlnou soucst, stanete se hrdmi cleny nas rodiny. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Tento manul sestv ze 2 prucek. Jednou je,,nvod k obsluze" s popisem operac hlavnho pstroje. Druhou je pak,,nvod k modernizaci systmu" obsahujc popis volitelnch zazen, napklad mnice disk CD. Zcela poloprhledn disk pravdpodobn nebude mozn pehrt. Disky s pilepenmi sttky atd. Cstecn prhledn disk <Sprvn> <Nesprvn> \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ Dlkov ovladac (obsahuje baterii) (EUR ) \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ Pouzdro na odnmateln celn panel (YGFA134302) 1 Nepouzvejte pstroj, pokud nen v podku. 1 Dlkov ovladac by neml bt pohozen ve vozidle. Poznmky: Cslo v zvorkch uveden pod nzvem dlu pslusenstv je cslem dlu pro poteby drzby a servisu. Pslusenstv a souvisejc csla dl podlhaj zmnm bez pedchozho upozornn z dvodu jejich vylepsovn. Montzn zsuvka a celn lista jsou pi dodn upevnny k hlavnmu pstroji. \CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\ Vzva k pouzvn pouzdra na odnmateln celn panel: V rmci pedchzen problmm a k zajistn bezpecnosti pouzvejte voliteln pouzdro na odnmateln celn panel (YGFA134302). Je-li dlkov ovladac nkde pohozen, mze za jzdy spadnout na podlahu, zaklnit se pod brzdov pedl a zpsobit dopravn nehodu. Nikdy neinstalujte pstroj na msto, kde by pekzel ve vhledu z vozidla. Nikdy nerozdvojujte pvodn kabel, abyste s nm napjeli i jin zazen. Po montzi a zapojen elektroinstalace ovte, ze ostatn elektrick zazen funguj sprvn. Muste-li pi upevovan pstroje udlat otvor do karoserie vozidla, nejprve ovte umstn kabelovch svazk, rozvod, elektroinstalace, palivov ndrze atd. Pot udlejte otvor do karoserie pokud mozno zvenku. Vmnu pojistky penechte kvalifikovanmu pracovnkovi servisu. Dojde-li ke splen pojistky, odstrate pcinu tto poruchy a nechte pojistku vymnit kvalifikovanm pracovnkem servisu. Nesprvn vmna pojistky mze vst ke vzniku koue, pozru a k poskozen pstroje. Ped montz pstroje v automobilu vybavenm airbagy ovte vstrahy a upozornn vrobce danho vozidla. Zajistte, aby kabely nepekzely pi zen nebo pi nstupu a vstupu z vozidla. Vsechny odkryt csti vodic izolujte, aby nedoslo ke zkratu. Pokud byste tato zazen pouzvali i za abnormlnch provoznch podmnek, mohlo by to vst ke vzniku pozru, k razu elektrickm proudem ci dopravn nehod. Tento symbol na produktech anebo v prvodnch dokumentech znamen, ze pouzit elektrick a elektronick vrobky nesm bt pidny do bznho komunlnho odpadu. Ke sprvn likvidaci, obnov a recyklaci doructe tyto vrobky na urcen sbrn msta, kde budou pijata zdarma. Alternativn v nkterch zemch mzete vrtit sv vrobky mstnmu pr 1.1/2.0 Full Speed Max. napjec proud : 500 ma Celn vstup AUX Vstupn impedance : 10 k Ppustn extern vstup : 2,0 V Konektor : 3,5 mm Stereo mini jack Rozmry (S x V x H) : 178 x 50 x 160 mm Hmotnost : 1,2 kg Zdroj napjen Pi pouzvn pstroje dodrzujte ustanoven nsledujcch upozornn. Udrzujte hlasitost na vhodn rovni. Pozor! Neinstalujte pstroj tam, kde by byl vystaven silnm vibracm nebo by byl nestabiln. Pehrvac disk Vzorkovac frekvence Pevodnk DA Typ snmn Svteln zdroj Vlnov dlka Frekvencn odezva Pomr signlu k sumu Celkov harmonick zkreslen Pomal a rychl kolsn vsky tnu Odstup kanl : 8 nsobn pevzorkovn : 1bitov systm DAC : Astigmatick 3 paprskov : Polovodicov laser : 790 nm : 20 Hz 20 khz (1 db) : 96 db : 0,01 % (1 khz) : Pod mitelnmi limity : 85 db Tento pstroj je urcen vhradn pro pouzit v automobilech. Nenechvejte pstroj dels dobu zapnut pi nespustnm motoru. Bhem zen hlasitost plis nezesilujte, abyste dostatecn slyseli zvuk okolnho provozu. hel montze Neprovdjte montz na sikm nebo tvarovan plose. Pokud pstroj nen nainstalovn pevn, mze bhem zen automobilu spadnout, coz mze vst k dopravn nehod nebo ke zrann. Pstroj by ml bt nainstroje vyzaduje zvlstn odbornost a zkusenosti. Pro zajistn maximln bezpecnosti by ml pstroj nainstalovat pmo prodejce. Spolecnost Panasonic nezodpovd za problmy vyplvajc z montze, kterou provedete sami. Nedodrzen tchto pokyn pi montzi a zapojen elektroinstalace pstroje by mohlo vst k nehod nebo ke vzniku pozru. Pi zapojovn elektroinstalace dvejte pozor, aby nedoslo k poskozen kabel. Kabely se nesm zachytit do karoserie vozidla, sroub nebo pohyblivch dl, jako jsou vodic listy sedadel. Netahejte za kabely ani je neohbejte a nekrute. Nevete kabely podl zdroj tepla ani na n neumisujte tzk pedmty. Pokud kabel muste vst pes ostrou kovovou hranu, omotejte ho izolacn pskou nebo ho jinak ochrate. Pi montzi pstroje pouzvejte dodan nebo specifikovan soucsti a pslusn nstroje. Pokud byste pouzili jin nez dodan nebo specifikovan soucsti, mohlo by to vst k vnitnmu poskozen pstroje. Nesprvn montz pstroje mze vst k nehod, poruchovmu provozu nebo ke vzniku pozru. Zakryt tchto mst mze zpsobit pehvn pstroje a vznik pozru nebo jinou skodu. Pi montzi a zapojen elektroinstalace pstroje dodrzujte tyto pokyny. Dvejte pozor, aby nedoslo k poskozen kabel. Pouzijte pouze urcenou baterii (CR2025). Zajistte, aby polarita baterie odpovdala znackm ( ) a ( ) v bateriovm pouzdru. Vybitou baterii ihned vymte za novou. Pokud dlkov ovladac dels dobu nepouzvte, vyjmte z nj baterii. Ped likvidac ci uskladnnm baterii izolujte (nap. vlozenm do plastovho obalu nebo omotnm izolacn psky). Baterii likvidujte v souladu s mstnmi pedpisy. Baterii nerozebrejte, nenabjejte, nezahvejte ani nezkratujte. Baterii nevhazujte do ohn ani do vody. V ppad niku elektrolytu z baterie Pecliv otete elektrolyt z bateriovho pouzdra a vlozte novou baterii. Dojde-li k potsnn jakkoli csti tla nebo oblecen elektrolytem, omyjte jej dostatecnm mnozstvm vody. Pokud se elektrolyt dostane do oc, vyplchnte je dostatecnm mnozstvm vody a neprodlen vyhledejte lkask oseten. Pi manipulaci s bateri pro dlkov ovladac dodrzujte ustanoven nsledujcch upozornn. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ MP3* (MPEG Audio Layer-3) a WMA (Windows MediaTM Audio) jsou formty komprese digitlnho zvuku.

4 Prvn z nich byl vyvinut skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group) a druh je dlem spolecnosti Microsoft Corporation. Pouzitm tchto formt komprese umozuje zznam obsahu asi 10 hudebnch disk CD na jedin mdium CD (tyto daje odpovdaj datm zaznamenanm na disk CD-R nebo CD-RW s kapacitou 650 MB pi konstantn penosov rychlosti 128 kb/s a vzorkovac frekvenci 44,1 khz). *Drzitelem licence na technologii kdovn zvuku MPEG Layer-3 je spolecnost Fraunhofer. AAC je zkratka pro,,advanced Audio Coding". Jedn se o standard definovan pro technologii komprese zvuku pouzitm formtu MPEG 2 a MPEG 4. Poznmka: Software pro kdovn a zznam ve formtech MP3/WMA/AAC nen s pstrojem dodvn. Pponu,,.mp3",,,.wma" ci,,. m4a" nikdy nepiazujte souboru, jenz nen ve formtu MP3/WMA/AAC. je ochrannou znmkou spolecnosti Apple Inc. montz se ujistte, ze kabelz jednotky je kompletn zapojena. Nezapojujte napjec kabel, dokud elektroinstalace nen zcela zapojena. Mohlo by dojt k poskozen pstroje. se zobraz pi zobrazen nzvu koenov slozky. by ml bt opravovn pouze kvalifikovanmi pracovnky. Kontrolu a opravy tedy svte profesionlm. Spolecnost Panasonic neodpovd za zdn nehody vyplvajc ze zanedbn kontroly pstroje nebo opravy proveden uzivatelem. by dojt ke vzniku pozru ci razu elektrickm proudem. Pstroj pestate neprodlen pouzvat a obrate se na prodejce. znak. naleznete v pokynech k zznamovmu softwaru. Lze zobrazit znakovou sadu ASCII a speciln znaky v kazdm jazyce. Lze zobrazit nkter znaky cyrilice znakov sady Unicode. # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = >? Nezobraziteln znaky a symboly budou pevedeny na hvzdicky ( ). Doporucen dlka nzv soubor je max. Zkontrolujte zapojen kabel. Ped zapnutm pstroje vyckejte, az se odpa kondenzovan vlhkost. Zkontrolujte disk. (Disk se automaticky vysunul.) Disk je poskrban. Zkontrolujte disk. Jednotka z njakho dvodu nepracuje. pecst soubor Zkontrolujte disk. Soubor WMA/AAC mze bt chrnn autorskmi prvy. Soubor chrnn autorskmi prvy nelze pehrvat. Voliteln dlkov ovladac lze podit u mstnho prodejce. (CA-RC80N) Pi pouzvn zazen USB dodrzujte nsledujc ustanoven. Kvalita pehrvanho zvuku se lis v zvislosti na podmnkch kdovn. konektoru USB nepipojujte vce zazen USB. Ocistte disk. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: Authorized Representative [Requirements of the EMC directive]: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Germany Nezakrvejte vtrac otvory ani chladc desku pstroje. WMA Ocistte disk. Doporucen nastaven penosov rychlosti je,,64 kb/s ci vce" a,,pevn". U souboru WMA nenastavujte atribut ochrany proti koprovn, jinak jej pstroj nebude moci pehrt. Autorsk prva AAC Doporucen nastaven penosov rychlosti je,,128 kb/s ci vce" a,,pevn". Zkon o autorskch prvech zakazuje koprovn, rozsiovn a poskytovn materil chrnnch autorskmi prvy (napklad hudby) bez schvlen vlastnka s vjimkou osobn poteby. Bez zruky Vse uveden popis odpovd stavu k msci z roku Neobsahuje zdnou zruku reprodukovatelnosti ci zobrazitelnosti soubor MP3/WMA/AAC. Maximln ppustn hel naklonn pstroje je 30. Upevnte pstroj. Stisknte tlactko [ ]. Nedojdeli k vysunut disku, obrate se na nejblizs servisn stedisko Panasonic. YGFM286060A FT Vytistno v Cn * Nejsou podporovny formty WMA 9 Professional/LossLess/Voice. Pprava Prvn zapnut napjen Obecn informace ACC ON Rdio (AM [DV/SV]/FM) Konektor AUX1 (3,5 mm stereo) Z vstupnho veden externho zvukovho zazen (nap. pehrvace Flash, pehrvace s pevnm diskem atd.) Poznmka: Konektor nese oznacen,,aux1", avsak na displeji se zobrazuje jako,,<aux IN>". ( viz nze) Nastaven zvuku Zobrazen v rezimu rdia Cslo pedvolby Psmo Kmitocet [VOL] slouz k vbru hodnoty ve zvukov nabdce. (PUSH SEL) (stisknutm provedete vbr) slouz k vbru polozek ve zvukov nabdce. [DISP] (displej) slouz k ukoncen zvukov nabdky. Poznmky: \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Poad a obsah polozek nastaven mohou zlezet na stavu pipojovanch zazen. Dals informace naleznete v prucce Nvod k modernizaci systmu nebo v manulech k pipojovanm zazenm. \CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ- RX102N\ \CQ-RX101N\ Bude-li hlasitost nastavena na pedn reproduktory, omez se vstup pedzesilovace (vzadu). Ovldn zvuku K dispozici je 6 pednastavench rezim (FLAT, ROCK, POP VOCAL, JAZZ, CLUB). Nastaven tchto rezim si, mzete upravit a ulozit k okamzitmu vyvoln. (FLAT) ploch frekvencn odezva: nezvrazn se zdn oblast. (Vchoz nastaven) (ROCK) rychl a mohutn zvuk: zdrazn se hloubky a vsky. (POP) rozlehl zvuk s hloubkou: mrn se zvrazn hloubky a vsky. (VOCAL) jasn zvuk: zvrazn se stedn tny a mrn i vsky. (JAZZ) zvuk s hloubkou specifickou pro jazz: zvuk s drazem na ostrost cinel high-hat a ozvnu saxofonu. (CLUB) zvuk specifick pro prosted diskotk a klub: vytvoen zvukovch podmnek klubu. Nastaven funkc [VOL] slouz k vbru hodnoty v nabdce funkc. (PUSH SEL) (stisknutm provedete vbr) slouz k vbru polozek v nabdce funkc. [DISP] (displej) ukonc nabdku funkc. 1 Otocte klckem zapalovn vozu do polohy ACC (akum.) nebo ON (zap.). 2 \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Stisknte tlactko [SRC] (PWR: napjen). Poznmka: Informace o pipojitelnch zazench naleznete v prucce Nvod k modernizaci systmu nebo v manulech k pslusnm zazenm. [SRC] (zdroj) slouz k vbru zdroje zvuku. [PWR] (napjen) slouz k zapnut ci vypnut napjen. Cidlo dlkovho ovladace [VOL] (hlasitost) [SRC] (zdroj) slouz k vbru zdroje zvuku. [TUNE ] [TUNE ] snizovn/zvysovn kmitoctu. (Pidrzenm tlactka dle nez 0,5 sekundy a nslednm uvolnnm spustte vyhledvn stanice.) Zmna nastaven SQ \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Pi prvnm pouzit se zobraz pedvdc zprva. Zrusen rezimu pedvdn 1 Otocte klckem zapalovn vozu do polohy ACC (akum.) nebo ON (zap.). tlactko [SRC] (PWR: 2 Stiskntepedvdc obrazovka. napjen). Zobraz se \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Stisknutm tlactka [VOL] 4 vbr) vyberte DEMO. (PUSH SEL: 5 Otocte knoflkem [VOL] vlevo. [0] ( Pi pouzit dlkovho ovladace stisknte svt v prbhu pjmu signlu FM stereo. Kvalita zvuku SQ (Sound Quality) [DISP] (displej) slouz k pepnn informac na displeji. [BAND] slouz k vbru psma v rezimu rdia. [APM] (automatick ukldn do pamti pedvoleb) v rezimu rdia spust funkci APM. tlactko [VOL] (PUSH SEL: vbr) a vyberte SQ. k pedvolb aktuln stanice. (Pidrzte tlactko dle nez 2 sekundy.) tlactka zvukovou nabdku. nebo vlevo vyberte rezim, kter chcete nastavit. Viz cst "Nastaven funkc". viz vse) Mzete si tak pednastavit az 5 rznch upravench nastaven SQ. Vlozen baterie Zvukov nabdka Poznmka: Informace o baterii: Typ baterie: Lithiov baterie Panasonic (CR2025) (je vlozena do dlkovho ovladace) Zivotnost baterie: Pi bznm pouzvn asi 6 msc (pi pokojov teplot) Zapnut: Stisknte tlactko [SRC] (PWR). Vypnut: Pidrzte tlactko [SRC] (PWR) dle nez 1 sekundu.

5 Otocte knoflkem [VOL]. Mstn FM [FM] Vsky Stisknutm tlactka [DISP] zmte zobrazen. Rezim AM (DV/SV): Psmo/ kmitocet CT (casov kd) Rezim FM (bez RDS): Psmo/ kmitocet PS CT Rezim RDS: PS (nzev programov sluzby) Psmo/ kmitocet CT (Rozsah nastaven: 12 db az +12 db po 2 db, Vchoz hodnota: 0 db) : Zvsen : Snzen Vbr zdroje zvuku Stisknte tlactko [VOL] (PUSH SEL: vbr) a otevete zvukovou nabdku. Stisknte tlactko [VOL] (PUSH SEL: vbr) a vyberte SQ SET. Nastavte psma. Pi vyhledvn budou nalezeny pouze stanice s dobrm pjmem. : LOCAL OFF (Vchoz nastaven) ( : LOCAL ON svt.) Zmna zobrazen Stisknutm tlactka [SRC] zmnte zdroj zvuku. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ Obecn operace Hodiny vyuzvaj 24hodinov formt casu. Nastaven hodin 2 Stisknte tlactko [DISP]. 6 Nastavte minuty. Minuty zadny [ [ ]: posune minuty vped. ]: posune minuty zpt. AUX 1* Konektor USB ( viz vpravo) pravy SQ 1 Vyberte rezim vysln AM. ( [DV/SV]/FM)").,,Rdio (AM 5 Stisknte tlactko [DISP]. Minuty blikaj Rdio Pehrvac disk Pipojen voliteln jednotky USB Flash: Nactn dat MP3/WMA/AAC Konektor USB \CQ-RX400N\ \CQ- RX300N\ Kvalita zvuku SQ (Sound Quality) (Rozsah nastaven: FLAT/ROCK/POP/VOCAL/JAZZ/CLUB, Vchoz hodnota: FLAT) (,,Ovldn zvuku") SQ3 (3psmov kvalita zvuku) Stedn kmitocty a rove lze upravit ve vsech 3 psmech. Budete si moci pesn doladit kvalitu zvuku pro jednotliv hudebn znry tak, aby vyhovovala akustice interiru vozidla a vasim osobnm preferencm. Upraviteln rozsah tn/sq: 12 db az 12 db (po 2 db) SQ nzk/hloubky: 12 db (pi 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) SQ stedn: 12 db (pi 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 3 khz) SQ vysok/vsky: 12 db (pi 10 khz, 12 khz, 15 khz, 18 khz) rove kontroly hloubek/vsek kazdho kmitoctu je fixovna na kmitocet vybran pro SQ. Nvrat upraven hodnoty SQ do vchozho nastaven Vyberte hodnotu SQ, jez m bt vrcena do vchozho nastaven. (Postupujte podle krok 1 az 3 v csti,,zmna nastaven SQ". viz vse) Pidrzte tlactko [BAND] po dobu 2 sekund ci dle. Poznmky: Tlactku [1] nelze piadit zdnou hodnotu pednastaven SQ. Zdn pravy SQ nepinesou zmny ve zobrazovanch nzvech, napklad ROCK nebo JAZZ. Neaktivujte soucasn SQ a hloubky/vsky, aby nedoslo ke zkreslen zvuku. Mstn AM [AM] Pi vyhledvn budou nalezeny pouze stanice s dobrm pjmem. Nen-li voliteln jednotka USB Flash pipojena: Konektor k rozsen systmu ( viz vpravo) pravy SQ (Upraviteln rozsah tn/sq: 12 db az 12 db (po 2 db)) Rozsah nastaven: SQ nzk/hloubky: 12 db (pi 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) SQ stedn: 12 db (pi 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 3 khz) SQ vysok/vsky: 12 db (pi 10 khz, 12 khz, 15 khz, 18 khz) / : zvsen/snzen stednch kmitoct [ ][ ]: Vbr psma [ ] [ ]: Zvsen/snzen rovn / : zvsen/snzen stednch kmitoct [ ][ ]: Vbr psma [ ] [ ]: Zvsen/snzen rovn rove Kmitocet : LOCAL OFF (Vchoz nastaven) : Kmitocet se zmn pouze u program v rmci danho regionu. : Kmitocet se zmn i u program mimo dan region. (Vchoz nastaven) : anglictina (Vchoz nastaven) Region ]RDS] Poznmka: Pi pepnut rezimu regionu z OFF (vyp.) na ON (zap.) nebo naopak se automaticky zapne rezim AF. Konektor k rozsen systmu \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Pipojen volitelnho zazen: Pepnte na pipojen zazen Pipojen mnice disk CD Pipojen zazen ipod Pipojen jednotky Bluetooth V psmech AM, FM1, FM2 a FM3 mze bt samostatn naladno az 6 stanic. Pedvolen stanice lze jednoduse vyvolat stisknutm tlactek [1] az [6]. (zobrazen casu) 4 3 Pidrzte tlactko [DISP] dle nez 2 sekundy. Hodiny blikaj Pedvolby stanic Poznmka: K zajistn obsluhy zazen ipod pipojenho konektorem USB vyberte rezim USB Connector. Pidrzte cseln tlactko [2] az [6] po dobu 2 sekund ci dle. ( Nvod k modernizaci systmu) Automatick ukldn do pamti pedvoleb (APM) Tato funkce umozuje automatick ulozen stanic s dobrmi podmnkami pjmu do pamti pedvoleb. Rucn pedvolba stanic 4 Nastavte hodiny. Hodiny zadny [ [ ]: posune hodiny vped. ]: posune hodiny zpt. 7 Stisknte tlactko [DISP]. Poznmky: \CQ-RX200N\ Rdio Konektor k rozsen systmu ( viz vpravo) Pehrvac disk Dokonceno AUX 1* Ped nastavenm hodin se zobrazuje hlsen,,no CT". Pi pjmu signlu RDS (Radio Data System) v psmu FM se hodiny nastav automaticky pomoc sluzby CT (casov kd). Pidrzenm tlactka [ rychlou zmnu cslic. ] nebo [ ] zajistte \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\ Rdio Pehrvac disk AUX* NEBO Pipojen rozsiovacho modulu: Zazen pipojen k portm 1 az 4 budou po pepnut na AUX2 postupn aktivovna (zazen pipojen ke konektoru AUX rozsiovacho modulu). 1 2 Pidrzte tlactko [BAND] (APM) dle nez 2 sekundy. Vyberte psmo. 1 Nalate pozadovanou stanici. z tlactek 2 Pidrzte stisknut jedno sekundy. pedvolby od [1] do [6] dle nez 2 (jednou blikne) Poznmka: Nov stanice peps stvajc ulozen stanice. Vyvzen L-R (Rozsah nastaven: 15 rovn, Vchoz hodnota: CNT (sted)) : Zvsen vpravo (R) : Zvsen vlevo (L) Pedn-zadn hlasitost (Rozsah nastaven: 15 rovn, Vchoz hodnota: CNT (sted)) : Zvsen vpedu (F) : Zvsen vzadu (R) Upraven hodnota SQ se nastav jako pedvolba pod cslem vybranho tlactka a obnov se nvrat do obvyklho rezimu. prava SQ se neuloz, nebude-li ulozena v pedvolb. Po proveden prav vzdy provete ulozen do pedvolby. Jazyk funkce PTY ]RDS] Po pedvolb stanic (SCAN) s nejlepsmi podmnkami pjmu se kazd z nich nalad na dobu 5 sekund. Chceteli skenovn zastavit, stisknte jedno z tlactek [1] az [6]. : svdstina Poznmka: Nov stanice peps stvajc ulozen stanice. Poznmky: Hlasitost lze tak nastavit pmo pouzitm knoflku [VOL] na hlavnm pstroji. (,,Obecn informace") Dals informace o nastaven kvality zvuku SQ (Sound Quality) naleznete v csti,,ovldn zvuku". Neaktivujte soucasn SQ a hloubky/vsky, aby nedoslo ke zkreslen zvuku. ( pokracovn nze) \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ Nabdka funkc Dlkov ovladac [0] az [9] slouz k vbru pedvoleb stanic (1 az 6), nastav pedvolbu aktuln stanice (pidrzte dle nez 2 sekundy), slouz k zadn csla pi pmm vbru. [#] (NUMBER) slouz k uskutecnn pmho vbru. [RANDOM] [SCAN] [REPEAT] slouz k zapnut ci vypnut danho rezimu pehrvn. [ ][ ] zvysovn ci snizovn nastavenho kmitoctu (pidrzenm tlactka dle nez 0,5 sekundy a nslednm uvolnnm spustte vyhledvn stanice.) [ ][ ] v rezimu pehrvace slouz k peskocen do pedchoz ci nsledujc slozky. Radio Data System (RDS) ve vysln FM V oblastech s pokrytm RDS (Radio Data System) jsou dostupn uzitecn funkce, jako je AF, TA, PTY. Pehrvac (pehrvac disk) TA (dopravn hlsen) Zapnut/vypnut TA Stisknutm tlactka [TA] zapnete nebo vypnete funkci TA. Poznmky: Tento rezim nelze nastavit pomoc dlkovho ovladace. Dopravn hlsen se vysl monofonn. Hlasitost TA lze nastavit pouze bhem pjmu TA. Rezim pedvdn \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Zobrazen rezimu pedvdn mzete aktivovat nebo skrt. Poznmka: Pomoc tlactek na hlavnm pstroji nebo dlkovm ovladaci mzete zobrazen rezimu pedvdn na 20 sekund zrusit a uskutecnit zvolenou operaci i pi aktivovanm rezimu pedvdn. : Zap. (vchoz nastaven) Poznmky: Tento manul obsahuje vysvtlen obsluhy pouzitm tlactek na hlavnm pstroji.

6 (Jinmi operacemi se nezabv) Dlkov ovladac namite na cidlo a pouzvejte jej k obsluze. [BAND] (SET) pi vbru tuneru slouz k vbru psma, pi vbru pehrvace pepn mezi pauzou a pehrvnm, pi vbru tuneru aktivuje funkci APM (Auto Preset Memory) (pidrzte tlactko dle nez 2 sekundy.) [SRC] (SOURCE) slouz k vbru zdroje zvuku. (POWER) slouz k zapnut ci vypnut [MENU] (SEL: vbr) napjen. vybere polozky ve zvukov nabdce. [VOL] (hlasitost) slouz k nastaven hlasitosti, k vbru hodnoty ve zvukov nabdce atd. [MUTE] zapne ci vypne ztisen. (Plat pouze pro dlkov ovladac) Poznmka: Mzete vybrat ztisen nebo ztlumen. (,,Nastaven funkc") [DISP] (displej) slouz k pepnn informac na displeji a ukoncen zvukov nabdky. Baterii vkldejte do drzku kladnm (+) kontaktem smrem nahoru. Drzk vlozte zpt. : Vyp. Nkter stanice FM vyslaj dals data kompatibiln se systmem RDS. Tento rozhlasov pijmac nabz uzitecn funkce pi jejich vyuzit. Dostupnost systmu RDS je rznch oblastech odlisn. Vezmte prosm na vdom, ze v ppad absence sluzby RDS v dan oblasti nebudou nsledujc funkce k dispozici. Nsledujc funkce jsou k dispozici pouze pi pjmu stanic RDS. Pouze dopravn hlsen (tich rezim s TA) Chcete-li poslouchat pouze dopravn informace, aktivujte funkci TA a hlasitost v rezimu FM nastavte na 0. Pi zahjen vysln dopravnch informac se hlasitost pepne na hlasitost funkce TA. Poznmka: Disk obsahujc data CD-DA a data MP3/WMA/ AAC nemus bt reprodukovn normln. Pehrvateln hudebn soubory CQ-RX400N CQ-RX300N CQ-RX200N CQ-RX103N CQ-RX102N CQ-RX101N MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC MP3/WMA MP3/WMA MP3/WMA MP3/WMA Zobrazen rezimu CD-DA Svt po vlozen disku. Zmna zobrazen Stisknutm tlactka [DISP] zmte zobrazen. Pehrvac disk (disk CD-DA): Normln Pehrvac disk (disk MP3/ WMA/AAC): Normln Doba pehrvn Nzev slozky/alba* Nzev souboru/titul, interpret* Hodiny Zobrazen zdroje pehrvace AF (alternativn kmitocet) Nsledujc funkce jsou k dispozici v ppad aktivnho rezimu AF ( svt). Zhors-li se podmnky pjmu, nalad se automaticky stanice s lepsmi podmnkami pjmu. Pi spustn funkce APM budou vybrny pouze stanice s funkc RDS. Pi vyvoln pedvolen stanice se automaticky vybere jej nejsilnjs kmitocet. (BSR vyhledn nejsilnjsch stanic) Poznmky: Lze nastavit citlivost AF. Lze nastavit dostupn dosah AF. (,,Nastaven funkc") PTY (typ programu) Nsledujc funkce jsou k dispozici v ppad aktivnho rezimu PTY. Zobraz se informace PTY naladn stanice. Programy je mozn vyhledvat podle typu PTY. Poznmka: Jazyk PTY lze zvolit. (,,Nastaven funkc") Potistnou stranou nahoru Poznmky k pehrvn formtu AAC se tkaj pouze modelu CQ-RX400N/CQ-RX300N. Zsuvka disku disk vkldejte potistnou stranou nahoru. [ ][ ] peskoc do pedchoz/ nsledujc slozky. [ ] (vysunout) vysune disk. Cslo skladby Doba pehrvn Indiktory rezimu pehrvn Nzev disku Nzev skladby Hodiny Mzete vybrat ztisen nebo ztlumen. Ztisen/ ztlumen : Snzen hlasitosti o 10 krok : Hlasitost vyp. (Vchoz nastaven) Zapnut/vypnut PTY Pidrzenm tlactka [DISP] (PTY) dle nez 2 sekundy zapnete ci vypnete rezim PTY. Podrobn vbr PTY Dals funkce systmu RDS CT (casov kd) Hodiny se automaticky sed. Co je RDS? 1 [ ][ ] v rezimu pehrvace slouz k peskocen na pedchoz ci nsledujc soubor. Stisknutm a pidrzenm spustte rychl posun zpt nebo vped. PS (nzev programov sluzby) Vyhledn programu funkc PTY Pouzitm pvodn pedvolby funkce PTY lze vyhledvat odpovdajc programy. Krom kmitoctu se zobraz i nzev naladn stanice. EON (rozsen informace o stch) EON-TA Pm pstup Mzete provst pm vbr skladby (rezim CD), souboru i slozky (rezim MP3/WMA/AAC). Pklad: Skladba cslo 5 TA (dopravn hlsen) Nsledujc funkce jsou k dispozici v ppad aktivnho rezimu TA ( svt). Mte-li naladnou stanici bez TP nebo stanici TP se slabm pjmem a zapnete rezim TA, dojde k okamzitmu automatickmu vyhledn a pjmu stanice s TP. Pi spustn vyhledvn stanic nebo funkce APM budou vybrny pouze stanice s TP. dokoncen dopravnho hlsen se pstroj vrt do pedchozho rezimu. (displej) slouz k pepnn informac na displeji. ( ) (pehrvn/pauza) v rezimu pehrvace pepn mezi pauzou/pehrvnm. [ ][ ] v rezimu pehrvace peskoc na pedchoz/nsledujc skladbu/soubor. Stisknutm a pidrzenm pslusnho tlactka spustte rychl posun zpt/ vped. (SCROLL) posouv zobrazen informac na displeji. Zobrazen rezimu MP3/WMA/AAC \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ NEWS EDUCATE VARIED LIGHT M FINANCE PHONE IN COUNTRY DOCUMENT AFFAIRS DRAMA POP M CLASSICS CHILDREN TRAVEL NATION M Cslo slozky Cslo souboru Indiktory rezimu pehrvn *Vyp. /zap znacek ID3/ WMA/AAC Pidrzte tlactko [3] dle nez 2 sekundy. zobraz se nzev alba a skladby/jmno interpreta. (Vchoz) zobraz se nzev slozky/ souboru. Poznmky: Posun textu aktivujete stisknutm tlactka [3] (SCROLL). Nejsou-li na disku zdn informace, zobraz se hlsen,,no TEXT". Nen-li konektor AUX1 vyuzvn, bude pi vbru zdroje rezim AUX1 peskocen. Peskocen rezimu AUX1 : Zap (peskocen zakzno.) (Vchoz nastaven) : Vyp. (peskocen povoleno.) Pjem nouzovch hlsen PTY (typ programu) 1 Stisknte tlactko [#] (NUMBER). 2 Stisknte tlactko [5]. 3 Stisknte tlactko [BAND] (SET). tlactko [BAND]. 2 Stiskntevyhledvn. Spust se Poznmky: Vyhledvn ukoncte stisknutm tlactka [BAND] (SET). Nebude-li nalezena stanice s odpovdajcm typem programu, zobraz se hlsen,,none". Svt pi aktivaci nhodnho/opakovanho/ ukzkovho pehrvn slozky. \CQ- RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\ Peskocen rezimu AUX : Zap (peskocen zakzno.) (Vchoz nastaven) Nen-li konektor AUX vyuzvn, bude pi vbru zdroje rezim AUX peskocen. Pi pjmu nouzovch hlsen dojde k jejich automatickmu zobrazen na displeji. : Vyp. Posouvn Vysunut disku Zap./vyp. dt spolkne baterii nebo izolacn flii, neprodlen vyhledejte lkaskou pomoc. Vstraha! Poznmky:. Nevkldejte disk, jestlize svt indiktor Viz cst,,poznmky k diskm" a,,poznmky k formtm MP3/WMA/AAC". Pstroj nepodporuje disky s prmrem 8 cm. Pokud jste vlozili 8 cm disk a nemzete jej vysunout, vypnte zapalovn vozu, pot jej znovu zapnte do polohy ACC a stisknte tlactko [ ] (vysunout). Do zsuvky disku nevkldejte jin pedmty. Nhodn pehrvn Vsechny dostupn skladby (stopy/soubory) budou pehrvny v nhodnm poad. Opakovan pehrvn slozky (MP3/WMA/AAC) Aktuln slozka bude pehrvna opakovan. rove AF Pidrzenm tlactka [TA] (AF) dle nez 2 sekundy vyberte rove AF. Vyhledvn PI (vyhledvn identifikace programu) Jestlize se pjem naladn pedvolen stanice zhors, stisknte cseln tlactko tze pedvolby. Vyhled se stejn stanice s lepsm pjmem. Zrusen provedete optovnm stisknutm cselnho tlactka tze pedvolby. Dals stanici se stejnm oznacenm PTY vyhledte stisknutm tlactka [BAND]. Poznmky: Nebude-li nalezena stanice s odpovdajcm typem programu, zobraz se hlsen,,none". Pozadovan typ programu PTY se zobraz po dobu 5 sekund. Pedvolen obsah je mozn zmnit. 1 Vyberte typ PTY, kter chcete pedvolit. podle pokyn pro bzn 2 Postupujtepedvoleb. (,,Pedvolby stanic" nastaven v csti,,rdio (AM [DV/SV]/FM)") Vmna baterie Pevn zaspicatl Dlkov ovladac polozte na pedmt rovnou plochu a vyjmte drzk baterie.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nehet palce zastrcte do drzky a zrove na drzk zatlacte ve smru sipky. 2 Pevnm zaspicatlm 1 pedmtem jej pak vytlacte ven ve smru sipky. Zadn strana Starou baterii ihned vyjmte a zlikvidujte. Baterii nerozebrejte, nezahvejte a nezkratujte. Baterie nevhazujte do ohn ani do vody. Pi likvidaci baterie postupujte podle mstnch pedpis. Nesprvn pouzvn bateri mze vst k jejich peht, explozi nebo vzncen a nslednmu zrann ci pozru. Poznmky: Informace o baterii: Typ baterie: Lithiov baterie Panasonic (CR2025) (je vlozena do dlkovho ovladace) Zivotnost baterie: Pi bznm pouzvn asi 6 msc (pi pokojov teplot) Pozor! Postup operac 1 Stisknutm tlactka [SRC] vyberte rezim pehrvace disk. 2 Vyberte pozadovanou cst. Vbr skladby/souboru Stisknte tlactko [ ]/[ ]. Poznmka: Stisknutm a pidrzenm pslusnho tlactka spustte rychl posun vped/zpt. Pauza Stisknte tlactko [BAND] ( ). Zrusen provedete optovnm stisknutm tlactka. Stisknte tlactko [4] (RANDOM). Zrusen provedete optovnm stisknutm tlactka. Nhodn pehrvn slozky (MP3/WMA/AAC) Vsechny dostupn soubory v aktuln slozce budou pehrvny v nhodnm poad. Pidrzte tlactko [6] (REPEAT) dle nez 2 sekundy. Zrusen provedete optovnm stisknutm a pidrzenm tlactka. Poznmky: Chcete-li se vrtit do obvyklho rezimu, stisknte tlactko [DISP]. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Poad a obsah polozek nastaven mohou zlezet na stavu pipojovanch zazen. Dals informace naleznete v prucce Nvod k modernizaci systmu nebo v manulech k pipojovanm zazenm. Ukzkov pehrvn Postupn bude pehrno prvnch 10 sekund kazd skladby (stopy/souboru). Nzk rove provozn citlivosti AF. (Vchoz nastaven) Vysok rove provozn citlivosti AF. Pidrzte tlactko [4] (RANDOM) dle nez 2 sekundy. Zrusen provedete optovnm stisknutm a pidrzenm tlactka. Stisknte tlactko [5] (SCAN). Zrusen provedete optovnm stisknutm tlactka. (blik) Poznmka: Ped spustnm funkce vyhledvn PI zruste nejprve rezim TA a pak spuste vyhledvn PI. Pehrvac disk (disk CD-DA): Pedchoz/nsledujc skladba Pedchoz/nsledujc soubor Opakovan pehrvn Aktuln skladba (stopa/soubor) bude pehrvna opakovan. Ukzkov pehrvn slozky (MP3/WMA/AAC) Od nsledujc slozky se postupn pehraje prvnch 10 sekund prvnho souboru v kazd slozce. Pehrvac disk (disk MP3/WMA/AAC): Vypnuto, nen-li u stanice s RDS s AF vyzadovna. Vbr slozky (MP3/WMA/AAC) Stisknte tlactko [ ]/[ ]. Stisknte tlactko [6] (REPEAT). Zrusen provedete optovnm stisknutm tlactka. Pidrzte tlactko [5] (SCAN) dle nez 2 sekundy. Zrusen provedete optovnm stisknutm a pidrzenm tlactka..

Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258

Twoja instrukcja użytkownika JVC RX-5052 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER S CD PŘEHRÁVAČEM (24 Volt) www.vdo.com www.mechanikadc.cz Bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Užívejte pouze 24-voltové DC elektrické systémy se záporným uzemněním.

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE

VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE SIT Group SIT 840-843- SIGMA VCEFUNKN DC PSTROJ PRO PLYNOV SPOTEBIE 9.955.450 047 Zmny vyhrazeny Pouit Domc plynov spotebie: Kotle pro stedn vytpn, kombinovan kotle, prtokov ohvae vody, plynov topidla

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543

Vaše uživatelský manuál SONY GPS-CS1KA http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997543 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS

1 Stiskněte. Používání rádia. Používání rádia. Naladění požadované stanice. Poslech rádia. Ruční ladění VIGYÁZAT FONTOS Používání rádia Používání rádia Naladění požadované stanice VIGYÁZAT Při odpojení baterie vozidla (např. z důvodu opravy vozidla nebo vyjmutí hlavní jednotky) dojde k vymazání veškerých stanic uložených

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET A400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3953025 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES

NAITECH CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES WORLD OF NEW NOLOGIES NAI CTN-151 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BECKER READY 43 TALK V2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Česky. Model: CY-TM200N. Komponenty. Přijímač dopravních informací TMC. Pokyny pro instalaci

Česky. Model: CY-TM200N. Komponenty. Přijímač dopravních informací TMC. Pokyny pro instalaci Česky Přijímač dopravních informací TMC Kompatibilní model: CN-GP50N (stav v září 2007) Model: CY-TM200N Pokyny pro instalaci Před uvedením přístroje do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Navigační systém Honda SD. Zvuk Navigace

Navigační systém Honda SD. Zvuk Navigace Navigační systém Honda SD Zvuk Navigace Předmluva Bezpečnostní zásady Čeština Při používání tohoto systému postupujte podle bezpečnostních zásad uvedených níže. Po přečtení příručku uchovejte na dostupném

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více