Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: NEDVEJTE SE NA PMO DO PAPRSKU. TOHOTO POSTUPU MZE ZPSOBIT NECHTNOU AKTIVACI ELEKTRONICKHO BEZPECNOSTNHO SYSTMU, COZ MZE VST K POSKOZEN VOZIDLA NEBO VZNMU ZRANN CI MRT. Nedemontuje tento pstroj ani se nepokousejte ho sami upravovat. Pslusenstv Sada nvod Nvod k obsluze (English: YGFM286051) (Deutsch: YGFM286052) (Franais: YGFM286053) (Nederlands:YGFM286054) (Svenska: YGFM286055) (Italiano: YGFM286056) (Espaol: YGFM286057) (Dansk: YGFM286058) (Polski: YGFM286059) (Cesky: YGFM286060) (Magyar: YGFM286061) XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Pi jzd by idic neml sledovat displej ani se systmem provdt zdn operace. Pocet 1 sada Montzn sada (YEP0FZ5700) Odjisovac desticky Montzn sroub (5 mm ) Pocet 1 sada Sledovn displeje nebo provdn operac se systmem odvd pozornost idice od dn ped vozidlem a mze zpsobit dopravn nehodu. Pedtm, nez zacnete sledovat displej nebo provdt operace se systmem, vzdy zastavte na bezpecnm mst a zathnte rucn brzdu. Tento pstroj je urcen pro provoz s bateriovm systmem (12 V =) s uzemnnm zpornm plem. Tento pstroj za zdnch okolnost neprovozujte s jinm typem bateriovho systmu, zejmna ne se stejnosmrnm naptm 24 V. je pecliv odstnn, aby jeho paprsky zstaly uvnit skky. zazen (v pstroji, horn strana) Voliteln adaptr (pm kabel pro ipod: CA-DC300N) umozuje pipojen volitelnho zazen ady ipod. ipod je ochrannou znmkou spolecnosti Apple Inc. registrovanou ve Spojench sttech americkch a v dalsch zemch. Mnic disk CD Voliteln adaptr (redukcn kabel pro mnic disk DVD/CD: CA-CC30N) umozuje pipojen voliteln jednotky mnice disk CD Panasonic (CX-DP880N). Bluetooth Pouzit voliteln jednotky Bluetooth (CY-BT200N) se zazenm Bluetooth umozn vyuzt pstroj k telefonovn v rezimu handsfree a k poslechu v rezimu Bluetooth Audio. Poznmka: Pstroj nepodporuje bluetooth handsfree CY-BT100N. Bluetooth Slovn znacka a logo Bluetooth jsou vlastnictvm spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakkoli vyuzit tchto znacek spolecnost Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. je vzno licenc. Ostatn ochrann zmky a obchodn nzvy nlez jejich pslusnm vlastnkm. Pouzvejte pojistky stejn stanoven hodnoty (15 A). Pouzvn nhrazek, pojistek s vyssmi hodnotami nebo pipojovn jednotky pmo bez pojistky mze zpsobit pozr nebo poskozen pstroje. Jestlize se spl i nov pojistka, obrate se na nejblizs autorizovan servisn stedisko Panasonic. Poznmky k diskm CD/CD-mdim (CD-ROM, CD- R, CD-RW) Konektor USB Pojistka CQ-RX200N/CQ-RX103N/ CQ-RX102N/CQ-RX101N Pehrvac CD/MP3/WMA s rdiem Tento piktogram upozoruje na ptomnost dlezitch provoznch a montznch pokyn. Jejich nedodrzen mze vst k vznmu zrann Vstraha! nebo mrt. Tento piktogram upozoruje na ptomnost dlezitch provoznch a montznch pokyn. Jejich nedodrzen mze vst ke zrann nebo Pozor! k materilnm skodm. Tento pstroj vyuzv technologii laseru. Pokud nebudete postupovat v souladu s pokyny uvedenmi v tomto nvodu, mze to vst k nebezpecnmu ozen laserem. Upozornn: Sttek s varovnm K dispozici je 6 pednastavench rezim (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Nastaven tchto rezim si mzete upravit a ulozit k okamzitmu vyvoln. SQ3 (3psmov kvalita zvuku) Stedn kmitocty a rove lze upravit ve vsech 3 psmech. Budete si moci pesn doladit kvalitu zvuku pro jednotliv hudebn znry tak, aby vyhovovala akustice interiru vozidla a vasim osobnm preferencm. (,,Ovldn zvuku") Cistn pstroje Pedtm, nez zacnete tento pstroj a ostatn soucsti audiosystmu vozidla pouzvat, pectte si pozorn vsechny nvody k obsluze. Nvody obsahuj informace o bezpecnm a efektivnm pouzvan danho audio-systmu. Spolecnost Panasonic nepijm zdnou zodpovdnost za problmy vyplvajc z nedodrzen pokyn uvedench v tomto nvodu. V tomto nvodu jsou pouzity piktogramy, kter maj upozornit na mozn nebezpec vyplvajc z nesprvnho zapojen kabel nebo nesprvn obsluhy pstroje. Vznam tchto piktogram je uveden nze. Pro sprvn pouzvn audio-systmu a tohoto nvodu je dlezit, abyste se s vznamem piktogram seznmili. Kvalita zvuku SQ (Sound Quality) Rozsiovac modul (rozbocovac) Pstroj byl navrzen a vyroben s ohledem na zajistn minimlnch nrok na drzbu. K bznmu cistn zvenku pouzijte suchou mkkou tkaninu. Nikdy nepouzvejte benzin, edidlo ani jin rozpoustdla. Sirok ada komponent k rozsen systmu \CQ- RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Dky nejrznjsm volitelnm komponentm m uzivatel k dispozici sirokou sklu moznost rozsen systmu. Rozsen systmu zajist ve vozidle pjemn audiovizuln prostor. Dals informace zskte v samostatnm Nvod k modernizaci systmu. ipod Zpsob uchopen disku Jestlize se spl pojistka, obrate se na prodejce nebo na nejblizs autorizovan servisn stedisko Panasonic. Nedotkejte se spodn strany disku. Dbejte, abyste disk neposkrbali. Disk neohbejte. Pokud disk nepouzvte, ulozte jej do obalu. Potistn strana Vkldn disku Plochy novch disk bvaj kluzk. Pi prvnm pouzit takovho disku tedy nemus dojt k dostatecnmu vtazen ani tehdy, jestlize byl disk do pstroje vlozen. V takovm ppad vlozte disk do pstroje co nejdle, az bude sprvn vtazen. Pi vkldn disku nebo jeho vysouvn a vyjmn z pstroje jej vkldejte ci vyjmejte a vytahujte zpma, soubzn s pstrojem. Vsimnte si, zda bhem postupu nedoslo k poskrbn ci umazn disku. Pi vkldn nepokldejte jeden disk na druh. V opacnm ppad mze dojt k zaseknut disk. Vstraha! Nepouzvejte disky odpovdajc nktermu z nze uvedench popis. Pouzvn takovch disk mze zpsobit jejich poskozen nebo poruchu pstroje. Speciln disky jinho nez kulatho tvaru Systm zabezpecen proti krdezi Pstroj je vybaven odnmatelnm celnm panelem. Sejmutm celnho panelu se pstroj stv zcela nepouzitelnm. Poznmky: Nedotkejte se kontakt celnho panelu na hlavnm pstroji mohlo by dojt k nedostatecnmu kontaktu. Usad-li se na kontaktech necistoty ci jin cizorod ltky, otete je cistou a suchou tkaninou. Nenechvejte disky na tchto mstech: Cstecn nebo zcela prhledn disky na pmm slunecnm svtle, poblz topnch tles vozidla, na znecistnch, zaprsench ci vlhkch plochch, na sedadlech a pstrojov desce. Pouzvejte sprvn zdroj napt. Vstupn konektor AUX (AUX1) Vstupn konektor AUX je umstn na celnm panelu. K tomuto konektoru pstroje lze bez potz pipojit penosn zvukov pehrvac ci jin zazen. Cistn disk Soucsti souvisejc s bezpecnost vozu nikdy nepouzvejte pro poteby montze, uzemnn a podobn funkce. K otrn smrem od stedu ven pouzijte suchou mkkou tkaninu. Zcela prhledn disk Pocet Montzn zsuvka (YEFX A) Sejmut/nasazen celnho panelu Uchovvejte baterie a izolacn flii mimo dosah dt. (Systm zabezpecen proti krdezi) OO-OOOOO 1 \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Nvod k modernizaci systmu (YGFM262851) Nvod k montzi 1 (English, Deutsch, Franais, Nederlands : YGFM294417) (Svenska, Italiano, Espaol, Dansk : YGFM294418) (Polski, Cesky, Magyar : YGFM294419) PAN EUROPEAN GUARANTEE 1 (Zrucn list) Celn rmecek (YGFC051023) Chrate mechaniku v zazen. Konektor napjen (K1HY13YY0002) Nezasunujte zdn ciz pedmty do otvor v tomto pstroji. Nedemontuje ani neupravujte pstroj a nepokousejte se ho sami opravit.

3 Pokud pstroj vyzaduje opravu, obrate se na prodejce nebo autorizovan servisn stedisko Panasonic. Je-li pstroj porouchn (bez napjen, neprodukuje zvuk atd. ) nebo nachz-li se ve vadnm stavu (obsahuje ciz pedmty ci vodu, vydv kou nebo zpach atd.), ihned jej vypnte a obrate se na prodejce. Nedemontujte ani neupravujte pstroj. Montz tohoto pstroje na kryt airbagu nebo na jakkoli msto, kde by pekzel jeho cinnosti, je zakzna. Ped zahjenm montze pstroje ovte umstn vsech rozvod a elektroinstalace, palivov ndrze atd. Nepouzvejte soucsti souvisejc s bezpecnost automobilu (palivov ndrz, brzdov systm, zavsen kol, pedly, airbag atd.) k zapojen elektroinstalace nebo pro upevnn tohoto vrobku nebo jeho pslusenstv. Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickch a elektronickch zazen (domcnosti) Nez zacnete se ctenm nvodu Spolecnost Panasonic vs vt v neustle rostouc rodin vlastnk elektronickch vrobk Panasonic. Nasm clem je pinset zkaznkm prospch z precizn elektronick a mechanick konstrukce, vroby pouzitm pecliv vybranch soucst a montze provdn pracovnky hrdmi na povst sv prce, jz je nase spolecnost proslul. Vme, ze tento vrobek vm zajist mnoho hodin zbavy a jakmile si uvdomte kvalitu, hodnotu a spolehlivost, jez jsou jeho nedlnou soucst, stanete se hrdmi cleny nas rodiny. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Tento manul sestv ze 2 prucek. Jednou je,,nvod k obsluze" s popisem operac hlavnho pstroje. Druhou je pak,,nvod k modernizaci systmu" obsahujc popis volitelnch zazen, napklad mnice disk CD. Zcela poloprhledn disk pravdpodobn nebude mozn pehrt. Disky s pilepenmi sttky atd. Cstecn prhledn disk <Sprvn> <Nesprvn> \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ Dlkov ovladac (obsahuje baterii) (EUR ) \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ Pouzdro na odnmateln celn panel (YGFA134302) 1 Nepouzvejte pstroj, pokud nen v podku. 1 Dlkov ovladac by neml bt pohozen ve vozidle. Poznmky: Cslo v zvorkch uveden pod nzvem dlu pslusenstv je cslem dlu pro poteby drzby a servisu. Pslusenstv a souvisejc csla dl podlhaj zmnm bez pedchozho upozornn z dvodu jejich vylepsovn. Montzn zsuvka a celn lista jsou pi dodn upevnny k hlavnmu pstroji. \CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\ Vzva k pouzvn pouzdra na odnmateln celn panel: V rmci pedchzen problmm a k zajistn bezpecnosti pouzvejte voliteln pouzdro na odnmateln celn panel (YGFA134302). Je-li dlkov ovladac nkde pohozen, mze za jzdy spadnout na podlahu, zaklnit se pod brzdov pedl a zpsobit dopravn nehodu. Nikdy neinstalujte pstroj na msto, kde by pekzel ve vhledu z vozidla. Nikdy nerozdvojujte pvodn kabel, abyste s nm napjeli i jin zazen. Po montzi a zapojen elektroinstalace ovte, ze ostatn elektrick zazen funguj sprvn. Muste-li pi upevovan pstroje udlat otvor do karoserie vozidla, nejprve ovte umstn kabelovch svazk, rozvod, elektroinstalace, palivov ndrze atd. Pot udlejte otvor do karoserie pokud mozno zvenku. Vmnu pojistky penechte kvalifikovanmu pracovnkovi servisu. Dojde-li ke splen pojistky, odstrate pcinu tto poruchy a nechte pojistku vymnit kvalifikovanm pracovnkem servisu. Nesprvn vmna pojistky mze vst ke vzniku koue, pozru a k poskozen pstroje. Ped montz pstroje v automobilu vybavenm airbagy ovte vstrahy a upozornn vrobce danho vozidla. Zajistte, aby kabely nepekzely pi zen nebo pi nstupu a vstupu z vozidla. Vsechny odkryt csti vodic izolujte, aby nedoslo ke zkratu. Pokud byste tato zazen pouzvali i za abnormlnch provoznch podmnek, mohlo by to vst ke vzniku pozru, k razu elektrickm proudem ci dopravn nehod. Tento symbol na produktech anebo v prvodnch dokumentech znamen, ze pouzit elektrick a elektronick vrobky nesm bt pidny do bznho komunlnho odpadu. Ke sprvn likvidaci, obnov a recyklaci doructe tyto vrobky na urcen sbrn msta, kde budou pijata zdarma. Alternativn v nkterch zemch mzete vrtit sv vrobky mstnmu pr 1.1/2.0 Full Speed Max. napjec proud : 500 ma Celn vstup AUX Vstupn impedance : 10 k Ppustn extern vstup : 2,0 V Konektor : 3,5 mm Stereo mini jack Rozmry (S x V x H) : 178 x 50 x 160 mm Hmotnost : 1,2 kg Zdroj napjen Pi pouzvn pstroje dodrzujte ustanoven nsledujcch upozornn. Udrzujte hlasitost na vhodn rovni. Pozor! Neinstalujte pstroj tam, kde by byl vystaven silnm vibracm nebo by byl nestabiln. Pehrvac disk Vzorkovac frekvence Pevodnk DA Typ snmn Svteln zdroj Vlnov dlka Frekvencn odezva Pomr signlu k sumu Celkov harmonick zkreslen Pomal a rychl kolsn vsky tnu Odstup kanl : 8 nsobn pevzorkovn : 1bitov systm DAC : Astigmatick 3 paprskov : Polovodicov laser : 790 nm : 20 Hz 20 khz (1 db) : 96 db : 0,01 % (1 khz) : Pod mitelnmi limity : 85 db Tento pstroj je urcen vhradn pro pouzit v automobilech. Nenechvejte pstroj dels dobu zapnut pi nespustnm motoru. Bhem zen hlasitost plis nezesilujte, abyste dostatecn slyseli zvuk okolnho provozu. hel montze Neprovdjte montz na sikm nebo tvarovan plose. Pokud pstroj nen nainstalovn pevn, mze bhem zen automobilu spadnout, coz mze vst k dopravn nehod nebo ke zrann. Pstroj by ml bt nainstroje vyzaduje zvlstn odbornost a zkusenosti. Pro zajistn maximln bezpecnosti by ml pstroj nainstalovat pmo prodejce. Spolecnost Panasonic nezodpovd za problmy vyplvajc z montze, kterou provedete sami. Nedodrzen tchto pokyn pi montzi a zapojen elektroinstalace pstroje by mohlo vst k nehod nebo ke vzniku pozru. Pi zapojovn elektroinstalace dvejte pozor, aby nedoslo k poskozen kabel. Kabely se nesm zachytit do karoserie vozidla, sroub nebo pohyblivch dl, jako jsou vodic listy sedadel. Netahejte za kabely ani je neohbejte a nekrute. Nevete kabely podl zdroj tepla ani na n neumisujte tzk pedmty. Pokud kabel muste vst pes ostrou kovovou hranu, omotejte ho izolacn pskou nebo ho jinak ochrate. Pi montzi pstroje pouzvejte dodan nebo specifikovan soucsti a pslusn nstroje. Pokud byste pouzili jin nez dodan nebo specifikovan soucsti, mohlo by to vst k vnitnmu poskozen pstroje. Nesprvn montz pstroje mze vst k nehod, poruchovmu provozu nebo ke vzniku pozru. Zakryt tchto mst mze zpsobit pehvn pstroje a vznik pozru nebo jinou skodu. Pi montzi a zapojen elektroinstalace pstroje dodrzujte tyto pokyny. Dvejte pozor, aby nedoslo k poskozen kabel. Pouzijte pouze urcenou baterii (CR2025). Zajistte, aby polarita baterie odpovdala znackm ( ) a ( ) v bateriovm pouzdru. Vybitou baterii ihned vymte za novou. Pokud dlkov ovladac dels dobu nepouzvte, vyjmte z nj baterii. Ped likvidac ci uskladnnm baterii izolujte (nap. vlozenm do plastovho obalu nebo omotnm izolacn psky). Baterii likvidujte v souladu s mstnmi pedpisy. Baterii nerozebrejte, nenabjejte, nezahvejte ani nezkratujte. Baterii nevhazujte do ohn ani do vody. V ppad niku elektrolytu z baterie Pecliv otete elektrolyt z bateriovho pouzdra a vlozte novou baterii. Dojde-li k potsnn jakkoli csti tla nebo oblecen elektrolytem, omyjte jej dostatecnm mnozstvm vody. Pokud se elektrolyt dostane do oc, vyplchnte je dostatecnm mnozstvm vody a neprodlen vyhledejte lkask oseten. Pi manipulaci s bateri pro dlkov ovladac dodrzujte ustanoven nsledujcch upozornn. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ MP3* (MPEG Audio Layer-3) a WMA (Windows MediaTM Audio) jsou formty komprese digitlnho zvuku.

4 Prvn z nich byl vyvinut skupinou MPEG (Motion Picture Experts Group) a druh je dlem spolecnosti Microsoft Corporation. Pouzitm tchto formt komprese umozuje zznam obsahu asi 10 hudebnch disk CD na jedin mdium CD (tyto daje odpovdaj datm zaznamenanm na disk CD-R nebo CD-RW s kapacitou 650 MB pi konstantn penosov rychlosti 128 kb/s a vzorkovac frekvenci 44,1 khz). *Drzitelem licence na technologii kdovn zvuku MPEG Layer-3 je spolecnost Fraunhofer. AAC je zkratka pro,,advanced Audio Coding". Jedn se o standard definovan pro technologii komprese zvuku pouzitm formtu MPEG 2 a MPEG 4. Poznmka: Software pro kdovn a zznam ve formtech MP3/WMA/AAC nen s pstrojem dodvn. Pponu,,.mp3",,,.wma" ci,,. m4a" nikdy nepiazujte souboru, jenz nen ve formtu MP3/WMA/AAC. je ochrannou znmkou spolecnosti Apple Inc. montz se ujistte, ze kabelz jednotky je kompletn zapojena. Nezapojujte napjec kabel, dokud elektroinstalace nen zcela zapojena. Mohlo by dojt k poskozen pstroje. se zobraz pi zobrazen nzvu koenov slozky. by ml bt opravovn pouze kvalifikovanmi pracovnky. Kontrolu a opravy tedy svte profesionlm. Spolecnost Panasonic neodpovd za zdn nehody vyplvajc ze zanedbn kontroly pstroje nebo opravy proveden uzivatelem. by dojt ke vzniku pozru ci razu elektrickm proudem. Pstroj pestate neprodlen pouzvat a obrate se na prodejce. znak. naleznete v pokynech k zznamovmu softwaru. Lze zobrazit znakovou sadu ASCII a speciln znaky v kazdm jazyce. Lze zobrazit nkter znaky cyrilice znakov sady Unicode. # $ % & ' ( ) * +, -. / : ; < = >? Nezobraziteln znaky a symboly budou pevedeny na hvzdicky ( ). Doporucen dlka nzv soubor je max. Zkontrolujte zapojen kabel. Ped zapnutm pstroje vyckejte, az se odpa kondenzovan vlhkost. Zkontrolujte disk. (Disk se automaticky vysunul.) Disk je poskrban. Zkontrolujte disk. Jednotka z njakho dvodu nepracuje. pecst soubor Zkontrolujte disk. Soubor WMA/AAC mze bt chrnn autorskmi prvy. Soubor chrnn autorskmi prvy nelze pehrvat. Voliteln dlkov ovladac lze podit u mstnho prodejce. (CA-RC80N) Pi pouzvn zazen USB dodrzujte nsledujc ustanoven. Kvalita pehrvanho zvuku se lis v zvislosti na podmnkch kdovn. konektoru USB nepipojujte vce zazen USB. Ocistte disk. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: Authorized Representative [Requirements of the EMC directive]: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F.R. Germany Nezakrvejte vtrac otvory ani chladc desku pstroje. WMA Ocistte disk. Doporucen nastaven penosov rychlosti je,,64 kb/s ci vce" a,,pevn". U souboru WMA nenastavujte atribut ochrany proti koprovn, jinak jej pstroj nebude moci pehrt. Autorsk prva AAC Doporucen nastaven penosov rychlosti je,,128 kb/s ci vce" a,,pevn". Zkon o autorskch prvech zakazuje koprovn, rozsiovn a poskytovn materil chrnnch autorskmi prvy (napklad hudby) bez schvlen vlastnka s vjimkou osobn poteby. Bez zruky Vse uveden popis odpovd stavu k msci z roku Neobsahuje zdnou zruku reprodukovatelnosti ci zobrazitelnosti soubor MP3/WMA/AAC. Maximln ppustn hel naklonn pstroje je 30. Upevnte pstroj. Stisknte tlactko [ ]. Nedojdeli k vysunut disku, obrate se na nejblizs servisn stedisko Panasonic. YGFM286060A FT Vytistno v Cn * Nejsou podporovny formty WMA 9 Professional/LossLess/Voice. Pprava Prvn zapnut napjen Obecn informace ACC ON Rdio (AM [DV/SV]/FM) Konektor AUX1 (3,5 mm stereo) Z vstupnho veden externho zvukovho zazen (nap. pehrvace Flash, pehrvace s pevnm diskem atd.) Poznmka: Konektor nese oznacen,,aux1", avsak na displeji se zobrazuje jako,,<aux IN>". ( viz nze) Nastaven zvuku Zobrazen v rezimu rdia Cslo pedvolby Psmo Kmitocet [VOL] slouz k vbru hodnoty ve zvukov nabdce. (PUSH SEL) (stisknutm provedete vbr) slouz k vbru polozek ve zvukov nabdce. [DISP] (displej) slouz k ukoncen zvukov nabdky. Poznmky: \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Poad a obsah polozek nastaven mohou zlezet na stavu pipojovanch zazen. Dals informace naleznete v prucce Nvod k modernizaci systmu nebo v manulech k pipojovanm zazenm. \CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ- RX102N\ \CQ-RX101N\ Bude-li hlasitost nastavena na pedn reproduktory, omez se vstup pedzesilovace (vzadu). Ovldn zvuku K dispozici je 6 pednastavench rezim (FLAT, ROCK, POP VOCAL, JAZZ, CLUB). Nastaven tchto rezim si, mzete upravit a ulozit k okamzitmu vyvoln. (FLAT) ploch frekvencn odezva: nezvrazn se zdn oblast. (Vchoz nastaven) (ROCK) rychl a mohutn zvuk: zdrazn se hloubky a vsky. (POP) rozlehl zvuk s hloubkou: mrn se zvrazn hloubky a vsky. (VOCAL) jasn zvuk: zvrazn se stedn tny a mrn i vsky. (JAZZ) zvuk s hloubkou specifickou pro jazz: zvuk s drazem na ostrost cinel high-hat a ozvnu saxofonu. (CLUB) zvuk specifick pro prosted diskotk a klub: vytvoen zvukovch podmnek klubu. Nastaven funkc [VOL] slouz k vbru hodnoty v nabdce funkc. (PUSH SEL) (stisknutm provedete vbr) slouz k vbru polozek v nabdce funkc. [DISP] (displej) ukonc nabdku funkc. 1 Otocte klckem zapalovn vozu do polohy ACC (akum.) nebo ON (zap.). 2 \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Stisknte tlactko [SRC] (PWR: napjen). Poznmka: Informace o pipojitelnch zazench naleznete v prucce Nvod k modernizaci systmu nebo v manulech k pslusnm zazenm. [SRC] (zdroj) slouz k vbru zdroje zvuku. [PWR] (napjen) slouz k zapnut ci vypnut napjen. Cidlo dlkovho ovladace [VOL] (hlasitost) [SRC] (zdroj) slouz k vbru zdroje zvuku. [TUNE ] [TUNE ] snizovn/zvysovn kmitoctu. (Pidrzenm tlactka dle nez 0,5 sekundy a nslednm uvolnnm spustte vyhledvn stanice.) Zmna nastaven SQ \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Pi prvnm pouzit se zobraz pedvdc zprva. Zrusen rezimu pedvdn 1 Otocte klckem zapalovn vozu do polohy ACC (akum.) nebo ON (zap.). tlactko [SRC] (PWR: 2 Stiskntepedvdc obrazovka. napjen). Zobraz se \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Stisknutm tlactka [VOL] 4 vbr) vyberte DEMO. (PUSH SEL: 5 Otocte knoflkem [VOL] vlevo. [0] ( Pi pouzit dlkovho ovladace stisknte svt v prbhu pjmu signlu FM stereo. Kvalita zvuku SQ (Sound Quality) [DISP] (displej) slouz k pepnn informac na displeji. [BAND] slouz k vbru psma v rezimu rdia. [APM] (automatick ukldn do pamti pedvoleb) v rezimu rdia spust funkci APM. tlactko [VOL] (PUSH SEL: vbr) a vyberte SQ. k pedvolb aktuln stanice. (Pidrzte tlactko dle nez 2 sekundy.) tlactka zvukovou nabdku. nebo vlevo vyberte rezim, kter chcete nastavit. Viz cst "Nastaven funkc". viz vse) Mzete si tak pednastavit az 5 rznch upravench nastaven SQ. Vlozen baterie Zvukov nabdka Poznmka: Informace o baterii: Typ baterie: Lithiov baterie Panasonic (CR2025) (je vlozena do dlkovho ovladace) Zivotnost baterie: Pi bznm pouzvn asi 6 msc (pi pokojov teplot) Zapnut: Stisknte tlactko [SRC] (PWR). Vypnut: Pidrzte tlactko [SRC] (PWR) dle nez 1 sekundu.

5 Otocte knoflkem [VOL]. Mstn FM [FM] Vsky Stisknutm tlactka [DISP] zmte zobrazen. Rezim AM (DV/SV): Psmo/ kmitocet CT (casov kd) Rezim FM (bez RDS): Psmo/ kmitocet PS CT Rezim RDS: PS (nzev programov sluzby) Psmo/ kmitocet CT (Rozsah nastaven: 12 db az +12 db po 2 db, Vchoz hodnota: 0 db) : Zvsen : Snzen Vbr zdroje zvuku Stisknte tlactko [VOL] (PUSH SEL: vbr) a otevete zvukovou nabdku. Stisknte tlactko [VOL] (PUSH SEL: vbr) a vyberte SQ SET. Nastavte psma. Pi vyhledvn budou nalezeny pouze stanice s dobrm pjmem. : LOCAL OFF (Vchoz nastaven) ( : LOCAL ON svt.) Zmna zobrazen Stisknutm tlactka [SRC] zmnte zdroj zvuku. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ Obecn operace Hodiny vyuzvaj 24hodinov formt casu. Nastaven hodin 2 Stisknte tlactko [DISP]. 6 Nastavte minuty. Minuty zadny [ [ ]: posune minuty vped. ]: posune minuty zpt. AUX 1* Konektor USB ( viz vpravo) pravy SQ 1 Vyberte rezim vysln AM. ( [DV/SV]/FM)").,,Rdio (AM 5 Stisknte tlactko [DISP]. Minuty blikaj Rdio Pehrvac disk Pipojen voliteln jednotky USB Flash: Nactn dat MP3/WMA/AAC Konektor USB \CQ-RX400N\ \CQ- RX300N\ Kvalita zvuku SQ (Sound Quality) (Rozsah nastaven: FLAT/ROCK/POP/VOCAL/JAZZ/CLUB, Vchoz hodnota: FLAT) (,,Ovldn zvuku") SQ3 (3psmov kvalita zvuku) Stedn kmitocty a rove lze upravit ve vsech 3 psmech. Budete si moci pesn doladit kvalitu zvuku pro jednotliv hudebn znry tak, aby vyhovovala akustice interiru vozidla a vasim osobnm preferencm. Upraviteln rozsah tn/sq: 12 db az 12 db (po 2 db) SQ nzk/hloubky: 12 db (pi 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) SQ stedn: 12 db (pi 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 3 khz) SQ vysok/vsky: 12 db (pi 10 khz, 12 khz, 15 khz, 18 khz) rove kontroly hloubek/vsek kazdho kmitoctu je fixovna na kmitocet vybran pro SQ. Nvrat upraven hodnoty SQ do vchozho nastaven Vyberte hodnotu SQ, jez m bt vrcena do vchozho nastaven. (Postupujte podle krok 1 az 3 v csti,,zmna nastaven SQ". viz vse) Pidrzte tlactko [BAND] po dobu 2 sekund ci dle. Poznmky: Tlactku [1] nelze piadit zdnou hodnotu pednastaven SQ. Zdn pravy SQ nepinesou zmny ve zobrazovanch nzvech, napklad ROCK nebo JAZZ. Neaktivujte soucasn SQ a hloubky/vsky, aby nedoslo ke zkreslen zvuku. Mstn AM [AM] Pi vyhledvn budou nalezeny pouze stanice s dobrm pjmem. Nen-li voliteln jednotka USB Flash pipojena: Konektor k rozsen systmu ( viz vpravo) pravy SQ (Upraviteln rozsah tn/sq: 12 db az 12 db (po 2 db)) Rozsah nastaven: SQ nzk/hloubky: 12 db (pi 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) SQ stedn: 12 db (pi 500 Hz, 1 khz, 2 khz, 3 khz) SQ vysok/vsky: 12 db (pi 10 khz, 12 khz, 15 khz, 18 khz) / : zvsen/snzen stednch kmitoct [ ][ ]: Vbr psma [ ] [ ]: Zvsen/snzen rovn / : zvsen/snzen stednch kmitoct [ ][ ]: Vbr psma [ ] [ ]: Zvsen/snzen rovn rove Kmitocet : LOCAL OFF (Vchoz nastaven) : Kmitocet se zmn pouze u program v rmci danho regionu. : Kmitocet se zmn i u program mimo dan region. (Vchoz nastaven) : anglictina (Vchoz nastaven) Region ]RDS] Poznmka: Pi pepnut rezimu regionu z OFF (vyp.) na ON (zap.) nebo naopak se automaticky zapne rezim AF. Konektor k rozsen systmu \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Pipojen volitelnho zazen: Pepnte na pipojen zazen Pipojen mnice disk CD Pipojen zazen ipod Pipojen jednotky Bluetooth V psmech AM, FM1, FM2 a FM3 mze bt samostatn naladno az 6 stanic. Pedvolen stanice lze jednoduse vyvolat stisknutm tlactek [1] az [6]. (zobrazen casu) 4 3 Pidrzte tlactko [DISP] dle nez 2 sekundy. Hodiny blikaj Pedvolby stanic Poznmka: K zajistn obsluhy zazen ipod pipojenho konektorem USB vyberte rezim USB Connector. Pidrzte cseln tlactko [2] az [6] po dobu 2 sekund ci dle. ( Nvod k modernizaci systmu) Automatick ukldn do pamti pedvoleb (APM) Tato funkce umozuje automatick ulozen stanic s dobrmi podmnkami pjmu do pamti pedvoleb. Rucn pedvolba stanic 4 Nastavte hodiny. Hodiny zadny [ [ ]: posune hodiny vped. ]: posune hodiny zpt. 7 Stisknte tlactko [DISP]. Poznmky: \CQ-RX200N\ Rdio Konektor k rozsen systmu ( viz vpravo) Pehrvac disk Dokonceno AUX 1* Ped nastavenm hodin se zobrazuje hlsen,,no CT". Pi pjmu signlu RDS (Radio Data System) v psmu FM se hodiny nastav automaticky pomoc sluzby CT (casov kd). Pidrzenm tlactka [ rychlou zmnu cslic. ] nebo [ ] zajistte \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\ Rdio Pehrvac disk AUX* NEBO Pipojen rozsiovacho modulu: Zazen pipojen k portm 1 az 4 budou po pepnut na AUX2 postupn aktivovna (zazen pipojen ke konektoru AUX rozsiovacho modulu). 1 2 Pidrzte tlactko [BAND] (APM) dle nez 2 sekundy. Vyberte psmo. 1 Nalate pozadovanou stanici. z tlactek 2 Pidrzte stisknut jedno sekundy. pedvolby od [1] do [6] dle nez 2 (jednou blikne) Poznmka: Nov stanice peps stvajc ulozen stanice. Vyvzen L-R (Rozsah nastaven: 15 rovn, Vchoz hodnota: CNT (sted)) : Zvsen vpravo (R) : Zvsen vlevo (L) Pedn-zadn hlasitost (Rozsah nastaven: 15 rovn, Vchoz hodnota: CNT (sted)) : Zvsen vpedu (F) : Zvsen vzadu (R) Upraven hodnota SQ se nastav jako pedvolba pod cslem vybranho tlactka a obnov se nvrat do obvyklho rezimu. prava SQ se neuloz, nebude-li ulozena v pedvolb. Po proveden prav vzdy provete ulozen do pedvolby. Jazyk funkce PTY ]RDS] Po pedvolb stanic (SCAN) s nejlepsmi podmnkami pjmu se kazd z nich nalad na dobu 5 sekund. Chceteli skenovn zastavit, stisknte jedno z tlactek [1] az [6]. : svdstina Poznmka: Nov stanice peps stvajc ulozen stanice. Poznmky: Hlasitost lze tak nastavit pmo pouzitm knoflku [VOL] na hlavnm pstroji. (,,Obecn informace") Dals informace o nastaven kvality zvuku SQ (Sound Quality) naleznete v csti,,ovldn zvuku". Neaktivujte soucasn SQ a hloubky/vsky, aby nedoslo ke zkreslen zvuku. ( pokracovn nze) \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ Nabdka funkc Dlkov ovladac [0] az [9] slouz k vbru pedvoleb stanic (1 az 6), nastav pedvolbu aktuln stanice (pidrzte dle nez 2 sekundy), slouz k zadn csla pi pmm vbru. [#] (NUMBER) slouz k uskutecnn pmho vbru. [RANDOM] [SCAN] [REPEAT] slouz k zapnut ci vypnut danho rezimu pehrvn. [ ][ ] zvysovn ci snizovn nastavenho kmitoctu (pidrzenm tlactka dle nez 0,5 sekundy a nslednm uvolnnm spustte vyhledvn stanice.) [ ][ ] v rezimu pehrvace slouz k peskocen do pedchoz ci nsledujc slozky. Radio Data System (RDS) ve vysln FM V oblastech s pokrytm RDS (Radio Data System) jsou dostupn uzitecn funkce, jako je AF, TA, PTY. Pehrvac (pehrvac disk) TA (dopravn hlsen) Zapnut/vypnut TA Stisknutm tlactka [TA] zapnete nebo vypnete funkci TA. Poznmky: Tento rezim nelze nastavit pomoc dlkovho ovladace. Dopravn hlsen se vysl monofonn. Hlasitost TA lze nastavit pouze bhem pjmu TA. Rezim pedvdn \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Zobrazen rezimu pedvdn mzete aktivovat nebo skrt. Poznmka: Pomoc tlactek na hlavnm pstroji nebo dlkovm ovladaci mzete zobrazen rezimu pedvdn na 20 sekund zrusit a uskutecnit zvolenou operaci i pi aktivovanm rezimu pedvdn. : Zap. (vchoz nastaven) Poznmky: Tento manul obsahuje vysvtlen obsluhy pouzitm tlactek na hlavnm pstroji.

6 (Jinmi operacemi se nezabv) Dlkov ovladac namite na cidlo a pouzvejte jej k obsluze. [BAND] (SET) pi vbru tuneru slouz k vbru psma, pi vbru pehrvace pepn mezi pauzou a pehrvnm, pi vbru tuneru aktivuje funkci APM (Auto Preset Memory) (pidrzte tlactko dle nez 2 sekundy.) [SRC] (SOURCE) slouz k vbru zdroje zvuku. (POWER) slouz k zapnut ci vypnut [MENU] (SEL: vbr) napjen. vybere polozky ve zvukov nabdce. [VOL] (hlasitost) slouz k nastaven hlasitosti, k vbru hodnoty ve zvukov nabdce atd. [MUTE] zapne ci vypne ztisen. (Plat pouze pro dlkov ovladac) Poznmka: Mzete vybrat ztisen nebo ztlumen. (,,Nastaven funkc") [DISP] (displej) slouz k pepnn informac na displeji a ukoncen zvukov nabdky. Baterii vkldejte do drzku kladnm (+) kontaktem smrem nahoru. Drzk vlozte zpt. : Vyp. Nkter stanice FM vyslaj dals data kompatibiln se systmem RDS. Tento rozhlasov pijmac nabz uzitecn funkce pi jejich vyuzit. Dostupnost systmu RDS je rznch oblastech odlisn. Vezmte prosm na vdom, ze v ppad absence sluzby RDS v dan oblasti nebudou nsledujc funkce k dispozici. Nsledujc funkce jsou k dispozici pouze pi pjmu stanic RDS. Pouze dopravn hlsen (tich rezim s TA) Chcete-li poslouchat pouze dopravn informace, aktivujte funkci TA a hlasitost v rezimu FM nastavte na 0. Pi zahjen vysln dopravnch informac se hlasitost pepne na hlasitost funkce TA. Poznmka: Disk obsahujc data CD-DA a data MP3/WMA/ AAC nemus bt reprodukovn normln. Pehrvateln hudebn soubory CQ-RX400N CQ-RX300N CQ-RX200N CQ-RX103N CQ-RX102N CQ-RX101N MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC MP3/WMA MP3/WMA MP3/WMA MP3/WMA Zobrazen rezimu CD-DA Svt po vlozen disku. Zmna zobrazen Stisknutm tlactka [DISP] zmte zobrazen. Pehrvac disk (disk CD-DA): Normln Pehrvac disk (disk MP3/ WMA/AAC): Normln Doba pehrvn Nzev slozky/alba* Nzev souboru/titul, interpret* Hodiny Zobrazen zdroje pehrvace AF (alternativn kmitocet) Nsledujc funkce jsou k dispozici v ppad aktivnho rezimu AF ( svt). Zhors-li se podmnky pjmu, nalad se automaticky stanice s lepsmi podmnkami pjmu. Pi spustn funkce APM budou vybrny pouze stanice s funkc RDS. Pi vyvoln pedvolen stanice se automaticky vybere jej nejsilnjs kmitocet. (BSR vyhledn nejsilnjsch stanic) Poznmky: Lze nastavit citlivost AF. Lze nastavit dostupn dosah AF. (,,Nastaven funkc") PTY (typ programu) Nsledujc funkce jsou k dispozici v ppad aktivnho rezimu PTY. Zobraz se informace PTY naladn stanice. Programy je mozn vyhledvat podle typu PTY. Poznmka: Jazyk PTY lze zvolit. (,,Nastaven funkc") Potistnou stranou nahoru Poznmky k pehrvn formtu AAC se tkaj pouze modelu CQ-RX400N/CQ-RX300N. Zsuvka disku disk vkldejte potistnou stranou nahoru. [ ][ ] peskoc do pedchoz/ nsledujc slozky. [ ] (vysunout) vysune disk. Cslo skladby Doba pehrvn Indiktory rezimu pehrvn Nzev disku Nzev skladby Hodiny Mzete vybrat ztisen nebo ztlumen. Ztisen/ ztlumen : Snzen hlasitosti o 10 krok : Hlasitost vyp. (Vchoz nastaven) Zapnut/vypnut PTY Pidrzenm tlactka [DISP] (PTY) dle nez 2 sekundy zapnete ci vypnete rezim PTY. Podrobn vbr PTY Dals funkce systmu RDS CT (casov kd) Hodiny se automaticky sed. Co je RDS? 1 [ ][ ] v rezimu pehrvace slouz k peskocen na pedchoz ci nsledujc soubor. Stisknutm a pidrzenm spustte rychl posun zpt nebo vped. PS (nzev programov sluzby) Vyhledn programu funkc PTY Pouzitm pvodn pedvolby funkce PTY lze vyhledvat odpovdajc programy. Krom kmitoctu se zobraz i nzev naladn stanice. EON (rozsen informace o stch) EON-TA Pm pstup Mzete provst pm vbr skladby (rezim CD), souboru i slozky (rezim MP3/WMA/AAC). Pklad: Skladba cslo 5 TA (dopravn hlsen) Nsledujc funkce jsou k dispozici v ppad aktivnho rezimu TA ( svt). Mte-li naladnou stanici bez TP nebo stanici TP se slabm pjmem a zapnete rezim TA, dojde k okamzitmu automatickmu vyhledn a pjmu stanice s TP. Pi spustn vyhledvn stanic nebo funkce APM budou vybrny pouze stanice s TP. dokoncen dopravnho hlsen se pstroj vrt do pedchozho rezimu. (displej) slouz k pepnn informac na displeji. ( ) (pehrvn/pauza) v rezimu pehrvace pepn mezi pauzou/pehrvnm. [ ][ ] v rezimu pehrvace peskoc na pedchoz/nsledujc skladbu/soubor. Stisknutm a pidrzenm pslusnho tlactka spustte rychl posun zpt/ vped. (SCROLL) posouv zobrazen informac na displeji. Zobrazen rezimu MP3/WMA/AAC \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ NEWS EDUCATE VARIED LIGHT M FINANCE PHONE IN COUNTRY DOCUMENT AFFAIRS DRAMA POP M CLASSICS CHILDREN TRAVEL NATION M Cslo slozky Cslo souboru Indiktory rezimu pehrvn *Vyp. /zap znacek ID3/ WMA/AAC Pidrzte tlactko [3] dle nez 2 sekundy. zobraz se nzev alba a skladby/jmno interpreta. (Vchoz) zobraz se nzev slozky/ souboru. Poznmky: Posun textu aktivujete stisknutm tlactka [3] (SCROLL). Nejsou-li na disku zdn informace, zobraz se hlsen,,no TEXT". Nen-li konektor AUX1 vyuzvn, bude pi vbru zdroje rezim AUX1 peskocen. Peskocen rezimu AUX1 : Zap (peskocen zakzno.) (Vchoz nastaven) : Vyp. (peskocen povoleno.) Pjem nouzovch hlsen PTY (typ programu) 1 Stisknte tlactko [#] (NUMBER). 2 Stisknte tlactko [5]. 3 Stisknte tlactko [BAND] (SET). tlactko [BAND]. 2 Stiskntevyhledvn. Spust se Poznmky: Vyhledvn ukoncte stisknutm tlactka [BAND] (SET). Nebude-li nalezena stanice s odpovdajcm typem programu, zobraz se hlsen,,none". Svt pi aktivaci nhodnho/opakovanho/ ukzkovho pehrvn slozky. \CQ- RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\ Peskocen rezimu AUX : Zap (peskocen zakzno.) (Vchoz nastaven) Nen-li konektor AUX vyuzvn, bude pi vbru zdroje rezim AUX peskocen. Pi pjmu nouzovch hlsen dojde k jejich automatickmu zobrazen na displeji. : Vyp. Posouvn Vysunut disku Zap./vyp. dt spolkne baterii nebo izolacn flii, neprodlen vyhledejte lkaskou pomoc. Vstraha! Poznmky:. Nevkldejte disk, jestlize svt indiktor Viz cst,,poznmky k diskm" a,,poznmky k formtm MP3/WMA/AAC". Pstroj nepodporuje disky s prmrem 8 cm. Pokud jste vlozili 8 cm disk a nemzete jej vysunout, vypnte zapalovn vozu, pot jej znovu zapnte do polohy ACC a stisknte tlactko [ ] (vysunout). Do zsuvky disku nevkldejte jin pedmty. Nhodn pehrvn Vsechny dostupn skladby (stopy/soubory) budou pehrvny v nhodnm poad. Opakovan pehrvn slozky (MP3/WMA/AAC) Aktuln slozka bude pehrvna opakovan. rove AF Pidrzenm tlactka [TA] (AF) dle nez 2 sekundy vyberte rove AF. Vyhledvn PI (vyhledvn identifikace programu) Jestlize se pjem naladn pedvolen stanice zhors, stisknte cseln tlactko tze pedvolby. Vyhled se stejn stanice s lepsm pjmem. Zrusen provedete optovnm stisknutm cselnho tlactka tze pedvolby. Dals stanici se stejnm oznacenm PTY vyhledte stisknutm tlactka [BAND]. Poznmky: Nebude-li nalezena stanice s odpovdajcm typem programu, zobraz se hlsen,,none". Pozadovan typ programu PTY se zobraz po dobu 5 sekund. Pedvolen obsah je mozn zmnit. 1 Vyberte typ PTY, kter chcete pedvolit. podle pokyn pro bzn 2 Postupujtepedvoleb. (,,Pedvolby stanic" nastaven v csti,,rdio (AM [DV/SV]/FM)") Vmna baterie Pevn zaspicatl Dlkov ovladac polozte na pedmt rovnou plochu a vyjmte drzk baterie.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nehet palce zastrcte do drzky a zrove na drzk zatlacte ve smru sipky. 2 Pevnm zaspicatlm 1 pedmtem jej pak vytlacte ven ve smru sipky. Zadn strana Starou baterii ihned vyjmte a zlikvidujte. Baterii nerozebrejte, nezahvejte a nezkratujte. Baterie nevhazujte do ohn ani do vody. Pi likvidaci baterie postupujte podle mstnch pedpis. Nesprvn pouzvn bateri mze vst k jejich peht, explozi nebo vzncen a nslednmu zrann ci pozru. Poznmky: Informace o baterii: Typ baterie: Lithiov baterie Panasonic (CR2025) (je vlozena do dlkovho ovladace) Zivotnost baterie: Pi bznm pouzvn asi 6 msc (pi pokojov teplot) Pozor! Postup operac 1 Stisknutm tlactka [SRC] vyberte rezim pehrvace disk. 2 Vyberte pozadovanou cst. Vbr skladby/souboru Stisknte tlactko [ ]/[ ]. Poznmka: Stisknutm a pidrzenm pslusnho tlactka spustte rychl posun vped/zpt. Pauza Stisknte tlactko [BAND] ( ). Zrusen provedete optovnm stisknutm tlactka. Stisknte tlactko [4] (RANDOM). Zrusen provedete optovnm stisknutm tlactka. Nhodn pehrvn slozky (MP3/WMA/AAC) Vsechny dostupn soubory v aktuln slozce budou pehrvny v nhodnm poad. Pidrzte tlactko [6] (REPEAT) dle nez 2 sekundy. Zrusen provedete optovnm stisknutm a pidrzenm tlactka. Poznmky: Chcete-li se vrtit do obvyklho rezimu, stisknte tlactko [DISP]. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\ Poad a obsah polozek nastaven mohou zlezet na stavu pipojovanch zazen. Dals informace naleznete v prucce Nvod k modernizaci systmu nebo v manulech k pipojovanm zazenm. Ukzkov pehrvn Postupn bude pehrno prvnch 10 sekund kazd skladby (stopy/souboru). Nzk rove provozn citlivosti AF. (Vchoz nastaven) Vysok rove provozn citlivosti AF. Pidrzte tlactko [4] (RANDOM) dle nez 2 sekundy. Zrusen provedete optovnm stisknutm a pidrzenm tlactka. Stisknte tlactko [5] (SCAN). Zrusen provedete optovnm stisknutm tlactka. (blik) Poznmka: Ped spustnm funkce vyhledvn PI zruste nejprve rezim TA a pak spuste vyhledvn PI. Pehrvac disk (disk CD-DA): Pedchoz/nsledujc skladba Pedchoz/nsledujc soubor Opakovan pehrvn Aktuln skladba (stopa/soubor) bude pehrvna opakovan. Ukzkov pehrvn slozky (MP3/WMA/AAC) Od nsledujc slozky se postupn pehraje prvnch 10 sekund prvnho souboru v kazd slozce. Pehrvac disk (disk MP3/WMA/AAC): Vypnuto, nen-li u stanice s RDS s AF vyzadovna. Vbr slozky (MP3/WMA/AAC) Stisknte tlactko [ ]/[ ]. Stisknte tlactko [6] (REPEAT). Zrusen provedete optovnm stisknutm tlactka. Pidrzte tlactko [5] (SCAN) dle nez 2 sekundy. Zrusen provedete optovnm stisknutm a pidrzenm tlactka..

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více