S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 10. schůze /10R/2016 2/10R/2016 3/10R/2016 uzavření dodatku č. 4/16 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č , uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jehož předmětem je podnájem části prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy na ul. Kvítková ve Zlíně o výměře 27 m2 pro *** pro prodej ovoce a vína (vinotéka) za podmínek nájemní smlouvy výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu dodatku, jeho podpisem a uzavřením uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a spolkem POHEDA občanské sdružení, se sídlem Machovská 444, Tlumačov, IČ , jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží budovy č.p v ul. Osvoboditelů ve Zlíně o výměře 142,24 m2 dohodou, ke dni ukončení smlouvy uzavření dohody o ukončení nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p v ul. Okružní ve Zlíně o výměře 17,94 m2 ke dni ukončení smlouvy - 1 -

2 4/10R/2016 5/10R/2016 6/10R/2016 7/10R/2016 uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Panorama Zlín, se sídlem Středová 4786, Zlín, IČ , jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem pozemku p.č. 1681/1 k.ú. Zlín o výměře 4499 m2 a pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 1503 m2 k zahrádkářskému účelu o celkové výměře 6002 m2 za cenu 0,579 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od , jejímž předmětem je nájem pozemku p.č. 481/14 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře 105 m2 k údržbě zeleně za cenu 1,928 Kč/m2/rok, s výpovědní lhůtou 3 měsíce smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o podnájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto podnajímatelem a ***, jakožto podnájemcem, jejímž předmětem je podnájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 53, který je součástí pozemku p.č. 20 v k.ú. Salaš u Zlína o výměře 68,42 m2 pro prodejnu potravin a smíšeného zboží a drogerie na dobu neurčitou s účinností od za nájemné ve výši 100 Kč/měsíc s výpovědní lhůtou 3 měsíce smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření dodatku č. 02/16 ke smlouvě o nájmu č ze dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a společností Zlínský zámek, o.p.s., se sídlem Soudní č.p. 1, Zlín, IČ: , jakožto nájemcem, jehož předmětem je úprava účelu využití a termínů plnění stávajícího předmětu nájmu umístěném v I. PP, I. NP, II. NP a III. NP v objektu č.p. 1, který je součástí pozemku p.č. st. 3, k.ú. Zlín ze stávajícího využití - 2 -

3 Galerie umístěné v I. NP a nádvoří v Předmětu nájmu otevření 6. měsíců od uzavření Smlouvy a předání Předmětu nájmu; Vinárna otevření do 12. měsíců od uzavření Smlouvy a předání Předmětu nájmu; Kavárna I. otevření do 15. měsíců od uzavření Smlouvy a předání Předmětu nájmu; Podnikatelský klub spolu s prezentační místností otevření do 15. měsíců od uzavření Smlouvy a předání Předmětu nájmu; Galerie umístěné ve II. NP otevření v návaznosti na výsledky SHP do 15. měsíců od předání SHP Pronajímatelem Nájemci; Kavárna II./Restaurace otevření v návaznosti na výsledky SHP do 24. měsíců od předání SHP Pronajímatelem Nájemci na nové využití galerii v II.NP v provozu vinárnu v I. PP provoz nejpozději od kavárnu v I. NP provoz nejpozději od výstavní prostory v II. NP provoz nejpozději od prostor pro workshopy a tvůrčí dílny ve III. NP provoz nejpozději od dodatku, jeho podpisem a uzavřením 8/10R/2016 9/10R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1082/3 k.ú. Kudlov o výměře 5 m2, pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek p.č. 1082/45 k.ú. Kudlov, dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře 35 m2, pro zpevněné plochy (chodníky) u domu, dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP smlouvy, jejím podpisem a uzavřením - 3 -

4 10/10R/ /10R/ /10R/ /10R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 550/21 k.ú. Prštné o výměře 14 m2, pro sjezd z komunikace a přístup na pozemky ve vlastnictví vypůjčitele, dle podmínek OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenství č.p Středová ve Zlíně, Středová č.p. 4600, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou po dobu provádění stavebních prací s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 1990/31 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro vybudování přístupového chodníku a okapového chodníku u bytového domu č.p Středová, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OKaRDS smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 972/33 k.ú. Zlín o celkové výměře 45 m2 pro stávající a nové zpevněné plochy (vjezd do garáže, přístupové a okapové chodníky), opěrné stěny, vše u domu, dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OKaPP smlouvy, jejím podpisem a uzavřením s uzavřením budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva a následně kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím a budoucím předkupníkem (prodávajícím a předkupníkem) a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , - 4 -

5 jakožto budoucím kupujícím a budoucím dlužníkem (kupujícím a dlužníkem), jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 2126/7 v k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 dle geometrického zaměření pro výstavbu kioskové trafostanice VN/NN za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín za stejnou cenu, za jakou se realizoval prodej Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto půjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 2126/7 v k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 pro přístup a zpevněné manipulační plochy k budoucí kioskové trafostanici VN/NN na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu trvání stavby, s výpovědní lhtůou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 14/10R/2016 zrušuje usnesení RMZ č.j. 26/23R/2015 ze dne ve znění Rada města Zlína s prodejem části pozemku p.č. 970/89 v k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 500 m2 dle geometrického zaměření pro ASD partner s.r.o., Tečovská 911, Zlín, Malenovice, IČ za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč bez DPH a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a společností Kingussia Royal a.s., Kubelíkova 1224/42, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č 970/89 v k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 500 m2 dle geometrického zaměření za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením - 5 -

6 15/10R/ /10R/ /10R/ /10R/2016 s rozšířením prodeje části pozemku p.č. 718/3 o výměru do 260 m2 v k.ú. Příluky u Zlína dle geometrického zaměření pro vlastníka objektu č.p. 511, který je umístěn na pozemku st.p.č. 317 k.ú. Příluky u Zlína, společnost IT- HELP.cz, s.r.o., Vavrečkova 5262, Zlín, IČ: za kupní cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj. 300 Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a vlastníky objektu umístěném na pozemku p.č. st. 2045/1 k.ú. Malenovice u Zlína, jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej id. podílů na pozemku p.č. st. 2045/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 837 m2 v souladu s podíly na společných částech domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením ne s prodejem pozemku p.č k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 777 m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zrušuje usnesení RMZ č.j. 22/8R/2016 ze dne ve znění: ne s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové, IČ , jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 3539/37 k.ú. Zlín o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření pro podélná parkovací stání k administrativní budově Krajského ředitelství Lesů ČR, Zlín a Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí a uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3539/37 k.ú. Zlín o výměře 26 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem podélných - 6 -

7 parkovacích stání k administrativní budově Krajského ředitelství Lesů ČR, Zlín, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ ne s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové, IČ , jakožto kupujícím, s účinností od data podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 3539/37 k.ú. Zlín o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření pro umístění podélných parkovacích stání k administrativní budově Krajského ředitelství Lesů ČR, Zlín Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 3539/37 k.ú. Zlín o výměře 26 m2 mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Hradec Králové, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, za účelem umístění podélných parkovacích stání k administrativní budově Krajského ředitelství Lesů ČR, Zlín, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním o statních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 19/10R/ /10R/2016 zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 75/2 k.ú. Klečůvka o výměře 950 m2, pro příjezdovou cestu k pozemku žadatelů a její zpevnění kamenivem ne s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 456/1 k.ú. Klečůvka o výměře 734 m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy - 7 -

8 s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 768/24 a p.č. 768/27 k.ú. Zlín o celkové výměře 15 m2 pro parkovací stání s opěrnou zídkou k domu 21/10R/ /10R/ /10R/2016 s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto prodávajícím a vlastníky bytových jednotek bytového domu, jakožto kupujícími, s účinností od podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3211/1 k.ú. Zlín o výměře 13 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením s opravou chyby v psaní v usnesení RMZ ze dne , č.j. 17/4R/2016, kterým RMZ souhlasila se změnou předmětu prodeje z částí pozemků zastavěných regulačními stanicemi ve vlastnictví třetí osoby st. p.č. 8410, 8393, 8356, 5083, 8406, 8455, 8403 vše k.ú. Zlín, st. p.č. 744 k.ú. Mladcová, st. p.č. 610 k.ú. Kostelec u Zlína, st. p.č. 608 k.ú. Louky nad Dřevnicí, st. p.č k.ú. Malenovice u Zlína, st. p.č k.ú. Příluky u Zlína, st. p.č. 635 k.ú. Kostelec u Zlína o celkové výměře 751 m2 na částí pozemků zastavěných regulačními stanicemi ve vlastnictví třetí osoby st. p.č. 744 k.ú. Mladcová a st. p.č. 635 k.ú. Kostelec u Zlína o celkové výměře 374 m2 pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 40117, IČ: za cenu ve výši dle CMZ, tj. u pozemku st. p.č. 744 k.ú. Mladcová ve výši 800 Kč/m2 bez DPH a u pozemku st. p.č. 635 k.ú. Kostelec u Zlína ve výši 700 Kč/m2 bez DPH, kdy se znění textu o celkové výměře 374 m2 opravuje na o celkové výměře 377 m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením s uzavřením budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto budoucím prodávajícím (prodávajícím) a ***, jakožto budoucím kupujícím (kupujícím), s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je prodej zastavěné části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k - 8 -

9 domu za cenu ve výši dle CMZ č. 11, tj Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 pro vybudování přístavby k domu na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy po dobu výstavby a výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení ujednání smlouvy, za nájemné ve výši 4 Kč/m2/r" smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 24/10R/ /10R/2016 uzavření dodatku č. 2/16 k nájemní smlouvě č ze dne , ve znění dodatku č. 1/12 ze dne uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a společností Robin Oil s.r.o., Kladno 3, Libušina 172, PSČ 27203, IČ: , jakožto nájemcem, jehož předmětem je prodloužení předmětné nájemní smlouvy na nájem pozemků p.č. 3229/1 a st. p.č v k.ú. Zlín jako zastavěné plochy dočasnou stavbou čerpací stanice pohonných hmot o 5 let a úprava výměry předmětu nájmu tak, že bude předmět nájmu rozšířen o pozemky p.č. 3457/3 (výměra 96 m2), p.č. 3457/8 (výměra 91 m2) vše v k.ú. Zlín a současně snížen o část pozemku p.č. 3229/1 k.ú. Zlín o výměře 140 m2 tvořící plochu veřejného chodníku s podmínkou ukončení smlouvy výpovědí v případě potřeby předmětu nájmu či jeho části pro realizaci stavby Obchvat Zálešná s tříměsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou, že se nájemce zavazuje požádat Stavební úřad o prodloužení povolení stavby čerpací stanice, jako stavby dočasné po dobu trvání předmětné nájemní smlouvy dodatku, jeho podpisem a uzavřením uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Eiscafe Delikana, s.r.o., Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy s výpovědní lhůtou 1 měsíc s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je změna vypůjčitele části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o celkové výměře 25 m2 z Eiscafe Delikana, s.r.o., Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice, IČ - 9 -

10 na Prime Level s.r.o., Žitná 562/10, Nové Město, Praha 2, IČ , pro umístění restaurační zahrádky k objektu č.p. 193 Tř. T. Bati, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OUaA dodatku, jeho podpisem a uzavřením 26/10R/ /10R/2016 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Kvítková 4188, 4189, 4190, 4191 ve Zlíně, Kvítková č.p. 4191, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu určitou s účinností od data podpisu smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 645/6 k.ú. Zlín o celkové výměře 390 m2, pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci bytového domu č.p Kvítková, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OMZ uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Kvítková 4188, 4189, 4190, 4191 ve Zlíně, Kvítková č.p. 4191, Zlín, IČ , jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy po dobu trvání stavby lodžií s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 645/6 k.ú. Zlín o celkové výměře 66 m2, pro trvalé umístění lodžií u bytového domu č.p Kvítková, Zlín, dle podmínek OSaDŘ, OMZ smluv, jejich podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení VN v rámci akce Prštné, kabel VN, TS, kabel NN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 81/2 k.ú. Prštné smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

11 28/10R/ /10R/ /10R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a ***, jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování jednotné kanalizace v rámci akce Novostavba dvojdomku s 6-ti byty úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 81/6 k.ú. Prštné smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy plynárenské zařízení v rámci akce Přeložka NTL plynovodní přípojky u RD, Zlín úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 980/44 k.ú. Zlín smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , jakožto oprávněným a ***, jakožto investorem na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy plynárenské zařízení v rámci akce NTL plynovodní přípojka k novostavbě rodinného domu úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 591/38 k.ú. Mladcová smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

12 31/10R/ /10R/ /10R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení VN v rámci akce Malenovice, GRENAXAN, TS, kabel NN, VN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 249/1, p.č. 1891/1, p.č k.ú. Malenovice u Zlína smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení NN v rámci akce Zlín, UTB, přeložka kabelů NN a VN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1087/13 k.ú. Zlín smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - telekomunikační vedení optický kabel úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1369/1 k.ú. Kudlov smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

13 34/10R/ /10R/ /10R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - telekomunikační vedení optický kabel úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 2735/18, p.č. 2735/38, p.č. 2735/58, p.č. 2775/1, p.č. 2775/2, p.č. 2784/1, p.č. 2786/2, p.č. 3463/2 k.ú. Zlín smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení VN v rámci akce Malenovice, ***, nová TS úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 233/5, p.č. 233/20 k.ú. Malenovice u Zlína smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení NN v rámci akce Mladcová, ***, přípojka NN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 82/14 k.ú. Mladcová

14 smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 37/10R/ /10R/ /10R/ /10R/2016 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení NN, rozvaděč NN a betonový sloup NN v rámci akce Zlín, Stat. město Zlín, přeložka sloupu NN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 980/3, p.č. 980/41, p.č. 980/42 k.ú. Zlín smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy kabelové vedení NN v rámci akce Zlín, ***, kabelová smyčka NN úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3693/11 k.ú. Zlín smlouvy, jejím podpisem a uzavřením záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3124/3 k. ú. Zlín o výměře do 55 m2 záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3247/30 k. ú. Zlín o výměře do 38 m2-14 -

15 41/10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/2016 záměr vypůjčit část pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 498/4 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce VS , jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky části pozemku p.č. 3256/13 k.ú. Zlín o výměru 10 m2 záměr vypůjčit část pozemku p.č. 340 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 25 m2 záměr pronajmout část pozemku p.č. 370/77 /díl č.4/ k.ú. Prštné o výměře 250 m2 záměr pronajmout část pozemku p.č. 442 k.ú. /díl č.6/ Malenovice u Zlína o výměře 425 m2 uzavření dohody o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy č ze dne uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a společností Lesy města Zlína, spol. s r.o., náměstí Míru 10, Zlín, jakožto nájemcem, s tím, že nájem bude ukončen ke dni záměr prodat část pozemku p.č. 112/1 k.ú. Salaš u Zlína o výměře do 125 m2 včetně studny záměr prodat části pozemku p.č. 888/2 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro vlastníky přilehlých rekreačních objektů záměr směnit části pozemků p.č. 1764/1 k.ú. Zlín o výměře 1386 m2 a p.č. 3556/7 k.ú. Zlín o výměře 119 m2 k.ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemek p.č. 2949/1 k.ú. Zlín o výměře 1505 m2 ve vlastnictví fyzické osoby

16 50/10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/2016 záměr prodat pozemek p.č.st. 5081/11 k.ú. Zlín o výměře 18 m2 záměr prodat část pozemku p.č. 887/1 k.ú. Lužkovice o výměře do 600 m2 záměr vypůjčit části pozemků p.č. 539/1, p.č. 887/1 k.ú. Lužkovice o celkové výměře 160 m2 záměr vypůjčit část pozemku p.č. 416/18 k.ú. Prštné o výměře 25 m2 záměr vypůjčit části pozemků p.č. 3187/3 a p.č. 3516/1 k.ú. Zlín o celkové výměře 120 m2 uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto vlastníkem pozemku a - RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je umístění objektu HUP v rámci akce REKO MS Zlín Zálešná II + 5, III. etapa na pozemku p.č. st. 4523, jehož součástí je stavba č.p Zálešná V, Zlín, na pozemku p.č. st. 1210/2, jehož součástí je stavba č.p Zálešná IV, Zlín, na pozemku p.č. st. 1228, jehož součástí je stavba č.p Zálešná IV, Zlín, na pozemku p.č. st. 1186/1, jehož součástí je stavba č.p Zálešná III, Zlín dohody a jejím podpisem uzavření dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto vlastníkem bytové jednotky č. 1 RD č.p. 3150, Zálešná V, Zlín a ***, a - RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , jakožto dodavatelem, jejímž předmětem je umístění objektu HUP v rámci akce REKO MS Zlín Zálešná II + 5, III. etapa na pozemku p.č. st. 3818, na kterém se nachází stavba

17 dohody a jejím podpisem 57/10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/2016 záměr pronajmout, prodat část pozemku p.č. 3249/13 k. ú. Zlín o výměře do 50 m2 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a ***, jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků p.č. 439/10 a p.č. 425/5 vše k.ú. Prštné o celkové výměře 90 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek p.č. 427/2 k.ú. Prštné a parkovací stání, vše v rámci stavby polyfunkčního objektu na pozemku p.č. 427/2 k.ú. Prštné, dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OKaRDS smlouvy, jejím podpisem a uzavřením záměr pronajmout, prodat, vypůjčit části pozemku p.č. 980/36 k.ú. Zlín o celkové výměře 215 m2 záměr prodat pozemek p.č.st k.ú. Zlín o výměře 13 m2 uzavření smlouvy o právu provést a umístit stavbu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto vlastníkem pozemku a AMILO Group s.r.o., se sídlem Přímá 526, Prštné, Zlín, IČ , jakožto stavebníkem, jejímž předmětem je uložení sítě VN/NN v pozemku p.č. 201/1 k.ú. Zlín za úplatu 20% z CMZ č. 11 za 1 bm + DPH na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o právu provést a umístit stavbu s účinností od data podpisu smlouvy, s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OKaRDS a OSaDŘ smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

18 62/10R/ /10R/ /10R/2016 s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto kupujícím a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , jakožto prodávajícím, s účinností od data podpisu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st o výměře 492 m2 k.ú. Zlín za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného objektem bez čp/če tribuna jih ve vlastnictví statutárního města Zlína, umístěném na fotbalovém stadionu ve Zlíně, za cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč s pověřením Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením Zastupitelstvu města Zlína ke schválení uzavření smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru, na pozemku p. č. 2880/4 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci a k. ú. Zlín, (ve vlastnictví ČR - ÚZSVM) mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ , jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, v souvislosti s přípravou stavby Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi ATYP SERVICE s. r.o., sídlem Obilná 620, Zlín, Kostelec, IČ , jako vlastníkem pozemku a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu s názvem "Zlín - Kudlov, VO ulice Zelená" na části pozemku p. č. 1083/2 ostatní plocha jiná plocha v obci Zlín, k. ú. Kudlov, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením, s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi ATYP SERVICE s. r. o., sídlem Obilná 620, Zlín, Kostelec, IČ , jako povinným z věcného břemene a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je bezúplatné zřízení věcného břemene na dobu neurčitou, které spočívá:

19 a) v právu trvalého umístění stavby "Zlín - Kudlov, VO ulice Zelená" na pozemku p. č. 1083/2 ostatní plocha jiná plocha v obci Zlín, k. ú. Kudlov, a to v rozsahu dle geometrického plánu, vyhotoveném po realizaci stavby na základě skutečného stavu, b) v právu vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene a jím pověřených osob na pozemek p. č. 1083/2 ostatní plocha jiná plocha v obci Zlín, k. ú. Kudlov, za účelem provádění oprav a údržby, a to v rozsahu dle geometrického plánu, vyhotoveném po realizaci stavby na základě skutečného stavu, za podmínky, že ke dni uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, bude ze strany povinného zajištěn souhlas věřitele se zřízením věcného břemene (služebnosti) na pozemku p. č. 1083/2 v obci Zlín, k. ú. Kudlov, s pověřením Josefa Nováka, člena Rady města Zlína k dojednání ostatních náležitostí výše uvedené smlouvy, jejím podpisem a uzavřením, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 65/10R/ /10R/2016 záměr na směnu pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3829/3 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha, p. č. 3829/4 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha, vše v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví právnické osoby, za pozemky p. č. 3862/4 ostatní plocha jiná plocha v obci a k. ú. Zlín a p. č. 1100/8 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína ve vlastnictví statutárního města Zlína. s prominutím poplatků z prodlení ***, ve výši ,66 Kč, tj. 80% z ,33 Kč, dle Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů a obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína, a uzavřením dohody o uznání dluhu a dohody o prominutí části dluhu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto věřitelem a ***, jakožto dlužníkem, jejímž předmětem je uznání dluhu ve výši ,33 Kč dlužníkem a prominutí části dluhu ve výši ,66 Kč, a to při splnění podmínky, která spočívá v uhrazení části dluhu ve výši 6 479,67 Kč do 1 měsíce od vydání rozhodnutí o prominutí části dluhu příslušným orgánem statutárního města Zlína, a s pověřením Dalibora Stříbného, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem, a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

20 67/10R/2016 zrušuje část usnesení č. 64/20R/2015 Rady města Zlína ze dne ve znění: 1. Záměr na přímý prodej jednotky 1 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 32,06 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 321/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 321/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 321/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej jednotky 1 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 31,95 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 320/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 320/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 320/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí", z důvodu aktualizace tržní, obvyklé ceny bytů, 1. Záměr na přímý prodej jednotky 1 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 32,06 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 321/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 321/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 321/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej jednotky 1 + kk s lodžií, č o podlahové ploše 31,95 m², v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 320/32699 na společných částech domu čp. 4510, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 320/32699 k pozemku p. č. st o výměře 999 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 320/32699 k pozemku p. č o výměře 46 m2. Minimální cena je stanovena ve výši Kč, tj. 100 % z ceny tržní. Tržní cena je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí

21 68/10R/ /10R/ /10R/2016 a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Vodní 4206, o velikosti 3 + kk, b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu Vodní 4206 ve Zlíně, o velikosti 3 + kk, na dobu neurčitou, výše nájmu 39,32Kč/m2, c) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem startovacího bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu určitou do , v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy bude nájemní smlouva prodlužována vždy o ½ roku, maximálně do konce měsíce května 2022, výše nájmu bude činit: 50,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od do ,00 Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od do ,00Kč/m2 započitatelné podlahové plochy měsíčně od do , d) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni náměstka primátora Dalibora Stříbného dojednáním ostatních náležitostí smluv a dohod, jejich uzavřením a podpisem. zrušuje - část usnesení č. 75/8R/2016 Rady města Zlína ze dne v bodu a), seznamu č. 146, bodu 3, ve znění: 3. Podzemní parkovací stání PPS 1, stání Jižní svahy, Na Honech I, *** měsíční nájem: 530 Kč + DPH v zákonné výši předchozí nájem za měsíc: 510 Kč + DPH v zákonné výši" a to z důvodu písemného zrušení žádosti ***, o pronájem garážového stání, ze dne ne s nabytím majetku nepatrné hodnoty po ***, zesnulém , a to s: 1/4 pozemků parcelní č. 916/84 a 916/148 zapsaných na Listu vlastnictví 678 pro katastrální území Tečovice a obec Tečovice, okres Zlín Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí

22 71/10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/ /10R/ rozpočtové opatření č. 13/2016 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2016 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.7 řádek č.4 a řádek č. 10 a dle tabulky č.10 řádek č.2 3. uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádku uvedených v bodě č.2 tohoto usnesení bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Revolvingový úvěr pro statutární město Zlín, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o VZ") s rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ve výše uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ , IČ: , v souladu s 81 odst. 1 zákona o VZ a s uzavřením smlouvy o přijetí úvěru s tímto uchazečem Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Směrnici č.../sm/2016 o dlouhodobém majetku SMZ dle přílohy s novelizací č. 2 Koncepce fungování kapitálové společnosti Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o., se sídlem náměstí Míru 10, Zlín spočívající ve: a) ve změně ustanovení Čl. 4 Majetek, odst "Specifikace majetku ve vlastnictví společnosti, nabývání majetku", dle zdůvodnění, příslušného náměstka prosazením předmětných změn koncepce v orgánech společnosti a jejím zavedením do praxe. s návrhem obecně závazné vyhlášky č.../2016 o místním poplatku z ubytovací kapacity, dle přílohy, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle přílohy č. 1, s účinností od

23 77/10R/ /10R/ /10R/2016 Ceník pronájmu prodejních mobilních stánků a využití plochy na náměstí Míru v rámci "Adventního času a Vánočního jarmarku" dle přílohy č. 1 - zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Památník Tomáše Bati v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Památník Tomáše Bati zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů MUDr. Miroslava Adámka, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: 1. MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora 2. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru investičních akcí 3. Petra Tichá, Odbor právní MMZ n á h r a d n í c i: 1. Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora 2. Marcela Hájková, Odbor investičních akcí 3. Pavla Krystýnková, Odbor právní MMZ - záměr pronajmout část nebytových prostor v budově Kongresového centra Zlín, tj. v budově čp. 5556, která je součástí pozemku p.č. st v k. ú. Zlín v obci Zlín, které jsou vymezeny v příloze č. 1 - výběrové řízení "Dodavatel nápojového a jídelního automatu pro Kongresové centrum Zlín", jehož předmětem bude výběr nájemce výše uvedené části nebytových prostor za účelem umístění jídelního a nápojového automatu, a to za podmínek stanovených ve Výzvě k podání nabídky Dalibora Stříbného, náměstka primátora, veškerými úkony potřebnými pro provedení výběrového řízení včetně schválení ostatních náležitostí Výzvy k podání nabídek a jejím podpisem jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: členové:

24 Dalibor Stříbný, náměstek primátora Zdeněk Ševčík, vedoucí Odboru Kulturní centrum Alena Hamplová, Odbor právní náhradníci: Jana Bazelová, členka Rady města Zlín Petra Krenarová, Odbor Kulturní centrum Oldřich Hlaváček, Odbor právní 80/10R/2016 bere na vědomí - závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Kanalizace Klečůvka, zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče MOBIKO plus a.s., se sídlem Hranická 293/5, Valašské Meziříčí, IČ s nabídkovou cenou bez DPH Kč a uzavření smlouvy s tímto uchazečem, - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. MOBIKO plus a.s. se sídlem Hranická 293/5, Valašské Meziříčí IČ Nabídková cena bez DPH Kč 2. CAK CZ, s.r.o. se sídlem Kroměříž, Obvodová č.p. 3656, PSČ IČ Nabídková cena bez DPH Kč 3. COMMODUM, spol. s r.o. se sídlem č.p. 225, Valašská Bystřice IČ Nabídková cena bez DPH Kč - uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil druhý, případně třetí v pořadí v případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu nebo neposkytne součinnost k uzavření smlouvy. 81/10R/ výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení "Kolumbárium s oplocením na Lesním hřbitově Zlín, a to nabídky uchazeče ELSO systém, spol. s r.o., se sídlem: Zlínská 419, Fryšták, IČ: , s nabídkovou cenou Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem, - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. ELSO systém, spol. s r.o. S Se sídlem: Zlínská 419, Fryšták, IČ: Nabídková cena Kč bez DPH

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

R a d a m ě s t a Z l í n a

R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění S t a t u t á

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení Ing. Josef Dupala Tř. T. Bati 1547 760 01 Zlín

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení Ing. Josef Dupala Tř. T. Bati 1547 760 01 Zlín Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20.

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016

VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 VÝPIS USNESENÍ 45. schůze Rady města Slavičín dne 17. 5. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. Zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: Usnesení č. 192: pana Jiřího Vysloužila

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 735/2016-OÚPaSŘ Ze dne: 16.02.2016 Naše čj.: 1697/2016-FrPa

Více

R a d a m ě s t a Z l í n a

R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d y m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d y m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S t a t u t á r n í m ě s t o

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d y m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d y m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. S t a t u t á r n í m ě s t

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

R a d a m ě s t a Z l í n a

R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění S t a t u t á

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533

4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12063533 čj. MCH 2496/2013 spisová značka 2490/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 75. zasedání dne 22. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 5 / 1 3 program

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 019/11/Pa U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 726/19-745/19 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 5.1. Aktualizace č. 3 Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 5.1.1.

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH.

8.9.2015 1552/4, 1549/2, 1549/1, 951/8, 500 03 70890005 4.900,- + DPH. Důvodová zpráva A.1. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jako práva věcného spočívající v právu uložení zatrubnění místní vodoteče s vlastníkem p.p.č. 1552/4, 1549/2, 1549/1, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 16136/2015 Naše Sp. Zn.: Odbor: 15126/2015 VYS/NAMA odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01GLSNN* Datum: 24.02.2015 INFORMACE

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015. Usnesení č. 9/1 9/42

Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015. Usnesení č. 9/1 9/42 Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015 Přítomni: Členové rady: Pozváni: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Marie Gutová, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 29. schůze Rady města, konané dne 1.11.2011 Usnesení č. 29/0490/11 Smlouva o provozování kina na rok 2012 uzavření smlouvy o provozování kina na rok 2012 mezi městem a Zdeňkem

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

MMB2015000000479. Název:

MMB2015000000479. Název: MMB2015000000479 Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 7MHIVW Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1806/5, p.č. 1806/7. p.č. 1869/2 a p.č. 1941/8 a nesouhlas s uznáním

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo Strana 1(celkem 5) USNESENÍ Č. 26/2012 z 26. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10.prosince 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více