S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 24. schůze /24R/2012 2/24R/2012 3/24R/2012 4/24R/2012 5/24R/2012 6/24R/2012 nájem nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín o výměře 19,9 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro *** ve výši 400,-Kč/m2/r pro šatnu a příruční sklad změnu využití nebytových prostor z komerčních na kancelářské za účelem rozšíření služebny Městské policie Zlín v přízemí objektu Okružní č.p. 4699, Zlín o výměře do 31 m2 podání výpovědi z nájmu nebytových prostor v přízemí objektu tř. T. Bati 3761, Zlín o výměře 114 m2, schváleného usnesením RMZ č.j. 2/3R/2010 dne pro nájemce Agrodružstvo Roštění, družstvo, Roštění 233, Kroměříž, IČ dle čl. IX nájemní smlouvy ze dne nájem objektu novinového stánku o výměře 8 m2 umístěného na části pozemku p.č. 3565/14 k.ú. Zlín za účelem prodeje tiskovin a doplňkového sortimentu, vyjma alkoholu pro nájemce *** ve výši 600,- Kč/m2/rok s výpovědní lhůtou 1 měsíc rozšíření počtu osob na straně nájemce u nájmu pozemku p.č. 3890/2 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 o *** pro nájemce *** /nájemní smlouva č / nájem částí pozemků p.č. 442 a 443/2 k.ú. Malenovice u Zlína o celkové výměře 428 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,772 Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu - 1 -

2 7/24R/2012 8/24R/2012 9/24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 výpůjčku části pozemku p.č. 128 k.ú. Štípa o výměře 130 m2 pro *** pro příjezdovou komunikaci k rodinnému domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, ORIA výpůjčku pozemku p.č k.ú. Štípa o výměře 462 m2 a části pozemku p.č. 1537/91 k.ú. Štípa o výměře do 5900 m2 pro SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Štípa, Za Dvorem 59, Zlín-Štípa, IČ pro vybudování zařízení (zpevněných ploch) a užívání pozemků pro nácvik požární jednotky a uskutečnění venkovních soutěžních a společenských akcí, pořádaných SDH Štípa ve spolupráci s ostatními občanskými sdruženími a komisí místní části Štípa, součástí užívání pozemků bude údržba zeleně SDH Štípa na zbývající ploše, to vše od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 509/1 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 pro *** pro odvlhčení základového zdiva u budovy bez čísla popisného nebo evidenčního (objektu občanské vybavenosti)na pozemku st.p.č k.ú. Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č. 986/1 k.ú. Štípa o výměře 20 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 198 k.ú. Štípa od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 986/1 k.ú. Štípa o výměře 17 m2 pro *** pro odstavné parkovací stání u pozemku p.č. 198 k.ú. Štípa výpůjčku části pozemku p.č. 3542/1 k.ú. Zlín o výměře 6 m2 pro *** pro rozšíření sjezdu z komunikace na pozemek p.č. 1071/13 k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OEaM výpůjčku části pozemku p.č. 3211/1 k.ú. Zlín o výměře 18 m2 pro *** pro parkovací stání k domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OK, OUaA, OSaDŘ a OEaM - 2 -

3 13/24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 výpůjčku části pozemku p.č. 282/26 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 25 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 282/21 k.ú. Malenovice u Zlína od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemku p.č. 3256/7 k.ú. Zlín o výměře 140 m2 pro *** pro údržbu zeleně, zaužívanou plochu a oplocení, vše u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OK, OUaA, OMZ, OEaM a OSaDŘ výpůjčku částí pozemku p.č k.ú. Kudlov o výměře do 400 m2 pro RKO housing s.r.o., Štefánikova 2986, Zlín, IČ pro vybudování příjezdové komunikace, chodník, vjezdy, zelené pásy, vše při akci VILLA PARK Zlín (55 RD s příslušenstvím) od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, ORIA, OUaA výpůjčku části pozemku p.č. 113 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 240 m2 pro *** pro příjezd na zahradu k domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku částí pozemků p.č. 1990/43 o výměře 118 m2, p.č. 1990/44 o výměře 113 m2, p.č. 1990/45 o výměře 325 m2, p.č. 1990/46 o výměře 194 m2, p.č. 1990/20 o výměře 54 m2 a p.č. st. 6650/1 o výměře 124 m2 vše k.ú. Zlín pro CREAM uzavřený investiční fond, a.s., Řehořova 908/4, Praha, IČ za účelem umístění lešení, zařízení staveniště, dobudování chodníku, opravu chodníku, opravu nefunkčního odvodnění zpevněné pochozí plochy, vše v souvislosti s realizací stavby Nákupní centrum Panorama od uzavření smlouvy do dle podmínek OSaDŘ, ORIA, OUaA výpůjčku částí pozemku p.č. 3107/2 k.ú. Zlín o výměře 2 x 15 m2 pro vybudování dvou parkovacích stání u objektu pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ a s podmínkou, že žadatel vybuduje na vlastní náklady dvě nová veřejná parkovací stání v lokalitě, kterou stanoví OMZ - 3 -

4 19/24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 výpůjčku částí pozemku p.č. 977/7 k.ú. Zlín o výměře 216 m2 pro *** pro oplocení zaužívané části, zaužívanou část a pokládku nového chodníku před vstupem a kolem domu, od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro parkovací stání náležící k domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA a OK s prodejem objektu č.p. 10 na pozemku p.č. st. 262, pozemku st.p.č. 262 o výměře 104 m2 a části pozemku p.č. 263/2 o výměře do 90 m2, k.ú. Jaroslavice u Zlína, dle geometrického zaměření pro *** s podmínkou demolice objektu č.p. 10 za kupní cenu ve výši ,-Kč Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s prodejem části pozemku p.č. 1122/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 2 m2 pro *** pro zarovnání pozemku ve výši dle CMZ, t.j. 700,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 1122/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 28 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a předláždění sjezdu s prodejem studny inv.č (ev.č. 132) ve vlastnictví statutárního města Zlína na pozemku p.č. 702 k.ú. Kudlov ve vlastnictví *** pro vlastníka pozemku ve výši 4230,-Kč Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s prodejem pozemku st.p.č. 4984/2 k.ú. Zlín o výměře 17 m2 zastavěného garáží pro *** ve výši dle CMZ, t.j. 1200,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 4 -

5 25/24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 s prodejem pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 21 m2 zastavěného garáží pro *** ve výši dle CMZ, t.j. 1100,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s prodejem pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 24 m2 zastavěného stavbou kůlny pro *** ve výši dle CMZ, t.j. 1100,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení s rozšířením směny části pozemku p.č. 322/2 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře do 25 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína pro rozšíření zahrady za část pozemku p.č. 322/1 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře do 25 m2 ve vlastnictví *** pro majetkoprávní vypořádání pozemku pod účelovou komunikací o část pozemku p.č. 323/6 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 1 m2 ve vlastnictví *** Zastupitelstvu města Zlína ke schválení ne se snížením kupní ceny na 20% ceny dle CMZ části pozemku p.č. 1529/1 v k.ú. Příluky u Zlína o výměře 15 m2 zastavěného podezdívkou oplocení ve vlastnictví manželů *** Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne se snížením kupní ceny za prodej pozemku p.č. 112 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 129 m2 pro *** pro předzahrádku u RD Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem části pozemku p.č. 3504/2 k.ú. Zlín o výměře 120 m2 pro *** pro oplocení a údržbu pozemku, vše v blízkosti domu Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 3504/2 k.ú. Zlín o výměře 120 m2 pro *** pro oplocení a údržbu pozemku, vše v blízkosti domu nájem části pozemku p.č. 3504/2 k.ú. Zlín o výměře 120 m2 pro*** pro - 5 -

6 oplocení a údržbu pozemku, vše v blízkosti domu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r 31/24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 ne s prodejem pozemku p.č. 450/3 k.ú. Štípa o výměře 858 m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem části pozemku p.č. 590/7 k.ú. Mladcová o výměře do 850 m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem části pozemku p.č. 860/40 k.ú. Zlín o výměře do 280 m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem pozemku p.č. 860/39 k.ú. Zlín o výměře 464 m2 a části pozemku p.č. 860/40 k.ú. Zlín o výměře do 367 m2 Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí ne s prodejem částí pozemku p.č. 3714/8 k.ú. Zlín o výměře do 640 m2 a pozemku p.č. 3714/4 k.ú. Zlín o výměře 62 m2 pro vlastníky řadových RD pro scelení a rozšíření zahrad u RD Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v suterénu objektu Dlouhá , Zlín /vchod č. 4214/ o celkové výměře 501,93 m2 o cca 53 % z celkové výše ,- Kč/rok na ,- Kč/rok, tj. o ,- Kč/rok /vše bez DPH/ pro Fitness Club F1, s.r.o., Antonínova č.p. 4464, Zlín, IČ zamítá výpůjčku nebytových prostor v suterénu objektu Mlýnská 734, Zlín - Malenovice, Zlín o výměře 115,32 m2 pro *** pro sklad kožené galanterie - 6 -

7 38/24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 zamítá nájem části pozemku p.č. 2197/1 k.ú. Zlín o výměře 1350 m2 pro *** k zahrádkářskému účelu zamítá výpůjčku částí pozemků p.č. 600/101 a p.č. 600/1 k.ú. Zlín o celkové výměře 150 m2 pro *** pro vybudování obslužné komunikace ke stavbě Polyfunkční domy ve Zlíně zamítá výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 8 m2 pro *** pro zaužívanou plochu a její oplocení, vše u domu zamítá výpůjčku částí pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře 60 m2 pro údržbu zeleně na severovýchodní straně objektu a 120 m2 téhož pozemku pro opravu stávajícího vjezdu ke garáži a údržbu zeleně na jihozápadní straně objektu pro manžele *** zamítá záměr na směnu pozemků p.č. 33/2 o výměře 130 m2 a p.č. 33/3 o výměře 233 m2 oba k.ú. Lužkovice ve vlastnictví statutárního města Zlína za pozemek p.č k.ú Příluky u Zlína o výměře 539 m2 ve vlastnictví *** výpůjčku části pozemku p.č. 1528/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 22 m2 pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 33/2 k.ú. Příluky u Zlína a části pozemku p.č. 1543/2 k.ú. Příluky o výměře 28 m2 pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 816/16 k.ú. Příluky u Zlína, to vše pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ změnu podnájmu části nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín o výměře 25,03 m2 z *** na *** k provozování kadeřnických služeb pro nájemce *** za podmínek nájemní smlouvy výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu zrušuje usnesení RMZ č.j. 1/21R/2012 ze dne ve znění: Rada města Zlína nájem nebytových prostor v přízemí /vstupní hala/ objektu Okružní 4699, Zlín o výměře 1 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3-7 -

8 měsíce pro DEVÍTKU PLUS, s.r.o., V. Buriana 502/8, Satalice, Praha 9, IČ za nájemné ve výši 3000,-Kč/m2/r bez DPH/pro umístění a provozování 1 ks prodejního automatu pro prodej chlazených jednoporcových jídel vlastní výroby" 46/24R/ /24R/ /24R/2012 odvolání proti usnesení RMZ ze dne , č.j. 4/22R/2012, kterým zamítá uzavření dodatku k nájemní smlouvě č na nájem části pozemku p.č. 3020/4, k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 517 m2 k rekonstrukci objektu výměníkové stanice pro SMO a.s., Otrokovice, Zlínská 172, , IČ: , jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu na dobu určitou od vydání pravomocného stavebního povolení do dne podání návrhu na vklad vlastnického práva dle kupní smlouvy k zastavěnému pozemku, nejdéle však do uzavření dodatku k nájemní smlouvě č na nájem části pozemku p.č. 3020/4, k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 517 m2 k rekonstrukci objektu výměníkové stanice pro SMO a.s., Otrokovice, Zlínská 172, , IČ: , jehož předmětem bude prodloužení doby nájmu na dobu určitou od vydání pravomocného stavebního povolení do dne podání návrhu na vklad vlastnického práva kupní smlouvy k zastavěnému pozemku, nejdéle však do odvolání proti usnesení RMZ ze dne , č.j. 3/22R/2012, kterým ne s uzavřením dodatku k budoucí kupní smlouvě č na budoucí prodej zastavěné části pozemku p.č. 3020/4, k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 517 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci bytového domu pro SMO a.s., Otrokovice, Zlínská 172, , IČ: , jehož předmětem bude prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do s uzavřením dodatku k budoucí kupní smlouvě č na budoucí prodej zastavěné části pozemku p.č. 3020/4, k.ú. Zlín, obec Zlín o celkové výměře do 517 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci bytového domu pro SMO a.s., Otrokovice, Zlínská 172, , IČ: , jehož předmětem bude prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do Zastupitelstvu města Zlína ke schválení změnu právního subjektu na straně nájemce u pozemku p.č.st o výměře 61 m2 k.ú. Zlín jako plochu zastavěnou stavbou občanské vybavenosti z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 300,-Kč/m2/rok - 8 -

9 49/24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce 9.188,- Kč za nájem části pozemku 1990/28 k.ú. Zlín pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Polní, Zlín s podmínkou dodržení podmínek Oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína a předáním pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína pro Stinex PS a.s., Kvítková 4703, Zlín 76001, IČ vrácení zaplaceného nájemného v celkové částce 4.593,75 Kč za nájem části pozemku 1990/28 k.ú. Zlín pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Jílová, Zlín s podmínkou dodržení podmínek Oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína a předáním pozemku Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína pro Stinex PS a.s., Kvítková 4703, Zlín 76001, IČ odvolání proti části usnesení RMZ ze dne , č.j. 37/23R/2011, kterým ne s prodejem částí pozemků zastavěných regulačními stanicemi ve vlastnictví třetí osoby st. p. č. 8410,8393,8356, 5083, 8406,8455,8403,k.ú. Zlín, p.č.st.744, k.ú. Mladcová, p.č.st.610, k.ú. Kostelec u Zlína, p.č.st. 608, k.ú. Louky nad Dřevnicí, p.č.st.1071, k.ú. Malenovice u Zlína, p.č.st. 1002, k.ú. Příluky u Zlína, p.č.st.635, k.ú. Kostelec u Zlína o celkové výměře 751 m2 pro JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Vavrečkova 5262, IČ , vedení optické sítě přes pozemek odbočky Magistrátu města Zlína: Kancelář místní části U Majáku, ŘSZK, Pohřebnictví Zlín, Filmové ateliéry přes pozemek p.č. 938/9, 943/6, 943/7, 943/12, 1000/5, 1109/18, 1109/19, 1109/21,1109/25, 1109/26, 1109/44, 1109/49, 1109/50, 1109/106, 3539/6, 3539/8, 3539/9, 3539/10, 3539/11, 3539/12, 3539/13, 3539/14, 3539/15, 3539/16, 3539/17, 3539/24, 3539/27, 3539/29, 3539/30, 3539/31, 3539/32, 3540/7 k. ú. Zlín, p.č. 1332/8, 1332/26, 1369/1 k. ú. Kudlov věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - SYNOT REAL ESTATE, a. s., Praha 8-Libeň, Sokolovská čp. 541, PSČ , IČ přes pozemek - 9 -

10 st. p. č. 48/1, st. p. č. 153, p. č. 285, 555/1, 555/4, 555/22, 555/23, 556/2, 562/1, 562/2, 564/2, 591/38, 595, 602/3, 602/5, 615/3, 615/5 k. ú. Mladcová (přípojka NN - vzdělávací, školící a rehab. centrum ) 54/24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 801/50, p.č. 2126/5, p.č. 2801/102 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 350 m2 záměr na výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na pozemku p.č. 308/3 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na prodej pozemku st.p.č. 379 k.ú. Mladcová o výměře 17 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 1990/44 k.ú. Zlín o výměře 80 m2 záměr na výpůjčku, nájem, prodej částí pozemků p.č. 197/13 a p.č. 1241/2 vše k.ú. Kostelec u Zlína o celkové výměře 20 m2 odvolání proti usnesení RMZ č.j. 13/20R/2012 ze dne ve znění: zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 3516/1 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro 2 sjezdy z komunikace na pozemek st.p.č. 819 k.ú. Zlín" výpůjčku části pozemku p.č. 3516/1 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro 2 sjezdy z komunikace na pozemek st.p.č. 819 k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OsaDR, OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 3247/31 k.ú. Zlín o výměře 85 m2 pro přístavbu haly stolního tenisu, stojící na pozemku p.č. st k.ú. Zlín ve vlastnictví Sportovní kluby Zlín, Hradská 854, Zlín, IČ pro Sportovní kluby Zlín, Hradská 854, , Zlín, IČ od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OK, OUaA, OMZ, OSaDŘ, ORIA výpůjčku části pozemku p.č. 3247/31 k.ú. Zlín o výměře 150 m2 pro vybudování zpevněné plochy za účelem parkovacích stání pro Sportovní

11 kluby Zlín, Hradská 854, , Zlín, IČ od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OK, OUaA, OMZ, OSaDŘ, ORIA 61/24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - SPORTOVNÍ KLUBY ZLÍN, Zlín, Hradská 854, IČ přes pozemek p. č. 3247/31 k. ú. Zlín (přeložka kabelu NN k objektu haly stolního tenisu) zamítá zvýšení nájemného o míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem v Praze pro rok 2011 ve výši 1,9% uplatňovanou v nájemních smlouvách od s bezúplatným převodem pozemní komunikace (zaslepený úsek silnice III/49016) včetně mostního objektu ev. č , umístěné na pozemcích p. č. 3504/6 ostatní plocha silnice, p. č. 3556/1 vodní plocha, p. č. 3500/8 ostatní plocha silnice a p. č. 4083/9 ostatní plocha silnice, vše v obci a k. ú. Zlín, z vlastnictví Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: , do vlastnictví statutárního města Zlína, nám. Míru 12, Zlín, IČ , s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí darovací smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření. s uzavřením směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako prvním směňujícím, a společnosti DATEC RETAIL SYSTEMS, a. s., sídlem Mariánské náměstí 48, Zlín, Štípa, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna části o výměře do 70 m2 pozemku p. č. 1019/5 louka, ve vlastnictví prvního směňujícího, za pozemky ve vlastnictví druhého směňujícího, a to pozemek p. č. 1020/2 louka o výměře 13 m2, část o výměře do 30 m2 pozemku p. č zahrada, část o výměře 7 m2 st. p. č zastavěná plocha a nádvoří a část o výměře 15 m2 p. č. 1022/2 ostatní plocha ostatní komunikace a část o výměře 5 m2 pozemku p. č. 1019/3 louka, vše v obci Zlín, k. ú. Štípa, s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření

12 65/24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 s uzavřením směnné smlouvy mezi ***, jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna části o výměře do 5 m2 pozemku p. č. 804/9 zahrada v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 20 m2 pozemku p. č. 673/67 v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem statutárnímu městu Zlínu ve výši rozdílu cen směňovaných nemovitostí, s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření. s uzavřením směnné smlouvy mezi *** (id. 1/2) a *** (id. 1/2), jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna části o výměře do 16 m2 pozemku p. č. 1332/37 ostatní plocha ostatní komunikace, ve vlastnictví prvního směňujícího, za část pozemku ve vlastnictví druhého směňujícího, a to část o výměře do 5 m2 pozemku p. č. 1332/39 ostatní plocha ostatní komunikace vše v obci Zlín, k. ú. Kudĺov, s doplatkem paní *** a *** ve výši rozdílu cen směňovaných nemovitostí, dle jejich spoluvlastnických podílů, s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a k pověření. ne s uzavřením směnné smlouvy mezi ***, jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna ideál. 1/2 části o výměře do m2 pozemku p. č. 1620/7 orná půda a ideál. 1/2 části o výměře do 520 m2 p. č. 1620/9 lesní pozemek, oba v obci Zlín, k. ú. Štípa, ve vlastnictví prvního směňujícího, za část o výměře do 60 m2 pozemku p. č. 487/1 ostatní plocha zeleň v bytové zástavbě, v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem ve výši rozdílu cen směňovaných nemovitostí statutárnímu městu Zlínu, Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. s bezúplatným převodem pozemku p. č. 934/5 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, z vlastnictví České republiky, správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, Praha 28, IČ

13 , do vlastnictví statutárního města Zlína, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , s prohlášením statutárního města Zlína k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 934/5 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, kterým se statutární město Zlín zavazuje: - využít pozemek p. č. 934/5 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, výhradně pro stavbu "Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín", - užívat pozemek p. č. 934/5 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, po dobu 10 let v souladu s veřejným zájmem a ke stejnému účelu, k jakému byly uvedené pozemky užívány v době převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Zlína, - převést zpět pozemek p. č. 934/5 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, z vlastnictví statutárního města Zlína do vlastnictví České republiky za předpokladu, že by k realizaci stavby "Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín" nedošlo, s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podáním žádosti o bezúplatný převod uvedeného pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, Praha 28, IČ , dojednáním ostatních náležitostí smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, jejím uzavřením a podpisem smlouvy a prohlášení statutárního města Zlína k bezúplatnému převodu, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení a pověření. 69/24R/ /24R/2012 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi manžely ***, jako vlastníky pozemků a povinnými z věcného břemene, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je: - zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu veřejného osvětlení na části pozemku p. č. 316/2 trvalý travní porost, v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína (dále jen pozemek "p. č. 316/2"), - závazek bezúplatného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, které spočívá: a) v právu trvalého umístění veřejného osvětlení na pozemku p. č. 316/2, b) v právu vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 316/2 za účelem provádění oprav a údržby veřejného osvětlení, uvedeného v bodě a), Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ***, jako vlastníky pozemků a povinnými z věcného břemene,

14 a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je: - zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu veřejného osvětlení na části pozemku p. č. 1215/7 ostatní plocha jiná plocha a části pozemku p. č. 315/166 orná půda, oba v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína (dále jen pozemky "p. č. 1215/7 a p. č. 315/166"), - závazek bezúplatného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, které spočívá: a) v právu trvalého umístění veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 1215/7 a p. č. 315/166, b) v právu vstupu a vjezdu na pozemky p. č. 1215/7 a p. č. 315/166 za účelem provádění oprav a údržby veřejného osvětlení, uvedeného v bodě a), Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 71/24R/ /24R/2012 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ***, jako vlastníky pozemku a povinnými z věcného břemene, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je: - zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu veřejného osvětlení na části pozemku p. č. 358/9 ostatní plocha manipulační plocha, v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína (dále jen pozemek "p. č. 358/9"), - závazek bezúplatného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, které spočívá: a) v právu trvalého umístění veřejného osvětlení na pozemku p. č. 358/9, b) v právu vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 358/9 za účelem provádění oprav a údržby veřejného osvětlení, uvedeného v bodě a), Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ***, jako vlastníkem pozemku a povinným z věcného břemene, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je: - zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu veřejného osvětlení na části pozemku p. č. 358/12 ostatní plocha ostatní komunikace, v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína (dále jen pozemek "p. č. 358/12"), - závazek bezúplatného zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, které spočívá: a) v právu trvalého umístění veřejného osvětlení na pozemku p. č. p. č. 358/12,

15 b) v právu vstupu a vjezdu na pozemek p. č. 358/12 za účelem provádění oprav a údržby veřejného osvětlení, uvedeného v bodě a), Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 73/24R/ /24R/ /24R/2012 s uzavřením kupní smlouvy mezi manžely ***, jako prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části o výměře do 50 m2 pozemku p. č. 768/314 zahrada v obci a k. ú. Zlín, za cenu dle Pravidel ve výši 491,-- Kč/m2, s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. podání předběžné nabídky statutárního města Zlína, IČ , na odkoupení pozemků p.č. 1000/2 o výměře 4571 m2, p.č. 1000/7 o výměře 72 m2, p.č. 1000/8 o výměře 4502 m2, p.č. 1000/9 o výměře 742 m2, p.č. 1111/24 o výměře 5474 m2, p.č. st o výměře 64 m2, p.č. st o výměře 391 m2 a p.č. st o výměře 157 m2, vše k.ú. Zlín, obec Zlín, z vlastnictví společnosti GRASLON a.s., IČ: Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, MUDr. Miroslava Adámka, primátora a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, jednáním o nabídkové ceně za odkup pozemků, stanovením výše nabídkové ceny a všemi dalšími úkony souvisejícími s podáním předběžné nabídky statutárního města Zlína na odkup pozemků věřitelskému výboru společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. zrušuje - část usnesení č. 121/5R/2007 Rady města Zlína ze dne , na prodej bytové jednotky čp , Podvesná VI, Zlín, (baťovský půldomek) v k. ú. Zlín, *** (seznam č. 1/2007) s prodejem bytové jednotky, domů, zastavěných a nezastavěných částí pozemků podle Pravidel pro prodej bytových jednotek, domů, ideálních podílů na nemovitostech a nebytových jednotek v bytových domech v majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 23/12Z/2008, seznam č. 11/2012 žadatelů o prodej bytové jednotky, domů v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob - Zálešná, Podvesná, Prostřední, k. ú. Zlín Zastupitelstvu města Zlína ke schválení

16 76/24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 Pravidla pro zastupování statutárního města Zlína na shromážděních vlastníků jednotek společenství vlastníků jednotek. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 20 udělení plné moci JUDr. Aleně Hamplové k zastupování statutárního města Zlína, IČ , na členských schůzích Bytového družstva Podlesí, IČ , Zlín, nám. Míru 12, PSČ , které se budou konat v roce 2012 postup při výmazu Předkupního práva na 50 let v katastru nemovitostí, dle přílohy č. 1 s rozpočtovým opatřením č. 30/2012 tab.5-8 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. rozpočtové opatření č. 31/2012 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek 1. zapojení finančních prostředků do rozpočtu roku 2012 poskytnutých městu na základě písemného rozhodnutí oprávněných orgánů vyšších rozpočtů, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání RMZ v roce 2012, 2. přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu roku 2012, které nebyly součástí rozpočtových opatření schválených na posledním jednání RMZ v roce 2012 a které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu, ale umožní správné zatřídění uskutečněných příjmů a výdajů dle platné rozpočtové skladby v závislosti na jejich druhu a účelu. v souladu s článkem V. bod 5. Smlouvy o závazku veřejné služby při zajišťování ostatní dopravní obslužnosti a o způsobu a výši úhrady

17 prokazatelné ztráty z MHD na území statutárního města Zlína č ze dne : - rozpočet Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o., IČ , sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín (dále jen "DSZO"), pro kalendářní rok 2013, - odhad účetní ztráty DSZO pro kalendářní rok 2013 ve výši ,- Kč a poměrné účetní ztráty ve výši 87% účetní ztráty, tj. ve výši ,- Kč, vše při plánovaném počtu cca km ujetých za kalendářní rok 2013 v rámci závazku veřejné služby vozidly DSZO na území SMZ a města Otrokovice. 84/24R/ /24R/2012 s návrhem na jmenování zástupců statutárního města Zlína do orgánu obecně prospěšné společnosti Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., IČ: , následovně: Člen dozorčí rady: Mgr. Aleš Dufek Člen dozorčí rady: Mgr. Kateřina Pešatová Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. se změnou - doplněním usnesení č. 4/7MR/2012 ze dne takto: - usnesení č. 4/7MR/2012 ze dne se doplňuje o údaj "2014" vztahující se k době realizace projektu, a to následujícím způsobem: " podání žádosti statutárního města Zlína o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v rámci Integrovaného plánu rozvoje města "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín" na realizaci projektu "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně", Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem žádosti, příloh žádosti a jejím předložením poskytovateli dotace, s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Zlína na zajištění: a) předfinancování a spolufinancování projektu "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" ve výši 74,6 mil. Kč po dobu realizace v letech , na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, kdy procentní míra dotace je nastavena v pásmu 50 % až 80 % ze způsobilých výdajů projektu, a to v závislosti na vývoji rozpočtu poskytovatele dotace a současně při stropu maximálního čerpání dotace ve výši 43,5 mil. Kč, b) udržitelnosti projektu "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" pod dobu 5 let od finančního ukončení projektu, v souladu s metodikou Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava,

18 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení." Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 86/24R/ /24R/ /24R/2012 zrušuje 1) usnesení Rady města Zlína ze dne č.j. 39/15R/2012 ve věci Memoranda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, městem Otrokovice a městem Napajedla, 2) usnesení Rady města Zlína ze dne č.j 79/17R/2012 ve věci jmenování členů komisí dle jednotlivých oblastí vycházejících z Memoranda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Zlínem, městem Otrokovice a městem Napajedla, uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Zlínem se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , a městem Otrokovice se sídlem nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ: , s cílem spolupracovat při řešení úkolů, problémů a výzev, kterým jako nejbližší sousedé čelí a budou čelit i v budoucnu. Uzavřením memoranda se vytváří prostor pro vzájemnou spolupráci a komunikaci při snaze dosáhnout společným jednáním výsledků, které budou přínosné a ve prospěch smluvních stran memoranda. jmenuje na základě schváleného Memoranda o vzájemné spolupráci měst Zlín a Otrokovice členy společných komisí pro jednotlivé oblasti dle zdůvodnění. uzavření smlouvy o výkonu činnosti autorizovaného inspektora - Ing. arch. Martina Hovořáková, registrační číslo: 0084, se sídlem Dlúhé 627, Vsetín, IČ : , pro stavbu "Řešení zastávek veřejné dopravy na silnici I/49 tř. T. Bati - Divadelní", v rámci projektu "Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část" dle přílohy a Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním celkové částky odměny autorizovaného inspektora, maximálně však ve výši ,- Kč bez DPH, včetně rozdělení této částky odměny na jednotlivá dílčí plnění dle smlouvy a podpisem této smlouvy. uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod - č k domu č. p na pozemku p. č. st. 3828/2 na ulici Zálešná VI ve Zlíně, - č k domu č. p. 66 na pozemku p. č. st. 237/1 na ulici náměstí Míru ve Zlíně, - č k domu č. p (staré č.p. 157) na pozemku p. č. st. 2891/2 na ulici čtvrť Františka Bartoše ve Zlíně, - č k domu č. p. 159 na pozemku p. č. st. 66/1 na ulici čtvrť

19 Františka Bartoše ve Zlíně, - č k domu č. p. 162 na pozemku p. č. st. 277/2 na ulici čtvrť Františka Bartoše ve Zlíně, - č k domu č. p. 344 na pozemku p. č. st na ulici Nad Ovčírnou IV ve Zlíně, - č k domu č. p. 345 na pozemku p. č. st. 385 na ulici Vodní ve Zlíně, - č k domu č. p. 548 na pozemku p. č. st. 694 na ulici třída 3. května ve Zlíně Malenovicích, - č k domu č. p. 563 na pozemku p. č. st. 689/1 na ulici Sokolská ve Zlíně, - č k domu č. p. 726 na pozemku p. č. st na ulici Podvesná IX ve Zlíně, - č k domu č. p. 827 na pozemku p. č. st na ulici třída Tomáše Bati ve Zlíně, - č k domu č. p. 870 na pozemku p. č. st. 964 na ulici Kotěrova ve Zlíně, - č k domu č. p. 913 na pozemku p. č. st na ulici Krátká ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici třída Tomáše Bati ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici třída Tomáše Bati ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Bratří Sousedíků ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Bratří Sousedíků ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Padělky VI ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Padělky IX ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Vysoká ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Vysoká ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Vysoká ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Vysoká ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Losky ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici

20 Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Školní ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Hrnčířská ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Kamenná ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Obeciny ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Zálešná I ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Vodní ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Družstevní ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Družstevní ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st. 6648/5 na ulici Okružní ve Zlíně, (byty + nebytové prostory) - č k domu č. p na pozemku p. č. st. 6648/5 na ulici Okružní ve Zlíně, (TZ výměník. Stanice VE) - č k domu č. p na pozemku p. č. st. 7267/1 na ulici Středová ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici SNP ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st. 7399/1 na ulici Ke Křibům ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st. 1297/3 na ulici Gahurova ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Podlesí IV ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Podlesí IV ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Podlesí IV ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici

21 Broučkova ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Podlesí IV ve Zlíně, - č k domu č. p na pozemku p. č. st na ulici Podlesí IV ve Zlíně a - č k domu č. p na pozemku p. č. st. 3010/2 na ulici Spojovací ve Zlíně mezi statutárním městem Zlínem jako odběratelem a společností Moravská vodárenská, a.s., Tovární 41, Olomouc, IČ: , jako provozovatelem, na dobu neurčitou, za ceny dle platného ceníku dodavatele. 89/24R/ /24R/ /24R/ uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, a JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , jako vlastníkem plynárenského zařízení, dle přílohy č. 1, -uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, a JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, Brno, IČ , jako vlastníkem plynárenského zařízení, dle přílohy č. 2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora podpisem uvedené smlouvy. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem a Lesy České republiky, s.p., sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ , jako vlastníkem pozemku, jejímž předmětem je zřídit bezúplatné právo stavebníka provést stavbu "Rekonstrukce komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice, I. a II. etapa" na části pozemku p. č. 1922/6 vodní plocha v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, dle přílohy č. 1, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora podpisem uvedené smlouvy. uzavření "Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni" mezi investorem a současně povinným, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ ,statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ , jako oprávněným č. 1 a Technickými službami Zlín, s.r.o., Záhumenní V 321, Zlín - Louky, IČ , jako oprávněným č. 2, dle přílohy č. 1, jejímž předmětem je trvalé umístění a vedení sítí níže uvedených stavebních objektů akce "Silnice I/49 Zlín - Malenovice II. etapa": - C 432 Veřejné osvětlení - Zlín, - D1 SSZ Křižovatka Mlýnská,

22 - D2 SSZ Křižovatka Husova, - D3 SSZ Křižovatka Sklady - ZPS, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, podpisem uvedené smlouvy. 92/24R/ /24R/ /24R/2012 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc. č. st v k. ú. Zlín, který je ve vlastnictví Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o., v rámci investiční akce na stavební práce "Revitalizace prostoru parku Komenského ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako stavebníkem a Dopravní společností Zlín- Otrokovice, s.r.o., se sídlem Podvesná XVII 3833, Zlín, IČ: , jako vlastníkem pozemku Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí, uzavřením a podpisem smlouvy - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice statutárního města Zlína č. 9/2011, o veřejných zakázkách malého rozsahu, v platném znění, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně", a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli, - uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce "Revitalizace prostoru Parku Komenského ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností SIC-L spol. s r.o., se sídlem Ostrá horka I/517, Zlín, IČ: , jako vykonavatelem, a to za cenu ,- Kč bez DPH Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice statutárního města Zlína č. 9/2011, o veřejných zakázkách malého rozsahu, v platném znění, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce "Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně", a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli, - uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce "Revitalizace Gahurova prospektu - předprostor Kulturního a univerzitního centra ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem, a společností RPS-I s.r.o., se sídlem Průmyslový areál 13, Zlín, IČ: , jako vykonavatelem, a to za cenu ,- Kč bez DPH

23 Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy 95/24R/ /24R/ výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice statutárního města Zlína č. 9/2011, o veřejných zakázkách malého rozsahu, v platném znění, v souladu s čl. 12 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce "Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně", a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybranému dodavateli, - uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce "Rekonstrukce podchodu na náměstí Práce ve Zlíně" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností AIP spol. s r.o., se sídlem Dlouhá 5617, Zlín, IČ: , jako vykonavatelem, a to za cenu ,- Kč bez DPH Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro veřejnou zakázku na stavební práce: "Veřejné osvětlení Zlín-střed, oblast komunikace I/49", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče: ELMO a. s., se sídlem Příluky 386, Zlín, IČ: , s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1, ,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto dodavatelem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: ELMO a. s. se sídlem: Příluky 386, Zlín IČ: DIČ: CZ Nabídková cena: 1, ,- Kč bez DPH 2. místo v pořadí: ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem: Výstavní 1144/103, Ostrava-Vítkovice IČ: DIČ: CZ Nabídková cena: 3, ,64,- Kč bez DPH

24 97/24R/ /24R/ /24R/ /24R/2012 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č "Oprava spojovacího chodníku ul. Lesní čtvrť II a ul. Prostřední", "Oprava propojovacího chodníku ul. Lesní - ul. Lesní čtvrť I" a "Oprava propojovacího chodníku ul. Lesní - ul. Dolní" se zhotovitelem stavby POSPÍŠIL a.s., Okružní 5494, Zlín, , IČ: , jehož předmětem je posunutí termínu dokončení prací do 30. dubna 2013 v důsledku nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu realizace uvedené zakázky, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho podpisem. udělení plné moci obchodní společnosti Technické služby Zlín, s. r. o., IČ: , se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , ve věci uzavření servisní smlouvy a zajištění provozu, údržby a opravy fermentační linky umístěné na skládce odpadů Suchý důl dle přílohy a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem uvedené plné moci. uzavření dohody mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín a 1) společností POSPÍŠIL a.s., IČ: , se sídlem Zlín, Okružní 5491, PSČ , 2) *** a 3) *** za účelem koordinace postupu statutárního města Zlína při realizaci protihlukových opatření v areálu koupaliště Panorama, kterou se statutární město Zlín zaváže postupovat takto: Varianta 1) Úprava zvýšení plotu na východní straně areálu koupaliště. Varianta 2) Vybudování protihlukové stěny u tobogánu a skluzavek bez vytvoření optické překážky pro obyvatele nižších pater sousedního domu v k.ú. Zlín. Varianta č. 2 bude realizována pouze za předpokladu, že varianta č. 1 (zvýšení plotu na východní straně areálu koupaliště) bude po kontrolním měření hluku shledána jako nedostačující. Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších podrobností dohody, jejím uzavřením a podpisem uzavření smlouvy o poskytování pravidelného servisu klimatizačních jednotek v objektu Kongresového centra Zlín, T. G. Masaryka 5556, Zlín mezi statutárním městem Zlín, IČ , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem, a společností EC-invest, s.r.o., sídlem Světlov 91, Zlín-Malenovice, jako poskytovatelem, na dobu neurčitou, v rozsahu a za cenu dle přílohy č. 1, Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy s jejím uzavřením a podpisem

25 101/24R/ /24R/ uzavření mandátní smlouvy k zajištění výkonu zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 136/2007 Sb., o veřejných zakázkách, v otevřené zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako mandantem a společností GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, Praha 9 - Vysočany, IČ: jako mandantářem, a to za cenu ,- Kč bez DPH, - zmocnění společnosti GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, Praha 9 - Vysočany, IČ: k zastupování statutárního města Zlína, IČ: jako zadavatele v rámci výše uvedeného zadávacího řízení, včetně uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy dle 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí mandátní smlouvy, jejím uzavřením, podpisem a podpisem plné moci jmenuje - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Mgr. Monika Šplíchalová, vedoucí oddělení Organizačního zajištění veřejných zakázek, GORDION, s.r.o. Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Pavla Šafaříková, pověřena zastupováním vedoucí Odboru právního n á h r a d n í c i: Blanka Dosedělová, konzultant veřejných zakázek, GORDION, s.r.o. Jitka Jalůvková, referent Odboru realizace investičních akcí Magdalena Chmelařová, právník Odboru právního - hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : MUDr. Miroslav Adámek, primátor Ing. Miroslav Šenkýř, člen ZMZ Rudolf Chmelař, člen ZMZ Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Miroslav Rafaja, člen ZMZ Karel Dvorský, člen ZMZ Jitka Jalůvková, referent Odboru realizace investičních akcí Zuzana Kománková, referent Odboru realizace investičních akcí

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Doplňující informace k podrozvaze k 31.12.2015 Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v podrozvaze. A) Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek 902/0000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26. května 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 26.

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 125 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako stpč.109 o výměře 453 m 2 v katastrálním území Skuhrov u České Třebové, na dobu neurčitou od 01.03.2011 s výpovědní lhůtou 6 měsíců, v textu

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více