S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 3. schůze /3R/2017 2/3R/2017 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto půjčitelem a *** jakožto vypůjčitelem, na dobu neurčitou, s účinností od data podpisu smlouvy, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemku p.č. 193/1 k.ú. Velíková o celkové výměře 16 m2 pro sjezd z komunikace a přístup na pozemek p.č. 169 k.ú. Velíková, dle podmínek OSaDŘ Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření dodatku č. 3/16 ke Smlouvě o nájmu pozemku č ze dne ve znění příslušných dodatků na pronájem částí pozemků p.č. 6869, p.č. 2125/3, p.č. st. 6182/7, p.č. st. 8229, p.č. st. 6182/6 vše k.ú. Zlín o celkové výměře m2 za účelem zřízení, umístění a užívání budovy, parkoviště, příjezdové komunikace, včetně všech zpevněných ploch, jiných venkovních zařízení a objektů na předmětných pozemcích spolu se všemi součástmi a příslušenstvím spojených s užíváním a provozem budovy provádění údržby, opravy nebo jiné stavební úpravy budovy a jiných objektů umožnění vstupu a vjezdu zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům a ostatním smluvním partnerům nájemce a ostatních uživatelů budovy a jím určených osob a k dalším účelům obvykle souvisejících s provozováním budovy, jejich součástí a příslušenství jako obchodní centrum, uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a společností CPI Retail Portfolio V, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Nové Město, Praha 1, PSČ , IČ: , jakožto nájemcem, jehož předmětem je změna ujednání týkajícího se sankcí v případě prodlení s úhradou nájemného, a to ze stávající smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení, nově na zákonný - 1 -

2 úrok z prodlení Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho podpisem a uzavřením 3/3R/2017 4/3R/2017 5/3R/2017 6/3R/2017 zamítá záměr vypůjčit části pozemku p.č. 980/42 k.ú. Zlín o celkové výměře 13 m2 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - telekomunikační vedení metalický kabel, rozvaděče, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 591/39 k.ú. Mladcová Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - telekomunikační vedení optický kabel, rozvaděč, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 754/3 k. ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování - 2 -

3 distribuční soustavy - telekomunikační vedení optický kabel, oprava rozvaděče, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3742/4 k. ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 7/3R/2017 8/3R/2017 9/3R/2017 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - kabelové vedení NN v rámci akce Jaroslavice, *** přípojka NN pro RD, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č k.ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , jakožto oprávněným a ***, jakožto investorem, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy plynárenské zařízení v rámci akce STL plynovodní přípojka k novostavbě rodinného domu ***, v obci Zlín, místní části Kudlov úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 1082/10 k.ú. Kudlov Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž - 3 -

4 předmětem je vedení optické sítě v rámci akce Metropolitní síť Zlín Net Zlín Bytový dům Podlesí č.p , úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemky p.č. 2735/18, p.č. 2735/38, p.č. 2735/57, p.č. 2735/58, p.č. 2775/2, p.č. 2785/1, p.č. 2785/2, p.č. 2785/4, p.č. 2786/14, p.č. 2786/15 k.ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 10/3R/ /3R/ /3R/2017 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je vedení optické sítě v rámci akce Metropolitní síť Zlín Net Zlín panelový dům Potoky č.p. 4314, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 487/1, p.č k.ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je vedení optické sítě v rámci akce Metropolitní síť Zlín Net Zlín Vysílač sportovní areál Vršava, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3852/3, p.č. 3852/4, p.č. 3853/3, p.č. 3857/1, p.č 3862/1, p.č. 4078/4, p.č. 4079, p.č. 4080, p.č. 4410, p.č k.ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Zlín Net, a. s., Zlín, Nad Stráněmi 5656, IČ , jakožto - 4 -

5 oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je vedení optické sítě v rámci akce Metropolitní síť Zlín Net Zlín Panelový dům Ševcovská 4078, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 645/4, p.č. 645/6, p.č. 645/9, p.č. 645/11 k.ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 13/3R/ /3R/ /3R/2017 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Teplo Zlín, a. s., Družstevní 4651, Zlín, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy přípojka tepelného kanálu v rámci stavby bytového domu na ulici Lešetín I Villa Lešetín, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3180/2, p.č. 3181/1 k.ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - Teplo Zlín, a. s., Družstevní 4651, Zlín, IČ , jakožto oprávněným a Zálešná, s.r.o., Třída Tomáše Bati 3067, Zlín, IČ , jakožto investorem, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy - teplovodní přípojky a kabelové přípojky NN v rámci akce Výměníková stanice Zálešná, úplatně jednorázově za cenu ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3100/7, p.č. 3100/8, p.č. 3100/10 k.ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto povinným a - 5 -

6 - GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , jakožto oprávněným, na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy, jejímž předmětem je uložení a provozování distribuční soustavy přeložka plynovodu v rámci akce Výměníková stanice Zálešná, úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 přes pozemek p.č. 3100/7, p.č. 3100/10, p.č. 3113/2 k.ú. Zlín Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 16/3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/2017 zamítá záměr změnit účel užívání stánku umístěného na části pozemku p.č. 1990/67 v k.ú. Zlín o výměře 6 m2 z prodeje tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholických nápojů nově na prodej cukrovinek a podobného sortimentu pro vlastníka novinového stánku zamítá záměr pronajmout část pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře do 35 m2 zamítá záměr pronajmout část pozemku p.č. 980/36 k.ú. Zlín o výměře do 220 m2 záměr vypůjčit část pozemku p.č. 4181/6 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 záměr vypůjčit část pozemku p.č. 577/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 10 m2 záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3479/1 k.ú. Zlín o výměře 5 m2 záměr vypůjčit části pozemků p.č. 560/5, p.č. 560/4, p.č. 556/2 k.ú. Mladcová o celkové výměře 165 m2 záměr vypůjčit část pozemku p.č. 3191/2 k.ú. Zlín o výměře 10 m2-6 -

7 24/3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/2017 záměr vypůjčit části pozemku p.č. 1226/1 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 20 m2 záměr prodat, pronajmout část pozemku p.č. 972/35 k.ú. Zlín o výměře 6 m2 záměr změnit vypůjčitele části pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 45 m2 záměr vypůjčit části pozemku p.č. 3491/1 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 záměr prodat id. podíly na pozemku p.č. st k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 1052 m2 v souladu s podíly na společných částech domu pro vlastníky jednotek v domě s č.p. 1216, umístěném na pozemku p.č.st k.ú. Malenovice u Zlína záměr rozšířit výměru předmětu nájmu - prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p (prostor č. 9116) ul. Okružní ve Zlíně o výměru 7 m2 zamítá záměr prodat pozemek p.č. 78/2 k.ú. Kudlov o výměře 130 m2 záměr prodat pozemek p.č. 1926/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 100 m2 zrušuje usnesení RMZ č.j. 3/2R/2017 ze dne ve znění: " uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a Pekárnou VEKA, s.r.o., U pekárny 496, Zlín Štípa, IČ , jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p (prostor.č. 9128), ul. Okružní ve Zlíně o výměře 23,4 m2 za účelem rozšíření stávající prodejny pečiva o posezení pro návštěvníky pekárny, za nájemné ve výši 1681 Kč/m2/rok bez DPH, s výpovědní lhůtou - 7 -

8 dle OZ" uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a Pekárnou VEKA, s.r.o., U pekárny 496, Zlín Štípa, IČ , jakožto nájemcem, na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží budovy č.p (prostor.č. 9128), ul. Okružní ve Zlíně o výměře 16,4 m2 za účelem rozšíření stávající prodejny pečiva o posezení pro návštěvníky pekárny, za nájemné ve výši 1681 Kč/m2/rok bez DPH, s výpovědní lhůtou dle OZ Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím podpisem a uzavřením 33/3R/ /3R/ /3R/2017 nesouhlasí s využitím a zrušením předkupního práva pro statutární město Zlín u pozemku st. p. č. 2764, jehož součástí je rodinný dům ***, v k. ú. a obci Zlín. doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej jednotky č , v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, na pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, který s domem čp funkčně souvisí, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 321/32699 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 321/32699 k pozemku p. č. st a pozemku p. č. 4485, v k. ú. Zlín, obci Zlín mezi mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , IČ , jakožto prodávajícím a kupujícími dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: Kč 2. G2 Reality s.r.o., Bánov 153, Bánov nabídka: Kč 3. *** nabídka: Kč souhlasí s pověřením náměstka primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. souhlasí s udělením výjimky z Pravidel na prodej bytů, nebytových prostor v domech s byty a pozemků, jejichž součástí je stavba, v majetku statutárního města Zlína v čl. VII "Prodej volných bytů a pozemků, jejichž součástí je stavba" odst. 7) - snížení minimální vyvolávací ceny pozemku parc. č. st. 3230/1, - 8 -

9 jehož součástí je rodinný dům a okolního pozemku parc. č. 673/37, Borová, Zlín, k. ú. Zlín ze 100 % obvyklé ceny - tržní hodnoty nemovitosti o 10 % (tzn. na 90 %) doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 36/3R/ /3R/ /3R/ /3R/2017 a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu na ul. Dolní 6394 ve Zlíně *** na dobu určitou ½ roku, b) uzavření nájemní smlouvy k bytu na ul. Středová 4786 ve Zlíně s ***, a to na dobu určitou půl roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu. zamítá a) rozšíření nájemní smlouvy k bytu na ul. Vodní 4210 ve Zlíně o ***, b) rozšíření nájemní smlouvy k bytu na ul. Vodní 4209 ve Zlíně o ***. a) přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***, b) přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***, c) přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***, d) přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***, e) přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***, f) přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***, g) přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***. a)přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Středová 4786/502 b)přihlášení další osoby do bytu - ***,Středová 4786/309 - ***,Vodní 4209/42 - ***,Podlesí IV 5302/

10 40/3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/2017 udělení výjimky a zařazení žádosti o městský byt do seznamu žadatelů ***. a) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína, přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***, b) udělení výjimky z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína, přijetí aktualizace žádosti o městský byt a ponechání v seznamu žádostí o městský byt ***. udělení výjimky a mimořádné přidělení bytu ***, a to na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu. zamítá mimořádné přidělení bytu na ul. Obeciny 2991 ve Zlíně ***, mimořádné přidělení bytu na ul. Okružní č.p (I. segment) ve Zlíně ***, a to na dobu určitou s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu. výjimku z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a uzavření Smlouvy o nájmu bytu ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je uzavření nájemní smlouvy k bytu Okružní 4699 ve Zlíně o velikosti 1 + kk, na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, nájemné ve výši 69 Kč/m2/měsíc, s účinností od Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. odvolání *** proti usnesení RMZ, udělení výjimky a zařazení jeho žádosti do seznamu žadatelů o městský byt

11 47/3R/ /3R/ /3R/2017 záměr na zveřejnění nabídky nájmů volných bytů dle seznamu č. 1, zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt. vyřazení žádostí o městské byty dle přílohy č. 1 výjimku z Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína a to, že oznámení o vyřazení z evidence žádostí nebude s odůvodněním zasláno doporučeným dopisem po projednání v Komisi bytového hospodářství Rady města Zlína a schválení v Radě města Zlína nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí Rady města zlína o vyřazení, ale bude provedeno formou doručení veřejnou vyhláškou v rozsahu příjmení, jméno, datum podání žádosti, bydliště. 1) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 619, ul. Okružní 4699 ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, za dalších podmínek dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení, 2) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 53, ul. Vodní 4209 ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, 3) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 21, ul. Vodní 4210 ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení, 4) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 28, ul. Kamenná 3854 ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení, 5) uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 411, ul. Podlesí IV 5302 ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a osobou, jakožto nájemcem, která je zaregistována v evidenci žadatelů o městský byt, a to postupně v pořadí a za dalších podmínek dle přílohy č. 5 k tomuto usnesení, Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv, jejich uzavřením a podpisem

12 50/3R/ /3R/2017 a) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Okružní 4699 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni , b) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Broučkova 5352 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, ke dni , c) uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je ukončení nájmu bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, ke dni , d) uzavření Smlouvy o nájmu bytu mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemkyní, jejímž předmětem je nájem bytu Středová 4786 ve Zlíně, o velikosti 2 + kk, na dobu určitou do , s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a plnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, nájemné ve výši 69 Kč/m2/měsíc, s účinností ode dne , e) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, výše nájemného 28 Kč/m2, s účinností ode dne , f) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, výše nájemného 28 Kč/m2, s účinností ode dne , g) uzavření Smlouvy o nájmu bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Zálešná I 4057 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, na dobu neurčitou, výše nájemného 28 Kč/m2, s účinností ode dne , h) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č uzavřené dne , mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemci, jehož předmětem je snížení počtu osob na straně nájemce k bytu Středová 4786 ve Zlíně, o ***, Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smluv, dohod a dodatku, jejich uzavřením a podpisem. přidělení většího bytu pro seniory a zdravotně postižené osoby na Zálešné I 4057 ve Zlíně ***, s podmínkou vrácení stávajícího bytu

13 52/3R/ /3R/ /3R/2017 a) uzavření smluv o nájmu podzemních parkovacích stání, garážových stání a řadové garáže na dobu neurčitou od mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a žadateli o nájem jakožto nájemci dle seznamu č. 152, b) uzavření Dohod o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k nájmu garáží a garážových stání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , Zlín, IČ , jakožto vlastníkem objektu a žadateli o podzemní parkovací stání, garážová stání a řadovou garáž specifikovanými v seznamu č bod a), jakožto zájemci o účast ve výběrovém řízení. Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv/dohod, jejich uzavřením a podpisem. a) uzavření smlouvy o nájmu garážového stání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, Zlín, IČ , jakožto pronajímateli a ***, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem garážového stání v domě na Podlesí V 5407 ve Zlíně, který je v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí, na dobu neurčitou, s účinností od , s podmínkou členství v Bytovém družstvu Podlesí, Zlín a vzájemného finančního vyrovnání mezi původními a novými nájemci garážového stání, b) uzavření dohody o skončení nájmu garážového stání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , Bytovým družstvem Podlesí, se sídlem Podlesí V 5407, Zlín, IČ , jakožto pronajímateli a ***, jakožto nájemci, jejímž předmětem je ukončení nájmu garážového stání v domě na Podlesí V 5407 ve Zlíně, který je v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Zlína a Bytového družstva Podlesí, ke dni Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy/dohody, jejich uzavřením a podpisem. 1. rozpočtové opatření č. 2/2017 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2017 dle přiložených tabulek 2. poskytnutí dotací subjektům a ve výši dle tabulky č.4 řádek č.2 a tabulky č.6 řádek č.2 3. uzavření veřejnoprávní smluv o dotacích se subjekty dle tabulek a čísel řádků uvedené v bodě č.2 tohoto usnesení

14 55/3R/ /3R/ /3R/ /3R/ odpisový plán na rok 2017 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČ: , dle přílohy č. 1, 2. plán tvorby a použití investičního fondu v roce 2017 příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, IČ: , dle přílohy č. 2 bere na vědomí odstoupení Mgr. Zdenky Žákové a Michala Čížka z funkce členů správní rady Městského divadla Zlín, p.o., IČ: , jmenování Ing. Jany Pekařové a Bc. Marka Staníka do správní rady příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, p.o., IČ: poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín za 2. pololetí roku 2016, dle přílohy zadávací řízení v souladu s 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytování závodního stravování pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace a posouzení nabídek ve složení: č l e n o v é : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : Josef Novák, člen Rady města Zlína Stanislav Pospíšilík, vedoucí oddělení městské zeleně Odboru městské zeleně Petra Tichá, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek Odboru právního jmenuje hodnotící komisi ve složení: č l e n o v é : člen A: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora člen B: Ing. Jan Štětkář, člen ZMZ člen C: Jaromír Schneider, člen ZMZ člen D: Ivo Divoký, vedoucí Odboru městské zeleně

15 člen E: Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru n á h r a d n í c i : náhradník za člena A: Josef Novák, člen Rady města Zlína náhradník za člena B: Ing. Dagmar Butnikošarovská, člen ZMZ náhradník za člena C: Mgr. Miroslav Kašný, člen ZMZ náhradník za člena D: Stanislav Pospíšilík, vedoucí oddělení městské zeleně Odboru městské zeleně náhradník za člena E: Petra Tichá, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek Odboru právního 59/3R/ /3R/2017 výběrové řízení v souladu s 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Údržba travnatých ploch parku Komenského ve Zlíně pro rok 2017, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora,realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Václav Krátký, inspektor Odboru městské zeleně Šárka Ingrová, Odbor právní n á h r a d n í c i : Josef Novák, člen Rady města Zlína Stanislav Pospíšilík, vedoucí provozu Odboru městské zeleně Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního zadávací řízení v souladu s 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení v zákonem stanovených případech a dojednáním ostatních náležitostí a podpisem smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnotící komisí č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek primátora

16 2. Bc. Jiří Knedla, člen ZMZ 3. Mgr. Pavel Stojar, člen ZMZ 4. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 5. Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA s.r.o. n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Ing. Lenka Horáková, člen ZMZ 3. Ing. Tomáš Šenkeřík, člen ZMZ 4. Martin Červinka, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Pavlína Hamalová, manažer energetického poradenství společnosti ENSYTRA s.r.o. 61/3R/ /3R/2017 zadávací řízení v souladu s 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit účastníka zadávacího řízení v zákonem stanovených případech a dojednáním ostatních náležitostí a podpisem smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnotící komisí č l e n o v é: 1. Ondřej Běták, náměstek primátora 2. Pavel Chwaszcz, člen ZMZ 3. Mgr. Patrik Kamas, člen ZMZ 4. Jiří Jelínek, vedoucí Odboru vnitřní zprávy 5. Ing. Ondřej Grohar, jednatel společnosti ENSYTRA s.r.o. n á h r a d n í c i: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. Mgr. Aleš Dufek, člen ZMZ 3. Karel Markytán, člen ZMZ 4. Martin Červinka, Odbor vnitřní správy 5. Ing. Pavlína Hamalová, manažer energetického poradenství společnosti ENSYTRA s.r.o. realizaci záměru navrhovaného hlavním energetikem MMZ ve spolupráci s ostatními útvary MMZ (OŠ, OKC a OVS) k pokračování projektu energeticky úsporných opatření financovaných metodou EPC včetně využití dotačního titulu z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (pro počáteční fázi tohoto projektu)

17 63/3R/2017 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Prštenská příčka napojení centrum, Zlín - Prštné, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Prštenská příčka napojení centrum, Zlín - Prštné, a to uchazeče MDS projekt s.r.o., se sídlem: Försterova 175, Vysoké Mýto, IČ: , s nabídkovou cenou Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení: 1. místo v pořadí: MDS projekt s.r.o., se sídlem: Försterova 175, Vysoké Mýto, IČ: Nabídková cena: Kč bez DPH 2. místo v pořadí: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s, se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč 64/3R/2017 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati parc. č. 1685, Zlín, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati parc. č. 1685, Zlín, a to uchazeče STAVYMA spol. s r.o., se sídlem: Kučovaniny 1551, Otrokovice, IČ: , s nabídkovou cenou Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení: 1. místo v pořadí: STAVYMA spol. s r.o. se sídlem: Kučovaniny 1551, Otrokovice IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč 2. místo v pořadí: SMO a.s. se sídlem: Zlínská 172, Otrokovice IČ: Nabídková cena bez DPH: ,33 Kč

18 3. místo v pořadí: OSBAU s.r.o. se sídlem: Přespolní 1377, Orlová Poruba IČ: Nabídková cena bez DPH: ,75 Kč 65/3R/2017 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Obnova vozového parku - dodávka 4 osobních vozidel pro odbory Magistrátu města Zlína, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek - výběr dodavatele k uzavření smlouvy v zadávacím řízení Obnova vozového parku - dodávka 4 osobních vozidel pro odbory Magistrátu města Zlína, a to uchazeče SAMOHÝL MOTOR a.s., se sídlem: třída Tomáše Bati 642, Zlín, IČ , s nabídkovou cenou bez DPH: Kč, a uzavření kupní smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení, pořadí nabídek: 1. místo v pořadí SAMOHÝL MOTOR a.s. se sídlem: třída Tomáše Bati 642, Zlín IČ Nabídková cena bez DPH: Kč 2. místo v pořadí Autocentrum FEMAT Radotín s.r.o. se sídlem: Vrážská 1562/24a, Praha 5 IČ: Nabídková cena bez DPH: Kč 66/3R/2017 uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci realizace stavby "Kanalizace Velíková" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako objednatelem a Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Kaloudova 30, Brno, IČ , jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést záchranný archeologický výzkumu při stavbě "Kanalizace Velíková" a závazek objednatele za provedený záchranný archeologický výzkum uhradit cenu ve výši prokazatelných nákladů (dle zdůvodnění tohoto předkládaného materiálu), Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu, jejím uzavřením a podpisem

19 67/3R/ uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č o poskytování služeb na území statutárního města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, a to s účinností od , - uzavření Dodatku č. 14 Smlouvy č o obstarávání staveb veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, a to s účinností od , - uzavření Dodatku č. 14 Smlouvy č o obstarávání staveb veřejného osvětlení města Zlína a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, a to s účinností od , - uzavření Dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě č o provádění stavebních prací, na území statutárního města Zlína, a to mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jakožto objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., se sídlem Záhumení V 321, Zlín - Louky, IČ , jako zhotovitelem, jehož předmětem je aktualizace Přílohy č. 1 této smlouvy - Ceník prací a služeb, a to s účinností od , - uzavření Dodatku č. 16 Smlouvy č o provozování veřejného osvětlení ve městě Zlíně prolongující platnost dané smlouvy do , a to mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací Technické služby Zlín, s. r. o., IČ , jako zhotovitelem, a to s účinností od , - Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, podpisy uvedených dodatků. 68/3R/ /3R/2017 uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě E.ON v souvislosti s přípravou a realizací investiční akce "Zlín-Kudlov, VO na ulici Zelená" mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: jako žadatelem a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: , jako provozovatelem distribuční soustavy s předpokládanou cenou za oprávněné náklady ve výši Kč, Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. - uzavření příkazní smlouvy k zajištění výkonu zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

20 "Oprava opěrné zdi a tribuny Stadionu mládeže ve Zlíně", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako příkazcem a společností MCI SERVIS s.r.o. se sídlem Pod Vodojemem 2607, Zlín, IČ , jako příkazníkem, a to za cenu ,00 Kč bez DPH - zmocnění společnosti MCI SERVIS s.r.o. se sídlem Pod Vodojemem 2607, Zlín, IČ , k zastupování statutárního města Zlína, IČ jako zadavatele v rámci výše uvedeného zadávacího řízení, včetně uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy dle 224 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Mgr. Patrika Kamase, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí příkazní smlouvy, jejím uzavřením, podpisem a podpisem plné moci 70/3R/ /3R/2017 uzavření příkazní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako příkazcem a společností ENSYTRA, s.r.o., se sídlem Mohelnice - Mohelnice, nám. Svobody 931/22, okres Šumperk, PSČ 78985, IČ: jako příkazníkem, na komplexní realizaci nadlimitních veřejných zakázek na výběr dodavatelů elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína pro rok , s hodnocením prostřednictvím e-aukce v certifikovaném elektronickém nástroji, za cenu maximálně Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem. - uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů dle 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a organizacemi uvedenými v příloze, za účelem společného postupu při zadávání veřejných zakázek na dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, - uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů dle 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, mezi statutárním městem Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: a organizacemi uvedenými v příloze, za účelem společného postupu při zadávání veřejných zakázek na dodávky zemního plynu pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města Zlína, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smluv a jejich podpisem

21 72/3R/ /3R/ /3R/2017 zrušuje usnesení Rady města Zlína č. 92/2R/2017, ze dne ve znění: " uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši ,- Kč na akci "Zlín v pohybu - zdravě, bezpečně, na pohodu" mezi statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako příjemcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11, jako poskytovatelem, dle přílohy a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, uzavřením a podpisem smlouvy.", uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši ,- Kč na akci "Zlín v pohybu - zdravě, bezpečně, na pohodu" mezi statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako příjemcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, IČ: , sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11, jako poskytovatelem, dle přílohy, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, uzavřením a podpisem smlouvy. uzavření smlouvy o požárních asistenčních službách mezi kapitálovou společností FC FASTAV ZLÍN, a. s., se sídlem Tyršovo nábřeží 4381, Zlín, IČ: a statutárním městem Zlínem, IČ: , na základě které se statutární město Zlín zaváže zajistit prostřednictvím své jednotky sboru dobrovolných hasičů požární asistenční službu při fotbalových utkáních FC Fastav Zlín, a. s., konaných na jejich stadionu ve Zlíně v období od okamžiku uzavření smlouvy do za cenu 3 000,- Kč bez DPH za jednotlivé utkání, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy a jejím podpisem. uzavření Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky k objektu sportovního zázemí hřiště na ul. Pasecká ve Zlíně, mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako vlastníkem a společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, IČ jako provozovatelem, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců za úplatu 120 Kč bez DPH ročně, s účinností dnem uvedení plynové přípojky do provozu Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí předmětné smlouvy, jejím podpisem a uzavřením

22 75/3R/ /3R/ /3R/ /3R/2017 uzavření Dodatku č. 1 ke "Smlouvě o provádění servisních služeb zařízení detekce výfukových plynů ze dne " mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako odběratelem a společností INTE, s.r.o., se sídlem Zarámí 4077, Zlín, IČ , jako dodavatelem, jehož předmětem je zvýšení ceny za služby dle této smlouvy z původních Kč na Kč bez DPH za rok, Ing. et Ing. Jiřího Korce, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí a podpisem tohoto dodatku uzavření smlouvy o dílo na dodávku a výsadbu 45 ks alejových stromů pro výsadby jaro 2017, mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a zhotovitelem Michael Alex, místo podnikání Zářičí 170, Chropyně, IČ: za cenu ,26 Kč vč. DPH s termínem pro dodávku a výsadbu stromů do a ukončením 3leté rozvojové péče do a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora dojednáním ostatních náležitostí smlouvy, podpisem a uzavřením smlouvy uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a obchodní korporací HRAS zařízení hřišť, s.r.o., se sídlem Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6, PSČ , IČ: , jako zhotovitelem na dodávku a montáž centrálního herního prvku pro veřejné hřiště č. 7 na Benešově nábřeží ve Zlíně (parcela č. 69/5 a 69/7 k. ú. Zlín) za cenu ,00 Kč bez DPH s termínem dodání nejpozději do a za dalších podmínek uvedených ve zdůvodnění tohoto usnesení a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím uzavřením a podpisem uzavření Dohody o úhradě nákladů mezi Mateřskou školou Zlín, M. Knesla 4056, příspěvkovou organizací, IČ a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jejímž předmětem je úhrada poměrné části nákladů spojených s užíváním budovy na ul. M. Knesla ve Zlíně, kterou současně užívá Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace a Středisko volného času - Ostrov radosti, Kotěrova 4395, organizační složka státutárního města Zlína, kdy mateřská škola přefakturuje statutárnímu městu Zlínu následující náklady dle faktur vystavených jednotlivými dodavateli: - náklady na spotřebu vody ve výši 20 % z fakturované částky

23 - náklady na spotřebu elektrické energie ve výši 20 % z fakturované částky - náklady na odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu ve výši 25 % z uhrazené částky Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohody, jejím uzavřením a podpisem. 79/3R/ /3R/ uzavření Dohody o ukončení dohody o úhradě nákladů č mezi statutárním městem Zlínem, IČ , náměstí Míru 12, Zlín a Mateřskou školou Zlín, M. Knesla 4056, příspěvkovou organizací, IČ , M. Knesla 4056, Zlín, jejímž předmětem je úhrada poměrné části nákladů spojených s užíváním budovy M. Knesla 4056 ve Zlíně, Jeslemi M. Knesla 4056, Zlín, organizační složkou statutárního města Zlína 2. uzavření Dohody o úhradě nákladů mezi statutárním městem Zlínem, IČ , náměstí Míru 12, Zlín a Mateřskou školou Zlín, M. Knesla 4056, příspěvkovou organizací, IČ , M. Knesla 4056, Zlín, jejímž předmětem je úhrada poměrné části nákladů spojených s užíváním budovy M. Knesla 4056 ve Zlíně, kterou současně užívá Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace a Jesle M. Knesla 4056, Zlín, organizační složka statutárního města Zlína, kdy mateřská škola přefakturuje statutárnímu městu Zlín následující náklady dle faktur vystavených jednotlivými dodavateli: - náklady na spotřebu vody ve výši 30 % z fakturované částky - náklady na spotřebu elektrické energie dle rozpisu faktur na jednotlivé elektroměry mimo spotřeby v kuchyni mateřské školy. Spotřeba kuchyně bude přefakturovávaná ve výši 30 % dle odečtu elektroměru hospodářské činnosti - náklady na odvoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu ve výši 25 % z uhrazené částky Bc. Kateřinu Francovou, náměstkyni primátora, dojednáním ostatních náležitostí dohod, jejich uzavřením a podpisem. uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako dárcem a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Zlín, Vavrečkova 7040, IČ: jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování souboru předmětů dokumentační a vzpomínkové hodnoty spojených s historií Památníku Tomáše Bati/Domu umění dle obrazové přílohy náměstka primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce dojednáním ostatních náležitostí smlouvy a jejím podpisem

24 81/3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/ /3R/2017 likvidaci majetku - zahradní besídky, inv. č. 282, umístěné na pozemku p. č. 400/19, zahrada, k. ú. Prštné, obec Zlín, zapsáno na LV 10001, (u objektu B. Němcové č.p. 258, Zlín). ceník za krátkodobé využití prostor sálu v objektu Zlín - Salaš č.p. 60 platný od do zveřejnění záměru na prodej majetku inv. č , hudební nástroj Cembalo Bach, původní umístění v budově č.p (Dům umění/památník Tomáše Bati), která je součástí p.č. st v k.ú. a obci Zlín. souhlasí 1) se zrušením Pravidel Kulturního fondu města Zlína ve znění k po 1. změně, schválených Zastupitelstvem města Zlína dne č. usn. 40/22Z/2013, 2) s novým zněním Pravidel Kulturního fondu města Zlína, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. - udělení výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů, - udělení výjimky k pořádání akce na jiném veřejném prostranství v areálu zahrady základní školy ve Štípě při konání akce "Pálení čarodějnic" dne od 15:30 do 22:00 hodin, pořadatel: SRPŠ při Základní škole Zlín- Štípa, Nová cesta 268, Zlín-Štípa, IČ: a) uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle přílohy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemci, jejímž předmětem je nájem bytu Okružní 4699 ve Zlíně (I. segment), o velikosti 1 + kk, na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 69 Kč/m2/měsíc, s účinností od , v souladu s čl. VIII., bod A Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína. b) uzavření Smlouvy o nájmu bytu dle přílohy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jakožto pronajímatelem a ***, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem bytu Okružní 4699 ve Zlíně (I. segment), o velikosti 1 + kk, na dobu určitou 1 roku, nájemné ve výši 69 Kč/m2/měsíc, s účinností od , v souladu s čl. VIII., bod A Pravidel poskytování bydlení v nájemních bytech v majetku statutárního města Zlína

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 46 konané dne 22. 8. 2016 Usnesení č. 818/16 RM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330039490/002, mezi městem Brtnice, jako povinným

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 682 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v čp. 19 ve Svinné mezi Městem Česká Třebová jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných hasičů Svinná, IČ 61238627, se sídlem Svinná,

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2014 Rada města Čelákovic: 692. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.12, 4.5, 4.6, 4.7, 6.8 a 11.1.

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.10.2015 273/21/RM/2015 Výpůjčka prostor Mateřského centra Srdíčko Charitě Holešov výpůjčku klubovny, kanceláře s kuchyňkou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne 21. 3. 2016 (usnesení č. 59-77) USNESENÍ č. 59/06-16 R I. b e r e n a v ě d o m í zprávu společnosti BYTENES Bechyně spol. s r. o. o stavu nedobytných

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 40987/2010 Č.j.: 42865/2010 USNESENÍ z 96. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.04.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 8. listopadu 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/50/2016 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 95. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.3.2014 Usnesení č. 95/1665/14 Poskytnutí provozní dotace z rozpočtu města MěN poskytnutí provozní dotace Městské nemocnici Slavičín

Více

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

47. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 47. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 04. 2016 Kontrola usnesení 47/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen 2016 47/2. Rada

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

U S N E S E N Í. z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016

U S N E S E N Í. z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016 U S N E S E N Í z 39. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 6. června 2016 357 - Rada města Zlatých Hor 1. zrušila své usnesení č. 340/1e/37 ze dne 9. května 2016. 2. schválila a) záměr propachtovat

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské památkové zóny za období

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 24. schůze Rady města Bílovce, konané dne 13. 05. 2015 Rada města po projednání RM/24/392 program jednání 24. schůze Rady města Bílovec RM/24/393 a) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-076-003-16 ze dne 30.5.2016 "Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům č. p. 216 - organizátor zadávacího řízení dodatek č. 1 Rada městské

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 37 konané dne 18. 4. 2016 Usnesení č. 565/16 RM zveřejnění záměru prodeje části pozemku v k. ú. Brtnice parc. č. 1358/7 o výměře 63 m 2, která je dle geometrického

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.12.2012 Usnesení č. 58/1077/12 Rozpočtová opatření schválit rozpočtová opatření č. 62-105/2012 dle přílohy č. 1132-12-P1 Usnesení

Více