Cesta za povoláním... rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta za povoláním... rok 2015"

Transkript

1 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U PRAHY, TEL.: +0-0, FAX: DOBRÁ ROZHODNUTÍ... KALKULÁTORY SHARP

2 Cest z povoláním O snech přáních N koho obrátit o rdu kde Zčíná nový rok. Možná k získt němu potřebné informce? N vzniku klendáře Cest z povoláním Tísňová telefonní čísl jko novou možnost, Linky důvěry krizová centr: přání nebo vnímáš vzhlížíš jko k roku splněných jeho příchod která ti dává šnci přičinit podíleli profesní pordci informčních Link bezpečí dětí mládeže volání zdrm o splnění tvých snů přání. Využij tuto šnci, vynoř nd hldinu snění, sny pojmenuj zčni k nim hledt cesty. Hsiči 0 pordenských středik pro volbu změnu Nejprve to zkus přímo u výchovného pordce ve vší škole. Nvštívit můžeš tké informční pordenské středisko pro volbu změnu povolání Úřdu České republiky nebo pedgogicko-psychologickou pordnu. Některé informce si můžeš zjistit i sám. Výchovné pordenství v zákldních středních školách Výchovný pordce pomáhá žákům zejmén při: řešení individuálních problémů souvijících s jejich psychickým sociálním vývojem řešení problémů ve vztzích mezi žáky, jejich rodinmi školou zvyšování studijní motivce při předcházení studijní neúspěšnosti předávání informcí o vzdělávcích příležitostech povoláních při rozhodování o volbě dlší vzdělávcí cesty nebo povolání vyplňování přihlášek ke studiu z pevných i mobilních telefonů Rodičovská link Vzkz domů (dítě n útěku) 0 Národní link prevence AIDS 00 (Po Čt hod., Pá hod.) Help line AIDS (Po Čt hod., Pá hod.) Prh, Dittrichov Centrum krizové intervence (Psychitrická léčebn Bohnice) Prh, Ústvní Centrum pomoci závislým Prh, Rodvinovská DONA Link pomoci obětem domácího násilí Výchovný pordce spoluprcuje s pedgogicanet. B,. izš Velké Meziříčí ko-psychologickou pordnou s informčním SANANIM pordenským střediskem Úřdu České Drogové informční centrum republiky. Prh, N Sklce / Pedgogicko-psychologické pordny Důležité moc si to přeji. Pedgogicko-psychologické pordny (jejich znm je dostupný n nbízejí bezpltnou pomoc rodičům, učitelům, Moje sny přání: školám mldým lidem od tří do devtenácti let. Mimo jiné nbízejí: posuzování studijních předpokldů, úrovně struktury ndání zjišťování příčin obtíží v učení chování, doporučení vhodných stylů učení pordenství při volbě studijní profesní dráhy primární prevenci sociálně ptologických jevů sociálně psychologickou práci s třídními kolektivy Záchrnná služb Policie Městská policie Tísňové volání (pltí v celé Evropě) Informční služby: Informce o tel. číslech účstníků v ČR 0 Hvrijní silniční služb Webové stránky: PREV-CENTRUM Dětské krizové centrum link důvěry pro děti týrné, zneužívné znedbávné Prh, V Zápolí 0/ Link pomoci lterntiv dívky OS DS Akord Pomoc rodinám s postiženými dětmi Prh, Záhřebská Informční pordenská středisk pro volbu Dobře změnu povolání Úřdu České republiky nd svými sny zmysli, dej jim důležitost ktuálnost oznč je kroužkem link pro děti Informční pordenská středisk nbízejí příslušné brvy. Před nereálnými nezvírej očirůžová neutíkej. Mohou jevit nedostupné jen bezpltnou pomoc při řešení otázek týkjících Prh 0, Ruská n první pohled. svět dlšího vzdělávání. Nyní budeme společně zbývt jednou z tvých důležitých cest, která již v součsné Toxikologické informční Bližší informce jsou uvedeny v měsíci říjnu době stl i cestou ktuální. Je to tvoje cest k volbě povolání. středisko 0 tohoto klendáře. Cest z povoláním. Zprcovli: Ministerstvo sociálních věcí SSZ N Poříčním právu, 0 Prh Národní vzdělávcí fond, o. p. s. Opletlov, 0 00 Prh Nkldtelství P. F. rt, spol. s r. o. Gromešov /, 00 Brno Grfická úprv: Jitk Slvíčková-Stojnová Dtbáze škol: Vydlo: Nkldtelství P. F. rt, spol. s r. o. Rok 0 Pvel. D,. ZŠ Velké Meziříčí Testy k volbě povolání příprv n přijímcí zkoušky: V součsné době není důležité ni ktuální. DROP-IN Středisko drogových závislostí Prh, Krolíny Světlé povolání Úřdu České republiky, Ministerstvo sociálních věcí ČR Správ služeb změstnnosti, Národní vzdělávcí fond společnost P. F. rt, spol. s r. o. Aktuální je třeb tím zbývt. Povolání,zeosvět kterých sním: Informce : (JOBTIP KTP) Pro zlepšení prospěchu: Vzdělávání v Evropě: Jk si splnit svůj n? S přemýšlením o tvém budoucím povolání zčni u be. Jký(á) jsi, co tě bví, jké jsou tvoje zájmy, koníčky, co děláš rád() ve volném č Hledej sould mezi tvou osobou povoláním. Nejsi n to sám(sm). Ptej lidí ve svém okolí, ke kterým máš důvěru, kterými cítíš dobře. Hovoř s nimi, diskutuj, nslouchej. Nvíc dostáváš do rukou mlého pomocník, průvodce, který stojí při tobě bude ti npovídt pomáht. Chceš relizovt své sny? Probuď! (Rudyrd Kipling) MPSV, NVF, P. F. rt, 0 LEDEN 0 Střed Krin Vldn Sobot přehled Rdmil kompletní Dinškol Nový rok. Den obnovy smosttného českého státu státní svátek ČR. den míru (slví od r. z podnětu ppeže Pvl VI.). Dlimil Prvoslv www. Tři králové Atls školství Edit Běl Otýlie Rdovn Čestmír Doubrvk 0 Zor Ingrid den pmátky obětí holocustu předcházení zločinům proti lidskosti. den mobilizce proti jderné válce. 0 Břetislv Bohdn.cz Alice Ctird Drhoslv Vldislv Slvomír Zdeněk Milen Miloš Zdislv Robin Mrik i ve tvém mobilu! Ilon Sebstin nimátor Vilm den pomoci mlomocným.

3 Cest z povoláním O snech přáních N vzniku klendáře Cest z povoláním Tísňová telefonní čísl N koho obrátit o rdu kde získt Linky důvěry krizová centr: podíleli profesní pordci informčních potřebné informce? Linkjko bezpečí dětí splněných mládeže volání zdrm Zčíná nový rok. Možná k němu vzhlížíš k roku přání nebo vnímáš jeho příchod jko novou možnost, která ti středik dává šnci přičinit Hsiči 0 pordenských pro volbu změnu Nejprve to zkus přímo u výchovného pordce z pevných mobilních sny pojmenuj zčni k nim hledt cesty. splnění tvých snů přání. Využij tuto šnci,i vynoř telefonů nd hldinu snění, Záchrnná služb povolání Úřdu České republiky, veovší škole. Nvštívit můžeš tké informční Ministerstvo sociálních věcí ČR Správ Rodičovská link 0 pordenské středisko pro volbu změnu služeb změstnnosti, Národní vzdělávcí fond povolání Úřdu České republiky nebo Vzkz domů (dítě n útěku) Policie společnost P. F. rt, spol. s r. o. pedgogicko-psychologickou pordnu. Některé Národní link prevence AIDS 00 Městská policie Cest z povoláním. informce si můžeš zjistit i sám. (Po Čt hod., Pá hod.) Tísňové volání (pltí v celé Evropě) Zprcovli: Výchovné pordenství v zákldních Ministerstvo sociálních věcí SSZ středních školách Help line AIDS Informční služby: N Poříčním právu, 0 Prh Výchovný pordce pomáhá žákům zejmén při: (Po Čt hod., Pá hod.) řešení individuálních problémů souvijících Informce o tel. číslech účstníků v ČR 0 Národní vzdělávcí fond, o. p. s. Prh, Dittrichov s jejich psychickým sociálním vývojem Opletlov, 0 00 Prh Hvrijní silniční služb řešení problémů ve vztzích mezi žáky, jejich Centrum krizové intervence 0 0 Nkldtelství P. F. rt, spol. s r. o. rodinmi školou (Psychitrická léčebn Bohnice) 0 Gromešov /, 00 Brno zvyšování studijní motivce při předcházení Webové stránky: Prh, Ústvní Grfická úprv: studijní neúspěšnosti Jitk Slvíčková-Stojnová předávání informcí o vzdělávcích příležitos- Centrum pomoci závislým Dtbáze škol: tech povoláních při rozhodování o volbě Vydlo: Prh, Rodvinovská dlší vzdělávcí cesty nebo povolání Nkldtelství P. F. rt, spol. s r. o. DONA vyplňování přihlášek ke studiu Rok 0 Link pomoci obětem domácího násilí Výchovný pordce spoluprcuje s pedgogicko-psychologickou pordnou i s informčním Testy k volbě povolání SANANIM pordenskýmanet střediskem Úřdu Meziříčí České. B,. ZŠ Velké Pvel. D,. ZŠ Velké Meziříčí Drogové informční centrum příprv n přijímcí zkoušky: republiky. Pedgogicko-psychologické pordny Pedgogicko-psychologické pordny (jejich Důležité moc si to přeji. znm je dostupný n nbízejí bezpltnou pomoc rodičům, učitelům, školám mldým lidem od tří do devtenácti let. Moje přání: Mimo jiné sny nbízejí: posuzování studijních předpokldů, úrovně struktury ndání zjišťování příčin obtíží v učení chování, doporučení vhodných stylů učení pordenství při volbě studijní profesní dráhy primární prevenci sociálně ptologických jevů sociálně psychologickou práci s třídními kolektivy Informční pordenská středisk pro volbu změnu povolání Úřdu České republiky Informční pordenská středisk nbízejí Prh, N Sklce / DROP-IN Středisko drogových závislostí V součsné době není důležité ni ktuální. Prh, Krolíny Světlé (JOBTIP KTP) Dětské krizové centrum link důvěry pro děti týrné, zneužívné znedbávné Prh, V Zápolí 0/ Informce ze svět : PREV-CENTRUM Link pomoci lterntiv dívky OS DS Akord Pomoc rodinám s postiženými dětmi Prh, Záhřebská Růžová link pro děti Dobře nd svými sny zmysli, jim důležitost ktuálnost oznč je kroužkem bezpltnou pomoc při řešení otázek dej týkjících Prh 0, Ruská brvy. Před vzdělávání. nereálnými nezvírej oči neutíkej. Mohou jevit nedostupné jen příslušné svět dlšího Toxikologické informční n první pohled. Bližší informce jsou uvedeny v měsíci říjnu Nyní budeme společně zbývt jednou z tvých důležitých cest, která již v součsné středisko 0 tohoto klendáře. době stl i cestou ktuální. Je to tvoje cest k volbě povolání. Aktuální je třeb tím zbývt. Povolání, o kterých sním: Pro zlepšení prospěchu: Vzdělávání v Evropě: Jk si splnit svůj n? S přemýšlením o tvém budoucím povolání zčni u be. Jký(á) jsi, co tě bví, jké jsou tvoje zájmy, koníčky, co děláš rád() ve volném č Hledej sould mezi tvou osobou povoláním. Nejsi n to sám(sm). Ptej lidí ve svém okolí, ke kterým máš důvěru, kterými cítíš dobře. Hovoř s nimi, diskutuj, nslouchej. Nvíc dostáváš do rukou mlého pomocník, průvodce, který stojí při tobě bude ti npovídt pomáht. Chceš relizovt své sny? Probuď! (Rudyrd Kipling) MPSV, NVF, P. F. rt, 0 LEDEN 0 Střed Dlimil Zor Doubrvk Prvoslv www. Tři králové Krin Nový rok. Den obnovy smosttného českého státu státní svátek ČR. den míru (slví od r. z podnětu ppeže Pvl VI.). Vilm Atlsškolství Edit Rdovn Čestmír Alice Vldn Ctird 0 Sobot přehled kompletní škol Rdmil Břetislv Drhoslv Din Bohdn Vldislv i ve tvém mobilu! 0 Ingrid Ilon Sebstin den pmátky obětí holocustu předcházení zločinům proti lidskosti. Běl Otýlie Slvomír Zdislv Zdeněk Robin den mobilizce proti jderné válce. Milen Miloš Mrik den pomoci mlomocným. nimátor

4 Destero Science fiction? rd pro správné vykročení Jk vidím svou budoucnost? Vzhledem k mým výkonům n ZŠ si myslím, že díru do svět neudělám. N druhou strnu bych nechtěl být ledjký povleč n podpoře, bezdomovec pojídjící neb odpdky z kontejnerů, co je popelnic dobré či koše. V mých vědět dosvdních o plánech přijímání ke studiu n střední škole toho moc nemění. Chtěl bych být kuchř n námořní jchtě nebo živit v cizině. Doufám, že mi nkonec život podří, i když třeb nebudu kuchřem. Ptrik. Zvol si tkový obor, který tě bude bvit bude přiměřený tvým schopnostem, dovednostem, prospěchu tvému zdrvotnímu stvu. Jko mlá jm, si jko kždá holk, chtěl být princeznou. Bylo to tkové dětské Zjímej tké o jeho upltnitelnost n trhu. bláznění. Čm to měnilo já uvžovl o něčem jiném. Dnes už mám jiný cíl. Stát. V prvním kole přijímcího řízení si můžeš podt dvě přihlášky. Můžeš přihlásit n dvě kdeřnicí kosmetičkou otevřít si slon. Petr různé střední školy nebo třeb n dv různé obory n jedné škole.. Vyplníš si přihlášku, správnost údjů necháš potvrdit n zákldní škole potvrzenou Po ukončení zákldní školy bych rád ucházel o přijetí n školu změřením n informční technologie. Až vystuduji školu, nejdříve bych rád prcovl v nějké firmě, přihlášku podáš nejpozději do. březn řediteli střední školy. Pozor! N uměleckou školu tk musíš učinit do. listopdu! kde bych si vyděll slušné peníze. Pokud by to bylo možné, rád bych si zložil vlstní firmu.. Možná budeš mut k přihlášce přiložit některý z následujících dokldů: Firm by ncházel v Prze poblíž mého bytu. Byl by změřená n počítče, telefony různá telekomunikční zřízení. Do bych chodil od ti hodin. Můj byt by byl mlý, pouze +. To by mi stčilo. Peníze n firmu byt bych získl částečně od rodičů, částečně jko půjčku od bnky. Svůj čs bych rád trávil s kmrády. Jezdili bychom n chtu, pořádli mejdny, cestovli. Ženit rozhodně brzy nechci. Rději budu dlouho svobodný. Asi tk ve ti letech si njdu prtnerku pro život. Pk bych chtěl mít jedno dítě. Až by blížil důchod, už bych jen odpočívl firmu řídil z domov. Chtěl bych jezdit n dovolené užívt si život nplno. Tomáš Jk t moje budoucnost dopdne? Bude hodně lišit od mých předstv? Co mi podří? Co nopk pokzím? V hlvě mi honí spousty otázek, n které budu během svého život pomlu, le jistě ncházet odpovědi Luck Jk si ji předstvuji? Trochu jm nd tím přemýšlel doufám, že to vyjde. Chtěl. První kolo přijímcího řízení koná v termínu od.. do.., tlentové zkoušky bych být vyučený kuchř-číšník. Chtěl bych vlstnit svou resturci, která by byl hodnocená n výbornou. Rád bych měl hodně dobrých spoluprcovníků hlvně návštěvníků. v uměleckých školách od. do. ledn v konzervtoři od. do. ledn. Do prcovních dnů po posledním termínu pro přijímcí zkoušku by měl ředitel střední Toto bych chtěl, by stlo, le rději to nechám osudu. Kryštof školy vydt rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.. V přípdě přijetí je nutné do 0 prcovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit zájem vzdělávt n této škole tím, že doručíš n zvolenou střední Jk si předstvuji svoji budoucnost? Asi nějk tkto: Chtěl bych dostt n dobrou střední školu, která by mě bvil. Chtěl bych mít dobré změstnání s dobrým pltem. školu svůj zápisový lístek, který obdržíš n zákldní škole. Pozor: nejpozději 0. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, to i v přípdě, že posíláš lístek poštou. Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíš, může škol tvoje místo obsdit jiným uchzečem. Zápisový lístek můžeš upltnit pouze jednou nelze Nkonec bych chtěl zložit šťstnou rodinu. Budu hlásit n hotelovou školu změřením n cestovní ruch, protože mě bví cestování. Z nějké školy, kterou vystuduji, bych jej již vzít zpět. rád přešl do. změstnání Nepřijli tě n stejným školu, oborem. kterou sis Většinou vybrl()? to Do tk je, dnů le po někdy obdržení stává, rozhodnutí že o nepřijetí můžeš podt k rukám ředitele střední školy odvolání. člověk vyučí npř. Nepltí fotogrfem u soukromých prcuje n církevních celnici. A škol. to já právě nechci. Šťstnou rodinu si předstvuji si. tk, Pokud že muž jsi nebyl() žen v spolu prvním bydlí, kole čsto přijt() vídjí, ni po nehádjí odvolání (přípdně tk čsto jko jsi odvolání nepodl()), můžeš přihlásit do dlšího kol přijímcího řízení n jinou školu. v jiných rodinách. Smozřejmě Novou přihlášku mjí si děti. vyzvedneš Tk tkhle podáš bych přímo si předstvovl u ředitele svou střední budoucnost. školy, který druhé příp. dlší kol přijímcího řízení vypsl. Ale pozor! Nejprve zjisti, které školy Bohužel le nevím, dlší jk kol dopdnu přijímcího řízení vyhlšují. Zeptej přímo ve škole, o kterou Bár máš zájem, nebo podívej n internetové stránky příslušného krjského úřdu, přípdně obrť n IPS Úřdu ČR. Kždý. Co jsme dělt, zkrátk zjistíš-li jiný, po někdo nástupu má n šnci střední větší, školu, někdo že tvá menší, volb le nebyl jedno správná? máme Nejprve si o svém problému promluv s někým, ke komu máš důvěru s rodiči, třídním společné: nše budoucnost učitelem, je výchovným nyní prázdný pordcem list bude Pokud tková, rozhodneš jkou si ji my odejít, smi musíš uděláme. si njít jinou střední školu, která tě bude ochotn přijmout. Podmínky pro přijetí ti stnoví její ředitel. 0. A n závěr Počítej s tím, že uvedená prvidl mohou změnit, proto Jirk si je před podáním přihlášky ověř u výchovného pordce nebo IPS Úřdu ČR. Tk ještě jednou hodně štěstí! ÚNOR 0 LEDEN 0 Střed Sobot Střed Sobot Hynek Nel Blžej Jrmil Dobromil Vnd Veronik Mild Din Dlimil Tři králové Vilm Čestmír Vldn 0 Břetislv Hromnice ktolický svátek n pmátku uvedení Ježíše do chrámu. den boje proti rkovině (r. 000 podepsán Přížská chrt práv onkologických pcientů). Posudek lékře o zdrvotní způsobilosti, pokud jej škol vyžduje Posudek školského pordenského zřízení o zdrvotní postižení nebo zdrvotním znevýhodnění doporučení vhodného postupu při konání přijímcí zkoušky Osvědčení o uznání rovnocennosti zhrničního vysvědčení nebo rozhodnutí o uznání pltnosti zhrničního vysvědčení Dokldy, které ti mohou být prospěšné při přijímcím řízení (npř. výsledky, kterých jsi dosáhl() v odborných soutěžích) Kritéri k přijímcího řízení uveřejní střední škol do. ledn pro obory s tlentovou zkouškou do. říjn. Dlší vývoj záleží n tom, jestli střední škol pořádá nebo nepořádá přijímcí zkoušky. Pokud střední škol přijímcí řízení nepořádá, zveřejní ředitel znm přijtých uchzečů ve škole webových stránkách školy v termínu stnoveném pro přijímcí zkoušky. Pokud střední škol přijímcí zkoušky koná, přijde ti pozvánk k vykonání přijímcí zkoušky. Krin Rdmil Nový rok Den obnovy smosttného českého státu státní svátek ČR. den míru (slví od r. z podnětu ppeže Pvl VI.). Apolen 0 Mojmír Božen Slvěn Věnceslv Vlentýn Jiřin Bohdn Prvoslv Edit Rdovn Alice Ctird Drhoslv den nemocných. Svátek zmilovných. Ljub Miloslv Gizel Ptrik 0 Oldřich Lenk Petr Vldislv Doubrvk 0 Ilon Běl Slvomír Zdeněk Milen den mteřského jzyk. den boje proti kolonilismu. Den sterství (celosvětový svátek skutek; slví v den nrození zkldtele skutingu Robert Bden-Powell jeho ženy Olve). Den obětí zločinu (v r. 0 podepsán Chrt práv obětí). Svtopluk Mtěj Lilin Dorot Alexndr Lumír Miloš Zor Ingrid Otýlie Zdislv Robin Mrik Pmátk obětí holocustu předcházení zločinům proti lidskosti. den mobilizce proti jderné válce. den pomoci mlomocným. kdeřnice řizovč obráběcích strojů

5 Destero rd pro správné vykročení Science fiction? neb co je dobré vědět o přijímání ke studiu n střední škole Jk vidím svou budoucnost? Vzhledem k mým výkonům n ZŠ si myslím, že díru do svět neudělám. N druhou strnu bych nechtěl být ledjký povleč n podpoře, bezdomovec pojídjící odpdky z kontejnerů, popelnic či koše. V mých dosvdních plánech toho moc nemění. Chtěl bych být kuchř n námořní jchtě nebo živit v cizině. Doufám, že mi nkonec život podří, i když třeb nebudu kuchřem. Ptrik Jko mlá jm, si jko kždá holk, chtěl být princeznou. Bylo to tkové dětské bláznění. Čm to měnilo já uvžovl o něčem jiném. Dnes už mám jiný cíl. Stát kdeřnicí kosmetičkou otevřít si slon. Petr Po ukončení zákldní školy bych rád ucházel o přijetí n školu změřením n informční technologie. Až vystuduji školu, nejdříve bych rád prcovl v nějké firmě, kde bych si vyděll slušné peníze. Pokud by to bylo možné, rád bych si zložil vlstní firmu. Firm by ncházel v Prze poblíž mého bytu. Byl by změřená n počítče, telefony různá telekomunikční zřízení. Do bych chodil od ti hodin. Můj byt by byl mlý, pouze +. To by mi stčilo. Peníze n firmu byt bych získl částečně od rodičů, částečně jko půjčku od bnky. Svůj čs bych rád trávil s kmrády. Jezdili bychom n chtu, pořádli mejdny, cestovli. Ženit rozhodně brzy nechci. Rději budu dlouho svobodný. Asi tk ve ti letech si njdu prtnerku pro život. Pk bych chtěl mít jedno dítě. Až by blížil důchod, už bych jen odpočívl firmu řídil z domov. Chtěl bych jezdit n dovolené užívt si život nplno. Tomáš Jk t moje budoucnost dopdne? Bude hodně lišit od mých předstv? Co mi podří? Co nopk pokzím? V hlvě mi honí spousty otázek, n které budu během svého život pomlu, le jistě ncházet odpovědi Luck 0. A n závěr Počítej s tím, že uvedená prvidl mohou změnit, proto si je před podáním přihlášky ověř u výchovného pordce nebo IPS Úřdu ČR. Kždý jsme zkrátk jiný, někdo má šnci větší, někdo menší, le jedno máme společné: nše budoucnost je nyní prázdný list bude tková, jkou si ji my smi uděláme. Jirk LEDEN 0 ÚNOR 0. Zvol si tkový obor, který tě bude bvit bude přiměřený tvým schopnostem, dovednostem, prospěchu tvému zdrvotnímu stvu. Zjímej tké o jeho upltnitelnost n trhu.. V prvním kole přijímcího řízení si můžeš podt dvě přihlášky. Můžeš přihlásit n dvě různé střední školy nebo třeb n dv různé obory n jedné škole.. Vyplníš si přihlášku, správnost údjů necháš potvrdit n zákldní škole potvrzenou přihlášku podáš nejpozději do. březn řediteli střední školy. Pozor! N uměleckou školu tk musíš učinit do. listopdu!. Možná budeš mut k přihlášce přiložit některý z následujících dokldů: Posudek lékře o zdrvotní způsobilosti, pokud jej škol vyžduje Posudek školského pordenského zřízení o zdrvotní postižení nebo zdrvotním znevýhodnění doporučení vhodného postupu při konání přijímcí zkoušky Osvědčení o uznání rovnocennosti zhrničního vysvědčení nebo rozhodnutí o uznání pltnosti zhrničního vysvědčení Dokldy, které ti mohou být prospěšné při přijímcím řízení (npř. výsledky, kterých jsi dosáhl() v odborných soutěžích) Kritéri k přijímcího řízení uveřejní střední škol do. ledn pro obory s tlentovou zkouškou do. říjn. Dlší vývoj záleží n tom, jestli střední škol pořádá nebo nepořádá přijímcí zkoušky. Pokud střední škol přijímcí řízení nepořádá, zveřejní ředitel znm přijtých uchzečů ve škole webových stránkách školy v termínu stnoveném pro přijímcí zkoušky. Pokud střední škol přijímcí zkoušky koná, přijde ti pozvánk k vykonání přijímcí zkoušky.. První kolo přijímcího řízení koná v termínu od.. do.., tlentové zkoušky v uměleckých školách od. do. ledn v konzervtoři od. do. ledn. Do prcovních dnů po posledním termínu pro přijímcí zkoušku by měl ředitel střední Jk si ji předstvuji? Trochu jm nd tím přemýšlel doufám, že to vyjde. Chtěl školy vydt rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. bych být vyučený kuchř-číšník. Chtěl bych vlstnit svou resturci, která by byl hodnocená n výbornou.. V Rád přípdě bych přijetí měl hodně je nutné dobrých 0 prcovních spoluprcovníků dnů od oznámení hlvně návštěvníků. rozhodnutí o přijetí potvrdit zájem vzdělávt n této škole tím, že doručíš n zvolenou střední Toto bych chtěl, by školu stlo, svůj zápisový le rději lístek, to nechám který obdržíš osudu. n zákldní škole. Pozor: Kryštof nejpozději 0. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, to i v přípdě, že posíláš lístek poštou. Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíš, může škol tvoje místo obsdit jiným uchzečem. Zápisový lístek můžeš upltnit pouze jednou nelze Jk si předstvuji jej již vzít svoji zpět. budoucnost? Asi nějk tkto: Chtěl bych dostt n dobrou střední školu,. která Nepřijli by mě tě n bvil. školu, Chtěl kterou bych sis vybrl()? mít dobré Do změstnání dnů po obdržení s dobrým rozhodnutí pltem. o nepřijetí můžeš podt k rukám ředitele střední školy odvolání. Nkonec bych chtěl Nepltí zložit u soukromých šťstnou rodinu. církevních Budu škol. hlásit n hotelovou školu změřením n cestovní. Pokud ruch, protože jsi nebyl() mě v bví prvním cestování. kole přijt() Z nějké ni školy, po odvolání kterou vystuduji, (přípdně bych jsi odvolání nepodl()), můžeš přihlásit do dlšího kol přijímcího řízení n jinou školu. rád přešl do změstnání Novou přihlášku stejným si vyzvedneš oborem. Většinou podáš přímo to tk je, u ředitele le někdy střední stává, školy, že který druhé příp. dlší kol přijímcího řízení vypsl. Ale pozor! Nejprve zjisti, které školy člověk vyučí npř. dlší fotogrfem kol přijímcího prcuje řízení n celnici. vyhlšují. A to Zeptej já právě přímo nechci. ve Šťstnou škole, o rodinu kterou máš zájem, nebo podívej n internetové stránky příslušného krjského úřdu, přípdně si předstvuji si tk, obrť že muž n IPS žen Úřdu spolu bydlí, ČR. čsto vídjí, nehádjí tk čsto jko v jiných rodinách. Smozřejmě mjí děti. Tk tkhle bych si předstvovl svou budoucnost.. Co dělt, zjistíš-li po nástupu n střední školu, že tvá volb nebyl správná? Nejprve si o svém problému promluv s někým, ke komu máš důvěru s rodiči, třídním Bohužel le nevím, jk dopdnu Bár učitelem, výchovným pordcem Pokud rozhodneš odejít, musíš si njít jinou střední školu, která tě bude ochotn přijmout. Podmínky pro přijetí ti stnoví její ředitel. Střed Sobot Střed Sobot Krin Rdmil Nový rok Den obnovy smosttného českého státu státní svátek ČR. den míru (slví od r. z podnětu ppeže Pvl VI.). Tk ještě jednou hodně štěstí! Hynek Din Dlimil Tři králové Vilm Čestmír Vldn 0 Břetislv Nel Blžej Jrmil Dobromil Vnd Veronik Mild Hromnice ktolický svátek n pmátku uvedení Ježíše do chrámu. den boje proti rkovině (r. 000 podepsán Přížská chrt práv onkologických pcientů). Bohdn Prvoslv Edit Rdovn Alice Ctird Drhoslv Apolen 0 Mojmír Božen Slvěn Věnceslv Vlentýn Jiřin den nemocných. Svátek zmilovných. Vldislv Doubrvk 0 Ilon Běl Slvomír Zdeněk Milen Ljub Miloslv Gizel Ptrik 0 Oldřich Lenk Petr den mteřského jzyk. den boje proti kolonilismu. Den sterství (celosvětový svátek skutek; slví v den nrození zkldtele skutingu Robert Bden-Powell jeho ženy Olve). Den obětí zločinu (v r. 0 podepsán Chrt práv obětí). Miloš Zor Ingrid Otýlie Zdislv Robin Mrik Svtopluk Mtěj Lilin Dorot Alexndr Lumír Pmátk obětí holocustu předcházení zločinům proti lidskosti. den mobilizce proti jderné válce. den pomoci mlomocným. řizovč obráběcích strojů kdeřnice

6 tomto jm překonl() sám(sm) be: Inventur Kmrádi si n mně nejvíc cení: Z loňský rok mi povedlo: Dom mě nejvíc chválí z: N předchozích stránkách klendáře s dozvěděl() spoustu nového. Jsi dnes o rok strší, jistě i dospělejší, jsi téměř v cíli své cesty. Jké bylo tvoje putování k čemu tě dovedlo? JÁ Já V tomhle jm jedničk Ve škole jm dobrý(á) v: sám(sm) si n sobě nejvíc cením : Čím budu? V Co tě bví? Co děláš s chutí rád do čeho tě nikdo nemusí nutit? Spolužák Jirk n tohle odpoví jednoznčně nejrději dívám n televizi. Dá tdy le vůbec mluvit o zájmu? No jk jsi n tom ty? mě Bví Který obor mě k tomu dovede? Rád Kterou školu jm si vybrl()? Nejrději Chtěl() bys, by některý z těchto zájmů koníčků stl tvým povoláním? V změstnání budeš trávit spoustu čsu, když ti podří vybrt si práci, která tě bude i bvit, budeš v životě spokojenější. Víš v čem vynikáš? Co ti jde smo od ruky, pro co máš nejlepší předpokldy? Co děláš pro to, bys v tom byl() ještě lepší? Jirk má perfektní hudební sluch, všichni to tvrdí, le on zná jen zákldní noty u žádného hudebního Pokus zmyslet nd nástroje následujícími ztím nevydržel otázkmi déle než odpověz měsíce. si n ně!. Už znáš sám(sm) be? A co ty? Víš, n co máš největší tlent? Je to sport, výtvrné umění, hudb nebo jsou to počítče? Dokážeš ndchnout osttní pro své nápdy? Umíš si rozvrhnout čs n učení i zábvu, jde ti učení sndno? Zmyslel() s nd svými studijními předpokldy, schopnostmi dovednostmi? Jký(á) Jsi si jistý(á), jsi? že jsou v souldu s vybrným povoláním i výběrem oboru školy? V čem poznáváš? Jm ctižádostivý(á). Je n mne spolehnutí.. Máš dosttek informcí o zvoleném povolání? Jm důsledný(á). Bude ti vyhovovt prcovní prostředí, ve kterém tvé budoucí povolání Jm trpělivý(á) pečlivý(á). Jm přesný(á). vykonává? Mám silnou vůli. Odpovídjí prcovní činnosti vybrného povolání tvým předstvám? Víš, jké prcovní prostředky Jm budeš při výkonu tohoto povolání používt? Jm Jm Jk. Máš tě vidí dosttek osttní? informcí Zkus o zeptt oboru, svých který nejbližších sis vybrl(), rodičů, kmrádů, o škole, spolužáků. kde chceš studovt? Profesionální pomoc ti může poskytnout npř. prcovník pedgogicko-psychologické pordny nebo školní psycholog. Znáš hlvní vyučovné předměty, které souvisí zvoleným oborem? Víš, Do z konce čeho budeš školního skládt roku přijímcí chci zlepšit zkoušky? v Jk ti líbilo ve škole, n kterou chceš přihlásit? Letos bych chtěl() dokázt A ještě Tk co? Odpovědět n všechny otázky si nebylo jednoduché. Pokud jsi to zvládl() grtuluji. Ještě k přemýšlení o tobě lidech kolem tebe určitě vrátíme. Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu tlent nebo prcovitost? A co je důležitější u bicyklu přední nebo zdní kolo? Kdo chce hýbt světem, (Krus) musí pohnout sám bou. (Sokrtes) BŘEZEN PROSINEC 0 0 Střed Sobot Střed Sobot Bedřich Iv Blnk Svtoslv Brbor Jitk Mikuláš den boji proti AIDS. den z odstrnění otroctví. den postižených. den dobrovolníků. Anežk Kmil Stel Kzimír Miroslv Tomáš Gbriel Benjmín Květoslv Vrtislv 0 Julie Dn Simon Lucie Ambrož Den boje spisovtelů z mír (vyhlášen m sdružením PEN-klubů v červenci ). Den jódu vyhlásil Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN). den civilního letectví. Den lidských práv. den hor. den motliteb (první pátek v březnu). den žen. Frntišk 0 Viktorie Anděl Řehoř Růžen Rút Mtyld Id Lýdie Rdn Albín Dniel Miloslv Ester 0 Dgmr Den solidrity s Tibetem. Význmný den ČR (připomíná vstup země do NATO v roce ; zveden v roce 000). den práv spotřebitelů. Elen Herbert Vlstimil Edurd Jof 0 Světln Rdek Leon Ntálie Šimon Vlst Adm Ev Boží hod vánoční Štěpán Žnet den poezie. den divdl pro děti mládež. den boje z odstrnění rsové diskrimince. Štědrý den.. svátek vánoční.. svátek vánoční. den vody (vyhlášen OSN v r. ). Ivon Gbriel Mrián Emnuel Dit Soň Tťán Bohumil Judit Dvid Silvestr den meteorologie. den invlidů (slví nejbližší neděli kolem. březn). Den Horské služby. den boje proti tuberkulóze. den biologické rozmnitosti. den migrntů. den stěhovvých ptáků. den divdl. Den učitelů (výročí nrození Jn Amo Komenského. březn ). Přechod zimního čsu n letní (+h). Arnošt Kvído tiskř progrmátor

7 Nejrději Rád Bví mě V tomhle jm jedničk Co tě bví? Co děláš s chutí rád do čeho tě nikdo nemusí nutit? Spolužák Jirk n tohle odpoví jednoznčně nejrději dívám n televizi. Dá tdy le vůbec mluvit o zájmu? No jk jsi n tom ty? BŘEZEN PROSINEC 0 0 Střed Sobot Bedřich Anežk Benjmín Kmil Květoslv Stel Vrtislv 0 Kzimír Julie Miroslv Dn Tomáš Simon Gbriel Lucie Den boje spisovtelů z mír Den jódu vyhlásil Český výbor den civilního letectví. (vyhlášen m sdružením Den lidských práv. den hor. pro UNICEF (Dětský fond OSN). PEN-klubů v červenci ). den motliteb (první pátek v březnu). den žen. Frntišk Lýdie 0 Viktorie Rdn Anděl Albín Řehoř Dniel Růžen Miloslv Rút Mtyld Ester 0 Id Dgmr Den solidrity s Tibetem. Význmný den ČR (připomíná vstup země do NATO v roce ; zveden v roce 000). den práv spotřebitelů. Herbert Ntálie Vlstimil Šimon Edurd Vlst Jof Adm Ev 0 Světln Boží hod vánoční Rdek Štěpán Leon Žnet Elen den poezie. Štědrý den. den. svátek divdl vánoční. pro děti mládež.. den svátek boje vánoční. z odstrnění rsové diskrimince. den vody (vyhlášen OSN v r. ). Ivon Bohumil Gbriel Judit Mrián Dvid Emnuel Silvestr Dit Soň Tťán den meteorologie. den invlidů (slví nejbližší neděli kolem. březn). Den Horské služby. den biologické rozmnitosti. den boje proti tuberkulóze. den divdl. Den učitelů (výročí nrození Jn Amo Komenského. březn ). Přechod zimního čsu n letní (+h). Arnošt V tomto jm překonl() sám(sm) be: : sám(sm) si n sobě nejvíc cením Já JÁ Chtěl() bys, by některý z těchto zájmů koníčků stl tvým povoláním? V změstnání budeš trávit spoustu čsu, když ti podří vybrt si práci, která tě bude i bvit, budeš v životě spokojenější. Víš Pokus v čem zmyslet vynikáš? nd Co následujícími ti jde smo od otázkmi ruky, pro co máš odpověz nejlepší si předpokldy? n ně! Co děláš pro to, bys v tom byl() ještě lepší? Jirk má perfektní hudební sluch, všichni to tvrdí, le on zná jen zákldní noty u žádného hudebního. Už znáš sám(sm) be? nástroje ztím nevydržel déle než měsíce. Zmyslel() s nd svými A studijními co ty? Víš, n předpokldy, co máš největší schopnostmi tlent? Je to sport, dovednostmi? výtvrné umění, hudb nebo jsou to počítče? Dokážeš ndchnout osttní pro své nápdy? Jsi si jistý(á), že jsou v souldu Umíš si s rozvrhnout vybrným čs povoláním n učení i zábvu, výběrem jde oboru ti učení školy? sndno? Jký(á). Máš dosttek jsi? informcí V čem poznáváš? Jm o ctižádostivý(á). zvoleném povolání? Je n mne spolehnutí. Jm důsledný(á). Bude ti vyhovovt prcovní prostředí, ve kterém tvé budoucí povolání vykonává? Odpovídjí prcovní činnosti Jm vybrného trpělivý(á) povolání pečlivý(á). tvým předstvám? Jm přesný(á). Mám silnou vůli. Víš, jké prcovní prostředky budeš při výkonu tohoto povolání používt? Jm Jm Jm. Máš dosttek informcí o oboru, který sis vybrl(), o škole, Jk kde tě chceš vidí studovt? osttní? Zkus zeptt svých nejbližších rodičů, kmrádů, spolužáků. Znáš hlvní vyučovné předměty, Profesionální které pomoc souvisí ti může zvoleným poskytnout oborem? npř. prcovník pedgogicko-psychologické pordny nebo školní psycholog. Víš, z čeho budeš skládt přijímcí zkoušky? Jk Do konce ti líbilo školního ve škole, roku n kterou chci zlepšit chceš v přihlásit? Letos bych chtěl() dokázt A ještě Tk co? Odpovědět n všechny otázky si nebylo jednoduché. Pokud jsi to zvládl() grtuluji. Ještě k přemýšlení o tobě lidech kolem tebe určitě vrátíme. Co je důležitější, chceme-li dosáhnout Kdo úspěchu chce hýbt tlent světem, nebo prcovitost? musí pohnout A co sám je důležitější bou. u bicyklu přední nebo zdní kolo? (Sokrtes) (Krus) Kvído progrmátor Z loňský rok mi povedlo: Ve škole jm dobrý(á) v: Kmrádi si n mně nejvíc cení: Dom mě nejvíc chválí z: Inventur N předchozích stránkách klendáře s dozvěděl() spoustu nového. Jsi dnes o rok strší, jistě i dospělejší, jsi téměř v cíli své cesty. Jké bylo tvoje putování k čemu tě dovedlo? Iv Blnk Svtoslv Brbor Jitk Mikuláš den boji proti AIDS. den z odstrnění otroctví. den postižených. den dobrovolníků. Ambrož den migrntů. den stěhovvých ptáků. tiskř Kterou školu jm si vybrl()? Který obor mě k tomu dovede? Čím budu?

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství PRACOVNÍ LISTY kariérové poradenství Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení.

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení. P Ř E D M LU VA N VÁ ŠK LA Milí žáci a učitelé, dostává se vám do rukou bulletin Jak se stát Informace pro kluky a holky, co se rozhodujou kam dál. Navazuje na besedy s představiteli různých povolání a

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů

Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací. Kolektiv autorů Případové studie projektů sociálního podnikání a sociálních inovací Kolektiv autorů PŘÍPADOVÉ STUDIE PROJEKTŮ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍCH INOVACÍ Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7

Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015. Plánuj Prahu 7 Měsíčník MČ Praha 7 zdarma, červen 2015 Plánuj Prahu 7 2 www.hobulet.cz Hobulet červen 2015 Potkáváme je 3 Hobulet 6/2015 Měsíčník MČ Praha 7 3 Potkáváme je 4 Aktivní 7 8 Téma 12 Rozhovor 15 Inspirace

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více