Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30 hod.) Tomáš Erben (příchod v 15:30 hod.) Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová zpisovtelk Přizváni: Progrm: Ludmil Cblková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy Jroslv Tichý vedoucí odboru správy mjetku 1. Schválení účelového peněžitého dru věcného dru pro MŠ Sluníčko, Rychnov n. Kn. 2. Schválení účelového peněžitého dru pro MŠ Láň, Rychnov n. Kn. 3. Pltový postup ředitelky MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn. 4. Jmenování předsedy Komise pro relizci progrmu regenerce městské pmátkové zóny. 5. Odvod finnčních prostředků příspěvkové orgnizce ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. do rozpočtu zřizovtele. 6. Upozornění odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy n nezákonné jednání -porušování 14, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní pmátkové péči. 7. Seznámení Domu dětí mládeže, Rychnov n. Kn. se záměrem uspořádt kci Slet črodějnic v zámeckém prku v Rychnově n. Kn. 8. Dohody o ukončení nájmu bytu. 9. Schválení Dodtku č. 7 k Rámcové smlouvě s firmou JIMEX Rychnov s.r.o., Rychnov n. Kn. 10. Uzvření Smlouvy o dílo n oszení šoupěte podzemního hydrntu v loklitě Zbuzny v Rychnově n. Kn. se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. 11. Zřízení věcného břemene k p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 12. Pronájem části p.p.č. 3006/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 13. Pronájem hrobových míst n p.p.č 1443/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 14. Převzetí projektových dokumentcí od ČR Ministerstv zemědělství, Pozemkového úřdu, Rychnov n. Kn. n kce polních cest. 15. Směn spoluvlstnických podílů komunikce n p.p.č. 3178/1 z p.p.č. 2741/10,12,14,1,17,19,21,23, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. 16. Prodej p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. 17. Prodej p.p.č 86 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. 18. Zřízení věcného břemene k p.p.č. 2204/3, 2204/4, 2205/3 3071/3, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. 19. Vyhrzení prkovcích míst pro Zákldní školu Prktickou školu, Rychnov n. Kn. v ul. Kolowrtská, Rychnov n. Kn.

2 2 20. Převzetí stvby Záchytná retenční nádrž Litohrdy u Rychnov n. Kn. v k.ú. Litohrdy v k.ú. Solnice od České republiky Ministerstv zemědělství, Pozemkového úřdu, Rychnov n. Kn. 21. Přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. 22. Uzvření dodtku k nájemní smlouvě ze dne s Ing. Josefem Přibylem, Rychnov n. Kn. 23. Schválení poskytnutí finnčního příspěvku R TEAMu, Prh n relizci I. ročníku projektu Plvecko běžecký pohár v Rychnově n. Kn. 24. Zřízení Komise pro hospodářský rozvoj. 25. Zřízení Komise doprvní jmenování členů. 26. Schválení orgnizčních změn MěÚ Rychnov n. Kn. s účinností od Pověření pro Mgr. Jnu Linhrtovou Bc. Frntišk Vogl k zstupování měst Rychnov nd Kněžnou při výkonu optrovnictví p. Aleše Bek, omezeného ve způsobilosti k právním úkonům. 28. Uzvření Dohody s orgnizcí Lions Club Rychnov nd Kněžnou, Rychnov n. Kn. n zjištění propgce měst v roce 2011 v rámci projektu Zdrvé oči nšich dětí. 29. Uzvření Smlouvy drovcí se společností Coc-Col HBC Česká republik, s.r.o., Prh zstoupené společností up brnd ctivtion, s.r.o. n poskytnutí peněžitého dru. 30. Dopis občnského sdružení Emuzy ČR, Rychnov n. Kn. ke sdělení Měst Rychnov nd Kněžnou ze dne Otevření nbídek výběrového řízení n pronájem suny v Dlouhé Vsi pro provozování suny služeb s tím spojených n pronájem nebytových prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. fitcentrum msérn ve Společenském centru pro provozování fitcentr služeb s tím spojených. 32. Výzv součsné ředitelce příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. k zhájení předávání funkce nově jmenovnému řediteli schválení odměny součsné ředitelce této příspěvkové orgnizce. 33. Jmenování komise výběrového řízení n výběr jedntele společnosti Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. n výběr jedntele společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. 34. Žádost p. Krl Švenky, předsedy Komise bytové, o finnční příspěvek z výkon funkce předsedy komise. 35. Zápis z jednání Správní rdy Sociálních služeb měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. ze dne Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. 5 pro K bodu č.1: Schválení účelového peněžitého dru věcného dru pro MŠ Sluníčko, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. 5 pro USNESENO č. 168/11 přijetí účelového peněžitého dru Mteřské škole Sluníčko, Rychnov n. Kn., Jvornická 1379 od Lesů ČR, s.p. ve výši, dle předloženého návrhu věcného

3 3 dru - XXL Trmpolín 5m od mnželů Světlny Vítk Žeglových v hodnotě, dle předložené návrhu. K bodu č.2: Schválení účelového peněžitého dru pro MŠ Láň, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. 5 pro USNESENO č. 169/11 přijetí účelového peněžitého dru Mteřské škole Láň, Rychnov n. Kn., Českých brtří 1387 od Školního sdružení při MŠ Láň, Rychnov n. Kn. ve výši, dle předloženého návrhu. K bodu č.3: Pltový postup ředitelky MŠ Kytičk, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. 5 pro USNESENO č. 170/11 vzl n vědomí pltový postup ředitelky Mteřské školy Kytičk, Rychnov n. Kn., B. Němcové 648, dle předloženého návrhu. K bodu č.4: Jmenování předsedy Komise pro relizci progrmu regenerce městské pmátkové zóny. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. 5 pro USNESENO č. 171/11 jmenuje sl. Hnu Dvořákovou, referentku odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy MěÚ Rychnov n. Kn., předsedkyní Komise pro relizci progrmu regenerce městské pmátkové zóny. K bodu č.5: Odvod finnčních prostředků příspěvkové orgnizce ZŠ Jvornická, Rychnov n. Kn. do rozpočtu zřizovtele. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Po diskusi se rdní dále rozhodli vyzvt ředitele ZUŠ Rychnov n. Kn. o předložení zprávy o hospodření příspěvkové orgnizce z rok bod I. 5 pro bod II. 5 pro

4 USNESENO č. 172/11 I. ukládá 4 příspěvkové orgnizci Zákldní škol Jvornická 1596, Rychnov n. Kn. odvod finnční částky ve výši ,-- Kč z investičního fondu do rozpočtu měst. II. žádá ředitele Zákldní umělecké školy, Pnská 1492, Rychnov n. Kn. o předložení zprávy o hospodření příspěvkové orgnizce z rok 2010 strostovi měst v termínu do K bodu č.6: Upozornění odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy n nezákonné jednání - porušování 14, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní pmátkové péči. (ve 14:30 hod. příchod p. Oberreiter) Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Po krátké diskusi se rdní shodli n znění níže uvedeného usnesení. USNESENO č. 173/11 I. vzl n vědomí 5 pro, 1 se zdržel (p. Oberreiter) upozornění odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy n nezákonné jednání - porušování 14, odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní pmátkové péči. II. pověřuje tjemník Ing. Ldislv Pysktého, by nezákonné jednání vyřešil zákonným způsobem v souldu se zákonem o obcích zákonem o úřednících územních smosprávných celků. K bodu č.7: Seznámení Domu dětí mládeže, Rychnov n. Kn. se záměrem uspořádt kci Slet črodějnic v zámeckém prku v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy doplněný o vyjádření Správy Kolowrtského zámku. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 174/11 vzl n vědomí informci Domu dětí mládeže, Poláčkovo nám. 88, Rychnov n. Kn. o pořádání kce Slet črodějnic v zámeckém prku v Rychnově n. Kn. dne

5 K bodu č.8: Dohody o ukončení nájmu bytu. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 175/ dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem Frntiškem Žbkou, bytem Rychnov n. Kn. n byt č. 1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s pní Mrtou Vrňtovou, bytem Rychnov n. Kn. n byt č. 15 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem Mrtinem Nikelem, bytem Rychnov n. Kn. n byt č. 1 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem Robinem Dvořákem, bytem Rychnov n. Kn. n byt č. 43 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni K bodu č.9: Schválení Dodtku č. 7 k Rámcové smlouvě s firmou JIMEX Rychnov s.r.o., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Po krátké diskusi se rdní shodli n dlším doplnění předloženého návrhu usnesení. USNESENO č. 176/11 uzvření Dodtku č. 7 k Rámcové smlouvě ze dne k úprvě vzájemných práv povinností účstníků při výkonu správy nemovitostí s relitní knceláří JIMEX Rychnov s.r.o., Svtohvelská 1054, Rychnov n. Kn., kterým bude uprveno nvýšení odměny o míru inflce z rok 2010, tj. o 1,5 %, pro období od do z podmínky, že před podpisem tohoto dodtku bude relitní knceláří vrácen podepsný dodtek k nájemní smlouvě n pronájem budovy čp n části p.p.č. 10/2 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.10: Uzvření Smlouvy o dílo n oszení šoupěte podzemního hydrntu v loklitě Zbuzny v Rychnově n. Kn. se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 177/11 I. uzvření Smlouvy o dílo n oszení šoupěte DN 250 podzemního hydrntu v loklitě Zbuzny v Rychnově n. Kn. n hlvním přiváděcím vodovodním řdu se společností AQUA SERVIS,.s., se sídlem Štemberkov 1094, Rychnov n. Kn.

6 6 II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.11: Zřízení věcného břemene k p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 178/11 I. zřízení věcného břemene k pozemkům p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, spočívjící v oprávnění umístění, zřízení provozování zřízení distribuční soustvy Rychnov n. K., N Dubince, p.č. 1549, Kovář - nn. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu 1.000,-- Kč. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.12: Pronájem části p.p.č. 3006/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 179/11 pronájem části p.p.č. 3006/1 o výměře 31,2 m 2 (2,6 x 12 m) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. pní Michele Sejkorové, bytem Rychnov n. Kn. z cenu 150,-- Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce, z účelem umístění zhrádky pro letní stolování před čp , Poláčkovo náměstí, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen od n dobu neurčitou s 30 denní výpovědní lhůtou. Provozní dob 9,00 hod.-20,00 hod. Nájemce je povinen požádt Odbor doprvy silničního hospodářství o zvláštní užívání komunikce. K bodu č.13: Pronájem hrobových míst n p.p.č 1443/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky.

7 USNESENO č. 180/11 7 uzvření nájemních smluv n pronájem hrobových míst n p.p.č. 1443/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., nájemní poměr uzvřen n dobu určitou 10 let z cenu 10,-- Kč/m 2 /rok s těmito nájemci: pn Jiří Musil, Týniště n. Orl., pn Ing. Rudolf Červink, Rychnov n. Kn., pní Věr Pávková, Rychnov n. Kn., pn Miroslv Bilec, Lično Ostšovice, pn Václv Sklický, Solnice, pn Ivn Vlt, Rychnov n. Kn., pn Václv Vltr, Rychnov n. Kn., pní Alenk Mrková, Rychnov n. Kn., pní Mrie Midlová, Rychnov n. Kn., pní Milen Lábusová, Rychnov n. Kn., pní Lucie Lštovicová, Rychnov n. Kn., pní Zdenk Šrittrová, Rychnov n. Kn., pní Jn Kekrtová, Prh, pn Ing. Dlibor Křepel, Rychnov n. Kn., pn Josef Horák, Rychnov n. Kn., pní Ev Brtošová, Rychnov n. Kn., pn Jiří Kops, Rychnov n. Kn., pní Věr Hvlová, Kostelec n. Orl., pní Květ Nováková, Rychnov n. Kn., pní Jn Kňuková, Rychnov n. Kn., pní Věr Mrtincová, Lipovk, Rychnov n. Kn., pn Pvel Tušil, Hrdec Králové, pn Ldislv Seidl, Rychnov n. Kn., pní Josef Hylmrová, Čstolovice, pní Hn Bžntová, Rychnov n. Kn., pní Ludmil Kotyzová, Rychnov n. Kn., pní Zdeňk Veselková, Tutleky, pn Krel Hybš, Rychnov n. Kn., pní Mrie Nováková, Libel, pn Vldimír Wenzel, Svinná, pn Břetislv Pntůček, Rychnov n. Kn, pn Frntišek Mtoušek, Lokot, Rychnov n. Kn., pn Frntišek Adámek, Ústí n. Orl., pn Frntišek Rochl, Hrdec Králové, pní Jroslv Vbererová, Děčín, pní Mrie Žižková, Rychnov n. Kn., pní Mrie Sokolová, Rychnov n. Kn., pní MUDr. Mild Filová, Prh, pní Miloslv Prchlíková, Rychnov n. Kn., pn Jroslv Koun, Rychnov n. Kn., pní Libuše Čiháčková, Domšín, pn Jiří Pecháček, Rychnov n. Kn., pn Krel Knop, Dlouhá Ves, Rychnov n. Kn., pní Jn Kudlová, Rychnov n. Kn., pn Jiří Stejskl, Rychnov n. Kn., pní Libuše Mtějů, Rychnov n. Kn., pní Miloslv Šedivá, Rychnov n. Kn., pní Blnk Soumrová, Náchod, pn Edurd Hejčl, Rychnov n. Kn., pn Adolf Zňk, Rychnov n. Kn., pní Mári Povlčová, Tutleky, pn Lubomír Ryt, Rychnov n. Kn., pn Petr Dittert, Osečnice, pní Petr Dvořáčková, Lupenice, pn Rudolf Štěpánek, Rychnov n. Kn., pní Jitk Švenková, Rychnov n. Kn., pn Bohuslv Hynek, Rychnov n. Kn. K bodu č.14: Převzetí projektových dokumentcí od ČR Ministerstv zemědělství, Pozemkového úřdu, Rychnov n. Kn. n kce polních cest. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 181/11 převzetí projektových dokumentcí od ČR Ministerstv zemědělství, Pozemkového úřdu Rychnov nd Kněžnou, Jiráskov 1320, Rychnov n. Kn. n kce: 1. Polní cest č. 9 část polní cest č. 7 Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn., 2. Polní cest G Litohrdy,

8 8 3. Polní cesty PC 1, PC 12, PC 13, PC 19 v k.ú. Lipovk, 4. Polní cest Z nemocnicí v Rychnově n. Kn., dle předloženého návrhu. K bodu č.15: Směn spoluvlstnických podílů komunikce n p.p.č. 3178/1 z p.p.č. 2741/10,12,14,1,17,19,21,23, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Po krátké diskusi se rdní rozhodli předložený mteriál doplnit o znění bodu III. IV. níže uvedeného usnesení. USNESENO č. 182/11 I. vzl n vědomí žádost vlstníků rodinných domů čp , Průhon, Rychnov n. Kn. o směnu pozemku komunikce p.č. 3178/1 z jejich podílového spoluvlstnictví z pozemky zhrd, přilehlých k těmto rodinným domům, z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení směnu: 1. spoluvlstnického podílu 1 / 8 k p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví pn Stnislv Novák, bytem Rychnov n. Kn. z p.p.č. 2741/10 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. 2. spoluvlstnického podílu 1 / 8 k p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví mnželů Frntišk Hny Rodrových, bytem Rychnov n. Kn. z p.p.č. 2741/12 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. 3. spoluvlstnického podílu 1 / 8 k p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví mnželů Luďk Nděždy Bělínových, bytem Rychnov n. Kn. z p.p.č. 2741/14 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. 4. spoluvlstnického podílu 1 / 8 k p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví mnželů Petr Evy Mikulášových, bytem Rychnov n. Kn. z p.p.č. 2741/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. 5. spoluvlstnického podílu 1 / 8 k p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví pní Anny Štichuerové, bytem Rychnov n. Kn. z p.p.č. 2741/17 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. 6. spoluvlstnického podílu 1 / 8 k p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví mnželů Krl Mrie Strpových, bytem Rychnov n. Kn. z p.p.č. 2741/19 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. 7. spoluvlstnického podílu 1 / 8 k p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví mnželů Miln Ldislvy Plchetkových, bytem Rychnov n. Kn. z p.p.č. 2741/21 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou.

9 9 8. spoluvlstnického podílu 1 / 8 k p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví pn Oldřich Novák, bytem Mlá Čermná z p.p.č. 2741/23 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou. III. ukládá odboru správy mjetku projednt s vlstníky rodinných domů čp , Průhon, Rychnov n. Kn. zájem o odkoupení pozemků zhrd, přilehlých k těmto rodinným domům, z vlstnictví měst Rychnov nd Kněžnou IV. ukládá odboru správy mjetku zhrnout komunikci n p.p.č. 3178/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. do Plánu zimní údržby místních komunikcí Měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.16: Prodej p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 183/11 I. vzl n vědomí žádost pní Mrie Duzbábkové, bytem Rychnov n. Kn. o odkoupení cesty p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení prodej celé ni části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.17: Prodej p.p.č 86 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 184/11 I. vzl n vědomí žádost pní Mgr. Miroslvy Zelené, bytem Třemošnice o odkoupení p.p.č. 86 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení prodej celé ni části p.p.č. 86 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn.

10 10 K bodu č.18: Zřízení věcného břemene k p.p.č. 2204/3, 2204/4, 2205/3 3071/3, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 185/11 zřízení práv věcného břemene umístění dešťové knlizce, vstupu vjezdu z účelem údržby, oprv úprv této dešťové knlizce ve prospěch měst Rychnov nd Kněžnou, to k p.p.č. 2204/3, p.p.č. 2204/4, p.p.č. 2205/3 p.p.č. 3071/3, vše v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.19: Vyhrzení prkovcích míst pro Zákldní školu Prktickou školu, Rychnov n. Kn. v ul. Kolowrtská, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Po krátké diskusi se rdní rozhodli vyhrdit všech 5 prkovcích míst škole. USNESENO č. 186/11 nvýšení počtu vyhrzených prkovcích míst z jednoho n pět pro potřeby Zákldní školy Prktické školy, Kolowrtská 485, Rychnov n. Kn. v ul. Kolowrtská v Rychnově n. Kn. K bodu č.20: Převzetí stvby Záchytná retenční nádrž Litohrdy u Rychnov n. Kn. v k.ú. Litohrdy v k.ú. Solnice od České republiky Ministerstv zemědělství, Pozemkového úřdu, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 187/11 projednl doporučuje ZM ke schválení převzetí stvby Záchytná retenční nádrž Litohrdy u Rychnov nd Kněžnou, umístěné n pozemcích p.č. 3092/1, 3099/2, 3099/3, 3102/2, 3107, 3111, 3112, 3113 v k.ú. Litohrdy n pozemcích p.č. 5001/2, 5031/1, 5032/1 v k.ú. Solnice od investor stvby České republiky Ministerstv zemědělství, Pozemkového úřdu v Rychnově nd Kněžnou, Jiráskov 1320, Rychnov n. Kn. do mjetku měst Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.21: Přidělení bytu v DPS v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál OSM. Nebyly žádné připomínky.

11 11 USNESENO č. 188/11 n zákldě doporučení Komise sociální Rdy měst Rychnov nd Kněžnou ze dne v souldu s Prvidly pro uzvírání nájemních smluv n byty v DPS Rychnov nd Kněžnou uzvření nájemní smlouvy n byt č. 1 o vel. 0+1 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní Jitkou Koďousovou, bytem Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.22: Uzvření dodtku k nájemní smlouvě ze dne s Ing. Josefem Přibylem, Rychnov n. Kn. (v 15:30 hod. příchod p. Erben) N zákldě závěrů z minulého jednání rdy měst se rdní shodli přijmout k uzvřené nájemní smlouvě s Ing. Přibylem níže uvedené usnesení. USNESENO č. 189/11 uzvření dodtku k nájemní smlouvě ze dne ve znění pozdějších změn dodtků, uzvřené mezi pronjímtelem městem Rychnov nd Kněžnou nájemcem pnem Ing. Josefem Přibylem o pronájmu p.p.č. 256/2 p.p.č. 256/3 v k.ú. Pnská Hbrová, kterým bude dob nájmu prodloužen do , výše nájemného se nemění. Ukončení užívání pronjtých pozemků splnění závzků vyplývjících z nájemního poměru bude zjištěno smluvní pokutou ve výši 1 mil. Kč. K bodu č.23: Schválení poskytnutí finnčního příspěvku R TEAMu, Prh n relizci I. ročníku projektu Plvecko běžecký pohár v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 190/11 poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč R TEAMu, Ovčí hájek 2169, Prh 5 n relizci I. ročníku projektu Plvecko běžecký pohár v Rychnově n. Kn. K bodu č.24: Zřízení Komise pro hospodářský rozvoj. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné připomínky.

12 12 USNESENO č. 191/11 I. zřizuje Komisi pro hospodářský rozvoj, nd níž bude mít grnci místostrostk měst Mgr. Jn Drejslová. Komise bude mít sedm členů + tjemník komise. II. pověřuje místostrostku měst Mgr. Jnu Drejslovou vytipováním vhodných kndidátů n obszení komise, přičemž lespoň 3 členové by měli být z řd místních podniktelů. K bodu č.25: Zřízení Komise doprvní jmenování členů. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Rdní p. Erben požádl o doplnění komise o dlšího člen p. Josef Rozum. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 192/11 I. zřizuje Komisi doprvní. II. jmenuje Komisi doprvní ve složení: členové - kpt. Ing. Rudolf Petřík, Ing. Petr Zim, pn Jiří Skokn, Ing. Jiří Brndejs, pn Miloš Friml, pn Stnislv Krejčí, pn Jiří Lorenc ml., pn Miloš Horák, pn Josef Rozum. K bodu č.26: Schválení orgnizčních změn MěÚ Rychnov n. Kn. s účinností od Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 193/11 orgnizční změny Městského úřdu Rychnov nd Kněžnou s účinností od následovně: 1. Rd měst zrušuje oddělení Odboru životního prostředí, sice Oddělení vodoprávní úřd Oddělení nkládání s odpdy ochrny přírody. 2. Rd měst přejmenovává: - Oddělení evidence řidičů motorových vozidel n Oddělení doprvně správních gend, - Oddělení evidence obyvtel, občnských průkzů cestovních dokldů n Oddělení správních gend,

13 13 - Oddělení správ doprvy silničního hospodářství n Oddělení silniční úřd úřd územního plánování. 3. Rd měst zřizuje: - Oddělení obecní živnostenský úřd, - Oddělení stvební úřd, - Oddělení životního prostředí. N zákldě shor schváleného se: 1. Odbor správních činností živnostenský úřd člení n 4 oddělení: ) Oddělení správních gend, b) Oddělení přestupků, c) Oddělení doprvně správních gend, d) Oddělení obecní živnostenský úřd. 2. Odbor výstvby životního prostředí člení n 3 oddělení: ) Oddělení stvební úřd, b) Oddělení silniční úřd úřd územního plánování, c) Oddělení životního prostředí. K bodu č.27: Pověření pro Mgr. Jnu Linhrtovou Bc. Frntišk Vogl k zstupování měst Rychnov nd Kněžnou při výkonu optrovnictví p. Aleše Bek, omezeného ve způsobilosti k právním úkonům. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 194/11, by pn Aleše Bek, bytem Rychnov n. Kn., zbveného způsobilosti k právním úkonům, zstupovli při výkonu optrovnictví, jímž bylo Okresním soudem v Rychnově nd Kněžnou ustnoveno město Rychnov nd Kněžnou, změstnnci měst Rychnov nd Kněžnou, sice Bc. Frntišek Vogl, vedoucí Odboru sociálních věcí, Mgr. Jn Linhrtová, vedoucí Odboru kncelář tjemník, to n zákldě pověření strostou měst Rychnov nd Kněžnou v rozshu dle předložených návrhů, to s účinností od 28. březn K bodu č.28: Uzvření Dohody s orgnizcí Lions Club Rychnov nd Kněžnou, Rychnov n. Kn. n zjištění propgce měst v roce 2011 v rámci projektu Zdrvé oči nšich dětí. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s návrhem dohody nvrhl schválit finnční podporu ve výši 10 tis. Kč. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 195/11 uzvření Dohody s orgnizcí Lions Club Rychnov nd Kněžnou, Rychnov n. Kn., Plckého 697 n zjištění propgce měst Rychnov nd Kněžnou v roce 2011 v rámci projektu Zdrvé oči nšich dětí.

14 14 K bodu č.29: Uzvření Smlouvy drovcí se společností Coc-Col HBC Česká republik, s.r.o., Prh zstoupené společností up brnd ctivtion, s.r.o. n poskytnutí peněžitého dru. Strost seznámil rdní s návrhem smlouvy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 196/11 uzvření Smlouvy drovcí se společností Coc-Col HBC Česká republik, s.r.o., Prh 9-Kyje, Českobrodská 1329 zstoupené společností up brnd ctivtion, s.r.o. n poskytnutí peněžitého dru ve výši, dle předloženého návrhu. K bodu č.30: Dopis občnského sdružení Emuzy ČR, Rychnov n. Kn. ke sdělení Měst Rychnov nd Kněžnou ze dne Všichni rdní obdrželi kopii dopisu o.s. Emuzy ČR. Po krátké diskusi se rdní shodli n znění níže uvedeného usnesení. USNESENO č. 197/11 I. vzl n vědomí dopis občnského sdružení Emuzy ČR, Rychnov n. Kn., ul. Ekologická 515 ke sdělení Měst Rychnov nd Kněžnou ze dne II. pověřuje JUDr. Miloslv Tuzr posouzením tohoto dopisu k dlšímu postupu. K bodu č.31: Otevření nbídek výběrového řízení n pronájem suny v Dlouhé Vsi pro provozování suny služeb s tím spojených n pronájem nebytových prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. fitcentrum msérn ve Společenském centru pro provozování fitcentr služeb s tím spojených. Do kždého výběrového řízení bylo doručeno pouze po jedné nbídce, které byly rdními otevřeny. USNESENO č. 198/11 I. vzl n vědomí 1. předloženou nbídku pn Romn Vlsák, Lukvice do výběrového řízení n pronájem suny v Dlouhé Vsi pro provozování suny služeb s tím spojených. 2. předloženou nbídku pn Otkr Mrtince, Rychnov n. Kn. do výběrového řízení n pronájem nebytových prostor v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn.

15 15 fitcentrum msérn ve Společenském centru pro provozování fitcentr služeb s tím spojených. II. odkládá své rozhodnutí n příští jednání rdy měst. K bodu č.32: Výzv součsné ředitelce příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. k zhájení předávání funkce nově jmenovnému řediteli schválení odměny součsné ředitelce této příspěvkové orgnizce. Místostrostk Mgr. Drejslová nvrhl rdním přijmout usnesení k předávání funkcí ředitelů příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK k odměně končící ředitelce příspěvkové orgnizce. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 199/11 I. ukládá součsné ředitelce příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. pní Šárce Mchové, by dnem zhájil předávání funkce nově jmenovnému řediteli pnu Jiřímu Dudkovi II. vyplcení odměny pní Šárce Mchové, ředitelce příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn. ve výši dle návrhu. K bodu č.33: Jmenování komise výběrového řízení n výběr jedntele společnosti Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. n výběr jedntele společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. Strost informovl, že do výběrového řízení n jedntele společnosti Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. byly doručeny 2 nbídky n jedntele společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. 5 nbídek. Po krátké diskusi se rdní shodli n složení výběrových komisí. USNESENO č. 200/11 jmenuje komisi výběrového řízení: 1. n výběr jedntele společnosti Účetnictví Měst Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. ve složení: Ing. Jn Skořep, Mgr. Jn Drejslová, Ing. Michel Zimová, Mgr. Zdeněk Žbokrtský Mgr. Jn Zemen. 2. n výběr jedntele společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. ve složení: Ing. Ldislv Pysktý, Mgr. Jn Drejslová, Ing. Michel Zimová, Mgr. Zdeněk Žbokrtský Mgr. Jn Zemen.

16 16 K bodu č.34: Žádost p. Krl Švenky, předsedy Komise bytové, o finnční příspěvek z výkon funkce předsedy komise. Strost seznámil rdní s písemnou žádostí p. Švenky. Po krátké diskusi se rdní shodli schválit odměnu ve stejné výši jko v minulém volebním období. USNESENO č. 201/11 uzvření Dohody o provedení práce s pnem Krlem Švenkou, Rychnov n. Kn. n výkon funkce předsedy Komise bytové ve výši dle návrhu. K bodu č.35: Zápis z jednání Správní rdy Sociálních služeb měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. ze dne Rdní JUDr. Novák seznámil rdní s obshem zápisu. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 202/11 vzl n vědomí zápis z jednání Správní rdy Sociálních služeb měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s. ze dne Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov n. Kn. byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 18:05 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 11. dubn 2011 od 13:00 hodin v sídle nové Požární stnice v Rychnově n. Kn.! Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 482/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty nebytové prostory Rdy městské části Rd městské části I. b e r e n v ě d o m í II.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

jako ověřovatele zápisu Mgr. Nepráškovou a Pavla Švejdara a zapisovatele ing. Petru Petrovickou.

jako ověřovatele zápisu Mgr. Nepráškovou a Pavla Švejdara a zapisovatele ing. Petru Petrovickou. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2010-2014 1/1/10 K o n s t t u j e, že pltnost volby všech přítomných členů zstupitelstv obce byl prokázán osvědčením registrčního úřdu o zvolení do zstupitelstv obce Lovčice.

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 11/920 Příloh č. 1 Strn 1 Počet strn přílohy: 5 Dodtek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje č.: 00834/2014/ŠMS 1. Morvskoslezský krj I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem:

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje Uděluje 1. Ing. Petr Bllek nr. bytem jko vlstník bytové jednotky č. 717/22 v domě č.p. 717 postveném n prcele prc. č. 760/41 k.ú. Letňny, obec Prh ve výši 2581/73249 (dále jen jko vlstník 1 ) 2. Ing. Miroslv

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více