ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY Koncert v kine Vrnská skupin VosNVostro kpel FIRE IN THE HALL připrvily n 10. březn od hod. společný koncert v Modřnském biogrfu. Chtějí tím podpořit ktivity, které jedno z posledních pržských klsických kin vyvíjí pro obohcení kulturního život v Prze 12. Předprodej vstupenek v symbolické hodnotě 90 korun byl již zhájen. Zsedání Zstupitelstv Občné Prhy 12 jsou srdečně zváni n čtvrté zsedání Zstupitelstv městské části, které se koná 22. březn od hod. v kulturním zřízení v Pískové ulici. Proti okruhu se lze odvolt Proti Rozhodnutí o umístění stvby č Komunikční propojení MČ Prh 12 s Pržským okruhem stvbou 513 mjí účstníci řízení ještě právo podt odvolání. V souldu se správním řádem stvebním zákonem je třeb tk učinit v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení, tj. posledního dne zveřejnění n Úřední desce Prhy 12. Rozhodnutí tm bude vyvěšeno do 7. březn. Nové trídy pro predškoláky Rd městské části schválil loni v září zřízení mteřské školy v ulici Krsov 14. Od 1. července letošního roku se školk stne součástí Zákldní školy T. G. Msryk. V objektu by měly být pro školní rok 2011/2012 zprovozněny dvě třídy pro 56 dětí. Závzný zájem rodičů o docházku dětí do této mteřské školy bude zjišťovt ředitelk Zákldní školy T. G. Msryk Květuše Bošková v řádných termínech zápisu do mteřských škol Prhy 12 v budově zákldní školy v ulici Modřnská 10, kde budou zároveň vydávány tiskopisy přihlášek. Zápis do mteřských škol n území městské části Prh 12 pro školní rok 2011/2012 se koná v následujících termínech: vydávání přihlášek březn 2011 od do hod.; odevzdání vyplněných přihlášek březn od do hod. Termín je jednotný pro všechny MŠ. Slunečné dopoledne při zhájení msopustního týdne v Modřnech vyláklo v sobotu 5. únor do ulic desítky občnů. Průvod z Obchodního n Sofijské náměstí vedly dvě jezdkyně n koních dívky v dobových kostýmech. Druhý ročník průvodu msopustních mškr dávl opět příležitost těm, co o to mjí zájem, by vyšli ze svých domů, mluvili spolu, poznli se snáze pk řešili i přípdné problémy n místní úrovni. Občné se soustředili hlvně v centru dění, kde je přivítli zástupci městské části. Vyhrávl tm hrmonikář, zápsili udtní rytíři ve zbroji, děti soutěžily stánkři se předháněli v nbídkách dobrot. Dlší jrmrk, nejspíš řemeslný, bude zse o Velikonocích ve druhé polovině dubn, le pochutnávt si n voňvých klobásách, prvých slovenských preničkách nebo domácím pečivu si lze n Sofijském náměstí kždý. Mlý jrmrk je předobrzem oprvdových frmářských trhů, n nichž by v sezóně neměl chybět ni zelenin jiné produkty domácí výroby. Dlší šnce, jk ovlivňovt místní dění Nová kolice n rdnici nbídl občnům dlší šnci, jk ovlivňovt místní dění proszovt své poždvky, to v odborných komisích Rdy. Děkujeme všem, kteří regovli n nši výzvu v novinách zpojili se do práce v komisích. Novinkou je, že jsme ve vedení komisí dli tké prostor odborníkům, kteří nejsou členy Zstupitelstv. Rd nově zložil komisi pro Cholupice Točnou. Tím vychází vstříc poždvkům občnů z těchto okrjových pržských čtvrtí, které mjí specifik odlišná od osttního území Prhy 12. Komise bude projednávt nejen záměry, které se dotýkjí Cholupic Točné, le bude tké hledt řešení pro specifické problémy, které obyvtele uvedených loklit trápí. Nikdy není pozdě zčít něco smysluplného dělt Bc. Soň Kodetová předsedkyně Komise pro rozvoj Cholupic Točné Jké jsou Vše dosvdní zkušenosti z politického veřejného život? Musím se přiznt, že mám někdy pocit neúspěšného komunálního politik. Z celých dvcet let se mi přes veškerou snhu nepodřil spoust věcí, o které jsem usilovl. N druhou strnu, když se ohlédnu, něco málo se podřilo. Npříkld zchránit školku, iniciovt nšeho strážník, prosdit oprvy některých komunikcí včetně ulice Hospodářské, kterou v rámci Točné povžuji Usnesením Zstupitelstv Prhy 12 se nše městská část v červnu loňského roku přihlásil k relizci podpoře principů místní Agendy 21. Zároveň Zstupitelstvo schválilo projekt Strtegický plán městské části Prh 12 pro trvle udržitelný rozvoj přijlo závzek spolufinncování projektu ve výši 10 % celkových uzntelných nákldů. N projekt Prh 12 obdrží dotci z Revolvingového fondu Ministerstv životního prostředí ve výši téměř půl milionu korun. Celý projekt potrvá dv roky, zčl 1. únor letošního roku potrvá do konce ledn roku Zstupitelstvo Prhy 12 n svém zsedání 8. únor součsně určilo, že místostrost Mrek Rejmn bude z zvedení Místní gendy 21 (MA 21) zlepšení kvlity život v rámci řízení relizce projektu odpovídt. Mým hlvním úkolem je odpovědnost z zvedení procesu MA 21 do prxe dohled nd relizcí jednotlivých úkolů z tohoto procesu vyplývjících. Grntem nplňování procesu MA 21 bude tzv. Skupin pro MA 21, složená ze zástupců rdnice Úřdu městské části Prh 12 z odborníků z řd veřejnosti, jíž předsedám. Dále je mým úkolem v rámci procesu komunikovt se širokou veřejností, zástupci občnského i soukromého sektoru médii, říká v úvodu Mrek Rejmn. Proč se Prh 12 do projektu vůbec zpojil? Kždá městská část by měl mít střednědobý plán rozvoje. Tedy i t nše. Tento projekt nvíc vytvoří oprvdu komplexní mteriál o tom, jk budeme v horizontu V tomto vydání novin předstvíme jk vedení ve výborech Zstupitelstv městské části, tk v komisích Rdy zmíníme krátce přínos těchto orgánů městské části. Stnovisk k důležitým otázkám n úseku smosttné působnosti městské části předkládných Zstupitelstvu k rozhodnutí se připrvují ve výborech, které jsou pordními orgány Zstupitelstv. Finnční výbor kromě jiných úkolů kontroluje hospodření s mjetkem finnčními prostředky městské části. Jeho předsedkyní byl zvolen Ing. Ivn Kyliánová Mtoušková, rdní Prhy 12. Kontrolní výbor prověřuje plnění usnesení Zstupitelstv Rdy, dodržování právních předpisů ze strny smosprávy i Úřdu městské části plní dlší z skutečně inspirující přístupem všech jejích obyvtel. Bylo toho víc, nicméně ne dost Proč jste se rozhodl zpojit právě do práce této komise čeho byste chtěl svým působením dosáhnout? Mé rozhodnutí prcovt v komisi souvisí s tím, o čem jsem hovořil - chci se i ndále věnovt rozvoji Točné Cholupic. Mým cílem je dosáhnout optimálního výsledku v rámci zlepšování infrstruktury vzhledu dných loklit. Věřím, že se mi podří přispět k jejich rozvoji, proto jsem tuto výzvu přijl. Rdost z pololetního vysvědčení Své první vysvědčení si n konci prvního pololetí přineslo domů 405 prvňáčků z devíti zákldních škol v Prze 12. Třem prvním třídám Zákldní školy Rkovského se 31. ledn vysvědčení předávl slvnostně, v přítomnosti rodičů poprvé tké z účsti nového strosty Frntišk Adámk. Ovšem školu i její ředitelku Dnu Kotíkovou dobře zná, protože tm chodívl již v 90. letech n rodičovská sdružení do třídy své dcery, později prcovně jko člen Zstupitelstv Prhy 12 předsed Kontrolního výboru. N Slvnosti prvního vysvědčení, kde měly výrznou převhu jedničky, předl pmětní listy osmdvceti prvňáčkům z 1.A i devíti dětem ze dvou tříd Montessori. Třídním učitelkám Olze Burdové, Miroslvě Mourkové Aleně Ptové pk poděkovl z trpělivost s nejmenšími žáčky, pro které je první pololetí školní docházky mimořádně důležité. (bet) deseti let žít. Npříkld nstíní, jká bude úroveň služeb, kvlit práce Úřdu městské části, školství, sportu, kultury, bydlení, zdrvotnictví či podpory podnikání. Vzhledem k tomu, že jde o smysluplnou věc, rozhodl se k účsti i Prh 12. Já v tom vidím ještě jeden obrovský přínos. N projektu se bude podílet celá řd lidí, nejen z rdnice, le i mnoho občnů odborníků. Věřím, že jednotlivé prcovní skupiny budou vzájemně komunikovt, spoluprcovt, předávt si pozntky učit se jedn od druhé. To zvýší šnce, by se projekt stl úspěšným. Co projekt Prze 12 v prxi přinese? Dobře vedená místní Agend 21 předchází konfliktům, zmenšuje rozpory, přispívá k nlezení skutečných problémů optimálních cest jejich řešení, ktivně zpojuje veřejnost do řešení problémů přispívá ke spolupráci různých společenských profesních skupin. Vede tké k většímu pochopení práce úřdů zstupitelů, zvýšení důvěry v jejich rozhodnutí k zjištění zpětné vzby při řízení měst, posiluje pocit sounáležitosti s obcí, regionem. MA 21 přispívá i k zchování místních hodnot kulturních, společenských i přírodních, v neposlední řdě přispívá k definování společné vize o budoucnosti obce či regionu. Má-li projekt mbice stát se strtegickým plánem rozvoje městské části Prh 12, musí být striktně politický. Proto jsem veřejně všem členům Zstupitelstv npříč politickým spektrem grntovl možnost ktivně se do projektu zpojit. Dokud budu z projekt odpovědný, nepřipustím politické třenice v rámci jeho vytváření. Závěry projektu by v budoucnosti úkoly, jimiž ho zstupitelé pověřili. Předsedou výboru se stl Ing. Jn Polomský. Tké Rd městské části má své inicitivní pordní orgány v podobě odborných komisí, do nichž se mohl přihlásit kterýkoli občn. Komisi nkládání s obecním mjetkem Komisi pro Fond obnovy řídí zástupce strosty Bc. Jn Mrhoul dlší místostrost Mrek Rejmn stojí v čele Komise pro prevenci sociálně-ptologických jevů. Vzhledem k tomu, že všichni místostrostové členové Rdy byli již předstveni v minulém čísle nšich Novin, připrvil redkce jen medilonky předsedů osmi dlších zřízených komisí Rdy druhého výboru Zstupitelstv městské části. Soň Kodetová Nrodil se n Slovensku. Původní profesí je grfičk, pro ČT zprcovávl titulky k televizním inscencím. V roce 1969 se provdl z herce Jiřího Kodet zůstl s dětmi v domácnosti. Žije n Točné, kde již dvcet let působí v komunální politice. V roce 1989 tm spoluzkládl Občnské fórum v letech 1990 ž 2010 byl nepřetržitě členkou Zstupitelstv městské části. Od roku 1991 je členkou ODS, pět let prcovl jko oblstní mnžerk ODS Prh 12. Má dvě dospělé děti, Báru Jn. Po smrti mnžel, o kterého v posledních letech dom pečovl, vystudovl vysokou školu CEVRO Institut v Prze, právní specilizci, nyní pokrčuje v mgisterském studiu. V roce 2009 zložil Klub třetího tisíciletí, o. s. změřený n vzdělávání, sdružování pomoc lidem, kteří cítí potřebu pro sebe jiné něco smysluplného dělt, neví jk. Dlší předsedy komisí předstvujeme n strně 3 Práce n Strtegickém plánu městské části Prh 12 pro trvle udržitelný rozvoj zčly měly sloužit jko podkldy pro Progrmové prohlášení Rdy MČ Prh 12, ť už bude její složení jkékoliv. Rád bych, by projekt Prze 12 přinesl větší utonomii. Budeme-li vědět, jk chceme žít z deset let, máme šnci koncepčně posuzovt jkékoliv vnější dění, které bude mít n život v nší městské části vliv. Průběžné práce nebudou právě jednoduché. Bude to vyždovt úsilí mnoh lidí. Myslíte si, že se vše podří dotáhnout do konce? Ano, práce bude skutečně vyždovt velké úsilí všech, kteří se ktivně zpojí. Hlvní odměnou bude v tomto přípdě pro všechny zúčstněné pocit z dobře odvedené práce. N nšem prvním setkání s kolegy n rdnici jsem tké deklrovl, že nehodlám prcovt n tkto složité náročné záležitosti jen proto, by se n konci uděll křížek u splněného úkolu ten se pk zložil do šuplíku. Nopk. Bude-li projekt kvlitně zprcován, musí sloužit jko mnuál k dlšímu rozvoji Prhy 12. Kvlitně zprcovný projekt by měl dát všem lidem, kteří v nší městské části budou bydlet, prcovt či něco stvět, jsnou předstvu, jk se Prh 12 bude dál rozvíjet. Jsem velmi rád tomu, že je n nší rdnici skutečně velké množství lidí, kteří berou tento projekt jko velkou výzvu šnci. Šnci dokázt občnům, že nše rdnice může oprvdu účelně hájit zájmy všech svých obyvtel. Proto věřím, že se projekt Strtegický plán rozvoje MČ Prh 12 podří dotáhnout do konce. Podrobnější informce o MA 21 Strtegickém plánu rozvoje občné mohou nlézt n oficiální internetové stránce městské části nebo mohou kontktovt koordinátor MA 21 n telefonním čísle

2 STRANA 2 NOVINY PRAHY 12 - HISTORIE, LIDÉ BREZEN 2011 Mohu do toho mluvit Vážení obyvtelé Prhy 12 milí čtenáři Novin Prhy 12, nejprve díky z všechny vše ohlsy i nbídky příspěvků pro náš list. Oprvdu se z nich rdujeme první z nich dnes publikujeme. Vyzýváme vás i ndále: pište poštou nebo n e-milovou dresu chceme být s vámi v kontktu. Jk jsme slíbili v prvním letošním čísle Novin, vše náměty připomínky budeme prvidelně otiskovt. N rozdíl od předchozího vedení rdnice jsme se rozhodli uskutečnit progrm otevřené rdnice. To znmená, že rubrik Mohu do toho mluvit je určen tké pro názory opozice, pouze všk pro polemiku o věcných problémech. Umožníme tk všem klubům v Zstupitelstvu nbídnout občnům svá řešení vážných problémů městské části. Pro politická ideologická témt nvrhneme všem politickým subjektům v Prze 12 otištění odkzu n jejich webové stránky, kde si je zájemce může bez omezení přečíst, niž by byl vyčerpán prostor Novin Prhy 12 určený pro informování občnů. Projekt otevřené rdnice dále znmená, že o podsttných rozhodováních, zvláště kolem stvebních kcí územního rozhodování, budou před přijetím klíčových rozhodnutí občné informováni bude jim umožněno n veřejných setkáních vyjádřit svůj názor. PhDr. Dniel Rázková, rdní MČ Prh 12 s kompetencí mediální komunikce Milé nše Noviny Prhy 12! Pokud se mi váš měsíčník dostne do ruky, se zájmem jej prolistuji. Ne vždy zcel souhlsím s obshem, le v podsttě se mi líbí. Snží se být ktuální, seznmují se součsným i dřívějším životem Prhy 12. Zkrátk neměl jsem důvod vám psát. Až lednové číslo s článkem Kdy bude v Modřnech pmátník čs. exilu?" vší výzvou o přípdné připomínky mě donutilo vyjádřit svůj názor, po diskusi s přáteli nejenom můj. Nechci polemizovt o důvodech, které vedly k opuštění vlsti (vždyť i pn prezident to v novoročním projevu odsuzuje), ni nechci hodnotit předpokládnou krásu zdi o rozměrech 15 x 7 metrů, osvícené, ozvučené nmočené - určitě se njdou lidé, kterým se zlíbí (třeb sprejeři ji ocení). Mě zráží především ekonomická stránk. V době, kdy nás vlád s pnem Klouskem přesvědčuje o nutnosti úspor, mě npdá mnoho oblstí, kde by se finnční prostředky určitě užily smysluplněji (děti, senioři, nemocní - potžmo školství, soc. péče, zdrvotnictví), než do dlšího monumentu, jehož zhotovení, provoz údržb budou nemlou trvlou zátěží. Konec konců mjí nši emigrnti - exulnti již v Modřnech ocenění pojmenováním jedné z hlvních ulic ul. Československého exilu. Děkuji, pokud si moji připomínku spoň přečtete MUDr. Monik Vlišová Vážená pní doktorko, velice děkuji z Vši rekci. Ztotožňuji se s Vším názorem, že je nezbytné vzhledem k součsné situci zvláště prověřovt efektivitu smysluplnost všech kcí, které městská část Prh 12 plánuje relizovt. Pmátník čs. exilu v rozshu popsném ve Vámi zmiňovném článku v Novinách Prhy 12 všk neplánuje městská část Prh 12, le Petr Vrán, se kterým je rozhovor v článku veden. On tké zjišťuje finncování pmátníku. Pokud bude z jeho strny podán žádost o finnční příspěvek od městské části n relizci pmátníku, bude tento návrh oficiálně projednán v Rdě, nemohu tedy předjímt výsledek jednání. Z sebe mohu říci, že v součsné situci npjtého finnčního rozpočtu nevidím pro tkovouto investici prostor obdobně se vyjádřili i dlší členové Rdy, které jsem s Vším názorem seznámil. Ještě jednou z něj děkuji budu rád pokud se n nás budete ndále obrcet s Všimi podněty. Ing. Ev Tylová, místostrostk MČ Prhy 12 Dobrý den, byl bych velmi rád, kdyby se Noviny Prhy 12 stly skutečným informčním zdrojem, jk píšete. Doufám, že když po dlouhé době již nesedí žáb n prmeni" nový strost se bude strt nejen o svoje blho, le především o blho občnů Prhy 12, bude jko jeden z prvních kroků změn stylu novin. Noviny Prhy 12 mě připdly jko Rudé právo, neboť oslvovly úspěchy budování nší kpitlistické společnosti včetně vedoucí úlohy strosty jeho strny. Korunu všemu dl Hán sloupkem - strost odpovídá - kdy si jednu oslvnou otázku ve stylu čsů minulých prvděpodobně sám npsl pk si odpověděl. Není přece ostud psát i o tom, co se nepovedlo, proč se tk stlo jk to budeme řešit. Ano souhlsím s pnem Bc. Adámkem, že součástí demokrcie je především veřejná diskuse. Od nových Novin Prhy 12 i rdních očekávám otevřenost informcí především prvdu. Přeji především pnu strostovi nové Rdě, ť se jim jejich odhodlání dří plnit. Ing. Miloslv Dvorský Vážený pne inženýre, velice děkuji z Vši rekci. Souhlsím s tím, že, Noviny Prhy 12 by měly změnit styl. Rd již pověřil svoji členku PhDr. Dnielu Rázkovou, by se věnovl mediální prezentci. To znmená, by se zsdil i o změnu obshu Novin Prhy 12. Máte prvdu, že by neměly pouze oslvovt úspěchy, le i vysvětlovt, co se nepodřilo proč, měly by být oprvdovým informčním zdrojem. Postupně budeme Noviny Prhy 12 měnit podle nšich předstv pevně doufám, že i Všich očekávání. Ještě jednou děkuji z Vši rekci budu rád, pokud nám npíšete, zd nkolik jsme Vše očekávání nplnili. Ing. Ev Tylová, místostrostk MČ Prhy 12 K zápisu dětí do cestovních psů Ve smyslu zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokldech, ve znění pozdějších předpisů, pltí, že do je možné provést zápis dítěte mldšího 10 let do cestovního psu rodiče, to n zákldě vyplněné žádosti, předložení pltného občnského průkzu, originálu rodného listu dítěte zplcení správního popltku ve výši 50,- Kč/dítě. Zápisy dětí v cestovních dokldech rodičů zůstnou pltné pouze do Po tomto dtu bude muset mít kždé dítě bez rozdílu věku svůj vlstní ps. V přípdě žádosti rodiče o vystvení prvního cestovního psu pro nezletilé dítě do 15 let je nutno při osobní návštěvě s dítětem předložit k žádosti rodný list dítěte v originále prokázt státní občnství ČR dítěte, dále žádjící rodič předloží svůj pltný občnský průkz. Bc. Dušn Pokorný, vedoucí odboru evidence obyvtel osobních dokldů Úklid pod veřejnou kontrolou Jedn z věcí, které občny trápí píší nám o nich, je úklid ulic, chodníků prků od prchu, odpdků i zvířecích exkrementů. V součsné době rdnice prověřuje, jk důsledně se úklid provádí, tm, kde je to třeb, sjednává náprvu. Npříkld n Sofijském náměstí se bude nyní uklízet kždý den. Dříve se v zimě pouze odstrňovl sníh, le s prvidelným metením nepořádku se nepočítlo. Důslednému úklidu celého náměstí i přilehlých částí všk brání roztříštěnost vlstnických vzthů. Pro ilustrci pozemky jen pod Sofijským náměstím v jeho okolí ptří deseti vlstníkům. Městská část má svěřeny pozemky pouze pod centrální částí náměstí prčík, ty tké uklízí. Ale okolní zelené plochy chodníky včetně rozbitých schodů u pošty má ve svém vlstnictví hlvní město Prh. Abychom zjistili komplexní péči o náměstí, požádáme Prhu o svěření těchto pozemků do nší péče. Osttní vlstníky jsme upozornili n povinnost své pozemky uklízet stejným způsobem budeme postupovt rovněž n dlších místech v nší městské části. Zvláště bolestivé čsto kritizovné je znečištění chodníků prkových ploch psími exkrementy. Nechceme všk volit pouze formu represe, proto jsme zhájili osvětovou kmpň. Prcovník úřdu, který je pověřen kontrolní činností, upozorňuje mjitele psů n jejich povinnosti součsně zznmenává jejich připomínky. N zákldě poždvků občnů umisťujeme dlší koše n psí exkrementy n Točnou. Čstější kontrolu znečišťování veřejných prostrnství jsme dohodli tké s Městskou policií. Větší osvětovou kci z účsti městských strážníků plánujeme n týden od 14. do 20. březn. Od tohoto měsíce tké zčneme s intenzivním úklidem psích exkrementů sběrným vozem. Hrmonogrm změřený n míst s největším znečištěním je v tbulce. Podrobný rozpis uklízených ploch njdete n webových stránkách Prhy 12. Vzhled nší městské části jistě pomohou zlepšit připomínky podněty občnů, proto je velmi uvítáme děkujeme z ně. Ing. Ev Tylová, místostrostk Prhy 12 Hrmonogrm úklidu psích exkrementů čistícím strojem v březnu 2011 Loklit č. 1. okolí ulic Zárubov, Špirkov Snopkov č. 2. okolí ulic Žmpšská, Libeřská, Písnická u ZŠ, Otrdovická, Mřtkov č. 3. okolí ulic Štrov, Liškov, Cílkov, Pšenčíkov, Cuřínov, Pvlíkov, Smotlchov č. 4. okolí ulic Hsov, Dobevská, Imrychov, Kbeláčov Čs. exilu u les, Krouzov, Mzncov, pěší zón u Lbe, prk mezi ulicemi Dškov, Hsov Mráčkov č. 5. okolí ZŠ Rkovského, pěší zón od ul. Pirinská směrem k Sofijskému nám., Sofijské náměstí včetně prku č. 6. okolí ulic Angelov u ZŠ, Levského, Vzovov Generál Šišky č. 7. okolí ulic Pltónov, Petržílov, Urbánkov, Pertoldov, Borovnská, Pvelkov okolí OC Otv č. 8. okolí ulic Brunčin, K Orionce, Zátišská, U Modřnské školy, Lehárov, Klostermnnov, Pncířov, Převoznická, prk u zvonice, K Dolům, Obchodní nám. prk u kin při ul. Povodňová č. 9. okolí ulic Komořnská, Krupná, Z Sídlištěm, Okružní, U Vlečky, Nd Teplárnou, Písková, Plmetová u MŠ Termíny čištění Nájemné se zvyšuje jen symbolicky Prh 12 letos zvýší nájemné z nebytových prostor, pozemků reklmních ploch, jejichž pronjímtelem je městská část, o pouhé 1,5 %. Nájemné tedy od 1. dubn stoupne jen o míru inflce z rok 2010, zveřejněnou Českým sttistickým úřdem. Rozhodli o tom rdní městské části. Loni byl mír inflce skutečně minimální, nvíc Prh 12 v uplynulých dvou letech nájmy z pronjímných prostor vůbec nezvyšovl. Letošní zvýšení o 1,5 % povžujeme proto z skutečně symbolické, přiblížil rozhodnutí Rdy Prhy 12 místostrost Jn Mrhoul. Z nájmů tk Prh 12 díky mírnému zvýšení vybere o necelých 243 tisíc korun více než loni, v této částce přitom nejsou zhrnuty nájmy uzvírné příspěvkovou orgnizcí Správ bytových objektů Prh - Modřny jednotlivými mteřskými zákldními školmi. Růsty nájmů v prostorách pronjímných nší městskou částí letos budou oprvdu velmi mlé, většinou ve stovkách korun, doplnil Jn Mrhoul. Zájem o umístění dětí ve školkách nrůstá Je známým pozitivním fktem, že se v posledních letech v České republice zčl zvyšovt počet nrozených dětí. Tomu odpovídá i zvyšující se zájem rodičů o umístění dětí v mteřských školách, to včetně Prhy 12, což dokládjí i čísl: v roce 2000 docházelo do nšich mteřinek 1180 dětí, v roce 2010 už 1614 dětí. Z 10 let tk do nšich mteřinek chodí o 434 dětí víc. Rdnici Prhy 12 tento zájem těší, školství obecně totiž ptří mezi zákldní priority i nového vedení městské části Prh 12. Je potěšitelné, že se nám oproti jiným obcím dří poptávku rodičů uspokojovt. Snžíme se, by všechny přihlášené děti s trvlým bydlištěm v Prze 12, které dovršily věku 3 let jejichž rodiče jsou změstnní, byly do mteřských škol přijty. N zvyšující se ukztele porodnosti Prh 12 regovl včs s nvyšováním kpcit v mteřských školách zčl s dosttečným čsovým předstihem. Dří se nám tk otevírt dlší nové třídy v nšich mteřinkách. Letos v září, tedy n zčátku nového školního roku, otevřeme dlší čtyři nové třídy: dvě ve stávjící mteřské škole v Čechtické ulici n Kmýku dvě třídy tké v nově obnovené mteřské škole v Krsově ulici ve strých Modřnech, která se od září stne součástí Zákldní školy T. G. Msryk. Počítáme tedy s tím, že větší problémy s umisťováním dětí do mteřinek nenstnou ni v průběhu letošního zápisu. Zápis do všech mteřských škol v Prze 12 pro školní rok 2011/2012 se koná v termínech: vydávání přihlášek březn od do hodin odevzdání vyplněných přihlášek březn rovněž od do hodin. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelk mteřské školy, která se v dné záležitosti řídí pltným školským zákonem, správním řádem tké příslušným metodickým pokynem. Závzný zájem rodičů o docházku dětí do nové mteřské školy v Krsově ulici bude zjišťovt zároveň přihlášky rozdávt ředitelk Zákldní školy T. G. Msryk Mgr. Květuše Bošková v budově zákldní školy v ulici Modřnská 10 v uvedených termínech. Ve školním roce 2011/2012 bude n území nší městské části sedmnáct mteřských škol, jejichž zřizovtelem je Prh 12. Šest mteřských škol je pod právním subjektem zákldních škol. Osttní mteřské školy jsou příspěvkové orgnizce s právní subjektivitou. Nbídk změření nšich mteřských škol je velmi různorodá. Všechny mteřské školy prcují podle školních vzdělávcích plánů, které jsou v souldu s poždvky rámcového vzdělávcího progrmu pro předškolní vzdělávání. Některé využívjí lterntivní metodiky Zčít spolu, Dltonský plán nebo Montessori. V Prze 12 funguje tké jedn církevní mteřská škol zřízená pržským rcibiskupstvím, dále jedn česká soukromá mteřská škol jedn česko-itlská mteřská škol. Seznm všech mteřských škol v Prze 12 včetně potřebných kontktů je možné si vyhledt n internetových stránkách v sekci Městská část, rubrice Školství. Přípdné dotzy mohou rodiče konzultovt tké s odborem školství, kultury vzdělávání nší rdnice n telefonním čísle nebo prostřednictvím elektronických dres nebo Přeji všem rodičům, by byli s mteřskou školkou, kterou si pro své děti vyberou, spokojeni. Jn Knoblochová, zástupkyně strosty s kompetencí školství, kultur, sociální péče zdrvotnictví ; ; ; POVÁLEČNÝ VÝVOJ V MODRANECH Rok Školství v obci Nše školy z okupce Mluvíme-li o modřnských školách z doby po osvobození, chtíce nechtíce, musíme hovořit o Němcích. Všechny nše školy byly totiž ke konci války zbrány pro vojenské účely. První vojenský útvr přišel do Modřn 8. květn 1941 byl ubytován v měšťnské škole n Jiráskově náměstí. Byl to tnkový oddíl, který se právě vrátil z Jugoslávie. Dlouho se zde nezdržel, 15. červn táhl dále n východní frontu. Celá budov byl pk zbrán v únoru 1945 n vojenskou nemocnici. Školní zřízení bylo uloženo n půdách, cenné předměty byly uschovány v bytech některých učitelů. Dlší vojenská jednotk byl od roku 1944 v budově dívčí školy u rdnice pro německou domobrnu byl zbrán i chlpecká škol obecná v čp. 29 Protože nebylo náhrdních místností, děti zůstly dom. Ve vynucených prázdninách shromžďovli učitelé žáky kde se jen dlo. V hostincích, v Lidovém domě nebo n hřišti u sokolovny. Zde jim ukládli úkoly vyprcovné od nich zse přebírli. S prvidelnějším vyučováním se zčlo v dubnu 1945 v hostincích U Troníčků, U Přemysl, U Sosny n Lysinách U Kuklů. Toto vyučování bylo všk stále rušeno prvidelnými leteckými poplchy. Vyučování po revoluci Skutečně se zčlo vyučovt nejdříve ve škole n Jiráskově náměstí. Bylo to 7. červn 1945, v chlpecké se zčlo ž 25. červn školní rok byl ukončen n všech školách 12. července Po revoluci bylo nutno nprvit škody způsobené okupnty. Název Hlvní škol - Huptschule, do níž smělo být přijto jen mlé procento českých žáků, byl zrušen nhrzen strým názvem měšťnská škol. Do ní byli převedeni žáci 6., ročníku, kteří z okupce museli zůstt v obecné škole. Boží tělo 1953 N počátku školního roku byly v Modřnech tyto školy: - národní škol chlpecká čp. 29 v Kostelní ul., nyní K Dolům s 320 žáky - národní škol dívčí v ul. U rdnice s 270 žčkmi - měšťnská škol n Jiráskově náměstí s 333 žáky Při chlpecké škole byl zřízen pomocná škol, měl jednu třídu s 10 žáky. Ve školním roce se stl smosttnou pod názvem Zvláštní škol. V tomto roce měl 12 žáků. Sjednocení školství v roce 1953 Zřízení osmileté střední školy V roce 1953 bylo provedeno důsledné sjednocení nšeho školství, národní střední školy byly sloučeny v jednotnou osmiletou střední školu. N zákldě této reformy byly u nás zřízeny 2 osmiletky, které byly v roce 1954 rozděleny n 3 smosttné osmileté střední školy. Školní rok zčl n nšich školách šptně. Třídy osmiletky nestčí n počet dětí, je nedosttek nábytku n 1. osmiletce chybí při zčátku školního roku 5 učitelů. Otázk učitelů byl vyřešen teprve po intervencích ž n ministerstvu školství. Nábytek byl přislíben Krjským národním výborem. Otevření 11leté střední školy Rok 1956 je význmným rokem modřnského školství. Toho roku bylo totiž konečně povoleno zřízení jedenáctileté střední školy v Modřnech, n které se zčlo vyučovt 3. září Škol je umístěn v budově osmiletky n Jiráskově náměstí. Náš poždvek n zřízení této školy byl správný, vždyť jsme obcí s obyvteli s velkým průmyslovým potenciálem. N zdejších školách je tísnivý nedosttek učeben. 8 tříd má střídvé vyučování dětí stále přibývá. Proto MNV žádl o povolení přístvby 1. osmiletky, le místo toho byl povolen stvb 2 dvoutřídních školních pvilonů, všeobecně zvných školičkmi. Byl vybrán míst n Lysinách v Komořsku, tedy v nejodlehlejších místech Modřn, by se ušetřil nejmenším žáčkům cest do školy ve středu měst. Podmínkou pro stvbu bylo, že musí být proveden brigádně. Stvb školičky I n Lysinách byl zhájen v září 1956, školičky II n Komořsku v březnu Obě zhájily vyučování v září N jře 1959 se zčlo se stvbou školičky III n Bbech III. Vyučovt se v ní zčlo v listopdu Otevřením školiček se poněkud ulevilo kritickému nedosttku učeben počet tříd se střídvým vyučováním se snížil z osmi n šest. Z Kroniky měst Modřny z let vybrl kronikářk Mrie Průšová

3 BREZEN 2011 NOVINY PRAHY 12 - Z RADNICE STRANA 3 Kdo předsedá výborům Zstupitelstv městské části komisím Rdy? Rději než kritizovt, je lepší něco pro věc udělt Ing. Jn Besperát předsed Komise doprvy Nejste členem žádné politické strny ni nepůsobíte v Zstupitelstvu. Co Vás vedlo k tomu, že jste se stl předsedou komise? Myslím, že v přípdě práce v komisi není podsttné, zd člověk je nebo není členem té či oné politické strny. Pro mě je důležitá slušnost zdrvý rozum. Právě v komisi se občn může zpojit do spolupráce s rdnicí, tedy smosprávou. Zjímá mě činnost lidí, které jsme si zvolili, snžím se s nimi komunikovt. Dlouhé roky se zjímám o dění v místě, kde jsem se nrodil kde s rodinou žiji. Mám pozitivní i negtivní zkušenosti, protože jsem se Udělt něco prospěšného pro své okolí Mgr. Zbyněk Boublík předsed Komise pro výchovu vzdělávání Kdy proč jste se vydl n politickou dráhu? Nejsem politik, le občn Prhy 12, kterého pouze shod okolností přiměl k práci v Zstupitelstvu. Domnívám se, že n místní úrovni nejde o politiku, le o slušnost čestnost s cílem udělt něco prospěšného pro své nejbližší okolí. Členem Zstupitelstv městské části jsem od roku Předtím jsem všk celých pět let prcovl jko úředník n rdnici Prhy 12, tkže témt problémy spojené s touto loklitou velmi dobře znám. Již před rokem 2006 jsem byl tké členem dvou odborných komisí Rdy městské části. Čím Vás oslovuje činnost v Komisi pro výchovu vzdělávání? Problemtik školství, kultury i volnočsových ktivit Vylepšovt životní podmínky všech občnů Ing. Miroslv Ks předsed Komise pro koordinci komunitního plánování V oboru plánování sociálních služeb v Prze 12 se pohybujete již skoro dvcet let. Co Vás n komunální politice tk bví? Do procesu plánování sociálních služeb jsem vstoupil hned n zčátku, v roce Tehdy vznikly nové neziskové orgnizce, zváděly se terénní pečovtelské služby, kluby strvování dříve nrozených zčínly se pořádt veletrhy sociálních služeb. V roce 2003 se Rd městské části přihlásil k metodě komunitního plánování sociálních služeb vytvořil komisi, v níž jsem spoluprcovl s řdou skvělých lidí. Byl by věčná škod nepokrčovt ve zdárně zpočtém díle, proto chci být dál užitečný prcovt nehledě n věk zdrvotní postižení. Čeho byste chtěl v komunitním plánování dosáhnout? Rád bych ve spolupráci s rdními, zstupiteli občny pomáhl vytvářet v nší městské části prostředí, ve kterém se bude dobře žít jk mminkám s mlými dětmi mldým mnželstvím, tk osobám s postižením, mládeži, seniorům, zkrátk všem, kteří potřebují nši pomoc tké smi chtějí pomoci. Při pohledu n ročník Všeho nrození invlidní tříkolku, n které jste přijel, se musím zeptt, kde berete tu energii? v Modřnech osobně podílel n budování lokální infrstruktury jko občn jsem do ní tké investovl. Je všk sndné jenom něco kritizovt. Njít si le čs, odvhu být ochoten pomoci je mnohem složitější vzácnější. Proto jsem se v posledních letech ve svém volném čse ktivně zpojil do práce Komise doprvy Komise územního rozvoje. V novém volebním období v tom chci pokrčovt v dobré víře pomoci, protože zpětnou vzbu ze strny občn vůči rdnici povžuji z podsttnou. Čím byste chtěl přispět ke zlepšení život v Prze 12? Život městské části ovlivňuje do jisté míry kždý z nás. Právě účst v Komisi doprvy Komisi pro rozvoj Cholupic Točné je dobrá příležitost k tomu, by člověk mohl vyjádřit názor svůj či svého okolí. A mnohdy se je mi blízká. Díky svému pětiletému nepřetržitému působení n rdnici zájmu o témt s Prhou 12 spojená poznl jsem detilně všechn zdejší školská zřízení. Osobně znám většinu ředitelek i ředitelů nšich škol. Vím, že svou práci zvládjí velmi dobře, i když to mnohdy nemjí lehké. Co jko předsed povžujete v této práci z nejdůležitější? Mým hlvním cílem je vytvořit z komise kvlitní diskusní fórum otevřené názorům odborné i lické veřejnosti v záležitostech školství, kultury i volnočsových ktivit. Je potřeb se n mnoho věcí dívt z různých úhlů pohledu, přinášet nové náměty, nápdy, jk některé věci dělt jink třeb i lépe. Pokládám rovněž z důležité výrzně rozšířit spektrum témt projednávných v komisi i to, by se jednání komise otevřel i odborníkům všem občnům, protože je nutné do ktuálních témt vtáhnout veřejnost. Chci rovněž zlepšit úroveň dostupných informcí o všech školských zřízeních v nší městské části. Mgr. Zbyněk Boublík V Prze 12 žije od nrození v roce 1974, není členem žádné politické strny. Profesně se dlouhá lét věnuje mrketingu komunikci v privátním i veřejném sektoru. V Zstupitelstvu městské části Prh 12 se od roku 2006 zbývá především problemtikou školství, volnočsových ktivit, kultury, sociálních věcí zdrvotnictví. Když mě před dvceti lety postihl mrtvice, stál jsem před otázkou jk žít dál. Člověk se všk nesmí poddt žádným životním zvrtům. Z mnohé vděčím své ženě, která je mojí oporou. Máme dvě děti - Andreu Petr, o třetího Tomáše jsme trgicky přišli - dvě dospělé vnučky. Rád čtu, toulám se s pomocí mnželky invlidní tříkolky přírodou rádi se i zstvíme n kus řeči se sousedy. Ale nejrději, když potkáme nějkou školku. V těch roztomilých dětech totiž vidíme budoucnost nšeho národ. Ing. Miroslv Ks Nrodil se v roce V roce 1961 bsolvovl Vysokou školu báňskou v Ostrvě. Po pěti letech práce vysokopecře ve Vítkovicích přešel do Východoslovenských železáren v Košicích odtud v roce 1969 n Generální ředitelství hutnictví želez do Prhy. Postupně se vyprcovl ž do funkce vedoucího odboru plánování příprvy výroby. V roce 1983 nstoupil jko ředitel svodného plánu n Ministerstvo hutí těžkého strojírenství po šesti letech n funkci ředitele koncernového podniku ZVL Prh. Je členem KSČM. V kždém člověku je kus dobr Ing. Jn Polomský předsed Kontrolního výboru Zstupitelstv městské části Prh 12 Komise životního prostředí Rdy MČ Budete vykonávt dvě veřejné funkce součsně, která z nich je Vám bližší? To nemohu říci, protože jsem v minulých volebních obdobích prcovl jk v komisích, tk v Kontrolním výboru. Práce v Komisi životního prostředí mě přivedl do veřejného život již v roce Tehdy jsem ještě ni nebyl zstupitelem, protože do vrcholného orgánu městské části jsem byl z KSČM zvolen teprve o čtyři roky později. V minulých letech byly pro Komisi životního prostředí prioritní dvě oblsti: zkvlitnění život obyvtel, zchování zlepšení přírodního prostředí kolem nás. Protože to je trvle sledovná problemtik, Budoucnost se počítá Letos se v celé republice uskuteční sčítání lidu, domů bytů. Rozhodným okmžikem sčítání bude půlnoc z 25. n 26. březn Novinkou je možnost vyplňovt odesílt sčítcí formuláře po internetu nebo prostřednictvím dtových schránek. Podle tiskového mluvčího projektu Ondřeje Kubly nebude Český sttistický úřd (ČSÚ) nijk zjišťovt vybvenost domácností ni jejich příjmy výdje. Z hledisk vybvení je pro sttistiku důležitá pouze otázk, zd má rodin možnost využívt počítč připojení k internetu. Sčítcí komisři Sčítcími komisři jsou v 95 % zkušení prcovníci České pošty. Budou se při kždé návštěvě prokzovt průkzem sčítcího komisře občnským průkzem. Ještě před návštěvou njde kždá domácnost ve schránce letáček se zákldními informcemi o sčítání, jménem číslem komisře termínem jeho návštěvy. Letáky se budou roznášet od 26. únor do 6. březn. V době od 7. do 25. březn pk komisři nvštíví jednotlivé domácnosti předjí jim dotzníky pro všechny osoby, které tm žijí. Čs návštěvy budou komisři volit nejčstěji v prcovní den v podvečer nebo o víkendu, by zstihli rodinu dom. V opčném přípdě vhodí do schránky oznámení o druhém termínu doručení sčítcích formulářů. Pokud by nevyhovovl ni ten, lze si n bezpltné lince domluvit jiný čs návštěvy, přípdně si do 14. dubn formuláře vyzvednout osobně n tzv. sběrném místě, většinou n poště. Podobný postup pltí i pro sběr sčítcích formulářů, s tím rozdílem, že pokud nevyhovuje ni jeden z nvržených termínů, dostnou občné do schránky obálku formátu A4 s předtištěnou dresou P.O.Boxu. Poštovné se nepltí. Sčítcí formuláře Komisř přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkmi: může jednt o bnální podněty, které všk zásdně ovlivňují kždodenní život občnů. Npříkld zlepšení doprvní situce v Prze 12 je něco, co se nás přímo týká. Jde doslov o bezpečnost nši nšich dětí. Proto povžuji kždou pozitivní změnu v doprvě i v rozvoji Prhy 12 z úspěch pro všechny. Ing. Jn Besperát Nrozen v roce 1963 v Prze, vyrostl v Modřnech 15 roků žije s rodinou v Cholupicích. Je žentý, má tři děti (dvojčtům je 10 let, nejstršímu studentovi 24). Odmličk se věnuje sportu, hudbě nyní hlvně rodině. V Modřnech hrál od žáčků ž po muže národní házenou. Je bsolventem ČVUT v Prze Ježkovy konzervtoře. Několik let učil n gymnáziu, v roce 1991 spoluzkládl Delegci německého hospodářství v Československu následně Česko-německou obchodní průmyslovou komoru v Prze. Od roku 1991 je výhrdním zástupcem pro ČR SR Mezinárodní veletržní společnosti Koelnmesse v Kolíně nd Rýnem. Nehodnotí se dobré úmysly slov, le výsledky Ing. Pvel Jroš předsed Komise územního rozvoje městské části S jkým předsevzetím jste přijl funkci předsedy jedné ze stěžejních komisí Rdy? Do práce v Komisi územního rozvoje městské části jsem se zpojil, bych se mohl podílet n dlším úspěšném rozvoji Prhy 12, to v kombinci s rozumnou politikou ochrny přírody se zlepšováním infrstruktury. Vzhledem k tomu, že se komise vyjdřuje k územně plánovcí dokumentci, k projektům, studiím i investičním záměrům, máme poměrně široké pole působnosti. Budeme se vyjdřovt tké k návrhům úprv územního plánu sídelního útvru hlvního měst Prhy v ktstru nší městské části, posuzovt žádosti o prodeje pronájmy pozemků z hledisek územního rozvoje iniciovt prcovní setkání s investory plánovné výstvby obytných i komerčních celků. V externí kontrolní činnosti stvebních ktivit bude komise mimo jiné dávt podněty pro státní stvební dohled. To vše je z hledisk budoucnosti Prhy 12 mimořádně odpovědná činnost. Věřím, že nše dobré úmysly dokážeme zúročit ve výsledcích. Máte nějké zkušenosti ze státní nebo veřejné správy? V oblsti státní posléze veřejné správy prcuji od roku 2001, od roku 2008 jko pordce náměstk primátor hl. m. Prhy. Od roku 2007 jsem členem České strny sociálně demokrtické, z niž jsem v roce 2010 poprvé kndidovl do Zstupitelstv městské části Prh 12. Ing. Pvel Jroš Nrodil se v roce 1966 v Prze, je žentý má dvě děti. Vystudovl Vysokou školu ekonomickou v Prze poté prcovl v bnkovnictví finnčních institucích. Od roku 1994 prcuje tké jko OSVČ v oblsti ekonomického orgnizčního pordenství. Do Prhy 12 se s rodiči přistěhovl v roce 1978 ještě jko žák ZDŠ. Mezi hlvní záliby ptří historie, myslivost zhrd. předpokládám, že v této činnosti budeme pokrčovt. Práce Kontrolního výboru Zstupitelstv je ještě mnohostrnnější, neboť se dotýká všech záležitostí městské části. Nejde jen o kontrolu plnění usnesení Zstupitelstv Rdy, le i o prošetřování nejrůznějších podnětů stížností občnů kontroly v příspěvkových orgnizcích. Zelený sčítcí list osoby (kždý člověk v domácnosti dostne svůj vlstní); Žlutý bytový list (kždá domácnost dostne jeden); Ornžový domovní list (ten dostnou pouze mjitelé nebo správci domů). Vyplnění odevzdání sčítcích formulářů Občné mjí tři možnosti, jk formuláře vyplnit předt: 1) On-line vyplnění odeslání přes internet; 2) Osobní odevzdání komisři - pokud někdo preferuje tuto cestu, komisř si hned domluví termín, kdy formuláře vyzvedne. 3) Odeslání poštou do P.O. Boxu ČSÚ s předplceným poštovným. Ať se občn rozhodne pro jkýkoli způsob předání vyplněných dotzníků, pltí vždy jko nejzzší termín pro odevzdání sčítcích formulářů 14. duben Nejjednodušší nejrychlejší je vyplňování rchů po internetu n drese kde občné njdou tké veškeré podrobnosti ke sčítání. Ani v tomto přípdě se všk občn neobejde bez ppírových formulářů získných od sčítcího komisře. N nich jsou vprvo dole u čárového kódu dv unikátní kódy - jeden čistě číselný Pečuj o svou obec, on bude pečovt o tebe MUDr. Tom Philipp, Ph. D., MBA předsed Komise bytové Komise zdrvotní Proč jste se Vy, profesí lékř, rozhodl vstoupit do lokální politiky? Do politického život v Prze 12 jsem vstoupil náhodou, v době, kdy lidé ještě volili lékře, protože si mysleli, že mohou nemocnou společnost vyléčit. Dvě volební období jsem prcovl v Rdě městské části vzhledem k profesi mě zjíml především témt zdrvotnická sociální. Poslední dvě volební období jsem byl zstupitelem v opozici, vždy jsem se všk snžil hájit zájmy svých spoluobčnů, protože nemohu být lhostejný k jejich potřebám. Mým hlvním zájmem v politice je zlepšení systému poskytování zdrvotní sociální péče tké v Prze 12 tk, by odpovídl potřebám všech občnů. Je tedy nsndě, že je Vám bližší Komise zdrvotní. Co Vás všk přivedlo k bytové problemtice? Zkušenosti z bytové politiky. Chci je dál využívt ve prospěch zlepšování bytové situce v Prze 12, protože bydlení ptří k nejcitlivějším sociálním jistotám občnů. Proto tké bytová komise spoluprcuje s odborem sociálních věcí ÚMČ při výběru zájemců o pronájem uvolněných bytů v obecních domech, doporučuje způsob jejich pronájmu konkrétní ždtele. Vydává rovněž stnovisk ke změnám výše nájemného v obecních bytech spoluprcuje při tvorbě koncepce bytové politiky Prhy 12. Činnost v Komisi zdrvotní, které rovněž předsedám, přímo souvisí s mým povoláním. Posledních několik let prcuji jko náměstek ředitele pro léčebnou péči ve Fkultní Thomyerově nemocnici s poliklinikou v Krči, která je spádovou nemocnicí pro Prhu 12. Kromě lékřské prxe tm řeším i problémy orgnizce finncování velkého zdrvotnického zřízení snžím se, by poskytovná péče byl kvlitní n vysoké odborné úrovni. Ačkoli nše městská část není zřizovtelem ni provozovtelem žádného zdrvotnického zřízení, má Rd městské části právo zřídit si podle zákon o hlvním městě Prze i tuto odbornou komisi. Bude jí sloužit jko pordní orgán při jednáních o rozvoji zdrvotnické péče n nšem území. K tomuto účelu bude pro Rdu soustřeďovt podněty od občnů, vyhodnocovt potřeby jednotlivých loklit (především v souvislosti s jejich stvebním rozvojem) nvrhovt zvedení potřebných optření. MUDr. Tom Philipp Modřnský rodák (nr. 1968) je žentý, má tři děti. Promovl n Fkultě dětského lékřství Univerzity Krlovy v Prze v roce 1993, později se specilizovl n revmtologii. V součsné době vykonává funkci náměstk ředitele pro léčebnou péči ve Fkultní Thomyerově nemocnici s poliklinikou v Prze Krči zároveň se podílí n činnosti Etické komise FTNsP/IKEM. MUDr. Philipp je členem předsednictv pržské městské orgnizce KDU-ČSL. V roce 1994 byl zvolen do Zstupitelstv městské části Prh 12, v letech 1997 ž 2002 byl tké členem Rdy městské části. Angžuje se rovněž v občnském sdružení Polovin nebe podporujícím osoby s postižením, pro které je v práci s počítčem rozhodující hlsová komunikce. Vedle velké rodiny má jko hlvního koníčk kynologii - je rozhodčím exterieru několik plemen teriérů. Co byste chtěl v zájmu zlepšení život v Prze 12 změnit? Chci se věnovt především dětem, které si pozornost dospělých jistě zslouží. Proto jsem zůstl členem Komise pro výchovu vzdělávání jko předsed Komise životního prostředí se změřím n kvlitu prostředí, v němž děti vyrůstjí. Vzhledem k tomu, že se tento pordní orgán Rdy vyjdřuje tké k prkovým úprvám, rozsáhlejší výsdbě zeleně, čistotě městské části, obnově rozšiřování dětských hřišť, je stále co řešit. Spoléhám n ktivitu kždého člen komise, protože vím, že v kždém člověku je kus dobr ten je především nutné vyhledt. Vážím si těch, kteří dokáží přiznt své chyby snží se je pokud možno nprvit. Ing. Jn Polomský Nrozen v roce 1952, žentý skoro 30 let, s mnželkou mjí jednoho syn. Člen KSČ od roku 1975 KSČM od jejího zložení. Vyučil se elektrikářem, později všk zvolil vojenskou dráhu. Po mturitě n spojovcím učilišti (DDŠ) v Novém Městě nd Váhem pokrčovl ve studiu n Vojenské kdemii ve Brně. Jko voják z povolání působil ve funkcích velitele roty i jko sistent n vojenské ktedře v Prze. V průběhu let si doplnil pedgogické vzdělání od roku 1990 učí v Zákldní škole Zárubov. Do Modřn se nstěhovl před 21 lety. jeden, který kombinuje čísl písmen. Jen těmi se lze přihlásit, otevřít své formuláře on-line je vyplnit. Při sčítání je obec povinn zjistit občnům bezpltný přístup k veřejnému internetu. V přípdě nší městské části je tím místem Husov knihovn v Modřnech. Při osobním předání dotzníků pomohou n požádání s jejich vyplněním sčítcí komisři. Od 26. únor do 20. dubn denně mezi 8.00 ž hod. je v provozu bezpltná telefonní link výlučně určená pro sčítání: Dotzy lze rovněž posílt n e-milovou dresu:

4 STRANA 4 NOVINY PRAHY 12 - INFORMACE, TÉMATA BREZEN 2011 Km s ním, neb Odpdy 2011 Odbor životního prostředí ÚMČ Prh 12 zprcovl stejně jko v minulých letech souhrnnou informci o systému odstrňování komunálních odpdů n území městské části. Odpdy rozčlenil podle jednotlivých druhů: Objemný komunální odpd Jedná se o vyřzený nábytek, umyvdl, WC mísy, koberce, linole, velká zrcdl, stré lyže, snowbordy, pod. Kontejnery jsou určeny pouze pro objemný odpd od fyzických osob. Pokud do nich odkládjí podniktelé svůj odpd pocházející z živnostenské činnosti, vystvují se nebezpečí postihu. Do kontejnerů je rovněž zkázáno odkládt jiné druhy odpdu, než objemný odpd, pro který jsou určeny. Čsto jsou do nich nesprávně dávány zejmén různé druhy vyřzených domácích elektrických spotřebičů, bioodpd nebo stvební suť, které ptří do sběrných dvorů. Upozorňujeme, že pro odkládání objemného komunálního odpdu lze využívt tké sběrné dvory. Převzetí odpdu ve sběrných dvorech hl. m. Prhy je pro osoby s trvlým bydlištěm n území metropole bezpltné. Ve sběrném dvoře v ul. Generál Šišky, který provozuje příspěvková orgnizce městské části Prh 12 - Správ bytových objektů Prh - Modřny, si lze pro odvoz odpdu objednt přistvení velkoobjemového kontejneru, nákldního utomobilu nebo multikáry, podle druhu, velikosti množství odpdu, z smluvní cenu. Informce n tel.: nebo Podobnou službu poskytuje i firm Pržské služby,. s., kde je možnost odvoz odpdu objednt n tel.: Nebezpečný komunální odpd Stálé odběrné místo pro veškeré nebezpečné komunální odpdy, vyjm odpdů s obshem zbestu, je ve sběrném dvoře v ul. Generál Šišky. Kromě toho budou opět orgnizovány mobilní sběry n obvyklých stnovištích. Hrmonogrm bude k dispozici n webových stránkách městské části Prh 12. Směsný komunální odpd Odkládá se do šedivých kontejnerů nebo popelnic jeho odvoz provádí firm Pržské služby,. s. Vlstníci (správci) bytových domů mjí povinnost objednt u svozové firmy dosttečný počet sběrných nádob, by nedocházelo k jejich přeplňování. Kontejnerová stání nejsou určen pro odkládání objemného odpdu (křesel, koberců j.). Ten ptří do sběrného dvor. Pokud dojde ke znečištění kontejnerového stání nebo jeho okolí nepodří se zjistit konkrétní osobu, která ho způsobil, je povinnost úklidu n mjiteli bytového domu nebo znečištěného pozemku, k němuž znečištěné kontejnerové stání přísluší. Pro poskytování informcí vyřizování stížností týkjících se svozu komunálního odpdu má společnost Pržské služby,. s. zřízeno cll centrum n telefonní lince: Hrmonogrm přistvování kontejnerů n objemný odpd v 1. pololetí 2011 Stnoviště 1-4 Březen Duben Květen Červen 1. Krouzov u ut. tel. ústředny Modřny 2. Mráčkov u prodejny Bill (Lbe) 3. Hsov ulice 4. Prkoviště při ulici Zárubov 5. Durychov prkoviště u prodejny Jsná 6. Cílkov u ÚMČ Prh Prkoviště v ulici Dolnojirčnská 8. Prkoviště v ulici Rbyňská Popltek z komunální odpd v Kč z měsíc Objem sběrné nádoby v litrech Stnoviště 5-8 Březen Duben Květen Červen Popltek z komunální odpd Nákldy n odstrňování komunálních odpdů v nší městské části jsou hrzeny z rozpočtu hlvního měst městské části Prh 12. Občné se n těchto nákldech podílejí plcením popltku z komunální odpd, který kždý rok ve dvou termínech (k 15. červnu k 15. říjnu) vybírá odbor dní popltků cen Mgistrátu hl. m. Prhy, oddělení popltku z odpd, Jungmnnov 35/29, Prh 1, tel Tm lze tké získt veškeré informce týkjící se popltku z komunální odpd, který uprvuje obecně závzná vyhlášk hl. m. Prhy č. 2/2005 Sb. Výše popltku pro rok 2011 ztím zůstává stejná jko v minulých letech. Bioodpd větve Svoz bude zhájen od dubn jeho ukončení se předpokládá, v závislosti n ktuálním počsí, v listopdu. O přípdných změnách budou občné průběžně informováni n internetových stránkách v Novinách Prhy 12. Ppír, sklo, plsty, vrstvené nápojové obly N území nší městské části je více než 160 stnovišť tříděného odpdu s kontejnery n sklo (některá stnoviště jsou vybven kontejnery s oddělenými prostory pro bílé brevné sklo), ppír, plsty vrstvené nápojové obly. Při ukládání ppírových oblů zvláště plstů je nutné zmenšovt jejich objem (krbice roztrht, plstové láhve sešlpt), by se do nádob vešlo více těchto Frekvence obsluhy sběrných nádob 1x z14 dní 1x týdně 2x týdně 3x týdně 4x týdně 5x týdně 6x týdně surovin. Kontejnery n tříděný odpd používejte pouze pro určené druhy odpdů. Znečištěním vytříděné suroviny jiným druhem odpdu může být celý obsh kontejneru znehodnocen. Vyvážení kontejnerů n tříděný odpd prvidelný úklid stnoviště provádí svozová firm Pržské služby,. s. Pokud chtějí kontejnery pro tříděný komunální odpd využívt právnické osoby fyzické osoby oprávněné k podnikání k odkládání odpdu pocházejícího z jejich podniktelské činnosti, musí mít uzvřenu smlouvu o využívání městského systému odstrňování komunálních odpdů se společností Pržské služby,. s., jink se vystvují nebezpečí udělení pokuty ve výši ž Kč. Černé skládky Pokud se nezjistí, kdo černou skládku způsobil, je povinnost jejího úklidu n mjiteli znečištěného pozemku. Černé skládky n území městské části Prh 12 n pozemcích ve vlstnictví hlvního měst Prhy 12 (s výjimkou skládek u kontejnerových stání) uklízí Správ bytových objektů Prh Modřny firmy udržující veřejnou zeleň. Úklid je hrzen z rozpočtu městské části Prh 12. Sběrný dvůr v ulici Generál Šišky Celoročně, kromě nedělí svátků, je otevřen sběrný dvůr v ulici Generál Šišky. Občné s bydlištěm n území hlvního měst Prhy tm mohou zdrm odkládt veškerý vytříděný komunální odpd (ze stvebních odpdů pouze odpdní beton, cihly, tšky kermické stvební odpdy, do množství 1 m 3 jiných odpdů do 3 m 3 ). Občné osttních obcí podniktelé musí z odložení odpdu zpltit částku pokrývjící provozní nákldy. Z úhrdu je tké možné objednt přistvení kontejneru n odpd. Stvební odpdy s obshem zbestu sběrný dvůr nepřijímá. Jejich odvoz lze objednt u firem (oprávněných osob), které mjí souhls pržského mgistrátu nebo některého z krjských úřdů k odstrňování zbestového odpdu. Seznm oprávněných osob je k nhlédnutí n webových stránkách hl. m. Prhy: Provozní dob sběrného dvor: V zimním období dle pltnosti středoevropského čsu): pondělí ž pátek od 8.30 do hod., sobot od 8.30 do hod. V letním období (po dobu letního čsu): pondělí ž pátek od 8.30 do hod., sobot od 8.30 do hod. Informce týkjící se provozu sběrného dvor lze získt n Správě bytových objektů Prh - Modřny n tel.: nebo přímo ve sběrném dvoře n tel.: nebo Sběrný dvůr je umístěn při ulici Generál Šišky nd konečnou trmvjové trtě (viz orientční plánek). Odpdní vody Prh 12 ndále poskytuje přípltky k pltbám z vyvážení odpdních vod z fekálních jímek (žump), vlstníkům objektů sloužících k bydlení. Pro poskytnutí přípltku musí vlstník obytného domu čitelným podpisem potvrdit vyvážecí firmě dokld o vyvezení žumpy, který obshuje tyto náležitosti: 1. název dres vyvážecí firmy 2. úplná dres obytného objektu 3. množství vyvezených odpdních vod 4. smluvní cen z vyvezení žumpy 5. částk plcená městskou částí Prh 12 v rámci přípltku 6. částk zplcená mjitelem obytného domu 7. dtum Spojení n firmy provádějící odvoz odpdních vod: Hýn Jroslv: nebo , e-mil: Kinduch: ; META Servis, s. r. o.: , ; Simndl: mobil , e-mil: Veškeré připomínky, náměty stížnosti týkjící se odpdového hospodářství n území Prhy 12 můžete dresovt odboru životního prostředí ÚMČ Prh 12, emil: tel: Ing. Čeněk Klpl vedoucí oddělení vodního odpdového hospodářství ÚMČ Prh 12 Svoz bioodpdu větví zčne již v dubnu Stnoviště: Hodin: V měsíci: Tyršov čtvrť ul. Do Čtvrti, U Šumvěnky od hod. bioodpd první pondělí větve třetí pondělí Stnoviště 9-12 Březen Duben Květen Červen 9. Ulice Levského u les 10. Křižovtk ulic Botevov Pejevové 11. Ulice Pejevové - prkoviště před školou 12. Pvlíkov ulice prkoviště u kotelny 13. Bb III ulice Urbánkov u prkoviště 14. Křižovtk ulic Lešetínská K Beránku 15. Násirovo náměstí 16. Křižovtk ulic Nd Rážákem Bojovská Stnoviště Březen Duben Květen Červen 17. Tyršov čtvrť křiž. ulic K Otočce Zátišská 18. Křižovtk ulic Lysinská Šumvského 19. U Modřnské školy 20. Křižovtk ulic N Floře U Čokoládoven Stnoviště Březen Duben Květen Červen 21. Křižovtk ulic K Dolům N Hvránce 22. Hornocholupická u trf proti ulici Sklntá 23. Ploštilov u hřiště 24. Cholupický vrch u utobusové zstávky Stnoviště Březen Duben Květen Červen 25. Cholupice náves Podchýšská ulice 26. Točná nám. Antonín Pecák 27. Křižovtk ulic N Stráňkách K Závorám 28. Křižovtk ulic Strý lis Hájíčkov Stnoviště Březen Duben Květen Červen 29. Komořny proti resturci U Bukčů 30. Ulice Nd Teplárnou 31. Křižovtk ulic Plmetová Pod Lesem 32. Křižovtk ulic Pertoldov Vokrojov Stnoviště Březen Duben Květen Červen Informce o přistvování kontejnerů v dlším období bude opět zveřejněn v Novinách Prhy 12 n internetových stránkách městské části Prh 12. Křižovtk ulic Lysinská K Orionce od hod. bioodpd první pondělí větve třetí pondělí Křižovtk ulic Drwinov Voborského od hod. bioodpd první větve - třetí U Modřnské školy od hod. bioodpd první větve třetí Křižovtk ulic N Floře U Čokoládoven od hod. bioodpd první větve třetí Křižovtk ulic Šumvského Emlerov od hod. bioodpd první větve třetí Křižovtk ulic K Dolům N Hvránce od hod. bioodpd první větve třetí Křižovtk ulic Nd Rážákem Bojovská od hod. bioodpd první větve třetí Křižovtk ulic Kolářov K Beránku od hod. bioodpd druhé pondělí větve čtvrté pondělí Násirovo náměstí Bb III od hod. bioodpd druhé pondělí větve čtvrté pondělí Komořny proti resturci U Bukčů od hod. bioodpd druhé větve čtvrté Hornocholupická u trnsformátoru od hod. bioodpd druhé větve čtvrté Ploštilov pod hřištěm od hod. bioodpd druhé větve čtvrté Cholupický vrch, Mlá ld u les od hod. bioodpd druhá větve čtvrtá Křižovtk ulic Plmetová Pod Lesem od hod. bioodpd druhý větve čtvrtý Prkoviště u prodejny Jsná blíže od hod. bioodpd druhý větve čtvrtý k ulici Krhnická jen multikár Křižovtk ulic N Stráňkách K Závorám po celý víkend od pátku bioodpd první víkend větve třetí víkend odpoledne do pondělí ráno v měsíci v měsíci Křižovtk ulic Strý lis Hájíčkov po celý víkend od pátku bioodpd první víkend větve třetí víkend odpoledne do pondělí ráno v měsíci v měsíci Pozor! Svoz, který by dle hrmonogrmu připdl n , se přesouvá n Svoz, který by dle hrmonogrmu připdl n 5. 7., se přesouvá n Svoz, který by dle hrmonogrmu připdl n 6. 7., se přesouvá n Svoz, který by dle hrmonogrmu připdl n , se přesouvá n Svoz, který by dle hrmonogrmu připdl n , se uskuteční V době od do bude svoz bioodpdu větví přerušen. Požární ochrn očim dětí Pod záštitou Sdružení hsičů Čech, Morvy Slezsk se s finnční podporou hlvního měst letos n jře uskuteční dlší ročník výtvrné, literární elektronické soutěže k požární prevenci. Vyhlšovtelem zákldního, tedy okrskového kol pro mládež do 18 let je Sdružení dobrovolných hsičů Písnice, které soutěž trdičně pořádá vyhodnocuje ve spolupráci s DDM Modřny. Soutěžní práce n tém Požární ochrn očim dětí by se měly změřit n příčiny požárů, pomoc hsičů při ohni i jiných živelních pohromách, při hváriích, nehodách ochrně životního prostředí. Uzávěrk okrskového kol, do kterého se mohou zpojit jednotlivci, školy, domy dětí mládeže, dětské kroužky zřízení prcující s dětmi mládeží n území Prhy-Libuše, Písnice, Prhy 12 části Prhy 4, bude 11. dubn Více informcí k soutěži kontkty njdete n stránkách

5 BREZEN 2011 NOVINY PRAHY 12 - SPORT, VOLNÝ ČAS STRANA 5 Sportovt lze v kždém věku O seniorských sportovních týmech, v nichž věk přes čtyřicet není nic neobvyklého, se moc nepíše. N dv tkové jsme nrzili v KK - erobik, který z choreogrfii sestv svých týmů sbírl v minulé sezóně jednu medili z druhou. Všechny členky mjí své rodiny, práci normální běžné strosti, přesto se dvkrát týdně scházejí ncvičují sestvy, s nimiž pk veřejně vystupují i soutěží. Zkldtelek klubu KK erobik Ktky Ťoupkové Kláry Dáňové jsme se zeptli, zd se soutěže v erobiku pořádjí i pro seniorské týmy? Celostátní lig Žij pohybem v individuálních závodech i v erobic show, která se ještě vloni pořádl v Prze 12, v tělocvičně ZŠ MŠ N Beránku, je v tomto ohledu jedinečná. N rozdíl od jiných soutěží je v ní vytvořen i ktegorie s věkovým průměrem nd 21 let právě té se z KK - erobic úspěšně zúčstňují ob nše seniorské týmy Modřnské žbky i KK Džhody. Jejich sestvy n stepech v klsickém erobiku se svým Hnutí Stonožk zložil před dvěm desítkmi let Češk žijící dlouhodobě v Norsku Běl Grn Jensen (druhá zlev), která v roce 2008 zvítl do Modřn. Při festivlu Mráčkovský divdelní půlměsíc v ZŠ prof. Švejcr viděl předstvení, jehož výtěžek dětští herci věnovli právě n hnutí Stonožk. krížovk fnouškům letos už předstvily v polovině ledn, le uvidí je ještě n zčátku dubn, v květnu v červnu n hojně obszených závodech celostátní ligy Žij pohybem. Jen to nebude v Modřnech, protože pro velký zájem soutěžících i publik se musely přesunout do Kongresového centr v Prze 4. Mohou se do seniorských klubů přihlásit i ženy, které se nevěnovly erobiku od mládí, le zčly cvičit ž n strá kolen? Lékárničky pro Afghánistán Frní chrit Modřny děkuje všem, kteří vyslyšeli její prosby drovli vyřzené utolékárničky n humnitární účely. Do jedné z nejproblemtičtějších oblstí svět, do Afghánistánu jich jen z Prhy 12 odešlo již 450 dlší jsou připrveny k trnsportu. Sběr všk nekončí! Kdo ještě může postrádt utolékárničku s již nevyhovující výbvou, má ji přinést vždy ve mezi hod. do středisk Chrtity v Tyršově čtvrti. Nchází se v suterénní gráži pod provozovnou Spektry v Zátišské ul Dlším sběrným místem je pk prodejn potrvin Otv v Pertoldově ul. v sídlišti N Beránku. Sesbírné lékárničky se k civilnímu obyvtelstvu Afghánistánu dostávjí prostřednictvím místních školáků, s nimiž je v kontktu mezinárodní dětská orgnizce N vlstních nohou Stonožk. České děti zpojené do tohoto hnutí, které podporuje rovněž modřnská frní chrit, se ktuálně spojily s vojáky Armády ČR působícími n zákldnách v Afghánistánu. Ti pk zdrvotnický mteriál předávjí do rodin s dětmi civilistům, tkže se pomoci dostne těm, kdo ji oprvdu potřebují. I tudy vede cest, by si obyvtelstvo země zpustošené válkou terorismem uvědomilo, že ozbrojení muži nemusí vždy znment jen násilí nebezpečí. (bet) Zhájení 80. sezóny Zoo Prh Pržská zoologická zhrd letos slví kulté výročí. Při slvnostním zhájení 80. sezóny se 26. březn poprvé v novém hávu předství dvě nejstrší dochovné stvby, které nvrhl rchitekt Josef Gočár v rchitektonickém stylu oznčovném jko národní dekortivismus. Gočárovy domy původně stály n letišti ve Kbelích, le měly být v 70. letech zdemolovány. Nštěstí je tehdejší ředitel Zoo Prh prof. Zdeněk Veselovský zchránil nechl přemístit do Troje. Různorodému využívání Gočárů učinil přítrž povodeň v roce Od té doby domky chátrly ž do loňského jr, kdy se zoo, díky prostředkům z Evropského fondu, pustil do jejich rekonstrukce. Třebže se z původních částí zchovlo prmálo, byly znovu postveny, to v pozoruhodné brevnosti přesně podle Gočárových plánů, všk n novém místě, zcel mimo záplvovou zónu. Prohlédnout si je popřát zdr celé zoo do dlších let mohou návštěvníci 26. březn, pokud se jim toto dtum zrovn nehodí, netřeb zouft. Zoo Prh si 80. výročí bude v jednotlivých meznících připomínt kždý měsíc, po celý rok! Od květn do srpn zřdil temtické prohlídky z dějinmi zoo chystá vydání dvou publikcí mpujících její historii z různých pohledů: Úsměvy z pržské zoo od Ondřeje Suchého v edici Muzeum knížku Zoo Prh. Kdo vyluští správně tjenku n březen, pošle ji poštou n dresu redkce Noviny Prhy 12, Písková 830/25 nebo e-milem n k tomu všemu bude mít v losování o fous větší štěstí než osttní luštitelé, může jít nrozeniny zoo slvit zdrmo, protože máme v redkci připrveny pro nše křížovkáře tři jednorázové vstupenky. V Itálii jsou oblíbené vtipy o zvířtech, mimo jiné ten, který skrývá březnovou tjenku: Mlé hádě se ptá své mtky: Mmi, jsme jedovtí hdi? Ano, odpoví mtk, jsme jedovtí hdi. A stršně moc jedovtí? Mtk se už nsupí: Ano, jsme nejjedovtější hdi n světě, proč se pořád ptáš? Hádě se rozpláče povídá: Zbytek už je n vás, milí luštitelé. V seniorských týmech jsou přibližně ve stejné míře zstoupeny jk bývlé ktivní sportovkyně, tk ženy, které erobiku přišly n chuť ž ve vyšším věku. Občs si přijdou zcvičit i muži, kteří nás znjí třeb z lekcí kondičního cvičení vedeného jko doplněk k zimní příprvě fotblistů. Všechny kurzy, mezi něž počítáme i piltes v večer posilovcí lekce v pátek dopoledne, probíhjí v tělocvičně KK erobik ve škole N Beránku. Vedeme je tk, by cvičení uspokojilo zčátečníky i pokročilé vždy podle složení skupiny smozřejmé je i pordenství přímo n místě. Vzhledem k dosttečné velikosti tělocvičny není potřeb se ni hlásit předem, stčí prostě přijít cvičit. Mimo seniorských týmů se spolu s dlšími trenérkmi obě věnujeme všem běžným formám kondičního erobiku, step erobiku, zumby či spinningu. Závodní skupiny KK - erobiku pltí jen pololetní členské příspěvky, pro osttní hodiny jko piltes posilování je stnoveno jednotlivé vstupné nebo permnentky n deset nebo dvcet vstupů. Dnut Bernová Hřiště zčínjí osycht Dlouhá letošní zim musí brzo skončit, v což doufjí fotblisté i házenkáři, protože by už v březnu chtěli hrát n svých venkovních hřištích. Muži z fotblového oddílu TJ Točná dokonce zčínjí svoji jrní soutěž dom, to v sobotu 26. březn v hod., kdy přivítjí mužstvo Újezd Prh 4. Mldší příprvk zčíná jrní soutěž rovněž n domácím trávníku o den později od hod. Nstoupí proti ní mužstvo SK Nusle. Tké národní házenkáři Sprtku Modřny si plánují vrátit se hned v březnu n své krásné nové hřiště do Modřnské rokle. Kdo by měl zájem posílit týmy n novou sezónu oblstního přeboru, jehož jrní kolo vypukne již zčátkem dubn, může se přijít podívt n trénink v modřnské sokolovně v tělocvičně Zákldní školy T.G. Msryk. Házenkáři uvítjí zejmén posily pro žákovské týmy, tedy chlpce děvčt od 7 do 13 let. Informce získjí u Mgdy Vlišové n tel.: nebo n webových stránkách Od Mgdy Vlišové jsme obdrželi i několik výsledků z posledních měsíců zimní hlové sezóny. V polovině ledn odehrály ženy týmu A čtvrtfinálovou skupinu českého poháru v Řevnicích. Skončily n 3. nepostupovém místě hned z prvoligovými družstvy Chomutov Žtce. Chuť si sprvily poslední lednový den vítězstvím n Memoriálu Ldislv Semerák v Náchodě. N krásné 3. příčce Zimního hlového přeboru v Řevnicích se 30. ledn umístily mldší žákyně, protože družstv před nimi účst ve finále odmítl, pojedou 26. březn do Litvínov ony. Strším žákyním se turnj vůbec nepovedl, zto kluci z družstev strších mldších žáků brvy Sprtku Modřny sttečně uhájili. (bet) O první sobotě po Hromnicích Krásným slunečným počsím, le i mimořádně blátivou trsou se vyznčovl 30. ročník trdičního hsičského pochodu POHROM Asi osmikilometrovou procházku skrz území Písnice, Točné, Cholupic Modřnskou rokli v sobotu 5. únor zdárně bez úrzu zdollo všech téměř 300 účstníků. Z oddíl mldých hsičů z Cholupic pochodovlo si 13 dětí v doprovodu pěti či šesti dospělých včetně strosty SDH Cholupice Emil Michlík vedoucího Po lně sttečně přecházely i mlé děti, jk je fotoprátem zchytil Kristýn Dňová mládeže Slávk Svobody. Mlí i velcí plnili n trse různé úkoly jko hod grnátem nebo přechod po lně. Z úspěšné ukončení pochodu byli v cíli odměněni nejmldší vylosovní účstníci. Všem přišlo vhod občerstvení si v polovině trsy n Točné pk v cíli ve zbrojnici písnických hsičů. Jejich strost Petr Kopic uvedl, že pochod POHROM pořádá Sdružení dobrovolných hsičů Písnice kždoročně hned první sobotu po Hromnicích, protože lidé si rádi při procházce přírodou protáhnou tělo zlenivělé zimou svátky. Ateliér podvnácté úspěšný Letošní tlentové zkoušky, které jsou součástí přijímcího řízení n vybrné střední školy, úspěšně bsolvovlo všech sedm dívek z příprvných kurzů Ateliéru kresby mlby v ul. N Cikorce v Modřnech. Čtyři z nich využily tké možnost přihlásit se k tlentové zkoušce n třech různých školách, zbylé tři šly cíleně ke zkoušce jen n jednu vybrnou školu. A přijty byly všechny n všechny školy s umístěním většinou n předních místech. Dívky tím potvrdily kvlitu příprvy v modřnském teliéru jeho stoprocentní úspěšnost při tlentových zkouškách, která se drží v pořdí již dvnáctým rokem. Celkem šest prvních míst obsdily dívky n prestižních školách, přičemž nejúspěšnější byly Veronik Kteřin Pulcovy. Právě ony se hlásily n tři školy zároveň n Střední grfickou školu v Hellichově ul. v Prze, obor konzervátorství resturátorství, n žižkovskou Střední umělecko-průmyslovou školu v oboru tvorb hrček dekortivních předmětů n Střední školu mngementu služeb v Prze 4, obor grfický design. V únorové tjence neprohloupil nikdo, kdo vyluštil: Vem si všechno, vrátíš se k mmince. Do příjemné cukrárny kvárny Tony Cffé v nákupním centru Sofie v Modřnech se všk s konzumčenkou v hodnotě 200 korun posdí jen tito tři vylosovní: Jn Efferová, Levského ul.; Krel Zembl, ul. Zárubov Mrie Dlouhá, Herrmnnov ul. Kupon do Tony Cffé si již mohou vyzvednout osobně v redkci Novin Prhy 12. Z hrnice všedních dnů Strší spoluobčné se čsto neorientují v nbídce cestovních knceláří n letní dovolenou, proto jim již několikátý rok s výběrem pomáhjí Sociální služby městské části Prh 12. Letos vybrly pro seniory lázeňské pobyty rekrece v Čechách n Slovensku jednu letní dovolenou v přímořské destinci: Piešťny: cen 190 eur z pobyt včetně šesti lázeňských procedur Kč z doprvu; Biogrd n Moru: (Chorvtsko): cen s polopenzí 7500 Kč; Česká Kmenice: cen s polopenzí 4100 Kč; Lučny: cen s plnou penzí 3600 Kč. Přihlášky přijímá Mrie Mikliczová v knceláři Sociálních služeb městské části Prh 12 v Olbrmovické ul. 703 v Prze 12. Informce tké n tel.:

6 STRANA 6 Zveme vás...do Národního technického muze po čtyřleté rekonstrukci, kde n první návštěvníky čeká ztím pět expozic předstvujících stletí lidského důvtipu. Fotogrfický teliér, Tiskřství koncipovné jko klsická tiskárn, trktivní Astronomie expozice Architektur, stvitelství design podle projektu rchitekt Dvid Vávry jsou zcel nové. Největším lákdlem muze je všk reinstlovná doprvní hl, v níž jsou umístěny exponáty vyprávějící příběh historie české utomobilové, motocyklové, cyklistické, letecké, lodní železniční doprvy....oslvit msopust n zámku v Roztokách u Prhy březn. Je spojen s vepřovými hody, sobotním rejem mškr výstvou fotogrfií Mrkéty Luskčové s názvem O koních, o smrti jiných lidech. Kdo má dom společenský dolnopovltvský kroj je zván i n msopustní ples v únětické sokolovně....n kurz pletení z pedigu v pátek 11. březn od do hod. Pořádá ho Církevní mteřská škol Studánk v ul. Ke Kmýku 686. S sebou je třeb si přinést nůžky, šídlo nebo pletcí jehlici zástěru. Dospělí šikovné strší děti se seznámí se zákldy košíkření upletou si vlstní košík z rtnového proutí. Rezervce nutná n: NOVINY PRAHY 12 - KULTURA...třetí v měsíci do výstvních prostor glerie Modrého klíče v týdenním stcionáři ve Smolkově ul. Vernisáží 17. březn hod. tm zčne výstv bsolvent pržské AVU Petr Kožíšk. Jeho doménou jsou obrzy tvořené originální technikou lití brvy n plátno změřené hlvně n figurální tvorbu, le i n zátiší expresivní bstrkce. Glerie je otevřen v prcovní dny od 8.00 do hod....do Divdl Arch, kde Lenk Dusilová Extenrl Seekers vystoupí 23. březn od hod. v benefičním koncertu pro Cerebrum. Akce podporovná ndcí Divoké husy je vyvrcholením Týdnu mozku ve dnech 21. ž 25. březn. Orgnizce, jejímž hlvním posláním je přispívt k porozumění problemtiky pornění mozku, využije získné prostředky n zkvlitnění rehbilitčního progrmu, rekondičních pobytů pordenství pro občny, kteří toto pornění utrpěli. n Frní kdemii v kostele Pnny Mrie Královny míru v Prze Lhotce v neděli dne 27. březn v hod. prof. PhDr. Miln Petrusek, CSc. z ktedry sociologie Fkulty sociálních věd Univerzity Krlovy rozebere v přednášce tém: Rodin, děti střet genercí v nší době. n Velikonoční výtvrné tvoření v sobotu 9. dubn do KC Novodvorská. Dvouhodinová kretivní díln vhodná pro rodiče s dětmi od 3 do 12 let zčíná v hod. stojí pouhých 50 korun n mteriál. Domů si zájemci odnesou jrní dekorce ozdoby ze slámy, terkoty, korku, krupice, těst, včelího vosku dlších netrdičních mteriálů. BREZEN 2011 Ptejte se mě n co chcete Oblíbený pořd Miroslv Donutil Ptejte se mě n co chcete s dovětkem já n co chci odpovím budeme moci v pobočce Kulturního centr 12 v Pertoldově ulici v Modřnech vidět osobně v 29. březn od hod. Diváci se mohou těšit n osobitý humor herce, bviče skvělého vyprvěče v jeho podání n veselé historky příběhy, které se n jevišti, před televizními kmermi i v běžném životě stly jemu osobně nebo jeho kmrádům blízkým. A nejen to, jk již npovídá název tohoto show jednoho muže. Publikum se oprvdu může ptát n cokoli svými dotzy ovlivnit ktuální obsh pořdu, který tk není nikdy stejný s předchozími. Stčí si vzít tužku přijít s předstihem, protože předtištěný lístek n otázky pro Miroslv Donutil dostne kždý návštěvník při příchodu, hned v štně. Je le potřeb tk učinit nejpozději čtvrthodinu před zčátkem předstvení, neboť šnci n odpověď budou mít pouze dochvilní. Při oslvě 60. nrozenin počátkem únor, n kterou byl redkce pozván, jsme se Miroslv Donutil zeptli, zd jej někdy někdo otázkou z plén překvpil. Herec ni nemusel moc přemýšlet, by odvětil: Ne, nepřekvpil. Ale mám vždycky rdost, když pdne hezká otázk, n kterou je i hezká odpověď. (bet) MODRANSKÝ BIOGRAF tel.: , Otevírcí dob: PO ; ÚT PÁ ; SO ; NE hod. Pokldn je v provozu vždy hodinu před zčátky předstvení. Biogrf je vybven zvukovou smyčkou pro sluchově postižené Gulliverovy cesty; Občnský průkz Nehrje se Občnský průkz Tři dny ke svobodě Fotři jsou lotři VosNVostro Fire In The Hll: koncert kpel v kvárně; vstupné 90 Kč N vlásku; Zelený sršeň Zelený sršeň Cizinec Nehrje se Nickyho rodin Krásná June; Hon n črodějnice Hon n črodějnice Nehrje se Letopisy Nrnie: Plvb Jitřního poutník Vše pro dobro svět Nošovic Puškvorec Tobruk Figther Vriete Pro děti mládež v sobotu v neděli v hod Já, pdouch N vlásku Kouzelný kolotoč Letopisy Nrnie: Plvb Jitřního poutník Pondělní dopoledne v 9.30 hod. (jednotné vstupné 60 Kč) Fotři jsou lotři Cizinec Krásná June Tobruk KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordn Jovkov tel.: V týdnu se kvůli jrním prázdninám ruší dlouhodobé kurzy, konjí se pouze prvidelná cvičení v ÚT ČT Sobotní předstvení pro děti: Kocour Modroočko: účinkuje Divdlo Krpet Dopolední kce pro školy veřejnost: Královská moudrost: účinkuje duo Já to jsem Akce pro veřejnost: Mndly: kurz intuitivního kreslení Jk správně vést vychovávt děti Korálkování: efektní kuličky Sobotní cvičení (rezervce ) Cvičení s Jnou: 9.30 Power-jóg; Blntes-piltes; Zumb s Adélou Cvičení s Bárou: 9.30 Body step; Fit Bll Aerobic; Fit Brsil s Crlosem; Zumb s Crlosem Sobot s Tchj-ti; Sobotní odpoledne s Crlosem - sls-merenbue-smb Prvidelná cvičení n Novinky: Dopolední cvičení n míčích ST Připrvuje se: Počítčový kurz pro úplné zčátečníky. Přihlášky n všechny počítčové kurzy tel.: nebo e-mil KULTURNÍ CENTRUM 12 Pobočk Pertoldov tel.: Předprodej vstupenek ÚT - ČT , n koncerty i v prodejně Elektro Dniko, Sofijské nám. 3401, PO PÁ , , SO hod. V době jrních prázdnin dlouhodobé kurzy odpdjí, z prvidelných cvičení se koná pouze piltes v PO ČT od 8.30 hod. Koncerty vystoupení: Miroslv Donutil: Ptejte se mě n co chcete, vstupné 350 Kč Akce pro veřejnost: Prímová sobot s Ivou Kolínskou: cvičení pro ženy 9.00 P-clss problémové prtie do plvek; Piltes - blntes Ochutnávk vůní Rfell: rezervce do Nordic wlking: výlet do Stromovky; i pro zčátečníky Srdce Afriky: cestovtelská přednášk Umělecké kurzy: Pletení košíků z pedigu: s sebou: nůžky, šídlo či pletcí jehlici, ručník Novink ČT Dnce pro dospělé s prvky slsy smby ČT od Zumb Osttní prvidelná cvičení n Výstv fotogrfií: Kermický teliér Hny Šimkové ve fotogrfii Připrvuje se: Spirituál kvintet Črodějnická show: kce ve dvoře KLUB SLUNÍČKO tel.: Klub předškoláčků: Děti bez rodičů již od 2 let, po dohodě i mldší. V provozu PO, ST, ČT, PÁ ÚT hod. Progrm pro děti cvičení, kreslení, hry, soutěže, využití venkovního dvor. Rezervce tel.: , e-mil: Vstupné: 160 Kč/z tříhodinový blok; kpcit: mx. 7 dětí. Klub pro mminky s dětmi: ÚT od 9.00 do hod. Věk dětí není omezen, progrm se mu přizpůsobuje - cvičení, kreslení, hry, soutěže. Rezervce se nepřijímjí, vstupenky lze zkoupit n místě. Vstupné: 60 Kč/mmink + dítě; 90 Kč/mmink + 2 více dětí z tříhodinový blok; kpcit: 10 mminek + děti. HUSOVA KNIHOVNA tel.: , pobočk Lysinská: Půjčovní dob: V hlvní budově PO ; ST ; ČT ; v pobočce v ul. Lysinská: ÚT ; ST ; hod. Výstv v hlvní budově: Podkrptská Rus: fotogrfie Jiřího Hvl Výtvrné kurzy: ČT volně přístupné, potřeby uvedené u kždého kurzu v závorce je třeb si přinést: Lmpion (tetrpck krbice, řezák, lepidlo Herkules) Košík z pletcí vlny (vln - mohou být i různobr. zbytky, jehl s velkým očkem) Ppírové vitráže (čtvrtk, puzovcí nebo bílý hedvábný ppír, řezák, lepidlo, vodovky) Jrní kytičkový náhrdelník (rokjové korálky ve dvou brvách, vlsec, náhrdelníkové zpínání nebo drobný knoflík) Drátkovný stromek (dobře ohebný drátek, korálky) Setkávání mminek Soužití více genercí: s PhDr. Jrmilou Čiernou Jk děti vnímjí smrt: s PhDr. Annou Stodolovou MESTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE pobočk Modřny, Vzovov 1/3229 tel.: Půjčovní dob: ÚT ; ST, ČT ; PÁ hod Besed se spisovtelem Vlstimilem Vonduškou, utorem Letopisů královské koruny, Románu o růži, Adventní kletby dlších historických knih. Zbývá se rovněž historií píše i odborné publikce npříkld Slvné bitvy českých pnovníků nebo Sklářství Výstv obrzů Ing. rch. Štefn Škpík: olejomlby, pstely, kombinovná technik kvrely s převážně přírodní motivy DUM DETÍ A MLÁDEŽE MODRANY tel.: , Prcoviště Herrmnnov Kermické odpoledne s jrní temtikou: vstupné děti 50, dospělí 180 Kčrun Turnj v deskové hře Othello: Modřnská plub; zdrm Soutěž ve šplhu n tyči v ZŠ MŠ Jrní příměstský tábor: bližší informce o progrmu n webu nebo v recepcích DDM Klub pod prhem, Urbánkov 3348, tel.: Otevřeno: PO, ÚT ČT , PÁ Prvidelné kce: turnje v bluehillské devítce, čtvrteční posilovn, páteční tvořivá díln Turnj ve stolním tenisu Víkend v klubu Jrní prázdniny v klubu Páteční btikování Víkend v klubu DIVADLO NA CIKORCE tel.: Herrmnnov 2016/24 tel: Lkomá Brk: pohádk Divdélk n koleně pro děti ZŠ strší předškolní děti Otvírání 2011: obvodní kolo přehlídky dětského divdl; vstup zdrm Čert Káč: pohádk Divdélk n koleně pro děti MŠ ZŠ Klunov písničk: předstvení pro děti MŠ ZŠ se spoustou písniček; hrje MIMo.s O Plečkovi: pohádk Divdl Bořivoj pro MŠ ZŠ Akce mimo DDM Jrní lyžřský tábor n sněhu Jrní lyžřský tábor: n chtě Viktork v Peci pod Sněžkou; cen 3700 Kč zhrnuje doprvu, ubytování, strvu 5 x denně, pitný režim, progrm, pedgogicky dozor. Podrobnější info e-milem n: SASVA Pískřská 3, Prh 12, tel.: Jrní prázdniny Výtvrné dílny pro děti i dospělé, ÚT 15.30; ČT Btik: sedcí pytle Btik/šití: sedcí pytle Tričk: mlování, tisk + výrob rzítk n textil Korálkování Výrob mýdel Výtvrné dílny pro mminky s miminky, ST Filcování: tšky, dekorce, moziky - tác Mlování n textil: polštáře Mlování n textil: dokončení/korálkování Výtvrné dílny pro dospělé ČT Výrob mýdel Klubový pátek od Pletení, háčkování, filcování Víkendové rodinné dílny SO ; NE Tém textil: btik, mlování n textil - tričk, tšky, polštářky, ubrusy, mlování n hedvábí - šátky Blnční cvičení pro děti PO, ÚT 9.15; PO 15.30; ČT Divdelní kroužek pro děti 4-7 let ČT Tnečky pro děti 3 5 let ST Irské tnce pro děti 5 8 let ST Klubík hern PO , ÚT , ST Podrobněji n ATELIÉR KRESBY A MALBY N Cikorce 1740/2 tel.: , Ateliér nbízí již jen dvě uvolněná míst v příprvných kurzech n střední školy pro žáky od 7. ročníku zákldních škol nebo pro středoškolské studenty se zájmem o rchitekturu. KERAMICKÝ ATELIÉR HANY ŠIMKOVÉ tel.: Kermik ve fotogrfii: průřezová výstv v KC 12 v Pertoldově ul. z tvorby dětí i dospělých v kurzech kermického teliéru, který není součástí DDM, z 3 půl roku od jeho zložení Zápisy do kurzů: Vzhledem k tomu, že kurzy zčly již v únoru, kurzovné se přizpůsobí pozdějšímu nástupu. - kermik pro smotné předškolní děti (2 míst) - školní děti 1. ž 4. tříd (3 míst) - školní děti 5. ž 9. tříd (2 míst) - příprv n výtvrné školy: modelování točení n kruhu - rodiče s předškolními dětmi - kojící mminky s miminky: termín podle zájmu i dopoledne - dospělí: PO hod. PROXIMA SOCIALE tel.: Komunitní centrum Klub Krok, Rkovského 3138 Otevřeno: PO; ST; ČT hod.; o jrních prázdninách od do hod. Pro mládež ve věku let. Kontkty: Hudební kce, grffiti workshop, fire show turnj ve fotbálku Výtvrná díln: výrob mýdl Zákldy sebeobrny: besed Noc v Kroku: pouze při účsti 8 zájemců; infoschůzk v pondělí Výlet: pro účstníky besedy zdrm Výtvrná díln: výrob šperků Občnská pordn Proxim Socile, Rkovského 3138 Otevřeno: ÚT; ČT hod.; prcovníci Petr Osldil, Lenk Pvlíková. Lze se objednt telefonicky: nebo e-milem: Telefonické e-milové dotzy se vyřizují PO ČT od do hod. Krizová pomoc Proxim Socile, Rkovského 3138 Otevřeno: PO - ČT , PÁ ; tel.: , , e-mil: Služb je určen dospělým zájemcům, kteří potřebují pomoc rdu v obtížných životních situcích. Návštěv je možná i bez objednání. Prcovníci: Jn Klbnová, Kteřin Achk, Krolín Zvřelová. Progrm terénních služeb Gráž, Libuschk Boud: Kontkty n terénní sociální prcovníky Jitku Mtúše do Klubu Gráž v Zátišské 1914 n Libuschku n prkovišti v ul. Pvlíkov: tel.: ; e-mil: do Boudy n Beránku n Tomáše tel.: e-mil Klub Gráž Csino Gráž Trot Rmp pro sktery nvíc ÚT ČT Libuschk Turnj v pozemním hokeji Boud Streetfočus: fotbálek n umělé trávě n školním hřišti ZŠ MŠ N Beránku; zápis týmů od Podle počtu účstníků se hrje 4 nebo KLUB MAMINEK BALÓNEK tel.: Otevřeno: PO - ČT: , hod, PÁ: s výjimkou jrních prázdnin od 14. do ; v době konání Bzru ve dnech , kdy je Mteřské centrum uzvřeno. N kurzy kce je nutné se hlásit předem Kurzy výuky msáží dětí dotykové terpie II. část Povídání s Veronikou: n tém mléčná výživ, kojení Efektivní rodičovství krok z krokem: poslední část kurzu, jk lépe rozumět vlstním dětem Prodejní prezentce firem Skřítek Kořínek Tond Ekoobl: soutěžní odpoledne ke třídění odpdů Aby děti nezlobily nemrodily: seminář Feng Shui Andersenov noc: zábvné odpoledne, večer se čtením oblíbených pohádek noc s přespáním v Blónku Stopy, stopičky: otisky nožiček ručiček do kermických kchlů Kurz vázání bbyšátků Tjemství erotické ložnice: seminář Feng Shui Bzr jrního letního oblečení potřeb pro děti ve velikosti Příjem pouze znčkových sezónních věcí v počtu mx. 40 ks n osobu, čistých nepoškozených. Kočárky utosedčky po předchozí domluvě (lépe foto), výdej neprodného Při bzru lze v Blónku znecht dětské věci n chritu. Podrobně n webu MC PRAŽSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Centrum denních služeb Modřny Zdrvý životný styl: přednášk RNDr. Brožík o tom, co dělt, bychom se cítili svěží Přednášk ČSOB Pordn pro uživtele sluchdel Msáže: PO , objednávky tel.: , fx: Sociální služby: Podle rozpisu n webových stránkách NOVINY PRAHY 12 - vydává městská část Prh 12. Vychází měsíčně (kromě srpn) n území MČ Prh 12. Reg. č. MK ČR E 11265, IČ vydvtele: Adres vydvtele redkce: Úřd MČ Prh 12, Písková 830/25, Prh 4 - Modřny, tel./fx: , informční kncelář: e-mil: Redkce: Iv Novotná, PhDr. Dnut Bernová. Redkce si vyhrzuje právo n stylistickou úprvu zslných textů. Redkční dny: Po St 8-12, Prepress: Grfické studio Detil, Tisk: Česká unigrfie,. s. Distribuce: Česká pošt, tel.: , Vyšlo: Nákld: výtisků.

7 BREZEN 2011 NOVINY PRAHY 12 - INFORMACE, INZERCE STRANA 7 BLAHOPREJEME Č ČRÁDKOVÁ INZERCE Milí přátelé, společnost STOB si Vás dovoluje pozvt n Sobotu plnou pohody pohybu Koná se v zákldní škole Rkovského, Prh 4 - Modřny, vchod do školy zhrdou (spojení buď trmvjí č do stnice U Libušského potok nebo utobusy č ze stnice metr C Kčerov nebo č. 253 ze stnice metr B Smíchovské nádrží vždy do stnice Tylov čtvrť odtud pěšky 5 minut směrem do sídliště). Sobotní intervly hromdné městské doprvy jsou 10 ž 15 minut. Co Vás v sobotu čeká? dopolední blok cvičení oběd zjišťuje firm Bonduelle - ochutnávk Smcker, Mdet - prodej výrobků vzthujících se ke zdrvému životnímu stylu - vyřízení dministrtivních záležitostí přednášk prof. Jn Dostálová VŠCHT - Zjímvosti z výživy - Aktulity ze STOBu (redukční pobyty) odpolední blok cvičení Cvičební bloky budou probíht dopoledne ve třech tělocvičnách s rozdílnou intenzitou cvičení povedou je cvičitelky společnosti STOB hosté. Dopoledne: I. tělocvičn Aerobik - Jn Divoká II. tělocvičn Zumbform (kombince Zumby posilování) - Dit Slánská III. tělocvičn Piltes - Ivet Zonygová Odpoledne: I. tělocvičn Aerobik - Tomáš Dědič II. tělocvičn Zdrvotní cvičení - Šárk Stibůrková ukázk vyšetření svlového prátu MFK metodou (kdy svl buduje svou kvlitu pod vedením odborník) Co budete potřebovt s sebou? Kromě dobré náldy sportovní oděv (nutná je i bund či svetr, neboť v tělocvičnách může být chldno), pevnou obuv vhodnou do tělocvičny, cvičební podložku či větší ručník. Pitný režim zjišťuje výrobce prmenité vody Rjec. Cen soboty plné pohybu pohody je 240 Kč, dopoledne s občerstvením přednáškou 140 Kč, odpoledne 100 Kč. Účst nemusíte hlásit předem. Informce získáte n přípdné dotzy Vám zodpovíme n tel. č Prosíme Vás, byste ve vlstním zájmu přišli lespoň 15 minut před zčátkem progrmu. Tto čsová rezerv nám umožní lépe zvládnout příchod účstníků Vám umožní stihnout zčátek prvního cvičebního bloku nebo si nkoupit některý z prezentovných výrobků zdrvé výživy či sportovních potřeb. N shlednou v tělocvičně se s vámi těší Iv Málková cvičitelky STOBu Dimntovou svtbu oslví Alen Miloslv Jedličkovi. Srdečně blhopřejí děti, vnoučt prvnoučt VZPOMÍNKA Dne uplyne 5. smutný rok, kdy nás náhle nvždy opustil náš drhý mnžel, ttínek, tchán, dědeček švgr pn Jiří Dond věrný promítč Modřnského biogrfu. 21. březn by se dožil sedmdesáti let. Stále vzpomíná rodin. Nbídk stipendijních míst n britské mezinárodní škole pro studenty z Prhy 12 The Prgue British School je mezinárodní škol, která byl zložen v roce Škol poskytuje vzdělání pro děti ve věku od 20 měsíců do 18 let. V součsné době ji nvštěvuje více než 800 studentů z 56 různých zemí. Od roku 2004 sídlí Zákldní Střední škol v Prze 12 n Kmýku. The Prgue British School nbízí ve spolupráci s MČ Prh 12 dvě možnosti stipendijního studi: 1. IGCSE + IB 4 leté studium (pro studenty nrozené v období od do ) 2. IB 2 leté studium (pro studenty nrozené v období od do ) Přihlášky by měly být doručeny nejpozději do 11. březn Pro více informcí pro informce ohledně prvidel kriterií prosím nvštivte webovou stránku školy KOUPÍME BYT 3+1/L (3+kk, 4+1) v Prze 12. Tel.: /526-08/ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A VÝMĚN bytů dlouhodobá specilizce n Prhu 4 (12). Právní i hypoteční servis zjištěn. RK Ing. Zbyněk Hloušek. Tel.: , /1-09/ KOUPÍM BYT 1+KK AŽ 2+1(KK), Modřny, Kmýk.. Tel.: /2-09/ KADEŘNICTVÍ důchodci všechny služby slev 30%. Dětské, pánské, dámské střihy. Ul. Pšenčíkov, tel.: , /17-09/ KNIHY I KNIŽNÍ POZŮSTALOST koupím, odvezu. Tel.: /43-09/ PÉŘOVÉ VÝROBKY - ČIŠTĚNÍ PEŘÍ. Výrob prodej péřových dek polštářů klsických rozměrů i n zkázku. P-4 Kmýk (u OBI). Seidlov 474/4 zdní vchod v prodejně Levných oděvů. Tel.: Po-Čt 10-12, 14-18, Pá 10-12, /113-09/ KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ účetnictví, dňové evidence, mezd, DPH, 13 let prxe, tel.: /155-09/ AUTODOPRAVA DODÁVKOU IVECO mxi, levně, rychle, možno i menší stěhování. Tel.: /235-09/ TRUHLÁŘSTVÍ VÝROBA - OPRAVA oken nábytku. Tel.: /1-10/ ul. V Potočkách 20, Modřny, trm Čechov čtvrť PO-NE 9-22h, tel.: , /59-10/ VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE: zteplování, lité podlhy, strojní omítky, sádrokrtony, štuky, mlování, montáž nábytku, plovoucí podlhy, zámková dlžb. Rekonstrukce RD, cht chlup. Tel.: /181-10/ NĚMČINA- KVALITNĚ - vlstní učebn Modřny. Tel.: /206-10/ KOUPÍM BYT 2+KK (1+1, 2+1) Modřny okolí. Tel.: /290-10/ ODHADY NEMOVITOSTÍ, soudní znlkyně Ev Cihelková. Tel.: /317-10/ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ. Tel.: /322-10/ váš specilist n drobné oprvy údržbu všeho bytu či domu. Volejte / / MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel.: , e-mil: /329-10/ UŽ MÁTE SVÉ TAXI? N letiště, k lékři, z zábvou. Spolehlivě z dobrou cenu. Možno ž 8 osob. Tel.: /331-10/ PRODÁM DRUŽSTEVNÍ 3+ k.k. v Holešovicích. Nedleko Výstviště. Tel.: /337b-10/ SHÁNÍME RYCHLE BYT ke koupi v Prze 4. Máme zájem o větší 3+1/L ž 4+1/L v pěkném udržovném domě, nejlépe v blízkosti zeleně. Rychlá pltb bez úvěru. Tel.: /338-10/ OPRAVY BYTOVÉHO JÁDRA rekonstrukce koupelny - zteplení bytu - štukování - sádrokrtony - elektrikáři - instltéři krátké termíny - volejte ihned tel.: , /342-10/ KÁCENÍ A ŘEZ rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: , /346-10/ HLEDÁM BYT V MODŘANECH blízkém okolí. 1. ptro výše. Jen klidná část v doshu MHD. Pnel původní stv nevdí. OV nebo DV. Bezproblémoví sousedé. Tel.: /347-10/ PSACÍ STROJE, KALKULAČKY oprvy. Tel.: /352-10/ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mrin Mudrová, evropská dvokátk. Oprávnění k zstupování v ČR SR. Tel.: , E-mil: /353-10/ JAKUB PETERKA - podvojné účetnictví, dňová evidence, zprcování mezd. Firm je pojištěn proti rizikům ve výši 2 mil. Kč. Kontkt: , /1-11/ VYUČUJI ŠPANĚLSKY tel.: /3-11/ ANGLIČTINA INDIVIDUÁLNĚ, příprv k nové mturitě ke státním zkouškám. Tel.: /5-11/ HLEDÁM SÍLU do kuchyně v Libuši tel.: , /7-11/ SBÍRKU ZNÁMEK, MINCÍ I POHLEDŮ odborně ocením, hotově zpltím. Tel.: obchod Filtelie , priv. Modřny /13-11/ MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - Kvlitní práce, rozumné ceny tel.: /15-11/ OPRAVY TELEVIZORŮ V BYTĚ, instlce propojení přístrojů, ntény, stelity, M Chroustovský tel.: /19-11/ HLEDÁME BYT k pronájmu v Prze okolí, grsonk 2+1 dle velikosti do Kč včetně popltků. Pro 2 osoby, nekuřáci bez zvířt. Zřízení nerozhoduje. Děkuji z nbídky. Tel.: , /20-11/ NABÍZÍME PRONÁJEM DVOU bytu v Prze 4, 1+kk z 8500Kč 2+kk z Kč. Ceny včetně všech popltků energií. Pnelový dům. Zřízení n dohodě. Tel.: /21-11/ PŘIJMU DÁMSKOU KADEŘNICI do zběhlého slonu Vltv v Modřnech. Tel.: /23-11/ MASÁŽE A KOSMETIKA, Slon Pohod, zjímvé ceny, Seidlov 477, Prh 4, Mob.: , /314-10/ PRODÁM 3+1 / lodžie v O.V. v Modřnech. Tel.: /337-10/ PŮJČKA NA ROK Kč, vrátíte Kč. Tel.: /26-11/ ZPRACOVÁNÍ - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, dňové evidence, zstupování n úřdech (FÚ - veškeré dně, PSSZ, zdr. pojišovny), pordenská konzultční činnost. Pro firmy, živnostníky i fyzické osoby. mob.: , e-mil: /27-11/ ZDĚNÉ KOUPELNY JIŽ OD ,- Kč (včetně mteriálu). Tel.: , e-mil: /28-11/ SPOLUMAJITEL PROJEKTOVÉ společnosti hledá ke spolupráci kolegy profesí stvb, silnoproud VZT. Tel.: /29-11/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Prh 4, Jílovská škol s rozšířeným vyučováním mtemtiky, přírodovědných předmětů, informtiky cizích jzyků otevírá ve školním roce 2011/ třídu s rozšířenou výukou cizího jzyk (rozřzovcí řízení se uskuteční od 8.30 hod.) třídu s rozšířenou výukou mtemtiky, přírodovědných předmětů informtiky (přijímcí řízení se uskuteční od 8.30 hod.) Den otevřených dveří se uskuteční v od 15 do 18.hod. Více n: popř. e-mil: tel.: /35-11/ PRODÁM BYT v Modřnech v OS 3+1/L 84 m 2, t.: , ne RK. /39-11/ PRONAJMU nebytové prostory skld či gráž: 8 m x 5,5 m, vlstní příjezdová cest, el. proud. Tel.: /40-11/ PRODÁM BYT v OS, 3+1/L 78 m 2 v Modřnech, tel.: , pouze přímý zájemce /41-11/ AŽ 80 % SLEVY v OC Jsná přízemí. Prfumérie, prádlo, konfekce. /42-11/ Pozvánk n přednášku Epilepsie po pornění mozku RK GOOD, OC Jsná 1. ptro, koupě, prodej, pronájem relit. Tel.: /43-11/ OPRAVY AUDIO, DVD, VIDEO, TV. Instlce s.t. - boxů. Vld. Mcek, Seidlov 471 (před OBI Modřny), mob.: , tel.: Úterý, 9-11, /44-11/ PRONAJMU smosttně uzmyktelnou gráž 2,5 x 5,5 m v objektu hromdných gráží K dolům 901, u křižovtky Komořnská Gen. Šišky. Vjezd i gráž pod uzmčením, v objektu kmerový dohled. Tel.: , , /45-11/ HLÍDÁNÍ DĚTÍ. Pohlídám Vše děti ve věku 3-6 let v rodinném domě v Komořnech se zhrdou bzénem přímo u les. Jsem vystudovná učitelk pro děti předškolního věku. Pro bližší informce mne můžete kontktovt n tel.: /46-11/ BOLÍ VÁS ZÁDA? UŽ NEMUSÍ! Nbízíme léčivé regenerční msáže, bňkování, moxování, tyčinky do uší, lávové kmeny, reponce žeber kyčlí, detoxikce, pordenství. Msér má 3letou odbornou střední školu s prvky fyzioterpeut + 4 roky soukromé prxe. Prcuje podle zásd čínské medicíny čili rovnováhy v orgnismu. Reiki I.+II. stupně. Nyní řd slevových blíčků, npř. msáž 4 x v měsíci poslední 50% slev. Příjemné studio vybveno i hydrulickým lůžkem. Těší se n vás Lukáš (syn Alenky Pstelky) tel.: /47-11/ PRODÁME POZEMEK 600m 2 v Modřnech s mlým rodinným domem z Kč, tel.: /48-11/ POKRÝVAČSTVÍ, KLEMPÍŘSTVÍ, tesřství. Oprvy rekonstrukce střech, izoltérské práce, nátěry klempířských prvků, montáže střešních oken VELUX, šindelové krytiny. Mjer Tomáš tel.: , /50-11/ ELEKTROSERVIS INSTALACE, revize el. zřízení, oprvy i výměny vypínčů, světel, jističů jiné drobné údržbářské práce hodinový mnžel. Tel.: , /51-11/ OPRAVY OBUVI - P12-Kmýk, Zárubov 511/7, Po, Pá 12-17, Út, Čt 12-19, St Tel.: , /52-11/ BYT 3+1/L, OV, 4.p, Pltónov, zd.jádro, prodám, nebo vyměním z 2+kk i v širším okolí dopltek. Tel.: /53-11/ RÁDI BYCHOM SI DLOUHODOBĚ pronjli rekreční objekt (vhodný i pro osobu o holích), pozdější koupě možná. Pouze Prh 12 okolí. Tel.: /56-11/ MÍSTNOST K PRONÁJMU hledá msérk se zvedenou prxí. Tel.: /57-11/ GARÁŽ PRONAJMU, Kmýk u zst. MHD Sídliště Lhotk (Mriánská ul.). Nájemné vč. služeb 2200 Kč/měs. Tel.: /60-11/ HLEDÁM BRIGÁDU mimo so - ne ž 8 h. denně. Region P-12, P-4, Libuš, Břež., Písnice, Zbrslv. Úklid, prodvčk, pomocná síl cokoliv Tel.: /62-11/ PRODÁM CHATKU 4x4 m v zhrádkářské kolonii n Cholupickém vrchu. Cen Kč. Tel.: / 63-11/ OD DUBNA 2011 Vám firm TOROVM.s. nbízí ČESKÉ MASO UZENINY z frmy, zbijčkové specility, kvlitní polotovry rychlé občerstvení s doplňkovým prodejem potrvin z frmy v prodejně Modřnech, v ulici K Otočce. Hledáme nové spoluprcovníky pro tuto prodejnu. Prxe v oboru vítán, smosttná orgnizce prodeje, odpovědnost obchodní předpokldy nutností. Nbízíme stálou prcovní dobu, prodej kvlitních frmářských výrobků stbilní zázemí firmy. Tel.: , mil: /55-11/ POMŮŽU se zákldy švédštiny, theologie prtn. vzthů. Nový názornější výkld bez nároků n honorář. e-mil: /64-11/ Mlé uličníky zvládne Piccole Pesti Jk má rodič zvolit správnou školku či jesličky pro svoji rtolest? Jistě, může ji dát do státní školky či jeslí, pokud ovšem zbude volné místo. Což tkhle zvolit jesle či školku, z jejichž profesionální kvlitní služby přiměřeně zpltíte? Jednou z možností je nově otevřená školk jesle v Modřnech s názvem Piccole Pesti neboli Mlí uličníci, která přijímá děti již od 6 měsíců. O jejich kvlitách mohou referovt spokojení rodiče, kteří si nbídnuté služby školy hrou zejmén individuální přístup k jejich dětem nemohou vynchválit. Piccole Pesti nbízí dětem tké kvlitní BIO strvu, možnost sportovních tvůrčích ktivit vzdělávání ve dvou cizích jzycích. V přípdě nemoci dítěte se školk postrá, by o něj sestřičk pečovl dom. Smozřejmostí je dovoz rozvoz dětí, docházk podle potřeb rodičů prvidelné podávání informcí o duševním i fyzickém vývoji dítěte. Pro firmy jsou v Piccole Pesti schopni nbídnout speciální progrm All Inclusive z výhodnou cenu. Více se dozvíte n telefonu nebo n webových stránkách CEREBRUM Sdružení osob po pornění mozku jejich rodin srdečně zve všechny zájemce n přednášku Epilepsie po pornění mozku, která se uskuteční dne od hodin. Lidé po pornění mozku mohou trpět epilepsií. Epileptické záchvty, kterými se epilepsie projevuje, mjí různou podobu podle toho, z které oblsti mozku pocházejí. Je důležité, by jk pornění, tk jejich rodinní příslušníci blízcí o tomto riziku věděli v přípdě, že se epileptické záchvty objeví, vyhledli pomoc neurolog. V přednášce budou prezentovány možnosti léčby v přípdě, že u člověk po krniocerebrálním pornění epilepsie vznikne. Přednáší: MUDr. Jn Zárubová. Termín konání přednášky: od 17:00 hodin. Místo konání: Křižíkov 56/75A, Prh 8. Popltek: 50 Kč

8 /36-11/ /37-11/ /34-11/ /32-11/ /182-10/ /198-10/ /334-10/ STRANA 8 NOVINY PRAHY 12 - INZERCE BREZEN 2011

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

Školy a školky o prázdninách nelenily

Školy a školky o prázdninách nelenily ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ Š WWW.PRAHA12.CZ ZÁRÍ 2011 ZDARMA Ve školce je muž Máte problém? Přijd te se pordit! Kompostéry ušetří spoustu peněz strn 2

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

» Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný analytický přehled

» Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat Pomocný analytický přehled strn 1 Dtum vydání 13. 10. 2012 / číslo 8 / 2012 Obsh vydání:» Obce do 3000 obyvtel nebudou v roce 2013 předávt Pomocný nlytický přehled 2» Výzv pro příjem žádostí - nové optření Progrmu rozvoje venkov

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Plaňanské listy. úřední desce.

Plaňanské listy. úřední desce. Plňnské listy BŘEZEN 2012 číslo 3 SLOVO STAROSTY odpd, plsty, pneumtiky, sklo, textil, kovy, oleje tuky, A zse bude o odpdech. bterie kumulátory, brvy, lepidl pryskyřice tké Použité bterie, drobné spotřebiče,

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Chybí hlavně kanalizace

Chybí hlavně kanalizace ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ Š WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2012 ZDARMA Mrcel Holnová nemá hvězdné mnýry strn 2 Český červený s rodokmenem z Modřn strn 4 Zpište

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

Úřední věstník Evropské unie 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 03/sv. 45 75 32004R0854 25.6.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 226/83 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubn 2004, kterým se stnoví zvláštní prvidl pro orgnizci úředních

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Vyzdobené ulice a trhy navozují vánoční čas

Vyzdobené ulice a trhy navozují vánoční čas Číslo 22 18. since 2013 Ročník XXI. Letem šumperským zstupitelským světem Nominujte Městské úřdovny Pestrý kleidoskop význmný mezi svátky šumperských 2 strom 4 omezí voz 5 událostí 6 Nominujte do Cen měst

Více

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské

EKOLISTY. Obsah. Jihomoravské Jihomorvské EKOLISTY Foto rchiv Správy CHKO Pálv Pro budování vytváření citu pro nši plnetu není žádné místo n světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Mgr. Květoslv Burešová dlouholetá pedgožk zkldtelk

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN -1- Slovo má strostk obce Vážení milí spoluobčné, srdečně Vás vítám při čtení řádků letos již druhého vydání Zpráv z Mjetín. Doufám, že i tentokráte se dozvíte co nejvíce

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

8. číslo, II. ročník, červen 2012

8. číslo, II. ročník, červen 2012 8. číslo, II. ročník, Dovolte mi, bych vás přivítl u dlšího Zprvodje, který je změřen n nejdůležitější kci v obci, to srz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti njdete uvnitř tohoto čísl, le n úvod mi dovolte

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

říjen 2009, 4. číslo ročník 17

říjen 2009, 4. číslo ročník 17 říjen 2009, 4. číslo ročník 17 l l l l l l Akdemický den Ostrvské uiverzity Křest Historické encyklopedie podniktelů v Rothschildově zámečku Chemie je fscinující, zkrátk cool Nový knihovnický systém n

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819

c 2 b 2 a 2 2.8.20 Důkazy Pythagorovy věty Předpoklady: 020819 .8.0 Důkzy Pythgorovy věty Předpokldy: 00819 Pedgogická poznámk: V řešení kždého příkldu jsou uvedeny rdy, které dávám postupně žákům, bych jim pomohl. Pedgogická poznámk: Diskuse o následujícím příkldu

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zsedání zstupitelstv měst dne: 25. 6. 2015 Bod pořdu jednání: Věc: Plánovcí smlouv Byty Kldenská Zprcovl: odbor, oddělení: Rdk Fdrhoncová, specilist odboru

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Pne str tros osto, o, blíží se konec volebního období 2006-2010, 0, jk ho můžete e ze e svého pohledu zhodnotit? Nově zvolené zstupitelstvo přebírlo rozprcovné

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

jako ověřovatele zápisu Mgr. Nepráškovou a Pavla Švejdara a zapisovatele ing. Petru Petrovickou.

jako ověřovatele zápisu Mgr. Nepráškovou a Pavla Švejdara a zapisovatele ing. Petru Petrovickou. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2010-2014 1/1/10 K o n s t t u j e, že pltnost volby všech přítomných členů zstupitelstv obce byl prokázán osvědčením registrčního úřdu o zvolení do zstupitelstv obce Lovčice.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Marie Doležalová: 2010/2011. Týden sportu zdarma. Jsem dítě slunce. Možná přijde i Mikuláš

Marie Doležalová: 2010/2011. Týden sportu zdarma. Jsem dítě slunce. Možná přijde i Mikuláš Příloh: nbídk zimních táborů pržských domů dětí mládeže 2010/2011 Mrie Doležlová: Jsem dítě slunce Týden sportu zdrm Možná přijde i Mikuláš editoril Vážení čtenáři, Vánoce se kvpem blíží vám se opět dostává

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Pvel Mikeš, insolvenční správce se sídlem Z mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 33 INS 2300/2012-A-5, ze dne 20. únor

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Zákon o významné tržní síle

Zákon o významné tržní síle Mteriál pro jednání 114. Plenární schůze RHSD ČR konné dne 1. prosince 2014 Zákon o význmné tržní síle Zprcovl: Svz obchodu cestovního ruchu ČR Bude projednáno n PT RHSD pro vnitřní trh dne 18. 11. 201

Více

ROZ(H)LED. O Nadání a dovednosti. O projektu Roz(h)led. Hlavní informace. www.nadaniadovednosti.cz

ROZ(H)LED. O Nadání a dovednosti. O projektu Roz(h)led. Hlavní informace. www.nadaniadovednosti.cz O Ndání dovednosti Pomáháme mldým lidem z dětských domovů pěstounských rodin s rozvojem jejich ndání dovedností se správným výběrem studi s příprvou n profesní život se vstupem n trh práce by po odchodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy Sttutární město Ostrv Mteriál ZM_M 2. zsedání zstupitelstv měst dne 17.12.2014 Složk zn5 Mteriál pro ZM č. ZM_M 77 BJ1418 00379/14 předkládá: zodpovídá: zprcovl: Ing. Kmil Bednář náměstek primátor Ing.

Více