Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluven: Přizváni: Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Bc. Frntišek Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerd - referent odboru sociálních věcí Progrm: 1. Vyhodnocení nbídek veřejné zkázky n relizci stvby Oprvy chodníků v Rychnově nd Kněžnou. 2. Schválení výroční zprávy o činnosti v oblsti poskytování informcí podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů, z rok Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí Jitku Severovou, pro ždtelku pí Helenu Hejzlrovou pro ždtele pí Pvlu Královou p. Michl Novák. 4. Pověření sociálních prcovníků odboru sociálních věcí výkonem optrovnictví pí Hny Plchetkové. 5. Zrušení bodu II. 2. usnesení RM č. 9/2014 ze dne Schválení dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu dodtků k nájemním smlouvám n byt. 7. Schválení uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3/2013 ze dne n nebytové prostory v čp. 69, Stré nám., Rychnov n. Kn. s nájemci sl. Anetou Sejkorovou, Libel pí Evou Sejkorovou, Libel. 8. Projednání prodeje části p.p.č. 1756/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. 9. Projednání pronájmu p.p.č. 382/1 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. 10. Souhls s umístěním technologie zákldnové stnice veřejné internetové sítě společnosti Tlpnet s.r.o., Čáslv pro bytový dům čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. 11. Nbídk Východočeské televize V1 n ntáčení reportáží. 12. Žádost č. 2 Ing. Aleše Indry, Rychnov n. Kn. o zřízení zpevněné komunikce v ul. Krocínov v Rychnově n. Kn. 13. Schválení uzvření Dohody o umožnění připojení st.p.č. 5057/9 formou sjezdu výjezdu n místní komunikci n p.p.č. 3018/3 přes část p.p.č. 5055/2 s p. Mrtinem Hovorkou pí Blnkou Hovorkovou, Rychnov n. Kn. 14. Pověření společnosti TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu. 15. Žádost společnosti KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrdy o souhls s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n mpě měst. 16. Žádost o.s. Rychnovská hokejová lig, Rychnov n. Kn. o příspěvek n ocenění týmů v Rychnovské hokejové lize.

2 2 17. Návrh n zčlenění části prkoviště N Trávníku v Rychnově n. Kn. u domu čp do městského prkovcího systému. 18. Informce z jednání doprvní komise ze dne Projednání znění nového návrhu Stnov zájmového sdružení právnických osob Orlické hory Podorlicko, Rychnov n. Kn. 20. Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi, k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou ve věci podání přihlášky pohledávky do insolvečního řízení ve věci dlužník p. Frntišk Ševelly, Rychnov n. Kn. 21. Žádost p.o. Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn. o souhls s podpisem smlouvy n dodávku pásového mycího stroje s vítězem veřejné zkázky firmou Zich spol., s.r.o., Černožice. 22. Žádost společnosti City Prking Group s.r.o., Rychnov n. Kn. o spolupráci spočívjící v umístění log společnosti znku měst vzájemně n webových stránkách. 23. Žádost Agentury pro rozvoj Broumovsk, o.s., Broumov o podporu projektu Ply Broumovsko. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Vyhodnocení nbídek veřejné zkázky n relizci stvby Oprvy chodníků v Rychnově nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 50/2014 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek veřejné zkázky n relizci stvby Oprvy chodníků v Rychnově nd Kněžnou vítězem poptávkového řízení: 1. firmu Agrostv Prdubice,.s., Prdubice n objekt č. 1 chodník v ul. Hrdinů odboje, 2. firmu Agrostv Prdubice,.s., Prdubice n objekt č. 2 chodník v ul. Sokolovská, 3. firmu Agrostv Prdubice,.s., Prdubice n objekt č. 3 chodník v ul. Smetnov, 4. firmu MATEX HK s.r.o., Hrdec Králové n objekt č. 4 chodník v ul. Msrykov, 5. firmu Agrostv Prdubice,.s., Prdubice n objekt č. 5 chodník v ul. N Drhách, 6. firmu REMING, s.r.o., Rychnov n. Kn. n objekt č. 6 chodník v ul. Zborovská. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o dílo s vybrnými firmmi.

3 3 K bodu č.2.: Schválení výroční zprávy o činnosti v oblsti poskytování informcí podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů, z rok Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 51/2014 schvluje znění výroční zprávy o činnosti v oblsti poskytování informcí podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů, z rok 2013, dle předloženého návrhu. K bodu č.3.: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí Jitku Severovou, pro ždtelku pí Helenu Hejzlrovou pro ždtele pí Pvlu Královou p. Michl Novák. Všichni rdní obdrželi písemné mteriály odboru sociálních věcí. Nebyly žádné bod 1. bod 2. bod 3. USNESENO č. 52/2014 schvluje 1. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní Jitku Severovou n dobu určitou od do prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní Helenu Hejzlrovou n dobu určitou od do prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní Pvlu Královou pn Michl Novák n dobu určitou od do K bodu č.4.: Pověření sociálních prcovníků odboru sociálních věcí výkonem optrovnictví pí Hny Plchetkové. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 53/2014 schvluje, by pní Hnu Plchetkovou, nr , omezenou ve způsobilosti k právním úkonům, zstupovli při výkonu optrovnictví, jímž bylo Okresním soudem v Rychnově nd Kněžnou ustnoveno Město Rychnov nd Kněžnou, změstnnci Měst Rychnov nd Kněžnou, sice sl. Lenk Provzníková,

4 4 DiS., sociální prcovnice Odboru sociálních věcí, bytem Lhoty u Potštejn čp. 113, n zákldě pověření strostou měst Rychnov nd Kněžnou, v rozshu dle usnesení čj. ONc 1212/ , to s účinností ode dne Bc. Josef Šimerd, sociální prcovník Odboru sociálních věcí, bytem Rychnov n. Kn., Mírová 1543, n zákldě pověření strostou měst Rychnov nd Kněžnou, v rozshu dle usnesení čj. ONc 1212/ , to s účinností ode dne K bodu č.5.: Zrušení bodu II. 2. usnesení RM č. 9/2014 ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 54/2014 ruší bod II. 2. usnesení RM č. 9/2014 ze dne K bodu č.6.: Schválení dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu dodtků k nájemním smlouvám n byt. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 55/2014 schvluje 1. dohodu o ukončení užívání bytu s pnem Jroslvem Hvlem, bytem Rychnov n. Kn., Hrdinů odboje 671 n byt v čp. 671, ul. Hrdinů odboje, Rychnov n. Kn. ke dni uzvření nájemní smlouvy n byt č. 45 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní Helenou Šárovou, bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. 3. uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne n byt č. 27 v čp. 1557, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pní Helenou Šárovou pnem Robertem Šedivým, dle předloženého návrhu. 4. uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne n byt č. 31 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. se společností DIALCORP s.r.o., se sídlem Rychnov n. Kn., U Stdionu 1555, dle předloženého návrhu. K bodu č.7.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3/2013 ze dne n nebytové prostory v čp. 69, Stré nám., Rychnov n. Kn. s nájemci sl. Anetou Sejkorovou, Libel pí Evou Sejkorovou, Libel. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

5 5 USNESENO č. 56/2014 schvluje uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 3/2013 ze dne n prostory sloužící k podnikání o výměře 27,77 m 2 spoluužívání společných prostor o výměře 10,2 m 2 v II. NP v čp. 69 n p.p.č. 11, Stré náměstí (vchod z ul. Svtohvelská) ncházejících se v obci k.ú. Rychnov n. Kn. s nájemci slečnou Anetou Sejkorovou, bytem Libel 55 pní Evou Sejkorovou, bytem Libel 55 z účelem provozování kosmetických služeb, dle předloženého návrhu. K bodu č.8.: Projednání prodeje části p.p.č. 1756/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Po diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit prodej části p.p.č. 1756/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. p. Miroslvu Ficencovi, bytem Rychnov n. Kn. z cenu 290,-- Kč/m 2 + nákldy n zjištění prodeje. USNESENO č. 57/2014 I. vzl n vědomí žádost pn Miroslv Ficence, bytem Mírová 1571, Rychnov n. Kn. o odkoupení části p.p.č. 1756/2 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl doporučuje ZM ke schválení prodej části p.p.č. 1756/2, dle GP č /2013 oznčené jko nově vytvořená p.p.č. 1756/20, o výměře 6 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. pnu Miroslvu Ficencovi, bytem Mírová 1571, Rychnov n. Kn. z cenu 290,-- Kč/m 2 + nákldy n zjištění prodeje. III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. prodt část p.p.č. 1756/2 dle GP č /2013 oznčené jko nově vytvořená p.p.č. 1756/20 o výměře 6 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.9.: Projednání pronájmu p.p.č. 382/1 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné

6 6 USNESENO č. 58/2014 I. vzl n vědomí žádost pní Adély Myškové, bytem Lukvice 18 o pronájem p.p.č. 382/1 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. z účelem výběhu pro koně. II. neschvluje pronájem p.p.č. 382/1 v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. z účelem využití tohoto pozemku jko výběh pro koně. K bodu č.10.: Souhls s umístěním technologie zákldnové stnice veřejné internetové sítě společnosti Tlpnet s.r.o., Čáslv pro bytový dům čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 59/2014 I. souhlsí s umístěním technologie zákldnové stnice veřejné internetové sítě společnosti Tlpnet s.r.o., Jeníkovská 1698, Čáslv do společných prostor bytového domu čp. 1453, ul. Mírová, Rychnov n. Kn. ve vlstnictví Měst Rychnov nd Kněžnou. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o umístění zřízení s výše uvedenou společností, dle předloženého návrhu. K bodu č.11.: Nbídk Východočeské televize V1 n ntáčení reportáží. Všichni rdní obdrželi písemnou nbídku Východočeské televize V1. Po diskusi se rdní rozhodli uložit místostrostce měst Ing. Zimové projednt nbídku se zástupci Východočeské televize V1 se závěry seznámit rdu měst. USNESENO č. 60/2014 I. vzl n vědomí nbídku Východočeské televize V1 n ntáčení reportáží.

7 II. ukládá 7 místostrostce měst Ing. Michele Zimové projednt nbídku se zástupci Východočeské televize V1 se závěry seznámit rdu měst. K bodu č.12.: Žádost č. 2 Ing. Aleše Indry, Rychnov n. Kn. o zřízení zpevněné komunikce v ul. Krocínov v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Ing. Indry. Po diskusi se rdní rozhodli uložit strostovi měst připrvit návrh odpovědi Ing. Indrovi n příští jednání rdy měst. USNESENO č. 61/2014 I. vzl n vědomí žádost č. 2 Ing. Aleše Indry, Rychnov n. Kn., Pod Strání 8 o zřízení zpevněné komunikce v ul. Krocínov v Rychnově n. Kn. II. ukládá strostovi měst připrvit návrh odpovědi Ing. Indrovi n příští jednání rdy měst K bodu č.13.: Schválení uzvření Dohody o umožnění připojení st.p.č. 5057/9 formou sjezdu výjezdu n místní komunikci n p.p.č. 3018/3 přes část p.p.č. 5055/2 s p. Mrtinem Hovorkou pí Blnkou Hovorkovou, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí. Nebyly žádné USNESENO č. 62/2014 I. schvluje uzvření Dohody o umožnění připojení st.p.č. 5057/9 formou sjezdu výjezdu n místní komunikci n p.p.č. 3018/3 přes část p.p.č. 5055/2 s pnem Mrtinem Hovorkou pní Blnkou Hovorkovou, Rychnov n. Kn., U Stdionu 1272, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené Dohody K bodu č.14.: Pověření společnosti TS RK, s.r.o., Rychnov n. Kn. plněním povinností služeb obecného hospodářského zájmu. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné

8 USNESENO č. 63/2014 pověřuje 8 společnost TS RK, s.r.o., Soukenická 1124, Rychnov n. Kn. zjišťováním služeb obecného hospodářského zájmu n území měst Rychnov nd Kněžnou, sice zjišťováním čištění komunikcí veřejných prostrnství v Rychnově nd Kněžnou v rozshu četnosti dné Plánem ročního využití komunální čistící techniky po dobu minimálně 5 let, to od měsíce březn 2014 do měsíce únor K bodu č.15.: Žádost společnosti KOMPAKT spol. s r.o., Poděbrdy o souhls s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n mpě měst. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Nebyly žádné USNESENO č. 64/2014 souhlsí s použitím znku měst Rychnov nd Kněžnou společností KOMPAKT spol. s r.o., Jiráskov 1424, Poděbrdy n mpě měst Rychnov nd Kněžnou, dle žádosti společnosti ze dne K bodu č.16.: Žádost o.s. Rychnovská hokejová lig, Rychnov n. Kn. o příspěvek n ocenění týmů v Rychnovské hokejové lize. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Po diskusi se rdní rozhodli schválit věcný dr poháry sportovní vybvení - do mx. výše 5.000,-- Kč n ocenění týmů v rámci I. ročníku Společenského večer rychnovského hokeje pořádného o.s. Rychnovská hokejová lig, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 65/2014 I. vzl n vědomí žádost občnského sdružení Rychnovská hokejová lig, Rychnov n. Kn. o příspěvek n ocenění týmů v Rychnovské hokejové lize. II. schvluje věcný dr - poháry sportovní vybvení - do mx. výše 5.000,-- Kč n ocenění týmů v rámci I. ročníku Společenského večer rychnovského hokeje pořádného občnským sdružením Rychnovská hokejová lig, Rychnov n. Kn.

9 9 K bodu č.17.: Návrh n zčlenění části prkoviště N Trávníku v Rychnově n. Kn. u domu čp do městského prkovcího systému. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové. Nebyly žádné USNESENO č. 66/2014 I. schvluje návrh z jednání doprvní komise n zčlenění části prkoviště N Trávníku v Rychnově n. Kn. u domu čp do městského prkovcího systému v režimu rezidentského stání. II. ukládá odboru kncelář tjemník připrvit pro jednání rdy měst návrh změny Nřízení měst č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel n vymezených místních komunikcích v Rychnově n Kněžnou, ve znění posledních změn, dle bodu I. tohoto usnesení. K bodu č.18.: Informce z jednání doprvní komise ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Ing. Zimové, který místostrostk Ing. Zimová krátce okomentovl. USNESENO č. 67/2014 vzl n vědomí informci z jednání doprvní komise ze dne k bodům: 1. stálé porušování zákzu stání v ulici Jiráskov u bývlých ksáren III/3214, 2. k prkování u chodeckého přechodu ul. Sokolovská Mírová, 3. k žádosti pn Brtoše prodejn potrvin n Strém náměstí k zjištění výjezdu do ulice Plckého vzhledem k problému prkujících vozidel, k poždvku n vymezení prkovcích míst před prodejnou v horní polovině Strého náměstí k poždvku uprvit doprvní znčení Prkoviště pro ZTP, 4. k zákzu stání vozidel v ulici Strojnické, 5. ke zřízení cyklotrsy v centru měst, 6. k žádosti pn Koutského o vyhrzení prkovcího míst pro invlidy n SPZ proti resturci Drh, 7. k prkování vozidel v ulici Sokolovská Fáborského.

10 10 K bodu č.19.: Projednání znění nového návrhu Stnov zájmového sdružení právnických osob Orlické hory Podorlicko, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi návrh stnov souhrnný přehled změn stnov, ke kterému proběhl diskuse. Strost nvrhl doporučit ZM schválit stnovy zájmového sdružení právnických osob Orlické hory Podorlicko, se sídlem Rychnov n. Kn. dle předloženého návrhu z podmínky, že bude zcel vypuštěn článek XIX. bod 2. nebude měněn stávjící článek V. bod 3.). 6 pro, 1 se zdržel (místostrostk Ing. Zimová) USNESENO č. 68/2014 doporučuje ZM ke schválení stnovy zájmového sdružení právnických osob Orlické hory Podorlicko, se sídlem Rychnov n. Kn., Pnská 1492 dle předloženého návrhu z podmínky, že bude zcel vypuštěn článek XIX. bod 2. nebude měněn stávjící článek V. bod 3.). (v 15:50 hod. odchod místostrostky Ing. Zimové) K bodu č.20.: Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi, k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou ve věci podání přihlášky pohledávky do insolvečního řízení ve věci dlužník p. Frntišk Ševelly, Rychnov n. Kn. Strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné 6 pro USNESENO č. 69/2014 schvluje plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi, k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou ve věci podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení vedeného u Krjského soudu v Hrdci Králové pod spisovou znčkou KSHK 42 INS 35785/2013 ve věci dlužník pn Frntišk Ševelly, nr , bytem Hvlíčkov 136, Rychnov n. Kn. včetně zstupování v tomto řízení. K bodu č.21.: Žádost p.o. Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn. o souhls s podpisem smlouvy n dodávku pásového mycího stroje s vítězem veřejné zkázky firmou Zich spol., s.r.o., Černožice. Strost seznámil rdní s písemnou žádostí p.o. Školní jídeln RK se zprávou o posouzení hodnocení nbídek veřejné zkázky Nákup pásového mycího stroje. Nebyly žádné 6 pro USNESENO č. 70/2014 souhlsí n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek veřejné zkázky příspěvkové orgnizce Školní jídeln RK, U Stdionu 1229,

11 11 Rychnov n. Kn. Nákup pásového mycího stroje s uzvřením Kupní smlouvy mezi příspěvkovou orgnizcí Školní jídeln RK vítěznou firmou Zich spol., s.r.o., N Štěpníku 32, Černožice, IČ: , dle předloženého návrhu. K bodu č.22.: Žádost společnosti City Prking Group s.r.o., Rychnov n. Kn. o spolupráci spočívjící v umístění log společnosti znku měst vzájemně n webových stránkách. Strost seznámil rdní s písemnou žádostí společnosti CPG s.r.o. Po diskusi se rdní rozhodli odsouhlsit umístění log společnosti City Prking Group s.r.o. znku měst Rychnov nd Kněžnou vzájemně n webových stránkách. 6 pro USNESENO č. 71/2014 souhlsí n zákldě žádosti společnosti City Prking Group s.r.o., Rychnov n. Kn., Jvornická 1560 s umístěním log společnosti City Prking Group s.r.o. znku měst Rychnov nd Kněžnou vzájemně n webových stránkách. K bodu č.23.: Žádost Agentury pro rozvoj Broumovsk, o.s., Broumov o podporu projektu Ply Broumovsko. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemnou žádostí Agentury pro rozvoj Broumovsk, o.s. Po diskusi se rdní rozhodli nedoporučit ZM schválit poskytnutí finnčního příspěvku Agentuře pro rozvoj Broumovsk o.s., Broumov n relizci projektu Ply Broumovsko. 6 pro USNESENO č. 72/2014 I. vzl n vědomí žádost Agentury pro rozvoj Broumovsk, o.s., Klášterní 1, Broumov o finnční podporu projektu Ply Broumovsko, který se stává nejnovějším pokrčováním projektu Orbis Pictus Ply, koncipovného pro region Broumovsk celého Královéhrdeckého krje, ve výši ,-- Kč pro roky Výstv k projektu bude pro veřejnost otevřen v Broumově v době od do II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení poskytnutí finnčního příspěvku Agentuře pro rozvoj Broumovsk o.s., Klášterní 1, Broumov n relizci projektu Ply Broumovsko, který se stává nejnovějším pokrčováním projektu Orbis Pictus Ply koncipovného pro region Broumovsk celého Královéhrdeckého krje.

12 12 Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 16:05 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 24. únor 2014 od 15:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.1.2013 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 482/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty nebytové prostory Rdy městské části Rd městské části I. b e r e n v ě d o m í II.

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje Uděluje 1. Ing. Petr Bllek nr. bytem jko vlstník bytové jednotky č. 717/22 v domě č.p. 717 postveném n prcele prc. č. 760/41 k.ú. Letňny, obec Prh ve výši 2581/73249 (dále jen jko vlstník 1 ) 2. Ing. Miroslv

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

ČR MZe Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou

ČR MZe Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou Zdvtel: ČR MZe Pozemkový úřd Rychnov nd Kněžnou Název veřejné zkázky: Komplexní pozemkové úprvy v ktstrálním území Šediviny Sídlem: Jiráskov 1320, 516 01 Č.j./evidenční číslo VZ: 60060304 Rychnov nd Kněžnou

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Jednání Rady města Broumova č. 48 ze dne 12. září 2012

Jednání Rady města Broumova č. 48 ze dne 12. září 2012 Jednání Rady města Broumova č. 48 ze dne 12. září 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel, pan Pavel Fröde, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková, MPA - tajemnice.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 82 ze dne 21. října 2009. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Dřívější

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 9 konaného dne 10. října 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konané dne 12. 3. 2014 VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ TJ TESLA BRNO ZA SPORTOVNÍ VÝKONY V ROCE 2013 konné dne 12. 3. 2014 Letos se setkáváme již po 20.té, bychom ohodnotili tké předstvili nejlepší sportovce TJ TESLA BRNO. Z

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 11/920 Příloh č. 1 Strn 1 Počet strn přílohy: 5 Dodtek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje č.: 00834/2014/ŠMS 1. Morvskoslezský krj I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem:

Více

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek

67. SCHŮZE. A. Modernizace techniky jednotky SDH Nejdek ZÁPIS USNESENÍ 18. LISTOPADU 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 67. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, p. Kaššák, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté : 0 RM schvaluje

Více

Jednání Rady města Broumova č. 9 ze dne 14. 2. 2007. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 9 ze dne 14. 2. 2007. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 9 ze dne 14. 2. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Uzel a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod: pan Marek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010.

Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Jednání Rady města Broumova č. 100 ze dne 1. září 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST

7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST 7. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST Autoevluce školy dlší evluční činnosti slouží ke zjištění toho, jk se dří uskutečňovt stnovené vzdělávcí jká je mteriální úroveň školy. Oblstí hodnocení je

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 102 ze dne 22. září 2010.

Jednání Rady města Broumova č. 102 ze dne 22. září 2010. Jednání Rady města Broumova č. 102 ze dne 22. září 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více