Zakázka číslo: Ktv Verze DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakázka číslo: 2006-6641-Ktv Verze 11.8.2006 DEKTRADE a. s. Atelier stavebních izolací ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ...3"

Transkript

1 ODBORNÝ POSUDEK 1. VŠEOBECNĚ Předmět odborného posudku Úkol odborného posudku Zadavatel odborného posudku Zpracovatel odborného posudku Vypracoval Kontroloval Schvalil Zpracováno v období PODKLADY Podklady opatřené zhotovitelem posudku Podklady dodané objednatelem posudku POPIS PROHLÍDKY OBJEKTU POPIS PROBLÉMU NÁLEZ Stručný popis objektu Popis střechy Zjištěná skladba střechy Popis zjištěného stavu střechy Hydroizolace v ploše Atika Střešní vtoky Tlumící komory VZT a odvětrání kanalizace Větrací nástavce Výlezy na střechu Strojovna výtahů Hromosvodná soustava Větrání vzduchové vrstvy TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU Posouzení větrání dvouplášťové střechy Tepelně technické posouzení skladby Vstupní parametry výpočtu Požadavky normy ČSN (2005) pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty Hodnocení tepelně-technického stavu POSOUZENÍ ZJIŠTĚNÉHO STAVU STŘECHY NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Varianta A SKLADBA (od exteriéru)...17 Strana 1/28

2 POSTUP PROVÁDĚNÍ Varianta A SKLADBA (od exteriéru) POSTUP PROVÁDĚNÍ Varianta B SKLADBA (od exteriéru) POSTUP PROVÁDĚNÍ Varianta B SKLADBA (od exteriéru) POSTUP PROVÁDĚNÍ Střecha strojovny Varianta SKLADBA (od exteriéru) Varianta SKLADBA (od exteriéru) Varianta SKLADBA (od exteriéru) TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT Vstupní parametry výpočtu Požadavky normy ČSN (2005) pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Vypočtené hodnoty Hodnocení tepelně-technického stavu navržených skladeb DOPORUČENÍ NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECH PO OPRAVĚ...28 Strana 2/28

3 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Předmět odborného posudku 1.2. Úkol odborného posudku 1.3. Zadavatel odborného posudku Plochá dvouplášťová střecha bytového domu v ul. Pirinská , Praha 4 - Modřany Posouzení způsobu provedení současného stavu střechy, posouzení variant oprav a návrh optimálního řešení Společenství vlastníků jednotek Pirinská Pirinská 3242 IČO: Praha 4 kontaktní osoba: paní Dubská tel: Zpracovatel odborného posudku DEKTRADE a. s.. ATELIER STAVEBNÍCH IZOLACÍ Tiskařská 10/257 IČO: budova TTC TECHKOM DIČ: CZ CENTRUM Praha 10 bankovní spojení: tel.: KB Praha / 0100 fax: Vypracoval p. Evžen Kartavenkau 1.6. Kontroloval Ing. David Tesař 1.7. Schvalil 1.8. Zpracováno v období Ing. Jiří Tokar srpen 2006 Strana 3/28

4 2. PODKLADY 2.1. Podklady opatřené zhotovitelem posudku [1] Objednávka ze dne [2] ČSN Navrhování střech Základní ustanovení (1999) [3] ČSN P Hydroizolace staveb Základní ustanovení (2000) [4] ČSN P Hydroizolace staveb Povlakové hydroizolace Základní ustanovení (2000) [5] ČSN Hydroizolace staveb Sanace vlhkého zdiva (2000) [6] ČSN Klempířské práce stavební (1987) [7] ČSN Tepelná ochrana budov (2005) [8] ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla Výpočtová metoda (leden 2004) [9] ČSN EN ISO Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody (září 2002) [10] ČSN P ENV Zásady navrhování a zatížení konstrukcí -č Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem (1997) [11] ČSN Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty (prosinec 2000) [12] Místní šetření (viz. kap. 3), fotodokumentace, provedené sondy do střechy 2.2. Podklady dodané objednatelem posudku [13] Expertní posudek výskytu plísní vypracovaný znaleckou a expertní kanceláři ing. Ladislava Bukovského pod číslem zakázky (leden 2000) [14] Zhodnocení technického stavu střešní konstrukce vypracované ing. Petrem Algerem (GABBIANO s.r.o.) (22. května 2006) [15] Projekt dvoupláštové dřevěné střechy zpracovaný Pražským projektovým ústavem pod číslem zakázky (duben 1982) 3. POPIS PROHLÍDKY OBJEKTU První prohlídka objektu proběhla dne za účasti: Ing. David Tesař, p. Evžen Kartavenkau -, technické středisko DEKTRADE a.s. Další prohlídka se uskutečnila za účasti: p.evžen Kartavenkau -, technické středisko DEKTRADE a.s. Byla provedena vizuální kontrola střechy, skladba střechy byla ověřena sondami a pořízena fotodokumentace, jejíž část je přiložena v tomto posudku. 4. POPIS PROBLÉMU Na střeše vznikají hydroizolační defekty, do střechy lokálně zatéká. V interiéru se tvoří plísně. 5. NÁLEZ 5.1. Stručný popis objektu Jedná se o panelový dům s účelovým využitím pro trvalý pobyt osob /1/. Objekt má osm nadzemních podlaží a částečně zapuštěný suterén pod okolní terén. Objekt se sestává ze čtyř vchodových sekcí tvořících dva dilatační celky. Strana 4/28

5 foto /1/ pohled na objekt 5.2. Popis střechy Střecha objektu /2, 3, 4/ je koncipována jako dvouplášťová se vzduchovou vrstvou napojenou na exteriér, nepochůzná s klasickým pořadím vrstev a hydroizolací tvořenou asfaltovými oxidovanými pásy. V roce 1996 byla provedena generální oprava střechy natavením dalších asfaltových pásů. Každá z částí střechy nad vchodovou sekcí je odvodněna do dvou mezistřešních žlabů, z nichž každý je napojen na jeden vnitřní vtok. Střecha je ohraničena atikou proměnné výšky. Nad střechu vystupují tlumící komory VZT, výlezy na střechu a betonové konstrukce strojoven výtahů. Hromosvodnou soustavu tvoří ocelové lano na ocelových patkách. foto /2/ pohled na střechu foto /3/ pohled na střechu Strana 5/28

6 foto /4/ pohled na střechu 5.3. Zjištěná skladba střechy Na střeše byly provedeny dvě sondy. Cílem sond bylo ověření vlhkostního stavu skladby střechy, způsobu provedení jednotlivých vrstev a jejich mechanického propojení. Sonda S1 byla provedena u střešní atiky /5, 6, 7/, sonda S2 u mezistřešního žlabu /8/. Sondy byli po prozkoumání vodotěsně uzavřeny. Sondy se prováděly na níže uvedených místech zobrazených červeně na půdorysném profilu střechy: Strana 6/28

7 foto /5/ sonda S1 foto /6/ sonda S1 - zavaření sondy foto /7/ sonda S1 pohled do sondy foto /8/ sonda S2 - pohled do sondy Tabulka Skladba Vrstva (v pořadí od exteriéru) stav tloušťka Hydroizolační vrstva vzájemně provařené, 4 mm -modifikovaný asfaltový pás s podkladem soudržné s posypem - 1x -oxidované asfaltové pásy - 4x 16 mm Dřevěná konstrukce horního pláště suché, zdravé 24 mm -prkenné bednění tl. 24 mm na dřevěných nosnících Vzduchová vrstva napojená na exteriér (160) mm Tepelní izolace ze skleněných vláken suchá 50 mm Nosná žb stropní konstrukce Popis zjištěného stavu střechy Hydroizolace v ploše Na celé střeše byla provedena generální oprava natavením dalších modifikovaných pásů s posypem. Hydroizolace je lokálně porušena, spoje jsou místně netěsné /11, 12/. Hydroizolace je lokálně degradovaná /9/, na střeše jsou nánosy nečistot /10, 17, 18/, v ploše povlaková krytina z asfaltových pásů vykazuje vrásy a puchýře. Dochází k tvorbě nerovností, kde se zdržuje voda, tvoří kaluže a drží nečistoty /14/. Strana 7/28

8 foto /9/ trhlinky foto /10/ nánosy nečistot foto /11/ netěsné napojení foto /12/ netěsné spoje foto /13/ boule foto /14/ místa se stojící vodou - kaluže a nečistoty Atika Střecha je po celém obvodě ohraničena atikou proměnné výšky dle spádu střechy cca 130mm až 230 mm /15 až 18/. Koruna atiky je oplechovaná pozinkovaným plechem opatřeným ochranným nátěrem. Nátěr se místy odlupuje. Oplechování nejeví známky koroze je však zdeformováno a má proměnný spád, jak ven ze střechy, tak i do plochy střechy /16/. V místě napojení dilatačních celků je provedena dilatační atika /17/. Strana 8/28

9 foto /15/ roh atiky foto /16/ atika foto /17/ dilatační atika a nánosy nečistot foto /18/ atika, nerovnosti, nánosy Střešní vtoky Každá část střechy nad každou z vchodových sekcí je odvodněna do dvou mezistřešních žlabů /19/ napojených na samostatný vnitřní vtok /20/. Některé vtoky nejsou opatřené ochrannou mřížkou. Střecha má spád cca 1% směrem ke žlabu se spádem také cca 1%. Střešní vtoky mají vnitřní průměr cca 80 mm. foto /19/ mezistřešní žlab foto /20/ vnitřní vtok Strana 9/28

10 Tlumící komory VZT a odvětrání kanalizace Na nezateplené betonové základy jsou osazena plechová tělesa komor a komínky odvětrání kanalizace /21/, plechová tělesa komor jsou z vnitřní strany zateplená vrstvou molitanu tloušťky cca 20 mm. Plech je opatřen nátěrem, který se místy odlupuje. Oplechování je provedeno beze spádu, takže se na oplechování může zadržovat voda. Hydroizolace je na stěny vytažena cca 180 mm nad rovinu střechy a ukončena natavením bez použití přítlačné lišty. Oplechování přesahuje betonový základ o cca mm Větrací nástavce Větrací nástavce tvoří nezateplený betonový základ s osazenou plechovou komorou /22/. Ve stěnách plechové komory jsou odvětrávací žaluzie. Plech je opatřen nátěrem, který se místy odlupuje. Hydroizolace je na stěny vytažena cca 150 mm nad rovinu střechy a ukončena natavením bez použití přítlačné lišty. Oplechování přesahuje betonový základ o cca mm. foto /21/ tlumící komory VZT foto /22/ větrací nástavec Výlezy na střechu Výlez je tvořen betonovým základem výšky cca 150 mm zakrytým plechovým poklopem s vloženou tepelnou izolací /23/. Kovové konstrukce jsou místně zasaženy povrchovou korozí Strojovna výtahů Strojovna /24/ je tvořena betonovou konstrukcí výšky cca 2,5 m. Hydroizolace z plochy střechy je na stěny vytažena cca 290 mm nad její rovinu. Oplechování ukončení hydroizolace je provedeno pozinkovaným plechem, jehož horní hrana je zatmelena, kotvení plechu je přikryto přiletovanými puklíky. Střecha strojovny má spád cca 3%. Hydroizolace byla opravena obdobným způsobem jako hydroizolace v ploše střechy /25/, je však porušena, spoje nejsou těsné /26/. Střecha strojovny je ukončena závětrnými lištami a z jedné strany okapnicí. Odtok srážkové vody je řešen odkapem z okapnice na hlavní úroveň střechy. Strana 10/28

11 foto /23/ výlez na střechu foto /24/ strojovna a mapy po stékající vodě foto /25/ hydroizolace strojovny foto /26/ netěsné spoje Hromosvodná soustava Hromosvodnou soustavu tvoří ocelové lano upevněné na ocelových patkách, patky nejsou lokálně podloženy přířezy pásů /25/. foto /27/ hromosvodná soustava foto /28/ větrací otvory Větrání vzduchové vrstvy V podélných atikových panelech jsou umístěny otvory průměru cca 60 mm v osové vzdálenosti cca 1200 mm /26/, z vnitřní strany jsou chráněny mřížkou proti hmyzu /29/. Při minulých opravách, které spočívaly v dodatečném zateplení spodního pláště po obvodu střechy, došlo k uzavření větracích otvorů přidanou tepelnou izolaci. Otvory jsou Strana 11/28

12 neprůchodné a nenavazují na vzduchovou vrstvu /8/. Dřevěné nosníky střešní konstrukce redukují v blízkosti úžlabí tloušťku vzduchové vrstvy na minimum. Konstrukce mezistřešního žlabu leží na nosných stropních panelech a brání přičnému provětrání mezistřešního prostoru /30/. foto /29/ větrací otvor s mřížkou foto /30/ konstrukce mezistřešního žlabu Strana 12/28

13 6. TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU 6.1. Posouzení větrání dvouplášťové střechy Vzhledem k malému počtu a rozmístění větracích otvorů a skutečnostem uvedeným v kap nemůže docházet k příčnému větrání vzduchové vrstvy ve všech místech střechy. Větrání střechy lze tedy považovat za nedostatečné! Dle definice uvedené v článku 5.3 normy ČSN EN ISO 6946 [9] se jedná o vzduchovou vrstvu nevětranou, neboť větrací otvory nepřesahují 500 mm 2 na každý 1m 2 plochy vzduchové vrstvy. Z důvodu nedostatečného větrání může docházet ve vzduchové mezeře v zimním období ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu vnějšího pláště. Pro výpočet tepelně-technických parametrů hlavní dvouplášťové střechy byla zadána její celá skladba, vzduchová vrstva byla ve výpočtu uvažována jako nevětraná Tepelně technické posouzení skladby Vstupní parametry výpočtu Výpočtové hodnoty veličin vnitřního a vnějšího prostředí pro oblast Praha a obytnou budovu - obývací místnost dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Návrhová teplota vnitřního vzduchu 20 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% Průměrná relativní vlhkost vnitř. vzduchu 4. třída vlhkosti Návrhová venkovní teplota -13 C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84% K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%. Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a). Hodnoty vybraných fyzikálních veličin stavebních materiálů použité ve výpočtu: Vrstva - od interiéru d [mm] λ [W/mK] C [J/kgK] Ρ [kg/m 3 ] Nosná ŽB stropní konstrukce 200 1, ,0 32,0 Tepelná izolace ze 50 0, ,0 1,4 skleněných vláken Uzavřená vzduchová vrstva 160 1, ,2 0,1 Dřevěná konstrukce horního 24 0, ,0 157,0 pláště Oxidované asfaltové pásy 16 0, , ,0 Modifikovaný asfaltový pás , ,0 μ [-] Strana 13/28

14 Požadavky normy ČSN (2005) pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Současné požadavky normy ČSN (Změna Z1 březen 2005) pro dvouplášťové ploché střechy (tepelný tok zdola) s návrhovou vnitřní teplotou 20 C: Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované páry G k [kg.m -2.rok -1 ] < 0,1 Celoroční bilance vlhkosti G v G k aktivní Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu [ C] > 13,57 * Gv množství vypařené vodní páry Gk množství zkondenzované vodní páry * kritická teplota byla stanovena pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní) Vypočtené hodnoty Výpočet proveden v programu TEPLO 2005 Skladba Současná skladba Vypočtený součinitel prostupu tepla [W/m 2 K] H Kondenzace ve skladbě střechy / Množství zkondenzované vodní páry v kci [kg.m -2. rok -1 ] H Roční bilance vlhkosti hromadění vlhkosti [kg.m -2. rok -1 ] H Riziko vzniku plísní 0,50! 0,276! pasivní! ne + + Vyhovuje požadované hodnotě současné ČSN (2005)! Nevyhovuje požadavku ČSN (2005) H Hodnocení Hodnocení tepelně-technického stavu Hodnota součinitele prostupu tepla U současné skladby hlavní úrovně střechy dle výpočtu vycházejícího z ČSN [7] nedosahuje v současnosti požadované hodnoty. Ve skladbě střechy dochází výpočtově ke kondenzaci vodních par na vnitřní straně dřevěné konstrukce horního pláště v nadměrném množství vzhledem k požadavku ČSN Vypočtená roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní, výpočtově dochází k akumulaci vody ve skladbě střechy. Na základě výpočtu nehrozí u současné skladby tvorba plísní na interiérové straně střešní konstrukce v ploše. V místě provedených sond S1 a S2 však nebyla ve skladbě střechy nadměrná vlhkost zjištěna. Dřevěná konstrukce horního pláště nejevila známky napadení hmyzem ani dřevokaznými houbami. H Strana 14/28

15 7. POSOUZENÍ ZJIŠTĚNÉHO STAVU STŘECHY 1. V detailech napojení hydroizolačních pásů na související konstrukce je umožněno vnikání srážkové vody pod hydroizolační pásy. Na základě předchozího posudku Ing. Algera (GABBIANO s.r.o.) v souvrství hydroizloace byla nalezena uzavřená voda, která indikovala zatékání v ploše střechy. Důvodem vzniku boulí /13, 18/ a navazujících dalších destrukcí hydroizolace může být fakt, že v hydroizolačním souvrství se drží voda, která se po zahřátí mění v páru a zvětšuje svůj objem. Vzhledem k velmi špatnému stavu současného hydroizolačního souvrství hlavní střechy, zabudované vlhkosti v něm a použití dřevěné konstrukce horního pláště vyžadujícího plošnou kontrolu doporučujeme demontáž současné hydroizolace hlavní střechy a následné provedení nového hydroizolačního systému střechy. 2. Součinitel prostupu tepla střechy nevyhovuje požadavkům ČSN (2005). Střecha objektu vyžaduje kompletní zateplení. 3. Větraná vzduchová vrstva nevyhoví požadavkům ČSN (2005). Provedený větrací systém nemůže zajistit účinné a dostatečné odvětrání střechy. V zimním období výpočtově dochází ke kondenzaci vodní páry ve vzduchové vrstvě a na spodní straně dřevěného bednění horního pláště. Výpočtová roční bilance zkondenzované vlhkosti je pasivní. Výpočtově dochází k akumulaci vody ve skladbě střechy. Na základě předchozího posudku Ing. Algera (GABBIANO s.r.o.) z května 2006 byla zjištěna značně zavlhlá tepelná izolace, což mohlo být způsobeno zatékáním netěsnou hydroizolační vrstvou střechy nebo nadměrnou kondenzaci vodní páry ve skladbě konstrukce. Sondami provedenými v červenci 2006 se toto neprokázalo, jednotlivé materiály ve skladbě střechy byly nalezeny v suchém stavu, na dřevěném bednění nebyly nalezeny plísně a dřevokazné houby. Skutečná vlhkostní bilance současné skladby střechy se jeví jako spíše aktivní. 4. Stav dřevěného bednění a dřevěného nosníku byl v provedených sondách dobrý a je možno je případně ponechat. Dřevěné bednění umožňuje mechanické kotvení hydroizolace. Stav dřevěné konstrukce v celé ploše střechy je třeba ověřit při opravě střechy! V případě potřeby budou poškozené prvky vyměněné za nové. 5. Střecha je místy beze spádu, voda se na střeše zdržuje, a to zejména v oblasti úžlabí. Tím se zvyšuje riziko zatečení v místech defektu hydroizolačního systému (jedná se o vyšší hydrofyzikální expozici). V nerovnostech se drží nečistoty, v kterých může docházet k většímu výskytů bakterií a v důsledku toho k rychlejší degradaci asfaltu. Střecha vyžaduje plošné přespádování. 6. Koruna atiky by měla být dle doporučení normy ČSN a ČSN ve spádu min. 3 (5,24 %) do plochy střechy. Současný spád a stav oplechování koruny atiky je nevyhovující. Při opravě doporučujeme jeho výměnu. 7. Hromosvodná soustava vyžaduje opravu, včetně revizní zprávy. 8. Současný stav střešní konstrukce umožňuje dvě koncepce oprav, které spočívají buď v obnově větrání vzduchové vrstvy a zateplení horního pláště střechy nebo kompletní demontáži předmětné střechy a zřízení nové jednoplášťové nevětrané střechy. Strana 15/28

16 8. NÁVRH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Navrhujeme následující varianty řešení: Varianty oprav A.1. a A.2. spočívají v obnovení větrání vzduchové vrstvy, zateplení a přespádování horního pláště střechy a provedení nového hydroizolačního systému střechy. Varianty oprav B.1. a B.2. spočívají v kompletní demontáži původních vrstev střechy až na nosnou konstrukci a provedení nové jednoplášťové nevětrané střechy. Varianta A.1. spočívá v demontáží současné hydroizlace, v plošné kontrole stavu bednění, v obnovení větraní vzduchové vrstvy (zprůchodnění otvorů, zrušení kostrukce mezistřešního žlabu), v provedení kotvené pojistné hydroizolační vrstvy, provedení nové tepelně-izolační a spádové vrstvy položením spádových tepelněizolačních polystyrénových dílců s nakašírovaným asfaltovým pásem lepených k podkladu a celoplošným natavením vrchního SBS modifikovaného asfaltového pásu s břidličným posypem. Varianta A.2. spočívá v demontáží současné hydroizlace, v plošné kontrole stavu bednění, v obnovení větraní vzduchové vrstvy (zprůchodnění otvorů, zrušení kostrukce mezistřešního žlabu), v provedení pojistné hydroizolační vrstvy, provedení nové tepelně-izolační a spádové vrstvy položením spádových polystyrénových dílců a provedení nové mechanicky kotvené hydroizolace z hydroizolační fólie z PVC-P. Varianta B.1. spočívá v demontáží současných vrstev střechy, v pokládce parotěsné a pojistné hydroizolační vrstvy, v zateplení nosné konstrukce střechy pomocí spádových tepelně-izolačních polystyrénových dílců s nakašírovaným asfaltovým pásem mechanicky kotvených k podkladu a celoplošným natavením vrchního SBS modifikovaného asfaltového pásu s břidličným posypem. Varianta B.2. spočívá v demontáží současných vrstev střechy, v pokládce parotěsné a pojistné hydroizolační vrstvy, v zateplení nosné konstrukce střechy pomocí spádových polystyrénových dílců a provedení nové mechanicky kotvené hydroizolace z hydroizolační fólie z PVC-P. S variantou, která spočívá v zateplení spodního pláště, se neuvažuje z důvodu nízké konstrukční výšky vzduchové vrstvy předmětné střechy. Strana 16/28

17 8.1. Varianta A SKLADBA (od exteriéru) Vrstva funkce vrstvy tloušťka (mm) nové vrstvy opravená vrstva Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu min. tl. 4,4mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI), plnoplošně natavený Spádové desky z pěnového samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu minimální objemové hmotnosti 20 kg/m 3 s nakašírovaným asfaltovým pásem typu Sklobit (např. POLYDEK EPS 100S G200S40) připevněné k podkladu lepením (např. AOSI 85/25), spád desek 1 % Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), k podkladu kotvený hlavní hydroizolace první vrstva hlavní hydroizolace 4,4 100* hydroizolace Asfaltový pás typu V 13, plošně přibitý ochranná 2 Dřevěná konstrukce horního pláště - prkenné bednění tl. 24 mm na dřevěných nosnících nosná 24 Větraná vzduchová vrstva ventilační tepelněizolační, spádová pojistná, pracovní Tepelná izolace ze skleněných vláken tepelněizolační Nosná betonová stropní konstrukce nosná, vzduchotěsná * průměrná tloušťka tepelné izolace pro požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN (2005) původní vrstvy POSTUP PROVÁDĚNÍ Demontáž současného asfaltového hydroizolačního souvrství až na dřevěné bednění horního pláště. Demontáž provádět po etapách, aby nedošlo k zatečení srážkové vody do interiéru odkrytou stropní konstrukci a v co nejkratší době zajistit proti zatečení položením a svařením přesahů provizorní, pojistné hydroizolace. Kontrola stavu dřevěného bednění, dřevěných nosníků. Kontrola upevnění bednění (ČSN ). Obnovení funkce vzduchové vrstvy. Zprůchodnění otvorů, odstranění přidané tepelné izolace, která uzavřela větrací otvory, zrušení konstrukce mezistřešního žlabu. Preventivní ošetření dřevěné konstrukce ochrannou látkou účinnou proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu (např. BOCHEMIT QB, s příjmem účinné látky pro třídu ohrožení 2). Demontáž původních vtoků a osazení spodního dílů nových dvoustupňových vtoků s asfaltovým pásem integrovaným do tvarovky vtoku (např. HL) pro odvodnění pracovní a pojistné hydroizolace. Strana 17/28

18 Mechanické připevnění ochranného asfaltového pásu (např. pás typu V13). Položení, přikotvení a svaření přesahů pracovní pojistné hydroizolace z asfaltových SBS modifikovaných pásů s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem. Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Pro kotvení do dřeva je nutno použít šrouby s antikorozní úpravou - odolnost 15 cyklů Kesternicha (např. EJOT TKR 4,8 x 35 + talířová podložka HTV 82/40 TK ). Demontáž oplechování atiky, zajištění proti zatečení natavením asfaltového pásu s nenasákavou vložkou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Kontrola tlumících komor VZT. Prostor tlumících komor musí být vzduchotěsně oddělen od prostoru větrané vzduchové vrstvy. Navýšení betonových základů tlumících komor VZT, větracích nástavců, navýšení konstrukcí atiky a výlezů na střechu. Zajištění proti zatečení natavením asfaltového pásu s nenasákavou vložkou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Navýšení musí být takové, aby bylo možné vytažení hlavní hydroizolační vrstvy do výšky min. 150 mm nad novou úroveň střechy. Pokládka spádových kompletizovaných tepelně izolačních dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu o min. objemové hmotnosti 20 kg/m 3 s nakašírovaným asfaltovým pásem typu Sklobit (POLYDEK EPS 100S G200S40). Desky doporučujeme klást na vazbu. Desky budou připevněny lepením (horkým asfaltem AOSI 85/25). Při pokládce za extremně nízkých a extremně vysokých teplot doporučujeme použití spádových kompletizovaných tepelně izolačních dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu o min. objemové hmotnosti 20 kg/m 3 s nakašírovaným asfaltovým pásem typu TOP (PLYDEK EPS 100S TOP). Přesahy pásů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace. V místě dilatačních atik bude provedeno navýšení atiky, napojení hydroizolace musí umožňovat dilatační pohyb. Koruna atiky bude zakryta dilatačně provedeným oplechováním. Osazení horního dílu nových dvoustupňových vtoků s asfaltovým pásem integrovaným do tvarovky vtoku (např. HL) pro odvodnění hlavní hydroizolace. Celoplošné natavení vrchního asfaltového SBS modifikovaného pásu min. tl. 4,4 mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI). Montáž klempířských konstrukcí. Montáž hromosvodné ochrany - včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky. Součástí opravy musí být oprava střechy strojovny, klempířských konstrukcí strojovny, oprava těsnění spár ŽB konstrukce strojovny, nátěr žebříku umožňující přístup na střechu strojovny a nátěr anténní konstrukce. Strana 18/28

19 8.2. Varianta A SKLADBA (od exteriéru) vrstva funkce vrstvy tloušťka (mm) nové vrstvy opravená vrstva původní vrstvy Hydroizolační folie z PVC-P vyztužená polyesterovou výztuží tl. 1,5 mm (např. ALKORPLAN 35176) mechanicky kotvena do dřevěného bednění Separační geotextilie z polypropylenových vláken min. plošná hmotnost 300 g.m -2 (např.filtek 300) Spádové desky z pěnového samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu minimální objemové hmotnosti 20 kg/m 3 (EPS 100S) pracovně připevněné k podkladu lepením, spád desek 1 % Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), k podkladu pracovně kotvený hlavní hydroizolace 1,5 separační --- tepelně-izolační, spádová pojistná, pracovní hydroizolace 100* Asfaltový pás typu V 13, plošně přibitý ochranná 2 Dřevěná konstrukce horního pláště - prkenné bednění tl. 24 mm na dřevěných nosnících nosná 24 Větraná vzduchová vrstva ventilační Tepelná izolace ze skleněných vláken tepelně-izolační 50 Nosná betonová stropní konstrukce nosná, vzduchotěsná * průměrná tloušťka tepelné izolace pro požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN (2005) POSTUP PROVÁDĚNÍ Demontáž současného asfaltového hydroizolačního souvrství až na dřevěné bednění horního pláště. Demontáž provádět po etapách, aby nedošlo k zatečení srážkové vody do interiéru odkrytou stropní konstrukci a v co nejkratší době zajistit proti zatečení položením a svařením přesahů provizorní, pojistné hydroizolace. Kontrola stavu dřevěného bednění, dřevěných nosníků. Kontrola upevnění bednění (ČSN ). Obnovení funkce vzduchové vrstvy. Zprůchodnění otvorů, odstranění přidané tepelné izolace, která uzavřela větrací otvory, zrušení konstrukce mezistřešního žlabu. Preventivní ošetření dřevěné konstrukce ochrannou látkou účinnou proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu (např. BOCHEMIT QB, s příjmem účinné látky pro třídu ohrožení 2). Demontáž původních vtoků a osazení spodního dílů nových dvoustupňových vtoků s asfaltovým pásem integrovaným do tvarovky vtoku (např. HL) pro odvodnění pracovní a pojistné hydroizolace. Mechanické připevnění ochranného asfaltového pásu (např. pás typu V13). Položení, přikotvení a svaření přesahů pracovní a pojistné hydroizolace z asfaltových SBS modifikovaných pásů s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem. Strana 19/28

20 Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Pro kotvení do dřeva je nutno použít šrouby s antikorozní úpravou - odolnost 15 cyklů Kesternicha (např. EJOT TKR 4,8 x délka + talířová podložka HTV 82/40 TK ). Demontáž oplechování atiky, zajištění proti zatečení natavením asfaltového pásu s nenasákavou vložkou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Kontrola tlumících komor VZT. Prostor tlumících komor musí být vzduchotěsně oddělen od prostory větrané vzduchové vrstvy. Navýšení betonových základů tlumících komor VZT, větracích nástavců, navýšení konstrukcí atiky a výlezů na střechu. Zajištění proti zatečení natavením asfaltového pásu s nenasákavou vložkou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Navýšení musí být takové, aby bylo možné vytažení hlavní hydroizolační vrstvy do výšky min. 150 mm nad novou úroveň střechy. Položení a připevnění spádových tepelně izolačních dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu o min. objemové hmotnosti 20 kg/m 3 (EPS 100S). Desky doporučujeme klást na vazbu. Desky budou pracovně připevněny lepením (horkým asfaltem AOSI 85/25). V místě dilatačních atik bude provedeno navýšení atiky, napojení hydroizolace musí umožňovat dilatační pohyb. Koruna atiky bude zakryta dilatačně provedeným oplechováním. Osazení horního dílu nových dvoustupňových vtoků s fólií integrovanou do tvarovky vtoku (např. HL) pro odvodnění hlavní hydroizolace. Volné položení netkané textilie 300 g/m 2, přesah 100 mm, minimálně však 50 mm. Za silného větru možno lepit spoje polyuretanovým lepidlem PUK či přesahy textilie v přesazích bodově horkovzdušně spojovat. Textilií je třeba pokrýt celou plochu pod hydroizolací i pod kotvícími profily. Montáž klempířských prvků z poplastovaného plechu do rohů, koutů atd., materiál poplastování musí být kompatibilní s materiálem fólie. Položení a přikotvení fólie z měkčeného PVC tl. 1,5mm s polyesterovou výztuží (např. ALKORPLAN 35176) do dřevěného bednění, svaření přesahů fólie, přesahy musí činit minimálně 50 mm, horkovzdušně se svaří. Minimální účinná šířka svaru musí činit 30 mm. Pro pracovní spoje lze použít rozpouštědlo tetrahydrofuran (THF). Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem. Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Pro kotvení do dřeva je nutno použít šrouby s antikorozní úpravou - odolnost 15 cyklů Kesternicha (např. EJOT TKR 4,8 x délka + talířová podložka HTV 82/40 TK ). Montáž klempířských konstrukcí. Montáž hromosvodné ochrany - včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky. Součástí opravy musí být oprava střechy strojovny, klempířských konstrukcí strojovny, oprava těsnění spár ŽB konstrukce strojovny, nátěr žebříku umožňující přístup na střechu strojovny a nátěr anténní konstrukce. Strana 20/28

21 8.3. Varianta B SKLADBA (od exteriéru) Vrstva funkce vrstvy tloušťka (mm) nové vrstvy původní vrstvy Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu min. tl. 4,4mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI) plnoplošně natavený Spádové desky z pěnového samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu minimální objemové hmotnosti 20 kg/m 3 s nakašírovaným asfaltovým pásem typu Sklobit (např. POLYDEK EPS 100S G200S40) připevněné k podkladu lepením, spád desek 2 % Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), k podkladu bodově natavený Penetrace asfaltovým lakem (např. PENETRAL ALP) Nosná betonová stropní konstrukce hlavní hydroizolace první vrstva hlavní hydroizolace 4,4 160* 240** tepelně-izolační spádová pojistná, pracovní 4 hydroizolace, parozábrana nosná, vzduchotěsná --- * průměrná tloušťka tepelné izolace pro požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN (2005) ** průměrná tloušťka tepelné izolace pro doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN (2005) POSTUP PROVÁDĚNÍ Demontáž současné 2- plášťové střešní konstrukce, vyrovnání nerovností, odstranění nečistot z povrchu, přeměření skolonů nosných střešních panelů. Demontáž provádět po etapách, aby nedošlo k zatečení srážkové vody do interiéru odkrytou stropní konstrukci a v co nejkratší době zajistit proti zatečení položením a svařením přesahů pojistné hydroizolace. Demontáž původních vtoků a osazení spodního dílu nových dvoustupňových vtoků s asfaltovým pásem integrovaným do tvarovky vtoku (např. HL) pro odvodnění pojistné hydroizolace. Demontáž oplechování atiky, zajištění proti zatečení natavením asfaltového pásu s nenasákavou vložkou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Zajištění konstrukcí výlezu, betonových základů tlumících komor VZT a větracích nástavců, proti zatečení natavením asfaltového pásu s nenasákavou vložkou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Převýšení musí být takové, aby bylo možné vytažení hlavní hydroizolační vrstvy do výšky min. 150 mm nad úroveň střechy. Penetrace povrchu nosných střešních panelů asfaltovým lakem (např. PENETRAL ALP). Pokládka hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Pásy budou připevněny bodovým natavením. Strana 21/28

22 Pokladka spádových kompletizovaných tepelně izolačních dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu o min. objemové hmotnosti 20 kg/m 3 s nakašírovaným asfaltovým pásem typu Sklobit (POLYDEK EPS 100S G200S40). Desky doporučujeme klást na vazbu. Desky budou připevněny lepením (horkým asfaltem AOSI 85/25). Přesahy pásů kompletizovaných dílců vodotěsně svařit tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace. V místě dilatačních atik napojení hydroizolace musí umožňovat dilatační pohyb. Koruna atiky bude zakryta dilatačně provedeným oplechováním. Osazení horního dílu nových dvoustupňových vtoků s asfaltovým pásem integrovaným do tvarovky vtoku (např. HL) pro odvodnění hlavní hydroizolace. Celoplošné natavení vrchního asfaltového SBS modifikovaného pásu min. tl. 4,4 mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI). Montáž klempířských konstrukcí. Utěsnění větracích otvorů. Montáž hromosvodné ochrany - včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky. Součástí opravy musí být oprava střechy strojovny, klempířských konstrukcí strojovny, oprava těsnění spár ŽB konstrukce strojovny, nátěr žebříku umožňující přístup na střechu strojovny a nátěr anténní konstrukce Varianta B SKLADBA (od exteriéru) Vrstva funkce vrstvy tloušťka (mm) nové vrstvy původní vrstvy Hydroizolační folie z PVC-P vyztužená polyesterovou výztuží tl. 1,5 mm (např. ALKORPLAN 35176) mechanicky kotvena na nosné ŽB konstrukce Separační geotextilie z polypropylenových vláken min. plošná hmotnost 300 g.m -2 (např.filtek 300) Spádové desky z pěnového samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu minimální objemové hmotnosti 20 kg/m 3 (EPS 100S) pracovně připevněné k podkladu lepením, spád desek 1,5 % Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL), k podkladu bodově natavený Penetrace asfaltovým lakem (např. PENETRAL ALP) Nosná betonová stropní konstrukce hlavní hydroizolace 1,5 separační --- tepelně-izolační spádová 160* 240** pracovní, pojistná 4 hydroizolace, parozábrana nosná, vzduchotěsná --- * průměrná tloušťka tepelné izolace pro požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN (2005) ** průměrná tloušťka tepelné izolace pro doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN (2005) Strana 22/28

23 POSTUP PROVÁDĚNÍ Demontáž současné 2- plášťové střešní konstrukce, vyrovnání nerovností, odstranění nečistot z povrchu, přeměření skolonů nosných střešních panelů. Demontáž provádět po etapách, aby nedošlo k zatečení srážkové vody do interiéru odkrytou stropní konstrukci a v co nejkratší době zajistit proti zatečení položením a svařením přesahů pojistné hydroizolace. Demontáž původních vtoků a osazení spodního dílu nových dvoustupňových vtoků s asfaltovým pásem integrovaným do tvarovky vtoku (např. HL) pro odvodnění pojistné hydroizolace. Demontáž oplechování atiky, zajištění proti zatečení natavením asfaltového pásu s nenasákavou vložkou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Zajištění konstrukcí výlezu, betonových základů tlumících komor VZT a větracích nástavců, proti zatečení natavením asfaltového pásu s nenasákavou vložkou (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Převýšení musí být takové, aby bylo možné vytažení hlavní hydroizolační vrstvy do výšky min. 150 mm nad úroveň střechy. Penetrace povrchu nosných střešních panelů asfaltovým lakem (např. PENETRAL ALP). Pokládka hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Pásy budou připevněny bodovým natavením. Pokladka spádových tepelně izolačních dílců z pěnového expandovaného samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu o min. objemové hmotnosti 20 kg/m 3 (EPS 100S). Desky doporučujeme klást na vazbu. Desky budou pracovně připevněny lepením (horkým asfaltem AOSI 85/25). V místě dilatačních atik napojení hydroizolace musí umožňovat dilatační pohyb. Koruna atiky bude zakryta dilatačně provedeným oplechováním. Osazení horního dílu nových dvoustupňových vtoků s fólií integrovanou do tvarovky vtoku (např. HL) pro odvodnění hlavní hydroizolace. Volné položení netkané textilie 300 g/m 2, přesah 100 mm, minimálně však 50 mm. Za silného větru možno lepit spoje polyuretanovým lepidlem PUK či přesahy textilie v přesazích bodově horkovzdušně spojovat. Textilií je třeba pokrýt celou plochu pod hydroizolací i pod kotvícími profily. Montáž klempířských prvků z poplastovaného plechu do rohů, koutů atd., materiál poplastování musí být kompatibilní s materiálem fólie. Závětrná lišta upevněná po obvodu střechy bude přesahovat líc fasády o 40 mm. Položení a přikotvení fólie z měkčeného PVC tl. 1,5mm s polyesterovou výztuží (např. ALKORPLAN 35176) do dřevěného bednění, svaření přesahů fólie, přesahy musí činit minimálně 50 mm, horkovzdušně se svaří. Minimální účinná šířka svaru musí činit 30 mm. Pro pracovní spoje lze použít rozpouštědlo tetrahydrofuran (THF). Typ a počet kotev je nutné zvolit dle podrobného výpočtu zatížení větrem. Také je nutné stanovit okrajové a rohové oblasti zatížení větrem. Pro kotvení do dřeva je nutno použít šrouby s antikorozní úpravou - odolnost 15 cyklů Kesternicha (např. EJOT TKR 4,8 x délka + talířová podložka HTV 82/40 TK ). Montáž klempířských konstrukcí. Utěsnění větracích otvorů. Montáž hromosvodné ochrany - včetně revizní zprávy, patky osadit na podložky. Součástí opravy musí být oprava střechy strojovny, klempířských konstrukcí strojovny, oprava těsnění spár ŽB konstrukce strojovny, nátěr žebříku umožňující přístup na střechu strojovny a nátěr anténní konstrukce. Strana 23/28

24 8.5. Střecha strojovny Provedení opravy střech strojoven musí probíhat za použitím stejného hydroizolačního materiálu jako na hlavní střešní rovině. Doporučujeme zateplení střechy strojovny tepelnou izolaci ( např. EPS 100S) v tloušťce 50 mm Varianta 1. Varianta 1 spočívá v zanechání původní skladby a v zateplení nosné konstrukce střechy strojovny pomocí tepelně-izolačních polystyrénových dílců s nakašírovaným asfaltovým pásem mechanicky kotvených k podkladu a celoplošným natavením vrchního SBS modifikovaného asfaltového pásu s břidličným posypem. SKLADBA (od exteriéru) Vrstva funkce vrstvy tloušťka (mm) nové vrstvy Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu min. tl. 4,4mm s kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s hrubozrnným břidličným posypem (např. ELASTEK 40 COMBI) plnoplošně natavený Desky z pěnového samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu minimální objemové hmotnosti 20 kg/m 3 s nakašírovaným asfaltovým pásem typu Sklobit (např. POLYDEK EPS 100S G200S40) připevněné k podkladu kotvením hlavní hydroizolace první vrstva hlavní hydroizolace tepelně-izolační 4,4 50 původní vrstvy Původní souvrství asfaltové hydroizolace Strana 24/28

25 Varianta 2. Varianta 2 spočívá v zanechání původní skladby a v zateplení nosné konstrukce střechy strojovny pomocí polystyrénových dílců a provedení nové mechanicky kotvené hydroizolace z hydroizolační fólie z PVC-P. SKLADBA (od exteriéru) Vrstva funkce vrstvy tloušťka (mm) nové vrstvy Hydroizolační folie z PVC-P vyztužená polyesterovou výztuží tl. 1,5 mm (např. ALKORPLAN 35176) mechanicky kotvena na nosné ŽB konstrukce Separační geotextilie z polypropylenových vláken min. plošná hmotnost 300 g.m -2 (např.filtek 300) Desky z pěnového samozhášivého objemově stabilizovaného polystyrenu minimální objemové hmotnosti 20 kg/m 3 (EPS 100S) pracovně připevněné k podkladu kotvením hlavní hydroizolace 1,5 separační --- tepelně-izolační spádová 50 původní vrstvy Původní souvrství asfaltové hydroizolace Varianta 3. Varianta 3 spočívá v zanechání původní skladby a provedení nové mechanicky kotvené hydroizolace z hydroizolační fólie z PVC-P bez zateplení. SKLADBA (od exteriéru) Vrstva funkce vrstvy tloušťka (mm) nové vrstvy Hydroizolační folie z PVC-P vyztužená polyesterovou výztuží tl. 1,5 mm (např. ALKORPLAN 35176) mechanicky kotvena na nosné ŽB konstrukce Separační geotextilie z polypropylenových vláken min. plošná hmotnost 500 g.m -2 (např.filtek 500) hlavní hydroizolace 1,5 separační --- původní vrstvy Původní souvrství asfaltové hydroizolace Strana 25/28

26 9. TEPELNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT 9.1. Vstupní parametry výpočtu Výpočtové hodnoty veličin vnitřního a vnějšího prostředí pro oblast Praha a obytnou budovu - obývací místnost dle ČSN a ČSN EN ISO 13788: Návrhová teplota vnitřního vzduchu 20 C Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 50% Průměrná relativní vlhkost vnitř. vzduchu 4. třída vlhkosti Návrhová venkovní teplota -13 C Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84% K relativní vlhkosti vnitřního vzduchu bude ve výpočtu připočtena přirážka na nestacionární kolísání teplot a vlhkostí hodnotou 5%. Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky průměrných parametrů vzduchu v interiéru, a proto je uvažováno se 4. vlhkostní třídou v souladu s ČSN článek odstavce a) Požadavky normy ČSN (2005) pro ploché střechy a šikmé se sklonem do 45 včetně (tepelný tok zdola) Současné požadavky normy ČSN (Změna Z1 březen 2005) pro ploché střechy (tepelný tok zdola) s návrhovou vnitřní teplotou 20 C: Hodnocený parametr konstrukce Hodnota požadovaná Hodnota doporučená Součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] 0,24 0,16 Množství zkondenzované páry G k [kg.m -2.rok -1 ] < 0,1 Celoroční bilance vlhkosti G v G k aktivní Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu [ C] > 13,57 * Gv množství vypařené vodní páry Gk množství zkondenzované vodní páry * kritická teplota byla stanovena pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Strana 26/28

27 9.3. Vypočtené hodnoty Výsledky tepelně-technických výpočtů provedeny v programu TEPLO 2005: Průměrná Kondenzace ve tloušťka Vypočtený Roční bilance skladbě střechy Skladba navržené součinitel vlhkosti / Množství tepelné prostupu H H hromadění zkondenzované Izolace tepla vlhkosti [mm] [W/m 2 vodní páry v kci K] [kg.m -2. rok -1 [kg.m -2. rok -1 ] ] Varianta A.1. Varianta A.2. Varianta B.1. Varianta B.2. H Riziko vzniku plísní 100 0,23 + 0,021 + aktivní + ne ,23 + 0,015 + aktivní + ne ,23 + 0,009 + aktivní + ne ,16 (+) 0,009 + aktivní + ne ,23 + 0,002 + aktivní + ne ,16 (+) 0,004 + aktivní + ne + H (+) Vyhovuje doporučené hodnotě současné ČSN (2005) + Vyhovuje požadované hodnotě současné ČSN (2005)! Nevyhovuje požadavku ČSN (2005) H Hodnocení 9.4. Hodnocení tepelně-technického stavu navržených skladeb Nově navržené skladby vyhoví požadované resp. doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN (2005). Výpočtově nedochází ke kondenzaci a tvorbě plísní v interiéru na vnitřním povrchu spodního pláště v ploše. Roční bilance je aktivní, v navržených skladbách se nehromadí kondenzát. Navržené skladby jako celek vyhovují požadavkům ČSN (2005). 10. DOPORUČENÍ Varianty A spočívající v zateplení horního pláště jsou méně ekonomicky náročné, ale rizikovější, nedostatečně větraná vzduchová vrstva a konstrukčně složitá skladba vytváří dle zkušeností předpoklady k poruchám. Proto doporučujeme varianty skladeb B. Doporučené varianty 1 a 2 jsou z kvalitativního hlediska srovnatelné. Výhodou var. 1 s hydroizolací tvořenou souvrstvím asfaltových pásů je jejich tloušťka s větší odolností proti mechanickému poškození. Výhodou var. 2 s fóliovou hydroizolací je jejich větší propustnost pro vodní páry a jejich hladký povrch umožňující plynulejší odvod vody. U variant A je nutné vzduchotěsné oddělení větrané vzduchové vrstvy a vnitřních prostor! V průběhu oprav střechy bude původní hromosvodná soustava demontována, a proto do osazení nové hromosvodné soustavy doporučujeme zřídit dočasný hromosvod podle návrhu revizního technika. V případě zjištění nových skutečností, nebo provedení změny v souvisejících konstrukcích si vyhrazujeme právo být o tomto informováni a přepracovat technické řešení tak, aby vyhovělo novým podmínkám. Strana 27/28

28 Pro provedení opravy doporučujeme zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci a realizaci provádět za technického dozoru. 11. NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ STŘECH PO OPRAVĚ V průběhu užívání objektu a střechy je nutné respektovat zvolenou koncepci střechy. Střecha je koncipována jako nepochůzná, a proto přístup na střechu může být umožněn pouze osobám konajícím opravu konstrukcí přístupných ze střechy nebo osobám konajícím kontrolu a údržbu střechy. Pro zajištění spolehlivé funkce střechy tedy doporučujeme: alespoň 2x ročně provést vizuální kontrolu hydroizolace v ploše střechy- zaměřit se na odstranění mechanických nečistot, stav spojů hydroizolace a případné perforace alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu detailů, tmelení. Zaměřit se na riziko odtržení tmelů od souvisejících konstrukcí, případně vznik trhlin v samotné hmotě tmelu, stav antikorozní ochrany kovových prvků apod. alespoň 1x ročně provést kontrolu stavu větracích otvorů a ověření jejich průchodnosti. alespoň 4x ročně kontrolovat průchodnost odvodňovacích prvků uvedené činnosti doporučujeme zadat k provádění zodpovědné osobě nebo odborné organizaci V Praze dne za Evžen Kartavenkau tel.: Strana 28/28

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Gagarinova 362-363 471 23 Zákupy Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Hůrkou 1771-73 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Jílech 2651 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2537-38 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Alexandrovská 2453-54 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pod Holým vrchem 2493-2496 470 06 Česká Lípa Zpracováno: listopad

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Vladimírská 2527-2528 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2015-002344-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Brněnská 2577-80 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: únor 2015 ATELIER

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Kutnohorská 2641-42 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Svatopluka Čecha 2123-24 470 01 Česká Lípa Zpracováno v období: březen

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Bendlova 1006-1054 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-002731-MoP Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům U Nemocnice 2317-20 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: březen 2014

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zhořelecká 2557 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

Návrh technického řešení opravy plochých střech

Návrh technického řešení opravy plochých střech Zakázka číslo: 2011-012728-VP Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní školy, Železnická 460, 50601 Jičín-Holínské Předměstí Zpracováno v období: říjen 2011 ATELIER

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006065-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Pavla Wonky 2624-2627 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: květen

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2013-007465-Da Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Norská 2551-52 470 06 Česká Lípa Zpracováno v období: červen 2013 ATELIER

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K stávajícího stavu střešních plášťů na bytovém domě č. p. 837 až č. p. 842 v ulici Lamačově, v Praze 5 Hlubočepy, včetně rámcového návrhu rekonstrukce Objednatel posudku :

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2014-006063-MD Odborný posudek Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hálkova 887-890 472 01 Doksy Zpracováno v období: květen 2014 ATELIER

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Hradecká Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Hradecká 2658-2659 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2015 Vypracoval:

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jaroslav Hach V České Lípě dne : 19.4. 2012 Věc

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Stursova Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Stursova 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: BD Ulice: Družstevní 279 PSČ: 26101 Město: Příbram Stručný popis budovy

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Na Výsluní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Na Výsluní 2628-2633 470 06 Česká Lípa Zpracováno: říjen 2015 Vypracoval:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Zahradní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Zahradní 1738 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Antonína Sovy Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Antonína Sovy 1718-1721 470 06 Česká Lípa Zpracováno: září 2015 Vypracoval:

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Šluknovské 2875-77 470 06 Česká Lípa Zpracováno: březen 2017 Vypracoval:

Více

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření

Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2012-009094-NavrM Odborné posouzení stavu a příčin poruch plochých a šikmých střech a terasy objektu, koncepční návrh nápravných opatření Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Jižní Česká Lípa NORDARCH Ing. Jaromír Matějíček ODBORNÝ POSUDEK Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření Bytový dům Jižní 1835-1838 470 06 Česká Lípa Zpracováno: květen 2016 Vypracoval:

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

DŮM KULTURY TEPLICE, OPRAVA ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ STŘECHY KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA V TEPLICÍCH III. ETAPA D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

DŮM KULTURY TEPLICE, OPRAVA ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ STŘECHY KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA V TEPLICÍCH III. ETAPA D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY TEPLICE, OPRAVA ZAATIKOVÝCH ŽLABŮ STŘECHY KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

A.1 Technická zpráva. Oprava zaatikových žlabů hlavní střechy. Krušnohorské divadlo v Teplicích U Císařských lázní 761, Teplice

A.1 Technická zpráva. Oprava zaatikových žlabů hlavní střechy. Krušnohorské divadlo v Teplicích U Císařských lázní 761, Teplice Zakázka číslo: 2013-009826-MoP A.1 Technická zpráva Oprava zaatikových žlabů hlavní střechy Krušnohorské divadlo v Teplicích U Císařských lázní 761, Teplice Zpracováno v období: červenec 2013 Zpracoval:

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy

Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Stránka 1/6 Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé a ploché střechy Objednatel: Název firmy: Radek Voce IČ: 88608026 Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa, 470 06 Osoba: Radek Voce Mobilní tel:

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Vážená paní / Vážený pane,

Vážená paní / Vážený pane, Dodatečné informace k zadávacímu řízení s názvem Zhotovitel stavebních prací u projektů Energetické úspory MNO centrální sklad/sklad oddělení zásobování, energetické úspory MNO centrální laboratoř OKH

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy

Odborné posouzení stavu ploché střechy pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Zakázka číslo: 2016013506AdM Odborný posudek pavilonu CH2, ÚVN Střešovice, stanovení koncepce opravy střechy Ústřední vojenská nemocnice U vojenské nemocnice 1200/1 162 00 Praha 6 Břevnov Zpracováno v

Více

Vaše značka / dne Naše značka Vyřizuje / tel. Praha 056/HS 677/07 Vaculík / 272 652 204 26.1.2007

Vaše značka / dne Naše značka Vyřizuje / tel. Praha 056/HS 677/07 Vaculík / 272 652 204 26.1.2007 Vaše značka / dne Naše značka Vyřizuje / tel. Praha 056/HS 677/07 Vaculík / 272 652 204 26.1.2007 Věc: Výzva více zájemcům k podání nabídky. Zadavatel : Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ. verze I/2014

KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ. verze I/2014 KNIHA VZOROVÝCH SKLADEB STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ verze I/2014 ÚVOD Správný návrh skladby střešní konstrukce se odvíjí od prostředí pod střechou (obytné místnosti, koupelny, divadla, garáže, výměníky) a funkce

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Posouzení stavu plochých střech

Posouzení stavu plochých střech Posouzení stavu plochých střech Dům kultury Mariánské náměstí 2187 688 01 Uherský Brod Vypracoval Ing. Adam Kermes Zpracováno v období Březen 2017 Verze dokumentu První vydání Tento dokument nesmí být

Více

PARAELAST G S40-25 (-15)

PARAELAST G S40-25 (-15) asfaltové vodotěsné izolace modifikované pásy PARAELAST G S40-25 (-15) Složení výrobku 2) 3) 4) 5) 1) 1) horní úprava jemnozrnný minerální posyp 2) krycí vrstva < 1 mm 3) nosná vložka skelná tkanina G

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura Odpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Jan Valko OBEC: Třemošná Ing. Jan Čechura KRAJ: Plzeňský INVESTOR: Sdružení občanů EXODUS, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň ARCHITEKT:--------- DŮM EXODUS TŘEMOŠNÁ OPRAVA

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup

Odborný posudek. Posouzení stavu a provedení střechy. Mateřská škola, Sloup 1, Sloup Zakázka číslo: 2015009770VP Odborný posudek Posouzení stavu a provedení střechy Zpracováno v období: červen 2015 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054 2845 FAX 234 054 291 Obsah 1. VŠEOBECNĚ...3

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Svatopluka Čecha čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Svatopluka Čecha čp Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Svatopluka Čecha čp. 2123-2125 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb

Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Posudek bytového domu Údolní 72, Brno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb Dokument vznikl za podpory SGS14/160/OHK1/2T/15 Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek: Energetická efektivnost obnovy vybraných historických

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp. 2865-2867 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická

Ing. Jaroslav R o d. Expertizní posudek. k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická Expertizní posudek k objednávce Společenství vlastníků domu Habartická 496-503 Posouzení stavu a závad střešní konstrukce Bytového objektu Habartická ul. čp. 496 503, Praha 9 - Střížkov Vypracoval: Ing.

Více

Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, skladba pro rodinné domy:

Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, skladba pro rodinné domy: Rozbor skladeb Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, skladba pro rodinné domy: 1. hydroizolační folie určená k mechanickému kotvení tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76) 2. separační textilie

Více