INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/ aktualizace (2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CZ.1.04/3.1.02/43.00054 1. aktualizace (2013)"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.04/3.1.02/ aktualizace (2013)

2 INFORMAČNÍ BROŽURA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ, PRACUJÍCÍ NEBO PODNIKAJÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE 1. aktualizace (2013)

3

4 Vážení, dostává se vám do rukou aktualizovaná verze informační brožury, jejímž cílem je Vám přiblížit problematiku práv a povinností zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných a dále také problematiku diskriminace, nucené práce a způsobu ochrany před těmito nežádoucími projevy. Původní verze vydaná v roce 2012 obsahovala informace platné v daném roce a její náklad činil 1400 výtisků. Vzhledem k tomu, že se ji podařilo rozdistribuovat, rozhodli jsme se připravit její aktualizaci, ve které budou zahrnuty všechny podstatné změny, které přinesl rok Informační brožura vznikla na základě častých dotazů účastníků projektu Podpora cizinců při integraci na trh práce, který je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Brožura má pouze základní informativní charakter. Do jejího obsahu jsme zapracovali odpovědi na nejčastější dotazy cizinců k této problematice. Kompletní a uceleně informace naleznete v relevantních předpisech, jejichž výčet je uveden v samém závěru brožury spolu s adresou portálu veřejné správy, kde jsou volně ke stažení. Informace jsou platné k Organizace pro pomoc uprchlíkům, Praha, srpen 2013

5 Obsah Práva a povinnosti zaměstnanců (cizinců) a zaměstnavatelů...8 Právní úprava...8 Pracovní povolení...9 Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva...11 Trvání pracovního poměru...12 Skončení pracovního poměru...12 Minimální mzda a odvody ze mzdy...14 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr...15 Stanovená týdenní pracovní doba...16 Obchodní společnosti a jejich orgány...16 Živnostenské podnikání osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)...18 Právní úprava...18 Rozdělení živností...18 Ohlašovací živnosti...19 Koncesované živnosti Zdravotní pojištění...21 Právní úprava...21 Systém veřejného zdravotního pojištění...21 Zaměstnanci...21 Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Systém komerčního zdravotního pojištění... 23

6 Sociální pojištění...24 Právní úprava...24 Povinná účast...24 Sociální pojištění zahrnuje Zaměstnanci Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Důchodové pojištění...27 Nemocenské pojištění Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Diskriminace, obchodování s lidmi a nucená práce...30 Právní úprava Diskriminace Obchodování s lidmi a nucená práce...31 Obrana a ochrana proti obchodování s lidmi a nucené práci.32 Kde hledat odbornou podporu a pomoc Vymezení některých pojmů...36 Životní minimum Normativní náklady na bydlení Zdravotní pojištění...37 Sociální pojištění...37 Nelegální práce Přesčas Dovolená Příplatky ke mzdě Pracovní poměr na dobu určitou Švarcsystém...39 Mzda...39 Plat...39

7 Daňové přiznání...39 Vyměřovací základ Seznam zdrojů...41

8

9 Práva a povinnosti zaměstnanců (cizinců) a zaměstnavatelů Právní úprava Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění; Zaměstnancem se na území ČR může stát pouze fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo cizinec, který splňuje podmínky pro zaměstnávání stanovené zákonem o zaměstnanosti. Zaměstnancem se může stát pouze osoba starší 15 let. Podmínky zaměstnávání cizinců, náležitostí a podmínek pro výkon zaměstnání na území ČR se řídí zákonem o zaměstnanosti a jsou upraveny zjm. v Ten přesně formuluje, jaké skupiny cizinců (typy pobytů) musí disponovat platným pracovním povolením, jaké náležitosti musí předložit při žádosti o vydání/prodloužení pracovního povolení a dále jaké skupiny cizinců (typy pobytů) mohou pracovat na území ČR bez pracovního povolení a další. Zaměstnavatelem se na území může stát fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává fyzické osoby (zaměstnance). 8

10 Pracovní povolení Cizinec, který může pracovat bez povolení k zaměstnání: rodinný příslušník občana EU cizinec, který je držitelem trvalého pobytu cizinec, který je držitelem azylu nebo doplňkové ochrany cizinec, který je držitelem dlouhodobého pobytu za účelem společného soužití s cizincem, který je držitelem trvalého pobytu, azylu nebo doplňkové ochrany cizinec, který je držitelem víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia nebo dlouhodobého pobytu za účelem studia (prezenčního) a další POZOR! Zaměstnavatel má povinnost nahlásit nástup cizince do zaměstnání krajské pobočce úřadu práce, i když tento cizinec nepotřebuje povolení k zaměstnání. Nástup cizince se hlásí na předepsaném formuláři, který je možné stáhnout na internetové adrese tiskopisy (informace o nástupu zaměstnání o vyslání k výkonu práce), a to nejpozději v den nástupu cizince do zaměstnání. V opačném případě se zaměstnavatel vystavuje riziku pokuty ve výši až Kč. 9

11 Cizinec, který nemůže pracovat bez povolení k zaměstnání: cizinec, který je držitelem víza k pobytu do 90 dnů cizinec, který je držitelem víza k pobytu nad 90 dnů (zaměstnání, podnikání, strpění) cizinec, který je držitelem dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání cizinec, který je držitelem dlouhodobého pobytu za účelem podnikání cizinec, který je držitelem dlouhodobého pobytu za účelem společného soužití žadatel o mezinárodní ochranu a další POZOR! O povolení k zaměstnání žádá cizinec krajskou pobočku úřadu práce podle místa výkonu plánovaného zaměstnání, a to na předepsaných formulářích (2), které je možné stáhnout na internetové adrese zahr_zam/tiskopisy (žádost cizince o povolení k zaměstnání o prodloužení zaměstnání a vyjádření zaměstnavatele). V případě, že cizinec nebudete disponovat platným povolením k zaměstnání nebo budete vykonávat práci, která je v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, hrozí mu pokuta až do výše Kč. Zaměstnavateli, který cizince zaměstná v rozporu s platným povolením k zaměstnání nebo bez povolení k zaměstnání, hrozí pokuta až do výše Kč. 10

12 Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat: druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce Zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru (pokud to není součástí pracovní smlouvy) o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru: bližší označení druhu a místa výkonu práce údaj o délce dovolené údaj o výpovědních dobách údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení údaj o mzdě a způsobu odměňování, termínu výplaty mzdy a místu a způsobu vyplácení mzdy další Zaměstnavatel je dále povinen zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. 11

13 Trvání pracovního poměru Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Skončení pracovního poměru Pracovní poměr může být rozvázán jen: dohodou dohodnou-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda musí být písemná, každá strana obdrží originál dohody. výpovědí zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď i bez udání důvodu. Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci jen z důvodů uvedených v zákoně (ruší-li se zaměstnavatel, stěhuje-li se zaměstnavatel, stane-li se zaměstnanec nadbytečným a další). Výpověď musí být písemná. Výpovědní doba činí nejméně 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi (příklad: podáte-li výpověď , výpovědní doba začíná běžet až a váš pracovní poměr končí až ). Výpověď nesmí být zaměstnavatelem dána zaměstnanci v ochranné době (nemoc, těhotenství, 12

14 popřípadě mateřská dovolená a další). okamžitým zrušením zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr v případě, že byl zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, poruší-li zaměstnanec povinnost z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní čerpající rodičovskou dovolenou. Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné (s vymezením důvodu, který nesmí být dodatečně měněn). zrušením ve zkušební době zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr bez uvedení důvodu. Zrušení musí být provedeno písemně. u cizinců též: skončením pobytu dnem nabytí právní moci rozsudku ukládající trest vyhoštění uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání 13

15 Minimální mzda a odvody ze mzdy Základní sazba minimální mzdy činí nejméně Kč hrubého za měsíc nebo 50,60 Kč hrubého za hodinu (mzda, plat nebo odměna z dohody). odvody ze mzdy zaměstnavatel: sociální pojištění 25% - více informací o sociálním pojištění naleznete v kapitole č. 4 zdravotní pojištění 9% - více informací o zdravotním pojištění naleznete v kapitole č. 3 odvody ze mzdy zaměstnanec: sociální pojištění 6,5% - sociální pojištění se skládá pouze z důchodového pojištění zdravotní pojištění 4,5% Zaměstnavatel je povinen ze zákona odvádět i pojistné, které je povinen hradit zaměstnanec!!! Není možné, aby vás zaměstnavatel nutil, hradit si pojistné sám ze mzdy/platu!!! PŘÍKLAD VÝPOČTU HRUBÉ MZDY VE VÝŠI Kč: celkové náklady zaměstnavatele: Kč zaměstnavatel: sociální pojištění: Kč zaměstnavatel: zdravotní pojištění: Kč hrubá mzda: Kč zaměstnanec: sociální pojištění: 975 Kč zaměstnanec: zdravotní pojištění: 675 Kč zaměstnanec: daň 945 Kč čistá mzda: Kč 14

16 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ) musí být uzavřena písemně. U těchto dohod neplatí některá ustanovení vyplývající z pracovního poměru, jako jsou například převedení na jinou práci a přeložení, odstupné, dovolená, cestovní náhrady, skončení pracovního poměru a další. DPP musí být sepsána písemně. DPP nesmí být u jednoho zaměstnavatele v součtu delší než 300 hodin v kalendářním roce. V případě, že výše odměny z DPP přesáhla v kalendářním měsíci částku Kč je zaměstnavatel povinen odvést sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele i zaměstnance. V případě, že odměna nepřesáhne částku Kč v kalendářním měsíci, pak zaměstnavatel strhává z odměny pouze srážkovou daň ve výši 15%. DPČ musí být sepsána písemně a nesmí přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce. V DPČ musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, DPČ může být zrušena jednostranně z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15 denní výpovědní dobou (od data doručení druhé straně). V případě, že odměna za DPČ nepřesáhne 15

17 částku Kč, není povinnost hradit zdravotní pojištění (zdravotní pojištění musí být hrazeno jiným způsobem komerční/veřejné). V případě, že odměna na DPČ přesáhne částku Kč, pak je zaměstnavatel povinen strhnout ze mzdy/platu zdravotní a sociální pojištění (příklad: hrubá mzda = Kč čistá mzda = Kč náklady zaměstnavatele Kč; hrubá mzda = Kč čistá mzda = Kč náklady zaměstnavatele = Kč). Stanovená týdenní pracovní doba délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. u pracovníků v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu činí 37,5 hodin. u pracovníků ve dvousměnném pracovním režimu činí 38,75 hodin. Obchodní společnosti a jejich orgány Jednatelé, společníci, členové družstev a členové jejich orgánů Za zaměstnání se považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného 16

18 orgánu družstva pro družstvo. Na tyto činnosti je nutné mít platnou pracovní smlouvu a podle typu pobytu i platné pracovní povolení (více informací v kapitole č. 1). zdravotní pojištění více informací v kapitole č. 3 sociální pojištění více informací v kapitole č. 4 V případě, že se rozhodnete pracovat ve společnosti i na jiné pozici než je jednatel, společník, aj. a spadáte do kategorie cizinců, kteří musí mít k zaměstnání platné pracovní povolení, musí zaměstnavatel ohlásit volné pracovní místo na úřad práce v místě, kde má být zaměstnání vykonáváno. Úřad práce ne/ přihlíží k situaci na trhu práce podle typu vašeho pobytu a na pracovní místo Vám ne/musí vydat pracovní povolení. 17

19 Živnostenské podnikání osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) Právní úprava Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění; Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovené zákonem. Osobou samostatně výdělečně činnou se může stát pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná (výpis z rejstříku trestů z ČR i země původu ne starší 3 měsíců). OSVČ se může stát cizinec, který v ČR pobývá na základě víza nad 90 dnů, nebo dlouhodobého nebo trvalého pobytu a dále osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana. Rozdělení živností ohlašovací při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, ohlašovací živnosti se dělí na řemeslné, vázané a volné koncesované smějí být provozovány na základě koncese 18

20 Ohlašovací živnosti Řemeslné ( 20 zákona č. 455/1991 Sb.): Řemeslné živnosti jsou součástí přílohy č. 1 živnostenského zákona. U těchto živností musíte navíc splnit odbornou způsobilost. Jde například o podnikání v oblasti: mlékárenství, pekařství, cukrářství, zámečnictví, malířství, pokrývačství, klempířství, zednictví, holičství, kosmetictví, aj. Vázané ( 23 zákona č. 455/1991 Sb.) Vázané živnosti jsou součástí přílohy č. 2 živnostenského zákona. U těchto živností musíte navíc splnit odbornou způsobilost. Jde například o podnikání v oblasti: zpracování tabáku, výrova a zpracování paliv a maziv, geologické práce, oční optika, činnost účetních poradců, oceňování majetku, průvodcovská činnost horská, poskytování služeb BOZP, provozování autoškoly, masérské služby, aj. Volné ( 25 zákona č. 455/1991 Sb.) Volné živnosti jsou ty, pro jejichž provozování nepotřebujete prokazovat odbornou ani jinou způsobilost. Musíte splnit pouze základní předpoklady pro provozování živnosti. Jde například o podnikání v oblasti: překladatelská a tlumočnická činnost, fotografické služby, reklamní činnost, ubytovací služby, velkoobchod a maloobchod, přípravné a dokončovací stavební práce, aj. 19

21 Koncesované živnosti Koncesované živnosti jsou součástí přílohy č. 3 živnostenského zákona. U těchto živností musíte navíc splnit odbornou způsobilost. Jde například o podnikání v oblasti: výroba alkoholických nápojů, zpracování výbušnin, silniční motorová doprava, taxi služba, provozování cestovní kanceláře, ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů, provozování pohřební služby, aj. Při žádosti o vydání nebo prodloužení dlouhodobého pobytu za účelem podnikání musí cizinec mimo jiné předložit potvrzení finančního úřadu, že nemá vymahatelné nedoplatky včetně penále, potvrzení okresní (pražské) správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, doklad potvrzující úhrný měsíční příjem, který nesmí být nižší než součet částek životních minim cizince a s ním společně posuzovaných osob a nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou cizinec věrohodně prokáže jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení své a společně posuzovaných osob (příklad: manžel + manželka + dítě 10 let žijící v nájemním bytě v Praze bez věrohodného prokázání skutečných nákladů na bydlení = = Kč, manžel + manželka + dítě 10 let žijící v nájemním bytě v obci do 9999 obyvatel bez věrohodného prokázání skutečných nákladů na bydlení = = Kč). Více informací o výpočtu částek životního minima a tabulka normativních nákladů na bydlení naleznete v kapitole Vymezení některých pojmů. 20

22 Zdravotní pojištění Právní úprava Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění; Zákon č. 326/1999 Sb, o pobytu cizinců na území ČR v platném znění; Systém veřejného zdravotního pojištění Povinná účast: všichni zaměstnanci bez ohledu na typ pobytu cizinci s uděleným trvalým pobytem cizinci s uděleným azylem cizinci s udělenou doplňkovou ochranou cizinci žadatelé o udělení mezinárodní cizinci, kteří na území ČR pobývají na základě víza strpění podle zákona o azylu cizinci, který pobývá v ČR na základě poskytnutí dočasné ochrany (pouze 48 zákona o pobytu cizinců) Zaměstnanci Fyzické osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru, jsou účastníci systému veřejného zdravotního pojištění ze zákona. Tento systém běží na principu solidarity, kdy do něj přispívají všichni povinní, a to bez ohledu na to, zda aktuálně čerpaní nebo 21

23 nečerpají zdravotní péči. Povinnost hradit pojištění mají všichni cizinci-zaměstnanci. Ze zákona má zaměstnavatel povinnost Vám příspěvek ve výši 4,5% z vyměřovacího základu strhávat ze mzdy a zasílat na účet pojišťovny, u které jste registrováni. příklad: vaše hrubá mzda je Kč, výše pojistného je Kč x 4,5% = 675 Kč Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) U osob podnikajících a majících povinnou účast na veřejném zdravotním pojištění je minimální záloha na zdravotní pojištění stanovena pro rok 2013 na Kč. V případě, že Váš čistý zisk byl vyšší a zálohy na zdravotní pojištění nepokryly potřebnou výši pojistného, pojištění budete muset doplatit v následujícím roce před podáním daňového přiznání. Výše minimálních záloh na zdravotní pojištění se stanoví tak, že vezmete všeobecný vyměřovací základ pro rok 2013, který dosahuje částky Kč, který vynásobíte koeficientem 1,0315, tu vydělíte dvěma a z výsledku vypočítáte 13,5%. Pro rok 2013 byla průměrná mzda stanovena na Kč. Výpočet je tedy Kč/2 x 13,5% = 1747,17 Kč. Částka se vždy zaokrouhluje na celé koruny a nahoru, což je tedy 1748 Kč. 22

24 Systém komerčního zdravotního pojištění Cizinci, kteří na území ČR podnikají a nejsou osoby, jejichž typ pobytu zakládá povinnost účasti v systému veřejného zdravotního pojištění, musí disponovat tzv. komerčním zdravotním pojištěním a to s komplexním krytím. U těchto osob nevzniká povinnost přispívat do systému veřejného zdravotního pojištění ani povinnost plateb záloh na toto pojištění. Vaše zdravotní pojištění musí splňovat náležitosti a podmínky zákona o pobytu cizinců. V současné době je na českém trhu celkem 5 zdravotních pojišťoven poskytujících komerční zdravotní pojištění: Pojišťovna VZP, a. s., UNIQA pojišťovna, a. s., Ergo, a. s., Pojišťovna Slavia, a. s. a Maxima pojišťovna, a. s. Výše poplatků za zdravotní pojištění se může u jednotlivých pojišťoven lišit s ohledem na věk, zdravotní stav a další okolnosti. 23

25 Sociální pojištění Právní úprava Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v platném znění; Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění; Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění; Povinná účast všechny osoby, které jsou v pracovněprávním poměru bez ohledu na typ pobytu (pracovně právní vztah: pracovní smlouva, DPČ při výdělku vyšším než Kč/měsíc nebo DPP při výdělku vyšším než Kč/měsíc) všichni podnikatelé živnostníci bez ohledu na typ pobytu členové družstva, kde podmínkou jejich členství je práce pro družstvo, kdy nejsou vázáni pracovněprávním vztahem (nejsou zaměstnanci družstva) a za kterou jsou družstvem odměňováni členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva (jednatel), mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena pokud, je tato práce dle stanov považována jako práce pro družstvo společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komandisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou 24

26 jsou touto společností odměňováni a další Sociální pojištění zahrnuje důchodové pojištění nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zaměstnanci Zaměstnavatel strhává cizinci zaměstnanci, je-li v pracovněprávním vztahu, 6,5% z vyměřovacího základu, popřípadě 3,5% z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který je v rozhodném období účasten důchodového spoření. Toto pojistné zasílá příslušné Okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení. Platby dávají nárok na výplatu dávek důchodového pojištění a výplatu dávek nemocenského pojištění. příklad: vaše hrubá mzda je Kč, výše pojistného je Kč x 6,5% = 975 Kč 25

27 Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) V případě OSVČ je cizinec povinen hradit zálohy na sociální pojištění, a to podle toho, zda je jeho činnost hlavní nebo vedlejší. V případě hlavní je pojistné hrazeno ve výši 29,2% z vyměřovacího základu (28% důchodové pojištění a 1,2% příspěvek na sociální politiku zaměstnanosti). Dále může dobrovolně hradit platby ve výši 2,3% z vyměřovacího základu na nemocenské pojištění. U osob podnikajících a majících povinnou účast na sociálním pojištění (důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) je minimální záloha na sociální pojištění stanovena pro rok 2013 na Kč. V případě, že Váš čistý zisk byl vyšší a zálohy na sociální pojištění nepokryly potřebnou výši pojistného, pojištění budete muset doplatit v následujícím roce před podáním daňového přiznání. Výše minimálních záloh na sociální pojištění se stanoví tak, že vezmete všeobecný vyměřovací základ pro rok 2013, který dosahuje částky Kč, který vynásobíte koeficientem 1,0315, z čehož vám vyjde výše průměrné mzdy, tu vydělíte čtyřmi a z výsledku vypočítáte 29,2%. Výpočet je tedy x 1,0315/4 x 29,2% = 1889,53 Kč. Částka se vždy zaokrouhluje na celé koruny a nahoru, což je tedy Kč. V případě vedlejší činnosti je minimální záloha na sociální pojištění stanovena pro rok 2013 na 756 Kč. Pokud váš zisk z podnikání nepřesáhne rozhodnou částku Kč, nebudete muset v příštím roce zálohy na sociální pojištění z vedlejší činnosti platit vůbec. Vedlejší činnost můžete vykonávat pouze v několika málo případech (jste poživatelé starobního nebo invalidního důchodu, máte nárok na rodičovský příspěvek, jste nezaopatřené dítě, ). Pokud nepředložíte včas dokumenty prokazující některou z těchto skutečností, je vaše činnost brána vždy jako hlavní. 26

28 Důchodové pojištění Slouží pro potřeby pokrytí výpadku příjmů z práce/podnikání z důvodu stáří, invalidity a úmrtí živitele. Pro výplatu důchodu musíte splnit základní podmínky uvedené v zákoně. Existují 4 typy důchodů: starobní musíte získat minimální dobu pojištění a dosáhnout důchodového věku; například osoba, která dosáhne důchodového věku po roce 2018, musí získat dobu pojištění 35 roků. invalidní musíte získat minimální dobu pojištění a z důvodu vaše nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles vaší pracovní schopnosti nejméně o 35%; Pokles pracovní schopnosti posuzuje revizní lékař okresní správy sociálního zabezpečení; existují tři stupně invalidity. Minimální doba pojištění pro vznik nároku na důchod je odstupňována podle věku, například u osob nad 28 let věku musíte být účastni důchodového pojištění alespoň 5 let. vdovský a vdovecký náleží po zemřelém manželovi/ manželce, který byl poživatelem starobního důchodu nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo starobní důchod; důchod je vyplácen po dobu 1 roku po smrti manžela/manželky a dále také v případě, že osoba pečuje o nezaopatřené dítě aj. sirotčí náleží dítěti, kterému zemřel rodič (osvojitel) nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů (rozhodnutím soudu) a to do doby, do kdy je 27

29 nezaopatřeným dítětem. Nárok na výplatu důchodu je pouze za podmínek, že zemřelá osoba byla poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod. Konkrétní podmínky nároku na výplatu některého z těchto důchodů naleznete v zákoně o důchodovém pojištění v a v Nemocenské pojištění Slouží pro potřeby výplaty dávek nemocenského. Systém je určen pro výdělečně činné osoby. Zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění ze zákona. U OSVČ jsou tyto dávky vypláceny pouze těm, kteří si dobrovolně hradí nemocenské pojištění. Dávky nemocenského pojištění jsou tyto: nemocenská dávka je vyplácena od 4. dne pracovní neschopnosti. Od 4. do 21. dne je dávka vyplácena zaměstnavatelem. Od 22. dne do konce dočasné pracovní neschopnosti, max. však 380 kalendářních dnů, je dávka vyplácena státem (Okresní nebo Pražská správa sociálního zabezpečení). peněžitá pomoc v mateřství dávka náleží pouze těm ženám, které byly v posledních dvou letech účastny na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní. U 28

30 OSVČ je navíc povinnost být účastna na nemocenském pojištění alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby (den, kdy je osoba shledána lékařem práce neschopnou); na PPM vznikne nárok nejdříve 8 týdnu před porodem a při narození 1 dítěte v součtu max. 28 týdnů. ošetřovné na tuto dávku mají nárok pouze zaměstnanci a tato dávka je vyplácena od 1. dne, kdy lékař shledal nemocného jiného člena domácnosti, o kterého se musíte starat nebo se musíte starat o zdravé dítě mladší 10 let v případě, že bylo školské nebo dětské zařízení uzavřeno (havárie, epidemie, jiné nepředvídatelné události). vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství na tuto dávku mají nárok pouze zaměstnankyně (ne OSVČ), které byly převedeny na jiný druh práce z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení a z toho důvodu dosahuje bez svého zavinění nižšího příjmu než před převedení. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Tento příspěvek platí zaměstnavatelé a OSVČ. Vybrané prostředky jsou využívány na hmotné zabezpečení poskytované uchazečům o zaměstnání a další výdaje související se zabezpečováním práva na práci a na správní výdaje úřadů práce. 29

31 Diskriminace, obchodování s lidmi a nucená práce Právní úprava Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění; Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon v platném znění; Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování s osobami, zejména ženami a dětmi, doplňující konvenci Spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu. OSN, Palermo, 2000; Diskriminace Diskriminace je znevýhodnění z určitých důvodů (tzv. diskriminační důvody) oproti někomu jinému, tj. odlišné zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob, motivované jejich odlišností. Spočívá v omezování, utiskování určitých společenských skupin, resp. jejich jednotlivých členů tím, že jsou jim upírána občanská práva, snižovány šance na uplatnění ve společnosti (ve sféře zaměstnání, politiky i jinde). Sociální diskriminace často vychází z předsudků a může být projevem rasismu. Může se projevovat neformálně (spontánní, má lokální charakter) nebo formálně (oficiální státní doktrína). Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci, odbornou přípravu, příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních 30

32 činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce (specifikace v antidiskriminačním zákoně). Obchodování s lidmi a nucená práce Najímání, přepravování, převádění, přechovávání nebo přijímání osob na základě vyhrožování, použití síly či jiných forem nátlaku, pomocí únosu, podvodu, lži či zneužití moci nebo bezmocnosti osoby, případně poskytování či přijímání finančních prostředků či jiných výhod k získání souhlasu osoby, která má v moci jinou osobu, s úmyslem tuto osobu zneužívat. Zneužíváním se mimo jiné rozumí využívání jiných osob k prostituci či jiným formám sexuálního zneužívání, nucená práce či služby, otroctví či praktiky podobné otroctví, útisk nebo odjímání orgánů. K vykořisťování, které je důsledkem obchodu s lidmi, může docházet: v sexuálním průmyslu včetně prostituce při práci v domácnosti při práci v sektorech jako je zemědělství, stavebnictví, potravinářský průmysl, spotřební průmysl, služby při sňatcích, kdy je nevěsta koupena svým manželem, ať již přímo od rodiny, či prostřednictvím inzerátu v dalších prostředích (pouliční žebrota či drobná kriminalita dětí apod.) 31

33 Obrana a ochrana proti obchodování s lidmi a nucené práci Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi je koordinován odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra. Do programu jsou zapojeny státní instituce (MV, MPSV, MZV, MŠMT, MZ, policie) a vybrané nevládní organizace. Abyste mohli vstoupit do programu, musí být vaše žádost schválena. Cílem Programu je: poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a zabezpečit ochranu jejich důstojnosti a lidských práv motivovat oběti ke svědecké výpovědi a napomoci orgánům činným v trestním řízení (OČTŘ) při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání pachatelů trestných činů souvisejících s obchodováním s lidmi bezpečný návrat obětí do země původu Nabídka služeb identifikovaným obětem: okamžité vysvobození z kriminálního prostředí dvouměsíční krizová intervence úprava pobytu na území České republiky azylové ubytování zdravotní péče finanční podpora doprovodná sociální práce psycho-sociální poradenství 32

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání*

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí získání dlouhodobého Pobytu za účelem Podnikání* * Leták byl zhotoven v roce 2010. V souvislosti s předpokládanými změnami v legislativě na počátku roku 2011 nemusí

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce

Práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání na úřadu práce ODBOROVÁ ORGANIZACE DOPRAVNÍHO PODNIKU - METRO ZÁVODNÍ VÝBOR 141 41 PRAHA 4, SLIAČSKÁ 1 TELEFON 272 702 754 IČO 62932012 BANK. SPOJENÍ: ČS a.s., Praha 10 FAX 222 673 038 číslo účtu: 284830339/0800 Email:

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více