Pedagogické práce. učebnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogické práce. učebnice"

Transkript

1 Pedagogické práce učebnice 1. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Spurný V.: Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně LF MU, Brno, I. vydání, 2000, ISBN Čapov I., Jedlička V.: Torakoskopie: Úvod. In.: Kolektiv autorů: Endoskopické diagnostické a terapeutické metody v chirurgii. Masarykova univerzita v Brně, 2000, Brno. ISBN X. 3. Čapov I., Jedlička V.: Torakoskopie: VATS resekce plicního parenchymu. In.: Kolektiv autorů: Endoskopické diagnostické a terapeutické metody v chirurgii. Masarykova univerzita v Brně, 2000, Brno. ISBN X. 4. Jedlička V.: Drenáž v septické hrudní chirurgii. In Čapov I., Wechsler J. a kol.: Drény. Jejich využití v chirurgických oborech, Grada, 2001, I. vydání, 190 stran, ISBN Vlček J., Čapov I., Jedlička V., Homolka P., Skřičková J., Siegelová J.: Lung volume reduction surgery of emphysema pulmonum: lung function examinations. Chirurgická redukce plicního volumu u onemocnění emphyzema pulmonum: vyšetření plicních funkcí). In: Noninvasive Methods in Cardiology. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006, s ISBN učební texty, pomůcky 1. Jedlička V.: Cholecystektomie laparoskopicky - videozáznam. Portál LF MU Brno: htpp://portal.med.muni.cz/clanek-12-cholecystektomie-laparoskopicky ISSN

2 Přehledové a vzdělávací texty 1. Jedlička V., Čapov I., Peštál A.: Postavení chirurgie ve stagingu a terapii pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu. Klinická onkologie (1999), 12, 5, Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Stašek T., Wechsler J.: Detekce sentinelové uzliny a její význam v chirurgické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic přehled. Rozhl. Chir. (2003), 82, Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Vlček J., Peštál A., Katolická J., Doležel J.: Kritéria onkologické operability u nemalobuněčné formy plicní rakoviny. Klinická Onkologie (2003), 16, 2, Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Peštál A., Šípková R., Rejthar A., Krpenský A., Lžičařová E.: Diagnostika kostních mikrometastáz u nemalobuněčné formy plicního karcinomu - první výsledky. Rozhl. Chir. (2003), 82, 3, Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Janíček P., Doležel J., Čoupková H., Peštál A., Katolická J., Vlček J., Spurný V., Černý M., Jelínek O.,Vlček P., Postránecká V., Šuškevič I., Korbička J.: Současný stav chirurgie plicních metastáz. Klinická Onkologie (2004), 17, 3, Jedlička V., Čoupková H.: Chirurgická diagnostika a léčba karcinomu plic. Medical Tribune (2007), 22. Tematická příloha Moderní technologie a trendy medicíně, 3-4.

3 Monografie 1. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Spurný V.: Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně LF MU, Brno, I. vydání, 2000, ISBN (N/L, R) 2. Chirurgie: POKRIVČÁK, Tomáš - CHOVANEC, Zdeněk - PASEKA, Tomáš - BUČEK, Jan - JEDLIČKA, Václav. Chirurgie. Praha, Strašnice : Triton, ročník první. ISBN

4 Kapitoly v monografiích 1. Jedlička V.: Drenáž v septické hrudní chirurgii. In Čapov I., Wechsler J. a kol.: Drény. Jejich využití v chirurgických oborech, Grada, 2001, I. Vydání, 190 stran, ISBN (N/L, R) 2. Vlček J., Čapov I., Jedlička V., Homolka P., Skřičková J., Siegelová J.: Lung volume reduction surgery of emphysema pulmonum: lung function examinations. Chirurgická redukce plicního volumu u onemocnění emphyzema pulmonum: vyšetření plicních funkcí). In: Noninvasive Methods in Cardiology. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006, s ISBN (N/L, R) 3. Jedlička V.: Možnosti chirurgické léčby plicních metastáz In: Čapov I. a kol. : Chirurgie orgánových metastáz, Galén, 2008, s v tisku. (N/L, R) 4. Jedlička V.: Sporadicky se vyskytující metastázy. In: Čapov I. a kol.: Chirurgie orgánových metastáz, Galén, 2008, s v tisku. 5. Jedlička V.: Plicní metastázy bronchogenního karcinomu In: Čapov I. a kol. : Chirurgie orgánových metastáz, Galén, 2008, s v tisku. (N/L, R) 6. SKŘIČKOVÁ, Jana, Vítezslav KOLEK, Zdeněk ADAM, Zbyněk BORTLÍČEK, Petr BRABEC, Petr BRHEL, Petr BURKOŇ, Ivana ČERVINKOVÁ, Petr ČOUPEK, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Ivo HANKE, Karel HEJDUK, Tereza JAKUBCOVÁ, Petr JAKUBEC, Lenka JAKUBÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Václav JEDLIČKA, Ladislav KABELKA, Bohdan KADLEC, Jana KOPTÍKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Ondřej MÁJEK, Zdeněk MERTA, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Tomáš PAVLÍK, Adam PEŠTÁL, Marek PLUTINSKÝ, Eva POKOJOVÁ, Luděk POUR, Blanka ROBEŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Ondřej SLÁMA, Yvonne STAŇKOVÁ, Petr SZTURZ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ a Ondřej VENCLÍČEK. Základy moderní pneumoonkologie. Praha: Maxdorf, s. Jessenius. ISBN

5 Původní vědecké články v časopisech 1. Čapov I., Jedlička V., Kervitzer J.: Videotorakoskopická exstirpace perikardiální cysty. Endoskopie (1995), 4, (N/L, R) 2. Čapov I., Wechsler J, Jedlička V.: Videomediastinoskopie a její význam v hrudní chirurgii. Miniinvazívní terapie (1997), 2, (N/L, R) 3. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Vokurka J.: VATS procedure as primary treatment for first episode spontaneous pneumotorax. Bratisl. lek. Listy (1997), 98, 9, (M, R) 4. Čapov I,. Wechsler J., Jedlička V.: Indikovat videotorakoskopii u první ataky spontánního pneumothoraxu? Scripta Medica (1997), 70, 8, (N/L, R) 5. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Peštál A.: Prevence vzduchové netěsnosti při videotorakoskopické resekci emfyzematické plíce. Miniinvazívní terapie (1998), 3, 5, (N/L, R) 6. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Spontán PTX videothorakoszkópos kezelése. Magyár Sebészet (1998), 51, (M,R) 7. Čapov I., Wechsler J., Vokurka J., Mach P., Jedlička V., Žák J.: Život ohrožující krvácení v oblasti hrudníku. Bratisl Lek Listy (1998), 99, 12, (M,R) 8. Čapov I., Jedlička V., Wechsler J.: Svaly šetřící vertikální torakotomie. Studia Pneumologica et Phtiseologica (1998), 58, 4, (M,R) 9. Jedlička V., Žák P., Vlček P.: Několik poznámek k VATS anatomickým plicním resekcím Stud. Pneumol. Phtiseol. (1998), 58, 2, (M,R) 10. Žák J., Peštál A., Jedlička V.: Možnosti léčby poranění žlučových cest při laparoskopické cholecystectomii. Bratisl Lek Listy (1998), 99, 12, (M, R) 11. Čapov I., Jedlička V., Čtvrtečková D., Pavlík M.: Přínos videotorakoskopie a videoasistovaných hrudních zákroků v diagnostice a léčbě onemocnění dutiny hrudní (zkušenosti se 155 zákroky). Rozhledy v chirurgii (1999), 78, 1, (N/L, R) 12. Čapov I., Wechsler J., Šumbera J., Pavlík M., Jedlička V.: Pericardial abscess - a rare complication of sepsis. Acta Chir Hun (1999), 38, 1, (M, R) 13. Jedlička V., Kervitzer J., Novotný J., Pavlík M., Peštál A., Čapov I.: A case of pulmonary arteriovenous malformation treated by lobectomy. Acta Chir Hun (1999), 38, 1, (M, R)

6 14. Jedlička V., Čapov I., Peštál A.: Postavení chirurgie ve stagingu a terapii pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu. Klinická onkologie (1999), 12, 5, (N/L, R) 15. Pavlík M., Čtvrtečková D., Zvoníček V., Ševčík P., Čapov I., Jedlička V.: The Improvement of arterial oxygenation during one-lung ventilation - effect of different CPAP levels. Acta Chir Hun (1999), 38, 1, (M, R) 16. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Pavlík M.: VATS versus minitorakotomie. Miniinvazívní terapie (2000), 5, 18. (N/L, R) 17. Wechsler J., Čapov I., Jedlička V., Žák J.: Abdominal neuroblastoma of the retroperitoneum Bratisl. Lek. Listy (2000), 101, 12, (M, R) 18. Čapov I., Wechsler J., Krynská J., Duša J., Jedlička V.: Katameniální pneumothorax - kasuistika. Rozhl. Chir. (2001), 80, 9, (N/L, R) 19. Vlček J., Čapov I., Siegelová J. a kol.: Funkční vyšetření plic u pacientů s plicním emfyzémem před a po redukční operaci plic. Stud. Pneumol Phtiseol (2001), 61, 1, (M, R) 20. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Vlček J., Peštál A., Katolická J., Doležel J.: Kritéria onkologické operability u nemalobuněčné formy plicní rakoviny. Klinická Onkologie (2003), 16, 2, (N/L, R) 21. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Pešťál A., Šípková R., Rejthar A., Krpenský A., Lžičařová E., Jarošová R., Černý J., Rábová R., Křížová E., Kučera M., Pospíšil L., Hanák V., Hanák V., Tihoň J., Jalůvka J., Krynská J., Duša J., Kervitzer J.: Diagnostika kostních mikrometastáz u nemalobuněčné formy plicního karcinomu - první výsledky. Rozhl. Chir. (2003), 82, 3, (N/L, R) 22. Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Stašek T., Wechsler J.: Detekce sentinelové uzliny a její význam v chirurgické léčbě nemalobuněčného karcinomu plic přehled. Rozhl. Chir. (2003), 82, (N/L, R) 23. Jedlicka V., Capov I., Pestal A., Stasek T., Dolezel J.: Videomediastinoscopy for the diagnosis of the diseases of the lung and mediastinum. Magy Seb. (2003), 56, 6, (M, R) 24. Veselý K., Krpenský A., Jedlička V.: Solitární fibrózní tumor plic. Klinická onkologie (2003), 16, 6, (N/L, R) 25. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Janíček P., Doležel J., Čoupková H., Peštál A., Katolická J., Vlček J., Spurný V., Černý M., Jelínek O.,Vlček P., Postránecká V., Šuškevič I., Korbička J.: Současný stav chirurgie plicních metastáz. Klinická Onkologie (2004), 17, 3, (N/L, R) 26. Krpenský A., Hušek K., Lžičařová E., Jedlička V., Černý E.: Sclerosing pneumocytoma. Scripta medica (2004), 77, 1, (N/L, R)

7 27. Jedlička V., Zvoníčková D., Peštál A., Doležel J., Čapov I.: Akutní respirační selhání po plicní resekci: spolupráce chirurga a anesteziologa v prevenci a léčbě. Ročenka intenzivní medicíny (2004), ed Zazula, Galén 2004, (N/L, NR) 28. Jedličková H., Semrádová V., Jedlička V.: Paraneoplastic dermatomyositis: a case report. Central European Dermatovenereological Association Bulletin (2004), 6, (M, R) 29. Veverková L., Kalač J., Jedlička V., Wechsler J.: Analýza operačních výkonů na vena saphena magna v České republice a efekt Detralexu při jejím strippingu. Rozhl. Chir. (2005), 84, 8, , (N/L, R) 30. Jedlička V., Čapov I., Zvoníčková D., Pešťál A., Doležel J.: Torakochirugická léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Ročenka intenzivní medicíny, 2005, ed Zazula, Galén 2005, (N/L, NR) 31. Veverková L., Jedlička V., Kalač J., Čapov I., Svíženská I., Páč L.: SEPS endoskopická léčba insuficientních perforátorů. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia (2005), IX, 3, (M, R) 32. Vlček P. Korbička J., Chalupník Š., Jedlička V., Veverková L., Čapov I., Wechsler J., Vlčková P., Dolina J., Bartůšek D.: Our experience with a 3D mesh in the management of rectal prolapse. Scripta medica (2006), 79, 2, (N/L, R) 33. Čapov I., Wechsler J., Pavlik M., Jedlicka V., Vesely J., Zvonicek V., Hanak D., Tihon J., Pestal A., Kraus R., Dolezel J.: Rare incidence of pulmonary gangrene-algorithm of the treatment (review). Magyar Sebeszet (2006), 59, 1, (M, R) 34. Jedlička V., Čapov I., Veverková L., Peštál A., Doležel J., Vlček P., Krpenský A., Veselý K.: Videomediastinoskopie v diagnostice maligních expanzí mediastina způsobujících syndrom horní duté žíly. Miniinvazívna hrudná chirurgia a endoskopia (2006), 10, 2, 5-7. (M, R) 35. Peštál A., Veverková L., Jedlička V., Procházková I., Doležel J.: The use of ultrasound in thoracic surgery. Scripta medica (2006), 79, (N/L, R) 36. JedličkaV., Doležel J., Vlček P., Pešťál A., Veselý K., Bednařík O., Čapov I.: Metastazektomie vícečetných plicních metastáz nízce diferencovaného synoviálního sarkomu. Rozhl. Chir. (2007), 86, 2, (N/L, R) 37. Jedlička V, Vlcek P, Veverková L, Dolezel J, Pestál A, Veselý M, Zák J, Capov I.Otevřené pleurální okénko v léčbě pokročilého pleurálního empyému: zkušenost z léčby 20ti rizikových pacientů. Rozhl Chir May;88(5): Veselý M, Pestál A, Dolezel J, Jedlicka V, Capov I, Chovanec Z, Veverková L, Hermanová M.Maligní mediastinální teratom popis případu. Rozhl Chir May;88(5):222-4.

8 39. Vokurka J, Olejnik J, Jedlicka V, Vesely M, Ciernik J, Paseka T.Acute mesenteric ischemia. Hepatogastroenterology Jul-Aug;55(85): Čapov I, Pavlík M, Jedlicka V, Zvonícek V.Postintubation tracheal rupture: case report. Int Surg Jul-Aug;93(4): Vlček P, Capov I, Jedlicka V, Chalupník S, Korbicka J, Veverková L, Dolezel J, Jerábek J, Wechsler J.Robotické operace v kolorektáůní chirurgii Rozhl Chir Mar;87(3): Doležel J, Jedlicka V, Capov I. Roboticky asistovaná plicní lobektomie - naše první zkušenosti. Rozhl Chir Mar;87(3):121-3; discussion Veverková L, Jedlička V, Vlček P, Kalač J., The anatomical relationship between the saphenous nerve and the great saphenous vein. Phlebology, April : ,8. (M, R) 44. Čapov I, Dolezel J, Vlcek P, Veverková L, Jedlicka V, Pestál A, Veselý M.. Je oprávněná pneumonektomie v léčbě plicních metastáz? Rozhl Chir Nov;90(11): Jedlička V, Vlček P, Veselý J, Veverková L, Capov I, Janíček P. Resekce a rekonstrukce hrudní stěny pro primární nebo metastatický nádor Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2011;78(4): BENEJ, Michal - ČAPOV, Ivan - BENEJ, Roman - JEDLIČKA, Václav - PEŠTÁL, Adam - DOLEŽEL, Jan - VESELÝ, Martin - CHOVANEC, Zdeněk. Syndrom mizející plíce a jeho komplikace pohled chirurga kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica. Česká a slovenská pneumologická a ftizeologická společnost CHOVANEC, Zdeněk - VEVERKOVÁ, Lenka - VOTAVA, Miroslav - SVOBODA, Jiří - JEDLIČKA, Václav - ČAPOV, Ivan. Comparison of Two Non-Invasive Methods of Microbial Analysis in Surgery Practice: Incision Swabbing and the Indirect Imprint Technique. Surgical infections, New York, Mary Ann Liebert, Inc., Spojené státy. ISSN , 2014, vol. 15, no. 6, s JEŘÁBEK, Jiří - NOVOTNÝ, Tomáš - VESELÝ, Karel - CAGAŠ, Jan - JEDLIČKA, Václav - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan. Evaluation of three purely polypropylene meshes of different pore sizes in an onlay position in a New Zealand white rabbit model Evaluation of three purely polypropylene meshes of different pore sizes in an onlay position in a New Zealand white rabbit model. Hernia, New York, Springer, Spojené státy. ISSN , 2014, vol. 18, no. 6, s VLČEK, Petr - KORBIČKA, Jiří - CHALUPNÍK, Štěpán - JEDLIČKA, Václav - CAGAŠ, Jan - KIANIČKA, Bohuslav - VEVERKOVÁ, Lenka - ČAPOV, Ivan - VLČKOVÁ, Petra - DOLINA, Jiří - BARTUŠEK, Daniel. Chirurgická léčba anorektální dysfunkce. Gastroenterologia pre prax, Bratislava, SAMEDI. ISSN , 2012, vol. 11, no. 1, s

9 50. CHOVANEC, Zdeněk - VEVERKOVÁ, Lenka - VOTAVA, Miroslav - SVOBODA, Jiří - PEŠTÁL, Adam - DOLEŽEL, Jan - JEDLIČKA, Václav - VESELÝ, Martin - WECHSLER, Jan - ČAPOV, Ivan. Metody odběru vzorku na kultivační vyšetření v chirurgické praxi, otiskové metody. Rozhledy v chirurgii : měsíčník Československé chirurgické společnosti, Praha, Česká chirurgická společnost ČSL JEP. ISSN , 2012, vol. 91, no. 12, s VESELÝ, Martin - JEDLIČKA, Václav - PEŠTÁL, Adam - DOLEŽEL, Jan - CHOVANEC, Zdeněk - ČAPOV, Ivan. Spontánní pneumomediastinum kazuistika. Rozhledy v Chirurgii, Praha, Česká Lékařská Společnost JEP. ISSN , 2012, vol. 90, no. 11, s Doležel Jan, Jedlička Václav, Peštál Adam, Szkorupa M, Vodička J., Veselý Karel, Zvoníček Václav, Čapov Ivan. Četnost metastatického postižení mediastinálních uzlin během plicní metastazektomie, Rozhledy v chirurgii, 2011, č. 11, p , ISSN , Grant IGA NS Doležel Jan, Jedlička Václav,Peštál Adam,Veselý Martin, Chovanec Zdeněk, Čapov Ivan Chirurgická léčba plicních metastáz, Rozhledy v chirurgii, 2012, č. 10, p , ISSN , Grant IGA NS a NT Doležel Jan, Jedlička Václav, Čapov Ivan, Szkorupa M., Vodička J., Zvoníček Václav Význam systematické mediastinální lymfadenektomie v chirurgii plicních metastáz sarkomového původu,, Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2013;80(1): Opakované resekce pro recidivující plicní metastázy Čapov I, Doležel J, Vlček P, Jedlička V, Peštál A, Veverková L, Veselý M, Chovanec Z, Benej M. Rozhl Chir Dec;92(12):694-8.

10 Původní vědecké články ve sbornících 1. Veverková L., Jedlička V., Veselý M., Tejkalová R., Zábranská S.: Methicilin resistentní stafylokokus aureus. ČSLR (N/L, R) 2. Čapov I., Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Veselý M.: Chirurgie a radioterapie u bronchogenního karcinomu. Edukační sborník XXXI. Brněnské onkologické dny, Brno, 2007, s (N/L, NR) Vyžádané přednášky 1. Jedlička V., Zvoníčková D., Peštál A., Doležel J., Čapov I.: Akutní respirační selhání po plicní resekci: spolupráce chirurga a anesteziologa v prevenci a léčbě. XI. dny intenzivní medicíny, červen 2004, Kroměříž. 2. Jedlička V.: Torakochirurgická léčba u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. XII. dny intenzivní medicíny, červen 2005, Kroměříž. 3. Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Doležel J.: Invazívní metody v klasifikaci plicních nádorů. VI. Setkání Klubu mladých onkologů, , Medlov. 4. V. Jedlička. Chirurgie pro pokročilý (n2-n3) karcinom plicii. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, Olomouc 2014

11 Konferenční abstrakta 1. Všetíček J., Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Diagnostik und Therapie des Pleuraempyems. Chirurg Supplement, vol 63, No 10, 10/93, p Jedlička V., Čapov I.: A case of an intrathoracic dislocation of the subclavian venous catheter. I. Světový kongres hrudní chirurgie, Athény, Abstract book, Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Vokurka J.: Videothoracoscopic treatment of spontaneous pneumotorax.. 4. Světový kongres videotorakoskopické chirurgie, Sao Paulo, květen 1997.In: Journal de Pneumologia 1997, 23, Suppl. 1, 35, ISSN Čapov I., Wechsler J., Šumbera J., Pavlík M., Jedlička V.: Pericardial abscess - a rare complication of sepsis. 7th International Thoracic Surgery Congress, Pécs, Hungary, In Acta Chir Hun (1999), 38, 1, Čapov I., Jedlička V., Peštál A., Stašek T.: Je použití vertikální svaly šetřící torakotomie u bronchogenního karcinomu oprávněné? IX. Moravskoslezské dny, Brno, říjen Sborník abstrakt, Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Několik poznámek k mediastinální lymfadenektomii v chirurgii bronchogenního karcinomu. IX. Moravskolezské dny, Brno, říjen Sborník abstrakt, Jedlička V., Čapov I., Navrátil M., Peštál A., Čtvrtečková D., Vášová I.: Videomediastinoskopie v diagnostice maligních lymfomů. IX. Moravskolezské dny, Brno, říjen Sborník abstrakt, Kaplanová J., Špelda S., Skřičková J., Jedlička V., Čapov I., Hanke I.: Operabilita nemalobuněčného karcinomu. IX. Moravskoslezské dny, Brno, říjen Sborník abstrakt, Vlček J., Skřičková J., Binková I., Čapov I., Jedlička V. et al.: Indikace a kontraindikace LVRS. IX. Moravskoslezské dny, Brno, říjen Sborník abstrakt, Vlček J., Skřičková J., Binková I., Čapov I., Jedlička V. et al.: První klinické zkušenosti s chirurgickou léčbou difúzního plicního emfyzému. IX. Moravskoslezské dny, Brno, říjen Sborník abstrakt, Pavlík M., Čtvrtečková D., Zvoníček V., Ševčík P., Čapov I., Jedlička V.: The improvement of arterial oxygenation during one-lung ventilation - effect of different CPAP levels. 7 th International Thoracic Surgery Congress, Pécs, Hungary, In Acta Chir Hun (1999), 38, 1,

12 12. Jedlička V., Kervitzer J., Novotný J., Pavlík M., Peštál A., Čapov I.: A case of pulmonary arteriovenous malformation treated by lobectomy. 7th International Thoracic Surgery Congress, Pécs, Hungary, In Acta Chir Hun (1999), 38, 1, Žák J., Jedlička V., Korbička., Vlček P.: Možnosti ovlivnění výživy u ak. nekrotické pankreatitidy. Metabol. A výživové dny, Hradec Králové, Sborník prací Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Stašek T.: Usefulness of the videomediastinoscopy. Thoracic surgery and interdisciplinary symposium on the threshold of the third millenium, Neapol, sborník 15. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Pavlík M.: VATS versus minitorakotomie. 4. Mezinárodní konference CMCIE, Brno, Miniinvazivní terapie 2000, V., Čapov I., Wechsler J., Mašek M., Jedlička V., Chalupník Š., Diviš P.: Využití speciální záplaty Hi-Tex při náhradách defektů hrudní stěny. IV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, , Nové Město na Moravě, sborník 17. Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Stašek T.: Videomediastinoskopie v diagnostice chorob mediastina. 4. Mezinárodní konference CMCIE, Brno, Miniinvazivní terapie 2000, V. 18. Vlček J., Čapov I., Jedlička V., Homolka P., Hrdina R., Skřičková J., Binková I.: Redukční operace emfyzému plic: výsledky léčby za 12 měsíců. Respirace, 2000, 6, Supl. 2,s Wechsler J., Čapov I., Jedlička V., Žák J.: Neurogennic blastoma of the retroperitoneum in the abdominal cavity. 53. Chirurgický deň Kostlivého, Bratislava, prosinec 1999 In. Bratislavske Lekarske Listy 2000, 101, 12, Čapov I., Wechsler J., Krynska J., Dusa J., Jedlička V.: Catamenial pneumothorax-case report. Rozhledy v chirurgii 2001, 80, 9, Vlček J., Homolka P., Siegelová J., Čapov I., Jedlička V., Binková H.: Operační riziko u pneumologických pacientů. Studia pneumologica et phtiseologica. (2002), Jedlička V., Čapov I., Peštál A.: The sentinel node detection in the lung cancer surgery: Initial results of a clinical study. 10 th European Conference on General Thoracic Surgery, Istanbul, 2002, Sborník abstrakt, 0-108, s Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Doležel J.: Invazívní metody v klasifikaci plicních nádorů. VI. Setkání Klubu mladých onkologů, , Medlov, Sborník přednášek 24. Capov I., Jedlicka V., Vlcek P., Pestal A., Veverkova L., Dolezel J., Wechsler J.: Résection de métastases pulmonaires: analyse des facteurs pronostiques. J de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, , Journées d automne 2004 de la Société Francaise de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire,

13 25. Capov I., Jedlicka V., Vlcek P., Pestal A., Veverkova L., Dolezel J., Wechler J.: Résection de métastases pulmonaires: Analyse des facteurs pronostiques. In: Journal de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire décembre 2004, VIII, No Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J., Procházková I.: Peroperační využití ultrazvuku v hrudní chirurgii. IX. Hradecké pneumologické dny, Hradec Králové. Sborník abstrakt (2004). 27. Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J.: Multidisciplinární spolupráce při resekcích hrudní stěny. XIII. Moravskoslezské pneumologické dny. Sborník abstrakt (2004). 28. Zvoníčková D., Čapov I., Jedlička V., Zvoníček V.: Účinnost předoperačně podaného rofecoxibu v analgezii po torakotomiích. XI. Kongres ČSARIM, Liberec. Sborník abstrakt (2004), s Doležel J., Peštál A., Jedlička V., Veselý M., Čapov I., Krpenský A., Kučera M.: Obtíže v diagnostice a léčbě thymolipomu. III. Halákové dni, Martin. Sborník abstrakt (2005), s Jedlička V., Vlček P., Veverková L., Peštál A., Krpenský A., Veselý K., Doležel J., Čapov I.: Détection du ganglion sentinelle contenant des micrométastases avec la technique au bleu patenté. In: Journal de thoracique et cardio-vasculaire.journées d automne de la Société Francaise de chirurgie thoracique et cardiovasculaire Peštál A., Doležel J., Jedlička V., Čapov I.: Využití ultrazvuku v hrudní chirurgii - vyšetření plic a mediastina. III. Halákové dni, Martin. Sborník abstrakt (2005), s Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J.: Endosonografické plicní vyšetření. IX. Tománkovy dny, Zlín. Sborník abstrakt (2005), s Veverková L., Jedlička V., Veselý M. et al.: Methicillin resistant - Staphylococcus aureus - Problem in health care. J Wound Healing (2005), 2, , ISSN Čapov I., Wechsler J., Pavlík M., Jedlička V., Veselý J., Zvoníček V., Hanák D., Doležel J.: Rare incidence of pulmonary gangrene algorithm of the treatment. Magyar sebészet (2006), 59, 1, Doležel J., Korbička J., Vlček P., Jedlička J., Žák J., Wechsler J., Čapov I., Karpíšek Z.: The importance of early enteral nutrition following rectal resections. 9th International meeting of Coloproctology, March 27-29, 2006, Stresa, Itálie, Abstract book 36. Vlček P., Čapov I., Korbička J., Jedlička V., Chalupník Š.: Anorectal Dysfunction. European Society of Coloproctology Congress, Lisabon, In Colorectal Disease, 8, Supplement 4, 23-43

14 37. Peštál A., Jedlička V., Čapov I., Doležel J.: Ultrasonography during mediastinoscopy. 23 rd Annual Meeting of the Austrian Society of Surgical Oncology&11 th International Thoracic surgery Congress, St. Wolfgang, Austria, European Surgery, Acta Chirurgica Austriaca (2006), 38, Supplement Nr. 210, Jedlička V., Doležel J., Čapov I., Veselý M., Peštál A.: A new tool for treatment of multiple metastatic lung disease: dedicated bipolar technology (LigaSure ).23 rd Annual Meeting of the Austrian Society of Surgical Oncology&11 th International Thoracic surgery Congress, St. Wolfgang, Austria, European Surgery Acta Chirurgica Austriaca (2006), 38, Suppl 210, Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J., Veselý M.: Intraoperative endoscopic ultrasonography during videomediastinoscopy. 23 rd Annual Meeting of the Austrian Society of Surgical Oncology&11 th International Thoracic surgery Congress, St. Wolfgang, Austria, European Surgery Acta Chirurgica Austriaca, (2006) 38, Suppl 210, Čapov I., Doležel J., Veverková L., Jedlička V.: Robotic assisted thoracic surgery(rats)- first experiences. 23 rd Annual Meeting of the Austrian Society of Surgical Oncology&11 th International Thoracic surgery Congress, St. Wolfgang, Austria, European Surgery Acta Chirurgica Austriaca (2006), 38, Suppl 210, Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Veselý K, Čapov I.: Multiple lung metastasectomy for the poor differentiated metastatic synovial sarcoma. Congresso Nazionale societa Italiana di Chirurgia Toracica, 30 dalla fondazione, Assisi Ottobre 2006, Book of abstracts p Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Zvoníčková D.: Ultrasonografické vyšetření při mediastinoskopii. 4 th Slovak Surgical Congres with international participation, Nitra, (2006), s Čapov I., Jedlička V., Peštál A., Zvoníčková D. a kol.: Současný stav chirurgie plicních metastáz.. 4 th Slovak Surgical Congres with international participation, Nitra, (2006), 44. Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J., Veselý M.: Algoritmus ošetření penetrující poranění srdce. XIII. Pražský chirurgický den. Sborník abstrakt (2006). 45. Veverková L., Jedlička V., Wechsler J., Kalač J.: Analysis of the various procedures used in great saphenous vein surgery in the Czech Republic and benefit of Daflon 500 mg to postoperative symptoms. Phlebolymphology (2006), 13, 4, Vlček P., Doležel J., Peštál A., Jedlička V., Veselý M., Čapov I., Krpenský A.: Difficultés dans le traitement d un enorme thymolipome: un cas clinique. In: Journées d automne (2006) de la Société Francaise de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire, Decembre 8 et Sborník abstrakt, 26

15 47. Vlček P., Korbička J., Chalupník Š., Jedlička V., Veverková L., Čapov I., Wechsler J., Bartůšek D.: Our experience with a 3D mesh in the management of rectal prolapse. Scripta medica (2006), 79, 2, Peštál A., Jedlička V., Doležel J., Veselý M.: Dystopie kontrolaterálního plicního laloku, komplikace v průběhu Belseyho operace. XIII. Harrachovské chirurgické dny. Sborník abstrakt (2007). 49. Vlcek P., Dolezel J., Jedlicka V., Pestal A., Vesely M., Capov I., Mudry P., Sterba J.: Résection des tumeurs étendues de la paroi thoracique des enfants et des adolescents. In: Journées d automne (2007) de la Société Francaise de Chirurgie Thoracique et Cardio- Vasculaire, p. 54, Capov I., Dolezel J., Jedlicka V., Vlcek P.: Robotic assisted lobectomy: our first experiences. 60e congrés de la Société Francaise de Chirurgie Thoracique&Cardio- Vasculaire, Besançon, France, Jedlicka V., Vlcek P., Pestal A., Dolezel J., Capov I.: Left pneumonectomy in a patient with transplanted liver. 60e congrés de la Société Francaise de Chirurgie Thoracique&Cardio-Vasculaire, Besançon, France, Jedlicka V., Vesely K., Capov I., Pestal A., Dolezel J.: Immunohistochemical detection of the micrometastasis in the sentinel lymphnode detected during the resection of theearly stage non-small cell lung cancer, 18 th Biennial Congress Association of thoracic&cardiovascular surgeons of Asia.Nusa Dua, Bali Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J., Veselý M.: Mediastinoskopie diagnostická metoda stále ještě živá, žádaná a potřebná.. 1. Setkání hrudních chirurgů, Štiřín, Kasuistiky v alergologii, pneumologii a ORL Praha: GEUM Praha, s.r.o, září, S15-S16, Čapov I., Doležel J., Jedlička V., Peštál A.: Využití robota v hrudní chirurgii. 1. Setkání hrudních chirurgů, Štiřín, Kasuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Praha: GEUM Praha, s.r.o, září, S23-24, VEVERKOVÁ, Lenka, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Jan ŽÁK, Petr VLČEK, Adam PEŠTÁL, Jan KALAČ, Zdeněk WILHELM a Jan DOLEŽEL. TREATMENT OF LARGE INFECTED CHEST WOUNDS. In 4th Congres of the World Union of Wound Healing Societies, September 2-6,2012 PACIFICO YOKOHAMA, Yokohama Japan CHOVANEC, Zdeněk, Lenka VEVERKOVÁ, Miroslav VOTAVA, Jiří SVOBODA, Václav JEDLIČKA a Ivan ČAPOV. Wound - swabbing vs imprint technique? A comparision of two noninvasive methods of microbial analysisi. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies, WUWHS 2012, Yokohama Japan PEŠTÁL, Adam - ČAPOV, Ivan - JEDLIČKA, Václav - DOLEŽEL, Jan - VESELÝ, Martin. Pohrudniční empyém a jeho chirurgická léčba, strategie terapie na I.chirurgické klinice LF MU a FN u sv. Anny v Brně In Slovenský chirurgický kongres, XXXIX. Spoločený zjazd Českých a Slovenských chirurgov. ISBN

16 Další prezentace na konferencích 1. Jedlička V., Všetíček J., Čapov I.: Empyém hrudníku. I. Bakešovy dny mladých chirurgů, Brno, červen Všetíček J., Čapov I., Linhartová M., Jedlička V.: Ošetření průstřelu hrudníku a břicha s průstřelem dolní duté žíly kasuistika. I. Bakešovy dny mladých chirurgů, Brno, červen Všetíček J., Wechsler J., Čapov I., Jedlička V.: Chronický empyém hrudníku. II. Moravskoslezské pulmologické dny, Ostrava, listopad N/L) 4. Všetíček J., Wechsler J., Čapov I., Jedlička V.: Our experiences with therapy of pleural empyema. VII. trilat. sympozium hrudní chirurgie, Bad Schandau, květen Všetíček J., Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Therapeutic strategy of the spontaneous pneumotorax. Mezinárodní kongres hrudní chirurgie, Szombathely, květen Čapov I., Wechsler J., Všetíček J., Jedlička V.: První zkušenosti s videotorakoskopickými operacemi. Tatranské pulmol.dny, Vyšné Hágy, říjen Čapov I., Jedlička V.: Inflammatory pseudotumor of the lung. 2. mezinárodní kongres hrudní chirurgie, Brno, květen Wechsler J., Čapov I., Všetíček J., Jedlička V.: Contribution to differential diagnosis of esophageal perforation. 2. mezinárodní kongres hrudní chirurgie, Brno, květen Čapov I., Wechsler J., Všetíček J., Vokurka J., Jedlička V.: Complications in VATS and their prevention. I. mezinárodní konference CMCIE, Brno, září Jedlička V., Wechsler J., Čapov I. : Betadine - využití v klinické praxi chirurgického pracoviště. Kongres MEFA, Brno, říjen Jedlička V., Čapov I.: Indikace thorakoskopií. Chirurgický den, Zámek Liblice,

17 12. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Videotorakoskopické ošetření spontánního PNO. 1. Český chirurgický kongres, Plzeň, září Korbička J., Čapov I., Jedlička V.: Vzácné případy spontánního pneumoperitonea. 1. Český chirurgický kongres, Plzeň, září Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Vokurka J.: Prevence komplikací u videotorakoskopických vyšetření. Kongres MEFA, Brno, říjen Jedlička V., Čapov I., Žák J., Vokurka J.: Complications of laparoscopic cholecystectomy. Kongres MEFA, Brno, říjen Jedlička V., Wechsler J., Čapov I.: Komplikace laparoskopických operací. Kongres MEFA, Brno, říjen Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Je indikována videotorakoskopie u první ataky spontánního PNO? VI. Moravskoslezské pulmologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, květen Čapov I., Jedlička V.: Co vlastně znamená výraz VATS lobektomie? 6. Moravskoslezské pneumologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, květen Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Je videotorakoskopie indikována během první ataky spontánního pneumotoraxu? 6. Moravskoslezské pneumologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, květen Jedlička V., Čapov I.: Může VATS nahradit konvenční chirurgii? 6. Moravskoslezské pneumologické dny s mezinárodní účastí, Olomouc, květen Čapov I., Kučera M., Wechsler J., Jedlička V.: Redukce plicního objemu - nová metoda léčby difúzního plicního emfyzému. Pneumol. sympozium, Martin, červen Čapov I., Jedlička V., Wechsler J.: Současné možnosti videotorakoskopie. Regionální setkání chirurgů Českomoravské vysočiny, Jaroměřice n/rokytnou, červen Čapov I., Wechsler J., Vlček J., Skřičková J., Jedlička V.: Nové možnosti v léčbě difúzního plicního emfyzému LVRS. Regionální spolek lékařů českých, Brno, červen Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Indikovat či neindikovat videotorakoskopii u I. epizody spontánního pneumothoraxu? Tatranské pulmol. dny, Vyšné Hágy, říjen 1996.

18 25. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Clinical experience with VATS procedures. 5. Mezinárodní kongres hrudní chirurgie, Bratislava, květen Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Vokurka J.: Indikovat videotorakoskopii u první ataky spontánního pneumothoraxu? Regionální spolek lékařů českých, Brno, červen Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Video-asistovaná mediastinoskopie. VII. Moravskoslezské pulmologické dny s mezinárodní účastí, Břeclav, listopad Čapov I. a řešitelský kolektiv grant. projektu: Operativní redukce objemu plic u nemocných s plicním emfyzémem. VII. Moravskoslezské pulmologické dny s mezinárodní účastí, Břeclav, listopad Jedlička V., Čapov I.: Chirurgický staging bronchogenního karcinomu. VII. Moravskoslezské pulmologické dny s mezinárodní účastí, Břeclav, listopad Čapov I., Wechsler J., Vokurka J., Mach P., Jedlička V., Žák J.: Život ohrožující krvácení v oblasti hrudníku. 51. chirurgický den Kostlivého, Bratislava, prosinec In: Bratisl Lek Listy (1998), 99, 12, Jedlička V., Wechsler J., Čapov I.: Videomediastinoscopy - the way to reduce risk. VI. Mezinárodní kongres hrudní chirurgie, Praha, květen Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Vertikální svaly šetřící torakotomie. II. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě, květen Jedlička V., Čapov I., Peštál A.: Videomediastinoskopie v diagnostice onemocnění plic a mediastina. 2. Český chirurgický kongres, Mariánské Lázně, září Čapov I., Jedlička V., Wechsler J.: Využití harmonického skalpelu v hrudní chirurgii. VIII. Moravskoslezské pulmologické dny, Horní Bečva, listopad Čtvrtečková D., Pavlík M., Čapov I., Jedlička V.: Využití interpleurální analgésie pro torakoskopické výkony. VIII. Moravskoslezské pulmologické dny, Horní Bečva, listopad Jedlička V., Čapov I., Wechsler J., Peštál A.: Přínos minimálně invazívních metod v diagnostice sarkoidózy. VIII. Moravskoslezské pulmologické dny, Horní Bečva, listopad Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Čtvrtečková D., Vášová J.: Videomediastinoskopie v diagnostice maligních lymfomů. Tatranské dni, Vyšné Hágy, září 1999.

19 38. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Peštál A., Pavlík M.: Perikardiální absces - jako řídká komplikace sepse. Tatranské pneumologické a pneumochirurgické dni, Vyšné Hágy, září Čapov I., Wechsler J., Jedlička V.: Sampling nebo systematická mediastinální lymfadenektomie v chirurgii bronchogenního karcinomu. VI. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, poster. 40. Vlček J., Čapov O., Jedlička V., Homolka P., Siegelová J.: Funkční vyšetření plic u pacientů s plicním emfyzémem před a po redukční operaci plic (LVRS). XIII. Bratislavské dni fyziólogie a patológie dýchania, Bratislava, prosinec Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Peštál A.: Využití speciální záplaty Hi-Tex v hrudní chirurgii. V. Hradecké pneumologické dny, Hradec Králové, květen Jedlička V., Čapov I., Mašek M., Vlček P.: Drenáž hrudníku: rizika a komplikace. IV. Setkání českých a slov. chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě, květen Peštál A., Stašek T., Čapov I., Jedlička V., Suškevič I., Postránecká V.: Naše zkušenosti s použitím metylénové modři ke značení drobných plicních lézí před jejich videotorakoskopickou exstirpací. V. Hradecké pneumologické dny, Hradec Králové, květen Stašek T., Čapov I., Jedlička V., Peštál A.: Postavení mediastinální lymfadenektomie v chirurgické léčbě bronchogenního karcinomu. V. Hradecké pneumologické dny, Hradec Králové, květen Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Peštál A., Stašek T., Krpenský A., Rovný I.: Systematická mediastinální lymfadenektomie ano či ne? X. Moravskoslezské pulmologické dny, Olomouc, září Vlček J., Čapov I., Jedlička V., Homolka P. a další: Redukční operace emfyzému plic: výsledky léčby za 12 měsíců. X. Moravskoslezské pulmologické dny, Olomouc, září Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Stašek T., Krpenský A.: Kombinovaný chirurgický přístup v diagnostice a terapii mediastinálních expanzí. X. Moravskoslezské pulmologické dny, Olomouc, září Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Stašek T., Krpenský A.: Plicní biopsie videotorakoskopickou cestou - nezastupitelná metoda v diagnostice intesticiálních plicních procesů. X. Moravskoslezské pulmologické dny, Olomouc, září Peštál A., Čapov I., Jedlička V.: Videotorakoskopické odstranění perikardiální cysty kasuistika. Regionální spolek lékařů českých, Brno, květen 2001.

20 50. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Duša J.: Katameniální pneumotorax. Sympozium k 60. výročí založení ústavu, Vyšné Hágy, červen Čapov I., Wechsler J., Sas I., Jedlička V., Pavlík M., Chalupník Š., Hudečková A.: Postintubační ruptura průdušnice a možnosti její léčby. V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě, května Jedlička V., Čapov I., Peštál A., Žák J., Mach P.: Cizí těleso zaklíněné vhrudní části jícnu a jeho chirurgická extrakce. V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě, května Sborník přednášek s Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Krynská J.: Katameniální pneumotorax. XI. Moravskoslezské dny, Luhačovice, října Jedlička V., Čapov I.: Lymfadenektomie jako součást radikálních operací bronchogenního karcinomu. Kongres MEFA, Brno, listopad Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Lžičařová E., Peštál A., Doležel J.: Diagnostická výtěžnost kostních mikrometastáz u operovaných nemocných s plicním karcinomem. Pneumologické dny, Hradec Králové, květen 2004 (NL) 56. Doležel J., Čapov I., Jedlička V., Peštál A.: Toraskopická metastazektomie limity a možnosti. Pneumologické dny, Hradec Králové, květen 2004 (NL) 57. Peštál A., Čapov I., Jedlička V., Doležel J.: Peroperační využití ultrazvuku v hrudní chirurgii. Pneumologické dny, Hradec Králové, květen 2004 (NL) 58. Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Čapov I.: Plicní metastazektomie u pokročilého karcinomu prsu: klinický význam. VIII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, květen Jedlička V., Zvoníčková D., Peštál A., Doležel J., Čapov I.: Akutní respirační selhání po plicní resekci: spolupráce chirurga a anesteziologa v prevenci a léčbě. XII. dny intenzivní medicíny, Kroměříž, červen Jedlička V.: Torakochirurgická léčba u pacientů schronickou obstrukční plicní nemocí. XII. dny intenzivní medicíny, Kroměříž, červen Jedlička V.: Operace hrudní stěny. Konference na téma Hrudní chirurgie, Společnost instrumentářek, Brno, Veverková L., Jedlička V., Veselý M.: Chirurgický pacient a Methicilin rezistentní stafylococcus aureus. XI. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Brno, října 2005.

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO přehled POSTAVENÍ CHIRURGIE VE STAGINGU A TERAPII POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU THE ROLE OF SURGERY IN STAGING AND THERAPY OF ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG CANCER V. JEDLIČKA, I. ČAPOV,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Publikační činnost 2007

Publikační činnost 2007 Publikační činnost 2007 Mejzlík, J., Pokorný, K. a kolektiv: Zevní zvukovod. Tobiáš 2007. 270 s. ISBN 978-80-7311-092- 5. Chrobok, V., Pellant, A., Ehler, E., Pokorný, K., Šimáková, E., Mrklovský, M.,

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005

Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Výroční zpráva 2005 www.unbr.cz /Spinální jednotka Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové Vážení

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Profesní životopis Obsah

Profesní životopis Obsah Profesní životopis Obsah Obsah... 1 1. Osobní údaje... 2 2. Vzdělání... 2 3. Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka... 3 4. Školitel doktorského studia (PhD):... 3 5. Lékařská praxe... 4 6. Členství

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt lékařská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více